Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego"

Transkrypt

1 Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Projekt aranżacji i remontu wnętrza Projekt aranżacji i remontu wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSTKA 14 DZ. NR. 99/3, 99/4 z obrębu INWESTOR: POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 PROJEKT WYKONAWCZY TOM IV. INSTALACJE ELEKTRO-ENRGETYCZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE GENERALNY PROJEKTANT: BRANŻOWE BIURO PROJEKTOWE: PROJEKTANT: RPS ARCHITEKCI ul. Husarska 14/10, Legionowo ELEKTRO-ENRGETYKA M. STEPNOWSKI ul. Podłużna 19A lok Warszawa mgr inż. Mariusz Czaplicki upr. MAZ/0388/POOE/08 WARSZAWA, 19 GRUDZIEŃ

2 Spis treści 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot i zakres opracowania 1.2 Podstawa techniczna opracowania 1.3 Dokumenty 2. Opis techniczny instalacji elektrycznej 2.1 Stan istniejący 2.2 Stan projektowany 2.3 Zasilanie 2.4 Rozdział energii 2.5 Kable i przewody 2.6 Trasy kabli i przewodów 2.7 Zabezpieczenia 2.8 Instalacja oświetleniowa 2.9 Instalacja gniazd elektrycznych 2.10 Połączenia wyrównawcze 2.11 Ochrona przepięciowa 2.12 Ochrona przeciwpożarowa 2.13 Pomiary instalacji elektrycznej 2.14 Obliczenia Bilans mocy Dobór wlz Obliczenia oświetleniowe 3. Opis techniczny instalacji teletechnicznych 3.1 Instalacja strukturalna 3.2 Instalacja SSP 3.3 System multimedialny audio-video 3.4 Instalacja systemu konferencyjnego 3.5 System automatyki obiektu 3.6 Instalacja videokonferencyjna, CCTV oraz wyposażenie dodatkowe 4. Uwagi ogólne 5. Spis rysunków str. 2

3 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne oraz teletechniczne w zakresie systemu nagłośnienia, systemu projekcji obrazu oraz automatyki w sali konferencyjnej PKN. 1.2 Podstawa techniczna opracowania Podstawę techniczną opracowania stanowią: Umowa na wykonanie projektu, Wizja lokalna, Uzgodnienia z Inwestorem Uzgodnienia międzybranżowe, Obowiązujące w trakcie projektowania przepisy, wytyczne oraz normy 1.3 Dokumenty - oświadczenie projektanta i sprawdzającego - kopia uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego - zaświadczenie o przynależności do MOIIB projektanta i sprawdzającego str. 3

4 Warszawa r. OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz z późn. zm.) oświadczam, że: Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznej i Teletechnicznej w Sali Konferencyjnej w budynku PKN w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 sporządzony w dniu r. Inwestor: Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT: (pieczęć i podpis) str. 4

5 str. 5

6 str. 6

7 2. Opis techniczny instalacji elektrycznej 2.1Stan istniejący Sala konferencyjna znajduje się na II piętrze budynku. Zasilanie w energię elektryczną odbywa się z wlz-u tablicy elektrycznej w sali konferencyjnej. W piwnicy budynku znajduje się rozdzielnia główna, z której zasilone są wszystkie wlz-y budynku. 2.2 Stan projektowany Cała instalacja elektryczna znajdująca się w obrębie modernizowanej powierzchni sali konferencyjnej zostanie wymieniona i dostosowana do nowych potrzeb wynikających z całkowitej modernizacji sali. 2.3 Zasilanie Zasilanie w energię elektryczną zmodernizowanej sali konferencyjnej odbywać się będzie z projektowanej rozdzielni RE, którą przewiduje się zainstalować w pomieszczeniu technicznym na zapleczu sali. W związku z tym przewidziano ułożenie nowego wlz-u zasilającego rozdzielnię RE. W tym celu zabudowany zostanie w rozdzielni głównej rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK00 125A z wkładkami topikowymi NH-00 50A. Kabel YKY5x35mm2 należy wyprowadzić z zacisków rozłącznika bezpiecznikowego i doprowadzić do rozdzielni RE, z której zasilane będą wszystkie odbiorniki elektryczne będące w obrębie sali konferencyjnej. 2.4 Rozdział energii W nowej rozdzielni elektrycznej RE, wydzielone zostaną obwody oświetleniowe, gniazd elektrycznych, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, elektrycznych okiennic, instalacji AV. Rozdzielnię RE należy wykonać w zgodnie ze schematem na rys. E06. Rozdzielnia wyposażona zostanie w aparaty automatyki KNX do sterowania oświetleniem, elektrycznymi siłownikami okiennic oraz ogrzewania. 2.5 Kable i przewody Linie zasilające odbiorniki elektryczne zostaną wykonane przewodami typu YDY z osobną żyłą ochronną PE i neutralną N. Minimalne przekroje przewodów, które zostaną zastosowane: - 1,5mm2 w instalacji oświetlenia, - 2,5mm2 w instalacji gniazd wtykowych i innych odbiornikach elektrycznych 2.6 Trasy kabli i przewodów Trasy linii zasilających poszczególne odbiorniki poprowadzone będą: - natynkowo, w rurach lub korytkach PCV, - w korytach kablowych pod podestem audytorium, - podtynkowo, w ścianach murowanych oraz w peszlach karbowanych w ścianach g/k, Wlz rozdzielni RE wykonany kablem YKY5x35mm2 należy układać na poziomie piwnic w istniejącym korycie kablowym, następnie szachtem kablowym od piwnicy str. 7

8 do II piętra, a następnie w przestrzeni sufitów podwieszanych w istniejących korytach lub na uchwytach natynkowych. 2.7 Zabezpieczenia W instalacji elektrycznej zostaną zastosowane zabezpieczenia nadmiarowoprądowe oraz różnicowo-prądowe zapewniające samoczynne wyłączenie zasilania. 2.8 Instalacja oświetleniowa Instalacja oświetleniowa w sali konferencyjnej została zaprojektowana w systemie KNX z użyciem w oprawach modułów ściemniających systemu Dali. Instalację zasilającą oprawy wyposażone w moduły ściemniające należy wykonać przewodami YDY3x1,5mm2, natomiast magistralę sterujacą Dali przewodami YDY2x1,5. Pozostałe oprawy oświetleniowe zasilić przewodami YDY3x1,5mm2. W projekcie przewidziano zastosowanie następujących opraw oświetleniowych. ozn. typ oprawy ilość F01 Fagerhult Wrap direct tandem 2x1x35W T5 Delta ( W) F02 Fagerhult Wrap dir/ind tandem 2x2x35W T5 Delta ( W) F03 Fagerhult Notor recessed Delta 2xT16 49W (106.0 W) 1 F04 Fagerhult Indigo Clivus Delta 2xT16 54W (117.0 W) 3 F05 Fagerhult 54551_32W Terso 1xTC-TEL 32W (36.0 W) 3 F06 BEGA x008W 3000K (F06) 12 F07 Fagerhult Pleiad SLD 285 1xTC-TEL 32W (36.0 W) 5 Fx1 Oprawa LED L=0,30m 2K Ra>90 1 Fx2 Oprawa LED L=3,60m 2K Ra>90 9 Faw-O Fagerhult emled-s4, 1xLEDS4 3W (Faw-O) 4 Faw-S Fagerhult emled-s4, 1xLEDS4 3W (Faw-S) 4 EW-1 Infinity B LED 3h AT 4 EW-2 Infinity A LED 3h AT Instalacja gniazd elektrycznych Przewiduje się instalację gniazd elektrycznych dwubiegunowych z uziemieniem, podtynkowych w ścianach oraz w meblach audytoryjnych. Gniazda p/t instalować na wysokości 0,3m od podłogi. W meblach audytoryjnych gniazda instalować wg wytycznych branży architektonicznej Połączenia wyrównawcze Wszystkie elementy metalowe znajdujące się w przestrzeni sufitów podwieszanych oraz elementy wyposażenia, na których może wystąpić niebezpieczne napięcie dotykowe należy objąć połączeniami wyrównawczymi połączonymi z uziemieniem budynku Ochrona przepięciowa Ochronę przepięciową stanowić będą ochronniki przepięciowe kl. C w rozdzielni elektrycznej RE. str. 8

9 2.12 Ochrona przeciwpożarowa Przewidziano oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne w postaci opraw oświetleniowych posiadających rezerwowe zasilanie bateryjne. Oświetlenie awaryjne będzie uruchamiane automatycznie przy zaniku napięcia w rozdzielni RE. Instalacja oświetlenia awaryjnego powinna spełniać wymagania normy PN- EN 1838:2005 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 985 poz. 553). Przejścia instalacyjne kabli i przewodów przez strefy pożarowe należy uszczelnić ppoż.. EI Pomiary instalacji elektrycznej Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary instalacji elektrycznej. Pomiary powinny obejmować: pomiar rezystancji izolacji przewodów pomiar impedancji pętli zwarcia badanie wyłączników różnicowo-prądowych pomiar natężenia oświetlenia podstawowego pomiar natężenia oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego 2.14 Obliczenia Bilans mocy obwód ozn. odbiornik Pi[kW] kj Ps[kW] 01 automatyka KNX S1 oświetlenie sali S2- S7 oświetlenie 871 0, zasilacz 24V siłowników okiennic AV szafa AV , GP gniazdo projektora 300 0, EK ekran 150 0, G1 gniazda prezydium 750 0, G2 gniazda I-II rząd , G3 gniazda III-IV rząd , G4 gniazda V-VI rząd , G5 gniazda VII-VIII rząd , G6 gniazda kab. tłumacz , G7 gniazda pom. tech , G8 gniazda zapl. tech , G9 gniazda porządkowe sala , G10 gniazda porządkowe , G11 gniazdo /lodówka/ G12 gniazdo /drukarka/ , G13 gniazda /dystrybutory wody/ , RM1 tablica RM , rezerwa rezerwa rezerwa 0-0 str. 9

10 24 rezerwa rezerwa AC1 klimatyzator AC2 klimatyzator AC3 klimatyzator Dobór wlz-u Lp P S [kw] cos I B prąd obciąż. [A] I n prąd zn. zabezp. [A] I 2 prąd zadz. zabezp. [A] Typ przewodu [mm 2 ] Sposób ułożenia obciąż. długotr. przew. [A] wsp. zmniej. I Z obciąż. przew. [A] długość [m] Sprawdzenie doboru zabezpieczeń WARUNEK I I B<I n<i Z WARUNEK II I 2<1,45I Z U ,7 0,93 39, YKY5x 35 F 138 0,85 117, ,9<50<117,3 80,0<170,1 0, Obliczenia oświetleniowe Obliczenia zestawiono w załączniku na końcu opracowania 3. Opis techniczny instalacji teletechnicznych 3.1 Instalacja strukturalna Należy wykonać punkty dostępowe sieci strukturalnej w okablowaniu kat. 6 ekranowanej FTP4x2x0,5mm2 i zakończone gniazdami FTP kat. 6 ekranowanej RJ-45, zainstalowanymi w meblach oraz podtynkowo w ścianach. Okablowanie prowadzić w nowych korytach kablowych pod podłogą audytorium w przestrzeni sufitu podwieszanego, a także w rurach typu peszel podtynkowo. Punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej stanowić będzie szafa rack-owa AV, w której przewidziano zainstalowanie 24-portowego patchpanela kat. 6 ekranowanej. Po zakończonych pracach instalacyjnych należy wykonać pomiary sieci strukturalnej i przedstawić inwestorowi protokół z badań. 3.2 Instalacja SSP W obszarze Sali konferencyjnej przewidziano zainstalowanie optycznych czujek dymu. Czujki należy instalować na suficie oraz pod podłogą audytorium. Instalację wykonać przewodem YnTKSYekw1x2x0,8mm2 na uchwytach metalowych i wpiąć do istniejącej pętli w korytarzu nr 2.22 na II piętrze. Po zakończeniu instalacji należy przypisać adresy do nowych czujek. Numerację uzgodnić z konserwatorem istniejącej w budynku instalacji p.poż. 3.3 System multimedialny audio-video Przyjęto wykonanie nowej instalacji od postaw. Najważniejsze cechy funkcjonalne, które zgodnie z wymogami Inwestora system audio-video powinien spełniać to: - odtwarzanie audio z mikrofonów bezprzewodowych, przewodowych, odtwarzaczy DVD, systemu konferencyjnego, możliwość odtwarzania plików mp3, - rejestracja cyfrowa toru audio, str. 10

11 - możliwość wyboru źródła materiału video na rzutnikach (DVD, VGA lub HDMI), - rozgłaszanie audio za pośrednictwem głośników sufitowych, - prezentacja video za pośrednictwem rzutnika o rozdzielczości Full HD Dla potrzeb projekcji obrazu przewidziano projektor FullHD firmy Digital Projection o jasności 6000 Ansi Lumenów. Projektor należy umieścić na uchwycie o długości 30cm zakotwionym do stropu, w przestrzeni między elementami sufitu podwieszanego. Odległość mocowania projektora od ekranu wynosi cm (w miejscu pokazanym na projekcie wykonawczym). Z pomieszczenia technicznego do projektora należy doprowadzić następujące przewody: VGA, CAT5e oraz HDMI. W/w przewody prowadzić: wewnątrz rur w uchwytach na projektory, na uchwytach kablowych mocowanych do stropu, wewnątrz ścianki działowej GK, w korycie PCV zgodnie z projektowaną trasą prowadzenia okablowania elektrycznego oraz przyjętą technologią. Na potrzeby systemu Video projektuje się cztery punkty możliwego przyłączenia sygnału: dwa punkty na stole prezydialnym (zestawy VGA / HDMI / AUDIO), jeden punkt na mównicy (zestaw VGA / HDMI / AUDIO), przyłącze ścienne w kabinie tłumacza (zestaw VGA / HDMI / AUDIO). - wyposażenie zestawów muszą stanowić gniazda w standardzie modułowym typu: HDMI, VGA, 2xRCA - dodatkowo w celu zapewnienia przesyłu sygnału audio z zestawu videokonferencyjnego na główny system nagłośnieniowy należy poprowadzić okablowanie sygnałowe między szafą RACK a zestawem gniazd 2xXLR umieszczonych na stole prezydialnym. Wszystkie gniazda montowane w blacie zostaną połączone w sposób solidny i fachowy z przewodami prowadzonymi do szafy RACK. Należy używać przewodów profesjonalnych w przypadku kabli VGA przewody podwójnie ekranowane, w przypadku kabli HDMI przewody instalacyjne, w przypadku kabli sygnałowych audio przewody niskoszumne. - przyłącze ścienne w kabinie tłumacza powinno być wykonane nad stołem a pod granicą okna przyłącze może być zamontowane bezpośrednio w ścianie lub w korycie PCV prowadzonym natynkowo. Sposób montażu przyłącza powinien być ustalony z architektem na etapie wykonawczych uzgodnień międzybranżowych. Elektrycznie rozwijany ekran powinien być zasilony z obwodu prowadzonego z rozdzielni w pomieszczeniu technicznym. Do ekranu należy doprowadzić przewód CAT 5e w celu realizacji funkcji zdalnego sterowania ekranem. Na potrzeby Sali zaprojektowany system nagłośnienia w oparciu o system 100V firmy RCS Audio. W przestrzeniach między sufitem podwieszanym zaprojektowano 8 głośników kulowych mocowanych bezpośrednio do stropu. Głośniki pracujące w technologii 100V powinny być okablowane przewodem o nie gorszych parametrach jak OMY 2x1,5mm2. Wysokość montażu głośników powinna wynosić 45 cm od stropu i być dokładnie zweryfikowana na etapie prac wykończeniowych. System wyposażony będzie w 3 mikrofony bezprzewodowe (dwa mikrofony typu lavalier oraz jeden mikrofon do reki. Dla właściwego objęcia Sali zasięgiem str. 11

12 mikrofonów bezprzewodowych zaprojektowano splitter sygnałowy umieszczony w szafie RACK oraz aktywne anteny zamontowane na ścianie kabiny tłumacza od strony Sali konferencyjnej. Pozostałe elementy wchodzące w zakres system audio przedstawione są w specyfikacji na końcu opracowania. 3.4 Instalacja systemu konferencyjnego W zakresie systemu konferencyjnego przewidziano następujące elementy: - pulpit stołowy przewodniczącego - pulpity stołowe delegatów - jednostkę centralną systemu - słuchawki nauszne delegatów Jednostka centralna ma możliwość podłączenia do głównego systemu nagłośnieniowego za pomocą złącza XLR umieszczonego w stole prezydialnym. Okablowanie wszystkich mikrofonów powinno zostać wykonane dedykowanymi przewodami (dostarczanymi razem z mikrofonami pulpitowymi) na zasadzie pętli. Mostkowe połączenie mikrofonów powinno zostać prowadzone pod osłoną stołów. Ostatni mikrofon delegata musi mieć połączenie ze stołem prezydialnym przy użyciu przedłużacza mostkowego. 3.5 System automatyki obiektu W ramach systemu automatyki zaprojektowano obsługę następujących elementów: - sterowania projektorem i ekranem - sterowania nagłośnieniem - sterowania oświetleniem - sterowania grzejnikami (grzejniki wodne oraz elektryczne) - sterowania jednostkami wewnętrznymi systemu klimatyzacji - sterowania trybami pracy centrali wentylacyjnej - sterowanie zaciemnieniem sali W zakresie elementów wykonawczych systemu sterowania projekt przewiduje dostawę z montażem: - jednego panela naściennego z ekranem dotykowym - jednego pilota bezprzewodowego z ekranem dotykowym - czujników przyciskowych pracujących na magistrali KNX - czujników przyciskowych z wyświetlaczem LCD i zintegrowanym czujnikiem temperatury pracujących na magistrali KNX W zakresie elementów sterujących systemami, projekt przewiduje dostawę z montażem: - expanderów sieciowych IP do obsługi urządzeń - zasilacz magistralny KNX - złącze USB KNX - wyrobnik grzewczy wraz z napędami zaworów grzejnikowych KNX - wyrobniki załączające 16 kanałowe KNX - bramkę DALI KNX - wyrobniki roletowe 24V KNX wraz z dedykowanymi zasilaczami str. 12

13 - integracyjne bramki RS232-KNX oraz IR-KNX Sterowanie projektorem oraz nagłośnieniem obsługiwane będzie za pomocą kodów RS232 poprzez expander sieciowy IP. Należy wykonać połączenie pomiędzy szafą RACK a projektorem (przy użyciu kabla typu cat5e) oraz wewnątrz szafy RACK z mikserem audio. Połączenie ekranu elektrycznego z expanderem sieciowym należy wykonać za pomocą kabla cat5e. Sterowanie oświetleniem należy wykonać za pomocą systemu DALI (bramka KNX DALI). Wszystkie oprawy oświetleniowe posiadające moduł DALI należy okablować przewodem sterowniczym KNX i doprowadzić go do rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu technicznym. Pozostałe obwody opraw oświetleniowych należy zasilić z wielokanałowego wyrobnika załączającego zgodnie z projektowanym podziałem obwodów. Grzejniki wodne posiadające zawory regulujące muszą być wyposażone w elektryczne zawory grzejnikowe. Grzejniki elektryczne muszą być zasilone z poziomu wielokanałowego wyrobnika załączającego. Sterowanie centralą wentylacyjną powinno zostać wykonane pomiędzy wielokanałowym wyrobnikiem załączającym a modułem sterowniczym centrali. Wszystkie wewnętrzne jednostki klimatyzatorów powinny zostać okablowane przewodem sterowniczym z użyciem bramek IR-KNX i podłączone do magistrali KNX. Sterowanie elektrycznymi okiennicami sali powinno zostać zrealizowane za pomocą niskonapięciowego zasilenia okiennic z rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu technicznym. Elementem sterującym jest wyrobnik roletowy 24V. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania scenariusza automatyki i przedstawienia go Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac programowania. 3.6 Instalacja videokonferencyjna, CCTV oraz wyposażenie dodatkowe Dla potrzeb obsługi Sali przewidziano wykorzystanie przenośnego zestawu Videokonferencyjnego z kamerą HD. System videokonferencyjny posiada w zestawie mikrofon oraz kamerę HD. Cztery gniazda XLR (dwa dedykowane do przesyłu sygnału z systemu videokonferencyjnego na system audio, jedno do zwrotnego przesłania sygnału z mikrofonów na system videokonferencyjny, jedno do przesłania sygnału z systemu konferencyjnego na system audio) przewidziane w stole prezydialnym umożliwiają realizowanie wszystkich planowanych funkcji systemu pomiędzy urządzeniami a głównym systemem nagłośnieniowym. Wykonawca zobowiązany jest ustalić lokalizację głowicy TP i doprowadzić z niej przewód telefoniczny dedykowany dla złącza ISDN. Zestaw videokonferencyjny musi mieć możliwość podłączenia do lokalnej sieci komputerowej mającej dostęp do Internetu. W zakresie rozbudowy istniejącego systemu CCTV, projektuje się dwie kamery analogowe obserwujące pomieszczenie Sali. Kamery należy zasilić z wielokanałowego wyrobnika KNX (rozdzielnia w pomieszczeniu technicznym) str. 13

14 natomiast przewody wizyjne doprowadzić do istniejącego rejestratora w pomieszczeniu ochrony. Sposób podłączenia kamer należy skonsultować z obecnym konserwatorem systemu CCTV. Jako dodatkowe, mobilne wyposażenie Sali przewiduje się dostawę tablicy interaktywnej z projektorem krótkoogniskowym. Tablica o przekątnej minimum 96 z profesjonalnym projektorem oraz dedykowanym oprogramowaniem sterującym (podłączenie tablicy do komputera przenośnego). Montaż tablicy na dedykowanym, mobilnym wózku. 4. Uwagi ogólne Wszelkie prace objęte niniejszym opracowaniem winny być wykonywane zgodnie z przepisami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wykonawcze bądź pod ich nadzorem. W projekcie oparto się na konkretnych typach osprzętu. Autor opracowania dopuszcza stosowanie odpowiedników osprzętu innych typów i producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych. Prace należy wykonywać w porozumieniu z Wykonawcami towarzyszących branż. Należy stosować jedynie materiały i aparaty posiadające wymagane przepisami świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w Polsce. 5. Spis rysunków E01 - Instalacja oświetleniowa E02 - Instalacja gniazd E03 - Trasa wlz-u rozdzielni RE - rzut piwnic E04 - Trasa wlz-u rozdzielni RE - rzut II piętra E05 - Schemat zasilania rozdzielni RE E06 - Schemat rozdzielni RE E07 - Widok rozdzielni RE E08 - Instalacja SAP E09 - Instalacja AV E10 - System konferencyjny E11 - Widok urządzeń AV na suficie str. 14

w Warszawie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w Warszawie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI AUDIO WIZUALNYCH SAL KONFERENCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE BUDYNKU A MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź tel. 503-091-137 fax. (42) 658-57-13 dktprojekt@gmail.com WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy z termomodernizacją Międzyzakładowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

KOMAN. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE

KOMAN. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE KOMAN CONNECTING MANY NETWORKS Nr projektu: KMN/SP06a OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE SALA 26 PRACOWNIA MECHANICZNO-GÓRNICZA TEMAT: Przebudowa instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OBIEKT: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi BUDYNEK STANOWISKA KIEROWANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Zgierska 47 91-446 Łódź INWESTOR: Komenda

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW Spis zawartości: Strona tytułowa stron 1 Spis zawartości stron 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego stron 1 Zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa stron 2 Uprawnienia budowlane stron

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo