Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od do 16 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10"

Transkrypt

1 Protokół Nr V z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od do W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy Dariusz Reszczyński Sekretarz Gminy Krystyna Piotrowska Radca Prawny Żanetta Jania Oraz zaproszeni goście : Dariusz Łaguna - MD PROJECT Pracownia Projektowa Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego - Krzysztof Kołaszewski, oraz Sołtysi i mieszkańcy gminy Pozezdrze zgodnie z załączona listą obecności Pkt. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła V sesję Rady Gminy w Pozezdrzu witając gości, Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji. Następnie stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Pkt. 2 Powołanie sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Mariana Kaczorowskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji na V posiedzeniu sesji, innych propozycji nie zgłoszono. Za 15 Pkt. 3 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad: Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad został przesłany wraz z materiałami na sesję. Proponowany porządek obrad poddała pod głosowanie: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z IV Sesji Rady Gminy. 5. Informacje z działalności międzysesyjnej: a) przewodniczącego Rady Gminy b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2 d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej f) zapytania radnych do przekazanych informacji 6. Interpelacje i wnioski radnych oraz sołtysów. 7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 8. Rozstrzygnięcia o sposobie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Harsz, gmina Pozezdrze. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Harsz, gmina Pozezdrze, b) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Pozezdrze w 2015 roku, c) przystąpienia Gminy Pozezdrze do stowarzyszenia pod nazwą Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, d) wyboru przedstawiciela Gminy Pozezdrze do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, e) zasad i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień Wójta Gminy Pozezdrze sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się w działalności sportowej, f) otrzymywania i wysokości diet, przysługujących radnym, w zależności od funkcji pełnionej w Radzie, g) udzielenie pomocy finansowej dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko, h) zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata , i) zmian w budżecie gminy na rok 2015, 10. Zapytania i informacje. a) powierzenie Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia protestu wyborczego mieszkańców wsi Pozezdrze na wybór sołtysa Sołectwa Pozezdrze 11. Zamknięcie obrad sesji. Za- 15 Pkt. 4 Przyjęcie przez Radę protokołu z IV Sesji Rady Gminy. Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół był wyłożony na pół godziny przed sesją Rady Gminy w celu zapoznania się. Poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy. Za 15

3 Informacje z działalności międzysesyjnej: przewodniczącego Rady Gminy: Pkt. 5 Podczas pełnionych dyżurów, nadal sprawą starej szkoły są zainteresowani mieszkańcy tego budynku. Pan D. dopytuje i chce uzyskać jasną odpowiedź czy i kiedy Gmina podejmie działania związane z przeprowadzeniem remontu szkoły. Pytał również czy Rada podjęła decyzję w tym kierunku i czy uznaje to za ważne zadanie. 12 lutego 2015r przewodnicząca uczestniczyła w spotkaniu LGD 9 w Węgorzewie, dotyczącego omówienia przyszłego okresu finansowania oraz sposobu pozyskiwania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Rada Ministrów przyjęła projekt wsparcia obszarów wiejskich, Dla samorządów najważniejsze będzie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Pojawiają się nowe pieniądze na realizację strategii. Aby je pozyskać lokalne strategie rozwoju muszą do końca czerwca przystąpić do konkursu. Z podanych informacji wynika że tylko jedno ze stowarzyszeń tj. LGRyb lub LGD 9, powinno aplikować o środki gdy obie grupy złożą wniosek ryzykują utratę pieniędzy. LGR jako stowarzyszenie, a nie związek stowarzyszeń - tak jak LGD, najmniej ryzykuje i może pozyskać dodatkowe punkty. Cała dyskusja nie zakończyła się konkretami. Składki członkowskie należy zapłacić do końca roku 2015 dla stowarzyszenia LGD i LGR, pomimo że wygaszają swoją działalność. przewodnicząca 20 marca 2015r. uczestniczyła posiedzeniu komisji Rewizyjnej, celem omówienia tematyki najbliższej sesji. Radny Roch P zapytał się dlaczego ma się opłacać składki gdy stowarzyszenie się rozwiąże. Przewodnicząca Rady poinformowała, że solidarnie uzgodniono, że składki będą opłacane do końca stycznia. LGD prowadzi jeszcze rozliczenia ostatnich projektów. Wicestarosta powiatu Węgorzewskiego Kołaszewski K poinformował, że osoba która jest aktualnie Prezesem stowarzyszenia wzięła kredyt na ten cel i jest poręczycielem tego kredytu, czyli własnymi środkami zabezpieczyła rozpoczęcie działalności stowarzyszenia LGD. Przewodnicząca Rady dodała, że w nowym okresie utworzone LGD będą realizować i rozliczać tzw. projekty parasolowe z uproszczoną procedurą, grupą tematyczną z których będzie można pozyskać max do 400 tys. Radny Cudowski M również stwierdził, że nie powinno utrzymywać się dwóch stowarzyszeń. Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że dąży się do tego aby powstała jedna grupa działania. a) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- przewodniczący komisji poinformował, że komisja odbyła jedno posiedzenie, które było związane z ustosunkowaniem się do tematyki sesji. b) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - komisja odbyła jedno posiedzenie ustosunkowała się do tematyki sesji. Komisja wnioskuje aby zmienić zapis w proponowany projekcie uchwały w sprawie zasad i trybu

4 przyznawania nagród oraz wyróżnień Wójta Gminy Pozezdrze sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się w działalności sportowej w 3 pkt. 4 powinien otrzymać brzmienie wyróżnił się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w sportach o zasięgu co najmniej wojewódzkim. c) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych przewodnicząca komisji poinformowała, że komisja odbyła jedno posiedzenie które było związane z tematyką sesji. sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej - Wójt poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy do 28 lutego 2015r. zostały przeprowadzone zebrania wyborcze samorządów wsi. Frekwencja była bardzo wysoka mieszkańcy sołectw byli zainteresowani wyborami sołtysów i rad sołeckich. I tak w poszczególnych sołectwach zostali wybrani na nowa kadencje sołtysów następujący sołtysi:. 1. Bogumił Turek - sołtys wsi Przytuły 2. Helena Grabińska - sołtys wsi Kolonia Pozezdrze 3. Ryszard Banaszak- sołtys wsi Pieczarki 4. Jan Krupa sołtys wsi Krzywińskie 5. Andrzej Biłyj sołtys wsi Stręgielek 6. Stanisław Borysiewicz sołtys wsi Harsz 7. Ilona Roch sołtys wsi Jakunówko 8. Krystyna Żołondek sołtys wsi Kuty 9. Dorota Derewecka sołtys wsi Gębałka 10. Władysław Melnyk sołtys wsi Piłaki Wielkie 11. Alina Wysoczarska - sołtys wsi Radziszewo 12. Andrzej Romejko - sołtys wsi Przerwanki 13. Halina Łopaćkyj sołtys wsi Wyłudy 14. Zalewski Józef sołtys wsi Pozezdrze Następnie Wójt poinformował, że został złożony wniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych wnioskowano o 12 osób natomiast otrzymano i podpisano porozumienie z PUP Węgorzewo na 5 osób. - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - w załączeniu do protokołu - działalność referatu Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym w załączeniu do protokołu - działalność referatu Inwestycji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w załączeniu do protokołu Wójt poinformował, że odbyło się spotkanie wyjazdowe kierowników referatu do zakładu aby zorientować się jakie są ceny wody i ścieków i różnice są bardzo duże. Będzie to materiał do pracy dla komisji rolnictwa. W przyszłości odbędzie się spotkanie z innym wykonawcą który zajmuje się prowadzeniem wodociągów, aby porównać dane. Zgodnie z zaleceniami sanepidu należy wymienić dwa odżelaziacze i napowietrzacze. Zakupiono napowietrzacz do wody z montażem około 5 tys zł. Wg szacunku ZUK wymiana odżelaziacz to koszt około 70 tys zł, koszt jest bardzo wysoki należało zapewnić sanepid że zostanie to wykonane w ciągu dwóch lat. Inaczej sanepid będzie zamkną nam wodę. Nie jest to jedyny problem jak wiadomo w Gębałce należy wymienić hydrofornie, może zaistnieć problem w Jakunówce wskaźnik fosforu się waha w granicach możliwości. Dla radnych zostały przekazane dodatkowe materiały odnośnie gruntów dzierżawionych na terenie gminy Pozezdrze. Może będzie zainteresowanie wykupieniem dzierżaw są to grunty klasy III lub IV. Został złożony wniosek o pozyskanie środków na remonty mieszkań socjalnych. O ile wniosek przejdzie to będzie możliwość remontu pomieszczeń socjalnych w Piłakach Wielkich. Zaplanowano wyliczenie wstępnych kosztów związanych z naprawą dachu i elewacji w szkole podstawowej przy ul. Świerczewskiego.

5 d) zapytania radnych do przekazanych informacji Radny Łabacz R zapytał się czy utrzymanie lamp solarnych będzie pokrywane z funduszu sołeckiego. Uważa że skoro lampy zostały postawione z funduszu sołeckiego to ich i utrzymywanie powinno być z funduszu sołeckiego. Zasugerował również aby co do hydroforni nie należy opierać się na wycenie zadania z ZUK ale należy również wystąpić z zapytaniem do innych firm. Wójt odpowiedział, iż informował na zebraniach wiejskich, że lampy solarne po pewnym czasie się zużywają są to bowiem baterie słoneczne, aktualnie jest to już mienie gminne koszt remontów i utrzymania ponosi gmina. W sprawie hydroforni, zbiorniki są naprawdę w stanie krytycznym będzie starał się aby decyzja sanepidu została odroczona. Wójt poinformował, że tak jak było robione rozeznanie co do taryf i cen wody na terenie innych gmin prowadzone przez różne zakłady, tak też nie jest powiedziane, że tą wymianę będzie wykonywał ZUK Węgorzewo Radny Grabiński M zapytał się jak przebiegały rozmowy w sanepidzie. Wójt odpowiedział, że zostało przedstawionych wiele teczek dotyczących spraw sanepidu w GOK i Szkole ośrodka zdrowia chodzi o usunięcie np. wielu przecieków w szkołach. Tak samo jest i w GOK, natomiast Ośrodek Zdrowia to cała wymiana podłogi. Radny Grabiński M przypomniał, że była mowa lasów o zgodzie na przebieg ścieżki rowerowej, zapytał się, które nadleśnictwa nie wyrażają zgody na przejście ścieżki. Kierownik Referatu IPPiOŚ Pani M Oryńczak poinformowała, że są to nadleśnictwa, które znajdują się bliżej Rucianej Nidy Olsztyna. Tłumaczą się tym iż lasy nie mogą użyczać przejść. Radny Grabiński M zapytał się od kiedy są psy przeniesione do drugiego schroniska. Czy były już tam kontrolowane. Kierownik Referatu IPPiOŚ Pani M Oryńczak poinformowała, że psy są już od 2 stycznia w nowym schronisku, nie było jeszcze oficjalnej kontroli. Wójt poinformował, że będzie taka kontrola tylko na razie jest brak czasu. Radny Kaczorowski M zapytał się gdzie można korzystać z karty wielodzietnej rodziny. Wójt odpowiedział, że na terenie powiatu będą wydzielone dokładnie punkty czyli np. sklepy z których będzie uwzględniana karta dużej rodziny. Radny Kaczorowski M przypomniał, że było często lobbowane w MZMGiO aby rodziny wielodzietne miały tańsze śmieci. Obiecano nam że tym tematem się zajmą w najbliższych zmianach do regulaminu. Wójt poinformował, że aktualnie są przygotowywane zmiany do regulaminu z gminy Pozezdrze są wydelegowane osoby które uczestniczą w tych rozmowach, gorsza sprawa jest sprawa przedsiębiorców która dotyczy okresów w których nie posiadają śmieci a muszą za nie płacić. Został wytypowany zespół do wprowadzenia wszelkich zmian. Może w wyniku pracy tej grupy roboczej dojdzie do zmian. Radny Roch P zapytał się od kiedy jest wiadomo o dużej ilości fosforu. Kierownik Referatu IPPiOŚ Pani M Oryńczak poinformowała, że na ostatnim spotkaniu w ZUK powzięto wiedzę na ten temat. Wójt był to ustny przekaz od prezesa ZUK. Radny Roch P zawnioskował aby badać wodę. Wójt odpowiedział, że badania są prowadzone i jest to monitorowane. Radna Fliszkiewicz E zawnioskowała aby pracownicy GOPS przygotowali informacje z jakich ulg mogą korzystać rodziny posiadające kartę wielodzietnej rodziny. Wójt odpowiedział, że zostanie przygotowany regulamin w tej sprawie na ten rok w naszym budżecie nie było środków na ten cel jeśli zostaną podjęte działania w tym kierunku to będzie udzielana pomoc. Radny Cudowski M zapytał się czy informacja z sanepidu o zaciekach w dachu szkoły dotyczy już po wymianie dachu. Wójt odpowiedział, że nie są to stare decyzje od 2005r. Odżelaziacze od 2007r. Sufity od 2005r i podłoga w ośrodku zdrowia. Dyrektor Szkoły odpowiedziała, że decyzje te są odwoływane w momencie kiedy następuje kontrola wykonania remontu.

6 Przewodnicząca Rady zapytała się gdzie został złożony wniosek na remont mieszkań socjalnych. Wójt odpowiedział, że wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego a dalej jest przekazany do Ministerstwa można pozyskać 120 tys zł, wkład własny 30 tys zł. Radny Łabacz R zapytał się w sprawie Eko Mariny dlaczego ponowiono badania. Kierownik Referatu IPPiOŚ Pani M Oryńczak odpowiedziała, że został nałożony obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko RDOŚ zwrócił się o uzupełnienie danych. Interpelacje i wnioski radnych oraz sołtysów. Pkt. 6 Radny Łabacz R zawnioskował, aby dokonać naprawy na drodze Stręgielek od krzyża do drogi asfaltowej, na jesień droga w części została naprawiona. Radny Kaczorowski M zawnioskował, że należy przejechać równiarka po drodze Harsz Nowy Harsz aby zniwelować nierówności. Sołtys wsi Pozezdrze Zalewski J zapytał się jak wygląda sprawa odnośnie sceny, oraz basen strażacki powinien być ogrodzony siatką, nie jest on do końca zabezpieczony. Korzystając z obecności wicestarosty węgorzewskiego sołtys Zalewski przypomniał, że wnioskował już kilkakrotnie o dokonanie przecinki konarów drzew na ul. 1 Maja za kościołem. Radny Łabacz R zasugerował, że lampy stoją tam wyżej niż drzewa i dlatego jest słabe oświetlenie chodnika. Radny Grabiński M stwierdził, że w sprawie basenu strażackiego należy zapytać się OSP Pozezdrze czy będą z niego korzystać. Przypomniał, że gdy był pożar w byłym PGR to był problem z wodą. Wójt odpowiedział, że w sprawie granic na małym boisku koło sceny aktualnie są zbierane różne miejsca gdzie należy wznowić granice, w tej należy zwrócić się o wykonanie wyceny. Odgrodzić można również niskim żywopłotem a nie siatką. Radny Cudowski M- zawnioskował, iż na ul. Świerczewskiego Trakt Sztynorcki została zepsuta robota ponieważ na chodniku jest wgnieciona kostka, studzienki na asfalcie są załamane. Przypomniał, że 4 lata temu gmina Pozezdrze dołożyła ponad 1 mln zł do tej inwestycji. Wicestarosta powiatu Węgorzewskiego K Kołaszewski poinformował, że gwarancja na Trakt Sztynorcki została przedłużona. Wiosną odbędzie się przegląd dróg. Radny Cudowski M stwierdził, że wykonawca zmarnował cała robotę, w trakcie odbioru technicznego w którym brał udział wskazywał miejsca które należy poprawić. Radny Kaczorowski M zawnioskował, że również droga Trakt Sztynorcki w kierunku Harszu ma bardzo duże ubytki w jezdni, które należy również załatać. Wicestarosta powiatu Węgorzewskiego K Kołaszewski poinformował, że została zakupiona masa na zimno ubytki będą łatane, zarząd dróg przygotowuje się do rozpoczęcia łatania emulsją na gorąco. Aktualnie budżet na ten cel jest zabezpieczony, problem może być w zebraniu odpowiednich ludzi do pracy. Radna Krzyżewska E zawnioskowała, o naprawę drogi powiatowej w Przerwankach, w kierunku Kruklanek doprowadzić do stanu używalności. Dokonać wycinki zakrzaczeń na drodze powiatowej w Przerwankach nie ma możliwości mijania się pojazdów. Przewodnicząca Rady zawnioskowała aby zostały oczyszczone tablice ogłoszeń w wsiach. Wójt odpowiedział, że tablice są sukcesywnie czyszczone. Wicestarosta powiatu węgorzewskiego K Kołaszewski poinformował, że zmieni się prawo wodno melioracyjne, będzie to zadanie Wójta wiąże się z tym kolejne opodatkowanie społeczeństwa oraz dodatkowe zadanie dla urzędu. Sołtys wsi Harsz Borysiewicz S - zawnioskował aby posprzątać w Harszu drogę od Ogonek do Harszu oraz zagospodarować brzeg jeziora. Wicestarosta węgorzewski Kołaszewski K - stwierdził, że jest wiele potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem dróg rozumie, że sołtys wnioskuje o zagospodarowanie brzegu jeziora. Powiat nie będzie inwestował w budowę deptaku, jako zarządca drogi nie widzi takiej potrzeby. Pozwolenie na budowę pomostu wydaje starostwo.

7 Pkt. 7 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. Przewodnicząca Rady poinformowała, że wnioski złożone na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji oraz skierowane do odpowiednich instytucji. Następnie Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min przerwy. Przerwa godz Koniec Przerwy godz Pkt. 8 Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Harsz, gmina Pozezdrze. Kierownik Referatu IPPiOŚ Pani M Oryńczak przypomniała, że na komisjach były przedstawiane uwagi do opracowania m.p.z.p uwagi te przez Wójta gminy nie zostały uwzględnione następnie swoje rozstrzygnięcie do uwag musi podjąć rada. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja nie wnosi zastrzeżeń ani uwag do rozstrzygnięć. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych poinformowała, że komisja nie wnosi żadnych uwag do rozstrzygnięcia. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - poinformowała, że komisja nie wnosi żadnych uwag do projektu m.p.z.p dla miejscowości Harsz. Radny Cudowski M zapytał się obecnego na posiedzeniu sesji Pana M Borkowskiego przedstawiciela firmy Pana Kaweckiego czy nie wnoszą nowych uwag do planu. Pan M Borkowski poinformował, że część uwag została poprawiona i uwzględniona a część została zaakceptowana. Aktualnie nie wniesiono żadnych uwag. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie rozstrzygniecie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Harsz, gm. Pozezdrze. Nie uwzględniając uwag złożonych przez wnioskujących. Za- 15 Podjęcie uchwał w sprawie: Pkt. 9 a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Harsz, gmina Pozezdrze, Pani M Oryńczak Kierownik Referatu IPPiOŚ- przypomniała proces prac nad m.p.z.p dla miejscowości Harsz. Prace zostały rozpoczęte w maju 2011r. podejmując uchwałę intencyjną natomiast procedury rozpoczęto w październiku 2011r. inwestorzy czekają, jeśli Wojewoda nie znajdzie zastrzeżeń to plan wejdzie w życie i będzie można realizować inwestycje. Projektant D Łaguna - poinformował, dlaczego tak długo trwała procedura, ponieważ trzykrotnie występowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyłączenie gruntów rolnych klasy III ta zgoda jest potrzebna po to aby na tych terenach można było realizować inwestycje. Jednak w żadnym przypadku minister nie zgodził się na zmiany, procedury trwają długo. Grunty III klasy to rejon wschód położony od wsi Harsz oraz wnętrze tuż za zabudową oraz tereny nad jeziorem. Na planie znajdują się tereny oznaczone jako tereny zabudowy zagrodowej, w praktyce okaże się że ta

8 zabudowa nie różni się od zabudowy mieszkaniowej różni się tylko wielkością działki i inwestor będzie musi wykazać, że jest rolnikiem i posiada grunty powyżej 1 ha nie koniecznie bezpośrednio przylegających. Pomiędzy drogami gminnymi planowano drogę publiczną ze względu na to że obsługuje wielu właścicieli działek pozostało by to jako droga rolna to ci właściciele nie doszliby do porozumienia w kwestii użytkowania tej drogi. Aktualnie nie ma zgody na inwestowanie bez zgody ministra. Pan Borysiewicz sołtys wsi Harsz zapytała się czy Minister był poinformowany że jego pół hektara nie jest tam możliwe do uprawiania niczego. Projektant D Łaguna dla nas podstawą do rozstrzygania sprawy jest dokument czyli ewidencja gruntów i budynków z której wynika, że na Pana terenie są grunty rolne klasy III. Pan Borysiewicz sołtys wsi Harsz ale jak ja do nich dotrę? Projektant D Łaguna poinformował, że zostało zastosowane rozwiązanie, które wymaga wewnętrznej zgody i umowy pomiędzy właścicielami gruntów. W tym momencie nic na to się nie poradzi. Zostały w planie zarysowane linie wewnętrznego podziału. To można rozegrać pomiędzy właścicielami. Bez zgody ministra i wójta. Warunkiem jest aby tych siedmiu właścicieli się na to zgodziło. A tej zgody pomiędzy właścicielami nie ma. Droga publiczna będzie prowadzona po gruntach właściciela potem gmina będzie mogła przejąć tą drogę. Problemem są trzy ostatnie działki. Radny Cudowski M zapytał się czy gmina nie ma wpływu na decyzję w sprawie tej drogi. N Projektant D Łaguna odpowiedział, że jeśli ministerstwo wyraziłoby zgodę na odrolnienie działek to wówczas Rada miałaby wpływ. Przewodnicząca Rady zapytała obecnych na Sali mieszkańców czy dla nich jest to wszystko zrozumiałe. Radny Grabiński M czyli ten plan nie satysfakcjonuje wszystkich mieszkańców. Radna Żołondek K zapytała się jak do tej pory dojeżdżali do działek właściciele. Borysiewicz S sołtys wsi Harsz odpowiedział, że nikt nie jeździł. Projektant Łaguna D chodzi też o to że jest tu teren obniżony znajduje się zbiornik wodny. I dojazd od południa przez zabudowane tereny jest niemożliwy. Jeśli właściciele tych gruntów nie przejadą przez swoje siedliska od drogi powiatowej to na około nie maja możliwości dojazdu ponieważ jest tam inny właściciel terenu. Na całej powierzchni mamy rozwiązane różne sytuacje konfliktowe również z właścicielami wszystkich sieci dróg Regionalnym Konserwatorem Zabytków, pozostaje jedynie ta sytuacja z sześcioma właścicielami. Jeśli nie zmieni się sytuacja wśród właścicieli to po uchwaleniu planu można przystąpić o zmianę w tym fragmencie. Radny Grabiński M zapytał z jakimi kosztami potem wiąże się zmiana planu Kierownik Referatu IPPiOŚ M Oryńczak odpowiedziała, że jest to cała procedura. Przewodnicząca Rady zapytała się jaki procent planu należy do inwestora którego dzisiaj jako przedstawiciel występuje Pan Borkowski. Kierownik Referatu IPPiOŚ M Oryńczak poinformowała że cały teren to jest 250 ha jest to około 12 %. Radny Roch P odpowiedział, że plan jaki Rada ma dzisiaj przyjąć jest planem bardzo dużym. Abstrahując od tego kawałku który będzie trzeba kiedyś wykonać. Nie należy robić czegoś takiego aby blokować plan gdzie będzie już można prowadzić inwestycje. A inwestycja jest przyszłościowym dochodem dla naszej gminy. Radny Grabiński M odpowiedział, że na razie nic się nie blokuje próbuje zorientować się ilu mieszkańców jest niezadowolonych. Wójt - odpowiedział że z całym szacunkiem dla tych osób, które są właścicielami tych terenów, ale na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja. Wiele zależy też od ministra i może nastąpić taka zmiana na dzień dzisiejszy nie uchwalenie planu poprzez ten mały fragment będzie problemem, ale bierze się zawsze większość plusów niż minusów. Plan ten był uchwalany przez bardzo długi okres czasu. Należy pomyśleć o wszystkich nakładach jakie będzie trzeba ponieść od początku wiąże się to z wszystkimi procedurami. Borysiewicz S sołtys wsi Harsz poinformował, że jeszcze nie rozmawiano w tej sprawie. Projektant D Łaguna poinformował, że cienka linia biegnąca pomiędzy działkami jest miedzą zaproponował wyznaczenie linii podziału która daje możliwość wydzielenia 5 m drogi dojazdowej do

9 działek nadzień dzisiejszy nie wyraża zgody jeden właściciel działek. 4 właścicieli nie wyrazili swojego stanowiska. Przewodnicząca Rady zapytała się czy są inne sugestie do planu. Radny Kaczorowski M - poinformował, że chciałby rozpocząć dyskusje odnośnie pkt. 9 naliczanie opłaty prośba mieszkańców aby zmniejszyć stawkę procentowa z 10% na 2 %. Radca Prawny poinformowała, że jeśli zostanie zmniejszona ta stawka dzisiaj to należy rozpocząć procedurę od nowa, ponieważ była wyłożona inna stawka %. Projektant Łaguna D - poinformował, że maksymalna stawka w ustawie wynosi 30%, opłata planistyczna naliczana jest od różnicy wartości pomiędzy wartością działki przed uchwaleniem i po uchwaleniu planu. Jeśli grunty były warte przed planem 20 zł za metr kwadratowy a po zmianie planu 100 zł to naliczamy to naliczamy w maksymalnym wymiarze od różnicy 30% do 80 zł na metrze w naszym przypadku 10%. Taka stawka była wyłożona do publicznego wglądu. Nadzór prawny planisty urzędu Wojewódzkiego nie ma jednoznacznej opinii na ten temat. Generalnie opinia jest taka że treść uchwały powinna być taka jak materiały wyłożone do wglądu. Co będzie oznaczało że jeśli zostanie podjęta decyzja o zmianie stawki to powinno się powtórzyć wyłożenie. Argumentowano tym ze kompetencje w tej sprawie ma Rada Gminy. Można podpierać się tym że była wyłożona najwyższa stawka a zmniejszenie stawki działa na korzyść właścicieli terenów w związku z powyższym Urząd się wojewódzki uzna ze nie ogranicza prawa własności, trzecia opcja że można stwierdzić że 30% to dochód gminy i można dyskutować. Mieszkaniec wsi Harsz poinformował, że w 2012 roku zrezygnował z planu zagospodarowania przestrzennego ponieważ działki już sprzedał po cenie takiej jak uważał. Nie ma tego jeszcze zapisanego notarialnie sprzedał to kuzynom w tamtym roku złożył pisemnie informacje. Uzyskał odpowiedź ze przez rok trzeba czekać i nie można zrobić nic z działką. Dziwi się że teraz sprzedając to ma zapłacić. Projektant D Łaguna poinformował, że opłatę planistyczna nalicza się od momentu kiedy plan został uchwalony. Od dzisiejszej sesji ma pan około półtora miesiąca do uregulowania sytuacji. Mieszkaniec wsi Harsz stwierdził, że on nawet nie może wziąć geodety aby wytyczyć działki. Kierownik Referatu IPPiOŚ M Oryńczak poinformowała, że pan nie mógł zrobić podziału bo na tym terenie były cały czas zmiany. Jeśli chodzi o to że Pan nie chciał planu to nie jest to takie proste w 2011 roku Rada Gminy podjęła uchwałę intencyjna w której zaznaczyła, obszar na którym ma być objęty plan Pan w 2012 roku zgłasza, że nie chce aby planem były objęte jego działki więc my musielibyśmy cofnąć całą procedurę zmienić plan. Mieszkaniec wsi Harsz stwierdził że to nie jest jego winą że ma płacić teraz za to. Projektant D Łaguna na tych terenach my regulujemy te warunki będzie pan mógł postawić budynek mieszkalny. Mieszkaniec wsi Harsz ale mi chodzi o to, że jeśli przepisze to notarialnie to będzie musiał zapłacić do gminy opłatę. Mieszkaniec wsi Harsz rościł pretensje w stosunku do Pani Oryńczak, iż nie poinformowała go wcześniej że będzie to się wiązało z kosztami w przypadku sprzedaży działek. Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że jest to indywidualny przypadek który nie powinien być tu rozstrzygany. Radny Cudowski M przypomniał że Radny Kaczorowski złożył wniosek i należy go przegłosować. Przewodnicząca Rady zapytała się czy radni mają świadomość tego że decyzja w tej kwestii może przynieść więcej zła niż korzyści. Radny Kaczorowski M jeśli otrzymałby jasną decyzję że 2% zakłuci całą procedurę planu to mógłby go wycofać. Radca Prawny odpowiedziała, że spotkała rozstrzygniecie że w związku z zmianą opłaty została uchwała uchylona ale każdy przypadek jest rozpatrywany odrębnie Radny Łabacz R - stwierdził, że uważa iż powinno przegłosować się wniosek i przejść do głosowania nad uchwałą. Radny Roch P - zaproponował aby przegłosować wniosek Radnego Kaczorowskiego i uważam, że opłata planistyczna 10% jest niska stawka.

10 Radca Prawny stwierdziła, że Pan Górski jeszcze tak naprawdę nic nie sprzedał bo w świetle prawnym umowa ustana nie istnieje. Radny Roch P odpowiedział, że Rada działa dla dobra całej gminy. Mieszkaniec wsi Harsz odpowiedział, więc dlaczego ma płacić za błędy gminy. Wójt odpowiedział, że tu chodzi o opłatę pomiędzy różnicą przed planem a po planie. Mieszkaniec wsi Harsz zapytał się czy będzie mógł podzielić działki. Projektant D Łaguna poinformował, że opłatę planistyczną będzie można naliczyć w momencie gdy działki zostaną sprzedane. Rozpoczęła się burzliwa dyskusja Radca Prawny stwierdziła, że nie załatwi tej sprawy bo nie podzielił działek. Kierownik Referatu IPPiOŚ M Oryńczak poinformowała, że działki nie są geodezyjnie podzielone. Radny Roch P stwierdził, że ma Pan dzisiaj nie podzielone działki geodezyjnie ale idzie pan do notariusz i mówi, że z tych pięciu hektarów sprzedaje w udziałach dla konkretnych osób notariusz spisuje umowę. Radny Roch P złożył wniosek o odrzucenie wniosku Radnego M Kaczorowskiego, Radny Łabacz R stwierdził że nie zgodzi się z wnioskiem Radnego Kaczorowskiego że nastąpi blokada sprzedaży działek. Musimy być świadomi tego, że cała ta działka zyskuje na wartości. Przewodnicząca Rady zapytała się kto z radnych jest za odrzuceniem wniosku złożonego przez Radnego M Kaczorowskiego: Za- 13 Przeciw 1 Wstrzymujących się 1 Wniosek odrzucono. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały prosząc o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad M Kaczorowskiego. Za- 15 Przeciw 0 Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Harsz, gmina Pozezdrze w załączeniu do protokołu b) przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pozezdrze w 2015r. Stanowiska Komisji : Komisja Rewizyjna przewodniczący Komisji P Roch poinformowała, że 4 członków komisji jest za projektem uchwały 1 osoba przeciw. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przewodnicząca komisji E Krzyżewska poinformowała, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sprawa Socjalnych - przewodnicząca komisji K Nowacka poinformowała, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały. Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poprosiła o przeprowadzenie głosowania sekretarza obrad.

11 Za- 14 Przeciw 1 Wstrzymujących się - 0 Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pozezdrze w 2015r. w załączeniu do protokołu c) przystąpienie Gminy Pozezdrze do stowarzyszenia pod nazwą Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Stanowiska Komisji : Komisje stałe Rady Gminy w Pozezdrzu opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały. Za- 15 Przeciw 0 Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia Gminy Pozezdrze do stowarzyszenia pod nazwą Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w załączeniu do protokołu d) wyboru przedstawiciela Gminy Pozezdrze do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Wójt poinformował, że jako przedstawiciela Gminy wskazuje Panią M Oryńczak, która wyraziła zgodę do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu. Komisje Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za, projektem uchwały z zaproponowaną kandydaturą Pani M. Oryńczak. Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie: Za- 15 Przeciw 0 Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Pozezdrze do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w załączeniu do protokołu e) zasad i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień Wójta Gminy Pozezdrze sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się w działalności sportowej, Przewodnicząca Rady poinformowała, że pojawiły się pewne nieścisłości w sprawie uchwały, padła propozycja aby nagrody były bardziej precyzyjnie sformułowane. Pani mecenas miała to sprawdzić. Wójt zaproponował aby pozostawić zapisy tak jak zostały sformułowane ewentualnie wojewoda nam to uchyli. Radca Prawny Ż Jania poinformowała, że jeśli będą nagrody precyzyjniej rozpisane za 1 miejsce 2,3 wówczas będzie trzeba w budżecie to określić konkretne kwoty. Będzie to podlegało wówczas ponownym konsultacjom. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa zaproponowała aby 3 pkt 4 otrzymał brzmienie wyróżnił się ponad przeciętnymi osiągnięciami w sportach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

12 Rozpoczęła się dyskusja: Radny Grabiński M zapytał się czy pozostałe komisje maja również propozycje. Radca Prawny Ż Jania poinformowała, że sprawdzając uchwały tego typu nie usterkowała w tym zakresie te uchwały nie wie czy stanowisko się zmieniło jeśli się zmieniło to również może sugerować aby określi dokładnie w tym zakresie kwoty i dyscypliny jakie gmina chce promować. To będzie wymagało głębszego rozpatrzenia uchwały. Przewodnicząca Rady przypomniała, że uchwała podlega konsultacjom i należy to brać pod uwagę. Jeśli wprowadzimy nowe regulacje, zapisy, to uchwała powinna być ponownie konsultowana. Radny Grabiński M zapytał się czy ktoś jeszcze wnioskował zmiany tego projektu uchwały poza nasza komisją. Radny Roch P zaproponował, aby dookreślić, nie że nagroda będzie o takiej wartości tylko, że nagroda będzie stanowiła wysokość. Aby nie określać kwoty tylko np. do zł Przewodnicząca Rady poinformowała, że spotkała się z rozstrzygnięciami, które kwestionują ostateczne ustalanie wysokości nagrody przez wójta, gdyż kompetencje w tym zakresie ma tylko Rada Gminy. W projekcie uchwały my wskazujemy widełki w których Wójt się będzie poruszał. To może być kwestią sporną. Radca Prawny stwierdziła, że powinno określić się dyscypliny jakie są priorytetem dla Gminy. Aby zrobić to precyzyjniej to nalazło by zdjąć uchwałę z porządku obrad. Jeśli zostanie podjęta a wojewoda uzna swoje racje wówczas uchwała wróci już z rozstrzygnięciami i wtedy będzie uchwała ponownie konsultowana z priorytetowymi dyscyplinami. Radny Grabiński M stwierdził, że projekt ogólnie jest do przyjęcia jedynie komisja proponuje poprawkę 3 pkt. 4 Radny Łabacz R stwierdził, że wszystkie te zapisy precyzuje pkt. 5 a dopisanie tego w pkt. 4 sprawi że te pozostałe 4 punkty będą nie potrzebne. Radny Grabiński M poinformował, że on był wnioskodawca tej zmiany a w 4 punktach pozostałych jest faktycznie mowa o jest mowa o mistrzostwach Polski, Świata, Europy lub igrzyskach olimpijskich o Puchar Polski, a w pkt. 4 jest mowa o wyróżnieniu jednego lub dwóch którzy wyróżnia się ponad przeciętnymi osiągnięciami w grach zespołowych nie ma określenia w jakim wymiarze więc można grać miedzy drużynami szkolnymi jest osoba wybitnie uzdolniona więc może być nagrodzona a jako indywidualista bierze udział np. w pin pongu miedzy powiatowym i nie mogę zostać nagrodzony. W tym momencie dyskryminuje się te indywidualności, dlatego taka propozycja komisji Rolnictwa. Rozpoczęła się dyskusja wśród radnych w której głos zabrał radny Łabacz, radny Roch radna Nowacka, Skarbnik Gminy. Po przeprowadzonej dyskusji Radny Grabiński M sprecyzował wniosek w sprawie naniesienia poprawki w 3 pkt. 4 w sposób następujący: Wyróżnił się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w konkurencjach indywidualnych lub w grach zespołowych Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowana poprawkę pkt. 4 Za- 8 Przeciw 7 Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały z wprowadzona poprawką. Za- 12 Przeciw 3

13 Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 205r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień Wójta Gminy Pozezdrze sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się w działalności sportowej w załączeniu do protokołu f) otrzymywania i wysokości diet, przysługujących radnym, w zależności od funkcji pełnionej w radzie, Komisja Rewizyjna: przewodniczący komisji poinformował, że komisja jest za przyjęciem projektu uchwały. Komisja Rolnictwa przewodnicząca komisji poinformowała, że zdania komisji są podzielone każdy radny będzie głosował indywidualnie. Komisja Oświaty przewodnicząca komisji poinformowała, że trzech członków komisji jest za projektem uchwały jedna osoba będzie głosowała indywidualnie. Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poprosiła o przeprowadzenie głosowania. Sekretarz obrad przeprowadził głosowanie imienne: Za 9 Przeciw - 2 Wstrzymujących się 4 Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie otrzymywania i wysokości diet, przysługujących radnym, w zależności od funkcji pełnionej w radzie w załączeniu do protokołu g) udzielenie pomocy finansowej dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko, Radca Prawny zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały w 2 skreślić jako wkład własny Gminy Pozezdrze partnera w projekcie, a dokonać zapisu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały poddała pod głosowanie : Za 15 Przeciw 0 Wstrzymujący się - 0 Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko w załączeniu do protokołu h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pozezdrze na lata , Skarbnik Gminy poinformował, że wszystkie zmiany WPF i zmiany budżetowe zostały omówione na posiedzeniach komisji. Stanowiska Komisji: Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały. Za- 15 Przeciw 0

14 Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 205r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pozezdrze na lata w załączeniu do protokołu i) zmian w budżecie gminy na rok 2015, Stanowiska Komisji : Komisje Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały. Sekretarz obrad przeprowadził glosowanie: Za 15 przeciw 0 Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 w załączeniu do protokołu Zapytania i informacje. Pkt. 10 Przewodnicząca Rady poinformowała o różnych pismach, które wpłynęły do biura rady tj.: informację z ZUK o kosztach eksploatacji wodociągu która została przekazana radnym. Kolejne pismo jakie wpłynęło do Rady to uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pozezdrze na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Pozezdrze. Radni otrzymali również złożone priorytety dla sołectwa Kuty, oraz zaproszenie na posiedzenie sesji Rady Powiatu. ZUOK Spytkowo wystosował również zaproszenie do radnych w celu zwiedzenia zakładu utylizacji śmieci w Spytkowie. Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że dnia 19 lutego 2015r. wpłynął protest wyborczy na wybór sołtysa wsi Pozezdrze. Statut sołectw reguluje, iż protest wyborczy rozpatruje Rada Gminy. Zasugerowała, że tak jak to było w zwyczaju, sprawą powinna zająć się wskazana przez radę komisja stała, która przygotuje uchwałę wraz z uzasadnieniem. Radny Cudowski M zaproponował aby protestem zajęła się komisja doraźna. Proponuję komisję doraźną ponieważ nie chce aby były niepotrzebne pomówienia. Radny Grabiński M zapytał się czy nie może rada powierzyć rozpatrzenie dla Wójta. Przewodnicząca Rady odpowiedział, że nie, tylko rada. Radca Prawny stwierdziła, że jakakolwiek komisja by się tym protestem zajęła to jej będzie bardzo trudno ustalić to co zostało zawarte w tym proteście, rada nie ma takich instrumentów aby to zweryfikować. Jeśli były takie sytuacje jak tam zostały opisane to trzeba było reagować w trakcie zebrania. Radna Fliszkiewicz E - poinformowała, że przewodniczący komisji skrutacyjnej agitował w trakcie zebrania, nie powinien tego robić. Radca Prawny poinformowała, że komisja będzie musiała ustalić czy jakiekolwiek uchybienia miały miejsce i miały wpływ na takowy wybór należy pamiętać że głosowanie było tajne. Wójt stwierdził, że my nie będziemy mówić czy przewodniczący miał rację czy nie miał racji czy dobrze zrobił czy źle. Tak samo tutaj będzie komisja która zajmie się ta sprawą. A rozstrzygnąć będzie to bardzo ciężko. Komisja będzie musiał to przedstawić to wszystkim radnym i przekonać do swojego stanowiska. Sołtys wsi Pozezdrze Zalewski J powiedział, że w proteście jest zarzut, że wyborcy byli pod wpływem alkoholu, ale kandydatów było czterech i nie wiadomo od którego oni byli. Radca Prawny tam były świadome i zgodne podjęcie decyzji przez głosujących.

15 Sołtys Zalewski J stwierdził, że statut nie zabrania głosowania dla osób będących pod wpływem alkoholu, Pani radna wspomniała o przewodniczącym komisji skrutacyjnej, komisja sama spośród siebie wybrała przewodniczącego, on mnie tylko przedstawił. Radna Fliszkiewicz E odpowiedział, że osoby podejmujące protest mogły uznać to za wskazanie danego kandydata. Sołtys Zalewski J odpowiedział, że każdego innego kandydata mogli również przedstawić. Nie ma przecież ciszy wyborczej w takich wyborach. Radca Prawny poinformowała, że do chwili rozpatrzenia protestu wyniki wyborów pozostają w mocy. I sołtys pełni swoja funkcję. Przewodnicząca Rady poinformowała, że do rozpatrzenia protestu musi być wskazana odpowiednia komisja. Radny Grabiński M stwierdził, ze musi być albo powołana komisja doraźna lub wybrana komisja z rady. Uważa ze powinna być powołana komisja doraźna ale nie rewizyjna, dlatego, że radny Cudowski uczestniczył w wyborach, i aby nie było zarzutów że tylko członkowie jednej komisji w niej zasiadali, uważa że zarzuty są bardzo poważne ponieważ oskarżenie jeśli chodzi o przekupstwo jest bardzo poważnym zarzutem. Bardzo ciężko jest to udowodnić, należy wysłuchać również druga stronę. Przewodnicząca Rady poinformowała, że w tym składzie jeszcze nie rozpatrywano żadnej skargi. Jeżeli radny jest zamieszany w sprawę to może się wykluczy z rozpatrywania wniosku. Drugim wariantem jest powołanie komisji doraźnej. Radca Prawny jeśli zostaje powołana komisja doraźna to należy zmienić porządek obrad i ustalamy w uchwale zakres prac i termin zakończenia prac. Radny Łabacz R stwierdził że nie widzi potrzeby powołania komisji doraźnej, a kolega powinien się wykluczyć z posiedzenia komisji na ten moment co on uczyni w przypadku najbliższego posiedzenia związanego z kontrolą GOK. Radny Grabiński M stwierdził, że źle zrozumiał powołanie komisji doraźnej są podjęte ryczałty i wycofuje swój wniosek. Przewodnicząca Rady zapytała się czy radny Cudowski podtrzymuje swój wniosek o powołanie komisji doraźnej. Radny Cudowski M wycofał swój wniosek. Radny Łabacz R zawnioskował aby protestem zajęła się komisja Gospodarcza. Radny Cudowski M - również poparł wniosek radnego Łabacza. Radny Kaczorowski M złożył wniosek aby protest rozpatrzyła komisja Rewizyjna. Wójt poinformował, że zawsze uważał że takiego typu sprawami powinna zajmować się komisja Rewizyjna. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego Łabacza aby protest rozpatrzyła Komisja rolnictwa. Za- 5 Przeciw 10 Wstrzymujących się - 0 Wniosek nie przeszedł. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnego Kaczorowskiego aby protest został rozpatrzony przez komisję Rewizyjną. Za 10 Przeciw 4 Wstrzymujących się 1 Sprawę rozpatrzy komisja Rewizyjna.

16 Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę. Przerwa godz Koniec przerwy godz Radna Fliszkiewicz E opuściła obrady sesji godz Przewodnicząca Rady poinformowała, że zostanie wprowadzona uchwała do porządku obrad w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia protestu wyborczego mieszkańców wsi Pozezdrze na wybór sołtysa Sołectwa Pozezdrze. Przewodnicząca Rady zapytała się kto jest za wprowadzeniem jako pkt. 10 a projektu uchwały w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia protestu wyborczego mieszkańców wsi Pozezdrze na wybór sołtysa Sołectwa Pozezdrze Za- 13 Przeciw 1 Jedna osoba nieobecna. Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego. Zleca się komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pozezdrzu rozpatrzenie protestu wyborczego złożonego przez mieszkańców Pozezdrza na wybór sołtysa Sołectwa Pozezdrze, zarządzonych na dzień r. i dokonania niezbędnych ustaleń w sprawie zasadności bądź niezasadności protestu. Niezbędnych ustaleń komisja ma dokonać w terminie do 31 marca 2015r. Komisja Rewizyjna przedstawi swoje uzasadnienie, rada będzie wówczas głosowała czy uzna je za własne stanowisko z którym się zgadza, bądź nie. Radca Prawny poinformowała, że jeśli Rada uzna protest za zasadny to zgodnie ze statutem rada określi czynności wyborcze oraz terminy ich wykonania. Głosowanie imienne przeprowadził sekretarz obrad M Kaczorowski : Za- 14 Przeciw 0 Jedna osoba nieobecna. Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia protestu wyborczego mieszkańców wsi Pozezdrze na wybór sołtysa Sołectwa Pozezdrze w załączeniu do protokołu Następnie Wójt Gminy poinformował, że zostanie ponownie rozpisany konkurs na LOGO Pozezdrza, mówi się że pierwszym dzierżawcą był na tym terenie Paweł z Leca jego symbolem był miecz, stad dlatego prawdopodobnie na proponowanym Logo jest miecz i kolor niebieski który stanowi około 30 % wody 28% ponad lasy, tutaj widzimy tylko wodę i miecz. Jest tez propozycja nawiązania do góry gdzie wykopano skarb nad rzeka Sapiną. Dobrze aby zwrócić uwagę aby i dorośli się tym zainteresowali i dali swoje propozycje. Tutaj jest nawiązanie do historii ale można i nawiązać do tradycji czy głównych zajęć którymi się zajmują miejscowi. Może to być również symbol obiektu. Radny Kaczorowski M - zaproponował aby przyjże się nazwie ul. Gen. J Świerczewskiego powinno zwrócić się o dokładna wykładnie do IPN u i przedstawić dla mieszkańców kim był Generał Świerczewski. Musimy sobie powiedzieć jasno czy chcemy aby nasza ulica nosiła nazwę od jego imienia. Radny Cudowski M poinformował, że kolega zasugerował mi to w rozmowie i ja zrobiłem rozeznanie, ale będzie wiązało się to z wymianą prawa jazdy, tablic na domach, IPN zwróci nam tylko za wymianę dowodów.

17 Przewodnicząca Rady poinformowała, że aktualnie w dowodzie jest tylko ul. Świerczewskiego kiedyś był jeszcze generał potem, w którymś momencie ten człon zginął. Wójt następnie zapytał się jakie jest zdanie radnych ponieważ stowarzyszenie w którym prezesem jest Pan Iwaniuk zgłosiło się do gminy aby stworzyć obelisk ku czci pobytu w niewoli na tych terenach Bora Komorowskiego i umieścić obelisk na podgrzybku, aby dokonać otwarcia tego były by dwie tablice upamiętniające pobyt generała. W źródłach historycznych szukają potwierdzenia pobytu tutaj generała dowiedziałem się że bywał on tutaj wraz z oficerami AK został załadowany do wagonów w okolicach Warszawy i przywieziony w okolice Kruklanki, ponoć przebywał w okolicach Brożówki bądź Żabinka, chodzi o teren gdzie jest ośrodek wypoczynkowy. Podobno tam było miejsce gdzie przyjmował gości, nie wiadomo jak to potraktować. Okolice podgrzybka i bunkrów Himmlera to nie jest dobrze kojarzące się miejsce obywatelom tu zamieszkałym. Pytanie gdzie postawić ten obelisk i czy w ogóle stawiać. Szukaliśmy w wielu miejscach informacji na ten temat. Radny Cudowski M poinformował, że z informacji przekazanych od jego mamy wie że tutaj w Pozezdrzu były koszary jednostki SS z główna siedzibą komendanta SS jadąc droga na Kuty po lewej stronie były potężne baraki gdzie stacjonowali żołnierze, był plac defilad na boisku była stacja bocznica gdzie zjeżdżały pociągi towarowe lub osobowe. Tutaj o żadnych więzieniach nie było mowy a potężny bunkier służył jako schron. W który również były wyświetlane filmy bo była jedna duża sala. To się opowiada u nas w rodzinie. Radny Roch P stwierdził, że jeśli miało by cokolwiek do tego dojść to należy przedstawić odpowiedni dokument. Wówczas można rozmawiać. Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy nie mam więcej informacji, IPN nam nie potwierdza wiadomości jedynie to co pisarz Kuner pisała, że przejeżdżał. Napisano do Muzeum Powstania i nie ma odpowiedzi. Radny Grabiński M stwierdził, że miejsce to kojarzy się głównie z siedziba Himmlera z wojna i złem jakie zostało wyrządzone. Wójt tam można byłoby przedstawić tablicę przedstawiającą szlak bunkrów prowadzących do Kruklanek. Radny Cudowski M zaproponował, że zbierze dokładniejszych informacji od rodziny na temat naszych terenów. Zamknięcie obrad sesji. Pkt. 11 Przewodnicząca Rady zamknęła obrady V sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 23 lutego 2015r. dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach, Wójtowi, Radnym, sołtysom pracownikom urzędu gminy oraz zaproszonym gościom. Koniec obrad godz Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Magdalena Mieczkowska Przewodnicząca Rady Gminy /-/ Barbara Ginkowska

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-6/10 Władysławów, dnia 20.08.2010 r. Protokół nr XL/10 z XL sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 20.08.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV. z obrad IV (czwartej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 26 stycznia 2015 roku w godz.

Protokół Nr IV. z obrad IV (czwartej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 26 stycznia 2015 roku w godz. Protokół Nr IV z obrad IV (czwartej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 26 stycznia 2015 roku w godz. od 12 00 do 14 55 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy Dariusz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz - Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 VI Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 21.12.2012r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta. Protokół Nr XIX z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz.14.30., a zakończyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2013

Protokół nr XXII/2013 Protokół nr XXII/2013 XXI Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu 20 marca 2013 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu. Obecni: 15 radnych na stan 15, oraz: Pani Chrapek Małgorzata Pani Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. I. Obecność na posiedzeniu: stan Komisji obecnych nieobecnych Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. - 11 radnych, - 10 radnych,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015 Protokół VII z posiedzenia Rady Gminy Wólka z dnia 02.03.2015 Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności Na stan 13 radnych obecnych 13 Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : Edwin Gortat Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z V sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 26 marca 2015 r.

Protokół z V sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 26 marca 2015 r. Protokół z V sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 26 marca 2015 r. Pkt 1. Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy w Przewozie. Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 02 i powitała wszystkich

Bardziej szczegółowo