Remont stacji i odcinka PKP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Remont stacji i odcinka PKP"

Transkrypt

1 SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 7-8 (49-50) Oława lipiec - sierpień 08 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Remont stacji i odcinka PKP

2 Serwis Społeczno-Samorządowy Wydawca: Urząd Miejski w Oławie Oława Plac Zamkowy 15 tel fax Miło mi powitać Państwa po wakacyjnej przerwie. Radni miejscy po lipcowej przerwie urlopowej powrócili w sierpniu do stałych dyżurów, a 28 sierpnia obradowali na plenarnej sesji - obok krótka relacja. Wypiękniał oławski dworzec kolejowy - na stronie 5 zdjęcia z kolejnych etapów prac. Na następnych stronach przedstawiamy inwestycje i remonty już zakończone oraz w trakcie realizacji. Są to inwestycje nie tylko miejskie, ale również TBS i wspólnot mieszkaniowych. Warto szczególnie podkreślać zaangażowanie wspólnot w poprawę wyglądu naszego miasta. Ich intensywne działania remontowe stały się możliwe po zmianie sposobu zarządzania zasobami mieszkaniowymi. W sierpniu dzieci i młodzież bawili się na dyskotekach organizowanych przez Miejską Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podsumowanie akcji na stronie 10. Na tej samej stronie wykaz zaplanowanych na wrzesień imprez organizowanych przez kluby sportowe, stowarzyszenia i Urząd Miejski zapraszamy mieszkańców do udziału w wybranych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami imprezach. W numerze znajdziecie Państwo również ważne komunikaty adresowane do przedsiębiorców (str. 3, 11, 12), do organizacji pozarządowych (str. 4) oraz do osób niepełnosprawnych (str. 11). Na 8 i 9 stronie zamieszczono wykaz nowych numerów telefonów w Urzędzie Miejskim. Reorganizacja połączeń i związana z tym zmiana numerów telefonicznych umożliwi klientom urzędu dodzwonienie się bezpośrednio do konkretnego pracownika zajmującego się wybranym zagadnieniem. W Oławie funkcjonuje od 1 sierpnia automatyczna stacja kontroli jakości powietrza; po zakończeniu badań przedstawimy w następnych numerach biuletynu ich wyniki. Gratulujemy pracownikom i kierownictwu Banku Spółdzielczego w Oławie trzeciego miejsca w ogólnopolskim rankingu banków spółdzielczych informacja na stronie 4. Zapraszam do lektury Z wyrazami szacunku Zespół redakcyjny: Ewa Szczepanik Jerzy Witkowski Andrzej Łabowski Adres redakcji Oława, Rynek 25 tel Zdjęcie na okładce: Stacja PKP w Oławie (A. Łabowski) Przygotowanie do nowego roku szkolnego 3 (ES) Goście z Niemiec 3 (AŁ) Bank Spółdzielczy w Oławie trzeci w Polsce! 4 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok (F. Październik) Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Oławie 4 (JM) Pomoc dla Gruzji 4 (MK) Remont stacji i odcinka PKP 5 (JW) Remonty i inwestycje w Oławie 6 Sami dla siebie 7 (JW) Centrum treningowo-pobytowe na EURO (EB) Nowe numery telefonów w Urzędzie Miejskim 8-9 Spis treści Terminarz imprez we wrześniu 2008 r. 10 Wakacyjne dyskoteki 10 (Cz. Miłosz) Doradztwo i kariera dla osób niepełnosprawnych 11 (MK) Warsztaty dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 11 (MK) Bon na innowacje dla najmniejszych firm 11 (MK) Rynek pracy w mieście 12 (ŁMW) Dolnośląski Gryf nagroda gospodarcza 12 (F. Październik) Ważne dla handlowców i restauratorów 12 (BŁ) Pod skrzydłami koguta 13 (S. Leśniewski) Z archiwum prasowego 14 Poznaj Oławę i Fotoktoto 15 Oława z lotu ptaka 16 Druk: Drukarnia Euro-Druk ul. Zawadzkiego Strzelin ISSN Pytajcie o nasz serwis: M. in. w sklepach PSS: Jakub na Os. Sobieskiego, Kwadraciak przy ul. B. Chrobrego, Stodoła na pl. Gimnazjalnym, Sezam przy ul. Dąbrowskiego i DH Na Brzeskiej oraz w Intermarche, kiosk w supermarkecie Kaufland, Eco przy ul. Kasprowicza; w następujących instytucjach i zakładach pracy: Urząd Miejski (punkt informacyjny na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu, wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, szpital, ZNTK, Huta Oława, ZWiK oraz kilka kiosków gazetowych. 2 3S lipiec - sierpień 2008 r.

3 Przygotowanie do nowego roku szkolnego Plenarne spotkanie Rady Miejskiej w sierpniu poświęcone było realizacji budżetu miasta w pierwszym półroczu br. oraz przygotowaniu do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009. Burmistrz Franciszek Październik przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu, podkreślając prawidłowe wskaźniki zarówno w zakresie uzyskanych dochodów (wykonanie w porównaniu z planem 53,72%), jak i wydatków (43,96%). Informację o przygotowaniu do roku szkolnego przedstawiła Krystyna Cecko, główny specjalista ds. oświaty w Urzędzie Miejskim. Informacja zawierała szczegółowe dane dotyczące organizacji roku szkolnego w poszczególnych placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, żłobek) oraz dane odnośnie wykonanych w czasie wakacji remontów. Prezentowane informacje zostały przyjęte przez Radę Miejską, a zainteresowani mogą zapoznać się z nimi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamieszczono tam także sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej. Radni rozpatrzyli przedłożone projekty i podjęli uchwały w następujących sprawach: Korekty budżetu na rok 2008, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków. Jest to druga korekta dokonana przez Radę. Ponadto budżet był korygowany zarządzeniem burmistrza. Po zmianach plan dochodów na rok bieżący wynosi zł, a plan wydatków zł. Statutu Ośrodka Kultury w związku z rozszerzeniem działalności (m.in. powołanie Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku) wprowadzono zmiany w dotychczasowym statucie placówki. Wniesienia aportu do ZWiK Sp. z o.o. w postaci nieruchomości i środków trwałych stanowiących własność miasta. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania. Obowiązujące przepisy prawne umożliwiają takie odstąpienie w przypadku wykorzystania środków ze sprzedaży na poprawę warunków mieszkaniowych wnioskodawcy. Zmiany stawek opłaty adiacenckiej zmniejszenie stawki do 25% (dotychczas 35%) z tytułu budowy drogi i budowy kanalizacji oraz do 15% (dotychczas 20%) z tytułu budowy urządzeń wodociągowych. Planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze. Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych, na które odpowiedział burmistrz. (ES) Wiadomości Oławskie zasłużone dla Oławy Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Mikoda wręczył honorowy tytuł Zasłużony dla Miasta Oława przyznany Gazecie Powiatowej Wiadomości Oławskie w maju br. W imieniu wyróżnionych tytuł odebrała Monika Gałuszka-Sucharska, która odczytała list nieobecnego na sesji Jerzego Kamińskiego, redaktora naczelnego gazety. Goście z Niemiec 29 lipca w Oławie gościła grupa przedwojennych mieszkańców miasta i okolic pod przewodnictwem prezesa Bundesheimatgruppe Stadt und Kreis Ohlau Norberta Pantke. Na spotkaniu w Urzędzie Miejskim burmistrz Franciszek Październik zapoznał gości z aktualnymi problemami i zamierzeniami inwestycyjnymi miasta. Byli mieszkańcy Oławy przekazali pozytywne opinie Niemców o książce pt. Stacja życia Oława. Pożegnania i nowy początek, która została wydana pod koniec ubiegłego roku. Opiekunem grupy był radny Sejmiku Wojewódzkiego Jacek Pilawa. (AŁ) Burmistrz Franciszek Październik wręczył list gratulacyjny Mariecie Gotrfyd, reprezentantce Polski na Olimpiadzie w Pekinie w podnoszeniu ciężarów, związanej od początku swojej kariery sportowej z oławskim klubem sportowym. Gratulacjami został wyróżniony również Waldemar Ostapski, trener Mariety Gotfryd. W uznaniu dla ciężkiej pracy, która zaowocowała udziałem oławianki w igrzyskach, burmistrz przyznał obydwojgu nagrody pieniężne. 3S lipiec - sierpień 2008 r. 3

4 Bank Spółdzielczy w Oławie trzeci w Polsce! Dnia 5 lipca 2008 r. ogłoszono wyniki 9. edycji rankingu Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce, organizowanego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Ogłoszenie wyników odbyło się w ramach obchodów XII Krajowego Święta Bankowości Spółdzielczej, które sektor bankowości spółdzielczej świętował 5 i 6 lipca 2008 r. w Ciechocinku. W grupie banków o sumie bilansowej od 100 do 200 mln. zł Bank Spółdzielczy w Oławie zajął III miejsce. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Banku Ryszard Żuraw. W rankingu wzięło udział 126 banków spółdzielczych należących do trzech zrzeszeń. Banki te reprezentowały łącznie 33 procent kapitału sektora. Oceny nadesłanych, prawidłowo wypełnionych ankiet dokonała sześcioosobowa kapituła konkursu. W ocenie banków brano pod uwagę 14 różnych kryteriów charakteryzujących jakość pracy banków oraz osiągniętych przez nie wyników ekonomicznych. Do kryteriów należały m.in.: wzrost akcji kredytowej i depozytowej, zmiany w wysokości funduszy własnych, wyniki finansowe netto. Uwzględniono ponadto spółdzielczy charakter rankingu, w którym podkreślono wskaźnik funduszu udziałowego do funduszy własnych ogółem. Analizowano Pomoc dla Gruzji 4 3S lipiec - sierpień 2008 r. również zmiany w składach członków banków spółdzielczych, a dodatkowe punkty przyznawano za aktywność w zmianach i rozwoju produktów bankowych, parabankowych oraz marketingowych. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie regulująca zasady współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną nakłada obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy między tymi dwoma sektorami. Realizując ten obowiązek przystępujemy do opracowania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok. Obowiązujący w 2008 roku program dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (w zakładce Gminne Centrum Informacji/ Organizacje Pozarządowe/Prawo) lub w wersji papierowej w Gminnym Centrum Informacji. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania uwag i propozycji zmian jakie powinny się znaleźć w Programie współpracy na 2009 rok. Wszelkie propozycje proszę zgłaszać do 30 września 2008 r. mailem na adres: lub składać w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego. Franciszek Październik Burmistrz Oławy Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Oławie Informowaliśmy wcześniej o automatycznej stacji kontroli jakości powietrza w Oławie przy ul. Żołnierzy AK, powstającej w ramach Dolnośląskiego automatycznego systemu monitoringu powietrza. Po okresie prób i testów, od 1 sierpnia co godzinę, przez całą dobę dokonywane są pomiary. Wyniki są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Dolnośląski automatyczny system monitoringu powietrza pios.gov.pl). w zakresie: dwutlenek siarki (SO2), tlenek azotu (NO), dwutlenek azotu (NO2) i tlenki azotu (NOx) dane aktualne i raport dzienny. Raport miesięczny jest wzbogacany o wyniki pomiarów pyłu zawieszonego (PM10). Wyniki pomiarów w naszym mieście można porównać z wynikami z innych automatycznych stacji pomiarowych, których na Dolnym Śląsku jest obecnie 16 (Czarna Góra, Czerniawa, Działoszyn, Dzierżoniów, Jelenia Góra Cieplice, Jeleniów, Legnica, Nowa Ruda, Śnieżne Kotły, Wałbrzych, Wleń, Wrocław Karłowice, Wrocław Swojszyce, Wrocław Wiśniowa, Zgorzelec i Oława). (JM) Dolnośląski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża reagując na sytuację międzynarodową i tragiczne wydarzenia w Gruzji, zwraca się z prośbą o podjęcie akcji niesienia pomocy dla ofiar konfliktu zbrojnego na tym terenie. Ważne jest każde wsparcie, zarówno na poziomie firm jak i osób fizycznych. Wszelkiego rodzaju środki przekazane przez Państwa trafią poprzez Polski Czerwony Krzyż do osób najbardziej potrzebujących. Bliższych informacji udziela: Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Zarząd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Bujwida 34, Wrocław, tel , skype: pckwroclaw oraz Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Oławie, ul. Żołnierzy AK Oława, tel , (MK)

5 Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Remont stacji i odcinka PKP Kończy się generalny remont odcinka kolejowego w rejonie stacji PKP Oława. Zakres prac obejmował układ torowy, sieć trakcyjną (zdjęcie nr 1), most nad Oławką (2), wiadukt żelbetowy nad drogą gruntową w parku (3), perony z wiatami (4), ekrany ochronne od strony ul. Cichej długości ok m (5), sterowanie ruchem kolejowym, oświetlenie stacji, remont tunelu pod torami z pochylnią i platformą naschodową dla niepełnosprawnych (6), elewację budynku stacyjnego od strony peronów (7). Zakres prac nie obejmował, niestety, remontu tego obiektu ani nastawni kolejowej. Wykonawcą całości przedsięwzięcia było konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych we Wrocławiu. Wartość zadania ok. 14 mln. euro. (JW) S lipiec - sierpień 2008 r. 5

6 Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Boisko Orlik 2012 Rozpoczęły się prace niwelacyjne na budowie zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 w ramach ogólnopolskiego projektu Orlik Obiekt będzie posiadał również zaplecze sanitarno-szatniowe z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i deszczowymi, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Wykonawcą jest konsorcjum, którego liderem jest Zakład Usług Projektowo-Drogowych Drog-West z Sobociska. Wartość przedsięwzięcia zł, z czego po 333 tys. dofinansowania zapewniają strona rządowa i Urząd Marszałkowski. Budynek TBS przy ul. Andersa 1 Ruszył remont budynków mieszkalnych przy ul. Andersa 1 Inwestorem jest Towarzystwo Budow-nictwa Społecznego w Kamiennej Górze (właściciel mieszkań TBS na terenie Oławy). W obiektach tych po remoncie powstanie 21mieszkań i 1 lokal użytkowy. Wartość zadania 3,5 mln zł. Wyko-nawcą jest firma ZUKluRemBud z Krzepic k/częstochowy. Przewidywany termin zakończenia remontu koniec września 2009 r. Budynki przy ul. 11 Listopada 1A i 3A Trwa remont elewacji 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wartość zadania ok zł. Wykonawcą jest Zakład Remontowo-Budowlany Robert Mik z Oławy. Przewidywany termin zakończenia remontu 20 XI 2008 Budynek przy pl. Zamkowym 27 Zakończył się remont dachu i elewacji budynku, który jest własnością Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez firmę Bronisława Paszyńskiego. Wartość zadania ok zł. Wykonawcą była firma Dombud; z Tyńca. Remont dachów w Rynku Trwa przebudowa dachów 2 kamienic w południowo-wschodnim narożniku Rynku: budynku Szkoły Muzycznej i sąsiadującej z nim kamienicy przy ul. Kościuszki 2. Odnawiana będzie również elewacja tych budynków. Wartość zadania ok.1,2 mln. zł. Wykonawcą jest Spółka Ogólnobudowlana Alfa Edgar z Łan k/wrocławia. Przewidywany termin zakończenia remontu 20 V 2009 r. 6 3S lipiec - sierpień 2008 r.

7 Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Sami dla siebie nia postoju dla samochodów. Na wysypisku gruzu znaleziono krawężniki, które zwieziono i zamontowano na całej długości istniejącego parkingu, który powiększył się teraz z dotychczasowych 28 stanowisk do 33. Zamontowano ławki, trzepak, stojaki do suszenia bielizny i stojaki na rowery przy każdej klatce Dzięki własnej zapobiegliwości mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego przed budynkiem przybyło kilka nowych miejsc parkingowych i pozbyto się uczestników uciążliwych nocnych awantur i biesiad. Niedawno zakończył się remont całego budynku, który kosztował około złotych. Wykonane ostatnio samodzielnie prace uzupełniają estetyczne walory tego kosztownego przedsięwzięcia i podnoszą standard życia mieszkańców w drobnych, ale w sumie bardzo dla nich istotnych sprawach. Na apel członka zarządu wspólnoty Grzegorza Trzebuniaka, zaprawionego w wielu pracach społecznych na terenie Oławy, mieszkańcy skrzyknęli się do powiększenia i zmodernizowa- wejściowej. Zakupu tych urządzeń dokonał zarządca wspólnoty Bronisław Paszyński. W tych pracach uczestniczyło ponad 20 mieszkańców, którzy w ciągu dwóch dni pracy w lipcu przepracowali blisko 300 roboczogodzin. Posiano również trawę, którą samodzielnie kosi Grzegorz Trzebuniak. W innych sprawach aktywnością wykazuje się jeszcze jeden Grzegorz, dla odmiany Rudkowski (obaj na zdjęciu powyżej). Władze miasta obiecały położenie na parkingu warstwy asfaltu przy okazji wykonywania tego rodzaju prac w pobliżu. Mieszkańcy z rozpędu zrobili jeszcze przegląd potrzeb na swojej posesji i doszli do wniosku, że w najbliższej przyszłości należy usunąć lub przyciąć niektóre samowolnie nasadzone drzewa i krzaki, dochodzące niekiedy do wysokości 4 metrów. (JW) Centrum treningowo-pobytowe na EURO 2012 W czerwcu br. komisja weryfikacyjna Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz spółki PL 2012 wizytowała miasta ubiegające się o organizację centrów treningowo-pobytowych dla drużyn biorących udział w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej Euro W swoich pracach zespół weryfikacyjny opierał się ma wymaganiach UEFA, która w sposób precyzyjny określiła trzy obszary weryfikacji: 1. hotele, 2. infrastruktura treningowa, 3. lotnisko. Spośród 24 projektów zgłoszonych z Dolnego Śląska, 13 odrzucono. Pozostałe, pozytywnie ocenione projekty, komisja zarekomenduje Ministerstwu Sportu i Turystyki. Są one zlokalizowane w Brzegu Dolnym, Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Krośnicach, Legnicy, Lubinie, Oławie, Polkowicach, Sobótce, Trzebnicy i Wołowie. Na liście znalazły się ośrodki, których stan zaawansowania oraz zarządzanie nimi określono jako najbardziej zbliżone do oczekiwań UEFA. W sumie z całej Polski wybrano 44 ośrodki. Mają one największe szanse na ostateczną rekomendację. Z uwagi na wiele Ulica św. Rocha Od dwóch lat remonty dróg miejskich o dużym zniszczeniu nawierzchni wykonywane są w formie wymiany wierzchniej warstwy asfaltu. Jest to lepsza i skuteczniejsza (trwalsza) metoda remontu bieżącego niż coroczne łatanie miejscowe nawierzchni. W taki sposób wyremontowano już ulice: Wałową, Kopernika i Kasprowicza. W tym roku przyszła kolej na ul. św. Rocha. Remont, którego wykonawcą była firma PRDM z Brzegu, kosztował 110 tys. zł. (ES) elementów wymagających podniesienia jakości (modernizacja infrastruktury sportowej, standard hotelu), konieczna jest kontrola ze strony spółki PL 2012 wraz z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Z 44 ośrodków Polska jest zobowiązana przedstawić przynajmniej 16 kandydatur na centra pobytowe dla drużyn narodowych uczestniczących w mistrzostwach. (EB) 3S lipiec - sierpień 2008 r. 7

8 Nowe numery telefonów w U obowiązujące od Sekretariat , fax Biuro Rady Miejskiej , WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Naczelnik wydziału Sprawy organizacyjne, archiwum Informatyk Punkt informacyjny WYDZIAŁ FINANSOWY Skarbnik Gminy naczelnik wydziału Księgowość budżetowa , Księgowość podatkowa osoby fizyczne Księgowość podatkowa osoby prawne Księgowość mienie komunalne Księgowość wspólnoty mieszkaniowe Wymiar podatków Podatek od środków transportowych, mandaty Opłata od posiadania psów, opłata skarbowa Płace Windykacja , Kasa WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I GEODEZJI Naczelnik wydziału Dzierżawa gruntów Podziały geodezyjne Sprzedaż nieruchomości, renta planistyczna Wykup lokali Użytkowanie wieczyste WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Naczelnik wydziału Decyzje o warunkach zabudowy Wypis i wyrys z MPZP S lipiec - sierpień 2008 r.

9 rzędzie Miejskim w Oławie 1 września 2008 r. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Naczelnik wydziału Sprawy komunalne Ochrona środowiska Wycinka drzew i krzewów Przydział mieszkań komunalnych Sprawy lokalowe WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Naczelnik wydziału Zamówienia publiczne WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH Naczelnik wydziału Fundusze europejskie WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Naczelnik wydziału Ewidencja ludności , Dowody osobiste , Zarządzanie kryzysowe , fax GMINNE CENTRUM INFORMACJI Kierownik GCI Zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dofinansowanie kształcenia Rynek pracy, organizacje pozarządowe Ewidencja działalności gospodarczej SAMODZIELNE STANOWISKA Kadry Oświata Audytor, kontroler wewnętrzny WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ Naczelnik wydziału Promocja miasta WYDZIAŁ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Naczelnik wydziału URZĄD STANU CYWILNEGO Kierownik USC Urodzenia, małżeństwa, zgony S lipiec - sierpień 2008 r. 9

10 Terminarz imprez we wrześniu 2008 r. Kiedy? Co? Kto i gdzie? 5.09 Zawody wędkarskie O Puchar Prezesa Huty Oława PZW Koło nr 110 Amur 6.09 Pożegnanie wakacji otwarte zawody strzeleckie ZM LOK Oława, UM 7.09 Tęczowe Zawody Jeździeckie KJS W Siodle SPD Tęcza 7.09 Zawody w wyciskaniu leżąc dla początkujących- siłownia TKKF ODRA Terenowe Ognisko TKKF ODRA 11, 18, Czwartki Lekkoatletyczne Stadion Miejski MKS OLAVIA, RM III Turniej Piłki Siatkowej Młodzików Im. Polskich Olimpijczyków Oławski Klub Olimpijczyka, Gim. nr Impreza organizowana przez motocyklistów na rzecz podopiecznych SPD Tęcza SPD Tęcza Międzynarodowy turniej kadetów w piłce siatkowej MKS OLAVIA, RM Oławska Jesień otwarte zawody strzeleckie KBKS o puchar Burmistrza Oławy UM, Zarząd Miejski LOK Oława Imprezy w Ośrodku Kultury g Wernisaż wystawy Pod moim niebem malarstwa Michaliny Zborowskiej Galeria OKO 5.09 g Recital Alicji Janosz Klub Skrzydlatych 6.09 g W zielone gramy... premiera Kabaretu pod Skrzydłami Stow. Oława Art. - sala widowiskowa O.K g Koncert w ramach festiwalu Wratislavia Cantans Schola Cantorum of Oxford Kościół św. apostołow Piotra i Pawła g Wieczór kabaretowy...a mimo wszystko E. Kuklińska, G Barszczewska, Z. Lesień sala widowiskowa O.K g Wernisaż wystawy fotografii Mieszko Syty Klub Skrzydlatych g Spektakl Pływanie synchroniczne w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych sala widowiskowa O.K g Koncert Justin Timberlake Live in Medison Squere Garden pokaz w formacie blu-ray Klub Skrzydlatych g Koncert charytatywny MOSUS g Koncert bluesowy Ridel-Styczyński-Miarka Klub Skrzydlatych g Prezentacja programu edukacyjnego Muzyka Klasyczna sala widowiskowa O.K g Koncert TOTO Live in Amsterdam -pokaz w formacie blu-ray Klub Skrzydlatych Tak jak w latach poprzednich dzieci i młodzież mogły dwa razy w tygodniu spędzać czas wolny na bezpłatnych dyskotekach, w bezpiecznej, miłej i serdecznej atmosferze, bez alkoholu i chemicznego dopingu. Dyskoteki, których organizatorem była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odbywały się w Ośrodku Kultury, w kawiarni Grażka i cieszyły się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży nie tylko z Oławy i powiatu oławskiego, ale również gości przebywających w naszym mieście na wakacjach. Uczestnicy dyskotek za aktywny udział w zabawie i konkursach otrzymywali atrakcyjne nagrody. Patronat medialny sprawowały: Oławska Telewizja Kablowa, Gazeta Powiatowa Wiadomości Oławskie, Oławski Serwis Informacyjny oraz oławskie Radio Gold. Na każdej dyskotece porządku pilnowali członkowie MKRPA i przedstawiciel Ośrodka Kultury, przy aktywnym udziale samej młodzieży oraz rodziców. Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji tej Wakacyjne dyskoteki 10 3S lipiec - sierpień 2008 r. formy wakacyjnego wypoczynku. Dziękuję też patrolom Straży Miejskiej i Policji za odwiedzanie dyskotek. Czesław Miłosz przewodniczący MKRPA

11 Doradztwo i kariera dla osób niepełnosprawnych Projekt Doradztwo i kariera ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami jest realizowany przez Biuro Doradztwa i Kariery dla osób niepełnosprawnych przy współpracy Gminnego Centrum Informacji. 15 lipca w Wydziale Profilaktyki Uzależnień przy ul. Młyńskiej wiele osób z różnego typu niepełnosprawnościami bezpłatnie skorzystało z indywidualnych porad psychologa, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Z uwagi na duże zainteresowanie, od września do grudnia br. będą prowadzone warsztaty właśnie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ramach tych działań będzie można poprawić swoje umiejętności: społeczne (przełamywanie barier wynikających z niepełnosprawności, podejmowanie różnego rodzaju aktywności o charakterze zawodowym i społecznym, umiejętności radzenie sobie w sytuacjach stresu, rozwiązywanie konfliktów, szczególnie na polu zawodowym), poruszania się po rynku pracy oraz bezpośrednie umiejętności związane z uzyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia (m.in. umiejętność planowania swojej ścieżki zawodowej, autoprezentacji, prowadzenia negocjacji z pracodawcą, poznania swoich praw i obowiązków). Zainteresowanych zapraszamy do GCI (Urząd Miejski, pl. Zamkowy 15, tel ), gdzie można uzyskać więcej informacji o planowanych warsztatach. (MK) Warsztaty dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Regionalne Biuro Doradztwa i Kariery we Wrocławiu przy współudziale Gminnego Centrum Informacji w Oławie, w ramach projektu Doradztwo i Kariera- ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełno sprawnościami, zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do Wydziału Profilaktyki Uzależnień Urzędu Miejskiego w Oławie, przy ul. Młyńskiej 12 a, na pierwsze warsztaty, które odbędą się 23 września początek o godz W ramach tych działań osoby z niepełnosprawnościami będą mogły poprawić swoje umiejętności: społeczne (przełamywanie barier wynikających z niepełnosprawności, podejmowanie różnej aktywności o charakterze zawodowym i społecznym, umiejętności radzenie sobie w stresie, rozwiązywanie konfliktów, szczególnie zawodowych), poruszania się po rynku pracy oraz podejmowania działań związanych z uzyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia (m.in. umiejętność planowania swojej ścieżki zawodowej, autoprezentacji, prowadzenia negocjacji z pracodawcą, poznania praw i obowiązków). Natomiast opiekunowie uczestniczący w warsztatach będą mogli: zmienić sposób postrzegania osób niepełnosprawnych, co spowoduje zwiększenie swobody podopiecznych, ich większą aktywność i przejmowanie odpowiedzialności za swoje życie, podnieść świadomość na temat tego jak ważna jest dla osoby niepełnosprawnej możliwość realizacji swoich ambicji na polu zawodowym. Kolejne spotkania odbędą się w październiku, listopadzie i grudniu. Zainteresowani mogą zapisywać się na warsztaty w GCI (Urząd Miejski, pl. Zamkowy 15, tel ). (MK) Bon na innowacje dla najmniejszych firm Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na przełomie sierpnia i września 2008 r. uruchomi nabór wniosków do konkursu w ramach Programu pilotażowego na lata Bon na innowacje. Celem programu będzie zainicjowanie kontaktów małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Wsparcie będzie przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych, np.: badania naukowe, w tym przemysłowe, prace rozwojowe, w tym tworzenie projektów, opracowywanie prototypów, testowanie produktów i usług, opracowanie i zastosowanie narzędzi zarządzania innowacją, zaprojektowanie zmian procesu, zmian w zarządzaniu łańcuchem dostaw, opracowanie nowego modelu rozwoju przedsiębiorstwa, opracowanie nowego sposobu dostarczania usług i obsługi klienta, rozwój nowej usługi. Maksymalna wartość wsparcia nie może być większa niż 15 tys.zł. Wnioski będzie można składać na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Więcej informacji o projekcie na stronie: (MK) KOMUNIKAT Burmistrz Miasta Oława, zgodnie z postanowieniami 29 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Oława (Uchwała nr XLV/340/05 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. - Dz. Urz. W. D. nr 112, poz z późn. zm.) ustala termin deratyzacji na września 2008 r. Zobowiązuje się wszystkich właścicieli i użytkowników nieruchomości zabudowanych do wyłożenia w tym okresie, na własny koszt, trutki na gryzonie (szczury, myszy). Uwaga: Ze względu na trujące własności, miejsca wyłożenia substancji, winny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich, w szczególności dzieci. Burmistrza Oławy Franciszek Październik 3S lipiec - sierpień 2008 r. 11

12 Na koniec czerwca bezrobocie w mieście po raz pierwszy spadło poniżej 900 osób. W lipcu ten spadek utrzymał się i liczba osób bezrobotnych w mieście wyniosła 898, w tym 516 kobiet. Od początku roku pracę podjęło 417 osób. Powiatowy Urząd Pracy zaktywizował 170 mieszkańców miasta. Rynek pracy w mieście Rynek pracy otworzył się na ludzi w wieku powyżej 50 lat, będących na emeryturze. Obecnie takie osoby najczęściej poszukują pracy i są zatrudniane. Korzystają przy tym z pomocy pracowników GCI, piszących i wysyłających dokumenty aplikacyjne. (ŁMW) Instrumenty rynku pracy I II III IV V VI VII Razem Liczba osób skierowanych na staż Liczba osób skierowanych na przygotowanie zawodowe Liczba osób skierowanych na szkolenie Liczba osób skierowana na prace interwencyjne Liczba osób skierowana na roboty publiczne Liczb osób, które uzyskały dotacje na rozpoczęcie działalności Liczba osób bezrobotnych w Oławie. I-VII 2008 bezrobotni ogółem bezrobotne kobiety styczeń 1046 luty 1040 marzec 1015 Przedsiębiorcy prowadzący detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2008 zobowiązani są do zapłacenia w terminie do 30 września 2008 r. trzeciej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. kwiecień S lipiec - sierpień 2008 r. maj 935 czerwiec 896 Dolnośląski Gryf nagroda gospodarcza Zachodnia Izba Gospodarcza po raz piąty ogłosiła konkurs mający na celu aktywizację przedsiębiorczości i samorządności na Dolnym Śląsku w warunkach przynależności do Unii Europejskiej. Dolnośląski Gryf przyznawany będzie m.in. w kategoriach: przedsiębiorstwa za szczególne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorstwa średniego i dużego, za najbardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa o zatrudnieniu do 50 osób, za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska; inne instytucje nagroda specjalna za najlepszą współpracę Ważne dla handlowców i restauratorów lipiec 898 polsko-ukraińską instytucji lub przedsiębiorstw. Wybór laureatów odbywać się będzie na podstawie ankiet konkursowych dostępnych wraz z regulaminem w Gminnym Centrum Informacji, Urząd Miejski w Oławie. Prosimy zgłaszać chęć udziału w konkursie do 30 sierpnia 2008 w Gminnym Centrum Informacji, tel , Do 15 września 2008 wytypujemy i zgłosimy kandydatów do nagrody. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców i instytucje do udziału w konkursie Dolnośląski Gryf nagroda gospodarcza. Franciszek Październik burmistrz Oławy Wpłaty można dokonać: w kasie Urzędu Miejskiego, przy pl. Zamkowym 15, w godzinach od 9.30 do 14.30, a w środy od 9.30 do w Banku Spółdzielczym w Oławie na konto Urzędu Miejskiego: (BŁ)

13 Laitila miasto w południowo-zachodniej Finlandii, w regionie Vakka-Soumi, oddalone o 60 km na północ od stolicy regionu Turku. Położone nad rzeką Sirppujoki oraz przy drodze krajowej nr 8 z Turku do Oulu. Obszar ten był już zamieszkiwany w prehistorii, co potwierdzają liczne znaleziska archeologiczne, m.in. najstarsze wyroby szklane w tej części Skandynawii, róg (Trinkhorn) z czasów rzymskich czy pochówek z epoki żelaza. Szybki rozwój osady nastąpił po roku 1868, kiedy to stała się ona siedzibą władz okręgu, liczącego obecnie obok Laitili jeszcze 44 wsie. Miejscowość została miastem w 1986 roku. W centrum miasta stoi drewniany kościół pod wezwaniem św. Michała z drugiej połowy XV wieku. Obecnie okręg Laitila zajmuje obszar 545 km², w tym prawie 15 km² to powierzchnia jezior. Miasto zamieszkuje około mieszkańców; niemalże w 100% to Finowie. Laitila jest osadą zamieszkaną przez ludzi młodych, gdyż co Pod skrzydłami koguta szósty mieszkaniec ma mniej niż 15 lat, a tylko co dziesiąty więcej niż 60 lat. Do słynnych mieszkańców miejscowości należą Markus Seikola (hokeista ligi fińskiej) oraz Valle Mäkelä (kierowca formuły 1). W Laitila działają liczne firmy z branży samochodowej, stoczniowej i informatycznej. Działają tutaj również jedne z większych zakładów produkujących napoje, piwo, lemoniadę oraz wodę pitną. Miasto słynie z licznych farm drobiu, a także z festiwalu jajka. Laitila nawiązała kontakt z 4 zagranicznymi miastami w ramach partnerstwa miast z Cuxhaven (Niemcy), Härryda (Szwecja), Vöru (Estonia) i Masami (Tanzania). Kivijärvi miejscowość w regionie Finlandia Centralna,w okręgu Saarijärvi- -Viitasaari, na Pojezierzu Fińskim. Osada położona jest na wysokości 134 m n.p.m.. Gmina obejmuje prawie 600 km² (w tym 115 km² to obszar zajmowany przez wodę) i zamieszkana jest przez prawie ludzi. Do najsłynniejszych mieszkańców Kivijärvi należy Jukka Sipilä (fiński aktor). Pierwsze wzmianki o istnieniu osady na tym terytorium pochodzą z XVI wieku, natomiast jako gmina istnieje od 1868 roku, w 1874 roku został zbudowany tutaj kościół parafialny. Utworzenie parafii w Kivijärvi, obejmującej 9 pobliskich wiosek, spowodowało szybki rozwój miejscowości. Ludność miejscowa zajmowała się od zawsze uprawą roli i leśnictwem. Do dziś tymi zajęciami trudnią się współcześni mieszkańcy Kivijärvi, natomiast w okresie letnim zatrudnienie okolicznej ludności dają licznie przybywający tutaj turyści, którzy kierują się stąd do pobliskiego Parku Narodowego Salamajärvi. W pobliżu miejscowości znajduje się jezioro Kivijärvi, mające prawie 30 km długości. Do największych atrakcji miejscowości należą loty szybowcami oferowane przez miejscowe lotnisko. Pälkäne miasteczko położone przy drodze krajowej numer 12, 35 km na południowy wschód od Tmepere, stolicy okręgu, a około 70 km drogi od Helsinek. Osada położona jest pomiędzy trzema jeziorami: Pälkänevesi, Mallasvesi i Roine. Co ciekawe, przez miejscowość przepływa rzeka Kostianvirta, która powstała dopiero w 1604 roku, w wyniku przedarcia się wód jeziora Pälkänevesi z północy na południe do jeziora Mallasvesi. Miejscowość zamieszkana jest przez 4300 mieszkańców, którzy pracują głownie w przemyśle oraz turystyce, natomiast co piąty mieszkaniec osady utrzymuje się z pracy na roli i leśnictwie. Głównym atutem Pälkäne jest przyroda, gorzej wygląda kwestia dziedzictwa materialnego w osadzie. Brak tu cennych zabytków. Odnajdziemy w miejscowości ruiny kościołka św. Michała z XV wieku, a także kościół wybudowany w 1839 roku. Nazwa osady zagościła także na kartach historii, otóż w 1709 roku, w trakcie trwania wielkiej wojny północnej, doszło pod miejscowością do bitwy pomiędzy oddziałami rosyjskimi a szwedzko-fińskimi. Dziś życie kulturalne i społeczne miejscowości skupia się głownie wokół miejscowej szkoły podstawowej, gdzie istnieją liczne kółka muzyczne, miejsca spotkań mieszkańców osady, co więcej to właśnie szkoła nawiązuje kontakty z zagranicą (m.in. ze szkołą z Lovere we Włoszech) promując w ten sposób Pälkäne poza granicami Finlandii. Dzięki krajobrazowi z wielością jezior i lasów okolice te przyciągają tłumy turystów, chcących odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku, wśród czystych i bogatych w zwierzynę lasów, jezior i łagodnych wzniesień. Pälkäne idealne do uprawiania kajakarstwa, biegania, wyczynowego jeżdżenia na rowerze, pieszych wędrówek, jazdy konnej, pływania, nurkowania, gry w tenisa. Na obrzeżach miejscowości znajduje się Sydän-Hämeen Safari, gdzie istnieje możliwość zobaczenia z bliska, strusi, bizonów, kilku gatunków jeleni czy kur. Dłuższym pobytom sprzyja dobrze rozwinięta baza noclegowa. Miejscowość słynie z miejscowych truskawek. S. Leśniewski 3S lipiec - sierpień 2008 r. 13

14 Z archiwum prasowego Słowo Polskie i Gazeta Robotnicza 1967 (Ze zbiorów Zbigniewa Mazura przekazanych do Biblioteki Miejskiej w Oławie) 14 3S lipiec - sierpień 2008 r.

15 Kogo rozpoznajesz na tym zdjęciu? Gdzie w Oławie znajdował się ten hotel? Rozwiązanie z poprzedniego numeru: Na zdjęciu rozpoznano od góry: Zbigniewa Semeniuka Marię Nowak Krystynę Grabczyńską Wiesławę Stryczak. W obiekcie na Placu Piastów przed II wojną światową mieścił się browar z piwiarnią. 3S lipiec - sierpień 2008 r. 15

16 Oława z lotu ptaka Foto: D. Połom

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2)

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2) 25 sierpnia 2010 r. Nr 169 (str. 2) W imieniu władz samorządowych gminy Pobiedziska serdecznie zapraszamy szanownych Państwa na Dożynki Gminne Pobiedziska 2010, które odbędą się w niedzielę 5 września

Bardziej szczegółowo

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 28 LIPCA 2011 NR 5 (62) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442...w numerze Pierwszy odcinek obwodnicy skończony strona 4 Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane strona

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje!

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 35, 25.02.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 11.03.2014 r. STRZEGOM Była dyskusja o ul. Olszowej Bardzo ważną inwestycją była przebudowa

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Strzegomia. Powstanie dom opieki!

Strzegomia. Powstanie dom opieki! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 36, 11.03.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 25.03.2014 r. STRZEGOM Rusza remont, będą objazdy Wiele działań gmina kieruje w stronę

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (295) czerwiec 2013 bezpłatne pismo informacyjne Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy 2Reklamy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU]

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] 2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo