ul. Puławska 38, Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak"

Transkrypt

1 Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o Piaseczno ul. Puławska 38 tel fax PROJEKT ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JEDNOSTKA PROJEKTOWA OBIEKT: INWESTOR: Manufaktura Technologiczna ul. Puławska 38, Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, Warszawa Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, Warszawa BRANŻA AKUSTYKA ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Projektant Akustyka: Sprawdzający Akustyka: Artur Kozak Wojciech Kostrzewa KWIECIEŃ 2015 Opracowanie stanowi własność intelektualną Manufaktury Technologicznej Sp. z o.o. i objęte jest ochroną zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U Nr 24 poz. 83]. Powielanie i zmiana całości lub fragmentów opracowania, a także wykorzystywanie w innym celu niż jego realizacja bez pisemnej zgody autora i właściciela jest naruszeniem tych praw.

2 Spis treści 1. Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Charakterystyka obiektu Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej Założenia projektowe akustyki wnętrz Funkcjonalność Dużej Sali Rozpraw Duża Sala Rozpraw ograniczenia projektowe Poziom tła akustycznego Duża Sala Rozpraw założenia projektowe parametrów akustycznych Projekt adaptacji akustycznej Dużej Sali Rozpraw Opis ustrojów akustycznych Panele modułowe na suficie podwieszanym Celulozowy tynk akustyczny Obliczenia i wizualizacje parametrów akustycznych Czas pogłosu Wskaźnik transmisji mowy STI Wskaźnik przejrzystości mowy c Strojenie akustyczne Dużej Sali Rozpraw Pomiary akustyczne Wytyczne akustyczne dla branż Uwagi do projektu akustycznego Specyfikacja techniczna materiałów Spis załączników

3 1. Podstawa opracowania [1] Podkłady architektoniczne. [2] Ustalenia z Inwestorem. [3] Projekt normy PN-B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące czasu pogłosu. [4] PN-EN ISO :2009. Akustyka - Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń, Część 1: Pomieszczenia Specjalne. [5] PN-EN :2011E. Urządzenia systemów elektroakustycznych. Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy. [6] prpn-b Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące czasu pogłosu w pomieszczeniach [7] DIN Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen, Deutsche Norm Mai 2004 [8] J. Sadowski, Akustyka architektoniczna, PWN [9] A. Kulowski, Akustyka Sal, Gdańsk [10] E. Hojan, Zasady nagłaśniania pomieszczeń i przestrzeni otwartej, WN UAM 2003 [11] Heinrich Kuttruff, Room Acoustic Fifth Edition, Spon Press 2009 [12] Cox, D Antonio, Acoustic Absorbers and Diffusers, Taylor & Francis [13] L. Beranek, Music, acoustic and architecture, New York [14] Katalogi i aprobaty techniczne. [15] EASE 4.3 USER s Guide & Tutorial, EASE Software Copyright ADA (Acoustic Design Ahnert), Germany RH 670 October 2009 Version Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest projekt adaptacji akustycznej Dużej Sali Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego. Szczegółowy zakres obejmuje: dopuszczalny poziom hałasu w Dużej Sali Rozpraw projekty adaptacji akustycznej Dużej Sali Ropraw ogólne wytyczne dotyczące innych branż: wentylacja, elektryka 3

4 3. Charakterystyka obiektu Budynek Trybunału Konstytucyjnego znajduje się przy Al. Szucha 12a w Warszawie. Duża Sala Rozpraw mieści się na parterze dobudowanego w 2003 roku skrzydła południowego. Usytuowanie budynku w pewnym oddaleniu od dość ruchliwej Al. Szucha oraz przemyślane umiejscowienie Sali w budynku powoduje, że hałas komunikacyjny nie jest dokuczliwy. Konstrukcja budynku jest wykonana w technologii żelbetowej, natomiast elewacja południowa, to ściana kurtynowa. Na podłodze położono parkiet, większość ścian wyłożono glazurą, zaprojektowano dużo przeszkleń i zamkniętą antresolę, w której umieszczono dział techniczny. Konstrukcję ożebrowanego stropu oraz antresolę podtrzymuje 14 żelbetowych kolumn. Stół sędziowski, meble pomocnicze oraz krzesła wykonano z litego drzewa i płyt pokrytych fornirem. Krzesła mogą pomieścić do 200 gości. Wymiary Dużej Sali Rozpraw: długość: ok. 20,0 m szerokość śr.: 14,0 m wysokość do sufitu podwieszanego: 4,43 m wysokość do sufitu antresoli: 2,51 m proporcje 1 : 4,5 : 3,1 kubatura: ok m 3 ilość miejsc: 215 współczynnik kubaturowy [m 3 /osobę]: 7, Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej Projekt adaptacji akustycznej obejmuje jedno pomieszczenie audytoryjne: Duża Sala Rozpraw o powierzchni ok. 300 m 2 i kubaturze około m 3 4. Założenia projektowe akustyki wnętrz Założenia projektowe opracowano w oparciu o wytyczne Inwestora, funkcjonalność, kubaturę wnętrza oraz na podstawie branżowej literatury. 4.1 Funkcjonalność Dużej Sali Rozpraw Duża Sala Rozpraw pełni funkcję audytorium. Odbywają się w niej rozprawy Trybunału Konstytucyjnego z udziałem sędziów, publiczności oraz przedstawicieli organów władz państwa i mediów. Jest to pomieszczenie do przekazywania komunikatów słownych. Ze względu na dużą kubaturę pomieszczenia wszystkie komunikaty są przekazywane są za pomocą systemu elektroakustycznego. 4

5 4.2 Duża Sala Rozpraw ograniczenia projektowe Duża Sal Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego jest obiektem aktualnie funkcjonującym. Adaptacja akustyczna wnętrza jest elementem modernizacji, mającym na celu poprawę zrozumiałości mowy. Pod względem estetycznym pomieszczenie nie budzi zastrzeżeń, dlatego ingerencja w większość powierzchni nie jest możliwa. Do dyspozycji projektanta akustyki jest powierzchnia sufitu oraz mały fragment ściany północnej. 4.3 Poziom tła akustycznego Istotnym elementem dobrej zrozumiałości mowy jest poziom hałasu we wnętrzu. Przyjmuje się, że dla pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej dopuszczalne poziomy tła akustycznego, na który wpływ ma m.in. hałas generowany przez system wentylacji i klimatyzacji, określa się za pomocą tzw. krzywych hałasowych NR (Noise Rating). Zalecany poziom tła dla Dużej Sali Rozpraw nie powinien przekroczyć NR35 (preferowana NR30). Omawiany zakres krzywych hałasowych zestawiono w Tabeli 1. Tabela 1. Wartości krzywych hałasowych funkcji częstotliwości oktawowych Częstotliwość [Hz] 31, NR30 [db] 75,8 59,2 48,1 39,9 34,0 30,0 26,9 24,7 22,9 NR35 [db] 79,2 63,1 52,4 44,5 38,9 35,0 32,0 29,8 28,0 4.4 Duża Sala Rozpraw założenia projektowe parametrów akustycznych Akustyczna funkcja Sali to specjalnego rodzaju audytorium, gdzie rolę mówcy pełnią sędziowie trybunału, a słuchaczy wszyscy obecni na Sali. Źródłem dźwięku jest aparat mowy poszczególnych osób zabierających głos. Otrzymany sygnał przetwarzany jest przez system elektroakustyczny i docelowo emitowany przez zainstalowane głośniki. Mamy zatem do czynienia z audytorium, w którym głównym źródłem dźwięku jest zainstalowany system elektroakustyczny. W projekcie przyjęto wartości parametrów akustyki wnętrz korzystając z zaleceń i wytycznych zaczerpniętych z literatury fachowej [7], [8] i [9], norm [6], [7] oraz w oparciu o doświadczenie autora. Przyjęty zakres tolerancji dla czasu pogłosu został poszerzony ze względu na ograniczone możliwości kształtowania akustyki pomieszczenia oraz ingerencję w przestrzeń sufitu innych branż tj. elektryka i wentylacja. W tab. 2 zestawiono wartości parametrów akustycznych dla Sali o kubaturze ok m³. 5

6 Tabela 2. Zalecane wartości czasu pogłosu, wskaźnika transmisji mowy STI oraz wskaźnika przejrzystości mowy C50 dla Dużej Sali Rozpraw Parametr Zalecana wartość Czas pogłosu RT60, w paśmie oktawowym 500 Hz 4 khz 0,65s +/- 0,25s Nierównomierność charakterystyki RT60 (500Hz 4 khz) +38/- 38% Wskaźnik transmisji mowy, STI (Speach Transmission Index) > 0,62 Wskaźnik przejrzystości mowy C50 2 db (250-4 khz) W celu wykonania obliczeń i uzyskania wartości projektowych parametrów akustycznych Dużej Sali Rozpraw, wykonano wirtualny model Sali oraz przeprowadzono symulacje w programie predykcyjnym EASE 4.3. Na rys. 1 i 2. pokazano model Sali Widowiskowej uzyskany w symulatorze EASE 4.3. Rys. 1. Model pomieszczenia w programie predykcyjnym EASE 4.3 perspektywa 3D 6

7 Rys. 2. Model pomieszczenia w programie predykcyjnym EASE 4.3- różne widoki 5. Projekt adaptacji akustycznej Dużej Sali Rozpraw Podstawową metodą obliczania akustyki pomieszczenia jest metoda statystyczna. Pozwala ona w przybliżeniu określić czas pogłosu pomieszczenia dla częstotliwości oktawowych (lub tercjowych) w zakresie od 125Hz do 4000Hz. W projekcie adaptacji akustycznej wykorzystano program predykcyjny EASE 4.3, który automatycznie oblicza bilans chłonności dla wnętrza oraz parametry akustyczne wnętrz, m.in.: czas pogłosu RT60 wskaźnik transmisji mowy STI wskaźnik przejrzystości mowy C50 W celu osiągnięcia zakładanych parametrów akustyki Dużej Sali Rozpraw, dla powierzchni, które zostaną zmodernizowane pod względem akustycznym, dobrano materiały o odpowiednich współczynnikach pochłaniania dźwięku α, które następnie zaimplementowano w programie EASE 4.3 tabela 3. 7

8 Tabela 3. Przyjęte dla Dużej Sali Rozpraw materiały wraz ze współczynnikiem pochłaniania dźwięku zastosowane w programie predykcyjnym EASE4.3. L.p. Usytuowanie Materiał Powierzchnia [m²] Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku α 1. Sufit Panele modułowe o wymiarach 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm zawieszone na stelażu producenta, z dodatkową płytą akustyczną Sufit pod antresolą Celulozowy tynk akustyczny 38

9 5.1 Opis ustrojów akustycznych Panele modułowe na suficie podwieszanym Zastosowane w projekcie akustycznym Dużej Sali Rozpraw modułowe panele sufitowe, cechuje praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp = 0,95 i klasa akustyczna A. Projekt przewiduje dodatkowe zastosowanie materiału pochłaniającego układanego na panelach sufitowych, który poprawia pochłanianie dźwięku w zakresie niskich częstotliwości. Panele sufitowe powinny być układane na systemowym ruszcie zapewniającym odpowiednią wysokość konstrukcyjną. Rozmiar płyt powinien wynosić 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Układ paneli sufitowych pokazano na rys. 1, który jest załączony na końcu opracowania. Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku funkcji częstotliwości tercjowych powinien zawierać się w wąskich przedziałach ok. 5% tolerancji, pokazanych w tab. 4. Tabela 4. Przedziały tolerancji pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku dla paneli Częstotliwość Tolerancja dla pogłosowego [Hz] współczynnika pochłaniania dźwięku 100 0,49 0, ,46 0, ,69 0, ,82 0, ,90 1, ,89 0, ,87 0, ,84 0, ,87 0, ,84 0, ,89 0, ,90 1, ,92 1, ,94 1, powyżej 0, ,92 1, ,90 1, ,90 1,00 9

10 5.1.2 Celulozowy tynk akustyczny Na suficie pod antresolą zastosowano celulozowy tynk akustyczny, którego warstwa o odpowiedniej grubości pozwala osiągnąć projektową wartość parametrów akustycznych Sali. Tynk cechuje praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp = 0,95 i klasa akustyczna A. Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku funkcji częstotliwości tercjowych powinien zawierać się w wąskich przedziałach ok. 5% tolerancji, pokazanych w tab. 5. Tabela 5. Przedziały tolerancji pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku dla tynku Częstotliwość Tolerancja dla pogłosowego [Hz] współczynnika pochłaniania dźwięku 100 0,16 0, ,19 0, ,22 0, ,44 0, ,60 0, ,82 do 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0, powyżej 0,95 Miejsce położenia tynku pokazano na rys. 1, który jest załączony na końcu opracowania. Tynk akustyczny stanowi element strojenia akustycznego. Decyzja dotycząca grubości oraz ilości celulozowego tynku akustycznego, będzie podjęta przez projektanta po wykonaniu pośrednich pomiarów akustyczny Dużej Sali Rozpraw, które należy zrealizować po zakończeniu instalacji paneli sufitowych z pkt

11 Wszystkie materiały akustyczne powinny być instalowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz spełniać wymagania ochrony ppoż. i przepisów BHP. 6. Obliczenia i wizualizacje parametrów akustycznych Parametry akustyczne Sali zostały obliczone dla sygnału akustycznego emitowanego przez głośnik wszechkierunkowy, umieszczony w centralnej części Sali. 6.1 Czas pogłosu Czas pogłosu został obliczony na podstawie wzoru Eyringa. Jego krzywą pokazano na rys. 3 Rys. 3. Czas pogłosu RT60 uzyskany programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw Uzyskany czas pogłosu jest zgodny z przyjętymi założeniami projektowymi. 6.2 Wskaźnik transmisji mowy STI Rozkład wskaźnika transmisji mowy w Dużej Sali Rozpraw pokazano na rys. 4 natomiast dane statystyczne na rys 6. 11

12 Rys. 4. Rozkład wskaźnika zrozumiałości mowy uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw Rys. 5. Wskaźnik zrozumiałości mowy funkcji częstotliwości uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw 12

13 Rys. 6. Rozkład statystyczny wskaźnika zrozumiałości mowy STI uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw Uzyskane wartości wskaźnika zrozumiałości mowy spełniają założenia projektowe. 6.3 Wskaźnik przejrzystości mowy c50 Rozkład wskaźnika zrozumiałości mowy C 50 w Dużej Sali Rozpraw pokazano na rys. 7. Na rysunku 8 pokazano wskaźnik C 50 funkcji częstotliwości, natomiast na rys. 9 dane statystyczne wskaźnika. Rys. 7. Rozkład wskaźnika przejrzystości mowy C 50 uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw 13

14 Rys. 8. Rozkład wskaźnika przejrzystości mowy C 50 uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw Rys. 9. Rozkład statystyczny wskaźnika przejrzystości mowy C 50 uzyskany w programie EASE 4.3 dla Dużej Sali Rozpraw dla f= 1000 Hz Uzyskane wartości wskaźnika przejrzystości mowy C 50 spełniają założenia projektowe. 7. Strojenie akustyczne Dużej Sali Rozpraw W celu optymalizacji parametrów akustycznych Dużej Sali Rozpraw zaleca się przeprowadzenie procesu strojenia akustycznego. W pierwszym etapie, po zainstalowaniu modułowych paneli akustycznych na suficie podwieszanym, należy przeprowadzić pomiary pośrednie parametrów akustycznych Dużej Sali rozpraw. Po pomiarach projektant powinien zadecydować, czy montaż paneli sufitowych montowanych bezpośrednio do sufitu antresoli jest konieczny. Dodatkowym elementem strojenia akustycznego jest dobór krzeseł/foteli Dużej Sali Rozpraw. Ich rodzaj ma wpływ na parametry akustyczne Sali. 8. Pomiary akustyczne Po wykonaniu adaptacji akustycznej wnętrza, należy przeprowadzić pomiary akustyczne wskaźnika transmisji mowy STI w matrycy min. 20 pkt pomiarowych w reprezentatywnych miejscach Sali. Pomiar należy wykonać metodą bezpośredniego pomiaru STIPA urządzeniem dedykowanym do tego typu pomiarów 14

15 z fabrycznym oprogramowaniem. Urządzenie powinno być I klasy dokładności z aktualnym świadectwem wzorcowania w akredytowanym laboratorium. Raport powinien zawierać dane zgodnie z PN-EN :2011E [5]. 9. Wytyczne akustyczne dla branż Hałas generowany przez system wentylacji oraz wszelkie instalacje oraz urządzenia wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać zalecanych wartości krzywych hałasowych NR30. W przypadku planowanych rozwiązań konieczne będzie zastosowanie dodatkowych działań mających na celu ograniczenie hałasu i wibracji od urządzeń (maty bitumiczne, tłumiki w kanałach wentylacyjnych, tłumiki jednostek centralnych). Kanały kablowe powinny być odizolowanie akustycznie, poprzez wykorzystanie mat akustycznych. W miejscach wyjścia kabli przyłączeniowych, należy kanał kablowy wypełnić materiałem pochłaniającym dźwięk. Wszystkie przewierty kablowe należy uszczelnić. Przy przeprowadzaniu przewodów niskich prądów i zasilania pomiędzy pomieszczeniami należy zwrócić szczególną uwagę uszczelnienie tras tak, aby zminimalizować zjawisko przesłuchów pomiędzy salami. Sufit podwieszany należy instalować na systemowych stelażach i osprzęcie. Jedynie taki system gwarantuje uzyskanie zbadanych i atestowanych parametrów akustycznych. Należy zwrócić uwagę na dobór oświetlenia. Aktualne oświetlenie oparte na świetlówkach kompaktowych wytwarza słyszalny hałas. Dlatego zaleca się zastosowanie lamp typu LED, które pracują bezgłośnie, wydzielają mniej ciepła, posiadają dłuższą żywotność i nie wymagają częstych interwencji w obrębie sufitu akustycznego. 10. Uwagi do projektu akustycznego Ze względu na zastosowanie niektórych z materiałów o przybliżonych wartościach pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku oraz symulację parametrów akustyki pomieszczenia z wykorzystaniem programu predykcyjnego EASE 4.3, rzeczywiste wartości parametrów takich jak czas pogłosu, wskaźniki C50, STI i inne mogą odbiegać od zakresu tolerancji wartości projektowych. Niniejszy projekt wykonawczy nie jest projektem w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Budowlane. Dopuszcza się wykonanie zaprojektowanej adaptacji w oparciu o rozwiązania równoważne na zasadach określonych w ustawie PZP. 15

16 W projekcie założono rozwiązanie referencyjne oparte na atestowanych elementach adaptacji akustycznej, instalowanych według zaleceń producenta. Odejście od przyjętych rozwiązań może prowadzić do uzyskania innych parametrów akustyki wnętrz niż wartości projektowe. Współczynnik pochłaniania jest podstawowym parametrem materiału/ustroju akustycznego, którego wartości przyjmuje się do obliczeń parametrów akustyki wnętrz. Zastosowanie materiałów o innych wartościach współczynnika niż przyjęte w obliczeniach wpłynie na zmianę wypadkowej wartości czasu pogłosu. Wprowadzenie zmian w zastosowanych w projekcie materiałach, wymaga wykonania ponownych obliczeń akustycznych. Częstotliwości poniżej 125Hz nie są rozpatrywane w komputerowej statystycznej symulacji akustyki wnętrz. Sala Widowiskowa wymaga strojenia akustycznego, w trakcie którego dokonywane są ustawienia ruchomych elementów systemu akustycznego, dobór optymalnych foteli widowni oraz dobór grubości i gęstości wełny mineralnej nad podwieszanymi panelami akustycznymi. Dlatego na tym etapie realizacji projektu akustycznego tzn. przed zamówieniem i montażem foteli oraz sufitowych okładzin akustycznych, należy wykonać kontrolne pomiary akustyczne. Projekt wykonawczy adaptacji akustycznej należy rozpatrywać z projektem architektonicznym oraz pozostałymi projektami branżowymi. Projekt wykonawczy adaptacji akustycznej należy rozpatrywać całościowo ze wszystkimi jego częściami. Wszystkie zastosowane materiały adaptacji akustycznej powinny być instalowane zgodnie z obowiązującymi normami oraz spełniać wymagania ochrony ppoż. i przepisów BHP. 11. Specyfikacja techniczna materiałów Ponieważ niniejsza dokumentacja będzie służyć dalszemu zamówieniu publicznemu na wykonanie zaprojektowanej adaptacji akustycznej, w poniższej tabeli podano minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności oraz parametrów technicznych i jakościowych, jakim musi odpowiadać zaprojektowana adaptacja akustyczna Dużej Sali Posiedzeń Trybunału Konstytucyjnego oraz jej poszczególne komponenty wraz z podaniem przykładowych materiałów spełniających te wymagania. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów funkcjonalnych poszczególnych materiałów z poniższej tabeli jest konieczne, aby uzyskać zakładany efekt funkcjonalny. Dopuszcza się wykonanie zaprojektowanej adaptacji w oparciu o rozwiązania równoważne na zasadach określonych w Art. 36a ust. 5 oraz Art. 36a ust.6 Ustawy Prawo Budowlane pod warunkiem, iż nie będzie ono skutkowało istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego w rozumieniu Art. 36a ust1 Ustawy Prawo Budowlane. 16

17 Materiały równoważne muszą posiadać parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe nie gorsze niż podane w poniższej tabeli. Zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trakcie postępowania przetargowego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania określone przez projekt, zarówno pod względem parametrów funkcjonalnych, technicznych, jakościowych jak i ilościowych. Wszystkie zmiany, modyfikacje w zakresie zaprojektowanych systemów muszą uzyskać pisemną akceptację autorów tego opracowania. L.p. Nazwa Rodzaj materiału DUŻA SALA ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 1 Adaptacja akustyczna sufitu podwieszanego 1.1 Modułowe panele sufitowe z dodatkowymi płytami akustycznymi zwiększającymi chłonność niskich częstotliwości dźwięku Klasa akustyczna: A Wskaźnik pochłaniania dźwięku: αw = 0,95 Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp: - 125Hz- 0,65-250Hz - 0,90-500Hz - 0,85-1kHz - 0,95-2kHz 1,00-4kHz 1,00 Uwaga! Dopuszcza się 5% tolerancję współczynnika pochłaniania dźwięku dla poszczególnych częstotliwości środkowych pasm oktawowych. Klasyfikacja reakcji na ogień, zgodnie z PN-EN nie gorsza niż: A2-s1, d0 Łączna waga do 3,7 kg/m 2. Odbicie światła 85% +/- 10%, 2 Adaptacja akustyczna sufitu pod antresolą 2.1 Celulozowy tynk akustyczny Klasa akustyczna: A Wskaźnik pochłaniania dźwięku: αw = 0,95 Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp: - 125Hz- 0,20-250Hz - 0,65-500Hz - 1,00-1kHz - 1,00-2kHz - 1,00-2,5kHz- 1,00 Uwaga! Dopuszcza się 5% tolerancję współczynnika pochłaniania dźwięku dla poszczególnych częstotliwości środkowych pasm oktawowych. Klasyfikacja reakcji na ogień zgodnie z PN-EN nie gorsza niż: B-s2, d0. 17

18 12. Spis załączników Rys 1 Rozmieszczenie ustrojów akustycznych 18

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 ADAPTACJA AKUSTYCZNA DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO PRZEDMIAR ROBÓT JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE Warszawa, listopad 2014 SPIS TREŚCI 1. BADANY OBIEKT 2. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA MODELU AKUSTYCZENEGO TEATRU 3. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY JEDNOSTKA WYKONUJĄCA POMIARY: WALLTON Technologia Akustyczna Bartosz Banaszak ul. Batalionów Chłopskich 8 61-695

Bardziej szczegółowo

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:darek@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz Symbol projektu: 10.1220.06 Faza opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ AKUSTYKA - INFORMACJE OGÓLNE Wymagania akustyczne stawiane instalacjom wentylacyjnym określane są zwykle wartością dopuszczalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny, Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny, AKUSTYKA Artur Kozak

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny, Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny, AKUSTYKA Artur Kozak Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 ADAPTACJA AKUSTYCZNA DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH dr inż. Witold Mikulski, inż. Izabela Jakubowska wimik@ciop.pl, izjak@ciop.pl Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Program edukacyjny i materiały szkoleniowe w zakresie: KSZTAŁTOWANIA

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH KSTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY WYKORYSTANIEM NARĘDI WSPOMAGAJĄCYCH Waldemar PASKOWSKI, Artur KUBOSEK Streszczenie: W referacie przedstawiono wykorzystanie metod wspomagania

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy pomieszczeń reżyserni dźwięku i oświetlenia na balkonie dużej sceny Teatru Studio w Warszawie

Projekt przebudowy pomieszczeń reżyserni dźwięku i oświetlenia na balkonie dużej sceny Teatru Studio w Warszawie Główny projektant dr inż. Piotr Z. Kozłowski Projektant prowadzący mgr inż. Marcin Czapiewski Zespół projektowy mgr inż. Marcin Czapiewski Zadanie Temat Nazwa obiektu Adres obiektu Inwestor Adres inwestora

Bardziej szczegółowo

Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Na podstawie otrzymanych danych architektonicznych stworzono model pomieszczenia. Każdej z narysowanych powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MAŁEJ SALI KINOWEJ W OSTROŁĘCKIM CENTRUM KULTURY. opracowanie wielobranżowe

PROJEKT WYKONAWCZY MAŁEJ SALI KINOWEJ W OSTROŁĘCKIM CENTRUM KULTURY. opracowanie wielobranżowe PROJEKT WYKONAWCZY MAŁEJ SALI KINOWEJ W OSTROŁĘCKIM CENTRUM KULTURY opracowanie wielobranżowe INWESTOR: Miasto Ostrołęka 07-410 Ostrołęka Pl. Gen. J. Bema 1 ADRES INWESTYCJI: 07-410 Ostrołęka ul. Inwalidów

Bardziej szczegółowo

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Objaśnienia i komentarze Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości

Bardziej szczegółowo

SOUND & SPACE Robert Lebioda 60-682 Poznań, ul. W. Biegańskiego 61A. Tarnowskie Centrum Kultury 33-100 Tarnów, ul. Staszica 4

SOUND & SPACE Robert Lebioda 60-682 Poznań, ul. W. Biegańskiego 61A. Tarnowskie Centrum Kultury 33-100 Tarnów, ul. Staszica 4 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I AKUSTYKI, ROBERT LEBIODA 60-68 POZNAŃ Ul. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel.: (061) 80-558, Fax. (061) 856-57 NIP 614-16-64-30 MODERNIZACJA SALI WIELOFUNKCYJNEJ KINA MARZENIE W TARNOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Adaptacja akustyczna sali 133

Adaptacja akustyczna sali 133 Adaptacja akustyczna sali 133 Autorzy: Piotr Stankiewicz, Grzegorz Michalak. Nadzór: Mariusz Kleć Warszawa, luty 2013 Spis treści 1. Wygląd i wymiary pomieszczenia............................... 2 2. Wstępne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Działka nr.ew.6/61 obręb Kręczki Kaputy - Ożarów Mazowiecki Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, 05-8250 Ożarów Mazowiecki

Działka nr.ew.6/61 obręb Kręczki Kaputy - Ożarów Mazowiecki Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, 05-8250 Ożarów Mazowiecki PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania pn. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY HALI SPORTOWEJ gm. OŻARÓW MAZOWIECKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKUSTYKI I ELEKTROAKUSTYKI I ELEKTROAKUSTYKI OBIEKT : ADRES

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ W PROGRAMIE EASE 3.

ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ W PROGRAMIE EASE 3. mgr inŝ. Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu PoŜaru i Automatyki PoŜarniczej ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej

Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 lipca 2014 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Panele akustyczne TOPAKUSTIK dane techniczne

Panele akustyczne TOPAKUSTIK dane techniczne Panele akustyczne TOPAKUSTIK dane techniczne Założenia: Sala pełniąca funkcję sali widowiskowej i konferencyjnej. W sali przewidziano 226 sztuk foteli ze składanym siedziskiem stanowiących element akustyczny

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - ADAPTACJA I MODERNIZACJA SALI KONFE- RENCYJNEJ W JANOWSKIM OŚRODKU KULTURY

PRZEDMIAR ROBÓT - ADAPTACJA I MODERNIZACJA SALI KONFE- RENCYJNEJ W JANOWSKIM OŚRODKU KULTURY JANOWSKI OŚRODEK KULTURY Ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski PRZEDMIAR ROBÓT - ADAPTACJA I MODERNIZACJA SALI KONFE- RENCYJNEJ W JANOWSKIM OŚRODKU KULTURY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA I MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Ecophon Solo Rectangle na ścianie

Ecophon Solo Rectangle na ścianie Ecophon Solo Rectangle na ścianie By zwiększyć chłonność akustyczną pomieszczenia, Ecophon Solo Rectangle można zainstalować także na ścianie. Panele mogą być mocowane warstwowo, jeden na drugim, mogą

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i

l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i Wrocław kwiecień 21 4SOUND Parametry akustyczne 4SOUND ul Klecińska 123 54-413 Wrocław info@4soundpl www4soundpl l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i tel +48 53 127 733 lub 71 79 85 746 NIP: 811-155-48-81

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKUSTYKI I ELEMENTÓW AUDIOWIZUALNYCH

PROJEKT AKUSTYKI I ELEMENTÓW AUDIOWIZUALNYCH PROJEKT AKUSTYKI I ELEMENTÓW AUDIOWIZUALNYCH SPIS ZAWARTOŚCI : 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. OPIS POMIESZCZENIA 3. FUNKCJE POMIESZCZENIA 4. WYMAGANIA AKUSTYCZNE 5. ADAPTACJA AKUSTYCZNA 6. SYSTEMY AUDIOWIZUALNE

Bardziej szczegółowo

SUFITOWE I ŚCIENNE SYSTEMY SUFITY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły 11.2013. Metal Canopy

SUFITOWE I ŚCIENNE SYSTEMY SUFITY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły 11.2013. Metal Canopy SYSTEMY SUFITOWE I ŚCIENNE Z nami zrealizujesz swoje pomysły SUFITY 11.2013 Metal Canopy Stwórz, Wyróżnij, Określ Metal CANOPY są to metalowe panele indywidualnie podwieszone. Stanowią one uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI Wiesław FIEBIG Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn I-16 1. WSTĘP W pomieszczeniach technicznych znajdujących

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga. Organizator

Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga. Organizator Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga Organizator Główne problemy akustyczne Pogłosowość wnętrz Zasięg dźwięku w budynku Wzmocnienie dźwięku w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

NOWE STANOWISKA POMIAROWE W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM AKUSTYCZNYM ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH ITB

NOWE STANOWISKA POMIAROWE W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM AKUSTYCZNYM ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH ITB PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (127) 2003 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (127) 2003 Marek Niemas* NOWE STANOWISKA POMIAROWE W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM AKUSTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

SUFITOWE I ŚCIENNE SYSTEMY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. Sufity. drewniane

SUFITOWE I ŚCIENNE SYSTEMY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. Sufity. drewniane SYSTEMY SUFITOWE I ŚCIENNE Z nami zrealizujesz swoje pomysły d Sufity drewniane Sufity drewniane firmy Armstrong Drewno to wyjątkowy materiał, ceniony ze względu na swoje naturalne piękno i ciepło, jakie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA Opracował: Maciej Barański Spis treści 1. Wstęp 3 2. Projekt Technologiczny 3 3. Program Pomieszczenia 3 4. Analizy akustyczne 3 5. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

Polska - Al. Kasztanowa 14a 53-125 Wrocław

Polska - Al. Kasztanowa 14a 53-125 Wrocław ZLECENIODAWCA: aa_design aa_studio group - arch sp. z o.o. Polska - Al. Kasztanowa 14a 53-125 Wrocław INWESTOR: Inter IKEA Centre Polska S.A. z siedzibą w Jankach, 05-090 Raszyn, Plac Szwedzki 3 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE INWESTOR Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa opracowania... 3 Cel opracowania... 3 Opis techniczny... 3

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

AKUSTYKA W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL. Marek Niemas

AKUSTYKA W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL. Marek Niemas AKUSTYKA W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL Marek Niemas Zakres prezentacji Pojęcia podstawowe z akustyki. Akustyka budowlana, parametry. Wymagania akustyczne w Polsce i w Europie. Wytyczne DAFA ID 4.06 i ich znaczenie.

Bardziej szczegółowo

IZOLACJA HAL STALOWYCH

IZOLACJA HAL STALOWYCH IZOLACJA HAL STALOWYCH Izolacyjność akustyczna Rozwiązania ścian osłonowych z zastosowaniem skalnej wełny mineralnej STALROCK MAX dają niespotykane wcześniej efekty izolacyjności akustycznej. Dwugęstościowa

Bardziej szczegółowo

OCENA EMISJI HAŁASU MASZYN wyznaczenie poziomu ciśnienia akustycznego emisji maszyny w warunkach in situ według serii norm PN-EN ISO 11200

OCENA EMISJI HAŁASU MASZYN wyznaczenie poziomu ciśnienia akustycznego emisji maszyny w warunkach in situ według serii norm PN-EN ISO 11200 LABORATORIUM DRGANIA I WIBROAKUSTYKA MASZYN Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów Ćwiczenie nr 5 OCENA EMISJI HAŁASU MASZYN wyznaczenie poziomu ciśnienia akustycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie faza budowlana.

Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie faza budowlana. Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie faza budowlana. Kraków, 11 październik 2011 r Spis treści: 1. Wstęp - Cel wykonywania opracowania...

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu

Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu W środowisku pracy człowiek znajduje się stale pod wpływem różnorodnych bodźców akustycznych. Część z nich stanowi istotne źródło informacji niezbędnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NR 14/01. ADRES: 58-210 Łagiewniki, ul. Wrocławska 1, dz. nr 174/3 Obręb Łagiewniki, Gmina Łagiewniki

KONCEPCJA NR 14/01. ADRES: 58-210 Łagiewniki, ul. Wrocławska 1, dz. nr 174/3 Obręb Łagiewniki, Gmina Łagiewniki p l u m b o o m a r c h i t e k c i p i o t r b u c z a k siedziba: 58-200 Dzierżoniów, ul. Pocztowa 15/1 NIP: 8822029287 biuro: 50-384 Wrocław, pl. Grunwaldzki 16/63 REGON: 021992695 e-mail: biuro@plumboom.pl

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Absorbery ścienne AMF Line Akustyka i design na ścianie SYSTEMY SUFITOWE. Więcej przestrzeni dla nowości MADE IN GERMANY

Absorbery ścienne AMF Line Akustyka i design na ścianie SYSTEMY SUFITOWE. Więcej przestrzeni dla nowości MADE IN GERMANY SYSTEMY SUFITOWE Więcej przestrzeni dla nowości Absorbery ścienne AMF Line Akustyka i design na ścianie MADE IN GERMANY 138550_Prospekt Wandabsorber_PL.indd 1 Elementy akustyczne na ścianie czy nie wystarczy

Bardziej szczegółowo

Studia radiowe Piotr Odya, Maciej Brzyski, Artur Kornacki Studia radiowe wiadomości ogólne własności akustyczne podział studiów radiowych przykładowe studia emisyjne model studia w Radiu Gdańsk Wiadomości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt JAROSŁAW SZLAGÓR ul.ks.stojałowskiego 18/10 43 300 BIELSKO-BIAŁA tel. (033) 816 58 58 KARTA TYTUŁOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt JAROSŁAW SZLAGÓR ul.ks.stojałowskiego 18/10 43 300 BIELSKO-BIAŁA tel. (033) 816 58 58 KARTA TYTUŁOWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt JAROSŁAW SZLAGÓR ul.ks.stojałowskiego 18/10 43 300 BIELSKO-BIAŁA tel. (033) 816 58 58 KARTA TYTUŁOWA PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ARANŻACJI WNĘTRZ SAL AUDYTORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STADIUM OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: BRANŻA: DANE INWESTORA: ADRES INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacja sanitarna wewnętrzna wentylacji w zakresie remontu pomieszczeń oficera dyżurnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Temat Klimatyzacja pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych na oddziale ginekologiczno-położniczym, I Pietro, Budynek Główny Branża Klimatyzacja Obiekt

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1/ 9

Spis treści. Strona 1/ 9 Spis treści 1.Wstęp 2.Projekt technologiczny 3.Program pomieszczenia 4. Analizy akustyczne 5.Koordynacja 6.Elementy systemu nagłośnienia 7.Zasilanie systemu nagłośnienia 8.Ogólne zestawienie urządzeń wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

S E M I N A R I U M nt.

S E M I N A R I U M nt. Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku InŜynier ynierów w i Techników w Budownictwa w Poznaniu oraz Wielkopolska Okręgowa Izba InŜynier ynierów w Budownictwa i Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Moduł akustyczny do wytłumienia pomieszczeń Audimin

Moduł akustyczny do wytłumienia pomieszczeń Audimin Moduł akustyczny do wytłumienia pomieszczeń Audimin BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. ul.kolejowa 13, Stara Iwiczna PL - 05 500 Piaseczno Telefon +48 22 737 18 58 Telefax +48 22 737 18 59 biuro@bsh.pl www.bsh.pl

Bardziej szczegółowo

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A Przeznaczony do stosowania w halach sportowych innych pomieszczeniach, gdzie istnieje duże ryzyko oddziaływania mechanicznego. Ecophon Super G Plus A ma solidną konstrukcję nośną

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY LEPSZY ŚWIAT. IAS INDUSTRIAL ACOUSTIC SYSTEM System przemysłowych zabezpieczeń akustycznych

BUDUJEMY LEPSZY ŚWIAT. IAS INDUSTRIAL ACOUSTIC SYSTEM System przemysłowych zabezpieczeń akustycznych IAS INDUSTRIAL ACOUSTIC SYSTEM System przemysłowych zabezpieczeń akustycznych Baffle Panele okładzinowe Ekrany przestawne Obudowa akustyczna Tłumiki żaluzjowe Industrial Acoustic System to grupa produktów

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014

PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014 PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014 Stadium: Projekt wykonawczy. Branża: Telekomunikacyjna. Obiekt: Budynek WFC 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53. Temat: Projekt techniczny instalacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet RMIT, Wydział Fizyki Stosowanej Melbourne, Victoria 3000, Australia Numer akredytacji NATA 1421

Uniwersytet RMIT, Wydział Fizyki Stosowanej Melbourne, Victoria 3000, Australia Numer akredytacji NATA 1421 Wydział Fizyki Stosowanej City Campus GPO Box 3476V Melbourne 3001 Victoria Australia Tel +61 39925 2600 Fax +61 3 9925 5290 RAPORT Z BADANIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ W PASMACH 1/3-OKTAWOWYCH I WAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JEDNOSTKA POMIAROWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu akustyki wnętrz Centrum Wykładowo Dydaktycznego w Koninie. 1. Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. do projektu akustyki wnętrz Centrum Wykładowo Dydaktycznego w Koninie. 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY do projektu akustyki wnętrz Centrum Wykładowo Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania. - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL.

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. KASZUBSKIEJ 13 CZĘŚĆ : ELEKTRYCZNA Projektant: mgr inż. Bogdan Szkudlarek Upr. bud.

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1 PODSTAWA OPRACOWANIA 2 ZAŁOŻENIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ 3 OPIS TECHNICZNY 3.1 Lokalna sieć komputerowa 3.2 Okablowanie dodatkowe RS 232 3.3 Instalacja nagłośnienia

Bardziej szczegółowo