Przegląd RWE Polska Rynku Energii RWE Grudzień 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd RWE Polska Rynku Energii RWE Grudzień 2011"

Transkrypt

1 Przegląd RWE Polska Rynku Energii RWE Grudzień 2011 PRZEGLĄD RYNKU ENERGii GRUDZiEŃ

2 Spis treści 1. RAPORT Rynek energii elektrycznej w Polsce... 3 Rynek SPOT... 3 Komentarz do rynku SPOT Analityka ds. Strategii Zakupu Energii RWE Polska S.A... 5 Rynek terminowy... 7 Komentarz do rynku terminowego Analityka ds. Strategii Zakupu Energii RWE Polska S.A...8 Rynek praw majątkowych, tzw. kolorów...9 Komentarz do rynku kolorów Analityka ds. Strategii Zakupu Energii RWE Polska S.A Rynek energii elektrycznej perspektywa Komentarz Analityka ds. Strategii Zakupu Energii RWE Polska S.A Rynek surowców i uprawnień do emisji CO 2 Komentarz Analityka ds. Strategii Zakupu Energii RWE Polska S.A JAK CZYTAĆ RAPORT? Rynek energii elektrycznej w Polsce wstęp Rynek Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A Rynek Terminowy na Towarowej Giełdzie Energii S.A Rynek praw majątkowych, tzw. kolorów Rynki surowców i uprawnień do emisji PRZEGLĄD WIADOMOŚCI Z RYNKU ENERGII ZASTRZEŻENIE PRAWNE

3 1. RAPORt RYNEK ENERGii ELEKtRYcZNEJ W POLScE RyneK SpOt cena IRDn24 na tge ROK 2011 [zł/mwh] IRDN 24 trend Cena IRDN 24 na TGE - rok 2011 irdn24 cena średnia arytmetyczna średnich ważonych wolumenem cen transakcji zawartych podczas fixingu i notowań ciągłych na poszczególnych godzinach z całej doby z rynków N-1 i N-2 dla tej samej daty dostawy data źródło: miesięczne ceny średnioważone DlA 24 godzin DOBy (listopad 2011) 380 [zł/mwh] godzina źródło: 3

4 ZApOtRZeBOWAnIe W KRAjOWym SyStemIe elektroenergetycznym lata Zapotrzebowanie w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym lata ,81% 1,65% GWh dane tygodniowe miesiące miesiące styczeń -2,38% luty 3,28% marzec 2,39% kwiecień 3,35% maj 1,74% czerwiec 3,49% lipiec 0,18% sierpień 2,83% wrzesień 1,38% październik 1,12% listopad 3,35% źródło: opracowanie własne na podstawie danych Dane kalendarzowe dni robocze dni wolne dni świąteczne dni robocze dni wolne dni świąteczne Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Ø Temperatura (Warszawa) Styczeń -8,1 o C -0,6 o C Luty -1,8 o C -3,8 o C Marzec 3,9 o C 3,3 o C Kwiecień 9,5 o C 11,1 o C Maj 13,6 o C 14,4 o C Czerwiec 17,8 o C 18,9 o C Lipiec 21,9 o C 17,9 o C Sierpień 19,7 o C 18,7 o C Wrzesień 12,4 o C 15,0 o C Październik 6,0 o C 8,3 o C Listopad 5,7 o C 2,9 o C źródło: opracowanie własne 4

5 KOmentARZ DO RynKU SpOt AnAlItyKA DS. StRAtegII ZAKUpU energii RWe polska S.A. listopad najdroższym miesiącem ROKU na RynKU SpOt W listopadzie średnia cena energii elektrycznej na rynku SPOT wzrosła w stosunku do października o 12 proc. i wyniosła 229,5 zł/mwh. Średnia dobowa cena wahała się od 164 do 297 zł/mwh. Miało na to wpływ m.in. planowane bądź awaryjne wyłączenia najefektywniejszych bloków w Polsce, w tym nowego bloku w Bełchatowie. Dodatkowo średnia temperatura w listopadzie była o prawie 3 C niższa niż w zeszłym roku, a zapotrzebowanie na energię wzrosło o 3,3 proc. w stosunku do listopada ubiegłego roku. Bardzo wysokie oraz zmienne ceny na rynku SPOT były zaskoczeniem dla wszystkich uczestników rynku. Miało to jednak racjonalne uzasadnienie. Średnia temperatura wyniosła 2,9 C i była o prawie 3 C niższa niż w listopadzie roku ubiegłego, kiedy po wysokich temperaturach w pierwszej części miesiąca mieliśmy nadejście fali mrozów ze średnią dobową temperaturą poniżej -10 C. Pogoda w listopadzie tego roku była bardziej stabilna. Nie zaobserwowano praktycznie żadnych opadów deszczu ani śniegu. Niska amplituda średnich dobowych temperatur to tylko 11 C, przy 24 C w listopadzie ubiegłego roku. Ponadto mieliśmy w Polsce bardzo łagodne przymrozki w godzinach nocnych, stąd złudne wyobrażenie, że listopad tego roku był dużo cieplejszy. Niższe średnie temperatury w listopadzie przełożyły się na większe zużycie energii w systemie o ok. 3,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego, przy średniorocznym przyroście zapotrzebowania wynoszącym 1,81 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku Ponadprzeciętne zapotrzebowanie przełożyło się na wzrost ceny. Wzrostowi po stronie popytowej towarzyszyły ograniczenia energii po stronie podażowej. Brak dużych przymrozków spowodował, że elektrociepłownie nie pracowały na pełnych mocach, więc mniej było tańszej energii w systemie ze źródeł kogeneracyjnych. Wystąpiły też problemy po stronie wytwórców 5

6 z elektrowni zawodowych. Prawie cały miesiąc nie pracował nowy blok w Bełchatowie, a poza tym w ostatnich miesiącach nasiliła się liczba awarii bloków. Poziom wyłączeń awaryjnych był w niektórych dniach prawie czterokrotnie wyższy od średniej dobowej. Miało to znaczny wpływ na ceny na rynku bilansującym, które odchylały się nawet o 120 proc. od cen dla tych dni na rynku giełdowym. Wysokie ceny na rynku bilansującym były silnym impulsem dla wzrostu cen na rynku SPOT. Ponowne uruchomienie nowego bloku w Bełchatowie 25 listopada i spadek poziomu wyłączeń bloków do poziomu średnich wielkości sprawiły, że ceny pod koniec miesiąca zaczęły się stabilizować i powracać do wcześniej notowanych poziomów w okolicach 200 zł/mwh. Saldo wymiany transgranicznej w listopadzie było wyższe niż w poprzednim miesiącu, jednak wielkość wyeksportowanej energii netto nie odbiegała od średnich poziomów wymiana międzystrefowa nie miała więc znaczącego wpływu na to, co działo się w listopadzie na rynku SPOT. ŁUKASZ DĄBROWSKI Analityk ds. Strategii Zakupu Energii RWE Polska S.A. 6

7 RyneK terminowy KURS ROZlIcZenIOWy produktów BASe_y-12 I peak5_y Kurs rozliczeniowy produktów Base_Y-12 i Peak5_Y-12 kurs rozliczeniowy base Wolumeny zawartych kontraktów na produkty Base_Y-12 i Peak5_Y-12 kurs rozliczeniowy peak wolumen base wolumen peak Wolumeny zawartych kontraktów na produkty Base_Y-12 i Peak5_Y wolumen [MWh] [zł/mwh] Base data [zł/mwh] Peak źródło: WOlUmeny ZAWARtych KOntRAKtóW na produkty BASe_y-12 I peak5_y-12 wolumen [MWh] wolumen base wolumen peak data źródło: 7

8 Komentarz do rynku terminowego Analityka ds. Strategii Zakupu Energii RWE Polska S.A. Stabilizacja na rynku kontraktów terminowych Ceny kontraktów terminowych na rok 2012 nie ulegają większym zmianom od czerwca bieżącego roku. Cena waha się w przedziale zł/mwh i nic nie wskazuje, by w ostatnim miesiącu miała ulec drastycznej zmianie. Stabilny poziom notowań kontraktów terminowych na rok 2012 wskazuje na silny konsensus rynku co do wyceny tego produktu na najbliższy rok. Niepewność wobec stanu gospodarki w przyszłym roku przekłada się na brak przesłanek wskazujących na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, i jednocześnie skutecznie ogranicza presję wzrostu cen w kontraktach na 2012 rok. Poza tym klienci spółek obrotu są już w większości zakontraktowani na przyszły rok, dlatego nie oczekuje się znacznych wahań cen w ostatnim miesiącu roku. Coraz większa uwaga koncentruje się na roku Kontrakty na rok 2013 w listopadzie wyceniano na niskim, w stosunku do poprzednich miesięcy, poziomie 214,70 zł/mwh. Dla porównania produkt ten kosztował w czerwcu 220 zł/mwh. Na podstawie historycznych obserwacji moglibyśmy się spodziewać systematycznego wzrostu cen produktów rocznych z miesiąca na miesiąc, tymczasem od połowy roku wartość kontraktów na rok 2013 systematycznie spada. Rynek może coraz bardziej obawiać się gorszej koniunktury w gospodarce w kolejnych latach. 8

9 RyneK praw majątkowych, tzw. KOlORóW WOlUmen I InDeKS cen ZIelOnych certyfikatów wolumen [MWh] wolumen Indeks PMOZE_A indeks PMOZE_A [zł/ MWh] Definicje indeksów przedstawione są w części Jak czytać Raport Miesięczny? Wstęp do rynku dzień notowań źródło: WOlUmen I InDeKS cen czerwonych certyfikatów Wolumen i indeks cen "czerwonych certyfikatów" wolumen Indeks PMEC wolumen [MWh] indeks PMEC [zł/mwh] 11 8 dzień notowań źródło: 9

10 WOlUmen I InDeKS cen żółtych certyfikatów Wolumen i indeks "żółtych certyfikatów" wolumen Indeks PMGM wolumen [MWh] indeks PMGM [zł/mwh] indeks pmgm [zł/mwh] dzień notowań źródło: 10

11 Komentarz do rynku kolorów Analityka ds. Strategii Zakupu Energii RWE Polska S.A. Certyfikaty zielone (źródła odnawialne) Duża podaż i stabilizacja na rynku certyfikatów zielonych W ostatnim okresie wolumen obrotów był płynny i utrzymywał się na stabilnym poziomie. Rynek zielonych certyfikatów cechują duża podaż, długa perspektywa i niski poziom ryzyka. Notowania indeksu PMOZE_A stopniowo wzrastały głównie za sprawą zbliżania się okresu rozliczenia obowiązku (im krótszy okres, tym niższa wartość pieniądza w czasie w odniesieniu do opłaty zastępczej). Sytuacje może zmienić jedynie projekt nowego rozporządzenia, mający zmienić metodykę przyznawania zielonych certyfikatów i sposób wyznaczania opłaty zastępczej. Do tego czasu nie powinniśmy jednak oczekiwać znacznych zmian na tym rynku. Certyfikaty czerwone (wysoko sprawna kogeneracja na węglu) Wyczekiwanie na nowe obowiązki dotyczące kogeneracji Od sierpnia widoczna jest duża chwiejność na rynku czerwonych certyfikatów, której przyczyną jest brak jasnych informacji odnośnie do zasad i poziomów obowiązków po 2012 roku. Znaczny wzrost opłaty zastępczej na rok 2011 zachęcił również inwestorów do zakupu większej ilości w celu przeniesienia tych praw na kolejny rok. Te czynniki spowodowały spadek ceny do poziomu 8 9 zł/mwh w październiku i listopadzie. Certyfikaty żółte (kogeneracja opalana gazem) Niski popyt i niska podaż na rynku certyfikatów żółtych Stabilny poziom opłaty zastępczej na lata spowodował, iż inwestorzy nie byli zainteresowani nabyciem tych praw w dłuższej perspektywie. Niska podaż, stabilny poziom opłaty zastępczej i brak jasnej perspektywy po 2012 roku nie stymuluje większej aktywności uczestników rynku. Cena zmierza w kierunku opłaty zastępczej, ilość handlowanych wolumenów jest bardzo niska. Nic nie wskazuje, że do momentu pojawienia się projektu nowego rozporządzenia, miałoby się coś zmienić. Certyfikaty fioletowe (źródła wykorzystujące gaz z odmetanowania kopalń lub biogaz) Bardzo niska płynność na rynku certyfikatów fioletowych Obowiązek uwzględniania fioletowych certyfikatów w kalkulacji cen dla klientów funkcjonuje od 10 września. Do tej pory na rynku brakuje płynności odbyło się tylko kilka transakcji: 12 lipca 2011 indeks PMMET osiągnął poziom 55,45 zł/mwh, a wolumen obrotu wyniósł 387 MWh, oraz 25 października 2011 indeks PMMET osiągnął poziom 58,20 zł/mwh, a wolumen obrotu wyniósł 12 MWh. W listopadzie przeprowadzono cztery transakcje na łączny wolumen 247 MWh po średniej cenie 58,37 zł/mw. Szacowany wpływ na cenę w 2011 to ok. 0,06 zł/mw, a w całym roku 2012 będzie to ok. 0,40 zł/mwh. 11

12 Rynek energii elektrycznej perspektywa Komentarz Analityka ds. Strategii Zakupu Energii RWE Polska S.A. Co wpłynie na poziom cen energii? Cena na rynku SPOT powinna w grudniu powrócić do poziomów z września i października, a być może do jeszcze niższych. Wskazuje na to dostępność mocy wytwórczych. W grudniu wszystkie najtańsze bloki elektrowni zawodowych mają być dostępne. Po stronie podażowej możemy także liczyć na dużo wyższą produkcję energii elektrycznej, wytwarzanej w kogeneracji przez elektrociepłownie. Z drugiej strony łagodna, jak do tej pory, zima może wskazywać, że wzrost zapotrzebowania nie będzie tak znaczący. Tegoroczny grudzień będzie miał jedynie 21 dni roboczych (dla porównania rok temu było ich 23), co przyczyni się również do umiarkowanego zapotrzebowania. Jeśli tylko nie pojawią się nieplanowane awarie bloków, w takiej skali jak w listopadzie, można założyć, że średnia cena powinna być o co najmniej 30 zł/mwh niższa od średniej listopadowej. Na rynku terminowym w grudniu zakończy się kontraktacja na rok Stabilny poziom cen i wielkość handlowanych wolumenów w ostatnim półroczu pozwala przypuszczać, że cena ta nie ulegnie już znaczącej zmianie. Coraz większą wagę na rynku terminowym ma kontraktacja na kolejny rok Na chwilę obecną inwestorzy dość nieufnie podchodzą do tego okresu. Coraz gorsze prognozy makroekonomiczne sprawiają, że cena produktu 2013 od połowy roku systematycznie spada: z 220 zł/mwh do obecnie 214 zł/mwh. Wydaje się, że niekorzystne nastroje inwestorów skutecznie przeciwdziałają wzrostowi cen. Cena będzie wypadkową tych nastrojów oraz oczekiwań producentów wobec przeniesienia w cenie wszystkich kosztów wytwarzania. Sytuację na rynku mogą zmienić: wzrost cen surowców energetycznych i planowane niedobory uprawnień do emisji dla trzeciego okresu rozliczeniowego ( ), dotykające szczególnie krajowych wytwórców, 12

13 RyneK SUROWcóW I UpRAWnIeń DO emisji co 2 KOmentARZ AnAlItyKA DS. StRAtegII ZAKUpU energii RWe polska S.A. gospodarki KRAjóW ROZWInIętych coraz mniej IStOtne DlA RynKU SUROWcóW Na rynkach surowców utrzymuje się trend wzrostowy. Dodatkowo osłabiający się w kolejnych miesiącach polski złoty potęguje ten niekorzystny efekt dla polskiej gospodarki. Sytuacja ta jest odejściem od historycznej prawidłowości, że kryzys najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Japonia, pociąga za sobą spadki cen na rynkach surowców. Obecnie sytuacja jest odwrotna. Może to świadczyć o zmniejszającej się roli tych regionów w skali gospodarki światowej. Cała gospodarka światowa rozwija się w tempie około 4 proc., co napędzają kraje azjatyckie (głównie Chiny) i kraje Ameryki Południowej. Kryzys, który teraz ma miejsce, nie jest zatem ogólnoświatowym. Świadczy o tym wzrost konsumpcji surowców, np. światowa konsumpcja węgla będzie w 2011 roku około 10 proc. wyższa niż w roku ubiegłym. Silny rozwój wyżej wymienionych krajów napędza popyt na surowce, co w konsekwencji podnosi ich ceny. Taki obrót spraw jest bardzo niekorzystny dla gospodarek krajów rozwiniętych, które targane kryzysem i problemami ogromnego zadłużenia muszą dodatkowo radzić sobie z problemami drogich surowców, co nie ułatwia wyjścia z kryzysu. ceny WęglA, ROpy, energii elektrycznej na RynKU europejskim Wykres Ceny: węgla, ropy, energii elektrycznej na rynku europejskim węgiel produkt roczny ICE Rotterdam Coal Futures [PLN/t] ropa produkt roczny ICE Brent Crude Futures [PLN/bbl] energia produkt roczny base EEX Cal [PLN/MWh] Definicje indeksów przedstawione są w części Jak czytać Raport Miesięczny? Wstęp do rynku energii cena data notowania Źródło: opracowanie własne na podstawie 13

14 Niejasna perspektywa handlu w trzecim okresie alokacji i nadwyżka uprawnień do emisji CO 2 w ramach aktualnego systemu powodem utrzymania cen na niskim poziomie. W październiku średnie ceny uprawnień do emisji CO 2 zawierały się w przedziale 9,96 10,65 euro. W listopadzie spadek cen jeszcze bardziej się pogłębił, osiągając dno na poziomie 7,71 euro. Niepewność na europejskich rynkach, obawy przed kryzysem w strefie euro oraz słabsze dane makroekonomiczne wpłynęły na utrzymywanie spadku ceny uprawnień. W nadchodzących tygodniach prawdopodobne jest utrzymanie się, obserwowanej w ostatnich miesiącach, niepewnej sytuacji na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2, sprzyjającej nieznacznemu spadkowi cen. Może się do tego przyczynić m.in. duża nadwyżka przydzielonych uprawnień do emisji CO 2. ceny UpRAWnIeń DO emisji co 2 na RynKU europejskim (KOntRAKt terminowy grudzień 2011) [EUR/t] dzień notow ania Źródło: opracowanie własne na podstawie 14

15 2. JAK CZYTAĆ RAPORT? Rynek energii elektrycznej w Polsce wstęp W Polsce za moment powstania rynku energii elektrycznej uważa się wejście w życie ustawy Prawo energetyczne w kwietniu 1997 roku. Od tej chwili energia elektryczna przestała być traktowana jako dobro powszechne, stając się towarem. Rozpoczęty proces demonopolizacji energetyki doprowadził do jej podziału na podsektory: wytwarzania, przesyłu i dystrybucji oraz obrotu (handlu) energią. Celem wprowadzonych zmian było uruchomienie mechanizmów rynkowych w energetyce, tworzących konkurencyjny rynek energii elektrycznej. Wytwarzanie i handel energią elektryczną straciły charakter monopolu, a wprowadzenie konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi miało doprowadzić do zapewnienia racjonalnego poziomu cen energii. Spółki obrotu energią (takie jak np. RWE Polska), elektrownie, pozataryfowi odbiorcy energii elektrycznej (duzi odbiorcy bezpośrednio uczestniczący w rynku), domy maklerskie uczestniczą w hurtowym rynku energii elektrycznej. Na rynku hurtowym energię można kupować w kontraktach bilateralnych, na giełdach i na internetowych platformach obrotu. W chwili obecnej w Polsce funkcjonują dwie giełdy energii: Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) oraz poee Rynek Energii Giełdy Papierów Wartościowych (POEE), z których bardziej płynna jest TGE. Stąd Raport RWE opiera się w znacznym stopniu na danych pochodzących właśnie z TGE. Państwa firma uczestniczy natomiast w rynku detalicznym energii elektrycznej. Cena dla odbiorcy na rynku detalicznym różni się od cen na rynku hurtowym między innymi: wysokością akcyzy, kosztem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracji, kosztem udziału w Rynku Bilansującym oraz kosztami transakcyjnymi sprzedawcy. Strukturę kosztową energii elektrycznej przedstawia wykres obok. Struktura kosztowa energii elektrycznej m.in. koszty transakcyjne, rynek bilansujący, marża certyfikaty energia skojarzona (gaz) certyfikaty energia skojarzona (węgiel) certyfikaty OZE akcyza koszty zakupu energii elektrycznej Na giełdach można zawierać kontrakty na dostawę energii elektrycznej z realizacją następnego dnia (Rynek Dnia Następnego, tzw. SPOT), a także kontrakty terminowe z realizacją w określonym okresie w przyszłości, np. w następnym kwartale, na cały kolejny rok czy też wybrany tydzień danego roku (Rynek Towarowy Terminowy). Więcej na ten temat znajdziecie Państwo na kolejnych stronach Raportu. 15

16 Rynek Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Na Rynku Dnia Następnego (RDN) możliwy jest obrót energią elektryczną z dostawą w konkretnych godzinach następnej doby. Jednym z podstawowych celów RDN jest umożliwianie wstępnego zbilansowania pozycji kontraktowych, polegającego na dopasowaniu wolumenu energii elektrycznej do zmieniającego się zapotrzebowania podmiotów rynku hurtowego. Na tym rynku kupowane i sprzedawane są wolumeny energii, wynikające z różnicy pomiędzy dynamicznie zmieniającym się zapotrzebowaniem (zależnym np. od warunków pogodowych) a uprzednio zawartymi kontraktami. RDN pełni również ważną funkcję w kreowaniu cen odniesienia energii elektrycznej dla pozostałych kontraktów zawieranych na hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce. Na RDN oprócz kontraktów na dostawę energii w konkretnej godzinie następnej doby można zawrzeć transakcje na kontrakty blokowe: Pasmo kontrakt z dostawą takiego samego wolumenu energii w każdej godzinie doby; Euroszczyt kontrakt z dostawą takiego samego wolumenu energii w każdej godzinie szczytu (15 godzin); Offpeak kontrakt z dostawą takiego samego wolumenu energii w każdej godzinie doliny zapotrzebowania ; Poranek kontrakt z dostawą takiego samego wolumenu energii w każdej godzinie poranka ( ). TGE, oprócz cen dla poszczególnych godzin, publikuje również dzienne indeksy dla danej doby, które stanowią uśrednione ceny dla całej doby lub jej części (kontraktów blokowych) i ułatwiają śledzenie średnioterminowego trendu na rynku energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej są zróżnicowane dla poszczególnych dni (np. dni robocze, soboty, niedziele, święta), co wpływa między innymi na zmienność krzywej cen. Liczba dni roboczych i świątecznych dla lat Dane kalendarzowe dni robocze dni wolne w tym dni świąteczne dni robocze dni wolne w tym dni świąteczne Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Źródło: opracowanie własne 16

17 W Raporcie przedstawiamy długoterminowy trend na rynku SPOT na bazie indeksu IRDN24, który opisuje cenę średnią arytmetyczną średnich ważonych cen transakcji zawartych dla całej doby, wyrażoną w PLN/MWh. Prezentujemy Państwu również ceny godzinowe dla ostatniego miesiąca, aby mogli Państwo na bieżąco śledzić rozwój cen w różnych porach dnia. Jest to szczególnie ważne dla tych z Państwa, którzy rozważają skorzystanie z naszego produktu Zakup energii na rynku SPOT lub/i mają możliwość optymalizacji profilu zużycia. Poziom cen energii elektrycznej na rynku SPOT jest zależny od wielu wzajemnie na siebie oddziaływających czynników. Wśród nich możemy wymienić: warunki pogodowe (np. temperatura, zachmurzenie, opady) układ dni (np. dni robocze, weekendowe, dni świąteczne, dni świąteczne połączone z weekendami, sezony urlopowe) dostępność mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) ograniczenia sieciowe, zdolności wytwórcze poziom zapotrzebowania w KSE wymiana międzysystemowa (import, eksport energii elektrycznej) nietypowe wydarzenia (np. Euro 2012) ceny nośników energii (ropa, węgiel, gaz) ceny rynku terminowego energii elektrycznej pozycję kontraktową podmiotów na rynku (np. czy większość podmiotów kupuje, czy sprzedaje energię) W Raporcie prezentujemy również poziom zapotrzebowania w KSE. Warto wiedzieć, że czynnikami wpływającymi na poziom zapotrzebowania są przede wszystkim warunki atmosferyczne oraz tempo wzrostu gospodarczego. 17

18 Rynek Terminowy na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Rynek Terminowy Towarowy (RTT) umożliwia zawieranie transakcji na dostawę energii elektrycznej w określonym okresie w przyszłości. Ceny kształtujące się na rynku terminowym wyrażają również panujące na rynku przekonanie na temat kształtowania się cen energii w przyszłości. Przedmiotem obrotu na RTT są kontrakty terminowe na dostawę energii elektrycznej, będące umową, w której sprzedający (wystawca kontraktu) zobowiązuje się do dostarczenia energii elektrycznej w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie, a kupujący (nabywca kontraktu) zobowiązuje się do nabycia energii elektrycznej w określonym terminie i po określonej cenie. Kontrakty terminowe pozwalają wyznaczyć cenę energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym (na TGE do trzech lat do przodu), co stwarza istotne impulsy cenowe dla inwestorów, którzy planują budowę nowych mocy wytwórczych. Klientom pozwalają natomiast prognozować ceny, optymalizować swoje koszty zakupu energii elektrycznej i zabezpieczać się przed ryzykiem ceny. Obecnie na RTT prowadzony jest obrót dwoma typami kontraktów: kontrakt forward typu BASE (pasmo) z 24-godzinnym okresem wykonania (dostawy), niezależnie od dnia tygodnia czy pory roku; kontrakt forward typu PEAK5 (szczyt) z dostawą w godzinach od 7.00 do (15 godzin w dobie) w dni robocze. Ze względu na termin wykonania istnieją cztery rodzaje kontraktów: Tygodniowe (BASE_W) i (PEAK5_W); Miesięczne (BASE_M) i (PEAK5_M); Kwartalne (BASE_Q) i (PEAK5_Q); Roczne (BASE_Y) i (PEAK5_Y). Skrótowa nazwa danego kontraktu wskazuje na jego typ i termin wykonania, np. kontrakt PEAK5_Q-4-12 oznacza kontrakt terminowy na dostawę energii elektrycznej w dni robocze w IV kwartale 2012 r. w godzinach od 7.00 do Poziom cen energii elektrycznej na rynku terminowym jest zależny, podobnie jak na rynku SPOT, od wielu czynników. Wśród nich możemy wymienić: ceny nośników energii (ropa, węgiel, gaz), ceny uprawnień do emisji CO 2, nadwyżki lub niedobory mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, regulacje prawne (np. podatek akcyzowy na energię czy węgiel), zachowania podmiotów biorących udział w rynku (tzn. gra popytu i podaży), poziomy cen energii w kontraktach terminowych na innych rynkach graniczących z Polską. Notowania kontraktów terminowych odbywają się tylko w dni robocze w systemie notowań ciągłych, w godz. od 8.00 do Szczegółowe zasady ustalania dziennych kursów rozliczeniowych dostępne są na stronie internetowej TGE S.A. 18

19 Rynek praw majątkowych, tzw. kolorów Rynek praw majątkowych, zwanych potocznie kolorami, jest uregulowany zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami do tej ustawy. Stworzony prawnie system wsparcia dla źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych (jednoczesne, czyli skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej) pozwala wytwórcom energii elektrycznej z tego typu źródeł sprzedawać prawa majątkowe, nakładając jednocześnie na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną odbiorcy końcowemu obowiązek zakupu tych praw. Zakupione prawa majątkowe dla energii elektrycznej wytworzonej w źródłach: odnawialnych oraz kogeneracyjnych, tj. z gazu, węgla i metanu kopalnianego w skojarzeniu z ciepłem, podlegają umorzeniu. Alternatywnym rozwiązaniem jest uiszczenie opłaty zastępczej przez przedsiębiorstwo energetyczne. Poniższa tabela przedstawia procentowe udziały obowiązków w okresie Część z nich na chwilę obecną określona jest na krótszy okres czasu. Obowiązki zakupu kolorów OZE* 10,4% 10,4% 10,4% 10,9% 11,4% 11,9% 12,4% 12,9% Skojarzona (węgiel) 21,3% 22,2% 23,2% Skojarzona (gaz) 3,1% 3,3% 3,5% Skojarzona (metan kopalniany) 0,4% 0,6% 0,9% 1,1% 1,3% 1,5% 1,8% 2,3% * Odnawialne źródła energii (OZE) Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. (DzU nr 156 poz. 969) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. (DzU nr 176 poz. 1052) Poziom opłat zastępczych w połączeniu z udziałem procentowym obowiązków pozwala na określenie wpływu tych obowiązków na cenę dla odbiorcy końcowego. Tabela Koszt kolorów dla odbiorcy końcowego prezentuje jednostkowe opłaty zastępcze dla poszczególnych kolorów w okresie oraz ilustruje ich wpływ na cenę, pokazując, ile każdy odbiorca końcowy płaci za realizację wszystkich obowiązków kolorowych przez przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną. Wyliczenia są wykonane zgodnie z formułą: opłata zastępcza x procentowy obowiązek zakupów kolorów. Koszt kolorów odbiorcy końcowego (przykład na bazie opłaty zastępczej) Jedn Opłata zastępcza Jedn OZE PLN/MWh 27,87 28,59 Skojarzona (węgiel) PLN/MWh 4,97 6,57 Skojarzona (gaz) PLN/MWh 3,99 4,20 Skojarzona PLN/MWh 0,00 0,24 (metan kopalniany) RAZEM PLN/MWh 36,83 39,59 Źródło: opracowanie własne OZE PLN/MWh 267,95 274,92 Skojarzona (węgiel) PLN/MWh 23,32 29,58 Skojarzona (gaz) PLN/MWh 128,80 127,15 Skojarzona (metan kopalniany) PLN/MWh 59,16 59,16 Źródło: opracowanie własne 19

20 Rynek Praw Majątkowych dla wszystkich kolorów jest prowadzony na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Poniższe oznaczenia określają prawa majątkowe poszczególnych kolorów. Umownie możemy je nazwać certyfikatami: zielonymi, czerwonymi, żółtymi i fioletowymi. PMOZE_A, tj. do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii, której okres produkcji (wskazany w Świadectwie Pochodzenia) rozpoczął się od dnia 1 marca 2009 r. (włącznie) umownie zwane certyfikatami zielonymi. PMEC, tj. do Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2 Prawa energetycznego (węgiel) umownie zwane certyfikatami czerwonymi, PMGM, tj. do Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 Prawa energetycznego (gaz) umownie zwane certyfikatami żółtymi. PMMET, tj. do Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a) Prawa energetycznego (metan kopalniany) umownie zwane certyfikatami fioletowymi. TGE publikuje indeksy dla każdego z rodzaju Praw Majątkowych, stanowiących cenę średnią ważoną wolumenu ze wszystkich transakcji danym kontraktem, np. PMOZE_A na sesji giełdowej. Poniższa tabela zawiera zestawienie oznaczeń praw majątkowych i odpowiadających im indeksów dla poszczególnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Źródło energii Skrótowa nazwa Praw Majątkowych Kolor certyfikatu Nazwa Indeksu Odnawialne Źródło Energii PMOZE_A Zielony OZEX_A Węgiel PMEC Czerwony KECX Gaz PMGM Żółty KGMX Metan kopalniany PMMET Fioletowy KMETX Raport przedstawia kształtowanie się indeksów dla poszczególnych źródeł energii. 20

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Wpływ zmian rynkowych na ceny energii Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Sytuacja techniczna KSE w okresie Q1 2014 50 000 45 000 40 000 35 000 Dane o produkcji

Bardziej szczegółowo

Przegląd RWE Polska Rynku Energii RWE Październik 2011 PRZEGLĄD RYNKU ENERGII

Przegląd RWE Polska Rynku Energii RWE Październik 2011 PRZEGLĄD RYNKU ENERGII Przegląd RWE Polska Rynku Energii RWE Październik 2011 PRZEGLĄD RYNKU ENERGII PaŹdziernik 2011 1 Spis treści 1. RAPORT Rynek energii elektrycznej w Polsce... 3 Rynek SPOT... 3 Komentarz do rynku SPOT Głównego

Bardziej szczegółowo

Cena energii i jej elementy składowe. Artur Michalski, Biuro Cen i Taryf ENEA SA

Cena energii i jej elementy składowe. Artur Michalski, Biuro Cen i Taryf ENEA SA Cena energii i jej elementy składowe Artur Michalski, Biuro Cen i Taryf ENEA SA Czynniki wpływające na wysokość ceny Aktualna wycena produktów na rynku terminowym oraz ich płynność (BASE, PEAK) Prognoza

Bardziej szczegółowo

Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r.

Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r. VII-XII 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Informacja prasowa Warszawa, 18 stycznia212 Ponad 5% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 211 r. Obrót na wszystkich rynkach, dedykowanych energii

Bardziej szczegółowo

Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych

Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych Rynki prowadzone przez TGE, nowe produkty Leszek Prachniak Dyrektor Departamentu Notowao Towarowa Giełda Energii S.A. Leszek.prachniak@polpx.pl TGE prowadzone

Bardziej szczegółowo

RE Giełda Energii. Wykład 4

RE Giełda Energii. Wykład 4 RE Giełda Energii Wykład 4 Rynek konkurencyjny i regulowany Trzy możliwości sprzedaży (rynek hurtowy) Kontrakt dwustronny Giełda Energii Rynek Bilansujący Giełda Energii Giełda Rynek Dnia Następnego System

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Warszawa, 5 lipca 2013 r. Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w I półroczu 2013 r. wyniósł 72,310 TWh, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r.

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Warszawa, 7 czerwca 2013 r. Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Informacja prasowa Łączny obrót energią elektryczną w maju br. wyniósł 11,592 TWh - wzrost

Bardziej szczegółowo

Ceny energii elektrycznej

Ceny energii elektrycznej 01-maj 11-maj 21-maj 31-maj 29 gru 12 sty 26 sty 9 lut 23 lut 9 mar 23 mar 6 kwi 20 kwi 4 maj 18 maj 1 cze Ceny energii elektrycznej 220 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN

Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN 20-maj 30-maj 09-cze 19-cze 1 kwi 15 kwi 29 kwi 13 maj 27 maj 10 cze 24 cze 200 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Leszek Prachniak Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych e-mail:leszek.prachniak@tge.pl 1 Kto może zostać Członkiem Giełdy? Członkami Giełdy mogą być podmioty określone

Bardziej szczegółowo

Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu

Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu Warszawa, 5 lutego 2015 r. Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu Informacja prasowa Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2014 roku, na

Bardziej szczegółowo

Obroty i średnie ceny na rynku terminowym

Obroty i średnie ceny na rynku terminowym 15-maj 25-maj 04-cze 14-cze 1 kwi 15 kwi 29 kwi 13 maj 27 maj 10 cze 220 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013 Avg m-c 2013 210 200 190 Notowania kontraktów forward dla produktu

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w lutym 2013 r. kolejne rekordy na Towarowej Giełdzie Energii

Rynek energii elektrycznej w lutym 2013 r. kolejne rekordy na Towarowej Giełdzie Energii Rynek energii elektrycznej w lutym 2013 r. kolejne rekordy na Towarowej Giełdzie Energii Informacja prasowa Łączny obrót energią elektryczną: 13,789 TWh wzrost o 257 proc. r/r Warszawa, 11 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Ceny energii elektrycznej

Ceny energii elektrycznej 19-kwi 26-kwi 03-maj Ceny energii elektrycznej 10-maj 17-maj 29 gru 11 sty 24 sty 6 lut 19 lut 4 mar 17 mar 30 mar 12 kwi 25 kwi 8 maj 21 maj 220 180 140 PLN/MWh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012

Bardziej szczegółowo

RWE Polska. RAPORT O RYNKU energii elektrycznej w Polsce w 2012 r. 1. RAPORT O RYNKU energii elektrycznej w Polsce

RWE Polska. RAPORT O RYNKU energii elektrycznej w Polsce w 2012 r. 1. RAPORT O RYNKU energii elektrycznej w Polsce RWE Polska RAPORT O RYNKU energii elektrycznej w Polsce w 2012 r. 1 RAPORT O RYNKU energii elektrycznej w Polsce Sylwia Piekut Analityk ds. Strategii Zakupu RWE Polska S.A. Sławomir Skoczek Główny Analityk

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Grudzień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Grudzień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 150,00 140,00 średni kurs ważony obrotem kurs max kurs min Grudzień 2003 130,00 120,00 110,00 100,00

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Sierpień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Sierpień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 140,00 RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] Sierpień 2003 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 średni kurs ważony obrotem kurs

Bardziej szczegółowo

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw ątkowych Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii S.A. Forum Czystej Energii, Targi POLEKO Poznań, 24-26 listopad 2009 Rejestr świadectw pochodzenia i obrót prawami

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Konrad Świderek PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie Jachranka, 22 października 2010 r. Plan prezentacji Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Warszawa 26.06.2013 Rynek giełdowy - rynkiem konkurencyjnym www.tge.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Czerwiec Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Czerwiec Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 14, RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 24 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, średni kurs ważony obrotem kurs max kurs min 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce III edycja raportu ING Bank Śląskiego i na temat finansowania inwestycji energetycznych Maj 2013 Jeszcze niedawno ulegaliśmy magii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 stycznia 2014 r.

Warszawa, 27 stycznia 2014 r. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. Najlepszy rok w historii Towarowej Giełdy Energii Informacja prasowa Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2013 r. na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Listopad Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Listopad Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] RAPORT MIESIĘCZNY Rynek Dnia Następnego 2002 Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 kurs średni kurs ważony obrotem kurs kurs max kurs kurs min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Listopad Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Listopad Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 150,00 140,00 RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] średni kurs ważony obrotem kurs max kurs min 2003 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Luty Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Luty Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] RAPORT MIESIĘCZNY 2004 150,00 Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 średni kurs ważony

Bardziej szczegółowo

Ceny energii elektrycznej

Ceny energii elektrycznej 01-kwi 11-kwi 21-kwi 01-maj 11-maj 21-maj 1 mar 16 mar 31 mar 15 kwi 30 kwi 15 maj Ceny energii elektrycznej 220 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013 Avg m-c 2013 190 185

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Styczeń Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Styczeń Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 140,00 RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 2004 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 średni kurs ważony obrotem

Bardziej szczegółowo

Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego

Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego Warszawa, 06.07.2016 r. Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego Energia elektryczna Informacja prasowa Całkowity wolumen wszystkich transakcji

Bardziej szczegółowo

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r.

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r. Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich Lipiec 2014 r. Agenda TGE kim jesteśmy? TGE o nas Struktura przychodów Grupy GPW w 2013 r. Roczne przychody ze sprzedaży TGE Grupa TGE

Bardziej szczegółowo

Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE. Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE

Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE. Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 810 czerwca 2015 Spis treści 1. Ustawa o OZE informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Materiały do broszury informacyjnej o RTEE Strona 1 z 10 Kontrakty typu FORWARD Ogólne informacje: Notowane kontrakty: całodobowe (BASE) oraz szczytowe

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Czynniki mające wpływ na kształtowanie się cen energii na rynku w Polsce

Czynniki mające wpływ na kształtowanie się cen energii na rynku w Polsce Czynniki mające wpływ na kształtowanie się cen energii na rynku w Polsce Robert Zajdler Marcin Gałczyński Warszawa, dnia września 25 r. Polski rynek energii elektrycznej jest obecnie dużym systemem stale

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Wrzesień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Wrzesień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 15, RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 24 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, średni kurs ważony obrotem kurs max kurs min 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu Toruń, 7 stycznia 2013 r. Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu W grudniu 2012 r. wolumen handlowanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rynku spotowym był

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie jest możliwe podbicie benchmarku ustawowego średniej ceny energii

Dlaczego nie jest możliwe podbicie benchmarku ustawowego średniej ceny energii Dlaczego nie jest możliwe podbicie benchmarku ustawowego średniej ceny energii Katarzyna Balla Warszawa, 10.12.2015 r. 1 Benchmark cenowy ustawa o OZE Tryb sprzedaży energii elektrycznej po wygraniu aukcji

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PLN/MWh

PLN/MWh 14-9 15-9 16-9 17-9 18-9 19-9 2-9 Rynek Dnia Następnego Statystyki Dzień dostawy: 217-9-2 Zestawienie - obroty Dzień dostawy: 217-9-2 EUR/ PLN IRDN 177,5 41,35 1,74 sirdn 28,75 48,63 6,71 OffIRDN 141,39

Bardziej szczegółowo

Dzień dostawy: Rynek Dnia Następnego

Dzień dostawy: Rynek Dnia Następnego 5-6- 7-8- 9- - - Rynek Dnia Następnego 27-- Statystyki Dzień dostawy: 27-- Zestawienie - obroty Dzień dostawy: 27-- EUR/ zmiana PLN IRDN 38,62 3,67-36,6 sirdn 47,43 33,69-48,7 OffIRDN 6,6 26,54-2,75 IRDN24

Bardziej szczegółowo

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 Toruń, 7 marca 2013 r. Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 W związku z nadziejami rynku na skuteczność lutowych rozmów Komisji ds. Środowiska na temat interwencji

Bardziej szczegółowo

Raport z rynku energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO2 w styczniu 2016 r.

Raport z rynku energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO2 w styczniu 2016 r. Raport z rynku energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO2 w styczniu 2016 r. www.dmpge.pl Eksperci z PGE Dom Maklerski SA dokonali podsumowania i niezależnej oceny sytuacji

Bardziej szczegółowo

FOEEiG Wiceprzewodniczący Daniel Borsucki

FOEEiG Wiceprzewodniczący Daniel Borsucki Nowe uwarunkowania zakupu energii elektrycznej przez odbiorców końcowych na rynku giełdowym, platformach obrotu - szanse i zagrożenia. Obowiązek sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców na rynku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013 Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q213 14 listopada 213 Czynniki wpływające na wynik finansowy Średni kurs USD i EUR wobec PLN Notowania ropy naftowej 4,5 PLN 45 PLN/boe 4 3,5 3 4,14 3,31 4,25 3,21 4 35

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe?

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A. POWER RING 2007 w stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych Kraków, r. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Konferencja Naukowa Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych Kraków, r. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Konferencja Naukowa Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych Kraków, 14.04.2012 r. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Probierz Probierz 1. miernik służący za podstawę oceny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku 9 maja 2016 r. Wysokie wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach oraz spadek cen ropy i gazu ziemnego 12 495 10 980 10 169 8 587 2 326 2 393 1 662

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów. Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA

Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów. Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź 2008 2 Dlaczego dodatkowy kolor? Musimy optymalizować koszty związane

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce. Jacek Brandt

Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce. Jacek Brandt Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce Jacek Brandt Debata Liberalizm czy leseferyzm prawne uwarunkowania rynku gazu i energii elektrycznej Muzeum Gazownictwa, 30 czerwca 20 I slide 2 Rynek energii

Bardziej szczegółowo

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna Rynek Dnia Bieżącego linia biznesowa energia elektryczna TGE kim jesteśmy? Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 2 Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej - przed którą nie ma w Polsce

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Sebastian Siewiera Główny Specjalista Dział Rynku Terminowego Warszawa, marzec 2014-1- WSTĘP Kontrakty terminowe (futures) na stopy LIBOR/EURIBOR oraz obligacje skarbowe

Bardziej szczegółowo

Raport Miesięczny POLPX Monthly Report

Raport Miesięczny POLPX Monthly Report 24/6 3/6 1/7 7/7 8/7 14/7 15/7 21/7 22/7 28/7 29/7 4/8 5/8 11/8 12/8 18/8 19/8 25/8 26/8 1/9 2/9 8/9 9/9 15/9 16/9 22/9 23/9 29/9 3/9 6/1 7/1 13/1 14/1 2/1 21/1 27/1 28/1 3/11 4/11 1/11 11/11 17/11 18/11

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Czynniki wpływające na wynik finansowy Wzmocnienie USD i stabilnie EUR wobec PLN R/R W 3Q 2015 wskutek spadku cen ropy 9-miesięczna

Bardziej szczegółowo

KONIEC TANIEJ ENERGII

KONIEC TANIEJ ENERGII INFORMACJA PRASOWA Audytel S.A. analizy audyt doradztwo KONIEC TANIEJ ENERGII SAMORZĄDY I NABYWCY INSTYTUCJONALNI MUSZĄ NASTAWIĆ SIĘ NA WIĘKSZE WYDATKI Ceny na Towarowej Giełdzie Energii rosną systematycznie

Bardziej szczegółowo

Rynek PRaw Majątkowych

Rynek PRaw Majątkowych Rynek Praw Majątkowych 3 Rynek Praw Majątkowych 4 Jak powstał system wsparcia OZE i kogeneracji w Polsce? System wsparcia producentów energii elektrycznej w źródłach odnawialnych (OZE) i kogeneracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Najważniejsze informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii. Krzysztof Noga

Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii. Krzysztof Noga Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii Krzysztof Noga Jachranka 19-20.10.2006 Główne wątki Perspektywa wzrostu cen energii przyczyny Zmiana dostawcy a koszty (nie tylko zakupu energii) Zmiana

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja grupy kapitałowej Towarowej Giełdy Energii. TGE S.A. Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu

Prezentacja grupy kapitałowej Towarowej Giełdy Energii. TGE S.A. Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu Prezentacja grupy kapitałowej Towarowej Giełdy Energii TGE S.A. Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu IRGIT S.A. Ireneusz Łazor - Prezes Zarządu Warszawa 07.02.2012 RYNEK ENERGII W POLSCE KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Rynku Forward na Prawa Majątkowe OZE. www.tge.pl

Funkcjonowanie Rynku Forward na Prawa Majątkowe OZE. www.tge.pl Funkcjonowanie Rynku Forward na Prawa Majątkowe OZE www.tge.pl Rynek forward na prawa majątkowe OZE 1. Przedmiot obrotu: kontrakty terminowe typu forward na prawa majątkowe z OZE (PMOZE_A) 2. Nominał kontraktu:

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24 materiał informacyjny 1 Kontrakty typu FUTURES Ogólne informacje: Notowane kontrakty: kontrakty terminowe na indeks IRDN24 Wykonanie kontraktu poprzez rozliczenie pieniężne

Bardziej szczegółowo

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A.

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. Jeden z pierwszych domów maklerskich, działający na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

RYNEK BILANSUJĄCY - RYNEK CZY MECHANIZM?

RYNEK BILANSUJĄCY - RYNEK CZY MECHANIZM? RYNEK BILANSUJĄCY - RYNEK CZY MECHANIZM? KONFERENCJA: Wydzielenie OSD - praktyczne przykłady wdrożenia Dyrektywy 54 Marek Kulesa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, 21.11.2006 r. Zakres prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko POLSKA IZBA BIOMASY Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce 1 Marek Cecerko Plan prezentacji Informacja o prelegencie Definicje System i rynek zielonych certyfikatów Rynek

Bardziej szczegółowo

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu Toruń, 7 stycznia 2014 r. Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu W grudniu uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (EUA) zyskały na wartości 11,26 proc.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za styczeń czerwiec 2013 r.

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za styczeń czerwiec 2013 r. Warszawa, dn. 30 lipca 2013 r. INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za styczeń czerwiec 2013 r. Wstęp Niniejsza informacja przedstawia ogólną sytuację na hurtowym rynku gazu ziemnego w miesiącach

Bardziej szczegółowo

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego produkt szyty na miarę Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego Warsztaty energetyczne 2013 Idea produktu Propozycja współpracy Idea produktu Zamiarem TAURON Sprzedaż jest propagowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO W POLSCE W 2013 ROKU

RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO W POLSCE W 2013 ROKU RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO W POLSCE W 2013 ROKU 1 RWE Polska RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO W POLSCE W 2013 ROKU RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie rynku gazu na TGE

Uruchomienie rynku gazu na TGE Uruchomienie rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Szczególna Rola Giełdy Towarowej na rynku gazu w warunkach obowiązywania taryfy www.tge.pl Najpierw konkurencja

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii 17 listopada 2011 r. Warszawa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Wprowadzenie KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W LATACH 1988-2010 ŚREDNIOROCZNE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Zakup energii. Strategia obsługi dziennego zapotrzebowania na energię

Zakup energii. Strategia obsługi dziennego zapotrzebowania na energię Zakup energii Strategia obsługi dziennego zapotrzebowania na energię Dzięki zasadzie dostępu stron trzecich do sieci przesyłowej (Third Party Access) Jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce System

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

KOSZT BILANSOWANIA FARM WIATROWYCH CASE STUDY

KOSZT BILANSOWANIA FARM WIATROWYCH CASE STUDY Warsztaty Nowe zasady ofertowania i sprzedaży energii elektrycznej dla projektów OZE w dotychczasowym systemie zielonych certyfikatów i w systemie aukcyjnym. Ryzyko profilu i koszty bilansowania KOSZT

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23 czerwca 2009, Warszawa, ul. Wołoska 7, budynek MARS Zawartość: WPROWADZENIE Rynek Energii Elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery ITC Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery Janusz Lewandowski Sulechów, listopad 2011 Ogólne uwarunkowania 1. Kogeneracja jest uznawana w Polsce za jedną z najefektywniejszych technologii

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo