Ladibug TM 2.0 Oprogramowanie obrazu rzutnika Instrukcja użytkownika - Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ladibug TM 2.0 Oprogramowanie obrazu rzutnika Instrukcja użytkownika - Polski"

Transkrypt

1 Ladibug TM 2.0 Oprogramowanie obrazu rzutnika Instrukcja użytkownika - Polski

2 Tabela z Zawartością 1. Wprowadzenie Wymagania Systemowe Instaluj Ladibug Podłączenie do Sprzętu Rozpoczęcie używania Ladibug Opis interfejsu działania Wprowadzenie do opragramowania ekranu Miniatura (Okno zachowywania obrazów) Menu główne Narzędzie adnotacyjne Ustawienia kamery Opcje Opóźnienie czasu ( ustawienia wybuchowe) Opis funkcji Włączanie/wyłączanie rzutnika Chciałbym wyświetlić obraz na żywo Chciałbym uchwycić obrazy Chciałbym uchwycić obrazy stale Chciałbym zamrozić obraz na żywo Chciałbym dopisać adnotacje do wyświetlonego obrazu Chciałbym dodać adnotacje tekstową do obrazów Chciałbym wyregulować obiekt rysowany Nagrywanie filmów wideo Chciałbym użyć tryb maski Chciałbym użyć tryb reflektora Chciałbym zarządzać zachowanymi plikami obrazowymi Rozwiązywanie Problemów

3 1. Wprowadzenie Po zainstalowaniu aplikacji Ladibug można użyć oprogramowania do: Kontrola rzutnika. Zrzuty i zapisywanie obrazów. Wprowadź adnotacje do obrazu, podkreśl ważne szczegóły i zachowaj je. Użyj funkcję pełnego ekranu. 2. Wymagania Systemowe Windows XP Min CPU: Intel Core 2 Duo 2 GHz lub wyższy Min Pamięć: 1 GB RAM Obsługiwanie Direct X 9 Min Rozdzielczość Ekranu: 1024 x 768 Min pojemność twardego dysku: 1 GB Windows XP SP2 lub wyższy Windows Vista / 7 / 8 Min CPU: Intel Core 2 Duo 2 GHz lub wyższy Min Pamięć: 1 GB (32-bity)/2 GB (64-bity) RAM Obsługiwanie Direct X 9 (z WDDM 1.0 lub wyższym) Min Rozdzielczość: 1024 x 768 Min pojemność twardego dysku: 1 GB 2

4 3. Instaluj Ladibug 1. Proszę pobrać oprogramowanie Ladibug ze strony internetowej Lumens. 2. Wydobądź pobrany plik i kliknij [Ladibug] aby zainstalować. 3. Kreator instalacyjny przeprowadzi cię przez proces instalacyjny. Proszę podążać za instrukcjami na ekranie i wciśnij [Next] aby kontynuować. 3

5 4. Wciśnij [Yes], aby utworzyć skrót Ladibug na pulpicie. Yes No 5. Gdy instalacja zostanie zakończona, wciśnij [Finish], by ponownie uruchomić komputer. 4

6 4. Podłączenie do Sprzętu <Bardzo ważne> Aby instalacja zakończyła się sukcesem, podążaj za każdym z następujących kroków Podłącz kabel rzutnika. Gniazdko prądu zmiennego <Uwaga> Wygląd może się różnić w zależności od kraju/regionu Podłącz kabel USB do rzutnika i swojego komputera. 5. Rozpoczęcie używania Ladibug 5.1. Podwójnie kliknij na ikonę [Ladibug] na pulpicie aby rozpocząć używanie Ladibug Kliknij ikonę [POWER] aby włączyć Kliknij ikonę [PREVIEW] aby rozpocząć użytkowanie. 5

7 6. Opis interfejsu działania 6.1 Wprowadzenie do opragramowania ekranu 1. Obraz na żywo 2. Menu główne 3. Okno miniatur 4. Okno o funkcji zarządające plikami 6

8 6.2 Miniatura (Okno zachowywania obrazów) 1. WŁĄCZ/WYŁĄCZ miniaturę 2. Miniatura obrazu zachowanego wideo lub uchwyconego obrazu ( Zostaną ukazane jako jeśli będą wideo) 3. Zachowaj edytowany obraz/wideo, który został edytowany 4. Zachowaj jako nowy plik 5. Zmień folder przechowywania 6. Usuń plik 7. Wyślij uchwycony obraz em 7

9 6.3 Menu główne MOC: Włączanie/wyłączanie rzutnika. AUTO DOSTRAJ: Automatycznie dostraja obraz do najlepszej jasności i ostrości ustawienia. OPCJE: Wybierz sposób kompresji wideo oraz źródło dźwięku. Proszę zapoznać się z 6.6 Opcje dla ustawienia ekranu. GŁÓWNE: Włącza menu głównych funcji. Kliknij prawym klawiszem myszy w ninijszą ikonę aby ukazać informacje o Ladibug. Tryb maskowania: Otwiera tryb maski. Proszę odnieść się do 7.10 Chciałbym użyć trybu maski. ZAMRAŻANIE: Przeglądaj obraz na żywo. Tryb Reflektor: Otwiera tryb reflektora. Proszę odnieść się do 7.11 Chciałbym użyć tryb reflektora. NAGRYWANIE: Nagrywa wideo. LAMPA: Włączanie/wyłączanie lampę. WSTĘPNY PRZEGLĄD: Wyświetlenie żywego obrazu. JASNOŚĆ: Regulacja jasności obrazu. ZOOM: Powiększ lub pomniejsz rozmiar obrazu. USTAWIENIA KAMERY: Wystartuj okno ustawień kamery dla wyregulowania obrazu na żywo. Proszę zapoznać się z 6.5 Ustawienia kamery dla ustawień ekranu. ADNOTACJA: Otwiera narzędzie adnotacji. Proszę odnieść się do 6.4 Adnotacja. UCHWYCENIE Z OPÓŹNIONYM CZASEM: Użyj trybu wybuchowego i dostrój interwał automatycznego uchwycania obrazów. Proszę zapoznać się z 7.4 Chciałbym uchwycać obrazy ciągle. UCHWYĆ: Uchwyca obraz. 8

10 6.4 Narzędzie adnotacyjne Ikona Opis Kliknij, aby otworzyć narzędzie adnotacyjne. Wskaźnik Laser Wstaw tekst Gumka do mazania (Czyści ślady po narzędziu do swobodnego rysownia) Narysuj linię Narysuj elipsę Narysuj prostokąt Usuń Narzędzie do swobodnego rysownia Cofnij Następny Wyczyść wszytko Wybierz kolor długopisa Wybierz szerkość linii Wybierz transparentność Wybierz czcionkę Wybierz rozmiar czcionki 9

11 Kliknij symbol odwróconego trójkąta na rysowanym przedmiocie Duplikuj: Utwórz duplikat obiektu rysowanego Wytnij: Wytnij obiekt rysowany Kopiuj: Kopiuj obiekt rysowany Wklej: Wklej obiekt rysowany Usuń: Usuń obiekt rysowany Przesuń do przodu: Przesuń obiekt rysowany do przodu Przesuń do tyłu: Przesuń do tyłu rysowany obiekt Przesuń naprzód: Przesuń obiekt rysowany naprzód Przesuń w tył: Przesuń w tył obiekt rysowany Kliknij prawym klawiszem myszy w puste miejsce na ekarnie Wklej: Wklej obiekt rysowany Zaznacz wszystko: Zaznacz wszystkie obiekty rysowane Wyczyść: Wyczyść wszystkie obiekty rysowane 10

12 6.5 Ustawienia kamery Kontroluje obraz na żywo poprzez interfejs Ustawienia kamery. Procedura działania jest taka sama przy użyciu Panela kontrolnego oraz Pilota rzutnika Visual Presenter. Dla szczegółowych informacji, zapoznaj się z Instrukcją obsługi rzutnika. <Uwaga> Wyświetlenie przycisków może się różnić w zależności od funkcji produktu. Nieaktywny przycisk zmiani barwę na szary Kliknij aby otworzyć interfejs Ustawienia kamery Odpowiedni dla innych typów za wyjątkiem DC120 oraz DC125, DC266, DC190 Przypadek 1 Przypadek 2 11

13 6.6 Opcje Kliknij aby wejść do menu opcje. 1. Reset fabr: Aktywacja ustawień fabrycznych. 2. Język: Ustaw język. 3. Typ kompresji wideo: Ustaw format nagrywania. <Uwaga> Przed ustawieniem w systemie operacyjnym Windows, musisz odblokować [Enable Video Compress]. 4. Odblokuj nagrywarkę dźwięków: Odblokuj urzadzenie nagrywające dźwięk i ustaw źródło dźwięku. 5. Tryb oprogramowania: Tryb Normalny: Wszystkie funkcje są dostępne. Tryb Live: Lepsza wydajność bez funkcji adnotacji, reflektora i maski. 12

14 6.7 Opóźnienie czasu ( ustawienia wybuchowe) Kliknij aby wejść do menu opóźnienia czasu. 1. Sprecyzuj nazwę pliku. 2. Ustaw czas startu. 3. Ustaw interwał oraz czas uchwycenia. 13

15 7. Opis funkcji 7.1 Włączanie/wyłączanie rzutnika Kliknij aby włączyć/wyłączyć moc. <Uwaga> Gdy urządzenie zostało włączone, zapali się światełko. Po zamknięciu, nie możesz ponowie uruchomić go przed zakończeniem migotania światełka. 7.2 Chciałbym wyświetlić obraz na żywo Kliknij, aby wyświetlić obraz na żywo. 7.3 Chciałbym uchwycić obrazy Kliknij, aby uchwycić i zachować obrazy. [Uwaga] Uchwycony obraz zostanie wyświetlony w obszarze miniatur. 7.4 Chciałbym uchwycić obrazy stale Kliknij aby otworzyć ustawienia trybu wybuchowego. Kliknij [OK] po zakończeniu ustawień. <Uwaga> Dla szczegółowych informacji dotyczących ustawienia opóźnienia czasu, zapoznaj się z 6.7 Opóźnienie czasu. <Uwaga> Uchwycony obraz zostanie wyświetlony w obszarze miniatur. 7.5 Chciałbym zamrozić obraz na żywo Kliknij aby zamrozić obraz na żywo Ladibug. Kliknij ponownie aby znieść zamrożenie. 14

16 7.6 Chciałbym dopisać adnotacje do wyświetlonego obrazu <Uwaga> Aby dopisać adnotację do zachowanego obrazu, proszę otworzyć obraz w obszarze miniatur. Kliknij, aby otworzyć narzędzie do adnotacji. Wybierz narzędzie adnotacyjne. Wybierz kolor długopisa. Wybierz szerkość linii. Wybierz transparentność. Zaznacz lub dokonaj adnotacji wyświetlonego obrazu. <Uwaga> Możesz kliknąć aby uchwycić obrazy jeśli są one na żywo. Możesz kliknąć w [SAVE] lub [SAVE AS] aby zachować pliki jeśli są one plikami otwartymi z miniatur. <Uwaga> Możesz dodać adnotację podczas nagrywania ale nie możesz jej zachować. 15

17 7.7 Chciałbym dodać adnotacje tekstową do obrazów Kliknij, aby otworzyć narzędzie do adnotacji. Wybierz. Kliknij w ekran aby wyświelić okno [Text Tool]. Wstaw tekst w puste miejsca oraz wciśnij [OK]. Kliknij w obiekt oraz wybierz kolor tekstu. Kliknij w obiekt oraz wybierz transparentność. 16

18 Kliknij w obiekt oraz wybierz rozmiar czcionki. <Uwaga> Możesz kliknąć aby uchwycić obrazy jeśli są one na żywo. Możesz kliknąć w [SAVE] lub [SAVE AS] aby zachować pliki jeśli są one plikami obrazowymi. 7.8 Chciałbym wyregulować obiekt rysowany Obróć pozycję obiektu: Kliknij w obiekt oraz przesuń go do zielonego punktu na ekranie. Wciśnij oraz przytrzymaj lewy przycisk myszy, oraz przesuń w lewo lub prawo aby obrócić obiekt. Zmień rozmiar obiektu: Kliknij w obiekt oraz przesuń go do białego punktu na ekranie. Wciśnij oraz przytrzymaj lewy przycisk myszy aby wyregulować rozmiar obiektu. Kliknij w obiekt, oraz kliknij w ikonę odwróconego trójkąta na górze po prawej od obiektu lub kliknij prawym klawiszem myszy na obiekt aby otworzyć menu operacyjne. Dla szczegółowych informacji dotyczących menu, zapoznaj się z 6.4 Adnotacja. 7.9 Nagrywanie filmów wideo Kliknij, aby otworzyć narzędzie nagrywające. <Uwaga> Kliknij aby otworzyć okno ustawień formatu wideo oraz źródło dźwięku. Dla szczegółowych informacji proszę zapoznać się z 6.6 Opcje. Kliknij aby rozpocząć nagrywanie Kliknij aby zatrzymać nagrywanie. Kliknij, aby zamknąć narzędzie nagrywające. <Uwaga> Możesz dodać adnotację podczas nagrywania ale nie możesz jej zachować Chciałbym użyć tryb maski Kliknij, aby otworzyć tryb maski. Możesz bezpośrednio modyfikowć długość i szerokość bloku za pomocą myszką. 17

19 Kliknij aby modyfikować transparentność bloku. Kliknij, aby zamknąć tryb maski Chciałbym użyć tryb reflektora Kliknij aby otworzyć tryb reflektora. Możesz bezpośrednio modyfikowć długość i szerokość bloku za pomocą myszką. Kliknij aby modyfikować transparentność bloku. Kliknij, aby zamknąć tryb reflektora Chciałbym zarządzać zachowanymi plikami obrazowymi Zachowaj jako nowy plik Najpierw podwójnie kliknij w obraz w oknie Miniatura po lewej stronie ekranu. Kliknij [Save as] aby wyświetlić okno Zachowaj obraz. Wprowadź Nazwę pliku oraz kliknij [Save] aby zakończyć zachowywanie Zmiana położenia dostępu pliku Kliknij [Directory] folder. aby wyświetlić okno Przeglądaj Po wybraniu położenia folderu, kliknij [Confirm] aby zmienić folder w którym zostaną zachowane obrazy następnym razem Usuń plik Najpierw, kliknij obraz w oknie Miniatura po lewej stronie ekranu. Kliknij [Delete] aby usunąć plik Wyślij pliki em Najpierw, kliknij obraz w oknie Miniatura po lewej stronie ekranu. Kliknij [ ] aby otworzyć nowy . 18

20 8. Rozwiązywanie Problemów 8.1. Pytanie: Wyświetla się czarny obraz w obrazie na żywo po ponownej instalacji Ladibug Rozwiązanie: 1. Usuń Ladibug a następnie zrestartuj komputer. 2. Ponownie zainstaluj Ladibug Pytanie: Gdy Ladibug wystartował, obraz nie został wyświetlony oraz pojawiła się wiadomość o błędzie Ladibug: Limitacja systemu wideo została osiągnięta. Proszę zapoznać się z rozdziałem rozwiązywanie i usuwanie problemów w instrukcji obsługi Ladibug. Rozwiązanie: 1. Sprawdź czy używasz opcji rozszerzonego pulpitu - dwóch monitorów podłączonych do komputera. Jeśli tak, to spróbuj przenieść skrót Ladibug na rozszerzony pulpit (drugi monitor) i uruchom go; Jeśli nie używasz opcji rozszerzonego pulpitu, przejdź do kroku Jeśli krok 1 nie działa, proszę wyłączyć drugi monitor. 3. Jeśli krok 2 nie zadziała, proszę zredukować rozdzielczość ekranu. 4. Jeśli krok 3 nie zadziała, proszę ponownie zainstalować oprogramowanie Ladibug. 5. Pobierz plik dll zip file (mfc71.dll / msvcr71.dll jest dołączony) z witryny Lumens: Następnie rozpakuj pobrany plik do folderu Program Files / Ladibug i ponownie uruchom Ladibug Pytanie: Migotanie ekranu występuje podczas użytkowania Ladibug poprzez połączenie z DC-A11 Rozwiązanie 1. Proszę zmienić ustawienie oprogramowania antywirusowego. Proszę nie używać Ladibug dopóki firewall nie zostanie wyłączony. 19

Ladibug 3.0 Oprogramowanie fotograficznego aparatu dokumentacyjnego Instrukcja użytkownika - Polski

Ladibug 3.0 Oprogramowanie fotograficznego aparatu dokumentacyjnego Instrukcja użytkownika - Polski Ladibug 3.0 Oprogramowanie fotograficznego aparatu dokumentacyjnego Instrukcja użytkownika - Polski Tabela z Zawartością 1. Wprowadzenie... 3 2. Wymagania systemowe... 3 3. Instaluj Ladibug... 4 3.1. Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

DC-W50 Bezprzewodowa stacja dokująca. Instrukcja użytkownika - Polski

DC-W50 Bezprzewodowa stacja dokująca. Instrukcja użytkownika - Polski DC-W50 Bezprzewodowa stacja dokująca Instrukcja użytkownika - Polski [Ważne] Aby pobrać najnowszą wersję krótkiego podręcznika, instrukcji użytkownika w wersji wielojęzycznej, oprogramowania, sterowników

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimediów do zewnętrznego dysku HDMI &WIFI 802.11g

Odtwarzacz multimediów do zewnętrznego dysku HDMI &WIFI 802.11g Odtwarzacz multimediów do zewnętrznego dysku HDMI &WIFI 802.11g INSTRUKCJA OBŁUGI UŻYTKOWNIKA 1 KATALOG KRÓTKI WSTĘP 3 SZCZEGÓŁY PRODUKTU 4 PODSTAWOWE OPERACJE 6 UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

NVR / DVR / Hybrid NDVR

NVR / DVR / Hybrid NDVR NVR / DVR / Hybrid NDVR Instrukcja instalacji i obsługi Ver. 99.330. A319.001 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INSTALACJA... 7 Instalacja Serwera (Server Application)... 8 Instalacja klienta (Client Application)...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika OV-SteelCore Spis treści Spis treści... - 2-1 Wprowadzenie... 1 1.1 Podziękowania... 1 1.2 Środki ostrożności... 1 1.3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 1.4 Skróty i ich objaśnienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12 VII.PRZYGOTOWANIE APARATU...13

Instrukcja obsługi IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12 VII.PRZYGOTOWANIE APARATU...13 Instrukcja obsługi Spis treści I.UWAGI OGÓLNE...2 II.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...2 III.OPIS URZĄDZENIA...3 IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 V.OPIS PROGRAMU...6 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG

Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG 1. WSTĘP Obudowa Welland jest przenośnym, kompaktowym urządzeniem służącym do przechowywania danych wyposażonym w szybki interfejs USB 2.0 OTG (Universal

Bardziej szczegółowo

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi aee-magicam.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 170 szeroki Nagrywanie HD Szklany obiektyw Zdjęcia w rozdzielkąt widzenia 1080i/60fps F2,8 czości 8 megapikseli 10x cyfrowy zoom Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

ware V1.31 Podręcznik użytkownika

ware V1.31 Podręcznik użytkownika ware V31 Podręcznik użytkownika SNS-SF064/SNS-SF032 SNS-SF016/SNS-SF008/SNS-SF004 OPROGRAMOWANIE SERWEROWE SAMSUNG DO SIECIOWEJ REJESTRACJI OBRAZU Przed instalacją lub podczas użytkowania tego programu

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI VideoPRO v. 3.4.2. Komputerowy system obserwacji i zapisu video

INSTRUKCJA OBSŁUGI VideoPRO v. 3.4.2. Komputerowy system obserwacji i zapisu video INSTRUKCJA OBSŁUGI VideoPRO v. 3.4.2 Komputerowy system obserwacji i zapisu video Uwaga: Firma Adacs nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania tego urządzenia. Zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

Funkcje FaceCam 321...2. Ustawienie I.P.M (Mechanizm zabezpieczania obrazu)...3. Korzystanie z aplikacji Instant Messenger...3

Funkcje FaceCam 321...2. Ustawienie I.P.M (Mechanizm zabezpieczania obrazu)...3. Korzystanie z aplikacji Instant Messenger...3 Spis treści Funkcje FaceCam 321...2 Konfiguracja urządzenia...2 Ustawienie I.P.M (Mechanizm zabezpieczania obrazu)...3 Korzystanie z aplikacji Instant Messenger...3 Webcam Companion 4 (do nagrywania w

Bardziej szczegółowo

CMS Centralny System Zarządzania

CMS Centralny System Zarządzania CYFROWY REJESTRATOR VTV-XS-9116 CMS Centralny System Zarządzania Instrukcja Użytkownika Edycja : 20 Sierpnia 2008 Dziękujemy Dziękujemy za zakup!! Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z podręcznikiem użytkownika

Bardziej szczegółowo

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl 70.2S Instrukcja obsługi www.lark.com.pl Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania...............3 Cechy urządzenia...............6 Co jest w pudełku...............7 Wymagania sprzętowe...............7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Ważne dokumenty 2 Instalowanie rejestratora TruVision NVR

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY INTERNETOWEJ HP HD

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY INTERNETOWEJ HP HD INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY INTERNETOWEJ HP HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Witamy... 1. Corel VideoStudio Pro Editor... 15

Spis treści. Witamy... 1. Corel VideoStudio Pro Editor... 15 Spis treści Witamy......................................... 1 Wprowadzenie do programu Corel VideoStudio Pro.......... 2 Co nowego w programie Corel VideoStudio Pro X5?......... 3 Wymagania systemowe...............................

Bardziej szczegółowo

KAMERA DO STRUMIENIOWEGO PRZESYŁANIA OBRAZÓW NA ŻYWO Szczegółowa instrukcja użytkownika GV-LS1BE LYT2499-013B

KAMERA DO STRUMIENIOWEGO PRZESYŁANIA OBRAZÓW NA ŻYWO Szczegółowa instrukcja użytkownika GV-LS1BE LYT2499-013B KAMERA DO STRUMIENIOWEGO PRZESYŁANIA OBRAZÓW NA ŻYWO Szczegółowa instrukcja użytkownika GV-LS1BE LYT2499-013B Spis treści 2Wprowadzenie Wprowadzenie Sprawdzanie akcesoriów...4 Nazwy i funkcje komponentów...5

Bardziej szczegółowo

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CYFROWY REJESTRATOR VTV-XS-9116 Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem proszę zapoznać się uważnie z Instrukcją Użytkownika i zachować

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Informacje zawarte w tym podręczniku nie są wiążące i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Dostarczenie programu opisanego w tym podręczniku odbywa

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-410 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich Spis treści Funkcje islim 1300AF V2 1 Konfiguracja urządzenia 2 Korzystanie z aplikacji Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-17 CrazyTalk CamSuite PRO z aplikacją IM 18-22 Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo