Spis treści Podziękowania... 9 Wstęp Rozdział 1. Wprowadzenie Rozdział 2. Podstawowe problemy coachingu nowe umiejętności...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Podziękowania... 9 Wstęp... 13 Rozdział 1. Wprowadzenie... 17 Rozdział 2. Podstawowe problemy coachingu nowe umiejętności..."

Transkrypt

1 Spis treści Podziękowania... 9 Wstęp Rozdział 1. Wprowadzenie Źródła inspiracji Definiowanie coachingu Instrumenty zasadnicze każdego trenera Definicje coachingu Rozdział 2. Podstawowe problemy coachingu nowe umiejętności Komunikacja Kto tu rządzi? Informacja zwrotna Prezentacja Konflikt interpersonalny W ślepym zaułku Konflikty wewnętrzne Oddziaływanie Rozdział 3. Czynniki wywołujące zmiany Dialog wewnętrzny i samoocena Emocje Autentyzm Negatywizm Przekonania ograniczające i reguły postępowania z nimi Brak motywacji do dokonywania zmian Hierarchia poziomów logicznych Pokonywanie kolejnych poziomów logicznych Motywacja Rozdział 4. Coaching w praktyce zagadnienia organizacyjne Coaching dorywczy Outsourcing trenerów za i przeciw Coaching prowadzony z wewnątrz Przed kim odpowiada trener? Jak przekonać podwładnych do coachingu? Podopieczny powinien wiedzieć z wyprzedzeniem, czego może się spodziewać

2 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów Pierwsze spotkanie przygotowanie do pracy Wprowadzenie i omówienie oczekiwań Sesje coachingowe zagadnienia natury logistycznej Zachowanie trenera w trakcie sesji coachingowej Neutralność Wyrażanie empatii i współczucia Stymulowanie i kierowanie Oddychanie Całkowita uwaga Zmysły Instynkt Odzwierciedlanie problemów i języka Kończenie sesji Praca, jaką podopieczny wykonuje poza sesją Praca, jaką trener wykonuje po odbyciu sesji Rozdział 5. Modele rozwojowe Elastyczność doboru metod coachingowych w organizacjach Czysty język Modelowanie symboliczne Trans Coaching konwersacyjny Coaching prowokatywny Metoda coachingowa STEPPPA Uwagi na temat narzędzi profilowania osobowości Preferencje w myśleniu filtry broniące nas przed światem Rozdział 6. Rozwój trenera Nastawienie trenera Coaching a koncepcja wewnętrznej gry Nastawienie Podstawowe wartości i przekonania Przywództwo usługujące Zaklinanie ludzi Stwarzanie odpowiednich warunków Coaching prowadzony w grupach Autocoaching Trener w roli podopiecznego i obserwatora Zmiana parametrów coachingowych Dwóch na jednego Warsztaty Inspiracja Oferta akademicka

3 Spis treści Rozdział 7. Pozostałe narzędzia i rodzaje interwencji coachingowych Pytania Pytania bezkontekstowe Wirtualna oś czasu Metafory i symbole Opowiadanie historii Rozdział 8. Coaching pułapki i metody ich unikania Projekcja psychologiczna Kontrprzeniesienie i inspiracja Dystans Interpretacja Przeniesienie Zainteresowanie trenerem Inne zagadnienia związane z dynamiką procesu coachingu Etyka Dobry początek Kończenie sesji w odpowiednim momencie Rozdział 9. Mentoring i e-mentoring Mentoring E-mentoring Słowniczek najważniejszych pojęć związanych z coachingiem Dodatek A Krótka historia coachingu Dodatek B Światopogląd podopiecznego trenera Dodatek C Opinie użytkowników programu Ask Max Dodatek D Kodeks etyczny i metodologia e-mentoringu Dodatek E Przykładowy kwestionariusz e-mentora Dodatek F Zasoby internetowe Bibliografia O autorze Skorowidze Wskazówki językowe Narzędzia Skorowidz

4 Rozdział 6. Rozwój trenera Mieliśmy już okazję omówić najczęściej występujące problemy, z jakimi borykają się podopieczni. Wskazywałem praktyczne metody asystowania podopiecznym w ich dążeniu do realizacji celów. Poruszaliśmy także pewne zagadnienia organizacyjne związane z coachingiem. Ten rozdział zamierzam poświęcić poszukiwaniu metod, które może wykorzystać trener, by poprawić swoje nastawienie do coachingu. Chciałbym przy tej okazji przedstawić działania, których podejmowanie pozwala trenerowi podnosić swoje kompetencje. Pokrótce omówię również zasady, które moim zdaniem wyznaczają ramy dobrej praktyki coachingowej. Chodzi tu między innymi o koncepcję przywództwa usługującego. Za niezwykle istotne uważam także wnioski, jakie Monty Roberts wyciągnął ze swojej pracy z końmi 1. Chciałbym także pochylić się na chwilę nad metodologią prowadzenia coachingu w zespołach i grupach (jej podstawowe założenia są zbliżone do założeń coachingu konwersacyjnego). Nastawienie trenera John Abulafia jest dyrektorem opery oraz producentem muzycznym. W swojej karierze miał okazję pracować na wielu najwspanialszych scenach całego świata. Oprócz tej pracy pomaga także innym uświadamiać sobie, że nawet niewielkie zmiany nastawienia mogą mieć zadziwiający wpływ na innych ludzi 2. To talent decyduje o tym, że jeden aktor, nie wypowiadając ani jednego słowa, może sprawić, by kilka tysięcy ludzi na chwilę wstrzymało oddech. Aktor dokonuje wyboru jednej ze swoich kontrolowanych, 1 M. Roberts, Człowiek, który słucha koni, Media Rodzina, A.I. McLeod, Mantras and Magic State Management in Coaching, Raport nr 58, 17, ANLP

5 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów silnie oddziałujących na innych, emocji. Warto zastanowić się, jak silne będzie negatywne oddziaływanie trenera na podopiecznego, jeżeli chwilę przed rozpoczęciem sesji trener odbył nużącą podróż samochodem. Skoro niewielki ruch głową, drobny gest lub dyskretne spojrzenie mogą wywierać na ludzi tak wielki wpływ, to czy trener nie powinien przed rozpoczęciem sesji zatroszczyć się o swoje nastawienie? Czyż niewerbalnie wyrażane rozczarowanie, frustracje, potrzeby i nadzieje nie mają wpływu na dynamikę sesji coachingowej? Oczywiście, że mają! Wielu trenerów przygotowuje się do sesji, wprowadzając się w odpowiedni stan zakotwiczenia 3. Można ten stan nazywać nastawieniem, trzeba jednak pamiętać, że tworzą go autentyczne przekonania i cechy trenera. Coaching a koncepcja wewnętrznej gry Tim Gallwey rozgranicza trzy etapy konwersacji toczącej się podczas sesji coachingowej. Korzysta w tym celu z modelu wewnętrznej gry. Według Gallweya rozmowy można podzielić na ukierunkowane na świadomość, ukierunkowane na wybór oraz ukierunkowane na zaufanie. Etap świadomości służy dokładnemu zdefiniowaniu sytuacji. Etap wyboru obejmuje poszerzanie wizji dotyczących możliwości osiągnięcia pożądanego przyszłego rezultatu. Proces ten nazywałem w tej książce kształtowaniem świadomej percepcji. Ostatni etap konwersacji etap zaufania zaczyna się w momencie, gdy podopieczny zyskuje większy dostęp do zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, dzięki czemu może opuścić stan teraźniejszy i przenieść się do pożądanego stanu przyszłego. Według Gallweya najważniejszym celem interwencji coachingowej jest rozbudzenie w podopiecznym przekonania, że jest osobą szanowaną, wartościową oraz zdolną do dokonania zmian na lepsze. Aby trener mógł ten cel zrealizować, musi zacząć od swojego nastawienia musi poczuć, że ufa podopiecznemu w stopniu większym, niż podopieczny ufa sam sobie. Gallwey dokonuje w swoich publikacjach wyraźnego rozróżnienia między zwykłymi trenerami i trenerami naprawdę dobrymi. Najlepsi trenerzy, z jakimi miał okazję pracować, pozwolili mu uwierzyć w samego siebie, w wyznawane przez niego wartości oraz we własne możliwości (w tym w potencjał do nauki). 3 A.I. McLeod, Fundamentals for the Coach, Rapport nr 37, 15 16, ANLP

6 Rozwój trenera We wszystkim tym całkowicie się z Gallweyem zgadzam. Tylko w jaki sposób trener ma sobie z tym wszystkim poradzić? Na razie zapoznaliśmy się z narzędziami i zwrotami językowymi sprzyjającymi stymulowaniu procesu zmian. Omówiłem także metody coachingowe opierające się na pewnych określonych wartościach. Należy podkreślić, że jeżeli trener chce je przekazać podopiecznemu, musi sam je najpierw wyznawać. Do wartości, o których mowa, zaliczyć należy przede wszystkim: szacunek, nadzieję, zaufanie, cierpliwość, kreatywność, otwartość. Powyższa lista zawiera jednocześnie wyznaczniki pozwalające odróżnić dobrego trenera od naprawdę dobrego trenera, o którym pisał Gallwey. Aby osiągnąć poziom prawdziwego coachingu, trener musi najpierw wyrobić w sobie odpowiednie nastawienie. Nastawienie to musi determinować każde użyte przez niego sformułowanie, każdy grymas pojawiający się na jego twarzy i każdą reakcję mającą wpływ na dynamikę sesji coachingowej. Nastawienie możemy uznać za właściwe, jeżeli pozostaje ono zgodne z prawdziwymi przekonaniami i hierarchią wartości trenera. Trener po prostu musi być autentyczny. Kształtując swoje nastawienie, trener ogranicza się jedynie do wyodrębnienia odpowiednich bliskich mu wartości, na których zostanie następnie zbudowana dynamika sesji coachingowej. Zastanówmy się teraz nad pewną niezbyt skomplikowaną kwestią. Wyobraźmy sobie mianowicie osobę bardzo łagodnie nastawioną do swojego dziecka, partnera, rodziny i przyjaciół, jednocześnie w stosunku do obcych zachowującą się bardzo konkurencyjnie i agresywnie. Gdyby osoba ta miała zostać trenerem, który z aspektów swojego usposobienia powinna wykorzystywać w pracy z podopiecznymi? 249

7 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów Nastawienie Wartości i przekonania oraz poczucie tożsamości to elementy decydujące o nastawieniu trenera do sesji coachingowej 4. Zacznijmy zatem od wskazania odpowiednich przekonań motywujących. Używam określenia odpowiednie, gdyż przekonanie Moje interwencje są świetne może motywować trenera, a jednocześnie przeszkadzać nie tylko w jego rozwoju, lecz również w rozwoju podopiecznego. Postarajmy się teraz skupić na przekonaniach pozwalających w sposób odpowiedni kształtować dynamikę sesji coachingowej. Jestem przekonany, że cenię zarówno siebie, jak i mojego podopiecznego. nic nikomu nie muszę udowadniać. przedstawiane przez podopiecznych rozwiązania są wystarczająco dobre. narzucone przez podopiecznego tempo może być bardzo wolne lub bardzo szybkie. daję moim podopiecznym możliwość rozwoju i nauki. przyczyniam się do tego, że podopieczny się uczy i wprowadza zmiany. podopieczny dysponuje zasobami niezbędnymi do tego, by się uczyć. chwile ciszy należą do podopiecznego, a nie do mnie. Jestem przekonany, że potrafię zadawać pytania, które otworzą przed podopiecznym nowe możliwości (zamiast dać mu gotowe rozwiązania czy instrukcje). akceptować zachowania własne i podopiecznego. zawsze w pełni skupiać się na problemach podopiecznego. zachować elastyczność w myśleniu i działaniu. sprawdzić poziom zaangażowania podopiecznego oraz stopień jego przekonania o tym, że podejmie się realizacji wyznaczonych celów. W trakcie przygotowań do sesji coachingowej trener powinien postarać się wyrazić powyższe przekonania własnymi słowami. Tylko wówczas staną się one elementem jego tożsamości i pozwolą mu w pełni dostosować się do realiów coachingowych. Jeśli którekolwiek ze stwierdzeń wydaje się trenerowi obce, powinien je skreślić z listy. Budowanie swojej pracy na nieszczerości wobec samego siebie z całą pewnością nie jest dobrym rozwiązaniem. Najle- 4 A.I. McLeod, Mindsets for the Coach Coaching with Attitude, Effective Consulting nr 1, 8, 29 30, Pentre Publications, Welshpol

8 Rozwój trenera piej jest po prostu zajrzeć w głąb siebie. Aktorzy na przykład mój drogi przyjaciel Jill Greenacre zamiast korzystać wyłącznie z wyuczonych umiejętności, odwołują się do własnych autentycznych emocji. To sprawia, że są naprawdę inspirujący. Dobry trener to taki, który jest szczery i autentyczny także wobec samego siebie. Na tym właśnie polega różnica między dobrym a naprawdę dobrym trenerem różnica, której nie da się zniwelować za pomocą nawet najlepszych narzędzi i metod pracy. Podstawowe wartości i przekonania Dla nastawienia trenera ważne jest również jego poczucie tożsamości 5. Oto przykłady przydatnych przekonań dotyczących własnej osoby: Jestem cierpliwym trenerem. Jestem tolerancyjnym trenerem. Jestem opiekuńczym trenerem. Aby zmienić swój stan psychiczny, wystarczy odwołać się do tego rodzaju prostych stwierdzeń, które można po prostu odczytać. Niektórzy trenerzy korzystają w tym celu z hierarchii poziomów logicznych (por. rozdział 3.), odwołując się do jednego lub kilku przekonań motywujących. Polega to na przyjęciu konkretnego przekonania i przemieszczaniu się wraz z nim od poziomu otoczenia do poziomu celu. Taką właśnie metodę zaleca Lynne Kelly (brytyjska trener NLP). Sama zresztą stosuje ją w ramach programu doskonalenia zawodowego Vievolve. Lynne Kelly poleca również siedmioetapową metodę wprowadzania się w stan sprzyjający prowadzeniu sesji coachingowej. Metoda ta zakłada wykonanie kolejno następujących kroków: oczyszczenie umysłu, przyjęcie wygodnej pozycji, kontrolowanie oddechu (oddech wolny), skupienie uwagi na własnym wnętrzu, skoncentrowanie się na jednej, dowolnej rzeczy, poszerzenie świadomości (wizja peryferyjna), osiągnięcie stanu świadomości absolutnej (fizycznego i emocjonalnego odczuwania przestrzeni). 5 A.I. McLeod, Fundamentals for the Coach, Rapport nr 37, 15 16, ANLP

9 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów John Abulafia zaleca z kolei korzystanie z mantry motywującego stwierdzenia, które łączy w sobie wszystkie powyższe elementy. Stwierdzenie to powinno stanowić osobiste podsumowanie wszystkich najważniejszych pozytywnych aspektów coachingu. Odpowiednio sformułowane zdanie powinno zawierać kluczowe przesłania dotyczące bycia skutecznym trenerem. Może zatem wyglądać następująco: Jestem instrumentem umożliwiającym dokonywanie zmian. Jestem narzędziem, dzięki któremu podopieczni łatwiej realizują wybrane przez siebie cele. Jeśli ktoś posiadł umiejętności wypracowywania mechanizmu kotwicy, może pokusić się o wprowadzanie się w stan zakotwiczenia, na przykład poprzez przechodzenie z tym zdaniem na kolejne poziomy hierarchii logicznej. Wówczas wystarczy przed samą sesją po prostu przypomnieć sobie takie zdanie, by od razu wywołać u siebie stan zakotwiczenia. Niektórzy trenerzy używają totemów zwierzęcych (takich jak choćby sowa czy delfin). Odwołując się do tych symboli, wywołują u siebie stan zakotwiczenia sprzyjający okazywaniu troski i udzielaniu wsparcia podopiecznym podczas sesji. Chcąc realizować tę strategię, trener powinien uwzględnić w dynamice sesji coachingowej wszystkie pozytywne myśli i odczucia związane z atrybutami danego zwierzęcia. Wszystkie przedstawione wyżej metody pomagają trenerowi uzyskać odpowiednie nastawienie przed sesją coachingową. Niezależnie od stosowanej metody trener powinien zawsze uważać, by na jego nastawienie składały się tylko i wyłącznie autentyczne aspekty jego osobowości. Niekiedy istnieje możliwość wykształcenia odpowiedniego nastawienia także u podopiecznego 6. Zagadnienie to poruszam w dodatkach. Przywództwo usługujące W rozważaniach dotyczących nastawienia trenera nie sposób nie uwzględnić dorobku Roberta Greenleafa 7. Największymi przywódcami hołdującymi 6 A.I. McLeod, Fundamentals for the Coachee, Rapport nr 40, 37, ANLP R.K. Greenleaf i L. Spears, Power of Servant Leadership, 1998, w: L.C. Spears i M. Lawrence (red.), Focus on Leadership: Servant-Leadership for the 21st Century, John Wiley, Nowy Jork

10 Rozwój trenera koncepcji przywództwa usługującego bez wątpienia byli Mahatma Gandhi, Matka Teresa z Kalkuty oraz Nelson Mandela. Były to szczególne jednostki, inspirujące swoją pokorą i skromnością, głęboko wierzące w dobrą naturę człowieka i dające przykład innym. Nie ulega wątpliwości, że każdy z tych przywódców miał również wyraźną wizję celu, do którego zmierzał. Trener może bez obaw starać się naśladować nastawienie tych ludzi. Do najważniejszych z punktu widzenia coachingu aspektów przywództwa usługującego należą moim zdaniem: pomoc ludziom w dążeniu do doskonałości, wykazywanie tolerancyjnej postawy wobec błędów innych i traktowanie ich pomyłek jako źródła cennych wniosków, oferowanie różnych możliwości wyboru i zachęcanie do dokonywania tego wyboru, pomaganie ludziom w wyznaczaniu wizji i celów, postawa, zgodnie z którą inni są ważniejsi od nas, zrozumienie dla idei większego dobra i będące jego konsekwencją usuwanie się w cień od czasu do czasu, zachowywanie skromności i pokory w obliczu podziwu wyrażanego przez innych, ciągła gotowość do nauki. Te proste stwierdzenia mogą stanowić cudowne źródło inspiracji dla każdego trenera. Zaklinanie ludzi Monty Roberts, człowiek, który rozumie konie, pokazał całemu światu, że stosowane dotychczas metody komunikowania się z końmi były niewłaściwe. Monty Roberts wprowadził nowe i niewiarygodnie szybkie metody, które zupełnie odmieniły naszą, ludzką, wizję porozumiewania się z tymi zwierzętami. Sam Roberts a potem także Andrew McFarlane i Pat Parelli zauważył, że pewne kluczowe elementy jego koncepcji można z powodzeniem zastosować także w pracy z menedżerami. Od wielu lat posiadam konie i jestem niezłym jeźdźcem. Wciąż jednak ogromne wrażenie robi na mnie to, jak Kelly Marks, uczennica samego mistrza Robertsa, radzi sobie z końmi. Kelly po prostu rozumie konie. Monty Roberts i Kelly Marks potrafią odmienić nawet najbardziej upartego konia. Pierwszą rzeczą, 253

11 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów jaka rzuca się w oczy komuś, kto obserwuje ich pracę, jest ich nastawienie pozwalają zwierzęciu być właśnie takim, jakim ono jest. Załóżmy, że rozpoczynając każdą sesję coachingową trener przyjmuje następujące założenie: wszyscy ludzie dążą do perfekcji i robią wszystko najlepiej, jak potrafią. Czyż w takiej sytuacji szanse na osiągnięcie sukcesu nie byłyby większe? Warto zadać sobie pytanie: w jakim stopniu niezdolność do realizacji własnych ambicji, odczuwana przez członków naszego zespołu, wynika z charakterystycznego dla nas braku umiejętności zrozumienia ich i motywowania do pracy? Przytoczona przeze mnie metafora dotycząca koni ma dla trenerów i menedżerów bardzo duże znaczenie. Osobiście byłbym skłonny wyciągać na jej podstawie następujące wnioski: Słuchaj Zachęcaj Zachęcaj do pracy z tobą Pozwól podopiecznemu być tak dobrym, jak tylko potrafi Odwołuj się do jego motywacji Pozwól mu być sobą Zachęcaj go do pracy w ramach kultury organizacji zamiast mówić zamiast naciskać zamiast przeciw tobie zamiast stawać na jego drodze do doskonałości zamiast mówić mu, co ma robić zamiast go sobie podporządkowywać zamiast jej na przekór Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z metodami i technikami przedstawionymi w tej książce Czytelnik zdecyduje się spojrzeć na zagadnienie coachingu przez pryzmat takich przekonań. Tylko coaching opierający się na wskazanych powyżej zasadach można uznać za prawdziwy. Stwarzanie odpowiednich warunków Osobiście rozumiem stwarzanie odpowiednich warunków jako wspomaganie ludzi w taki sposób, aby mogli w sposób holistyczny wykorzystywać własne zasoby i doświadczenia życiowe. Jak wyjaśnia Carl Rogers 8, osobami stwarzającymi odpowiednie warunki są te, które: 8 C. Rogers, O stawaniu się osobą, Rebis 2002; C.R. Rogers, On Becoming a Person: A Therapist s View of Psychoterapy, Constable & Robinson, Londyn

12 Rozwój trenera budują pozytywną początkową atmosferę oraz zaufanie niezbędne do zgłębiania różnych zagadnień, pomagają w sprecyzowaniu celów, stanowią swego rodzaju elastyczny zasób, reagują na wyrażane przez innych uczucia, przekazy intelektualne oraz stany emocjonalne, oferują każdemu odpowiednią ilość swojego czasu i uwagi, podejmują inicjatywę w zakresie dzielenia się swoimi myślami i uczuciami w taki sposób, że inni mogą je przyjąć lub odrzucić, akceptują własne ograniczenia i potrafią otwarcie się do nich przyznawać. Paul Barber łączy swoją wiedzę na temat Gestalt z humanizmem i psychologią transpersonalną. Bazując na własnych doświadczeniach, wnioskuje, że osoby posiadające zdolność tworzenia odpowiednich warunków czerpią z zasobów własnej osobowości, nabytych umiejętności i intuicyjnej wiedzy, aby móc: okazywać zrozumienie, wyzwalać i utrwalać nową wiedzę, podnosić świadomość osobistą i społeczną, uczyć i motywować innych ludzi. W tym miejscu należy po raz kolejny podkreślić, że zadaniem trenera jest jedynie służyć podopiecznemu wsparciem i stwarzać mu odpowiednie warunki do pracy. Trener w żadnym wypadku nie powinien wcielać się w rolę doradcy ani kogoś w rodzaju guru. Celem pracy trenera jest dotarcie do rozwiązań, które będą dla podopiecznego źródłem motywacji. Umotywowane działania to takie, które podopieczny sam wymyśla i sam realizuje. Posługując się terminologią coachingową, można stwierdzić, że koncepcja Gestalt propaguje autentyczną relację Ja-Ty. W jej ramach trener wraz z podopiecznym starają się stworzyć kulturę współpracy, w której absolutnie wszystko podlega dyskusji. W ramach tej relacji podejmowane są najbardziej zuchwałe próby eksperymentowania i rzucane są najśmielsze wyzwania. Ponadto bardzo ceni się wszelkie różnice, a sama relacja jest postrzegana jako metaforyczna reprezentacja wszelkich wymiarów świata, w którym żyje i pracuje podopieczny. 255

13 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów Trener, poruszając się w ramach relacji Ja-Ty, bada problem podopiecznego nie poprzez udzielanie konkretnych instrukcji, lecz raczej w drodze eksperymentowania i dialogu. Zamiast skupiać się na każdej kwestii z osobna, usiłuje dotrzeć do najgłębiej ukrytych korelacji między różnymi faktami. Zamiast dostarczać gotowych odpowiedzi, stara się przedstawić podopiecznemu istniejące możliwości. W terapii Gestalt najważniejszymi wartościami są holistyczność oraz organiczny wzrost. Zwolennicy tej teorii podkreślają, że cała uwaga trenera powinna koncentrować się na wydarzeniach bieżących. Jak pisze Barber, celem trenera jest nie tylko podkreślać mądrość zmysłów i intelektu, lecz również somy i duszy 9. Podopieczny nie zawsze potrzebuje interwencji z zewnątrz, by odnaleźć motywację, skupić się i zacząć podejmować skuteczne działania. Czasami jednak potrzebuje pomocy trenera (czyli osoby posiadającej umiejętność tworzenia odpowiednich warunków), aby móc lepiej wykorzystać swoje zasoby i odnieść sukces dzięki temu, że będzie sobą. Coaching prowadzony w grupach Mam nadzieję, że na tym etapie nikt już nie ma wątpliwości co do tego, że fundamentem pracy trenera nie są wyuczone umiejętności coachingowe, lecz odpowiedni sposób bycia. Oczywiście nikt nie jest doskonały każdy czuje od czasu do czasu potrzebę wyrażania siebie w sposób, który byłby niepożądany w kontekście coachingowym. Te same zasady znajdują zastosowanie w pracy z grupami. Potrzebę rywalizacji, chwalenia się własną inteligencją czy wykazywania się wyjątkową bystrością należy zostawić za drzwiami. Przez cały czas trzeba koncentrować się na tych cechach osobowości, które usprawniają przebieg sesji coachingowej i umożliwiają stwarzanie odpowiednich warunków. Język trenera opiera się w dużej mierze na pytaniach. W pracy z grupami najskuteczniejsze okazuje się zwykle zadawanie takich pytań, które zachęcają innych do wyrażania własnych uczuć i myśli. Trzeba jednak zauważyć, że metoda ta jest wolniejsza niż standardowe sesje kierowane. Zadawanie 9 P. Barber, rozmowa prywatna, styczeń

14 Rozwój trenera pytań ma często na celu podkreślenie indywidualnych pomysłów i wskazanie najlepszego sposobu wykorzystania talentów poszczególnych członków zespołu. Zespół może czerpać ogromne korzyści z faktu, że jego poszczególni członkowie zyskają poczucie tworzenia jednego organizmu, którego kreatywność, styl kierowania i metody pracy zależą właśnie od nich. Pracując z grupą trener wykorzystuje te same umiejętności, co w przypadku sesji indywidualnej. Musi jednak włożyć znacznie więcej wysiłku w koncentrowanie uwagi na problemach podopiecznych. Niezwykle ważne jest bowiem to, by cała jego uwaga skupiona była zawsze na tych elementach, które są najistotniejsze z punktu wiedzenia dynamiki pracy w konkretnej grupie. Trener musi też wykazywać się niezwykłą elastycznością musi być w stanie w jednej chwili poświęcić uwagę jednemu z członków zespołu, a już w następnej skupić się w pełni na dynamice pracy grupy. Trener może również zachęcać do grupowych dyskusji oraz do poszukiwania konsensusu. Zadaniem trenera jest także takie stymulowanie poszczególnych członków zespołu, by po zakończeniu sesji podjęli oni wyznaczone w trakcie jej trwania działania. Praca w grupach wymaga elastycznego przywództwa trener musi wiedzieć, w którym momencie należy dokonać podsumowania wniosków, a kiedy członkowie grupy mają wysuwać własne pomysły. Trener powinien z równą łatwością oddawać i ponownie przejmować inicjatywę. Tylko w takiej sytuacji zdoła realizować proces, który sobie zaplanował. Niezwykle istotne jest, by czynny udział w sesji brali wszyscy członkowie grupy sprzyja temu stosowanie takich metod, jak burza mózgów, prezentacje czy praca w podgrupach. Nie można zapominać o tym, że każdy z uczestników sesji chce się udzielać na swój własny sposób i że ten sposób może nie pasować do przyjętego w danej korporacji modelu. Z tego powodu trener nie tylko powinien pozostawać otwarty na wszelkie formy wyrazu i udziału w sesji, lecz wręcz korzystać z takich metod jej prowadzenia, które zachęcałyby członków zespołu do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. Zdaniem Whitmore a coaching w grupach ma dwa ściśle określone cele 10. Pierwszym z nich jest dążenie do wykształcenia modelu pracy zadaniowej, a drugim stymulowanie rozwoju zespołu. Whitmore zadaje pytania 10 J. Whitmore, Coaching for Performance, wydanie II, Nicholas Brealy, Londyn

15 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów skonstruowane zgodnie z założeniami GROW. Osobiście odnoszę jednak wrażenie, że jego podstawowe założenia są bardzo zbliżone do tych, które przedstawiłem w niniejszej książce. Najnowsza książka mojej przyjaciółki Georgeanne Lamont opisuje wyniki badań poświęconych zagadnieniu sukcesu w organizacji okazuje się, że w wielu przypadkach przeszkodą w osiąganiu lepszych wyników są menedżerowie 11. Dużo skuteczniejszą metodą poszukiwania nowych rozwiązań i pomysłów jest analizowanie działań podejmowanych przez podwładnych kadry menedżerskiej. Książka Georgeanne Lamont pokazuje, jak wielki potencjał może mieć zespół, jeśli przyświecają mu wspólne wartości. Jeśli kanon wartości obejmuje afirmację dla korzystania z najlepszych cech wszystkich członków zespołu, przed firmą pojawia się możliwość osiągnięcia naprawdę znacznej poprawy wydajności pracy. To aż zadziwiające, że we współczesnym świecie, zdominowanym przez dążenie do zarabiania jak największych pieniędzy, tak małą wagę przywiązuje się do stosowania modeli umożliwiających poprawę wydajności pracy. Aktywizowanie pracowników poprzez wykorzystanie modelu coachingowego jest jedną z najskuteczniejszych metod budowania sprawnego zespołu. Autocoaching Autocoaching nie zawsze przybiera tak elegancką formę i nie zawsze jest tak inspirujący jak coaching oferowany podopiecznemu przez trenera. Autocoaching jest niezwykle istotnym elementem samorozwoju trenera, ponieważ pozwala mu kształtować świadomość samego siebie i równowagę wewnętrzną. Mówiąc krótko, chodzi o zadawanie pytań samemu sobie i stawianie sobie wyzwań, o naukę słuchania samego siebie oraz prowadzenia dialogu wewnętrznego, który służyłby identyfikowaniu przejawów występowania przekonań ograniczających, negatywnego nastawienia i braku poczucia własnej wartości. W przypadku niektórych trenerów doświadczenia wynikające z praktykowania coachingu ułatwiają identyfikację własnych ograniczeń. Dla innych trenerów konieczne okazuje się korzystanie z regularnej pomocy z zewnątrz. 11 G. Lamont, The Spirited Business, Hodder & Stoughton, Londyn

16 Rozwój trenera Umysł ludzki potrafi niezwykle skutecznie oszukiwać swojego właściciela, dlatego właśnie czasami niezbędne jest uzyskanie informacji zwrotnej z zewnątrz. Celem stosowania autocoachingu jest lepsze zrozumienie samego siebie oraz własnych oporów przed wprowadzaniem zmian. Kiedy lepiej poznamy własne problemy i zahamowania, lepiej rozumiemy także problemy niektórych naszych podopiecznych. Coaching nie powinien być postrzegany jako zestaw narzędzi terapeutycznych dla analityka, lecz jako platforma pozwalająca poznać ludzkie motywacje i zahamowania. Jeśli coaching ma prowadzić do nauki, bólu i w końcu do rozwoju, trener musi być otwarty na otaczającą go rzeczywistość. Właśnie dlatego, zatrudniając w naszej firmie Coaching Foundation Ltd. nowych trenerów, staramy się, by nabyli oni jak najwięcej doświadczeń podopiecznego zarówno w trakcie szkolenia, jak i w dalszym życiu zawodowym. Trener w roli podopiecznego i obserwatora Podczas kursów przygotowawczych organizowanych dla trenerów przez firmę Into Changes Ltd. oraz podczas pracy w ramach grup ćwiczebnych w firmie Counching Foundation staramy się stworzyć trenerom możliwość gromadzenia doświadczeń związanych z występowaniem w roli podopiecznego. Tworzymy także grupy trzyosobowe (złożone z trenera, podopiecznego i obserwatora) chcemy, aby trener miał okazję obserwować sesję nie tylko z punktu widzenia podopiecznego, ale także z pozycji osoby postronnej. Przyjmowanie roli podopiecznego zwykle jest dla trenera inspirujące może przekonać się, jakie techniki są w jego przypadku najskuteczniejsze. Następnie trener rozmawia z innymi osobami i dowiaduje się, że to, co w jego przypadku działa, może okazać się zupełnie nieskuteczne wobec innych. Tego rodzaju doświadczenie może być cennym źródłem entuzjazmu dla podejmowania prób zastosowania jakiegoś rewelacyjnego narzędzia czy interwencji, z którą trener się właśnie zapoznał. Nie ulega wątpliwości, że nie wszystkie narzędzia coachingowe nawet te najlepsze będą odpowiednie w przypadku konkretnego podopiecznego. Moim zdaniem doświadczenie tego faktu daje ambitnemu trenerowi o wiele więcej niż przeczytanie o tym w podręczniku. 259

17 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów Zmiana parametrów coachingowych Zdarza nam się organizować takie sesje coachingowe, podczas których dokonujemy sztucznych zmian dynamiki tej sesji. Chcemy w ten sposób dostarczyć naszym trenerom doświadczeń dotyczących odczuć podopiecznego, pojawiających się w przypadku, gdy sesja przebiega niewłaściwie. Zazwyczaj organizujemy trzy sesje z udziałem trzech osób, aby każdy miał szansę być trenerem, podopiecznym i obserwatorem. Podczas takiej sesji możemy na przykład wręczyć trenerowi kartkę z napisem: Przysuń swoje krzesło nieco bliżej podopiecznego. Poprzez podjęcie takich działań trener wkracza w przestrzeń podopiecznego, tym samym wywołując jego niezadowolenie przejawy takiego stanu rzeczy mogą być doskonale widoczne i odczuwalne także dla obserwatora. Możemy również poprosić trenera, by starał się do minimum ograniczyć kontakt wzrokowy z podopiecznym lub też by utrzymywał kontakt wzrokowy intensywniejszy niż zwykle. Jakkolwiek naturalnie zmiany te nie zostałyby wprowadzone, i tak mogą negatywnie wpłynąć na dynamikę sesji coachingowej i ograniczać szanse na pomyślne zakończenie tej i następnych sesji z udziałem danego podopiecznego. Aby stworzyć trenerowi możliwość nabycia nowych doświadczeń, można zmieniać także inne parametry. Osiąga się to wydając pewne szczególne polecenia, na przykład: Gdy podopieczny mówi, cicho uderzaj palcem w stół. Gdy podopieczny mówi, myśl o ostatnich udanych wakacjach. W trakcie sesji możliwie dyskretnie napinaj mięśnie klatki piersiowej i ramion. Gdy podopieczny mówi, co jakiś czas rozpraszaj swoją uwagę. Nie powtarzaj żadnych sformułowań, użytych wcześniej przez podopiecznego. Aby opisać sytuację podopiecznego, skorzystaj z kilku własnych metafor. Nie pozwalaj, by zapadała cisza aby ją wypełnić, mów lub zadawaj kolejne pytania. Gdy podopieczny spodziewa się sesji dziesięciominutowej, postaraj się zakończyć ją przed upływem siedmiu minut. Gdy podopieczny spodziewa się sesji dziesięciominutowej, wyobraź sobie, że masz do dyspozycji 20 minut. Oddychaj nieco szybciej niż zazwyczaj. 260

18 Rozwój trenera Zajmij pozycję rozluźnioną i bardzo otwartą, z szeroko rozłożonymi nogami i (lub) rękami. Przytocz dwa lub trzy własne doświadczenia, które są podobne do tych opisywanych przez podopiecznego. Pozwól, by twoja głowa delikatnie odchylała się do tyłu. Jeśli nosisz okulary, spróbuj patrzeć spod lub znad soczewek. Kończąc sesję, zerknij trzy lub cztery razy na zegarek. Informacje zwrotne uzyskane od podopiecznego i obserwatora mogą stać się źródłem niezwykle cennych wniosków dotyczących znaczenia niewielkich modyfikacji zachowania dla dynamiki sesji coachingowej. Jeżeli trener, występując w roli podopiecznego, doświadczy wszystkich tych niewygód, powinien stać się bardziej wyczulony na potrzeby swoich przyszłych podopiecznych. W ten sposób trener przyswaja sobie schematy zachowań, które sprzyjają efektywnej współpracy. Dwóch na jednego Z punktu widzenia trenera niezwykle cennym doświadczeniem może być zorganizowanie sesji z udziałem dwóch trenerów i jednego podopiecznego (oczywiście przy założeniu, że wszystkie trzy osoby są uczestnikami szkolenia dla trenerów). Obydwaj trenerzy mogą interweniować w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Zaleca się, by interwencje były możliwie płynne i harmonijne to przecież nie są zawody! Podczas takiej sesji pewni siebie trenerzy, o sprecyzowanych poglądach na temat najlepszych metod działania, stwierdzają nagle, że metody stosowane przez innych trenerów czasami okazują się bardziej efektywne od tych, które oni by wybrali. Bez wątpienia jest to dużo skuteczniejszy sposób uczenia się niż zwykłe obserwowanie innych. W tej sytuacji bowiem doświadczenie dotyczy dynamiki sesji coachingowej, w której trener sam uczestniczy. Przydatne są również informacje zwrotne uzyskane od podopiecznego po zakończeniu takiej sesji. Czasami podopieczni skarżą się, że nie odpowiada im tempo prowadzonej sesji. Podopieczny oraz obserwator mogą dojść do wniosku, że instynktowna i odpowiednia interwencja któregoś z trenerów może wywołać przełom w całej sesji tylko wówczas, gdy trenerzy pracują w sposób harmonijny, okazują szacunek nie tylko sobie nawzajem, ale także podopiecznemu. 261

19 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów Nigdy nie brałem udziału w profesjonalnej sesji coachingowej z udziałem dwóch trenerów. Wyobraźmy sobie jednak okoliczności, w których przeprowadzenie jednorazowej sesji mogłoby pomóc zaangażowanemu podopiecznemu przenieść się na zupełnie nowy poziom nauki. Mam tu na myśli bardzo inteligentnego menedżera, który rezygnując z pełnego wykorzystania swojego potencjału umysłowego, wybiera myślenie zapobiegawcze (zastanawia się nad stosowanymi w trakcie sesji narzędziami i interwencjami), zamiast koncentrować się na własnym problemie. W takiej sytuacji sesja z udziałem dwóch trenerów mogłaby ułatwić doprowadzenie do przeciążenia potencjału umysłowego podopiecznego. Szczególnie dobre rezultaty mogłoby przynieść wprowadzenie podopiecznego w trans jeden z trenerów powinien wykorzystać ten stan, by poprawić kinestetyczną świadomość podopiecznego (aktywność prawego mózgu), a drugi w tym samym czasie mógłby prowadzić interwencję wymagającą od podopiecznego logicznego myślenia (aktywności lewego mózgu). Strategia zastosowania jednorazowej sesji z udziałem dwóch trenerów może przynieść dużo lepsze rezultaty niż decyzja o zmianie trenera na wszystkie pozostałe sesje. Współcoaching Współcoaching jest narzędziem służącym zdobywaniu początkowych doświadczeń, poznawaniu roli podopiecznego oraz asystowaniu w osobistym i zawodowym rozwoju trenera. Termin współcoaching utworzyłem na zasadzie analogii do określenia współdoradztwo, w ramach którego dwaj doradcy zamieniają się rolami i starają się wzajemnie sobie pomóc. W przypadku współcoachingu obie strony muszą najpierw ustalić czas trwania wspólnych sesji, a następnie przyjąć wspólne założenie, że obaj uczestnicy przedstawią jakiś problem. Zazwyczaj takie osoby spotykają się raz na dwa, trzy lub cztery tygodnie, a każda z sesji trwa od trzydziestu do czterdziestu minut. Współcoaching to możliwość wzięcia udziału w bardzo profesjonalnej sesji coachingowej. Jedyne koszty, jakie się z tym wiążą, to czas poświęcany drugiemu trenerowi. Co więcej, zmienianie co pewien czas partnera, z którym prowadzi się sesje współcoachingowe, pozwala lepiej poznać inne narzędzia, interwencje i style prowadzenia coachingu. 262

20 Rozwój trenera Warsztaty Warsztaty podobne do tych, które organizuje Coaching Foundation Ltd. cieszą się bardzo dużą popularnością. Opracowaliśmy specjalną formułę krótkich sesji, które wraz z przerwą na posiłek trwają około trzech godzin i składają się z prezentacji technik oraz ćwiczeń. Podczas takich spotkań staramy się prezentować zarówno sprawdzone metody coachingowe, jak i metody zaczerpnięte z innych dyscyplin. Chcemy, aby uczestnicy warsztatów mogli się jak najwięcej nauczyć. Jeśli mamy odpowiednie warunki i nadarza się okazja przeprowadzanie prawdziwej sesji coachingowej, staramy się być otwarci na wszelkie nowe pomysły. Dla osób zainteresowanych zgłębianiem zagadnień związanych z nowymi sposobami myślenia, nowymi modelami i technikami coachingowymi organizujemy także dłuższe, całodniowe spotkania. Swoją ofertą przyciągamy uwagę czołowych przedstawicieli różnych branż i dziedzin. Wymienię tylko przykłady sesji zorganizowanych przez nas w ciągu ostatniego roku: Potęga ciszy Inteligencja emocjonalna Wskaźnik Typów Osobowości Myers-Briggs Model GROW Czysty język Modelowanie symboliczne Coaching konwersacyjny Coaching prowokatywny Dopasowanie się do Wewnętrznego Trenera Przywództwo alpha w coachingu Analiza transakcyjna Cisza jako rodzaj interwencji Podejście do coachingu od strony inteligencji emocjonalnej Profil MBTI oraz związane z nim wskazówki coachingowe Koncepcja coachingowa Whitmore a Coaching bez niepotrzebnego zaciemniania sesji przez trenera Interwencje z wykorzystaniem metafor Model metaprogramów autorstwa Rose Charvet Wykłady z terapii prowokatywnej Model pracy nad nastawieniem autorstwa Kerry ego Dziewięcioetapowy model Russella, Deering i Diltsa Wykłady z analizy transakcyjnej dla trenerów 263

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Samorząd a dyrektorzy szkół

Samorząd a dyrektorzy szkół VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. Samorząd a dyrektorzy szkół Marlena Ewa Kazoń W Harmonii Szkolenia i Doradztwo Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Dajcie ludziom swobodę działania,

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Dr Małgorzata Kołodziejczak Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 17 maja 2015 r. Plan na dzisiejsze spotkanie Co to jest coaching?

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI ŻEBY WYNIOSŁO Z NIEJ JAK NAJWIĘCEJ KORZYŚCI www.sportowywojownik.pl KORZYŚCI - DLA DZIECI: Korzyści, jakie książka Sportowy Wojownik zapewnia dzieciom, można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Człowieka nie można niczego nauczyć. Można mu tylko ułatwić naukę.

Człowieka nie można niczego nauczyć. Można mu tylko ułatwić naukę. AKADEMIA KOMPETENCJI TRENERSKICH WPROWADZENIE: POTENCJAŁ ZAWODOWY I OSOBISTY TRENERA Magdalena Bergmann Toruń, 9 września 2011 r. Fundacja Gospodarcza Pro Europa www.fundacja-proeuropa.org.pl Człowieka

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania PROCES GRUPOWY 19.0.2011, Łódź Iwona Kania Człowiek jest istotą nastawioną na bycie z innymi i jego życie w większości wiąże się z grupami. Pierwszą grupą, z jaką się styka, i w której się rozwija, jest

Bardziej szczegółowo

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Podstawowe formy wspierania i rozwijania kompetencji Prowadzący mgr Olga Samuel-Idzikowska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 09.05.2017 r. Warsztat dla Rodziców

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA RODZICA PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE

AKADEMIA RODZICA PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE AKADEMIA RODZICA Jak wychować szczęśliwe dziecko PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE Wyjątkowe warsztaty psychoedukacyjne w oparciu o: Szkołę dla Rodziców i Wychowawców oraz metodę KID S SKILLS-DAM

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz stylu komunikacji

Kwestionariusz stylu komunikacji Kwestionariusz stylu komunikacji Z każdego stwierdzenia wybierz jedno, które uważasz, że lepiej pasuje do twojej osobowości i zaznacz jego numer. Stwierdzenia w parach nie są przeciwstawne, przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych moduł 4 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 4 Temat 1 Poziom 2 Budowanie wytrwałości Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Każdy może czasem odczuwać stres lub być w słabszej

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?...

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Spis treści Spis treści Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Koncentracja i spostrzeganie... Pamięć i wiedza... Myślenie... Kreatywność... Zadania, które pomogą

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Pewność siebie w komunikacji. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności

Pewność siebie w komunikacji. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności Pewność siebie w komunikacji moduł 2 Temat 2, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Materiały dla uczestników i prezentacje znajdziesz na stronie www.akademiadlamlodych.pl w zakładce nauczyciele

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny.

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Obudź w sobie lwa Czy potrafisz domagać się tego, co Ci się należy? Czy umiesz powiedzieć "nie", kiedy masz do tego prawo? Czy Twoje opinie i pomysły

Bardziej szczegółowo

nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci.

nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci. Program Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi do przeprowadzenia superwizji modelu coachingu dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Zestaw narzędzi do przeprowadzenia superwizji modelu coachingu dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Zestaw narzędzi do przeprowadzenia superwizji modelu coachingu dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Materiał przygotowany przez Fundację Szkoła Liderów na potrzeby projektu Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Idealny lider grupy to ja Dr Marcin Stencel Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Teambuilding budowanie zespołu

Teambuilding budowanie zespołu Teambuilding budowanie zespołu Opis szkolenia: Praca zespołowa jest to jedna z najbardziej cenionych i potrzebnych umiejętności pracowników w większości firm. Zgrany i zaangażowany zespół nie może pracować

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA VAL Gee JEFF Gee PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA Ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego Zestaw z CD WARSZAWA 2011 Spis treści Zestawienie sesji szkoleniowych według celu szkolenia...............

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu Umiejętności interpersonalne w biznesie PROFIL UCZESTNIKA Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do zespołu oraz jego zadań chcą zwiększyć efektywność pracy współpracowników

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Pewność siebie w komunikacji. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Pewność siebie w komunikacji. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Pewność siebie w komunikacji moduł 2 Temat 2, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 2 Temat 2 Poziom 1 Pewność siebie w komunikacji Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Kiedy już

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez coaching

Zarządzanie przez coaching Zarządzanie przez coaching Trening dla Managerów Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super szkolenie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

1.1.4 Zasady skutecznego porozumiewania się

1.1.4 Zasady skutecznego porozumiewania się 1.1.4 Zasady skutecznego porozumiewania się Treść: to co chcemy przekazać musi być krótko i precyzyjnie określone. Wtedy łatwiej będzie to przedstawić, a dla naszego słuchacza zrozumieć. Zainteresowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7

Strona 1 z 7 1 z 7 www.fitnessmozgu.pl WSTĘP Czy zdarza Ci się, że kiedy spotykasz na swojej drodze nową wiedzę która Cię zaciekawi na początku masz duży entuzjazm ale kiedy Wchodzisz głębiej okazuje się, że z różnych

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB)

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Jednolite studia magisterskie Blok specjalizacyjny dla wszystkich specjalności Dr GraŜyna Broniewska Katedra Zarządzania UŁ Zachowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Kreatywność, czyli jak być twórczym na co dzień Beata Skowrońska Uniwersytet w Białymstoku 13 marca 2014 r. Co to jest? kreatywność, kreatywne myślenie proces umysłowy pociągający

Bardziej szczegółowo

Techniki i narzędzia coachingowe w pracy sieci. Falenty,

Techniki i narzędzia coachingowe w pracy sieci. Falenty, Techniki i narzędzia coachingowe w pracy sieci Falenty, 24-26.09.2015 Kim jestem? Paweł Krzywicki Akredytacja International Coach Federation Trener i coach w Fundacji Szkoła Liderów Doświadczenie w pracy

Bardziej szczegółowo

MANIPULACJA W COACHINGU

MANIPULACJA W COACHINGU MANIPULACJA W COACHINGU Arkadiusz Siechowicz Krzysztof Filarski SŁOWNICZEK, A JEDNOCZEŚNIE PLAN SPOTKANIA COACHING OSOBISTY COACHING W BIZNESIE MANIPULACJA I PODATNOŚĆ PRZYKŁADY SYTUACJI MANIPULACJI W

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł III: COACHING Projekt

Bardziej szczegółowo

Trzy filary motywacji wewnętrznej: jak je budować? Joanna Steinke-Kalembka

Trzy filary motywacji wewnętrznej: jak je budować? Joanna Steinke-Kalembka Trzy filary motywacji wewnętrznej: jak je budować? Joanna Steinke-Kalembka Czym jest motywacja wewnętrzna? motywacja to coś, co pobudza nas do działania i powoduje, że możemy w tym działaniu wytrwać. Motywacja

Bardziej szczegółowo

COACHWISE Change Model

COACHWISE Change Model CoachWise -stworzona na potrzeby organizacji, akredytowana w International Coach Federation metodyka coachingu i mentoringu COACHWISE CoachWise jest jedną z niewielu metodyk coachingu i mentoringu stworzoną

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć atrakcyjną pracę?

Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Cena szkolenia: za darmo Często spotykam kobiety, które mają swoje marzenia, mnóstwo pomysłów, energii i chęci realizacji swoich aspiracji w życiu zawodowym. Niestety w zderzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes Oferta cenowa Szkoły Coachingu I i II stopnia Dla kogo: Dla Ciebie,

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Coaching Fundamentals Certificate (CFC )

Coaching Fundamentals Certificate (CFC ) Coaching Fundamentals Certificate (CFC ) 3-dniowy warsztat stacjonarny Omawiane tematy: Dzień pierwszy prowadzenie rozmowy i słuchanie Coaching konwersacyjny Sztuka prowadzenia rozmów Jak wygląda dobra

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu Magia komunikacji - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem Twoja percepcja rzeczywistości opiera się o uogólnionieniach i zniekształceniach. Oznacza to, że to, jak widzisz rzeczywistość różni się od rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Firma EDU-INNOWACJA. zaprasza Państwa na Warsztaty. Uwolnij swój stres - znajdź pokłady relaksu. Jesteśmy przekonani, iż

Firma EDU-INNOWACJA. zaprasza Państwa na Warsztaty. Uwolnij swój stres - znajdź pokłady relaksu. Jesteśmy przekonani, iż Firma EDU-INNOWACJA zaprasza Państwa na Warsztaty Uwolnij swój stres - znajdź pokłady relaksu. Jesteśmy przekonani, iż przyniesą one Państwu wiele korzyści przekładając się na harmonizację całego ciała.

Bardziej szczegółowo

Odpowiednia motywacja podstawą sukcesu na kursach E-edu

Odpowiednia motywacja podstawą sukcesu na kursach E-edu Odpowiednia motywacja podstawą sukcesu na kursach E-edu 1 Warunkiem skutecznego uczenia się jest dobrowolność i świadomość celów podejmowanych działań, dlatego bardzo istotną kwestią, na którą kursanci

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność 1. ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA SIĘ 2. PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ 3. STYLE KOMUNIKOWANIA SIĘ 4. PRZESZKODY W KOMUNIKOWANIU SIĘ 1.ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Wystąpienia publiczne SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia korzyści, jakie mają przynieść

Bardziej szczegółowo

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO CELE SZKOLENIA Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera; Podniesienie poziomu automotywacji oraz umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia:

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia: Program Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu. 14.12.2015 godz. 09:00 17.00 Sala konferencyjna AHK Polska ul. Miodowa 14, Warszawa Cel szkolenia: Szkolenie przybliża istotę, założenia

Bardziej szczegółowo

Klienci (opcjonalnie)

Klienci (opcjonalnie) CO TO JEST MYVIEW 360 LIDER I CZEMU SŁUŻY? To narzędzie do pozyskiwania informacji zwrotnej z wielu źródeł, zwanej oceną 360 stopni. Zostało zaprojektowane, aby wspierać rozwój menedżerów. Zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Jak pracować z Points-of-You. Dorota Raniszewska

Jak pracować z Points-of-You. Dorota Raniszewska Jak pracować z Points-of-You Dorota Raniszewska Tak wygląda gra coachingowa Points-of-You Notes Książeczka Karty Plansze W środku jest 65 kart, książka z opowiadaniami, cytatami, dobrymi pytaniami, 4 gotowe

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V Zachowania organizacyjne Ćwiczenia V Skuteczna komunikacja Język prosty, zrozumiały, pozbawiony wieloznaczności Zsynchronizowanie mowy werbalnej i niewerbalnej Pozytywny wydźwięk wypowiedzi: Gorzej: Nie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III 1) Zadanie nr 1 Trening samooceny i poczucia własnej wartości 1. Liczba uczestników: 7 osób mniej niż 5 i nie

Bardziej szczegółowo

Autorytet i wywieranie wpływu

Autorytet i wywieranie wpływu Autorytet i wywieranie wpływu Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Cele szkolenia Celem jest nauczenie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie Strona 1 z 7 Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie A. Opracowanie profilu zawodowego Wstęp Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z grup w niekorzystnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Bezdomność- przeciwko stereotypom

Bezdomność- przeciwko stereotypom Bezdomność- przeciwko stereotypom Scenariusz zajęć z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących osoby bezdomnej. Autor: Barbara Ruksztełło- Kowalewska Scenariusz przygotowany w ramach projektu Agenda

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla doradców klienta/ sprzedawców. Szkolenia podstawowe. 2011 Adam Kubicki - www.adamkubicki.pl

Szkolenia dla doradców klienta/ sprzedawców. Szkolenia podstawowe. 2011 Adam Kubicki - www.adamkubicki.pl Szkolenia dla doradców klienta/ sprzedawców Szkolenia podstawowe Metody aktywnego poszukiwania klientów Uczestnicy szkolenia rozwijają nawyk codziennego poszukiwania klientów i przyswajają skuteczne metody

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie emocjami Małgorzata Dębowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 20 listopada 2014 r. SUKCES W ŻYCIU ZALEŻY NIE TYLKO OD INTELEKTU, LECZ OD UMIEJĘTNOŚCI KIEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać wspólne uczenie się w pracy sieci wsparcia? Warszawa września 2015

Jak wykorzystać wspólne uczenie się w pracy sieci wsparcia? Warszawa września 2015 Jak wykorzystać wspólne uczenie się w pracy sieci wsparcia? Warszawa 24-26 września 2015 Cele sesji uporządkowanie wiedzy na temat procesu uczenia się zapoznanie z metodami grupowego wsparcia (nauczycielskimi

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 1 Poziom 2 Osiąganie Wyznaczanie, żeby osiągnąć sukces Cele szkolenia Zdolność identyfikowania właściwych

Bardziej szczegółowo

TWÓRCZE to nowe i cenne zarazem TWÓRCZO

TWÓRCZE to nowe i cenne zarazem TWÓRCZO TWÓRCZE to nowe i cenne zarazem TWÓRCZOŚĆ to dialog mistrza z przeszłością Mistrz to pierwszy uczeń swego ucznia TWÓRCZOŚĆ to próba kształtowania przyszłości aktualne potencjalne witalne niezbędne działanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Etap I - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (160 godzin) 1. Trening interpersonalny (40 godzin) 2. Podstawy Komunikacji opartej na Empatii (24

Bardziej szczegółowo

Język perswazji w praktyce Jak skutecznie wpływać na rozmówców i przekonywać ich do swoich racji?

Język perswazji w praktyce Jak skutecznie wpływać na rozmówców i przekonywać ich do swoich racji? Język perswazji w praktyce Jak skutecznie wpływać na rozmówców i przekonywać ich do swoich racji? Szkolenie opracowane na podstawie najnowszych odkryć programowania neurolingwistycznego i wywierania wpływu

Bardziej szczegółowo

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas Test inteligencji emocjonalnej Wykresy i liczby 2013-08-01 Poufne Normy: Poland 2010 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu wiedzy i świadomości dotyczącej inteligencji

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ Władysław Kobyliński Podstawy współczesnego zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Łódź - Warszawa 2004 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 7 1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym i w pracy www.dorotasoida.pl 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi W tej jednostce dydaktycznej dowiesz się jak się zachowywać z osobą niepełnosprawną, aby poprawić jej komunikację i kwestie relacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Zarabianie przez rozmawianie. Nowa ścieżka kariery dla ludzi, którzy lubią ludzi

Zarabianie przez rozmawianie. Nowa ścieżka kariery dla ludzi, którzy lubią ludzi Coaching. Autorzy: Amanda Vickers, Steve Bavister Zarabianie przez rozmawianie. Nowa ścieżka kariery dla ludzi, którzy lubią ludzi Corporate coaching. Jak zostać trenerem na usługach firm? Life coaching.

Bardziej szczegółowo

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Podsumowanie wyników Inicjatywa Wszechnicy UJ Poniższy raport stanowi podsumowanie Badań Losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Wszechnicy

Bardziej szczegółowo