kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010"

Transkrypt

1 Tematy prac inŝynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 dr inŝ. arch. Artur Buława Gabryszewski Tel. kom: 603/ Turystyka, sport, rekreacja i wypoczynek projekty ośrodków lub kompleksów w wybranych gminach. 2. Hotele, biurowce, centra konferencyjne w mieście lub poza miastem. 3. Budownictwo jedno lub wielorodzinne osiedla lub kompleksy ekologiczne w krajobrazie środkowej i północno-wschodniej Polski. 4. Oświata i edukacja projekty przedszkoli, szkół i uczelni w wybranych dzielnicach miasta. 5. Zdrowie- ośrodki i kompleksy lecznicze. Centra rehabilitacji i odnowy biologicznej. 6. Rewitalizacja i modernizacja blokowisk w wybranych dzielnicach miasta. 7. Konserwacja zabytków adaptacja i renowacja obiektów historycznej tkanki miasta. UWAGA! Mile widziane indywidualne propozycje dyplomantów. Istnieje moŝliwość zapewnienia podkładów i wytycznych z MPZP i SUiKZG przez promotora

2 2 doc. dr inŝ. arch. Michał Grzymała - Kazłowski Kontakt tel Obiekty uŝyteczności publicznej i duŝe obiekty mieszkalne i zamieszkania zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów słuŝby zdrowia, hoteli i obiektów sportowych. 1. Rozbudowa szpitala Inflancka w Warszawie 2. Mały szpital w Piasecznie 3. Niepubliczny ZOZ 4. Zespół szkół w Warszawie 5. Przedszkole 6. Hotel 7. Sanatorium 8. Pływalnie, aquaparki, spa 9. Apartamentowiec w miejscowości "wakacyjnej" 10. Stadion wielofunkcyjny 11. Wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa 12. Ośrodek sportowo-rekreacyjny 13. Budynek wielorodzinny z usługami 14. DuŜa rezydencja podmiejska z basenem, spa, pomieszczeniami dla pracowników, z częścią reprezentacyjną i prywatną. dr inŝ. arch. Barbara Kowalewska Tel kom: 605/ Ośrodki i centra usługowe z funkcją rekreacyjną lub sportową. 2. Rekreacja, turystyka, sporty wodne - projekty kompleksów wypoczynkowych nad "wodą" (rzeka, jezioro...) 3. Agro- i eko- turystyka - projektowanie, modernizacja, rewitalizacja

3 3 zagród, ośrodkow czy kompleksów w wybranych gminach. 4. Budownictwo jedno - lub wielorodzinne - osiedla lub kompleksy ekologiczne w krajobrazie środkowej i północno-wschodniej Polski. 5. Oświata i edukacja - projekty przedszkoli, szkół i uczelni w wybranych dzielnicach miasta. 6. Zdrowie - ośrodki i kompleksy lecznicze. Centra rehabilitacji i odnowy biologicznej. 7. Rewitalizacja, konserwacja, modernizacja "blokowisk" w wybranych dzielnicach miasta, lub indywidualnych obiektów o wartości historycznej. 8. Koncepcje przestrzenne zagospodarowania wybranego fragmentu miasta. UWAGA! Mile widziane indywidualne propozycje dyplomantów. Istnieje moŝliwość zapewnienia podkładów i wytycznych z MPZP i SUiKZG przez promotora Dr Teresa Kotaszewicz konsultacje: mgr inŝ. arch. Andrzej Miklaszewski 1. Projekt rewaloryzacji dawnej rezydencji Radziwiłłów w Jadwisinie i adaptacja obiektu do nowych wypoczynkowych funkcji. 2. Modernizacja pałacu w Guzowie oraz przystosowanie obiektu do nowych funkcji. 3. Projekt adaptacyjny zespołu pałacowo parkowego w Rybienku na cele hotelowe. 4. Projekt rewaloryzacji wybranych domków w stylu dworkowym z okresu XX-lecia międzywojennego na śoliborzu Oficerskim. 5. Teatr na Wyspie w Łazienkach Królewskich jako przykład tradycji

4 4 antycznych w architekturze Warszawy projekt rewitalizacji. Prowadzący: prof. dr hab. Jakub A. Lewicki Kontakt w uzasadnionych przypadkach Konsultacje: mgr inŝ. arch. Andrzej Miklaszewski Tematy obejmują plomby w zabytkowej zabudowie, projekty rewaloryzacji zabytków, kamienic, pałaców, dworków, budynków poprzemysłowych, fabryk, nadbudowy i adaptacje zabytków. Projekt wykonany w duchu współczesnym z precyzyjną analizą historycznej zabudowy i jej wartości. 1. Projekt nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 2. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 3. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej w Warszawie lub okolicach. 4. Projekty nowych budynków w zabytkowej zabudowie tylne części działek przy ul. Nowy Świat w rejonie ulicy Gałczyńskiego w Warszawie. 5. Projekt nowego budynku w zabytkowej zabudowie przy ul. Brzeskiej lub inny wybrany rejon Pragi w Warszawie. 6. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku przy ul. Chmielnej 13 lub 15 w Warszawie. 7. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie przy ulicy Sułkowskiego 2 w Warszawie (śoliborz). 8. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy zabytkowego budynku przy ul. Filtrowej 68 w Warszawie. 9. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku wybrany budynek przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie. 10. Projekt nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie na terenie Ochoty w Warszawie. 11. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie śoliborza w Warszawie. 12. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie śoliborza w Warszawie. 13. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie Mokotowa w Warszawie. 14. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Mokotowa w Warszawie. 15. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie Śródmieścia w Warszawie.

5 5 16. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Śródmieścia w Warszawie. 17. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 18. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 19. Projekt odbudowy i przebudowy zabytkowego budynku ul. Filtrowa 70 w Warszawie. 20. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie przy ulicy Sułkowskiego w Warszawie (śoliborz). 21. Projekt nowego budynku w zabytkowej zabudowie ul. Grochowska 301/305 w Warszawie. 22. Projekt rewaloryzacji zabytkowej kamienicy wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach. 23. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku Wydziału Weterynarii SGGW przy ul. Grochowskiej, róg Terespolskiej w Warszawie. doc. dr inŝ. arch. Janusz Marchwiński 1. Centrum promocji technologii ekologicznych budynek administracyjnowystawowy 2. Osiedlowy ośrodek sportowy z pływalnią rekreacyjną 3. Salon samochodowy ze stacją obsługi pojazdów 4. Miejsce obsługi podróŝnych (mop-3) zespół budynków usługowych przy autostradzie 5. Energooszczędny budynek biurowy 6. Proekologiczny budynek mieszkalny wielorodzinny 7. Budynek mieszkalno-biurowy w zabudowie śródmiejskiej 8. Hotel z centrum konferencyjnym 9. Przedszkole z zastosowaniem systemów słonecznych

6 6 10. Modernizacja budynku historycznego Ponadto moŝliwe jest przedstawienie własnej propozycji projektowej z zakresu: - budynki mieszkalne wielorodzinne - budynki uŝyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego prof. dr inŝ. arch. ElŜbieta Muszyńska 1. Rehabilitacja urbanistyczna strefy centralnej małego miasta (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 2. Rehabilitacja urbanistyczna wybranego zdegradowanego kwartału śródmiejskiego Warszawy (obszar dowolnie wybrany przez dyplomanta z pomocą promotora) 3. Rehabilitacja urbanistyczna wybranego zdegradowanego kwartału śródmiejskiego Łodzi (obszar dowolnie wybrany przez dyplomanta z pomocą promotora) 4. Rehabilitacja urbanistyczna wybranego zdegradowanego kwartału śródmiejskiego duŝego miasta (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 5. Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanego w strefie obrzeŝnej małego miasta (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 6. Zagospodarowanie i adaptacja na nowe cele terenu poprzemysłowego w mieście (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) 7. Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne w mieście. (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora) UWAGA W przypadku kaŝdego z proponowanych tematów dyplomant przy pomocy promotora ustala lokalizację wybrany obszar duŝego lub małego miasta.

7 7 Dlatego tematy nie mogą być dokładne i mogą się powielać, a wówczas ich numeracja będzie: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, itd. doc. dr inŝ. arch. Krzysztof Muszyński Telefon 1.Architektura terenów i obiektów przemysłowych (Architektura miejsc pracy) Dzielnice przemysłowe Parki technologiczne, Parki biznesu Fabryki, browary, młyny itp. Lotniska, (dworce, hangary) Aeroklubów. 2.Rewaloryzacja terenów przemysłowych. 3.Architektura Terenów i Obiektów Komunalnych Hotele, Motele Botele Dworce Kolejowe, Autobusowe Parkingi, GaraŜe wielopoziomowe, stacje obsługi Cmentarze Komunalne, Krematorium. 4.Architektura terenów i obiektów szkolnictwa (uczelni) Uczelnie WyŜsze, Campusy Studenckie, Szkoły Średnie, Szkoły Specjalne, Wioski Rodzinne. 5.Architektura obiektów uŝyteczności publicznej Obiekty Sakralne - Kościoły, Klasztory, Domy Opieki, Obiekty dla kultury - Teatry, Kina, Muzea, Galerie, Targi, Obiekty dla Administracji - Biura, Banki, Ratusze, Urzędy Obiekty Usług Handlu, Gastronomii, Rzemiosła 6.Architektura Terenów i Obiektów Sportowych Stadiony, Hale Sportowe Pływalnie Sporty Ekstremalne, Wyścigi Konne, Tereny Rekreacji i wypoczynku Parki Sportowe 7.Architektura Krajobrazu Parki Krajobrazowo-Architektoniczne Promenady z Architekturą Rezerwaty i Skanseny. 8. Rewaloryzacja Terenów Śródmiejskich.

8 8 9.Rewaloryzacja Terenów zdewastowanych - rekultywacja Kamieniołomy, hałdy, wysypiska. dr inŝ. arch. Mirosław Orzechowski 1. Projekty architektoniczne budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych w tym rezydencji. 2. Projekty architektoniczne budynków biurowych i o funkcji mieszanej biurowo- usługowo-mieszkalnej w tym kinowej. 3. Projekty architektoniczne budynków o funkcji mieszkaniowej, biurowej i usługowej, w zabudowie plombowej. 4. Projekty architektoniczne budynków o funkcji handlowej w tym branŝy spoŝywczej. 5. Projekty architektoniczne, rewaloryzacja i rewitalizacja, rozbudowy i przebudowy obiektów istniejących w zakresie funkcji mieszkaniowej, pensjonatowej, biurowej, usługowej i handlowej. 6. Projekty architektoniczne budynków sakralnych, kościoły, klasztory, kaplice. 7. Projekty architektoniczne małych budynków pensjonatów, agroturystyki. dr hab. inŝ. arch. ElŜbieta D. Ryńska Telefon Budownictwo uŝyteczności publicznej w tym: budynki biurowe, galerie handlowe, hotele, spa, obiekty słuŝby zdrowia, szkoły i przedszkola 2. Budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne 3. Budownictwo mieszkaniowe i uŝyteczności publicznej w elementami rozwiązań pasywnych i pro-środowiskowych 4. Placówki dyplomatyczne w tym: ambasady, ośrodki kultury, przedstawicielstwa konsularne

9 9 dr inŝ. arch. Małgorzata Ewa Sikorska Telefon Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania przestrzeni publicznych śródmieścia miasta średniej wielkości (np.: śródmieście Mławy, Węgrowa ) 2. Projekt zespołu mieszkaniowo-usługowego w wybranym mieście lub dzielnicy. 3. Projekt zagospodarowania przestrzennego rejonu zintegrowanego dworca kolej- samochód. 4. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna i programowa centrum dzielnicowego 5. Projekt centrum usługowego w mieście średniej wielkości. 6. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu poprzemysłowego. 7. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego strefy przyulicznej waŝnej ulicy miejskiej (w mieście średniej wielkości lub w dzielnicy duŝego miasta) 8. Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych w mieście średniej wielkości /dzielnicy duŝego miasta. 9. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania obszaru w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 10. Inne tematy urbanistyczne proponowane przez dyplomantów. prof. dr hab. inŝ. arch. Zygmunt Szparkowski kontakt: Architektura uŝyteczności Terminal lotniczy Wrocław Strachowice

10 10 1. Dworzec kolejowy Legionowo 2. Muzeum Ŝeglugi rzecznej na Wiśle Warszawa, Płock 3. Dworzec Ŝeglugi rzecznej w Warszawie 4. Eco informatorium i przestrzeń wystawowa doliny Wisły Warszawa 5. Muzeum kolejnictwa Warszawa 6. Muzeum muzyki Warszawa 7. Przebudowa obiektu przemysłowego do nowych celów 8. Pro-ekologiczny budynek wysoki w centrum Warszawy 9. Międzynarodowe Centrum technologii pro-ekologicznych w Warszawie 10. Obiekt rekreacyjno sportowy (klub, baseny, sale gimnastyczne) w Warszawie 11. Mediateka (Centrum Nowych Mediów) w Warszawie 12. Przystań Jachtowa w Płocku lub w Warszawie 13. Ekologiczne obserwatorium Wisły Inne tematy z wyboru studentów do uzgodnienia po zatwierdzeniu przez Zespół d/s dyplomowania. Architektura przemysłowa i biurowa: 14. Fabryka proekologiczna ( przestrzeń przemysłowo-biurowa do wynajęcia) typu smart (krótkie serie na zamówienie) np.montaŝ komputerów,komponentów elektronicznych itp. 15. Browar-rozlewnia piwa Fabryka przemysłu spoŝywczego ( wyrobów czekoladowo-cukierniczych,) 16. Stocznia Jachtowa lokalizacja Zalew Zegrzyński lub Warszawa, 17. Ekologiczny budynek biurowy z przestrzenia korporacyjno-reklamową Inne tematy z wyboru studentów do uzgodnienia po zatwierdzeniu przez Zespół d/s dyplomowania.

11 11 dr inŝ. arch. Agnieszka Sychowicz - Burska 1. Wysokościowy budynek biurowy u zbiegu ulic Prostej i Towarowej w Warszawie. 2. Rewitalizacja terenów Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. 3. Budynek biurowo - mieszkalny z częścią usługową w gminie Sochocin. 4. Proekologiczne przedszkole w Bydgoszczy. 5. Salon samochodowy w gminie Wiskitki. 6. Mediateka (Centrum Nowych Mediów) przy ul. Towarowej w Warszawie. 7. Wysokościowy budynek biurowy przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. doc. dr inŝ. arch. Ewa Taras -śebrowska Telefon 1. Architektura oświaty : szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne, szkoły artystyczne przedszkola szkoły i przedszkola środowiskowe powiązane z róŝnymi funkcjami kulturalnymi szkoły wyŝsze o ograniczonej kubaturze 2. Architektura mieszkaniowa : osiedla budynki wolnostojące, uzupełniające zabudowę miejską plomby budynki uzupełniające pierzeję ulicy 3. Architektura słuŝby zdrowia o ograniczonej kubaturze wyspecjalizowane przychodnie wyspecjalizowane szpitale do max. 20 łóŝek 4. Obiekty kultury 5. Obiekty sportowe 6. Adaptacja, modernizacja i rozbudowa obiektów zabytkowych Zachęcam studentów do wybierania lokalizacji w rejonie Bugu i Liwca. Prace takie mogą zostać objęte programem badań naukowych W.S.E. i Z. i wtedy być moŝe będzie łatwiejszy dostęp do podkładów geodezyjnych.

12 12 prof. dr hab. inŝ. arch. Witold A. Werner Telefon 1. Hotel miejski ( w mieście), 2. Hotel turystyczny - zajazd, 3. Ośrodek wypoczynkowo - konferencyjny + ew. SPA, 4. Biurowiec (pomieszczenia biurowe pod wynajem), 5. Urząd gminy - ratusz, 6. Dworzec autobusowy, 7. Budynek mieszkalny wielorodzinny (ew. zespół mieszkaniowy) Opracowanie programu i technologii uŝytkowania obiektu ( z pomocą promotora ) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 ( w określonej lokalizacji ) Projekt architektoniczno budowlany w skali 1 : 100 Wybrane detale Opis techniczny prof. dr hab. arch. Wojciech Zabłocki 1. budynki biurowe: biurowce, budynki wysokościowe 2. handel i usługi: galerie handlowe 3. kultura: kina, teatry 4. sport i rekreacja: sale, hale, stadiony, baseny, Aqua Parki, ośrodki i kompleksy turystyczne 5. hotele: hotele, centra konferencyjne, ośrodki SPA konsultacje: mgr inŝ. arch. Marcin Zabłocki Kontakt Marcin Zabłocki Mobile:

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA czerwiec 201 r. WSTĘP CEL Utrzymanie wysokiej jakości usług architekta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego oraz uświadomienie klientowi

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/428/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE-

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO ZMIANA NR 2 - zapis ujednolicony - 2 Studium 1998 rok Podstawowy zespół autorski: główny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 31 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 31 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZĘBOWICE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA Uchwała Nr VII/58/94 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9 Rozdział 1 Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta Str. 9 str. 10 W niniejszym rozdziale zaprezentowano wybrane informacje zawarte w dokumentach analitycznych opracowanych w Urzędzie Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIA TERENU

PRZEZNACZENIA TERENU ZAŁĄCZNIK NR 58 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z dotychczasowego PRZEZNACZENIA TERENU Opracowanie: Główny projektant

Bardziej szczegółowo

M I A S T A G R Y F I N O

M I A S T A G R Y F I N O L O K A L N Y P R O G R A M R E W I T A L I Z A C J I DLA M I A S T A G R Y F I N O Biuro i Studiów Studiów Gryfino czerwiec 2007r. i Projektów Europejskich Biuro Studiów i Projektów Europejskich Zespół

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. GŁÓWNY PROJEKTANT: dr inż. Krzysztof Śliwa Z-348

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. GŁÓWNY PROJEKTANT: dr inż. Krzysztof Śliwa Z-348 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. GŁÓWNY PROJEKTANT: dr inż. Krzysztof Śliwa Z-348 ZESPÓŁ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA: Andrzej Bednarski mgr inż. arch. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

A n a l i z a z m i a n w z a g o s p o d a r o w a n i u

A n a l i z a z m i a n w z a g o s p o d a r o w a n i u A n a l i z a z m i a n w z a g o s p o d a r o w a n i u p r z e s t r z e n n y m G d a ń s k a w l a t a c h 2 0 10-2013 Gdańsk, sierpień 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza zmian w zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Kalisz, wrzesień 2011 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 1.1. Podstawy prawne 5 1.2. Metodologia 6 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r.

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MOSINA WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM NA LATA - 2007 2013 - Mosina, 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Załączniki wraz z uchwałą w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA 1 Patronat honorowy nad sesją objęli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Sponsor główny i partner merytoryczy

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA NR 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA NR 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie: wytycznych do Polityki Parkingowej miasta Płocka, zasad i trybu działania organów samorządu miasta Płocka w zakresie ustalenia

Bardziej szczegółowo

SPIS DOKUMENTÓW. INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU Zakład Oceanografii Operacyjnej Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk www.im.gda.pl

SPIS DOKUMENTÓW. INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU Zakład Oceanografii Operacyjnej Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk www.im.gda.pl SPIS DOKUMENTÓW II. Uzasadnienie do pilotaŝowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego części morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej 1. Stan istniejący zagospodarowania przestrzennego obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY

STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY Projekt czêœciowo finansowany przez Uniê Europejsk¹ z EFRR Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY Folder promujący Strategię Rozwoju Terenów Zieleni opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr LVII/1302/2010/PRS Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2010 r. PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała, czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Rewal, czerwiec 2009 roku Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku został przygotowany przez Zespół Autorski firmy konsultingowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA STEGNA 2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI STEGNA.....5 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI STEGNA... 9 3.1. Zasoby przyrodnicze... 9 3.2.

Bardziej szczegółowo