Co to jest BCD? Jak możemy edytować magazyn BCD?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest BCD? Jak możemy edytować magazyn BCD?"

Transkrypt

1 Co to jest BCD? Boot Configuration Data jest magazynem, w którym system Windows Vista (a także późniejsze) przechowują pliki oraz ustawienia aplikacji dotyczące rozruchu. BCDEdit.exe jest edytorem z linii poleceń systemu, dzięki któremu możemy zarządzać magazynem danych konfiguracji rozruchu. Aplikacja ta ma funkcjonalność zbliżoną do Bootcfg.exe znanego ze starszych edycji Windows, z tymże jednak, iż oferuje o wiele więcej opcji. Dlaczego więc Microsoft wprowadził takie rozwiązanie do okienek, a nie poddał zmianom narzędzi dotychczas stosowanych w systemach operacyjnych? Odpowiedź wiąże się z wprowadzeniem EFI (Extensible Firmware Interface), systemem opracowywanym przez firmę Intel, który ma zastąpić znany wszystkim BIOS. W BCDedit zostały prowadzone rozwiązania, które oferują ulepszone mechanizmy związane z obsługą rozruchu. BCD odnajdziemy w: W folderze Boot, który umieszczony jest na partycji aktywnej, jeśli komputer wyposażony jest w BIOS. Na specjalnej partycji EFI, gdy komputer wyposażony jest w to rozwiązanie. Jak możemy edytować magazyn BCD? Zakładka Uruchamianie i odzyskiwanie we Właściwościach systemu. Zmienimy tutaj czas, w jakim możemy uruchamiać systemy operacyjne, jeśli mamy ich kilka na dysku twardym, a także zdecydujemy o pierwszeństwie ładowania. Skonfigurujemy także opcje związane z zachowaniem się systemu w wypadku wystąpienia awarii. MSConfig.exe, czyli narzędzie Konfiguracja systemu jest rozbudowaną aplikacją umożliwiającą zmianę wielu zaawansowanych opcji związanych z uruchamianiem.

2 BCDEdit służy do modyfikacji BCD z poziomu Wiersza polecenia. W tym artykule szerzej omówimy tylko to narzędzie. Co możemy zrobić przy pomocy BCDEdit? Poniżej znajduje się lista czynności, jakie możemy wykonywać używając BCDEdit. Pamiętajmy jednakże, iż wszystkie te operacje możemy przeprowadzać tylko posiadając prawa administratora. Wiersz polecenia uruchomimy na podwyższonych przywilejach przechodząc do menu Start/Wszystkie programy/akcesoria, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy skrót aplikacji i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Uruchom jako administrator. Zatwierdzamy naciskając kontrolkę Kontynuuj. Modyfikować, dodawać oraz usuwać wpisy z BCD Importować oraz eksportować wpisy BCD Zarządzać menedżerem rozruchu Tworzyć nowe magazyny BCD dla innych instalacji Kontrolować usługi zarządzania awaryjnego (EMS) dla aplikacji i systemu Zmieniać opcje wpisów Przeglądać listy wszystkich aktywnych wpisów Stosować zmiany globalne we wszystkich magazynach BCD Konfigurować debugowanie w systemie

3 Modyfikacja wpisów w magazynie Dodawanie wpisu W celu dodania wpisu wykorzystujemy polecenie /create. <ID> określa identyfikator dla nowego wpisu. <opis> określa opis dla nowego wpisu. /application <typ> określa nowy wpis, jako aplikację. Stosujemy tylko wtedy, gdy nieznany jest identyfikator. Typ może mieć następujące postacie: BOOTSECTOR OSLOADER RESUME STARTUP /inherit <typ> określa nowy wpis, jako dziedziczony. Stosujemy tylko wtedy, gdy nieznany jest identyfikator. Typ może mieć następujące postacie: BOOTMGR BOOTSECTOR FWBOOTMGR MEMDIAG NTLDR OSLOADER RESUME /device określa nowy wpis, jako dodatkowy dotyczący urządzenia Usuwanie wpisu W celu skasowania wpisu wykorzystujemy polecenie /delete. <nazwa> określa magazyn do usunięcia. <ID> określa identyfikator wpisu do usunięcia. /f służy do usuwania wpisów. /cleanup służy do usuwania wpisów oraz także do kasowania z kolejności wyświetlania. /nocleanup usuwa wpis z magazynu, lecz nie kasuje go z kolejności wyświetlania. Przykład: bcdedit /delete {ntldr} /f - usuniemy w ten sposób menedżera rozruchu starszych wersji Windows. Kopiowanie wpisu W celu skopiowania wpisu wydajemy polecenie /copy. <nazwa> określa wykorzystywany magazyn. <ID> określa identyfikator wpisu do skopiowania. <opis> określa opis, który odnosić się będzie do nowego wpisu. Przykład: bcdedit /copy {ntldr} /d "Nowy wpis" - skopiujemy w ten sposób menedżera rozruchu starszych wersji Windows.

4 Import oraz eksport wpisów Importowanie wpisu Wpisy możemy importować z kopii zapasowej pod warunkiem, że ją wcześniej utworzyliśmy poleceniem eksportowania. Do wykonania tej operacji służy komenda /import. <nazwa> określa nazwę pliku kopii zapasowej BCD. Przykład: bcdedit /import "C:\DATA\kopia zapasowa BCD" - plik znajduje się na partycji c: w folderze DATAi posiada nazwę kopia zapasowa BCD. Eksportowanie wpisu Wpisy magazynu możemy zapisywać do pliku komendą /export. <nazwa> określa nazwę pliku, w którym zapisana zostanie kopia zapasowa magazynu systemu. Przykład: bcdedit /import "C:\DATA\kopia zapasowa BCD" - plik chcemy zapisać na partycji c: w folderze DATA i nazwać go kopia zapasowa BCD. Zarządzanie menedżerem rozruchu Zmiana sekwencji rozruchu Jednorazową sekwencję rozruchu zmienimy poleceniem /bootsequence. <ID> określa spis identyfikatorów tworzących sekwencję rozruchu. Rozdzielamy kolejne identyfikatory spacjami. /addfirst służy do określenia identyfikatora jako pierwszego w sekwencji. /addlast służy do określenia identyfikatora jako ostatniego w sekwencji. /remove usuwa identyfikator z sekwencji rozruchu. Przykład: bcdedit /bootsequence {ntldr} /addfirst - ustala sekwencję dla modułu uruchamiania starszych edycji Windows jako pierwszego. Zmiana wyświetlania w sekwencji rozruchu Zmienimy domyślny wpis wyświetlający kolejność sekwencji rozruchu na inny poleceniem /displayorder. <ID> określa spis identyfikatorów tworzących wyświetlaną listę sekwencji rozruchu. Rozdzielamy kolejne identyfikatory spacjami. /addfirst służy do określenia identyfikatora jako pierwszego w sekwencji. /addlast służy do określenia identyfikatora jako ostatniego w sekwencji. /remove usuwa identyfikator z listy wyświetlania w sekwencji rozruchu. Przykład: bcdedit /displayorder {ntldr} /addfirst - spowoduje, że moduł uruchamiania starszych wersji Windows zostanie wyświetlony na początku listy. Wybór domyślnie uruchamianego systemu

5 Możemy także zmienić domyślnie uruchamiany system operacyjny po upłynięciu czasu wyświetlania sekwencji. Posłużymy się w tym celu poleceniem /default. <ID> określa identyfikator jako domyślny w menedżerze rozruchu. Przykład: bcdedit /default {ntldr} - spowoduje, że moduł uruchamiania starszych wersji Windows stanie się domyślnym w menedżerze rozruchu. Zmiana czasu oczekiwania W równie prosty sposób określimy czas, po jakim będzie uruchamiany domyślny system operacyjny. Służy do tego polecenie /timeout. <czas> określa ilość czasu (w sekundach) po upłynięciu, którego zostanie załadowany domyślny system. Przykład: bcdedit /timeout 20 - określa limit czasu na dwadzieścia sekund. Tworzenie nowego magazynu Możemy utworzyć nowy, pusty magazyn dla konfiguracji rozruchu. Wykonamy to poleceniem /createstore. <nazwa> określa nazwę pliku nowego magazynu. Przykład: bcdedit /createstore "C:\DATA\Nowy Magazyn" - utworzy plik Nowy Magazyn w lokalizacji C:\DATA. Kontrola Emergency Management Services (EMS) Za pomocą bcdedit.exe możemy także kontrolować usługę zarządzania awaryjnego dla aplikacji rozruchu. Włączanie i wyłączanie EMS Usługę zarządzania awaryjnego uruchomimy, lub zatrzymamy, poleceniem /bootems. ON - włącza usługę. OFF - wyłącza usługę. Przykład: bcdedit /bootems {bootmgr} /ON - polecenie uruchamia usługę dla menedżera rozruchu. Aby ustawić globalnie dla całego systemu usługę EMS posłużymy się poleceniem /emssettings. BIOS - określa użycie ustawień biosu dla usługi. <trans> - określa szybkość transmisji szeregowej używanej przez EMS. <port> - określa port szeregowy, który wykorzystywany będzie przez usługę EMS. Przykład: bcdedit /emssettings BIOS - spowoduje wykorzystanie usługi EMS przy użyciu parametrów biosu.

6 Zmiana opcji wpisów Ustalanie wartości wpisu Do ustalenia wartości wpisu służy polecenie /set. <nazwa> - określa nazwę magazynu, który chcemy modyfikować. W przypadku braku określenia, modyfikowany jest magazyn systemowy. <typ> - określa typ danych opcji, którą modyfikujemy. <wartość> - określa wartość przypisywaną opcji. Przykład: bcdedit /set {legacy} path \ntldr - określa wartość menedżera rozruchu starszych edycji Windows. Usuwanie wartości wpisu W celu usunięcia wartości wpisu wykorzystamy polecenie /deletevalue. <nazwa> - określa nazwę magazynu, który chcemy modyfikować. W przypadku braku określenia, modyfikowany jest magazyn systemowy. <typ> - określa typ danych opcji, którą modyfikujemy. <wartość> - określa wartość przypisywaną opcji. Przykład: bcdedit /deletevalue {bootmgr} bootsequence - polecenie usuwa opcję bootsequence z menedżera rozruchu. Wyświetlanie informacji Wyświetlanie listy wpisów Jeśli chcemy wyświetlić listę wpisów, to wydajemy polecenie /enum. <nazwa> - określa nazwę magazynu, który chcemy użyć. <ID> - określa identyfikator wpisu, który chcemy zobaczyć. /v - wyświetla pełne identyfikatory wpisów. <typ> - określa typy wpisów. Mogą to być: ACTIVE - spis wszystkich wpisów (domyślnie) FIRMWARE - programy środowiska układowego BOOTAPP - programy środowiska rozruchowego BOOTMGR - menedżer rozruchu INHERIT - wpisy dziedziczenia OSLOADER - wpisy systemu operacyjnego RESUME - wpisy dotyczące wznawiania z trybu hibernacji ALL - wszystkie wpisy Przykład: bcdedit /enum BOOTMGR - polecenie wyświetla wpisy menedżera rozruchu.

7 Konfiguracja debugowania Włączanie i wyłączanie debugowania Jeśli chcemy włączyć, lub wyłączyć debugera dla określonego wpisu to zrobimy to używając polecenia /bootdebug, lub /debug, jeżeli chcemy zmodyfikować debuger jądra. ON - włącza debugowanie. OFF - wyłącza debugowanie. Przykład: bcdedit /bootdebug {BOOTMGR} ON - polecenie włącza debugowanie dla menedżera rozruchu. Więcej opcji związanych z debugowaniem poznamy wpisując polecenie bcdedit /? dbgsettings. Ze strony:

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Windows 7 zaprojektowano tak, żeby zapewnić prawidłowe działanie typowych urządzeń i programów firma Microsoft wykorzystała w tym celu rozwiązania wprowadzone i przetestowane

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim.

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. LABORATORIUM 5 Administracja systemem Windows System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. Menedżer zadań Menedżer zadań to narzędzie, które pozwala na szybkie uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Drive Copy 12 Professional

Drive Copy 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Drive Copy 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Autor: Steve Sinchak T³umaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-2712-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Tweaks: A Comprehensive Guide on Customizing, Increasing

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE marzec 2012 1 / 55 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencjonowanie... 5 Programy magazynowe... 6 WF-Mag Win... 7 Subiekt GT Sfera... 7 Subiekt 5... 11 Small Business... 12 Raks SQL...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI M START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie witrynami internetowymi w IIS 7... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie konfiguracji współużytkowanej...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp...7

Rozdział 1. Wstęp...7 Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy ITXON. Opisane w podręczniku oprogramowanie firmy Acronis dostarczane

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Professional

Partition Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Desktop Software Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-06-05 SWD-20120605131050757 Spis treści Podstawy... 7 Informacje BlackBerry Desktop Software... 7 Konfigurowanie smartfonu

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. 1 Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Zasady gr dy upy Group Policy

Zasady gr dy upy Group Policy Zasady grupy Group Policy Przegląd zasad grupy Zasady grupy udostępniają możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracji dotyczącymi komputerów i użytkowników w środowisku usług Active Directory. Funkcje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Konta użytkowników. Narzędzia do zarządzania kontami:

Konta użytkowników. Narzędzia do zarządzania kontami: Konta użytkowników. Jednym z podstawowych składników systemu zabezpieczeń Windows XP są konta użytkowników. Rozsądne skonfigurowanie, a następnie zarządzanie profilami zdecydowanie podniesie poziom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RTM Podręcznik użytkownika

RTM Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.1 Co to jest Acronis True Image Home 2012?... 7 1.1.2 Co to jest Acronis True Image Home 2012 Plus Pack?... 7 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr.

Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr. Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr. GENEZA REJESTRU: Inicjalizacja systemu Windows w wersji 3.1 opierała się na plikach: win.ini zawierał podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo