Tabela 2. Struktura porad w poradniach zdrowia psychicznego i zakładach lecznictwa odwykowego w woj. mazowieckim w 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela 2. Struktura porad w poradniach zdrowia psychicznego i zakładach lecznictwa odwykowego w woj. mazowieckim w 2009 r."

Transkrypt

1 Załącznik I.1. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Tabela 1. Liczba wybranych poradni w ambulatoryjnej psychiatrycznej opiece zdrowotnej w 2009 r. w woj. maz.. l. mieszkańców na 1 Rodzaj zakładu Ogółem z kontraktem NFZ zakład Poradnie zdrowia psychicznego Zakłady lecznictwa odwykowego Zespoły leczenia środowiskowego ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE ROCZNE MZ - 15 I MZ 19 Tabela 2. Struktura porad w poradniach zdrowia psychicznego i zakładach lecznictwa odwykowego w woj. mazowieckim w 2009 r. Struktura porad Poradnie zdrowia psychicznego Zakłady lecznictwa odwykowego Ogółem porady lekarza liczba porad na jednego lekarza porady psychologa liczba porad na jednego psychologa porady innych terapeutów liczba porad na jednego terapeutę ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIA ROCZNE MZ - 15 Tabela 3. Struktura świadczeń w poradniach zdrowia psychicznego i zakładach lecznictwa odwykowego w woj. mazowieckim w 2009 r. Zakłady lecznictwa Inne świadczenia Poradnie zdrowia psychicznego odwykowego psychoterapia indywidualna psychoterapia grupowa interwencje pracownika socjalnego wizyty w środowisku chorego porady telefoniczne skierowanie do stacjonarnych placówek Źródło: Sprawozdania roczne MZ - 15 Tabela 4. Personel działalności podstawowej w województwie mazowieckim w 2009 r. Zatrudnienie Poradnie zdrowia psychicznego Zakłady lecznictwa odwykowego Zespoły lecznictwa środowiskowego Lekarze ogółem Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień Pracownicy socjalni Terapeuci Razem Źródło: Sprawozdania roczne MZ - 15 i MZ 19

2 Załącznik I.2. PSYCHIATRYCZNA OPIEKA STACJONARNA Wykres 1. Struktura zatrudnionych w stacjonarnej psychiatrycznej opiece zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2009 r. Lekarze ogółem 556 Pielęgniarki 1289 Psycholodzy 293 Specjaliści terapii uzależnień Instruktorzy terapii uzależnień Terapeuci zajęciowi 178 Pracownicy socjalni Inni terapeuci Źródło: Sprawozdanie roczne MZ 30 Tabela 1. Personel działalności podstawowej w stacjonarnej psychiatrycznej opiece zdrowotnej w latach Zatrudnienie* Lekarze ogółem Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści terapii uzależnień Instruktorzy terapii uzależnień Pracownicy socjalni Terapeuci zajęciowi Inni terapeuci Razem * Zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania Źródło: roczne sprawozdanie MZ-30 Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS

3 Tabela 2. Działalność na oddziałach stacjonarnych w psychiatrycznych zakładach stacjonarnych na terenie woj. mazowieckiego w latach L.p. Nazwa oddziału Kod oddziału Liczba oddziałów Łóżka rzeczywiste Leczeni¹ Osobodni leczenia Liczba oddziałów Łóżka rzeczywiste Leczeni¹ Osobodni leczenia Liczba oddziałów Łóżka rzeczywist e Leczeni¹ Osobodni leczenia 1 Oddział neurologiczny Oddział rehabilitacyjny dla dzieci Oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci Oddział rehabilitacji neurologicznej Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci Oddział neurochirurgiczny Oddział psychiatryczny (ogólny) Oddział psychiatryczny dla dzieci Oddział rehabilitacji psychiatrycznej Oddział psychiatryczny dla młodzieży Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie Oddział psychogeriatryczny

4 Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę dla dzieci Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu dla młodzieży Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień dla młodzieży Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi dla dzieci ¹ z ruchem między oddziałowym Źródło: roczne sprawozdanie MZ-30 za r. Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS

5 Tabela 9. Psychiatryczna opieka zdrowotna w oddziałach dziennych i hostelach na terenie woj. mazowieckiego w latach L.p. Nazwa oddziału Kod oddziału Liczba oddziałów Łóżka rzeczywiste Leczeni¹ Osobodni leczenia Liczba oddziałów Łóżka rzeczywiste Leczeni¹ Osobodni leczenia Liczba oddziałów Łóżka rzeczywist e 1 Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Leczeni¹ Osobodni leczenia Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci Oddział dzienny psychogeriatryczny Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Hostel dla osób z dla dzieci Hostel dla osób psychicznie chorych Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Ośrodek leczenia uzależnień bliżej nie scharakteryzowanych ¹ z ruchem między oddziałowym Źródło: roczne sprawozdanie MZ-30 za r. Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS

6 Tabela 11. Oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych na terenie woj. mazowieckiego* w latach 2008 i L.p. Nazwa oddziału Liczba oddziałó w Liczba łóżek Lecze ni Osobodn i leczenia Liczba oddziałó w Liczba łóżek Leczeni Osobod ni leczenia 1 Oddziały psychiatryczne ogólne dla dorosłych Oddziały psychiatryczne dla chorych somatycznie Oddziały psychiatryczne dla przewlekle chorych Oddziały psychiatryczne dla dzieci Źródło: roczne sprawozdanie MZ-29 * Brak danych za 2010 rok Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS

7 Załącznik I.3. ŚRODOWISKOWA OPIEKA PSYCHIATRYCZNA Tabela 1. Zespoły leczenia środowiskowego na terenie woj. mazowieckiego w latach Wyszczególnienie Publiczne Niepubliczne Źródło: roczne sprawozdanie MZ-19 Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS Tabela 2. Struktura zaburzeń psychicznych leczonych w zespołach leczenia środowiskowego na terenie woj. mazowieckiego w latach Wyszczególnienie Leczeni Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09) Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19) Schizofrenia (F20) Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe bez afektywnych i schizofrenii (F21-F29) Zaburzenia nastroju afektywne (F30-F39) Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48) Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59) Inne Źródło: roczne sprawozdanie MZ-19 Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS Wykres 2. Zaburzenia psychiczne w ZLŚ Tabela 3. Okres sprawowania opieki nad pacjentem w zespołach leczenia środowiskowego na terenie woj. maz. w latach Okres opieki nad pacjentem Liczba pacjentów nie dłużej niż 1 miesiąc powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy Ogólna liczba pacjentów

8 Źródło: roczne sprawozdanie MZ-19 Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS Tabela 4. Personel działalności podstawowej w zespołach leczenia środowiskowego w latach Zatrudnienie* Lekarze ogółem Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści terapii uzależnień Instruktorzy terapii uzależnień Pracownicy socjalni Terapeuci zajęciowi Inni terapeuci Razem * Zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania Źródło: roczne sprawozdanie MZ-19 Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS

9 Załącznik II Opieka nad osobami z w opinii powiatów Prezentowane poniżej materiały stanowią syntezę sprawozdań samorządowych z terenu Mazowsza (powiatów ziemskich i grodzkich), powstałych jako odpowiedź na ankietę Departamentu Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadzoną w kwietniu i maju 2011 roku. Była ona częścią przygotowań do wprowadzenia Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ile razy w niniejszym dokumencie jest wymieniana opieka psychiatryczna, oznacza to również lecznictwo odwykowe. Ta dwuznaczność wynika z terminologii NFZ (rodzaj świadczeń: opieka psychiatryczna i lecznictwo odwykowe). Z kolei termin opieka psychiatryczna jest mylący, sugeruje, że NFZ uwzględnia w opiece zadania szersze niż tylko medyczne, co nie ma zastosowania. Deklaracje warunków, potrzeb i zadań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego zostały zebrane i przedstawione w formie statystycznych tendencji. Wnioski 1. Samorządy są zadowolone z poziomu współpracy pomiędzy opieką psychiatryczną i pomocą społeczną. TAK 74%, NIE 18%, BRAK ZDANIA 8% 2. Samorządy powiatowe widzą potrzebę utworzenia na Mazowszu wyższej szkoły zawodowej (licencjackiej), dla wykształcenia dostatecznej liczby pracowników wykonujących zawody medyczne TAK 64%, NIE 26%, BRAK ZDANIA 10% 3. Samorządy są zadowolone z poziomu współpracy podmiotów realizujących opiekę psychiatryczną i pozarządowych organizacji jest poprawna w regionie (powiecie, mieście, dzielnicy)? TAK 54%, NIE 28%, BRAK ZDANIA 18% 3. Połowa samorządów powiatowych akceptuje zabezpieczenie podstawowej opieki psychiatrycznej przez prywatne praktyki? TAK 51%, NIE 33%, BRAK ZDANIA 16% 4. Powierzenie wysokospecjalistycznej opieki psychiatrycznej prywatnym podmiotom budzi obawy samorządów powiatowych. TAK 46%, NIE 33%, BRAK ZDANIA 21% 5. Samorządy powiatowe maja trudności ze wskazaniem ośrodków wysokospecjalistycznych z zakresu psychiatrii, które obsługują ich rejon. TAK 36%, NIE 51%, BRAK ZDANIA 13% Zdaniem samorządów powiatowych Najważniejszy, ze względu na pilne potrzeby regionu (powiatu, miasta, dzielnicy) jest rozwój :

10 1. Rozwój psychiatrii dzieci i młodzieży TAK 95%, NIE 0%, BRAK ZDANIA 5% 2. Pomoc dla osób z depresją TAK 92%, NIE 3%, BRAK ZDANIA 5% 3. Rozwój psychoterapii TAK 82%, NIE 5%, BRAK ZDANIA 13% 4. Lecznictwo odwykowe TAK 80%, NIE 5%, BRAK ZDANIA 15% 5. Rozwój psychogeriatrii TAK 77%, NIE 8%, BRAK ZDANIA 15% 6. Powstanie ośrodków szybkiego i kompleksowego diagnozowania TAK 77%, NIE 10%, BRAK ZDANIA 13% 7. Rozwój ZOL-ów (zakładów opiekuńczo-leczniczych) dla chorych psychicznie TAK 72%, NIE 15%, BRAK ZDANIA 13% 8. Pomoc dla osób zagrożonych samobójstwem TAK 69%, NIE 13%, BRAK ZDANIA 18% 9. Rozwój rehabilitacji psychiatrycznej TAK 67%, NIE 13%, BRAK ZDANIA 21% 10. Pomoc dla osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi TAK 64%, NIE 21%, BRAK ZDANIA 15% 11. Ośrodki interwencyjnej psychiatrii TAK 62%, NIE 13%, BRAK ZDANIA 26% 12. Specjalistyczne pogotowie psychiatryczne (zespół wyjazdowy z udziałem psychiatry) TAK 62%, NIE 18%, BRAK ZDANIA 21% 13. Rozwój centrów dziennego pobytu TAK 59%, NIE 21%, BRAK ZDANIA 21% 14. Rozwój seksuologii TAK 54%, NIE 21%, BRAK ZDANIA 26% 15. Rozwój ośrodków długoterminowego pobytu TAK 51%, NIE 23%, BRAK ZDANIA 26%

11 16. Rozwój DPS-ów (domów pomocy społecznej) dla chorych psychicznie TAK 59%, NIE 26%, BRAK ZDANIA 15% 17. Rozwój środowiskowych domów samopomocy TAK 54%, NIE 31%, BRAK ZDANIA 15% 18. Rozwój poradni psychiatrycznych TAK 54%, NIE 23%, BRAK ZDANIA 23% 19. Rozwój poradni odwykowych TAK 56%, NIE 23%, BRAK ZDANIA 21% 20. Samorząd na szczeblu powiatowym generalnie nie proponują innych celów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego niż ww. wymienione TAK 21%, NIE 3%, BRAK ZDANIA 77% Zaledwie 7 powiatów uznało, że trzeba skonkretyzować plany. Na liście tej, łącznie dla wszystkich powiatów, proponowano: tworzenie mieszkań chronionych (2x), powstanie ośrodków psychiatrii dzieci i młodzieży (2x), powstanie oddziału psychiatrycznego dla dorosłych (1x), stworzenie centrum psychiatrii środowiskowej (1x), intensyfikację kształcenia psychologów klinicznych (1x). Deklaracje potrzeb zgłaszanych przez powiaty nie ujawniły istnienia kompleksowych projektów udzielania świadczeń. Powiaty nie są zainteresowane znaczącą zmianą obecnych warunków działania; prezentują raczej wycinkowe, tworzone ad hoc pomysły. Przyczyną tego stanu może być istnienie na Mazowszu sprawnej sieci wojewódzkich zakładów psychiatrycznych. Jednak nie w każdym rejonie tego typu wsparcie ma miejsce, np. potrzebny jest rozwój bazy w północno- wschodniej części województwa mazowieckiego.

12 Załącznik III 1-42 Karty powiatu Dane zawarte w kartach powiatu pochodzą: 1. z ankiet skierowanych do Starostów w zakresie infrastruktury opieki społeczne, działalności organizacji pozarządowych oraz form aktywizacji zawodowej 2. z danych Mazowieckiego Oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w części dotyczącej dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych powiatach 3. z danych zawartych w warszawskim programie Ochrony Zdrowia Psychicznego uzupełnionych o informacje przekazane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Uwaga Różnica w liczbie łóżek w oddziałach psychiatrycznym pomiędzy danymi zawartymi w Tabelach 2 i 11 a danymi w kartach powiatów wynika z innego zakresu liczonych zasobów: dane MOW NZF, które umieszczone w kartach powiatu ujmują wszystkie łóżka psychiatryczne nie tylko psychiatrię ogólną. Dla rozważań służących określeniu zasobów dokonanych w Programie przyjęto dane pochodzące ze strony ujmujące łóżka psychiatryczne ogólne oraz łączną liczbę łóżek w podmiocie wraz z zasobami leczenia uzależnień. Karty powiatu odzwierciedlają to jak powiaty postrzegają własne zasoby i infrastrukturę służącą osobom z.

13 POWIAT BIAŁOBRZESKI Powierzchnia 639 km Ludność Gminy Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym Białobrzegi, Wyśmierzyce, Radzanów, Promna, Stara Błotnica, Stromiec ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, alkoholizm, niepełnosprawność, narkomania, przemoc w rodzinie, długotrwała lub ciężka choroba osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Poradnia 1 1 Wymagane w mieście powyżej 70 Oddział dzienny tyś. mieszkańców 3 Wymagane na 150 tyś. mieszkańców Zespoły środowiskowe 1 Wymagane w mieście powyżej 80 Oddział szpitalny tyś. mieszkańców 1,2 Hostel 0,6 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 3-6 nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Wymagane dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 0,6 0,9 łóżka 0,3 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 3,6 łóżka 2,1 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagany 1 hostel (20 miejsc) w województwie. 0,6 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Niedobylu

14 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z 1 Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób

15 POWIAT CIECHANOWSKI Powierzchnia km Ludność Ciechanów, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Gminy Regimin, Sońsk. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach Istotne problemy społeczne opiekuńczowychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym 5336 osób Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 27 miejsc 9 wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 27 łóżek 36 łóżek 3,6 łóżka Hostel 1,8 miejsca wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 9 18 miejsc nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyzej 50 tys. mieszkańców Wymagany 1 oddział (20 miejsc na województwo) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1 1,8 2,7 łóżka 0,9 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 10,8 łóżka 2,1 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,8 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B w Ciechanowie.

16 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowie Specjalistyczne usługi opiekuńcze w Ciechanowie, Grudusku i Sońsku 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Ciechanowie

17 POWIAT GARWOLIŃSKI Powierzchnia km Ludność miasto Garwolin, miasto Łaskarzew, miasto igmina Pilawa, miasto i gmina Żelechów, gmina Borowie, gmina Górzno, gmina Łaskarzew, gmina Maciejowice, gmina Gminy Miastków Kościelny, gmina Parysów, gmina Sobolew gmina Trojanów, gmina Wilga ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, Istotne problemy społeczne alkoholizm, narkomania Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Garwolin, Al. Legionów 11 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 33 miejsca 11 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 2 tyś mieszkańców Oddział szpitalny 44 łóżka 40 łóżek 4,4 łóżka Hostel 2,2 miejsca 1 (21 miejsc) Wymagane 21 miejsc na województwo) Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżka nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. Wymagane 1 oddział na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 2,2-3,3 łóżka 1,1 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 13,2 łóżka 33 łóżka 7,7 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 2,2 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Życzynie

18 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z 16 osób 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej

19 POWIAT GOSTYNIŃSKI Powierzchnia 615 km Ludność miasto Gostynin, gmina Gostynin, gmina Pacyna, gmina Sanniki, gmina Szczawin Gminy Kościelny. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1 Możliwość 1 poradni dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 14 miejsc 4 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 217 łóżek 20 łóżek 1,6 Hostel 0,8 Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 60 łóżek 4-8 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane w miastach pow. 50 tyś. mieszkańców Przychodnia/poradnia 1 1 Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 Oddział dzienny tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1 0,8-1,2 3 0,4 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 1 4,8 2,8 otele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 0,8 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych 1 niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie z 3 filiami w Sannikach, Rogożewku i Gostyninie 250 osób

20 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z 56 osób Warsztat Terapii Zajęciowej w Gostyninie dla 40 osób Spółdzielnie socjalne dla osób z

21 POWIAT GRODZISKI Powierzchnia Ludność Gminy Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym 367 km 80 tyś. miasto Milanówek, miasto Podkowa Leśna, miasto i gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina Baranów, gmina Jaktorów, gmina Żabia Wola ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1,8 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 24 miejsca 8 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 1,8 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 32 3,2 łóżka Hostel 1,6 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 8-16 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 2 1,8 1 2 Oddział dzienny 18 miejsc Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców 18 miejsc Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,6-2,4 łóżka 0,8 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 9,6 łóżka 22 łóżka 5,6 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 0,8 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Dom Pomocy Społecznej w Milanówku Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej

22 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z 23 Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 59 osób zatrudniające osoby z 4 zatrudniające osoby upośledzone umysłowo 4

23 POWIAT GRÓJECKI Powierzchnia 1285,85 km Ludność miasto i gmina Grójec, miasto i gmina Mogielnica, miasto i gmina Nowe miasto n/pilicą, miasto i gmina Warka, gmina Belsk Duży, gmina Błędów, gmina Chynów, Gminy gmina Goszczyn, gmina Jasieniec, gmina Pniewy niepełnosprawność, bezrobocie, bezdomność przystosowania do życia Istotne problemy społeczne młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. mieszkańców Oddział dzienny 30 miejsc 10 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 40 łóżek 4 łóżka Hostel 2 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 2-3 łóżka 1 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 12 łóżek 7 łóżek Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 2 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Lesznowoli Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą

24 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Łychowskiej 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Warce dla 40 osób 2 Zakłady Pracy Chronionej

25 POWIAT KOZIENICKI Powierzchnia 917 km Ludność miasto i gmina Kozienice, gmina Garbatka-Letnisko, gmina Głowaczów, gmina Gminy Gniewoszów, gmina Grabów/Pilicą, gmina Magnuszew, gmina Sieciechów. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, Istotne problemy społeczne alkoholizm, narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1,1 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 18 miejsc 6 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1,1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 24 łóżka 2,4 łóżka Hostel 1,2 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 6-12 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1,1 1 Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,2-1,8 łóżka 0,6 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 7,2 łóżka 18 łóżek 4,2 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,2 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach 70 miejsc

26 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach 9 osób 1 Warsztat Terapii Zajęciowej 35 osób 2 Zakłady Pracy Chronionej

27 POWIAT LEGIONOWSKI Powierzchnia 390 km Ludność miasto Legionowo, miasto i gmina Serock, gmina Jabłonna, gmina Nieporęt, gmina Gminy Wieliszew Istotne problemy społeczne ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 30 miejsc 10 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 40 łóżek 4 łóżka Hostel 2 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1oddział na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 2-3 łóżka 1 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 12 łóżek 7 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc) na województwo 2 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych

28 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku Specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 osób 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Legionowie 35 osób 1 Zakład Pracy Chronionej

29 POWIAT LIPSKI Powierzchnia 740,50 km Ludność miasto i gmina Lipsko, gmina Chotcza, gmina Ciepielów, gmina Rzeczniów, gmina Gminy Sienno, gmina Solec n/wisłą. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub Istotne problemy społeczne wielodzietności Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ul. Śniadeckiego 2 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1 Możliwość 1 poradni dla kilku powiatów (150 tyś. mieszkańców Oddział dzienny 3,5 3,5 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 35 łóżek 14 łóżek 1,4 Hostel 0,7 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 3,5-6,5 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane w mistach pow. 50 tyś. mieszkańców Przychodnia/poradnia 2 1 Wymagany 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. Oddział dzienny mieszkańców Wymagany 1 na województwo Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 07-1,5 łóżka 0,35 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 11 łóżek 3,7 łóżka 2,45 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagany 1 hostel (20 miejsc na województwo) 0,7 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej w Lipsku

30 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z 2 Domy Domy Środowiskowe w Łaziskach i Lipsku 2 Domy Środowiskowe w Łaziskach i Lipsku 2 Domy Środowiskowe w Łaziskach i Lipsku 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennie i Lipsku dla 65 osób

31 POWIAT ŁOSICKI Powierzchnia km Ludność miasto i gmina Łosice, gmina Huszlew, gmina Olszanka, gmina Platerów, gmina Gminy Sarnaki, gmina Stara Kornica. ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 1 poradnia dla kilku Poradnia 2 1 powiatów Oddział dzienny 3 3 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 12 1,2 łóżka Hostel 0,6 Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 3-6 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane w miastach pow. 50 tyś. mieszkańców Przychodnia/poradnia 1 Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 Oddział dzienny tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 0,6-0,9 0,3 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 11 łóżek 3,6 2,1 otele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych

32 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób

33 POWIAT MAKOWSKI Powierzchnia km Ludność miasto Maków Mazowiecki, miasto i gmina Różan, gmina Czerwonka, gmina Karniewo, gmina Krasnosielc, gmina Młynarze, gmina Płoniawy-Bramura, gmina Gminy Rzewnie, gmina Sypniewo, gmina Szelków. Istotne problemy społeczne niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 2 1 Możliwość 1 poradni dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 5 5 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 20 łóżek 1,2 Hostel 1 miejsce Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 5-10 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane w miastach pow. 50 tyś. mieszkańców Przychodnia/poradnia 1 1 Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 Oddział dzienny tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1-1,5 łóżka 0,5 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 6 łóżek 3,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel 920 miejsc na województwo) 1 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych

34 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Makowie Mazowieckim 30 osób Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 55 osób 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Makowie Mazowieckim 30 osób

35 POWIAT MIŃSKI Powierzchnia Ludność Gminy Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym 1164km tyś. miasto Mińsk Mazowiecki, miasto Sulejówek, miasto i gmina Halinów, miasto i gmina Kałuszyn, gmina Cegłów, gmina Dębe Wielkie, gmina Dobre, gmina Jakubów, gmina Latowicz, gmina Mińsk Mazowiecki, gmina Mrozy, gmina Siennica, gmina Stanisławów. niepełnosprawność osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 45 miejsc 15 łóżek Zespoły środowiskowe Wymagane w mieście powyżej 200 tyś. mieszkańców Wymagane na 150 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 60 łóżek 6 łóżek Hostel 3 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 3-4,5 łóżka 1,5 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 18 łóżek 10,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 3 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mini Dom Pomocy Społecznej w Kątach

36 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej 6 zakładów pracy chronionej Spółdzielnie socjalne dla osób z

37 POWIAT MŁAWSKI Powierzchnia 1 182,3 Ludność miasto Mława, gmina Dzierzgowo, gmina Lipowiec Kościelny, gmina Radzanów, gmina Strzegowo, gmina Stupsk, gmina Szreńsk, gmina Szydłowo, gmina Wieczfnia Gminy Kościelna, gmina Wiśniewo. niepełnosprawność, sieroctwo, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, Istotne problemy społeczne narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1,2 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 21 miejsc 7 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1,2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 28 łóżek 2,8 łóżka Hostel 1,4 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 7-14 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat (ok. 150 tyś. 2 Wymagane 1 oddział (20 miejsc) Wymagany 1 na dla miast powyżej 50 województwo (20 tyś. mieszkańców miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,4-2,1 łóżka 0,7 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 8,4 łóżek 4,9 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,5 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Boguczynie Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzegowie

38 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzegowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób Spółdzielnie socjalne dla osób z

39 POWIAT NOWODWORSKI Powierzchnia 691,6 km Ludność miasto Nowy Dwór Mazowiecki, miasto i gmina Nasielsk, miasto i gmina Zakroczym, Gminy gmina Czosnów, gmina Leoncin, gmina Pomiechówek niepełnosprawność, bezrobocie, alkoholizm, narkomania, trudność w integracji Istotne problemy społeczne cudzoziemców, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 1 poradnia na kilka powiatów (150 tyś. Poradnia 2 1,5 Oddział dzienny 22 7 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1,5 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 28 łóżek 2,8 łóżka Hostel 1,4 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 7-14 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 4 1,5 2 2 Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców 16 miejsc Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,4-2,1 łóżka 0,7 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 8,4 łóżka 28 łóżek 4,9 łóżka otele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,5 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku

40 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej

41 POWIAT OSTROŁĘCKI Powierzchnia km Ludność miasto i gmina Myszyniec, gmina Baranowo, gmina Czarnia, gmina Czerwin, gmina Goworowo, gmina Kadzidło, gmina Lelis, gmina Łyse, gmina Olszewo-Borki, gmina Gminy Rzekuń, gmina Troszyn. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, Istotne problemy społeczne alkoholizm, narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul.jana Pawła II 120 a Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 3 1,3 2 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. mieszkańców Oddział dzienny 24 miejsca 8 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1,3 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny łóżek 3,2 łóżka Hostel 1,6 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 8-16 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 5 Co najmniej 1 przychodnia/powiat (ok. 150 tyś. 5 2 Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,6-2,4 łóżka 0,8 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 9,6 łóżka 20 łóżek 5,6 łóżek Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,6 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych

42 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszyńcu Środowiskowy Dom Samopomocy w Goworowie Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze w Gminie Myszyniec i Gaworowie 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrołęce

43 POWIAT GRODZKI OSTROŁĘKA Powierzchnia 29 km Ludność Gminy Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym ubóstwo, sieroctwo, sieroctwo, bezrobocie niepełnosprawność,, bezdomność, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. mieszkańców Oddział dzienny 15 miejsc 5 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 2 łóżka Hostel 1 miejsce Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 5-10 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1-1,5 łóżka 0,5 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 6 łóżek 26 łóżek 3,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce 226 osób Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce 30 osób

44 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce 30 osób 25 osób 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrołęce- 25 osób 4 Zakłady Pracy Chronionej 206 osób

45 POWIAT OSTROWSKI Powierzchnia 1218 km Ludność miasto Ostrów Mazowiecka, miasto i gmina Brok, gmina Andrzejewo, gmina Boguty- Pianki, gmina Małkinia Górna, gmina Nur gmina Ostrów Mazowiecka, gmina Stary Gminy Lubotyń, gmina Szulborze Wielkie, gmina Wąsewo, gmina Zaręby Kościelne ubóstwo, niepełnosprawność, sieroctwo, bezrobocie, przemoc w rodzinie, Istotne problemy społeczne alkoholizm, Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1,3 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. mieszkańców Oddział dzienny 22 miejsc 7 miejsca Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1,3 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 28 łóżek 2,1 łóżka Hostel 1,5 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 7-16 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 2 Co najmniej 1 przychodnia/powiat (ok. 150 tyś. 2 Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,4-2,1 łóżka 0,7 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 8,4 łóżka 4,9 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,4 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie

46 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej Ostrów Mazowiecka 1 Zakład Pracy Chronionej Spółdzielnie socjalne dla osób z

47 POWIAT OTWOCKI Powierzchnia 616 km Ludność miasto Józefów, miasto Otwock, miasto i gmina Karczew, gmina Celestynów, gmina Gminy Kołbiel, gmina Osieck, gmina Sobienie-Jeziory, gmina Wiązowna niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach Istotne problemy społeczne opiekuńczo-wychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu Otwock ul. Borowa 6/12 Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, ul. Prusa 1/3 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia na kilka powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 36 miejsc 48 miejsc 36 miejsc Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny łożek 4,8 Hostel 2,4 20 miejsc Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Co najmniej 1 przychodnia na powiat (ok. 50 tyś. 1 3 Oddział dzienny 11 miejsc Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej na 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1 2,4-3,6 1,2 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 43 łóżka 14,4 łóżka 20 łóżek 8,4 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 2,4 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej Anielin w Karczewie

48 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 96 osób 6 zakładów pracy chronionej Spółdzielnie socjalne dla osób z

49 POWIAT PIASECZYŃSKI Powierzchnia 621,04 km Ludność 157,4 miasto i gmina Góra Kalwaria, miasto i gmina Konstancin Jeziorna, miasto i gmina Gminy Piaseczno,miasto i gmina Tarczyn, gmina Lesznowola, gmina Prażmów. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych. Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 3 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 60 łóżek 6 łóżek Hostel 3 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 2 Co najmniej 1 przychodnia na powiat (ok. 50 tyś. 2 3 Oddział dzienny 8 miejsc Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 3-4,5 łóżka 1,5 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 18 łóżek 10,5 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 3 Pomoc przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii Dom Pomocy Społecznej w Robercinie Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornie

50 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 19 osób 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasecznie Zalesiu Dolnym Spółdzielnie socjalne dla osób z 1

51 POWIAT GRODZKI PŁOCK Powierzchnia 88,06 km Ludność Gminy Istotne problemy społeczne ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze Liczba osób bezrobotnych osób Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Płocki ZOZ, ul. Kościuszki 28 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 35 miejsc 36 miejsc 12 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 30 łóżek 48 łóżek 4,8 łóżka Hostel 2,4 3 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Co najmniej 1 przychodnia/powiat (ok. 50 tyś. 3 Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 15 łóżek 2,4-3,6 łóżka 1,2 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 14,4 łóżka 8,4 łóżka otele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 2,4 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc w Płocku 80 miejsc Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku 30 miejsc

52 osób upośledzonych umysłowo Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku 15 miejsc Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Liczba osób objęta usługami - 34 Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej 125 osób 2 Centra Integracji Społecznej w Płocku 166 osób 5 Zakładów Pracy Chronionej

53 POWIAT PŁOCKI Powierzchnia km Ludność miasto i gmina Drobin, miasto i gmina Gąbin, gmina i miasto Wyszogród, gmina Bielsk, gmina Bodzanów, gmina Brudzeń Duży, gmina Bulkowo, gmina Łąck, gmina Mała Wieś, gmina Nowy Duninów, gmina Radzanowo, gmina Słubice, gmina Słupno, Gminy gmina Stara Biała, gmina Staroźreby. Istotne problemy społeczne niepełnosprawność, bezrobocie Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 40 łóżek 4 łóżka Hostel 2 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat (ok. 50 tyś. 3 Wymagane 1 oddział (20 miejsc) Wymagany 1 na dla miast powyżej 50 województwo (20 tyś. mieszkańców miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 2-3 łóżka 1 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 12 łóżek 7 łóżek Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 2 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie Dom pomocy Społecznej w Nowym Miszewie 83 osoby Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 87 osób Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie 120 miejsc Dom Pomocy Społecznej w Goślicach miejsc Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie miejsc

54 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie 24 osoby 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zakrzewie 95 osób Centrum Integracji Społecznej w Słupnie 126 osób Klub Integracji Społecznej w Słupnie 8 osób 6 Zakładów Pracy Chronionej 1 Spółdzielnia Socjalna Opieka w Słupnie

55 POWIAT PŁOŃSKI Powierzchnia 1384 km Ludność miasto Płońsk, miasto Raciąż, gmina Baboszewo, gmina Czerwińsk n/wisłą, gmina Dzierzążnia, gmina Joniec, gmina Naruszewo, gmina Nowe Miasto, gmina Płońsk, Gminy gmina Raciąż, gmina Sochocin, gmina Załuski sieroctwo, przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki, Istotne problemy społeczne trudność w integracji cudzoziemców Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 32 łóżka 3,2 Hostel 1,6 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 132 łóżka 8-16 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Co najmniej 1 przychodnia/powiat (ok. 50 tyś. 2 Oddział dzienny 5 miejsc Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,6-2,4 łóżka 0,8 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 9,6 23 łóżka 5,6 łóżek Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,4 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych

56 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z

57 POWIAT PRUSZKOWSKI Powierzchnia 246 km Ludność miasto Piastów, miasto Pruszków, miasto i gmina Brwinów, gmina Michałowice, Gminy gmina Nadarzyn, gmina Raszyn ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe Istotne problemy społeczne placówki Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 1 oddział (36 miejsc) miejsc Zespoły środowiskowe 1 3 Wymagane na 150 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 455 łóżek 60 łóżek 6 łóżek Hostel 3 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 137 łóżek łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 2 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok.50 tyś. miastach pow. 50 tyś. mieszkańców 3 miejsca Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 16 łóżek 3-4,5 łóżka 1,5 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 65 łóżek 18 łóżek 10,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 3 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej w Czubinie Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie

58 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z 2 Środowiskowe Domy Samopomocy 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej Spółdzielnie socjalne dla osób z

59 POWIAT PRZASNYSKI Powierzchnia km Ludność miasto Przasnysz, miasto i gmina Chorzele, gmina Czernice Borowe, gmina Gminy Jednorożec, gmina Krasne, gmina Krzynowłoga Mała, gmina Przasnysz. ubóstwo, niepełnosprawność, bezdomność, sieroctwo, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony Istotne problemy społeczne macierzyństwa lub wielodzietności Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 15 miejsc 5 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 28 łóżek 20 łóżek 2 łóżka Hostel 1 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 5-10 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś. miastach powyżej 50 1 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 4 łóżka 1-1,5 łóżka 0,5 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 26 łóżek 6 łóżek 3,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu

60 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Przasnyszu 1 Warsztat Terapii Zajęciowej

61 POWIAT PRZYSUSKI Powierzchnia 801 km Ludność miasto i gmina Przysucha, gmina Borkowice, gmina Gielniów, gmina Klwów, gmina Gminy Odrzywół, gmina Potworów, gmina Rusinów, gmina Wieniawa. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, Istotne problemy społeczne alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 12 4 miejsca Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 16 łóżek 1,6 łóżka Hostel 0,8 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 4-8 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 50 tyś. miastach powyżej 50 tyś. Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 0,8-1,2 łóżka 0,4 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 4,8 łóżek 2,8 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 0,8 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Środowiskowy Dom Samopomocy w Ruskim Brodzie

62 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej 110 osób

63 POWIAT PUŁTUSKI Powierzchnia Ludność Gminy Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym 827 km 51 tyś miasto i gmina Pułtusk, gmina Gzy, gmina Obryte, gmina Pokrzywnica, gmina Świercze, gmina Winnica, gmina Zatory. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba, umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Możliwość 1 poradni Poradnia 1 1 dla kilku powiatów Oddział dzienny 15 5 miejsc Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 20 łóżek 2 łóżka Hostel 1 miejsce Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 5-10 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 2 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 50 tyś. miastach pow. 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc)dla miast powyżej 50 tyś. Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1-1,5 łóżka 0,5 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 5 łóżek 3,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Obrytem 270 miejsc niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach 102 osób przewlekle psychicznie chorych

64 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku - 25 miejsc Specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 osób

65 POWIAT GRODZKI RADOM Powierzchnia km Ludność Gminy Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki, trudność w integracji cudzoziemców osób Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu, ul. Krychnowicka Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 66 miejsc 8 mijsc 22 miejsca Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 413 łóżek 88 łóżek 17 łóżek 8,8 łóżka Hostel 4,4 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 135 łóżek łóżek łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 3 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś. miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców 5 miejsc Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 21 łóżek 4,4-6,6 łóżka 7 łóżek 2,2 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 36 łóżek 26,4 łóżek 18 łóżek 15,4 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 2,2 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Jadlance 140 osób Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach osób Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy

66 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Pionkach dla 23 osób 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej 65 osób 3 Zakłady Pracy Chronionej

67 POWIAT RADOMSKI Powierzchnia 111,8 km Ludność 222,496 miasto Pionki, miasto i gmina Iłża, miasto i gmina Skaryszew, gmina Gózd, gmina Jastrzębia, gmina Jedlińsk, gmina Jedlnia-Letnisko, gmina Kowala, gmina Pionki, Gminy gmina Przytyk, gmina Wierzbica, gmina Wolanów, gmina Zakrzew. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony Istotne problemy społeczne macierzyństwa lub wielodzietności. Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 42 miejsc 14 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 3 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 56 łóżek 5,6 łóżka Hostel 2,8 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 2 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś. miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 2,8-4,2 łóżka 1,4 2,2 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 16,8 łóżek 9,8 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 2,8 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej w Radomiu

68 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z 2 Środowiskowe Domy Samopomocy w Siedlcach 18 osób 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej Spółdzielnie socjalne dla osób z 1 Spółdzielnia Socjalna

69 POWIAT GRODZKI SIEDLCE Powierzchnia 31, 86 km Ludność Gminy Istotne problemy społeczne ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Liczba osób bezrobotnych osób Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 7 1,2 2 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 21 miejsc 21 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1,2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 42 łóżka 28 łóżek 2,8 łóżka Hostel 1,4 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 7-17 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 2 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś. miastach powyżej 50 2 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 9 łóżek 1,4-2,1 łóżka 0,7 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 8,4 łóżek 4,9 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,4 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie

70 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z 1 Środowiskowy Dom Samopomocy 2 Środowiskowe Domy Samopomocy 1 Warsztat Terapii Zajęciowej 1 Centrum Integracji Społecznej 2 Zakłady Pracy Chronionej Spółdzielnie socjalne dla osób z

71 POWIAT SIEDLECKI Powierzchnia km Ludność miasto i gmina Mordy, gmina Domanice, gmina Korczew, gmina Kotuń, gmina Mokobody, gmina Paprotnia, gmina Przesmyki, gmina Siedlce, gmina Skórzec, Gminy gmina Suchożebry, gmina Wiśniew, gmina Wodynie, gmina Zbuczyn Poduchowny. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach Istotne problemy społeczne opiekuńczowychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1,3 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 24 miejsc 8 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1,3 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 32 łóżka 3,2 łóżka Hostel 1,6 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 8-16 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś. miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,6-2,4 łóżka 0,8 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 9,6 łóżek 5,6 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,6 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach z filią w Kukawkach

72 niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach Spółdzielnie socjalne dla osób z

73 POWIAT SIERPECKI Powierzchnia 852,89 km Ludność miasto Sierpc, gmina Gozdowo, gmina Mochowo, gmina Rościszewo, gmina Sierpc, Gminy gmina Szczutowo, gmina Zawidz. niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach Istotne problemy społeczne opiekuńczo-wychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 2 1,3 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 24 miejsc 5 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1,3 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 32 łóżka 2 łóżka Hostel 1,6 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 8-16 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś. miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1-1,5 łóżka 0,5 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 6 łóżek 3,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych

74 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z 5 Zakładów Pracy Chronionej Spółdzielnie socjalne dla osób z

75 POWIAT SOCHACZEWSKI Powierzchnia 731,02 km Ludność miasto Sochaczew, gmina Brochów, gmina Iłów, gmina Młodzieszyn, gmina Nowa Gminy Sucha, gmina Rybno, gmina Sochaczew, gminateresin niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, bezdomność, sieroctwo, ubóstwo, integracja Istotne problemy społeczne cudzoziemców Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1,3 1 poradnia na kilka powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 24 miejsc 8 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1,3 tyś mieszkańców Oddział szpitalny 109 łóżek 32 łóżka 3,2 Hostel 1,6 Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 8-16 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 50 tyś. miastach pow. 50 tyś. mieszkańców 11 miejsc Wymagane 1 oddział (20 miejsc)dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,6-2,4 łóżka 0,8 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 9,6 łóżek 5,6 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,6 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie

76 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie 25 osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Sochaczewie 46 osób 5 zakładów pracy chronionej

77 POWIAT SOKOŁOWSKI Powierzchnia 1131 km Ludność 55,8 miasto Sokołów Podlaski, miasto i gmina Kosów Lacki, gmina Bielany, gmina Ceranów, gmina Jabłonna Lacka, gmina Repki, gmina Sabnie, gmina Sokołów Gminy Podlaski, gmina Sterdyń ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1 Możliwość poradni dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 15 miejsc 5 miejsc Zespoły środowiskowe 1 Wymagany 1 na 150 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny Wymagane w miastach/dzielnicach miast powyżej 80 tyś. mieszkańców 2 łóżka Hostel 1 miejsce Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 5-10 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1-1,5 łóżka 0,5 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 6 łóżek 3,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych

78 niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Dom Pomocy Społecznej w Wirowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim Spółdzielnie socjalne dla osób z

79 POWIAT SZYDŁOWIECKI Powierzchnia 450 km Ludność miasto i gmina Szydłowiec, gmina Chlewiska, gmina Jastrząb, gmina Mirów, gmina Gminy Orońsko ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudność w Istotne problemy społeczne przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 12 miejsc 4 miejsca Zespoły środowiskowe 1 Wymagany 1 na 150 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny Wymagane w miastach /dzielnicach powyżej 80 tyś. mieszkańców 1,6 łóżka Hostel 0,8 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 4-8 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś. miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 0,8-2,4 łóżka 0,4 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 4,8 łóżek 2,8 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 0,8 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych

80 niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z 10 osób 3 Zakłady Pracy Chronionej Spółdzielnie socjalne dla osób z

81 MISTO STOŁECZNE WARSZAWA Powierzchnia 517 km2 Ludność Dzielnice: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Gminy Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz. sieroctwo, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu Istotne problemy społeczne ludźmi, trudność w integracji cudzoziemców, Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie ul. Kondratowicza 8 Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska27 Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Cegłowska 80 Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Kasprzaka 17 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie ul. Szaserów 128 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia Oddział dzienny Zespoły środowiskowe 6 34 Oddział szpitalny 633 łóżka 680 łóżek 40 łóżek 34 łóżka Hostel 34 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) miejsc nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny 110 miejsc 680 miejsc 42 miejsca Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 64 łóżka łóżek Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 39 łóżek 204 łóżka 247 łóżek 119 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 34 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie 1 dom dla osób przewlekle psychicznie chorych (z 200 miejscami) 1 dom dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (z 30 miejscami), 1 dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (z 167 miejscami),

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa 2012 Przewodnik opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu Opracował

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego 2011 Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego Spis treści Spis treści... 3 I. Wprowadzenie.... 5 II. Bilans potrzeb metodologia badania.... 7 III. Potrzeby

Bardziej szczegółowo

Stan aktualności studiów uwarunkowań

Stan aktualności studiów uwarunkowań MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim Warszawa 2015 Opracowanie MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 UCHWAŁA Nr 212/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW UŻYTYCH W RAPORCIE

SPIS TREŚCI WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW UŻYTYCH W RAPORCIE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA 2010 ROK WARSZAWA, LIPIEC 2012 ROK DOKUMENT ZOSTAŁ OPRACOWANY W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały nr 3154/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT do konsultacji

PROJEKT do konsultacji PROJEKT do konsultacji Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Kraków, lipiec 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Tytuł:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca:

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca: Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Informacja dotycząca: Stanu organizacyjnego i działalności zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Gmina Lp. Nazwa organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 "Pomocna Dłoń" Powiat grodziski Grodzisk 2 Powiat legionowski

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12.06.2012 r. Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie. Strona 1

Województwo mazowieckie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo mazowieckie gminy miejskie 1 Ciechanów-miasto Renata Dobrzyńska boi@umciechanow.pl 23 674 92 89 2 Garwolin-miasto Wydział Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo