ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH"

Transkrypt

1 ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH Jacek Ulański Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Molekularnej II Warsztaty Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki FlexNet 22 października 2012 Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Molekularnej

2

3 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Fizyki Materii Skondensowanej prof. dr inż. Wojciech Łużny dr hab. inż. Andrzej Bernasik dr Jacek Nizioł dr inż. Paweł Armatys dr inż. Jakub Haberko dr inż. Maciej Śniechowski mgr inż. Mateusz Marzec Pomiary elektryczne i spektroskopowe organicznych/polimerowych struktur cienkowarstwowych Charakterystyka własności strukturalnych, morfologii i składu chemicznego cienkich warstw Badania własności polimerów pochodzenia biologicznego w kontekście zastosowań w optoelektronice (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim) kontakt: dr hab. inż. Andrzej Bernasik, tel.: dr Jacek Nizioł, tel.:

4 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Badania strukturalne cienkich warstw Schematyczna ilustacja teoretycznej różnicy między dyfraktogramami próbek zawierających fazę amorficzną oraz zorientowaną Przykładowy dyfraktogram 2D potwierdzający wymuszoną przez podłoże orientację płaszczyzn krystaliczych naniesionej z materiału małocząsteczkowego Dyfraktometr rentgenowski Panalytical XPertPro wyposażony w zwierciadło Göbel a oraz pełnokątowy goniometr Cel badań: Określanie wpływu podłoża i sposobu nanoszenia na samoistną organizację strukturalną wytworzonej warstwy partly

5 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS) działo jonowe detektor elektronów y x spektrometr masowy obraz topografii powierzchni detektor jonów N widmo mas m/q wiązka pierwotna: Ar + : energia 3 10 kev, prąd μa obszar analizy 1mm 1mm Ga + : energia 5 25 kev, prąd: 0.2-4nA obszar analizy:100μm 100 μm kwadrupolowy spektrometr masowy N y y t t x x profil - rozkład izotopów względem głębokości mapa 2D - powierzchniowy rozkład izotopów mapa 3D - przestrzenny rozkład izotopów zdolność rozdzielcza: głębokościowa: ~10nm powierzchniowa: ~200nm

6 Grupa Nanowarstw Makromolekuł dla elektroniki i biotechnologii Zakład Inżynierii Nowych Materiałów Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Andrzej Budkowski kierownik zespołu Dr Joanna Raczkowska Dr Joanna Zemła Dr Jakub Rysz Mgr Monika Josiek (doktorant) Mgr Kamil Awsiuk (doktorant) kontakt: tel www:

7 Program badań: Tworzenie uporządkowanych struktur w cienkich warstwach makromolekuł organicznych dla potrzeb plastikowej elektroniki oraz biotechnologii z wykorzystaniem procesów samoorganizacji spin-coating blade-coating miękka litografia Samoporządkując się domeny P3AT/PS Powstające samorzutnie mikromacierze białkowe 15mm J. Jaczewska et al. Soft Matter 5 (2009) 234 J. Zemła et al. Soft Matter 8 (2012) 5550

8 Program badań: Charakteryzacji w skali makro, mikro i nano cienkich warstw organicznych System charakteryzacji właściwości elektrooptycznych cienkich warstw organicznych: System do pomiaru współczynnika absorpcji i odbicia cienkich warstw źródło światła AM1.5 2 źródła pomiarowe Keithley 2400 oraz komora środowiskowa do pomiarów charakterystyk I-U ogniw słonecznych, OLED oraz OFET System do pomiarów kąta zwilżania oraz wyznaczania napięcia powierzchniowego metodą kropli wiszącej typu EasyDrop Mikroskop SPM Agilent 5500: pomiary AFM, LFM, SSRM, KFM, MFM, STM komora środowiskowa oraz system grzania (do 250ºC) i chłodzenia (do -30ºC)

9 Program badań: Charakteryzacji w skali mikro i nano struktury 3D cienkich warstw organicznych FF = 0,38 h = 1,66% FF = 0,58 h = 3,46% System statycznej i dynamicznej Spektrometrii Masowej Jonów Wtórnych: Badanie składu chemicznego materiałów nieorganicznych, organicznych Obrazowanie 2D i 3D ze zdolnością rozdzielczą 5-10 nm w kierunku Z oraz do 80nm w płaszczyźnie próbki Doskonała masowa zdolność FF = 49 h = 2,45% C.M. Björström-Svanström, J. Rysz et al. Advanced Materials 21 (2009) 1-6, l. cytowań 23

10 Uniwersytet Rolniczy im.h.kołłątaja w Krakowie Katedra Chemii i Fizyki

11 Zespół Syntezy Organicznej Dr hab. Andrzej Danel Dr Krzysztof Danel Dr Bożena Jarosz Dr Ewa Kulig Dr Paweł Szlachcic Dr Tomasz Uchacz

12 Tematyka badań Zajmujemy się syntezą układów heterocyklicznych na potrzeby optoelektroniki w tym: organiczne diody elektroluminescencyjne OLED oraz organiczne komórki fotowoltaiczne. Syntetyzowane grupy związków organicznych obejmują m.in. 1Hpirazolo[3,4-b]chinoliny, 1H-pirazolo[3,4-b]chinoksaliny, pochodne oksazoli. Otrzymane układy są wykorzystywane dalej w syntezie oligomerów (w tym związków typu spiro) oraz polimerów celem ich wykorzystania w komórkach OLED jako luminofory. Prowadzone są również badania nad możliwością zastosowania w/w związków jako sensorów na kationy (Mg, N, K, Ba, Pb, Zn itp.) w układach biologicznych

13 Struktury syntetyzowanych układów stosowane jako luminofory w OLED 1H-Pirazolo[3,4-b]chinoliny 1H-Pirazolo[3,4-b]chinoksaliny Pochodne 2-fenylo-1,3-benoksazolu Bis-pirazolo[3,4-b; 4,3-e]pirydyny

14 Osiągnięcia W ramach współpracy m.in. z Instytutem Chemii Przemysłowej w Tokio, Academia Sinica na Tajwanie, Politechniką Łódzką, Politechniką Krakowską i Akademią Górniczo-Hutniczą otrzymane luminofory były wykorzystywane w konstruowaniu organicznych komórek EL. Badano następujące typy komórek: - komórki wielowarstwowe konstruowane metodą próżniowego napylania warstw organicznych - komórki jednowarstwowe na bazie poli(n-winylokarbazolu) domieszkowanego luminoforami.

15 ev Komórka trójwarstwowa-próżniowe napylanie przykład AlQ Mg:Ag nm 50 nm 66 nm L max = cd/m 2 η ex=1.17%; η PW =3.62 lm/w; CIE(x,y): 0.28; N TPD N R3 N R2 N N R1 N N N N R 1,R 2 = Me,toluil,Ph,tert-Bu R 3 = NPh 2, tert-bu, CPh 3 J.Funaki, K.Imai, K.Araki, A.Danel, P.Tomasik, Polish.J.Chem., 78, 843 (2004)

16 NPB BPP 2%:TPBI CBP NPB BPP 2%:TPBI ev HOST-GUEST BPP-OLED Mg:Ag 3.7 N N N N N N X N N N N N ITO Mg:Ag 50 nm 46 nm 20 nm 20 nm TPBI BPP Mg:Ag N N N N ITO NPB CBP L = Cd/m 2 ; η ex = 0,75-1,26 [%]; CIE(X,Y)= (0,16-0,20; 0,10-0,41) 6.2

17 Wybrane publikacje dotyczące tematyki OLED Z.He, H.G.Milburn, A.Danel, A.Puchała, P.Tomasik, D.Rasała, J.Mater.Chem., 7, 2323 (1997). A.Danel, Z.He, H.G.Milburn, P.Tomasik, J.Mater.Chem., 9, 339 (1999). Y.T.Tao, E.Balasubramaniam, P.Tomasik,A.Danel, Chem.Mater., 12,2788 (2000). Y.T.Tao, E.Balasubramaniam, P.Tomasik,A.Danel, Appl.Phys.Lett., 77(7),933 (2000). Y.T.Tao, E.Balsubramaniam,A.Danel, B.Jarosz, P.Tomasik, Chem.Mater., 13,1207(2001). Y.T.Tao, E.Balsubramaniam,A.Danel, A.Wisła, P.Tomasik, J.Mater.Chem.,11,768(2001). J.Funaki, K.Imai, K.Araki, A.Danel, P.Tomasik, Polish.J.Chem., 78, 843 (2004). B.Luczyńska,E.Dobruchowska,I.Głowacki,J.Ulański, F.Jasier,D.Neher,A.Danel, J.Appl.Phys., 99, (2006). L.Mu, Z.He, X.Kong, C.Liang, Y.Wang, A.Danel, E.Kulig, H.G.W.Milburn, IEEE/OSA J.Display Technology 7(2), 96 (2011).

18 Propozycje współpracy Synteza organiczna materiałów dla organicznej elektroniki Kontakt: Dr hab. Andrzej Danel Uniwersytet Rolniczy im.h.kołłątaja Katedra Chemii i Fizyki Ul.Balicka Kraków Tel. (012)

19 WYDZIAŁ FIZYKI MATEMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT FIZYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Katedra Fizyki Materiałów kierownik katedry Prof. dr hab. Jerzy Sanetra W ramach katedry w skład zespołu zajmującego się optoelektronika organiczną wchodzą : prof. dr hab. Jan Cisowski, dr Janusz Jaglarz, dr Ewa Gondek, dr inż. Monika Pokladko, mgr inż. Natalia Nosidlak, mgr inż. Edyta Skoczek, mgr inż. Bożena Burtan oraz magistranci i praktykanci. Główne kierunki badan Obliczenia kwantowo chemiczne w celu wytypowania optymalnych materiałów do budowy organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED) oraz organicznych ogniw słonecznych Organiczna elektroluminescencja : budowa oraz charakterystyka wielowarstwowych OLED ów

20 Organiczne ogniwa słoneczne : dobór odpowiednich materiałów oraz budowa organicznych ogniw słonecznych typu heterozłącze objętościowe Elipsometria: pomiary grubości, chropowatości, współczynnika załamania, anizotropii i parametrów polaryzacji cienkich warstw. Zespół opracował oraz zbudował organiczną diodę elektroluminescenyjną ITO/PEDOT:PSS/warstwa organiczna/ca/al której luminancja wynosi 5000Cd/m 2 natomiast wydajność kwantowa 1,8%. Proces odwrotny do elektroluminescencji to efekt fotowoltaiczny polegający na zamianie energii świetlnej na elektryczna. Zbudowano ogniwo słoneczne typu heterozłącze objętościowe, którego wydajność wynosi 3.6%.

21 Politechnika Śląska Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Gliwice Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski Skład Pracowni Polimerów Przewodzących: Dr hab. inż. Jerzy Żak, profesor Pol. Śl. Dr hab. Inż. Wincenty Turek, profesor Pol. Śl. Dr inż. Krzysztof Kozieł Dr inż. Wojciech Domagała Dr inż. Agnieszka Stolarczyk Dr inż. Małgorzata Czichy Dr inż. Roman Turczyn Mgr inż. Sylwia Golba Mgr inż. Krzysztof Karoń Mgr inż. Przemysław Data Mgr inż. Przemysław Ledwoń Mgr inż. Agata Blacha

22 Tematyka badawcza Synteza chemiczna i elektrochemiczna nowych polimerów przewodzących Charakteryzacja spektroskopowa materiałów skoniugowanych Charakteryzacja elektrochemiczna polimerów i oligomerów skoniugowanych Polimery przewodzące do budowy membran separacyjnych Badania polimerów i oligomerów o właściwościach luminescencyjnych Zastosowanie technik sprzężonych do badania nowych materiałów (spektroelektrochemia UV-VIS, FTIR, Ramana, EPR i Spektrofluorymetria, EC-AFM) Polimery przewodzące jako nośniki katalizatorów Skoniugowane polimery metaloorganiczne

23 Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Dyrektor: Prof. dr hab. inż. Marek Samoć - 36 pracowników naukowych (w tym 8 profesorów tytularnych i 7 doktorów hab.) - 26 doktorantów 6 zakładów, z których 4 prowadzą badania w dziedzinie fizyki i chemii materiałów molekularnych Elektronika organiczna i fotonika Badania prowadzone w zakładach: -Fizyki i Chemii Materiałów Molekularnych -Chemii Teoretycznej

24 Badania w dziedzinie elektroniki organicznej prowadzi 8-osobowa grupa Tematyka (eksperyment): Transport i lokalizacja nośników ładunku w organicznych ciałach stałych (niskomolekularne układy polikrystaliczne i polimery, układy semikrystaliczne) Organiczne przełączniki opto-elektryczne (tranzystory polowe o sygnale modulowanym światłem) Tranzystory i diody organiczne wytwarzane z roztworu (drukowane elektrody, polimerowe dielektryki i półprzewodniki, spray) Właściwości elektryczne układów hybrydowych (polimery domieszkowane nanocząstkami, tranzystory, fotowoltaika)

25 Badania w dziedzinie elektroniki organicznej prowadzi 8-osobowa grupa Tematyka (obliczenia kwantowo-chemiczne): Teoretyczne badanie wpływu nieporządku strukturalnego i energetycznego na ruchliwość nośników ładunku w materiałach organicznych Kwantowo-chemiczne modelowanie drutów molekularnych i przełączników molekularnych

26 Wyposażenie Przygotowanie próbek: - ploter materiałowy Sonoplot (możliwość drukowania materiałów na podłożach szklanych, foliach, detale rzędu dziesiątek mikrometrów) - spin coater - aerograf (spray coating) - wanny Langmuira-Blodgett - napylarki do nanoszenia metali i związków organicznych - suszarka próżniowa Charakteryzacja optyczna: - dwuwiązkowe spektrofotometry UV-VIS (Unicam, Perkin-Elmer) - spektrofotometr światłowodowy UV-VIS (Ocean Optics) - źródło UV-VIS ksenonowe 150W, elektronicznie sterowany monochromator - układ filtrów do symulacji widma światła słonecznego -mikroskop fluorescencyjno-polaryzacyjny, metalograficzny (Olympus) Mikroskopia sił atomowych: charakteryzacja powierzchni, pomiar grubości warstw, potencjały powierzchniowe

27 Wyposażenie Charakteryzacja elektryczna: - stanowisko pomiarowe z komorą próżniową - próżniowa komora pomiarowa (termostatowana, chłodzenie woda lub azotem, pomiary optoelektroniczne fotowoltaika, widma fotoprądu, elektroluminescencja, pomiary w atmosferze gazów obojetnych) - 2 elektrometry z wbudowanym źródłem napięcia (Keithley 6517) - programowalne źródło wysokiego napięcia, dzielnik dekadowy (Stanford Research Systems) - precyzyjny miernik impedancji (HP 4824A) - generator funkcyjny - multimetry (HP/Agilent)

28 Reprezentatywne publikacje P. Lutsyk, K. Janus, M. Mikołajczyk, J. Sworakowski, B. Boratyński, M. Tłaczała Long-lived persistent currents in poly(3-octylthiophene) thin film transistors Organic Electronics 11, 490 (2010) P. Lutsyk, K. Janus, J. Sworakowski, G. Generali, R. Capelli, M. Muccini Photoswitching of an n-type organic field effect transistor by a reversible photochromic reaction in the dielectric film J. Phys. Chem. C 115, 3106 (2011) U. Bielecka, P. Lutsyk, K. Janus, W. Bartkowiak, J. Sworakowski Effect of solution aging on morphology and electrical characteristics of regioregular P3HT FETs fabricated by spin coating and spray coating Organic Electronics 12, 1768 (2011) M. Mikołajczyk, P. Toman, W. Bartkowiak Theoretical study of influence of the structural disorder on the charge carrier mobility in triphenylene stacks Chemical Physics Letters 485, 253 (2010). M. M. Mikołajczyk, Ż. Czyżnikowska, P.. Czeleń, U. Bielecka, R. Zaleśny, P. Toman, W. Bartkowiak Quantum chemical study on hole transfer coupling in nucleic acid base complexes containing 7-deazaadenine Chem. Phys. Lett. 537, 94 (2012) Kontakt Prof. dr hab. inż. Juliusz Sworakowski Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartkowiak Dr inż. Krzysztof Janus

29 Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, Wrocław

30 Fotowoltaika organiczna w IEL/OW: Badania w zakresie syntezy polimerów oraz konstrukcji i charakterystyki ogniw fotowoltaicznych organicznych objętościowych prowadzi 8 osobowa grupa kierowana przez dr hab. Agnieszkę Iwan kierownika Pracowni Nowych Technologii, Skonstruowano ogniwo fotowoltaiczne polimerowe objętościowe o sprawności PCE = 2,4%.

31 Fotowoltaika organiczna w IEL/OW: W zakresie ogniw fotowoltaicznych polimerowych prowadzone są obecnie w IEL/OW badania w następujących kierunkach: 1. Synteza nowych polimerów jako warstw aktywnych ogniw fotowoltaicznych polimerowych, 2. Synteza nowych związków ciekłokrystalicznych do zastosowań w fotowoltaice organicznej, 3. Konstrukcja ogniw fotowoltaicznych organicznych, 4. Wykonywanie badań fotowoltaicznych skonstruowanych ogniw fotowoltaicznych organicznych, 5. Badania spektroskopii impedancyjnej skonstruowanych ogniw fotowoltaicznych organicznych, 6. Badania chropowatości powierzchni skonstruowanych ogniw fotowoltaicznych organicznych metodą AFM. H H H N N : S N n

32 IEL/OW dysponuje następującą aparaturą: - do pomiaru absorpcji w zakresie UV-vis zarówno roztworów jak i warstw na podłożu, - do naparowywania warstw metalicznych (CVD, PVD) -do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych - do pomiarów fotowoltaicznych - komora klimatyczna w zakresie od -70 do +90 C i wilgotności w zakresie 25-95%. - do badania odporności na nasłonecznienie: komora z lampą ksenonową o mocy 6500 W o całkowitej powierzchni naświetlania próbek 7200 cm 2. - do nanoszenia warstw (spin-coating i dip-coating) - do prowadzenia syntez organicznych i nieorganicznych - mikroskop optyczny POM - mikroskop AFM - mikroskop SEM - termograwimetria i różnicowa kalorymetria skaningowa (TGA/DSC1) - dyfraktometr XRD z przystawką temperaturową - piece do wygrzewania w 1100 C - urządzenia do pomiaru spektroskopii impedancyjnej

33 Reprezentatywne publikacje: 1.A. Iwan, M. Palewicz, A. Chuchmała, L. Gorecki, A. Sikora, B. Mazurek, G. Pasciak Opto(electrical) properties of new aromatic polyazomethines with fluorene moieties in the main chain for polymeric photovoltaic devices, Synthetic Metals, 162, , A. Iwan, M. Palewicz, M. Ozimek, A. Chuchmala, G. Pasciak Influence of aluminium electrode preparation on PCE values of polymeric solar cells based on P3HT and PCBM, Organic Electronics, 13, , A. Iwan, M. Palewicz, M. Krompiec, M. Grucela-Zajac, E. Schab-Balcerzak, A. Sikora Synthesis, materials characterization and opto(electrical) properties of unsymmetrical azomethines with benzothiazole core, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 97, , M. Palewicz, A. Iwan Photovoltaic phenomenon in polymeric thin layer solar cells, Current Physical Chemistry, ISSN: , 1, 27-54, M. Palewicz, A. Iwan Polimerowe ogniwa słoneczne, POLIMERY, 56 nr 2, , A. Iwan, A. Chuchmała Perspectives of Applied Graphene: Polymer Solar Cells, Progress in Polymer Science,

34 Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk POZNAŃ Zakład Kryształów Molekularnych prof. dr hab. Andrzej Graja, prof. dr hab. Roman Świetlik dr Bolesław Barszcz, dr Andrzej Łapiński, dr Iwona Olejniczak, dr Kornelia Lewandowska, mgr Arkadiusz Frąckowiak, mgr Damian Jankowski, mgr Andrzej Bogucki

35 Intensity Reflectance Lokalizacja ładunku w jednowymiarowych metalach organicznych ze ściśle jednorodnymi stosami molekuł (o-dmttf) 2 X (X = Cl, Br, I ) Struktura kryształu (o-dmttf) 2 Br wiązanie wodorowe C-H Br o-dmttf Badania spektroskopowe: - rozkład ładunku w przewodzących stosach molekuł - parametry struktury pasmowej - natura przejścia metal-izolator (o-dmttf) 2 Br = 633 nm Widma odbiciowe IR (o-dmttf) 2 Br E II c 300 K 275 K 250 K 225 K 200 K 150 K 100 K 60 K 40 K 20 K 5 K Wavenumber (cm -1 ) Widma Ramana (o-dmttf) 2 Br = 633 nm Przewodnictwo elektryczne równolegle do stosu molekuł: σ (300 K)= 150 S/cm Anizotropia: σ σ Temp. 300 K 225 K 150 K 80 K 60 K 40 K 10 K Izostrukturalne kryształy (o-dmttf) 2 X doznają przejścia fazowego metal-izolator w temperaturze T 50 K Wavenumber (cm -1 ) Wavenumber (cm -1 )

36 Absorbance (Arb. units) Spektroskopowe badania przewodników organicznych z wiązaniem halogenowym między molekułami donora i akceptora TCNQ TCNQ Konwersja od stanu neutralnego do E red = stanu V NC NC CN jonowego w krysztale (EDT-TTFI 2 ) 2 (TCNQF) TCNQF NC F F S S S I S I NC NC CN TCNQF TCNQF E red = E red V = V S I NC CN S S S I NC CN EDT - TTFI EDT - 2 TTFI 2 TCNQF E ox = E ox = V V F F NC NC CN CN TCNQF 2 TCNQF 2 E red = E red V = V NC NC CN CN F F NC CN CN E red = V Temperaturowa ewolucja widma IR w obszarze drgań rozciągających C N pokazuje przemianę: TCNQF 0 TCNQF _ EDT-TTFI Struktura warstw EDT-TTFI 2 - TCNQF Wiązanie halogenowe między warstwami 8K 40K 60K 70K 80K 100K 120K 140K 160K 200K 300K Wavenumber (cm -1 )

37 KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2012 Instytut Fizyki Molekularnej Nowy zmodyfikowany korol Polskiej Akademii Nauk KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2012 POZNAŃ Nowy zmodyfikowany korol Diada fuleren-korol K. Lewandowska, B. Barszcz, J. Wolak, A. Graja, M. Grzybowski, D.T. Gryko, Dye & Pigments, (accepted). Zmodyfikowany korol Diada fuleren - korol

38 Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk POZNAŃ Rozkład gęstości ładunku w strukturze korolu i diady korol-fuleren

39 Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk POZNAŃ Elektronowy rezonans paramagnetyczny W temp. pokojowej wszystkie próbki, poza 2T-F, pokazują pojedyncze, symetryczne linie EPR z g= (±0.0001), charakterystyczne dla centrum typu C 60 +

40 Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk POZNAŃ ZAKŁAD KRYSZTAŁÓW MOLEKULARNYCH prof. dr hab. Andrzej Graja tel.: prof. dr hab. Roman Świetlik tel.:

41 POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych Kierownik Zespołu: prof. dr hab. Jan Godlewski, prof. zw. PG Zespół zajmujący się elektroniką organiczną liczy: 8 naukowców: prof. dr hab. J. Godlewski, dr hab. W. Tomaszewicz, dr hab. inż. G. Jarosz, dr hab. W. Stampor, dr inż. J. Szmytkowski, dr inż. P. Grygiel, dr inż. R. Signerski, dr M. Obarowska; 4 doktorantów: mgr inż. Małgorzata Makowska, mgr inż. Justyna Szostak, mgr inż. Paweł Zawadzki, mgr Adam Piłat-Tykocki

42 INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY, POLISH ACADEMY OF SCIENCES ABOUT THE GROUP: ORGANIC PHOTOELECTRONICS GROUP AT IPC-PAS Prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz, Group Head Dr hab. Jerzy Karpiuk Mgr. Ewelina Karolak, PhD student Mgr Oksana Pietraszkiewicz Dr Arkadiusz Listkowski (PolPostdoc III Project) Dr Igor Czerski (PolPostdoc III Project) Mgr Suraj Mal, PhD student (FP7, ITN, M.Curie FINELUMEN Project) Mgr Michał Maciejczyk, PhD student (FNP Int. PhD Project) Three undergraduate students: Marcin Jesień, Alina Majka, Wioleta Osińska

43 INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY, POLISH ACADEMY OF SCIENCES SCIENTIFIC PROFILE Photoluminescent materials based on lanthanide complexes synthesis and spectroscopic studies (FP6 Integrated Project OLLA, , "High Brightness OLED-s for ICT & Next Generation Lighting Applications", COST Action D38, Metal-Based Systems for Molecular Imaging Applications, ( ), FINELUMEN PROJECT Cavity-confined Luminophores for Advanced Photonic Materials: A Training Action for Young Researchers ; ( ). Research on structural impact on broad-band bichromophoric donoracceptor systems photoluminescence, based on tetrahedral spirolinker. Optimisation of white light emitters (J. Karpiuk and E. Karolak). Semiconducting quantum nanostructures for applications in biology and medicine (POIG Project ). Ambipolar Heterotruxenes as Materials for Organic Electronics (FNP Project ) Synthesis and spectroscopic studies of porphycene analogues potential Photodynamic Tumour Therapy agents.

44 INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY, POLISH ACADEMY OF SCIENCES ACHIEVEMENTS AND COOPERATION PROPOSAL Highly photoluminescent materials based on Eu(III) and Tb(III) complexes We look for cooperation with teams in Poland active in manufacturing and testing OLED devices EXISTING FOREIGN COOPERATIONS: FINELUMEN Project: Nicola Armaroli ISOF-CNR, Bologna, Davide Bonifazi, Univ. Namur, Belgium, Kristiaan Neyts, Univ. Gent, Belgium, Kamaras Katalin, RISSPO, Hungary. FNP PhD Project: Ifor Samuel, Organic Semiconductor Centre, Univ. of St. Andrews, Regis Reau, Universite de Rennes 1, Neil Robertson, University of Edinburgh, J.A. Gareth Williams, Durham University

45 INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY, POLISH ACADEMY OF SCIENCES CONTACT Prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Kasprzaka 44/52, tel: , fax:

46 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY LABORATORIUM ORGANICZNYCH I HYBRYDOWYCH MATERIAŁÓW ELEKTROAKTYWNYCH Małgorzata Zagórska Irena Kulszewicz-Bajer Adam Proń Ireneusz Wielgus Magistranci w roku akademickim 2012/2013: Klaudyna Leniarska Joanna Porębska Mariusz Materna Kamil Niedziółka Renata Rybakiewicz Ewa Kurach Paweł Gawryś Paweł Kurach Piotr Bujak Kamil Kotwica Grzegorz Gąbka Łukasz Skórka

47 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY PROFIL BADAWCZY Materiały przewodzące, półprzewodzące, magnetyczne i hybrydowe dla elektroniki organicznej: Synteza polimerów i związków małocząsteczkowych wykorzystywanych jako warstwy aktywne w organicznych tranzystorach polowych oraz w organicznych ogniwach fotowoltaicznych Synteza organicznych związków wysokospinowych. Preparatyka nanokryształów InP, CuInS 2, CuInSe 2, CdSe. Wytwarzanie materiałów hybrydowych złożonych z komponentów organicznych i nanokryształów nieorganicznych lub nanorurek węglowych do wytwarzania ogniw słonecznych. Badania elektrochemiczne, spektroskopowe i strukturalne (we współpracy m.in. z prof. Robertem Nowakowskim z IChF PAN i Davidem Djurado z CEA, Grenoble).

48 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY REPREZENTATYWNE PUBLIKACJE V. Maurel, M. Jouni, N. Onofrio, S. Gambarelli, J.-M. Mouesca, D. Djurado, L. Dubois, J.-F. Jacquot, G. Desfonds and I. Kulszewicz-Bajer, Magnetic properties of a doped linear polyarylamine bearing a high concentration of coupled spins (S=1), Phys. Chem. Chem. Phys., 14, (2012). A. Pron, R.R. Reghu, R. Rybakiewicz, H. Cybulski, D. Djurado, J. V. Grazulevicius, Ma.Zagorska, I. Kulszewicz-Bajer, and Jean-Marie Verilhac Triarylamine Substituted Arylene Bisimides as Solution Processable Organic Semiconductors for Field Effect Transistors. Effect of Substituent Position on Their Spectroscopic, Electrochemical, Structural, and Electrical Transport Properties, Journal of Physical Chemistry C, 115, (2011). P. Gawryś, D. Djurado, J.R. Rimarcik, A. Kornet, D. Boudinet, J.M. Verilhac, V. Lukes, I. Wielgus, M. Zagórska, A. Proń, Effect of N-Substituents on Redox, Optical, and Electronic Properties of Naphthalene Bisimides Used for Field-Effect Transistors Fabrication, Journal of Physical Chemistry B 114, (2010). R. Pokrop, K. Pamula, S. Deja-Drogomirecka, M. Zagórska, J. Borysiuk, P. Reiss, A. Proń. Electronic, electrochemical, and spectroelectrochemical properties of hybrid materials consisting of carboxylic acid derivatives of oligothiophene and cdse semiconductor nanocrystals, Journal of Physical Chemistry C, 113, (2009).

49 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY PROJEKTY BADAWCZE NoE FlexNet Network of Excellence for building up Knowledge for Improved Systems Integration for Flexible Organic and Large Area Electronics (FOLAE) and its Exploitation (Projekt Unijny w ramach FP7/ , No ) TEAM New solution processable organic and hybrid organic/inorganic functional materials for electronics, optoelectronics and spintronics KONTAKT Tel:

50 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Systemów Elektroniczny Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych, ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa Prof. dr hab. Ryszard Jachowicz Dr hab. inż. Jerzy Weremczuk, Dr inż. Grzegorz Tarapata, Dr inż. Daniel Paczesny, Mgr inż. Jacek Sochoń, Mgr inż. Roman Iwaszko, kontakt: Prof. Ryszard Jachowicz, tel.: Dr inż. Grzegorz Tarapata, tel.:

51 Elastyczna elektronika dla mikroczujników, mikrosystemów i komunikacji bezprzewodowej Tematka badawcza czujniki na podłożach elastycznych czujniki drukowane na tekstyliach modelowanie czujników mikrosystemy anteny RFID Wybrana aparatura drukarka ink-jet Dimatix clean-room wirówka analizatory impedancji (Agilent, R&S) mikroskop/profilometr 3D generator plazmy RF [1] Weremczuk J., Tarapata G., Jachowicz R., The ink-jet printing humidity sorption sensor modeling, design, technology and characterization, Measurment Science and Technology, IOP Publishing, Vol. 23, No. 1. Jan [2] Weremczuk J., Tarapata G., Jachowicz R., "Humidity sensor printed on textile with use of ink-jet technology", EUROSENSORS XXVI, , Kraków, Poland

52 Instytut Tele- i Radiotechniczny Centrum Zaawansowanych Technologii Warszawa, Ratuszowa 11 Kierownik Zespołu zajmującego się elektroniką organiczną: dr inż. Józef Gromek Skład zespołu: dr Grażyna Kozioł - Kierownik Centrum, dr. inż. Janusz Sitek, dr. inż. Janusz Borecki, mgr Aneta Araźna, mgr inż. Konrad Futera, mgr inż. Kamil Janeczek, mgr inż. Wojciech Stęplewski, mgr inż. Krzysztof Główne Lipiec, kierunki mgr inż. badań: Marek Kościelski, dr. inż. Piotr Konarski. Badanie organicznych materiałów luminescencyjnych oraz procesów ich nakładania z roztworów w celu wytworzenia źródła światła (dioda OLED) Technologie druku elementów drukowanej elektroniki (w tym InkJeT) Nanomateriały i technologie bezołowiowego montażu podzespołów, lamp LED. Wytwarzanie etykiet RFiD oraz czujników zintegrowanych z identyfikatorem RFID. Badania i pomiary nadrukowanych warstw oraz elektronicznych elementów. Technologie wytwarzania płytek obwodów drukowanych o wysokiej gęstości połączeń na podłożach elastycznych (mikrootwory, podłoża do montażu i zasilania LED i OLED). Charakteryzacja struktur w zakresie analizy składu powierzchni oraz analiza

53 podłoża: Folie PET/ITO, szkło/ito, folie PEN, PET, Kapton oraz papier związki funkcyjne: PEDOT:PSS, PANI, organiczne związki elektroluminescencyjne, materiały polimerowe zawierające nanometale, nanorurki węglowe, grafen Techniki druku: InkJet, sitodruk, spin coating Wyposażenie laboratorium: Skaningowy mikroskop elektronowy, Mikroskop sił atomowych, mikroskop optyczny i metalograficzny, spektrofotometr UV-ViS, SIMS i GDMS, komora klimatyczna, dry box, napylarka do nanoszenia warstw metali i związków organicznych, 2 drukarki InkJet, spin coater z oprzyrządowaniem niezbędnym do suszenia i obróbki nadrukowywanych cienkich warstw, komora beztlenowa rękawicowa typu Glove box, spektrofotometr rentgenowski Fischerscope X-Ray XDV-SD, stanowisko do badania lepkości, napięcia powierzchniowego Przykłady wykonanych i pomiaru modeli; chropowatości powierzchni. Antena RFiD Dioda OLED Znak graficzny Kontakt: Ścieżka przewodząca na papierze - druk strumieniowy Grażyna Kozioł tel.: wewn

54 Sienkiewicza 112, Lodz, Poland Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk Sienkiewicza 112, Łódź Zespół Struktury Powierzchni Materii Miękkiej prof. dr hab. Adam Tracz; 2 doktorantów, 2 wakaty Otrzymywanie i badanie właściwości silnie zorientowanych warstw półprzewodników organicznych metodą strefowego odparowania rozpuszczalnika ( zone casting) Przykłady zastosowania metody zone casting: - warstwy do tranzystorów polowych - silnie zorientowane warstwy wykazujące nieliniowe właściwości optyczne

55 Sienkiewicza 112, Lodz, Poland Cienkie warstwy do tranzystorów polowych JACS 125, 1682 (2003) THIN SOLID FILMS 517, 982 (2008) Organic Electronics 9, 143, 2008 O O O S S O O O C 12 H 25 O N N OC 12 H 25 C 12 H 25 O N N OC 12 H µm 100 mm

56 Sienkiewicza 112, Lodz, Poland - silnie zorientowane warstwy wykazujące nieliniowe właściwości optyczne Host Guest perhydrotriphenylene (PHTP) N,N-dimethyl-4(4-nitrophenylazo)-aniline (DNAA) Second Harmonic Generation (SHD) nm 532 nm) (a) Warstwa PHTP/DNAA - widok w białym świetle odbitym (biała strzałka kierunek wzrostu) (b) warstwa oświetlona w ciemności wiązką laserową (długość fali 1064 nm) o polaryzacji wzdłuż kierunku wzrostu (strzałka czerwona ) W wyniku generacji drugiej harmonicznej próbka emituje światło zielone (532 nm) Optical Materials, 33, 1464 (2010)

57 a = 5.21 nm Sienkiewicza 112, Lodz, Poland Zastosowanie mikroskopii sił atomowych (AFM) in situ w różnych temperaturach i analizy termo-optycznej (TOA) do badań przejść fazowych i zmian morfologicznych w cienkich warstwach materiałów organicznych (jako metod komplementarnych do badań skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) i dyfrakcji promieniowania X (XRD) ) RO RO RO N N N N H H N N N N OR OR T > 60 C a=5.21 nm; 70 C b = 3.25 nm a = 3.22 nm

58 W Pracowni Syntezy Materiałów Funkcjonalnych CBMiM PAN w Łodzi zajmujemy się syntezą i badaniami właściwości przestrzennie rozbudowanych układów zawierających sprzężone wiązania typu π. Możemy syntezować zarówno małe cząsteczki jak i oligomery lub polimery. W Katedrze Badań Strukturalnych i Materiałowych w AJD w Częstochowie zajmujemy się badaniami wykorzystującymi rentgenograficzną analizę struktury kryształów oraz dyfraktometrię proszkową. Kierownik Zespołów: prof. dr hab. Piotr Bałczewski, Zespół zajmujący się organiczną elektroniką i optoelektroniką w CBMiM PAN w Łodzi: dr Agnieszka Bodzioch ( , staż USA); dr Marek Koprowski mgr Joanna Skalik; mgr Emilia Kowalczyk; Student PŁ Maciej Danek. Zespól w AJD w Częstochowie; dr Bernard Marciniak dr Ewa Różycka-Sokołowska mgr Grzegorz Kowalczyk Patenty i publikacje: [1] P. Bałczewski, M. Koprowski, A. Bodzioch, B. Marciniak, E. Różycka-Sokołowska, J. Org. Chem., 2006, 71, 2899; [2] P. Bałczewski A. Bodzioch, E. Różycka-Sokołowska, B. Marciniak, P. Uznański, Chem. Eur. J., 2010, 16, 2392; [3] Nowe skondensowane węglowodory poliaromatyczne i poliheteroaromatyczne, sposób ich wytwarzania, oraz związki pośrednie, P. Bałczewski, A. Bodzioch, M. Koprowski, Zgłoszenie patentowe , P , [4] Nowe skondensowane węglowodory poliaromatyczne i poliheteroaromatyczne, sposób ich wytwarzania, oraz związki pośrednie, P. Bałczewski, A. Bodzioch, J. Skalik, M. Koprowski, Zgłoszenie patentowe , P , [5] Sposób wytwarzania policyklicznych, skondensowanych węglowodorów aromatycznych i heteroaromatycznych, P. Bałczewski, A. Bodzioch, J. Skalik: Zgłoszenie Patentowe , P , [6] A. Bodzioch, B. Marciniak, E. Różycka-Sokołowska, J. K. Jeszka, P. Uznański, S. Kania, J. Kuliński, P. Bałczewski, Chem. Eur. J., 2012, 18, [7] P. Bałczewski, A. Bodzich, J. Skalik, M. Koprowski na podstawie zgłoszenia P z A method of preparation of polycyclic, fused aromatic and heteroaromatic hydrocarbons and intermediates, European Patent Application,

59 Ar I X OR Ar II Y Dendrimer Oferta: Ar I X OR Ar II Y Polymer W Pracowni Syntezy Materiałów Funkcjonalnych CBMiM PAN w Łodzi zajmujemy się syntezą produktów czynnych biologicznie oraz syntezą przestrzennie rozbudowanych układów zawierających sprzężone wiązania typu π do zastosowań w organicznej elektronice i optoelektronice. Możemy syntezować zarówno małe cząsteczki jak i oligomery lub polimery. Przy użyciu opracowanej w naszej Pracowni i opatentowanej metody syntezy, możemy otrzymywać nieznane, skondensowane, wielo (3,4,5 i więcej)pierścieniowe węglowodory aromatyczne i heteroaromatyczne, które możemy łączyć w większe struktury. We współpracy z 9 Zakładami i Katedrami z 5 krajowych uczelni i jednostek PAN (PŁ, UŁ, PW, AJD i macierzystej, multidyscyplinarnej jednostki CBMiM PAN), uczestniczymy w badaniach właściwości powierzchni, właściwości optycznych i elektrycznych w roztworze, w cienkich warstwach i kryształach otrzymanych połączeń organicznych. Dzięki stałym, strukturalnym powiązaniom z Katedrą Badań Strukturalnych i Materiałowych AJD w Częstochowie, oferujemy również badania dotyczące wzrostu, struktury i charakterystyki kryształów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych za pomocą rentgenograficznej analizy struktury kryształów oraz badania cienkich warstw za pomocą dyfraktometrii proszkowej. Nasz Zespół w CBMiM PAN liczy 8 osób, w tym 3-4 osoby zajmujące się stale syntezą i badaniami materiałów dla organicznej elektroniki i optoelektroniki. Jedna osoba przebywa na naukowym stażu w Vanderbilt University (Nashville, Tennessee, USA).W pracach uczestniczą dodatkowo studenci z PŁ i UŁ, którzy zgłaszają się do nas, zainteresowani powyższą problematyką. Nasz drugi zespół w AJD w Częstochowie liczy 3 osoby.

60 Policykliczne, skondensowane węglowodory (hetero)aromatyczne zsyntezowane według własnej metodologii Praca finansowana z grantów MNISW: , N /0620; , N N , , N N i POIG nr /10.

61 O O Analiza powierzchni cienkich warstw za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego i mikroskopu sił atomowych (AFM) oraz właściwości optycznych heksahydroksylopodstawionych pochodnych antracenu w roztworze i ciele stałym (w cienkiej warstwie) OMe OMe OMe O Me Ф F = 0.32 O O O OMe OMe OMe Ф F = 0.29 Ф F = 0.26

62 Kierownik Zespołu: prof. dr hab. Izabella Krucińska Zespół siedmioosobowy (w tym 4 naukowców i 3 doktorantów) Główne kierunki badań: 1. Materiały sensoryczne dla odzieży tekstronicznej 2. Materiały sensoryczne dla technicznych wyrobów włókienniczych Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej

63 Wytwarzanie włókniny w procesie elektroprzędzenia Obraz mikroskopowy włókniny utworzonej z nanowłókien PEO w procesie elektroprzędzenia (SEM), Obraz AFM włókna polikaprolaktonu z 10 % roztworu polimeru Stanowisko do elektroprzędzenia z roztworu

64 Wytwarzanie włókniny melt-blown Obraz mikroskopowy włókniny utworzonej z mikrowłókien PP/PCL w procesie melt-blown (SEM) Stanowisko do malt-blown

65 R, kω Drukowanie: ścieżki na tekstyliach Techniki druku: sitodruk, druk strumieniowy Stosowane substancje funkcjonalizujące: polipirol syntetyzowany chemicznie i domieszkowany, nanorurki węglowe Kompozycja funkcjonalizująca Substrat tekstylny drukowanie, utrwalanie UV wydruki o właściwościach elektroprzewodzących, właściwościach sensorycznych, bakteriostatycznych time, s Odpowiedzi rezystancyjne dzianiny zadrukowanej nanorurkami węglowymi poddanej procesowi Drukarka cyfrowa PIXDRO

66 Reakcja na cykliczne zmiany temperatury, tkaniny poliestrowej zadrukownej kompozycją atramentową na bazie nanorurek węglowych Stanowisko do badania sensoryczności na bodziec termiczny Reakcja na cykliczne zmiany temperatury, sensorycznej włókniny wykonanej techniką melt-blown z polimeru PP/PCL z nanododatkami

67 R (rel)= (R -R i)/r Reakcja na cykliczną obecność oparów acetonu(100ppm), sensorycznej włókniny wykonanej techniką melt-blown z polimeru PLA z nanododatkami 0-0,5-1 -1, T ime [s] Reakcja na cykliczną obecność oparów toluenu (100ppm), sensorycznej włókniny wykonanej techniką elektroprzędzenia z polimeru PEO z nanododatkami Stanowisko do badania sensoryczności na opary

68 Prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska Tel a) b) Prototyp rękawiczki reagującej na ruchy palca (a), Opaska reagująca na ruch klatki piersiowej, umożliwiającej monitorowanie oddechu (b).

69 Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny Katedra Fizyki Molekularnej 12 pracowników naukowych, 10 doktorantów, 3 prac. inż.-tech. kierownik: Prof. dr hab. Jacek Ulański Główne kierunki badań związanych z elektroniką organiczną 1. Wytwarzanie warstw, kompozytów i nanokompozytów organicznych o kontrolowanej morfologii wykazujących właściwości przewodzące, półprzewodzące, fotoprzewodzące i elektroluminescencyjne. 2. Badanie właściwości elektrycznych i optycznych materiałów do zastosowań w organicznych elementach opto-elektronicznych 3 Wytwarzanie i badanie: - organicznych tranzystorów polowych, - diod elektroluminescencyjnych, - ogniw fotowoltaicznych. Osoby kontaktowe: prof. Jacek Ulański: dr Ireneusz Głowacki: dr Jarosław Jung dr Beata Łuszczyńska

70 Główne techniki badawcze: Clean-room i linia 4 komór rękawicowych do wytwarzania i badania elementów elektroniki organicznej w atmosferze gazu obojętnego. Unikalne układy do badania: wydajności kwantowej fotogeneracji, mechanizmów pułapkowania i rekombinacji nośników ładunku metodami fotozaniku ładunku powierzchniowego, prądów termicznie stymulowanych i termoluminescencji Układy pomiarowe do badań: tranzystorów polowych, ogniw fotowoltaicznych (z symulatorem światła słonecznego AM 1,5), fotoprzewodnictwa i elektroluminescencji. Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna (Novocontrol) Spektrometr Ramana T64000 Jobin-Yvon z mikroskopem konfokalnym Spektrometr FT Raman LabRam Brucker z mikroskopem Ramanscope Spektrofluorymetr Fluorolog-3 Jobin-Yvon z mikroskopem epifluorescencyjnym NIKON ECLIPSE TE 2000 UV-Vis Spektrometer VARIAN Cary 5000 ze sferą całkującą AFM (Solver Pro) przeznaczony do badania warstw organicznych Profilometr

71 Kompozyty wielofunkcyjne półprzewodnik/dielektryk dla OFETs z kanałem typu n Półprzewodnik typu n: Dielektryk/podłoże: PMMA M w = , T g = 105 C PTCDI-C5 (3) - SynTec GmbH Wolfen, Dysza PC Lexan (Goodfellow) M w = , T g = 150 C włókna PTCDI-C5(3) Przesuwające się podłoże dielektryk polimer

72 Laboratorium Elektroniki Organicznej photocurrent density [A/cm 2 ] photocurrent density [A/cm 2 ] IPCE (norm.) IPCE (norm.) Organic Photovoltaic Cells and Photodiodes (OPV) n-type 0,8 Organic Photovoltaic Cells and Photodiodes (OPV) 0,6 n-type p-type p-type ITO electrode - kathode ITO electrode - kathode Al electrodes - anode Al electrodes - anode active layer active layer Tworzenie zintegrowanych, wielko powierzchniowych układów Organic & Large Area Electronics (OLAE) (RFID, baterie słoneczne, sterowane matryce diodowe, fotodetektory, czujniki) glass support glass support 1,0x10-5 1,0x10-5 1,0 0,0 0,0 0,2 0,4 U [V] 0,0 0,0 0,2 0,4 U [V] 0,8 0,6 0,4 0,2 1,0 0,4 0,2 0, wavelenght (nm) 0, wavelenght (nm)

73 Współpracownicy dr Ireneusz Głowacki, dr Jarosław Jung, dr Agnieszka Ślązak, dr Beata Łuszczyńska, dr Gabriela Wiosna-Sałyga, dr Sylwia Kotarba, Doktoranci: Izabela Tszydel, Magdalena Kucińska, Remigiusz Grykien, Krzysztof Kisiel Byli doktoranci: dr Ewa Dobruchowska, dr Roman Wojciechowski, dr Paweł Miśkiewicz (obecnie Merck), dr Andrzej Rybak (obecnie ABB), dr Aneta Kowalska, dr Agnieszka Mierczyńska -Vasilev (obecnie Univ. South Australia), dr Zbigniew Szamel (obecnie CSEM); dr Michał Wiatrowski (obecnie EIF), Tomasz Marszałek obecnie MPI-P Mainz), Współpraca: Waldemar Maniukiewicz, Andrzej Nosal, Maciej Gazicki-Lipman, Zbigniew Lisik, Krzysztof Jeszka (PŁ); Małgorzata Zagórska, Adam Proń (PW); Adam Tracz, Piotr Bałczewski, Józef Drabowicz (CBMiM PAN); Juliusz Sworakowski, Marek Samoć (PWr); Andrzej Graja, Roman Świetlik (IFM PAN); Jacek Nizioł (AGH); A. Danel (URK) Partnerzy zagraniczni z projektów: IP DISCEL; IP NAIMO; NoE Nanofun-Poly (6FP) NoE PolyNet; NoE FlexNet (7FP)

74 Wybrane publikacje: Plastic electronics nanomaterials for opto-electronic applications E. Dobruchowska, I. Głowacki, J. Jung, M. Wiatrowski, J. Ulanski, in White book: Polymer Nanoscience and Nanotechnology, a European Perpective Ed. J.-P.Pascault, S. Russo, R.J.J. Williams, pp , ISBN: (2008) Thermoluminescence of the blue light-emitting system based on poly(9-vinylcarbazole) doped with a pyrazoloquinoline dye B. Luszczynska, E. Dobruchowska, I. Glowacki, A. Danel, J. Ulanski; J. Lumin., (2009) Self-assembly of polyperylenediimide based semiconductor on polymer substrate, M. Wiatrowski, E. Dobruchowska, W. Maniukiewicz, U. Pietsch, J. Kowalski, Z. Szamel, J. Ulanski, Thin Solid Films, 18, (2010) Anisotropy in structural and physical properties in tetrathiafulvalene derivatives-based zone-cast layers as seen by Raman spectroscopy, UV-visible spectroscopy, and field effect measurements S. Kotarba, J. Jung, A. Kowalska, T. Marszalek, M. Kozanecki, P. Miskiewicz, M. Mas-Torrent, C. Rovira, J. Veciana, J. Puigmarti-Luis, J. Ulanski; J. Appl. Phys, 108, (2010) Role of geometry, substrate and atmosphere on performance of OFETs based on TTF derivatives T. Marszalek, A. Nosal, R. Pfattner, J. Jung, S. Kotarba, M. Mas-Torrent, B. Krause, J. Veciana, M. Gazicki-Lipman, C. Crickert, G. Schmidt, C. Rovira, J. Ulanski; Org. Electron., 13, (2012) Conductivity Measurements I. Glowacki, J. Jung, J. Ulanski, and A. Rybak, in: K. Matyjaszewski and M. Möller (eds.) Polymer Science: A Comprehensive Reference, Vol. 2, pp , Amsterdam: Elsevier BV (2012). Persistent photoexcitation effect on the poly(3-hexylthiophene) film: Impedance measurement and modelling C. H. Kim, K. Kisiel, J. Jung, J. Ulanski, D. Tondelier, B. Geffroy, Y. Bonnassieux, G. Horowitz; Synth. Met., 162, (2012) High-mobility and low turn-on voltage n-channel OTFTs based on solution processable derivative of naphthalene bisimide I. Tszydel, M. Kucinska, T. Marszalek, R. Rybakiewicz, A. Nosal, J. Jung, M. Gazicki-Lipman, C. Pitsalidis, C. Gravalidis, S. Logothetidis, M. Zagorska and J. Ulanski; Adv. Funct. Mat., 22, (2012)

75 Ostatnio realizowane najważniejsze projekty europejskie 1. Nanoscale of Integrated Processing of Self-Organizing Multifunctional Organic Materials (Integrated Project NAIMO, 6th European Frame Programme) 2. Nanostructured and Functional Polymer-Based Materials and Nanocomposites (NoE NANOFUN-POLY, 6th European FP), followed by: ECNP S.c.a.r.l. - European Centre for Nanostructured Polymers 3. Dielectric Spectroscopy and Complementary techniques for molecular Dynamic Study of Polymers and Organic Crystals (Marie Curie Host Fellowships for Transfer of Knowledge: Project DIELPOL, 6th European FP) 4. Organic and large-area electronics, visualisation and display systems (Network of Excellence PolyNet, 7th European FP) 5. Network of Excellence for building up Knowledge for improved Systems Integration for Flexible Organic and Large Area Electronics (FOLAE) and its exploitation (Network of Excellence FlexNet, 7th European FP)

76 ECNP S.c.a.r.l. European Centre for Nanostructured Polymers Founder partners of ECNP: INSTM (Italian Consortium of Materials Science and Technology), INSA VALOR (Lyon, France), IPF (Leibniz-Institute of Polymer Research Dresden, Germany), INASMET (San Sebastian, Spain), FORTH (Foundation for Research and Technology Hellas, Patras, Greece), SICOMP (Swedish Institute of Composites, Pitea, Sweden), TUL (Technical University of Lodz, Poland), UMBRIA INNOVATION (Terni, Italy) The Chairman of the Board of ECNP: Prof. Josè M. Kenny from the University of Perugia (UdR INSTM, Italy) The Vice-Chairman: Prof. Jean-Francois Gerard from UMR CNRS 5627 Ingénierie des Matériaux Polymères, Laboratoire des Matériaux Macromoléculaires, INSA (Lyon, France).

77

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska. Wydział Chemiczny. Rozprawa doktorska DITLENKU TYTANU JAKO MATERIAŁU ELEKTRODOWEGO AKTYWNEGO W ŚWIETLE WIDZIALNYM

Politechnika Gdańska. Wydział Chemiczny. Rozprawa doktorska DITLENKU TYTANU JAKO MATERIAŁU ELEKTRODOWEGO AKTYWNEGO W ŚWIETLE WIDZIALNYM Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Technologii Chemicznej Rozprawa doktorska SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI DOMIESZKOWANEGO NIEMETALAMI DITLENKU TYTANU JAKO MATERIAŁU ELEKTRODOWEGO AKTYWNEGO W ŚWIETLE

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 53-2012

ELEKTRONIKA R. 53-2012 ELEKTRONIKA R. 53-2012 SPIS TREŚCI nr 1 11 Study of IDE as a sensor head for interfacing with handheld electrochemical analyzer system / V. Velusamy, K. Arshak, O. Korostynska, C. Adley Projekt głowicy

Bardziej szczegółowo

Departament Nanotechnologii

Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Projekty współfi nansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1. Dolny Śląsk,

Bardziej szczegółowo

AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science

AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science Annual Report 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Sylwia Aldona Gierałtowska

Sylwia Aldona Gierałtowska Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Sylwia Aldona Gierałtowska Tlenki o wysokiej stałej dielektrycznej otrzymywane metodą osadzania warstw atomowych (ALD) i ich zastosowanie w elektronice Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI im. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 Kraków, luty 2015 SPIS TREŚCI Charakterystyka i kierunki

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa2013 Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne 25-28 czerwca 2013 Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne www.po-wie-fo-na.pl Organizatorzy Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011. 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011. 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ TYTUŁ V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011 streszczenia wystąpień POD REDAKCJĄ Jarosława

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 52-2011

ELEKTRONIKA R. 52-2011 ELEKTRONIKA R. 52-2011 SPIS TREŚCI nr 1 9 Od monotonii do stereofonii wielokanałowej / Z. Kulka From mono to surround sound 16 Metody wizualizacji przepływu dźwięku w polu źródeł rzeczywistych / S. Weyna

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession'06. III Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession'06. III Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. ddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession'06 III Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 19 maja 2006 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez autorów,

Bardziej szczegółowo

GRANKOWSKA-CIECHANOWICZ,

GRANKOWSKA-CIECHANOWICZ, Sylwia GRANKOWSKA-CIECHANOWICZ Agnieszka IWAN Agnieszka WOŁOŚ Krzysztof P. KORONA Maria KAMIŃSKA BADANIE PROCESU TRANSFERU ŁADUNKU WZBUDZANEGO ŚWIATŁEM W ORGANICZNYCH OGNIWACH SŁONECZNYCH ZA POMOCĄ CZASOWO

Bardziej szczegółowo

Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS

Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS NEW LOKS Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 54-2013

ELEKTRONIKA R. 54-2013 ELEKTRONIKA R. 54-2013 SPIS TREŚCI nr 1 7 Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego / B. Adamiak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak, A. Szatkowski, M. Lis,

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część II. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 EPITAKSJA Z FAZY CIEKŁEJ STRUKTUR MIKROLASEROWYCH Cr,Mg:YAG/Yb:YAG Jerzy Sarnecki, K. Kopczyński W procesie epitaksji z roztworu wysokotemperaturowego otrzymano

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti.

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti. Raport Roczny 2013 Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna Redakcja: prof. dr hab. inż. Jan K. Jabczyński mgr Ewa Jankiewicz Opracowanie graficzne: Tomasz Wajnkaim Fotografie: Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Bardziej szczegółowo

Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach.

Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach. 23 październik 2014 07:58 w języku Modele wygładzania wykładniczego - opis przykładowych modeli i ich zastosowań Exponential smoothing prognostic models - examples of models and their applications dr Agata

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I WYSTĄPIEŃ, PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ITME W 2012 ROKU

WYKAZ PUBLIKACJI I WYSTĄPIEŃ, PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ITME W 2012 ROKU INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH SO Ośrodek Informacji Naukowej i Technicznej ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa Tel. 22 835 30 41/9 w. 108, 129, 498 e-mail: ointe@itme.edu.pl Joanna.Suska@itme.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia KATEDRA FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ L.p Kierunek /Specjalność Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo