ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH"

Transkrypt

1 ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH Jacek Ulański Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Molekularnej II Warsztaty Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki FlexNet 22 października 2012 Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Molekularnej

2

3 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Fizyki Materii Skondensowanej prof. dr inż. Wojciech Łużny dr hab. inż. Andrzej Bernasik dr Jacek Nizioł dr inż. Paweł Armatys dr inż. Jakub Haberko dr inż. Maciej Śniechowski mgr inż. Mateusz Marzec Pomiary elektryczne i spektroskopowe organicznych/polimerowych struktur cienkowarstwowych Charakterystyka własności strukturalnych, morfologii i składu chemicznego cienkich warstw Badania własności polimerów pochodzenia biologicznego w kontekście zastosowań w optoelektronice (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim) kontakt: dr hab. inż. Andrzej Bernasik, tel.: dr Jacek Nizioł, tel.:

4 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Badania strukturalne cienkich warstw Schematyczna ilustacja teoretycznej różnicy między dyfraktogramami próbek zawierających fazę amorficzną oraz zorientowaną Przykładowy dyfraktogram 2D potwierdzający wymuszoną przez podłoże orientację płaszczyzn krystaliczych naniesionej z materiału małocząsteczkowego Dyfraktometr rentgenowski Panalytical XPertPro wyposażony w zwierciadło Göbel a oraz pełnokątowy goniometr Cel badań: Określanie wpływu podłoża i sposobu nanoszenia na samoistną organizację strukturalną wytworzonej warstwy partly

5 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS) działo jonowe detektor elektronów y x spektrometr masowy obraz topografii powierzchni detektor jonów N widmo mas m/q wiązka pierwotna: Ar + : energia 3 10 kev, prąd μa obszar analizy 1mm 1mm Ga + : energia 5 25 kev, prąd: 0.2-4nA obszar analizy:100μm 100 μm kwadrupolowy spektrometr masowy N y y t t x x profil - rozkład izotopów względem głębokości mapa 2D - powierzchniowy rozkład izotopów mapa 3D - przestrzenny rozkład izotopów zdolność rozdzielcza: głębokościowa: ~10nm powierzchniowa: ~200nm

6 Grupa Nanowarstw Makromolekuł dla elektroniki i biotechnologii Zakład Inżynierii Nowych Materiałów Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Andrzej Budkowski kierownik zespołu Dr Joanna Raczkowska Dr Joanna Zemła Dr Jakub Rysz Mgr Monika Josiek (doktorant) Mgr Kamil Awsiuk (doktorant) kontakt: tel www:

7 Program badań: Tworzenie uporządkowanych struktur w cienkich warstwach makromolekuł organicznych dla potrzeb plastikowej elektroniki oraz biotechnologii z wykorzystaniem procesów samoorganizacji spin-coating blade-coating miękka litografia Samoporządkując się domeny P3AT/PS Powstające samorzutnie mikromacierze białkowe 15mm J. Jaczewska et al. Soft Matter 5 (2009) 234 J. Zemła et al. Soft Matter 8 (2012) 5550

8 Program badań: Charakteryzacji w skali makro, mikro i nano cienkich warstw organicznych System charakteryzacji właściwości elektrooptycznych cienkich warstw organicznych: System do pomiaru współczynnika absorpcji i odbicia cienkich warstw źródło światła AM1.5 2 źródła pomiarowe Keithley 2400 oraz komora środowiskowa do pomiarów charakterystyk I-U ogniw słonecznych, OLED oraz OFET System do pomiarów kąta zwilżania oraz wyznaczania napięcia powierzchniowego metodą kropli wiszącej typu EasyDrop Mikroskop SPM Agilent 5500: pomiary AFM, LFM, SSRM, KFM, MFM, STM komora środowiskowa oraz system grzania (do 250ºC) i chłodzenia (do -30ºC)

9 Program badań: Charakteryzacji w skali mikro i nano struktury 3D cienkich warstw organicznych FF = 0,38 h = 1,66% FF = 0,58 h = 3,46% System statycznej i dynamicznej Spektrometrii Masowej Jonów Wtórnych: Badanie składu chemicznego materiałów nieorganicznych, organicznych Obrazowanie 2D i 3D ze zdolnością rozdzielczą 5-10 nm w kierunku Z oraz do 80nm w płaszczyźnie próbki Doskonała masowa zdolność FF = 49 h = 2,45% C.M. Björström-Svanström, J. Rysz et al. Advanced Materials 21 (2009) 1-6, l. cytowań 23

10 Uniwersytet Rolniczy im.h.kołłątaja w Krakowie Katedra Chemii i Fizyki

11 Zespół Syntezy Organicznej Dr hab. Andrzej Danel Dr Krzysztof Danel Dr Bożena Jarosz Dr Ewa Kulig Dr Paweł Szlachcic Dr Tomasz Uchacz

12 Tematyka badań Zajmujemy się syntezą układów heterocyklicznych na potrzeby optoelektroniki w tym: organiczne diody elektroluminescencyjne OLED oraz organiczne komórki fotowoltaiczne. Syntetyzowane grupy związków organicznych obejmują m.in. 1Hpirazolo[3,4-b]chinoliny, 1H-pirazolo[3,4-b]chinoksaliny, pochodne oksazoli. Otrzymane układy są wykorzystywane dalej w syntezie oligomerów (w tym związków typu spiro) oraz polimerów celem ich wykorzystania w komórkach OLED jako luminofory. Prowadzone są również badania nad możliwością zastosowania w/w związków jako sensorów na kationy (Mg, N, K, Ba, Pb, Zn itp.) w układach biologicznych

13 Struktury syntetyzowanych układów stosowane jako luminofory w OLED 1H-Pirazolo[3,4-b]chinoliny 1H-Pirazolo[3,4-b]chinoksaliny Pochodne 2-fenylo-1,3-benoksazolu Bis-pirazolo[3,4-b; 4,3-e]pirydyny

14 Osiągnięcia W ramach współpracy m.in. z Instytutem Chemii Przemysłowej w Tokio, Academia Sinica na Tajwanie, Politechniką Łódzką, Politechniką Krakowską i Akademią Górniczo-Hutniczą otrzymane luminofory były wykorzystywane w konstruowaniu organicznych komórek EL. Badano następujące typy komórek: - komórki wielowarstwowe konstruowane metodą próżniowego napylania warstw organicznych - komórki jednowarstwowe na bazie poli(n-winylokarbazolu) domieszkowanego luminoforami.

15 ev Komórka trójwarstwowa-próżniowe napylanie przykład AlQ Mg:Ag nm 50 nm 66 nm L max = cd/m 2 η ex=1.17%; η PW =3.62 lm/w; CIE(x,y): 0.28; N TPD N R3 N R2 N N R1 N N N N R 1,R 2 = Me,toluil,Ph,tert-Bu R 3 = NPh 2, tert-bu, CPh 3 J.Funaki, K.Imai, K.Araki, A.Danel, P.Tomasik, Polish.J.Chem., 78, 843 (2004)

16 NPB BPP 2%:TPBI CBP NPB BPP 2%:TPBI ev HOST-GUEST BPP-OLED Mg:Ag 3.7 N N N N N N X N N N N N ITO Mg:Ag 50 nm 46 nm 20 nm 20 nm TPBI BPP Mg:Ag N N N N ITO NPB CBP L = Cd/m 2 ; η ex = 0,75-1,26 [%]; CIE(X,Y)= (0,16-0,20; 0,10-0,41) 6.2

17 Wybrane publikacje dotyczące tematyki OLED Z.He, H.G.Milburn, A.Danel, A.Puchała, P.Tomasik, D.Rasała, J.Mater.Chem., 7, 2323 (1997). A.Danel, Z.He, H.G.Milburn, P.Tomasik, J.Mater.Chem., 9, 339 (1999). Y.T.Tao, E.Balasubramaniam, P.Tomasik,A.Danel, Chem.Mater., 12,2788 (2000). Y.T.Tao, E.Balasubramaniam, P.Tomasik,A.Danel, Appl.Phys.Lett., 77(7),933 (2000). Y.T.Tao, E.Balsubramaniam,A.Danel, B.Jarosz, P.Tomasik, Chem.Mater., 13,1207(2001). Y.T.Tao, E.Balsubramaniam,A.Danel, A.Wisła, P.Tomasik, J.Mater.Chem.,11,768(2001). J.Funaki, K.Imai, K.Araki, A.Danel, P.Tomasik, Polish.J.Chem., 78, 843 (2004). B.Luczyńska,E.Dobruchowska,I.Głowacki,J.Ulański, F.Jasier,D.Neher,A.Danel, J.Appl.Phys., 99, (2006). L.Mu, Z.He, X.Kong, C.Liang, Y.Wang, A.Danel, E.Kulig, H.G.W.Milburn, IEEE/OSA J.Display Technology 7(2), 96 (2011).

18 Propozycje współpracy Synteza organiczna materiałów dla organicznej elektroniki Kontakt: Dr hab. Andrzej Danel Uniwersytet Rolniczy im.h.kołłątaja Katedra Chemii i Fizyki Ul.Balicka Kraków Tel. (012)

19 WYDZIAŁ FIZYKI MATEMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT FIZYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Katedra Fizyki Materiałów kierownik katedry Prof. dr hab. Jerzy Sanetra W ramach katedry w skład zespołu zajmującego się optoelektronika organiczną wchodzą : prof. dr hab. Jan Cisowski, dr Janusz Jaglarz, dr Ewa Gondek, dr inż. Monika Pokladko, mgr inż. Natalia Nosidlak, mgr inż. Edyta Skoczek, mgr inż. Bożena Burtan oraz magistranci i praktykanci. Główne kierunki badan Obliczenia kwantowo chemiczne w celu wytypowania optymalnych materiałów do budowy organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED) oraz organicznych ogniw słonecznych Organiczna elektroluminescencja : budowa oraz charakterystyka wielowarstwowych OLED ów

20 Organiczne ogniwa słoneczne : dobór odpowiednich materiałów oraz budowa organicznych ogniw słonecznych typu heterozłącze objętościowe Elipsometria: pomiary grubości, chropowatości, współczynnika załamania, anizotropii i parametrów polaryzacji cienkich warstw. Zespół opracował oraz zbudował organiczną diodę elektroluminescenyjną ITO/PEDOT:PSS/warstwa organiczna/ca/al której luminancja wynosi 5000Cd/m 2 natomiast wydajność kwantowa 1,8%. Proces odwrotny do elektroluminescencji to efekt fotowoltaiczny polegający na zamianie energii świetlnej na elektryczna. Zbudowano ogniwo słoneczne typu heterozłącze objętościowe, którego wydajność wynosi 3.6%.

21 Politechnika Śląska Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Gliwice Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski Skład Pracowni Polimerów Przewodzących: Dr hab. inż. Jerzy Żak, profesor Pol. Śl. Dr hab. Inż. Wincenty Turek, profesor Pol. Śl. Dr inż. Krzysztof Kozieł Dr inż. Wojciech Domagała Dr inż. Agnieszka Stolarczyk Dr inż. Małgorzata Czichy Dr inż. Roman Turczyn Mgr inż. Sylwia Golba Mgr inż. Krzysztof Karoń Mgr inż. Przemysław Data Mgr inż. Przemysław Ledwoń Mgr inż. Agata Blacha

22 Tematyka badawcza Synteza chemiczna i elektrochemiczna nowych polimerów przewodzących Charakteryzacja spektroskopowa materiałów skoniugowanych Charakteryzacja elektrochemiczna polimerów i oligomerów skoniugowanych Polimery przewodzące do budowy membran separacyjnych Badania polimerów i oligomerów o właściwościach luminescencyjnych Zastosowanie technik sprzężonych do badania nowych materiałów (spektroelektrochemia UV-VIS, FTIR, Ramana, EPR i Spektrofluorymetria, EC-AFM) Polimery przewodzące jako nośniki katalizatorów Skoniugowane polimery metaloorganiczne

23 Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Dyrektor: Prof. dr hab. inż. Marek Samoć - 36 pracowników naukowych (w tym 8 profesorów tytularnych i 7 doktorów hab.) - 26 doktorantów 6 zakładów, z których 4 prowadzą badania w dziedzinie fizyki i chemii materiałów molekularnych Elektronika organiczna i fotonika Badania prowadzone w zakładach: -Fizyki i Chemii Materiałów Molekularnych -Chemii Teoretycznej

24 Badania w dziedzinie elektroniki organicznej prowadzi 8-osobowa grupa Tematyka (eksperyment): Transport i lokalizacja nośników ładunku w organicznych ciałach stałych (niskomolekularne układy polikrystaliczne i polimery, układy semikrystaliczne) Organiczne przełączniki opto-elektryczne (tranzystory polowe o sygnale modulowanym światłem) Tranzystory i diody organiczne wytwarzane z roztworu (drukowane elektrody, polimerowe dielektryki i półprzewodniki, spray) Właściwości elektryczne układów hybrydowych (polimery domieszkowane nanocząstkami, tranzystory, fotowoltaika)

25 Badania w dziedzinie elektroniki organicznej prowadzi 8-osobowa grupa Tematyka (obliczenia kwantowo-chemiczne): Teoretyczne badanie wpływu nieporządku strukturalnego i energetycznego na ruchliwość nośników ładunku w materiałach organicznych Kwantowo-chemiczne modelowanie drutów molekularnych i przełączników molekularnych

26 Wyposażenie Przygotowanie próbek: - ploter materiałowy Sonoplot (możliwość drukowania materiałów na podłożach szklanych, foliach, detale rzędu dziesiątek mikrometrów) - spin coater - aerograf (spray coating) - wanny Langmuira-Blodgett - napylarki do nanoszenia metali i związków organicznych - suszarka próżniowa Charakteryzacja optyczna: - dwuwiązkowe spektrofotometry UV-VIS (Unicam, Perkin-Elmer) - spektrofotometr światłowodowy UV-VIS (Ocean Optics) - źródło UV-VIS ksenonowe 150W, elektronicznie sterowany monochromator - układ filtrów do symulacji widma światła słonecznego -mikroskop fluorescencyjno-polaryzacyjny, metalograficzny (Olympus) Mikroskopia sił atomowych: charakteryzacja powierzchni, pomiar grubości warstw, potencjały powierzchniowe

27 Wyposażenie Charakteryzacja elektryczna: - stanowisko pomiarowe z komorą próżniową - próżniowa komora pomiarowa (termostatowana, chłodzenie woda lub azotem, pomiary optoelektroniczne fotowoltaika, widma fotoprądu, elektroluminescencja, pomiary w atmosferze gazów obojetnych) - 2 elektrometry z wbudowanym źródłem napięcia (Keithley 6517) - programowalne źródło wysokiego napięcia, dzielnik dekadowy (Stanford Research Systems) - precyzyjny miernik impedancji (HP 4824A) - generator funkcyjny - multimetry (HP/Agilent)

28 Reprezentatywne publikacje P. Lutsyk, K. Janus, M. Mikołajczyk, J. Sworakowski, B. Boratyński, M. Tłaczała Long-lived persistent currents in poly(3-octylthiophene) thin film transistors Organic Electronics 11, 490 (2010) P. Lutsyk, K. Janus, J. Sworakowski, G. Generali, R. Capelli, M. Muccini Photoswitching of an n-type organic field effect transistor by a reversible photochromic reaction in the dielectric film J. Phys. Chem. C 115, 3106 (2011) U. Bielecka, P. Lutsyk, K. Janus, W. Bartkowiak, J. Sworakowski Effect of solution aging on morphology and electrical characteristics of regioregular P3HT FETs fabricated by spin coating and spray coating Organic Electronics 12, 1768 (2011) M. Mikołajczyk, P. Toman, W. Bartkowiak Theoretical study of influence of the structural disorder on the charge carrier mobility in triphenylene stacks Chemical Physics Letters 485, 253 (2010). M. M. Mikołajczyk, Ż. Czyżnikowska, P.. Czeleń, U. Bielecka, R. Zaleśny, P. Toman, W. Bartkowiak Quantum chemical study on hole transfer coupling in nucleic acid base complexes containing 7-deazaadenine Chem. Phys. Lett. 537, 94 (2012) Kontakt Prof. dr hab. inż. Juliusz Sworakowski Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartkowiak Dr inż. Krzysztof Janus

29 Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, Wrocław

30 Fotowoltaika organiczna w IEL/OW: Badania w zakresie syntezy polimerów oraz konstrukcji i charakterystyki ogniw fotowoltaicznych organicznych objętościowych prowadzi 8 osobowa grupa kierowana przez dr hab. Agnieszkę Iwan kierownika Pracowni Nowych Technologii, Skonstruowano ogniwo fotowoltaiczne polimerowe objętościowe o sprawności PCE = 2,4%.

31 Fotowoltaika organiczna w IEL/OW: W zakresie ogniw fotowoltaicznych polimerowych prowadzone są obecnie w IEL/OW badania w następujących kierunkach: 1. Synteza nowych polimerów jako warstw aktywnych ogniw fotowoltaicznych polimerowych, 2. Synteza nowych związków ciekłokrystalicznych do zastosowań w fotowoltaice organicznej, 3. Konstrukcja ogniw fotowoltaicznych organicznych, 4. Wykonywanie badań fotowoltaicznych skonstruowanych ogniw fotowoltaicznych organicznych, 5. Badania spektroskopii impedancyjnej skonstruowanych ogniw fotowoltaicznych organicznych, 6. Badania chropowatości powierzchni skonstruowanych ogniw fotowoltaicznych organicznych metodą AFM. H H H N N : S N n

32 IEL/OW dysponuje następującą aparaturą: - do pomiaru absorpcji w zakresie UV-vis zarówno roztworów jak i warstw na podłożu, - do naparowywania warstw metalicznych (CVD, PVD) -do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych - do pomiarów fotowoltaicznych - komora klimatyczna w zakresie od -70 do +90 C i wilgotności w zakresie 25-95%. - do badania odporności na nasłonecznienie: komora z lampą ksenonową o mocy 6500 W o całkowitej powierzchni naświetlania próbek 7200 cm 2. - do nanoszenia warstw (spin-coating i dip-coating) - do prowadzenia syntez organicznych i nieorganicznych - mikroskop optyczny POM - mikroskop AFM - mikroskop SEM - termograwimetria i różnicowa kalorymetria skaningowa (TGA/DSC1) - dyfraktometr XRD z przystawką temperaturową - piece do wygrzewania w 1100 C - urządzenia do pomiaru spektroskopii impedancyjnej

33 Reprezentatywne publikacje: 1.A. Iwan, M. Palewicz, A. Chuchmała, L. Gorecki, A. Sikora, B. Mazurek, G. Pasciak Opto(electrical) properties of new aromatic polyazomethines with fluorene moieties in the main chain for polymeric photovoltaic devices, Synthetic Metals, 162, , A. Iwan, M. Palewicz, M. Ozimek, A. Chuchmala, G. Pasciak Influence of aluminium electrode preparation on PCE values of polymeric solar cells based on P3HT and PCBM, Organic Electronics, 13, , A. Iwan, M. Palewicz, M. Krompiec, M. Grucela-Zajac, E. Schab-Balcerzak, A. Sikora Synthesis, materials characterization and opto(electrical) properties of unsymmetrical azomethines with benzothiazole core, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 97, , M. Palewicz, A. Iwan Photovoltaic phenomenon in polymeric thin layer solar cells, Current Physical Chemistry, ISSN: , 1, 27-54, M. Palewicz, A. Iwan Polimerowe ogniwa słoneczne, POLIMERY, 56 nr 2, , A. Iwan, A. Chuchmała Perspectives of Applied Graphene: Polymer Solar Cells, Progress in Polymer Science,

34 Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk POZNAŃ Zakład Kryształów Molekularnych prof. dr hab. Andrzej Graja, prof. dr hab. Roman Świetlik dr Bolesław Barszcz, dr Andrzej Łapiński, dr Iwona Olejniczak, dr Kornelia Lewandowska, mgr Arkadiusz Frąckowiak, mgr Damian Jankowski, mgr Andrzej Bogucki

35 Intensity Reflectance Lokalizacja ładunku w jednowymiarowych metalach organicznych ze ściśle jednorodnymi stosami molekuł (o-dmttf) 2 X (X = Cl, Br, I ) Struktura kryształu (o-dmttf) 2 Br wiązanie wodorowe C-H Br o-dmttf Badania spektroskopowe: - rozkład ładunku w przewodzących stosach molekuł - parametry struktury pasmowej - natura przejścia metal-izolator (o-dmttf) 2 Br = 633 nm Widma odbiciowe IR (o-dmttf) 2 Br E II c 300 K 275 K 250 K 225 K 200 K 150 K 100 K 60 K 40 K 20 K 5 K Wavenumber (cm -1 ) Widma Ramana (o-dmttf) 2 Br = 633 nm Przewodnictwo elektryczne równolegle do stosu molekuł: σ (300 K)= 150 S/cm Anizotropia: σ σ Temp. 300 K 225 K 150 K 80 K 60 K 40 K 10 K Izostrukturalne kryształy (o-dmttf) 2 X doznają przejścia fazowego metal-izolator w temperaturze T 50 K Wavenumber (cm -1 ) Wavenumber (cm -1 )

36 Absorbance (Arb. units) Spektroskopowe badania przewodników organicznych z wiązaniem halogenowym między molekułami donora i akceptora TCNQ TCNQ Konwersja od stanu neutralnego do E red = stanu V NC NC CN jonowego w krysztale (EDT-TTFI 2 ) 2 (TCNQF) TCNQF NC F F S S S I S I NC NC CN TCNQF TCNQF E red = E red V = V S I NC CN S S S I NC CN EDT - TTFI EDT - 2 TTFI 2 TCNQF E ox = E ox = V V F F NC NC CN CN TCNQF 2 TCNQF 2 E red = E red V = V NC NC CN CN F F NC CN CN E red = V Temperaturowa ewolucja widma IR w obszarze drgań rozciągających C N pokazuje przemianę: TCNQF 0 TCNQF _ EDT-TTFI Struktura warstw EDT-TTFI 2 - TCNQF Wiązanie halogenowe między warstwami 8K 40K 60K 70K 80K 100K 120K 140K 160K 200K 300K Wavenumber (cm -1 )

37 KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2012 Instytut Fizyki Molekularnej Nowy zmodyfikowany korol Polskiej Akademii Nauk KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2012 POZNAŃ Nowy zmodyfikowany korol Diada fuleren-korol K. Lewandowska, B. Barszcz, J. Wolak, A. Graja, M. Grzybowski, D.T. Gryko, Dye & Pigments, (accepted). Zmodyfikowany korol Diada fuleren - korol

38 Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk POZNAŃ Rozkład gęstości ładunku w strukturze korolu i diady korol-fuleren

39 Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk POZNAŃ Elektronowy rezonans paramagnetyczny W temp. pokojowej wszystkie próbki, poza 2T-F, pokazują pojedyncze, symetryczne linie EPR z g= (±0.0001), charakterystyczne dla centrum typu C 60 +

40 Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk POZNAŃ ZAKŁAD KRYSZTAŁÓW MOLEKULARNYCH prof. dr hab. Andrzej Graja tel.: prof. dr hab. Roman Świetlik tel.:

41 POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych Kierownik Zespołu: prof. dr hab. Jan Godlewski, prof. zw. PG Zespół zajmujący się elektroniką organiczną liczy: 8 naukowców: prof. dr hab. J. Godlewski, dr hab. W. Tomaszewicz, dr hab. inż. G. Jarosz, dr hab. W. Stampor, dr inż. J. Szmytkowski, dr inż. P. Grygiel, dr inż. R. Signerski, dr M. Obarowska; 4 doktorantów: mgr inż. Małgorzata Makowska, mgr inż. Justyna Szostak, mgr inż. Paweł Zawadzki, mgr Adam Piłat-Tykocki

42 INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY, POLISH ACADEMY OF SCIENCES ABOUT THE GROUP: ORGANIC PHOTOELECTRONICS GROUP AT IPC-PAS Prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz, Group Head Dr hab. Jerzy Karpiuk Mgr. Ewelina Karolak, PhD student Mgr Oksana Pietraszkiewicz Dr Arkadiusz Listkowski (PolPostdoc III Project) Dr Igor Czerski (PolPostdoc III Project) Mgr Suraj Mal, PhD student (FP7, ITN, M.Curie FINELUMEN Project) Mgr Michał Maciejczyk, PhD student (FNP Int. PhD Project) Three undergraduate students: Marcin Jesień, Alina Majka, Wioleta Osińska

43 INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY, POLISH ACADEMY OF SCIENCES SCIENTIFIC PROFILE Photoluminescent materials based on lanthanide complexes synthesis and spectroscopic studies (FP6 Integrated Project OLLA, , "High Brightness OLED-s for ICT & Next Generation Lighting Applications", COST Action D38, Metal-Based Systems for Molecular Imaging Applications, ( ), FINELUMEN PROJECT Cavity-confined Luminophores for Advanced Photonic Materials: A Training Action for Young Researchers ; ( ). Research on structural impact on broad-band bichromophoric donoracceptor systems photoluminescence, based on tetrahedral spirolinker. Optimisation of white light emitters (J. Karpiuk and E. Karolak). Semiconducting quantum nanostructures for applications in biology and medicine (POIG Project ). Ambipolar Heterotruxenes as Materials for Organic Electronics (FNP Project ) Synthesis and spectroscopic studies of porphycene analogues potential Photodynamic Tumour Therapy agents.

44 INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY, POLISH ACADEMY OF SCIENCES ACHIEVEMENTS AND COOPERATION PROPOSAL Highly photoluminescent materials based on Eu(III) and Tb(III) complexes We look for cooperation with teams in Poland active in manufacturing and testing OLED devices EXISTING FOREIGN COOPERATIONS: FINELUMEN Project: Nicola Armaroli ISOF-CNR, Bologna, Davide Bonifazi, Univ. Namur, Belgium, Kristiaan Neyts, Univ. Gent, Belgium, Kamaras Katalin, RISSPO, Hungary. FNP PhD Project: Ifor Samuel, Organic Semiconductor Centre, Univ. of St. Andrews, Regis Reau, Universite de Rennes 1, Neil Robertson, University of Edinburgh, J.A. Gareth Williams, Durham University

45 INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY, POLISH ACADEMY OF SCIENCES CONTACT Prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Kasprzaka 44/52, tel: , fax:

46 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY LABORATORIUM ORGANICZNYCH I HYBRYDOWYCH MATERIAŁÓW ELEKTROAKTYWNYCH Małgorzata Zagórska Irena Kulszewicz-Bajer Adam Proń Ireneusz Wielgus Magistranci w roku akademickim 2012/2013: Klaudyna Leniarska Joanna Porębska Mariusz Materna Kamil Niedziółka Renata Rybakiewicz Ewa Kurach Paweł Gawryś Paweł Kurach Piotr Bujak Kamil Kotwica Grzegorz Gąbka Łukasz Skórka

47 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY PROFIL BADAWCZY Materiały przewodzące, półprzewodzące, magnetyczne i hybrydowe dla elektroniki organicznej: Synteza polimerów i związków małocząsteczkowych wykorzystywanych jako warstwy aktywne w organicznych tranzystorach polowych oraz w organicznych ogniwach fotowoltaicznych Synteza organicznych związków wysokospinowych. Preparatyka nanokryształów InP, CuInS 2, CuInSe 2, CdSe. Wytwarzanie materiałów hybrydowych złożonych z komponentów organicznych i nanokryształów nieorganicznych lub nanorurek węglowych do wytwarzania ogniw słonecznych. Badania elektrochemiczne, spektroskopowe i strukturalne (we współpracy m.in. z prof. Robertem Nowakowskim z IChF PAN i Davidem Djurado z CEA, Grenoble).

48 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY REPREZENTATYWNE PUBLIKACJE V. Maurel, M. Jouni, N. Onofrio, S. Gambarelli, J.-M. Mouesca, D. Djurado, L. Dubois, J.-F. Jacquot, G. Desfonds and I. Kulszewicz-Bajer, Magnetic properties of a doped linear polyarylamine bearing a high concentration of coupled spins (S=1), Phys. Chem. Chem. Phys., 14, (2012). A. Pron, R.R. Reghu, R. Rybakiewicz, H. Cybulski, D. Djurado, J. V. Grazulevicius, Ma.Zagorska, I. Kulszewicz-Bajer, and Jean-Marie Verilhac Triarylamine Substituted Arylene Bisimides as Solution Processable Organic Semiconductors for Field Effect Transistors. Effect of Substituent Position on Their Spectroscopic, Electrochemical, Structural, and Electrical Transport Properties, Journal of Physical Chemistry C, 115, (2011). P. Gawryś, D. Djurado, J.R. Rimarcik, A. Kornet, D. Boudinet, J.M. Verilhac, V. Lukes, I. Wielgus, M. Zagórska, A. Proń, Effect of N-Substituents on Redox, Optical, and Electronic Properties of Naphthalene Bisimides Used for Field-Effect Transistors Fabrication, Journal of Physical Chemistry B 114, (2010). R. Pokrop, K. Pamula, S. Deja-Drogomirecka, M. Zagórska, J. Borysiuk, P. Reiss, A. Proń. Electronic, electrochemical, and spectroelectrochemical properties of hybrid materials consisting of carboxylic acid derivatives of oligothiophene and cdse semiconductor nanocrystals, Journal of Physical Chemistry C, 113, (2009).

49 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY PROJEKTY BADAWCZE NoE FlexNet Network of Excellence for building up Knowledge for Improved Systems Integration for Flexible Organic and Large Area Electronics (FOLAE) and its Exploitation (Projekt Unijny w ramach FP7/ , No ) TEAM New solution processable organic and hybrid organic/inorganic functional materials for electronics, optoelectronics and spintronics KONTAKT Tel:

50 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Systemów Elektroniczny Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych, ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa Prof. dr hab. Ryszard Jachowicz Dr hab. inż. Jerzy Weremczuk, Dr inż. Grzegorz Tarapata, Dr inż. Daniel Paczesny, Mgr inż. Jacek Sochoń, Mgr inż. Roman Iwaszko, kontakt: Prof. Ryszard Jachowicz, tel.: Dr inż. Grzegorz Tarapata, tel.:

51 Elastyczna elektronika dla mikroczujników, mikrosystemów i komunikacji bezprzewodowej Tematka badawcza czujniki na podłożach elastycznych czujniki drukowane na tekstyliach modelowanie czujników mikrosystemy anteny RFID Wybrana aparatura drukarka ink-jet Dimatix clean-room wirówka analizatory impedancji (Agilent, R&S) mikroskop/profilometr 3D generator plazmy RF [1] Weremczuk J., Tarapata G., Jachowicz R., The ink-jet printing humidity sorption sensor modeling, design, technology and characterization, Measurment Science and Technology, IOP Publishing, Vol. 23, No. 1. Jan [2] Weremczuk J., Tarapata G., Jachowicz R., "Humidity sensor printed on textile with use of ink-jet technology", EUROSENSORS XXVI, , Kraków, Poland

52 Instytut Tele- i Radiotechniczny Centrum Zaawansowanych Technologii Warszawa, Ratuszowa 11 Kierownik Zespołu zajmującego się elektroniką organiczną: dr inż. Józef Gromek Skład zespołu: dr Grażyna Kozioł - Kierownik Centrum, dr. inż. Janusz Sitek, dr. inż. Janusz Borecki, mgr Aneta Araźna, mgr inż. Konrad Futera, mgr inż. Kamil Janeczek, mgr inż. Wojciech Stęplewski, mgr inż. Krzysztof Główne Lipiec, kierunki mgr inż. badań: Marek Kościelski, dr. inż. Piotr Konarski. Badanie organicznych materiałów luminescencyjnych oraz procesów ich nakładania z roztworów w celu wytworzenia źródła światła (dioda OLED) Technologie druku elementów drukowanej elektroniki (w tym InkJeT) Nanomateriały i technologie bezołowiowego montażu podzespołów, lamp LED. Wytwarzanie etykiet RFiD oraz czujników zintegrowanych z identyfikatorem RFID. Badania i pomiary nadrukowanych warstw oraz elektronicznych elementów. Technologie wytwarzania płytek obwodów drukowanych o wysokiej gęstości połączeń na podłożach elastycznych (mikrootwory, podłoża do montażu i zasilania LED i OLED). Charakteryzacja struktur w zakresie analizy składu powierzchni oraz analiza

53 podłoża: Folie PET/ITO, szkło/ito, folie PEN, PET, Kapton oraz papier związki funkcyjne: PEDOT:PSS, PANI, organiczne związki elektroluminescencyjne, materiały polimerowe zawierające nanometale, nanorurki węglowe, grafen Techniki druku: InkJet, sitodruk, spin coating Wyposażenie laboratorium: Skaningowy mikroskop elektronowy, Mikroskop sił atomowych, mikroskop optyczny i metalograficzny, spektrofotometr UV-ViS, SIMS i GDMS, komora klimatyczna, dry box, napylarka do nanoszenia warstw metali i związków organicznych, 2 drukarki InkJet, spin coater z oprzyrządowaniem niezbędnym do suszenia i obróbki nadrukowywanych cienkich warstw, komora beztlenowa rękawicowa typu Glove box, spektrofotometr rentgenowski Fischerscope X-Ray XDV-SD, stanowisko do badania lepkości, napięcia powierzchniowego Przykłady wykonanych i pomiaru modeli; chropowatości powierzchni. Antena RFiD Dioda OLED Znak graficzny Kontakt: Ścieżka przewodząca na papierze - druk strumieniowy Grażyna Kozioł tel.: wewn

54 Sienkiewicza 112, Lodz, Poland Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk Sienkiewicza 112, Łódź Zespół Struktury Powierzchni Materii Miękkiej prof. dr hab. Adam Tracz; 2 doktorantów, 2 wakaty Otrzymywanie i badanie właściwości silnie zorientowanych warstw półprzewodników organicznych metodą strefowego odparowania rozpuszczalnika ( zone casting) Przykłady zastosowania metody zone casting: - warstwy do tranzystorów polowych - silnie zorientowane warstwy wykazujące nieliniowe właściwości optyczne

55 Sienkiewicza 112, Lodz, Poland Cienkie warstwy do tranzystorów polowych JACS 125, 1682 (2003) THIN SOLID FILMS 517, 982 (2008) Organic Electronics 9, 143, 2008 O O O S S O O O C 12 H 25 O N N OC 12 H 25 C 12 H 25 O N N OC 12 H µm 100 mm

56 Sienkiewicza 112, Lodz, Poland - silnie zorientowane warstwy wykazujące nieliniowe właściwości optyczne Host Guest perhydrotriphenylene (PHTP) N,N-dimethyl-4(4-nitrophenylazo)-aniline (DNAA) Second Harmonic Generation (SHD) nm 532 nm) (a) Warstwa PHTP/DNAA - widok w białym świetle odbitym (biała strzałka kierunek wzrostu) (b) warstwa oświetlona w ciemności wiązką laserową (długość fali 1064 nm) o polaryzacji wzdłuż kierunku wzrostu (strzałka czerwona ) W wyniku generacji drugiej harmonicznej próbka emituje światło zielone (532 nm) Optical Materials, 33, 1464 (2010)

57 a = 5.21 nm Sienkiewicza 112, Lodz, Poland Zastosowanie mikroskopii sił atomowych (AFM) in situ w różnych temperaturach i analizy termo-optycznej (TOA) do badań przejść fazowych i zmian morfologicznych w cienkich warstwach materiałów organicznych (jako metod komplementarnych do badań skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) i dyfrakcji promieniowania X (XRD) ) RO RO RO N N N N H H N N N N OR OR T > 60 C a=5.21 nm; 70 C b = 3.25 nm a = 3.22 nm

58 W Pracowni Syntezy Materiałów Funkcjonalnych CBMiM PAN w Łodzi zajmujemy się syntezą i badaniami właściwości przestrzennie rozbudowanych układów zawierających sprzężone wiązania typu π. Możemy syntezować zarówno małe cząsteczki jak i oligomery lub polimery. W Katedrze Badań Strukturalnych i Materiałowych w AJD w Częstochowie zajmujemy się badaniami wykorzystującymi rentgenograficzną analizę struktury kryształów oraz dyfraktometrię proszkową. Kierownik Zespołów: prof. dr hab. Piotr Bałczewski, Zespół zajmujący się organiczną elektroniką i optoelektroniką w CBMiM PAN w Łodzi: dr Agnieszka Bodzioch ( , staż USA); dr Marek Koprowski mgr Joanna Skalik; mgr Emilia Kowalczyk; Student PŁ Maciej Danek. Zespól w AJD w Częstochowie; dr Bernard Marciniak dr Ewa Różycka-Sokołowska mgr Grzegorz Kowalczyk Patenty i publikacje: [1] P. Bałczewski, M. Koprowski, A. Bodzioch, B. Marciniak, E. Różycka-Sokołowska, J. Org. Chem., 2006, 71, 2899; [2] P. Bałczewski A. Bodzioch, E. Różycka-Sokołowska, B. Marciniak, P. Uznański, Chem. Eur. J., 2010, 16, 2392; [3] Nowe skondensowane węglowodory poliaromatyczne i poliheteroaromatyczne, sposób ich wytwarzania, oraz związki pośrednie, P. Bałczewski, A. Bodzioch, M. Koprowski, Zgłoszenie patentowe , P , [4] Nowe skondensowane węglowodory poliaromatyczne i poliheteroaromatyczne, sposób ich wytwarzania, oraz związki pośrednie, P. Bałczewski, A. Bodzioch, J. Skalik, M. Koprowski, Zgłoszenie patentowe , P , [5] Sposób wytwarzania policyklicznych, skondensowanych węglowodorów aromatycznych i heteroaromatycznych, P. Bałczewski, A. Bodzioch, J. Skalik: Zgłoszenie Patentowe , P , [6] A. Bodzioch, B. Marciniak, E. Różycka-Sokołowska, J. K. Jeszka, P. Uznański, S. Kania, J. Kuliński, P. Bałczewski, Chem. Eur. J., 2012, 18, [7] P. Bałczewski, A. Bodzich, J. Skalik, M. Koprowski na podstawie zgłoszenia P z A method of preparation of polycyclic, fused aromatic and heteroaromatic hydrocarbons and intermediates, European Patent Application,

59 Ar I X OR Ar II Y Dendrimer Oferta: Ar I X OR Ar II Y Polymer W Pracowni Syntezy Materiałów Funkcjonalnych CBMiM PAN w Łodzi zajmujemy się syntezą produktów czynnych biologicznie oraz syntezą przestrzennie rozbudowanych układów zawierających sprzężone wiązania typu π do zastosowań w organicznej elektronice i optoelektronice. Możemy syntezować zarówno małe cząsteczki jak i oligomery lub polimery. Przy użyciu opracowanej w naszej Pracowni i opatentowanej metody syntezy, możemy otrzymywać nieznane, skondensowane, wielo (3,4,5 i więcej)pierścieniowe węglowodory aromatyczne i heteroaromatyczne, które możemy łączyć w większe struktury. We współpracy z 9 Zakładami i Katedrami z 5 krajowych uczelni i jednostek PAN (PŁ, UŁ, PW, AJD i macierzystej, multidyscyplinarnej jednostki CBMiM PAN), uczestniczymy w badaniach właściwości powierzchni, właściwości optycznych i elektrycznych w roztworze, w cienkich warstwach i kryształach otrzymanych połączeń organicznych. Dzięki stałym, strukturalnym powiązaniom z Katedrą Badań Strukturalnych i Materiałowych AJD w Częstochowie, oferujemy również badania dotyczące wzrostu, struktury i charakterystyki kryształów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych za pomocą rentgenograficznej analizy struktury kryształów oraz badania cienkich warstw za pomocą dyfraktometrii proszkowej. Nasz Zespół w CBMiM PAN liczy 8 osób, w tym 3-4 osoby zajmujące się stale syntezą i badaniami materiałów dla organicznej elektroniki i optoelektroniki. Jedna osoba przebywa na naukowym stażu w Vanderbilt University (Nashville, Tennessee, USA).W pracach uczestniczą dodatkowo studenci z PŁ i UŁ, którzy zgłaszają się do nas, zainteresowani powyższą problematyką. Nasz drugi zespół w AJD w Częstochowie liczy 3 osoby.

60 Policykliczne, skondensowane węglowodory (hetero)aromatyczne zsyntezowane według własnej metodologii Praca finansowana z grantów MNISW: , N /0620; , N N , , N N i POIG nr /10.

61 O O Analiza powierzchni cienkich warstw za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego i mikroskopu sił atomowych (AFM) oraz właściwości optycznych heksahydroksylopodstawionych pochodnych antracenu w roztworze i ciele stałym (w cienkiej warstwie) OMe OMe OMe O Me Ф F = 0.32 O O O OMe OMe OMe Ф F = 0.29 Ф F = 0.26

62 Kierownik Zespołu: prof. dr hab. Izabella Krucińska Zespół siedmioosobowy (w tym 4 naukowców i 3 doktorantów) Główne kierunki badań: 1. Materiały sensoryczne dla odzieży tekstronicznej 2. Materiały sensoryczne dla technicznych wyrobów włókienniczych Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej

63 Wytwarzanie włókniny w procesie elektroprzędzenia Obraz mikroskopowy włókniny utworzonej z nanowłókien PEO w procesie elektroprzędzenia (SEM), Obraz AFM włókna polikaprolaktonu z 10 % roztworu polimeru Stanowisko do elektroprzędzenia z roztworu

64 Wytwarzanie włókniny melt-blown Obraz mikroskopowy włókniny utworzonej z mikrowłókien PP/PCL w procesie melt-blown (SEM) Stanowisko do malt-blown

65 R, kω Drukowanie: ścieżki na tekstyliach Techniki druku: sitodruk, druk strumieniowy Stosowane substancje funkcjonalizujące: polipirol syntetyzowany chemicznie i domieszkowany, nanorurki węglowe Kompozycja funkcjonalizująca Substrat tekstylny drukowanie, utrwalanie UV wydruki o właściwościach elektroprzewodzących, właściwościach sensorycznych, bakteriostatycznych time, s Odpowiedzi rezystancyjne dzianiny zadrukowanej nanorurkami węglowymi poddanej procesowi Drukarka cyfrowa PIXDRO

66 Reakcja na cykliczne zmiany temperatury, tkaniny poliestrowej zadrukownej kompozycją atramentową na bazie nanorurek węglowych Stanowisko do badania sensoryczności na bodziec termiczny Reakcja na cykliczne zmiany temperatury, sensorycznej włókniny wykonanej techniką melt-blown z polimeru PP/PCL z nanododatkami

67 R (rel)= (R -R i)/r Reakcja na cykliczną obecność oparów acetonu(100ppm), sensorycznej włókniny wykonanej techniką melt-blown z polimeru PLA z nanododatkami 0-0,5-1 -1, T ime [s] Reakcja na cykliczną obecność oparów toluenu (100ppm), sensorycznej włókniny wykonanej techniką elektroprzędzenia z polimeru PEO z nanododatkami Stanowisko do badania sensoryczności na opary

68 Prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska Tel a) b) Prototyp rękawiczki reagującej na ruchy palca (a), Opaska reagująca na ruch klatki piersiowej, umożliwiającej monitorowanie oddechu (b).

69 Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny Katedra Fizyki Molekularnej 12 pracowników naukowych, 10 doktorantów, 3 prac. inż.-tech. kierownik: Prof. dr hab. Jacek Ulański Główne kierunki badań związanych z elektroniką organiczną 1. Wytwarzanie warstw, kompozytów i nanokompozytów organicznych o kontrolowanej morfologii wykazujących właściwości przewodzące, półprzewodzące, fotoprzewodzące i elektroluminescencyjne. 2. Badanie właściwości elektrycznych i optycznych materiałów do zastosowań w organicznych elementach opto-elektronicznych 3 Wytwarzanie i badanie: - organicznych tranzystorów polowych, - diod elektroluminescencyjnych, - ogniw fotowoltaicznych. Osoby kontaktowe: prof. Jacek Ulański: dr Ireneusz Głowacki: dr Jarosław Jung dr Beata Łuszczyńska

70 Główne techniki badawcze: Clean-room i linia 4 komór rękawicowych do wytwarzania i badania elementów elektroniki organicznej w atmosferze gazu obojętnego. Unikalne układy do badania: wydajności kwantowej fotogeneracji, mechanizmów pułapkowania i rekombinacji nośników ładunku metodami fotozaniku ładunku powierzchniowego, prądów termicznie stymulowanych i termoluminescencji Układy pomiarowe do badań: tranzystorów polowych, ogniw fotowoltaicznych (z symulatorem światła słonecznego AM 1,5), fotoprzewodnictwa i elektroluminescencji. Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna (Novocontrol) Spektrometr Ramana T64000 Jobin-Yvon z mikroskopem konfokalnym Spektrometr FT Raman LabRam Brucker z mikroskopem Ramanscope Spektrofluorymetr Fluorolog-3 Jobin-Yvon z mikroskopem epifluorescencyjnym NIKON ECLIPSE TE 2000 UV-Vis Spektrometer VARIAN Cary 5000 ze sferą całkującą AFM (Solver Pro) przeznaczony do badania warstw organicznych Profilometr

71 Kompozyty wielofunkcyjne półprzewodnik/dielektryk dla OFETs z kanałem typu n Półprzewodnik typu n: Dielektryk/podłoże: PMMA M w = , T g = 105 C PTCDI-C5 (3) - SynTec GmbH Wolfen, Dysza PC Lexan (Goodfellow) M w = , T g = 150 C włókna PTCDI-C5(3) Przesuwające się podłoże dielektryk polimer

72 Laboratorium Elektroniki Organicznej photocurrent density [A/cm 2 ] photocurrent density [A/cm 2 ] IPCE (norm.) IPCE (norm.) Organic Photovoltaic Cells and Photodiodes (OPV) n-type 0,8 Organic Photovoltaic Cells and Photodiodes (OPV) 0,6 n-type p-type p-type ITO electrode - kathode ITO electrode - kathode Al electrodes - anode Al electrodes - anode active layer active layer Tworzenie zintegrowanych, wielko powierzchniowych układów Organic & Large Area Electronics (OLAE) (RFID, baterie słoneczne, sterowane matryce diodowe, fotodetektory, czujniki) glass support glass support 1,0x10-5 1,0x10-5 1,0 0,0 0,0 0,2 0,4 U [V] 0,0 0,0 0,2 0,4 U [V] 0,8 0,6 0,4 0,2 1,0 0,4 0,2 0, wavelenght (nm) 0, wavelenght (nm)

73 Współpracownicy dr Ireneusz Głowacki, dr Jarosław Jung, dr Agnieszka Ślązak, dr Beata Łuszczyńska, dr Gabriela Wiosna-Sałyga, dr Sylwia Kotarba, Doktoranci: Izabela Tszydel, Magdalena Kucińska, Remigiusz Grykien, Krzysztof Kisiel Byli doktoranci: dr Ewa Dobruchowska, dr Roman Wojciechowski, dr Paweł Miśkiewicz (obecnie Merck), dr Andrzej Rybak (obecnie ABB), dr Aneta Kowalska, dr Agnieszka Mierczyńska -Vasilev (obecnie Univ. South Australia), dr Zbigniew Szamel (obecnie CSEM); dr Michał Wiatrowski (obecnie EIF), Tomasz Marszałek obecnie MPI-P Mainz), Współpraca: Waldemar Maniukiewicz, Andrzej Nosal, Maciej Gazicki-Lipman, Zbigniew Lisik, Krzysztof Jeszka (PŁ); Małgorzata Zagórska, Adam Proń (PW); Adam Tracz, Piotr Bałczewski, Józef Drabowicz (CBMiM PAN); Juliusz Sworakowski, Marek Samoć (PWr); Andrzej Graja, Roman Świetlik (IFM PAN); Jacek Nizioł (AGH); A. Danel (URK) Partnerzy zagraniczni z projektów: IP DISCEL; IP NAIMO; NoE Nanofun-Poly (6FP) NoE PolyNet; NoE FlexNet (7FP)

74 Wybrane publikacje: Plastic electronics nanomaterials for opto-electronic applications E. Dobruchowska, I. Głowacki, J. Jung, M. Wiatrowski, J. Ulanski, in White book: Polymer Nanoscience and Nanotechnology, a European Perpective Ed. J.-P.Pascault, S. Russo, R.J.J. Williams, pp , ISBN: (2008) Thermoluminescence of the blue light-emitting system based on poly(9-vinylcarbazole) doped with a pyrazoloquinoline dye B. Luszczynska, E. Dobruchowska, I. Glowacki, A. Danel, J. Ulanski; J. Lumin., (2009) Self-assembly of polyperylenediimide based semiconductor on polymer substrate, M. Wiatrowski, E. Dobruchowska, W. Maniukiewicz, U. Pietsch, J. Kowalski, Z. Szamel, J. Ulanski, Thin Solid Films, 18, (2010) Anisotropy in structural and physical properties in tetrathiafulvalene derivatives-based zone-cast layers as seen by Raman spectroscopy, UV-visible spectroscopy, and field effect measurements S. Kotarba, J. Jung, A. Kowalska, T. Marszalek, M. Kozanecki, P. Miskiewicz, M. Mas-Torrent, C. Rovira, J. Veciana, J. Puigmarti-Luis, J. Ulanski; J. Appl. Phys, 108, (2010) Role of geometry, substrate and atmosphere on performance of OFETs based on TTF derivatives T. Marszalek, A. Nosal, R. Pfattner, J. Jung, S. Kotarba, M. Mas-Torrent, B. Krause, J. Veciana, M. Gazicki-Lipman, C. Crickert, G. Schmidt, C. Rovira, J. Ulanski; Org. Electron., 13, (2012) Conductivity Measurements I. Glowacki, J. Jung, J. Ulanski, and A. Rybak, in: K. Matyjaszewski and M. Möller (eds.) Polymer Science: A Comprehensive Reference, Vol. 2, pp , Amsterdam: Elsevier BV (2012). Persistent photoexcitation effect on the poly(3-hexylthiophene) film: Impedance measurement and modelling C. H. Kim, K. Kisiel, J. Jung, J. Ulanski, D. Tondelier, B. Geffroy, Y. Bonnassieux, G. Horowitz; Synth. Met., 162, (2012) High-mobility and low turn-on voltage n-channel OTFTs based on solution processable derivative of naphthalene bisimide I. Tszydel, M. Kucinska, T. Marszalek, R. Rybakiewicz, A. Nosal, J. Jung, M. Gazicki-Lipman, C. Pitsalidis, C. Gravalidis, S. Logothetidis, M. Zagorska and J. Ulanski; Adv. Funct. Mat., 22, (2012)

75 Ostatnio realizowane najważniejsze projekty europejskie 1. Nanoscale of Integrated Processing of Self-Organizing Multifunctional Organic Materials (Integrated Project NAIMO, 6th European Frame Programme) 2. Nanostructured and Functional Polymer-Based Materials and Nanocomposites (NoE NANOFUN-POLY, 6th European FP), followed by: ECNP S.c.a.r.l. - European Centre for Nanostructured Polymers 3. Dielectric Spectroscopy and Complementary techniques for molecular Dynamic Study of Polymers and Organic Crystals (Marie Curie Host Fellowships for Transfer of Knowledge: Project DIELPOL, 6th European FP) 4. Organic and large-area electronics, visualisation and display systems (Network of Excellence PolyNet, 7th European FP) 5. Network of Excellence for building up Knowledge for improved Systems Integration for Flexible Organic and Large Area Electronics (FOLAE) and its exploitation (Network of Excellence FlexNet, 7th European FP)

76 ECNP S.c.a.r.l. European Centre for Nanostructured Polymers Founder partners of ECNP: INSTM (Italian Consortium of Materials Science and Technology), INSA VALOR (Lyon, France), IPF (Leibniz-Institute of Polymer Research Dresden, Germany), INASMET (San Sebastian, Spain), FORTH (Foundation for Research and Technology Hellas, Patras, Greece), SICOMP (Swedish Institute of Composites, Pitea, Sweden), TUL (Technical University of Lodz, Poland), UMBRIA INNOVATION (Terni, Italy) The Chairman of the Board of ECNP: Prof. Josè M. Kenny from the University of Perugia (UdR INSTM, Italy) The Vice-Chairman: Prof. Jean-Francois Gerard from UMR CNRS 5627 Ingénierie des Matériaux Polymères, Laboratoire des Matériaux Macromoléculaires, INSA (Lyon, France).

77

dr inż. Ewa Dobruchowska Pokój: 106-14 H E-mail: ewa.dobruchowska@tu.koszalin.pl Tel.: 94-3486-651 Działalność naukowa

dr inż. Ewa Dobruchowska Pokój: 106-14 H E-mail: ewa.dobruchowska@tu.koszalin.pl Tel.: 94-3486-651 Działalność naukowa dr inż. Ewa Dobruchowska Pokój: 106-14 H E-mail: ewa.dobruchowska@tu.koszalin.pl Tel.: 94-3486-651 Działalność naukowa Badania w zakresie projektowania i preparatyki warstw organicznych, nieorganicznych

Bardziej szczegółowo

Elektronika z plastyku

Elektronika z plastyku Elektronika z plastyku Adam Proń 1,2 i Renata Rybakiewicz 2 1 Komisariat ds Energii Atomowej, Grenoble 2 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Elektronika krzemowa Krzem Jan Czochralski 1885-1953

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w fotowoltaice, sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła Dydaktyka Dużo czasu wolnego na prace własną Wiedza + doświadczenie - Techniki mikromontażu elementów

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne to projekt kluczowy w ramach Działania 13.1 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Jacek Ulański Łódź, 11. 11. 2015 Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116

Jacek Ulański Łódź, 11. 11. 2015 Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116 Jacek Ulański Łódź, 11. 11. 2015 Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116 Recenzja pracy doktorskiej mgr. Arkadiusza Frąckowiaka p.t. Lokalizacja ładunku w przewodnikach

Bardziej szczegółowo

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Monika KWOKA, Jacek SZUBER Instytut Elektroniki Politechnika Śląska Gliwice PLAN PREZENTACJI 1. Podsumowanie dotychczasowych prac:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 grudnia 2010

Gdańsk, 16 grudnia 2010 POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa 27 80-233 Gdańsk prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński tel. 58 348 63 57 fax. 58 347 14 15 Przewodniczący Rady Koordynator

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2)

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Jacek Ulański Łódź, 30. 09. 2014 Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116

Jacek Ulański Łódź, 30. 09. 2014 Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116 Jacek Ulański Łódź, 30. 09. 2014 Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116 Recenzja pracy doktorskiej mgr. Janusza Szeremety pt. Nieliniowe efekty optyczne i efekty

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM. Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r.

II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM. Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r. II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r. Centrum Konferencyjne Mrówka Warszawa - Powsin Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Teoretyczne badania związków kompleksowych i metaloorganicznych,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 1 Instytut Technologii Elektronowej ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom 1. Anna Celebańska Ceramiczna elektroda węglowa modyfikowana oksydazą bilirubiny jako biokatoda w jednokomorowym ogniwie tlenowo-cynkowym

Bardziej szczegółowo

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu NANO jako droga do innowacji Uniwersytet Śląski w Katowicach Oferta dla partnerów biznesowych Potencjał badawczy Założony w

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Katarzyna Leszczyńska-Sejda Katowice, grudzień 2013 pracownicy przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki specjalność FOTONIKA 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) FIZYKA TECHNICZNA Charakterystyka wykształcenia: - dobre

Bardziej szczegółowo

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Kamil Wróbel Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Kierownik pracy: prof. dr hab. A. Czerwiński Opiekun pracy: dr M. Chotkowski

Bardziej szczegółowo

OPTOELEKTRONIKA. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Dołącz do najlepszych!

OPTOELEKTRONIKA. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Dołącz do najlepszych! OPTOELEKTRONIKA Katedra Metrologii i Optoelektroniki Dołącz do najlepszych! Oferta dydaktyczna Wykładane przedmioty Elementy i układy optoelektroniczne Optyczne techniki pomiarowe Optyczna transmisja i

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Wroczyński kierownik dr inż. Marcin Gnyba zca. kierownika Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych PG

dr inż. Piotr Wroczyński kierownik dr inż. Marcin Gnyba zca. kierownika Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych PG dr inż. Piotr Wroczyński kierownik dr inż. Marcin Gnyba zca. kierownika Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych PG POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e = = 1 Å

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e  = = 1 Å Wykład 12 Fale materii: elektrony, neutrony, lekkie atomy Neutrony generowane w reaktorze są spowalniane w wyniku zderzeń z moderatorem (grafitem) do V = 4 km/s, co odpowiada energii E=0.08 ev a energia

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zjawisk elektryczno-cieplnych w ultrafioletowej diodzie elektroluminescencyjnej

Modelowanie zjawisk elektryczno-cieplnych w ultrafioletowej diodzie elektroluminescencyjnej Modelowanie zjawisk elektryczno-cieplnych w ultrafioletowej diodzie elektroluminescencyjnej Robert P. Sarzała 1, Michał Wasiak 1, Maciej Kuc 1, Adam K. Sokół 1, Renata Kruszka 2, Krystyna Gołaszewska 2

Bardziej szczegółowo

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski Jarosław Rochowicz Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Praca magisterska Wpływ napięcia podłoża na właściwości mechaniczne powłok CrCN nanoszonych

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Nanomateriałów Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa 27 80-233

Bardziej szczegółowo

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Beneficjentem jest Politechnika Warszawska w imieniu Konsorcjum, którego członkami są: PW, UW, WAT, IChF PAN, IF PAN, IPPT PAN, IWC PAN, ITME Biuro

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015 Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość, 3 5 listopada 2015, Tours, Francja XVI th International Science and Technology

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze c Elbląski Park Technologiczny Centrum Metaloznawstwa Centrum Transferu Technologii Informatycznych Centrum Jakości Środowiska Laboratorium Zaawansowanych Analiz

Bardziej szczegółowo

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI I. Zagadnienia do opracowania. 1. Struktura pasmowa ciał stałych. 2. Klasyfikacja ciał stałych w oparciu o teorię

Bardziej szczegółowo

Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS

Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS NEW LOKS Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Grafen perspektywy zastosowań

Grafen perspektywy zastosowań Grafen perspektywy zastosowań Paweł Szroeder 3 czerwca 2014 Spis treści 1 Wprowadzenie 1 2 Właściwości grafenu 2 3 Perspektywy zastosowań 2 3.1 Procesory... 2 3.2 Analogoweelementy... 3 3.3 Czujniki...

Bardziej szczegółowo

POLIAZOMETINY: WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE W FOTOWOLTAICE

POLIAZOMETINY: WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE W FOTOWOLTAICE Marcin PALEWICZ Agnieszka IWAN POLIAZOMETINY: WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE W FOTOWOLTAICE STRESZCZENIE Materiały organiczne ze względu na swoje interesujące właściwości stanowią alternatywę dla materiałów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 1 Projekt MERFLENG... W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE. Dr inż. Krzysztof Moraczewski

METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE. Dr inż. Krzysztof Moraczewski METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE Dr inż. Krzysztof Moraczewski Bydgoszcz 2013 KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Tematyka prac badawczych: metalizowanie

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Krystalografii specjalizacja: Fizykochemia związków nieorganicznych

Laboratorium z Krystalografii specjalizacja: Fizykochemia związków nieorganicznych Uniwersytet Śląski - Instytut Chemii Zakład Krystalografii ul. Bankowa 14, pok. 133, 40-006 Katowice tel. 0323591197, e-mail: izajen@wp.pl opracowanie: dr Izabela Jendrzejewska Laboratorium z Krystalografii

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa CZĘŚĆ I PRZEGLĄD METOD SPEKTRALNYCH Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/12

Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/12 Pieczątka firmowa Zamawiającego Rzeszów, 09042012r Zapytanie ofertowe nr 14/1/12 Z dnia 9 kwietnia 2012 r na zakup usług badawczych na potrzeby projektu pn Wykonanie prototypu detektora bazującego na hetero

Bardziej szczegółowo

Samo-organizacja w wieloskładnikowych nanowarstwach makromolekuł

Samo-organizacja w wieloskładnikowych nanowarstwach makromolekuł MACROMOLECULAR NANOFILMS for electronics and biotechnology http://www.if.uj.edu.pl/pl/zinm/polyfilms/ Samo-organizacja w wieloskładnikowych nanowarstwach makromolekuł Surfaces & patterns for proteins &

Bardziej szczegółowo

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0.

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski S02W01 14.00-14.25 Piotr Pietrzyk Young Researcher Award Lecture Molekularne podstawy mechanizmu redukcji tlenków azotu i aktywacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

Samoorganizacja. Tydzień temu

Samoorganizacja. Tydzień temu Elektronika plastikowa i organiczna Samoorganizacja Tydzień temu Grafen jest dwuwymiarowym kryształem o strukturze plastra miodu Charakteryzuje się unikatowymi właściwościami elektro-optycznymi Jest półprzewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Potencjał technologiczny i produkcyjny PCO S.A. w zakresie wytwarzania urządzeń termowizyjnych

Potencjał technologiczny i produkcyjny PCO S.A. w zakresie wytwarzania urządzeń termowizyjnych Seminarium Termowizja: Projekty badawcze i wdrożenia przemysłowe XXII MSPO Kielce, 02.09.2014 r. Potencjał technologiczny i produkcyjny PCO S.A. w zakresie wytwarzania urządzeń termowizyjnych Jerzy Wiśnioch,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli dla Przemysłu i Przedsiębiorców

Inżynieria Materiałowa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli dla Przemysłu i Przedsiębiorców Inżynieria Materiałowa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli dla Przemysłu i Przedsiębiorców Spis treści 1. Wspólne projekty... 2 2. Struktura... 4 3. Dane kontaktowe... 4 4. Główne

Bardziej szczegółowo

International Centre for Research on Innovative. Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów (ICRI-BioM)

International Centre for Research on Innovative. Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów (ICRI-BioM) International Centre for Research on Innovative Bio-based Kliknij, Materials aby edytować (ICRI-BioM) styl Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów (ICRI-BioM) Politechnika Łódzka www.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie separacji faz w zmiennym polu elektrycznym

Przyspieszenie separacji faz w zmiennym polu elektrycznym Przyspieszenie separacji faz w zmiennym polu elektrycznym Niejednorodne układy polimer / ciekły kryształ ze względu na zastosowania techniczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Polimery są dodawane

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/169/2012 Zał. nr 1a do siwz Opis przedmiotu zamówienia A. Spektrometr ramanowski z mikroskopem optycznym: 1) Spektrometr ramanowski posiadający podwójny tor detekcyjny, wyposażony w chłodzony termoelektrycznie

Bardziej szczegółowo

Program IX Poznańskiego Sympozjum Polimerowego

Program IX Poznańskiego Sympozjum Polimerowego Program IX Poznańskiego Sympozjum Polimerowego 5 marca 2010, 11.00 OTWARCIE SYMPOZJUM 11.10 Stefan Jurga 11.40 Jadwiga Tritt-Goc, J. Kowalczuk 12.10 Monika Makrocka-Rydzyk, A. Wypych, M. Jancelewicz, S.

Bardziej szczegółowo

Fizyka i technologia złącza PN. Adam Drózd 25.04.2006r.

Fizyka i technologia złącza PN. Adam Drózd 25.04.2006r. Fizyka i technologia złącza P Adam Drózd 25.04.2006r. O czym będę mówił: Półprzewodnik definicja, model wiązań walencyjnych i model pasmowy, samoistny i niesamoistny, domieszki donorowe i akceptorowe,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii Temat: Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych modułu ogniw fotowoltaicznych i sprawności konwersji

Bardziej szczegółowo

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5)

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Wojciech Niwiński 30.03.2004 Bartosz Lassak Wojciech Zatorski gr.7lab Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Zadanie laboratoryjne miało na celu zaobserwowanie różnic

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j.

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j. Propozycje tematów na rok akademicki 203/204 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.204r. Fizyka - II stopień - mgr (j. angielski) Numeryczna analiza własności elektronowych i transportowych

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni z Efekt Ramana (1922, CV Raman) I, ν próbka y Chandra Shekhara Venketa Raman x I 0, ν 0 Monochromatyczne promieniowanie o częstości ν 0 ulega rozproszeniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 5. Badanie różnych konfiguracji modułów fotowoltaicznych

Ćwiczenie Nr 5. Badanie różnych konfiguracji modułów fotowoltaicznych Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Fotowoltaiki Ćwiczenie Nr 5 Badanie różnych konfiguracji modułów fotowoltaicznych I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Organiczne ogniwa słonecznes. Tydzień temu. Energia słonecznas

Organiczne ogniwa słonecznes. Tydzień temu. Energia słonecznas Elektronika plastikowa i organiczna Organiczne ogniwa słonecznes Tydzień temu 1. W diodach LED wykoanaych z półprzewodników nieorganicznych rekombinacja promienista zachodzi w obszarze złącza 2. W jednowarstwowych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA 44-100 Gliwice, ul. Krzywoustego 2, tel (032) 237-29-02,

POLITECHNIKA ŚLĄSKA 44-100 Gliwice, ul. Krzywoustego 2, tel (032) 237-29-02, Katedra Optoelektroniki POLITECHNIKA ŚLĄSKA 44-100 Gliwice, ul. Krzywoustego 2, tel (032) 237-29-02, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny Katedra Optoelektroniki Politechnika Śląska e-mail: tpustelny@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: OBRAZOWANIE MEDYCZNE Nazwa w języku angielskim: MEDICAL IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

GRAFEN. Prof. dr hab. A. Jeleński. Instytut Technologii MateriałówElektronicznych Ul.Wólczyńska 133 01-919 Warszawa www.itme.edu.

GRAFEN. Prof. dr hab. A. Jeleński. Instytut Technologii MateriałówElektronicznych Ul.Wólczyńska 133 01-919 Warszawa www.itme.edu. GRAFEN Prof. dr hab. A. Jeleński Instytut Technologii MateriałówElektronicznych Ul.Wólczyńska 133 01-919 Warszawa www.itme.edu.pl SPIS TREŚCI Czy potrzeba nowych materiałów? Co to jest grafen? Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Podstawy biotechnologii Chemia koloidów Fizykochemia emulsji Chemia surowców kosmetycznych Surowce naturalne stosowane w produktach kosmetycznych

Bardziej szczegółowo

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH WSTĘP Spełnianie wymagań jakościowych stawianych przed producentami leków jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Streszczenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest jedną z technik spektroskopii absorpcyjnej mającej zastosowanie w chemii,

Bardziej szczegółowo

Recenzja. rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Mazurek pt. Poli(estro-weglany i poliuretany

Recenzja. rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Mazurek pt. Poli(estro-weglany i poliuretany WYDZIAŁ CHEMICZNY Katedra Technologii Polimerów Prof. dr hab. inż. Józef T. Haponiuk Gdańsk, 7.12.2015 Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Mazurek pt. Poli(estro-weglany i poliuretany otrzymywane

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tło historyczne Pod koniec XIX wieku stosowanie mikroskopów świetlnych w naukach

Bardziej szczegółowo

Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza

Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza Grzegorz Sobczak, Elżbieta Dąbrowska, Marian Teodorczyk, Joanna Kalbarczyk,

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan i możliwości badawcze krajowych ośrodków naukowych i firm produkcyjnych w dziedzinie optoelektroniki i fotoniki

Aktualny stan i możliwości badawcze krajowych ośrodków naukowych i firm produkcyjnych w dziedzinie optoelektroniki i fotoniki Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne - Photonics Society of Poland (PSP) Sekcja Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji (SOKEiT) PAN Polski Komitet Optoelektroniki (PKOpto) SEP Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Wprowadzenie Metody Wyniki Wnioski Podziękowania. Yaghi et al. Nature 2003, 423, 705 2

Plan prezentacji. Wprowadzenie Metody Wyniki Wnioski Podziękowania. Yaghi et al. Nature 2003, 423, 705 2 Molecular Modeling of Hydrogen Storage. M+ H2 and M+ Benzene vs. Metal Organic Frameworks (MOF) P. Groch1, M. Stachów1, T. Kupka1 oraz L. Stobiński2 1Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, 45-052 Opole 2Instytut

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia na Uniwersytecie Ślaskim podsumowanie oraz plany na przyszlosc

Nanotechnologia na Uniwersytecie Ślaskim podsumowanie oraz plany na przyszlosc Nanotechnologia na Uniwersytecie Ślaskim podsumowanie oraz plany na przyszlosc Jerzy Peszke Uniwersytet Śląski w Katowicach Zakład Fizyki Ciała Stałego Dynamax Nanotechnology Katowice Dynamax Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej ROZWIŃ SWÓJ POTECJAŁ!

FIZYKA. na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej ROZWIŃ SWÓJ POTECJAŁ! FIZYKA na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej ROZWIŃ SWÓJ POTECJAŁ! O kierunku FIZYKA Studia licencjackie 3-letnie ( uniwersyteckie ) zapewniają: Bardzo dobre ogólne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne, odnawialne źródła energii

Ekologiczne, odnawialne źródła energii Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu Ekologiczne, odnawialne źródła energii prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurek Ekologiczne, odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s)

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s) Twórcy podstaw optyki elektronowej: De Broglie LV. 1924 hipoteza: każde ciało poruszające się ma przyporządkowaną falę a jej długość jest ilorazem stałej Plancka i pędu. Elektrony powinny więc mieć naturę

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Porównanie Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Spektroskopia FT-Raman Spektroskopia FT-Raman jest dostępna od 1987 roku. Systemy

Bardziej szczegółowo

Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny

Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny Kalendarium Instytutu Chemii 1971 rok Utworzenie Zakładu Chemii wchodzącego w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Laboratorium ma na wyposażeniu następujące narzędzia analityczne: spektroskop fotoelektronów XPS ESCALAB 250Xi firmy ThermoScience; umożliwiający pomiary w trybach

Bardziej szczegółowo

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność:

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność: Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE CHEMIA W MEDYCYNIE Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą treści programowe m.in. takich obszarów, jak: Analityka

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA

Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA Cel: Celem ćwiczenia jest zbadanie charakterystyk prądowo

Bardziej szczegółowo

Badania własności optycznych grafenu

Badania własności optycznych grafenu Badania własności optycznych grafenu Mateusz Klepuszewski 1, Aleksander Płocharski 1, Teresa Kulka 2, Katarzyna Gołasa 3 1 III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej, Berlinga 5, 07-410 Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Wpływ defektów punktowych i liniowych na własności węglika krzemu SiC

Wpływ defektów punktowych i liniowych na własności węglika krzemu SiC Wpływ defektów punktowych i liniowych na własności węglika krzemu SiC J. Łażewski, M. Sternik, P.T. Jochym, P. Piekarz politypy węglika krzemu SiC >250 politypów, najbardziej stabilne: 3C, 2H, 4H i 6H

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Listopad 2013 styczeń 2014 Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

III. METODY OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Janusz Adamowski

III. METODY OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Janusz Adamowski III. METODY OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Janusz Adamowski 1 1 Wstęp Materiały półprzewodnikowe, otrzymywane obecnie w warunkach laboratoryjnych, charakteryzują się niezwykle wysoką czystością.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Śląska Biofarma Głównym celem zawiązania konsorcjum Śląska BIO FARMA, było nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Warszawa, 18-10-2012 1 Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, tkowale@ippt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 30.01.2014 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż.

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 30.01.2014 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż. Propozycje tematów na rok akademicki 203/204 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 30.0.204 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż. Spektroskopowe badania procesów dynamicznych w dwuwymiarowych

Bardziej szczegółowo