Spis treści Podziękowania... 9 Wstęp Rozdział 1. Wprowadzenie Rozdział 2. Podstawowe problemy coachingu nowe umiejętności...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Podziękowania... 9 Wstęp... 13 Rozdział 1. Wprowadzenie... 17 Rozdział 2. Podstawowe problemy coachingu nowe umiejętności..."

Transkrypt

1 Spis treści Podziękowania... 9 Wstęp Rozdział 1. Wprowadzenie Źródła inspiracji Definiowanie coachingu Instrumenty zasadnicze każdego trenera Definicje coachingu Rozdział 2. Podstawowe problemy coachingu nowe umiejętności Komunikacja Kto tu rządzi? Informacja zwrotna Prezentacja Konflikt interpersonalny W ślepym zaułku Konflikty wewnętrzne Oddziaływanie Rozdział 3. Czynniki wywołujące zmiany Dialog wewnętrzny i samoocena Emocje Autentyzm Negatywizm Przekonania ograniczające i reguły postępowania z nimi Brak motywacji do dokonywania zmian Hierarchia poziomów logicznych Pokonywanie kolejnych poziomów logicznych Motywacja Rozdział 4. Coaching w praktyce zagadnienia organizacyjne Coaching dorywczy Outsourcing trenerów za i przeciw Coaching prowadzony z wewnątrz Przed kim odpowiada trener? Jak przekonać podwładnych do coachingu? Podopieczny powinien wiedzieć z wyprzedzeniem, czego może się spodziewać

2 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów Pierwsze spotkanie przygotowanie do pracy Wprowadzenie i omówienie oczekiwań Sesje coachingowe zagadnienia natury logistycznej Zachowanie trenera w trakcie sesji coachingowej Neutralność Wyrażanie empatii i współczucia Stymulowanie i kierowanie Oddychanie Całkowita uwaga Zmysły Instynkt Odzwierciedlanie problemów i języka Kończenie sesji Praca, jaką podopieczny wykonuje poza sesją Praca, jaką trener wykonuje po odbyciu sesji Rozdział 5. Modele rozwojowe Elastyczność doboru metod coachingowych w organizacjach Czysty język Modelowanie symboliczne Trans Coaching konwersacyjny Coaching prowokatywny Metoda coachingowa STEPPPA Uwagi na temat narzędzi profilowania osobowości Preferencje w myśleniu filtry broniące nas przed światem Rozdział 6. Rozwój trenera Nastawienie trenera Coaching a koncepcja wewnętrznej gry Nastawienie Podstawowe wartości i przekonania Przywództwo usługujące Zaklinanie ludzi Stwarzanie odpowiednich warunków Coaching prowadzony w grupach Autocoaching Trener w roli podopiecznego i obserwatora Zmiana parametrów coachingowych Dwóch na jednego Warsztaty Inspiracja Oferta akademicka

3 Spis treści Rozdział 7. Pozostałe narzędzia i rodzaje interwencji coachingowych Pytania Pytania bezkontekstowe Wirtualna oś czasu Metafory i symbole Opowiadanie historii Rozdział 8. Coaching pułapki i metody ich unikania Projekcja psychologiczna Kontrprzeniesienie i inspiracja Dystans Interpretacja Przeniesienie Zainteresowanie trenerem Inne zagadnienia związane z dynamiką procesu coachingu Etyka Dobry początek Kończenie sesji w odpowiednim momencie Rozdział 9. Mentoring i e-mentoring Mentoring E-mentoring Słowniczek najważniejszych pojęć związanych z coachingiem Dodatek A Krótka historia coachingu Dodatek B Światopogląd podopiecznego trenera Dodatek C Opinie użytkowników programu Ask Max Dodatek D Kodeks etyczny i metodologia e-mentoringu Dodatek E Przykładowy kwestionariusz e-mentora Dodatek F Zasoby internetowe Bibliografia O autorze Skorowidze Wskazówki językowe Narzędzia Skorowidz

4 Rozdział 6. Rozwój trenera Mieliśmy już okazję omówić najczęściej występujące problemy, z jakimi borykają się podopieczni. Wskazywałem praktyczne metody asystowania podopiecznym w ich dążeniu do realizacji celów. Poruszaliśmy także pewne zagadnienia organizacyjne związane z coachingiem. Ten rozdział zamierzam poświęcić poszukiwaniu metod, które może wykorzystać trener, by poprawić swoje nastawienie do coachingu. Chciałbym przy tej okazji przedstawić działania, których podejmowanie pozwala trenerowi podnosić swoje kompetencje. Pokrótce omówię również zasady, które moim zdaniem wyznaczają ramy dobrej praktyki coachingowej. Chodzi tu między innymi o koncepcję przywództwa usługującego. Za niezwykle istotne uważam także wnioski, jakie Monty Roberts wyciągnął ze swojej pracy z końmi 1. Chciałbym także pochylić się na chwilę nad metodologią prowadzenia coachingu w zespołach i grupach (jej podstawowe założenia są zbliżone do założeń coachingu konwersacyjnego). Nastawienie trenera John Abulafia jest dyrektorem opery oraz producentem muzycznym. W swojej karierze miał okazję pracować na wielu najwspanialszych scenach całego świata. Oprócz tej pracy pomaga także innym uświadamiać sobie, że nawet niewielkie zmiany nastawienia mogą mieć zadziwiający wpływ na innych ludzi 2. To talent decyduje o tym, że jeden aktor, nie wypowiadając ani jednego słowa, może sprawić, by kilka tysięcy ludzi na chwilę wstrzymało oddech. Aktor dokonuje wyboru jednej ze swoich kontrolowanych, 1 M. Roberts, Człowiek, który słucha koni, Media Rodzina, A.I. McLeod, Mantras and Magic State Management in Coaching, Raport nr 58, 17, ANLP

5 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów silnie oddziałujących na innych, emocji. Warto zastanowić się, jak silne będzie negatywne oddziaływanie trenera na podopiecznego, jeżeli chwilę przed rozpoczęciem sesji trener odbył nużącą podróż samochodem. Skoro niewielki ruch głową, drobny gest lub dyskretne spojrzenie mogą wywierać na ludzi tak wielki wpływ, to czy trener nie powinien przed rozpoczęciem sesji zatroszczyć się o swoje nastawienie? Czyż niewerbalnie wyrażane rozczarowanie, frustracje, potrzeby i nadzieje nie mają wpływu na dynamikę sesji coachingowej? Oczywiście, że mają! Wielu trenerów przygotowuje się do sesji, wprowadzając się w odpowiedni stan zakotwiczenia 3. Można ten stan nazywać nastawieniem, trzeba jednak pamiętać, że tworzą go autentyczne przekonania i cechy trenera. Coaching a koncepcja wewnętrznej gry Tim Gallwey rozgranicza trzy etapy konwersacji toczącej się podczas sesji coachingowej. Korzysta w tym celu z modelu wewnętrznej gry. Według Gallweya rozmowy można podzielić na ukierunkowane na świadomość, ukierunkowane na wybór oraz ukierunkowane na zaufanie. Etap świadomości służy dokładnemu zdefiniowaniu sytuacji. Etap wyboru obejmuje poszerzanie wizji dotyczących możliwości osiągnięcia pożądanego przyszłego rezultatu. Proces ten nazywałem w tej książce kształtowaniem świadomej percepcji. Ostatni etap konwersacji etap zaufania zaczyna się w momencie, gdy podopieczny zyskuje większy dostęp do zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, dzięki czemu może opuścić stan teraźniejszy i przenieść się do pożądanego stanu przyszłego. Według Gallweya najważniejszym celem interwencji coachingowej jest rozbudzenie w podopiecznym przekonania, że jest osobą szanowaną, wartościową oraz zdolną do dokonania zmian na lepsze. Aby trener mógł ten cel zrealizować, musi zacząć od swojego nastawienia musi poczuć, że ufa podopiecznemu w stopniu większym, niż podopieczny ufa sam sobie. Gallwey dokonuje w swoich publikacjach wyraźnego rozróżnienia między zwykłymi trenerami i trenerami naprawdę dobrymi. Najlepsi trenerzy, z jakimi miał okazję pracować, pozwolili mu uwierzyć w samego siebie, w wyznawane przez niego wartości oraz we własne możliwości (w tym w potencjał do nauki). 3 A.I. McLeod, Fundamentals for the Coach, Rapport nr 37, 15 16, ANLP

6 Rozwój trenera We wszystkim tym całkowicie się z Gallweyem zgadzam. Tylko w jaki sposób trener ma sobie z tym wszystkim poradzić? Na razie zapoznaliśmy się z narzędziami i zwrotami językowymi sprzyjającymi stymulowaniu procesu zmian. Omówiłem także metody coachingowe opierające się na pewnych określonych wartościach. Należy podkreślić, że jeżeli trener chce je przekazać podopiecznemu, musi sam je najpierw wyznawać. Do wartości, o których mowa, zaliczyć należy przede wszystkim: szacunek, nadzieję, zaufanie, cierpliwość, kreatywność, otwartość. Powyższa lista zawiera jednocześnie wyznaczniki pozwalające odróżnić dobrego trenera od naprawdę dobrego trenera, o którym pisał Gallwey. Aby osiągnąć poziom prawdziwego coachingu, trener musi najpierw wyrobić w sobie odpowiednie nastawienie. Nastawienie to musi determinować każde użyte przez niego sformułowanie, każdy grymas pojawiający się na jego twarzy i każdą reakcję mającą wpływ na dynamikę sesji coachingowej. Nastawienie możemy uznać za właściwe, jeżeli pozostaje ono zgodne z prawdziwymi przekonaniami i hierarchią wartości trenera. Trener po prostu musi być autentyczny. Kształtując swoje nastawienie, trener ogranicza się jedynie do wyodrębnienia odpowiednich bliskich mu wartości, na których zostanie następnie zbudowana dynamika sesji coachingowej. Zastanówmy się teraz nad pewną niezbyt skomplikowaną kwestią. Wyobraźmy sobie mianowicie osobę bardzo łagodnie nastawioną do swojego dziecka, partnera, rodziny i przyjaciół, jednocześnie w stosunku do obcych zachowującą się bardzo konkurencyjnie i agresywnie. Gdyby osoba ta miała zostać trenerem, który z aspektów swojego usposobienia powinna wykorzystywać w pracy z podopiecznymi? 249

7 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów Nastawienie Wartości i przekonania oraz poczucie tożsamości to elementy decydujące o nastawieniu trenera do sesji coachingowej 4. Zacznijmy zatem od wskazania odpowiednich przekonań motywujących. Używam określenia odpowiednie, gdyż przekonanie Moje interwencje są świetne może motywować trenera, a jednocześnie przeszkadzać nie tylko w jego rozwoju, lecz również w rozwoju podopiecznego. Postarajmy się teraz skupić na przekonaniach pozwalających w sposób odpowiedni kształtować dynamikę sesji coachingowej. Jestem przekonany, że cenię zarówno siebie, jak i mojego podopiecznego. nic nikomu nie muszę udowadniać. przedstawiane przez podopiecznych rozwiązania są wystarczająco dobre. narzucone przez podopiecznego tempo może być bardzo wolne lub bardzo szybkie. daję moim podopiecznym możliwość rozwoju i nauki. przyczyniam się do tego, że podopieczny się uczy i wprowadza zmiany. podopieczny dysponuje zasobami niezbędnymi do tego, by się uczyć. chwile ciszy należą do podopiecznego, a nie do mnie. Jestem przekonany, że potrafię zadawać pytania, które otworzą przed podopiecznym nowe możliwości (zamiast dać mu gotowe rozwiązania czy instrukcje). akceptować zachowania własne i podopiecznego. zawsze w pełni skupiać się na problemach podopiecznego. zachować elastyczność w myśleniu i działaniu. sprawdzić poziom zaangażowania podopiecznego oraz stopień jego przekonania o tym, że podejmie się realizacji wyznaczonych celów. W trakcie przygotowań do sesji coachingowej trener powinien postarać się wyrazić powyższe przekonania własnymi słowami. Tylko wówczas staną się one elementem jego tożsamości i pozwolą mu w pełni dostosować się do realiów coachingowych. Jeśli którekolwiek ze stwierdzeń wydaje się trenerowi obce, powinien je skreślić z listy. Budowanie swojej pracy na nieszczerości wobec samego siebie z całą pewnością nie jest dobrym rozwiązaniem. Najle- 4 A.I. McLeod, Mindsets for the Coach Coaching with Attitude, Effective Consulting nr 1, 8, 29 30, Pentre Publications, Welshpol

8 Rozwój trenera piej jest po prostu zajrzeć w głąb siebie. Aktorzy na przykład mój drogi przyjaciel Jill Greenacre zamiast korzystać wyłącznie z wyuczonych umiejętności, odwołują się do własnych autentycznych emocji. To sprawia, że są naprawdę inspirujący. Dobry trener to taki, który jest szczery i autentyczny także wobec samego siebie. Na tym właśnie polega różnica między dobrym a naprawdę dobrym trenerem różnica, której nie da się zniwelować za pomocą nawet najlepszych narzędzi i metod pracy. Podstawowe wartości i przekonania Dla nastawienia trenera ważne jest również jego poczucie tożsamości 5. Oto przykłady przydatnych przekonań dotyczących własnej osoby: Jestem cierpliwym trenerem. Jestem tolerancyjnym trenerem. Jestem opiekuńczym trenerem. Aby zmienić swój stan psychiczny, wystarczy odwołać się do tego rodzaju prostych stwierdzeń, które można po prostu odczytać. Niektórzy trenerzy korzystają w tym celu z hierarchii poziomów logicznych (por. rozdział 3.), odwołując się do jednego lub kilku przekonań motywujących. Polega to na przyjęciu konkretnego przekonania i przemieszczaniu się wraz z nim od poziomu otoczenia do poziomu celu. Taką właśnie metodę zaleca Lynne Kelly (brytyjska trener NLP). Sama zresztą stosuje ją w ramach programu doskonalenia zawodowego Vievolve. Lynne Kelly poleca również siedmioetapową metodę wprowadzania się w stan sprzyjający prowadzeniu sesji coachingowej. Metoda ta zakłada wykonanie kolejno następujących kroków: oczyszczenie umysłu, przyjęcie wygodnej pozycji, kontrolowanie oddechu (oddech wolny), skupienie uwagi na własnym wnętrzu, skoncentrowanie się na jednej, dowolnej rzeczy, poszerzenie świadomości (wizja peryferyjna), osiągnięcie stanu świadomości absolutnej (fizycznego i emocjonalnego odczuwania przestrzeni). 5 A.I. McLeod, Fundamentals for the Coach, Rapport nr 37, 15 16, ANLP

9 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów John Abulafia zaleca z kolei korzystanie z mantry motywującego stwierdzenia, które łączy w sobie wszystkie powyższe elementy. Stwierdzenie to powinno stanowić osobiste podsumowanie wszystkich najważniejszych pozytywnych aspektów coachingu. Odpowiednio sformułowane zdanie powinno zawierać kluczowe przesłania dotyczące bycia skutecznym trenerem. Może zatem wyglądać następująco: Jestem instrumentem umożliwiającym dokonywanie zmian. Jestem narzędziem, dzięki któremu podopieczni łatwiej realizują wybrane przez siebie cele. Jeśli ktoś posiadł umiejętności wypracowywania mechanizmu kotwicy, może pokusić się o wprowadzanie się w stan zakotwiczenia, na przykład poprzez przechodzenie z tym zdaniem na kolejne poziomy hierarchii logicznej. Wówczas wystarczy przed samą sesją po prostu przypomnieć sobie takie zdanie, by od razu wywołać u siebie stan zakotwiczenia. Niektórzy trenerzy używają totemów zwierzęcych (takich jak choćby sowa czy delfin). Odwołując się do tych symboli, wywołują u siebie stan zakotwiczenia sprzyjający okazywaniu troski i udzielaniu wsparcia podopiecznym podczas sesji. Chcąc realizować tę strategię, trener powinien uwzględnić w dynamice sesji coachingowej wszystkie pozytywne myśli i odczucia związane z atrybutami danego zwierzęcia. Wszystkie przedstawione wyżej metody pomagają trenerowi uzyskać odpowiednie nastawienie przed sesją coachingową. Niezależnie od stosowanej metody trener powinien zawsze uważać, by na jego nastawienie składały się tylko i wyłącznie autentyczne aspekty jego osobowości. Niekiedy istnieje możliwość wykształcenia odpowiedniego nastawienia także u podopiecznego 6. Zagadnienie to poruszam w dodatkach. Przywództwo usługujące W rozważaniach dotyczących nastawienia trenera nie sposób nie uwzględnić dorobku Roberta Greenleafa 7. Największymi przywódcami hołdującymi 6 A.I. McLeod, Fundamentals for the Coachee, Rapport nr 40, 37, ANLP R.K. Greenleaf i L. Spears, Power of Servant Leadership, 1998, w: L.C. Spears i M. Lawrence (red.), Focus on Leadership: Servant-Leadership for the 21st Century, John Wiley, Nowy Jork

10 Rozwój trenera koncepcji przywództwa usługującego bez wątpienia byli Mahatma Gandhi, Matka Teresa z Kalkuty oraz Nelson Mandela. Były to szczególne jednostki, inspirujące swoją pokorą i skromnością, głęboko wierzące w dobrą naturę człowieka i dające przykład innym. Nie ulega wątpliwości, że każdy z tych przywódców miał również wyraźną wizję celu, do którego zmierzał. Trener może bez obaw starać się naśladować nastawienie tych ludzi. Do najważniejszych z punktu widzenia coachingu aspektów przywództwa usługującego należą moim zdaniem: pomoc ludziom w dążeniu do doskonałości, wykazywanie tolerancyjnej postawy wobec błędów innych i traktowanie ich pomyłek jako źródła cennych wniosków, oferowanie różnych możliwości wyboru i zachęcanie do dokonywania tego wyboru, pomaganie ludziom w wyznaczaniu wizji i celów, postawa, zgodnie z którą inni są ważniejsi od nas, zrozumienie dla idei większego dobra i będące jego konsekwencją usuwanie się w cień od czasu do czasu, zachowywanie skromności i pokory w obliczu podziwu wyrażanego przez innych, ciągła gotowość do nauki. Te proste stwierdzenia mogą stanowić cudowne źródło inspiracji dla każdego trenera. Zaklinanie ludzi Monty Roberts, człowiek, który rozumie konie, pokazał całemu światu, że stosowane dotychczas metody komunikowania się z końmi były niewłaściwe. Monty Roberts wprowadził nowe i niewiarygodnie szybkie metody, które zupełnie odmieniły naszą, ludzką, wizję porozumiewania się z tymi zwierzętami. Sam Roberts a potem także Andrew McFarlane i Pat Parelli zauważył, że pewne kluczowe elementy jego koncepcji można z powodzeniem zastosować także w pracy z menedżerami. Od wielu lat posiadam konie i jestem niezłym jeźdźcem. Wciąż jednak ogromne wrażenie robi na mnie to, jak Kelly Marks, uczennica samego mistrza Robertsa, radzi sobie z końmi. Kelly po prostu rozumie konie. Monty Roberts i Kelly Marks potrafią odmienić nawet najbardziej upartego konia. Pierwszą rzeczą, 253

11 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów jaka rzuca się w oczy komuś, kto obserwuje ich pracę, jest ich nastawienie pozwalają zwierzęciu być właśnie takim, jakim ono jest. Załóżmy, że rozpoczynając każdą sesję coachingową trener przyjmuje następujące założenie: wszyscy ludzie dążą do perfekcji i robią wszystko najlepiej, jak potrafią. Czyż w takiej sytuacji szanse na osiągnięcie sukcesu nie byłyby większe? Warto zadać sobie pytanie: w jakim stopniu niezdolność do realizacji własnych ambicji, odczuwana przez członków naszego zespołu, wynika z charakterystycznego dla nas braku umiejętności zrozumienia ich i motywowania do pracy? Przytoczona przeze mnie metafora dotycząca koni ma dla trenerów i menedżerów bardzo duże znaczenie. Osobiście byłbym skłonny wyciągać na jej podstawie następujące wnioski: Słuchaj Zachęcaj Zachęcaj do pracy z tobą Pozwól podopiecznemu być tak dobrym, jak tylko potrafi Odwołuj się do jego motywacji Pozwól mu być sobą Zachęcaj go do pracy w ramach kultury organizacji zamiast mówić zamiast naciskać zamiast przeciw tobie zamiast stawać na jego drodze do doskonałości zamiast mówić mu, co ma robić zamiast go sobie podporządkowywać zamiast jej na przekór Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z metodami i technikami przedstawionymi w tej książce Czytelnik zdecyduje się spojrzeć na zagadnienie coachingu przez pryzmat takich przekonań. Tylko coaching opierający się na wskazanych powyżej zasadach można uznać za prawdziwy. Stwarzanie odpowiednich warunków Osobiście rozumiem stwarzanie odpowiednich warunków jako wspomaganie ludzi w taki sposób, aby mogli w sposób holistyczny wykorzystywać własne zasoby i doświadczenia życiowe. Jak wyjaśnia Carl Rogers 8, osobami stwarzającymi odpowiednie warunki są te, które: 8 C. Rogers, O stawaniu się osobą, Rebis 2002; C.R. Rogers, On Becoming a Person: A Therapist s View of Psychoterapy, Constable & Robinson, Londyn

12 Rozwój trenera budują pozytywną początkową atmosferę oraz zaufanie niezbędne do zgłębiania różnych zagadnień, pomagają w sprecyzowaniu celów, stanowią swego rodzaju elastyczny zasób, reagują na wyrażane przez innych uczucia, przekazy intelektualne oraz stany emocjonalne, oferują każdemu odpowiednią ilość swojego czasu i uwagi, podejmują inicjatywę w zakresie dzielenia się swoimi myślami i uczuciami w taki sposób, że inni mogą je przyjąć lub odrzucić, akceptują własne ograniczenia i potrafią otwarcie się do nich przyznawać. Paul Barber łączy swoją wiedzę na temat Gestalt z humanizmem i psychologią transpersonalną. Bazując na własnych doświadczeniach, wnioskuje, że osoby posiadające zdolność tworzenia odpowiednich warunków czerpią z zasobów własnej osobowości, nabytych umiejętności i intuicyjnej wiedzy, aby móc: okazywać zrozumienie, wyzwalać i utrwalać nową wiedzę, podnosić świadomość osobistą i społeczną, uczyć i motywować innych ludzi. W tym miejscu należy po raz kolejny podkreślić, że zadaniem trenera jest jedynie służyć podopiecznemu wsparciem i stwarzać mu odpowiednie warunki do pracy. Trener w żadnym wypadku nie powinien wcielać się w rolę doradcy ani kogoś w rodzaju guru. Celem pracy trenera jest dotarcie do rozwiązań, które będą dla podopiecznego źródłem motywacji. Umotywowane działania to takie, które podopieczny sam wymyśla i sam realizuje. Posługując się terminologią coachingową, można stwierdzić, że koncepcja Gestalt propaguje autentyczną relację Ja-Ty. W jej ramach trener wraz z podopiecznym starają się stworzyć kulturę współpracy, w której absolutnie wszystko podlega dyskusji. W ramach tej relacji podejmowane są najbardziej zuchwałe próby eksperymentowania i rzucane są najśmielsze wyzwania. Ponadto bardzo ceni się wszelkie różnice, a sama relacja jest postrzegana jako metaforyczna reprezentacja wszelkich wymiarów świata, w którym żyje i pracuje podopieczny. 255

13 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów Trener, poruszając się w ramach relacji Ja-Ty, bada problem podopiecznego nie poprzez udzielanie konkretnych instrukcji, lecz raczej w drodze eksperymentowania i dialogu. Zamiast skupiać się na każdej kwestii z osobna, usiłuje dotrzeć do najgłębiej ukrytych korelacji między różnymi faktami. Zamiast dostarczać gotowych odpowiedzi, stara się przedstawić podopiecznemu istniejące możliwości. W terapii Gestalt najważniejszymi wartościami są holistyczność oraz organiczny wzrost. Zwolennicy tej teorii podkreślają, że cała uwaga trenera powinna koncentrować się na wydarzeniach bieżących. Jak pisze Barber, celem trenera jest nie tylko podkreślać mądrość zmysłów i intelektu, lecz również somy i duszy 9. Podopieczny nie zawsze potrzebuje interwencji z zewnątrz, by odnaleźć motywację, skupić się i zacząć podejmować skuteczne działania. Czasami jednak potrzebuje pomocy trenera (czyli osoby posiadającej umiejętność tworzenia odpowiednich warunków), aby móc lepiej wykorzystać swoje zasoby i odnieść sukces dzięki temu, że będzie sobą. Coaching prowadzony w grupach Mam nadzieję, że na tym etapie nikt już nie ma wątpliwości co do tego, że fundamentem pracy trenera nie są wyuczone umiejętności coachingowe, lecz odpowiedni sposób bycia. Oczywiście nikt nie jest doskonały każdy czuje od czasu do czasu potrzebę wyrażania siebie w sposób, który byłby niepożądany w kontekście coachingowym. Te same zasady znajdują zastosowanie w pracy z grupami. Potrzebę rywalizacji, chwalenia się własną inteligencją czy wykazywania się wyjątkową bystrością należy zostawić za drzwiami. Przez cały czas trzeba koncentrować się na tych cechach osobowości, które usprawniają przebieg sesji coachingowej i umożliwiają stwarzanie odpowiednich warunków. Język trenera opiera się w dużej mierze na pytaniach. W pracy z grupami najskuteczniejsze okazuje się zwykle zadawanie takich pytań, które zachęcają innych do wyrażania własnych uczuć i myśli. Trzeba jednak zauważyć, że metoda ta jest wolniejsza niż standardowe sesje kierowane. Zadawanie 9 P. Barber, rozmowa prywatna, styczeń

14 Rozwój trenera pytań ma często na celu podkreślenie indywidualnych pomysłów i wskazanie najlepszego sposobu wykorzystania talentów poszczególnych członków zespołu. Zespół może czerpać ogromne korzyści z faktu, że jego poszczególni członkowie zyskają poczucie tworzenia jednego organizmu, którego kreatywność, styl kierowania i metody pracy zależą właśnie od nich. Pracując z grupą trener wykorzystuje te same umiejętności, co w przypadku sesji indywidualnej. Musi jednak włożyć znacznie więcej wysiłku w koncentrowanie uwagi na problemach podopiecznych. Niezwykle ważne jest bowiem to, by cała jego uwaga skupiona była zawsze na tych elementach, które są najistotniejsze z punktu wiedzenia dynamiki pracy w konkretnej grupie. Trener musi też wykazywać się niezwykłą elastycznością musi być w stanie w jednej chwili poświęcić uwagę jednemu z członków zespołu, a już w następnej skupić się w pełni na dynamice pracy grupy. Trener może również zachęcać do grupowych dyskusji oraz do poszukiwania konsensusu. Zadaniem trenera jest także takie stymulowanie poszczególnych członków zespołu, by po zakończeniu sesji podjęli oni wyznaczone w trakcie jej trwania działania. Praca w grupach wymaga elastycznego przywództwa trener musi wiedzieć, w którym momencie należy dokonać podsumowania wniosków, a kiedy członkowie grupy mają wysuwać własne pomysły. Trener powinien z równą łatwością oddawać i ponownie przejmować inicjatywę. Tylko w takiej sytuacji zdoła realizować proces, który sobie zaplanował. Niezwykle istotne jest, by czynny udział w sesji brali wszyscy członkowie grupy sprzyja temu stosowanie takich metod, jak burza mózgów, prezentacje czy praca w podgrupach. Nie można zapominać o tym, że każdy z uczestników sesji chce się udzielać na swój własny sposób i że ten sposób może nie pasować do przyjętego w danej korporacji modelu. Z tego powodu trener nie tylko powinien pozostawać otwarty na wszelkie formy wyrazu i udziału w sesji, lecz wręcz korzystać z takich metod jej prowadzenia, które zachęcałyby członków zespołu do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. Zdaniem Whitmore a coaching w grupach ma dwa ściśle określone cele 10. Pierwszym z nich jest dążenie do wykształcenia modelu pracy zadaniowej, a drugim stymulowanie rozwoju zespołu. Whitmore zadaje pytania 10 J. Whitmore, Coaching for Performance, wydanie II, Nicholas Brealy, Londyn

15 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów skonstruowane zgodnie z założeniami GROW. Osobiście odnoszę jednak wrażenie, że jego podstawowe założenia są bardzo zbliżone do tych, które przedstawiłem w niniejszej książce. Najnowsza książka mojej przyjaciółki Georgeanne Lamont opisuje wyniki badań poświęconych zagadnieniu sukcesu w organizacji okazuje się, że w wielu przypadkach przeszkodą w osiąganiu lepszych wyników są menedżerowie 11. Dużo skuteczniejszą metodą poszukiwania nowych rozwiązań i pomysłów jest analizowanie działań podejmowanych przez podwładnych kadry menedżerskiej. Książka Georgeanne Lamont pokazuje, jak wielki potencjał może mieć zespół, jeśli przyświecają mu wspólne wartości. Jeśli kanon wartości obejmuje afirmację dla korzystania z najlepszych cech wszystkich członków zespołu, przed firmą pojawia się możliwość osiągnięcia naprawdę znacznej poprawy wydajności pracy. To aż zadziwiające, że we współczesnym świecie, zdominowanym przez dążenie do zarabiania jak największych pieniędzy, tak małą wagę przywiązuje się do stosowania modeli umożliwiających poprawę wydajności pracy. Aktywizowanie pracowników poprzez wykorzystanie modelu coachingowego jest jedną z najskuteczniejszych metod budowania sprawnego zespołu. Autocoaching Autocoaching nie zawsze przybiera tak elegancką formę i nie zawsze jest tak inspirujący jak coaching oferowany podopiecznemu przez trenera. Autocoaching jest niezwykle istotnym elementem samorozwoju trenera, ponieważ pozwala mu kształtować świadomość samego siebie i równowagę wewnętrzną. Mówiąc krótko, chodzi o zadawanie pytań samemu sobie i stawianie sobie wyzwań, o naukę słuchania samego siebie oraz prowadzenia dialogu wewnętrznego, który służyłby identyfikowaniu przejawów występowania przekonań ograniczających, negatywnego nastawienia i braku poczucia własnej wartości. W przypadku niektórych trenerów doświadczenia wynikające z praktykowania coachingu ułatwiają identyfikację własnych ograniczeń. Dla innych trenerów konieczne okazuje się korzystanie z regularnej pomocy z zewnątrz. 11 G. Lamont, The Spirited Business, Hodder & Stoughton, Londyn

16 Rozwój trenera Umysł ludzki potrafi niezwykle skutecznie oszukiwać swojego właściciela, dlatego właśnie czasami niezbędne jest uzyskanie informacji zwrotnej z zewnątrz. Celem stosowania autocoachingu jest lepsze zrozumienie samego siebie oraz własnych oporów przed wprowadzaniem zmian. Kiedy lepiej poznamy własne problemy i zahamowania, lepiej rozumiemy także problemy niektórych naszych podopiecznych. Coaching nie powinien być postrzegany jako zestaw narzędzi terapeutycznych dla analityka, lecz jako platforma pozwalająca poznać ludzkie motywacje i zahamowania. Jeśli coaching ma prowadzić do nauki, bólu i w końcu do rozwoju, trener musi być otwarty na otaczającą go rzeczywistość. Właśnie dlatego, zatrudniając w naszej firmie Coaching Foundation Ltd. nowych trenerów, staramy się, by nabyli oni jak najwięcej doświadczeń podopiecznego zarówno w trakcie szkolenia, jak i w dalszym życiu zawodowym. Trener w roli podopiecznego i obserwatora Podczas kursów przygotowawczych organizowanych dla trenerów przez firmę Into Changes Ltd. oraz podczas pracy w ramach grup ćwiczebnych w firmie Counching Foundation staramy się stworzyć trenerom możliwość gromadzenia doświadczeń związanych z występowaniem w roli podopiecznego. Tworzymy także grupy trzyosobowe (złożone z trenera, podopiecznego i obserwatora) chcemy, aby trener miał okazję obserwować sesję nie tylko z punktu widzenia podopiecznego, ale także z pozycji osoby postronnej. Przyjmowanie roli podopiecznego zwykle jest dla trenera inspirujące może przekonać się, jakie techniki są w jego przypadku najskuteczniejsze. Następnie trener rozmawia z innymi osobami i dowiaduje się, że to, co w jego przypadku działa, może okazać się zupełnie nieskuteczne wobec innych. Tego rodzaju doświadczenie może być cennym źródłem entuzjazmu dla podejmowania prób zastosowania jakiegoś rewelacyjnego narzędzia czy interwencji, z którą trener się właśnie zapoznał. Nie ulega wątpliwości, że nie wszystkie narzędzia coachingowe nawet te najlepsze będą odpowiednie w przypadku konkretnego podopiecznego. Moim zdaniem doświadczenie tego faktu daje ambitnemu trenerowi o wiele więcej niż przeczytanie o tym w podręczniku. 259

17 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów Zmiana parametrów coachingowych Zdarza nam się organizować takie sesje coachingowe, podczas których dokonujemy sztucznych zmian dynamiki tej sesji. Chcemy w ten sposób dostarczyć naszym trenerom doświadczeń dotyczących odczuć podopiecznego, pojawiających się w przypadku, gdy sesja przebiega niewłaściwie. Zazwyczaj organizujemy trzy sesje z udziałem trzech osób, aby każdy miał szansę być trenerem, podopiecznym i obserwatorem. Podczas takiej sesji możemy na przykład wręczyć trenerowi kartkę z napisem: Przysuń swoje krzesło nieco bliżej podopiecznego. Poprzez podjęcie takich działań trener wkracza w przestrzeń podopiecznego, tym samym wywołując jego niezadowolenie przejawy takiego stanu rzeczy mogą być doskonale widoczne i odczuwalne także dla obserwatora. Możemy również poprosić trenera, by starał się do minimum ograniczyć kontakt wzrokowy z podopiecznym lub też by utrzymywał kontakt wzrokowy intensywniejszy niż zwykle. Jakkolwiek naturalnie zmiany te nie zostałyby wprowadzone, i tak mogą negatywnie wpłynąć na dynamikę sesji coachingowej i ograniczać szanse na pomyślne zakończenie tej i następnych sesji z udziałem danego podopiecznego. Aby stworzyć trenerowi możliwość nabycia nowych doświadczeń, można zmieniać także inne parametry. Osiąga się to wydając pewne szczególne polecenia, na przykład: Gdy podopieczny mówi, cicho uderzaj palcem w stół. Gdy podopieczny mówi, myśl o ostatnich udanych wakacjach. W trakcie sesji możliwie dyskretnie napinaj mięśnie klatki piersiowej i ramion. Gdy podopieczny mówi, co jakiś czas rozpraszaj swoją uwagę. Nie powtarzaj żadnych sformułowań, użytych wcześniej przez podopiecznego. Aby opisać sytuację podopiecznego, skorzystaj z kilku własnych metafor. Nie pozwalaj, by zapadała cisza aby ją wypełnić, mów lub zadawaj kolejne pytania. Gdy podopieczny spodziewa się sesji dziesięciominutowej, postaraj się zakończyć ją przed upływem siedmiu minut. Gdy podopieczny spodziewa się sesji dziesięciominutowej, wyobraź sobie, że masz do dyspozycji 20 minut. Oddychaj nieco szybciej niż zazwyczaj. 260

18 Rozwój trenera Zajmij pozycję rozluźnioną i bardzo otwartą, z szeroko rozłożonymi nogami i (lub) rękami. Przytocz dwa lub trzy własne doświadczenia, które są podobne do tych opisywanych przez podopiecznego. Pozwól, by twoja głowa delikatnie odchylała się do tyłu. Jeśli nosisz okulary, spróbuj patrzeć spod lub znad soczewek. Kończąc sesję, zerknij trzy lub cztery razy na zegarek. Informacje zwrotne uzyskane od podopiecznego i obserwatora mogą stać się źródłem niezwykle cennych wniosków dotyczących znaczenia niewielkich modyfikacji zachowania dla dynamiki sesji coachingowej. Jeżeli trener, występując w roli podopiecznego, doświadczy wszystkich tych niewygód, powinien stać się bardziej wyczulony na potrzeby swoich przyszłych podopiecznych. W ten sposób trener przyswaja sobie schematy zachowań, które sprzyjają efektywnej współpracy. Dwóch na jednego Z punktu widzenia trenera niezwykle cennym doświadczeniem może być zorganizowanie sesji z udziałem dwóch trenerów i jednego podopiecznego (oczywiście przy założeniu, że wszystkie trzy osoby są uczestnikami szkolenia dla trenerów). Obydwaj trenerzy mogą interweniować w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Zaleca się, by interwencje były możliwie płynne i harmonijne to przecież nie są zawody! Podczas takiej sesji pewni siebie trenerzy, o sprecyzowanych poglądach na temat najlepszych metod działania, stwierdzają nagle, że metody stosowane przez innych trenerów czasami okazują się bardziej efektywne od tych, które oni by wybrali. Bez wątpienia jest to dużo skuteczniejszy sposób uczenia się niż zwykłe obserwowanie innych. W tej sytuacji bowiem doświadczenie dotyczy dynamiki sesji coachingowej, w której trener sam uczestniczy. Przydatne są również informacje zwrotne uzyskane od podopiecznego po zakończeniu takiej sesji. Czasami podopieczni skarżą się, że nie odpowiada im tempo prowadzonej sesji. Podopieczny oraz obserwator mogą dojść do wniosku, że instynktowna i odpowiednia interwencja któregoś z trenerów może wywołać przełom w całej sesji tylko wówczas, gdy trenerzy pracują w sposób harmonijny, okazują szacunek nie tylko sobie nawzajem, ale także podopiecznemu. 261

19 Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów Nigdy nie brałem udziału w profesjonalnej sesji coachingowej z udziałem dwóch trenerów. Wyobraźmy sobie jednak okoliczności, w których przeprowadzenie jednorazowej sesji mogłoby pomóc zaangażowanemu podopiecznemu przenieść się na zupełnie nowy poziom nauki. Mam tu na myśli bardzo inteligentnego menedżera, który rezygnując z pełnego wykorzystania swojego potencjału umysłowego, wybiera myślenie zapobiegawcze (zastanawia się nad stosowanymi w trakcie sesji narzędziami i interwencjami), zamiast koncentrować się na własnym problemie. W takiej sytuacji sesja z udziałem dwóch trenerów mogłaby ułatwić doprowadzenie do przeciążenia potencjału umysłowego podopiecznego. Szczególnie dobre rezultaty mogłoby przynieść wprowadzenie podopiecznego w trans jeden z trenerów powinien wykorzystać ten stan, by poprawić kinestetyczną świadomość podopiecznego (aktywność prawego mózgu), a drugi w tym samym czasie mógłby prowadzić interwencję wymagającą od podopiecznego logicznego myślenia (aktywności lewego mózgu). Strategia zastosowania jednorazowej sesji z udziałem dwóch trenerów może przynieść dużo lepsze rezultaty niż decyzja o zmianie trenera na wszystkie pozostałe sesje. Współcoaching Współcoaching jest narzędziem służącym zdobywaniu początkowych doświadczeń, poznawaniu roli podopiecznego oraz asystowaniu w osobistym i zawodowym rozwoju trenera. Termin współcoaching utworzyłem na zasadzie analogii do określenia współdoradztwo, w ramach którego dwaj doradcy zamieniają się rolami i starają się wzajemnie sobie pomóc. W przypadku współcoachingu obie strony muszą najpierw ustalić czas trwania wspólnych sesji, a następnie przyjąć wspólne założenie, że obaj uczestnicy przedstawią jakiś problem. Zazwyczaj takie osoby spotykają się raz na dwa, trzy lub cztery tygodnie, a każda z sesji trwa od trzydziestu do czterdziestu minut. Współcoaching to możliwość wzięcia udziału w bardzo profesjonalnej sesji coachingowej. Jedyne koszty, jakie się z tym wiążą, to czas poświęcany drugiemu trenerowi. Co więcej, zmienianie co pewien czas partnera, z którym prowadzi się sesje współcoachingowe, pozwala lepiej poznać inne narzędzia, interwencje i style prowadzenia coachingu. 262

20 Rozwój trenera Warsztaty Warsztaty podobne do tych, które organizuje Coaching Foundation Ltd. cieszą się bardzo dużą popularnością. Opracowaliśmy specjalną formułę krótkich sesji, które wraz z przerwą na posiłek trwają około trzech godzin i składają się z prezentacji technik oraz ćwiczeń. Podczas takich spotkań staramy się prezentować zarówno sprawdzone metody coachingowe, jak i metody zaczerpnięte z innych dyscyplin. Chcemy, aby uczestnicy warsztatów mogli się jak najwięcej nauczyć. Jeśli mamy odpowiednie warunki i nadarza się okazja przeprowadzanie prawdziwej sesji coachingowej, staramy się być otwarci na wszelkie nowe pomysły. Dla osób zainteresowanych zgłębianiem zagadnień związanych z nowymi sposobami myślenia, nowymi modelami i technikami coachingowymi organizujemy także dłuższe, całodniowe spotkania. Swoją ofertą przyciągamy uwagę czołowych przedstawicieli różnych branż i dziedzin. Wymienię tylko przykłady sesji zorganizowanych przez nas w ciągu ostatniego roku: Potęga ciszy Inteligencja emocjonalna Wskaźnik Typów Osobowości Myers-Briggs Model GROW Czysty język Modelowanie symboliczne Coaching konwersacyjny Coaching prowokatywny Dopasowanie się do Wewnętrznego Trenera Przywództwo alpha w coachingu Analiza transakcyjna Cisza jako rodzaj interwencji Podejście do coachingu od strony inteligencji emocjonalnej Profil MBTI oraz związane z nim wskazówki coachingowe Koncepcja coachingowa Whitmore a Coaching bez niepotrzebnego zaciemniania sesji przez trenera Interwencje z wykorzystaniem metafor Model metaprogramów autorstwa Rose Charvet Wykłady z terapii prowokatywnej Model pracy nad nastawieniem autorstwa Kerry ego Dziewięcioetapowy model Russella, Deering i Diltsa Wykłady z analizy transakcyjnej dla trenerów 263

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Nr projektu 502647-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Produkt Nr: 4 Lipiec 2011 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Opracowanie: Gail J. Dinner, Mary M. Wheeler dla Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 1 Międzynarodowa Rada

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji Moduł III: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Podręcznik mentora Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ BHP

JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ BHP JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ BHP Edward KOWAL, Izabela GABRYELEWICZ, Andrzej KOWAL Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ różnych czynników na jakość i efektywność szkoleń BHP. Przedstawiono problem

Bardziej szczegółowo

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek ad: Konrad Paw owski Tytuł oryginału: MAKING SIX

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna.

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. 1 Razem i osobno Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania z uwzględnieniem pracy w grupach mieszanych wiekowo Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy 1 Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy Zespół Stowarzyszenia Szkoła Liderów realizujący Programu Liderzy: Katarzyna Czayka-Chełmińska Daniel Lichota

Bardziej szczegółowo

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? str. 14 02 2011 System MBO lekarstwo czy trucizna? Chodzi o to, aby robić

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekspert Kujawy

Fundacja Ekspert Kujawy Publikacja zawiera materiały motywujące do utrzymania dalszej aktywności w wieku powyżej 50 lat, praktyczne wskazówki dotyczące zarówno możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak i możliwości

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia po ludzku

Psychoterapia po ludzku 1 Praca zbiorowa Stowarzyszenie INTRO Wrocław 2011 2 Tytuł: Autorki: Anna Chanik, Marta Dudzińska, Joanna Krawczyk, Małgorzata Osipczuk, Katarzyna Paikert, Iwona Pawlikowska, Agnieszka Sitarz, Julia Soszyńska,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Opracowanie przewodnika: Dorota Tomaszewicz Przewodnik dystrybuowany bezpłatnie Nakład: 5 000 egz. Przewodnik wydany w ramach projektu Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Systemy ocen pracowników.

Systemy ocen pracowników. Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, UŁ Systemy ocen pracowników. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi systemów ocen pracowniczych.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo