kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2010/2011"

Transkrypt

1 Tematy prac inŝynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2010/2011 Prof. zw. dr inŝ. arch. Zbigniew Bać Specjalność: Architektura 1. Turystyka, sport, rekreacja i wypoczynek projekty ośrodków lub kompleksów w wybranych gminach. 2. Hotele, biurowce, centra konferencyjne w mieście lub poza miastem. 3. Budownictwo jedno lub wielorodzinne osiedla lub kompleksy ekologiczne w krajobrazie środkowej i północno-wschodniej Polski. 4. Oświata i edukacja projekty przedszkoli, szkół i uczelni w wybranych dzielnicach miasta. 5. Zdrowie- ośrodki i kompleksy lecznicze. Centra rehabilitacji i odnowy biologicznej. 6. Rewitalizacja i modernizacja blokowisk w wybranych dzielnicach miasta. Doc. dr inŝ. arch. Artur Buława-Gabryszewski Tel. kom Specjalność: Architektura 1. Turystyka, sport, rekreacja i wypoczynek projekty ośrodków lub kompleksów w wybranych gminach. 2. Hotele, biurowce, centra konferencyjne w mieście lub poza miastem. 3. Budownictwo jedno lub wielorodzinne osiedla lub kompleksy ekologiczne w krajobrazie środkowej i północno-wschodniej Polski. 4. Oświata i edukacja projekty przedszkoli, szkół i uczelni w wybranych dzielnicach miasta.

2 2 5. Zdrowie- ośrodki i kompleksy lecznicze. Centra rehabilitacji i odnowy biologicznej. 6. Rewitalizacja i modernizacja blokowisk w wybranych dzielnicach miasta. 7. Konserwacja zabytków adaptacja i renowacja obiektów historycznej tkanki miasta. 8. Obiekty kultury muzea, teatry, pawilony wystawowe, multipleksy itp. 9. Obiekty kultu kompleksy sakralne (kościoły, kaplice, krematoria, cmentarze). 10. Fantastyka i Futurologia projektowanie obiektów nietypowych z obszarów SF 1. Studium przekształceń i integracji funkcjonalno-przestrzennej wybranej aglomeracji (miasto, wieś, osiedle). 2. Modernizacja, rewitalizacja, projekt bulwarów miejskich nad rzeką. 3. Projektowanie, modernizacja, rewitalizacja terenów o funkcji rekreacji i wypoczynku. 4. Koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranej gminy. 5. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji publicznej przestrzeni wybranego fragmentu miasta. 6. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wybranego obszaru miejskiego (fragmentu miasta). 7. Studium rozwoju przestrzennego miasta. 8. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania przestrzeni śródmiejskiej. 9. Koncepcja zespołu mieszkaniowo usługowego na terenie miasta. 10. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna kompleksu usługowego w mieście lub poza miastem.

3 3 doc. dr inŝ. arch. Michał Grzymała - Kazłowski Kontakt tel Specjalność: Architektura 1. Projekt centrum medycznego 2. Projekt hotelu 3. Projekt hali sportowej 4. Projekt zabudowy uzupełniającej 5. Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego 6. projekt biurowca 7. Projekt basenów krytych 8. Projekt centrum sportowego 9. projekt modernizacji obiektów architektonicznych 10. Inne projekty uŝyteczności publicznej dr inŝ. arch. Barbara Kowalewska Tel kom: Specjalność: Architektura 1. Ośrodki i centra usługowe z funkcją rekreacyjną lub sportową. 2. Rekreacja, turystyka, sporty wodne - projekty kompleksów wypoczynkowych nad "wodą" (rzeka, jezioro...) 3. Agro- i eko- turystyka - projektowanie, modernizacja, rewitalizacja zagród, ośrodków czy kompleksów w wybranych gminach. 4. Budownictwo jedno - lub wielorodzinne - osiedla lub kompleksy ekologiczne w krajobrazie środkowej i północno-wschodniej Polski. 5. Oświata i edukacja - projekty przedszkoli, szkół i uczelni w wybranych dzielnicach miasta. 6. Zdrowie - ośrodki i kompleksy lecznicze. Centra rehabilitacji i odnowy

4 4 biologicznej. 7. Rewitalizacja, konserwacja, modernizacja "blokowisk" w wybranych dzielnicach miasta, lub indywidualnych obiektów o wartości historycznej. 8. Koncepcje przestrzenne zagospodarowania wybranego fragmentu miasta. 1. Studium przekształceń i integracji funkcjonalno-przestrzennej wybranej aglomeracji (miasto, wieś, osiedle). 2. Modernizacja, rewitalizacja, projekt bulwarów miejskich nad rzeką. 3. Projektowanie, modernizacja, rewitalizacja terenów o funkcji rekreacji i wypoczynku. 4. Koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranej gminy. 5. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji publicznej przestrzeni wybranego fragmentu miasta. 6. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wybranego obszaru miejskiego (fragmentu miasta). 7. Studium rozwoju przestrzennego miasta. 8. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania przestrzeni śródmiejskiej. 9. Koncepcja zespołu mieszkaniowo usługowego na terenie miasta. 10. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna kompleksu usługowego w mieście lub poza miastem. Dr Teresa Kotaszewicz konsultacje: mgr inŝ. arch. Andrzej Miklaszewski Specjalność: Architektura 1. Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Guzowie z funkcją domu pracy twórczej lub hotelowej.

5 5 2. Architektura Świdermajer w Otwocku I jej rewaloryzacja na przykładzie wybranych obiektów. 3. Adaptacja zespołu pałacowegow Sorkwitach /nad jeziorem Lempackim/ kolo Mrągowa na hotel turystyczny. 4. Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Sztynorcie nad jeziorem Mamry /po opuszczeniu wojsk rosyjskich/ na hotel turystyczny 5. Adaptacja pruskiej Twierdzy Boyen w GiŜycku na muzeum militariów. 6. Historia adaptacji XIX-cznej fabryki przy ulicy Rejtana na potrzeby dydaktyczne WyŜszej Szkoły Ekonomi i Zarządzania w Warszawie. 1. Opracowanie struktury urbanistycznej terenów wokół jeziorka Czerniakowskiego z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnych. 2. Rewaloryzacja urbanistyczna kwartału Pragi z Bazyliką pw NSJ na Kawęczyńskiej. 3. Rewitalizacja zespołu urbanistycznego pierwszego Miasta-Ogrodu- Ząbki i jego współczesna zabudowa. 4. Struktura urbanistyczno-architektoniczna terenów łuku siekierkowskiego I jego zagospodarowanie przestrzenne. 5. Projekt urbanistyczny wsi Rapy koło Gołdapi z wyeksponowaniem architektonicznym unikalnego grobowca z XIX wieku zbudowanego w kształcie piramidy. Prowadzący: prof. dr hab. Jakub A. Lewicki Kontakt w uzasadnionych przypadkach (nie dotyczy zaległych zaliczeń). Konsultacje: mgr inŝ. arch. Andrzej Miklaszewski Specjalność: Architektura Tematy obejmują plomby w zabytkowej zabudowie, projekty rewaloryzacji zabytków, kamienic, pałaców, dworków, budynków poprzemysłowych, fabryk, nadbudowy i adaptacje zabytków. Projekt wykonany w duchu współczesnym z precyzyjną analizą historycznej zabudowy i jej wartości. 1. Projekt nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach.

6 6 2. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 3. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej w Warszawie lub okolicach. 4. Projekty nowych budynków w zabytkowej zabudowie tylne części działek przy ul. Nowy Świat w rejonie ulicy Gałczyńskiego w Warszawie. 5. Projekt nowego budynku w zabytkowej zabudowie przy ul. Brzeskiej lub inny wybrany rejon Pragi w Warszawie. 6. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku przy ul. Chmielnej 13 lub 15 w Warszawie. 7. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie przy ulicy Sułkowskiego 2 w Warszawie (śoliborz). 8. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy zabytkowego budynku przy ul. Filtrowej 68 w Warszawie. 9. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku wybrany budynek przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie. 10. Projekt nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie na terenie Ochoty w Warszawie. 11. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie śoliborza w Warszawie. 12. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie śoliborza w Warszawie. 13. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie Mokotowa w Warszawie. 14. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Mokotowa w Warszawie. 15. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie Śródmieścia w Warszawie. 16. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Śródmieścia w Warszawie. 17. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 18. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 19. Projekt odbudowy i przebudowy zabytkowego budynku ul. Filtrowa 70 w Warszawie. 20. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie przy ulicy Sułkowskiego w Warszawie (śoliborz). 21. Projekt nowego budynku w zabytkowej zabudowie ul. Grochowska 301/305 w Warszawie. 22. Projekt rewaloryzacji zabytkowej kamienicy wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 23. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku Wydziału Weterynarii SGGW przy ul. Grochowskiej, róg Terespolskiej w Warszawie. Tematy obejmują uporządkowanie zabudowy zabytkowych kwartałów wraz z projektami rewaloryzacji pojedynczych zabytków lub tez projektami nowych budynków na terenie kwartału. Projekt wykonany w duchu współczesnym z precyzyjną analizą historycznej zabudowy i jej wartości.

7 1. Analiza wartości architektonicznych wraz z uporządkowaniem zabudowy wybranego kwartału zabudowy w Warszawie (zabudowa z końca XIX/XX w.). 2. Analiza wartości architektonicznych wraz z uporządkowaniem zabudowy wybranego kwartału pomiędzy ulicami Al. Jerozolimskie, Emilii Plater, Nowogrodzka, Poznańska w Warszawie (zabudowa z końca XIX/XX w.) (lub innego kwartału wskazanego przez studenta). 3. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 4. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 5. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej w Warszawie lub okolicach. 6. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków w zabytkowej zabudowie tylne części działek przy ul. Nowy Świat w rejonie ulicy Gałczyńskiego w Warszawie. 7. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków w zabytkowej zabudowie przy ul. Brzeskiej lub inny wybrany rejon Pragi w Warszawie. 8. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku przy ul. Chmielnej 13 lub 15 w Warszawie. 9. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku przy ul. Filtrowej 68 w Warszawie. 10. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku wybrany budynek przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie. 11. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków wybrany budynek przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie. 12. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem nowych budynków na terenie Pragi w Warszawie. 13. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków plombowych wybrany budynek na terenie Ochoty w Warszawie. 14. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie śoliborza w Warszawie. 15. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie śoliborza w Warszawie. 16. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Mokotowa w Warszawie. 17. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba) na terenie Śródmieścia w Warszawie. 18. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Śródmieścia w Warszawie. 19. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba) wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 20. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 21. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nadbudowy i przebudowy zabytkowego budynku ul. Filtrowa 70 w Warszawie. 22. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowego budynku w zabytkowej zabudowie ul. Grochowska 301/305 w Warszawie. 7

8 8 23. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji zabytkowej kamienicy wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 24. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji zabytkowego budynku Wydziału Weterynarii SGGW przy ul. Grochowskiej, róg Terespolskiej w Warszawie. dr inŝ.arch. Krystyna Maciątek tel. kom.: Koncepcje zagospodarowania obszarów przy reprezentacyjnych ulicach miejskich. 2. Projekty zagospodarowania waŝnych przestrzeni publicznych w miastach /rynki, place.../ 3. Koncepcje programowo-przestrzenne dla obszarów przy waŝnych węzłach komunikacyjnych miast. 4. Restrukturyzacja zaniedbanych terenów miejskich. 5. Koncepcje funkcjonalno-przestrzenne dla obszarów poprodukcyjnych w miastach. doc. dr inŝ. arch. Janusz Marchwiński 1. Centrum sportu z pływalnią rekreacyjną 2. Osiedlowy budynek mieszkalny 3. Ekologiczne osiedle mieszkaniowe 4. Salon samochodowy ze stacją obsługi pojazdów 5. Miejsce obsługi podróŝnych (mop-3) zespół budynków usługowych przy autostradzie 6. Energooszczędny budynek biurowy 7. Wysokościowy budynek biurowy 8. Budynek mieszkalno-biurowy w zabudowie śródmiejskiej 9. Hotel z centrum konferencyjnym 10. Przedszkole z zastosowaniem systemów słonecznych Ponadto moŝliwe jest przedstawienie własnej propozycji projektowej z zakresu: - budynki mieszkalne wielorodzinne - budynki uŝyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

9 9 prof. dr inŝ. arch. ElŜbieta Muszyńska 1. Rehabilitacja urbanistyczna strefy centralnej małego miasta (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 2. Rehabilitacja urbanistyczna wybranego zdegradowanego kwartału śródmiejskiego Warszawy (obszar dowolnie wybrany przez dyplomanta z pomocą promotora) 3. Rehabilitacja urbanistyczna wybranego zdegradowanego kwartału śródmiejskiego Łodzi (obszar dowolnie wybrany przez dyplomanta z pomocą promotora) 4. Rehabilitacja urbanistyczna wybranego zdegradowanego kwartału śródmiejskiego duŝego miasta (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 5. Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanego w strefie obrzeŝnej małego miasta (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 6. Zagospodarowanie i adaptacja na nowe cele terenu poprzemysłowego w mieście (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 7. Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne w mieście. (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) UWAGA W przypadku kaŝdego z proponowanych tematów dyplomant przy pomocy promotora ustala lokalizację wybrany obszar duŝego lub małego miasta. Dlatego tematy nie mogą być dokładne i mogą się powielać, a wówczas ich numeracja będzie: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, itd. doc. dr inŝ. arch. Krzysztof Muszyński Architektura Architektura Miejsc Pracy Zakłady przemysłowe, fabryki, instytuty naukowe Dworce kolejowe, autobusowe, porty lotnicze GaraŜe i parkingi wielopoziomowe, stacje obsługi i paliw Architektura obiektów szkolnictwa Uczelnie wyŝsze, campusy, szkoły średnie Szkoły specjalne Architektura obiektów uŝyteczności publicznej Obiekty sakralne - kościoły, klasztory, hospicja Obiekty dla kultury - teatry, kina, muzea, galerie Obiekty dla administracji i usług komunalnych biura, banki, ratusze, hotele, motele botele, cmentarze, krematoria, domy pogrzebowe

10 10 obiekty usług handlu, gastronomii, rzemiosła Architektura obiektów sportowych Stadiony, hale sportowe, pływalnie, hipodromy strzelnice, lodowiska, sporty ekstremalne Projektowanie terenów uczelni wyŝszych Parki technologiczne Parki biznesu Rewaloryzacja terenów zdewastowanych kamieniołomy, hałdy, wysypiska Parki krajobrazowe architektoniczne Cmentarze Projektowanie terenów przemysłowych Rewaloryzacja terenów poprzemysłowych dr inŝ. arch. Mirosław Orzechowski 1. Projekty architektoniczne budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych w tym rezydencji. 2. Projekty architektoniczne budynków biurowych i o funkcji mieszanej biurowo- usługowomieszkalnej w tym kinowej. 3. Projekty architektoniczne budynków o funkcji mieszkaniowej, biurowej i usługowej, w zabudowie plombowej. 4. Projekty architektoniczne budynków o funkcji handlowej w tym branŝy spoŝywczej. 5. Projekty architektoniczne, rewaloryzacja i rewitalizacja, rozbudowy i przebudowy obiektów istniejących w zakresie funkcji mieszkaniowej, pensjonatowej, biurowej, usługowej i handlowej. 6. Projekty architektoniczne budynków sakralnych, kościoły, klasztory, kaplice. 7. Projekty architektoniczne małych budynków pensjonatów, agroturystyki.

11 11 dr hab. inŝ. arch. ElŜbieta D. Ryńska Telefon Obiekty uŝyteczności publicznej szkoły, przedszkola, centra kulturowe, galerie handlowe, hotele, motele, obiekty sportowe, ambasady, przedstawicielstwa dyplomatyczne, SPA, obiekty rehabilitacyjne etc. 2. Budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne 3. Projektowanie obiektów mieszkaniowych oraz uŝyteczności publicznej wraz elementami rozwiązań proekologicznych 4. Adaptacja kompleksów i obiektów historycznych do współczesnych funkcji dr inŝ. arch. Małgorzata Ewa Sikorska tel. kom.: Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania śródmiejskiej przestrzeni publicznej. 2. Projekt małego zespołu mieszkaniowo-usługowego w wybranym mieście lub dzielnicy. 3. Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-sportowego miejskich terenów nadrzecznych w mieście średniej wielkości. 4. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenu w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 1. Koncepcja kształtowania przestrzeni publicznych w aspekcie integracji struktury miasta.

12 12 2. Projekt zespołu mieszkaniowo-usługowego w mieście lub dzielnicy duŝego miasta. 3. Projekt zagospodarowania przestrzennego rejonu zintegrowanego dworca kolejsamochód. 4. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna i programowa centrum dzielnicowego. 5. Projekt centrum usługowego w mieście średniej wielkości. 6. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego miejskich terenów poprodukcyjnych. 7. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego strefy przyulicznej waŝnej ulicy miejskiej (w mieście średniej wielkości lub w dzielnicy duŝego miasta). 8. Koncepcja zagospodarowania miejskich terenów rekreacyjno-sportowych. 9. Koncepcja zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego miejskich terenów nadrzecznych. 10. Inne tematy urbanistyczne proponowane przez dyplomantów. prof. dr hab. inŝ. arch. Zygmunt Szparkowski kontakt: Architektura uŝyteczności 1. Terminal lotniczy Wrocław Strachowice 2. Dworzec kolejowy Legionowo 3. Muzeum Ŝeglugi rzecznej na Wiśle Warszawa, Płock 4. Dworzec Ŝeglugi rzecznej w Warszawie 5. Eco informatorium i przestrzeń wystawowa doliny Wisły Warszawa 6. Muzeum kolejnictwa Warszawa 7. Muzeum muzyki Warszawa 8. Przebudowa obiektu przemysłowego do nowych celów 9. Pro-ekologiczny budynek wysoki w centrum Warszawy 10. Międzynarodowe Centrum technologii pro-ekologicznych w Warszawie

13 Obiekt rekreacyjno sportowy (klub, baseny, sale gimnastyczne) w Warszawie 12. Mediateka (Centrum Nowych Mediów) w Warszawie 13. Przystań Jachtowa w Płocku lub w Warszawie 14. Ekologiczne obserwatorium Wisły MoŜliwe inne tematy z wyboru studentów do przedyskutowania i uzgodnienia Architektura przemysłowa i biurowa: Fabryka proekologiczna ( przestrzeń przemysłowo-biurowa do wynajęcia) typu smart (krótkie serie na zamówienie) np.montaŝ komputerów,komponentów elektronicznych itp. Browar-rozlewnia piwa Fabryka przemysłu spoŝywczego ( wyrobów czekoladowocukierniczych,) Stocznia Jachtowa lokalizacja Zalew Zegrzyński lub Warszawa, 15. Ekologiczny budynek biurowy z przestrzenia korporacyjno-reklamową MoŜliwe inne tematy z wyboru studentów do przedyskutowania i uzgodnienia dr inŝ. arch. Agnieszka Sychowicz - Burska 1. Projekty koncepcyjno-architektoniczne w zakresie: 2. Plomba architektoniczna 3. Budynek biurowo-przemysłowy high-tech 4. Inteligentny budynek biurowy 5. Modernizacja budynku przemysłowego 6. Modernizacja budynku uŝyteczności publicznej Inne: 7. Budynki uŝyteczności publicznej 8. Budynki mieszkalne wielorodzinne Specjalność Urbanistyka: Projekty koncepcyjne w skali urbanistycznej w zakresie: 1. Park technologiczny 2. Rewitalizacja terenów po- przemysłowych

14 14 doc. dr inŝ. arch. Ewa Taras śebrowska 1. Architektura oświaty : szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne, szkoły artystyczne przedszkola szkoły i przedszkola środowiskowe powiązane z róŝnymi funkcjami kulturalnymi szkoły wyŝsze o ograniczonej kubaturze 2. Architektura mieszkaniowa : małe osiedla (do powierzchni terenu ok. 3 ha) budynki wolnostojące, uzupełniające zabudowę miejską plomby budynki uzupełniające pierzeję ulicy 3. Architektura słuŝby zdrowia o ograniczonej kubaturze wyspecjalizowane przychodnie wyspecjalizowane szpitale do max. 20 łóŝek 4. Obiekty kultury 5. Obiekty sportowe 6. Adaptacja, modernizacja i rozbudowa obiektów zabytkowych prof. dr hab. inŝ. arch. Witold A. Werner 1. Hotel miejski ( w mieście), 2. Hotel turystyczny - zajazd, 3. Ośrodek wypoczynkowo - konferencyjny + ew. SPA, 4. Biurowiec (pomieszczenia biurowe pod wynajem), 5. Urząd gminy - ratusz, 6. Dworzec autobusowy, 7. Budynek mieszkalny wielorodzinny (ew. zespół mieszkaniowy)

15 15 Opracowanie programu i technologii uŝytkowania obiektu ( z pomocą promotora ) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 ( w określonej lokalizacji ) Projekt architektoniczno budowlany w skali 1 : 100 Wybrane detale Opis techniczny prof. dr hab. arch. Wojciech Zabłocki konsultacje: mgr inŝ. arch. Marcin Zabłocki Kontakt Marcin Zabłocki Mobile: Budynki biurowe: biurowce, budynki wysokościowe 2. Handel i usługi: galerie handlowe 3. Kultura: kina, teatry 4. Sport i rekreacja: sale, hale, stadiony, baseny, Aqua Parki, ośrodki i kompleksy turystyczne 5. Hotele: hotele, centra konferencyjne, ośrodki SPA

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 Tematy prac inŝynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 dr inŝ. arch. Artur Buława Gabryszewski Tel.

Bardziej szczegółowo

GMINA MUROWANA GOŚLINA

GMINA MUROWANA GOŚLINA ZAŁĄCZNIK NR 1b WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU GMINA MUROWANA GOŚLINA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KIERUNKI TOM II STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1b

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inżynierskich dla studiów stacjonarnych. i niestacjonarnych I stopnia dla studentów kooczących studia w lutym 2013.

Tematy prac inżynierskich dla studiów stacjonarnych. i niestacjonarnych I stopnia dla studentów kooczących studia w lutym 2013. Tematy prac inżynierskich dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia dla studentów kooczących studia w lutym 2013. Dr hab. inż. E. Błazik-Borowa 1. Projekt rusztowania modułowego o wysokości

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, listopad 2008 r. AKTUALIZACJA DOKUMENTU Kraków, listopad 2008 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE

KATOWICE CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Projekt, do wyłożenia do publicznego wglądu CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN Zleceniodawca : GMINA MIASTO SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawcy: zespół EKO PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania honorariów ustanowione przez Izbę Architektów w zakresie prac i usług w nim opisanych.

Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania honorariów ustanowione przez Izbę Architektów w zakresie prac i usług w nim opisanych. KOGO DOTYCZY REGULAMIN HONORARIÓW ARCHITEKTA? Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania honorariów ustanowione przez Izbę Architektów w zakresie prac i usług w nim opisanych. KTO MOZE UDZIELIĆ DALSZYCH

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ

ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ TOM II KIERUNKI ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego Sp. z o.o. GENERALNY PROJEKTANT Zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok.

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/428/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE-

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO ZMIANA NR 2 - zapis ujednolicony - 2 Studium 1998 rok Podstawowy zespół autorski: główny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Międzyodrze Wyspa Grodzka Łasztownia w Szczecinie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015 Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015 Janów Lubelski, grudzień 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 Część I. METODOLOGIA...

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIA TERENU

PRZEZNACZENIA TERENU ZAŁĄCZNIK NR 58 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z dotychczasowego PRZEZNACZENIA TERENU Opracowanie: Główny projektant

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali ka i ia a miasta ia a Czerwiec 2008 Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

PREZYDENT MIASTA SOPOTU PREZYDENT MIASTA SOPOTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOPOTU PROJEKT STUDIUM Sopot, marzec 2010 r. ZESPÓŁ AUTORSKI: Pracownia Prac Projektowych PLAN PROJEKT s.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE TERENY I PLANY INWESTYCJNE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO

WYBRANE TERENY I PLANY INWESTYCJNE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO WYBRANE TERENY I PLANY INWESTYCJNE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO TERENY INWESTYCYJNE W GMINIE JABŁONNA Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Jabłonna Miejscowość położona w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice BURMISTRZ KRAPKOWIC S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice Zmiana tekst jednolity 2013r. Tekst studium stanowi zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA Uchwała Nr VII/58/94 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu Ochota Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza październik 2004 2 I. CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI Istnieje powszechna

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9 Rozdział 1 Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta Str. 9 str. 10 W niniejszym rozdziale zaprezentowano wybrane informacje zawarte w dokumentach analitycznych opracowanych w Urzędzie Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina część II Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo