Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Macrologic Profil firm y marzec 2009

2 Profil firm y Oferta Tworzymy oprogramowanie dla biznesu pod markąxpertis, obejmujące ERP (ewidencję iplanowanie zasobów),km (zarządzanie informacją iwiedzą),bi(analizy zarządcze) Świadczymy usługidoradcze w zakresie wykorzystania technologiiit w rozwoju przedsiębiorstw Klient Strategiczny klient:przedsiębiorstwo średniejwielkości Strategia K oncentracja na rynku przedsiębiorstw średniejwielkości Bliskie relacje z klientami Z naszymiklientamirozmawiamy o biznesie a nie o informatyce U nikalna siećoddziałów 2

3 D om software owy Pojedyńcze aplikacje D O S 3 Historia SKID - pakiet ERP W indows,u nix Rozwiązania KM 51,5 Pakiet Xpertis: ERP,KM,BI Powstanie M CL Pierwsidealerzy Pierwszy oddział CeTO 2000 G PW,ISO Kamil,Fuzja BiCom H S,M S-Soft Przychody G rupy M CL w mln zł

4 Grupa Macrologic G rupę tworzy: M acrologic S.A.(W arszawa) 11 oddziałów 3 spółkizależne (Kamil,BiCom, M S-Soft) 2 spółkistowarzyszone (M IS, H umansoft) 320 pracowników Zalety struktury rozproszonej: Bliskikontakt z rynkiem lokalnym. G eograficzne rozproszenie przychodów:m acrologic nie jest firmą warszawską. W ysoka imonitorowana jakość usług. W ysoka jakość obsługiklientów. 4

5 Akcjonariat A.O dyniec 4,2% K.Szczypa 5,6% A viva Inv. 5,7% M CL 8,8% Pozostali 19,9% Kapitalizacja:34 mln zł W artość księgowa:32,8 mln zł Free float:7,1 mln zł Roczny zysk na akcji: -62% W ik.n apiórkowscy 25,0% B.M ichalak 30,8% 5-letnizysk na akcji58% Stabilna struktura akcjonariatu 5

6 Kierunki działania 1. Zadowolony Klient MCL 2. Dobry Produkt 3. Silna Organizacja 6

7 Klient Perspektywiczny rynek 10-15% dynamikiwzrostu ERP potencjalnych odbiorców średniejwielkości Silna pozycja polskich dostawców ERP 26% przedsiębiorstw średniej wielkościkorzysta z systemów ERP (G U S) 30-50% rynku to rozwiązania D O S 7

8 Klient Udziałw rynku 10% udziału w rynku przedsiębiorstw średnich według liczby obsługiwanych podmiotów, Źródło:badania własne m iejsce 3 - Ranking dostawców oprogramowania dla kadrowopłacowego,źródło:id C,Raport The H RM and PayrollSoftware M arket in Poland,2006,luty

9 Klient Klient MCL Klient strategiczny Przedsiębiorstwo średniejwielkości,zatrudniające pracowników Roczny budżet na IT: zł Pierwotne wdrożenie: zł W ysoka lojalność 9

10 Klient Sprzedażwedług klientów Sprzedaż wg pozyskania klientów Sprzedaż wg stałości przychodów N owi klienci 11% Pozostałe 29% N owi 11% Towary 12% D otychczas owiklienci 89% U. usługowe 15% U. licencyjne 33% 10

11 Klient Branże H andel 14% Sektor publiczny 14% Rolnictwo 2% Przemysł 44% Bezpieczeństwo obsługi szerokiego rynku Korzyściznajomości wertykalnych rynków Różnorodność branż, różnorodność rozwiązań U sługi 26% 11

12 Produkt Xpertis.Rozwiązanie Pomagamy naszym klientom pokonywać bariery w prowadzeniu biznesu. Cele Rozwiązanie Xpertis Efekty ERP KM BI Analizy procesów, propozycje rozwiązywania problem ów Zm iany organizacyjne wsparte inform atyką U trzym anie nowego system u pracy, nadążanie za zm ianam i w otoczeniu opieka 12

13 Produkt Xpertis.Obszary Analizy HR Informacje finansowe Kompetencje i szkolenia Analizy sprzeday Analizy kosztów produkcji Bankowo elektroniczna Obieg wniosków kadrowych Zamówienia internetowe Zarzdzanie sprzeda Przepływy materiałów Projekty Kasa Kontroling Serwis pracowniczy Zamówienia I sprzeda Projekty marketingowe Dokumentacja technologiczna Zasoby i zgłoszenia rodki trwałe Planowanie i kontrola zakupów Zarzdzanie czasem pracy Zakupy na magazyn Automatyzacja działa handlowych Zlecenia produkcyjne Zarzdzanie celami Finanse i ksigowo Obieg faktur zakupu Kadry i płace Obsługa magazynu Komunikacja z otoczeniem Harmonogramy produkcji Zarzdzanie jakoci Xpertis FINANSE Xpertis KONTROLING Xpertis PERSONEL Xpertis LOGISTYKA Xpertis CRM Xpertis PRODUKCJA Xpertis JAKO Xpertis OBIEG INFORMACJI Xpertis ZARZDZANIE DOKUMENTAMI Xpertis WORKFLOW 13

14 Produkt Sprzedażwedług produktów Sprzedaż wg obszarów Sp rzed aż wg własności rozwiązań Sprzet; 12% Sprzet 12% Kamil;7% BI;1% A X;4% L.własne 36% KM ;4% ERP;73% U sługi 47% L.obce 5% 14

15 Organizacja Mocne strony D oświadczenie W iedza o działalnościprzedsiębiorstw oparta o 22-letnie doświadczenie M acrologic Rozwiązanie Pełen pakiet rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem:erp,bi,km. Pozycja rynkowa Znaczny udział w rynku w rozdrobnionym sektorze. Reputacja Postrzeganie M acrologic jako stabilnejiwiarygodnejspółkigiełdowej. 15

16 Struktura MCL A dministracja; 19% Produkcja; 13% Sprzedaż;16% U sługi;52% 16

17 Organizacja Innowacje, inwestycje, akwizycje m ln zł 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,5 3,2 1,8 1,9 1,6 1,1 1,1 0,9 1 0, Produkt G rupa 17

18 Organizacja Realizujem y m isjęmcl ,3 1 5,8 3,7 3,7 3,3 3,3 2,5 2,1 1,9 1,0 5, Zysk netto D ywidenda Skup 18

19 Organizacja Skup akcji D laczego skup O d połowy lat 80.ubiegłego wieku: międzynarodowe korporacje więcejzysku przeznaczają na buy back niż na dywidendę (sygnalizacja,zmiana struktury kapitałowej,alternatywa do dywidendy) M CL finansuje rozwójze środków własnych Skup alternatywą dla istotnejnadwyżki finansowej Zamiana gotówkina aktywo:akcję M CL A kcje środkiem motywacyjnym dla pracowników A kcje środkiem płatniczym przy przejęciach Przepisy znowelizowanego KSH dają szersze możliwościcelów zakupu iich finansowana Skup jest neutralny podatkowo wobec dywidendy Trudności Skup ogranicza płynność N eutralny wpływ skupu akcjina cenę Prawne ograniczenia dziennejilości skupowanych akcji Prawne ograniczenia przeprowadzenia wezwania N iezwykle trudny do przeprowadzenia proces umorzenia 19

20 Organizacja Udany 4. kwartał2008 Przychod y 4q 3 Zysk netto 4q 2, ,9 10,6 12,2 13,5 16,6 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,2 1,9 1, Zysk operacyjny q 6 4 3,5 3 2,5 2,5 2,4 2,3 3, ,5 1 0,5 0 1,

21 Organizacja Najlepszy rok Grupy MCL Przychod y 1-4q 43,1 38,4 33,1 32,6 51, Zysk netto 1-4q 6,2 5,8 4, Zysk operacyjny 1-4 q ,7 8,1 7,

22 MCL W yzwania 2009 Klient Produkt Organizacja W zrost sprzedaży o 10% Zmiana w zarządzania sprzedażą do dotychczasowych klientów Xpertis z klientem Java Rozwójusług konsultingowych Inwestycje w produkt:3,5 mln zł Inwestycje w spółki zależne:1-2 mln zł Rentowność 10% W zrost efektywnościusług Kontroling jako system informacyjny Kompetentniizadowoleni pracownicy 22

23 Perspektywy Otoczenie Rynek rosnący w tempie 10-15% rocznie Silne potrzeby inwestycyjne wśród średnich przedsiębiorstw 50% rynku to rozwiązania oparte na przestarzałych technologiach D O Sowych, utrzymywanych przez małych dostawców Rynek trudny do zdobycia dla wchodzących dostawców Fundusze unijne G rupa Macrologic Silne fundamenty Koncentracja na atrakcyjnym segmencie średnich przedsiębiorstw Silna pozycja w rozdrobnionym sektorze Liczna baza klientów Rozwinięta sieć dystrybucji Pełen pakiet rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem Lepsza informacja zarządcza, lepsze zarządzanie sprzedażą i usługami 23

24 Patrycja Ptaszek-Strączyńska Członek Zarządu M acrologic SA,D yrektor ds.komunikacji tel macrologic.pl

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl PROFIL

www.comarch.pl PROFIL www.comarch.pl PROFIL FIRMY COMARCH PRODUCENT, INTEGRATOR, DOSTAWCA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Od 1993 Comarch pomaga klientom w osiąganiu większej rentowności i w czerpaniu zysków z nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA... 3 1.2 Rada Nadzorcza... 3 1.3 Zarząd...

1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA... 3 1.2 Rada Nadzorcza... 3 1.3 Zarząd... INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. za rok 2007 Warszawa, 20 maja 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu sierpień 2015 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. w 2009 roku Warszawa, dnia 17 marca 2010 roku Spis treści 1. Przedstawienie Spółki...3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY INFOSYSTEMS S.A.

RAPORT PÓŁROCZNY INFOSYSTEMS S.A. RAPORT PÓŁROCZNY INFOSYSTEMS S.A. Warszawa, 28 sierpnia 2008 roku List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Państwo! Niniejszy raport prezentuje wyniki finansowe spółki INFOSYSTEMS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności MacroSoft S.A. w I półroczu 2006 r.

Sprawozdanie z działalności MacroSoft S.A. w I półroczu 2006 r. Sprawozdanie z działalności MacroSoft S.A. w I półroczu 2006 r. 26 września 2006 Spis treści 1 Dokonania I półrocza 2006 2 2 Czynniki rozwoju 2 2.1 Czynniki zewnętrzne............................... 2

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic w IV kwartale 2006 r. 12 lutego 2007 Spis treści 1 Dokonania czwartego kwartału 2006 3 2 Zdarzenia i czynniki rozwoju 4 2.1 Czynniki zewnętrzne...............................

Bardziej szczegółowo

Plan Strategiczny 2013 2015. Warszawa, 7 grudnia 2012

Plan Strategiczny 2013 2015. Warszawa, 7 grudnia 2012 Plan Strategiczny 2013 2015 Warszawa, 7 grudnia 2012 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. ( Spółka ), w szczególności

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

Strategia B3System S.A.

Strategia B3System S.A. Strategia B3System S.A. prezentuje: Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu B3System S.A. AGENDA 1. Zarząd B3System S.A. 2. O nas 3. Opis działalności 4. Klienci Spółki 5. Wyniki finansowe 6. Rynek IT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję do Państwa rąk Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2009. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte pozwolą w sposób przejrzysty

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft w I półroczu 2006 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft w I półroczu 2006 r. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft w I półroczu 2006 r. 26 września 2006 Spis treści 1 Dokonania I półrocza 2006 2 2 Czynniki rozwoju 2 2.1 Czynniki zewnętrzne...............................

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2014 rok Warszawa, marzec 2015

SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU... 4 1. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SIMPLE S.A. ZA ROK 2014... 7 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Emitenta... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników finansowych... 3

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 5 898 mln za rok 2013 17 083 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany

Bardziej szczegółowo