INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ r. CZEŚĆ OPISOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu (nabycia-zbycia) nieruchomości należących do mienia komunalnego, miasto Międzyrzec Podlaski posiada 80,9 ha gruntów. Są to tereny o charakterze zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, budownictwa użyteczności publicznej, infrastruktury technicznej, tereny parków, ulic, sportu i rekreacji, a także tereny przeznaczone do użytkowania rolniczego. Wartość posiadanego przez Gminę Miejską majątku trwałego zorganizowanego w poszczególne podmioty gospodarcze wynosi zł. Wartość posiadanego wyposażenia przedmiotów nietrwałych wynosi.020. zł. Całość mienia komunalnego można podzielić na dwa składniki: mienie w bezpośrednim zarządzie Miasta oraz mienie spółki komunalnej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Międzyrzecu Podl. będącej podmiotem działającym na zasadzie kodeksu spółek handlowych. Na mienie w bezpośrednim zarządzie Miasta składa się mienie: - komunalnych jednostek organizacyjnych: 2 Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkola, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miejski. - mieszkaniowy zasób gminy obejmujący 278 lokali mieszkalnych, 98 lokali socjalnych. Gminnym zasobem mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzyrzecu Podl. Z wyznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych pozostało do sprzedania 208 lokali. W bezpośrednim zarządzie Miasta znajduje się 8,8ha gruntów o różnym sposobie zagospodarowania. Są to grunty: - przekazane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne osobom fizycznym, - grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej przekazane pod zabudowę mieszkaniową, - grunty będące w użytkowaniu GS, Międzygminnego Związku Komunalnego oraz grunty przekazane w użytkowanie wieczyste spółdzielczym jednostkom organizacyjnym takim jak: PSS, GS, Spółdzielni Inwalidów Szczeciniarsko-Szczotkarskiej, - grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym / szkoły, przedszkola, MOSiR/, - oraz grunty pozostające w zasobie gruntów komunalnych w części oddane w użytkowanie, w dzierżawę również osobom prowadzącym działalność gospodarczą i grunty oddane do używania w drodze umów użyczenia. Dane dotyczące stanu mienia komunalnego na dzień r. z wyszczególnieniem jego składników zawarte są w postaci tabelarycznej - Tabela I. Dane dotyczące gruntów i budynków w bezpośrednim zarządzie Miasta / bez spółki komunalnej/ zawiera - Tabela II. Dochody z mienia komunalnego prognozowane do osiągnięcia w roku 2004 powinny stanowić kwotę zł. biorąc pod uwagę wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz ze sprzedaży mienia komunalnego.

2 Za znaczące zmiany w stanie i sposobie zagospodarowania mienia komunalnego w 2004 r. należy uznać:. Przyrost sieci uzbrojenia technicznego miasta a/ sieci sanitarnej - o długości 472 mb b/ sieci wodociągowej - o długości 04 mb 2. Realizacja budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2. Wybudowanie 80 mb dróg (z kostki brukowej i nawierzchni bitumicznej) w ulicach; Wiejska, Wysoka, Kopernika oraz dokonano przebudowy dróg i chodników (ul. Puławskiego, droga przy PKO) 4. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika o długości 20 mb. 5. Przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Bialskiego działek gruntu o łącznej pow.0,97 ha i wartości zł z przeznaczeniem na cele oświatowo-wychowawcze realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim.. Przekazanie w drodze darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej położonej przy ul Zahajkowskiej zabudowaną nieruchomość o pow.2,78 ha wraz z niezbędnym udziałem w gruntach przyległych będących własnością Miasta celem zapewnienia dostępu do dróg o łącznej wartości zł, celem realizacji statutowych zadań szkoły. 7. Sprzedaż 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,42 ha z przeznaczeniem pod zabudowę oraz udziałów w gruntach przyległych celem zapewnienia dostępu do dróg za łączną kwotę 4.2 zł. 8. Sprzedaż 8 lokali mieszkalnych z ułamkowym prawem do użytkowania wieczystego gruntu dotychczasowym najemcom za kwotę 7.450zł.(po zastosowaniu bonifikaty w okresie od do r.) 9. Przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na okres 20 lat na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa w Międzyrzecu Podl. położoną przy ul.zahajkowskiej nieruchomość o pow.,7075 ha wraz z niezbędnym udziałem w gruntach przyległych będących własnością Miasta celem zapewnienia dostępu do dróg z przeznaczeniem w szczególności na budowę stanicy żeglarskiej. 0. Nabycie od Powiatu Bialskiego nieruchomość położonej przy ul.warszawskiej 8 zabudowanej budynkiem byłej przychodni lekarskiej wraz działką gruntu o pow.0,5ha. W pozyskanym obiekcie w wyniku przebudowy powstanie 2 lokale mieszkalne oraz 7 lokali biurowych.. Przystąpienie do przebudowy energetyki - oświetlenia w centrum miasta. 2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania terenu żwirowni. Przewidywane wartości zmiany składników mienia komunalnego w 2004 roku przedstawione są w tabeli Nr I. W przyszłym roku przewiduje się realizację między innymi następujących przedsięwzięć inwestycyjnych.. Kontynuację rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej miasta w ulicy Radzyńskiej, oraz sięgaczy od kanalizacji sanitarnej w ul. Zahajkowskiej 2. Budowę wodociągu w ul. Zadwornej / kontynuacja/. Budowę nawierzchni dróg; ulice Wyszyńskiego, Wesoła, Plażowa, Reja oraz ulic Wspólnej i Żwirowej przy udziale społecznych komitetów. 4. Zakończenie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 5. Rozpoczęcie przebudowy płyty rynku w centrum miasta.. Zakończenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego płn.-zach terenów miasta. Zaplanowane na 2005r. wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wraz z zadaniami inwestycyjnymi wyniosą zł. 2

3 Rada Miasta uchwałą Nr XV/2/2004 z dnia r wyraziła zgodę na zbycie pozostałych udziałów Miasta Międzyrzec Podlaski w MPEC Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim. W wyniku przeprowadzonego przetargu odbytego na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań umową z dnia r. Miasto Międzyrzec Podlaski sprzedało pozostałych 209 udziałów w Spółce za cenę.48.70,00zł. Nabywcą został PRATERM S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka PRATERM nabyła w 200 r od Miasta 00 udziałów i była inwestorem strategicznym w Spółce. W zakresie wykorzystania mienia komunalnego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółkę z o.o. stwierdza się ogólnie dobre gospodarowanie mieniem i nie przewiduje się prywatyzacji tego Przedsiębiorstwa.

4 Informacja o stanie mienia komunalnego Tabela I Część tabelaryczna ogólna na dzień r. Przewidywana zmiana na r. (wzrost) WYSZCZEGÓLNIENIE Stan mienia ogółem (zł) na r Mienie w bezpoś. zarządzie Miasta, Szkoły, Przedszkola, MOK, MOSIR, ADM i inne w t y m : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Grunty ogółem (ha) 80,9 8,8 2, Środki trwałe (zł) bez wartości gruntu Budynki: liczba (szt.) wartość (zł) , , Budowle i urządzenia wartość ogółem w tym: a/ wodociągi długość (km) 47,0 47,0 wartość inwestycyjna (zł) b/ sieci sanitarne długość (km) 52,4 4,7 47,7 wartość inwestycyjna (zł) c/ sieć cieplna długość km wartość inwestycyjna (zł) d/ drogi miejskie długość (km),2,2 e/ inne (kotły, uj.wody, energetyczne) -wartość Pozostałe środki trwałe (urządzenia techn. i technolog.) Wyposażenie (przedmioty nietrwałe) Wartość gruntu Środki transportowe (szt)

5 Informacja o stanie mienia komunalnego Tabela II na dzień r. Część tabelaryczna (synteza): dotyczy gruntów i budynków w bezpośrednim zarządzie Miasta Międzyrzec Podlaski (bez spółek komunalnych). Wyszczególnienie Przewidywany stan na: r r. Planowana zmniejszenia (-) zwiększenia (+) stan w r. bud. w bezpośredn. zarządzie gminy Sposób zagospodarowania w zarządzie jednostki komunalnej leasing dzierżawa najem wieczyste użytkowanie Grunty ogółem w tym: - rolne - działki budowlane - tereny rekreacyjne - pozostałe 2.Lasy (ha).parki (ha) 4.Budynki - liczba ogółem w tym: - mieszkalne - obiekty przedszkolno-szkolne - obiekty kulturalne - obiekty sł.zdrowia - pozostałe obiekty użyteczności publ. - inne (ha) Inne formy

(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)

(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA (według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) 1. Wstęp Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra sporządzona została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Miasto Kostrzyn nad Odrą

Miasto Kostrzyn nad Odrą BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miasto Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 r. Kostrzyn nad Odrą marzec 2011 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE Strategia Rozwoju Miasta Zabrze została przyjęta uchwałą Nr XIII/166/99 Rady Miejskiej w Zabrzu w dniu 13 września 1999 r.. Strategia Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 4 DOCHODY BIEŻĄCE str. 8 A. DOCHODY GMINY (własne)... str. 8 B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 985, 1039. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U. 2015 poz. 782

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U. 2015 poz. 782 Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2015 poz. 782 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami 1.

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 92

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 92 1. ZMIANY W PLANIE BUDśETU MIASTA OPOLA W OKRESIE I PÓŁROCZA 2011 R... 2 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH... 4 2. 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI... 5 2.2. OPŁATA SKARBOWA... 6 2. 3. PODATEK OD CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/324/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/324/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/324/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Ilawa na lata 2013-2017". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600 USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo