Euro News. Sprawiedliwe podatki dla firm. Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Euro News. Sprawiedliwe podatki dla firm. Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB)"

Transkrypt

1

2 Euro News Sprawiedliwe podatki dla firm Opodatkowanie firm w Europie wymaga gruntownej zmiany powiedział komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici. KE właśnie przedstawiła plan działania na rzecz gruntownej reformy systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE. Jego główne elementy to wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) oraz efektywne opodatkowanie zysków tam, gdzie zostały one wypracowane. W planie działania wyszczególniono szereg inicjatyw zmierzających do zwalczania unikania opodatkowania, zapewnienia stabilnych dochodów i wzmocnienia jednolitego rynku dla przedsiębiorstw. Łącznie środki te umożliwią znaczącą poprawę warunków opodatkowania osób prawnych w UE, które staną się sprawiedliwsze, wydajniejsze i będą bardziej sprzyjać wzrostowi gospodarczemu. Najważniejsze działania w tym zakresie obejmują strategię dotyczącą wznowienia wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) oraz ramy zapewniające efektywne opodatkowanie zysków tam, gdzie zostały wypracowane. Komisja publikuje również pierwszy ogólnounijny wykaz krajów trzecich będących rajami podatkowymi i rozpoczyna konsultacje społeczne, na podstawie których postara się ocenić, czy przedsiębiorstwa powinny mieć obowiązek ujawniania niektórych informacji podatkowych. Aktualne przepisy dotyczące opodatkowania przedsiębiorstw w UE nie są dostosowane do nowoczesnej gospodarki. Niektóre firmy w celu unikania opodatkowania w UE wykorzystują fakt, że działania poszczególnych krajów w tej dziedzinie różnią się między sobą. Powoduje to znaczne straty w dochodach państw członkowskich, większe obciążenia podatkowe z punktu widzenia obywateli i zakłócenia konkurencji z punktu widzenia przedsiębiorstw, które uczciwie wnoszą swój wkład finansowy. Aby naprawić tę sytuację, przedstawiony plan działania wytycza nowe unijne podejście UE do bardziej sprawiedliwego i bardziej wydajnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw. Cel ten można osiągnąć poprzez szereg działań, jakie należy podjąć w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Bazują one na środkach zawartych w pakiecie dotyczącym przejrzystości podatkowej, przedstawionym przez Komisję w marcu. Środki przedstawione w planie działania odzwierciedlają również aktualne działania OECD na rzecz ograniczenia erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) Komisja wznowi wniosek dotyczący wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB), ponieważ może ona stanowić kompleksowe rozwiązanie w zakresie reformy podatku dochodowego od osób prawnych.

3 Jest to rozwiązanie wielotorowe, może bowiem znacznie ulepszyć warunki na jednolitym rynku z punktu widzenia przedsiębiorstw, a także zlikwidować możliwości unikania opodatkowania. Zapewnienie skutecznego opodatkowania Plan działania wyznacza drogę dla skutecznego egzekwowania opodatkowania w UE, czyli koncepcji, zgodnie z którą przedsiębiorstwa powinny płacić sprawiedliwą część podatków w kraju, w którym generują zyski. Istnieje wiele sposobów osiągnięcia tego celu bez harmonizacji stawek podatku od osób prawnych w całej UE. Komisja proponuje na przykład środki służące wyeliminowaniu luk prawnych, ulepszeniu systemu cen transferowych i wprowadzeniu bardziej rygorystycznych zasad dotyczących preferencyjnych systemów podatkowych. Zwiększenie przejrzystości Plan działania określa kolejne działania na rzecz większej przejrzystości podatkowej zarówno w obrębie UE, jak i w stosunku do krajów trzecich. Bazują one na środkach zawartych w pakiecie dotyczącym przejrzystości podatkowej, przedstawionym przez Komisję w marcu. W celu stworzenia bardziej otwartego i jednolitego unijnego podejścia wobec niechętnych do współpracy systemów jurysdykcji podatkowej, Komisja opublikowała ogólnounijny wykaz państw trzecich i terytoriów znajdujących się na czarnej liście opracowanej przez państwa członkowskie. Może on zostać wykorzystany do kontrolowania systemów jurysdykcji niechętnych do współpracy oraz opracowania wspólnej strategii UE w rej kwestii. Wykaz ten wzmocni wspólny system ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi dla dochodów państw członkowskich. Źródło: Europejski Rok na Rzecz Rozwoju Z nadzieją w przyszłość W 2000 r. Justina i Macdonald postanowili zmienić swoje życie i zaczęli uprawiać kawę, która jest jednym z głównych towarów rolnych eksportowanych z Malawi. Wsparcie Unii Europejskiej pozwoliło na stosowanie praktyki gospodarki rolnej przyjaznej środowisku i gwarantuje im wysokie zyski. Widziałem w tym dużą szansę na biznes, na którym mógłbym się dorobić, mówi Macdonald. Przedtem chwytałem się wszystkiego, miałem różne uprawy bez konkretnego celu i nic nie wiedziałem o zarządzaniu produkcją. Przejście na uprawę kawy zmieniło wszystko. Niedługo potem Macdonald mógł postawić dom dla siebie i drugi w mieście dla swoich bliskich. Przyznaje jednak, że na początku nie wszystko szło gładko: Im więcej kawy produkowałem, tym więcej pojawiało się problemów. Najpierw mieliśmy duży kłopot z transportem kawy, bo najbliższy zakład przetwórczy był bardzo daleko. Po ośmiu latach zmagań Macdonald wraz z innymi plantatorami zwrócił się o pomoc do spółdzielni. Ta udostępniła im sprzęt do przetwarzania kawy jedynym warunkiem było utrzymanie minimalnego poziomu produkcji. Ta maszyna spadła nam z nieba, dodaje Macdonald. Bez niej nie poradzilibyśmy sobie. Teraz sami możemy przetwarzać duże ilości kawy. Po tym sukcesie producenci zmobilizowali się i zainwestowali swoje zyski w budowę zakładu przetwórczego.

4 UE wyposażyła zakład w najnowocześniejsze maszyny, co zachęciło wielu ludzi z regionu do zajęcia się uprawą kawy. Spółdzielnia i UE razem udzieliły nowym firmom pomocy, np. w formie udostępnienia odpowiednich narzędzi i nawozów, aby plantatorzy mogli stosować praktyki gospodarki rolnej przyjazne środowisku i gwarantujące im wysokie zyski. Wszystkie zebrane plony kawy są przesyłane do spółdzielni Mzuzu Coffee, która je sprzedaje i eksportuje. Tylko ok. 5 proc. plonów trafia na rynek krajowy. Co roku rośnie popyt, a to gwarantuje spółdzielni jej dalszy rozwój. W zeszłym roku Macdonald wyprodukował kawę o wartości pół miliona kwacha, z czego się bardzo cieszył. Justina najpierw pracowała u męża, ale dzięki szkoleniu i pomocy zdała sobie sprawę, że może zarządzać własną plantacją kawy. Skoro nowy zakład przetwórczy był w pobliżu, nie miałam już wymówki, żeby nie mieć swojej uprawy, mówi. I w tym przypadku widać, jak osiągana jest równowaga płci: Justina stara się zarobić pieniądze na opłaty szkolne, a jej mąż z oszczędności kupił panel słoneczny do ich domu, który jest położony poza zasięgiem krajowej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Za część wspólnych dochodów kupili krowę, która daje im mleko, a także nawóz naturalny dla krzewów kawowca. Ponieważ krowa wytwarza więcej mleka, niż potrzebują, trochę mogą sprzedać i w ten sposób mieć dodatkowe zyski. Dzięki stałemu napływowi pieniędzy, kobiety coraz częściej uczestniczą w zarządzaniu budżetem i w rozwoju społeczności. Justina także aktywniej uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarstwa domowego. Macdonald bardzo pozytywnie odbiera sposób, w jaki uprawa kawy wzmocniła aktywność i pozycję społeczną jego żony. Gdybym dzisiaj umarł powiedział wiem, że dałaby radę sama utrzymać dzieci i rodzinę. Jako rodzicom zależy im na tym, żeby ich dzieci były samodzielne, wykształcone i mogły poradzić sobie później w życiu. Ich najstarszy syn liczy teraz na to, że będzie zarządzał swoim własnym poletkiem z kawowcami. Kiedy widzimy naszych znajomych i krewnych, którzy się nigdy za takie uprawy nie zabrali, wiemy, że nasz syn jest w nie najgorszej sytuacji, stwierdza Justina. Mamy szczęście, że z nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Źródło: Debata: Czy wolność panoramy powinna obowiązywać w całej UE? Czy powinniśmy mieć prawo do swobodnego robienia i upowszechniania zdjęć obiektów znajdujących się w przestrzeni publicznej? Co z prawem autorskim? Jak na razie tzw. wolność panoramy jest dozwolona w kilku państwach członkowskich, ale posłowie rozważają możliwość wprowadzenia jej w całej UE. Przed debatą plenarną, która odbędzie się 9 lipca, zapytaliśmy posłankę-sprawozdawczynię Julię Redę (Zieloni/WSE, Niemcy) oraz posła Jean- Marie Cavadę (ALDE, Francja) o ich opinie. Posłanka Julia Reda (Zieloni/WSE, Niemcy) przygotowała raport poświęcony prawu autorskiemu. Sprawozdanie z własnej inicjatywy ma stanowić wkład PE do propozycji nowelizacji prawa w tej dziedzinie, którą przedstawi Komisja Europejska. W sprawozdaniu znalazł się zapis dotyczący wprowadzenia wolności panoramy w całej UE. Jednak w czasie prac w Komisji Prawnej (JURI) przyjęto poprawkę zgłoszoną przez posła Jean-Marie Cavadę, zgodnie z którą do udostępnienia zdjęcia, które chcielibyśmy wykorzystać w celach komercyjnych, potrzebowalibyśmy zgody właściciela obiektu czy

5 innego dzieła sztuki udostępnionego publicznie. Poprawka została przyjęta w Komisji Prawnej, ale sprawozdanie musi jeszcze zostać poddane pod głosowanie na sesji plenarnej. Julia Reda (Zieloni/WSE, Niemcy): Niewiele jest sił na świecie silniejszych od pragnienia ludzi, żeby wyrażać i dzielić się swoimi doświadczeniami i myślami poprzez pismo, obraz i muzykę. Zatrzymujemy nasze podróże i wrażenia na długie zimowe wieczory i dla przyszłych pokoleń. Nasze prawo ma nagrodzić autora, zachęcić do tworzenia i zapewnić wymianę dzieł. Kiedy dochodzi do konfliktu interesów, przepisy zapewniają mediację. Wolność panoramy stanowi skodyfikowane uznanie tego, że przestrzeń publiczna naprawdę istnieje dla korzyści wszystkich. Budynek czy rzeźba zasługują i otrzymują ochronę prawną, ale ochrona ta kończy się tam, gdzie zaczyna się ochrona przestrzeni publicznej. Żeby prawo autorskie działało i było akceptowane, trzeba zrobić więcej niż tylko chronić dzieła. Trzeba zapewnić swobodną przestrzeń dla tych, którzy wyrażają, portretują, rzeźbią, cytują albo krytykują. Wolność panoramy jest taką przestrzenią dla tych, którzy tworzą, dla Europy 500 mln obywateli. Jean-Maria Cavada (ALDE, Francja): Moja propozycja zmierzała do przeciwdziałania planom Julii Redy, które mają na celu wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich wyjątku od obowiązku panoramy. Każde państwo członkowskie ma swobodę wprowadzania wyjątków również tego dotyczącego panoramy do swojego porządku prawnego zgodnie z uwarunkowaniami kulturowymi. Rekomenduję, żeby decyzja w tej sprawie pozostała na tym poziomie (państw członkowskich red.). Komercyjny użytek wizerunku obiektów znajdujących się w przestrzeni publicznej prowadzi do nadużyć, których ofiarami są artyści i niekiedy także użytkownicy. Wikimedia chciałaby wykorzystywać te prace dla użytku komercyjnego, a nie tylko dla celów edukacyjnych, bez wynagrodzenia dla autorów. Facebook unika potrzeby wynagradzania autorów za każde komercyjne użycie zdjęcia opublikowanego na portalu regulamin przerzuca odpowiedzialność na użytkowników. W tym kontekście powinniśmy zagwarantować ochronę użytkowników poprzez istniejące wyjątki oraz finansowe wynagradzanie dla artystów przez pośredników internetowych. Źródło: Laureaci Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Parlament Europejski ogłosił listę 47 osób i fundacji uhonorowanych przyznawaną przez niego Europejską Nagrodą Obywatelską w uznaniu wkładu we współpracę europejską i promowanie wspólnych wartości.

6 Wśród laureatów znalazły się dwie fundacje z Polski: Fundacja Integracji Społecznej PROM z Wrocławia, zgłoszona przez poseł do PE Lidię Geringer de Oedenberg i Fundacja Oswoić Los z Lublina, zgłoszona przez posła do PE Krzysztofa Hetmana. Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku. Jest przyznawana za działania świadczące o wyjątkowym zaangażowaniu na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej. Każdy poseł do PE może zgłosić jedną kandydaturę rocznie. Źródło: Gospodarka o obiegu zamkniętym: PE chce lepszego zarządzania zasobami Każdego roku przeciętny mieszkaniec UE zużywa 14 ton zasobów naturalnych i wytwarza 5 ton odpadów. Te dane są alarmujące, jeśli weźmiemy pod uwagę ograniczone zasoby naszej planety. Rozwiązaniem mogą być np. ponowne wykorzystanie, naprawa albo recykling. W poniedziałek posłowie będą debatować nad sprawozdaniem wzywającym KE do przedłożenia ambitnej propozycji ułatwiającej przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której produkty są projektowane tak, aby mogły mieć więcej niż jedno życie. W przeciwieństwie do modelu gospodarczego opartego na podejściu biorę przetwarzam wyrzucam gospodarka o obiegu zamkniętym ma na celu wydłużenie życia produktów poprzez m.in.: projektowanie ich w taki sposób, aby łatwiej można było je naprawić, użyć ponownie czy przetworzyć, poprawienie trwałości, lepsze zarządzanie odpadami, nowe modele biznesowe i konsumpcyjne oparte na współdzieleniu, pożyczaniu, wymianie czy wynajmowaniu produktów (np. pewna holenderska firma wypożycza markowe dżinsy za kilka euro miesięcznie, spodnie można zwrócić do recyklingu). W raporcie, który będzie przedmiotem poniedziałkowej debaty i środowego głosowania, posłowie wzywają Komisję Europejską, aby do końca 2015 r. zaproponowała wiążący cel zakładający zwiększenie oszczędnego gospodarowania zasobami na szczeblu UE o 30% do 2030 r. w porównaniu z 2014 r. Wg wyliczeń KE mogłoby to przyczynić się do wzrostu PKB o blisko 1% i powstania 2 mln dodatkowych miejsc pracy. Źródło:

7 NIE PRZEGAP! Magisterka z Erasmusem Rusza nowy program w ramach Erasmus+, który daje możliwość sfinansowania studiów magisterskich w Hiszpanii. Będzie to realne dzięki porozumieniu MicroBanku i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Studencki kredyt w ramach Erasmusa ma być udzielany na korzystnych warunkach bez specjalnych zabezpieczeń, z niskim oprocentowaniem i przedłużonym okresem spłaty. Pierwsze kredyty dla studentów odbywających studia magisterskie za granicą są obecnie dostępne w ramach programu gwarancji kredytowych dla studentów studiów magisterskich Erasmus+. MicroBank i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpiszą porozumienie, które zapewni kredyty o wartości do 30 mln euro, objęte gwarancją Komisji Europejskiej za pośrednictwem programu Erasmus+. To pierwsze porozumienie zapewni wsparcie finansowe studentom hiszpańskim odbywającym studia magisterskie w jednym z 33 krajów biorących udział w programie Erasmus+ oraz studentom tych krajów odbywającym studia magisterskie w Hiszpanii. Ogłaszając w pierwszej połowie br. zaproszenie banków do rejestracji Komisja Europejska iefi uruchomiły program gwarancji kredytowych dla studentów studiów magisterskich w ramach Erasmus+. Na program przeznaczona zostanie kwota 500 mln euro z budżetu Erasmus+, co pozwoli na pozyskanie do 3 mld euro na kredyty dla młodych utalentowanych Europejczyków. Ogólnie program ma służyć wsparciem dla 200 tys. studentów, którzy pragną uzyskać dyplom magistra za granicą. W ramach programu na roczne studia magisterskie przeznaczone zostanie do 12 tys. euro, a na studia w trybie dwuletnim do 18 tys. euro. Komisja Europejska dopilnowała, aby kredyty te oferowane były na korzystnych warunkach. Na przykład nie będzie wymagane złożenie zabezpieczenia przez studentów lub ich rodziców, a ponadto kredyty będą charakteryzować się niską stopą procentową i przedłużonym okresem spłaty. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronach internetowych Erasmus+ Kredyty dla studentów studiów magisterskich i MicroBank. Wszyscy studenci, którzy korzystają z dotacji, stypendiów lub kredytów w ramach programu Erasmus+, będą teraz mogli otrzymywać wsparcie i wskazówki od nowego Stowarzyszenia studentów i absolwentów Erasmus+ (ESAA), które zostanie powołane 12 czerwca br. podczas konferencji w Brukseli. Nowe stowarzyszenie będzie reprezentować ponad 3 mln studentów, którzy wezmą udział w programie Erasmus+ do 2020 r. i skupiać będzie cztery istniejące stowarzyszenia i ich sieci lokalne (Stowarzyszenie studentów i absolwentów Erasmus Mundus, Erasmus Student Network, garagerasmus (ge) i OCEANS). Kontekst Głównym celem programu Erasmus+ jest wspieranie modernizacji systemów kształcenia w Europie oraz doskonalenie umiejętności i zdolności studentów, aby zapewnić im odpowiednie zatrudnienie; ponadto program wspiera rozwój szkoleń oraz działań na rzecz młodzieży i sportu. W zleconym przez Komisję Europejską badaniu dotyczącym skutków unijnego programu wymiany studentów Erasmus potwierdzono korzyści płynące z mobilności

8 studentów: absolwenci z doświadczeniem międzynarodowym mają o wiele większe szanse na rynku pracy i zazwyczaj charakteryzują się solidnymi umiejętnościami przekrojowymi, które są wysoce cenione przez pracodawców. UE jest zaangażowana w inwestowanie w tym obszarze na siedmioletni program ( ) przeznaczono budżet w wysokości 14,7 mld euro, co stanowi wzrost o 40% w porównaniu z poziomem wydatków w poprzednich okresach. Erasmus+ umożliwi ponad 4 milionom Europejczyków podjęcie studiów, szkolenie, zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz uczestnictwo w wolontariacie za granicą. W ramach programu wsparcie otrzymują również transnarodowe partnerstwa między placówkami edukacyjnymi, szkoleniowymi i dla młodzieży. Ma to na celu promowanie współpracy i budowanie powiązań między sektorem kształcenia a rynkiem pracy. Europejski Fundusz Inwestycyjny Głównym zadaniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jest wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomaganie im w uzyskaniu dostępu do finansowania. W ramach EFI finansowany jest kapitał wysokiego ryzyka i kapitał wzrostu, a ponadto opracowywane są gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. Pełniąc tę funkcję, EFI zapewnia wsparcie dla inicjatyw UE w dziedzinie innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dalsze informacje: Źródło: Konkurs Najlepsze projekty współpracy transgranicznej Europy Wschodniej W konkursie zostanie przyznana jedna główna nagroda w każdej z siedmiu kategorii (dobre rządzenie, społeczeństwo obywatelskie, kultura, turystyka, edukacja, ochrona środowiska, dziedzictwo) oraz wyróżnienia. Nagrodzone projekty będą prezentowane podczas Kongresu, jak też zostaną opublikowane w folderze promocyjnym. Umożliwi to przekazanie tysiącom odbiorców informacji o najlepszych praktykach w realizacji projektów partnerskich z podmiotami krajów Partnerstwa Wschodniego. Konkurs dotyczy projektów mieszczących się w siedmiu kategoriach tematycznych: 1. Dobre rządzenie kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było podnoszenie instytucjonalnej jakości pracy administracji publicznej; 2. Społeczeństwo obywatelskie kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój społeczeństwa obywatelskiego; 3. Kultura kategoria obejmuje projekty kulturalne zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było przekraczanie granic w wymiarze kulturowym w każdej możliwej formie (np. poprzez projekty artystyczne, wymiany lub rezydencje twórców, organizację wydarzeń kulturalnych, tłumaczenia, przekazywanie know how, wymianę idei);

9 4. Turystyka kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój turystyki; 5. Edukacja kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój edukacji nieformalnej, szkolnej czy też akademickiej; 6. Ochrona środowiska kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem była ochrona środowiska oraz promocja zrównoważonego rozwoju; 7. Dziedzictwo kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, które dotyczyły ratowania, zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego i/lub historycznego. Źródło: Eurodotacje Ogłoszenia o naborach 5.5 oraz 2.1 w ramach RPO WSL 30 czerwca Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabory w ramach dwóch osi priorytetowych: ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów oraz cyfrowe śląskie. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 31 lipca do 30 września za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty dotyczące: tworzenia systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych, cyfryzacji zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienia powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów, wyposażenia jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Szczegółowe informacje wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami znajdują się pod właściwymi ogłoszeniami o naborach. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej Działanie 7.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej od lipca br. rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia projekty pozakonkursowe.

10 W 2015 roku projekt skierowany jest bezpośrednio do osób powyżej 29 roku życia (tj. dla osób, które osiągnęły 30 r.ż), bezrobotnych, zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) należących co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia; kobiety; osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale bezrobotne; ( osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy); osoby o niskich kwalifikacjach ( osoby posiadające co najwyżej wykształcenie średnie). Jednocześnie Urząd informuje, że w z uwagi na konieczność osiągnięcia założeń wniosku o dofinansowanie do projektu kwalifikowane będą w szczególności: osoby niepełnosprawne w udziale co najmniej 7,54 % wszystkich uczestników projektu; osoby długotrwale bezrobotne; ( osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) w udziale co najmniej 43,2% % wszystkich uczestników projektu; osoby o niskich kwalifikacjach ( osoby posiadające co najwyżej wykształcenie średnie) w udziale co najmniej 50 % wszystkich uczestników projektu; osoby powyżej 50 roku życia w udziale co najmniej 27,20 % wszystkich uczestników projektu. Źródło: Oferty współpracy, praktyki, wolontariat EuroPeers Polska dołącz do krajowej sieci! Chciał(a)byś podzielić się doświadczeniami z udziału w projektach młodzieżowych z innymi młodymi ludźmi w Polsce i Europie? Masz ochotę wziąć udział w ciekawych wydarzeniach i inicjatywach? Jeśli tak ta propozycja jest dla ciebie! EuroPeers to sieć tworzona przez młodych ludzi, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami poprzez różnego rodzaju działania. Mogą to być rozmowy i spotkania informacyjne w szkołach, wieczory w klubach młodzieżowych, stoiska informacyjne na targach, artykuły w prasie lokalnej, gry terenowe, wystawy fotograficzne i inne inicjatywy odpowiadające na potrzeby lokalne młodzieży. W pracach sieci mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 30 lat, które uczestniczyły w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+ Młodzież/ Młodzież w działaniu (szczególnie EVS), brały udział w międzynarodowym szkoleniu EuroPeers lub były Ambasadorami Programu Młodzież w działaniu. Działania EuroPeersów będzie wspierała

11 Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Aby się zgłosić należy wypełnić ankietę online na stronie: https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/1701 Gdzie: cała Polska Kiedy: 2015 r r. Osoba kontaktowa: Bożena Kiluk, Małgorzata Piotrowska, Marta Brzezińska-Hubert Termin: Więcej informacji: https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/1701oraz: Źródło: Łotysze gotowi do współpracy Program finansujący: Europa dla Obywateli ( ) Łotewska gmina Viesīte poszukuje partnerów do wspólnych działań związanych z edukacją, kulturą i rozwojem lokalnym. Nowe przedsięwzięcie ma być okazją do wykorzystania doświadczeń z poprzednich inicjatyw, realizowanych wspólnie z podmiotami z Polski (miasto Czeladź), Ukrainy, Litwy i Białorusi. Temat i cele projektu zostaną uzgodnione w trakcie rozmów z potencjalnymi partnerami. Łotyszom najbardziej zależy na działaniach, które pozwolą rozwinąć kompetencje urzędników i zdynamizować współpracę międzynarodową. Gdzie: Łotwa Kiedy: Osoba kontaktowa: Inese Vitola Termin: Więcej informacji: Źródło:

12 GODZINY OTWARCIA: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Bielsko-Biała ul. Słowackiego 17a Bielsko-Biała tel./faks /EDBielskoBiala

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska Olsztyn, marzec 2015 SPIS TREŚCI I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 2 1. Lepiej z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Przewodnik po programie

ERASMUS+ Przewodnik po programie ERASMUS+ Przewodnik po programie Tłumaczenie przygotowane przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ A - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, dnia 13 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 12/2014 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, 17 stycznia 2014 r. W dniu

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r.

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Jak najlepiej wykorzystać finansowanie setki innowacyjnych i kreatywnych

Jak najlepiej wykorzystać finansowanie setki innowacyjnych i kreatywnych Jak najlepiej wykorzystać finansowanie europejskie UE wspiera setki innowacyjnych i kreatywnych projektów W dniach 2-3 marca Komisja Europejska organizuje dużą konferencję służącą zademonstrowaniu, w jaki

Bardziej szczegółowo