ul. Puławska 38, Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak"

Transkrypt

1 Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o Piaseczno ul. Puławska 38 tel fax PROJEKT ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JEDNOSTKA PROJEKTOWA OBIEKT: INWESTOR: Manufaktura Technologiczna ul. Puławska 38, Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, Warszawa Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, Warszawa BRANŻA AKUSTYKA ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Projektant Akustyka: Sprawdzający Akustyka: Artur Kozak Wojciech Kostrzewa KWIECIEŃ 2015 Opracowanie stanowi własność intelektualną Manufaktury Technologicznej Sp. z o.o. i objęte jest ochroną zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U Nr 24 poz. 83]. Powielanie i zmiana całości lub fragmentów opracowania, a także wykorzystywanie w innym celu niż jego realizacja bez pisemnej zgody autora i właściciela jest naruszeniem tych praw.

2 Spis treści 1. Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Charakterystyka obiektu Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej Założenia projektowe akustyki wnętrz Funkcjonalność Dużej Sali Rozpraw Duża Sala Rozpraw ograniczenia projektowe Poziom tła akustycznego Duża Sala Rozpraw założenia projektowe parametrów akustycznych Projekt adaptacji akustycznej Dużej Sali Rozpraw Opis ustrojów akustycznych Panele modułowe na suficie podwieszanym Celulozowy tynk akustyczny Obliczenia i wizualizacje parametrów akustycznych Czas pogłosu Wskaźnik transmisji mowy STI Wskaźnik przejrzystości mowy c Strojenie akustyczne Dużej Sali Rozpraw Pomiary akustyczne Wytyczne akustyczne dla branż Uwagi do projektu akustycznego Specyfikacja techniczna materiałów Spis załączników

3 1. Podstawa opracowania [1] Podkłady architektoniczne. [2] Ustalenia z Inwestorem. [3] Projekt normy PN-B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące czasu pogłosu. [4] PN-EN ISO :2009. Akustyka - Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń, Część 1: Pomieszczenia Specjalne. [5] PN-EN :2011E. Urządzenia systemów elektroakustycznych. Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy. [6] prpn-b Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące czasu pogłosu w pomieszczeniach [7] DIN Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen, Deutsche Norm Mai 2004 [8] J. Sadowski, Akustyka architektoniczna, PWN [9] A. Kulowski, Akustyka Sal, Gdańsk [10] E. Hojan, Zasady nagłaśniania pomieszczeń i przestrzeni otwartej, WN UAM 2003 [11] Heinrich Kuttruff, Room Acoustic Fifth Edition, Spon Press 2009 [12] Cox, D Antonio, Acoustic Absorbers and Diffusers, Taylor & Francis [13] L. Beranek, Music, acoustic and architecture, New York [14] Katalogi i aprobaty techniczne. [15] EASE 4.3 USER s Guide & Tutorial, EASE Software Copyright ADA (Acoustic Design Ahnert), Germany RH 670 October 2009 Version Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest projekt adaptacji akustycznej Dużej Sali Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego. Szczegółowy zakres obejmuje: dopuszczalny poziom hałasu w Dużej Sali Rozpraw projekty adaptacji akustycznej Dużej Sali Ropraw ogólne wytyczne dotyczące innych branż: wentylacja, elektryka 3

4 3. Charakterystyka obiektu Budynek Trybunału Konstytucyjnego znajduje się przy Al. Szucha 12a w Warszawie. Duża Sala Rozpraw mieści się na parterze dobudowanego w 2003 roku skrzydła południowego. Usytuowanie budynku w pewnym oddaleniu od dość ruchliwej Al. Szucha oraz przemyślane umiejscowienie Sali w budynku powoduje, że hałas komunikacyjny nie jest dokuczliwy. Konstrukcja budynku jest wykonana w technologii żelbetowej, natomiast elewacja południowa, to ściana kurtynowa. Na podłodze położono parkiet, większość ścian wyłożono glazurą, zaprojektowano dużo przeszkleń i zamkniętą antresolę, w której umieszczono dział techniczny. Konstrukcję ożebrowanego stropu oraz antresolę podtrzymuje 14 żelbetowych kolumn. Stół sędziowski, meble pomocnicze oraz krzesła wykonano z litego drzewa i płyt pokrytych fornirem. Krzesła mogą pomieścić do 200 gości. Wymiary Dużej Sali Rozpraw: długość: ok. 20,0 m szerokość śr.: 14,0 m wysokość do sufitu podwieszanego: 4,43 m wysokość do sufitu antresoli: 2,51 m proporcje 1 : 4,5 : 3,1 kubatura: ok m 3 ilość miejsc: 215 współczynnik kubaturowy [m 3 /osobę]: 7, Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej Projekt adaptacji akustycznej obejmuje jedno pomieszczenie audytoryjne: Duża Sala Rozpraw o powierzchni ok. 300 m 2 i kubaturze około m 3 4. Założenia projektowe akustyki wnętrz Założenia projektowe opracowano w oparciu o wytyczne Inwestora, funkcjonalność, kubaturę wnętrza oraz na podstawie branżowej literatury. 4.1 Funkcjonalność Dużej Sali Rozpraw Duża Sala Rozpraw pełni funkcję audytorium. Odbywają się w niej rozprawy Trybunału Konstytucyjnego z udziałem sędziów, publiczności oraz przedstawicieli organów władz państwa i mediów. Jest to pomieszczenie do przekazywania komunikatów słownych. Ze względu na dużą kubaturę pomieszczenia wszystkie komunikaty są przekazywane są za pomocą systemu elektroakustycznego. 4

5 4.2 Duża Sala Rozpraw ograniczenia projektowe Duża Sal Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego jest obiektem aktualnie funkcjonującym. Adaptacja akustyczna wnętrza jest elementem modernizacji, mającym na celu poprawę zrozumiałości mowy. Pod względem estetycznym pomieszczenie nie budzi zastrzeżeń, dlatego ingerencja w większość powierzchni nie jest możliwa. Do dyspozycji projektanta akustyki jest powierzchnia sufitu oraz mały fragment ściany północnej. 4.3 Poziom tła akustycznego Istotnym elementem dobrej zrozumiałości mowy jest poziom hałasu we wnętrzu. Przyjmuje się, że dla pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej dopuszczalne poziomy tła akustycznego, na który wpływ ma m.in. hałas generowany przez system wentylacji i klimatyzacji, określa się za pomocą tzw. krzywych hałasowych NR (Noise Rating). Zalecany poziom tła dla Dużej Sali Rozpraw nie powinien przekroczyć NR35 (preferowana NR30). Omawiany zakres krzywych hałasowych zestawiono w Tabeli 1. Tabela 1. Wartości krzywych hałasowych funkcji częstotliwości oktawowych Częstotliwość [Hz] 31, NR30 [db] 75,8 59,2 48,1 39,9 34,0 30,0 26,9 24,7 22,9 NR35 [db] 79,2 63,1 52,4 44,5 38,9 35,0 32,0 29,8 28,0 4.4 Duża Sala Rozpraw założenia projektowe parametrów akustycznych Akustyczna funkcja Sali to specjalnego rodzaju audytorium, gdzie rolę mówcy pełnią sędziowie trybunału, a słuchaczy wszyscy obecni na Sali. Źródłem dźwięku jest aparat mowy poszczególnych osób zabierających głos. Otrzymany sygnał przetwarzany jest przez system elektroakustyczny i docelowo emitowany przez zainstalowane głośniki. Mamy zatem do czynienia z audytorium, w którym głównym źródłem dźwięku jest zainstalowany system elektroakustyczny. W projekcie przyjęto wartości parametrów akustyki wnętrz korzystając z zaleceń i wytycznych zaczerpniętych z literatury fachowej [7], [8] i [9], norm [6], [7] oraz w oparciu o doświadczenie autora. Przyjęty zakres tolerancji dla czasu pogłosu został poszerzony ze względu na ograniczone możliwości kształtowania akustyki pomieszczenia oraz ingerencję w przestrzeń sufitu innych branż tj. elektryka i wentylacja. W tab. 2 zestawiono wartości parametrów akustycznych dla Sali o kubaturze ok m³. 5

6 Tabela 2. Zalecane wartości czasu pogłosu, wskaźnika transmisji mowy STI oraz wskaźnika przejrzystości mowy C50 dla Dużej Sali Rozpraw Parametr Zalecana wartość Czas pogłosu RT60, w paśmie oktawowym 500 Hz 4 khz 0,65s +/- 0,25s Nierównomierność charakterystyki RT60 (500Hz 4 khz) +38/- 38% Wskaźnik transmisji mowy, STI (Speach Transmission Index) > 0,62 Wskaźnik przejrzystości mowy C50 2 db (250-4 khz) W celu wykonania obliczeń i uzyskania wartości projektowych parametrów akustycznych Dużej Sali Rozpraw, wykonano wirtualny model Sali oraz przeprowadzono symulacje w programie predykcyjnym EASE 4.3. Na rys. 1 i 2. pokazano model Sali Widowiskowej uzyskany w symulatorze EASE 4.3. Rys. 1. Model pomieszczenia w programie predykcyjnym EASE 4.3 perspektywa 3D 6

7 Rys. 2. Model pomieszczenia w programie predykcyjnym EASE 4.3- różne widoki 5. Projekt adaptacji akustycznej Dużej Sali Rozpraw Podstawową metodą obliczania akustyki pomieszczenia jest metoda statystyczna. Pozwala ona w przybliżeniu określić czas pogłosu pomieszczenia dla częstotliwości oktawowych (lub tercjowych) w zakresie od 125Hz do 4000Hz. W projekcie adaptacji akustycznej wykorzystano program predykcyjny EASE 4.3, który automatycznie oblicza bilans chłonności dla wnętrza oraz parametry akustyczne wnętrz, m.in.: czas pogłosu RT60 wskaźnik transmisji mowy STI wskaźnik przejrzystości mowy C50 W celu osiągnięcia zakładanych parametrów akustyki Dużej Sali Rozpraw, dla powierzchni, które zostaną zmodernizowane pod względem akustycznym, dobrano materiały o odpowiednich współczynnikach pochłaniania dźwięku α, które następnie zaimplementowano w programie EASE 4.3 tabela 3. 7

8 Tabela 3. Przyjęte dla Dużej Sali Rozpraw materiały wraz ze współczynnikiem pochłaniania dźwięku zastosowane w programie predykcyjnym EASE4.3. L.p. Usytuowanie Materiał Powierzchnia [m²] Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku α 1. Sufit Panele modułowe o wymiarach 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm zawieszone na stelażu producenta, z dodatkową płytą akustyczną Sufit pod antresolą Celulozowy tynk akustyczny 38

9 5.1 Opis ustrojów akustycznych Panele modułowe na suficie podwieszanym Zastosowane w projekcie akustycznym Dużej Sali Rozpraw modułowe panele sufitowe, cechuje praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp = 0,95 i klasa akustyczna A. Projekt przewiduje dodatkowe zastosowanie materiału pochłaniającego układanego na panelach sufitowych, który poprawia pochłanianie dźwięku w zakresie niskich częstotliwości. Panele sufitowe powinny być układane na systemowym ruszcie zapewniającym odpowiednią wysokość konstrukcyjną. Rozmiar płyt powinien wynosić 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Układ paneli sufitowych pokazano na rys. 1, który jest załączony na końcu opracowania. Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku funkcji częstotliwości tercjowych powinien zawierać się w wąskich przedziałach ok. 5% tolerancji, pokazanych w tab. 4. Tabela 4. Przedziały tolerancji pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku dla paneli Częstotliwość Tolerancja dla pogłosowego [Hz] współczynnika pochłaniania dźwięku 100 0,49 0, ,46 0, ,69 0, ,82 0, ,90 1, ,89 0, ,87 0, ,84 0, ,87 0, ,84 0, ,89 0, ,90 1, ,92 1, ,94 1, powyżej 0, ,92 1, ,90 1, ,90 1,00 9

10 5.1.2 Celulozowy tynk akustyczny Na suficie pod antresolą zastosowano celulozowy tynk akustyczny, którego warstwa o odpowiedniej grubości pozwala osiągnąć projektową wartość parametrów akustycznych Sali. Tynk cechuje praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp = 0,95 i klasa akustyczna A. Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku funkcji częstotliwości tercjowych powinien zawierać się w wąskich przedziałach ok. 5% tolerancji, pokazanych w tab. 5. Tabela 5. Przedziały tolerancji pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku dla tynku Częstotliwość Tolerancja dla pogłosowego [Hz] współczynnika pochłaniania dźwięku 100 0,16 0, ,19 0, ,22 0, ,44 0, ,60 0, ,82 do 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0,95 Miejsce położenia tynku pokazano na rys. 1, który jest załączony na końcu opracowania. Tynk akustyczny stanowi element strojenia akustycznego. Decyzja dotycząca grubości oraz ilości celulozowego tynku akustycznego, będzie podjęta przez projektanta po wykonaniu pośrednich pomiarów akustyczny Dużej Sali Rozpraw, które należy zrealizować po zakończeniu instalacji paneli sufitowych z pkt

11 Wszystkie materiały akustyczne powinny być instalowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz spełniać wymagania ochrony ppoż. i przepisów BHP. 6. Obliczenia i wizualizacje parametrów akustycznych Parametry akustyczne Sali zostały obliczone dla sygnału akustycznego emitowanego przez głośnik wszechkierunkowy, umieszczony w centralnej części Sali. 6.1 Czas pogłosu Czas pogłosu został obliczony na podstawie wzoru Eyringa. Jego krzywą pokazano na rys. 3 Rys. 3. Czas pogłosu RT60 uzyskany programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw Uzyskany czas pogłosu jest zgodny z przyjętymi założeniami projektowymi. 6.2 Wskaźnik transmisji mowy STI Rozkład wskaźnika transmisji mowy w Dużej Sali Rozpraw pokazano na rys. 4 natomiast dane statystyczne na rys 6. 11

12 Rys. 4. Rozkład wskaźnika zrozumiałości mowy uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw Rys. 5. Wskaźnik zrozumiałości mowy funkcji częstotliwości uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw 12

13 Rys. 6. Rozkład statystyczny wskaźnika zrozumiałości mowy STI uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw Uzyskane wartości wskaźnika zrozumiałości mowy spełniają założenia projektowe. 6.3 Wskaźnik przejrzystości mowy c50 Rozkład wskaźnika zrozumiałości mowy C 50 w Dużej Sali Rozpraw pokazano na rys. 7. Na rysunku 8 pokazano wskaźnik C 50 funkcji częstotliwości, natomiast na rys. 9 dane statystyczne wskaźnika. Rys. 7. Rozkład wskaźnika przejrzystości mowy C 50 uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw 13

14 Rys. 8. Rozkład wskaźnika przejrzystości mowy C 50 uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw Rys. 9. Rozkład statystyczny wskaźnika przejrzystości mowy C 50 uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw dla f= 1000 Hz Uzyskane wartości wskaźnika przejrzystości mowy C 50 spełniają założenia projektowe. 7. Strojenie akustyczne Dużej Sali Rozpraw W celu optymalizacji parametrów akustycznych Dużej Sali Rozpraw zaleca się przeprowadzenie procesu strojenia akustycznego. W pierwszym etapie, po zainstalowaniu modułowych paneli akustycznych na suficie podwieszanym, należy przeprowadzić pomiary pośrednie parametrów akustycznych Dużej Sali rozpraw. Po pomiarach projektant powinien zadecydować, czy montaż paneli sufitowych montowanych bezpośrednio do sufitu antresoli jest konieczny. Dodatkowym elementem strojenia akustycznego jest dobór krzeseł/foteli Dużej Sali Rozpraw. Ich rodzaj ma wpływ na parametry akustyczne Sali. 8. Pomiary akustyczne Po wykonaniu adaptacji akustycznej wnętrza, należy przeprowadzić pomiary akustyczne wskaźnika transmisji mowy STI w matrycy min. 20 pkt pomiarowych w reprezentatywnych miejscach Sali. Pomiar należy wykonać metodą bezpośredniego pomiaru STIPA urządzeniem dedykowanym do tego typu pomiarów 14

15 z fabrycznym oprogramowaniem. Urządzenie powinno być I klasy dokładności z aktualnym świadectwem wzorcowania w akredytowanym laboratorium. Raport powinien zawierać dane zgodnie z PN-EN :2011E [5]. 9. Wytyczne akustyczne dla branż Hałas generowany przez system wentylacji oraz wszelkie instalacje oraz urządzenia wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać zalecanych wartości krzywych hałasowych NR30. W przypadku planowanych rozwiązań konieczne będzie zastosowanie dodatkowych działań mających na celu ograniczenie hałasu i wibracji od urządzeń (maty bitumiczne, tłumiki w kanałach wentylacyjnych, tłumiki jednostek centralnych). Kanały kablowe powinny być odizolowanie akustycznie, poprzez wykorzystanie mat akustycznych. W miejscach wyjścia kabli przyłączeniowych, należy kanał kablowy wypełnić materiałem pochłaniającym dźwięk. Wszystkie przewierty kablowe należy uszczelnić. Przy przeprowadzaniu przewodów niskich prądów i zasilania pomiędzy pomieszczeniami należy zwrócić szczególną uwagę uszczelnienie tras tak, aby zminimalizować zjawisko przesłuchów pomiędzy salami. Sufit podwieszany należy instalować na systemowych stelażach i osprzęcie. Jedynie taki system gwarantuje uzyskanie zbadanych i atestowanych parametrów akustycznych. Należy zwrócić uwagę na dobór oświetlenia. Aktualne oświetlenie oparte na świetlówkach kompaktowych wytwarza słyszalny hałas. Dlatego zaleca się zastosowanie lamp typu LED, które pracują bezgłośnie, wydzielają mniej ciepła, posiadają dłuższą żywotność i nie wymagają częstych interwencji w obrębie sufitu akustycznego. 10. Uwagi do projektu akustycznego Ze względu na zastosowanie niektórych z materiałów o przybliżonych wartościach pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku oraz symulację parametrów akustyki pomieszczenia z wykorzystaniem programu predykcyjnego EASE 4.3, rzeczywiste wartości parametrów takich jak czas pogłosu, wskaźniki C50, STI i inne mogą odbiegać od zakresu tolerancji wartości projektowych. Niniejszy projekt wykonawczy nie jest projektem w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Budowlane. Dopuszcza się wykonanie zaprojektowanej adaptacji w oparciu o rozwiązania równoważne na zasadach określonych w ustawie PZP. 15

16 W projekcie założono rozwiązanie referencyjne oparte na atestowanych elementach adaptacji akustycznej, instalowanych według zaleceń producenta. Odejście od przyjętych rozwiązań może prowadzić do uzyskania innych parametrów akustyki wnętrz niż wartości projektowe. Współczynnik pochłaniania jest podstawowym parametrem materiału/ustroju akustycznego, którego wartości przyjmuje się do obliczeń parametrów akustyki wnętrz. Zastosowanie materiałów o innych wartościach współczynnika niż przyjęte w obliczeniach wpłynie na zmianę wypadkowej wartości czasu pogłosu. Wprowadzenie zmian w zastosowanych w projekcie materiałach, wymaga wykonania ponownych obliczeń akustycznych. Częstotliwości poniżej 125Hz nie są rozpatrywane w komputerowej statystycznej symulacji akustyki wnętrz. Sala Widowiskowa wymaga strojenia akustycznego, w trakcie którego dokonywane są ustawienia ruchomych elementów systemu akustycznego, dobór optymalnych foteli widowni oraz dobór grubości i gęstości wełny mineralnej nad podwieszanymi panelami akustycznymi. Dlatego na tym etapie realizacji projektu akustycznego tzn. przed zamówieniem i montażem foteli oraz sufitowych okładzin akustycznych, należy wykonać kontrolne pomiary akustyczne. Projekt wykonawczy adaptacji akustycznej należy rozpatrywać z projektem architektonicznym oraz pozostałymi projektami branżowymi. Projekt wykonawczy adaptacji akustycznej należy rozpatrywać całościowo ze wszystkimi jego częściami. Wszystkie zastosowane materiały adaptacji akustycznej powinny być instalowane zgodnie z obowiązującymi normami oraz spełniać wymagania ochrony ppoż. i przepisów BHP. 11. Specyfikacja techniczna materiałów Ponieważ niniejsza dokumentacja będzie służyć dalszemu zamówieniu publicznemu na wykonanie zaprojektowanej adaptacji akustycznej, w poniższej tabeli podano minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności oraz parametrów technicznych i jakościowych, jakim musi odpowiadać zaprojektowana adaptacja akustyczna Dużej Sali Posiedzeń Trybunału Konstytucyjnego oraz jej poszczególne komponenty wraz z podaniem przykładowych materiałów spełniających te wymagania. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów funkcjonalnych poszczególnych materiałów z poniższej tabeli jest konieczne, aby uzyskać zakładany efekt funkcjonalny. Dopuszcza się wykonanie zaprojektowanej adaptacji w oparciu o rozwiązania równoważne na zasadach określonych w Art. 36a ust. 5 oraz Art. 36a ust.6 Ustawy Prawo Budowlane pod warunkiem, iż nie będzie ono skutkowało istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego w rozumieniu Art. 36a ust1 Ustawy Prawo Budowlane. 16

17 Materiały równoważne muszą posiadać parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe nie gorsze niż podane w poniższej tabeli. Zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trakcie postępowania przetargowego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania określone przez projekt, zarówno pod względem parametrów funkcjonalnych, technicznych, jakościowych jak i ilościowych. Wszystkie zmiany, modyfikacje w zakresie zaprojektowanych systemów muszą uzyskać pisemną akceptację autorów tego opracowania. L.p. Nazwa Rodzaj materiału DUŻA SALA ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 1 Adaptacja akustyczna sufitu podwieszanego 1.1 Modułowe panele sufitowe z dodatkowymi płytami akustycznymi zwiększającymi chłonność niskich częstotliwości dźwięku Klasa akustyczna: A Wskaźnik pochłaniania dźwięku: αw = 0,95 Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp: - 125Hz- 0,65-250Hz - 0,90-500Hz - 0,85-1kHz - 0,95-2kHz 1,00-4kHz 1,00 Uwaga! Dopuszcza się 5% tolerancję współczynnika pochłaniania dźwięku dla poszczególnych częstotliwości środkowych pasm oktawowych. Klasyfikacja reakcji na ogień, zgodnie z PN-EN nie gorsza niż: A2-s1, d0 Łączna waga do 3,7 kg/m 2. Odbicie światła 85% +/- 10%, 2 Adaptacja akustyczna sufitu pod antresolą 2.1 Celulozowy tynk akustyczny Klasa akustyczna: A Wskaźnik pochłaniania dźwięku: αw = 0,95 Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp: - 125Hz- 0,20-250Hz - 0,65-500Hz - 1,00-1kHz - 1,00-2kHz - 1,00-2,5kHz- 1,00 Uwaga! Dopuszcza się 5% tolerancję współczynnika pochłaniania dźwięku dla poszczególnych częstotliwości środkowych pasm oktawowych. Klasyfikacja reakcji na ogień zgodnie z PN-EN nie gorsza niż: B-s2, d0. 17

18 12. Spis załączników Rys 1 Rozmieszczenie ustrojów akustycznych 18

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 ADAPTACJA AKUSTYCZNA DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO PRZEDMIAR ROBÓT JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA AKUSTYCZNA SALI AUDYTORYJNEJ

ANALIZA AKUSTYCZNA SALI AUDYTORYJNEJ www.avprojekt.com projektowanie i wykonawstwo systemów audiowizualnych, nagłaśniających, DSO dystrybucja, instalacje i programowanie systemów sterowania ANALIZA AKUSTYCZNA SALI AUDYTORYJNEJ OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA AKUSTYCZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie. Akustyka wnętrz. Projekt wykonawczy

ANALIZA AKUSTYCZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie. Akustyka wnętrz. Projekt wykonawczy www.avprojekt.com projektowanie i wykonawstwo systemów audiowizualnych, nagłaśniających, DSO dystrybucja, instalacje i programowanie systemów sterowania ANALIZA AKUSTYCZNA OBIEKT: Akademia Sztuki w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE Warszawa, listopad 2014 SPIS TREŚCI 1. BADANY OBIEKT 2. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA MODELU AKUSTYCZENEGO TEATRU 3. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:darek@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY JEDNOSTKA WYKONUJĄCA POMIARY: WALLTON Technologia Akustyczna Bartosz Banaszak ul. Batalionów Chłopskich 8 61-695

Bardziej szczegółowo

Geopoz projekt akustyczny DSO

Geopoz projekt akustyczny DSO Geopoz projekt akustyczny DSO 1. Cel projektu. Celem jest propozycja systemu nagłośnienia DSO budynku Geopoz w Poznaniu zoptymalizowana pod względem akustycznym. Istotne jest uzyskanie równomiernego rozkładu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Białostocki Teatr Lalek 15-875 BIAŁYSTOK ul. Kalinowskiego 1 tel. 085 7425031. tel./fax 085 7428631 NIP 542-000-03-28. REG. 000278994 Białystok, 11.05.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Ul. Jackowskiego 18, Poznań Zlecający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ul. Jackowskiego 18, Poznań

Ul. Jackowskiego 18, Poznań Zlecający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ul. Jackowskiego 18, Poznań Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:darek@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji

Bardziej szczegółowo

Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W budynku D-5 Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie Przy ul. Czarnowiejskiej 78

Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W budynku D-5 Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie Przy ul. Czarnowiejskiej 78 Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W budynku D-5 Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie Przy ul. Czarnowiejskiej 78 faza budowlana. Kraków, sierpień 2011 r Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Raport symulacji komputerowej dla. projekt systemu nagłośnieni auli

Raport symulacji komputerowej dla. projekt systemu nagłośnieni auli ZAŁĄCZNIK 1 Raport symulacji komputerowej dla projekt systemu nagłośnieni auli NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy Skalników 6, 59-100 Polkowice INWESTOR: Zespół

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE

ZALECENIA. DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE MIKOŁAJ JAROSZ GRUDZIEŃ, 2015 1. Korytarze i hole 1.1.

Bardziej szczegółowo

POMIARY AKUSTYCZNE SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE RAPORT Z POMIARÓW

POMIARY AKUSTYCZNE SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE RAPORT Z POMIARÓW POMIARY AKUSTYCZNE SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE RAPORT Z POMIARÓW Warszawa, listopad 2014 SPIS TREŚCI 1. BADANY OBIEKT 2. ZAKRES POMIARÓW AKUSTYCZNYCH 3. METODYKA

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz Symbol projektu: 10.1220.06 Faza opracowania:

Bardziej szczegółowo

Sposoby oceny dźwiękochłonności materiałów izolacyjnych

Sposoby oceny dźwiękochłonności materiałów izolacyjnych Sposoby oceny dźwiękochłonności materiałów izolacyjnych Czynnikami mającymi zasadniczy wpływ na komfort pracy w budynkach są: mikroklimat pomieszczenia, warunki akustyczne, oświetlenie, promieniowanie

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny, Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny, AKUSTYKA Artur Kozak

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny, Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny, AKUSTYKA Artur Kozak Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 ADAPTACJA AKUSTYCZNA DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ AKUSTYKA - INFORMACJE OGÓLNE Wymagania akustyczne stawiane instalacjom wentylacyjnym określane są zwykle wartością dopuszczalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

AKUSTYKA W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH

AKUSTYKA W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH 1 AKUSTYKA W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH Dlaczego adaptacja akustyczna współczesnych pomieszczeń biurowych jest tak ważna? 2 Dlaczego adaptacja akustyczna współczesnych pomieszczeń biurowych jest tak ważna?

Bardziej szczegółowo

Projekt adaptacji akustycznej sal w Szkole Muzycznej

Projekt adaptacji akustycznej sal w Szkole Muzycznej Projekt adaptacji akustycznej sal w Szkole Muzycznej w Skawinie przy ul. Bukowskiej Wykonał: inż. Paweł Śnieć Kraków, 14.06.2013r. www.colosseum.net.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp Cel wykonania opracowania...3

Bardziej szczegółowo

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub metodą omiatania na powierzchni pomiarowej prostopadłościennej

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH KSTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY WYKORYSTANIEM NARĘDI WSPOMAGAJĄCYCH Waldemar PASKOWSKI, Artur KUBOSEK Streszczenie: W referacie przedstawiono wykorzystanie metod wspomagania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA AKUSTYCZNA

EKSPERTYZA AKUSTYCZNA AkustiX sp. z o.o. UL. RUBIEŻ 46 C5/115, 61-612 POZNAŃ TEL. 61-625-68-00, FAX. 61-624-37-52 www.akustix.pl poczta@akustix.pl EKSPERTYZA AKUSTYCZNA DUŻEJ SCENY I SCENY MALARNIA TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy pomieszczeń reżyserni dźwięku i oświetlenia na balkonie dużej sceny Teatru Studio w Warszawie

Projekt przebudowy pomieszczeń reżyserni dźwięku i oświetlenia na balkonie dużej sceny Teatru Studio w Warszawie Główny projektant dr inż. Piotr Z. Kozłowski Projektant prowadzący mgr inż. Marcin Czapiewski Zespół projektowy mgr inż. Marcin Czapiewski Zadanie Temat Nazwa obiektu Adres obiektu Inwestor Adres inwestora

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH dr inż. Witold Mikulski, inż. Izabela Jakubowska wimik@ciop.pl, izjak@ciop.pl Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Program edukacyjny i materiały szkoleniowe w zakresie: KSZTAŁTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Określenie właściwości paneli akustycznych ekranów drogowych produkcji S. i A. Pietrucha Sp z o. o.

Określenie właściwości paneli akustycznych ekranów drogowych produkcji S. i A. Pietrucha Sp z o. o. I N S T Y T U T E N E R G E T Y K I Instytut Badawczy ODDZIAŁ TECHNIKI CIEPLNEJ ITC w Łodzi 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113 www.itc.edu.pl, e-mail: itc@itc.edu.pl Temat w ITC: 04103900 Nr ewidencyjny:

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Wyznaczanie mocy akustycznej Cel ćwiczenia Pomiary poziomu natęŝenia dźwięku źródła hałasu. Wyznaczanie mocy akustycznej źródła hałasu. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MAŁEJ SALI KINOWEJ W OSTROŁĘCKIM CENTRUM KULTURY. opracowanie wielobranżowe

PROJEKT WYKONAWCZY MAŁEJ SALI KINOWEJ W OSTROŁĘCKIM CENTRUM KULTURY. opracowanie wielobranżowe PROJEKT WYKONAWCZY MAŁEJ SALI KINOWEJ W OSTROŁĘCKIM CENTRUM KULTURY opracowanie wielobranżowe INWESTOR: Miasto Ostrołęka 07-410 Ostrołęka Pl. Gen. J. Bema 1 ADRES INWESTYCJI: 07-410 Ostrołęka ul. Inwalidów

Bardziej szczegółowo

Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Na podstawie otrzymanych danych architektonicznych stworzono model pomieszczenia. Każdej z narysowanych powierzchni

Bardziej szczegółowo

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Objaśnienia i komentarze Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych LABORATORIUM Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Kraków 2010 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Wprowadzenie teoretyczne...4 2.1. Definicje terminów...4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza akustyczna

Ekspertyza akustyczna Konsulting Akustyczny Jarosław Gil Gostchorze 34a, 66-600 Krosno Odrzańskie Biuro: ul. Rzeźniczaka 13/13 65-119 Zielona Góra tel: 607174178, NIP: 973-080-22-19 e-mail: jgil@aapl.pl www.aapl.pl Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA " # $! % & # '! $ ( ) *

ZALECENIA  # $! % & # '! $ ( ) * ZALECENIA! " # $ % & # '! $ ( ) * ! Hala sportowa o wymiarach płyty 45,7 m x 32,0 m i kubaturze ok. 20.700 m 3. Wysokość hali od poziomu płyty do blachy trapezowej od ok. 10,25 m do 15,0 m. Ściany murowane

Bardziej szczegółowo

Adaptacja akustyczna sali 133

Adaptacja akustyczna sali 133 Adaptacja akustyczna sali 133 Autorzy: Piotr Stankiewicz, Grzegorz Michalak. Nadzór: Mariusz Kleć Warszawa, luty 2013 Spis treści 1. Wygląd i wymiary pomieszczenia............................... 2 2. Wstępne

Bardziej szczegółowo

SOUND & SPACE Robert Lebioda 60-682 Poznań, ul. W. Biegańskiego 61A. Tarnowskie Centrum Kultury 33-100 Tarnów, ul. Staszica 4

SOUND & SPACE Robert Lebioda 60-682 Poznań, ul. W. Biegańskiego 61A. Tarnowskie Centrum Kultury 33-100 Tarnów, ul. Staszica 4 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I AKUSTYKI, ROBERT LEBIODA 60-68 POZNAŃ Ul. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel.: (061) 80-558, Fax. (061) 856-57 NIP 614-16-64-30 MODERNIZACJA SALI WIELOFUNKCYJNEJ KINA MARZENIE W TARNOWSKIM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM IV AKUSTYKA WNĘTRZ, OCHRONA PRZED HAŁASEM EGZEMPLARZ AKUSTYKA. Kraków, Luty 2013 r.

PROJEKT WYKONAWCZY TOM IV AKUSTYKA WNĘTRZ, OCHRONA PRZED HAŁASEM EGZEMPLARZ AKUSTYKA. Kraków, Luty 2013 r. ZAMIERZENIE BUDOWLANE ADRES OBIEKTU PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEWN. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE)

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. OPIS TECHNICZNY 2. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO, BILANSU MOCY, POZIOMÓW NATĘŻENIA OŚWIETLENIA NA PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ EKSPOZYCJI, STEROWANIA 3. WYDRUKI OBLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Działka nr.ew.6/61 obręb Kręczki Kaputy - Ożarów Mazowiecki Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, 05-8250 Ożarów Mazowiecki

Działka nr.ew.6/61 obręb Kręczki Kaputy - Ożarów Mazowiecki Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, 05-8250 Ożarów Mazowiecki PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania pn. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY HALI SPORTOWEJ gm. OŻARÓW MAZOWIECKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKUSTYKI I ELEKTROAKUSTYKI I ELEKTROAKUSTYKI OBIEKT : ADRES

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ W PROGRAMIE EASE 3.

ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ W PROGRAMIE EASE 3. mgr inŝ. Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu PoŜaru i Automatyki PoŜarniczej ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 lipca 2014 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej

Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Kraków, listopad 2011 r

Kraków, listopad 2011 r Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród dla sal wykładowych 0.21 oraz 1.27 i 1.30 W katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie faza wykonawcza. Kraków, listopad 2011 r Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Panele akustyczne TOPAKUSTIK dane techniczne

Panele akustyczne TOPAKUSTIK dane techniczne Panele akustyczne TOPAKUSTIK dane techniczne Założenia: Sala pełniąca funkcję sali widowiskowej i konferencyjnej. W sali przewidziano 226 sztuk foteli ze składanym siedziskiem stanowiących element akustyczny

Bardziej szczegółowo

Hush Pads akustyka + design + funkcjonalność

Hush Pads akustyka + design + funkcjonalność Hush Pads Hush Pads akustyka + design + funkcjonalność Hush Pads to atrakcyjne wzorniczo panele pochłaniające dźwięk, które łączą w sobie perfekcyjne właściwości akustyczne, design oraz funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Pokój do odsłuchu stereo TEMAT: Analiza pomiarów uzyskanych po wykonaniu adaptacji akustycznej AUTOR: Mirosław Andrejuk

OBIEKT: Pokój do odsłuchu stereo TEMAT: Analiza pomiarów uzyskanych po wykonaniu adaptacji akustycznej AUTOR: Mirosław Andrejuk OBIEKT: Pokój do odsłuchu stereo TEMAT: AUTOR: Analiza pomiarów uzyskanych po wykonaniu adaptacji akustycznej Mirosław Andrejuk Białystok, 2011 email: miroslaw.andrejuk@wp.pl tel. 790 417 963 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i

l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i Wrocław kwiecień 21 4SOUND Parametry akustyczne 4SOUND ul Klecińska 123 54-413 Wrocław info@4soundpl www4soundpl l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i tel +48 53 127 733 lub 71 79 85 746 NIP: 811-155-48-81

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - ADAPTACJA I MODERNIZACJA SALI KONFE- RENCYJNEJ W JANOWSKIM OŚRODKU KULTURY

PRZEDMIAR ROBÓT - ADAPTACJA I MODERNIZACJA SALI KONFE- RENCYJNEJ W JANOWSKIM OŚRODKU KULTURY JANOWSKI OŚRODEK KULTURY Ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski PRZEDMIAR ROBÓT - ADAPTACJA I MODERNIZACJA SALI KONFE- RENCYJNEJ W JANOWSKIM OŚRODKU KULTURY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA I MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Ecophon Solo Circle na ścianie

Ecophon Solo Circle na ścianie Ecophon Solo Circle na ścianie By zwiększyć chłonność akustyczną pomieszczenia, Ecophon Solo Circle można zainstalować także na ścianie. Panele mogą być mocowane warstwowo, tworząc różne wzory. Daje to

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

NOWE STANOWISKA POMIAROWE W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM AKUSTYCZNYM ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH ITB

NOWE STANOWISKA POMIAROWE W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM AKUSTYCZNYM ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH ITB PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (127) 2003 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (127) 2003 Marek Niemas* NOWE STANOWISKA POMIAROWE W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM AKUSTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKUSTYKI I ELEMENTÓW AUDIOWIZUALNYCH

PROJEKT AKUSTYKI I ELEMENTÓW AUDIOWIZUALNYCH PROJEKT AKUSTYKI I ELEMENTÓW AUDIOWIZUALNYCH SPIS ZAWARTOŚCI : 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. OPIS POMIESZCZENIA 3. FUNKCJE POMIESZCZENIA 4. WYMAGANIA AKUSTYCZNE 5. ADAPTACJA AKUSTYCZNA 6. SYSTEMY AUDIOWIZUALNE

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI Wiesław FIEBIG Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn I-16 1. WSTĘP W pomieszczeniach technicznych znajdujących

Bardziej szczegółowo

SUFITOWE I ŚCIENNE SYSTEMY SUFITY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły 11.2013. Metal Canopy

SUFITOWE I ŚCIENNE SYSTEMY SUFITY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły 11.2013. Metal Canopy SYSTEMY SUFITOWE I ŚCIENNE Z nami zrealizujesz swoje pomysły SUFITY 11.2013 Metal Canopy Stwórz, Wyróżnij, Określ Metal CANOPY są to metalowe panele indywidualnie podwieszone. Stanowią one uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Ecophon Solo Rectangle na ścianie

Ecophon Solo Rectangle na ścianie Ecophon Solo Rectangle na ścianie By zwiększyć chłonność akustyczną pomieszczenia, Ecophon Solo Rectangle można zainstalować także na ścianie. Panele mogą być mocowane warstwowo, jeden na drugim, mogą

Bardziej szczegółowo

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na,,modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż podświetlanej tablicy informacyjnej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż podświetlanej tablicy informacyjnej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż podświetlanej tablicy informacyjnej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zakres zamówienia obejmuje: zaprojektowanie podświetlanej tablicy informacyjnej dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST A Sufity podwieszone

Specyfikacja Techniczna ST A Sufity podwieszone Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride), dz. ew. nr 2/13, 2/12, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy Specyfikacja Techniczna ST A.08.01 Sufity podwieszone

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Archiwum

Bardziej szczegółowo

Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie faza budowlana.

Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie faza budowlana. Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie faza budowlana. Kraków, 11 październik 2011 r Spis treści: 1. Wstęp - Cel wykonywania opracowania...

Bardziej szczegółowo

dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak 2015 r.

dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak 2015 r. Wytyczne techniczne modyfikacji akustycznej pomieszczeń, w których na stanowiskach pracy konieczne jest zapewnienie warunków akustycznych do pracy wymagającej koncentracji uwagi oraz wytyczne organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Technika nagłaśniania

Technika nagłaśniania Technika nagłaśniania Pomiar parametrów akustycznych Sanner Tomasz Hoffmann Piotr Plan prezentacji Pomiar czasu pogłosu Pomiar rozkładu natężenia dźwięku Pomiar absorpcji Pomiar izolacyjności Czas Pogłosu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE INWESTOR Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Studia wizyjnofoniczne

Studia wizyjnofoniczne Studia wizyjnofoniczne Definicja Studiem wizyjno-fonicznym nazywać będziemy pomieszczenie mające odpowiednie właściwości akustyczne, oświetlenie i dekoracje, w którym odbywa się przetwarzanie za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki

Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki Maków Mazowiecki 30.11.2016 Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki Znak sprawy: 23/2016 Prosimy o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga. Organizator

Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga. Organizator Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga Organizator Główne problemy akustyczne Pogłosowość wnętrz Zasięg dźwięku w budynku Wzmocnienie dźwięku w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa opracowania... 3 Cel opracowania... 3 Opis techniczny... 3

Bardziej szczegółowo

Tłumik dźwięku do kanałów okrągłych

Tłumik dźwięku do kanałów okrągłych 6/5/PL/4 Tłumik dźwięku do kanałów okrągłych Typ C Wykonanie sztywne i elastyczne TROX Austria GmbH telefon: (0-22) 71 71 470 Oddział w Polsce (0-22) 71 71 471 ul. Techniczna 2 fax: (0-22) 71 71 472 05-

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RIA s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RIA s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Akustyka architektoniczna Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RIA-1-407-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

SUFITOWE I ŚCIENNE SYSTEMY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. Sufity. drewniane

SUFITOWE I ŚCIENNE SYSTEMY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. Sufity. drewniane SYSTEMY SUFITOWE I ŚCIENNE Z nami zrealizujesz swoje pomysły d Sufity drewniane Sufity drewniane firmy Armstrong Drewno to wyjątkowy materiał, ceniony ze względu na swoje naturalne piękno i ciepło, jakie

Bardziej szczegółowo

Tłumik okrągły. Typ CAK z tworzywa sztucznego. TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) tel.: Oddział w Polsce fax:

Tłumik okrągły. Typ CAK z tworzywa sztucznego. TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) tel.: Oddział w Polsce fax: 6/5.1/PL/1 Tłumik okrągły z tworzywa sztucznego TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) tel.: +48 22 717 14 70 Oddział w Polsce fax: +48 22 717 14 72 ul. Techniczna 2 e-mail trox@trox.pl 05-500 Piaseczno www.trox.pl

Bardziej szczegółowo

Studia radiowe Piotr Odya, Maciej Brzyski, Artur Kornacki Studia radiowe wiadomości ogólne własności akustyczne podział studiów radiowych przykładowe studia emisyjne model studia w Radiu Gdańsk Wiadomości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA Opracował: Maciej Barański Spis treści 1. Wstęp 3 2. Projekt Technologiczny 3 3. Program Pomieszczenia 3 4. Analizy akustyczne 3 5. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STADIUM OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: BRANŻA: DANE INWESTORA: ADRES INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacja sanitarna wewnętrzna wentylacji w zakresie remontu pomieszczeń oficera dyżurnego

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Polska - Al. Kasztanowa 14a 53-125 Wrocław

Polska - Al. Kasztanowa 14a 53-125 Wrocław ZLECENIODAWCA: aa_design aa_studio group - arch sp. z o.o. Polska - Al. Kasztanowa 14a 53-125 Wrocław INWESTOR: Inter IKEA Centre Polska S.A. z siedzibą w Jankach, 05-090 Raszyn, Plac Szwedzki 3 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NR 14/01. ADRES: 58-210 Łagiewniki, ul. Wrocławska 1, dz. nr 174/3 Obręb Łagiewniki, Gmina Łagiewniki

KONCEPCJA NR 14/01. ADRES: 58-210 Łagiewniki, ul. Wrocławska 1, dz. nr 174/3 Obręb Łagiewniki, Gmina Łagiewniki p l u m b o o m a r c h i t e k c i p i o t r b u c z a k siedziba: 58-200 Dzierżoniów, ul. Pocztowa 15/1 NIP: 8822029287 biuro: 50-384 Wrocław, pl. Grunwaldzki 16/63 REGON: 021992695 e-mail: biuro@plumboom.pl

Bardziej szczegółowo