ul. Puławska 38, Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak"

Transkrypt

1 Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o Piaseczno ul. Puławska 38 tel fax PROJEKT ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JEDNOSTKA PROJEKTOWA OBIEKT: INWESTOR: Manufaktura Technologiczna ul. Puławska 38, Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, Warszawa Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, Warszawa BRANŻA AKUSTYKA ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Projektant Akustyka: Sprawdzający Akustyka: Artur Kozak Wojciech Kostrzewa KWIECIEŃ 2015 Opracowanie stanowi własność intelektualną Manufaktury Technologicznej Sp. z o.o. i objęte jest ochroną zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U Nr 24 poz. 83]. Powielanie i zmiana całości lub fragmentów opracowania, a także wykorzystywanie w innym celu niż jego realizacja bez pisemnej zgody autora i właściciela jest naruszeniem tych praw.

2 Spis treści 1. Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Charakterystyka obiektu Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej Założenia projektowe akustyki wnętrz Funkcjonalność Dużej Sali Rozpraw Duża Sala Rozpraw ograniczenia projektowe Poziom tła akustycznego Duża Sala Rozpraw założenia projektowe parametrów akustycznych Projekt adaptacji akustycznej Dużej Sali Rozpraw Opis ustrojów akustycznych Panele modułowe na suficie podwieszanym Celulozowy tynk akustyczny Obliczenia i wizualizacje parametrów akustycznych Czas pogłosu Wskaźnik transmisji mowy STI Wskaźnik przejrzystości mowy c Strojenie akustyczne Dużej Sali Rozpraw Pomiary akustyczne Wytyczne akustyczne dla branż Uwagi do projektu akustycznego Specyfikacja techniczna materiałów Spis załączników

3 1. Podstawa opracowania [1] Podkłady architektoniczne. [2] Ustalenia z Inwestorem. [3] Projekt normy PN-B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące czasu pogłosu. [4] PN-EN ISO :2009. Akustyka - Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń, Część 1: Pomieszczenia Specjalne. [5] PN-EN :2011E. Urządzenia systemów elektroakustycznych. Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy. [6] prpn-b Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące czasu pogłosu w pomieszczeniach [7] DIN Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen, Deutsche Norm Mai 2004 [8] J. Sadowski, Akustyka architektoniczna, PWN [9] A. Kulowski, Akustyka Sal, Gdańsk [10] E. Hojan, Zasady nagłaśniania pomieszczeń i przestrzeni otwartej, WN UAM 2003 [11] Heinrich Kuttruff, Room Acoustic Fifth Edition, Spon Press 2009 [12] Cox, D Antonio, Acoustic Absorbers and Diffusers, Taylor & Francis [13] L. Beranek, Music, acoustic and architecture, New York [14] Katalogi i aprobaty techniczne. [15] EASE 4.3 USER s Guide & Tutorial, EASE Software Copyright ADA (Acoustic Design Ahnert), Germany RH 670 October 2009 Version Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest projekt adaptacji akustycznej Dużej Sali Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego. Szczegółowy zakres obejmuje: dopuszczalny poziom hałasu w Dużej Sali Rozpraw projekty adaptacji akustycznej Dużej Sali Ropraw ogólne wytyczne dotyczące innych branż: wentylacja, elektryka 3

4 3. Charakterystyka obiektu Budynek Trybunału Konstytucyjnego znajduje się przy Al. Szucha 12a w Warszawie. Duża Sala Rozpraw mieści się na parterze dobudowanego w 2003 roku skrzydła południowego. Usytuowanie budynku w pewnym oddaleniu od dość ruchliwej Al. Szucha oraz przemyślane umiejscowienie Sali w budynku powoduje, że hałas komunikacyjny nie jest dokuczliwy. Konstrukcja budynku jest wykonana w technologii żelbetowej, natomiast elewacja południowa, to ściana kurtynowa. Na podłodze położono parkiet, większość ścian wyłożono glazurą, zaprojektowano dużo przeszkleń i zamkniętą antresolę, w której umieszczono dział techniczny. Konstrukcję ożebrowanego stropu oraz antresolę podtrzymuje 14 żelbetowych kolumn. Stół sędziowski, meble pomocnicze oraz krzesła wykonano z litego drzewa i płyt pokrytych fornirem. Krzesła mogą pomieścić do 200 gości. Wymiary Dużej Sali Rozpraw: długość: ok. 20,0 m szerokość śr.: 14,0 m wysokość do sufitu podwieszanego: 4,43 m wysokość do sufitu antresoli: 2,51 m proporcje 1 : 4,5 : 3,1 kubatura: ok m 3 ilość miejsc: 215 współczynnik kubaturowy [m 3 /osobę]: 7, Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej Projekt adaptacji akustycznej obejmuje jedno pomieszczenie audytoryjne: Duża Sala Rozpraw o powierzchni ok. 300 m 2 i kubaturze około m 3 4. Założenia projektowe akustyki wnętrz Założenia projektowe opracowano w oparciu o wytyczne Inwestora, funkcjonalność, kubaturę wnętrza oraz na podstawie branżowej literatury. 4.1 Funkcjonalność Dużej Sali Rozpraw Duża Sala Rozpraw pełni funkcję audytorium. Odbywają się w niej rozprawy Trybunału Konstytucyjnego z udziałem sędziów, publiczności oraz przedstawicieli organów władz państwa i mediów. Jest to pomieszczenie do przekazywania komunikatów słownych. Ze względu na dużą kubaturę pomieszczenia wszystkie komunikaty są przekazywane są za pomocą systemu elektroakustycznego. 4

5 4.2 Duża Sala Rozpraw ograniczenia projektowe Duża Sal Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego jest obiektem aktualnie funkcjonującym. Adaptacja akustyczna wnętrza jest elementem modernizacji, mającym na celu poprawę zrozumiałości mowy. Pod względem estetycznym pomieszczenie nie budzi zastrzeżeń, dlatego ingerencja w większość powierzchni nie jest możliwa. Do dyspozycji projektanta akustyki jest powierzchnia sufitu oraz mały fragment ściany północnej. 4.3 Poziom tła akustycznego Istotnym elementem dobrej zrozumiałości mowy jest poziom hałasu we wnętrzu. Przyjmuje się, że dla pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej dopuszczalne poziomy tła akustycznego, na który wpływ ma m.in. hałas generowany przez system wentylacji i klimatyzacji, określa się za pomocą tzw. krzywych hałasowych NR (Noise Rating). Zalecany poziom tła dla Dużej Sali Rozpraw nie powinien przekroczyć NR35 (preferowana NR30). Omawiany zakres krzywych hałasowych zestawiono w Tabeli 1. Tabela 1. Wartości krzywych hałasowych funkcji częstotliwości oktawowych Częstotliwość [Hz] 31, NR30 [db] 75,8 59,2 48,1 39,9 34,0 30,0 26,9 24,7 22,9 NR35 [db] 79,2 63,1 52,4 44,5 38,9 35,0 32,0 29,8 28,0 4.4 Duża Sala Rozpraw założenia projektowe parametrów akustycznych Akustyczna funkcja Sali to specjalnego rodzaju audytorium, gdzie rolę mówcy pełnią sędziowie trybunału, a słuchaczy wszyscy obecni na Sali. Źródłem dźwięku jest aparat mowy poszczególnych osób zabierających głos. Otrzymany sygnał przetwarzany jest przez system elektroakustyczny i docelowo emitowany przez zainstalowane głośniki. Mamy zatem do czynienia z audytorium, w którym głównym źródłem dźwięku jest zainstalowany system elektroakustyczny. W projekcie przyjęto wartości parametrów akustyki wnętrz korzystając z zaleceń i wytycznych zaczerpniętych z literatury fachowej [7], [8] i [9], norm [6], [7] oraz w oparciu o doświadczenie autora. Przyjęty zakres tolerancji dla czasu pogłosu został poszerzony ze względu na ograniczone możliwości kształtowania akustyki pomieszczenia oraz ingerencję w przestrzeń sufitu innych branż tj. elektryka i wentylacja. W tab. 2 zestawiono wartości parametrów akustycznych dla Sali o kubaturze ok m³. 5

6 Tabela 2. Zalecane wartości czasu pogłosu, wskaźnika transmisji mowy STI oraz wskaźnika przejrzystości mowy C50 dla Dużej Sali Rozpraw Parametr Zalecana wartość Czas pogłosu RT60, w paśmie oktawowym 500 Hz 4 khz 0,65s +/- 0,25s Nierównomierność charakterystyki RT60 (500Hz 4 khz) +38/- 38% Wskaźnik transmisji mowy, STI (Speach Transmission Index) > 0,62 Wskaźnik przejrzystości mowy C50 2 db (250-4 khz) W celu wykonania obliczeń i uzyskania wartości projektowych parametrów akustycznych Dużej Sali Rozpraw, wykonano wirtualny model Sali oraz przeprowadzono symulacje w programie predykcyjnym EASE 4.3. Na rys. 1 i 2. pokazano model Sali Widowiskowej uzyskany w symulatorze EASE 4.3. Rys. 1. Model pomieszczenia w programie predykcyjnym EASE 4.3 perspektywa 3D 6

7 Rys. 2. Model pomieszczenia w programie predykcyjnym EASE 4.3- różne widoki 5. Projekt adaptacji akustycznej Dużej Sali Rozpraw Podstawową metodą obliczania akustyki pomieszczenia jest metoda statystyczna. Pozwala ona w przybliżeniu określić czas pogłosu pomieszczenia dla częstotliwości oktawowych (lub tercjowych) w zakresie od 125Hz do 4000Hz. W projekcie adaptacji akustycznej wykorzystano program predykcyjny EASE 4.3, który automatycznie oblicza bilans chłonności dla wnętrza oraz parametry akustyczne wnętrz, m.in.: czas pogłosu RT60 wskaźnik transmisji mowy STI wskaźnik przejrzystości mowy C50 W celu osiągnięcia zakładanych parametrów akustyki Dużej Sali Rozpraw, dla powierzchni, które zostaną zmodernizowane pod względem akustycznym, dobrano materiały o odpowiednich współczynnikach pochłaniania dźwięku α, które następnie zaimplementowano w programie EASE 4.3 tabela 3. 7

8 Tabela 3. Przyjęte dla Dużej Sali Rozpraw materiały wraz ze współczynnikiem pochłaniania dźwięku zastosowane w programie predykcyjnym EASE4.3. L.p. Usytuowanie Materiał Powierzchnia [m²] Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku α 1. Sufit Panele modułowe o wymiarach 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm zawieszone na stelażu producenta, z dodatkową płytą akustyczną Sufit pod antresolą Celulozowy tynk akustyczny 38

9 5.1 Opis ustrojów akustycznych Panele modułowe na suficie podwieszanym Zastosowane w projekcie akustycznym Dużej Sali Rozpraw modułowe panele sufitowe, cechuje praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp = 0,95 i klasa akustyczna A. Projekt przewiduje dodatkowe zastosowanie materiału pochłaniającego układanego na panelach sufitowych, który poprawia pochłanianie dźwięku w zakresie niskich częstotliwości. Panele sufitowe powinny być układane na systemowym ruszcie zapewniającym odpowiednią wysokość konstrukcyjną. Rozmiar płyt powinien wynosić 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Układ paneli sufitowych pokazano na rys. 1, który jest załączony na końcu opracowania. Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku funkcji częstotliwości tercjowych powinien zawierać się w wąskich przedziałach ok. 5% tolerancji, pokazanych w tab. 4. Tabela 4. Przedziały tolerancji pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku dla paneli Częstotliwość Tolerancja dla pogłosowego [Hz] współczynnika pochłaniania dźwięku 100 0,49 0, ,46 0, ,69 0, ,82 0, ,90 1, ,89 0, ,87 0, ,84 0, ,87 0, ,84 0, ,89 0, ,90 1, ,92 1, ,94 1, powyżej 0, ,92 1, ,90 1, ,90 1,00 9

10 5.1.2 Celulozowy tynk akustyczny Na suficie pod antresolą zastosowano celulozowy tynk akustyczny, którego warstwa o odpowiedniej grubości pozwala osiągnąć projektową wartość parametrów akustycznych Sali. Tynk cechuje praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp = 0,95 i klasa akustyczna A. Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku funkcji częstotliwości tercjowych powinien zawierać się w wąskich przedziałach ok. 5% tolerancji, pokazanych w tab. 5. Tabela 5. Przedziały tolerancji pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku dla tynku Częstotliwość Tolerancja dla pogłosowego [Hz] współczynnika pochłaniania dźwięku 100 0,16 0, ,19 0, ,22 0, ,44 0, ,60 0, ,82 do 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0,95 Miejsce położenia tynku pokazano na rys. 1, który jest załączony na końcu opracowania. Tynk akustyczny stanowi element strojenia akustycznego. Decyzja dotycząca grubości oraz ilości celulozowego tynku akustycznego, będzie podjęta przez projektanta po wykonaniu pośrednich pomiarów akustyczny Dużej Sali Rozpraw, które należy zrealizować po zakończeniu instalacji paneli sufitowych z pkt

11 Wszystkie materiały akustyczne powinny być instalowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz spełniać wymagania ochrony ppoż. i przepisów BHP. 6. Obliczenia i wizualizacje parametrów akustycznych Parametry akustyczne Sali zostały obliczone dla sygnału akustycznego emitowanego przez głośnik wszechkierunkowy, umieszczony w centralnej części Sali. 6.1 Czas pogłosu Czas pogłosu został obliczony na podstawie wzoru Eyringa. Jego krzywą pokazano na rys. 3 Rys. 3. Czas pogłosu RT60 uzyskany programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw Uzyskany czas pogłosu jest zgodny z przyjętymi założeniami projektowymi. 6.2 Wskaźnik transmisji mowy STI Rozkład wskaźnika transmisji mowy w Dużej Sali Rozpraw pokazano na rys. 4 natomiast dane statystyczne na rys 6. 11

12 Rys. 4. Rozkład wskaźnika zrozumiałości mowy uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw Rys. 5. Wskaźnik zrozumiałości mowy funkcji częstotliwości uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw 12

13 Rys. 6. Rozkład statystyczny wskaźnika zrozumiałości mowy STI uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw Uzyskane wartości wskaźnika zrozumiałości mowy spełniają założenia projektowe. 6.3 Wskaźnik przejrzystości mowy c50 Rozkład wskaźnika zrozumiałości mowy C 50 w Dużej Sali Rozpraw pokazano na rys. 7. Na rysunku 8 pokazano wskaźnik C 50 funkcji częstotliwości, natomiast na rys. 9 dane statystyczne wskaźnika. Rys. 7. Rozkład wskaźnika przejrzystości mowy C 50 uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw 13

14 Rys. 8. Rozkład wskaźnika przejrzystości mowy C 50 uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw Rys. 9. Rozkład statystyczny wskaźnika przejrzystości mowy C 50 uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw dla f= 1000 Hz Uzyskane wartości wskaźnika przejrzystości mowy C 50 spełniają założenia projektowe. 7. Strojenie akustyczne Dużej Sali Rozpraw W celu optymalizacji parametrów akustycznych Dużej Sali Rozpraw zaleca się przeprowadzenie procesu strojenia akustycznego. W pierwszym etapie, po zainstalowaniu modułowych paneli akustycznych na suficie podwieszanym, należy przeprowadzić pomiary pośrednie parametrów akustycznych Dużej Sali rozpraw. Po pomiarach projektant powinien zadecydować, czy montaż paneli sufitowych montowanych bezpośrednio do sufitu antresoli jest konieczny. Dodatkowym elementem strojenia akustycznego jest dobór krzeseł/foteli Dużej Sali Rozpraw. Ich rodzaj ma wpływ na parametry akustyczne Sali. 8. Pomiary akustyczne Po wykonaniu adaptacji akustycznej wnętrza, należy przeprowadzić pomiary akustyczne wskaźnika transmisji mowy STI w matrycy min. 20 pkt pomiarowych w reprezentatywnych miejscach Sali. Pomiar należy wykonać metodą bezpośredniego pomiaru STIPA urządzeniem dedykowanym do tego typu pomiarów 14

15 z fabrycznym oprogramowaniem. Urządzenie powinno być I klasy dokładności z aktualnym świadectwem wzorcowania w akredytowanym laboratorium. Raport powinien zawierać dane zgodnie z PN-EN :2011E [5]. 9. Wytyczne akustyczne dla branż Hałas generowany przez system wentylacji oraz wszelkie instalacje oraz urządzenia wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać zalecanych wartości krzywych hałasowych NR30. W przypadku planowanych rozwiązań konieczne będzie zastosowanie dodatkowych działań mających na celu ograniczenie hałasu i wibracji od urządzeń (maty bitumiczne, tłumiki w kanałach wentylacyjnych, tłumiki jednostek centralnych). Kanały kablowe powinny być odizolowanie akustycznie, poprzez wykorzystanie mat akustycznych. W miejscach wyjścia kabli przyłączeniowych, należy kanał kablowy wypełnić materiałem pochłaniającym dźwięk. Wszystkie przewierty kablowe należy uszczelnić. Przy przeprowadzaniu przewodów niskich prądów i zasilania pomiędzy pomieszczeniami należy zwrócić szczególną uwagę uszczelnienie tras tak, aby zminimalizować zjawisko przesłuchów pomiędzy salami. Sufit podwieszany należy instalować na systemowych stelażach i osprzęcie. Jedynie taki system gwarantuje uzyskanie zbadanych i atestowanych parametrów akustycznych. Należy zwrócić uwagę na dobór oświetlenia. Aktualne oświetlenie oparte na świetlówkach kompaktowych wytwarza słyszalny hałas. Dlatego zaleca się zastosowanie lamp typu LED, które pracują bezgłośnie, wydzielają mniej ciepła, posiadają dłuższą żywotność i nie wymagają częstych interwencji w obrębie sufitu akustycznego. 10. Uwagi do projektu akustycznego Ze względu na zastosowanie niektórych z materiałów o przybliżonych wartościach pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku oraz symulację parametrów akustyki pomieszczenia z wykorzystaniem programu predykcyjnego EASE 4.3, rzeczywiste wartości parametrów takich jak czas pogłosu, wskaźniki C50, STI i inne mogą odbiegać od zakresu tolerancji wartości projektowych. Niniejszy projekt wykonawczy nie jest projektem w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Budowlane. Dopuszcza się wykonanie zaprojektowanej adaptacji w oparciu o rozwiązania równoważne na zasadach określonych w ustawie PZP. 15

16 W projekcie założono rozwiązanie referencyjne oparte na atestowanych elementach adaptacji akustycznej, instalowanych według zaleceń producenta. Odejście od przyjętych rozwiązań może prowadzić do uzyskania innych parametrów akustyki wnętrz niż wartości projektowe. Współczynnik pochłaniania jest podstawowym parametrem materiału/ustroju akustycznego, którego wartości przyjmuje się do obliczeń parametrów akustyki wnętrz. Zastosowanie materiałów o innych wartościach współczynnika niż przyjęte w obliczeniach wpłynie na zmianę wypadkowej wartości czasu pogłosu. Wprowadzenie zmian w zastosowanych w projekcie materiałach, wymaga wykonania ponownych obliczeń akustycznych. Częstotliwości poniżej 125Hz nie są rozpatrywane w komputerowej statystycznej symulacji akustyki wnętrz. Sala Widowiskowa wymaga strojenia akustycznego, w trakcie którego dokonywane są ustawienia ruchomych elementów systemu akustycznego, dobór optymalnych foteli widowni oraz dobór grubości i gęstości wełny mineralnej nad podwieszanymi panelami akustycznymi. Dlatego na tym etapie realizacji projektu akustycznego tzn. przed zamówieniem i montażem foteli oraz sufitowych okładzin akustycznych, należy wykonać kontrolne pomiary akustyczne. Projekt wykonawczy adaptacji akustycznej należy rozpatrywać z projektem architektonicznym oraz pozostałymi projektami branżowymi. Projekt wykonawczy adaptacji akustycznej należy rozpatrywać całościowo ze wszystkimi jego częściami. Wszystkie zastosowane materiały adaptacji akustycznej powinny być instalowane zgodnie z obowiązującymi normami oraz spełniać wymagania ochrony ppoż. i przepisów BHP. 11. Specyfikacja techniczna materiałów Ponieważ niniejsza dokumentacja będzie służyć dalszemu zamówieniu publicznemu na wykonanie zaprojektowanej adaptacji akustycznej, w poniższej tabeli podano minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności oraz parametrów technicznych i jakościowych, jakim musi odpowiadać zaprojektowana adaptacja akustyczna Dużej Sali Posiedzeń Trybunału Konstytucyjnego oraz jej poszczególne komponenty wraz z podaniem przykładowych materiałów spełniających te wymagania. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów funkcjonalnych poszczególnych materiałów z poniższej tabeli jest konieczne, aby uzyskać zakładany efekt funkcjonalny. Dopuszcza się wykonanie zaprojektowanej adaptacji w oparciu o rozwiązania równoważne na zasadach określonych w Art. 36a ust. 5 oraz Art. 36a ust.6 Ustawy Prawo Budowlane pod warunkiem, iż nie będzie ono skutkowało istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego w rozumieniu Art. 36a ust1 Ustawy Prawo Budowlane. 16

17 Materiały równoważne muszą posiadać parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe nie gorsze niż podane w poniższej tabeli. Zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trakcie postępowania przetargowego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania określone przez projekt, zarówno pod względem parametrów funkcjonalnych, technicznych, jakościowych jak i ilościowych. Wszystkie zmiany, modyfikacje w zakresie zaprojektowanych systemów muszą uzyskać pisemną akceptację autorów tego opracowania. L.p. Nazwa Rodzaj materiału DUŻA SALA ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 1 Adaptacja akustyczna sufitu podwieszanego 1.1 Modułowe panele sufitowe z dodatkowymi płytami akustycznymi zwiększającymi chłonność niskich częstotliwości dźwięku Klasa akustyczna: A Wskaźnik pochłaniania dźwięku: αw = 0,95 Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp: - 125Hz- 0,65-250Hz - 0,90-500Hz - 0,85-1kHz - 0,95-2kHz 1,00-4kHz 1,00 Uwaga! Dopuszcza się 5% tolerancję współczynnika pochłaniania dźwięku dla poszczególnych częstotliwości środkowych pasm oktawowych. Klasyfikacja reakcji na ogień, zgodnie z PN-EN nie gorsza niż: A2-s1, d0 Łączna waga do 3,7 kg/m 2. Odbicie światła 85% +/- 10%, 2 Adaptacja akustyczna sufitu pod antresolą 2.1 Celulozowy tynk akustyczny Klasa akustyczna: A Wskaźnik pochłaniania dźwięku: αw = 0,95 Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp: - 125Hz- 0,20-250Hz - 0,65-500Hz - 1,00-1kHz - 1,00-2kHz - 1,00-2,5kHz- 1,00 Uwaga! Dopuszcza się 5% tolerancję współczynnika pochłaniania dźwięku dla poszczególnych częstotliwości środkowych pasm oktawowych. Klasyfikacja reakcji na ogień zgodnie z PN-EN nie gorsza niż: B-s2, d0. 17

18 12. Spis załączników Rys 1 Rozmieszczenie ustrojów akustycznych 18

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY PROJEKT AKUSTYKI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY PROJEKT AKUSTYKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY PROJEKT AKUSTYKI Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji na dz.

Bardziej szczegółowo

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Objaśnienia i komentarze Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości

Bardziej szczegółowo

2/2014 ISSN 2391-8136 AKUSTYKA ELEKTROAKUSTYKA ARCHITEKTURA WNĘTRZ I WZORNICTWO INWESTYCJE

2/2014 ISSN 2391-8136 AKUSTYKA ELEKTROAKUSTYKA ARCHITEKTURA WNĘTRZ I WZORNICTWO INWESTYCJE 2/2014 ISSN 2391-8136 ELEKTRO INWESTYCJE 2/2014 Redakcja: PRESTIGE S.A. właściciel marki Yellow Acoustic www.prestige-sa.pl www.yellowacoustic.pl Redaktor Naczelny: Roman Trębacz trebaczr@prestige-sa.pl

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych (MPTI) Analiza koncepcji. Strona 1 z 37

Małopolski Park Technologii Informacyjnych (MPTI) Analiza koncepcji. Strona 1 z 37 Małopolski Park Technologii Informacyjnych (MPTI) Analiza koncepcji Strona 1 z 37 Wprowadzenie W konkursie złożono 3 prace, po analizie których powstał niniejszy dokument, będący usystematyzowaniem wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST-453.4.10 Wentylacja miejscu mocowania. Winny być one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych. Elementy zamocowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 2 SPIS TREŚCI strona WO.00.00.00 Wymagania ogólne 5 WO.01.00.00 Tablice Informacyjne i Pamiątkowe Inwestycji 45 WO.02.00.00 Ekspertyzy techniczne-dokumentacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych

Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych Współczesne budynki biurowe zmieniają oblicza polskich miast. Coraz bardziej wyrafinowane rozwiązania architektoniczne, intrygująca

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo