Remont stacji i odcinka PKP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Remont stacji i odcinka PKP"

Transkrypt

1 SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 7-8 (49-50) Oława lipiec - sierpień 08 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Remont stacji i odcinka PKP

2 Serwis Społeczno-Samorządowy Wydawca: Urząd Miejski w Oławie Oława Plac Zamkowy 15 tel fax Miło mi powitać Państwa po wakacyjnej przerwie. Radni miejscy po lipcowej przerwie urlopowej powrócili w sierpniu do stałych dyżurów, a 28 sierpnia obradowali na plenarnej sesji - obok krótka relacja. Wypiękniał oławski dworzec kolejowy - na stronie 5 zdjęcia z kolejnych etapów prac. Na następnych stronach przedstawiamy inwestycje i remonty już zakończone oraz w trakcie realizacji. Są to inwestycje nie tylko miejskie, ale również TBS i wspólnot mieszkaniowych. Warto szczególnie podkreślać zaangażowanie wspólnot w poprawę wyglądu naszego miasta. Ich intensywne działania remontowe stały się możliwe po zmianie sposobu zarządzania zasobami mieszkaniowymi. W sierpniu dzieci i młodzież bawili się na dyskotekach organizowanych przez Miejską Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podsumowanie akcji na stronie 10. Na tej samej stronie wykaz zaplanowanych na wrzesień imprez organizowanych przez kluby sportowe, stowarzyszenia i Urząd Miejski zapraszamy mieszkańców do udziału w wybranych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami imprezach. W numerze znajdziecie Państwo również ważne komunikaty adresowane do przedsiębiorców (str. 3, 11, 12), do organizacji pozarządowych (str. 4) oraz do osób niepełnosprawnych (str. 11). Na 8 i 9 stronie zamieszczono wykaz nowych numerów telefonów w Urzędzie Miejskim. Reorganizacja połączeń i związana z tym zmiana numerów telefonicznych umożliwi klientom urzędu dodzwonienie się bezpośrednio do konkretnego pracownika zajmującego się wybranym zagadnieniem. W Oławie funkcjonuje od 1 sierpnia automatyczna stacja kontroli jakości powietrza; po zakończeniu badań przedstawimy w następnych numerach biuletynu ich wyniki. Gratulujemy pracownikom i kierownictwu Banku Spółdzielczego w Oławie trzeciego miejsca w ogólnopolskim rankingu banków spółdzielczych informacja na stronie 4. Zapraszam do lektury Z wyrazami szacunku Zespół redakcyjny: Ewa Szczepanik Jerzy Witkowski Andrzej Łabowski Adres redakcji Oława, Rynek 25 tel Zdjęcie na okładce: Stacja PKP w Oławie (A. Łabowski) Przygotowanie do nowego roku szkolnego 3 (ES) Goście z Niemiec 3 (AŁ) Bank Spółdzielczy w Oławie trzeci w Polsce! 4 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok (F. Październik) Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Oławie 4 (JM) Pomoc dla Gruzji 4 (MK) Remont stacji i odcinka PKP 5 (JW) Remonty i inwestycje w Oławie 6 Sami dla siebie 7 (JW) Centrum treningowo-pobytowe na EURO (EB) Nowe numery telefonów w Urzędzie Miejskim 8-9 Spis treści Terminarz imprez we wrześniu 2008 r. 10 Wakacyjne dyskoteki 10 (Cz. Miłosz) Doradztwo i kariera dla osób niepełnosprawnych 11 (MK) Warsztaty dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 11 (MK) Bon na innowacje dla najmniejszych firm 11 (MK) Rynek pracy w mieście 12 (ŁMW) Dolnośląski Gryf nagroda gospodarcza 12 (F. Październik) Ważne dla handlowców i restauratorów 12 (BŁ) Pod skrzydłami koguta 13 (S. Leśniewski) Z archiwum prasowego 14 Poznaj Oławę i Fotoktoto 15 Oława z lotu ptaka 16 Druk: Drukarnia Euro-Druk ul. Zawadzkiego Strzelin ISSN Pytajcie o nasz serwis: M. in. w sklepach PSS: Jakub na Os. Sobieskiego, Kwadraciak przy ul. B. Chrobrego, Stodoła na pl. Gimnazjalnym, Sezam przy ul. Dąbrowskiego i DH Na Brzeskiej oraz w Intermarche, kiosk w supermarkecie Kaufland, Eco przy ul. Kasprowicza; w następujących instytucjach i zakładach pracy: Urząd Miejski (punkt informacyjny na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu, wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, szpital, ZNTK, Huta Oława, ZWiK oraz kilka kiosków gazetowych. 2 3S lipiec - sierpień 2008 r.

3 Przygotowanie do nowego roku szkolnego Plenarne spotkanie Rady Miejskiej w sierpniu poświęcone było realizacji budżetu miasta w pierwszym półroczu br. oraz przygotowaniu do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009. Burmistrz Franciszek Październik przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu, podkreślając prawidłowe wskaźniki zarówno w zakresie uzyskanych dochodów (wykonanie w porównaniu z planem 53,72%), jak i wydatków (43,96%). Informację o przygotowaniu do roku szkolnego przedstawiła Krystyna Cecko, główny specjalista ds. oświaty w Urzędzie Miejskim. Informacja zawierała szczegółowe dane dotyczące organizacji roku szkolnego w poszczególnych placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, żłobek) oraz dane odnośnie wykonanych w czasie wakacji remontów. Prezentowane informacje zostały przyjęte przez Radę Miejską, a zainteresowani mogą zapoznać się z nimi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamieszczono tam także sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej. Radni rozpatrzyli przedłożone projekty i podjęli uchwały w następujących sprawach: Korekty budżetu na rok 2008, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków. Jest to druga korekta dokonana przez Radę. Ponadto budżet był korygowany zarządzeniem burmistrza. Po zmianach plan dochodów na rok bieżący wynosi zł, a plan wydatków zł. Statutu Ośrodka Kultury w związku z rozszerzeniem działalności (m.in. powołanie Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku) wprowadzono zmiany w dotychczasowym statucie placówki. Wniesienia aportu do ZWiK Sp. z o.o. w postaci nieruchomości i środków trwałych stanowiących własność miasta. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania. Obowiązujące przepisy prawne umożliwiają takie odstąpienie w przypadku wykorzystania środków ze sprzedaży na poprawę warunków mieszkaniowych wnioskodawcy. Zmiany stawek opłaty adiacenckiej zmniejszenie stawki do 25% (dotychczas 35%) z tytułu budowy drogi i budowy kanalizacji oraz do 15% (dotychczas 20%) z tytułu budowy urządzeń wodociągowych. Planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze. Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych, na które odpowiedział burmistrz. (ES) Wiadomości Oławskie zasłużone dla Oławy Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Mikoda wręczył honorowy tytuł Zasłużony dla Miasta Oława przyznany Gazecie Powiatowej Wiadomości Oławskie w maju br. W imieniu wyróżnionych tytuł odebrała Monika Gałuszka-Sucharska, która odczytała list nieobecnego na sesji Jerzego Kamińskiego, redaktora naczelnego gazety. Goście z Niemiec 29 lipca w Oławie gościła grupa przedwojennych mieszkańców miasta i okolic pod przewodnictwem prezesa Bundesheimatgruppe Stadt und Kreis Ohlau Norberta Pantke. Na spotkaniu w Urzędzie Miejskim burmistrz Franciszek Październik zapoznał gości z aktualnymi problemami i zamierzeniami inwestycyjnymi miasta. Byli mieszkańcy Oławy przekazali pozytywne opinie Niemców o książce pt. Stacja życia Oława. Pożegnania i nowy początek, która została wydana pod koniec ubiegłego roku. Opiekunem grupy był radny Sejmiku Wojewódzkiego Jacek Pilawa. (AŁ) Burmistrz Franciszek Październik wręczył list gratulacyjny Mariecie Gotrfyd, reprezentantce Polski na Olimpiadzie w Pekinie w podnoszeniu ciężarów, związanej od początku swojej kariery sportowej z oławskim klubem sportowym. Gratulacjami został wyróżniony również Waldemar Ostapski, trener Mariety Gotfryd. W uznaniu dla ciężkiej pracy, która zaowocowała udziałem oławianki w igrzyskach, burmistrz przyznał obydwojgu nagrody pieniężne. 3S lipiec - sierpień 2008 r. 3

4 Bank Spółdzielczy w Oławie trzeci w Polsce! Dnia 5 lipca 2008 r. ogłoszono wyniki 9. edycji rankingu Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce, organizowanego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Ogłoszenie wyników odbyło się w ramach obchodów XII Krajowego Święta Bankowości Spółdzielczej, które sektor bankowości spółdzielczej świętował 5 i 6 lipca 2008 r. w Ciechocinku. W grupie banków o sumie bilansowej od 100 do 200 mln. zł Bank Spółdzielczy w Oławie zajął III miejsce. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Banku Ryszard Żuraw. W rankingu wzięło udział 126 banków spółdzielczych należących do trzech zrzeszeń. Banki te reprezentowały łącznie 33 procent kapitału sektora. Oceny nadesłanych, prawidłowo wypełnionych ankiet dokonała sześcioosobowa kapituła konkursu. W ocenie banków brano pod uwagę 14 różnych kryteriów charakteryzujących jakość pracy banków oraz osiągniętych przez nie wyników ekonomicznych. Do kryteriów należały m.in.: wzrost akcji kredytowej i depozytowej, zmiany w wysokości funduszy własnych, wyniki finansowe netto. Uwzględniono ponadto spółdzielczy charakter rankingu, w którym podkreślono wskaźnik funduszu udziałowego do funduszy własnych ogółem. Analizowano Pomoc dla Gruzji 4 3S lipiec - sierpień 2008 r. również zmiany w składach członków banków spółdzielczych, a dodatkowe punkty przyznawano za aktywność w zmianach i rozwoju produktów bankowych, parabankowych oraz marketingowych. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie regulująca zasady współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną nakłada obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy między tymi dwoma sektorami. Realizując ten obowiązek przystępujemy do opracowania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok. Obowiązujący w 2008 roku program dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (w zakładce Gminne Centrum Informacji/ Organizacje Pozarządowe/Prawo) lub w wersji papierowej w Gminnym Centrum Informacji. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania uwag i propozycji zmian jakie powinny się znaleźć w Programie współpracy na 2009 rok. Wszelkie propozycje proszę zgłaszać do 30 września 2008 r. mailem na adres: lub składać w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego. Franciszek Październik Burmistrz Oławy Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Oławie Informowaliśmy wcześniej o automatycznej stacji kontroli jakości powietrza w Oławie przy ul. Żołnierzy AK, powstającej w ramach Dolnośląskiego automatycznego systemu monitoringu powietrza. Po okresie prób i testów, od 1 sierpnia co godzinę, przez całą dobę dokonywane są pomiary. Wyniki są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Dolnośląski automatyczny system monitoringu powietrza pios.gov.pl). w zakresie: dwutlenek siarki (SO2), tlenek azotu (NO), dwutlenek azotu (NO2) i tlenki azotu (NOx) dane aktualne i raport dzienny. Raport miesięczny jest wzbogacany o wyniki pomiarów pyłu zawieszonego (PM10). Wyniki pomiarów w naszym mieście można porównać z wynikami z innych automatycznych stacji pomiarowych, których na Dolnym Śląsku jest obecnie 16 (Czarna Góra, Czerniawa, Działoszyn, Dzierżoniów, Jelenia Góra Cieplice, Jeleniów, Legnica, Nowa Ruda, Śnieżne Kotły, Wałbrzych, Wleń, Wrocław Karłowice, Wrocław Swojszyce, Wrocław Wiśniowa, Zgorzelec i Oława). (JM) Dolnośląski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża reagując na sytuację międzynarodową i tragiczne wydarzenia w Gruzji, zwraca się z prośbą o podjęcie akcji niesienia pomocy dla ofiar konfliktu zbrojnego na tym terenie. Ważne jest każde wsparcie, zarówno na poziomie firm jak i osób fizycznych. Wszelkiego rodzaju środki przekazane przez Państwa trafią poprzez Polski Czerwony Krzyż do osób najbardziej potrzebujących. Bliższych informacji udziela: Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Zarząd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Bujwida 34, Wrocław, tel , skype: pckwroclaw oraz Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Oławie, ul. Żołnierzy AK Oława, tel , (MK)

5 Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Remont stacji i odcinka PKP Kończy się generalny remont odcinka kolejowego w rejonie stacji PKP Oława. Zakres prac obejmował układ torowy, sieć trakcyjną (zdjęcie nr 1), most nad Oławką (2), wiadukt żelbetowy nad drogą gruntową w parku (3), perony z wiatami (4), ekrany ochronne od strony ul. Cichej długości ok m (5), sterowanie ruchem kolejowym, oświetlenie stacji, remont tunelu pod torami z pochylnią i platformą naschodową dla niepełnosprawnych (6), elewację budynku stacyjnego od strony peronów (7). Zakres prac nie obejmował, niestety, remontu tego obiektu ani nastawni kolejowej. Wykonawcą całości przedsięwzięcia było konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych we Wrocławiu. Wartość zadania ok. 14 mln. euro. (JW) S lipiec - sierpień 2008 r. 5

6 Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Boisko Orlik 2012 Rozpoczęły się prace niwelacyjne na budowie zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 w ramach ogólnopolskiego projektu Orlik Obiekt będzie posiadał również zaplecze sanitarno-szatniowe z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i deszczowymi, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Wykonawcą jest konsorcjum, którego liderem jest Zakład Usług Projektowo-Drogowych Drog-West z Sobociska. Wartość przedsięwzięcia zł, z czego po 333 tys. dofinansowania zapewniają strona rządowa i Urząd Marszałkowski. Budynek TBS przy ul. Andersa 1 Ruszył remont budynków mieszkalnych przy ul. Andersa 1 Inwestorem jest Towarzystwo Budow-nictwa Społecznego w Kamiennej Górze (właściciel mieszkań TBS na terenie Oławy). W obiektach tych po remoncie powstanie 21mieszkań i 1 lokal użytkowy. Wartość zadania 3,5 mln zł. Wyko-nawcą jest firma ZUKluRemBud z Krzepic k/częstochowy. Przewidywany termin zakończenia remontu koniec września 2009 r. Budynki przy ul. 11 Listopada 1A i 3A Trwa remont elewacji 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wartość zadania ok zł. Wykonawcą jest Zakład Remontowo-Budowlany Robert Mik z Oławy. Przewidywany termin zakończenia remontu 20 XI 2008 Budynek przy pl. Zamkowym 27 Zakończył się remont dachu i elewacji budynku, który jest własnością Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez firmę Bronisława Paszyńskiego. Wartość zadania ok zł. Wykonawcą była firma Dombud; z Tyńca. Remont dachów w Rynku Trwa przebudowa dachów 2 kamienic w południowo-wschodnim narożniku Rynku: budynku Szkoły Muzycznej i sąsiadującej z nim kamienicy przy ul. Kościuszki 2. Odnawiana będzie również elewacja tych budynków. Wartość zadania ok.1,2 mln. zł. Wykonawcą jest Spółka Ogólnobudowlana Alfa Edgar z Łan k/wrocławia. Przewidywany termin zakończenia remontu 20 V 2009 r. 6 3S lipiec - sierpień 2008 r.

7 Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Sami dla siebie nia postoju dla samochodów. Na wysypisku gruzu znaleziono krawężniki, które zwieziono i zamontowano na całej długości istniejącego parkingu, który powiększył się teraz z dotychczasowych 28 stanowisk do 33. Zamontowano ławki, trzepak, stojaki do suszenia bielizny i stojaki na rowery przy każdej klatce Dzięki własnej zapobiegliwości mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego przed budynkiem przybyło kilka nowych miejsc parkingowych i pozbyto się uczestników uciążliwych nocnych awantur i biesiad. Niedawno zakończył się remont całego budynku, który kosztował około złotych. Wykonane ostatnio samodzielnie prace uzupełniają estetyczne walory tego kosztownego przedsięwzięcia i podnoszą standard życia mieszkańców w drobnych, ale w sumie bardzo dla nich istotnych sprawach. Na apel członka zarządu wspólnoty Grzegorza Trzebuniaka, zaprawionego w wielu pracach społecznych na terenie Oławy, mieszkańcy skrzyknęli się do powiększenia i zmodernizowa- wejściowej. Zakupu tych urządzeń dokonał zarządca wspólnoty Bronisław Paszyński. W tych pracach uczestniczyło ponad 20 mieszkańców, którzy w ciągu dwóch dni pracy w lipcu przepracowali blisko 300 roboczogodzin. Posiano również trawę, którą samodzielnie kosi Grzegorz Trzebuniak. W innych sprawach aktywnością wykazuje się jeszcze jeden Grzegorz, dla odmiany Rudkowski (obaj na zdjęciu powyżej). Władze miasta obiecały położenie na parkingu warstwy asfaltu przy okazji wykonywania tego rodzaju prac w pobliżu. Mieszkańcy z rozpędu zrobili jeszcze przegląd potrzeb na swojej posesji i doszli do wniosku, że w najbliższej przyszłości należy usunąć lub przyciąć niektóre samowolnie nasadzone drzewa i krzaki, dochodzące niekiedy do wysokości 4 metrów. (JW) Centrum treningowo-pobytowe na EURO 2012 W czerwcu br. komisja weryfikacyjna Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz spółki PL 2012 wizytowała miasta ubiegające się o organizację centrów treningowo-pobytowych dla drużyn biorących udział w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej Euro W swoich pracach zespół weryfikacyjny opierał się ma wymaganiach UEFA, która w sposób precyzyjny określiła trzy obszary weryfikacji: 1. hotele, 2. infrastruktura treningowa, 3. lotnisko. Spośród 24 projektów zgłoszonych z Dolnego Śląska, 13 odrzucono. Pozostałe, pozytywnie ocenione projekty, komisja zarekomenduje Ministerstwu Sportu i Turystyki. Są one zlokalizowane w Brzegu Dolnym, Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Krośnicach, Legnicy, Lubinie, Oławie, Polkowicach, Sobótce, Trzebnicy i Wołowie. Na liście znalazły się ośrodki, których stan zaawansowania oraz zarządzanie nimi określono jako najbardziej zbliżone do oczekiwań UEFA. W sumie z całej Polski wybrano 44 ośrodki. Mają one największe szanse na ostateczną rekomendację. Z uwagi na wiele Ulica św. Rocha Od dwóch lat remonty dróg miejskich o dużym zniszczeniu nawierzchni wykonywane są w formie wymiany wierzchniej warstwy asfaltu. Jest to lepsza i skuteczniejsza (trwalsza) metoda remontu bieżącego niż coroczne łatanie miejscowe nawierzchni. W taki sposób wyremontowano już ulice: Wałową, Kopernika i Kasprowicza. W tym roku przyszła kolej na ul. św. Rocha. Remont, którego wykonawcą była firma PRDM z Brzegu, kosztował 110 tys. zł. (ES) elementów wymagających podniesienia jakości (modernizacja infrastruktury sportowej, standard hotelu), konieczna jest kontrola ze strony spółki PL 2012 wraz z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Z 44 ośrodków Polska jest zobowiązana przedstawić przynajmniej 16 kandydatur na centra pobytowe dla drużyn narodowych uczestniczących w mistrzostwach. (EB) 3S lipiec - sierpień 2008 r. 7

8 Nowe numery telefonów w U obowiązujące od Sekretariat , fax Biuro Rady Miejskiej , WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Naczelnik wydziału Sprawy organizacyjne, archiwum Informatyk Punkt informacyjny WYDZIAŁ FINANSOWY Skarbnik Gminy naczelnik wydziału Księgowość budżetowa , Księgowość podatkowa osoby fizyczne Księgowość podatkowa osoby prawne Księgowość mienie komunalne Księgowość wspólnoty mieszkaniowe Wymiar podatków Podatek od środków transportowych, mandaty Opłata od posiadania psów, opłata skarbowa Płace Windykacja , Kasa WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I GEODEZJI Naczelnik wydziału Dzierżawa gruntów Podziały geodezyjne Sprzedaż nieruchomości, renta planistyczna Wykup lokali Użytkowanie wieczyste WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Naczelnik wydziału Decyzje o warunkach zabudowy Wypis i wyrys z MPZP S lipiec - sierpień 2008 r.

9 rzędzie Miejskim w Oławie 1 września 2008 r. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Naczelnik wydziału Sprawy komunalne Ochrona środowiska Wycinka drzew i krzewów Przydział mieszkań komunalnych Sprawy lokalowe WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Naczelnik wydziału Zamówienia publiczne WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH Naczelnik wydziału Fundusze europejskie WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Naczelnik wydziału Ewidencja ludności , Dowody osobiste , Zarządzanie kryzysowe , fax GMINNE CENTRUM INFORMACJI Kierownik GCI Zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dofinansowanie kształcenia Rynek pracy, organizacje pozarządowe Ewidencja działalności gospodarczej SAMODZIELNE STANOWISKA Kadry Oświata Audytor, kontroler wewnętrzny WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ Naczelnik wydziału Promocja miasta WYDZIAŁ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Naczelnik wydziału URZĄD STANU CYWILNEGO Kierownik USC Urodzenia, małżeństwa, zgony S lipiec - sierpień 2008 r. 9

10 Terminarz imprez we wrześniu 2008 r. Kiedy? Co? Kto i gdzie? 5.09 Zawody wędkarskie O Puchar Prezesa Huty Oława PZW Koło nr 110 Amur 6.09 Pożegnanie wakacji otwarte zawody strzeleckie ZM LOK Oława, UM 7.09 Tęczowe Zawody Jeździeckie KJS W Siodle SPD Tęcza 7.09 Zawody w wyciskaniu leżąc dla początkujących- siłownia TKKF ODRA Terenowe Ognisko TKKF ODRA 11, 18, Czwartki Lekkoatletyczne Stadion Miejski MKS OLAVIA, RM III Turniej Piłki Siatkowej Młodzików Im. Polskich Olimpijczyków Oławski Klub Olimpijczyka, Gim. nr Impreza organizowana przez motocyklistów na rzecz podopiecznych SPD Tęcza SPD Tęcza Międzynarodowy turniej kadetów w piłce siatkowej MKS OLAVIA, RM Oławska Jesień otwarte zawody strzeleckie KBKS o puchar Burmistrza Oławy UM, Zarząd Miejski LOK Oława Imprezy w Ośrodku Kultury g Wernisaż wystawy Pod moim niebem malarstwa Michaliny Zborowskiej Galeria OKO 5.09 g Recital Alicji Janosz Klub Skrzydlatych 6.09 g W zielone gramy... premiera Kabaretu pod Skrzydłami Stow. Oława Art. - sala widowiskowa O.K g Koncert w ramach festiwalu Wratislavia Cantans Schola Cantorum of Oxford Kościół św. apostołow Piotra i Pawła g Wieczór kabaretowy...a mimo wszystko E. Kuklińska, G Barszczewska, Z. Lesień sala widowiskowa O.K g Wernisaż wystawy fotografii Mieszko Syty Klub Skrzydlatych g Spektakl Pływanie synchroniczne w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych sala widowiskowa O.K g Koncert Justin Timberlake Live in Medison Squere Garden pokaz w formacie blu-ray Klub Skrzydlatych g Koncert charytatywny MOSUS g Koncert bluesowy Ridel-Styczyński-Miarka Klub Skrzydlatych g Prezentacja programu edukacyjnego Muzyka Klasyczna sala widowiskowa O.K g Koncert TOTO Live in Amsterdam -pokaz w formacie blu-ray Klub Skrzydlatych Tak jak w latach poprzednich dzieci i młodzież mogły dwa razy w tygodniu spędzać czas wolny na bezpłatnych dyskotekach, w bezpiecznej, miłej i serdecznej atmosferze, bez alkoholu i chemicznego dopingu. Dyskoteki, których organizatorem była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odbywały się w Ośrodku Kultury, w kawiarni Grażka i cieszyły się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży nie tylko z Oławy i powiatu oławskiego, ale również gości przebywających w naszym mieście na wakacjach. Uczestnicy dyskotek za aktywny udział w zabawie i konkursach otrzymywali atrakcyjne nagrody. Patronat medialny sprawowały: Oławska Telewizja Kablowa, Gazeta Powiatowa Wiadomości Oławskie, Oławski Serwis Informacyjny oraz oławskie Radio Gold. Na każdej dyskotece porządku pilnowali członkowie MKRPA i przedstawiciel Ośrodka Kultury, przy aktywnym udziale samej młodzieży oraz rodziców. Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji tej Wakacyjne dyskoteki 10 3S lipiec - sierpień 2008 r. formy wakacyjnego wypoczynku. Dziękuję też patrolom Straży Miejskiej i Policji za odwiedzanie dyskotek. Czesław Miłosz przewodniczący MKRPA

11 Doradztwo i kariera dla osób niepełnosprawnych Projekt Doradztwo i kariera ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami jest realizowany przez Biuro Doradztwa i Kariery dla osób niepełnosprawnych przy współpracy Gminnego Centrum Informacji. 15 lipca w Wydziale Profilaktyki Uzależnień przy ul. Młyńskiej wiele osób z różnego typu niepełnosprawnościami bezpłatnie skorzystało z indywidualnych porad psychologa, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Z uwagi na duże zainteresowanie, od września do grudnia br. będą prowadzone warsztaty właśnie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ramach tych działań będzie można poprawić swoje umiejętności: społeczne (przełamywanie barier wynikających z niepełnosprawności, podejmowanie różnego rodzaju aktywności o charakterze zawodowym i społecznym, umiejętności radzenie sobie w sytuacjach stresu, rozwiązywanie konfliktów, szczególnie na polu zawodowym), poruszania się po rynku pracy oraz bezpośrednie umiejętności związane z uzyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia (m.in. umiejętność planowania swojej ścieżki zawodowej, autoprezentacji, prowadzenia negocjacji z pracodawcą, poznania swoich praw i obowiązków). Zainteresowanych zapraszamy do GCI (Urząd Miejski, pl. Zamkowy 15, tel ), gdzie można uzyskać więcej informacji o planowanych warsztatach. (MK) Warsztaty dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Regionalne Biuro Doradztwa i Kariery we Wrocławiu przy współudziale Gminnego Centrum Informacji w Oławie, w ramach projektu Doradztwo i Kariera- ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełno sprawnościami, zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do Wydziału Profilaktyki Uzależnień Urzędu Miejskiego w Oławie, przy ul. Młyńskiej 12 a, na pierwsze warsztaty, które odbędą się 23 września początek o godz W ramach tych działań osoby z niepełnosprawnościami będą mogły poprawić swoje umiejętności: społeczne (przełamywanie barier wynikających z niepełnosprawności, podejmowanie różnej aktywności o charakterze zawodowym i społecznym, umiejętności radzenie sobie w stresie, rozwiązywanie konfliktów, szczególnie zawodowych), poruszania się po rynku pracy oraz podejmowania działań związanych z uzyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia (m.in. umiejętność planowania swojej ścieżki zawodowej, autoprezentacji, prowadzenia negocjacji z pracodawcą, poznania praw i obowiązków). Natomiast opiekunowie uczestniczący w warsztatach będą mogli: zmienić sposób postrzegania osób niepełnosprawnych, co spowoduje zwiększenie swobody podopiecznych, ich większą aktywność i przejmowanie odpowiedzialności za swoje życie, podnieść świadomość na temat tego jak ważna jest dla osoby niepełnosprawnej możliwość realizacji swoich ambicji na polu zawodowym. Kolejne spotkania odbędą się w październiku, listopadzie i grudniu. Zainteresowani mogą zapisywać się na warsztaty w GCI (Urząd Miejski, pl. Zamkowy 15, tel ). (MK) Bon na innowacje dla najmniejszych firm Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na przełomie sierpnia i września 2008 r. uruchomi nabór wniosków do konkursu w ramach Programu pilotażowego na lata Bon na innowacje. Celem programu będzie zainicjowanie kontaktów małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Wsparcie będzie przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych, np.: badania naukowe, w tym przemysłowe, prace rozwojowe, w tym tworzenie projektów, opracowywanie prototypów, testowanie produktów i usług, opracowanie i zastosowanie narzędzi zarządzania innowacją, zaprojektowanie zmian procesu, zmian w zarządzaniu łańcuchem dostaw, opracowanie nowego modelu rozwoju przedsiębiorstwa, opracowanie nowego sposobu dostarczania usług i obsługi klienta, rozwój nowej usługi. Maksymalna wartość wsparcia nie może być większa niż 15 tys.zł. Wnioski będzie można składać na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Więcej informacji o projekcie na stronie: (MK) KOMUNIKAT Burmistrz Miasta Oława, zgodnie z postanowieniami 29 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Oława (Uchwała nr XLV/340/05 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. - Dz. Urz. W. D. nr 112, poz z późn. zm.) ustala termin deratyzacji na września 2008 r. Zobowiązuje się wszystkich właścicieli i użytkowników nieruchomości zabudowanych do wyłożenia w tym okresie, na własny koszt, trutki na gryzonie (szczury, myszy). Uwaga: Ze względu na trujące własności, miejsca wyłożenia substancji, winny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich, w szczególności dzieci. Burmistrza Oławy Franciszek Październik 3S lipiec - sierpień 2008 r. 11

12 Na koniec czerwca bezrobocie w mieście po raz pierwszy spadło poniżej 900 osób. W lipcu ten spadek utrzymał się i liczba osób bezrobotnych w mieście wyniosła 898, w tym 516 kobiet. Od początku roku pracę podjęło 417 osób. Powiatowy Urząd Pracy zaktywizował 170 mieszkańców miasta. Rynek pracy w mieście Rynek pracy otworzył się na ludzi w wieku powyżej 50 lat, będących na emeryturze. Obecnie takie osoby najczęściej poszukują pracy i są zatrudniane. Korzystają przy tym z pomocy pracowników GCI, piszących i wysyłających dokumenty aplikacyjne. (ŁMW) Instrumenty rynku pracy I II III IV V VI VII Razem Liczba osób skierowanych na staż Liczba osób skierowanych na przygotowanie zawodowe Liczba osób skierowanych na szkolenie Liczba osób skierowana na prace interwencyjne Liczba osób skierowana na roboty publiczne Liczb osób, które uzyskały dotacje na rozpoczęcie działalności Liczba osób bezrobotnych w Oławie. I-VII 2008 bezrobotni ogółem bezrobotne kobiety styczeń 1046 luty 1040 marzec 1015 Przedsiębiorcy prowadzący detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2008 zobowiązani są do zapłacenia w terminie do 30 września 2008 r. trzeciej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. kwiecień S lipiec - sierpień 2008 r. maj 935 czerwiec 896 Dolnośląski Gryf nagroda gospodarcza Zachodnia Izba Gospodarcza po raz piąty ogłosiła konkurs mający na celu aktywizację przedsiębiorczości i samorządności na Dolnym Śląsku w warunkach przynależności do Unii Europejskiej. Dolnośląski Gryf przyznawany będzie m.in. w kategoriach: przedsiębiorstwa za szczególne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorstwa średniego i dużego, za najbardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa o zatrudnieniu do 50 osób, za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska; inne instytucje nagroda specjalna za najlepszą współpracę Ważne dla handlowców i restauratorów lipiec 898 polsko-ukraińską instytucji lub przedsiębiorstw. Wybór laureatów odbywać się będzie na podstawie ankiet konkursowych dostępnych wraz z regulaminem w Gminnym Centrum Informacji, Urząd Miejski w Oławie. Prosimy zgłaszać chęć udziału w konkursie do 30 sierpnia 2008 w Gminnym Centrum Informacji, tel , Do 15 września 2008 wytypujemy i zgłosimy kandydatów do nagrody. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców i instytucje do udziału w konkursie Dolnośląski Gryf nagroda gospodarcza. Franciszek Październik burmistrz Oławy Wpłaty można dokonać: w kasie Urzędu Miejskiego, przy pl. Zamkowym 15, w godzinach od 9.30 do 14.30, a w środy od 9.30 do w Banku Spółdzielczym w Oławie na konto Urzędu Miejskiego: (BŁ)

13 Laitila miasto w południowo-zachodniej Finlandii, w regionie Vakka-Soumi, oddalone o 60 km na północ od stolicy regionu Turku. Położone nad rzeką Sirppujoki oraz przy drodze krajowej nr 8 z Turku do Oulu. Obszar ten był już zamieszkiwany w prehistorii, co potwierdzają liczne znaleziska archeologiczne, m.in. najstarsze wyroby szklane w tej części Skandynawii, róg (Trinkhorn) z czasów rzymskich czy pochówek z epoki żelaza. Szybki rozwój osady nastąpił po roku 1868, kiedy to stała się ona siedzibą władz okręgu, liczącego obecnie obok Laitili jeszcze 44 wsie. Miejscowość została miastem w 1986 roku. W centrum miasta stoi drewniany kościół pod wezwaniem św. Michała z drugiej połowy XV wieku. Obecnie okręg Laitila zajmuje obszar 545 km², w tym prawie 15 km² to powierzchnia jezior. Miasto zamieszkuje około mieszkańców; niemalże w 100% to Finowie. Laitila jest osadą zamieszkaną przez ludzi młodych, gdyż co Pod skrzydłami koguta szósty mieszkaniec ma mniej niż 15 lat, a tylko co dziesiąty więcej niż 60 lat. Do słynnych mieszkańców miejscowości należą Markus Seikola (hokeista ligi fińskiej) oraz Valle Mäkelä (kierowca formuły 1). W Laitila działają liczne firmy z branży samochodowej, stoczniowej i informatycznej. Działają tutaj również jedne z większych zakładów produkujących napoje, piwo, lemoniadę oraz wodę pitną. Miasto słynie z licznych farm drobiu, a także z festiwalu jajka. Laitila nawiązała kontakt z 4 zagranicznymi miastami w ramach partnerstwa miast z Cuxhaven (Niemcy), Härryda (Szwecja), Vöru (Estonia) i Masami (Tanzania). Kivijärvi miejscowość w regionie Finlandia Centralna,w okręgu Saarijärvi- -Viitasaari, na Pojezierzu Fińskim. Osada położona jest na wysokości 134 m n.p.m.. Gmina obejmuje prawie 600 km² (w tym 115 km² to obszar zajmowany przez wodę) i zamieszkana jest przez prawie ludzi. Do najsłynniejszych mieszkańców Kivijärvi należy Jukka Sipilä (fiński aktor). Pierwsze wzmianki o istnieniu osady na tym terytorium pochodzą z XVI wieku, natomiast jako gmina istnieje od 1868 roku, w 1874 roku został zbudowany tutaj kościół parafialny. Utworzenie parafii w Kivijärvi, obejmującej 9 pobliskich wiosek, spowodowało szybki rozwój miejscowości. Ludność miejscowa zajmowała się od zawsze uprawą roli i leśnictwem. Do dziś tymi zajęciami trudnią się współcześni mieszkańcy Kivijärvi, natomiast w okresie letnim zatrudnienie okolicznej ludności dają licznie przybywający tutaj turyści, którzy kierują się stąd do pobliskiego Parku Narodowego Salamajärvi. W pobliżu miejscowości znajduje się jezioro Kivijärvi, mające prawie 30 km długości. Do największych atrakcji miejscowości należą loty szybowcami oferowane przez miejscowe lotnisko. Pälkäne miasteczko położone przy drodze krajowej numer 12, 35 km na południowy wschód od Tmepere, stolicy okręgu, a około 70 km drogi od Helsinek. Osada położona jest pomiędzy trzema jeziorami: Pälkänevesi, Mallasvesi i Roine. Co ciekawe, przez miejscowość przepływa rzeka Kostianvirta, która powstała dopiero w 1604 roku, w wyniku przedarcia się wód jeziora Pälkänevesi z północy na południe do jeziora Mallasvesi. Miejscowość zamieszkana jest przez 4300 mieszkańców, którzy pracują głownie w przemyśle oraz turystyce, natomiast co piąty mieszkaniec osady utrzymuje się z pracy na roli i leśnictwie. Głównym atutem Pälkäne jest przyroda, gorzej wygląda kwestia dziedzictwa materialnego w osadzie. Brak tu cennych zabytków. Odnajdziemy w miejscowości ruiny kościołka św. Michała z XV wieku, a także kościół wybudowany w 1839 roku. Nazwa osady zagościła także na kartach historii, otóż w 1709 roku, w trakcie trwania wielkiej wojny północnej, doszło pod miejscowością do bitwy pomiędzy oddziałami rosyjskimi a szwedzko-fińskimi. Dziś życie kulturalne i społeczne miejscowości skupia się głownie wokół miejscowej szkoły podstawowej, gdzie istnieją liczne kółka muzyczne, miejsca spotkań mieszkańców osady, co więcej to właśnie szkoła nawiązuje kontakty z zagranicą (m.in. ze szkołą z Lovere we Włoszech) promując w ten sposób Pälkäne poza granicami Finlandii. Dzięki krajobrazowi z wielością jezior i lasów okolice te przyciągają tłumy turystów, chcących odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku, wśród czystych i bogatych w zwierzynę lasów, jezior i łagodnych wzniesień. Pälkäne idealne do uprawiania kajakarstwa, biegania, wyczynowego jeżdżenia na rowerze, pieszych wędrówek, jazdy konnej, pływania, nurkowania, gry w tenisa. Na obrzeżach miejscowości znajduje się Sydän-Hämeen Safari, gdzie istnieje możliwość zobaczenia z bliska, strusi, bizonów, kilku gatunków jeleni czy kur. Dłuższym pobytom sprzyja dobrze rozwinięta baza noclegowa. Miejscowość słynie z miejscowych truskawek. S. Leśniewski 3S lipiec - sierpień 2008 r. 13

14 Z archiwum prasowego Słowo Polskie i Gazeta Robotnicza 1967 (Ze zbiorów Zbigniewa Mazura przekazanych do Biblioteki Miejskiej w Oławie) 14 3S lipiec - sierpień 2008 r.

15 Kogo rozpoznajesz na tym zdjęciu? Gdzie w Oławie znajdował się ten hotel? Rozwiązanie z poprzedniego numeru: Na zdjęciu rozpoznano od góry: Zbigniewa Semeniuka Marię Nowak Krystynę Grabczyńską Wiesławę Stryczak. W obiekcie na Placu Piastów przed II wojną światową mieścił się browar z piwiarnią. 3S lipiec - sierpień 2008 r. 15

16 Oława z lotu ptaka Foto: D. Połom

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe Poradnik interesanta Informacje podstawowe Podmiot: Gmina Miejska Starogard Gdański Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Adres: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6 Kontakt elektroniczny: tel.:

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Organizatorzy przedsięwzięcia: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta. Projekt z dnia 16 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta. Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska INFORMATOR - lipiec 2009 17 milionów dla Środy Śląskiej Unijne pieniądze na eko-inwestycje 39 milionów dla Strzegomia Szkolenie JRP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 8 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 8 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie celu podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz komisji na 2015 r.

Uzasadnienie celu podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz komisji na 2015 r. Uzasadnienie celu podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz komisji na 2015 r. Rada Miasta i komisje stałe zgodnie z Regulaminem Rady Miasta Hajnówka stanowiącym załącznik Nr 2 do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS GMINNE PROGRAMY AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Mariusz Pardo

Przewodniczący Rady Mariusz Pardo Uchwała Nr III / 16 / 2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała Zebranie sprawozdawcze 6.03.2012 r. Wisła Mała Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 166/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/ 166/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/ 166/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2005 r. Nr 39 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: 885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PLUS 2 KOMPLEKSOWY MONITORING POTENCJAŁU I BARIER REGIONALNEGO RYNKU PRACY Warsztaty założenia

WIEDZA PLUS 2 KOMPLEKSOWY MONITORING POTENCJAŁU I BARIER REGIONALNEGO RYNKU PRACY Warsztaty założenia WIEDZA PLUS 2 KOMPLEKSOWY MONITORING POTENCJAŁU I BARIER REGIONALNEGO RYNKU PRACY Warsztaty założenia Rafał Szkop Związek Pracodawców Polska Miedź Założenie I Zaczynamy dziś wspólnie budowę modelu współpracy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 9 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 9 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ustalenia najważniejszych celów i zadań do realizacji w 2016 r. przez Urząd Miasta Czeladź i gminne jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Aktualna architektura informacji serwisu BIP

Aktualna architektura informacji serwisu BIP Załącznik nr 1.8 do Opisu przedmiotu zamówienia Aktualna architektura informacji serwisu BIP Władze Urząd Miasta Samorząd Miasto Inne informacje Władze Rada Miejska w Łodzi Statut Miasta Łodzi (Link do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji.

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji. Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 22.03.2007r. godz. 14.00 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba Zebranie sprawozdawcze 21.02.2012 r. Poręba Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Paweł Olczyk Członek Zarządu PKP S.A. Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami I Nadzoru Właścicielskiego Sopot, 2 luty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 2020 - WOJ. DOLNOŚLĄSKIE K RADA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Rzepinie na

Bardziej szczegółowo

W celu zarejestrowania pojazdu należy umówić się na dogodny termin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (58) 52-13-717

W celu zarejestrowania pojazdu należy umówić się na dogodny termin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (58) 52-13-717 Urząd Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 10.00-18.00 wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00 piątek 7.30-15.30 Kancelaria Ogólna 7.30-16.00 Miejski rzecznik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Załącznik do Uchwały Nr XLV/486/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 kwietnia 2014r. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice Zebranie sprawozdawcze 15.03.2012 r. Studzienice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr OR 0151-63./ 04 Burmistrza Miasta Ko ła z dnia 16.09.2004r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/55/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 18 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/55/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/55/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie opracowania "mapy aktywności" pozarządowych działających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/204/2012 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/204/2012 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/204/2012 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Ostróda. Sprawozdanie

Gmina Miejska Ostróda. Sprawozdanie Gmina Miejska Ostróda Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy w 2011 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Ostróda, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze r. Osiedle Powstańców Śląskich

Zebranie sprawozdawcze r. Osiedle Powstańców Śląskich Zebranie sprawozdawcze 16.02.2012 r. Osiedle Powstańców Śląskich Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU I. Organizator programu Wyłącznym organizatorem Programu,,Wojewódzki Lider Biznesu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. II. Cel Programu: Celem Programu jest : -wyłonienie (wyróżnienie) i promocja

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok Miesiąc Tematyka Uwagi Styczeń- Luty 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok. 3. Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska

WROCŁAW, ul. Kiełczowska WROCŁAW, ul. Kiełczowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Staszowie

Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STASZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i w Drawsku Pomorskim na 2012 rok - Planowany termin Temat Komisji Materiały przedkłada Materiały opiniuje Zaproszeni goście 1 styczeń Informacje a na temat planowanych inwestycji

Bardziej szczegółowo