PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) REGON NIP PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Obiekt: Budynek III Liceum Ogólnokształcącego Adres: Łomża ul. Senatorska 13 Inwestor: III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej Łomża ul. Senatorska 13 Opracowanie mgr inż. Andrzej Zarzycki Ł o m ż a - m a r z e c r.

2 PB przebudowy pomieszczeń dawnej kotłowni III LO w Łomży Instalacja centralnego ogrzewania Strona 2 SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna Przedmiot inwestycji Podstawa opracowania Przedmiot opracowania 3 2. Zakres opracowania Instalacja centralnego ogrzewania Omówienie stanu istniejącego Projektowany zakres przebudowy Instalacja centralnego ogrzewania. 4 4 Uwagi końcowe. 5 B. CZĘŚĆ GRAFICZNA 6 1. Rzut instalacji centralnego ogrzewania Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania. 8 B. ZAŁĄCZNIKI 9 1. Oświadczenie, uprawnienia i ubezpieczenie projektanta Wydruk z programu AUDYTOR wraz z wykazem rur, grzejników i armatury 13 Razem stron 17

3 PB przebudowy pomieszczeń dawnej kotłowni III LO w Łomży Instalacja centralnego ogrzewania Strona 3 O P I S T E C H N I C Z N Y PROJEKTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEŃ DAWNEJ KOTŁOWNI BUDYNKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY UL. SENATORSKA 13 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń byłej kotłowni węglowej na salę konferencyjno-multimedialną oraz siłownię w budynku dydaktycznym III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży przy ul. Senatorskiej 13 w Łomży. W zakresie przebudowy znajduje się również budowa instalacji centralnego ogrzewania (w przebudowywanych pomieszczeniach) objęta niniejszą częścią opracowania projektowego. Inwestorem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży przy ul. Senatorskiej 13 w Łomży PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: - zlecenie i uzgodnienia z inwestorem - zgoda na przebudowę węzła pismo MPEC Łomża z dnia r. znak PTI/451/ warunki techniczne przebudowy węzła pismo MPEC Łomża z dnia r. znak PTI/0032/455/ inwentaryzacja architektoniczna budynku szkoły opracowana przez inż. Jerzego Bukowskiego w grudniu 2003 r. - projekt budowlany technologii węzła cieplnego opracowany przez MPEC Łomża w lipcu 2001 r. - własna inwentaryzacja obiektu wykonana do celów projektowych - wizja lokalna - obowiązujące normy i przepisy 1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania przebudowywanej części pomieszczeń dawnej kotłowni budynku dydaktycznego III LO przy ul. Senatorskiej 13 w Łomży. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z węzła cieplnego miejskiej sieci ciepłowniczej obejmującej pomieszczenia przebudowywanej dawnej kotłowni.

4 PB przebudowy pomieszczeń dawnej kotłowni III LO w Łomży Instalacja centralnego ogrzewania Strona 4 3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA OMÓWIENIE STANU ISTNIEJĄCEGO. W budynku szkolnym III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży istnieje węzeł cieplny zasilany z sieci cieplnej MPEC w Łomży. Celem uzyskania prawidłowego układu komunikacyjnego projektowanej przebudowy pomieszczeń byłej kotłowni na salę konferencyjno-multimedialną oraz siłownię wynikła potrzeba przesunięcia całego węzła do innego, nowopowstałego pomieszczenia zlokalizowanego przez ścianę z pomieszczeniem dotychczasowym. Istniejący węzeł cieplny jest węzłem jednostopniowym równoległym bezzasobnikowym dwufunkcyjnym na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Czynnikiem grzejnym jest woda gorąca o parametrach 125/70 o C. Węzeł zrealizowany został na bazie wymiennika płytowego typu HL-2-66 LPM produkcji LPM. Parametry wody instalacyjnej wynoszą 95/70 o C, a zapotrzebowanie ciepła 420,02 kw. Zastosowana została pompa obiegowa c.o. typu UPE F wytwarzająca ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach c.o. w wysokości 45 kpa. Zabezpieczenie instalacji c.o. zgodnie z normą PN-91/B za pomocą naczynia przeponowego REFLEX typ E 800 i dwóch zaworów bezpieczeństwa SYR 1915 ø40 mm o średnicy przelotu ø 35 mm i nastawie ciśnienia 5,0 bar. Sterowanie pracą węzła cieplnego oparte jest na pogodowym sterownik typu DELTA firmy Softech PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projektowaną instalację c.o. należy podłączy do istniejących rozdzielaczy c.o. węzła wykorzystując nadwyżkę mocy węzła i pompy obiegowej c,o. Przewody instalacji centralnego ogrzewania projektuje się z rur miedzianych twardych łączonych za pomocą lutowania twardego i kształtek, a z armaturą na złączki z elementem gwintowanym. Przewody prowadzić na uchwytach na powierzchni przegród budowlanych (lub alternatywnie w bruzdach ściennych) zgodnie z częścią rysunkową projektu. Mocowanie przewodów do przegród wykonywać w odległościach określonych warunkach technicznych. Jako elementów grzejnych użyto stalowych grzejników płytowych typu Rettig Purmo typ C o wysokości 60 cm zgodnie z wykazem w części załącznikowej. Jako elementy regulacyjne zastosowano ręczne zawory grzejnikowe z regulacją wstępną typu RTD-N oraz grzejnikowy zawór powrotny typu RLV-S-P firmy Danfoss. Hydraulicznej regulacji instalacji należy dokonać poprzez dokonanie regulacji : - nastaw zaworu regulacji ciśnienia typu ASP-V-F 75 oraz ASV-M - montażu kryzy ø 6 mm w śrubunku - nastaw wstępnych w zaworach grzejnikowych oraz zaworach powrotnych. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne umieszczone na końcówkach pionów lub poprzez odpowietrzniki ręczne w grzejnikach na poziomie każdej kondygnacji. Przewody doprowadzające zabezpieczyć należy przed nadmiernymi stratami ciepła za pomocą otulin Thermaflex o gr. 20 mm.

5 PB przebudowy pomieszczeń dawnej kotłowni III LO w Łomży Instalacja centralnego ogrzewania Strona 5 Po wypłukaniu instalacji c.o. należy wykonać regulację instalacji i wykonać próby ciśnieniowe instalacji. Po zmontowaniu sieć i instalację poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 1,5 raza wyższe od ciśnienia roboczego. Następnie przepłukać dwukrotnie (minimalna prędkość płukania V min = 1 m/s). Następnie wykonać próbę na gorąco z regulacją przy parametrach pracy w czasie 72 godzin. Woda używana do prób i do płukania oraz napełniania instalacji winna odpowiadać wymogom normy PN-85/C WARUNKI OGÓLNE. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiada certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności i aprobatę techniczną lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Całość robót wykonać zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych " cz. II "Instalacje sanitarne i przemysłowe", dokumentacją obowiązującymi normami i przepisami, wytycznymi producentów a także z zachowaniem zasad BHP. OPRACOWAŁ:

6

7

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...1 SPIS RYSUNKÓW...2 OŚWIADCZENIE...3 OPIS TECHNICZNY...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Instalacja ogrzewcza...4 4. Instalacja gazowa...5 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

. 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN. Tytuł : KOTŁOWNIA WODNA C.O. OPALANA GAZEM ZIEMNYM

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

Projekt modernizacji kotłowni gazowej i instalacji c.o.

Projekt modernizacji kotłowni gazowej i instalacji c.o. Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych mgr inż. Paweł Zawalski 43-309 Bielsko-Biała ul. Olszówka 14 tel/fax 8191460 Obiekt: Dom Kultury Bielsko-Biała Komorowie Adres budowy: Bielsko-Biała ul. Olimpijska

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232

FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232 FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232 Nazwa: PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I C.O. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI (WYMIANA KOTŁÓW) W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym egz. NR4 USŁUGI INSTALACYJNE W ZAKRESIE: - projektowanie sieci, instalacji sanitarnych, wod.- kan, C.O. -gazowych - sieci ciepłownicze - wewnętrznych i zewnętrznych - fachowe doradztwo NADZÓR BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny; II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut kotłowni skala l: 50; 2. Schemat kotłowni skala b/s; PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC INWESTOR NAZWA INWESTYCJI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC INSTALACJA WOD - KAN I C.O. DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 09 200 SIERPC, UL. ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo