Development of low postural tone compensatory patterns predicted dysfunction patterns in lower part of the body

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Development of low postural tone compensatory patterns predicted dysfunction patterns in lower part of the body"

Transkrypt

1 382 Developmentl Period Medicine, 2014, XVIII, 3 IMiD, Wydwnictwo Alun Ann Gogol 1, Edwrd Sulicz 1,2, Michł Kuszewski 1, Młgorzt Mtyj 3, Andrzej Myśliwiec 1 Development of low posturl tone compenstory ptterns predicted dysfunction ptterns in lower prt of the ody Rozwój wzorców kompenscji oniżonego npięci posturlnego u dzieci przewidywne wzorce dysfunkcji w dolnej części cił 1 Chir of Kinesitherpy nd Specil Methods of Physiotherpy, Acdemy of Physicl Eduction, Ktowice 2 Acdemy of Buisiness, Dąrow Górnicz 3 Chir of Physiotherpy of the Nervous System nd Locomotory System, Acdemy of Physicl Eduction, Ktowice Astrct Lower posturl tone is not lwys ssocited with centrl nervous system structurl dmge. There is such kind of tone tht stys within the rodly defined norml rnge, ut is chrcterized y distinct decrese of tone of the deep muscles responsile for stiliztion. Externl syndromes re fetures of ctive or pssive compenstion oserved in the posturl nd motor ptterns. Active compenstion of the lower muscle tone is ssocited with excessive use of the superficil muscles for stiliztion tht leds to limittion of motion in the joints nd to functionl shortening of some muscles. Active compenstion mechnisms in the lower prt of the ody cuse decresed nterior pelvic tilt, functionl shortening of the hmstring muscles nd pes cvus (spstoidl type). Pssive compenstion is initited in cse of decresed tone of oth deep nd superficil muscles. Stiliztion is kept with considerle prticiption of the sptil shpe of ones, ligments, meniscus nd pssive properties of the muscles. Tendency to hypermoility of the perirthritis elements is oserved, which is mnifested y increse of the physiologicl rnge of motion in the joints. As result in the lower prt of the ody posturl fults develop, which re chrcterized y incresed lumr lordosis, nterior pelvic tilt, vlgus knee nd feet (tetoidl type). Oservtions indicte tht lower tone of the muscles responsile for stiliztion triggers off the sequence of compenstory mechnisms tht ultimtely led to specific posturl fults. Key words: posturl tone, ody stiliztion, low posturl tone, compenstory mechnism, posture fults Streszczenie Stn oniżonego npięci posturlnego nie zwsze związny jest z uszkodzeniem struktur ośrodkowego ukłdu nerwowego. Możn wskzć tki rodzj npięci, który zwrty jest w oszrze szeroko pojętej normy, le wyrźnie cechuje się oniżonym npięciem głęokich mięśni odpowiedzilnych z stilizcję. Zewnętrznym ojwem są cechy kompenscji czynnej lu iernej oserwowne we wzorcch posturlnych i motorycznych. Kompenscj czynn oniżonego npięci wiąże się z ndmiernym wykorzystniem do stilizcji mięśni powierzchownych, co doprowdz do zmniejszeni zkresu ruchomości w stwch orz do funkcjonlnego skróceni niektórych mięśni. Mechnizmy kompenscji czynnej w dolnej części cił

2 Development of low posturl tone compenstory ptterns predicted dysfunction ptterns in lower prt of the ody 383 prowdzą do zmniejszonego przodopochyleni miednicy, funkcjonlnego skróceni mięśni kulszowo- -goleniowych orz do wd stóp o chrkterze wydrążeni (typ spstoidlny). Kompenscj iern zostje uruchomion w sytucji oniżonego npięci zrówno mięśni głęokich, jk i powierzchownych. Stilizcj utrzymywn jest przy zncznym udzile przestrzennego ksztłtu kości, więzdeł, łąkotek i psywnych włściwości mięśni. Oserwuje się wówczs tendencję do hipermoilności elementów okołostwowych, co mnifestuje się zwiększeniem fizjologicznego zkresu ruchu w stwch. W efekcie w dolnej części cił dochodzi do powstni wd postwy chrkteryzujących się zwiększeniem lordozy lędźwiowej, przodopochyleniem miednicy, koślwością koln i stóp (typ tetoidlny). Oserwcje wskzują, że oniżone npięcie mięśni odpowiedzilnych z stilizcję wyzwl szereg mechnizmów kompenscji, które finlnie doprowdzją do powstni specyficznych wd postwy cił. Słow kluczowe: npięcie posturlne, stilizcj cił, oniżone npięcie posturlne, mechnizm kompenscji, wdy postwy DEV. period med., 2014, XvIiI, 3, Specificity of the pelvis nd lower lims control in children with spstoidl type Setting out to nlyze the qulity of the lumr segment nd pelvic control, it is worth exmining this issue from the ngle of Snijders nd Vleeming studies (1-3). The uthors descrie self-locking mechnism of the scroilic joints in prticiption of oth ctive (force closure mechnism) nd pssive susystem (form closure mechnism) (4-6). The force closure of the scroilic joints is eing ccomplished through ctivtion of the glol myofscil-ligmentous systems generting forces perpendiculr to the joint surfce nd hence incresing compression nd friction force. The muscles responsile for ccomplishment of the force closure crete few chrcteristic trins (longitudinl posterior trin, olique posterior nd nterior trin, lterl trin). Activtion of these trins to vrile extent cn influence scrotuerous ligment tension cusing excessive or too low compression of the scroilic joints (1, 2, 7, 8). Wheres the form closure mechnism is eing ccomplished y the proper sptil orienttion of the joint surfces nd wedged shpe of the scrum. The ltter rms etween the pelvic ones on the pttern of so-clled keystone in the rchitecturl rc (1-3). It seems tht in children with low posturl tone coopertion of these mechnisms in stiliztion is distured. Depending on the type of tone, excessive use of the force closure or form structure mechnism is oserved. In children with spstoidl type excessive ctivtion of the glol myofscil complexes generting compressive forces to the joint surfce re oserved. This hs direct impct on the pelvis nd lower lims lignment. Hip muscle dductors incresed ctivity constitutes the reson for lower lims lignment in the pttern of extension, dduction nd internl rottion (fig. 1, ). In this sitution, the femur heds to lower degree undergo the pressure to the cetulum. As consequence, the cetulum steepness nd vlgus femur necks my e dignosed in lter yers. Increse of the force closure prticiption limits the ility of posturl component involvement through the impct on the hip joints surfces sptil orienttion. Anlyzing the issue of excessive use of the force closure mechnism it is prticulrly worth noting the role of the hmstrings, which re included in the posterior longitudinl trin. Vn Wingerden J.P. nd co-uthors descrie the mentioned muscles s for oth internl nd externl stiliztion of the scroilic joint (9, 10). Internlly this influence is ssocited with strong ntomicl nd physiologicl reltions etween the iceps femoris muscle nd scrotuerous ligment. In the ontogenetic development, such movement ctivities re oserved which re ssocited with preprtion of the discussed muscles for future functions. The hmstrings of the neworn infnt demonstrte shortening due to the flexed fetus position, nd just five months old infnt is le to gr its feet y its hnds with knee joints extended (fig. 2). Children with spstoidl type on ccount of considerle hypertoni of the lower lims muscles omit the discussed ility which prevents from gining the full length of the hmstrings (fig. 2). It is difficult to stte unmiguously whether the stiffness of the hmstrings frequently oserved in dults is ssocited with the lck of formtion of the full length of these muscles in ontogenesis or whether it is cquired s result of the compenstory mechnisms involvement in lter yers. Nevertheless, incresed tension of these muscles in dults my e

3 384 Ann Gogol i wsp. Olique dominl muscle m. skośne rzuch erector spine muscle m. prostownik grzietu m. dwugłowy ud Fig. 1. Excessive ctivtion of the glol myofscil complexes in infnt with spstoidl type: ) in prone position strong ctivtion of posterior longitudinl trin; ) in stnding position strong ctivtion of nterior olique trin. Ryc. 1. Ndmiern ktywcj dużych zespołów mięśniowych u niemowlęci z typem spstoidlnym: ) w pozycji proncyjnej siln ktywcj tśmy podłużnej tylnej; ) w pozycji stojącej siln ktywcj tśmy ukośnej przedniej. Adductor muscle m. przywodziciele Fig. 2. Diversity of the hmstrings ctivities in infnts of similr developmentl ge: ) ility to extend the knee joint during feet gr in infnt with normotonic type; ) lck of the knee joint extension during feet gr in infnt with spstoidl type. Ryc. 2. Zróżnicownie ktywności mięśni kulszowo goleniowych u niemowląt w podonym okresie rozwojowym: ) zdolność wyprostu stwu kolnowego podczs chwytni z stopy u niemowlęci z typem normotonicznym; ) rk wyprostu stwu kolnowego podczs chwytni z stopy u niemowlęci z typem spstoidlnym. prt of the involuntry rthrokinemtic ody defense mechnism tht hs the tsk of reducing the spinl lod (11-13). If such sitution lsts long enough, the hmstrings (especilly iceps femoris) ecome shorter nd secondrily cuse dysfunction of the scroilic joint nd lumr segment (9). Tensed nd shorten hmstrings effectively limit nterior pelvic tilt, which cn e oserved from the infncy (fig. 3, ). The lignment of the muscle trins tht provide the most economic stiliztion in the lumr segment shows some diversity within this group. Oservtions indicte two possiilities: decrese of lumr lordosis (fig. 4) or its shortening with distinct deepening (short nd deep lordosis) (fig. 4). However, reduction of lumr lordosis occurs the most often, which is utomticlly connected with reduced nterior pelvic tilt. Shortening of the hmstrings hs direct effect on the muscles, which constitute their functionl continution, tht is, on gstrocnemius muscles. The heds of these muscles through the dhesion to the upper prts of the femor condyles rech up nd

4 Development of low posturl tone compenstory ptterns predicted dysfunction ptterns in lower prt of the ody 385 Fig. 3. Decresed nterior tilt of the pelvis oserved in the infnt with spstoidl type: ) in supine position; ) in prone position. Ryc. 3. Zmniejszone przodopochylenie miednicy oserwowne u niemowlęci w typie spstoidlnym: ) w pozycji supincyjnej; ) w pozycji procyjnej. surround the hmstrings tendons. The ltter descend, surround the gstrocnemius muscle nd dhere to the tii nd fiul ones. The sole prt of the foot constitutes the lst link of the functionl connections of the muscles plced on the posterior surfce of the lower lim nd specificlly plntr fsci, tendons nd venters of the short fingers flexors muscles (14). It cn e expected tht formtion of the foot would e the result of the functions of the muscles plced ove. It cn e conjecture tht in children with spstoidl type, development of the pes cvus occurs s result of the strong tension of the muscles of the lower lim posterior prt. Specificity of the pelvis nd lower lims control in children with tetoidl type Insufficiency of the ctive susystem oserved in children with tetoidl type imposes the oligtion to tke over the stiliztion function y the pssive susystem. Interprettion of this issue in the spect of Vleeming nd Snijders studies, llows to conclude tht distinct reduction of the force closure prticiption imposes increse of the form structure prticiption in the stiliztion of the lumr segment (1-3). By reson of the reduced tone of oth locl nd glol muscles in children with tetoidl type norml ctivtion of glol myofscil complexes producing perpendiculr compressive forces to the joint surfces re not oserved (fig. 5, 6, ). Insufficiency of the ctive susystem lredy in infnts ffects the pelvis lignment in the sustntil nterior tilt in oth supine nd prone positions (fig. 7, ). After otining the upright posture this condition ecome even more visile nd mintennce of the spinl xis flls primrily on the pssive susystem structures (fig. 8). Resulting system resemles lower crossed syndrome type descried y Jnd with considerle Fig. 4. Vrints of the pelvic lignment in spstoidl type: ) decresed lumr lordosis; ) deepened nd shortened lumr lordosis. Ryc. 4. Wrinty ustwieni miednicy w typie spstoidlnym: ) zmniejszon lordoz lędźwiow; )pogłęion i skrócon lordoz lędźwiow. nterior pelvic tilt nd wek stiliztion of the hip joints (15). It is necessry to emphsize tht in the form closure mechnism mintennce of the stility does not require energy input, ecuse it is ccomplished s result of the proper sptil orienttion of the joint surfces s well s the wedged shpe of the scrum. It is lso worth pying ttention to the hyperextension of the knee joints, which re used s the dditionl form of the stiliztion in the pssive compenstory mechnism (fig. 8). Such compenstory mechnism leds to insufficiency of the medius nd minimus gluteus muscles tht cn result in excessive internl rottion of the hip joint in

5 386 Ann Gogol i wsp. mm. skośne rzuch mm. przywodziciele Fig. 5. Lck of norml ctivtion of the myofscil complexes in infnt with tetoidl type (wek ctivity of the nterior olique trin). Ryc. 5. Brk włściwej ktywizcji zespołów mięśniowopowięziowych u niemowlęci z typem tetoidlnym (sł ktywność tśmy ukośnej przedniej). Furthermore, it is worth pying ttention to reltion etween the pssive compenstion mechnisms with occurrence of the scoliosis. Incresed nterior pelvic tilt oserved in the children with tetoidl type fvors self-olting of the scroilic joints. Sptil projection of the fcet joints in the lumr segment cuse their olting in the mximl spinl extension. A sitution, in which joint surfces of the two neighor segments re in the optiml contct cuse olishment of ny dditionl degrees of freedom of movement. In other words, ll lumr segment is olted in extension. The direct consequence of lumr lordosis lengthening is neutrliztion of the thorcic kyphosis nd development of the hollow ck in the sgittl plne (Fig. 8). Here is tht mny of the contemporry uthors oserve flttening of the thorcic kyphosis in sujects with idiopthic scoliosis (22, 23). Sommerville s erly s in 1952 hd stted the ppernce of decresed thorcic kyphosis in course of the thorcic scoliosis (24). A dozen yers lter Rof hd reveled tht in the idiopthic scoliosis nterior spinl column (including Adominl olique muscles mm. skośne rzuch Ltissimus dorsi musle m njszerszy grzietu Gluteus mximus musle m. pośldkowy wielki Adductors muscles mm. przywodziciele Fig. 6. Lck of norml ctivtion of myofscil complexes in the sme child s in fig. 5 t the ge of two: ) wek ctivity of the nterior nd posterior olique trins in the sgittl plne; ) wek ctivity of the posterior olique trin in the frontl plne. Ryc. 6. Brk włściwej ktywizcji zespołów mięśniowo powięziowych u tego smego dzieck (ryc. 5) w wieku dwóch lt: ) sł ktywność tśmy ukośnej przedniej i tylnej w płszczyźnie strzłkowej; ) sł ktywność tśmy ukośnej tylnej w płszczyźnie czołowej. the upright posture (fig. 9) (16). Such sitution increses compenstory forces in the lterl comprtment of the femorotiil nd femoroptellr rticultion joints, wheres shift of the ody weight on the medil side of the foot results in the longitudinl medil rch flttening nd pes plnus s well s vlgus nkle (17-21). verterl odies nd interverterl discs) is longer thn posterior spinl column (25). Longitudinl studies crried out within 3 yers on the group of 896 children show tht sujects with scoliosis ngle s vlue > 10 cc. to Co were tller nd hd reduced thorcic kyphosis in comprison with children without ny

6 Development of low posturl tone compenstory ptterns predicted dysfunction ptterns in lower prt of the ody 387 Fig. 7. Incresed nterior pelvic tilt oserved in infnts with tetoidl type: ) in supine position; ) in prone position. Ryc. 7. Zwiększone przodopochylenie miednicy oserwowne u niemowląt w typie tetoidlnym: ) w pozycji supincyjnej; ) w pozycji proncyjnej. Fig. 8. Stiliztion of the lumr segment sed on excessive use of the firm closure nd hyperextension of the knee joints. Ryc. 8. Stilizcj odcink lędźwiowego zując n ndmiernym wykorzystniu zmknięci strukturlnego orz przeprostch w stwch kolnowych. Fig. 9. Oserved muscles imlnce leding to vlgus knees nd feet in the child with tetoidl type. Ryc. 9. Oserwowny stn nierównowgi mięśniowej doprowdzjący do koślwego ustwieni koln i stóp u dzieck z typem tetoidlnym. deformtions of the spine (26). Tomschewski lso indictes the essentil role of the thorcic kyphosis flttening s well s multi-segmentl limittion of the ntireflexion in this spinl segment in the pthogenesis of idiopthic scoliosis (23). If we tke into considertion the fct tht in the thorcic segment verterl odies trnsfer verticl lod primry, then in cse of thorcic kyphosis flttening this force to the higher degree ecome trnsferred through the fcet joints. Wht is worse sed on the mthemtic scheme of the spine it hs een reveled tht some of the spinl segments inclined posteriorly generte dorslly directed sher forces (27). Sptil projection of the fcet joints in the thorcic segment predisposes them to performnce of the movement prticulrly in the crosswise section, therey not ensures full rottionl control of the vertere, especilly in the sitution of dorslly directed sher forces (28, 29). Studies of Cstelein nd Verrt show tht posterior inclintion of the vertere in the sgittl plne constitutes prediction of the progressive idiopthic scoliosis (30). Therefore, in cse of the thorcic kyphosis flttening sher forces re trnsferred through the fcet joints

7 388 Ann Gogol i wsp. then t their significnt freedom in crosswise plne little dditionl internl or externl impeding vrile is sufficient to throw the segment off its peculir lnce nd to cuse its grdul rottion to the one side. Becuse, s it is known, there is lwys link etween the rottionl movements of the spinl segment nd the lterl flexion movements, fvorle sitution occurs to initite the lterl scoliosis. Considering the ove, it cn e stted tht the primry source of mny idiopthic scoliosis my e the pssive compenstory mechnism, which leds to thorcic kyphosis flttening. Confirmtion of these hypothetic deliertions could e retrospective exmintion of the children with dignosed posturl hypotoni nd cyclic screening of the children with the tetoidl type. Perhps, detection of the pssive compenstion in infncy would llow to record erly symptoms of lterl scoliosis tht would e crucil for further tretment. REFERENCES 1. Vleeming A., Stoeckrt R., Volkers A.C., Snijders C.J.: Reltion etween form nd function in the scroilic joint. Prt I: Clinicl ntomicl spects. Spine 1990, 15, Vleeming A., Stoeckrt R., Volkers A.C., Snijders C.J.: Reltion etween form nd function in the scroilic joint. Prt II: Biomechnicl spects. Spine 1990, 15, Vleeming A., Snijders C.J., Stoeckrt R., Mens J.M.A.: The role of scroilic joints in coupling etween spine, pelvis, legs nd rms. W: Vleeming A., Mooney V., Dormn T., Snijders C.J., Stoeckrt R. (eds.). Movement, stility nd low ck pin. Edinurgh: Churchill Livingstone, 1997, pp Snijders C.J., Vleeming A., Stoeckrt R., Mens J.M.A., Kleinrensink G.J.: Biomechnicl modeling of scroilic joint stility in different postures. Spine 1995, 9, Vleeming A., Pool-Goudzwrd A.L., Stoeckrt R., Vn Wingerden J.P., Snijders C.J.: The posterior lyer of thorcolumr fsci. Its function in lod trnsfer from spine to legs. Spine 1995, 20, Vleeming A., Crreiro J.E., Dnneels L., Msi A.T., Schuenke M.D., Willrd F.H.: The scroilic joint: n overview of its ntomy, function nd potentil clinicl implictions. J. Ant. 2012, 221(6), Willrd F.H., Dnneels L., Schuenke M.D., Vleeming A., Schleip R.: The thorcolumr fsci: ntomy, function nd clinicl considertions. J. Ant. 2012, 221(6), Schuenke M.D., Vn Hoof T., Vleeming A., Willrd F.H.: A description of the lumr interfscil tringle nd its reltion with the lterl rphe: ntomicl constituents of lod trnsfer through the lterl mrgin of the thorcolumr fsci. J. Ant. 2012, 221(6), Vn Wingerden J.P., Vleeming A., Snijders C.J., Stoeckrt R.: A functionl-ntomicl pproch to the spine-pelvis mechnism: interction etween the iceps femoris muscle nd the scrotuerous ligment. Eur. Spine J. 1993, 2, Vn Wingerden J.P., Vleeming A., Kleinrensink G.J., Stoeckrt R.: The role of the hmstrings in pelvic nd spinl function. W: Vleeming A., Mooney V., Dormn T., Snijders C.J., Stoeckrt R. (eds.). Movement, stility nd low ck pin. Edinurgh: Churchill Livingstone; 1997, pp Kuszewski M., Gnt R., Sulicz E.: Stility trining of the lumo-pelvo-hip complex influence stiffness of the hmstrings: preliminry study. Scnd. J. Med. Sci. Sports 2009, 19, Kuszewski M., Sulicz E., Myśliwiec A., Knpik A., Wolny T.: Rol sztywności psywnej mięśni kulszowo-goleniowych w procesch stilizcji. Fizjoterpi Pol. 2009, 9 (3), Kuszewski M., Sulicz E., Myśliwiec A., Wolny T., Knpik A.: Ocen wpływu stosowni technik utostretchingu n zminy długości funkcjonlnej mięśni kulszowo-goleniowych mierzonej testem dopełnieni kąt. Fizjoterpi Pol. 2012, 11(1), Myers T.H.: Antomy trins: myofscil meridins for mnul nd movement therpists. Edinurgh: New York: Churchill Livingstone; Elsevier, Jnd V.: Muscle wekness nd inhiition in ck pin syndromes. W: Modern mnul therpy of the verterl column. Ed. GP. Grieve. Edinurgh: Churchill Livingstone, 1986, pp Kpndji I.A.: The physiology of the joints: nnotted digrms of the mechnics of the humn joints. Vol. 2. 5th ed. Edinurgh: Churchill Livingstone, 1987, pp Czprowski D., Leszczewsk J.: Kręgosłup-miednic-kończyny dolne jko zespół połączeń funkcjonlnych możliwe implikcje kliniczne. Wykorzystnie funkcjonlnych zleżności w terpii wd postwy cił u dzieci i młodzieży. Prktyczn fizjoterpi & rehilitcj 2013, 38, Puszczłowsk-Lizis E.: Główne kierunki rozwoju dń dotyczących udowy i funkcji stopy orz ich ewolucj przegląd piśmiennictw. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Nrodowego Instytutu Leków w Wrszwie Rzeszów 2011, 4, Zukunft-Huer B.: Kominierte Klumpfußehndlung Zeitschrift für Physiotherpeuten 2010, 62, Zukunft-Huer B.: Trójpłszczyznow mnuln terpi wd stóp u dzieci. Wrocłw: Elsevier Urn & Prtner, Reimn P.M., Bolgl L.A., Lorenz D.: Hip function s influence on knee dysfunction: proximl link to distl prolem. J. Sport Reh. 2009, 18, Kotwicki T., Szulc A., Doosiewicz K., Rpł K.: The pthomechnism of idiopthic scoliosis: the importnce of physiologicl thorcic kyphosis. Ortop. Trumtol. Rehil. 2002, 4, Tomschewski R.: Die idiopthische Skoliose in der Sgittlene. Beitr Orthop Trumtol 1989, 36, Sommerville E.W.: Rottion lordosis: the development of the single curve. J. Bone Joint Surg. Br. 1952, 34B, Rof R.: The sic ntomy of scoliosis. J. Bone Joint Surg. Br. 1966, 48, Nissinen M., Heliövr M., Seitsmo J., Pouss M.: Trunk symmetry, posture, growth, nd risk of scoliosis. A threeyer follow-up of Finnish prepuertl school children. Spine 1993, 18, Cstelein R.M., vn Dieën J.H., Smit T.H.: The role of dorsl sher forces in the pthogenesis of dolescent idiopthic scoliosis hypothesis. Med. Hypotheses 2005, 65,

8 Development of low posturl tone compenstory ptterns predicted dysfunction ptterns in lower prt of the ody Od I., Aumi K., Cunninghm B.W., Kned K., McAfee P.C.: An in vitro humn cdveric study investigting the iomechnicl properties of the thorcic spine. Spine 2002, 27, E Tkeuchi T., Aumi K., Shono Y., Od I., Kned K.: Biomechnicl role of the interverterl disc nd costoverterl joint in stility of the thorcic spine. A cnine model study. Spine 1999, 24, Cstelein R.M., Verrt B.: Idiopthic scoliosis: prognostic vlue of the profile. Eur. Spine J. 1992, 1, Author s contriutions/wkłd Autorów According to the order of the Authorship/Według kolejności Conflicts of interest/konflikt interesu The Authors declre no conflict of interest. Autorzy prcy nie zgłszją konfliktu interesów. Received/Ndesłno: Accepted/Zkceptowno: Pulished online/dostępne online Address for correspondence: Ann Gogol Ktedr Kinezyterpii i Metod Specjlnych Fizjoterpii Akdemi Wychowni Fizycznego ul. Mikołowsk 72, Ktowice tel e-mil:

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Logo pole ochronne. 1/2 a. 1/4 a

Logo pole ochronne. 1/2 a. 1/4 a 1/2 1/4 Logo pole ochronne Obszr wokół znku, w obrębie którego nie może się pojwić żdn obc form, zrówno grficzn jk i tekstow to pole ochronne. Do wyznczeni pol ochronnego służy moduł konstrukcyjny o rozmirze

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego Dignostyk uszkodzeñ wiæzdeæ krzyºowych w dniu rezonnsu mgnetycznego MRI dignostics of crucite ligments Zigniew Czyrny Crolin Medicl Center, Wrszw Streszczenie: W prcy omówiono zsdy rozpoznwni zerwñ wiæzdeæ

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Rolety Impresja Impresja roller blinds

Rolety Impresja Impresja roller blinds tkanina Impresja Impresja fabric 2. osłona roller blind cover 3. łańcuszek sterujący oraz obciążnik tkaniny operating ball chain and fabric weight 3. 2. Rolety Impresja Impresja roller blinds Impresja

Bardziej szczegółowo

Application of 64-Detector Computed Tomography Myelography in the Diagnostics of the Spinal Canal

Application of 64-Detector Computed Tomography Myelography in the Diagnostics of the Spinal Canal originl ppers Adv Clin Exp Med 2011, 20, 3, 351 361 ISSN 1230-025X Copyright y Wroclw Medicl University Brr Hendrich 1, Krzysztof Zimmer 2, Mciej Guziński 1, Mrek J. Sąsidek 1 Appliction of 64-Detector

Bardziej szczegółowo

Ocena sztywności i wytrzymałości wybranych zespoleń odłamów osteotomijnych po obustronnej strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy

Ocena sztywności i wytrzymałości wybranych zespoleń odłamów osteotomijnych po obustronnej strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy Fizjoterpi 2008, 16, 2, 51-57 ISSN 1230-8323 DOI: 10.2478/v10109-009-0020-0 Ocen sztywności i wytrzymłości wyrnych zespoleń odłmów osteotomijnych po oustronnej strzłkowej osteotomii głęzi żuchwy Assessment

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kursu. Performance Stability 4 dni

Szczegółowy program kursu. Performance Stability 4 dni Szczegółowy program kursu Performance Stability 4 dni 1. Wstęp do Performance Stability a. Model biomechaniczny (siła) b. Model neurofizjologiczny (kontrola motoryczna) c. Reedukacja nisko progowa a rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka kliniczna uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych stawu kolanowego

Diagnostyka kliniczna uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych stawu kolanowego Dignostyk kliniczn uszkodzeñ wiæzdeæ krzyºowych stwu kolnowego Clinicl exmintion of crucil ligments lesions Grzegorz Admczyk Crolin Medicl Center, Wrszw Streszczenie Urzy prtu wiæzdæowego stwu kolnowego

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Prepared by Beata Nowak

Prepared by Beata Nowak Prepared by Beata Nowak Celem pracy jest przedstawienie skutków ubocznych po wstawieniu implantów piersiowych, gdzie dochodzi do większych zmian niż jest to opisywane i przedstawiane przez lekarzy, np.

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 4 ACTIVE 11SL CHROM P48PU SL mechanizm synchronicznego odchylenia siedziska / oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

www.winiarski.awf.wroc.pl 1

www.winiarski.awf.wroc.pl 1 WPŁYW POZYCJI KOLARZA NA OBRAZ MIOGRAFICZNY GŁÓWNYCH GRUP MIĘŚNIOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS JAZDY Maciej Kusiak Sławomir Winiarski Cel badania Cel: Stworzenie profili aktywności mięśniowej

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Pośmiertne badania obrazowe TK z rekonstrukcją 3D u ofiar wypadków drogowych

Pośmiertne badania obrazowe TK z rekonstrukcją 3D u ofiar wypadków drogowych ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 93-100 PRACE ORYGINALNE Krzysztof Woźnik, Artur Moskł, Andrzej Urnik 1, Młgorzt Kłys Pośmiertne dni orzowe TK z rekonstrukcją 3D u ofir wypdków drogowych Postmortem CT

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 098 Double bunk bed 2080x(9)x600 W5 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR 22. Spis treści

STUDIA I MONOGRAFIE NR 22. Spis treści STUDIA I MONOGRAFIE NR 22 Spis treści I Wprowadzenie II Materia³ i metody badañ 1 Ogólna charakterystyka próby 2 Badania antropometryczne 3 Próby sprawnoœci motorycznej 4 Ocena postawy cia³a 5 Metody opracowania

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TERAPII MANUALNEJ W LECZENIU SKOLIOZ

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TERAPII MANUALNEJ W LECZENIU SKOLIOZ - 1 - Marianna BIAŁEK Prywatny Gabinet Fizjoterapii w Jaworze MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TERAPII MANUALNEJ W LECZENIU SKOLIOZ DOŚWIADCZENIA WŁASNE Słowa kluczowe: skolioza, skręcenie, zaburzenia czynnościowe,

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

S U WA K I K R Z Y W K O W E

S U WA K I K R Z Y W K O W E S U WA K I K R Z Y W K O W E CAM UNIT PRZEDSTAWIENIE PRODUKTÓW Tłoczniki do obróbki blach uległy na przestrzeni lat znacznej ewolucji. Ogólną tendencją jest łączenie licznych obróbek w mniejszej ilości

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIENIE RUCHU I JEGO FUNKCJI. KLASYFIKACJA, DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA NIESTABILNEGO I NIEKONTROLOWANEGO RUCHU.

ZROZUMIENIE RUCHU I JEGO FUNKCJI. KLASYFIKACJA, DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA NIESTABILNEGO I NIEKONTROLOWANEGO RUCHU. PROGRAM 1 MODUŁU ZROZUMIENIE RUCHU I JEGO FUNKCJI. KLASYFIKACJA, DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA NIESTABILNEGO I NIEKONTROLOWANEGO RUCHU. Wstęp i przedstawienie koncepcji Kinetic Control (1 dzień kursu) Program

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

THE EFFECT OF INTERCROPPING OF BROAD BEAN ( VICIA FABA

THE EFFECT OF INTERCROPPING OF BROAD BEAN ( VICIA FABA Brr BINIAŚ, Jnin GOSPODAREK, Milen RUSIN University of Agriculture in Krkow, Deprtment of Agriculturl Environment Protection Al. Mickiewicz 21, 31-120 Krków, Polnd e-mil: inis.rr@gmil.com THE EFFECT OF

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

PROCESORY ARM TRUDNO ZNALEŹĆ PROCESORY O TAK LICZNYCH, ORYGINALNYCH, NOWYCH, POMYSŁOWYCH ROZWIĄZANIACH!

PROCESORY ARM TRUDNO ZNALEŹĆ PROCESORY O TAK LICZNYCH, ORYGINALNYCH, NOWYCH, POMYSŁOWYCH ROZWIĄZANIACH! TRUDNO ZNALEŹĆ PROCESORY O TAK LICZNYCH, ORYGINALNYCH, NOWYCH, POMYSŁOWYCH ROZWIĄZANIACH! ASEMBLERY Pola Separatory Wizytówki Kody operacji Pseudo operacje adresy I dane Dyrektywy Stałe Komentarze SZKICE

Bardziej szczegółowo

ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF

ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF ==> Download: ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF - Are you searching for Zarzadzanie Ryzykiem Walutowym Books? Now, you will be happy

Bardziej szczegółowo

R w (C,C tr ) g [%] EN 410 NPD NPD NPD

R w (C,C tr ) g [%] EN 410 NPD NPD NPD Deklrcj Zgodności Declrtion of Conformity zgodnie z wymogmi normy under requirements of stndrd Włściwości Zkłd produkcyjny/production fctory Jednostk notyfikown/ Press-Gls SA Now Wieś ul. Koplnin 9; 42-22

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Michał Dwornik. Badanie przezskórne EMG

Michał Dwornik. Badanie przezskórne EMG Michał Dwornik Badanie przezskórne EMG Elektromiografia J.V. Basmajian; C.J. De Luca Muscles Alive Their Function Revealed by Electromyogr Williams Wilkins, Baltimore 1985 Powstawanie potencjału elektrycznego

Bardziej szczegółowo

SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THE FATIGUE OF FOREST WORKERS BASED ON JAPANESE QUESTIONNAIRE

SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THE FATIGUE OF FOREST WORKERS BASED ON JAPANESE QUESTIONNAIRE SCIENTIARUM POLONORUMACTA Act Sci. Pol. Silv. Colendr. Rt. Ind. Lignr. 5() 006, 7-7 SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THE FATIGUE OF FOREST WORKERS BASED ON JAPANESE QUESTIONNAIRE Witold Grzywiński, Ryszrd Hołot

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY. Karol Scipio del Campo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY. Karol Scipio del Campo WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Karol Scipio del Campo Kinezyterapia dzieci z hemofilią A po radiosynowektomii stawów kolanowych, skokowych i łokciowych Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 3 4 ACTIVE 11SL CHROM P48 PU SL mechanizm synchronizacji ruchu odchylenia siedziska / oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

IEEE 1284 - Centronics

IEEE 1284 - Centronics IEEE 1284 - Centronics Interfejs Centronics w wersji oryginalnej - łącze jednokierunkowe przesyłające informacje od komputera do drukarki przeznaczony jedynie do tego zadania, co wynikało z braku potrzeby

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Rezultaty odniesione zostały do wyników badań klinicznych, które uzyskano dzięki współpracy z Oddziałem Neurochirurgii, Szpitala Św.

Rezultaty odniesione zostały do wyników badań klinicznych, które uzyskano dzięki współpracy z Oddziałem Neurochirurgii, Szpitala Św. Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny DZIEDZINA : NAUKI TECHNICZNE DYSCYPLINA : BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN Autor: mgr inż. Agnieszka Mackiewicz Promotor: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

FORMAT. Design: R&S Activa

FORMAT. Design: R&S Activa FORMAT FORMAT Design: R&S Activa 3 FORMAT 10SL CHROM O FORMAT 20E CHROM 4 FORMAT 20R CHROM FORMAT 20R CHROM 5 Dostępne 2 rodzaje nakładek na podłokietniki: tapicerowane* lub drewniane. 2 types of armpads

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Do it yourself

Zrób to sam. Do it yourself Zrób to sam Do it yourself Zrób to sam Płyty wielokomorowe Doświetla dachowe U-Panele Zrób to sam Panele Dzięki zakończonej zamkiem typu pióro-wpust krawędzi panelu, możliwe jest stworzenie ściany lub

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 7 Kielce 2007

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 7 Kielce 2007 Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 7 Kielce 2007 Jacek Wilczyñski Zak³ad Patobiomechaniki Instytut Fizjoterapii Wydzia³ Nauko o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik Zak³adu:

Bardziej szczegółowo

LCD (Liquid Crystal Display)

LCD (Liquid Crystal Display) LCD (Liquid Crystal Display) Polarizing filter. Thin film with a vertical ais. Liquid crystal Polarizing filter. Thin film with a horizontal ais. Polarizing filter. Thin film with a horizontal ais. Polarizing

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

znajduje Declarative się pacjent Learning i dopasowanie do tego poziomu

znajduje Declarative się pacjent Learning i dopasowanie do tego poziomu 6 Rozdził Chpter 1. Wstęp Introduction 1 Ug Toronie ug Stymulcj zroko, słucho, dotyko metodzie PNF pozncz kojrzenio utonomiczn.. Ryc. Fig. 1.3.. Phses Fzy nuczni of motor motorycznego lerning (Fitts (Fitts

Bardziej szczegółowo

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES HEPA and ULPA filters as high-efficiency particulate filters for the separation of suspended particles

Bardziej szczegółowo

EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF

EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF ==> Download: EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF - Are you searching for Excel Pl Programowanie Books? Now, you will be happy that at this time Excel Pl Programowanie

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizjoterapii AWF im B. Czecha w Krakowie. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sana Med w Krakowie

Katedra Fizjoterapii AWF im B. Czecha w Krakowie. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sana Med w Krakowie Mariusz Janusz 1, Edyta Mikołajczyk 1, Tomasz Ridan 1, Grzegorz Gargas 2 1 Katedra Fizjoterapii AWF im B. Czecha w Krakowie 2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sana Med w Krakowie ZNACZENIE ELASTYCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF

HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF ==> Download: HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF - Are you searching for Hiszpanski Na Poziomie Books? Now, you will be happy that at this time Hiszpanski

Bardziej szczegółowo

2. Określenie wkładu habilitanta w opublikowanych pracach naukowych

2. Określenie wkładu habilitanta w opublikowanych pracach naukowych 2. Określenie wkładu habilitanta w opublikowanych pracach naukowych 2.1. Określenie wkładu habilitanta w pięciu pracach z cyklu publikacji będących podstawą do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego,

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Terapia manualna tkanek miękkich w zespołach posturalnych odcinka szyjnego i obręczy barkowej

Terapia manualna tkanek miękkich w zespołach posturalnych odcinka szyjnego i obręczy barkowej Terapia manualna tkanek miękkich w zespołach posturalnych odcinka szyjnego i obręczy barkowej Manual therapy in postural syndromes within the neck and shoulder girdle Radosław Szwarocki Wyższa Szkoła Edukacji

Bardziej szczegółowo

Corporate Identity Manual

Corporate Identity Manual Corporte Identity Mnul Książk znku Przedsiębiorstw Komunlnego Sp. z o.o we Wronkch. Projekt Yppingdog. Poznń 2012. Dbmy o środowisko. Pełn wersj kolorystyczn (podstwow wersj znku) Prost wersj kolorystyczn

Bardziej szczegółowo