Siedziba Komitetu Naukowego Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy ul. św. Teresy 8, Łódź, tel , fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Siedziba Komitetu Naukowego Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź, tel. 42 631 45 21, fax 42 631 45 19"

Transkrypt

1 XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ OTORYNOLARYNGOLOGIA XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego Hotel Ambasador Centrum al. Piłsudskiego 29, Łódź Przewodnicząca Konferencji Prof. dr hab. med. MARIOLA ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA Przewodniczący PTAF Prof. dr hab. med. WIESŁAW KONOPKA Organizatorzy Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Redakcja czasopisma: Otorynolaryngologia przegląd kliniczny Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne Komitet Naukowy Prof. Stanisław Chodynicki Prof. Elżbieta Hassmann-Poznańska Prof. Magdalena Józefowicz-Korczyńska Prof. Dariusz Jurkiewicz Prof. Henryk Kaźmierczak Prof. Krzysztof Kochanek Prof. Wiesław Konopka Prof. Bożena Kosztyła-Hojna Prof. Jerzy Kuczkowski Mgr Ewa Małachowska Prof. Jarosław Markowski Prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska Dr n. med. Józef Mierzwiński Prof. Maciej Misiołek Prof. Alina Morawiec-Sztandera Prof. Waldemar Narożny Dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz Prof. Andrzej Obrębowski Prof. Jurek Olszewski Dr hab. med. Krystyna Orendorz-Frączkowska Dr hab. med. Katarzyna Pawlak-Osińska Prof. Wioletta Pietruszewska Dr hab. med. Alicja Sekula Dr n. med. Andrzej Senderski Prof. Henryk Skarżyński Dr hab. med. Bożena Skotnicka Dr hab. med. Agata Szkiełkowska Dr hab. med. Jarosław Szydłowski Prof. Mariola Śliwińska-Kowalska Dr hab. med. Bożena Wiskirska-Woźnica Prof. Anna Zakrzewska Dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke Siedziba Komitetu Naukowego Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy ul. św. Teresy 8, Łódź, tel , fax Uczestnictwo w XII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź 2015 upoważnia do otrzymania 18 punktów przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego odbędzie się w czwartek 5 marca w godzinach 15:00-15:30 w sali C

2 OTORYNOLARYNGOLOGIA XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 2 XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2015 Czwartek, 5 marca 2015 P RO G R A M Warsztaty: Zaburzenia równowagi w przebiegu zaburzeń funkcji błędników 08:30-09:30 C urządzenia wspomagające rehabilitację Prowadzący: prof. Magdalena Józefowicz-Korczyńska (Łódź), dr hab. Ewa Zamysłowska-Szmytke (Łódź) Uroczyste Rozpoczęcie Konferencji 09:45 A Sesja główna I Laryngologiczno-onkologiczna Moderatorzy: prof. Maciej Misiołek (Zabrze), prof. Alina Morawiec-Sztandera (Łódź) Diagnostyka molekularna w nowotworach złośliwych głowy i szyi prof. Jarosław Markowski (Katowice) Numeryczna dynamika płynów (CFD) jako nowe narzędzie w ocenie wyników operacyjnego leczenia zwężeń krtani prof. Maciej Misiołek (Zabrze) Choroby krtani rzadko występujące: przyczynek do diagnostyki i terapii prof. Wioletta Pietruszewska (Łódź) Nowe techniki operacyjne w rakach krtani dr Paweł Golusiński (Poznań) 10:00-11:45 A Przerwa na kawę 11:45-12:15 Sesja główna II Zapalenie zatok przynosowych Moderator: płk prof. Dariusz Jurkiewicz (Warszawa), dr hab. Jerzy Tomik (Kraków) Zapalenie zatok przynosowych prof. Dariusz Jurkiewicz (Warszawa) Leczenie zachowawcze zapalenia zatok przynosowych dr med. Piotr Rapiejko (Warszawa) Leczenie operacyjne zapalenia zatok przynosowych dr med. Kornel Szczygielski (Warszawa) 12:15-14:00 A Wybrane przypadki kliniczne leczenia chirurgicznego stanów patologicznych nosa i zatok przynosowych prof. Jurek Olszewski (Łódź) Lunch 14:00-15:00 Sesje plakatowe Sesja I audiologiczno-foniatryczna Prowadzący: prof. Anna Zakrzewska (Łódź), prof. Jerzy Kuczkowski (Gdańsk) 14:45-15:30 hall P01 Ocena funkcji fonacyjnej krtani z zastosowaniem komputerowej analizy obrazów laryngowideostroboskopowych badania pilotażowe E. Niebudek-Bogusz, B. Kopczyński, P. Strumiłło, J. Morawska, M. Śliwińska-Kowalska (Łódź) P02 Przydatność analizy akustycznej głosu w ocenie stopnia nasilenia niedowładu fonacyjnego głośni B. Kosztyła-Hojna, D. Falkowski, D. Moskal, A. Kraszewska, A. Łobaczuk-Sitnik (Białystok) P03 Ocena ekspozycji zawodowej na hałas emitowany przez technologiczne urządzenia ultradźwiękowe niskiej częstotliwości K. Zaborowski, A. Dudarewicz, M. Zamojska-Daniszewska, P. Rutkowska, M. Pawlaczyk-Łuszczyńska (Łódź)

3 XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ P04 Ocena skuteczności ochronników słuchu metodą pomiaru czasowych zmian słuchu P. Rutkowska, M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, A. Dudarewicz, M. Zamojska-Daniszewska, K. Zaborowski (Łódź) P05 Wpływ hałasu generowanego przez technologiczne urządzenia ultradźwiękowe niskich częstotliwości na stan słuchu pracowników badania pilotażowe A. Dudarewicz, M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, M. Zamojska-Daniszewska, K. Zaborowski, P. Rutkowska (Łódź) P06 Ekspozycja na nadmierne dźwięki a stan słuchu studentów wyższych szkół muzycznych M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, M. Zamojska-Daniszewska, K. Zaborowski, A. Dudarewicz (Łódź) Sesje II laryngologiczna P07 Problemy laryngologiczne u dzieci z pierwotną dyskinezą rzęsek (PCD) K. Raczkowska-Łabuda, L. Zawadzka-Głos (Warszawa) P08 Pierścienie naczyniowe przyczyną zwężenia dróg oddechowych u dzieci M. Jabłońska-Jesionowska, K. Raczkowska-Łabuda, L. Zawadzka-Głos (Warszawa) P09 Własne doświadczenia w leczeniu guzów dużych gruczołów ślinowych M. Kubiak, D. Kaczmarczyk, A. Morawiec-Sztandera (Łódź) P10 Opatrunki hydrofobowe stosowane w terapii ran o przedłużonym gojeniu D. Kaczmarczyk, M. Kubiak, A. Morawiec-Sztandera (Łódź) 14:45-15:30 hall Walne Zgromadzenie PTAF 15:00-15:30 C Sesja doniesień oryginalnych I audiologiczna Prowadzący: prof. Stanisław Chodynicki (Białystok), prof. Ireneusz Kantor (Warszawa) Psychologiczne uwarunkowania satysfakcji z implantu ślimakowego u osób z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego (8 min. + 2 min. dyskusji) J. Kobosko, E. Piłka, A. Barej, H. Skarżyński (Warszawa) 15:30-16:30 A Porównanie skuteczności metod protezowania słuchu (CROS, transcranial CROS, BAHA CROS) w procesie rehabilitacji jednostronnej głuchoty (8 min. + 2 min. dyskusji) D. Komar, A. Sekula, A. Pruszewicz, O. Stieler (Poznań) Efektywność i specyfika treningu słuchowego dedykowanego pacjentom ogłuchłym postlingwalnie zaopatrzonym w implant ślimakowy po 65. roku życia (8 min. + 2 min. dyskusji) J. Rostkowska, B. Wojewódzka, A. Geremek-Samsonowicz (Warszawa) Ocena kontroli posturalnej i stanu narządu przedsionkowego u dzieci z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy doniesienie wstępne (8 min. + 2 min. dyskusji) K. Orendorz-Frączkowska, M. Zając, T. Żak, A. Noczyńska (Wrocław) Badanie progu słuchu metodą ASSR CE chirp (8 min. + 2 min. dyskusji) P. Śpiewak (Łódź) Opracowanie kryteriów oceny testu rozumienia zdań w szumie (HINT) dla celów kwalifikacji do pracy na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności narządu słuchu (8 min. + 2 min. dyskusji) P. Kotyło, M. Śliwińska-Kowalska (Łódź) Przerwa na kawę 16:30-17:00

4 OTORYNOLARYNGOLOGIA XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 4 XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2015 Sesja główna III Otolaryngologia dziecięca 17:00-19:00 A Moderatorzy: prof. Elżbieta Hassmann-Poznańska (Białystok), dr hab. Lidia Zawadzka-Głos (Warszawa) Diagnostyka urazów twarzoczaszki u dzieci prof. Anna Zakrzewska (Łódź) Niewykształcenie nozdrzy tylnych dr hab. Jarosław Szydłowski (Poznań) Stany nagłe w otolaryngologii dziecięcej dr hab. Bożena Skotnicka (Białystok) Audiologiczne konsekwencje wysiękowego, przewlekłego zapalenia ucha środkowego dr med. Andrzej Senderski (Warszawa) Leczenie głuchot z zastosowaniem systemu implantów zakotwiczonych w kości BAHA u dzieci prof. Wiesław Konopka (Łódź) Coctail hall 19:00-19:45 Koncert FADO, Kinga Rataj z zespołem 19:45-20:30 Kolacja restauracja hotelu Ambasador 20:30-22:30

5 XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ Piątek, 6 marca 2015 Warsztaty: Chirurgiczne leczenie obturacyjnych zaburzeń oddychania podczas snu 07:30-08:30 C Prowadzący: dr med. Michał Michalik (Warszawa), dr med. Marcin Broda (Warszawa), prof. Wiesław Konopka (Łódź) Zaburzenia oddychania podczas snu rola laryngologa prof. Wiesław Konopka (Łódź) Diagnostyka obturacyjnych zaburzeń oddychania podczas snu dr med. Marcin Broda (Warszawa) Techniki leczenia zabiegowego obturacyjnej postaci zaburzeń oddychania podczas snu dr med. Michał Michalik (Warszawa) Ćwiczenia praktyczne (m.in. na aparacie Celon) Sesja główna IV Otoneurologia dziecięca Moderator: prof. Waldemar Narożny (Gdańsk), prof. Henryk Kaźmierczak (Bydgoszcz) Specyfika zawrotów głowy i zaburzeń równowagi u dzieci prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska (Lublin) Trudności diagnostyczno-kliniczne w otoneurologii dziecięcej dr hab. Krystyna Orendorz-Frączkowska (Wrocław) Leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi u dzieci prof. Waldemar Narożny (Gdańsk) Rola neurologa dziecięcego w diagnostyce i terapii zawrotów głowy i zaburzeń równowagi u dzieci prof. Ewa Pilarska (Gdańsk) Sesja doniesień oryginalnych II foniatryczno-audiologiczna Prowadzący: prof. Bożena Kosztyła-Hojna (Białystok), dr hab. Agata Szkiełkowska (Warszawa) Znaki graficzne w otolaryngologii (8 min. + 2 min. dyskusji) S. Chodynicki (Białystok) Rehabilitacja funkcjonalna głosu jako terapia edukująca wokalistów (8 min. + 2 min. dyskusji) E. Sielska-Badurek, E. Osuch-Wójcikiewicz (Warszawa) 08:30 10:15 A 09:15-10:15 C Jakość głosu u pacjentów z fibrous mass fałdu głosowego diagnostyka i wyniki leczenia chirurgicznego (8 min. + 2 min. dyskusji) B. Miaśkiewicz, A. Szkiełkowska (Warszawa) Zastosowanie techniki szybkiego filmu, sekwencji cyfrowej w diagnostyce niedowładu fonacyjnego głośni B. Kosztyła-Hojna, D. Moskal, A. Kraszewska, A. Łobaczuk-Sitnik, D. Falkowski (Białystok) (8 min. + 2 min. dyskusji) Wartości normatywne dla Testu Rozróżniania Przerw w Szumie (GIN) oraz Testu Różnicy Poziomów Maskowania (MLD) u dorosłych posługujących się językiem polskim (8 min. + 2 min. dyskusji) J. Majak, E. Zamysłowska-Szmytke, M. Śliwińska-Kowalska (Łódź) Trening słuchowy jako metoda terapii niewłaściwej realizacji fonemów w Centralnych Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego (8 min. + 2 min. dyskusji) M. Knychalska-Zbierańska (Radomsko) Przerwa na kawę 10:15-10:45

6 OTORYNOLARYNGOLOGIA XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 6 XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2015 Sesja główna V 10:45-11:25 A Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy stanowisko Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego dotyczące zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych Moderatorzy: prof. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź), prof. Wiesław Konopka (Łódź) Leczenie w trybie ambulatoryjnym czy hospitalizacja? prof. Waldemar Narożny (Gdańsk) Jak ważny jest czas włączenia leczenia? dr hab. Alicja Sekula (Poznań) Nagła głuchota a udar mózgu dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska (Bydgoszcz) Sesja główna VI Audiologiczna Niedosłuchy odbiorcze wykrywanie, diagnostyka i postępowanie terapeutyczne 10 min. 10 min. 10 min. 10 min. 11:30-13:30 A Moderator: prof. Henryk Skarżyński (Warszawa), prof. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź), dr hab. Alicja Sekula (Poznań) Ograniczenia badań elektrofizjologicznych w diagnostyce niedosłuchów u dzieci prof. Krzysztof Kochanek (Warszawa) Znaczenie badania radiologicznego ucha przed implantem ślimakowym dr med. Józef Mierzwiński (Bydgoszcz) Urządzenia wszczepiane do ucha środkowego prof. Henryk Skarżyński (Warszawa) Ukryte uszkodzenie słuchu po narażeniu na hałas prof. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź) 30 min. Lunch 13:30-14:00 Sesja główna VII Foniatryczno-logopedyczna 14:00-16:00 A Moderatorzy: dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica przedstawiciel Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów (Poznań), mgr Ewa Małachowska przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów (Toruń) Uroczyste otwarcie obchodów Dnia Logopedy w Polsce dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica (Poznań), mgr Ewa Małachowska (Toruń) Diagnostyka opóźnionego rozwoju mowy prof. Andrzej Obrębowski (Poznań) Zastosowanie testu uwagi i lateralizacji słuchowej w zaburzeniach głosu i mowy u dzieci dr hab. Agata Szkiełkowska (Warszawa) Możliwości terapii głosu po endoskopowych laryngektomiach częściowych dr hab. Anna Sinkiewicz (Bydgoszcz) Współpraca foniatry/laryngologa z logopedą w świetle doświadczeń polskich i światowych dr hab. Ewa Niebudek-Bogusz (Łódź) Zakończenie Konferencji 16:00

7 XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ Kurs szkoleniowy: Rehabilitacja zaburzeń głosu organizowany przez Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne 16:10-18:40 A/C Prowadzący: dr hab. Ewa Niebudek-Bogusz (Łódź), dr Sławomir Marszałek (Poznań), mgr Joanna Hima (Łódź), mgr Ewelina Woźnicka (Łódź), mgr Joanna Morawska (Łódź) 1. Diagnostyka funkcjonalna krtani 2. Moduły rehabilitacji głosu w świetle standardów Unii Europejskiej 3. Techniki mięśniowo-powięziowe w terapii chorób narządu głosu 4. Wybrane metody rehabilitacji głosu: terapia manualna krtani, metoda LaxVox (kurs odpłatny, uczestnicy kursu otrzymają certyfikat Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego)

8 OTORYNOLARYNGOLOGIA XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 8 XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2015 WYSTAWA MEDYCZNA sala B 11 sala C 26 sala D 13 sala E sala A kawa warsztaty VIP room 12 2 plakaty kawa AMPLIFON 4 AUDIO SERVICE 8 AXFARM 11 BIONORICA 21 BIŻUTERIA PONIEWIERSKA 16 DIAGNOVA 3 KETTEX 6 KIND 25 LABO CLINIC 23 MAŁEJEŻYKI 7 MEDAG 5 MEDBRYT 19 MEDELA POLSKA 26 MEDIPAGE 13 MEDITON 22 OLYMPUS 18 OTICON 20 QAH SZYBKAPILKA.INFO 10 QPHARMA 15 RONEST 17 SALVEO 14 SIEMENS 9 SOLINEA 2 SOPHARMA 12 VIDEOMED 24 WIDEX 1 Biuro Organizacyjne MEDITON ul. Sienkiewicza 101/109 lok. 115, Łódź tel , fax

V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL ChGiSz, Zielona Góra, 20 22 maja 2010 r. SESJA 2 FONIATRIA

V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL ChGiSz, Zielona Góra, 20 22 maja 2010 r. SESJA 2 FONIATRIA PROGRAM RAMOWY czwartek, 20.05.2010 piąt ek, 21.05.2010 sobota, 22.05.2010 08.00 Warsztaty 08.00 Zawroty głowy 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY. 26.09.2014 r. piątek

PROGRAM NAUKOWY. 26.09.2014 r. piątek PROGRAM NAUKOWY 26.09.2014 r. piątek 9.00 10.45 Sesja I - Wykłady inauguracyjne 9.00 9.05 Przywitanie prof. dr hab. Tomasz Kręcicki 9.05 9.25 Wyniki słuchowe u pacjentów po usunięciu guzów n. VIII i wszczepieniu

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w SURDOLOGOPEDII

Program specjalizacji w SURDOLOGOPEDII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w SURDOLOGOPEDII Program dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku logopedia Warszawa 2010 PROGRAM PRZYGOTOWAŁ ZESPÓŁ EKSPERTÓW:

Bardziej szczegółowo

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA Łódź, 13-15 czerwca 2013

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA Łódź, 13-15 czerwca 2013 XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA ŁÓDŹ 2013 Pod Patronatem J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Prof. dr hab. med. Pawła Górskiego ORGANIZATORZY v Klinika

Bardziej szczegółowo

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca Program Biuro Organizacyjne III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PACJENT PODMIOTEM OPIEKI W SYSTEMIE NAUK O ZDROWIU Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie PROGRAM SZCZECIN 25

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

ESPCI Historia i ludzie

ESPCI Historia i ludzie Kongresy ESPCI, które odbywają się w cyklu dwuletnim, mają 17-letnią historię. Pierwszy kongres ESPCI miał miejsce w Nottingham w Wielkiej Brytanii w 1992 roku, przewodniczył mu prof. Gerard O Donoghue

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Profesor zw. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1979 roku. Tytuł doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

5 7 CZERWCA 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

5 7 CZERWCA 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 5 7 CZERWCA 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY ORGANIZATOR Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów ul. Płocka 26 01-138 Warszawa KOMITET NAUKOWY Prof. Wojciech Dyszkiewicz Przewodniczący Doc. Damian Czyżewski

Bardziej szczegółowo

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne Warszawski Uniwersytet Medyczny Zajęcia Fakultatywne DLA STUDENTÓW III, IV, V i VI ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2011/2012 Za merytoryczne przygotowanie tekstu odpowiadają pracownicy jednostek

Bardziej szczegółowo

DŹWIĘKI MARZEŃ. Poradnik dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu

DŹWIĘKI MARZEŃ. Poradnik dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu DŹWIĘKI MARZEŃ OGÓLNOPOLSKI PROGRAM REHABILITACJI MAŁYCH DZIECI Z WADĄ SŁUCHU Poradnik dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu Dr n. hum. Anna Prożych Dr n. med. Marzanna Radziszewska-Konopka

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 2 (68) Czerwiec 2010 Sad Jabłoń, obok grusza Śliwa, dalej wiśnia Drzewa czereśni, krzewy aronii Agrest czerwony i biały Piękny

Bardziej szczegółowo

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 27 29 wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii 5/IV/2008 Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii SPONSORAMI PFED SĄ: Wszystkie prace plastyczne zamieszczone

Bardziej szczegółowo

wieku starszego w Polsce

wieku starszego w Polsce Otwarte Posiedzenie Komitetu Nauk Klinicznych Najczęstsze problemy medyczne wieku starszego w Polsce Materiały prasowe Warszawa, 24.03.2014 r. Organizatorzy: Patroni medialni: Otwarte Posiedzenie Komitetu

Bardziej szczegółowo

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe SKÓRA ZWIERCIADŁEM WNĘTRZA CZŁOWIEKA I JEGO ZDROWIA Karpacz, 14-17 maja 2015, Hotel Gołębiewski PROGRAM SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM Żyć wspólnie odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22 25 września 2005 roku, Kraków program.indd 1 Copyright

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i swoim własnym mam zaszczyt powitać Państwa podczas XXXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kongres odbywa

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLIII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 9/2011 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Izabela Strużycka redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa

Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa MIĘDZYNARODOWY DZIĘŃ INWALIDY XXI EDYCJA Zgorzelec 20-21 marca 2015 Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa 2nd PAD & Vascular EU Days "No more amputation" pod auspicjami VAS/ Vascular Independent Research

Bardziej szczegółowo

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015 XXI Konferencja Szkoleniowa i XVII Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE Program szczegółowy Środa, 04.03.2015 Sala A - Tatry 1 18:00-19:00 przewodniczy:

Bardziej szczegółowo

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych. Polski Związek Logopedów

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych. Polski Związek Logopedów Dokonanie wstępnej syntezy stanu wiedzy roli głosu jako narzędzia komunikacji językowej Wzbogacenie zasobu informacji naukowych w zakresie teoretycznych i praktycznych aspektów zaburzeń głosu oraz diagnozy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W TRYBIE ZAOCZNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Aerozoloterapia chorób układu oddechowego

Aerozoloterapia chorób układu oddechowego Środa, 9 września 2015 r. 14.00 15.30 SPOTKANIE SEKCJI PIELĘGNIARSTWA ALERGOLOGICZNEGO SALA MANRU 14.00 14.30 Regulacje prawne NFZ w alergologii Prof. Bolesław Samoliński (Warszawa) 14.30 15.00 Rola pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 INFORMACJE OGÓLNE. Podstawowe telefony i faxy

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 INFORMACJE OGÓLNE. Podstawowe telefony i faxy WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 Podstawowe telefony i faxy INFORMACJE OGÓLNE Centrala (0-46) 834-07-00 Dyrektor (0-46) 834-07-00 tel./fax (0-46) 834-08-83

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I ROK studiów drugiego stopnia r. ak. 2009/2010 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo