Nagroda Obywatelska Prezydenta RP Kategoria PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nagroda Obywatelska Prezydenta RP Kategoria PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW"

Transkrypt

1

2 Nagroda Obywatelska Prezydenta RP Kategoria PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW ODRODZENIE POWIATU OD RYWALIZACJI I NEGACJI PO WSPÓLNE SUKCESY POWIATU I GMIN W PRZECIWDZIAŁANIU BEZROBOCIU I WYLUDNIANIU.

3 Powiat przasnyski jest typowym powiatem rolniczym położonym ponad 100 km od najbliższych metropolii, centrów akademickich i z dala od istniejących i planowanych korytarzy transportowych. Charakteryzuje się małym naturalnym potencjałem gospodarczym. Do 1999 roku dzisiejsze zadania powiatowe były wykonywane przez instytucje rządowe. Standard usług publicznych charakteryzował się dużym zacofaniem. STARY BUDYNEK LO IM. KEN STARY BUDYNEK ZSP DROGI PRZED MODERNIZACJĄ BUDYNEK STAREGO SZPITALA Oddział chirurgiczny w budynku starego szpitala STARY BUDYNEK POLICJI 3

4 Powiat dzisiaj: Po drugiej reformie samorządowej w 1998r. samorząd powiatowy włączył się we wspieranie rozwoju gospodarczego.... Dla zainteresowanych inwestorów samorząd powiatowy przygotowuje cztery obszary inwestycyjne, na których bezkolizyjnie można lokalizować każde przedsięwzięcie. Wszystkie obszary sąsiadują z drogą krajową nr 57, a jeden teren także z linią kolejową nr 35. 4

5 OBSZAR I - PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA W SIERAKOWIE Największy i najbardziej zaawansowany w przygotowaniach jest teren Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie koło Przasnysza. Strefa obejmuje powierzchnię 309 ha. W jej skład wchodzi lotnisko biznesowo turystyczne o pow. 109 ha, specjalna strefa ekonomiczna podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o pow. 55 ha oraz kilkadziesiąt działek o pow. od 30 arów do 2 ha przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjną, usługową, handlową. Obszar I Przasnyskiej Strefy Gospodarczej utworzony przy współpracy bezpośredniej gminy Przasnysz, Miasta Przasnysz i współpracy pośredniej gmin: Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Czernice Borowe, Chorzele. 5

6 Gotowa infrastruktura drogowa PSG Samorząd powiatowy uzbroił teren we wszelką niezbędną infrastrukturę techniczną: sieć energetyczną o mocy 14 MW, oświetlenie, sieć telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną i deszczową, wodociągi, drogi wewnętrzne i dojazdowe, ciągi pieszo rowerowe, a obecnie projektowane jest przyłącze gazowe o ciśnieniu średnim podwyższonym. Koszt wykupu i przygotowania gruntów pod działalność gospodarczą poniesiony przez powiat przasnyski wyniósł dotychczas 60 mln zł. Ok 85% kwoty pokryto ze środków Unii Europejskiej. Nic dziwnego, że pierwsze przetargi na sprzedaż gruntu w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej zakończyły się sporym sukcesem. 29 działek w cenie od 14 do 20 zł za m 2 wykupiło 17 inwestorów. Obecnie ogłaszane są następne przetargi. 6

7 OBSZAR 2 DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE utworzone przy współpracy miasta Przasnysz Działki budowlane powiatu przasnyskiego widok od ul. Przemysłowej. Wielu przedsiębiorców i pracowników będzie potrzebować domów i mieszkań. Dla nich Powiat przygotował w mieście Przasnysz, ok. 800m od strefy, ponad 100 uzbrojonych działek budowlanych w pięknym sąsiedztwie lasów, rzeki Węgierki i planowanego zalewu. W pierwszych przetargach sprzedano 30 działek. Pozostałe działki będą dostępne w miarę zainteresowania. Działki budowlane powiatu przasnyskiego widok od ul. Przemysłowej. 7

8 OBSZAR 3 I PODSTREFA CHORZELSKA realizowana przy współpracy miasta i gminy Chorzele Widok na I Podstrefę Chorzelską od strony drogi wojewódzkiej nr 614. Drugie miasto powiatu przasnyskiego, Chorzele, to malownicza brama z Mazowsza do Pojezierza Warmińsko Mazurskiego. Powiat rozpoczął tam tworzenie dwóch obszarów podstrefy Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Pierwszy obszar o powierzchni 100 ha, które Powiat wykupił od właścicieli prywatnych można powiększyć, kontynuując wykupy, do 400 ha. Jego dodatkowym atutem jest sąsiedztwo linii kolejowej nr 35 Ostrołęka Chorzele Olsztyn porty w Gdańsku i Gdyni oraz drogi krajowej i wojewódzkiej. Teren przeznaczony jest pod budownictwo przemysłowe, usługowe i handlowe. W sąsiedztwie I Podstrefy przebiega linia kolejowa Ostrołęka Szczytno. 8

9 OBSZAR 4 II PODSTREFA CHORZELSKA realizowana przy współpracy bezpośredniej miasta i gminy Chorzele, oraz pośredniej gmin; Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Czernice Borowe, Przasnysz i Miasta Przasnysz Wizualizacja pasa infrastrukturalnego z linią 110 kv Drugi obszar przeznaczony pod działalność sportowo rekreacyjną o pow. 80 ha korzysta z sąsiedztwa wodonośnej rzeki Orzyc i zalewu tworzących historyczny szlak kajakowo rowerowy. Powiat, w partnerstwie publiczno prywatnym zamierza zbudować tam element Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych ze zjazdem narciarskim, wioską turystyczną, powiększeniem zalewu. Wszystkie obszary inwestycyjne powiatu zostaną połączone pasem infrastrukturalnym wzdłuż drogi powiatowej Przasnysz Brzeski Chorzele, w którym umieszczona zostanie linia wysokiego napięcia 110 kv, gazociąg o ciśnieniu średnim podwyższonym oraz światłowód. Linia wysokiego napięcia będzie przystosowana do odbioru prądu z dwóch biogazowi, które powstaną w Przasnyszu i w Chorzelach oraz elektrowni wiatrowej. 9

10 Mieszkańcy powiatu przasnyskiego powinni mieć zapewnione na wysokim poziomie usługi zdrowotne, oświatę, opiekę społeczną, bezpieczeństwo, rekreację i wypoczynek. Dlatego samorząd powiatowy w pierwszych latach swojego istnienia zainwestował ponad 100 mln zł w budowę nowego szpitala, modernizację domu pomocy społecznej, budowę, remonty i wyposażenie szkół, budowę trzech hal sportowych, boisk, budowę, wyposażenie urzędów, straży, policji, inspekcji. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU SZPITAL im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu LO im. KEN w Przasnyszu KPP W PRZASNYSZU SĄD W PRZASNYSZU ZSP W PRZASNYSZU BOISKO SZKOLNE PRZY ZSP W CHORZELACH 10

11 Stan aktualny - Odcinek Dzierzgowo- Grójec-Klewki Droga Przasnysz - Baranowo (wieś Bartniki) odcinek po remoncie Stan aktualny - Odcinek Janowo- Mchowo W następnych latach Powiat zainwestował kolejne 100 mln zł, głównie w budowę, poszerzenia i przebudowę dróg, szlaków pieszo rowerowych i elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach. Razem zmodernizowano ponad 400 km dróg. 11

12 RYNEK PRACY W POWIECIE PRZASNYSKIM I POWIATACH OŚCIENNYCH (stan na czerwiec 2011 r.): Dzięki tym przedsięwzięciom powiat przasnyski w ostatnich latach znacznie zmniejszył rozmiar bezrobocia w porównaniu do sąsiednich powiatów, gdzie liczba bezrobotnych poszukujących pracy oscyluje wokół 40 tysięcy osób. Powstałe w ostatnich kilkunastu latach duże i mniejsze zakłady pracy zachowują konkurencyjność i nadążają za nowoczesnością. Specjalizacją Powiatu jest produkcja szerokiego asortymentu wyrobów mleczarskich, ale także przemysł metalurgiczny, maszynowy, elektryczny, drzewny, kopalnie kruszyw. Mamy dobrze rozwinięte usługi transportowe, mechaniczne, a także nowoczesne gospodarstwa rolne. Tylko w latach w powiecie przybyło 208 firm. Ponieważ są to młode przedsiębiorstwa, wysokość wynagrodzeń, na razie nie jest duża. Wizualizacja nowego budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Projektowane nowe Centrum Kształcenia Praktycznego na bazie nieruchomości przekazanej powiatowi przez miasto Przasnysz POZIOM WYNAGRODZEŃ W REGIONIE (PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO NA KONIEC 2009 r.): POWIAT PRZASNYSKI 2 756,12 PLN / 686,99 EURO SUBREGION OSTROŁĘCKO SIEDLECKI 2 820,06 PLN / 702,92 EURO 12

13 Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych realizowane w partnerstwie miasta Przasnysz, gminy Przasnysz, miasta i gminy Chorzele oraz gmin: Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Czernice Borowe, Przasnysz Aby zachęcić młodych i wykształconych ludzi do osiedlania się w naszym powiecie rozpoczynamy i planujemy kolejne przedsięwzięcia. Kończymy budowę basenu w Chorzelach, rozpoczynamy budowę Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Przasnyszu z krytym lodowiskiem i aquaparkiem, planujemy rozbudowę nowoczesnej bazy kształcenia praktycznego i ustawicznego. Kompleks Przasnysz Kompleks Chorzele Kompleks Przasnysz 13

14 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wydatki inwestycyjne Powiatu Przasnyskiego za lata z podziałem na kadencje Procentowy udział inwestycji w budżecie Powiatu 44% 29% 33% 50% I kadencja II kadencja III kadencja IV kadencja wydatki inwestycyjne I kadencja II kadencja III kadencja IV kadencja Podstawą sukcesu inwestycyjnego powiatu są zdrowe finanse. Powiat przasnyski ma zaledwie 4,6% zadłużenie. Jest to tylko kredyt pomostowy na realizację projektów z udziałem funduszy unijnych. Jednocześnie nadwyżka budżetowa i wolne środki na rachunku bankowym na koniec 2011 r. przewyższają kwotę kredytu. Oznacza to, że powiat ma, po 13 latach istnienia, dodatni wynik finansowy. Realizuje największe w Polsce inwestycje per capita bez jakiegokolwiek zadłużania. Sądzimy, że taka gospodarka finansowa nie musi stanowić wyjątku, zważywszy że powiat przasnyski ma wsp. P (dochody podatkowe) zaledwie 80 punktów, podczas gdy średnia krajowa wynosi 160 pkt. Małe dochody podatkowe wynikają z symbolicznego udziału samorządów powiatowych w podatkach CIT (1,4%) oraz ustawowego zwolnienia największego sektora gospodarki powiatu, rolnictwa, z jakichkolwiek obciążeń podatkowych na rzecz powiatu. Dla tych którzy twierdzą, że powiaty zbyt mało kreują rozwój lokalny powiem tylko tyle, że w ostatnich latach powiat przasnyski zainwestował więcej niż wszystkie 7 samorządów gminnych razem. 14

POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy

POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy Przasnysz, kwiecień 2012 r. www.powiatprzasnysz.pl promocja@powiat

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY Miejsca przyjazne ajwięcej dynamicznych firm na 10 tysięcy mieszkańców w województwie wielkopolskim jest w powiatach Poznań (5,5, miasto na prawach powiatu), poznańskim (4,6) i Kaliszu (4, miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r. Uchwała Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia

Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia 2 RADOM SIŁA W PRECYZJI 3 Opracowanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Opole Inwestuj bez granic. www.opole.pl

Opole Inwestuj bez granic. www.opole.pl Opole Inwestuj bez granic www.opole.pl Opole 2 Opole jest miastem wojewódzkim położonym na południu Polski w pobliżu Republiki Czeskiej (Trzebinia-Bartulovice 54 km) i Niemiec (Olszyna 240 km). Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do 2016 r. w 2013 r. ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Opracował W ydział Strategii i Rozwoju MARZEC 2014 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

KADENCJA 2006-2010. Zygmunt Frankiewicz prezydent Gliwic

KADENCJA 2006-2010. Zygmunt Frankiewicz prezydent Gliwic KADENCJA 2006-2010 Zygmunt Frankiewicz prezydent Gliwic Deklaracje 2006 Rozwój rynku pracy, zabieganie o nowych inwestorów Kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego, remonty i modernizacja dróg Dbałość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Tarnowa Biuro Rzecznika Prasowego Sekretarz Miasta RAPORT O STANIE MIASTA TARNOWA ZA 2007 ROK

Urząd Miasta Tarnowa Biuro Rzecznika Prasowego Sekretarz Miasta RAPORT O STANIE MIASTA TARNOWA ZA 2007 ROK Urząd Miasta Tarnowa Biuro Rzecznika Prasowego Sekretarz Miasta RAPORT O STANIE MIASTA TARNOWA ZA 2007 ROK Tarnów 2008 2 WSTĘP... 5 1. DEMOGRAFIA... 6 1.1. Liczba ludności... 6 1.2. Gęstość zaludnienia...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA załącznik do uchwały nr. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia... 2014r. PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA ŚWIDNICY w latach 2007-2014 Wrzesień, 2014r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Na terenie aglomeracji działa Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Koninie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXVII/2006 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2006r. ZARZĄD POWIATU W SZCZYTNIE Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007-2013 Szczytno, marzec

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

UNIJNE INWESTYCJE DLA ROZWOJU MAZOWSZA

UNIJNE INWESTYCJE DLA ROZWOJU MAZOWSZA UNIJNE INWESTYCJE DLA ROZWOJU MAZOWSZA Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wszystkich do udziału w Forum Rozwoju Mazowsza. Na jesieni każdego roku, na warszawskiej hali wystawienniczej, o swoich

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Piasecznie STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. Część II: Strategia i program działań

Starostwo Powiatowe w Piasecznie STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. Część II: Strategia i program działań Starostwo Powiatowe w Piasecznie STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Część II: Strategia i program działań Piaseczno, grudzień 2003 2 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE... 7 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju Lokalny Program Rewitalizacji (projekt) Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy - Zdroju Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Część II. Analiza SWOT, misja, wizja, cele i zadania strategiczne

Część II. Analiza SWOT, misja, wizja, cele i zadania strategiczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Część II Analiza SWOT, misja, wizja, cele i zadania strategiczne

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 PROJEKT Łódź, czerwiec 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Zdzisław Piasta EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 917 SPIS TREŚCI A. Specyfika województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo