Być jak najbardziej jasny i zwięzły

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Być jak najbardziej jasny i zwięzły"

Transkrypt

1 Wytyczne dla lekarza osoby wysuwającej roszczenie Komisja orzekająca w sprawach dot. utraty zdrowia w wyniku wypadku (ang. The Personal Injuries Assessment Board) to niezależny organ statutowy. Naszym celem jest zapewnienie, aby osoby ubiegające się o odszkodowania na skutek urazów powypadkowych, w których nie ma sporu odnośnie kwestii prawnych, mogły szybko i sprawnie otrzymać ocenę swojego roszczenia oraz zadośćuczynienie, bez niepotrzebnych kosztów sądowych. Osoba wysuwająca roszczenie musi dostarczyć raport od lekarza prowadzącego, aby Komisja mogła ocenić roszczenie. Należy pamiętać, że kopia raportu medycznego zostanie przekazana pozwanemu/ym (osobie lub osobom przeciwko którym wysuwane jest roszczenie) oraz ubezpieczycielowi pozwanego, jeżeli takowy jest znany, aby mogli oni zapoznać się z rodzajem oraz zakresem roszczenia. Dlatego raport medyczny powinien zawierać tylko wywiad, który ma związek z wysuwanym roszczeniem. Zobowiązujemy się do oceny większości roszczeń w ciągu dziewięciu miesięcy od otrzymania raportu i mając na uwadze te ramy czasowe, kluczowym jest, aby Państwa raport przestrzegal nastepujacych wytycznych: aby był jasny, zwięzły oraz podawał, jeżeli tylko to możliwe, ostateczne rokowanie oraz przewidywany okres powrotu do zdrowia. Raport powinien: Być dostarczony w standardowym formacie, patrz: załączony szablon Być jak najbardziej jasny i zwięzły Zawierać opinię lekarską/rokowanie oraz Panskie zdanie na temat przewidywanego czasu powrotu do zdrowia, tj. czasu wymaganego na wyleczenie urazow osoby wysuwającej roszczenie. Jeżeli pełny powrót do zdrowia jest mało prawdopodobny, należy opisać pozostale objawy, ktore osoba wysuwająca roszczenie bedzie miala oraz jaki efekt beda one miały na styl życia/pracę osoby wysuwającej roszczenie Zawierać istotny wywiad osoby wysuwającej roszczenie, opis oraz historie wypadku, a także opinię czy wypadek zaostrzył jakiekolwiek istniejące wcześniej objawy/urazy W przypadku, gdy ostateczne rokowanie nie jest możliwe, zorganizujemy aktualne badanie osoby wysuwającej roszczenie. Jeżeli roszczenie zostanie wysłane do oceny, osoba wysuwająca roszczenie otrzyma refundację uzasadnionych i niezbędnych kosztów przygotowania niniejszego raportu medycznego. Nieprzeslanie wystarczajacego raportu może, w wyjątkowych sytuacjach, spowodować, że kwota ta nie zostanie przyznana.

2 Szablon Raportu Medycznego Numer Zgłoszenia (jeżeli znany)... Imię i nazwisko osoby wysuwającej roszczenie Adres Płeć Stan cywilny Data urodzenia Zawód Obecnie pracuje Tak Nie Wzrost Waga prawo/leworęczny(a) Data wypadku Data badania Krótki opis wypadku/zajścia Odniesione obrażenia / urazy Data pierwszego zgłoszenia się po pomoc lekarską Kto wyswiadczyl pomoc lekarska Czy pacjent był hospitalizowany Gdzie pacjent był hospitalizowany Długość hospitalizacji Okres nieobecności w pracy

3 Ilość wizyt u lekarza pierwszego kontaktu Ilość wizyt specjalistycznych, jeżeli dotyczy Tożsamość specjalistów, jeżeli dotyczy Ilość sesji fizjoterapeutycznych, jeżeli dotyczy Leczenie/badania przeprowadzone do tej pory Istotna Historia Medyczna (włącznie z poprzednimi wypadkami) Pogorszenie wcześniej istniejącej Tak choroby? Jeżeli tak, należy podać rodzaj wcześniej istniejącej choroby? Opis poprzednich wypadków, jeżeli dotyczy Czy wcześniej istniejąca choroba byla objawowa przed wypadkiem? Obecne dolegliwości Nie

4 Wnioski kliniczne po badaniu Kliniczny opis skutków choroby/wypadku/niepełnosprawności Zaznacz w jakim stopniu (jeżeli dotyczy) dolegliwość osoby wysuwającej roszczenie wpłynęła na jej/jego zdolność w następujących obszarach: Zdrowie psychiczne Uczenie się/inteligencja Przytomność / Ataki Równowaga/Koordy nacja Wzrok Słuch Mowa Trzymanie moczu i stolca Sięganie (wyciąganie ręki) Zdolności manualne Podnoszenie / Dzwiganie Schylanie/Klękanie/ Kucanie Siedzenie Stanie Wchodzenie po schodach Chodzenie Normal ny Lekki Średni Poważny Głęboki Przewidywane leczenie wymagane w przyszłości

5 Opinia/komentarz/najnowsze rokowanie Czy urazy sa zgodne z wypadkiem? Jeżeli nie, proszę opisać dokładniej Czy wymagane są dalsze badania? Jeżeli tak, proszę opisać dokładniej Czy spodziewany jest pełny powrót do zdrowia? Jeżeli nie, proszę opisać prawdopodobny wpływ uszczerbku na zdrowiu na styl życia/pracę Proszę podać spodziewany okres czasu potrzeby do pełnego powrotu do zdrowia Czy spodziewane są późniejsze komplikacje? Jeżeli tak, proszę opisać dokładniej Czy zalecane są dalsze raporty specjalistyczne? Jeżeli tak, proszę opisać dokładniej Ogólne komentarze i obserwacje

6 Wypełnione przez Imię i nazwisko: Adres: Kwalifikacje: Wypełniono dnia:

Zgłoszenie Roszczenia

Zgłoszenie Roszczenia Zgłoszenie Roszczenia Numer Roszczenia: (Wypełnia instytucja rozpatrująca roszczenie) Dane osoby składającej roszczenie: Imię i nazwisko: Rodzaj roszczenia: Data: Adres: Numer telefonu: Email: Ważne informacje/co

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Obowiązują od dnia 1.01.2013 Art. 1 Definicje Poniższe wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r.

KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r. KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r. PREAMBUŁA Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, Zwołana w Genewie przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 7 lutego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą poszkodowaną w pracy. Co teraz?

Jesteś osobą poszkodowaną w pracy. Co teraz? STA TE OF NEW YORK WORKERS COMPENSATION BOARD 100 BROADWAY-MENANDS ALBANY, NY 12241 (877) 632-4996 Jesteś osobą poszkodowaną w pracy. Co teraz? Komisja ds. Odszkodowań Pracowniczych stanu Nowy Jork otrzymała

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 1. Definicje 1. Choroba schorzenie lub nieprawidłowość, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr 160500/01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Zadoś ć uczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu na tle innych systemów prawnych aneks na płycie CD

Zadoś ć uczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu na tle innych systemów prawnych aneks na płycie CD Zadoś ć uczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu na tle innych systemów prawnych aneks na płycie CD Warszawa 2012 Ustalanie zadośćuczynienia za szkodę na osobie Spis treści 1. Model holenderski

Bardziej szczegółowo

Allianz Opiekun. Z Tobą od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia

Allianz Opiekun. Z Tobą od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Opiekun Allianz Opiekun to kompleksowa ochrona dla Ciebie i Twoich najbliższych zapewniająca wsparcie w najtrudniejszych momentach życia spowodowanych nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH KOMISJA DS. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH STANU ILLINOIS PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA .. pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej (miejscowość i data) IMIĘ NAZWISKO ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA Wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dodatek do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medicover nr 2/2009 - Szczególne Warunki Ubezpieczenia w Podróży Zagranicznej

Dodatek do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medicover nr 2/2009 - Szczególne Warunki Ubezpieczenia w Podróży Zagranicznej Dodatek do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medicover nr 2/2009 - Szczególne Warunki Ubezpieczenia w Podróży Zagranicznej Klientów Medicover Opieka w Podróży 2010 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych. Postanowienia ogólne

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych

Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie Instrukcja ta pomoże wypełnić i złożyć do Funduszu Odszkodowań dla Ofiar wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ POSZKODOWANĄ PODCZAS PRACY?

JESTEŚ OSOBĄ POSZKODOWANĄ PODCZAS PRACY? JESTEŚ OSOBĄ POSZKODOWANĄ PODCZAS PRACY? Przewodnik dla pracowników po odszkodowaniach pracowniczych w stanie Nowy Jork Komisja ds. Odszkodowań Pracowniczych stanu Nowy Jork www.wcb.ny.gov 1-877-632-4996

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH Spis treści WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY dla Posiadaczy i Użytkowników Kart DINERS CLUB Polisa 0202008015 Definicje... 2 Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW

OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW Obowiązują od dnia 1.01.2013 r. Art. 1 Definicje Poniższe wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz wszelkich

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KONTROLA ZUS! W NUMERZE : czy masz się czego bać? WEBINARÓW STOMATOLOGICZNYCH. dlaczego zgody pisemne są ważne str.3-6

BIULETYN KONTROLA ZUS! W NUMERZE : czy masz się czego bać? WEBINARÓW STOMATOLOGICZNYCH. dlaczego zgody pisemne są ważne str.3-6 PAŹDZIERNIK 2014 NUMER 2/2014 STRONA "1 CO NOWEGO W ORZECZNICTWIE? NIC MNIE JUŻ NIE ZASKOCZY? POTRZEBNE BIULETYN WEBINARÓW STOMATOLOGICZNYCH KONTROLA ZUS czy masz się czego bać? W NUMERZE : wstęp str.2

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SKARB PAŃSTWA DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Kształt przyszłych spraw

Kształt przyszłych spraw Kształt przyszłych spraw Wprowadzanie w Londynie nowych, wysokiej jakości świadczeń medycznych w przypadku poważnych urazów i wylewów W publikacji Opieka zdrowotna dla Londynu: Ramy działalności [Healthcare

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo