Przewodnicząca Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska. Organizatorzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnicząca Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska. Organizatorzy"

Transkrypt

1 XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2014 OTORYNOLARYNGOLOGIA XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego Miejsce obrad: Centrum Dydaktyczno- Konferencyjne, Instytut Europejski ul. Piotrkowska 258/260, Łódź 6-7 marca 2014 Organizatorzy Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Redakcja czasopisma: Otorynolaryngologia przegląd kliniczny Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne Przewodnicząca Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska Komitet Naukowy Prof. Stanisław Chodynicki Prof. Wojciech Golusiński Prof. Elżbieta Hassmann-Poznańska Dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska Prof. Ireneusz Kantor Prof. Henryk Kaźmierczak Prof. Krzysztof Kochanek Prof. Wiesław Konopka Prof. Tomasz Kręcicki Prof. Grażyna Lisowska Prof. Jarosław Markowski Prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska Dr n. med. Józef Mierzwiński Prof. Alina Morawiec-Sztandera Prof. Waldemar Narożny Prof. Ewa Niebudek-Bogusz Prof. Andrzej Obrębowski Prof. Jurek Olszewski Dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska Prof. Wioletta Pietruszewska Prof. Marek Rogowski Prof. Alicja Sekula Dr n. med. Andrzej Senderski Prof. Henryk Skarżyński Prof. Jacek Składzień Prof. Bożena Skotnicka Prof. Agata Szkiełkowska Prof. Jarosław Szydłowski Prof. Mariola Śliwińska-Kowalska Prof. Bożena Wiskirska-Woźnica Prof. Anna Zakrzewska Prof. Ewa Zamysłowska-Szmytke Siedziba Komitetu Naukowego Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy ul. św. Teresy 8, Łódź, tel , fax Uczestnictwo w XI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź 2014 upoważnia do otrzymania 19 punktów przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi

2 2 XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2014 Czwartek, 6 marca 2014 Warsztaty foniatryczne P R O G R A M Badania instrumentalne w foniatrii: wideolaryngostroboskopia, kimografia, analiza akustyczna techniki badania, interpretacja wyników Moderator: prof. Ewa Niebudek-Bogusz (Łódź) Prowadzący: mgr inż. Marcin Just (Wrocław), dr inż. Michał Tyc (Wrocław) 08:30-09:30 Sala B Uroczyste Rozpoczęcie Konferencji Sesja główna I Choroby nowotworowe i rozrostowe Moderatorzy: prof. Jarosław Markowski (Katowice), prof. Tomasz Kręcicki (Wrocław) Wirus HPV w nowotworach głowy i szyi fakty i mity dr Paweł Golusiński (Poznań) Choroby gardła imitujące rozrost nowotworowy prof. Wioletta Pietruszewska (Łódź) Mukormykoza nosowo-gardłowa ważny problem w praktyce laryngologa prof. Jacek Składzień (Kraków) Ziarniniakowatość Wegenera jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy prof. Jurek Olszewski (Łódź Chordectomia laserowa wskazania, technika i wyniki dr Jolanta Biszewska (Białystok) Lunch 09:45-10:00 Sala A 0:00-12:00 Sala A 2:00-13:00 Sesja plakatowa 1 Prowadzący: prof. Alina Morawiec-Sztandera (Łódź), dr Jacek Schmidt (Łódź) 12:30-13:00 Sala A P01 Zastosowanie komputerowej analizy obrazów laryngostroboskopowych do oceny czynności fonacyjnej fałdów głosowych badania pilotażowe B. Kopczyński, P. Strumiłło, E. Niebudek-Bogusz (Łódź) P02 Nowe techniki kimograficzne w diagnozowaniu i dokumentowaniu niewydolności głośni M. Just, E. Niebudek-Bogusz, M.H. Tyc, M. Śliwińska-Kowalska, M. Zacirka (Wrocław, Łódź) P03 Wpływ muzykalności na przebieg wokalistycznej rehabilitacji pacjentów z czynnościowymi zaburzeniami głosu na przykładzie badanej grupy M. Mielnik (Gdańsk) P04 Rekonstrukcja krtani z użyciem chrząstki czworobocznej przegrody nosa z oceną biozgodności metodą mikroskopii sił atomowych J. Paluch, J. Markowski, A. Piotrowska-Seweryn, D. Chrobak, O. Starczewska, G. Bajor, K. Jasik (Katowice) P05 Czynniki ryzyka powstania powikłań o etiologii bakteryjnej u chorych na grypę H. Shyshka, O. Tarasyuk, A. Yordan, B. Mota, A. Verbinets (Lwów, Ukraina) P06 Charakterystyka powikłań o etiologii bakteryjnej po przebytej grypie O. Tarasyuk, H. Shyshka, W. Smolnytska, A. Verbinets, A. Yordan (Lwów, Ukraina)

3 XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ Sesja główna II Współczesne możliwości poprawiania słuchu w różnym wieku (sesja organizowana przez Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany) Moderator: prof. Henryk Skarżyński (Warszawa/Kajetany) Nowoczesne technologie wspomagające słuch prof. Henryk Skarżyński (Warszawa/Kajetany) Zastosowanie nowoczesnych technologii we wspomaganiu słuchu przypadki kliniczne dr hab. Artur Lorens, dr Anna Piotrowska, mgr Łukasz Olszewski (Warszawa/Kajetany) Implanty ślimakowe w praktyce klinicznej dr Anna Piotrowska (Kajetany) Implanty ślimakowe w częściowej głuchocie studium przypadku dr hab. Artur Lorens, prof. Henryk Skarżyński (Kajetany) Implanty ucha środkowego w praktyce klinicznej mgr Łukasz Olszewski (Kajetany) Przerwa na kawę 13:00-14:30 Sala A 4:30-15:15 Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego 14:30-15:15 Sala B Sesja główna III Otolaryngologia dziecięca 15:15-17:15 Sala A Moderatorzy: prof. Elżbieta Hassmann-Poznańska (Białystok), prof. Anna Zakrzewska (Łódź) Zaburzenia oddychania u noworodków i niemowląt prof. Jarosław Szydłowski (Poznań) Myringoplastyka u dziecka kiedy? prof. Elżbieta Hassmann-Poznańska (Białystok) Naczyniaki wieku dziecięcego postępowanie dr Agnieszka Kurzyna (Białystok) Naturalny przebieg wysiękowego zapalenia ucha wskazania do interwencji prof. Bożena Skotnicka (Białystok) Przerwa na kawę 17:15-17:30

4 4 XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2014 Sesja doniesień oryginalnych laryngologiczno-foniatryczna Prowadzący: prof. Alina Morawiec-Sztandera (Łódź), prof. Jacek Składzień (Kraków) Nowoczesne metody diagnostyczne w onkologii (20 min.) D. Kaczmarczyk, M. Kubiak, A. Morawiec-Sztandera (Łódź) 17:30-19:05 Sala A Przydatność high-speed digital imaging (HSI) w diagnostyce zmian obrzękowo-przerostowych krtani w grupie osób zawodowo pracujących głosem (12 min.) B. Kosztyła-Hojna, D. Moskal, D. Falkowski, J. Łuczaj (Białystok) Wybrane cechy raka krtani u chorych z obecnością wirusa HPV (12 min.) M. Mazerant, K. Bojanowska-Poźniak, M. Józefowicz-Korczyńska (Łódź) Efekty leczenia u pacjentów z rowkiem głośni (12 min.) B. Miaśkiewicz, A. Szkiełkowska (Kajetany) Ocena skuteczności rehabilitacji głosu po zabiegu implantacji protez głosowych typu Provox 2 po całkowitym usunięciu krtani (12 min.) J. Markowski, M. Witkowska, J. Paluch, P. Wardas, A. Piotrowska, W. Likus, G. Bajor (Katowice) Własne doświadczenia laseroterapii w otolaryngologii (12 min.) M. Kubiak, D. Kaczmarczyk, A. Morawiec-Sztandera (Łódź) Przydatność Cyfrowego Korektora Mowy w terapii jąkania (12 min.) M. Mularzuk (Warszawa) Sesja doniesień oryginalnych audiologiczna Prowadzący: prof. Grażyna Lisowska (Zabrze), dr Andrzej Senderski (Warszawa) 17:30-18:50 Sala B Transtympanalne leczenie szumów usznych (20 min.) G. Lisowska, T. Meyer (Zabrze, Basel) Próba adaptacji testu IT-MAIS oceniającego rozwój słuchu w pierwszych 24 miesiącach życia do warunków polskich (12 min.) E. Kott, A. Zakrzewska (Łódź) Ocena procesów przetwarzania słuchowego u osób zdrowych (12 min.) J. Majak, M. Śliwińska-Kowalska, E. Rajkowska, P. Kotyło (Łódź) Ocena stabilności implantu zakotwiczonego w kości BAHA - badanie wieloośrodkowe (12 min.) W. Konopka, J. Mierzwiński, M. Strużycka, M. Śmiechura, R. Pepaś (Łódź) Możliwości słuchowe dorosłych osób ogłuchłych postlingwalnie zaopatrzonych w implant ślimakowy (12 min.) J. Rostkowska, B. Wojewódzka (Warszawa) Ocena sprawności układu równowagi u dzieci z zawrotami głowy (12 min.) R. Pepaś, M. Śmiechura, M. Strużycka, W. Konopka (Łódź) Wieczór towarzyski 20:00-23:00 Restauracja Soplicowo, ul. S. Wigury 12a (za okazaniem zaproszenia)

5 XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ Piątek, 7 marca 2014 Warsztaty audiologiczne: Praktyczne aspekty protezowania słuchu Prowadzący: prof. Edward Hojan (Poznań) 07:30-08:30 Sala B Sesja główna IV Postępy w audiologii i otologii 08:30-10:30 Sala A Moderatorzy: prof. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź), prof. Krzysztof Kochanek (Warszawa/Kajetany) Fizjologia i patofizjologia słuchu nowe odkrycia prof. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź) Postępy w obiektywnych badaniach słuchu prof. Krzysztof Kochanek (Warszawa/Kajetany) Jak rozpoznać i postępować w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci? dr Andrzej Senderski (Warszawa) Kontrowersje diagnostyczne neurologa i otolaryngologa u chorych z zawrotami głowy hospitalizowanych w szpitalnych oddziałach ratunkowych prof. Ireneusz Kantor (Warszawa) Współczesne poglądy na operacje second look w leczeniu perlaka dr med. Józef Mierzwiński (Bydgoszcz) Przerwa na kawę Obrady okrągłego stołu Badania obiektywne narządu głosu i mowy Moderator: prof. Ewa Niebudek-Bogusz (Łódź) Komputerowe techniki analizy sygnałów i obrazów w diagnostyce foniatrycznej prof. Paweł Strumiłło (Łódź) Wibroakustyczne metody oceny patologii głosu i mowy dr hab. Wiesław Wszołek (Kraków) Możliwości obiektywizacji badania foniatrycznego w zaburzeniach mowy prof. Bożena Wiskirska-Woźnica (Poznań) Specyfika diagnozowania zaburzeń głosu i mowy u dzieci a badania obiektywne dr hab. Agata Szkiełkowska (Warszawa) Telemedycyna możliwości aplikacji w diagnostyce foniatrycznej mgr inż. Marcin Just (Wrocław) Sesje za i przeciw Starcie 1: Aparaty słuchowe zakotwiczone Moderator: prof. Andrzej Obrębowski (Poznań) Zalety prof. Wiesław Konopka (Łódź) Wady dr hab. Wojciech Gawron (Wrocław) Starcie 2: Protezowanie jednostronnego niedosłuchu Moderator: dr hab. Anna Sinkiewicz (Bydgoszcz) Za prof. Alicja Sekula (Poznań) Przeciw prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska (Lublin) Lunch 0:30-11:00 11:00-13:00 Sala A 11:30-12:30 Sala B 3:00-14:00

6 6 XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2014 Sesje plakatowe 13:30-14:00 Sala A Sesja 2 Prowadzący: prof. Stanisław Chodynicki (Białystok), dr Roman Stablewski (Warszawa) P07 Wpływ D-metioniny na ekspresję genów antyoksydacyjnych w urazie akustycznym A. Wolniakowska, E. Rajkowska, P. Politański, M. Śliwińska-Kowalska (Łódź) P08 Polimorfizm genu CDH23 w warunkowaniu podatności uszkodzenia słuchu przez hałas T.J. Kowalski, M. Pawełczyk, E. Rajkowska, M. Śliwińska-Kowalska (Łódź) P09 Badania drogi słuchowej za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego Z. Drzazga, A. Klimas, J. Paluch, J. Markowski, A. Piotrowska-Seweryn, A. Kwaśniewska, J. Waloszek (Katowice) P10 Zastosowanie emisji otoakustycznej w przedklinicznej ocenie uszkodzeń ślimaka powodowanych przez hałas P. Kotyło, M. Śliwińska-Kowalska (Łódź) P11 Objawy stresu potraumatycznego (PTSD) i depresji u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego J. Kobosko, J. Rostkowska, A. Geremek-Samsonowicz, H. Skarżyński (Warszawa) P12 Wyniki leczenia jednostronnych głuchot u dzieci z zastosowaniem implantów zakotwiczonych w kości (BAHA) W. Konopka, M. Strużycka, M. Śmiechura, R. Pepaś (Łódź) Sesja 3 Prowadzący: prof. Wiesław Konopka (Łódź), dr Józef Mierzwiński (Bydgoszcz) 13:30-14:00 Sala A P13 Ekspozycja na nadmierne dźwięki wśród studentów wyższych szkół muzycznych K. Zaborowski, M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, A. Dudarewicz, M. Zamojska-Daniszewska (Łódź) P14 Ocena stanu słuchu wśród studentów wyższych szkół muzycznych M. Zamojska-Daniszewska, M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, A. Dudarewicz, K. Zaborowski (Łódź) P15 Ryzyko uszkodzenia słuchu w przypadku zawodowych muzyków orkiestrowych oraz studentów akademii muzycznych A. Dudarewicz, M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, M. Zamojska-Daniszewska, K. Zaborowski (Łódź) P16 Samoocena stanu słuchu oraz identyfikacja dodatkowych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u studentów wyższych szkół muzycznych M. Zamojska-Daniszewska, M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, A. Dudarewicz, K. Zaborowski (Łódź) P17 Czy stan słuchu muzyków orkiestrowych odzwierciedla ich narażenie na dźwięki? M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, A. Dudarewicz, M. Zamojska-Daniszewska, K. Zaborowski (Łódź) P18 Wpływ hałasu emitowanego przez turbiny wiatrowe na samopoczucie ludzi mieszkających w ich sąsiedztwie M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, K. Zaborowski, A. Dudarewicz, M. Zamojska-Daniszewska (Łódź) P19 Asymetria stawu szczytowo-obrotowego jako przyczyna zawrotów głowy E. Zamysłowska-Szmytke, T. Adamczewski, J. Ziąber, J. Majak, R. Myśliński (Łódź) Sesja główna IV Postępy w otoneurologii 14:00-16:00 Sala A Moderatorzy: prof. Waldemar Narożny (Gdańsk), prof. Henryk Kaźmierczak (Bydgoszcz) Zastosowanie rezonansu czynnościowego w otoneurologii dr Grażyna Tacikowska (Warszawa) Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w otoneurologii prof. Katarzyna Pawlak-Osińska (Bydgoszcz) Próby zastosowania traktografii w planowaniu operacji guzów kąta mostowo-móżdżkowego dr Tomasz Szmuda, prof. Paweł Słoniewski (Gdańsk) Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji przedsionkowych zaburzeń równowagi prof. Magdalena Józefowicz-Korczyńska (Łódź) Zakończenie Konferencji 16:00 Sala A

7 XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ Kurs szkoleniowy 16:10-18:10 Sala A Badanie wideo- i elektronystagmograficzne Prowadzący: prof. Katarzyna Pawlak-Osińska (Bydgoszcz), dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke (Łódź) 1. Omówienie techniki zapisu badania wideo i elektronystagmograficznego 2. Omówienie techniki wykonywania zapisu ruchów oka dla oceny sprawności układu równowagi 3. Najczęściej spotykane błędy w wykonywaniu badań VNG i ENG 4. Analiza zapisów VNG i ENG 5. Wskazania, przeciwwskazania i ograniczenia poszczególnych technik 6. Przedstawienie przypadków klinicznych, interpretacja wyników badań (kurs odpłatny, uczestnicy kursu otrzymają certyfikat Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego) Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego odbędzie się w czwartek 6 marca w godzinach 14:30-15:15 w sali B (I piętro)

8 8 XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2014 Wystawa medyczna ACS Słuchmed 4 Audio Service 1 Axfarm 14 Bionorica 9 Diagnova Technologies 12 Laboclinic 11 Markowe srebro 17 Mary Key 20 Medag 3 Mediton 10 Optechnika 16 Oticon 7 Phonak 13 Qpharma 5 Ronest 19 Seliga Microscopes 6 Siemens 2 Solinea 8 szybkapiłka.info 18 Videomed 15 plakaty 9 10 kawa 8 restauracja sala wykładowa kawa recepcja sala wystawowa wejście Miejsce obrad Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne, Instytut Europejski ul. Piotrkowska 258/ Łódź Biuro Organizacyjne MEDITON ul. Sienkiewicza 101/109 lok. 115, Łódź tel , fax

V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL ChGiSz, Zielona Góra, 20 22 maja 2010 r. SESJA 2 FONIATRIA

V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL ChGiSz, Zielona Góra, 20 22 maja 2010 r. SESJA 2 FONIATRIA PROGRAM RAMOWY czwartek, 20.05.2010 piąt ek, 21.05.2010 sobota, 22.05.2010 08.00 Warsztaty 08.00 Zawroty głowy 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY. 26.09.2014 r. piątek

PROGRAM NAUKOWY. 26.09.2014 r. piątek PROGRAM NAUKOWY 26.09.2014 r. piątek 9.00 10.45 Sesja I - Wykłady inauguracyjne 9.00 9.05 Przywitanie prof. dr hab. Tomasz Kręcicki 9.05 9.25 Wyniki słuchowe u pacjentów po usunięciu guzów n. VIII i wszczepieniu

Bardziej szczegółowo

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA Łódź, 13-15 czerwca 2013

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA Łódź, 13-15 czerwca 2013 XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA ŁÓDŹ 2013 Pod Patronatem J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Prof. dr hab. med. Pawła Górskiego ORGANIZATORZY v Klinika

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w SURDOLOGOPEDII

Program specjalizacji w SURDOLOGOPEDII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w SURDOLOGOPEDII Program dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku logopedia Warszawa 2010 PROGRAM PRZYGOTOWAŁ ZESPÓŁ EKSPERTÓW:

Bardziej szczegółowo

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca Program Biuro Organizacyjne III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PACJENT PODMIOTEM OPIEKI W SYSTEMIE NAUK O ZDROWIU Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie PROGRAM SZCZECIN 25

Bardziej szczegółowo

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Profesor zw. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1979 roku. Tytuł doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

ESPCI Historia i ludzie

ESPCI Historia i ludzie Kongresy ESPCI, które odbywają się w cyklu dwuletnim, mają 17-letnią historię. Pierwszy kongres ESPCI miał miejsce w Nottingham w Wielkiej Brytanii w 1992 roku, przewodniczył mu prof. Gerard O Donoghue

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i swoim własnym mam zaszczyt powitać Państwa podczas XXXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kongres odbywa

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie XLII Zjazd Psychiatrów Polskich Miejsce psychiatrii

Bardziej szczegółowo

5 7 CZERWCA 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

5 7 CZERWCA 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 5 7 CZERWCA 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY ORGANIZATOR Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów ul. Płocka 26 01-138 Warszawa KOMITET NAUKOWY Prof. Wojciech Dyszkiewicz Przewodniczący Doc. Damian Czyżewski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W TRYBIE ZAOCZNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne Warszawski Uniwersytet Medyczny Zajęcia Fakultatywne DLA STUDENTÓW III, IV, V i VI ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2011/2012 Za merytoryczne przygotowanie tekstu odpowiadają pracownicy jednostek

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe SKÓRA ZWIERCIADŁEM WNĘTRZA CZŁOWIEKA I JEGO ZDROWIA Karpacz, 14-17 maja 2015, Hotel Gołębiewski PROGRAM SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROPSYCHOLOGICZNE *** WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK O RODZINIE KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO ***

POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROPSYCHOLOGICZNE *** WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK O RODZINIE KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO *** ORGANIZATORZY POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROPSYCHOLOGICZNE *** WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK O RODZINIE KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO *** KATEDRA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ WSFP IGNATIANUM

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych II Komunikat

IV Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych II Komunikat IV Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Quidquid agis prudenter agas et respice finem... Identyfikacja zagrożeń podstawą współczesnej profilaktyki... II Komunikat

Bardziej szczegółowo

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM Żyć wspólnie odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22 25 września 2005 roku, Kraków program.indd 1 Copyright

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 2 (68) Czerwiec 2010 Sad Jabłoń, obok grusza Śliwa, dalej wiśnia Drzewa czereśni, krzewy aronii Agrest czerwony i biały Piękny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I STRESZCZENIA

PROGRAM I STRESZCZENIA PROGRAM I STRESZCZENIA ZŁOCI SPONSORZY: BIOTRONIK BOSTON SCIENTIFIC MEDTRONIC ST. JUDE MEDICAL SPONSORZY: BOEHRINGER INGELHEIM FIRMY WSPIERAJĄCE: BARD, BIOSENSE-WEBSTER, GE, HAGMED,HAMMERMED, ITAM, POLPHARMA,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI FIZJOTERAPII POMÓŻMY LEPIEJ ŻYĆ 1-3 KWIETNIA 2009 r.

ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI FIZJOTERAPII POMÓŻMY LEPIEJ ŻYĆ 1-3 KWIETNIA 2009 r. ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI FIZJOTERAPII POMÓŻMY LEPIEJ ŻYĆ 1-3 KWIETNIA 2009 r. Patronat Honorowy: Wojewoda Świętokrzyski - Bożentyna Pałka Koruba Rektor Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015 XXI Konferencja Szkoleniowa i XVII Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE Program szczegółowy Środa, 04.03.2015 Sala A - Tatry 1 18:00-19:00 przewodniczy:

Bardziej szczegółowo

Spis treś ci. 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko

Spis treś ci. 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko Spis treś ci 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko Prace oryginalne 127 Marta Bażydło, Katarzyna Żułtak-Bączkowska, Liliana Zaremba-Pechmann, Iwona Rotter, Beata Karakiewicz Analiza stosowania leków

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA 1 Podstawy językowe w neurologopedii Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

wieku starszego w Polsce

wieku starszego w Polsce Otwarte Posiedzenie Komitetu Nauk Klinicznych Najczęstsze problemy medyczne wieku starszego w Polsce Materiały prasowe Warszawa, 24.03.2014 r. Organizatorzy: Patroni medialni: Otwarte Posiedzenie Komitetu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 3/2014 ISSN 1899-2978 2 W skrócie Z prac Konferencji Rektorów Od 10 do 12 kwietnia 2014 r. w Krakowie odbywało

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo