2014 Dom Maklerski W Investments S.A. Opracowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014 Dom Maklerski W Investments S.A. Opracowanie"

Transkrypt

1 2014 Dom Maklerski W Investments S.A. Opracowanie

2 Spis treści Mechanizm skazany na sukces Nieruchomości Ziemia rolna Biura Mieszkania Private equity Inwestycje alternatywne Modelowy skład portfela Parametry Funduszu Nota prawna

3 Sekretem sukcesu w życiu jest bycie gotowym na wykorzystanie okazji, gdy ta się pojawia Benjamin Disraeli

4 SZANOWNY INWESTORZE Najważniejszym celem Grupy W Investments S.A. jest pomnażanie majątku grupy poprzez umiejętne zarządzanie zgromadzonymi w tym celu aktywami. Jednym z elementów naszej zdywersyfikowanej strategii jest stworzenie i zarządzanie Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi. Obecnie utworzyliśmy i zarządzamy WI Inwestycje Rolne FIZ AN oraz WI Czysta Technologia FIZ AN. W odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby naszych klientów poszerzyliśmy naszą ofertę o nowy fundusz WI Inwestycje Selektywne Fu n d us z I nwest yc yj ny Zamknięt y Akt ywów Niepublicznych. Niniejsze opracowanie prezentuje szczegółowe informacje dotyczące strategii jego działania. Pozwolę sobie je krótko podsumować. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu i sukcesie, jaki odniósł fundusz WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwest yc yjny Zamknięt y Ak t y wów Niepublicznych, stworzyliśmy produkt w pełni odpowiadający potrzebom zamożnych Polaków szukających zysku na coraz bardziej wymagającym rynku. Do znanych już ryzyk, jak problemy fiskalne państw PIIGS, czy krach gospodarczy w USA, dochodzą kolejne, jak rosnąca inflacja, czy wzrastające napięcie na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie brakuje jednoznacznych pozytywnych sygnałów płynących ze światowych gospodarek. Wszystko to powoduje dużą zmienność na rynkach finansowych i odmienne zachowanie różnych klas aktywów. WI Inwestycje Selektywne FIZ AN wychodzi naprzeciw tym problemom zapewniając dostęp do klas aktywów uniezależnionych od zawirowań na rynkach finansowych. WI Inwestycje Selektywne FIZ AN jest pierwszym na polskim rynku funduszem, którego strategia działania opiera się na zaangażowaniu w trzy główne klasy aktywów: nieruchomości, działalność typu Private Equity oraz alternatywne metody pomnażana majątku. Elastyczne podejście do alokacji portfela zapewni Funduszowi zminimalizowanie ryzyka - nie tylko w czasie hossy, co wydaje się zadaniem łatwym -ale również w czasach braku stabilności na polskim i światowym rynku kapitałowym. Fundusz jest w stanie szybko reagować na szanse i zagrożenia wynikające ze zdarzeń ekonomicznych i błyskawicznie dostosowywać się do aktualnych trendów wykorzystując okazje rynkowe. Fundusz jest zarządzany pr zez Dom Mak lersk i W Investments S.A., spółkę, która zapewnia doświadczony i kompetentny zespół menedżerów konsekwentnie budujących filozofię działapiotr Wiśniewski nia naszych funduszy. Zarządzający stosują wypracowane przez siebie strategie opracowane na podstawie wiedzy, doświadczeń i wyczucia rynku. Dziękując za okazane zaufanie, życzę Państwu osiągnięcia samych sukcesów z funduszem WI Inwestycje Selektywne FIZ AN. Naszym celem pozostaje zawsze pomnażanie majątku i satysfakcja z osiąganych wyników finansowych. Piotr Wiśniewski Zarządzający Funduszem

5 Historia pokazuje, że fundusze inwestujące w tzw. aktywa alternatywne np. typu hedge fund, mające zbliżoną politykę inwestycyjną do WI Inwestycje Selektywne FIZ AN, przynoszą w długim okresie wyższą stopę zwrotu z inwestycji przy zachowaniu mniejszej zmienności. Oznacza to większe poczucie bezpieczeństwa i komfortu dla inwestora, którego wartość aktywów podlega znacznie mniejszym fluktuacjom niż w tradycyjnych funduszach typu akcyjnego czy zrównoważonego. 200 % Ilustracja 1. Porównanie stóp zwrotu funduszy hedge fund SS&C GlobeOp Hedge Fund Index Mechanizm skazany na sukces 150 % Hennessee Hedge Fund Index SP % WIG20 50 % Źródło: Opracowanie własne W przeciwieństwie do klasycznych funduszy inwestycyjnych, działalność funduszy hedgingowych nie podlega regulacjom organów nadzoru nad rynkiem finansowym. W rezultacie zarządzający stosują wypracowane przez siebie strategie inwestycyjne na podstawie wiedzy, doświadczeń i wyczucia rynku. Swoboda wyboru polityki inwestycyjnej pozwala na korzystanie z wielu wyrafinowanych strategii i technik inwestycyjnych, przynoszących nadzwyczajne zyski. Metody inwestowania często bazują na wykorzystaniu sytuacji i zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak bankructwa, fuzje, przejęcia, wykupy akcji czy zyski nadzwyczajne ze spółek typu start-up. W rezultacie odpowiedniego doboru strategii inwestycyjnej, fundusze tego typu pozwalają realizować zyski niezależnie od sytuacji na rynkach kapitałowych czy bieżącej sytuacji politycznej. Warto zwrócić uwagę na to, że w obliczu takich zdarzeń, jak wojna w Zatoce Perskiej, zamachy terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych, krach gospodarczy w USA i Europie spadki wartości funduszy hedgingowych były znacznie niższe niż kursów akcji. Aby zobrazować wyniki strategii inwestycyjnych funduszy typu hedge porównajmy inwestycje: Inwestując w 2005 roku w indeks dwudziestutu największych spółek na warszawskiej giełdzie (WIG20), inwestorzy do dziś nie odzyskali zainwestowanego kapitału, tracąc ponad 15%, przy krótkookresowych stratach dochodzących nawet do 65%, Mechanizm skazany na sukces 9

6 Inwestując w tym samym okresie fundusze hedgingowe zyskały ponad 160%, przy krótkookresowych stratach wynoszących 10% (największy spadek wartości portfela w badanym okresie). W dalszej części opracowania przedstawimy Państwu naszą filozofię inwestowania wypracowaną przez doświadczonych menadżerów. WI Inwestycje Selektywne FIZ AN zamierza inwestować w trzy główne klasy aktywów: nieruchomości inwestycje typu Private Equity / Venture Capital inwestycje alternatywne / publiczne Poniżej zaprezentujemy poszczególne klasy aktywów, przykłady transakcji, a także osiąganych rentowności oraz udział poszczególnych klas w portfelu Funduszu. 10 WI Inwestycje Selektywne FIZ AN 11

7 Nieruchomości Segment nieruchomości to powszechnie uważana za jedną z najbezpieczniejszych, obok lokat bankowych, forma oszczędzania. Segment ten jest mniej wrażliwy na zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym niż instrumenty finansowe, przez co bywa chętnie wybierany jako forma inwestowania kapitału. Co więcej, inwestorzy wymieniają nieruchomości jako jedną z inwestycji alternatywnych obok takich dóbr inwestycyjnych, jak sztabki złota, wino, diamenty czy dzieła sztuki. Wszystkie aktywa tego rodzaju charakteryzują się wyższą barierą wejścia, niższą płynnością, ale też ponadprzeciętnymi zyskami w dalszym horyzoncie czasowym. Ilustracja 2. Inwestycje uważane za altermatywne Zdecydowaną zaletą inwestowania w nieruchomości jest możliwość generowania zysków dla inwestora na kilku płaszczyznach, w zależności od typu nieruchomości: z tytułu najmu lub dzierżawy (nieruchomości lokalowe i biurowe), z tytułu dopłat unijnych (nieruchomości gruntowe), z tytułu zbiorów plonów (nieruchomości gruntowe), w wyniku wzrostu wartości aktywów (wszystkie w/w klasy). Niezależnie od panującego trendu, na nieruchomościach zarabia się zarówno w okresie wzrostu popytu na zakup nieruchomości, jak i jego spadku, który jest rekompensowany przez wzmożone zainteresowanie najmem. DLACZEGO INWESTUJEMY W NIERUCHOMOŚCI? Ponadprzeciętne zyski z inwestycji w nieruchomości często wynikają częściowo z wartości samego przedmiotu transakcji (jeśli zostaje kupiony po okazyjnej cenie, poniżej swojej wartości rynkowej), ale również z momentu, w jakim dana nieruchomość zostaje nabyta, (co często ma bezpośredni wpływ na cenę). Prześledźmy poniżej cykl zmian na rynkach nieruchomości w perspektywie 5 lat: Ilustracja 4. Zmienność cykli na rynku nieruchomości Dzieła sztuki Inwestycje w wino Złoto Inwestycje w whisky Diamenty Nieruchomości Produkty strukturyzowane Akcje Obligache Lokaty bankowe 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Nieruchomości, jako klasa aktywów to powszechnie uważana za jedną z najbezpieczniejszych forma inwestowania oraz osiągania stabilnych i długotrwałych zysków. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez Deutsche Bank, w którym prawie 2/3 badanych wskazało nieruchomości jako najlepszą formę zabezpieczenia na czas emerytury. nieruchomości Ilustracja 3. Jakie jest Pana zdaniem najlepsze zabezpieczenie finansowe na czas emerytury? coraz mniej aktywów dostępnych na rynku skokowy wzrost wartości nieruchomości intensywna konkurencja na rynku łatwo dostępne źródła finansowania wszystkie grupy inwestorów obecne na rynku stopy zwrotu spadają aktywa dostępne na rynku wartość nieruchomości stabilizuje się słabsza konkurencja rynkowa krótkoterminowi inwestorzy opuszczają rynek stopy zwrotu na stałym, niskim poziomie możliwość nabycia ponadprzeciętnie zyskownych aktywów po zaniżonych cenach wzrost awersji do ryzyka wśród inwestorów koncentracja inwestorów na bezpiecznych nieruchomościach (topowe lokalizacje, pełen wynajem długoterminowy itp.) źródła finansowania dostępne tylko dla bezpiecznych nieruchomości skokowy spadek wartości stopy zwrotu odpowiadają podjętemu ryzyku ponadprzeciętnie zyskowne aktywa dalej obecne na rynku powolny spadek awersji do ryzyka wśród inwestorów wartość nieruchomości stabilizuje się zwiększenie konkurencyjności na rynku powrót inwestorów instytucjonalnych na rynek stopy zwrotu odpowiadają podjętemu ryzyku długoterminowy produkt oszczędnościowy Żródło: J.P. Morgan Asset Management, Luty 2013 III filar IKE PPE IKZE metale szlachetne / kruszce depozyt banokowy fundusze inwestycyjne wsparcie rodziny akcje Biorąc pod uwagę powyższy wykres należałoby również rozważyć zachodzące w ostatnich 5 latach zmiany, które to zawierają się w w/w fazie 3. ETAP 1 ARMAGEDON (LATA ) Inwestorzy w panice zaczynają poszukiwać nowych możliwości inwestowania w tzw. Spokojnych niebach (z ang. Safe havens ). Międzynarodowy kryzys i niepewność co do przyszłości na rynkach finansowych odbija się na rynku nieruchomości, powodując zamrożenie finansowania wielu projektów, co z kolei rodzi falę bankructw lub znacznych kłopotów finansowych wielu deweloperów. inne 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ETAP 2 OZNAKI OCIEPLENIA ( ) Po przejściu pierwszego szoku wśród inwestorów i zaakceptowaniu nowej rzeczywistości dla wielu Źródło Deutsche Bank PBC była to oznaka, że kryzys zaczyna powoli oddalać się. Skutkowało to poprawieniem się klimatu 12 WI Inwestycje Selektywne FIZ AN Nieruchomości 13

8 wokół nieruchomości i pozytywnym sentymentem inwestorów do tego rynku, pomimo faktu, że wskaźniki makroekonomiczne nie napawały optymizmem. ETAP 3 KROK NAD PRZEPAŚCIĄ ( ) Następna faza kryzysu uderzyła z niespodziewaną siłą, kiedy to inwestorzy stanęli w obliczu niewypłacalności już nie tyle przedsiębiorstw, ile całych państw, na czele z Grecją, Hiszpanią, Portugalią i Włochami. Dodatkowo inwestorów zawiedli swoją nieudolnością włodarze państw europejskich. ETAP 4 SZCZĘŚCIE SPRZYJA ODWAŻNYM ( ) Obecne wskaźniki makroekonomiczne nie świadczą o końcu kryzysu, ale widoczna jest stabilizacja na rynkach europejskich, co przekłada się pozytywnie na Polskę. Co więcej, pozytywny sentyment inwestorów do sytuacji ekonomicznej, a co za tym idzie, większa skłonność do inwestowania na razie nie przekłada się na obniżenie zakładanych stóp zwrotu (w efekcie na rynku można znaleźć wybrane inwestycje gwarantujące ponadprzeciętną stopę zwrotu). Ponadto kilka ostatnich lat kryzysu i niepewności na rynkach skutkuje dużą liczbą deweloperów/właścicieli nieruchomości już istniejących, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej; w rezultacie ich aktywa są dostępne w cenach niższych niż ich wartość rynkowa. Podsumowując: wydaje się, że rynek nieruchomości zareagował zbyt nerwowo na otaczającą nas rzeczywistość, szczególnie w krajach takich jak Polska, gdzie skutki międzynarodowego kryzysu były odczuwalne, ale nie zniszczyły gospodarki (vide Grecja). Oczywiście trudno oczekiwać, że w najbliższej przyszłości stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomości osiągną poziom sprzed 2007 roku, ale też przypuszczenie, że rynek nieruchomości pozostanie w stagnacji, wydaje się błędne. Biorąc pod uwagę względną stabilizację na rynkach kapitałowych oraz poprawę wizerunku rynku nieruchomości jako stabilnego w długim okresie, można uznać, że strategia WI Inwestycje Selektywne FIZ AN, przeznaczająca większość swojego portfela na wybrane projekty z rynku nieruchomości, jest słuszna. W swoich działaniach na polu nieruchomości zarządzający WI Inwestycje Selektywne FIZ AN są aktywnie wspierani przez zarządzających innych spółek z grupy WI S.A. działających w obszarze nieruchomości. WI S.A. dzięki zrealizowanym projektom posiada duże doświadczenie w budowaniu oraz sprzedaży nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych, w tym w handlu pakietami mieszkań. Wysoka rentowność realizowanych projektów była możliwa dzięki wykorzystywaniu efektów synergii ze spółkami z grupy i dochodziła do 400%. Kluczem do sukcesu okazało się nabywanie wyłącznie nieruchomości przecenionych w stosunku do cen rynkowych, tzw. distressed assets, które przeszły kompleksową weryfikację sytuacji ekonomicznej, prawnej i biznesowej. Najbardziej znaną spółką z Grupy WI S.A. jest na pewno Platinum Properties Group S.A., spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka ta koncentruje swoją działalność na budowie luksusowych apartamentów w centrum Warszawy oraz jako jedyna polska spółka rozpoczęła budowę kompleksu mieszkaniowego zlokalizowanego przy obwodnicy Moskwy. Projekt ten zakłada wybudowanie mieszkań w ciągu najbliższych 7 lat. Spodziewane zakończenie pierwszej fazy budowy przypada na lata Dodatkowo w grupie WI S.A. znajdują się MySquare Sp. z o.o., zajmująca się szeroko rozumianą sprzedażą i wynajmem nieruchomości, oraz Platinum Elements Sp. z o.o., zajmująca się projektowaniem, wyposażaniem oraz wykańczaniem apartamentów. ZIEMIA ROLNA WZROST CEN NA RYNKACH ŚWIATOWYCH Wzrost cen na rynku gruntów rolnych jest tendencją ogólnoświatową. W latach ziemia rolna na świecie zdrożała średnio o 411%. Wśród liderów wzrostu były takie kraje, jak Brazylia (570%), Węgry (820%) i Rumunia (1820%). Najszybsze tempo wzrostu cen wykazywały regiony rozwijające się Europa Środkowa i Wschodnia, gdzie indeks cen ziemi rolnej wzrósł ponad pięciokrotnie, oraz Ameryka Południowa z prawie sześciokrotnym wzrostem wartości gruntów. Najmniejszy wzrost w badanym okresie czasu wystąpił w regionach wysoko rozwiniętych Ameryce Północnej i Europie Zachodniej (dwukrotny wzrost cen gruntów). Ilustracja 5 Indeksy ceny ziemi rolnej dla poszczególnych regionów świata 800 % 700 % 600 % 500 % 400 % 300 % 200 % 100 % Europa Środkowa i Wschodnia 2008 Ameryka Południowa Średnia światowa Australia i Azja Europa Zachodnia Ameryka Północna Źródło: Savills RYNEK POLSKI Nasz kraj znajduje się na szóstym miejscu w Unii Europejskiej pod względem powierzchni. Biorąc pod uwagę wielkość powierzchni rolnej, wyprzedzają nas tylko: Francja, Hiszpania oraz Niemcy. Z łącznego obszaru 312 tys. km 2 aż 60% stanowią użytki rolne. Tak wysoki wskaźnik nie występuje w żadnym z wyżej wymienionych państw. Znaczny obszar, który może być wykorzystany pod uprawę sprawia, że polityka rolna jest znacznie bardziej ekstensywna niż w krajach zachodnich. Pomimo nie najlepszej jakości gleb (40% stanowią gleby IV grupy, 23% należy do III grupy), wartość polskich ziem wzrasta nieprzerwanie od ponad 20 lat. Rynek ziemi rolnej w Polsce możemy podzielić na dwa segmenty: rynek pierwotny - dotyczy obrotu gruntami państwowymi, którymi zarządza Agencja Nieruchomości Rolnych. W jej rękach jest obecnie ponad 1,8 mln m 2 gruntów, z czego ponad 75% pozostaje w dzierżawie, rynek wtórny dotyczy obrotu gruntami prywatnymi. 14 WI Inwestycje Selektywne FIZ AN Ziemia rolna 15

9 71,1% Warto zaznaczyć, że wg danych Agencji Nieruchomości Rolnych, w pierwszym półroczu 2013 roku agencja sprzedała około 26 tys. hektarów ziemi po średniej cenie PLN za hektar. Cena ta była wyższa od średnich cen transakcyjnych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2012 roku o PLN. Wg prezesa ANR agencja planuje zbyć w całym 2013 roku ponad 125 tys. hektarów ziemi, co zapewni wpływy do skarbu państwa w kwocie około 2 mld PLN zł zł zł. Ilustracja 6. Dynamika wzrostu cen ziemi rolnej zł. W województwie kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim stawki przekraczają 8 tys. EUR, czyli poziom cen, jaki do niedawna obowiązywał we wschodnich Niemczech. Wynika to z faktu, że w tych województwach najczęściej pojawiają się zagraniczni inwestorzy, którzy oferują wyższe ceny za grunt, niż wynika to z ofert Agencji Nieruchomości Rolnych. Wolny rynek i swobodny przepływ kapitału sprawiły, że ceny większość dóbr konsumpcyjnych w krajach starej Unii i w Polsce systematycznie się wyrównują. Proces ten w przypadku ziemi rolnej jest skutecznie powstrzymywany przez ustalenia przedakcesyjne do 2016 roku. Dopiero wtedy rynek polski w pełni się zliberalizuje, a obcokrajowcy będą mogli dowolnie kupować grunty. Ilustracja 8. Porównanie poziomu cen w Polsce i UE Oprogramowanie zł zł zł. 0 zł zł zł Źródło: GUS W okresie poprzedzającym członkostwo Polski w UE wartość gruntów rolnych systematycznie, lecz powoli rosła. Od roku 2004 widoczne jest zwiększenie dynamiki wzrostu cen i w 2012 roku cena osiągnęła średni poziom PLN. Najwyższe średnie ceny transakcyjne dotyczą gruntów położonych w województwie kujawsko-pomorskim ( PLN) oraz wielkopolskim ( PLN) Ilustracja 7. Średnia cena ziemi rolnej 1 marca 2013 r Ceny w UE27 jako 100% 69,7% 48% Ziemia rolna 105,5% 90,7% przemyśle Środki transportu w 98,7% 90,8% Maszyny i urządzenia przemysłowe 90,5% Elektronika domowa Samochody osobowe Żywność i napoje Zachodniopomorskie zł Lubuskie zł Wielkopolskie zł Pomorskie zł Kujawskopomorskie zł Warmińsko-mazurskie zł Mazowieckie zł Podlaskie zł Alkohole i używki 95,4% 91,7% Odzież i obuwie Paliwa, gaz i elektryczność 71,4% Meble i wyposażenie domu 82,6% Sprzęt AGD Źródło: Dane GUS, Eurostat. Significant differences in consumer prices across Europe Obliczenia własne powyżej zł zł zł. Dolnośląskie zł Opolskie zł Śląskie zł Łódzkie zł Świętokrzyskie zł Małopolskie zł Lubelskie zł Podkarpackie zł DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ? Tworząc mapę atrakcyjności inwestycyjnej ziemi rolnej w UE przeanalizowaliśmy aktualny poziom dopłat w poszczególnych krajach, ograniczenia w zbywaniu ziemi oraz aktualne ceny ziemi. Kraje takie jak Dania czy Niemcy mają wysoki poziom dopłat przy wysokiej cenie ziemi i wysokim ograniczeniom w jej zbywaniu. Wraz ze spadkiem poziomu dopłat ich atrakcyjność będzie maleć. We Francji istniejące przepisy dotyczące swobody sprzedaży utrzymują cenę ziemi na relatywnie niskim poziomie, jednak wysoki poziom dopłat będzie stopniowo się zmniejszał. Kraje takie jak Polska czy Łotwa notują niższy niż średni w UE poziom dopłat przy jednocześnie niskiej cenie ziemi zł zł. poniżej zł. Źródło:GUS 16 WI Inwestycje Selektywne FIZ AN Ziemia rolna 17

10 Ilustracja 9. Ceny gruntów rolnych w Polsce i wybranych krajach UE Finlandia 7840 * Dania Szwecja 4415 * BIURA Portugalia 7800 Irlandia Hiszpania NASZA FILOZOFIA Anglia Holandia * Francja 5360 Belgia * Niemcy Włochy * Polska 5011 Grecja Gwiazdką oznaczono dane za rok Powyżej poniżej Brak danych Źródło: Opracowanie własne WI Inwestycje Selektywne FIZ AN, bazując na doświadczeniu zdobytym przy zarządzaniu funduszem WI Inwestycje Rolne FIZ AN oraz konserwatywnych założeniach, do swojego portfela nabywa wyłącznie grunty o określonej charakterystyce: cena gruntu nie może być wyższa od ostatnio opublikowanej przez GUS ceny w danym województwie, wskaźnik LTI (kalkulacja wysokości otrzymywanych dopłat rolnych w stosunku do areału) wynosi powyżej 5%, istnieje możliwość kontynuowania obecnych programów dopłat unijnych, istnieje możliwość otrzymania dodatkowych dopłat, np. rządowych. Rynek na świecie W tegorocznym zestawieniu publikowanym przez analityków CBRE Azja po raz kolejny zdominowała ranking najdroższych biurowych lokalizacji na świecie. W pierwszej pięćdziesiątce znalazło się aż 21 lokalizacji z Azji i Pacyfiku, 18 z regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) oraz 11 z obu Ameryk. Budynek Tabela najdroższych lokalizacji biurowych na świecie Całkowity koszt najmu [EUR/m 2 ] Hong Kong (Centrum), Hong Kong 164,67 Londyn Centrum (dzielnica West End), Wlk. Brytania 155,75 Pekin (Ulica Finansowa Finance Street), Chiny 135,83 Pekin (Centralna dzielnica biznesu CBD), Chiny 130,92 New Delhi (Connaught Place CBD), Indie 125,25 Hong Kong (WestKowloon), Hong Kong 121,75 Moskwa, Rosja 120,92 Tokio (Otemachi), Japonia 112,83 Londyn Centrum (dzielnica City), Wielka Brytania 93,08 Nowy Jork (Środkowy Manhattan), USA 84,45 Źródło: Cushman & Wakefield Raport przedstawiający zestawienie najdroższych lokalizacji biurowych opiera się na badaniu przeprowadzonym w 127 państwach i klasyfikuje Polskę na 61 pozycji. Jest to awans o 3 miejsca w stosunku do roku Polska W odpowiedzi na wysokie zainteresowanie ze strony najemców, w Polsce w ostatnich latach rozpoczęto realizację wielu inwestycji biurowych. W 2012 roku w Warszawie oddano do użytkowania m 2 powierzchni biurowej, podczas gdy we wszystkich miastach regionalnych m 2. Całkowita podaż powierzchni biurowej na koniec 2012 roku w Polsce wyniosła 5,6 mln m 2, a w budowie znajduje się 1 mln m 2. Od początku 2013 roku w Polsce podaż powierzchni biurowej, poza Warszawą, wzrosła o prawie m 2, czego 40% stanowiły powierzchnie we Wrocławiu (Sky Tower i Green Tower), a 30% w Trójmieście (Olivia Tower i Olivia Point). W 2013 roku Wrocław jako trzecie miasto po Warszawie i Krakowie przekroczył m 2 podaży powierzchni biurowej. Nakład inwestycyjny w I kw r. na sektor nieruchomości komercyjnych według Jones Lang LaSalle wyniósł 600 mln EUR. 18 WI Inwestycje Selektywne FIZ AN Biura 19

11 max. min. Kraków Ilustracja 10. Ceny, podaż oraz wskaźnik pustostanów w roku 2012 Wskażnik pustostanów [%] Wrocław Trójmiasto Katowice Cena min/max [EUR] Poznań Łódź Szczecin Lublin Warszawa 551 tys. 501 tys. 551 tys. 409 tys. 296 tys. 292 tys. 249 tys. 109 tys tys. wskaźnik pustostanów Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów colliers, Jones Lang Lasalle Pomimo tak dużej ilości budowanych biur Warszawa, Kraków oraz Wrocław mają stosunkowo niski poziom pustostanów w porównaniu do innych miast Polski. Najgorsza sytuacja jest obecnie w Szczecinie, gdzie wskaźnik ten wynosi prawie 20% (przy powierzchni biurowej wynoszącej zaledwie m 2 ). Tuż za Szczecinem plasuje się Poznań (16,7% pustostanów) i Trójmiasto (13,7%). Ceny najmu powierzchni biurowej w Warszawie zaczynają się od 12 EUR/m 2 poza centrum miasta i dochodzą w najbardziej prestiżowych lokalizacjach do 25 EUR/ m 2. Drugim najdroższym miastem jest Poznań (ceny najmu sięgają 16 EUR/m 2 ). Najtańsze powierzchnie znajdują się w Szczecinie (10,5 EUR/m 2 ). Średnie stopy zwrotu uzyskiwane z najmu powierzchni biurowych (tzw. yield) wyniosły w 2012 roku 6,25% i analitycy przewidują utrzymanie się stopy zwrotu na obecnym poziomie w całym 2013 roku. MIESZKANIA RYNEK MIESZKANIOWY NA ŚWIECIE Nieprzerwany wzrost cen mieszkań w USA, który trwa 15. miesiąc z rzędu, wskazuje na to, że z kryzys na amerykańskim rynku mieszkaniowym został zażegnany. W porównaniu do maja 2012 r. średnia krajowa cena mieszkań w USA wzrosła o 12,2%, co jest największym wzrostem r/r od roku Ceny domów wzrosły we wszystkich 20 największych miastach w USA. Progres w tym zakresie wyniósł od 0,7% w Nowym Jorku do aż 23,2% w Kalifornii. Średnia cena domu na Florydzie spadła (według Zillow.com Serwis gromadzący informacje na temat 110 milionów domów w USA ) od 2006 roku z 240 tys. USD do 124 tys. USD na przełomie 2011 i 2012 r., a obecnie plasuje się w okolicy 139 tys. USD. Bardzo dużą stabilnością wykazał się rynek domów w Nowym Jorku średnia cena od szczytu na poziomie 305 tys. USD spadła jedynie do 237 tys. USD i obecnie kształtuje się na poziomie 239 tys. USD. Z uwagi na rosnący popyt na domy i mieszkania w USA, wartości nieruchomości również wzrastają. Wg Zillow.com obecne ceny mieszkań powróciły do poziomów z września 2004 roku. Dodatkowo rosnący popyt na mieszkania napędza również rynek komercyjnego wynajmu mieszkań. Różnica pomiędzy miesięcznymi kosztami kredytu a zyskami z wynajmu sięga dziś 30%. Z wyliczeń raportu J.P. Morgan wynika, że przy miesięcznej opłacie za kredyt rzędu 500 USD można uzyskać ok. 700 USD z wynajmu $ $ $ $ Ilustracja 11. Ceny domów w 2012 roku Washington D.C. California New York Tabela 2. Transakcje najmu w 2012 roku $ US Rodzaj umowy Powierzchnia [m 2 ] Budynek umowa pre-lease Euro Office Park Trójmiasto umowa pre-lease Plac Unii Warszawa umowa pre-lease Enterprise Park Kraków renegocjacja / ekspansja Cristal Park Warszawa renegocjacja Marynarska Point Warszawa umowa pre-lease Plac Unii Warszawa NASZA FILOZOFIA Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów colliers Powyższe dane jednoznacznie dowodzą, że rynek powierzchni komercyjnych nasycił się i dużą sztuką jest przy obecnym otoczeniu rynkowym zainwestować w projekty, które mogą przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu. WI Inwestycje Selektywne FIZ AN, aby sprostać temu wyzwaniu, inwestuje głównie w centrach miast i realizował własne projekty. Przewagą konkurencyjną jest dostęp do nieruchomości przecenionych, których właściciele potrzebują przeprowadzenia w trybie pilnym operacji typu asset release zamiany aktywów trwałych na gotówkę oraz wykorzystywanie efektów synergii z innymi spółkami zarządzanymi przez WI S.A. Florida $ Źródło: Zillow Głównymi czynnikami wspierającymi wzrost wartości nieruchomości w USA są stopy procentowe oraz rosnący popyt. Utrzymanie przez FED stóp procentowych na poziomie 0% - 0,25% w dwojaki sposób wpływa na wzrost cen nieruchomości. Z jednej strony aktywizuje popyt poprzez niskie stopy kredytów hipotecznych, z drugiej zaś powoduje realokację aktywów i przepływ z lokat bankowych na rynek akcji oraz nieruchomości. Prognozy na najbliższe kwartały według J.P. Morgan również są pozytywne. W Europie sytuacja na rynku nieruchomości jest bardzo zróżnicowana i w dużym stopniu zależy od sytuacji gospodarczej danego kraju. Kryzysu nie odczuli, albo odczuli w bardzo ograniczonym zakresie, mieszkańcy: Austrii, Finlandii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii i Szwecji. W przypadku wszystkich tych rynków poziom cen jest obecnie wyraźnie wyższy niż na początku 2007 roku. Po drugiej stronie znajdują się kraje Europy Południowej Grecja, Cypr, Hiszpania i Portugalia, gdzie średnie ceny nieruchomości w okresie spadły o około 30%. Kraje te wciąż pozostają pod negatywnym wpływem kryzysu gospodarczego, który uniemożliwia szybką poprawę sytuacji na rynku nieruchomości. Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą Polski w porównaniu do większości krajów europejskich, zajmuje ona zdecydowanie lepszą pozycję wyjściową w perspektywie przyszłej poprawy koniunktury. 20 WI Inwestycje Selektywne FIZ AN Mieszkania 21

12 Ilustracja 12. Zmiany cen nieruchomości w krajach dotkniętych kryzysem 150 % 120 % 100 % 90 % 2007 RYNEK W POLSCE 2008 Austria Norwegia Szwajcaria Szwecja Finlandia Niemcy Źródło: The oesterreichische National Bank, Statistics Finland, Hypoport Group, Statistic Norway, The Swiss National Bank, Statistics Sweden Polski rynek nieruchomości mieszkaniowych znajduje się w początkowej fazie stabilizacji cen. Historyczne dane świadczą, że dołek koniunktury w gospodarce determinuje z półrocznym opóźnieniem początek wzrostu cen nieruchomości. Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne w postaci: niskich stóp procentowych, stosunkowo niskich cen na rynku pierwotnym, utrzymującego się deficytu mieszkań oraz startujących w 2014 roku programów wspierających zakup mieszkań (program Mieszkanie dla młodych ) lub wspierających ich wynajem (inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego) powinny wprowadzić polski rynek mieszkaniowy na ścieżkę wzrostową już pod koniec 2013 r. Pierwsze symptomy poprawy widać już w wynikach sprzedaży mieszkań w największych miastach. Firma doradcza REAS opublikowała raport za drugi kwartał 2013 roku, z którego wynika, że deweloperzy działający w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi i Poznaniu zawarli łącznie ponad 8,1 tys. nowych umów z klientami, czyli o 9% więcej niż w pierwszym kwartale 2013 r. Poprawa widoczna jest nie tylko w segmencie popularnym, ale także na rynku apartamentów. Według raportu Global Property Guide, ceny na rynku luksusowych apartamentów wzrosły w I kwartale 2013 r. o 3,2%. Wynika to z przede wszystkim z faktu, że zwiększyła się ilość nabywców gotówkowych, którzy wybierali mieszkania o wyższym standardzie (wykończenie, architektura, lokalizacja). Inwestorzy wychodzą z założenia, iż mieszkania lepszej jakości będą generowały wyższe czynsze, czyli będą lepiej chroniły wartość. Roczna stopa zwrotu z wynajmu takiego luksusowego apartamentu wynosi obecnie według Global Property Guide 4,9%. Porównanie atrakcyjności inwestycji polegającej na wynajmie apartamentów: Węgry 7,18% Słowacja 5,71% Rumunia 5,57% Dania 5,33% Portugalia 5,24% Holandia 5,11% Polska 4,89% Słowenia 4,49% Belgia 4,48% Wielka Brytania 4,31% Bułgaria 4,19% Niemcy 4,12% Cypr 4,10% Włochy 4,06% Litwa 4,01% Estonia 3,99% Finlandia 3,80% Malta 3,72% Luksemburg 3,71% Austria 3,67% Czechy 3,51% Hiszpania 3,41% Francja 3,26% Łotwa 3,23% Grecja 2,48% mieszkań, a to czyni nasz rynek wyjątkowo atrakcyjnym inwestycyjnie na tle Europy. Rzeczywisty deficyt mieszkaniowy, a więc liczba gospodarstw domowych, które nie mają jeszcze własnego mieszkania, wynosi obecnie 630 tys. mieszkań (raport RedNet Property), a według prognozy polskiego rządu wynosi on około 700 tys. Potrzeby mieszkaniowe ludności, mierzone powszechnie stosowanym miernikiem tzw. deficytu mieszkań, są jednym z ważniejszych czynników wpływających na rynek nieruchomości. W ostatniej dekadzie to właśnie chroniczny deficyt był jednym z głównych czynników napędzających polski rynek mieszkaniowy. Na skutek ograniczonej podaży mieszkań wywołanej problemami firm deweloperskich oraz wprowadzonej w kwietniu 2012 r. ustawy deweloperskiej wysoki deficyt mieszkaniowy powinien wspomagać presję na wzrost cen. Ustawa deweloperska uderzyła przede wszystkim w mniejsze firmy deweloperskie, które mogą mieć problem z finansowaniem inwestycji, wynikający z braku możliwości wspomagania się bieżącymi wpłatami klientów. Ilustracja 13. Nasycenie rynku mieszkaniowego porównanie do innych krajów Portugalia Hiszpania Finlandia Francja Dania Niemcy Estonia Szwecja Łotwa Belgia Wielka Brytania Austria Holandia Węgry Rumunia Litwa Luksemburg Polska Malta Słowacja Źródło:Rednet Property Group NASZA FILOZOFIA Jak już zostało wspomniane, w skład Grupy Kapitałowej W I S.A. wchodzą trzy spółki z branży nieruchomości Platinum Properties Group, MySQUARE oraz Platinum Elements. Doświadczenie wyniesione z realizacji kilkunastu projektów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, których roczna stopa zwrotu (IRR) sięgnęła %, uprawnia do stwierdzenia, że Zarządzający potrafi zidentyfikować i wykorzystać nadarzające się okazje rynkowe. Oportunistyczne podejście Zarządzających koncentruje się na poszukiwaniu atrakcyjnych nieruchomości w każdym segmencie, z naciskiem na apartamenty luksusowe, które są najmniej narażone na wahania koniunktury. Z uwagi na dość małą podaż apartamentów, na rynku dochodzi do niewielkich wahań cen z tendencją wzrostową, zaś specjaliści podkreślają, że ceny nieruchomości rezydencjalnych i apartamentowych są odporne na wahania koniunktury i stale zwiększają swoją wartość. Z uwagi na bardzo małą podaż apartamenty stanowią tylko kilkanaście procent oferty mieszkaniowej dostępnej na warszawskim rynku pierwotnym, zaś ich ceny kształtują się od 12 do kilkudziesięciu tys. PLN za m 2. Co więcej, Fundusz stara się wykorzystać trudną sytuację deweloperów borykających się z płynnością oraz wysokim zadłużeniem. Firmy deweloperskie w obliczu problemu spłaty znacznych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów, często ratują sytuację spółki przez natychmiastową sprzedaż aktywów tzw. fire sell. Ponadto w takich sytuacjach powszechnie stosowaną przez deweloperów praktyką jest sprzedaż mieszkań w pakietach z dużym dyskontem. Bieżąca, aktywna obserwacja sytuacji spółek deweloperskich przyczynia się do wzrostu możliwości wykorzystania nadarzających się okazji rynkowych i osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Źródło:Global Property Guide Porównując stopień nasycenia rynku, czyli liczbę mieszkań przypadających na 1 tys. mieszkańców, Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w porównaniu do innych krajów UE. Mniej nasycony rynek mieszkaniowy mają tylko Malta i Słowacja. Na 1 tys. mieszkańców przypada u nas obecnie WI Inwestycje Selektywne FIZ AN Mieszkania 23

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 Opracowanie Spis treści I. Pieniądze rosną na drzewach Wstęp 6 II. Dlaczego twarde aktywa? 17 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 2. Atrakcyjna oferta inwestycyjna 25 3. Szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 1 RAPORT ROCZNY 2 0 0 8 LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 WŁADZE BANKU 48 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 2015 1 Spis Treści Wprowadzenie... 4 O nas... 5 Gospodarka i sektor bankowy w 2014 roku... 6 Wzrost gospodarczy i inflacja... 6 Stopy procentowe... 7 Sektor bankowy...

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych residential advisors CMS_LawTax_Negative_from101.eps Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych Nowy sektor rynku mieszkaniowego w Polsce Spis treści 3 Mieszkania czynszowe w Polsce szansa dla

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options )

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku 2 Spis treści I. Podsumowanie działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 r.... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2014 PIONEER Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Trend jest Twoim przyjacielem Znane powiedzenia

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni komercyjnych

Rynek powierzchni komercyjnych 15 lutego 2008 Raport analityczny Nazwa BRE Bank Securities Deweloperzy Polska Rynek powierzchni komercyjnych WIG-Deweloperzy (3mies) - 20,5% Liczba spółek Kapitalizacja sektora Free float Średni dzienny

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Rynek deweloperski mieszkań

Rynek deweloperski mieszkań 25 września 2007 Raport analityczny Nazwa BRE Bank Securities Liczba spółek Kapitalizacja sektora Free float PLN Deweloperzy Polska WIG-Deweloperzy (3mies) - 12,9% Średni dzienny obrót (3 mies.) Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo