Znak sprawy: ZP/ 122 /11 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: ZP/ 122 /11 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Katowice, r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE im.prof. Leszka Gieca Katowice ul. Ziołowa 45/47 Znak sprawy: ZP/ 122 /11 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej- część 1 realizacja programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata POLKARD Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jw. (SIWZ),Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SIWZ następująco : Załącznik nr 5 Cz.II Chirurgiczny stół pacjenta Pytanie 1: Pkt.1 Czy Zamawiający poprzez sformułowanie mocowanie stołu na podłodze oczekuje i będzie wymagał stołu operacyjnego, którego kolumna jest wbudowana częściowo w posadzkę za pośrednictwem specjalnej, obrotowej bazy z możliwością blokowania kolumny w dowolnym momencie jej obrotu wokół osi długiej? Oraz czy do bazy i kolumny stołu ma być doprowadzone zasilanie i inne media pozwalające na kontrole stołu także z konsoli angiografu? Zamawiający dopuszcza również powyższe rozwiązanie. Pytanie 2: Pkt.3 Czy silnikowy przesuw w płaszczyznach X i Y dotyczy tylko blatu karbonowego? I czy Zamawiający wymaga realizowania takiej kombinacji przesuwów za pomocą joystick a umożliwiającego płynne sterowanie blatem stołu polegające na tzw. pływającym blacie? Silnikowy przesuw w płaszczyznach X i Y dotyczy obu blatów. Zamawiający dopuszcza również kombinację przesuwów za pomocą joystick a umożliwiającego płynne sterowanie blatem stołu polegające na tzw. pływającym blacie. Pytanie 3: Pkt.12 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego, którego silnikowa regulacja wysokości wynosić będzie 50cm z tolerancją do 5%? 1

2 Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie stołu operacyjnego, którego silnikowa regulacja wysokości wynosić będzie 50cm z tolerancją do 5%. Załącznik nr 5 Cz.V Zestaw lamp operacyjnych diodowych Pytanie 4: Pkt.3 Czy pomiar zakresu promienia wodzącego kopuły lampy ma dotyczyć pomiaru pomiędzy osią zawieszenia a zewnętrzna krawędzią kopuły, czy jej środkiem geometrycznym? Pomiar zakresu promienia wodzącego kopuły lampy ma dotyczyć pomiaru pomiędzy osią zawieszenia a zewnętrzna krawędzią kopuły. Pytanie 5: Pkt.6 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kopuły lampy głównej o maksymalnym natężeniu światła wynoszącym 110 tyś. Luxów? Pragniemy zaoferować lampę, która została wyposażona w specjalny system mikroprocesorowego monitorowania oświetlenia i dzięki temu ciało pacjenta nie jest poddawane znacznemu ogrzewaniu tkanek. Jako uzasadnienie pragniemy zwrócić uwagę na fakt iż na jakość świecenia ma wpływ kilka czynników takich jak temperatura barwowa, jednorodność plamy świetlnej, wgłębność doświetlenia i wiele innych. Dodatkowo przy dostępie do informacji wielu producentów, selektywne zwracanie uwagi na moc natężenia światła tylko i wyłącznie stwarza zagrożenie zbyt intensywnego nagrzewania ciała pacjenta nawet przy oświetleniu LED. Taka sytuacja stwarza zagrożenie przekroczenia normy IEC , której wartość dla jednej kopuły nie powinna przekraczać 500 mw / m² ( iloczyn Energii radiacyjnej diod i maksymalnego natężenia oświecenia). Zdarza się, ze wielokrotnie przy wartościach maksymalnego oświetlenia np. 150 tyś. Luxów ta wartość jest przekraczana i odbiega od przytoczonej normy. Zamawiający dopuszcza również. Pytanie 6: Pkt.7 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektronicznej regulacji natężenia w zakresie od 30% do 100%? Zamawiający dopuszcza również. Pytanie 7: Pkt.9 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania lampy z układem ponad 160 diod, ( każda z Indywidualnym układem optycznym) bez konieczności regulacji pola za pomocą rękojeści sterylnej? Pragniemy zwrócić uwagę na fakt iż regulacja za pomocą rękojeści nie jest przywilejem a koniecznością korekcji niedoskonałości układu optycznego i/lub niedostatecznej ilości punktów świetlnych w kopule. W proponowanych lampach ta korekcja odbywa się także dzięki dużej wgłębności oświetlenia i/lub poprzez pozycjonowanie kopuły. Zamawiający dopuszcza również. Pytanie 8: Pkt.11, 12 Czy Zamawiający poza wymienionymi parametrami wymaga zaoferowania kamery SD czy HD? 2

3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery SD lub HD. Pytanie 9: Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat do echokardiografii przezprzełykowej nie posiadający możliwości rozbudowy o opcję Strayn 3D na dzień składania ofert? Zamawiający dopuszcza również. Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuszcza do postępowania możliwość złożenia ofert innych producentów/wykonawców niż firma Siemens? W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający określił przedmiot zamówienia stosownie do swoich potrzeb, szczególności uwzględniając planowanie działania, oraz określił warunki udziału w postępowaniu w sposób dający gwarancję należytego wykonania zamówienia W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert przez innych producentów/wykonawców. Firma Philips jest światowym i niekwestionowanym liderem w dziedzinie systemów kardiowaskularnych, stanowiących wyposażenie sal hybrydowych. Jednakże nie jest w stanie zaoferować żadnego swojego produktu w rzeczonym postępowaniu. Co więcej, nawet jeśli Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu Allura Xper FD 20 o funkcjonalnościach parametrach nie gorszych niż preferowany aparat, to i tak na skutek tendencyjnego oceniania parametrów, firma Siemens uzyska wysoką techniczną przewagę punktową. W związku z tym: Pytanie 11: Czy Zamawiający zmieni kryteria oceny ofert i odstąpi od oceny parametrów technicznych? Zamawiający podtrzymuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie kryteriów oceny ofert oraz nie odstępuje od oceny parametrów technicznych. Zamawiający zmienia jednak brzmienie w załączniku nr 5 Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń ze stołem operacyjnym pkt IV ppkt 8. Obowiązuje zmieniona treść załącznika nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Zestawienie parametrów technicznych). Załącznik : Zestawienie parametrów technicznych; IV Lampa RTG/Przysłony; pkt.8. Obroty anody ( obr./min ) co najmniej 4400 obr./min. Wymóg dla anody 4400 obrotów /min uniemożliwia złożenie nam ważnej oferty. Rozwiązanie, zastosowane w uznanej za najlepszą na świecie lampie Philips MRS-GS 0407 MRC, pozwala na uzyskanie 4200 obroty/min anody. Tym samym zapis pkt.8 uniemożliwia firmie Philips złożenie ważnej oferty. Różnica pomiędzy wymaganą przez Zamawiającego wartością 4400 obr./min a 4200 obr./min nie ma żadnego znaczenia klinicznego. Co więcej trwałość lampy rtg MRC-GS jest niedościgła(niższe koszty eksploatacyjne). Mając na uwadze powyższe mamy następujące pytania: Pytanie 12: Jakie zatem przewagi kliniczne widzi Zamawiający w anodzie obracającej się z prędkością 4400 obr./min nad anodą o 4200 obr./min, skoro oferowany przez nas aparat z lampą MRC-GS 0407 spełnia wymogi punktów/parametrów IV.5 (pojemności cieplnej anody), IV.6 (pojemności cieplne kołpaka) i nie ustępuje maksymalnemu obciążeniu lampy mocą ciągłą(punkt/parametr IV.7)? Obowiązuje zmieniona treść załącznika nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Zestawienie parametrów technicznych). 3

4 Pytanie 13: Czy w związku z tym : Zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat angiograficzny o 4200 (obr./min) anody? Obowiązuje zmieniona treść załącznika nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Zestawienie parametrów technicznych). Załącznik Zestawienie parametrów technicznych; II Chirurgiczny stół pacjenta W związku ze specyficznym zakresem zamówienia, jakim jest sala hybrydowa. Pragniemy zauważyć że niezwykle ważną rolę odgrywa w niej stół chirurgiczny i jego współpraca z aparatem angiograficznym. Zamawiający nigdzie nie podaje informacji na temat szczegółów integracji pomiędzy aparatem a stołem. Tym samym Zamawiający naraża się na zakup stołu chirurgicznego o parametrach niewystarczających dla zachowania wysokiej jakości obrazowania w trakcie zabiegów angiograficznych oraz niepozwalający na wykonywanie niektórych procedur klinicznych. W związku z tym prosimy o odpowiedź na pytanie Pytanie 14: Czy Zamawiający poprzez chirurgiczny stół pacjenta rozumie pełną integrację pomiędzy stołem chirurgicznym i aparatem angiograficznym, realizowaną poprzez: a) sterowanie funkcjami stołu z konsoli sterującej aparatu angiograficznego; b) sterowanie funkcjami stołu zarówno z bezprzewodowego podświetlanego pilota jak i przy użyciu joysticka znajdującego się przy stole; c) płynną regulację przesuwu blatu stołu w płaszczyźnie XY; d) umieszczanie pulpitu joysticka po dowolnej stronie stołu; e) wykonanie angiografii peryferyjnej z jednego wstrzyknięcia z pełną interaktywną kontrolą przebiegu badania; f) w pełni zintegrowany stół z systemem antykolizyjnym? Załącznik: Zestawienie parametrów technicznych; IV Lampa RTG/Przysłony; pkt.14: Automatyczny dobór i automatyczne wsuwanie dobranej dodatkowej filtracji promieniowania ( np. filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od angulacji (uwzględniający zmieniającą się przepuszczalność pacjenta przy rożnych angulacjach) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach. Zamawiający wymaga i punktuje rozwiązanie4 polegające na automatycznym doborze filtracji w zależności od zmian angulacji ramienia C. Rozwiązanie to jest rozwiązaniem oferowanym przez firmę Siemens. Zamawiający w sposób jednoznaczny preferuje firmę Siemens. Nie punktuje rozwiązań nowocześniejszych, alternatywnych, wpływających na ochronę pacjenta i obsługi. Takie postępowanie jest niezgodne z zasadą zachowania uczciwej konkurencji. Rozwiązanie preferowane przez Zamawiającego skutkuje zmniejszeniem filtracji w przypadku zmiany angulacji i zwiększeniu gęstości części anatomicznej badanej. Zamawiający punktuje rozwiązanie, w którym lampa RTG wymaga, w ciągu jej pracy, dodatkowych zmian (obniżenia) filtracji, spowodowanych niewydolnością lampy przy zwiększającej się grubości/gęstości części anatomicznej badanej. To niezmienna filtracja, a nie jej redukcja, przy zwiększonej grubości badanej części anatomicznej, skutkuje mniejszą dawką promieniowania nie tylko dla pacjenta ale również wykonujących zabiegi. W związku z tym: Pytanie 15: Czy Zamawiający wykreśli punkt/parametr IV.14, który promuje rozwiązanie powodujące wzrost szkodliwej dawki pochłoniętej przez pacjenta i personel? 4

5 Załącznik Zestawienie parametrów technicznych; V Tor obrazowy/moniory; pkt.6: Wybór z pulpitu w sali operacyjnej min. 12 predefiniowalnych layoutów la monitora 56. Zamawiający określa tylko jeden parametr funkcjonalny monitora 56. A zatem: Pytanie 16: Jaki jest sens zakupu drogiego rozwiązania jakim jest monitor 56? Pytanie 17: Jeśli monitor 56 jest wymagany i konieczny, to czy Zamawiający doda następujące, jak się nam zdaje, niezbędne przy zakupie monitora 56 funkcjonalnści: a) możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze 56 w formie elektronicznejprint screen; b) możliwość dowolnej manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania, łącznie z powiększeniem jednego z obrazów? Załącznik Zestawienie parametrów technicznych; V Tor obrazowo/moniory; pkt.7: Dodatkowy monitor obrazowy live angiografu w Sali zabiegowej, TFT/LCD min.18 zainstalowany na ścianie w sali (back up na wypadek uszkodzenia monitora min.56 ) lub na odwrotnej stronie monitora min.56. Nasuwa się znów pytanie, zadane powyżej, nad sensem zakupu monitora 56, skoro potrzebny jest dodatkowy monitor obrazowy live? Pragniemy zauważyć, że dodatkowy monitor w sali zabiegowej, na wypadek uszkodzenia monitora 56, jest niewystarczający dla zastosowań klinicznych, nawet do przeprowadzenia zabiegu do szczęśliwego końca. Tak więc Zamawiający działa, nie pierwszy raz, na swoją niekorzyść. Tymczasem istnieją rozwiązania zabezpieczające Użytkownika przed takimi niepożądanymi sytuacjami i nie wymagają dodatkowych monitorów zastępczych. Pytanie 18: Jeśli Zamawiający zamierza wydatkować publiczne środki w sposób gospodarny, celowy i efektywny, to czy zmieni zapis punktu V.7 na : Pole monitora 56 podzielone na co najmniej dwie oddzielnie zasilane części, które w przypadku awarii jednego z pól automatycznie przejmują obraz wyświetlany wcześniej na tym polu? Załącznik Zestawienie parametrów technicznych; X Wymagania dodatkowe; pkt.9: Możliwość wyświetlania na wszystkich monitorach obrazowych standardowych obrazów testowych ( typu SMPTE lub TG18) oraz obrazów jednorodnych. Pytanie 19: Czy Zamawiający opisując możliwość prezentacji wzoru SMTPE chciał aby funkcjonalność ta dotyczyła również monitorów innych niż monitory wyświetlające sygnał kardiologiczny? Nie wszystkie monitory obrazowe w pracowni wyświetlają obrazy w formie DICOM. Załącznik Zestawienie parametrów technicznych; X Wymagania dodatkowe; pkt.10: Oprogramowanie umożliwiające kalibrację parametrów monitora w standardzie DICOM i dostęp do procesu kalibracji monitorów dla użytkownika. 5

6 Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści monitory z wbudowaną krzywą DICOM? Dopuszczenie monitorów z wbudowana krzywą DICOM umożliwi nam złożenie ważnej oferty a jednocześnie, dopuści rozwiązanie polegające na automatycznej kalibracji monitorów medycznych w pracowni. Zamawiający dopuszcza również. Pytanie 21: W jakim terminie Zamawiający przekaże plac budowy? Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy. Pytanie 22: Prosimy o doprecyzowanie wymiaru szkoleń (miejsce szkolenia, liczba osób). Pytanie 23: Czy ryzyko uszkodzenia lub utraty urządzeń przechodzi na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu dostawy? Pytanie 24: Czy Zamawiający ograniczy wysokość naliczanych kar do 10% wartości przedmiotu zamówienia? Pytanie 25: Dotyczy 18 ust.12 Czy Zamawiający zmieni brzmienie punktu na : w przypadku 3 krotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu Zamawiający może żądać wymiany tego elementu podzespołu na nowy? Pytanie 26: Dotyczy 18 ust. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wykonania zastępczego? Pytanie 27: Czy poprzez wymóg dołączenia do oferty fotografii oferowanego wyposażenia hybrydowej sali zabiegowej i urządzeń towarzyszących Zamawiający rozumie fotografie zawarte w folderach oferowanego sprzętu? Tak, jeżeli będą zawierały fotografie. Pytanie 28: Czy Zamawiający dopuszcza foldery, ulotki w j. angielskim? Nie. Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 29: Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty instrukcji obsługi? Jeżeli tak to czy dopuszcza aby instrukcje obsługi dołączyć do oferty w formie elektronicznej na nośniku CD? 6

7 Pytanie 30: Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie i uszczegółowienie wymagań w zakresie sposobu wypełnienia załącznika 6. Zgodnie z odpowiedzią na pytania 31 i 32. Pytanie 31: Dotyczy załącznika nr 6 Czy Zamawiający wymaga aby w kolumnie b) wyszczególnienie jednostki podać kolejno: 1. cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń ze stołem operacyjnym(1szt.), 2. zestaw lamp operacyjnych z kamerą TV na niezależnym ramieniu ( 1 kpl.), 3. aparat do echokardiografii przezprzełykowej ( 1 szt.), 4. instrumentarium naczyniowe do wykonywania zabiegów chirurgicznych i kardiochirurgicznych ( 1kpl.), 5. kolumny anestezjologicznej ( 1 szt.), 6. aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej ( 1szt.) 7. kardiomonitor ( 1 kpl.), 8. respirator ( 1szt.) Nie. W kolumnie b wyszczególnienie jednostki należy wpisać elementy podlegające wymianie, przeglądy, konserwacje warunkujące utrzymanie sprawności angiografu cyfrowego i związane z nim urządzenia towarzyszące w okresie 5 lat. Pytanie 32: Dotyczy załącznika nr 6 Co należy wpisać w kolumnie c planowana ilość jednostek w okresie 5 lat? W kolumnie c planowana ilość jednostek w okresie 5 lat należy wpisać ilość elementów podlegających wymianie, przeglądów, konserwacji warunkujących utrzymanie sprawności angiografu cyfrowego i związanych z nim urządzeń towarzyszących w okresie 5 lat. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia r. do godziny 09:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień r. godzina 13:00. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: do dnia r. do godziny 09:00. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć do dnia r. do godziny 09:00 w siedzibie Zamawiającego- w Dziale Zamówień Publicznych (pok.50). Dyrektor Klaudia Rogowska 7

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego.

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0 Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet Parametr graniczny / wartość Parametry oferowanego urządzenia Punktacja PAKIET I WyposaŜenie sali hybrydowej A. Angiograf do zabiegów hybrydowych w obrębie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, 2013-05-27 SSM.DZP.200.90.2013 Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi przez

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski WYROK z dnia 5 sierpnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i budżetu państwa Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D EDZ.242-164/11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/27-07/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Dyrektora znak sprawy: ZP/220/35/12 Szczecin 10-08-2012 r. w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: 1. odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Andrzej Pokrywka tel.: (0-22) 835 28 48 fax: (0-22) 835 09 77 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax 261 852 715 NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 28/ZP/15 Warszawa 12.08.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych. Warszawa dn. 2014-11-07 ITS/SZ-222-10/14/1/11/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych. Oferty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo