AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW"

Transkrypt

1 AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW projekt realizowany przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM STAWIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Informacje ogólne W II połowie 2008 roku Gmina Nowy Staw, w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie podpisała z Pomorską Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę ramową w zakresie realizacji projektu systemowego: Aktywizacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Nowy Staw Umowa na realizację projektu obowiązuje do r. Projekt realizowany jest w ramach: Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

3 Wartość projektu w poszczególnych latach 2008 rok 2010 rok 2011 rok Kwota przyznana Kwota przyznana Kwota przyznana ,00 zł ,16 zł ,80 zł Wkład własny /9,75%/ 7 503,99 zł ,35 zł ,06 zł Wysokość dotacji rozwojowej /90,25%/ ,00 zł ,80 zł ,74 zł Całkowita wartość projektu

4 Cele projektu i liczba uczestników Cel projektu Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych wśród uczestników projektu. Cele szczegółowe: - zwiększenie umiejętności w poszukiwaniu pracy, -zwiększenie kwalifikacji zawodowych umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, - zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, - doskonalenie umiejętności zawodowych. Łącznie udział w projekcie wzięło 30 osób - w 2008 roku w ramach projektu realizowano 10 kontraktów socjalnych, - w 2010 roku w ramach projektu realizowano 12 kontraktów socjalnych, - w 2011 roku w ramach projektu realizowano 8 kontraktów socjalnych.

5 Uczestnicy projektu Adresatami projektu corocznie są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej będące w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu to: - osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, - osoby nieaktywne zawodowo, w tym uczące się lub kształcące, - osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,

6 Wartość projektu w 2011 roku Tegoroczny projekt realizowano w okresie od r. do r. w projekcie uczestniczyło 8 osób w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn. W ramach projektu uczestnikom zapewniono: warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty z psychologiem, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z indywidualną ścieżką rozwoju określoną przez doradcę zawodowego, wizytę studyjną związaną z tworzeniem spółdzielni socjalnych, szkolenie z zakresu skutecznej prezentacji, prace społecznie użyteczne, zasiłki celowe.

7 Warsztaty z doradcą zawodowym Doradca zawodowy przeprowadził warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz określił każdemu z uczestników indywidualną ścieżkę rozwoju. Na podstawie analizy możliwości, umiejętności i predyspozycji każdego z uczestników, stworzono katalog szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

8 Warsztaty z psychologiem Każdy z uczestników przeszedł pozytywnie warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny i kompetencji społecznych. Na warsztatach uczestnicy odkrywali wiedzę na temat swoich mocnych i słabych cech charakteru. Celem warsztatów było między innymi pozytywne wzmocnienie każdego z uczestników do podejmowania zmian w dotychczasowym życiu.

9 Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z indywidualną ścieżką rozwoju Podczas spotkań z doradcą zawodowym określono zakres tematyczny szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla każdego z uczestników projektu. Dzięki temu trzy osoby skorzystały z kursów przyuczających do zawodu sprzedawca, trzy panie uczestniczyły w szkoleniach z zakresu bukieciarstwa i florystyki, dwóch panów uzyskało zaświadczenia ze szkoleń przyuczających do zawodu monter płyt kartonowo gipsowych oraz palacz c.o

10 Szkolenia w fotograficznym skrócie

11

12

13 Wizyta studyjna W październiku uczestnicy projektu gościli w Wiosce Garncarskiej położonej w miejscowości pod Nidzicą. Celem wizyty studyjnej było poznanie tajników tworzenia i zasad prowadzenia spółdzielni socjalnej. Wszyscy uczestnicy wizyty mieli okazję skorzystać z zajęć manualnych będących przykładem dobrych praktyk na alternatywne źródła pozyskiwania dochodu w prowadzonych gospodarstwach domowych. Wizyta studyjna była uzupełnieniem realizowanego projektu.

14 Spółdzielnia socjalna To podmiot prawny funkcjonujący na pograniczu działalności gospodarczej i organizacji pozarządowej. Jego celem jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków na rzecz ich zawodowej i społecznej reintegracji. Spółdzielnia socjalna jest zrzeszeniem osób w przeważającej liczbie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Członkowie spółdzielni są jej współwłaścicielami i zarządzają nią w sposób demokratyczny.

15 Jakie spółdzielnie mamy w Polsce? Rolnicze spółdzielnie produkcyjne Spółdzielnie mleczarskie Spółdzielnie rzemieślnicze Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe Spółdzielnie pracy i usług Spółdzielnie budowlane Spółdzielnie socjalne

16 Cel spółdzielni socjalnej Wykluczenie społeczne z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności uzależnienia, pobytu w więzieniu, uchodźctwa. Spółdzielnia socjalna Uregulowane społeczne i zawodowe. życie Aktywny członek społeczności lokalnej. Prowadzenie rynkowego przedsiębiorstwa, opierającego się na pracy spółdzielców

17 Jak utworzyć spółdzielnię socjalną? Pomysł na działalność gospodarczą spółdzielni Analiza możliwości funkcjonowania na rynku Opracowanie i przygotowanie statutu Zebranie założycielskie/ powołanie Kilkuosobowa grupa osób, uprawniona do założenia spółdzielni socjalnej - założyciele spółdzielni, poza opracowaniem statutu i dokumentów rejestracyjnych powinna przygotować szczegółową koncepcję jej funkcjonowania wraz z biznesplanem działalności gospodarczej. Rejestracja spółdzielni Spółdzielnia nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu. Może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (może np. nabyć nieruchomość lub zaciągać kredyty). Dokonanie zgłoszeń: Regon, Konto, NIP, ZUS, VAT Spółdzielnię socjalną rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) rejestr przedsiębiorców. Założyciele spółdzielni socjalnej są zwolnienie od opłat rejestracyjnych (zarówno za wpis do KRS, jak i za ogłoszenie o powstaniu spółdzielni w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

18 Wioska Garncarska Garncarska Wioska to nazwa pomysłu na pozarolniczą działalność gospodarczą, opartą na starych, ginących zawodach rzemieślniczych, tradycyjnych technologiach i zwyczajach. Celem projektu było stworzenie dobrze funkcjonującego i modelowego przedsiębiorstwa społecznego na wsi, złożonego z kilkunastu różnych podmiotów - organizacji i osób prowadzących działalność gospodarczą tworzących razem KLASTER. To przedsiębiorstwo społeczne prowadzi pod wspólną marką produkcję i usługi w zakresie garncarstwa, krawiectwa, produkcji papieru czerpanego, agroturystyki i turystyki zielonej. To nowa specjalizacja dla jednej z mazurskich wsi - Kamionki, gdzie ten projekt został realizowany oraz możliwość włączenia mieszkańców innych wsi z rejonu Nidzicy.

19

20

21

22

23

24

25 Pozostały zakres projektu W ramach realizowanego projektu uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem dochodowym w formie zasiłków celowych. Dodatkowo wszystkie osoby zostały skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.

26 Pozostały zakres projektu W ramach realizowanego projektu uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem dochodowym w formie zasiłków celowych. Dodatkowo wszystkie osoby zostały skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.

27 Dziękuję za uwagę!

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE Broszura została przygotowana w ramach projektu Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa 2013 Opracowanie: Blanka Krasuska Jolanta Szafrańska Grzegorz

Bardziej szczegółowo

str. 14-17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod jednym dachem, Fan Park).

str. 14-17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod jednym dachem, Fan Park). SPIS TREŚCI str. 3 - Słowem wstępu. str. 4-9 - ABC zakładania spółdzielni socjalnej. str. 10-11 - Spółdzielnia Socjalna WYSZOGRODZIANKA. str. 12-13 - Spółdzielnia socjalna EMETUS. str. 14-17 - Pomysły

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne 3 Podmioty Ekonomii Społecznej Spółdzielnie socjalne Jolanta Koral Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp Dlaczego spółdzielnie socjalne są potrzebne? 1 > > Co to jest spółdzielnia socjalna?

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność T. Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL

Czas na aktywność T. Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL Czas na aktywność T Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 KAPITAŁ LUDZKI HASOOC HA -''.'.'i.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozpowszechniana bezpłatnie. Realizatorem projektu jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nazwa Produktu: Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES) Tytuł Projektu: Venture Capital jako nowe i skuteczne narzędzie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Spółdzielczość socjalna w Polsce

Spółdzielczość socjalna w Polsce Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Spółdzielczość socjalna w Polsce Materiał opracowany na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych i danych statystycznych www.rpo.gov.pl Spis treści Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii Antoni Sobolewski, Paweł Klimek,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE za 2010 r. Konin, luty 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Katalog Ofert. Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Nidzica, 2013 rok

Katalog Ofert. Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Nidzica, 2013 rok Katalog Ofert Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Nidzica, 2013 rok 1 Opracowanie: www.cdpp.org.pl Nakład: 1500 egzemplarzy Nidzica, 2013 rok Katalog Ofert Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Projekt OWES współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo