Tematy prac magisterskich dla studentów II semestru kierunku Architektura i Urbanistyka semestr letni 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy prac magisterskich dla studentów II semestru kierunku Architektura i Urbanistyka semestr letni 2011/2012"

Transkrypt

1 Tematy prac magisterskich dla studentów II semestru kierunku Architektura i Urbanistyka semestr letni 2011/2012 Doc. dr inż. arch. Artur Buława-Gabryszewski Tel. kom Kompleksy agroturystyczne w wybranych gminach. 2. Kompleksy biurowe o złożonej funkcji w mieście. 3. Założenia hotelowe wzbogacone o dodatkowe funkcje (konferencyjne, rekreacyjne, rozrywkowe itp.) w mieście lub poza miastem. 4. Sport, rekreacja, turystyka projekty ośrodków, centrów lub kompleksów w wybranych gminach. 5. Budownictwo mieszkaniowe jedno- lub wielorodzinne projekty osiedli lub kompleksów proekologicznych.. 6. Projekty kompleksów związanych z edukacją i oświatą (szkoły, uniwersytety, biblioteki itp.). 7. Adaptacja, modernizacja i rewitalizacja kompleksów poprzemysłowych, bokowisk itp. (projekty loftów). 8. Konserwacja i adaptacja obiektów o wartości historycznej. 9. Centra rehabilitacji, SPA, Wellness, Odnowa biologiczna Projekty kompleksów leczniczych. 10. Kina, teatry, muzea, pawilony wystawowe projekty obiektów kultury. 11. Kompleksy sakralne projekty obiektów kultu (kościołów, meczetów, kaplic, krematoriów, cmentarzy). 12. Dworce autobusowe, kolejowe, lotnicze projekty aeroklubów itp. 13. Hotele o złożonej infrastrukturze (stacje paliw, serwis, gastronomia itp.) 14. Projekty związane z architekturą krajobrazu (parki, aquaparki itp.) i rekreacją. Doc. dr inż. arch. Michał Grzymała Kazłowski 1. Projekt centrum medycznego 2. Projekt hotelu 3. Projekt hali sportowej 4. Projekt zabudowy uzupełniającej 5. Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego 6. Projekt biurowca 7. Projekt basenów krytych 8. Projekt centrum sportowego ew. stadionu 9. Projekt modernizacji obiektów architektonicznych 10 Projekt szpitala 11. Projekt szkoły 12. Inne projekty użyteczności publicznej

2 Prof. dr inż. arch. Zygmunt Hofman Tel. Kom Obiekty rekreacyjne i sportowe: Ośrodki rekreacyjne (nadwodne, górskie, SPA itp.) lokalizowane w atrakcyjnym kontekście krajobrazowym; Hotele miejskie; Ośrodki rekreacyjno sportowe, także specjalistyczne ( np. centrum nurkowe); Aquaparki. 2. Obiekty edukacyjne i naukowe: Szkoły różnego typu; Wyższe uczelnie; Biblioteki; Instytucje naukowe i laboratoria. 3. Obiekty kulturalne: Muzea i galerie; Domy kultury; Ośrodki kultury innych państw w Polsce; Informatoria. 4. Obiekty administracji i urzędy: Ratusze; Sądy; Ambasady. 5. Obiekty mieszkaniowe: Zabudowa jednorodzinna różnych typów; Zabudowa wielorodzinna pojedyncze obiekty( w tym wysokościowe) i zespoły mieszkaniowe. 6. Tematy indywidualne zaproponowane przez dyplomanta. W pracach dyplomowych szczególny nacisk będzie położony na analizę kontekstu przestrzennego i kulturowego oraz uwzględnienie problematyki rozwoju zrównoważonego. Doc. dr inż. arch. Ewa Krzyżanowska tel: (godz ) 1. Projekt zespołu domów jednorodzinnych wraz z usługami projektowany według zasad New Urbanism, na wybranej przez studenta lokalizacji. 2. Rewaloryzacja terenów osiedlowych wraz z istniejącą zabudową mieszkalną wielorodzinną. 3. Projekt szkoły podstawowej / liceum na wybranej lokalizacji. 4. Adaptacja historycznej tkanki miejskiej, projekt budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami w parterze (plomba). 5. Adaptacja istniejącego budynku po przemysłowego na nowe funkcje. 6. Projekt schroniska górskiego dla wybranej lokalizacji. 7. Projekt biblioteki miejskiej dla wybranej lokalizacji. 8. Projekt ośrodka handlowo usługowego dla wybranej lokalizacji. 9. Dowolny temat zaproponowany przez dyplomanta do uzgodnienia z prowadzącym dyplom

3 Prof. dr hab. Jakub A. Lewicki Kontakt w uzasadnionych przypadkach (nie dotyczy zaległych zaliczeń). Konsultacje: mgr inż. arch. Andrzej Miklaszewski Tematy obejmują wzorcowe projekty mieszkaniowe, projekty rewaloryzacji zabytków, kamienic, pałaców, budynków poprzemysłowych, fabryk, nadbudowy i adaptacje zabytków, plomby w zabytkowej zabudowie. Projekt wykonany w duchu współczesnym z precyzyjną analizą historycznej zabudowy i jej wartości. Projekt różni się od projektu inżynierskiego zakresem analiz projektowych i teoretycznych. 1. Projekt wzorcowego budynku mieszkalnego dla Mazowsza w oparciu o przykłady architektury regionu. 2. Projekt wzorcowego budynku mieszkalnego dla zabytkowego małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.) w oparciu o przykłady regionalnej architektury. 3. Projekt wzorcowego budynku mieszkalnego dla zabytkowego średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.) w oparciu o regionalnej przykłady architektury. 4. Projekt wzorcowego budynku użyteczności publicznej dla Mazowsza w oparciu o przykłady architektury regionu. 5. Projekt wzorcowego budynku użyteczności publicznej dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.) w oparciu o przykłady regionalnej architektury. 6. Projekt wzorcowego budynku użyteczności publicznej dla zabytkowego średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.) w oparciu o regionalnej przykłady architektury. 7. Projekt nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.). 8. Projekt nowego budynku (plomba) dla zabytkowego średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.). 9. Projekt nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 10. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.). 11. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku dla średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.). 12. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 13. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.). 14. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej dla średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.). 15. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 16. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego dworca dla małego miasta na Mazowszu. 17. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego dworca dla średniego miasta na Mazowszu. 18. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego dworca wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 19. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej wieży ciśnień dla małego miasta na Mazowszu. 20. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej wieży ciśnień dla średniego miasta na Mazowszu.

4 21. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej wieży ciśnień wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 22. Projekty nowych budynków w zabytkowej zabudowie tylne części działek przy ul. Nowy Świat w rejonie ulicy Gałczyńskiego w Warszawie. 23. Projekt nowego budynku w zabytkowej zabudowie przy ul. Brzeskiej lub inny wybrany rejon Pragi w Warszawie. 24. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku przy ul. Chmielnej 13 lub 15 w Warszawie. 25. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie przy ulicy Sułkowskiego 2 w Warszawie (Żoliborz). 26. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy zabytkowego budynku przy ul. Filtrowej 68 w Warszawie. 27. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku wybrany budynek przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie. 28. Projekt nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie na terenie Ochoty w Warszawie. 29. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie Żoliborza w Warszawie. 30. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Żoliborza w Warszawie. 31. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie Mokotowa w Warszawie. 32. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Mokotowa w Warszawie. 33. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie Śródmieścia w Warszawie. 34. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Śródmieścia w Warszawie. 35. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 36. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 37. Projekt odbudowy i przebudowy zabytkowego budynku ul. Filtrowa 70 w Warszawie. 38. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie przy ulicy Sułkowskiego w Warszawie (Żoliborz). 39. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie dla zabytkowego małego miasta na Mazowszu 40. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie dla zabytkowego średniego miasta na Mazowszu 41. Projekt nowego budynku w zabytkowej zabudowie ul. Grochowska 301/305 w Warszawie. 42. Projekt rewaloryzacji zabytkowej kamienicy wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 43. Projekt rewaloryzacji zabytkowej kamienicy dla małego miasta na Mazowszu. 44. Projekt rewaloryzacji zabytkowej kamienicy dla średniego miasta na Mazowszu. 45. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku Wydziału Weterynarii SGGW przy ul. Grochowskiej, róg Terespolskiej w Warszawie. Tematy obejmują uporządkowanie zabudowy zabytkowych kwartałów wraz z projektami rewaloryzacji pojedynczych zabytków lub tez projektami nowych budynków na terenie kwartału. Projekt wykonany w duchu współczesnym z precyzyjną analizą historycznej zabudowy i jej wartości. Projekt różni się od projektu inżynierskiego zakresem analiz projektowych i teoretycznych. 1. Analiza wartości architektonicznych wraz z uporządkowaniem zabudowy wybranego kwartału zabudowy w Warszawie (zabudowa z końca XIX/XX w.).

5 2. Analiza wartości architektonicznych wraz z uporządkowaniem zabudowy wybranego kwartału pomiędzy ulicami Al. Jerozolimskie, Emilii Plater, Nowogrodzka, Poznańska w Warszawie (zabudowa z końca XIX/XX w.) (lub innego kwartału wskazanego przez studenta). 3. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 4. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.) w oparciu o przykłady regionalnej architektury. 5. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie dla średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.) w oparciu o regionalnej przykłady architektury. 6. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku w zabytkowej zabudowie dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.) w oparciu o przykłady regionalnej architektury. 7. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku w zabytkowej zabudowie dla średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.) w oparciu o regionalnej przykłady architektury. 8. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 9. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.) w oparciu o przykłady regionalnej architektury. 10. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej dla średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.) w oparciu o regionalnej przykłady architektury. 11. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej w Warszawie lub okolicach. 12. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków w zabytkowej zabudowie tylne części działek przy ul. Nowy Świat w rejonie ulicy Gałczyńskiego w Warszawie. 13. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków w zabytkowej zabudowie przy ul. Brzeskiej lub inny wybrany rejon Pragi w Warszawie. 14. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku przy ul. Chmielnej 13 lub 15 w Warszawie. 15. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku przy ul. Filtrowej 68 w Warszawie. 16. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku wybrany budynek przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie. 17. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków wybrany budynek przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie. 18. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem nowych budynków na terenie Pragi w Warszawie. 19. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków plombowych wybrany budynek na terenie Ochoty w Warszawie. 20. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie Żoliborza w Warszawie. 21. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Żoliborza w Warszawie. 22. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Mokotowa w Warszawie. 23. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba) na terenie Śródmieścia w Warszawie.

6 24. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Śródmieścia w Warszawie. 25. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba) wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 26. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 27. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nadbudowy i przebudowy zabytkowego budynku ul. Filtrowa 70 w Warszawie. 28. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowego budynku w zabytkowej zabudowie ul. Grochowska 301/305 w Warszawie. 29. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji zabytkowej kamienicy wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 30. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji zabytkowego budynku Wydziału Weterynarii SGGW przy ul. Grochowskiej, róg Terespolskiej w Warszawie. Dr inż. arch. Krystyna Maciątek 1.Restrukturyzacja zaniedbanych terenów miejskich 2.Możliwosci przekształceń terenów związanych z realizacją przystanków II linii metra w Warszawie Doc. dr inż. arch. Janusz Marchwiński 1. INTELIGENTNY BUDYNEK BIUROWY 2. WYSOKOŚCIOWY BUDYNEK BIUROWO-HOTELOWY 3. PROEKOLOGICZNE OSIEDLE MIESZKANIOWE 4. CENTRUM PROMOCJI TECHNOLOGII EKOLOGICZNYCH ECO-TECH 5. BUDYNEK DODATNIOENERGETYCZNY 6. FABRYKA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH 7. MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH (MOP-3) zespół budynków usługowych przy autostradzie 8. HOTEL Z CENTRUM KONFERENCYJNYM I OŚRODKIEM ODNOWY BIOLOGICZNEJ Ponadto możliwe jest przedstawienie własnej propozycji projektowej z zakresu: - WYSOKIE/WYSOKOŚCIOWE BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE - BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ i ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO O POWIERZCHNI POWYŻEJ 5 tys.m2 Prof. dr inż. arch. Elżbieta Muszyńska Tel: Rehabilitacja urbanistyczna strefy centralnej małego miasta (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 2. Rehabilitacja urbanistyczna wybranego zdegradowanego kwartału śródmiejskiego Warszawy (obszar dowolnie wybrany przez dyplomanta z pomocą promotora)

7 3. Rehabilitacja urbanistyczna wybranego zdegradowanego kwartału śródmiejskiego Łodzi (obszar dowolnie wybrany przez dyplomanta z pomocą promotora) 4. Rehabilitacja urbanistyczna wybranego zdegradowanego kwartału śródmiejskiego dużego miasta (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 5. Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanego w strefie obrzeżnej małego miasta (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 6. Zagospodarowanie i adaptacja na nowe cele terenu poprzemysłowego w mieście (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 7. Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne w mieście. (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) UWAGA W przypadku każdego z proponowanych tematów dyplomant przy pomocy promotora ustala lokalizację wybrany obszar dużego lub małego miasta. Dlatego tematy nie mogą być dokładne i mogą się powielać, a wówczas ich numeracja będzie: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, itd. Doc. dr inż. arch. Krzysztof Muszyński Kontakt: w czwartki ul. Grójecka (w przerwach między zajęciami) 1. Architektura Miejsc Pracy 2. Zakłady przemysłowe, fabryki, instytuty naukowe 3. Dworce kolejowe, autobusowe, porty lotnicze 4. Garaże i parkingi wielopoziomowe, stacje obsługi i paliw 5. Architektura obiektów szkolnictwa: Uczelnie wyższe, campusy, szkoły średnie Szkoły specjalne 6. Architektura obiektów użyteczności publicznej 7. Obiekty sakralne - kościoły, klasztory, hospicja 8. Obiekty dla kultury - teatry, kina, muzea, galerie 9. Obiekty dla administracji i usług komunalnych - biura, banki, ratusze, hotele, motele botele, cmentarze, krematoria, domy pogrzebowe 10. Obiekty usług handlu, gastronomii, rzemiosła 11. Architektura obiektów sportowych - Stadiony, hale sportowe, pływalnie, hipodromy strzelnice, lodowiska, sporty ekstremalne 12. Projektowanie terenów uczelni wyższych 13. Parki technologiczne 14. Parki biznesu 15. Rewaloryzacja terenów zdewastowanych kamieniołomy, hałdy, wysypiska 16. Parki krajobrazowe architektoniczne 17. Cmentarze 18. Projektowanie terenów przemysłowych 19. Rewaloryzacja terenów poprzemysłowych Dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska Telefon Obiekty użyteczności publicznej szkoły, przedszkola, centra kulturowe, galerie handlowe, hotele, motele, obiekty sportowe, ambasady, przedstawicielstwa dyplomatyczne, SPA, obiekty rehabilitacyjne etc. 2. Budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne 3. Projektowanie obiektów mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej wraz elementami rozwiązań proekologicznych 4. Adaptacja kompleksów i obiektów historycznych do współczesnych funkcji

8 Dr inż. arch. Marta Sroczyńska 1. Obiekty użyteczności publicznej w krajobrazie otwartym ośrodek SPA, szkoła artystyczna, szkoła języków (lokalizacja wybrana przez studenta); 2. Obiekty użyteczności publicznej w zabudowie małego miasta lub na wsi muzeum regionalne, biblioteka, obiekt kultury, mały teatr, galeria sztuki (lokalizacja wybrana przez studenta); 3. Farma piękności, gospodarstwo edukacyjne, wsie tematyczne; 4. Niewielkie obiekty przemysłu spożywczego przetwórnie i przechowalnie owoców i warzyw, przetwórnie mleka, itp.; 5. Fermy przemysłowego chowu zwierząt; 6. Szkółka jeździecka, ośrodek hipoterapii; 7. Schronisko turystyczne, centrum informacji turystycznej; 8. Budynki pasywne i stosujące techniczne innowacje dotyczące ochrony środowiska i ograniczenia zużycia energii. 9. Szeroko pojęte zagadnienia ruralistyki osadnictwa wiejskiego; 10. Centra handlowo-usługowe w zabudowie małego miasta; 11. Osiedla niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej; 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego realizacja zapisów w formie planu urbanistycznego; 13. Strukturalizacja przestrzeni publicznych / obiektów rekreacji i turystyki / usług w zabudowie niewielkiego miasta; 14. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne: terenów wokół zbiorników wodnych, terenów nadrzecznych, innych obszarów atrakcyjnych przyrodniczo. Dr inż. arch. Małgorzata Ewa Sikorska tel Kształtowanie przestrzeni publicznych jako narzędzie integracji struktury miasta. 2. Koncepcje zagospodarowania miejskich terenów poprodukcyjnych - instrument wzbogacenia funkcjonalno-przestrzennej i programowej struktury obszarów zurbanizowanych. 3. Koncepcja zagospodarowania stref przyulicznych głównych ciągów miejskich - budowanie systemu identyfikacji przestrzennej. 4. Koncepcja zagospodarowania miejskich terenów rekreacyjno-sportowych - kształtowanie stref wypoczynku w tkance miasta. 5. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich - nowe oblicze miasta. 6. Nowe struktury urbanistyczno-architektoniczne w istniejącej tkance miejskiej. 7. Zespoły mieszkaniowo-usługowe na obrzeżach miasta - kształtowanie strefy podmiejskiej. 8. Inne tematy urbanistyczno-architektoniczne proponowane przez dyplomantów. Prof. zw. dr hab. inż. arch. Zygmunt Szparkowski Możliwe inne tematy z zakresu użyteczności, przemysłu, modernizacji z wyboru studentów do przedyskutowania i uzgodnienia) 1. Terminal lotniczy Warszawa- Modlin 2. Modernizacja"baniaków" gazowni na Woli ( dla nowych celów) 3. Pro-ekologiczny budynek wysoki w Warszawie

9 4. Międzynarodowe Centrum technologii pro-ekologicznych w Warszawie 5. Stocznia Jachtowa nad zalewem Zegrzyńskim 6. Centrum Elektroniki z przestrzenią promocyjną 7. Eco informatorium i przestrzeń wystawowa doliny Wisły Warszawa 8. Nowoczesna fabryka proekologiczna Dr inż. arch. Agnieszka Sychowicz - Burska Projekty koncepcyjno-architektoniczne w zakresie: 1. Inkubator technologiczny lub inkubator przedsiębiorczości budynek dla nowo utworzonych małych i średnich przedsiębiorstw, z modularnymi podziałami powierzchni do wynajęcia oraz wspólnie użytkowaną, ogólnie dostępną przestrzenią usługową 2. Modernizacja i zmiana przeznaczenia budynku przemysłowego 3. Plomba architektoniczna w istniejącej zabudowie 4. Budynek biurowo-przemysłowy high-tech 5. Inteligentny budynek biurowy 6. Inne: a. Budynki użyteczności publicznej b. Budynki mieszkalne wielorodzinne Projekty koncepcyjne w skali urbanistycznej w zakresie: 8 Park naukowo-technologiczny lub park naukowy zorganizowany kompleks gospodarczy grupujący siedziby firm produkcyjnych i laboratoria naukowo-badawcze oraz usługi towarzyszące, w wysokiej jakości otoczeniu architektonicznym i urbanistycznym 8 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Doc. dr inż. arch. Ewa Taras Żebrowska Kontakt: czwartek godz ul. Rejtana 1. Architektura oświaty: a. szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne, artystyczne, środowiskowe b. szkoły wyższe c. obiekty nowe, adaptacje, rozbudowy 2 Architektura mieszkaniowa w każdej formie 3.Architektura służby zdrowia sanatoria, przychodnie, oddziały szpitalne, wyspecjalizowane szpitale do 20 łóżek 4. Obiekty kultury sale koncertowe, teatry, kina, muzea 5. Obiekty sportowe hale sportowe, baseny, ośrodki treningowe 6. Architektura sakralna 7. Adaptacja, modernizacja i rozbudowa obiektów zabytkowych 8. Architektura śródmiejska zespoły budynków o mieszanej funkcji mieszkalnej, pensjonatowej, biurowej, handlowej, kulturalnej. 9. Porty jachtowe Dr inż. arch. Krzysztof Woźniak tel Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 2. Projekt architektoniczny obiektu monumentalnego. 3. Projekt architektoniczny budynku wieżowego o funkcji biurowej lub/i mieszkalnej.

10 4. Projekt architektoniczny obiektu sakralnego (kościoła, cerkwi, zboru, meczetu, bożnicy, kienesy) 5. Projekt budynku Wydziału Architektury i Urbanistyki wyższej uczelni. Prof. zw. dr hab. inż. arch. Witold A. Werner 1. Hotel w mieście 3*** lub 4**** w wybranej lokalizacji, wolnostojący lub w zabudowie uzupełniającej, 2. Biurowiec (pomieszczenia na wynajem) z częścią handlowo usługową, 3. Ratusz Biurowiec Urzędu Gminy w wybranym mieście, 4. Budynek mieszkalny, wielorodzinny w istniejącym, lub projektowanym zespole (osiedlu) mieszkaniowym, 5. Projekt nietypowego obiektu o indywidualnej funkcji zaproponowany przez Dyplomanta z uzasadnieniem celu, przeznaczenia, lokalizacji i formy przestrzennej odpowiadającej projektowanej funkcji i lokalizacji obiektu. Tematy poszerzone o teoretyczne rozważania nad formą, trendami architektonicznymi, potrzebami społecznymi i ekonomicznymi budowy proponowanego obiektu, prawdopodobnych kierunków ewaluacji obiektów o zbliżonych funkcjach - w nawiązaniu do otoczenia miejskiego, obecnych i przewidywanych kierunków zmian przestrzennych uzasadniających lokalizację ogólną i szczegółową. Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Zabłocki tel Stadiony 2. Hale sportowe wielofunkcyjne 3. Muzea 4. Budynki wysokościowe biurowe

Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2011/2012

Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2011/2012 Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2011/2012 Prof. zw. dr inż. arch. Zbigniew Bać Tel. kom. 603-672-181 Specjalność: Architektura

Bardziej szczegółowo

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2010/2011

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2010/2011 Tematy prac inŝynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2010/2011 Prof. zw. dr inŝ. arch. Zbigniew Bać Specjalność:

Bardziej szczegółowo

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 Tematy prac inŝynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 dr inŝ. arch. Artur Buława Gabryszewski Tel.

Bardziej szczegółowo

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 Tematy prac inŝynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 dr inŝ. arch. Artur Buława Gabryszewski Tel.

Bardziej szczegółowo

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 Tematy prac inŝynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 dr inŝ. arch. Artur Buława Gabryszewski Tel.

Bardziej szczegółowo

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2008/2009

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2008/2009 Tematy prac inŝynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2008/2009 dr inŝ. arch. Artur Buława Gabryszewski Tel.

Bardziej szczegółowo

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 Tematy prac inŝynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 dr inŝ. arch. Artur Buława Gabryszewski Tel.

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Muszyńska doc. dr inż. arch. Maria Agajew dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz dr inż. arch. Katarzyna Bernatek- Bączyk dr inż. arch.

Elżbieta Muszyńska doc. dr inż. arch. Maria Agajew dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz dr inż. arch. Katarzyna Bernatek- Bączyk dr inż. arch. L I S T A P R O M O T O R Ó W prac dyplomowych inżynierskich z problematyką projektów (studia stacjonarne i niestacjonarne) Promotorów wybierają studenci Architektury, Architektury Wnętrz i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej. Wydział Architektury KATEDRA ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej. Wydział Architektury KATEDRA ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KATEDRA ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ kierownik katedry: dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska tel.: 058 347-21-33 e-mail: mamout@neostrada.pl adres www: http://www.arch.pg.gda.pl/?id=podstrony&idp=4&jezyk=pl&idd=7

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 17 sierpnia 2010 r. Załącznik do ustawy z dnia (poz. ) KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE

Projekt z dnia 17 sierpnia 2010 r. Załącznik do ustawy z dnia (poz. ) KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE Projekt z dnia 17 sierpnia 2010 r. Załącznik do ustawy z dnia (poz. ) KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE 1 Zieleń Część Przepis urbanistyczny mieszkaniowo usługowa przemysłowo- urządzona wysoka średniowysoka

Bardziej szczegółowo

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce.

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. STREFA 1 KORYTARZ EKOLOGICZNY WISŁY Ochrona o randze krajowej 1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. Nie ustala się. Turystyka krajoznawcza

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Gdańsk, 8.05.2012 Tradycja Wydziału Architektury sięga początku XX w. a więc momentu powstania pierwszej w Gdańsku uczelni technicznej. Z chwilą utworzenia w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 03/04 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR PODSTAWOWE MATEMATYKA 4 5 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 4 5 E 4 KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ustawy o planowaniu

Załącznik do ustawy o planowaniu Załącznik do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE W ZAKRESIE ZASAD ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU UWZGLĘDNIAJĄCE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ WIELKOŚĆ JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Polityka turystyczna w krajach UE Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 111 Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Białą Rawska OBSZAR PRIORYTETOWY DO REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA Wybrany obszar stanowi najważniejszy teren przekształceń

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OBSZARÓW POGÓRNICZYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIAST

REWITALIZACJA OBSZARÓW POGÓRNICZYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIAST INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN Pracownia Badań Strategicznych Dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska prof. ndzw. REWITALIZACJA OBSZARÓW POGÓRNICZYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIAST

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska BERLIN G Stolica województwa opolskiego G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów - Górnego i Dolnego Śląska G Dogodne połączenie autostradą A4 z innymi miastami w Polsce

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego Katowice 2008 Cele województwa w kształtowaniu przestrzeni publicznych:

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY BIUROWE I HANDLOWE

OBIEKTY BIUROWE I HANDLOWE OBIEKTY BIUROWE I HANDLOWE 1. ZADASZENIE TARGOWISKA W KĘTRZYNIE 2. CENTRUM HANDLU HURTOWEGO SELGROS WARSZAWA, UL. MARSA PROJEKT BUDOWLANY, PRZETARGOWY ORAZ WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ZADASZENIA PARKINGU ORAZ

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kampus Szkoły Głównej Handlowej jako czynnik rozwoju lokalnego 12/11/2015 1 1 Historia SGH Kampus Szkoły Głównej Handlowej jako czynnik rozwoju lokalnego Analiza konkursów

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Program Jessica na Mazowszu. Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011

Program Jessica na Mazowszu. Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011 Program Jessica na Mazowszu Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011 Czym jest Jessica JESSICA wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich to inicjatywa Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) Symbol KŚT Wyszczególnienie grupa podgrupa rodzaj 1 BUDYNKI I LOKALE 10 BUDYNKI NIEMIESZKALNE

(Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) Symbol KŚT Wyszczególnienie grupa podgrupa rodzaj 1 BUDYNKI I LOKALE 10 BUDYNKI NIEMIESZKALNE 160 ANEKS NR 4. WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 1999 R. W SPRAWIE KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) Wartość atrybutu wg ust. 19 i 20 zał. 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. CZĘŚĆ OGÓLNA SZKOLENIA Lp. Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zespołu dawnych koszar kawaleryjskich Olsztyn WZGÓRZE SOJA. Projekt: Biuro Architektoniczne Gadomscy

Rewitalizacja zespołu dawnych koszar kawaleryjskich Olsztyn WZGÓRZE SOJA. Projekt: Biuro Architektoniczne Gadomscy Rewitalizacja zespołu dawnych koszar kawaleryjskich Olsztyn WZGÓRZE SOJA Projekt: Biuro Architektoniczne Gadomscy Rys historyczny 1884 r. 1886 r. budowa koszar kawalerii na Wzgórzu Soja 1886 r. rozlokowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW

LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW Nazwa inwestycji Pow. użytkowa Etapy projektu ETAP I - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego TPSA na budynek usługowy wraz z

Bardziej szczegółowo

KONKURS GAZETY WYBORCZEJ

KONKURS GAZETY WYBORCZEJ Poniżej przedstawione zostały wybrane projekty, zgłoszone do udziału w konkursie Na zagospodarowanie Podzamcza, organizowanym przez Gazetę Wyborczą Konkurs odbył się w 2008 roku Prace zostały opatrzone

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja terenów w rejonie byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Lubaniu

Rewitalizacja terenów w rejonie byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Lubaniu Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Rewitalizacja terenów w rejonie byłych Zakładów Naprawczych Taboru

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki Targowisko

Bytom Szombierki Targowisko Nieruchomość pod obiekt handlowy Bytom Szombierki Targowisko GC Investment S.A., Katowice, 2013 Strona 1 1 Lokalizacja: Polska, Górny Śląsk Bytom leży w sercu najbardziej uprzemysłowionego i zurbanizowanego

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY W ROZWOJU MIASTA

PRIORYTETY W ROZWOJU MIASTA PRIORYTETY W ROZWOJU MIASTA 1. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki 2. Integracja wspólnot lokalnych 3. Atrakcyjność środowiska zamieszkania 4. RóŜnorodność form spędzania wolnego czasu 5. Sprawność

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM JOLANTA LATAŁA Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus Poznań, dnia grudnia 2014 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, i stopnia

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIASTA Przemiany Warszawy po 1990.

REWITALIZACJA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIASTA Przemiany Warszawy po 1990. REWITALIZACJA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIASTA Przemiany Warszawy po 1990. II KONGRES REWITALIZACJI MIAST Kraków 2012 Magdalena Staniszkis, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska 1 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Opisy spacerów rewitalizacja na prawym brzegu.

Opisy spacerów rewitalizacja na prawym brzegu. Opisy spacerów rewitalizacja na prawym brzegu. Targówek Fabryczny 11 kwietnia 2015, godz. 10:30 Zbiórka: ul. ks. Ziemowita 39 róg ul. Mieszka I Dziewanny, Wszeborską, ks. Ziemowita, Trojanowską, Rybieńską.

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA. Grudziądz, ul. Rybacka, oferta inwestycyjna 1

OFERTA INWESTYCYJNA. Grudziądz, ul. Rybacka, oferta inwestycyjna 1 Grudziądz, ul. Rybacka, oferta inwestycyjna 1 OFERTA INWESTYCYJNA ARCHAS DESIGN Maciej Zuber, ul.skowronków 35, 43-305 Bielsko-Biała, tel. +48 33 8 103 704, +48 728 833 973, pracownia@archas.pl Grudziądz,

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ARCHITEKTURA STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE

KIERUNEK: ARCHITEKTURA STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE 30.05.2016 ZESTAWIENIE ZATWIERDZONYCH TEMATÓW DYPLOMÓW rok akademicki 2016/2017 KIERUNEK: ARCHITEKTURA STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE promotor: dr hab. inż. arch. Aleksander ASANOWICZ 1 Przestrzeń eksperymentalna

Bardziej szczegółowo

rozwoju urbanistycznego Warszawy Tomasz Zemła Zastępca Naczelnego Architekta Miasta

rozwoju urbanistycznego Warszawy Tomasz Zemła Zastępca Naczelnego Architekta Miasta Założenia rozwoju urbanistycznego Warszawy Tomasz Zemła Zastępca Naczelnego Architekta Miasta Stan istniejący - ludność Gęstość zaludnienia w 2002 Średnie tempo przyrostu/ubytku w latach 2002-2003 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Kancelaria EURO CONSULTING dr Marek Wiszniewski k Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Ekskluzywna oferta dla inwestora

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN Osiedle zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej pełniące równieŝ funkcję lokalnego ośrodka usługowego z funkcjami ponadlokalnymi w zakresie usług: handlu, zdrowia, szkolnictwa wyŝszego i drobnego

Bardziej szczegółowo

KURS ARCHITEKTONICZNY

KURS ARCHITEKTONICZNY 131111 NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) S - 1 LINIE TRAMWAJOWE S-1.2 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w

Bardziej szczegółowo

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację

Bardziej szczegółowo

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 www.wodgik.katowice.pl Służba Geodezyjna i Kartograficzna Główny Geodeta Kraju GUGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich A. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę Szacuje się chłonność

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA MAKROREGION POMERANIA Lokalizacja Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. 1 h Miejsce intensywnej współpracy transgranicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla subregionu tarnowskiego

Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla subregionu tarnowskiego Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla subregionu tarnowskiego Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Zastępca Przewodniczącego Forum Subregionu Tarnowskiego I

Bardziej szczegółowo

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE OKREŚLAJĄCE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE OKREŚLAJĄCE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 457/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE OKREŚLAJĄCE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki. Nieruchomość pod targowisko. GC Investment S.A., Katowice, 2011

Bytom Szombierki. Nieruchomość pod targowisko. GC Investment S.A., Katowice, 2011 Nieruchomość pod targowisko Bytom Szombierki GC Investment S.A., Katowice, 2011 Strona 1 Lokalizacja: Polska, Górny Śląsk Bytom leży w sercu najbardziej uprzemysłowionego i zurbanizowanego regionu w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej 2. Rozbudowa hali sportowej Ośrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu i Rekreacji Fizycznej przy ul. Korkowej 78 w Marysinie Wawerskim (Beneficjent: KRS Stadion TKKF) 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod

Bardziej szczegółowo

Obszary kryzysowe w polskich miastach ocena zapotrzebowania na projekty rewitalizacyjne

Obszary kryzysowe w polskich miastach ocena zapotrzebowania na projekty rewitalizacyjne Obszary kryzysowe w polskich miastach ocena zapotrzebowania na projekty rewitalizacyjne 18 maja 2011r., Warszawa dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agenda Cele prezentacji

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Inne z udziałem nauczyciela Praca własna studenta Forma

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje

UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje Marek Szczepański Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Warsztat Rozwój miast inicjatywa JESSICA Warszawa, 20 czerwca 2011 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

W opisie kierunku uwzględniono wszystkie efekty kształcenia występujące w opisie efektów kształcenia dla obszaru studiów technicznych II stopnia.

W opisie kierunku uwzględniono wszystkie efekty kształcenia występujące w opisie efektów kształcenia dla obszaru studiów technicznych II stopnia. Efekty kształcenia dla kierunku ARCHITEKTURA II stopień kształcenia, profil ogólnoakademicki realizowane na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze Kierunek

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN

PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN mgr inż. arch. ALEKSANDRA CYWONIUK Memorium ofiar obławy augustowskiej Politechnika Gdańska Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny. Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta. Teren zurbanizowany. Infrastruktura z połowy XIX wieku

Rys historyczny. Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta. Teren zurbanizowany. Infrastruktura z połowy XIX wieku Rys historyczny Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta Teren zurbanizowany Infrastruktura z połowy XIX wieku Miejsca ważne dla historii Zgorzelca i Görlitz Dom Jakuba Böhme Zgorzelecki

Bardziej szczegółowo

1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum:

1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU 1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum: Uporządkowanie struktury Wyspy Spichrzów i nadanie jej

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy listę zrealizowanych, w ostatnich latach, inwestycji budowlanych LISTA REALIZACJI

Poniżej prezentujemy listę zrealizowanych, w ostatnich latach, inwestycji budowlanych LISTA REALIZACJI Poniżej prezentujemy listę zrealizowanych, w ostatnich latach, inwestycji budowlanych PBM Południe SA na terenie Warszawy i okolic. Budynki mieszkalne: Budynki mieszkalne 286 i 286A osiedle Gocław-Lotnisko

Bardziej szczegółowo

WYBRANE TERENY I PLANY INWESTYCJNE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO

WYBRANE TERENY I PLANY INWESTYCJNE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO WYBRANE TERENY I PLANY INWESTYCJNE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO TERENY INWESTYCYJNE W GMINIE JABŁONNA Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Jabłonna Miejscowość położona w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

ZBO LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. dr hab. inż. prof. UZ

ZBO LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. dr hab. inż. prof. UZ 1 ZBO IMIĘ STUDTA 1. dr hab. inż. Wojciech Eckert Projekt winiarni z zapleczem gastronomicznym 2. dr hab. inż. Wojciech Eckert Projekt adaptacji XIX budynku pofabrycznego na mieszkania 3. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin Tom III - JEDNOSTKI PLANISTYCZNE

OSIEDLE. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin Tom III - JEDNOSTKI PLANISTYCZNE OSIEDLE śelechowa Część osiedla połoŝona po zachodniej stronie linii kolejowej zachowa charakter wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, z niewielkimi obszarami zabudowy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

STUDIUM MAŁOPANEWSKIEGO KRAJOBRAZU POPRZEMYSŁOWEGO

STUDIUM MAŁOPANEWSKIEGO KRAJOBRAZU POPRZEMYSŁOWEGO Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych STUDIUM MAŁOPANEWSKIEGO KRAJOBRAZU POPRZEMYSŁOWEGO Autorka: Anna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej Wskaźniki te nie wynikają z przepisów prawa ani obowiązujących norm, natomiast wiele z nich stanowi pojęcia fachowe i parametry służące do oceny jakościowej projektów. Struktura użytkowania terenu w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Przestrzeń powierzchni ziemi widziana z pewnego punktu ( widok okolicy )

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU 1 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) NOWY SĄCZ GRUDZIEŃ 2010 Generalny

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inŝynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2008/2009

Tematy prac inŝynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2008/2009 Tematy prac inŝynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2008/2009 dr inŝ. arch. Artur Buława - Gabryszewski Tel kom: 603/185431 1. Projekt duŝego ogrodu

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. w roku 2007

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. w roku 2007 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 570790905 Typ jednostki ST w roku 2007 Symbol terytorialny jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inŝynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2010/2011

Tematy prac inŝynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2010/2011 Tematy prac inŝynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2010/2011 doc. dr inŝ. arch. Artur Buława - Gabryszewski Tel kom: 603 185 431 1. Projekty zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 5 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 5 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 5 /DT/ 2015 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) przeznacza

Bardziej szczegółowo