Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych"

Transkrypt

1 Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub metodą omiatania na powierzchni pomiarowej prostopadłościennej lub półkulistej w przestrzeni otwartej lub pomieszczeniu 1. Cel procedury Celem procedury jest wyznaczenie poziomu mocy akustycznej L w,s (w przypadku źródeł emitujących hałas ustalony), średniego w czasie (równoważnego) poziomu mocy akustycznej L w,eq (w przypadku źródeł emitujących hałas nieustalony, w tym i nieustalony impulsowy), szczytowego poziomu mocy akustycznej L w,peak (w przypadku źródeł emitujących hałas impulsowy), w zakresie częstotliwości hałasu ultradźwiękowego, metodą orientacyjną, w przestrzeni otwartej lub pomieszczeniu, nad powierzchnią odbijającą. 2. Obiekt badań procedury Obiektami badań są źródła hałasu, które emitują energię akustyczną w zakresie częstotliwości od ok. 10 khz do ok. 40 khz. Jako typowe źródła można wymienić technologiczne źródła ultradźwiękowe: płuczki ultradźwiękowe, myjki ultradźwiękowe, drążaruki ultradźwiękowe, wanny do cynowania, maszyny do produkcji koronek, lutownice ręczne, skalery ultradźwiękowe, stożkarki ultradźwiękowe, zgrzewarki ultradźwiękowe, jetownice. 3. Zakres stosowania procedury Procedurę stosuje się do wyznaczania poziomu mocy akustycznej L w,s (w przypadku źródeł emitujących hałas ustalony), średniego w czasie (równoważnego) poziomu mocy akustycznej L w,eq (w przypadku źródeł emitujących hałas nieustalony, w tym i nieustalony impulsowy), szczytowego poziomu mocy akustycznej L w,peak (w przypadku źródeł emitujących hałas impulsowy), źródeł, w zakresie częstotliwości hałasu ultradźwiękowego, tj. w tercjowych pasmach częstotliwości o częstotliwościach środkowych: 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 khz. Ww. wielkości wyznacza się na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk, w przestrzeni Strona 1 z 14

2 otwartej lub pomieszczeniu. Charakter emitowanego przez źródło hałasu ultradźwiękowego: dowolny (ustalony, nieustalony, impulsowy). 4. Dokumenty odniesienia W chwili obecnej brak jest odpowiednich dokumentów odniesienia dotyczących metody pomiarów poziomu mocy akustycznej źródeł w zakresie hałasu ultradźwiękowego. Dokumentami odniesienia będą, instrukcje: mikrofonów, analizatorów częstotliwości umożliwiających przeprowadzenie analizy widmowej hałasu w tercjowych pasmach częstotliwości z zakresu częstotliwości środkowych 10 khz - 40 khz. 5. Miejsce i warunki stosowania procedury Procedura jest stosowana do prowadzenia badań w następujących warunkach: środowisko badawcze: środowisko o warunkach zbliżonych do pola swobodnego (w przestrzeni otwartej lub pomieszczeniu) w pobliżu jednej płaszczyzny odbijającej dźwięk (na której umieszczone jest źródło), poprawki środowiskowe charakteryzujące wpływ dźwięków odbitych K 2,f we wszystkich rozpatrywanych tercjowych pasmach częstotliwości muszą być mniejsze lub równe 7 db, poprawki uwzględniające hałas tła, K 1,f, we wszystkich rozpatrywanych tercjowych pasmach częstotliwości, powinny być mniejsze lub równe 3 db tzn. różnice średnich wartości poziomu ciśnienia na powierzchni pomiarowej podczas pracy źródła i średnich wartości poziomu ciśnienia na powierzchni pomiarowej, gdy źródło jest wyłączone, powinny być większe lub równe 3dB, w każdym rozpatrywanym paśmie częstotliwości. 6. Wyposażenie pomiarowe i badawcze oraz osprzęt dodatkowy Podczas badań stosuje się następujące przyrządy pomiarowe: A) wzorcowanie: - kalibrator akustyczny, B) pomiar: Strona 2 z 14

3 - analizator akustyczny oraz mikrofon z przedwzmacniaczem umożliwiający pomiar widma hałasu w tercjowych pasmach częstotliwości o częstotliwościach środkowych: 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 khz, C) wyposażenie pomocnicze: - taśma miernicza, - termohigrometr (kontrola zmienności warunków pogodowych), D) osprzęt dodatkowy - statyw mikrofonowy. 7. Wzorcowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego Wzorcowanie aparatury badawczej należy przeprowadzić w sąsiedztwie źródła, przed badaniami przy pomocy kalibratora akustycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w: instrukcjach obsługi analizatora i kalibratora. Po badaniach należy sprawdzić wzorcowanie. Różnica wskazań nie może przekroczyć 0,2 db. 8. Wybór i przygotowanie źródła do badań Do badań wybiera się te źródła, które potencjalnie mogą powodować zagrożenie hałasem ultradźwiękowym na stanowiskach pracy. Są to źródła hałasu, które emitują energię akustyczną w zakresie częstotliwości od ok. 10 khz do ok. 40 khz (przede wszystkim technologiczne urządzenia ultradźwiękowe). Źródła powinny być umieszczone na powierzchni odbijającej (lub w jej sąsiedztwie). Podczas badań źródła powinny pracować w typowym reżimie pracy, przy zapewnieniu ciągłego dostarczania materiałów. W pomieszczeniu źródła powinny być umieszczone na środku pomieszczenia. a powierzchnia pomiarowa powinna być oddalona od ścian i sufitu pomieszczenia o przynajmniej 1,5 m. Strona 3 z 14

4 9. Procedura określania poziomu mocy akustycznej - sposób postępowania podczas badań 9.1. Przygotowanie aparatury pomiarowej Do pomiarów należy wybrać aparaturę spełniającą wymagania określone w rozdziale 6. Następnie należy przeprowadzić wzorcowanie wg wymagań określonych w rozdziale Przygotowanie źródła do badań Do badań należy wybrać źródło zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziałach 2. Warunki pracy źródła powinny spełniać wymagania określone w rozdziale Wybór środowiska pomiarowego Badane źródło należy umieścić w środowisku badawczym zbliżonym do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk. Możliwe są dwa następujące warianty środowiska badawczego (schemat postępowania przy jego wyborze przedstawiono na rys ): przestrzeń otwarta z odbijającym podłożem, poprawki na środowisko badawcze w rozpatrywanym zakresie częstotliwości należy przyjąć K 2,f = 0 db, wnętrze pomieszczenia, którego ściany i sufit są pochłaniające energię akustyczną w rozpatrywanym zakresie częstotliwości, a podłoga jest odbijająca energię akustyczną w rozpatrywanym zakresie częstotliwości oraz: o czas zaniku T p0,f < 0,1, należy przyjąć K 2,f = 0 db, w takim przypadku można zastosować metodę orientacyjną, o czas zaniku T p0,f 0,1 należy określić średni współczynnik pochłaniania pomieszczenia α sr,f ze wzoru i jeśli jest on : α sr,f 1 wówczas należy przyjąć K 2,f = 0 db, w takim przypadku można zastosować metodę orientacyjną, α sr,f < 1 wówczas wskaźnik K 2,f należyokreślić się ze wzoru i: jeżeli K 2,f 7dB w takim przypadku można zastosować metodę orientacyjną, jeżeli K 2,f > 7dB w takim przypadku nie można stosować metody orientacyjnej. Strona 4 z 14

5 Poprawki na środowisko badawcze, charakteryzujące wpływ dźwięków odbitych, w każdym rozpatrywanym paśmie częstotliwości, K 2,f, w db, oblicza się ze wzoru: gdzie: K 2, f 4 S 10 lg 1 Sv sr, f (9.3-1) S pole powierzchni pomiarowej, w m 2 (określone ze wzrou lub ), S v pole powierzchni ograniczających pomieszczenie (ścian, podłogi i stropu pomieszczenia), w m 2, sr,f - średni współczynnik pochłaniania pomieszczenia, który wyznacza się ze wzoru: 0,161V sr, f (9.3-2) T S p0, f v V objętość pomieszczenia, w m 3, T p0,f - czas zaniku - spadku poziomu ciśnienia o 60 db od wartości w stanie ustalonym po wyłączeniu źródła, w sekundach W środowisku pomiarowym hałas tła nie powinien uniemożliwiać wykonywania badań poprawka uwzględniającą hałas tła K 1,f w każdym rozpatrywanym paśmie częstotliwości powinna spełniać warunek: K 1,f 3 db (9.3-3) Poprawkę uwzględniającą hałas tła K 1,f, wyznacza się, w db, ze wzoru: gdzie: K 1, f 10 lg 1 10 (9.3-4) L f = L p,f,sr - L p,f,sr,tlo tj. różnica między uśrednionym na powierzchni pomiarowej poziom ciśnienia akustycznego lub uśrednionym na powierzchni pomiarowej równoważnym poziomem ciśnienia akustycznego lub uśrednionym na powierzchni pomiarowej szczytowym poziomem ciśnienia akustycznego, podczas pracy źródła i hałasu tła, w paśmie o częstotliwości środkowej f, w db. L f 10 Poprawki na środowisko badawcze dla półkulistej powierzchni pomiarowej o promieniu r = 1 m pokazano na rys Strona 5 z 14

6 Wybór środowiska badawczego K 2,f = 0 db TAK przestrzeo otwarta z odbijającym podłożem NIE wnętrze pomieszczenia (ściany i sufit są pochłaniające energię akustyczną, podłoga jest odbijająca) NIE TAK K 2,f = 0 db TAK T p0,f < 0,1 s NIE α sr,f TAK α sr,f 1 NIE Prostopadłościan odniesienia znajduje się wewnątrz pow. pomiarowej oraz K 2,f TAK K 2,f 7 db NIE Metoda techniczna Metoda orientacyjna Brak możliwości zastosowania opracowanej metody Rys Schemat postępowania przy wyborze środowiska badawczego oraz określania poprawki K 2,f. Strona 6 z 14

7 K 2,f [db] Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych 3,1 2,9 3 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 2 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 0,9 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Tp0,f=0,1s Tp0,f=0,15s Tp0,f=0,2s Tp0,f=0,25s Tp0,f=0,3s V [m 3 ] Rys Wartość poprawki na środowisko badawcze K 2,f w zależności od objętości pomieszczenia dla półkulistej powierzchni pomiarowej o promieniu r=1 m i różnych wartościach czasu zaniku T p0,f Wybór powierzchni pomiarowej Źródło badane należy umieścić na podłożu odbijającym energię akustyczną i wpisać w tzw. prostopadłościan odniesienia (analogicznie jak w metodzie stosowanej w zakresie słyszalnym) o wymiarach l 1, l 2, l 3 (l 1 i l 2 - wymiary podstawy (l 1 > l 2 ), l 3 wysokość prostopadłościanu odniesienia). Jako powierzchnię pomiarową należy wybrać półkulę o promieniu r (rys ), nad powierzchnią odbijającą dźwięki lub prostopadłościan o wymiarach 2a x 2b x c (rys ). Promień półkulistej powierzchni pomiarowej pomniejszony o połowę dłuższego boku podstawy urządzenia r-(l 1 /2) powinien być większy od 0,5 m lub odległość pomiarowa d prostopadłościennej powierzchni pomiarowej powinna być większa od 0,5 m. Dodatkowo prostopadłościan odniesienia powinien znajdować się wewnątrz przestrzeni ograniczonej półkulistą powierzchnią pomiarową. Strona 7 z 14

8 Wymiary charakterystyczne prostopadłościennej powierzchni pomiarowej a, b, c w metrach, określa się ze wzorów: a 1 0.5l d b 05. l 2 d c l d (9.4.-1) (9.4.-2) 3 (9.4.-3) gdzie: l 1, l 2, - wymiary podstawy prostopadłościanu odniesienia ograniczającego źródło, w metrach, l 3 - wysokość prostopadłościanu odniesienia, w metrach, d odległość pomiarowa, w metrach. Pole powierzchni pomiarowej, S w m 2, określa się ze wzoru: dla prostopadłościennej powierzchni pomiarowej: dla półkulistej powierzchni pomiarowej: S 4( ab ac bc ) gdzie: r promień półkulistej powierzchni pomiarowej, w metrach. S (9.4.-4) 2 2 r (9.4.-5) Rys Półkulista powierzchnia pomiarowa nad powierzchnią odbijającą dźwięk z naniesionymi punktami pomiarowymi. Strona 8 z 14

9 Rys Prostopadłościan odniesienia i prostopadłościenna powierzchnia pomiarowa nad powierzchnią odbijającą dźwięk z naniesionymi punktami pomiarowymi Wybór liczby punktów pomiarowych lub linii omiatania i ich rozmieszczenia Punkty pomiarowe lub linie omiatania na powierzchni pomiarowej należy rozmieścić równomiernie (rys i 9.4-2). Minimalna liczba punktów pomiarowych lub linii omiatania podana jest w tabeli W przypadku stosowania metody omiatania, należy zastosować omiatanie automatyczne (półkulista powierzchnia pomiarowa) lub ręczne (prostopadłościenna powierzchnia pomiarowa). Omiatanie ręczne powierzchni prostopadłościanu pomiarowego polega na omiataniu kolejno 5 jego powierzchni. Omiatanie należy wykonać równomierne, każdą linię omiatania minimum 2 minuty. Przy omiataniu automatycznym, linie omiatania powinny być w kształcie okręgów równoległych do powierzchni podstawy. Mikrofon na liniach omiatania powinien Strona 9 z 14

10 przemieszczać się ruchem jednostajnym, co jest bardzo ważne ze względu na silnie kierunkowe własności emisji energii akustycznej źródeł ultradźwiękowych. Oś mikrofonu powinna być prostopadła do powierzchni pomiarowej. Rys Powierzchnia pomiarowa z zaznaczonymi liniami omiatania. Omiatanie można stosować tylko do źródeł, których emisja energii akustycznej nie zmienia się w czasie. Ww. warunki, dla półkulistej powierzchni pomiarowej, są spełnione dla następującego układu: źródło znajduje się na powierzchni odbijającej na stoliku obrotowym. Mikrofon pomiarowy znajduje się kolejno na liniach omiatania (rys ). W czasie pomiarów stolik obraca się o 720 o. Czas obrotu o 360 o wynosi T. Prędkość obrotową źródła, w stopniach na sekundę, określa się ze wzoru: (9.5-1) Wynik pomiaru jest równoważnym poziomem ciśnienia akustycznego na pojedynczej i-tej linii omiatania (L p,f,i ). Odległość sąsiednich linii okręgów omiatania (płaszczyzn na których się znajdują), w m, określa się ze wzoru: (9.5-2) gdzie: r promień półkuli pomiarowej, w m, k liczba linii omiatania. Wysokość linii (okręgów) omiatania i ponad powierzchnię odbijającą określa się, w metrach, ze wzoru: Strona 10 z 14

11 (9.5-3) gdzie: i = 1, 2,, k. Prędkość liniowa mikrofonu podczas przemieszczania go po linii omiatania i jest określona, w m/s, wzorem: (9.5-4) 9.6. Wykonanie pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego lub równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego lub szczytowego poziomu ciśnienia akustycznego na powierzchni pomiarowej, w punktach pomiarowych lub liniach omiatania oraz obliczenie poziomów uśrednionych na powierzchni pomiarowej od emisji hałasu źródła W punktach pomiarowych lub na liniach omiatania należy wykonać pomiary poziomu ciśnienia akustycznego (w przypadku źródeł emitujących hałas ustalony) lub średniego w czasie (równoważnego) poziomu ciśnienia akustycznego (w przypadku źródeł emitujących hałas nieustalony, w tym i nieustalony impulsowy) i/lub szczytowego poziomu ciśnienia akustycznego (w przypadku źródeł emitujących hałas impulsowy), na powierzchni pomiarowej. Uśredniony na powierzchni pomiarowej poziom ciśnienia akustycznego (w przypadku źródeł emitujących hałas ustalony) lub uśredniony na powierzchni pomiarowej równoważny poziom ciśnienia akustycznego (w przypadku źródeł emitujących hałas nieustalony, w tym i nieustalony impulsowy) lub uśredniony na powierzchni pomiarowej szczytowy poziom ciśnienia akustycznego (w przypadku źródeł emitujących hałas impulsowy), w każdym rozpatrywanym paśmie częstotliwości f, w czasie pracy źródła, oblicza się, w db, ze wzoru: gdzie: L p, f, sr q Lp, f, i lg 10 (9.6-1) q i1 L p,f,i poziom ciśnienia akustycznego lub średni w czasie (równoważny) poziom ciśnienia akustycznego lub szczytowy poziom ciśnienia akustycznego, w i-tym punkcie pomiarowym lub na i-tej linii omiatania, w paśmie częstotliwości o częstotliwości środkowej f, w db, q liczba punktów pomiarowych lub linii omiatania na powierzchni pomiarowej. Strona 11 z 14

12 Tłumienie [db] Tłumienie [db/m] Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych 9.7. Obliczenie tłumienia dźwięku w powietrzu Określając poziom mocy akustycznej źródła konieczne jest uwzględnienie tłumienia dźwięku w powietrzu, tj. poprawkę K p,f z rys lub jeżeli spełniony jest warunek : r -l 1 /2 > 1m dla półkulistej powierzchni pomiarowej lub d > 1m dla prostopadłościennej powierzchni pomiarowej (odpowiednio policzoną dla średniej odległości źródła i powierzchni pomiarowej). 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 10% 30% 50% 70% 90% 0, Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Rys Tłumienie dźwięków w powietrzu dla różnych wartości wilgotności względnej przy temperaturze 20 C i ciśnieniu atmosferycznym 101,325 kpa [PN-ISO :2002]. 2,5 2 1,5 1 0, ,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 Odległość [m] 10 khz 12,5 khz 16 khz 20 khz 31,5 khz 40 khz Rys Tłumienie dźwięków w powietrzu w warunkach laboratoryjnych: temperatury 20 C, ciśnieniu atmosferycznym 101,325 kpa oraz wilgotności względnej 30% [PN-ISO :2002]. Strona 12 z 14

13 9.8. Obliczanie uśrednionego poziomu ciśnienia akustycznego lub uśrednionego równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego lub uśrednionego szczytowego poziomu ciśnienia akustycznego na powierzchni pomiarowej, w punktach pomiarowych lub liniach omiatania hałasu tła Należy obliczyć uśredniony na powierzchni pomiarowej poziom ciśnienia akustycznego lub uśredniony na powierzchni pomiarowej równoważny poziom ciśnienia akustycznego lub uśredniony na powierzchni pomiarowej szczytowy poziom ciśnienia akustycznego, w punktach pomiarowych lub liniach omiatania, hałasu tła (źródło wyłączone). Oblicza się go w każdym rozpatrywanym paśmie, w db, ze wzoru: q L" p, f, i 1 10 L" p, f 10lg 10 (9.8-1) q i1 gdzie: L p,f,i poziom ciśnienia akustycznego lub średni w czasie (równoważny) poziom ciśnienia akustycznego lub szczytowy poziom ciśnienia w i-tym punkcie pomiarowym lub na i-tej linii omiatania, w paśmie częstotliwości o częstotliwości środkowej f, w db, q liczba punktów pomiarowych lub linii omiatania na powierzchni pomiarowej. Strona 13 z 14

14 9.9. Określenie poziomu mocy akustycznej źródła Należy, dla każdego rozpatrywanego tercjowego pasma częstotliwości, obliczyć poziom mocy akustycznej (w przypadku źródeł emitujących hałas ustalony) i/lub średni w czasie (równoważny) poziom mocy akustycznej (w przypadku źródeł emitujących hałas nieustalony, w tym i nieustalony impulsowy) i/lub szczytowy poziomu mocy akustycznej (w przypadku źródeł emitujących hałas impulsowy). Wielkości te, w każdym rozpatrywanym tercjowym paśmie częstotliwości, oblicza się, w db, ze wzoru: L L K K K 10lg S (9.9-1) W, f p, f, sr 2, f 1, f p, f gdzie: L W,f - poziom mocy akustycznej lub średni w czasie (równoważny) poziom mocy akustycznej lub szczytowy poziom mocy akustycznej, w tercjowym paśmie częstotliwości o częstotliwości środkowej f, w db, L p,f,sr uśredniony na powierzchni pomiarowej poziom ciśnienia akustycznego lub uśredniony na powierzchni pomiarowej równoważny poziom ciśnienia akustycznego lub uśredniony na powierzchni pomiarowej szczytowy poziom ciśnienia akustycznego, w tercjowym paśmie częstotliwości o częstotliwości środkowej f, w db, K 2,f - poprawka uwzględniająca środowisko badawcze, w tercjowym paśmie częstotliwości o częstotliwości środkowej f, w db, K 1,f - poprawka uwzględniająca hałas tła, w tercjowym paśmie częstotliwości o częstotliwości środkowej f, w db, K p,f - poprawka uwzględniająca tłumienie dźwięku w powietrzu, w tercjowym paśmie częstotliwości o częstotliwości środkowej f, w db, S - pole powierzchni pomiarowej, w m Sprawdzenie wzorcowania Po wykonaniu pomiarów należy sprawdzić wzorcowanie. W przypadku stwierdzenia niezgodności (patrz pkt. 7), należy badania przeprowadzić ponownie wg niniejszej procedury. Strona 14 z 14

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Wyznaczanie mocy akustycznej Cel ćwiczenia Pomiary poziomu natęŝenia dźwięku źródła hałasu. Wyznaczanie mocy akustycznej źródła hałasu. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA

5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ Instrukcja Wykonania ćwiczenia 5(m) 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA Poziom mocy akustycznej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych LABORATORIUM Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Kraków 2010 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Wprowadzenie teoretyczne...4 2.1. Definicje terminów...4 2.2.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze bezechowej z odbijającą podłogą. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze bezechowej z odbijającą podłogą. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych LABORATORIUM Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze bezechowej z odbijającą podłogą Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Kraków 2010 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Wprowadzenie teoretyczne...4 2.1. Definicje

Bardziej szczegółowo

Hałas maszyn i środowisko pracy

Hałas maszyn i środowisko pracy Krzywe korekcyjne, charakterystyki dynamiczne Hałas maszyn i środowisko pracy Czułość ucha ludzkiego jest największa dla dźwięków o częstotliwościach z przedziału od 800Hz do 4000Hz. Ze względu na to,

Bardziej szczegółowo

OCENA EMISJI HAŁASU MASZYN wyznaczenie poziomu ciśnienia akustycznego emisji maszyny w warunkach in situ według serii norm PN-EN ISO 11200

OCENA EMISJI HAŁASU MASZYN wyznaczenie poziomu ciśnienia akustycznego emisji maszyny w warunkach in situ według serii norm PN-EN ISO 11200 LABORATORIUM DRGANIA I WIBROAKUSTYKA MASZYN Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów Ćwiczenie nr 5 OCENA EMISJI HAŁASU MASZYN wyznaczenie poziomu ciśnienia akustycznego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 lipca 2014 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

p p p zmierzona wartość ciśnienia akustycznego w Pa, p 0 ciśnienie odniesienia równe Pa.

p p p zmierzona wartość ciśnienia akustycznego w Pa, p 0 ciśnienie odniesienia równe Pa. POLTECHKA ŚLĄSKA. WYDZAŁ ORGAZACJ ZARZĄDZAA. Strona: 1 1. CEL ĆWCZEA Celem ćwiczenia jest ugruntowanie wiadomości dotyczących pomiarów hałasu maszyn, zależności zachodzących pomiędzy ciśnieniem, natężeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek.

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Zleceniodawca: JACOBS POLSKA Al. Niepodległości 58 02-626 Warszawa Kraków, listopad 2011 1 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI XLI BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 14 15 kwietnia 2015 r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Określenie właściwości paneli akustycznych ekranów drogowych produkcji S. i A. Pietrucha Sp z o. o.

Określenie właściwości paneli akustycznych ekranów drogowych produkcji S. i A. Pietrucha Sp z o. o. I N S T Y T U T E N E R G E T Y K I Instytut Badawczy ODDZIAŁ TECHNIKI CIEPLNEJ ITC w Łodzi 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113 www.itc.edu.pl, e-mail: itc@itc.edu.pl Temat w ITC: 04103900 Nr ewidencyjny:

Bardziej szczegółowo

POMIARY HAŁASU. 1. Metody pomiaru hałasu

POMIARY HAŁASU. 1. Metody pomiaru hałasu POMIARY HAŁASU Podstawowym celem pomiarów hałasu w środowisku pracy jest określenie ryzyka uszkodzenia zdrowia. Pomiary parametrów akustycznego środowiska pracy mogą być także wykonywane w innych celach,

Bardziej szczegółowo

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji

Bardziej szczegółowo

Metodyka badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego

Metodyka badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego Metodyka badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego Metodyka badań hałasu na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego

Bardziej szczegółowo

I. Pomiary charakterystyk głośników

I. Pomiary charakterystyk głośników LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 4 Pomiary charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości mikrofonów i głośników Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem pierwszej części ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 25 lipca 2016 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 11/2016. Badanie aeroakustyczne tłumika AKU COMP A ,2. stron: 15 rys: 3 tablic: 11. Venture Industries Sp. z o. o.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 11/2016. Badanie aeroakustyczne tłumika AKU COMP A ,2. stron: 15 rys: 3 tablic: 11. Venture Industries Sp. z o. o. Załącznik nr 11 do sprawozdania OTC nr ew. 8639 I N S T Y T U T E N E R G E T Y K I Instytut Badawczy ODDZIAŁ TECHNIKI CIEPLNEJ ITC w Łodzi 93-28 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113 www.itc.edu.pl, e-mail: itc@itc.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 21 (kwiecień czerwiec) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok

Bardziej szczegółowo

POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO

POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO Piotr Kalina Instytut Lotnictwa Streszczenie W referacie przedstawiono wymagania oraz zasady

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740 PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162) 2012 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Iżewska* NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa kwietnia 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa kwietnia 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 10-11 kwietnia 2014 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy. Określenie parametrów aeroakustycznych. Autor: inż. Jan Ryszard Jaworski (podpis) Kierownika Zakładu: inż. Paweł Szuman (podpis)

Tytuł pracy. Określenie parametrów aeroakustycznych. Autor: inż. Jan Ryszard Jaworski (podpis) Kierownika Zakładu: inż. Paweł Szuman (podpis) I N S T Y TUT ENERGETYKI Instytut Badawczy ODDZIAŁ TECHNIKI CIEPLNEJ ITC w Łodzi 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113 www.itc.edu.pl, e-mail: itc@itc.edu.pl Temat w ITC: 04120096 Nr ewidencyjny: 8626 Tytuł

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI Wiesław FIEBIG Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn I-16 1. WSTĘP W pomieszczeniach technicznych znajdujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 9 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1100

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr GLA-1130/13

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr GLA-1130/13 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH GRYFITLAB Spółka z o.o. ul. Prosta 2, Łozienica 72-100 Goleniów ul. Prosta 2, Łozienica 72-100 Goleniów Tel. 7-900-481 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Zleceniodawca: Producent: PAROC

Bardziej szczegółowo

POMIARY HAŁASU I WIBRACJI W REJONIE PRZYSZŁEJ INWESTYCJI PRZY UL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE

POMIARY HAŁASU I WIBRACJI W REJONIE PRZYSZŁEJ INWESTYCJI PRZY UL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE POMIARY HAŁASU I WIBRACJI W REJONIE PRZYSZŁEJ INWESTYCJI PRZY UL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE Wykonał dr inż. Lesław Stryczniewicz Kraków kwiecień 2014 2 Spis treści 1. Pomiary akustyczne... 3 2. Pomiary drgań...

Bardziej szczegółowo

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Laboratorium: Środowiskowe oddziaływanie motoryzacji Ćwiczenie nr 4 Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Pomiar poziomu hałasu emitowanego przez zespół napędowy

Pomiar poziomu hałasu emitowanego przez zespół napędowy POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: EKSPLOATACJA MASZYN Pomiar poziomu hałasu emitowanego przez zespół napędowy

Bardziej szczegółowo

Hałas przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali. dr inż. Jolanta Matusiak mgr Piotr Szłapa mgr inż. Joanna Wyciślik

Hałas przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali. dr inż. Jolanta Matusiak mgr Piotr Szłapa mgr inż. Joanna Wyciślik Hałas przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali dr inż. Jolanta Matusiak mgr Piotr Szłapa mgr inż. Joanna Wyciślik Charakterystyka procesu zgrzewania ultradźwiękowego Hałas słyszalny i hałas ultradźwiękowy

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy. Określenie parametrów aeroakustycznych tłumików SIL-50. Autor: inż. Jan Ryszard Jaworski (podpis)

Tytuł pracy. Określenie parametrów aeroakustycznych tłumików SIL-50. Autor: inż. Jan Ryszard Jaworski (podpis) I N S T Y TUT ENERGETYKI Instytut Badawczy ODDZIAŁ TECHNIKI CIEPLNEJ ITC w Łodzi 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113 www.itc.edu.pl, e-mail: itc@itc.edu.pl Temat w ITC: 04120096 Nr ewidencyjny: 8617 Tytuł

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA AKUSTYCZNA

EKSPERTYZA AKUSTYCZNA AkustiX sp. z o.o. UL. RUBIEŻ 46 C5/115, 61-612 POZNAŃ TEL. 61-625-68-00, FAX. 61-624-37-52 www.akustix.pl poczta@akustix.pl EKSPERTYZA AKUSTYCZNA DUŻEJ SCENY I SCENY MALARNIA TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH KSTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY WYKORYSTANIEM NARĘDI WSPOMAGAJĄCYCH Waldemar PASKOWSKI, Artur KUBOSEK Streszczenie: W referacie przedstawiono wykorzystanie metod wspomagania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Hałas na stanowisku pracy

Hałas na stanowisku pracy Hałas na stanowisku pracy Temat: Warunki akustyczne w pomieszczeniu. 1. Przedmiot. Pomiar i ocena hałasu metodą orientacyjną, w miejscu przebywania ludzi na stanowisku pracy. 2. Zastosowanie - badanie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin NOISER Piotr Kapica ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XXV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU październik 2009

SPRAWOZDANIE Z XXV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU październik 2009 ZAKŁAD ENVIRONMENTAL ACOUSTIC DIVISION SPRAWOZDANIE Z XXV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU 15-16 październik 2009 1. ZAKRES BADAŃ Międzylaboratoryjne badania porównawcze składały

Bardziej szczegółowo

Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej

Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej Paweł GÓRSKI 1), Emil KOZŁOWSKI 1), Gracjan SZCZĘCH 2) 1) Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Zaborek 8-12 październik 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Zaborek 8-12 październik 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Zaborek 8-12 październik 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

6. KALIBRACJA. Okno FUNC zawiera następujące pola umożliwiające zaprogramowanie parametrów i sposobu przeprowadzenia kalibracji przyrządu: SVANTEK

6. KALIBRACJA. Okno FUNC zawiera następujące pola umożliwiające zaprogramowanie parametrów i sposobu przeprowadzenia kalibracji przyrządu: SVANTEK SVANTEK 6. KALIBRACJA W tym trybie pracy można przeprowadzić kalibrację toru pomiarowego dla dźwięku i drgań. Można zapamiętać współczynniki kalibracji dla różnych mikrofonów lub przetworników drgań. Są

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 19 września 2014 r. Nazwa i adres EWA NICGÓRSKA-DZIERKO

Bardziej szczegółowo

LST EN ISO 717-1:1999 54 (-1; -3; 0; -3) db

LST EN ISO 717-1:1999 54 (-1; -3; 0; -3) db 14 grudnia 2012 r. Kartki (kartek) 1 (5) Określenie współczynnika izolacyjności od dźwięków powietrznych (nazwa badania) Badanie przeprowadzono na podstawie: LST EN ISO 10140-2:2010. Akustyka. Pomiar laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomiarów hałasu

Sprawozdanie z pomiarów hałasu SPR1 Edycja: 2 z dn. 10.10.2011 Strona 1 z 19 Wrocław, dn. 11.10.2011 Pomiary hałasu emitowanego do środowiska z terenu Oczyszczalni Ścieków HAJDÓW w Lublinie Nr sprawozdania: LB-021-2011 nr LB-021-2011

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Grupa: wtorek 18:3 Tomasz Niedziela I. CZĘŚĆ ĆWICZENIA 1. Cel i przebieg ćwiczenia. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

POMiAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW WEdŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENdiX G i ROZdZiAŁU 10 ZAŁOżEń 16 KONWENCJi icao

POMiAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW WEdŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENdiX G i ROZdZiAŁU 10 ZAŁOżEń 16 KONWENCJi icao PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 109 114, Warszawa 2011 POMiAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW WEdŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENdiX G i ROZdZiAŁU 10 ZAŁOżEń 16 KONWENCJi icao PIotr KalINa Insytut lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm Wytyczne pomieszczenia dla poprawnej pracy mikrowag i komparatorów Ogólne wytyczne RADWAG: Pomieszczenie badawcze o minimalnych wymiarach 3 x 2,5 m. W pomieszczeniu może przebywać nie więcej niż 1 osoba

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION

ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION Akredytacja PCA w zakresie pomiarów hałasu: (szczegóły zakresu: www.ios.edu.pl) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XLIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE

ZALECENIA. DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE MIKOŁAJ JAROSZ GRUDZIEŃ, 2015 1. Korytarze i hole 1.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomiarów hałasu przemysłowego

Sprawozdanie z pomiarów hałasu przemysłowego nr Ek-I.2151.4.2016 z dnia 05.04.2016 r. Sprawozdanie z pomiarów hałasu przemysłowego Dokument nr: 20 016-4 Wersja: 2 Data: 2016.09.15 Zamawiający: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. Dz.U.2003.192.1883 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych

Bardziej szczegółowo

Technika nagłaśniania

Technika nagłaśniania Technika nagłaśniania Pomiar parametrów akustycznych Sanner Tomasz Hoffmann Piotr Plan prezentacji Pomiar czasu pogłosu Pomiar rozkładu natężenia dźwięku Pomiar absorpcji Pomiar izolacyjności Czas Pogłosu

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne propagacji dźwięku farm wiatrowych przykład analiz

Badania symulacyjne propagacji dźwięku farm wiatrowych przykład analiz Międzynarodowa Konferencja MONITORING ŚRODOWISKA 2010 24 25.05.2010 Kraków Jacek SZULCZYK, Zdzisław GOLEC Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów

Bardziej szczegółowo

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości a) metoda rachunkowa Po wykreśleniu przekroju poprzecznego z zaznaczeniem pionów hydrometrycznych, w których dokonano punktowego

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAGROŻENIA HAŁASEM NA STANOWISKU PRACY

OCENA ZAGROŻENIA HAŁASEM NA STANOWISKU PRACY LABORATORIUM WIBROAKUSTYKI MASZYN Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Mechaniki Stosowanej Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów Ćwiczenie nr 1 Cel ćwiczenia: OCENA ZAGROŻENIA HAŁASEM NA

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ AKUSTYKA - INFORMACJE OGÓLNE Wymagania akustyczne stawiane instalacjom wentylacyjnym określane są zwykle wartością dopuszczalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 10 grudnia 2010 r. Nazwa i adres AB 269 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP WE WDRAŻANIU NORM EN ISO JAKO NORM KRAJOWYCH

NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP WE WDRAŻANIU NORM EN ISO JAKO NORM KRAJOWYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (109) 1999 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (109) 1999 Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska* NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA. KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA. KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI Ul. AKADEMICKA 5 44-100 GLIWICE Tel./Fax:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych PB2-13/11/2011 Procedura badawcza: PB2 Hałas przemysłowy: Dz. U. nr 206, poz.1291, Załącznik nr 6 Zamawiający: EDP Renewables Polska Sp. zo.o. ul. Postępu 17B 02-676

Bardziej szczegółowo

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia.

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia. 1. Metodyka oceny... 2. Wymagania akustyczne... 3. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza budowy 4. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza eksploatacji 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

Akustyka. Podręcznik wentylatorów promieniowych / Rozdział 5 - Akustyka REITZ Lista 2010 ST 1. Akustyka. L WAa L Wa. L WAi2 L Wi2.

Akustyka. Podręcznik wentylatorów promieniowych / Rozdział 5 - Akustyka REITZ Lista 2010 ST 1. Akustyka. L WAa L Wa. L WAi2 L Wi2. L WAi1 L Wi1 L WAi L Wi L WAi1 L Wi1 L WAa L Wa Podręcznik wentylatorów promieniowych / Rozdział 5 - REITZ Lista 010 ST 1 Informacje ogólne Wprowadzenie Przy planowaniu i realizacji instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do ograniczania zagrożenia hałasem emitowanym przez nietechnologiczne źródła ultradźwiękowe

Wytyczne do ograniczania zagrożenia hałasem emitowanym przez nietechnologiczne źródła ultradźwiękowe Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Bożena Smagowska Wytyczne do ograniczania zagrożenia hałasem emitowanym przez nietechnologiczne źródła ultradźwiękowe Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Wpływ osłon przeciwwietrznych na tłumienie hałasu wiatru

Wpływ osłon przeciwwietrznych na tłumienie hałasu wiatru Instytut Akustyki Wpływ osłon przeciwwietrznych na tłumienie hałasu wiatru Tomasz Kaczmarek Poznań, 18 października, 2013 Wpływ osłon przeciwwietrznych na pomiary Propozycje zmian w przepisach uwzględniające

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Imię i Nazwisko... Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Opracowanie: Piotr Wróbel 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu, metodą różnicy czasu przelotu. Drgania

Bardziej szczegółowo

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY zagrożenia i profilaktyka Zagrożenie hałasem w środowisku pracy Zatrudnieni w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi w 2010 r. Zagrożenie hałasem w środowisku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres EWA NICGÓRSKA-DZIERKO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Laboratorium Akustyki Technicznej Tytuł opracowania: POMIAR FIZYCZNEGO WSPÓŁCZYNNIKA POCHŁANIANIA DŹWIĘKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Analiza akustyczna nagłośnienia: Szkoła Podstawowa ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 85-787 Bydgoszcz 1 ANALIZA AKUSTYCZNA NAGŁOŚNIENIA AULI S.1.09 W programie EASE 4.3 przeprowadzono analizę

Bardziej szczegółowo

Geopoz projekt akustyczny DSO

Geopoz projekt akustyczny DSO Geopoz projekt akustyczny DSO 1. Cel projektu. Celem jest propozycja systemu nagłośnienia DSO budynku Geopoz w Poznaniu zoptymalizowana pod względem akustycznym. Istotne jest uzyskanie równomiernego rozkładu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 05 POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO POMIESZCZEŃ I STANOWISK PRACY

INSTRUKCJA NR 05 POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO POMIESZCZEŃ I STANOWISK PRACY LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 05 POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO POMIESZCZEŃ I STANOWISK PRACY 1. Cel instrukcji Celem instrukcji jest określenie

Bardziej szczegółowo

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW.

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW. 3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW. Przy rozchodzeniu się fal dźwiękowych może dochodzić do częściowego lub całkowitego odbicia oraz przenikania fali przez granice ośrodków. Przeszkody napotykane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Akustyka budowlana c f. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli

Akustyka budowlana c f. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli Akustyka budowlana Dźwięk jest zjawiskiem falowym wywołanym drganiami cząstek ośrodka. Sposoby wytwarzania fal akustycznych: przez drgania mechaniczne przez turbulencję Fala akustyczna rozprzestrzeniające

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Torunia

Mapa akustyczna Torunia Mapa akustyczna Torunia Informacje podstawowe Mapa akustyczna Słownik terminów Kontakt Przejdź do mapy» Słownik terminów specjalistycznych Hałas Hałasem nazywamy wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe

Bardziej szczegółowo

I. Kontrola stanu technicznego układu wydechowego i poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu. Kontrola organoleptyczna - I etap

I. Kontrola stanu technicznego układu wydechowego i poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu. Kontrola organoleptyczna - I etap ZAŁĄCZNIK Nr 3 SPOSÓB OCENY STANU TECHNICZNEGO UKŁADU WYDECHOWEGO I POMIARU POZIOMU HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO PODCZAS POSTOJU POJAZDU ORAZ SPOSÓB KONTROLI STANU TECHNICZNEGO SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO PODCZAS PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

SWANTM. Nawiewniki szczelinowe. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka

SWANTM. Nawiewniki szczelinowe. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka TM Nawiewniki szczelinowe SWAN to nawiewnik szczelinowy przeznaczony do montażu w suficie lub ścianie. Nawiewnik może pracować ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza, które może być nawiewane z temperaturą

Bardziej szczegółowo

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO TRAMWAJU NA POSTOJU I PODCZAS JAZDY ASSESSMENT OF ACOUSTIC CLIMATE OF A TRAM AT A TRAM STOP AND DURING A RIDE

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO TRAMWAJU NA POSTOJU I PODCZAS JAZDY ASSESSMENT OF ACOUSTIC CLIMATE OF A TRAM AT A TRAM STOP AND DURING A RIDE FRANCISZEK TOMASZEWSKI, MAŁGORZATA ORCZYK GRZEGORZ SZYMAŃSKI, BARTOSZ CZECHYRA OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO TRAMWAJU NA POSTOJU I PODCZAS JAZDY ASSESSMENT OF ACOUSTIC CLIMATE OF A TRAM AT A TRAM STOP AND

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY Załącznik nr 2 WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY A. Hałas i hałas ultradźwiękowy 1. Hałas 1.1. Hałas w środowisku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku

Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku 1 Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku wg PN-EN 458:2006, Ochronniki słuchu. Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej. Dokument przewodni podstawowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt:

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt: emat: Sprawozdanie z hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska Obiekt: Budowa drogi ekspresowej S-17 (Warszawa) Zakręt Lublin Zamość Hrebenne (Lwów) na odcinku granica województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik dalekiego zasięgu z obrotowymi łopatkami ODZA

Nawiewnik dalekiego zasięgu z obrotowymi łopatkami ODZA 1 Nawiewnik dalekiego zasięgu z obrotowymi łopatkami ODZA Nawiewniki ODZA są elementami o zmiennej charakterystyce strumienia. Kierunek wypływu powietrza można regulować od kierunku poziomego, wykorzystywanego

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA HAŁASU NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU PODAJNIKÓW I DRUKAREK

REDUKCJA HAŁASU NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU PODAJNIKÓW I DRUKAREK REDUKCJA HAŁASU NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU PODAJNIKÓW I DRUKAREK Wiesław FIEBIG, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska, ul. Łukaszewicza 7/9, 51-377 Wrocław, wiesław.fiebig@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁT POMIESZCZENIA

KSZTAŁT POMIESZCZENIA KSZTAŁT POMIESZCZENIA Rys. 2.10. Sala Altes Gewandhaus w Lipsku o niepraktykowanym już układzie widowni. Sala istniejąca w latach 1781-1894, znana z pierwszych wykonań wielu znaczących dzieł muzycznych.

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego Załącznik B Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III w zakresie oddziaływania akustycznego miejscowość: Zbiroża gmina: Mszczonów powiat: żyrardowski 1.

Bardziej szczegółowo

Określenie stanowisk pracy, na których występuje zagrożenie hałasem przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego

Określenie stanowisk pracy, na których występuje zagrożenie hałasem przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego Opracowano na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 26-27 września 2013r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

DODATEK C. DANE TECHNICZNE

DODATEK C. DANE TECHNICZNE DODATEK C DANE TECHNICZNE C1 DANE TECHNICZNE MIERNIKA POZIOMU DŹWIĘKU (SLM) Przyrząd SVAN 945A pracujący jako miernik poziomu dźwięku (tryb SLM - Sound Level Meter) spełnia wymagania norm krajowych (PN-79/T-06460)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomiarów emisji nr 135a/10 (zbiornik na olej opałowy lekki o pojemności 60 m 3 )

Sprawozdanie z pomiarów emisji nr 135a/10 (zbiornik na olej opałowy lekki o pojemności 60 m 3 ) EKOLOGIS PO-02/06 z 19.01.2010 Strona 1/7 ŚRODOWISKOWYCH S.C. Siedziba: Laboratorium: Kontakt: ul. S. Wysłoucha 62 52-433 Wrocław ul. M.Skłodowskiej-Curie 55/61 Wrocław 50-369 Budynek Instytutu Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 POMIAR POZIOMU HAŁASU EMITOWANEGO PODCZAS PRACY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH

Ćwiczenie nr 2 POMIAR POZIOMU HAŁASU EMITOWANEGO PODCZAS PRACY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Utrzymanie ruchu maszyn i diagnostyka techniczna Kod przedmiotu: KSU 01434 Ćwiczenie nr 2 POMIAR

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L: Niniejsze uzupełnienie sporządzono w trakcie uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

POMIARY AKUSTYCZNE SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE RAPORT Z POMIARÓW

POMIARY AKUSTYCZNE SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE RAPORT Z POMIARÓW POMIARY AKUSTYCZNE SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE RAPORT Z POMIARÓW Warszawa, listopad 2014 SPIS TREŚCI 1. BADANY OBIEKT 2. ZAKRES POMIARÓW AKUSTYCZNYCH 3. METODYKA

Bardziej szczegółowo