Tematy prac magisterskich dla studentów II semestru kierunku Architektura i Urbanistyka semestr letni 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy prac magisterskich dla studentów II semestru kierunku Architektura i Urbanistyka semestr letni 2011/2012"

Transkrypt

1 Tematy prac magisterskich dla studentów II semestru kierunku Architektura i Urbanistyka semestr letni 2011/2012 Doc. dr inż. arch. Artur Buława-Gabryszewski Tel. kom Kompleksy agroturystyczne w wybranych gminach. 2. Kompleksy biurowe o złożonej funkcji w mieście. 3. Założenia hotelowe wzbogacone o dodatkowe funkcje (konferencyjne, rekreacyjne, rozrywkowe itp.) w mieście lub poza miastem. 4. Sport, rekreacja, turystyka projekty ośrodków, centrów lub kompleksów w wybranych gminach. 5. Budownictwo mieszkaniowe jedno- lub wielorodzinne projekty osiedli lub kompleksów proekologicznych.. 6. Projekty kompleksów związanych z edukacją i oświatą (szkoły, uniwersytety, biblioteki itp.). 7. Adaptacja, modernizacja i rewitalizacja kompleksów poprzemysłowych, bokowisk itp. (projekty loftów). 8. Konserwacja i adaptacja obiektów o wartości historycznej. 9. Centra rehabilitacji, SPA, Wellness, Odnowa biologiczna Projekty kompleksów leczniczych. 10. Kina, teatry, muzea, pawilony wystawowe projekty obiektów kultury. 11. Kompleksy sakralne projekty obiektów kultu (kościołów, meczetów, kaplic, krematoriów, cmentarzy). 12. Dworce autobusowe, kolejowe, lotnicze projekty aeroklubów itp. 13. Hotele o złożonej infrastrukturze (stacje paliw, serwis, gastronomia itp.) 14. Projekty związane z architekturą krajobrazu (parki, aquaparki itp.) i rekreacją. Doc. dr inż. arch. Michał Grzymała Kazłowski 1. Projekt centrum medycznego 2. Projekt hotelu 3. Projekt hali sportowej 4. Projekt zabudowy uzupełniającej 5. Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego 6. Projekt biurowca 7. Projekt basenów krytych 8. Projekt centrum sportowego ew. stadionu 9. Projekt modernizacji obiektów architektonicznych 10 Projekt szpitala 11. Projekt szkoły 12. Inne projekty użyteczności publicznej

2 Prof. dr inż. arch. Zygmunt Hofman Tel. Kom Obiekty rekreacyjne i sportowe: Ośrodki rekreacyjne (nadwodne, górskie, SPA itp.) lokalizowane w atrakcyjnym kontekście krajobrazowym; Hotele miejskie; Ośrodki rekreacyjno sportowe, także specjalistyczne ( np. centrum nurkowe); Aquaparki. 2. Obiekty edukacyjne i naukowe: Szkoły różnego typu; Wyższe uczelnie; Biblioteki; Instytucje naukowe i laboratoria. 3. Obiekty kulturalne: Muzea i galerie; Domy kultury; Ośrodki kultury innych państw w Polsce; Informatoria. 4. Obiekty administracji i urzędy: Ratusze; Sądy; Ambasady. 5. Obiekty mieszkaniowe: Zabudowa jednorodzinna różnych typów; Zabudowa wielorodzinna pojedyncze obiekty( w tym wysokościowe) i zespoły mieszkaniowe. 6. Tematy indywidualne zaproponowane przez dyplomanta. W pracach dyplomowych szczególny nacisk będzie położony na analizę kontekstu przestrzennego i kulturowego oraz uwzględnienie problematyki rozwoju zrównoważonego. Doc. dr inż. arch. Ewa Krzyżanowska tel: (godz ) 1. Projekt zespołu domów jednorodzinnych wraz z usługami projektowany według zasad New Urbanism, na wybranej przez studenta lokalizacji. 2. Rewaloryzacja terenów osiedlowych wraz z istniejącą zabudową mieszkalną wielorodzinną. 3. Projekt szkoły podstawowej / liceum na wybranej lokalizacji. 4. Adaptacja historycznej tkanki miejskiej, projekt budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami w parterze (plomba). 5. Adaptacja istniejącego budynku po przemysłowego na nowe funkcje. 6. Projekt schroniska górskiego dla wybranej lokalizacji. 7. Projekt biblioteki miejskiej dla wybranej lokalizacji. 8. Projekt ośrodka handlowo usługowego dla wybranej lokalizacji. 9. Dowolny temat zaproponowany przez dyplomanta do uzgodnienia z prowadzącym dyplom

3 Prof. dr hab. Jakub A. Lewicki Kontakt w uzasadnionych przypadkach (nie dotyczy zaległych zaliczeń). Konsultacje: mgr inż. arch. Andrzej Miklaszewski Tematy obejmują wzorcowe projekty mieszkaniowe, projekty rewaloryzacji zabytków, kamienic, pałaców, budynków poprzemysłowych, fabryk, nadbudowy i adaptacje zabytków, plomby w zabytkowej zabudowie. Projekt wykonany w duchu współczesnym z precyzyjną analizą historycznej zabudowy i jej wartości. Projekt różni się od projektu inżynierskiego zakresem analiz projektowych i teoretycznych. 1. Projekt wzorcowego budynku mieszkalnego dla Mazowsza w oparciu o przykłady architektury regionu. 2. Projekt wzorcowego budynku mieszkalnego dla zabytkowego małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.) w oparciu o przykłady regionalnej architektury. 3. Projekt wzorcowego budynku mieszkalnego dla zabytkowego średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.) w oparciu o regionalnej przykłady architektury. 4. Projekt wzorcowego budynku użyteczności publicznej dla Mazowsza w oparciu o przykłady architektury regionu. 5. Projekt wzorcowego budynku użyteczności publicznej dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.) w oparciu o przykłady regionalnej architektury. 6. Projekt wzorcowego budynku użyteczności publicznej dla zabytkowego średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.) w oparciu o regionalnej przykłady architektury. 7. Projekt nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.). 8. Projekt nowego budynku (plomba) dla zabytkowego średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.). 9. Projekt nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 10. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.). 11. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku dla średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.). 12. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 13. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.). 14. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej dla średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.). 15. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 16. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego dworca dla małego miasta na Mazowszu. 17. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego dworca dla średniego miasta na Mazowszu. 18. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego dworca wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 19. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej wieży ciśnień dla małego miasta na Mazowszu. 20. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej wieży ciśnień dla średniego miasta na Mazowszu.

4 21. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej wieży ciśnień wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 22. Projekty nowych budynków w zabytkowej zabudowie tylne części działek przy ul. Nowy Świat w rejonie ulicy Gałczyńskiego w Warszawie. 23. Projekt nowego budynku w zabytkowej zabudowie przy ul. Brzeskiej lub inny wybrany rejon Pragi w Warszawie. 24. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku przy ul. Chmielnej 13 lub 15 w Warszawie. 25. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie przy ulicy Sułkowskiego 2 w Warszawie (Żoliborz). 26. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy zabytkowego budynku przy ul. Filtrowej 68 w Warszawie. 27. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku wybrany budynek przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie. 28. Projekt nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie na terenie Ochoty w Warszawie. 29. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie Żoliborza w Warszawie. 30. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Żoliborza w Warszawie. 31. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie Mokotowa w Warszawie. 32. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Mokotowa w Warszawie. 33. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie Śródmieścia w Warszawie. 34. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Śródmieścia w Warszawie. 35. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 36. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 37. Projekt odbudowy i przebudowy zabytkowego budynku ul. Filtrowa 70 w Warszawie. 38. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie przy ulicy Sułkowskiego w Warszawie (Żoliborz). 39. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie dla zabytkowego małego miasta na Mazowszu 40. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie dla zabytkowego średniego miasta na Mazowszu 41. Projekt nowego budynku w zabytkowej zabudowie ul. Grochowska 301/305 w Warszawie. 42. Projekt rewaloryzacji zabytkowej kamienicy wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 43. Projekt rewaloryzacji zabytkowej kamienicy dla małego miasta na Mazowszu. 44. Projekt rewaloryzacji zabytkowej kamienicy dla średniego miasta na Mazowszu. 45. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku Wydziału Weterynarii SGGW przy ul. Grochowskiej, róg Terespolskiej w Warszawie. Tematy obejmują uporządkowanie zabudowy zabytkowych kwartałów wraz z projektami rewaloryzacji pojedynczych zabytków lub tez projektami nowych budynków na terenie kwartału. Projekt wykonany w duchu współczesnym z precyzyjną analizą historycznej zabudowy i jej wartości. Projekt różni się od projektu inżynierskiego zakresem analiz projektowych i teoretycznych. 1. Analiza wartości architektonicznych wraz z uporządkowaniem zabudowy wybranego kwartału zabudowy w Warszawie (zabudowa z końca XIX/XX w.).

5 2. Analiza wartości architektonicznych wraz z uporządkowaniem zabudowy wybranego kwartału pomiędzy ulicami Al. Jerozolimskie, Emilii Plater, Nowogrodzka, Poznańska w Warszawie (zabudowa z końca XIX/XX w.) (lub innego kwartału wskazanego przez studenta). 3. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 4. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.) w oparciu o przykłady regionalnej architektury. 5. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie dla średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.) w oparciu o regionalnej przykłady architektury. 6. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku w zabytkowej zabudowie dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.) w oparciu o przykłady regionalnej architektury. 7. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku w zabytkowej zabudowie dla średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.) w oparciu o regionalnej przykłady architektury. 8. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 9. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.) w oparciu o przykłady regionalnej architektury. 10. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej dla średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.) w oparciu o regionalnej przykłady architektury. 11. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej w Warszawie lub okolicach. 12. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków w zabytkowej zabudowie tylne części działek przy ul. Nowy Świat w rejonie ulicy Gałczyńskiego w Warszawie. 13. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków w zabytkowej zabudowie przy ul. Brzeskiej lub inny wybrany rejon Pragi w Warszawie. 14. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku przy ul. Chmielnej 13 lub 15 w Warszawie. 15. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku przy ul. Filtrowej 68 w Warszawie. 16. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku wybrany budynek przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie. 17. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków wybrany budynek przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie. 18. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem nowych budynków na terenie Pragi w Warszawie. 19. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków plombowych wybrany budynek na terenie Ochoty w Warszawie. 20. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie Żoliborza w Warszawie. 21. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Żoliborza w Warszawie. 22. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Mokotowa w Warszawie. 23. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba) na terenie Śródmieścia w Warszawie.

6 24. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Śródmieścia w Warszawie. 25. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba) wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 26. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 27. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nadbudowy i przebudowy zabytkowego budynku ul. Filtrowa 70 w Warszawie. 28. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowego budynku w zabytkowej zabudowie ul. Grochowska 301/305 w Warszawie. 29. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji zabytkowej kamienicy wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 30. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji zabytkowego budynku Wydziału Weterynarii SGGW przy ul. Grochowskiej, róg Terespolskiej w Warszawie. Dr inż. arch. Krystyna Maciątek 1.Restrukturyzacja zaniedbanych terenów miejskich 2.Możliwosci przekształceń terenów związanych z realizacją przystanków II linii metra w Warszawie Doc. dr inż. arch. Janusz Marchwiński 1. INTELIGENTNY BUDYNEK BIUROWY 2. WYSOKOŚCIOWY BUDYNEK BIUROWO-HOTELOWY 3. PROEKOLOGICZNE OSIEDLE MIESZKANIOWE 4. CENTRUM PROMOCJI TECHNOLOGII EKOLOGICZNYCH ECO-TECH 5. BUDYNEK DODATNIOENERGETYCZNY 6. FABRYKA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH 7. MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH (MOP-3) zespół budynków usługowych przy autostradzie 8. HOTEL Z CENTRUM KONFERENCYJNYM I OŚRODKIEM ODNOWY BIOLOGICZNEJ Ponadto możliwe jest przedstawienie własnej propozycji projektowej z zakresu: - WYSOKIE/WYSOKOŚCIOWE BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE - BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ i ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO O POWIERZCHNI POWYŻEJ 5 tys.m2 Prof. dr inż. arch. Elżbieta Muszyńska Tel: Rehabilitacja urbanistyczna strefy centralnej małego miasta (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 2. Rehabilitacja urbanistyczna wybranego zdegradowanego kwartału śródmiejskiego Warszawy (obszar dowolnie wybrany przez dyplomanta z pomocą promotora)

7 3. Rehabilitacja urbanistyczna wybranego zdegradowanego kwartału śródmiejskiego Łodzi (obszar dowolnie wybrany przez dyplomanta z pomocą promotora) 4. Rehabilitacja urbanistyczna wybranego zdegradowanego kwartału śródmiejskiego dużego miasta (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 5. Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanego w strefie obrzeżnej małego miasta (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 6. Zagospodarowanie i adaptacja na nowe cele terenu poprzemysłowego w mieście (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 7. Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne w mieście. (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) UWAGA W przypadku każdego z proponowanych tematów dyplomant przy pomocy promotora ustala lokalizację wybrany obszar dużego lub małego miasta. Dlatego tematy nie mogą być dokładne i mogą się powielać, a wówczas ich numeracja będzie: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, itd. Doc. dr inż. arch. Krzysztof Muszyński Kontakt: w czwartki ul. Grójecka (w przerwach między zajęciami) 1. Architektura Miejsc Pracy 2. Zakłady przemysłowe, fabryki, instytuty naukowe 3. Dworce kolejowe, autobusowe, porty lotnicze 4. Garaże i parkingi wielopoziomowe, stacje obsługi i paliw 5. Architektura obiektów szkolnictwa: Uczelnie wyższe, campusy, szkoły średnie Szkoły specjalne 6. Architektura obiektów użyteczności publicznej 7. Obiekty sakralne - kościoły, klasztory, hospicja 8. Obiekty dla kultury - teatry, kina, muzea, galerie 9. Obiekty dla administracji i usług komunalnych - biura, banki, ratusze, hotele, motele botele, cmentarze, krematoria, domy pogrzebowe 10. Obiekty usług handlu, gastronomii, rzemiosła 11. Architektura obiektów sportowych - Stadiony, hale sportowe, pływalnie, hipodromy strzelnice, lodowiska, sporty ekstremalne 12. Projektowanie terenów uczelni wyższych 13. Parki technologiczne 14. Parki biznesu 15. Rewaloryzacja terenów zdewastowanych kamieniołomy, hałdy, wysypiska 16. Parki krajobrazowe architektoniczne 17. Cmentarze 18. Projektowanie terenów przemysłowych 19. Rewaloryzacja terenów poprzemysłowych Dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska Telefon Obiekty użyteczności publicznej szkoły, przedszkola, centra kulturowe, galerie handlowe, hotele, motele, obiekty sportowe, ambasady, przedstawicielstwa dyplomatyczne, SPA, obiekty rehabilitacyjne etc. 2. Budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne 3. Projektowanie obiektów mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej wraz elementami rozwiązań proekologicznych 4. Adaptacja kompleksów i obiektów historycznych do współczesnych funkcji

8 Dr inż. arch. Marta Sroczyńska 1. Obiekty użyteczności publicznej w krajobrazie otwartym ośrodek SPA, szkoła artystyczna, szkoła języków (lokalizacja wybrana przez studenta); 2. Obiekty użyteczności publicznej w zabudowie małego miasta lub na wsi muzeum regionalne, biblioteka, obiekt kultury, mały teatr, galeria sztuki (lokalizacja wybrana przez studenta); 3. Farma piękności, gospodarstwo edukacyjne, wsie tematyczne; 4. Niewielkie obiekty przemysłu spożywczego przetwórnie i przechowalnie owoców i warzyw, przetwórnie mleka, itp.; 5. Fermy przemysłowego chowu zwierząt; 6. Szkółka jeździecka, ośrodek hipoterapii; 7. Schronisko turystyczne, centrum informacji turystycznej; 8. Budynki pasywne i stosujące techniczne innowacje dotyczące ochrony środowiska i ograniczenia zużycia energii. 9. Szeroko pojęte zagadnienia ruralistyki osadnictwa wiejskiego; 10. Centra handlowo-usługowe w zabudowie małego miasta; 11. Osiedla niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej; 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego realizacja zapisów w formie planu urbanistycznego; 13. Strukturalizacja przestrzeni publicznych / obiektów rekreacji i turystyki / usług w zabudowie niewielkiego miasta; 14. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne: terenów wokół zbiorników wodnych, terenów nadrzecznych, innych obszarów atrakcyjnych przyrodniczo. Dr inż. arch. Małgorzata Ewa Sikorska tel Kształtowanie przestrzeni publicznych jako narzędzie integracji struktury miasta. 2. Koncepcje zagospodarowania miejskich terenów poprodukcyjnych - instrument wzbogacenia funkcjonalno-przestrzennej i programowej struktury obszarów zurbanizowanych. 3. Koncepcja zagospodarowania stref przyulicznych głównych ciągów miejskich - budowanie systemu identyfikacji przestrzennej. 4. Koncepcja zagospodarowania miejskich terenów rekreacyjno-sportowych - kształtowanie stref wypoczynku w tkance miasta. 5. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich - nowe oblicze miasta. 6. Nowe struktury urbanistyczno-architektoniczne w istniejącej tkance miejskiej. 7. Zespoły mieszkaniowo-usługowe na obrzeżach miasta - kształtowanie strefy podmiejskiej. 8. Inne tematy urbanistyczno-architektoniczne proponowane przez dyplomantów. Prof. zw. dr hab. inż. arch. Zygmunt Szparkowski Możliwe inne tematy z zakresu użyteczności, przemysłu, modernizacji z wyboru studentów do przedyskutowania i uzgodnienia) 1. Terminal lotniczy Warszawa- Modlin 2. Modernizacja"baniaków" gazowni na Woli ( dla nowych celów) 3. Pro-ekologiczny budynek wysoki w Warszawie

9 4. Międzynarodowe Centrum technologii pro-ekologicznych w Warszawie 5. Stocznia Jachtowa nad zalewem Zegrzyńskim 6. Centrum Elektroniki z przestrzenią promocyjną 7. Eco informatorium i przestrzeń wystawowa doliny Wisły Warszawa 8. Nowoczesna fabryka proekologiczna Dr inż. arch. Agnieszka Sychowicz - Burska Projekty koncepcyjno-architektoniczne w zakresie: 1. Inkubator technologiczny lub inkubator przedsiębiorczości budynek dla nowo utworzonych małych i średnich przedsiębiorstw, z modularnymi podziałami powierzchni do wynajęcia oraz wspólnie użytkowaną, ogólnie dostępną przestrzenią usługową 2. Modernizacja i zmiana przeznaczenia budynku przemysłowego 3. Plomba architektoniczna w istniejącej zabudowie 4. Budynek biurowo-przemysłowy high-tech 5. Inteligentny budynek biurowy 6. Inne: a. Budynki użyteczności publicznej b. Budynki mieszkalne wielorodzinne Projekty koncepcyjne w skali urbanistycznej w zakresie: 8 Park naukowo-technologiczny lub park naukowy zorganizowany kompleks gospodarczy grupujący siedziby firm produkcyjnych i laboratoria naukowo-badawcze oraz usługi towarzyszące, w wysokiej jakości otoczeniu architektonicznym i urbanistycznym 8 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Doc. dr inż. arch. Ewa Taras Żebrowska Kontakt: czwartek godz ul. Rejtana 1. Architektura oświaty: a. szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne, artystyczne, środowiskowe b. szkoły wyższe c. obiekty nowe, adaptacje, rozbudowy 2 Architektura mieszkaniowa w każdej formie 3.Architektura służby zdrowia sanatoria, przychodnie, oddziały szpitalne, wyspecjalizowane szpitale do 20 łóżek 4. Obiekty kultury sale koncertowe, teatry, kina, muzea 5. Obiekty sportowe hale sportowe, baseny, ośrodki treningowe 6. Architektura sakralna 7. Adaptacja, modernizacja i rozbudowa obiektów zabytkowych 8. Architektura śródmiejska zespoły budynków o mieszanej funkcji mieszkalnej, pensjonatowej, biurowej, handlowej, kulturalnej. 9. Porty jachtowe Dr inż. arch. Krzysztof Woźniak tel Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 2. Projekt architektoniczny obiektu monumentalnego. 3. Projekt architektoniczny budynku wieżowego o funkcji biurowej lub/i mieszkalnej.

10 4. Projekt architektoniczny obiektu sakralnego (kościoła, cerkwi, zboru, meczetu, bożnicy, kienesy) 5. Projekt budynku Wydziału Architektury i Urbanistyki wyższej uczelni. Prof. zw. dr hab. inż. arch. Witold A. Werner 1. Hotel w mieście 3*** lub 4**** w wybranej lokalizacji, wolnostojący lub w zabudowie uzupełniającej, 2. Biurowiec (pomieszczenia na wynajem) z częścią handlowo usługową, 3. Ratusz Biurowiec Urzędu Gminy w wybranym mieście, 4. Budynek mieszkalny, wielorodzinny w istniejącym, lub projektowanym zespole (osiedlu) mieszkaniowym, 5. Projekt nietypowego obiektu o indywidualnej funkcji zaproponowany przez Dyplomanta z uzasadnieniem celu, przeznaczenia, lokalizacji i formy przestrzennej odpowiadającej projektowanej funkcji i lokalizacji obiektu. Tematy poszerzone o teoretyczne rozważania nad formą, trendami architektonicznymi, potrzebami społecznymi i ekonomicznymi budowy proponowanego obiektu, prawdopodobnych kierunków ewaluacji obiektów o zbliżonych funkcjach - w nawiązaniu do otoczenia miejskiego, obecnych i przewidywanych kierunków zmian przestrzennych uzasadniających lokalizację ogólną i szczegółową. Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Zabłocki tel Stadiony 2. Hale sportowe wielofunkcyjne 3. Muzea 4. Budynki wysokościowe biurowe

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2010/2011

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2010/2011 Tematy prac inŝynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2010/2011 Prof. zw. dr inŝ. arch. Zbigniew Bać Specjalność:

Bardziej szczegółowo

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 Tematy prac inŝynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 dr inŝ. arch. Artur Buława Gabryszewski Tel.

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

GMINA MUROWANA GOŚLINA

GMINA MUROWANA GOŚLINA ZAŁĄCZNIK NR 1b WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU GMINA MUROWANA GOŚLINA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KIERUNKI TOM II STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1b

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE

KATOWICE CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Projekt, do wyłożenia do publicznego wglądu CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY I. TENDENCJE ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIA TERENU

PRZEZNACZENIA TERENU ZAŁĄCZNIK NR 58 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z dotychczasowego PRZEZNACZENIA TERENU Opracowanie: Główny projektant

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO ZMIANA NR 2 - zapis ujednolicony - 2 Studium 1998 rok Podstawowy zespół autorski: główny

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice BURMISTRZ KRAPKOWIC S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice Zmiana tekst jednolity 2013r. Tekst studium stanowi zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014 Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Gdynia, marzec 2015 r. 1 Opracowanie wykonane zostało przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina część II Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA Uchwała Nr VII/58/94 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. GŁÓWNY PROJEKTANT: dr inż. Krzysztof Śliwa Z-348

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. GŁÓWNY PROJEKTANT: dr inż. Krzysztof Śliwa Z-348 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. GŁÓWNY PROJEKTANT: dr inż. Krzysztof Śliwa Z-348 ZESPÓŁ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA: Andrzej Bednarski mgr inż. arch. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inżynierskich dla studiów stacjonarnych. i niestacjonarnych I stopnia dla studentów kooczących studia w lutym 2013.

Tematy prac inżynierskich dla studiów stacjonarnych. i niestacjonarnych I stopnia dla studentów kooczących studia w lutym 2013. Tematy prac inżynierskich dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia dla studentów kooczących studia w lutym 2013. Dr hab. inż. E. Błazik-Borowa 1. Projekt rusztowania modułowego o wysokości

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali ka i ia a miasta ia a Czerwiec 2008 Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania honorariów ustanowione przez Izbę Architektów w zakresie prac i usług w nim opisanych.

Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania honorariów ustanowione przez Izbę Architektów w zakresie prac i usług w nim opisanych. KOGO DOTYCZY REGULAMIN HONORARIÓW ARCHITEKTA? Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania honorariów ustanowione przez Izbę Architektów w zakresie prac i usług w nim opisanych. KTO MOZE UDZIELIĆ DALSZYCH

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, listopad 2008 r. AKTUALIZACJA DOKUMENTU Kraków, listopad 2008 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN Zleceniodawca : GMINA MIASTO SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawcy: zespół EKO PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie:

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: 1 Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: Dr inż. Anna OSTRĘGA Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN Mgr inż. arch. Bogumiła KŁECZEK Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Edukacja

Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie przestrzenią Zarządzanie instytucją Zarządzanie służbą zdrowia Edukacja prozdrowotna Edukacja społeczna NUMER 94 MAJ/CZERWIEC 2014 ISSN 1428-474X DWUMIESIĘCZNIK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015 Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015 Janów Lubelski, grudzień 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 Część I. METODOLOGIA...

Bardziej szczegółowo

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB)

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB) POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (P) SPIS TREŚCI I. Objaśnienia wstępne 1. Wprowadzenie 2. Pojęcia podstawowe 3. Struktura klasyfikacji 4. Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych 5. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo