ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH"

Transkrypt

1 ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH Jacek Ulański Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Molekularnej II Warsztaty Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki FlexNet 22 października 2012 Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Molekularnej

2

3 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Fizyki Materii Skondensowanej prof. dr inż. Wojciech Łużny dr hab. inż. Andrzej Bernasik dr Jacek Nizioł dr inż. Paweł Armatys dr inż. Jakub Haberko dr inż. Maciej Śniechowski mgr inż. Mateusz Marzec Pomiary elektryczne i spektroskopowe organicznych/polimerowych struktur cienkowarstwowych Charakterystyka własności strukturalnych, morfologii i składu chemicznego cienkich warstw Badania własności polimerów pochodzenia biologicznego w kontekście zastosowań w optoelektronice (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim) kontakt: dr hab. inż. Andrzej Bernasik, tel.: dr Jacek Nizioł, tel.:

4 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Badania strukturalne cienkich warstw Schematyczna ilustacja teoretycznej różnicy między dyfraktogramami próbek zawierających fazę amorficzną oraz zorientowaną Przykładowy dyfraktogram 2D potwierdzający wymuszoną przez podłoże orientację płaszczyzn krystaliczych naniesionej z materiału małocząsteczkowego Dyfraktometr rentgenowski Panalytical XPertPro wyposażony w zwierciadło Göbel a oraz pełnokątowy goniometr Cel badań: Określanie wpływu podłoża i sposobu nanoszenia na samoistną organizację strukturalną wytworzonej warstwy partly

5 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS) działo jonowe detektor elektronów y x spektrometr masowy obraz topografii powierzchni detektor jonów N widmo mas m/q wiązka pierwotna: Ar + : energia 3 10 kev, prąd μa obszar analizy 1mm 1mm Ga + : energia 5 25 kev, prąd: 0.2-4nA obszar analizy:100μm 100 μm kwadrupolowy spektrometr masowy N y y t t x x profil - rozkład izotopów względem głębokości mapa 2D - powierzchniowy rozkład izotopów mapa 3D - przestrzenny rozkład izotopów zdolność rozdzielcza: głębokościowa: ~10nm powierzchniowa: ~200nm

6 Grupa Nanowarstw Makromolekuł dla elektroniki i biotechnologii Zakład Inżynierii Nowych Materiałów Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Andrzej Budkowski kierownik zespołu Dr Joanna Raczkowska Dr Joanna Zemła Dr Jakub Rysz Mgr Monika Josiek (doktorant) Mgr Kamil Awsiuk (doktorant) kontakt: tel www:

7 Program badań: Tworzenie uporządkowanych struktur w cienkich warstwach makromolekuł organicznych dla potrzeb plastikowej elektroniki oraz biotechnologii z wykorzystaniem procesów samoorganizacji spin-coating blade-coating miękka litografia Samoporządkując się domeny P3AT/PS Powstające samorzutnie mikromacierze białkowe 15mm J. Jaczewska et al. Soft Matter 5 (2009) 234 J. Zemła et al. Soft Matter 8 (2012) 5550

8 Program badań: Charakteryzacji w skali makro, mikro i nano cienkich warstw organicznych System charakteryzacji właściwości elektrooptycznych cienkich warstw organicznych: System do pomiaru współczynnika absorpcji i odbicia cienkich warstw źródło światła AM1.5 2 źródła pomiarowe Keithley 2400 oraz komora środowiskowa do pomiarów charakterystyk I-U ogniw słonecznych, OLED oraz OFET System do pomiarów kąta zwilżania oraz wyznaczania napięcia powierzchniowego metodą kropli wiszącej typu EasyDrop Mikroskop SPM Agilent 5500: pomiary AFM, LFM, SSRM, KFM, MFM, STM komora środowiskowa oraz system grzania (do 250ºC) i chłodzenia (do -30ºC)

9 Program badań: Charakteryzacji w skali mikro i nano struktury 3D cienkich warstw organicznych FF = 0,38 h = 1,66% FF = 0,58 h = 3,46% System statycznej i dynamicznej Spektrometrii Masowej Jonów Wtórnych: Badanie składu chemicznego materiałów nieorganicznych, organicznych Obrazowanie 2D i 3D ze zdolnością rozdzielczą 5-10 nm w kierunku Z oraz do 80nm w płaszczyźnie próbki Doskonała masowa zdolność FF = 49 h = 2,45% C.M. Björström-Svanström, J. Rysz et al. Advanced Materials 21 (2009) 1-6, l. cytowań 23

10 Uniwersytet Rolniczy im.h.kołłątaja w Krakowie Katedra Chemii i Fizyki

11 Zespół Syntezy Organicznej Dr hab. Andrzej Danel Dr Krzysztof Danel Dr Bożena Jarosz Dr Ewa Kulig Dr Paweł Szlachcic Dr Tomasz Uchacz

12 Tematyka badań Zajmujemy się syntezą układów heterocyklicznych na potrzeby optoelektroniki w tym: organiczne diody elektroluminescencyjne OLED oraz organiczne komórki fotowoltaiczne. Syntetyzowane grupy związków organicznych obejmują m.in. 1Hpirazolo[3,4-b]chinoliny, 1H-pirazolo[3,4-b]chinoksaliny, pochodne oksazoli. Otrzymane układy są wykorzystywane dalej w syntezie oligomerów (w tym związków typu spiro) oraz polimerów celem ich wykorzystania w komórkach OLED jako luminofory. Prowadzone są również badania nad możliwością zastosowania w/w związków jako sensorów na kationy (Mg, N, K, Ba, Pb, Zn itp.) w układach biologicznych

13 Struktury syntetyzowanych układów stosowane jako luminofory w OLED 1H-Pirazolo[3,4-b]chinoliny 1H-Pirazolo[3,4-b]chinoksaliny Pochodne 2-fenylo-1,3-benoksazolu Bis-pirazolo[3,4-b; 4,3-e]pirydyny

14 Osiągnięcia W ramach współpracy m.in. z Instytutem Chemii Przemysłowej w Tokio, Academia Sinica na Tajwanie, Politechniką Łódzką, Politechniką Krakowską i Akademią Górniczo-Hutniczą otrzymane luminofory były wykorzystywane w konstruowaniu organicznych komórek EL. Badano następujące typy komórek: - komórki wielowarstwowe konstruowane metodą próżniowego napylania warstw organicznych - komórki jednowarstwowe na bazie poli(n-winylokarbazolu) domieszkowanego luminoforami.

15 ev Komórka trójwarstwowa-próżniowe napylanie przykład AlQ Mg:Ag nm 50 nm 66 nm L max = cd/m 2 η ex=1.17%; η PW =3.62 lm/w; CIE(x,y): 0.28; N TPD N R3 N R2 N N R1 N N N N R 1,R 2 = Me,toluil,Ph,tert-Bu R 3 = NPh 2, tert-bu, CPh 3 J.Funaki, K.Imai, K.Araki, A.Danel, P.Tomasik, Polish.J.Chem., 78, 843 (2004)

16 NPB BPP 2%:TPBI CBP NPB BPP 2%:TPBI ev HOST-GUEST BPP-OLED Mg:Ag 3.7 N N N N N N X N N N N N ITO Mg:Ag 50 nm 46 nm 20 nm 20 nm TPBI BPP Mg:Ag N N N N ITO NPB CBP L = Cd/m 2 ; η ex = 0,75-1,26 [%]; CIE(X,Y)= (0,16-0,20; 0,10-0,41) 6.2

17 Wybrane publikacje dotyczące tematyki OLED Z.He, H.G.Milburn, A.Danel, A.Puchała, P.Tomasik, D.Rasała, J.Mater.Chem., 7, 2323 (1997). A.Danel, Z.He, H.G.Milburn, P.Tomasik, J.Mater.Chem., 9, 339 (1999). Y.T.Tao, E.Balasubramaniam, P.Tomasik,A.Danel, Chem.Mater., 12,2788 (2000). Y.T.Tao, E.Balasubramaniam, P.Tomasik,A.Danel, Appl.Phys.Lett., 77(7),933 (2000). Y.T.Tao, E.Balsubramaniam,A.Danel, B.Jarosz, P.Tomasik, Chem.Mater., 13,1207(2001). Y.T.Tao, E.Balsubramaniam,A.Danel, A.Wisła, P.Tomasik, J.Mater.Chem.,11,768(2001). J.Funaki, K.Imai, K.Araki, A.Danel, P.Tomasik, Polish.J.Chem., 78, 843 (2004). B.Luczyńska,E.Dobruchowska,I.Głowacki,J.Ulański, F.Jasier,D.Neher,A.Danel, J.Appl.Phys., 99, (2006). L.Mu, Z.He, X.Kong, C.Liang, Y.Wang, A.Danel, E.Kulig, H.G.W.Milburn, IEEE/OSA J.Display Technology 7(2), 96 (2011).

18 Propozycje współpracy Synteza organiczna materiałów dla organicznej elektroniki Kontakt: Dr hab. Andrzej Danel Uniwersytet Rolniczy im.h.kołłątaja Katedra Chemii i Fizyki Ul.Balicka Kraków Tel. (012)

19 WYDZIAŁ FIZYKI MATEMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT FIZYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Katedra Fizyki Materiałów kierownik katedry Prof. dr hab. Jerzy Sanetra W ramach katedry w skład zespołu zajmującego się optoelektronika organiczną wchodzą : prof. dr hab. Jan Cisowski, dr Janusz Jaglarz, dr Ewa Gondek, dr inż. Monika Pokladko, mgr inż. Natalia Nosidlak, mgr inż. Edyta Skoczek, mgr inż. Bożena Burtan oraz magistranci i praktykanci. Główne kierunki badan Obliczenia kwantowo chemiczne w celu wytypowania optymalnych materiałów do budowy organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED) oraz organicznych ogniw słonecznych Organiczna elektroluminescencja : budowa oraz charakterystyka wielowarstwowych OLED ów

20 Organiczne ogniwa słoneczne : dobór odpowiednich materiałów oraz budowa organicznych ogniw słonecznych typu heterozłącze objętościowe Elipsometria: pomiary grubości, chropowatości, współczynnika załamania, anizotropii i parametrów polaryzacji cienkich warstw. Zespół opracował oraz zbudował organiczną diodę elektroluminescenyjną ITO/PEDOT:PSS/warstwa organiczna/ca/al której luminancja wynosi 5000Cd/m 2 natomiast wydajność kwantowa 1,8%. Proces odwrotny do elektroluminescencji to efekt fotowoltaiczny polegający na zamianie energii świetlnej na elektryczna. Zbudowano ogniwo słoneczne typu heterozłącze objętościowe, którego wydajność wynosi 3.6%.

21 Politechnika Śląska Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Gliwice Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski Skład Pracowni Polimerów Przewodzących: Dr hab. inż. Jerzy Żak, profesor Pol. Śl. Dr hab. Inż. Wincenty Turek, profesor Pol. Śl. Dr inż. Krzysztof Kozieł Dr inż. Wojciech Domagała Dr inż. Agnieszka Stolarczyk Dr inż. Małgorzata Czichy Dr inż. Roman Turczyn Mgr inż. Sylwia Golba Mgr inż. Krzysztof Karoń Mgr inż. Przemysław Data Mgr inż. Przemysław Ledwoń Mgr inż. Agata Blacha

22 Tematyka badawcza Synteza chemiczna i elektrochemiczna nowych polimerów przewodzących Charakteryzacja spektroskopowa materiałów skoniugowanych Charakteryzacja elektrochemiczna polimerów i oligomerów skoniugowanych Polimery przewodzące do budowy membran separacyjnych Badania polimerów i oligomerów o właściwościach luminescencyjnych Zastosowanie technik sprzężonych do badania nowych materiałów (spektroelektrochemia UV-VIS, FTIR, Ramana, EPR i Spektrofluorymetria, EC-AFM) Polimery przewodzące jako nośniki katalizatorów Skoniugowane polimery metaloorganiczne

23 Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Dyrektor: Prof. dr hab. inż. Marek Samoć - 36 pracowników naukowych (w tym 8 profesorów tytularnych i 7 doktorów hab.) - 26 doktorantów 6 zakładów, z których 4 prowadzą badania w dziedzinie fizyki i chemii materiałów molekularnych Elektronika organiczna i fotonika Badania prowadzone w zakładach: -Fizyki i Chemii Materiałów Molekularnych -Chemii Teoretycznej

24 Badania w dziedzinie elektroniki organicznej prowadzi 8-osobowa grupa Tematyka (eksperyment): Transport i lokalizacja nośników ładunku w organicznych ciałach stałych (niskomolekularne układy polikrystaliczne i polimery, układy semikrystaliczne) Organiczne przełączniki opto-elektryczne (tranzystory polowe o sygnale modulowanym światłem) Tranzystory i diody organiczne wytwarzane z roztworu (drukowane elektrody, polimerowe dielektryki i półprzewodniki, spray) Właściwości elektryczne układów hybrydowych (polimery domieszkowane nanocząstkami, tranzystory, fotowoltaika)

25 Badania w dziedzinie elektroniki organicznej prowadzi 8-osobowa grupa Tematyka (obliczenia kwantowo-chemiczne): Teoretyczne badanie wpływu nieporządku strukturalnego i energetycznego na ruchliwość nośników ładunku w materiałach organicznych Kwantowo-chemiczne modelowanie drutów molekularnych i przełączników molekularnych

26 Wyposażenie Przygotowanie próbek: - ploter materiałowy Sonoplot (możliwość drukowania materiałów na podłożach szklanych, foliach, detale rzędu dziesiątek mikrometrów) - spin coater - aerograf (spray coating) - wanny Langmuira-Blodgett - napylarki do nanoszenia metali i związków organicznych - suszarka próżniowa Charakteryzacja optyczna: - dwuwiązkowe spektrofotometry UV-VIS (Unicam, Perkin-Elmer) - spektrofotometr światłowodowy UV-VIS (Ocean Optics) - źródło UV-VIS ksenonowe 150W, elektronicznie sterowany monochromator - układ filtrów do symulacji widma światła słonecznego -mikroskop fluorescencyjno-polaryzacyjny, metalograficzny (Olympus) Mikroskopia sił atomowych: charakteryzacja powierzchni, pomiar grubości warstw, potencjały powierzchniowe

27 Wyposażenie Charakteryzacja elektryczna: - stanowisko pomiarowe z komorą próżniową - próżniowa komora pomiarowa (termostatowana, chłodzenie woda lub azotem, pomiary optoelektroniczne fotowoltaika, widma fotoprądu, elektroluminescencja, pomiary w atmosferze gazów obojetnych) - 2 elektrometry z wbudowanym źródłem napięcia (Keithley 6517) - programowalne źródło wysokiego napięcia, dzielnik dekadowy (Stanford Research Systems) - precyzyjny miernik impedancji (HP 4824A) - generator funkcyjny - multimetry (HP/Agilent)

28 Reprezentatywne publikacje P. Lutsyk, K. Janus, M. Mikołajczyk, J. Sworakowski, B. Boratyński, M. Tłaczała Long-lived persistent currents in poly(3-octylthiophene) thin film transistors Organic Electronics 11, 490 (2010) P. Lutsyk, K. Janus, J. Sworakowski, G. Generali, R. Capelli, M. Muccini Photoswitching of an n-type organic field effect transistor by a reversible photochromic reaction in the dielectric film J. Phys. Chem. C 115, 3106 (2011) U. Bielecka, P. Lutsyk, K. Janus, W. Bartkowiak, J. Sworakowski Effect of solution aging on morphology and electrical characteristics of regioregular P3HT FETs fabricated by spin coating and spray coating Organic Electronics 12, 1768 (2011) M. Mikołajczyk, P. Toman, W. Bartkowiak Theoretical study of influence of the structural disorder on the charge carrier mobility in triphenylene stacks Chemical Physics Letters 485, 253 (2010). M. M. Mikołajczyk, Ż. Czyżnikowska, P.. Czeleń, U. Bielecka, R. Zaleśny, P. Toman, W. Bartkowiak Quantum chemical study on hole transfer coupling in nucleic acid base complexes containing 7-deazaadenine Chem. Phys. Lett. 537, 94 (2012) Kontakt Prof. dr hab. inż. Juliusz Sworakowski Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartkowiak Dr inż. Krzysztof Janus

29 Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, Wrocław

30 Fotowoltaika organiczna w IEL/OW: Badania w zakresie syntezy polimerów oraz konstrukcji i charakterystyki ogniw fotowoltaicznych organicznych objętościowych prowadzi 8 osobowa grupa kierowana przez dr hab. Agnieszkę Iwan kierownika Pracowni Nowych Technologii, Skonstruowano ogniwo fotowoltaiczne polimerowe objętościowe o sprawności PCE = 2,4%.

31 Fotowoltaika organiczna w IEL/OW: W zakresie ogniw fotowoltaicznych polimerowych prowadzone są obecnie w IEL/OW badania w następujących kierunkach: 1. Synteza nowych polimerów jako warstw aktywnych ogniw fotowoltaicznych polimerowych, 2. Synteza nowych związków ciekłokrystalicznych do zastosowań w fotowoltaice organicznej, 3. Konstrukcja ogniw fotowoltaicznych organicznych, 4. Wykonywanie badań fotowoltaicznych skonstruowanych ogniw fotowoltaicznych organicznych, 5. Badania spektroskopii impedancyjnej skonstruowanych ogniw fotowoltaicznych organicznych, 6. Badania chropowatości powierzchni skonstruowanych ogniw fotowoltaicznych organicznych metodą AFM. H H H N N : S N n

32 IEL/OW dysponuje następującą aparaturą: - do pomiaru absorpcji w zakresie UV-vis zarówno roztworów jak i warstw na podłożu, - do naparowywania warstw metalicznych (CVD, PVD) -do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych - do pomiarów fotowoltaicznych - komora klimatyczna w zakresie od -70 do +90 C i wilgotności w zakresie 25-95%. - do badania odporności na nasłonecznienie: komora z lampą ksenonową o mocy 6500 W o całkowitej powierzchni naświetlania próbek 7200 cm 2. - do nanoszenia warstw (spin-coating i dip-coating) - do prowadzenia syntez organicznych i nieorganicznych - mikroskop optyczny POM - mikroskop AFM - mikroskop SEM - termograwimetria i różnicowa kalorymetria skaningowa (TGA/DSC1) - dyfraktometr XRD z przystawką temperaturową - piece do wygrzewania w 1100 C - urządzenia do pomiaru spektroskopii impedancyjnej

33 Reprezentatywne publikacje: 1.A. Iwan, M. Palewicz, A. Chuchmała, L. Gorecki, A. Sikora, B. Mazurek, G. Pasciak Opto(electrical) properties of new aromatic polyazomethines with fluorene moieties in the main chain for polymeric photovoltaic devices, Synthetic Metals, 162, , A. Iwan, M. Palewicz, M. Ozimek, A. Chuchmala, G. Pasciak Influence of aluminium electrode preparation on PCE values of polymeric solar cells based on P3HT and PCBM, Organic Electronics, 13, , A. Iwan, M. Palewicz, M. Krompiec, M. Grucela-Zajac, E. Schab-Balcerzak, A. Sikora Synthesis, materials characterization and opto(electrical) properties of unsymmetrical azomethines with benzothiazole core, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 97, , M. Palewicz, A. Iwan Photovoltaic phenomenon in polymeric thin layer solar cells, Current Physical Chemistry, ISSN: , 1, 27-54, M. Palewicz, A. Iwan Polimerowe ogniwa słoneczne, POLIMERY, 56 nr 2, , A. Iwan, A. Chuchmała Perspectives of Applied Graphene: Polymer Solar Cells, Progress in Polymer Science,

34 Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk POZNAŃ Zakład Kryształów Molekularnych prof. dr hab. Andrzej Graja, prof. dr hab. Roman Świetlik dr Bolesław Barszcz, dr Andrzej Łapiński, dr Iwona Olejniczak, dr Kornelia Lewandowska, mgr Arkadiusz Frąckowiak, mgr Damian Jankowski, mgr Andrzej Bogucki

35 Intensity Reflectance Lokalizacja ładunku w jednowymiarowych metalach organicznych ze ściśle jednorodnymi stosami molekuł (o-dmttf) 2 X (X = Cl, Br, I ) Struktura kryształu (o-dmttf) 2 Br wiązanie wodorowe C-H Br o-dmttf Badania spektroskopowe: - rozkład ładunku w przewodzących stosach molekuł - parametry struktury pasmowej - natura przejścia metal-izolator (o-dmttf) 2 Br = 633 nm Widma odbiciowe IR (o-dmttf) 2 Br E II c 300 K 275 K 250 K 225 K 200 K 150 K 100 K 60 K 40 K 20 K 5 K Wavenumber (cm -1 ) Widma Ramana (o-dmttf) 2 Br = 633 nm Przewodnictwo elektryczne równolegle do stosu molekuł: σ (300 K)= 150 S/cm Anizotropia: σ σ Temp. 300 K 225 K 150 K 80 K 60 K 40 K 10 K Izostrukturalne kryształy (o-dmttf) 2 X doznają przejścia fazowego metal-izolator w temperaturze T 50 K Wavenumber (cm -1 ) Wavenumber (cm -1 )

36 Absorbance (Arb. units) Spektroskopowe badania przewodników organicznych z wiązaniem halogenowym między molekułami donora i akceptora TCNQ TCNQ Konwersja od stanu neutralnego do E red = stanu V NC NC CN jonowego w krysztale (EDT-TTFI 2 ) 2 (TCNQF) TCNQF NC F F S S S I S I NC NC CN TCNQF TCNQF E red = E red V = V S I NC CN S S S I NC CN EDT - TTFI EDT - 2 TTFI 2 TCNQF E ox = E ox = V V F F NC NC CN CN TCNQF 2 TCNQF 2 E red = E red V = V NC NC CN CN F F NC CN CN E red = V Temperaturowa ewolucja widma IR w obszarze drgań rozciągających C N pokazuje przemianę: TCNQF 0 TCNQF _ EDT-TTFI Struktura warstw EDT-TTFI 2 - TCNQF Wiązanie halogenowe między warstwami 8K 40K 60K 70K 80K 100K 120K 140K 160K 200K 300K Wavenumber (cm -1 )

37 KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2012 Instytut Fizyki Molekularnej Nowy zmodyfikowany korol Polskiej Akademii Nauk KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2012 POZNAŃ Nowy zmodyfikowany korol Diada fuleren-korol K. Lewandowska, B. Barszcz, J. Wolak, A. Graja, M. Grzybowski, D.T. Gryko, Dye & Pigments, (accepted). Zmodyfikowany korol Diada fuleren - korol

38 Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk POZNAŃ Rozkład gęstości ładunku w strukturze korolu i diady korol-fuleren

39 Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk POZNAŃ Elektronowy rezonans paramagnetyczny W temp. pokojowej wszystkie próbki, poza 2T-F, pokazują pojedyncze, symetryczne linie EPR z g= (±0.0001), charakterystyczne dla centrum typu C 60 +

40 Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk POZNAŃ ZAKŁAD KRYSZTAŁÓW MOLEKULARNYCH prof. dr hab. Andrzej Graja tel.: prof. dr hab. Roman Świetlik tel.:

41 POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych Kierownik Zespołu: prof. dr hab. Jan Godlewski, prof. zw. PG Zespół zajmujący się elektroniką organiczną liczy: 8 naukowców: prof. dr hab. J. Godlewski, dr hab. W. Tomaszewicz, dr hab. inż. G. Jarosz, dr hab. W. Stampor, dr inż. J. Szmytkowski, dr inż. P. Grygiel, dr inż. R. Signerski, dr M. Obarowska; 4 doktorantów: mgr inż. Małgorzata Makowska, mgr inż. Justyna Szostak, mgr inż. Paweł Zawadzki, mgr Adam Piłat-Tykocki

42 INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY, POLISH ACADEMY OF SCIENCES ABOUT THE GROUP: ORGANIC PHOTOELECTRONICS GROUP AT IPC-PAS Prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz, Group Head Dr hab. Jerzy Karpiuk Mgr. Ewelina Karolak, PhD student Mgr Oksana Pietraszkiewicz Dr Arkadiusz Listkowski (PolPostdoc III Project) Dr Igor Czerski (PolPostdoc III Project) Mgr Suraj Mal, PhD student (FP7, ITN, M.Curie FINELUMEN Project) Mgr Michał Maciejczyk, PhD student (FNP Int. PhD Project) Three undergraduate students: Marcin Jesień, Alina Majka, Wioleta Osińska

43 INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY, POLISH ACADEMY OF SCIENCES SCIENTIFIC PROFILE Photoluminescent materials based on lanthanide complexes synthesis and spectroscopic studies (FP6 Integrated Project OLLA, , "High Brightness OLED-s for ICT & Next Generation Lighting Applications", COST Action D38, Metal-Based Systems for Molecular Imaging Applications, ( ), FINELUMEN PROJECT Cavity-confined Luminophores for Advanced Photonic Materials: A Training Action for Young Researchers ; ( ). Research on structural impact on broad-band bichromophoric donoracceptor systems photoluminescence, based on tetrahedral spirolinker. Optimisation of white light emitters (J. Karpiuk and E. Karolak). Semiconducting quantum nanostructures for applications in biology and medicine (POIG Project ). Ambipolar Heterotruxenes as Materials for Organic Electronics (FNP Project ) Synthesis and spectroscopic studies of porphycene analogues potential Photodynamic Tumour Therapy agents.

44 INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY, POLISH ACADEMY OF SCIENCES ACHIEVEMENTS AND COOPERATION PROPOSAL Highly photoluminescent materials based on Eu(III) and Tb(III) complexes We look for cooperation with teams in Poland active in manufacturing and testing OLED devices EXISTING FOREIGN COOPERATIONS: FINELUMEN Project: Nicola Armaroli ISOF-CNR, Bologna, Davide Bonifazi, Univ. Namur, Belgium, Kristiaan Neyts, Univ. Gent, Belgium, Kamaras Katalin, RISSPO, Hungary. FNP PhD Project: Ifor Samuel, Organic Semiconductor Centre, Univ. of St. Andrews, Regis Reau, Universite de Rennes 1, Neil Robertson, University of Edinburgh, J.A. Gareth Williams, Durham University

45 INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY, POLISH ACADEMY OF SCIENCES CONTACT Prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Kasprzaka 44/52, tel: , fax:

46 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY LABORATORIUM ORGANICZNYCH I HYBRYDOWYCH MATERIAŁÓW ELEKTROAKTYWNYCH Małgorzata Zagórska Irena Kulszewicz-Bajer Adam Proń Ireneusz Wielgus Magistranci w roku akademickim 2012/2013: Klaudyna Leniarska Joanna Porębska Mariusz Materna Kamil Niedziółka Renata Rybakiewicz Ewa Kurach Paweł Gawryś Paweł Kurach Piotr Bujak Kamil Kotwica Grzegorz Gąbka Łukasz Skórka

47 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY PROFIL BADAWCZY Materiały przewodzące, półprzewodzące, magnetyczne i hybrydowe dla elektroniki organicznej: Synteza polimerów i związków małocząsteczkowych wykorzystywanych jako warstwy aktywne w organicznych tranzystorach polowych oraz w organicznych ogniwach fotowoltaicznych Synteza organicznych związków wysokospinowych. Preparatyka nanokryształów InP, CuInS 2, CuInSe 2, CdSe. Wytwarzanie materiałów hybrydowych złożonych z komponentów organicznych i nanokryształów nieorganicznych lub nanorurek węglowych do wytwarzania ogniw słonecznych. Badania elektrochemiczne, spektroskopowe i strukturalne (we współpracy m.in. z prof. Robertem Nowakowskim z IChF PAN i Davidem Djurado z CEA, Grenoble).

48 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY REPREZENTATYWNE PUBLIKACJE V. Maurel, M. Jouni, N. Onofrio, S. Gambarelli, J.-M. Mouesca, D. Djurado, L. Dubois, J.-F. Jacquot, G. Desfonds and I. Kulszewicz-Bajer, Magnetic properties of a doped linear polyarylamine bearing a high concentration of coupled spins (S=1), Phys. Chem. Chem. Phys., 14, (2012). A. Pron, R.R. Reghu, R. Rybakiewicz, H. Cybulski, D. Djurado, J. V. Grazulevicius, Ma.Zagorska, I. Kulszewicz-Bajer, and Jean-Marie Verilhac Triarylamine Substituted Arylene Bisimides as Solution Processable Organic Semiconductors for Field Effect Transistors. Effect of Substituent Position on Their Spectroscopic, Electrochemical, Structural, and Electrical Transport Properties, Journal of Physical Chemistry C, 115, (2011). P. Gawryś, D. Djurado, J.R. Rimarcik, A. Kornet, D. Boudinet, J.M. Verilhac, V. Lukes, I. Wielgus, M. Zagórska, A. Proń, Effect of N-Substituents on Redox, Optical, and Electronic Properties of Naphthalene Bisimides Used for Field-Effect Transistors Fabrication, Journal of Physical Chemistry B 114, (2010). R. Pokrop, K. Pamula, S. Deja-Drogomirecka, M. Zagórska, J. Borysiuk, P. Reiss, A. Proń. Electronic, electrochemical, and spectroelectrochemical properties of hybrid materials consisting of carboxylic acid derivatives of oligothiophene and cdse semiconductor nanocrystals, Journal of Physical Chemistry C, 113, (2009).

49 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY PROJEKTY BADAWCZE NoE FlexNet Network of Excellence for building up Knowledge for Improved Systems Integration for Flexible Organic and Large Area Electronics (FOLAE) and its Exploitation (Projekt Unijny w ramach FP7/ , No ) TEAM New solution processable organic and hybrid organic/inorganic functional materials for electronics, optoelectronics and spintronics KONTAKT Tel:

50 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Systemów Elektroniczny Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych, ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa Prof. dr hab. Ryszard Jachowicz Dr hab. inż. Jerzy Weremczuk, Dr inż. Grzegorz Tarapata, Dr inż. Daniel Paczesny, Mgr inż. Jacek Sochoń, Mgr inż. Roman Iwaszko, kontakt: Prof. Ryszard Jachowicz, tel.: Dr inż. Grzegorz Tarapata, tel.:

51 Elastyczna elektronika dla mikroczujników, mikrosystemów i komunikacji bezprzewodowej Tematka badawcza czujniki na podłożach elastycznych czujniki drukowane na tekstyliach modelowanie czujników mikrosystemy anteny RFID Wybrana aparatura drukarka ink-jet Dimatix clean-room wirówka analizatory impedancji (Agilent, R&S) mikroskop/profilometr 3D generator plazmy RF [1] Weremczuk J., Tarapata G., Jachowicz R., The ink-jet printing humidity sorption sensor modeling, design, technology and characterization, Measurment Science and Technology, IOP Publishing, Vol. 23, No. 1. Jan [2] Weremczuk J., Tarapata G., Jachowicz R., "Humidity sensor printed on textile with use of ink-jet technology", EUROSENSORS XXVI, , Kraków, Poland

52 Instytut Tele- i Radiotechniczny Centrum Zaawansowanych Technologii Warszawa, Ratuszowa 11 Kierownik Zespołu zajmującego się elektroniką organiczną: dr inż. Józef Gromek Skład zespołu: dr Grażyna Kozioł - Kierownik Centrum, dr. inż. Janusz Sitek, dr. inż. Janusz Borecki, mgr Aneta Araźna, mgr inż. Konrad Futera, mgr inż. Kamil Janeczek, mgr inż. Wojciech Stęplewski, mgr inż. Krzysztof Główne Lipiec, kierunki mgr inż. badań: Marek Kościelski, dr. inż. Piotr Konarski. Badanie organicznych materiałów luminescencyjnych oraz procesów ich nakładania z roztworów w celu wytworzenia źródła światła (dioda OLED) Technologie druku elementów drukowanej elektroniki (w tym InkJeT) Nanomateriały i technologie bezołowiowego montażu podzespołów, lamp LED. Wytwarzanie etykiet RFiD oraz czujników zintegrowanych z identyfikatorem RFID. Badania i pomiary nadrukowanych warstw oraz elektronicznych elementów. Technologie wytwarzania płytek obwodów drukowanych o wysokiej gęstości połączeń na podłożach elastycznych (mikrootwory, podłoża do montażu i zasilania LED i OLED). Charakteryzacja struktur w zakresie analizy składu powierzchni oraz analiza

53 podłoża: Folie PET/ITO, szkło/ito, folie PEN, PET, Kapton oraz papier związki funkcyjne: PEDOT:PSS, PANI, organiczne związki elektroluminescencyjne, materiały polimerowe zawierające nanometale, nanorurki węglowe, grafen Techniki druku: InkJet, sitodruk, spin coating Wyposażenie laboratorium: Skaningowy mikroskop elektronowy, Mikroskop sił atomowych, mikroskop optyczny i metalograficzny, spektrofotometr UV-ViS, SIMS i GDMS, komora klimatyczna, dry box, napylarka do nanoszenia warstw metali i związków organicznych, 2 drukarki InkJet, spin coater z oprzyrządowaniem niezbędnym do suszenia i obróbki nadrukowywanych cienkich warstw, komora beztlenowa rękawicowa typu Glove box, spektrofotometr rentgenowski Fischerscope X-Ray XDV-SD, stanowisko do badania lepkości, napięcia powierzchniowego Przykłady wykonanych i pomiaru modeli; chropowatości powierzchni. Antena RFiD Dioda OLED Znak graficzny Kontakt: Ścieżka przewodząca na papierze - druk strumieniowy Grażyna Kozioł tel.: wewn

54 Sienkiewicza 112, Lodz, Poland Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk Sienkiewicza 112, Łódź Zespół Struktury Powierzchni Materii Miękkiej prof. dr hab. Adam Tracz; 2 doktorantów, 2 wakaty Otrzymywanie i badanie właściwości silnie zorientowanych warstw półprzewodników organicznych metodą strefowego odparowania rozpuszczalnika ( zone casting) Przykłady zastosowania metody zone casting: - warstwy do tranzystorów polowych - silnie zorientowane warstwy wykazujące nieliniowe właściwości optyczne

55 Sienkiewicza 112, Lodz, Poland Cienkie warstwy do tranzystorów polowych JACS 125, 1682 (2003) THIN SOLID FILMS 517, 982 (2008) Organic Electronics 9, 143, 2008 O O O S S O O O C 12 H 25 O N N OC 12 H 25 C 12 H 25 O N N OC 12 H µm 100 mm

56 Sienkiewicza 112, Lodz, Poland - silnie zorientowane warstwy wykazujące nieliniowe właściwości optyczne Host Guest perhydrotriphenylene (PHTP) N,N-dimethyl-4(4-nitrophenylazo)-aniline (DNAA) Second Harmonic Generation (SHD) nm 532 nm) (a) Warstwa PHTP/DNAA - widok w białym świetle odbitym (biała strzałka kierunek wzrostu) (b) warstwa oświetlona w ciemności wiązką laserową (długość fali 1064 nm) o polaryzacji wzdłuż kierunku wzrostu (strzałka czerwona ) W wyniku generacji drugiej harmonicznej próbka emituje światło zielone (532 nm) Optical Materials, 33, 1464 (2010)

57 a = 5.21 nm Sienkiewicza 112, Lodz, Poland Zastosowanie mikroskopii sił atomowych (AFM) in situ w różnych temperaturach i analizy termo-optycznej (TOA) do badań przejść fazowych i zmian morfologicznych w cienkich warstwach materiałów organicznych (jako metod komplementarnych do badań skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) i dyfrakcji promieniowania X (XRD) ) RO RO RO N N N N H H N N N N OR OR T > 60 C a=5.21 nm; 70 C b = 3.25 nm a = 3.22 nm

58 W Pracowni Syntezy Materiałów Funkcjonalnych CBMiM PAN w Łodzi zajmujemy się syntezą i badaniami właściwości przestrzennie rozbudowanych układów zawierających sprzężone wiązania typu π. Możemy syntezować zarówno małe cząsteczki jak i oligomery lub polimery. W Katedrze Badań Strukturalnych i Materiałowych w AJD w Częstochowie zajmujemy się badaniami wykorzystującymi rentgenograficzną analizę struktury kryształów oraz dyfraktometrię proszkową. Kierownik Zespołów: prof. dr hab. Piotr Bałczewski, Zespół zajmujący się organiczną elektroniką i optoelektroniką w CBMiM PAN w Łodzi: dr Agnieszka Bodzioch ( , staż USA); dr Marek Koprowski mgr Joanna Skalik; mgr Emilia Kowalczyk; Student PŁ Maciej Danek. Zespól w AJD w Częstochowie; dr Bernard Marciniak dr Ewa Różycka-Sokołowska mgr Grzegorz Kowalczyk Patenty i publikacje: [1] P. Bałczewski, M. Koprowski, A. Bodzioch, B. Marciniak, E. Różycka-Sokołowska, J. Org. Chem., 2006, 71, 2899; [2] P. Bałczewski A. Bodzioch, E. Różycka-Sokołowska, B. Marciniak, P. Uznański, Chem. Eur. J., 2010, 16, 2392; [3] Nowe skondensowane węglowodory poliaromatyczne i poliheteroaromatyczne, sposób ich wytwarzania, oraz związki pośrednie, P. Bałczewski, A. Bodzioch, M. Koprowski, Zgłoszenie patentowe , P , [4] Nowe skondensowane węglowodory poliaromatyczne i poliheteroaromatyczne, sposób ich wytwarzania, oraz związki pośrednie, P. Bałczewski, A. Bodzioch, J. Skalik, M. Koprowski, Zgłoszenie patentowe , P , [5] Sposób wytwarzania policyklicznych, skondensowanych węglowodorów aromatycznych i heteroaromatycznych, P. Bałczewski, A. Bodzioch, J. Skalik: Zgłoszenie Patentowe , P , [6] A. Bodzioch, B. Marciniak, E. Różycka-Sokołowska, J. K. Jeszka, P. Uznański, S. Kania, J. Kuliński, P. Bałczewski, Chem. Eur. J., 2012, 18, [7] P. Bałczewski, A. Bodzich, J. Skalik, M. Koprowski na podstawie zgłoszenia P z A method of preparation of polycyclic, fused aromatic and heteroaromatic hydrocarbons and intermediates, European Patent Application,

59 Ar I X OR Ar II Y Dendrimer Oferta: Ar I X OR Ar II Y Polymer W Pracowni Syntezy Materiałów Funkcjonalnych CBMiM PAN w Łodzi zajmujemy się syntezą produktów czynnych biologicznie oraz syntezą przestrzennie rozbudowanych układów zawierających sprzężone wiązania typu π do zastosowań w organicznej elektronice i optoelektronice. Możemy syntezować zarówno małe cząsteczki jak i oligomery lub polimery. Przy użyciu opracowanej w naszej Pracowni i opatentowanej metody syntezy, możemy otrzymywać nieznane, skondensowane, wielo (3,4,5 i więcej)pierścieniowe węglowodory aromatyczne i heteroaromatyczne, które możemy łączyć w większe struktury. We współpracy z 9 Zakładami i Katedrami z 5 krajowych uczelni i jednostek PAN (PŁ, UŁ, PW, AJD i macierzystej, multidyscyplinarnej jednostki CBMiM PAN), uczestniczymy w badaniach właściwości powierzchni, właściwości optycznych i elektrycznych w roztworze, w cienkich warstwach i kryształach otrzymanych połączeń organicznych. Dzięki stałym, strukturalnym powiązaniom z Katedrą Badań Strukturalnych i Materiałowych AJD w Częstochowie, oferujemy również badania dotyczące wzrostu, struktury i charakterystyki kryształów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych za pomocą rentgenograficznej analizy struktury kryształów oraz badania cienkich warstw za pomocą dyfraktometrii proszkowej. Nasz Zespół w CBMiM PAN liczy 8 osób, w tym 3-4 osoby zajmujące się stale syntezą i badaniami materiałów dla organicznej elektroniki i optoelektroniki. Jedna osoba przebywa na naukowym stażu w Vanderbilt University (Nashville, Tennessee, USA).W pracach uczestniczą dodatkowo studenci z PŁ i UŁ, którzy zgłaszają się do nas, zainteresowani powyższą problematyką. Nasz drugi zespół w AJD w Częstochowie liczy 3 osoby.

60 Policykliczne, skondensowane węglowodory (hetero)aromatyczne zsyntezowane według własnej metodologii Praca finansowana z grantów MNISW: , N /0620; , N N , , N N i POIG nr /10.

61 O O Analiza powierzchni cienkich warstw za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego i mikroskopu sił atomowych (AFM) oraz właściwości optycznych heksahydroksylopodstawionych pochodnych antracenu w roztworze i ciele stałym (w cienkiej warstwie) OMe OMe OMe O Me Ф F = 0.32 O O O OMe OMe OMe Ф F = 0.29 Ф F = 0.26

62 Kierownik Zespołu: prof. dr hab. Izabella Krucińska Zespół siedmioosobowy (w tym 4 naukowców i 3 doktorantów) Główne kierunki badań: 1. Materiały sensoryczne dla odzieży tekstronicznej 2. Materiały sensoryczne dla technicznych wyrobów włókienniczych Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej

63 Wytwarzanie włókniny w procesie elektroprzędzenia Obraz mikroskopowy włókniny utworzonej z nanowłókien PEO w procesie elektroprzędzenia (SEM), Obraz AFM włókna polikaprolaktonu z 10 % roztworu polimeru Stanowisko do elektroprzędzenia z roztworu

64 Wytwarzanie włókniny melt-blown Obraz mikroskopowy włókniny utworzonej z mikrowłókien PP/PCL w procesie melt-blown (SEM) Stanowisko do malt-blown

65 R, kω Drukowanie: ścieżki na tekstyliach Techniki druku: sitodruk, druk strumieniowy Stosowane substancje funkcjonalizujące: polipirol syntetyzowany chemicznie i domieszkowany, nanorurki węglowe Kompozycja funkcjonalizująca Substrat tekstylny drukowanie, utrwalanie UV wydruki o właściwościach elektroprzewodzących, właściwościach sensorycznych, bakteriostatycznych time, s Odpowiedzi rezystancyjne dzianiny zadrukowanej nanorurkami węglowymi poddanej procesowi Drukarka cyfrowa PIXDRO

66 Reakcja na cykliczne zmiany temperatury, tkaniny poliestrowej zadrukownej kompozycją atramentową na bazie nanorurek węglowych Stanowisko do badania sensoryczności na bodziec termiczny Reakcja na cykliczne zmiany temperatury, sensorycznej włókniny wykonanej techniką melt-blown z polimeru PP/PCL z nanododatkami

67 R (rel)= (R -R i)/r Reakcja na cykliczną obecność oparów acetonu(100ppm), sensorycznej włókniny wykonanej techniką melt-blown z polimeru PLA z nanododatkami 0-0,5-1 -1, T ime [s] Reakcja na cykliczną obecność oparów toluenu (100ppm), sensorycznej włókniny wykonanej techniką elektroprzędzenia z polimeru PEO z nanododatkami Stanowisko do badania sensoryczności na opary

68 Prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska Tel a) b) Prototyp rękawiczki reagującej na ruchy palca (a), Opaska reagująca na ruch klatki piersiowej, umożliwiającej monitorowanie oddechu (b).

69 Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny Katedra Fizyki Molekularnej 12 pracowników naukowych, 10 doktorantów, 3 prac. inż.-tech. kierownik: Prof. dr hab. Jacek Ulański Główne kierunki badań związanych z elektroniką organiczną 1. Wytwarzanie warstw, kompozytów i nanokompozytów organicznych o kontrolowanej morfologii wykazujących właściwości przewodzące, półprzewodzące, fotoprzewodzące i elektroluminescencyjne. 2. Badanie właściwości elektrycznych i optycznych materiałów do zastosowań w organicznych elementach opto-elektronicznych 3 Wytwarzanie i badanie: - organicznych tranzystorów polowych, - diod elektroluminescencyjnych, - ogniw fotowoltaicznych. Osoby kontaktowe: prof. Jacek Ulański: dr Ireneusz Głowacki: dr Jarosław Jung dr Beata Łuszczyńska

70 Główne techniki badawcze: Clean-room i linia 4 komór rękawicowych do wytwarzania i badania elementów elektroniki organicznej w atmosferze gazu obojętnego. Unikalne układy do badania: wydajności kwantowej fotogeneracji, mechanizmów pułapkowania i rekombinacji nośników ładunku metodami fotozaniku ładunku powierzchniowego, prądów termicznie stymulowanych i termoluminescencji Układy pomiarowe do badań: tranzystorów polowych, ogniw fotowoltaicznych (z symulatorem światła słonecznego AM 1,5), fotoprzewodnictwa i elektroluminescencji. Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna (Novocontrol) Spektrometr Ramana T64000 Jobin-Yvon z mikroskopem konfokalnym Spektrometr FT Raman LabRam Brucker z mikroskopem Ramanscope Spektrofluorymetr Fluorolog-3 Jobin-Yvon z mikroskopem epifluorescencyjnym NIKON ECLIPSE TE 2000 UV-Vis Spektrometer VARIAN Cary 5000 ze sferą całkującą AFM (Solver Pro) przeznaczony do badania warstw organicznych Profilometr

71 Kompozyty wielofunkcyjne półprzewodnik/dielektryk dla OFETs z kanałem typu n Półprzewodnik typu n: Dielektryk/podłoże: PMMA M w = , T g = 105 C PTCDI-C5 (3) - SynTec GmbH Wolfen, Dysza PC Lexan (Goodfellow) M w = , T g = 150 C włókna PTCDI-C5(3) Przesuwające się podłoże dielektryk polimer

72 Laboratorium Elektroniki Organicznej photocurrent density [A/cm 2 ] photocurrent density [A/cm 2 ] IPCE (norm.) IPCE (norm.) Organic Photovoltaic Cells and Photodiodes (OPV) n-type 0,8 Organic Photovoltaic Cells and Photodiodes (OPV) 0,6 n-type p-type p-type ITO electrode - kathode ITO electrode - kathode Al electrodes - anode Al electrodes - anode active layer active layer Tworzenie zintegrowanych, wielko powierzchniowych układów Organic & Large Area Electronics (OLAE) (RFID, baterie słoneczne, sterowane matryce diodowe, fotodetektory, czujniki) glass support glass support 1,0x10-5 1,0x10-5 1,0 0,0 0,0 0,2 0,4 U [V] 0,0 0,0 0,2 0,4 U [V] 0,8 0,6 0,4 0,2 1,0 0,4 0,2 0, wavelenght (nm) 0, wavelenght (nm)

73 Współpracownicy dr Ireneusz Głowacki, dr Jarosław Jung, dr Agnieszka Ślązak, dr Beata Łuszczyńska, dr Gabriela Wiosna-Sałyga, dr Sylwia Kotarba, Doktoranci: Izabela Tszydel, Magdalena Kucińska, Remigiusz Grykien, Krzysztof Kisiel Byli doktoranci: dr Ewa Dobruchowska, dr Roman Wojciechowski, dr Paweł Miśkiewicz (obecnie Merck), dr Andrzej Rybak (obecnie ABB), dr Aneta Kowalska, dr Agnieszka Mierczyńska -Vasilev (obecnie Univ. South Australia), dr Zbigniew Szamel (obecnie CSEM); dr Michał Wiatrowski (obecnie EIF), Tomasz Marszałek obecnie MPI-P Mainz), Współpraca: Waldemar Maniukiewicz, Andrzej Nosal, Maciej Gazicki-Lipman, Zbigniew Lisik, Krzysztof Jeszka (PŁ); Małgorzata Zagórska, Adam Proń (PW); Adam Tracz, Piotr Bałczewski, Józef Drabowicz (CBMiM PAN); Juliusz Sworakowski, Marek Samoć (PWr); Andrzej Graja, Roman Świetlik (IFM PAN); Jacek Nizioł (AGH); A. Danel (URK) Partnerzy zagraniczni z projektów: IP DISCEL; IP NAIMO; NoE Nanofun-Poly (6FP) NoE PolyNet; NoE FlexNet (7FP)

74 Wybrane publikacje: Plastic electronics nanomaterials for opto-electronic applications E. Dobruchowska, I. Głowacki, J. Jung, M. Wiatrowski, J. Ulanski, in White book: Polymer Nanoscience and Nanotechnology, a European Perpective Ed. J.-P.Pascault, S. Russo, R.J.J. Williams, pp , ISBN: (2008) Thermoluminescence of the blue light-emitting system based on poly(9-vinylcarbazole) doped with a pyrazoloquinoline dye B. Luszczynska, E. Dobruchowska, I. Glowacki, A. Danel, J. Ulanski; J. Lumin., (2009) Self-assembly of polyperylenediimide based semiconductor on polymer substrate, M. Wiatrowski, E. Dobruchowska, W. Maniukiewicz, U. Pietsch, J. Kowalski, Z. Szamel, J. Ulanski, Thin Solid Films, 18, (2010) Anisotropy in structural and physical properties in tetrathiafulvalene derivatives-based zone-cast layers as seen by Raman spectroscopy, UV-visible spectroscopy, and field effect measurements S. Kotarba, J. Jung, A. Kowalska, T. Marszalek, M. Kozanecki, P. Miskiewicz, M. Mas-Torrent, C. Rovira, J. Veciana, J. Puigmarti-Luis, J. Ulanski; J. Appl. Phys, 108, (2010) Role of geometry, substrate and atmosphere on performance of OFETs based on TTF derivatives T. Marszalek, A. Nosal, R. Pfattner, J. Jung, S. Kotarba, M. Mas-Torrent, B. Krause, J. Veciana, M. Gazicki-Lipman, C. Crickert, G. Schmidt, C. Rovira, J. Ulanski; Org. Electron., 13, (2012) Conductivity Measurements I. Glowacki, J. Jung, J. Ulanski, and A. Rybak, in: K. Matyjaszewski and M. Möller (eds.) Polymer Science: A Comprehensive Reference, Vol. 2, pp , Amsterdam: Elsevier BV (2012). Persistent photoexcitation effect on the poly(3-hexylthiophene) film: Impedance measurement and modelling C. H. Kim, K. Kisiel, J. Jung, J. Ulanski, D. Tondelier, B. Geffroy, Y. Bonnassieux, G. Horowitz; Synth. Met., 162, (2012) High-mobility and low turn-on voltage n-channel OTFTs based on solution processable derivative of naphthalene bisimide I. Tszydel, M. Kucinska, T. Marszalek, R. Rybakiewicz, A. Nosal, J. Jung, M. Gazicki-Lipman, C. Pitsalidis, C. Gravalidis, S. Logothetidis, M. Zagorska and J. Ulanski; Adv. Funct. Mat., 22, (2012)

75 Ostatnio realizowane najważniejsze projekty europejskie 1. Nanoscale of Integrated Processing of Self-Organizing Multifunctional Organic Materials (Integrated Project NAIMO, 6th European Frame Programme) 2. Nanostructured and Functional Polymer-Based Materials and Nanocomposites (NoE NANOFUN-POLY, 6th European FP), followed by: ECNP S.c.a.r.l. - European Centre for Nanostructured Polymers 3. Dielectric Spectroscopy and Complementary techniques for molecular Dynamic Study of Polymers and Organic Crystals (Marie Curie Host Fellowships for Transfer of Knowledge: Project DIELPOL, 6th European FP) 4. Organic and large-area electronics, visualisation and display systems (Network of Excellence PolyNet, 7th European FP) 5. Network of Excellence for building up Knowledge for improved Systems Integration for Flexible Organic and Large Area Electronics (FOLAE) and its exploitation (Network of Excellence FlexNet, 7th European FP)

76 ECNP S.c.a.r.l. European Centre for Nanostructured Polymers Founder partners of ECNP: INSTM (Italian Consortium of Materials Science and Technology), INSA VALOR (Lyon, France), IPF (Leibniz-Institute of Polymer Research Dresden, Germany), INASMET (San Sebastian, Spain), FORTH (Foundation for Research and Technology Hellas, Patras, Greece), SICOMP (Swedish Institute of Composites, Pitea, Sweden), TUL (Technical University of Lodz, Poland), UMBRIA INNOVATION (Terni, Italy) The Chairman of the Board of ECNP: Prof. Josè M. Kenny from the University of Perugia (UdR INSTM, Italy) The Vice-Chairman: Prof. Jean-Francois Gerard from UMR CNRS 5627 Ingénierie des Matériaux Polymères, Laboratoire des Matériaux Macromoléculaires, INSA (Lyon, France).

77

dr inż. Ewa Dobruchowska Pokój: 106-14 H E-mail: ewa.dobruchowska@tu.koszalin.pl Tel.: 94-3486-651 Działalność naukowa

dr inż. Ewa Dobruchowska Pokój: 106-14 H E-mail: ewa.dobruchowska@tu.koszalin.pl Tel.: 94-3486-651 Działalność naukowa dr inż. Ewa Dobruchowska Pokój: 106-14 H E-mail: ewa.dobruchowska@tu.koszalin.pl Tel.: 94-3486-651 Działalność naukowa Badania w zakresie projektowania i preparatyki warstw organicznych, nieorganicznych

Bardziej szczegółowo

Organiczne ogniwa słonecznes. Ogniwa półprzewodnikowe. p przewodnikowe zasada ania. Charakterystyki fotoogniwa

Organiczne ogniwa słonecznes. Ogniwa półprzewodnikowe. p przewodnikowe zasada ania. Charakterystyki fotoogniwa j Elektronika plastikowa i organiczna Organiczne ogniwa słonecznes Ogniwa półprzewodnikowe p przewodnikowe zasada działania ania Charakterystyki fotoogniwa współczynnik wypełnienia, wydajność Moc w obwodzie

Bardziej szczegółowo

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Ulański

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Ulański Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka Kierownik: prof. dr hab. Jacek Ulański Porzuć schematy Fizyka Elektrotechnika to tylko tło Specjalności Kierunek: Specjalność: Chemia Chemia i Fizyka Polimerów

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii

Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii sprawozdanie za okres X 2008 XII 2009 Prof. dr hab. Jan Misiewicz www.cmzin.pwr.wroc.pl Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii (CMZiN) Jest

Bardziej szczegółowo

Elektronika z plastyku

Elektronika z plastyku Elektronika z plastyku Adam Proń 1,2 i Renata Rybakiewicz 2 1 Komisariat ds Energii Atomowej, Grenoble 2 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Elektronika krzemowa Krzem Jan Czochralski 1885-1953

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w fotowoltaice, sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła Dydaktyka Dużo czasu wolnego na prace własną Wiedza + doświadczenie - Techniki mikromontażu elementów

Bardziej szczegółowo

InTechFun. Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur. II Spotkanie Realizatorów Projektu Warszawa maja 2009 r.

InTechFun. Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur. II Spotkanie Realizatorów Projektu Warszawa maja 2009 r. Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun Politechnika Śląska (PŚl-2) ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT NAZWA: Politechnika

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne to projekt kluczowy w ramach Działania 13.1 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Monika KWOKA, Jacek SZUBER Instytut Elektroniki Politechnika Śląska Gliwice PLAN PREZENTACJI 1. Podsumowanie dotychczasowych prac:

Bardziej szczegółowo

Jacek Ulański Łódź, 11. 11. 2015 Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116

Jacek Ulański Łódź, 11. 11. 2015 Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116 Jacek Ulański Łódź, 11. 11. 2015 Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116 Recenzja pracy doktorskiej mgr. Arkadiusza Frąckowiaka p.t. Lokalizacja ładunku w przewodnikach

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1M L.p. Przedmiot 1. Biochemia 60 30 E 30 Z 5 2. Chemia jądrowa 60 30 E 30 Z 5 Blok przedmiotów 3. kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Kompozyty nanowarstw tytanianowych z udziałem związków cynku i baru synteza i właściwości

Kompozyty nanowarstw tytanianowych z udziałem związków cynku i baru synteza i właściwości Agnieszka Opasińska 161381 POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNY Kompozyty nanowarstw tytanianowych z udziałem związków cynku i baru synteza i właściwości Praca zrealizowana w Katedrze Fizyki Molekularnej

Bardziej szczegółowo

Charakteryzacja właściwości elektronowych i optycznych struktur AlGaN GaN Dagmara Pundyk

Charakteryzacja właściwości elektronowych i optycznych struktur AlGaN GaN Dagmara Pundyk Charakteryzacja właściwości elektronowych i optycznych struktur AlGaN GaN Dagmara Pundyk Promotor: dr hab. inż. Bogusława Adamowicz, prof. Pol. Śl. Zadania pracy Pomiary transmisji i odbicia optycznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 grudnia 2010

Gdańsk, 16 grudnia 2010 POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa 27 80-233 Gdańsk prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński tel. 58 348 63 57 fax. 58 347 14 15 Przewodniczący Rady Koordynator

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2)

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Pracownia Optyki Nieliniowej

Pracownia Optyki Nieliniowej Skład osobowy: www.if.pw.edu.pl/~nlo Kierownik pracowni: Prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz Kierownik laboratorium Dr inż. Urszula Laudyn Dr inż. Michał Kwaśny Dr inż. Filip Sala Dr inż. Paweł Jung Doktoranci:

Bardziej szczegółowo

Jacek Ulański Łódź, 30. 09. 2014 Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116

Jacek Ulański Łódź, 30. 09. 2014 Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116 Jacek Ulański Łódź, 30. 09. 2014 Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116 Recenzja pracy doktorskiej mgr. Janusza Szeremety pt. Nieliniowe efekty optyczne i efekty

Bardziej szczegółowo

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Projekt SONATA BIS 4, Wydział Chemii UJ, Kraków

Projekt SONATA BIS 4, Wydział Chemii UJ, Kraków Zaproszenie do udziału w realizacji projektu NCN SONATA BIS (UMO-2014/14/E/ST5/00357) Nanoprzestrzenna inżynieria krystaliczna nowych rozgałęzionych magnetyków molekularnych Kierownik projektu: dr hab.

Bardziej szczegółowo

II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM. Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r.

II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM. Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r. II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r. Centrum Konferencyjne Mrówka Warszawa - Powsin Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW 1 Cel badań: ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem biomateriałów w medycynie Rodzaje badań: 1. Badania biofunkcyjności implantów, 2. Badania degradacji implantów w środowisku

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Teoretyczne badania związków kompleksowych i metaloorganicznych,

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski Photovoltaic and Sensors in Environmental Development of Malopolska Region ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 1 Instytut Technologii Elektronowej ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2015/16 zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom 1. Anna Celebańska Ceramiczna elektroda węglowa modyfikowana oksydazą bilirubiny jako biokatoda w jednokomorowym ogniwie tlenowo-cynkowym

Bardziej szczegółowo

Elektrochemiczne metody skaningowe i ich zastosowanie w in ynierii korozyjnej

Elektrochemiczne metody skaningowe i ich zastosowanie w in ynierii korozyjnej Elektrochemiczne metody skaningowe i ich zastosowanie w in ynierii korozyjnej 1 2 NR 147 Julian Kubisztal Elektrochemiczne metody skaningowe i ich zastosowanie w in ynierii korozyjnej Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Wroczyński kierownik dr inż. Marcin Gnyba zca. kierownika Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych PG

dr inż. Piotr Wroczyński kierownik dr inż. Marcin Gnyba zca. kierownika Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych PG dr inż. Piotr Wroczyński kierownik dr inż. Marcin Gnyba zca. kierownika Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych PG POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Kamil Wróbel Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Kierownik pracy: prof. dr hab. A. Czerwiński Opiekun pracy: dr M. Chotkowski

Bardziej szczegółowo

Aparatura do osadzania warstw metodami:

Aparatura do osadzania warstw metodami: Aparatura do osadzania warstw metodami: Rozpylania mgnetronowego Magnetron sputtering MS Rozpylania z wykorzystaniem działa jonowego Ion Beam Sputtering - IBS Odparowanie wywołane impulsami światła z lasera

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki specjalność FOTONIKA 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) FIZYKA TECHNICZNA Charakterystyka wykształcenia: - dobre

Bardziej szczegółowo

Materiałoznawstwo elektryczne Electric Materials Science

Materiałoznawstwo elektryczne Electric Materials Science Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW. w inżynierii rolniczej i agrofizyce. pod redakcją AGNIESZKI KALETY

METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW. w inżynierii rolniczej i agrofizyce. pod redakcją AGNIESZKI KALETY METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW w inżynierii rolniczej i agrofizyce pod redakcją AGNIESZKI KALETY Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Przedmowa... 7 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 11 1. Techniki pomiarowe

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa, PL INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, PL

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa, PL INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, PL PL 221135 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221135 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 399454 (22) Data zgłoszenia: 06.06.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Diody elektroluminescencyjne na bazie GaN z powierzchniowymi kryształami fotonicznymi

Diody elektroluminescencyjne na bazie GaN z powierzchniowymi kryształami fotonicznymi Diody elektroluminescencyjne na bazie z powierzchniowymi kryształami fotonicznymi Krystyna Gołaszewska Renata Kruszka Marcin Myśliwiec Marek Ekielski Wojciech Jung Tadeusz Piotrowski Marcin Juchniewicz

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zjawisk elektryczno-cieplnych w ultrafioletowej diodzie elektroluminescencyjnej

Modelowanie zjawisk elektryczno-cieplnych w ultrafioletowej diodzie elektroluminescencyjnej Modelowanie zjawisk elektryczno-cieplnych w ultrafioletowej diodzie elektroluminescencyjnej Robert P. Sarzała 1, Michał Wasiak 1, Maciej Kuc 1, Adam K. Sokół 1, Renata Kruszka 2, Krystyna Gołaszewska 2

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne 1 Generacja optyczna swobodnych nośników Fotoprzewodnictwo σ=e(µ e n+µ h p) Fotodioda optyczna generacja par elektron-dziura pole elektryczne złącza rozdziela parę

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Banaś Dagmara Zemła WPPT/OPTOMETRIA

Aleksandra Banaś Dagmara Zemła WPPT/OPTOMETRIA Aleksandra Banaś Dagmara Zemła WPPT/OPTOMETRIA B V B C ZEWNĘTRZNE POLE ELEKTRYCZNE B C B V B D = 0 METAL IZOLATOR PRZENOSZENIE ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH B C B D B V B D PÓŁPRZEWODNIK PODSTAWOWE MECHANIZMY

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Katarzyna Leszczyńska-Sejda Katowice, grudzień 2013 pracownicy przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów

Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych koordynowanej przez

Bardziej szczegółowo

Skaningowy Mikroskop Elektronowy. Rembisz Grażyna Drab Bartosz

Skaningowy Mikroskop Elektronowy. Rembisz Grażyna Drab Bartosz Skaningowy Mikroskop Elektronowy Rembisz Grażyna Drab Bartosz PLAN PREZENTACJI: 1. Zarys historyczny 2. Zasada działania SEM 3. Zjawiska fizyczne wykorzystywane w SEM 4. Budowa SEM 5. Przygotowanie próbek

Bardziej szczegółowo

Plan studiów ZMiN, II stopień, obowiązujący w roku 2016/2017 A. Specjalizacja fotonika i nanotechnologia

Plan studiów ZMiN, II stopień, obowiązujący w roku 2016/2017 A. Specjalizacja fotonika i nanotechnologia Załącznik nr do programu kształcenia ZMiN II stopnia Plan studiów ZMiN, II stopień, obowiązujący w roku 206/20 A. Specjalizacja fotonika i nanotechnologia I semestr, łączna :, łączna liczba punktów : 0

Bardziej szczegółowo

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu NANO jako droga do innowacji Uniwersytet Śląski w Katowicach Oferta dla partnerów biznesowych Potencjał badawczy Założony w

Bardziej szczegółowo

Elektrolity polimerowe. 1. Modele transportu jonów 2. Rodzaje elektrolitów polimerowych 3. Zastosowania elektrolitów polimerowych

Elektrolity polimerowe. 1. Modele transportu jonów 2. Rodzaje elektrolitów polimerowych 3. Zastosowania elektrolitów polimerowych Elektrolity polimerowe 1. Modele transportu jonów 2. Rodzaje elektrolitów polimerowych 3. Zastosowania elektrolitów polimerowych Zalety - Giętkie, otrzymywane w postaci folii - Lekkie (wysoka gęstość energii/kg)

Bardziej szczegółowo

Monochromatyzacja promieniowania molibdenowej lampy rentgenowskiej

Monochromatyzacja promieniowania molibdenowej lampy rentgenowskiej Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakładu Krystalografii ul. Bankowa 14, pok. 133, 40 006 Katowice tel. (032)359 1503, e-mail: izajen@wp.pl, opracowanie: dr Izabela Jendrzejewska Laboratorium z Krystalografii

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e = = 1 Å

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e  = = 1 Å Wykład 12 Fale materii: elektrony, neutrony, lekkie atomy Neutrony generowane w reaktorze są spowalniane w wyniku zderzeń z moderatorem (grafitem) do V = 4 km/s, co odpowiada energii E=0.08 ev a energia

Bardziej szczegółowo

II Warsztaty Konfokalnej Mikroskopii Ramanowskiej, SERS, AFM, SNOM

II Warsztaty Konfokalnej Mikroskopii Ramanowskiej, SERS, AFM, SNOM II Warsztaty Konfokalnej Mikroskopii Ramanowskiej, SERS, AFM, SNOM Rejestracja: http://mitr.p.lodz.pl/raman/brozek/pliki/br ozekform.html Kontakt: Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej Międzyresortowy

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-

Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów badawczych poszczególnych Katedr

Bardziej szczegółowo

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Nanomateriałów Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa 27 80-233

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA LIX Zeszyt 257

WARSZAWA LIX Zeszyt 257 WARSZAWA LIX Zeszyt 257 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9 WYKAZ SKRÓTÓW... 10 1. WPROWADZENIE... 13 2. MIKROSKOPIA SI ATOMOWYCH PODSTAWY... 17 2.1. Podstawy oddzia ywa ostrze próbka... 23 2.1.1. Modele fizyczne

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007 r. Kierownik

Bardziej szczegółowo

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski Jarosław Rochowicz Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Praca magisterska Wpływ napięcia podłoża na właściwości mechaniczne powłok CrCN nanoszonych

Bardziej szczegółowo

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Beneficjentem jest Politechnika Warszawska w imieniu Konsorcjum, którego członkami są: PW, UW, WAT, IChF PAN, IF PAN, IPPT PAN, IWC PAN, ITME Biuro

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2005/2006

Sprawozdanie za rok 2005/2006 Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii www.cmzin.pwr.wroc.pl Sprawozdanie za rok 2005/2006 Rada naukowa CMZiN Prof. dr hab. Tadeusz Luty Prof. dr hab. Juliusz Sworakowski - z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej mgr inż. Marzeny Gruceli

RECENZJA. rozprawy doktorskiej mgr inż. Marzeny Gruceli Dr hab. inż. Dorota Neugebauer, prof. PŚ Gliwice, 19.02.2015 Politechnika Śląska Wydział Chemiczny Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów ul. Strzody 9, 44-100 Gliwice e-mail: dorota.neugebauer@polsl.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii

Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii sprawozdanie za okres I 2012 IV 2013 Prof. dr hab. Jan Misiewicz www.cmzin.pwr.wroc.pl Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii (CMZiN) Jest

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

6. Emisja światła, diody LED i lasery polprzewodnikowe

6. Emisja światła, diody LED i lasery polprzewodnikowe 6. Emisja światła, diody LED i lasery polprzewodnikowe Typy rekombinacji Rekombinacja promienista Diody LED Lasery półprzewodnikowe Struktury niskowymiarowe OLEDy 1 Promieniowanie termiczne Rozkład Plancka

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki wykład 4

Podstawy fizyki wykład 4 D. Halliday, R. Resnick, J.Walker: Podstawy Fizyki, tom 5, PWN, Warszawa 2003. H. D. Young, R. A. Freedman, Sear s & Zemansky s University Physics with Modern Physics, Addison-Wesley Publishing Company,

Bardziej szczegółowo

OPTOELEKTRONIKA. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Dołącz do najlepszych!

OPTOELEKTRONIKA. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Dołącz do najlepszych! OPTOELEKTRONIKA Katedra Metrologii i Optoelektroniki Dołącz do najlepszych! Oferta dydaktyczna Wykładane przedmioty Elementy i układy optoelektroniczne Optyczne techniki pomiarowe Optyczna transmisja i

Bardziej szczegółowo

ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowao w lotnictwie

ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowao w lotnictwie II KONFERENCJA Indywidualnego projektu kluczowego Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN Mgr inż. Lach Sławomir Pani/Pan Lenartowicz Paweł Pani/Pan Lepczyńska Jolanta Dr Lewandowska Elżbieta Mgr inż. Lewiński Bartłomiej Mgr inż. Libera Marcin Mgr inż. Lichocik Małgorzata Mgr Lipke Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FOTOWOLTAICZNE MIESZANIN AZOMETIN Z POLIMERAMI TIOFENOWYMI.

WŁAŚCIWOŚCI FOTOWOLTAICZNE MIESZANIN AZOMETIN Z POLIMERAMI TIOFENOWYMI. łowa kluczowe: fotowoltaika organiczna, ogniwa słoneczne, PCBM, azometiny,p3ht Elżbieta M. WAK 1, Marzena GRUCELA 2, Ewa CHAB-BLCERZAK 2, Jerzy AETRA 3 WŁAŚCIWŚCI FTWLTAICZE MIEZAI AZMETI Z PLIMERAMI TIFEWYMI.

Bardziej szczegółowo

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Wykład XIV: Właściwości optyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: Treść wykładu: 1. Wiadomości wstępne: a) Załamanie

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach Fizyka i Fizyka techniczna

Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach Fizyka i Fizyka techniczna Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach Fizyka i Fizyka techniczna Autor: dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. nadzw., Współpraca: prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz, prof. zw., prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I WIELOWARSTWOWE STRUKTURY OPTYCZNE DO ZASTOSOWAŃ W FOTOWOLTAICE ORGANICZNEJ (WYBRANE ZAGADNIENIA MODELOWANIA, POMIARÓW I REALIZACJI)

MATERIAŁY I WIELOWARSTWOWE STRUKTURY OPTYCZNE DO ZASTOSOWAŃ W FOTOWOLTAICE ORGANICZNEJ (WYBRANE ZAGADNIENIA MODELOWANIA, POMIARÓW I REALIZACJI) MATERIAŁY I WIELOWARSTWOWE STRUKTURY OPTYCZNE DO ZASTOSOWAŃ W FOTOWOLTAICE ORGANICZNEJ (WYBRANE ZAGADNIENIA MODELOWANIA, POMIARÓW I REALIZACJI) Ewa Gondek Rys.1 Postęp w rozwoju ogniw fotowoltaicznych

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

Wybrane prace badawcze naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie technologii przetwórstwa metali nieżelaznych

Wybrane prace badawcze naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie technologii przetwórstwa metali nieżelaznych XXIII Walne Zgromadzenie Izby 8-9 czerwca 20017 w Krakowie. Wybrane prace badawcze naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie technologii przetwórstwa metali nieżelaznych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze c Elbląski Park Technologiczny Centrum Metaloznawstwa Centrum Transferu Technologii Informatycznych Centrum Jakości Środowiska Laboratorium Zaawansowanych Analiz

Bardziej szczegółowo

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015 Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość, 3 5 listopada 2015, Tours, Francja XVI th International Science and Technology

Bardziej szczegółowo

The role of band structure in electron transfer kinetics at low dimensional carbons

The role of band structure in electron transfer kinetics at low dimensional carbons The role of band structure in electron transfer kinetics at low dimensional carbons Paweł Szroeder Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń, Poland Reakcja przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Nanotechnologie Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Organiczne tranzystory polowe. cz. I. Poprzednio. Złącze

Organiczne tranzystory polowe. cz. I. Poprzednio. Złącze Elektronika plastikowa i organiczna Organiczne tranzystory polowe cz. I Poprzednio Samoorganizacja jest interesującą alternatywą dla współczesnych technologii Samoorganizacja czyli: krystalizacja, separacja

Bardziej szczegółowo

Energia emitowana przez Słońce

Energia emitowana przez Słońce Energia słoneczna i ogniwa fotowoltaiczne Michał Kocyła Problem energetyczny na świecie Przewiduje się, że przy obecnym tempie rozwoju gospodarczego i zapotrzebowaniu na energię, paliw kopalnych starczy

Bardziej szczegółowo

Atramenty przewodzące na bazie nanosrebra dla elastycznej elektroniki.

Atramenty przewodzące na bazie nanosrebra dla elastycznej elektroniki. Atramenty przewodzące na bazie nanosrebra dla elastycznej elektroniki. dr Andrzej Kinart 90-268 Łódź; Jaracza 6; Poland III Warsztaty Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki 21.10.2013r. Amepox

Bardziej szczegółowo

Piotr Kowalczuk Natura rozpuszczonej materii organicznej w morzach szelfowych w świetle najnowszych zastosowań spektroskopii fluorescencyjnej

Piotr Kowalczuk Natura rozpuszczonej materii organicznej w morzach szelfowych w świetle najnowszych zastosowań spektroskopii fluorescencyjnej Piotr Kowalczuk Natura rozpuszczonej materii organicznej w morzach szelfowych w świetle najnowszych zastosowań spektroskopii fluorescencyjnej Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Rozszczepienie poziomów atomowych

Rozszczepienie poziomów atomowych Rozszczepienie poziomów atomowych Poziomy energetyczne w pojedynczym atomie Gdy zbliżamy atomy chmury elektronowe nachodzą na siebie (inaczej: funkcje falowe elektronów zaczynają się przekrywać) Na skutek

Bardziej szczegółowo

SPM Scanning Probe Microscopy Mikroskopia skanującej sondy STM Scanning Tunneling Microscopy Skaningowa mikroskopia tunelowa AFM Atomic Force

SPM Scanning Probe Microscopy Mikroskopia skanującej sondy STM Scanning Tunneling Microscopy Skaningowa mikroskopia tunelowa AFM Atomic Force SPM Scanning Probe Microscopy Mikroskopia skanującej sondy STM Scanning Tunneling Microscopy Skaningowa mikroskopia tunelowa AFM Atomic Force Microscopy Mikroskopia siły atomowej MFM Magnetic Force Microscopy

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1 Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie Kontakt: Ul. Balicka 122, 30-149 Kraków Strona internetowa: wtz.ur.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI I. Zagadnienia do opracowania. 1. Struktura pasmowa ciał stałych. 2. Klasyfikacja ciał stałych w oparciu o teorię

Bardziej szczegółowo

Repeta z wykładu nr 4. Detekcja światła. Dygresja. Plan na dzisiaj

Repeta z wykładu nr 4. Detekcja światła. Dygresja. Plan na dzisiaj Repeta z wykładu nr 4 Detekcja światła Sebastian Maćkowski Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Adres poczty elektronicznej: mackowski@fizyka.umk.pl Biuro: 365, telefon: 611-3250 Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo