Tabela 2. Struktura porad w poradniach zdrowia psychicznego i zakładach lecznictwa odwykowego w woj. mazowieckim w 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela 2. Struktura porad w poradniach zdrowia psychicznego i zakładach lecznictwa odwykowego w woj. mazowieckim w 2009 r."

Transkrypt

1 Załącznik I.1. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Tabela 1. Liczba wybranych poradni w ambulatoryjnej psychiatrycznej opiece zdrowotnej w 2009 r. w woj. maz.. l. mieszkańców na 1 Rodzaj zakładu Ogółem z kontraktem NFZ zakład Poradnie zdrowia psychicznego Zakłady lecznictwa odwykowego Zespoły leczenia środowiskowego ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE ROCZNE MZ - 15 I MZ 19 Tabela 2. Struktura porad w poradniach zdrowia psychicznego i zakładach lecznictwa odwykowego w woj. mazowieckim w 2009 r. Struktura porad Poradnie zdrowia psychicznego Zakłady lecznictwa odwykowego Ogółem porady lekarza liczba porad na jednego lekarza porady psychologa liczba porad na jednego psychologa porady innych terapeutów liczba porad na jednego terapeutę ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIA ROCZNE MZ - 15 Tabela 3. Struktura świadczeń w poradniach zdrowia psychicznego i zakładach lecznictwa odwykowego w woj. mazowieckim w 2009 r. Zakłady lecznictwa Inne świadczenia Poradnie zdrowia psychicznego odwykowego psychoterapia indywidualna psychoterapia grupowa interwencje pracownika socjalnego wizyty w środowisku chorego porady telefoniczne skierowanie do stacjonarnych placówek Źródło: Sprawozdania roczne MZ - 15 Tabela 4. Personel działalności podstawowej w województwie mazowieckim w 2009 r. Zatrudnienie Poradnie zdrowia psychicznego Zakłady lecznictwa odwykowego Zespoły lecznictwa środowiskowego Lekarze ogółem Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień Pracownicy socjalni Terapeuci Razem Źródło: Sprawozdania roczne MZ - 15 i MZ 19

2 Załącznik I.2. PSYCHIATRYCZNA OPIEKA STACJONARNA Wykres 1. Struktura zatrudnionych w stacjonarnej psychiatrycznej opiece zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2009 r. Lekarze ogółem 556 Pielęgniarki 1289 Psycholodzy 293 Specjaliści terapii uzależnień Instruktorzy terapii uzależnień Terapeuci zajęciowi 178 Pracownicy socjalni Inni terapeuci Źródło: Sprawozdanie roczne MZ 30 Tabela 1. Personel działalności podstawowej w stacjonarnej psychiatrycznej opiece zdrowotnej w latach Zatrudnienie* Lekarze ogółem Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści terapii uzależnień Instruktorzy terapii uzależnień Pracownicy socjalni Terapeuci zajęciowi Inni terapeuci Razem * Zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania Źródło: roczne sprawozdanie MZ-30 Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS

3 Tabela 2. Działalność na oddziałach stacjonarnych w psychiatrycznych zakładach stacjonarnych na terenie woj. mazowieckiego w latach L.p. Nazwa oddziału Kod oddziału Liczba oddziałów Łóżka rzeczywiste Leczeni¹ Osobodni leczenia Liczba oddziałów Łóżka rzeczywiste Leczeni¹ Osobodni leczenia Liczba oddziałów Łóżka rzeczywist e Leczeni¹ Osobodni leczenia 1 Oddział neurologiczny Oddział rehabilitacyjny dla dzieci Oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci Oddział rehabilitacji neurologicznej Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci Oddział neurochirurgiczny Oddział psychiatryczny (ogólny) Oddział psychiatryczny dla dzieci Oddział rehabilitacji psychiatrycznej Oddział psychiatryczny dla młodzieży Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie Oddział psychogeriatryczny

4 Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę dla dzieci Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu dla młodzieży Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień dla młodzieży Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi dla dzieci ¹ z ruchem między oddziałowym Źródło: roczne sprawozdanie MZ-30 za r. Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS

5 Tabela 9. Psychiatryczna opieka zdrowotna w oddziałach dziennych i hostelach na terenie woj. mazowieckiego w latach L.p. Nazwa oddziału Kod oddziału Liczba oddziałów Łóżka rzeczywiste Leczeni¹ Osobodni leczenia Liczba oddziałów Łóżka rzeczywiste Leczeni¹ Osobodni leczenia Liczba oddziałów Łóżka rzeczywist e 1 Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Leczeni¹ Osobodni leczenia Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci Oddział dzienny psychogeriatryczny Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Hostel dla osób z dla dzieci Hostel dla osób psychicznie chorych Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Ośrodek leczenia uzależnień bliżej nie scharakteryzowanych ¹ z ruchem między oddziałowym Źródło: roczne sprawozdanie MZ-30 za r. Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS

6 Tabela 11. Oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych na terenie woj. mazowieckiego* w latach 2008 i L.p. Nazwa oddziału Liczba oddziałó w Liczba łóżek Lecze ni Osobodn i leczenia Liczba oddziałó w Liczba łóżek Leczeni Osobod ni leczenia 1 Oddziały psychiatryczne ogólne dla dorosłych Oddziały psychiatryczne dla chorych somatycznie Oddziały psychiatryczne dla przewlekle chorych Oddziały psychiatryczne dla dzieci Źródło: roczne sprawozdanie MZ-29 * Brak danych za 2010 rok Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS

7 Załącznik I.3. ŚRODOWISKOWA OPIEKA PSYCHIATRYCZNA Tabela 1. Zespoły leczenia środowiskowego na terenie woj. mazowieckiego w latach Wyszczególnienie Publiczne Niepubliczne Źródło: roczne sprawozdanie MZ-19 Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS Tabela 2. Struktura zaburzeń psychicznych leczonych w zespołach leczenia środowiskowego na terenie woj. mazowieckiego w latach Wyszczególnienie Leczeni Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09) Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19) Schizofrenia (F20) Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe bez afektywnych i schizofrenii (F21-F29) Zaburzenia nastroju afektywne (F30-F39) Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48) Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59) Inne Źródło: roczne sprawozdanie MZ-19 Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS Wykres 2. Zaburzenia psychiczne w ZLŚ Tabela 3. Okres sprawowania opieki nad pacjentem w zespołach leczenia środowiskowego na terenie woj. maz. w latach Okres opieki nad pacjentem Liczba pacjentów nie dłużej niż 1 miesiąc powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy Ogólna liczba pacjentów

8 Źródło: roczne sprawozdanie MZ-19 Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS Tabela 4. Personel działalności podstawowej w zespołach leczenia środowiskowego w latach Zatrudnienie* Lekarze ogółem Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści terapii uzależnień Instruktorzy terapii uzależnień Pracownicy socjalni Terapeuci zajęciowi Inni terapeuci Razem * Zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania Źródło: roczne sprawozdanie MZ-19 Dane bez zakładów opieki zdrowotnej podległych MSWiA, MON, MS

9 Załącznik II Opieka nad osobami z w opinii powiatów Prezentowane poniżej materiały stanowią syntezę sprawozdań samorządowych z terenu Mazowsza (powiatów ziemskich i grodzkich), powstałych jako odpowiedź na ankietę Departamentu Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadzoną w kwietniu i maju 2011 roku. Była ona częścią przygotowań do wprowadzenia Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ile razy w niniejszym dokumencie jest wymieniana opieka psychiatryczna, oznacza to również lecznictwo odwykowe. Ta dwuznaczność wynika z terminologii NFZ (rodzaj świadczeń: opieka psychiatryczna i lecznictwo odwykowe). Z kolei termin opieka psychiatryczna jest mylący, sugeruje, że NFZ uwzględnia w opiece zadania szersze niż tylko medyczne, co nie ma zastosowania. Deklaracje warunków, potrzeb i zadań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego zostały zebrane i przedstawione w formie statystycznych tendencji. Wnioski 1. Samorządy są zadowolone z poziomu współpracy pomiędzy opieką psychiatryczną i pomocą społeczną. TAK 74%, NIE 18%, BRAK ZDANIA 8% 2. Samorządy powiatowe widzą potrzebę utworzenia na Mazowszu wyższej szkoły zawodowej (licencjackiej), dla wykształcenia dostatecznej liczby pracowników wykonujących zawody medyczne TAK 64%, NIE 26%, BRAK ZDANIA 10% 3. Samorządy są zadowolone z poziomu współpracy podmiotów realizujących opiekę psychiatryczną i pozarządowych organizacji jest poprawna w regionie (powiecie, mieście, dzielnicy)? TAK 54%, NIE 28%, BRAK ZDANIA 18% 3. Połowa samorządów powiatowych akceptuje zabezpieczenie podstawowej opieki psychiatrycznej przez prywatne praktyki? TAK 51%, NIE 33%, BRAK ZDANIA 16% 4. Powierzenie wysokospecjalistycznej opieki psychiatrycznej prywatnym podmiotom budzi obawy samorządów powiatowych. TAK 46%, NIE 33%, BRAK ZDANIA 21% 5. Samorządy powiatowe maja trudności ze wskazaniem ośrodków wysokospecjalistycznych z zakresu psychiatrii, które obsługują ich rejon. TAK 36%, NIE 51%, BRAK ZDANIA 13% Zdaniem samorządów powiatowych Najważniejszy, ze względu na pilne potrzeby regionu (powiatu, miasta, dzielnicy) jest rozwój :

10 1. Rozwój psychiatrii dzieci i młodzieży TAK 95%, NIE 0%, BRAK ZDANIA 5% 2. Pomoc dla osób z depresją TAK 92%, NIE 3%, BRAK ZDANIA 5% 3. Rozwój psychoterapii TAK 82%, NIE 5%, BRAK ZDANIA 13% 4. Lecznictwo odwykowe TAK 80%, NIE 5%, BRAK ZDANIA 15% 5. Rozwój psychogeriatrii TAK 77%, NIE 8%, BRAK ZDANIA 15% 6. Powstanie ośrodków szybkiego i kompleksowego diagnozowania TAK 77%, NIE 10%, BRAK ZDANIA 13% 7. Rozwój ZOL-ów (zakładów opiekuńczo-leczniczych) dla chorych psychicznie TAK 72%, NIE 15%, BRAK ZDANIA 13% 8. Pomoc dla osób zagrożonych samobójstwem TAK 69%, NIE 13%, BRAK ZDANIA 18% 9. Rozwój rehabilitacji psychiatrycznej TAK 67%, NIE 13%, BRAK ZDANIA 21% 10. Pomoc dla osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi TAK 64%, NIE 21%, BRAK ZDANIA 15% 11. Ośrodki interwencyjnej psychiatrii TAK 62%, NIE 13%, BRAK ZDANIA 26% 12. Specjalistyczne pogotowie psychiatryczne (zespół wyjazdowy z udziałem psychiatry) TAK 62%, NIE 18%, BRAK ZDANIA 21% 13. Rozwój centrów dziennego pobytu TAK 59%, NIE 21%, BRAK ZDANIA 21% 14. Rozwój seksuologii TAK 54%, NIE 21%, BRAK ZDANIA 26% 15. Rozwój ośrodków długoterminowego pobytu TAK 51%, NIE 23%, BRAK ZDANIA 26%

11 16. Rozwój DPS-ów (domów pomocy społecznej) dla chorych psychicznie TAK 59%, NIE 26%, BRAK ZDANIA 15% 17. Rozwój środowiskowych domów samopomocy TAK 54%, NIE 31%, BRAK ZDANIA 15% 18. Rozwój poradni psychiatrycznych TAK 54%, NIE 23%, BRAK ZDANIA 23% 19. Rozwój poradni odwykowych TAK 56%, NIE 23%, BRAK ZDANIA 21% 20. Samorząd na szczeblu powiatowym generalnie nie proponują innych celów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego niż ww. wymienione TAK 21%, NIE 3%, BRAK ZDANIA 77% Zaledwie 7 powiatów uznało, że trzeba skonkretyzować plany. Na liście tej, łącznie dla wszystkich powiatów, proponowano: tworzenie mieszkań chronionych (2x), powstanie ośrodków psychiatrii dzieci i młodzieży (2x), powstanie oddziału psychiatrycznego dla dorosłych (1x), stworzenie centrum psychiatrii środowiskowej (1x), intensyfikację kształcenia psychologów klinicznych (1x). Deklaracje potrzeb zgłaszanych przez powiaty nie ujawniły istnienia kompleksowych projektów udzielania świadczeń. Powiaty nie są zainteresowane znaczącą zmianą obecnych warunków działania; prezentują raczej wycinkowe, tworzone ad hoc pomysły. Przyczyną tego stanu może być istnienie na Mazowszu sprawnej sieci wojewódzkich zakładów psychiatrycznych. Jednak nie w każdym rejonie tego typu wsparcie ma miejsce, np. potrzebny jest rozwój bazy w północno- wschodniej części województwa mazowieckiego.

12 Załącznik III 1-42 Karty powiatu Dane zawarte w kartach powiatu pochodzą: 1. z ankiet skierowanych do Starostów w zakresie infrastruktury opieki społeczne, działalności organizacji pozarządowych oraz form aktywizacji zawodowej 2. z danych Mazowieckiego Oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w części dotyczącej dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych powiatach 3. z danych zawartych w warszawskim programie Ochrony Zdrowia Psychicznego uzupełnionych o informacje przekazane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Uwaga Różnica w liczbie łóżek w oddziałach psychiatrycznym pomiędzy danymi zawartymi w Tabelach 2 i 11 a danymi w kartach powiatów wynika z innego zakresu liczonych zasobów: dane MOW NZF, które umieszczone w kartach powiatu ujmują wszystkie łóżka psychiatryczne nie tylko psychiatrię ogólną. Dla rozważań służących określeniu zasobów dokonanych w Programie przyjęto dane pochodzące ze strony ujmujące łóżka psychiatryczne ogólne oraz łączną liczbę łóżek w podmiocie wraz z zasobami leczenia uzależnień. Karty powiatu odzwierciedlają to jak powiaty postrzegają własne zasoby i infrastrukturę służącą osobom z.

13 POWIAT BIAŁOBRZESKI Powierzchnia 639 km Ludność Gminy Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym Białobrzegi, Wyśmierzyce, Radzanów, Promna, Stara Błotnica, Stromiec ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, alkoholizm, niepełnosprawność, narkomania, przemoc w rodzinie, długotrwała lub ciężka choroba osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Poradnia 1 1 Wymagane w mieście powyżej 70 Oddział dzienny tyś. mieszkańców 3 Wymagane na 150 tyś. mieszkańców Zespoły środowiskowe 1 Wymagane w mieście powyżej 80 Oddział szpitalny tyś. mieszkańców 1,2 Hostel 0,6 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 3-6 nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Wymagane dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 0,6 0,9 łóżka 0,3 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 3,6 łóżka 2,1 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagany 1 hostel (20 miejsc) w województwie. 0,6 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Niedobylu

14 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z 1 Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób

15 POWIAT CIECHANOWSKI Powierzchnia km Ludność Ciechanów, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Gminy Regimin, Sońsk. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach Istotne problemy społeczne opiekuńczowychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym 5336 osób Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 27 miejsc 9 wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 27 łóżek 36 łóżek 3,6 łóżka Hostel 1,8 miejsca wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 9 18 miejsc nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyzej 50 tys. mieszkańców Wymagany 1 oddział (20 miejsc na województwo) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1 1,8 2,7 łóżka 0,9 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 10,8 łóżka 2,1 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,8 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B w Ciechanowie.

16 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowie Specjalistyczne usługi opiekuńcze w Ciechanowie, Grudusku i Sońsku 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Ciechanowie

17 POWIAT GARWOLIŃSKI Powierzchnia km Ludność miasto Garwolin, miasto Łaskarzew, miasto igmina Pilawa, miasto i gmina Żelechów, gmina Borowie, gmina Górzno, gmina Łaskarzew, gmina Maciejowice, gmina Gminy Miastków Kościelny, gmina Parysów, gmina Sobolew gmina Trojanów, gmina Wilga ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, Istotne problemy społeczne alkoholizm, narkomania Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Garwolin, Al. Legionów 11 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 33 miejsca 11 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 2 tyś mieszkańców Oddział szpitalny 44 łóżka 40 łóżek 4,4 łóżka Hostel 2,2 miejsca 1 (21 miejsc) Wymagane 21 miejsc na województwo) Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżka nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. Wymagane 1 oddział na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 2,2-3,3 łóżka 1,1 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 13,2 łóżka 33 łóżka 7,7 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 2,2 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Życzynie

18 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z 16 osób 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej

19 POWIAT GOSTYNIŃSKI Powierzchnia 615 km Ludność miasto Gostynin, gmina Gostynin, gmina Pacyna, gmina Sanniki, gmina Szczawin Gminy Kościelny. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1 Możliwość 1 poradni dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 14 miejsc 4 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 217 łóżek 20 łóżek 1,6 Hostel 0,8 Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 60 łóżek 4-8 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane w miastach pow. 50 tyś. mieszkańców Przychodnia/poradnia 1 1 Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 Oddział dzienny tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1 0,8-1,2 3 0,4 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 1 4,8 2,8 otele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 0,8 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych 1 niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie z 3 filiami w Sannikach, Rogożewku i Gostyninie 250 osób

20 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z 56 osób Warsztat Terapii Zajęciowej w Gostyninie dla 40 osób Spółdzielnie socjalne dla osób z

21 POWIAT GRODZISKI Powierzchnia Ludność Gminy Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym 367 km 80 tyś. miasto Milanówek, miasto Podkowa Leśna, miasto i gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina Baranów, gmina Jaktorów, gmina Żabia Wola ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1,8 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 24 miejsca 8 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 1,8 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 32 3,2 łóżka Hostel 1,6 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 8-16 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 2 1,8 1 2 Oddział dzienny 18 miejsc Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców 18 miejsc Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,6-2,4 łóżka 0,8 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 9,6 łóżka 22 łóżka 5,6 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 0,8 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Dom Pomocy Społecznej w Milanówku Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej

22 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z 23 Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 59 osób zatrudniające osoby z 4 zatrudniające osoby upośledzone umysłowo 4

23 POWIAT GRÓJECKI Powierzchnia 1285,85 km Ludność miasto i gmina Grójec, miasto i gmina Mogielnica, miasto i gmina Nowe miasto n/pilicą, miasto i gmina Warka, gmina Belsk Duży, gmina Błędów, gmina Chynów, Gminy gmina Goszczyn, gmina Jasieniec, gmina Pniewy niepełnosprawność, bezrobocie, bezdomność przystosowania do życia Istotne problemy społeczne młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. mieszkańców Oddział dzienny 30 miejsc 10 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 40 łóżek 4 łóżka Hostel 2 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 2-3 łóżka 1 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 12 łóżek 7 łóżek Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 2 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Lesznowoli Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą

24 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Łychowskiej 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Warce dla 40 osób 2 Zakłady Pracy Chronionej

25 POWIAT KOZIENICKI Powierzchnia 917 km Ludność miasto i gmina Kozienice, gmina Garbatka-Letnisko, gmina Głowaczów, gmina Gminy Gniewoszów, gmina Grabów/Pilicą, gmina Magnuszew, gmina Sieciechów. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, Istotne problemy społeczne alkoholizm, narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1,1 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 18 miejsc 6 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1,1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 24 łóżka 2,4 łóżka Hostel 1,2 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 6-12 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1,1 1 Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,2-1,8 łóżka 0,6 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 7,2 łóżka 18 łóżek 4,2 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,2 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach 70 miejsc

26 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach 9 osób 1 Warsztat Terapii Zajęciowej 35 osób 2 Zakłady Pracy Chronionej

27 POWIAT LEGIONOWSKI Powierzchnia 390 km Ludność miasto Legionowo, miasto i gmina Serock, gmina Jabłonna, gmina Nieporęt, gmina Gminy Wieliszew Istotne problemy społeczne ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 30 miejsc 10 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 40 łóżek 4 łóżka Hostel 2 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1oddział na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 2-3 łóżka 1 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 12 łóżek 7 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc) na województwo 2 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych

28 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku Specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 osób 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Legionowie 35 osób 1 Zakład Pracy Chronionej

29 POWIAT LIPSKI Powierzchnia 740,50 km Ludność miasto i gmina Lipsko, gmina Chotcza, gmina Ciepielów, gmina Rzeczniów, gmina Gminy Sienno, gmina Solec n/wisłą. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub Istotne problemy społeczne wielodzietności Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ul. Śniadeckiego 2 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1 Możliwość 1 poradni dla kilku powiatów (150 tyś. mieszkańców Oddział dzienny 3,5 3,5 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 35 łóżek 14 łóżek 1,4 Hostel 0,7 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 3,5-6,5 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane w mistach pow. 50 tyś. mieszkańców Przychodnia/poradnia 2 1 Wymagany 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. Oddział dzienny mieszkańców Wymagany 1 na województwo Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 07-1,5 łóżka 0,35 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 11 łóżek 3,7 łóżka 2,45 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagany 1 hostel (20 miejsc na województwo) 0,7 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej w Lipsku

30 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z 2 Domy Domy Środowiskowe w Łaziskach i Lipsku 2 Domy Środowiskowe w Łaziskach i Lipsku 2 Domy Środowiskowe w Łaziskach i Lipsku 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennie i Lipsku dla 65 osób

31 POWIAT ŁOSICKI Powierzchnia km Ludność miasto i gmina Łosice, gmina Huszlew, gmina Olszanka, gmina Platerów, gmina Gminy Sarnaki, gmina Stara Kornica. ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 1 poradnia dla kilku Poradnia 2 1 powiatów Oddział dzienny 3 3 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 12 1,2 łóżka Hostel 0,6 Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 3-6 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane w miastach pow. 50 tyś. mieszkańców Przychodnia/poradnia 1 Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 Oddział dzienny tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 0,6-0,9 0,3 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 11 łóżek 3,6 2,1 otele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych

32 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób

33 POWIAT MAKOWSKI Powierzchnia km Ludność miasto Maków Mazowiecki, miasto i gmina Różan, gmina Czerwonka, gmina Karniewo, gmina Krasnosielc, gmina Młynarze, gmina Płoniawy-Bramura, gmina Gminy Rzewnie, gmina Sypniewo, gmina Szelków. Istotne problemy społeczne niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 2 1 Możliwość 1 poradni dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 5 5 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 20 łóżek 1,2 Hostel 1 miejsce Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 5-10 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane w miastach pow. 50 tyś. mieszkańców Przychodnia/poradnia 1 1 Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 Oddział dzienny tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1-1,5 łóżka 0,5 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 6 łóżek 3,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel 920 miejsc na województwo) 1 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych

34 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Makowie Mazowieckim 30 osób Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 55 osób 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Makowie Mazowieckim 30 osób

35 POWIAT MIŃSKI Powierzchnia Ludność Gminy Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym 1164km tyś. miasto Mińsk Mazowiecki, miasto Sulejówek, miasto i gmina Halinów, miasto i gmina Kałuszyn, gmina Cegłów, gmina Dębe Wielkie, gmina Dobre, gmina Jakubów, gmina Latowicz, gmina Mińsk Mazowiecki, gmina Mrozy, gmina Siennica, gmina Stanisławów. niepełnosprawność osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 45 miejsc 15 łóżek Zespoły środowiskowe Wymagane w mieście powyżej 200 tyś. mieszkańców Wymagane na 150 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 60 łóżek 6 łóżek Hostel 3 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 3-4,5 łóżka 1,5 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 18 łóżek 10,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 3 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mini Dom Pomocy Społecznej w Kątach

36 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej 6 zakładów pracy chronionej Spółdzielnie socjalne dla osób z

37 POWIAT MŁAWSKI Powierzchnia 1 182,3 Ludność miasto Mława, gmina Dzierzgowo, gmina Lipowiec Kościelny, gmina Radzanów, gmina Strzegowo, gmina Stupsk, gmina Szreńsk, gmina Szydłowo, gmina Wieczfnia Gminy Kościelna, gmina Wiśniewo. niepełnosprawność, sieroctwo, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, Istotne problemy społeczne narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1,2 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 21 miejsc 7 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1,2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 28 łóżek 2,8 łóżka Hostel 1,4 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 7-14 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat (ok. 150 tyś. 2 Wymagane 1 oddział (20 miejsc) Wymagany 1 na dla miast powyżej 50 województwo (20 tyś. mieszkańców miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,4-2,1 łóżka 0,7 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 8,4 łóżek 4,9 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,5 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Boguczynie Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzegowie

38 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzegowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób Spółdzielnie socjalne dla osób z

39 POWIAT NOWODWORSKI Powierzchnia 691,6 km Ludność miasto Nowy Dwór Mazowiecki, miasto i gmina Nasielsk, miasto i gmina Zakroczym, Gminy gmina Czosnów, gmina Leoncin, gmina Pomiechówek niepełnosprawność, bezrobocie, alkoholizm, narkomania, trudność w integracji Istotne problemy społeczne cudzoziemców, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 1 poradnia na kilka powiatów (150 tyś. Poradnia 2 1,5 Oddział dzienny 22 7 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1,5 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 28 łóżek 2,8 łóżka Hostel 1,4 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 7-14 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 4 1,5 2 2 Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców 16 miejsc Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,4-2,1 łóżka 0,7 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 8,4 łóżka 28 łóżek 4,9 łóżka otele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,5 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku

40 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej

41 POWIAT OSTROŁĘCKI Powierzchnia km Ludność miasto i gmina Myszyniec, gmina Baranowo, gmina Czarnia, gmina Czerwin, gmina Goworowo, gmina Kadzidło, gmina Lelis, gmina Łyse, gmina Olszewo-Borki, gmina Gminy Rzekuń, gmina Troszyn. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, Istotne problemy społeczne alkoholizm, narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul.jana Pawła II 120 a Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 3 1,3 2 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. mieszkańców Oddział dzienny 24 miejsca 8 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1,3 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny łóżek 3,2 łóżka Hostel 1,6 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 8-16 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 5 Co najmniej 1 przychodnia/powiat (ok. 150 tyś. 5 2 Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,6-2,4 łóżka 0,8 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 9,6 łóżka 20 łóżek 5,6 łóżek Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,6 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych

42 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszyńcu Środowiskowy Dom Samopomocy w Goworowie Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze w Gminie Myszyniec i Gaworowie 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrołęce

43 POWIAT GRODZKI OSTROŁĘKA Powierzchnia 29 km Ludność Gminy Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym ubóstwo, sieroctwo, sieroctwo, bezrobocie niepełnosprawność,, bezdomność, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. mieszkańców Oddział dzienny 15 miejsc 5 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 2 łóżka Hostel 1 miejsce Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 5-10 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1-1,5 łóżka 0,5 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 6 łóżek 26 łóżek 3,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce 226 osób Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce 30 osób

44 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce 30 osób 25 osób 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrołęce- 25 osób 4 Zakłady Pracy Chronionej 206 osób

45 POWIAT OSTROWSKI Powierzchnia 1218 km Ludność miasto Ostrów Mazowiecka, miasto i gmina Brok, gmina Andrzejewo, gmina Boguty- Pianki, gmina Małkinia Górna, gmina Nur gmina Ostrów Mazowiecka, gmina Stary Gminy Lubotyń, gmina Szulborze Wielkie, gmina Wąsewo, gmina Zaręby Kościelne ubóstwo, niepełnosprawność, sieroctwo, bezrobocie, przemoc w rodzinie, Istotne problemy społeczne alkoholizm, Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1,3 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. mieszkańców Oddział dzienny 22 miejsc 7 miejsca Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1,3 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 28 łóżek 2,1 łóżka Hostel 1,5 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 7-16 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 2 Co najmniej 1 przychodnia/powiat (ok. 150 tyś. 2 Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,4-2,1 łóżka 0,7 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 8,4 łóżka 4,9 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,4 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie

46 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej Ostrów Mazowiecka 1 Zakład Pracy Chronionej Spółdzielnie socjalne dla osób z

47 POWIAT OTWOCKI Powierzchnia 616 km Ludność miasto Józefów, miasto Otwock, miasto i gmina Karczew, gmina Celestynów, gmina Gminy Kołbiel, gmina Osieck, gmina Sobienie-Jeziory, gmina Wiązowna niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach Istotne problemy społeczne opiekuńczo-wychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu Otwock ul. Borowa 6/12 Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, ul. Prusa 1/3 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia na kilka powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 36 miejsc 48 miejsc 36 miejsc Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny łożek 4,8 Hostel 2,4 20 miejsc Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Co najmniej 1 przychodnia na powiat (ok. 50 tyś. 1 3 Oddział dzienny 11 miejsc Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej na 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1 2,4-3,6 1,2 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 43 łóżka 14,4 łóżka 20 łóżek 8,4 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 2,4 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej Anielin w Karczewie

48 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 96 osób 6 zakładów pracy chronionej Spółdzielnie socjalne dla osób z

49 POWIAT PIASECZYŃSKI Powierzchnia 621,04 km Ludność 157,4 miasto i gmina Góra Kalwaria, miasto i gmina Konstancin Jeziorna, miasto i gmina Gminy Piaseczno,miasto i gmina Tarczyn, gmina Lesznowola, gmina Prażmów. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych. Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 3 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 60 łóżek 6 łóżek Hostel 3 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 2 Co najmniej 1 przychodnia na powiat (ok. 50 tyś. 2 3 Oddział dzienny 8 miejsc Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 3-4,5 łóżka 1,5 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 18 łóżek 10,5 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 3 Pomoc przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii Dom Pomocy Społecznej w Robercinie Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornie

50 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 19 osób 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasecznie Zalesiu Dolnym Spółdzielnie socjalne dla osób z 1

51 POWIAT GRODZKI PŁOCK Powierzchnia 88,06 km Ludność Gminy Istotne problemy społeczne ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze Liczba osób bezrobotnych osób Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Płocki ZOZ, ul. Kościuszki 28 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 35 miejsc 36 miejsc 12 Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 30 łóżek 48 łóżek 4,8 łóżka Hostel 2,4 3 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Co najmniej 1 przychodnia/powiat (ok. 50 tyś. 3 Oddział dzienny Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 15 łóżek 2,4-3,6 łóżka 1,2 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 14,4 łóżka 8,4 łóżka otele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 2,4 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc w Płocku 80 miejsc Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku 30 miejsc

52 osób upośledzonych umysłowo Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku 15 miejsc Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Liczba osób objęta usługami - 34 Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej 125 osób 2 Centra Integracji Społecznej w Płocku 166 osób 5 Zakładów Pracy Chronionej

53 POWIAT PŁOCKI Powierzchnia km Ludność miasto i gmina Drobin, miasto i gmina Gąbin, gmina i miasto Wyszogród, gmina Bielsk, gmina Bodzanów, gmina Brudzeń Duży, gmina Bulkowo, gmina Łąck, gmina Mała Wieś, gmina Nowy Duninów, gmina Radzanowo, gmina Słubice, gmina Słupno, Gminy gmina Stara Biała, gmina Staroźreby. Istotne problemy społeczne niepełnosprawność, bezrobocie Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 40 łóżek 4 łóżka Hostel 2 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat (ok. 50 tyś. 3 Wymagane 1 oddział (20 miejsc) Wymagany 1 na dla miast powyżej 50 województwo (20 tyś. mieszkańców miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 2-3 łóżka 1 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 12 łóżek 7 łóżek Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 2 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie Dom pomocy Społecznej w Nowym Miszewie 83 osoby Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 87 osób Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie 120 miejsc Dom Pomocy Społecznej w Goślicach miejsc Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie miejsc

54 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie 24 osoby 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zakrzewie 95 osób Centrum Integracji Społecznej w Słupnie 126 osób Klub Integracji Społecznej w Słupnie 8 osób 6 Zakładów Pracy Chronionej 1 Spółdzielnia Socjalna Opieka w Słupnie

55 POWIAT PŁOŃSKI Powierzchnia 1384 km Ludność miasto Płońsk, miasto Raciąż, gmina Baboszewo, gmina Czerwińsk n/wisłą, gmina Dzierzążnia, gmina Joniec, gmina Naruszewo, gmina Nowe Miasto, gmina Płońsk, Gminy gmina Raciąż, gmina Sochocin, gmina Załuski sieroctwo, przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki, Istotne problemy społeczne trudność w integracji cudzoziemców Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 32 łóżka 3,2 Hostel 1,6 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 132 łóżka 8-16 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Co najmniej 1 przychodnia/powiat (ok. 50 tyś. 2 Oddział dzienny 5 miejsc Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,6-2,4 łóżka 0,8 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 9,6 23 łóżka 5,6 łóżek Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,4 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych

56 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z

57 POWIAT PRUSZKOWSKI Powierzchnia 246 km Ludność miasto Piastów, miasto Pruszków, miasto i gmina Brwinów, gmina Michałowice, Gminy gmina Nadarzyn, gmina Raszyn ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe Istotne problemy społeczne placówki Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 1 oddział (36 miejsc) miejsc Zespoły środowiskowe 1 3 Wymagane na 150 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 455 łóżek 60 łóżek 6 łóżek Hostel 3 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 137 łóżek łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 2 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok.50 tyś. miastach pow. 50 tyś. mieszkańców 3 miejsca Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 16 łóżek 3-4,5 łóżka 1,5 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 65 łóżek 18 łóżek 10,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 3 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej w Czubinie Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie

58 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z 2 Środowiskowe Domy Samopomocy 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej Spółdzielnie socjalne dla osób z

59 POWIAT PRZASNYSKI Powierzchnia km Ludność miasto Przasnysz, miasto i gmina Chorzele, gmina Czernice Borowe, gmina Gminy Jednorożec, gmina Krasne, gmina Krzynowłoga Mała, gmina Przasnysz. ubóstwo, niepełnosprawność, bezdomność, sieroctwo, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony Istotne problemy społeczne macierzyństwa lub wielodzietności Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 15 miejsc 5 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 28 łóżek 20 łóżek 2 łóżka Hostel 1 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 5-10 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś. miastach powyżej 50 1 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 4 łóżka 1-1,5 łóżka 0,5 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 26 łóżek 6 łóżek 3,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu

60 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Przasnyszu 1 Warsztat Terapii Zajęciowej

61 POWIAT PRZYSUSKI Powierzchnia 801 km Ludność miasto i gmina Przysucha, gmina Borkowice, gmina Gielniów, gmina Klwów, gmina Gminy Odrzywół, gmina Potworów, gmina Rusinów, gmina Wieniawa. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, Istotne problemy społeczne alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 12 4 miejsca Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 16 łóżek 1,6 łóżka Hostel 0,8 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 4-8 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 50 tyś. miastach powyżej 50 tyś. Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 0,8-1,2 łóżka 0,4 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 4,8 łóżek 2,8 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 0,8 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Środowiskowy Dom Samopomocy w Ruskim Brodzie

62 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej 110 osób

63 POWIAT PUŁTUSKI Powierzchnia Ludność Gminy Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym 827 km 51 tyś miasto i gmina Pułtusk, gmina Gzy, gmina Obryte, gmina Pokrzywnica, gmina Świercze, gmina Winnica, gmina Zatory. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba, umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Możliwość 1 poradni Poradnia 1 1 dla kilku powiatów Oddział dzienny 15 5 miejsc Wymagane na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 20 łóżek 2 łóżka Hostel 1 miejsce Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 5-10 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 2 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 50 tyś. miastach pow. 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc)dla miast powyżej 50 tyś. Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1-1,5 łóżka 0,5 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 5 łóżek 3,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Obrytem 270 miejsc niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach 102 osób przewlekle psychicznie chorych

64 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku - 25 miejsc Specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 osób

65 POWIAT GRODZKI RADOM Powierzchnia km Ludność Gminy Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki, trudność w integracji cudzoziemców osób Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu, ul. Krychnowicka Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 66 miejsc 8 mijsc 22 miejsca Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 413 łóżek 88 łóżek 17 łóżek 8,8 łóżka Hostel 4,4 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 135 łóżek łóżek łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 3 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś. miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców 5 miejsc Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 21 łóżek 4,4-6,6 łóżka 7 łóżek 2,2 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 36 łóżek 26,4 łóżek 18 łóżek 15,4 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 2,2 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Jadlance 140 osób Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach osób Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy

66 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Pionkach dla 23 osób 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej 65 osób 3 Zakłady Pracy Chronionej

67 POWIAT RADOMSKI Powierzchnia 111,8 km Ludność 222,496 miasto Pionki, miasto i gmina Iłża, miasto i gmina Skaryszew, gmina Gózd, gmina Jastrzębia, gmina Jedlińsk, gmina Jedlnia-Letnisko, gmina Kowala, gmina Pionki, Gminy gmina Przytyk, gmina Wierzbica, gmina Wolanów, gmina Zakrzew. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony Istotne problemy społeczne macierzyństwa lub wielodzietności. Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 42 miejsc 14 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 3 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 56 łóżek 5,6 łóżka Hostel 2,8 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 2 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś. miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 2,8-4,2 łóżka 1,4 2,2 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 16,8 łóżek 9,8 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 2,8 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej w Radomiu

68 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z 2 Środowiskowe Domy Samopomocy w Siedlcach 18 osób 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej Spółdzielnie socjalne dla osób z 1 Spółdzielnia Socjalna

69 POWIAT GRODZKI SIEDLCE Powierzchnia 31, 86 km Ludność Gminy Istotne problemy społeczne ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Liczba osób bezrobotnych osób Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 7 1,2 2 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 21 miejsc 21 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1,2 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 42 łóżka 28 łóżek 2,8 łóżka Hostel 1,4 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 7-17 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 2 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś. miastach powyżej 50 2 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 9 łóżek 1,4-2,1 łóżka 0,7 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 8,4 łóżek 4,9 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,4 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie

70 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z 1 Środowiskowy Dom Samopomocy 2 Środowiskowe Domy Samopomocy 1 Warsztat Terapii Zajęciowej 1 Centrum Integracji Społecznej 2 Zakłady Pracy Chronionej Spółdzielnie socjalne dla osób z

71 POWIAT SIEDLECKI Powierzchnia km Ludność miasto i gmina Mordy, gmina Domanice, gmina Korczew, gmina Kotuń, gmina Mokobody, gmina Paprotnia, gmina Przesmyki, gmina Siedlce, gmina Skórzec, Gminy gmina Suchożebry, gmina Wiśniew, gmina Wodynie, gmina Zbuczyn Poduchowny. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach Istotne problemy społeczne opiekuńczowychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1,3 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 24 miejsc 8 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1,3 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 32 łóżka 3,2 łóżka Hostel 1,6 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 8-16 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś. miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,6-2,4 łóżka 0,8 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 9,6 łóżek 5,6 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,6 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach z filią w Kukawkach

72 niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach Spółdzielnie socjalne dla osób z

73 POWIAT SIERPECKI Powierzchnia 852,89 km Ludność miasto Sierpc, gmina Gozdowo, gmina Mochowo, gmina Rościszewo, gmina Sierpc, Gminy gmina Szczutowo, gmina Zawidz. niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach Istotne problemy społeczne opiekuńczo-wychowawczych Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 2 1,3 1 poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 24 miejsc 5 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1,3 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny 32 łóżka 2 łóżka Hostel 1,6 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 8-16 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś. miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1-1,5 łóżka 0,5 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 6 łóżek 3,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych

74 osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z 5 Zakładów Pracy Chronionej Spółdzielnie socjalne dla osób z

75 POWIAT SOCHACZEWSKI Powierzchnia 731,02 km Ludność miasto Sochaczew, gmina Brochów, gmina Iłów, gmina Młodzieszyn, gmina Nowa Gminy Sucha, gmina Rybno, gmina Sochaczew, gminateresin niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, bezdomność, sieroctwo, ubóstwo, integracja Istotne problemy społeczne cudzoziemców Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1,3 1 poradnia na kilka powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 24 miejsc 8 miejsc Wymagany 1 na 150 Zespoły środowiskowe 1,3 tyś mieszkańców Oddział szpitalny 109 łóżek 32 łóżka 3,2 Hostel 1,6 Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 8-16 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 50 tyś. miastach pow. 50 tyś. mieszkańców 11 miejsc Wymagane 1 oddział (20 miejsc)dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1,6-2,4 łóżka 0,8 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 9,6 łóżek 5,6 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1,6 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie

76 osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Spółdzielnie socjalne dla osób z Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie 25 osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Sochaczewie 46 osób 5 zakładów pracy chronionej

77 POWIAT SOKOŁOWSKI Powierzchnia 1131 km Ludność 55,8 miasto Sokołów Podlaski, miasto i gmina Kosów Lacki, gmina Bielany, gmina Ceranów, gmina Jabłonna Lacka, gmina Repki, gmina Sabnie, gmina Sokołów Gminy Podlaski, gmina Sterdyń ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych Istotne problemy społeczne Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia 1 1 Możliwość poradni dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 15 miejsc 5 miejsc Zespoły środowiskowe 1 Wymagany 1 na 150 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny Wymagane w miastach/dzielnicach miast powyżej 80 tyś. mieszkańców 2 łóżka Hostel 1 miejsce Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 5-10 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 1-1,5 łóżka 0,5 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 6 łóżek 3,5 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 1 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych

78 niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z Dom Pomocy Społecznej w Wirowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim Spółdzielnie socjalne dla osób z

79 POWIAT SZYDŁOWIECKI Powierzchnia 450 km Ludność miasto i gmina Szydłowiec, gmina Chlewiska, gmina Jastrząb, gmina Mirów, gmina Gminy Orońsko ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, długotrwała lub ciężka choroba bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudność w Istotne problemy społeczne przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia poradnia dla kilku powiatów (150 tyś. Oddział dzienny 12 miejsc 4 miejsca Zespoły środowiskowe 1 Wymagany 1 na 150 tyś. mieszkańców Oddział szpitalny Wymagane w miastach /dzielnicach powyżej 80 tyś. mieszkańców 1,6 łóżka Hostel 0,8 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) 4-8 łóżek nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia 1 Oddział dzienny Co najmniej 1 przychodnia/powiat Wymagane w (ok. 150 tyś. miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagane 1 oddział (20 miejsc) dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 0,8-2,4 łóżka 0,4 łóżka Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 4,8 łóżek 2,8 łóżka Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 0,8 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych

80 niepełnosprawnych intelektualnie osób przewlekle psychicznie chorych osób upośledzonych umysłowo Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z Warsztaty terapii zajęciowej Centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej Zakłady pracy chronionej dla osób z 10 osób 3 Zakłady Pracy Chronionej Spółdzielnie socjalne dla osób z

81 MISTO STOŁECZNE WARSZAWA Powierzchnia 517 km2 Ludność Dzielnice: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Gminy Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz. sieroctwo, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu Istotne problemy społeczne ludźmi, trudność w integracji cudzoziemców, Liczba osób bezrobotnych Podmiot leczniczy z oddziałami psychiatrycznymi/oddziałem psychiatrycznym osób Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie ul. Kondratowicza 8 Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska27 Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Cegłowska 80 Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Kasprzaka 17 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie ul. Szaserów 128 Psychiatryczna opieka zdrowotna Dla dorosłych z zaburzeniami Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami Poradnia Oddział dzienny Zespoły środowiskowe 6 34 Oddział szpitalny 633 łóżka 680 łóżek 40 łóżek 34 łóżka Hostel 34 miejsca Wymagane 20 miejsc na województwo Oddział opiekuńczy (ZPO, ZOL) miejsc nie dotyczy nie dotyczy Dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Przychodnia/poradnia Oddział dzienny 110 miejsc 680 miejsc 42 miejsca Wymagany 1 na województwo (20 miejsc) Oddziały/pododdziały - opieka całodobowa 64 łóżka łóżek Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne 39 łóżek 204 łóżka 247 łóżek 119 Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Wymagane 1 hostel (20 miejsc na województwo) 34 Pomoc - przedsiębiorczość społeczna dla osób z przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie 1 dom dla osób przewlekle psychicznie chorych (z 200 miejscami) 1 dom dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (z 30 miejscami), 1 dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (z 167 miejscami),

Diagnoza organizacji pozarządowych na Mazowszu

Diagnoza organizacji pozarządowych na Mazowszu Diagnoza organizacji pozarządowych na Mazowszu Kwiecień maj 2011 roku Diagnoza powstała w ramach projektu Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji Projekt współfinansowany jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy:

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: L. p. Powiat Gmina Rodzaj gminy 1 białobrzeski Stromiec wiejska 2 białobrzeski Radzanów wiejska 3 białobrzeski Stara Błotnica wiejska 4 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Ciepielów brak Zwoleń Policzna od 1 do 5 Zwoleń Przyłęk

Bardziej szczegółowo

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo Baboszewo Baranowo Baranów Belsk Duży Białobrzegi - miasto Białobrzegi - obszar wiejski Bielany Bielsk Bieżuń - miasto

Bardziej szczegółowo

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych Odsetek zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dane za I kwartał 2016 Kwota wypłaconych świadczeń pomniejszona o odzyskane nienależnie pobrane świadczenia Kwoty

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa 2012 Przewodnik opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu Opracował

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty.

Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty. Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty. L. p. Powiat Gmina Data wyłączenia Rodzaj gminy 1 białobrzeski Białobrzegi 2013-03-19 miejsko - wiejska

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie mazowieckich gmin według wysokości środków niewykorzystanych na wydatki w 2007 roku

Pozycjonowanie mazowieckich gmin według wysokości środków niewykorzystanych na wydatki w 2007 roku 1 Błonie warszawski zachodni 25579772,69 31550663,88 2 Piaseczno piaseczyński 25228667,48 267970950,62 3 Sochaczew (gm.m.) sochaczewski 24258551,49 63354715,08 4 Łomianki warszawski zachodni 21104887,21

Bardziej szczegółowo

LICZBA RADNYCH Wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego w wyborach w 2014 r.

LICZBA RADNYCH Wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego w wyborach w 2014 r. Sejmik 1 Sejmik województwa mazowieckiego 51 Rady Powiatów Nazwa powiatu 1 powiat białobrzeski 15 R 2 powiat ciechanowski 21 C 3 powiat garwoliński 23 S 4 powiat gostyniński 17 P 5 powiat grodziski 21

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy:

Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy: Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy: L. p. Powiat Gmina Data wyłączenia Rodzaj gminy 1 białobrzeski Białobrzegi 2013-03-19 miejsko - wiejska 2 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA

PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA Zbierając od uczestników dane dotyczące miejsca zamieszkania, należy mieć na uwadze, iż w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e

V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e C z ę ś ć V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e Poz. 1. Powiat białobrzeski z siedzibą władz w Białobrzegach Białobrzegi Promna Radzanów Stara Błotnica Stromiec Wyśmierzyce Poz. 2. Powiat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od 18.10.2015 r. godz. 8.00 do 19.10.2015 r. do godz. 8.00 poniedziałek, 19.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Wolka Brzózka(pow. radomski)-

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Lista projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na opracowanie albo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa

PRZEWODNIK. opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa 2014 1 Przewodnik opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim. (według rozdzielnika)

Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim. (według rozdzielnika) Warszawa, 10 czerwca 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI BW-I.020.22.2013.KJ Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim (według rozdzielnika)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa mazowieckiego

Ranking gmin województwa mazowieckiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Porównanie wskaźnika G (dochody podatkowe na mieszkańca) mazowieckich gmin za lata Załącznik Nr 49

Porównanie wskaźnika G (dochody podatkowe na mieszkańca) mazowieckich gmin za lata Załącznik Nr 49 Wskaźnik G Wskaźnik G Wskaźnik G 1 Białobrzegi białobrzeski 10 323 8 570 123,69 830,20 10 394 10 224 031,03 983,65 10 472 10 320 919,52 985,57 2 Promna białobrzeski 5 608 3 112 683,99 555,04 5 628 4 009

Bardziej szczegółowo

Lista partnerów. ul. Kościuszki 30

Lista partnerów. ul. Kościuszki 30 Załącznik nr 2 do OPZ i umowy GW-7.ZP.U.272.18.2014.MK Lista partnerów Wykaz lokalizacji i dostaw w projekcie EA 1. Partnerzy szczebla powiatowego Lp. Urząd Adres Kod pocztowy 1 Starostwo Powiatowe w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.3 Struktura demograficzna. 1.3.1 Krótka charakterystyka ogólna

Załącznik nr 2. 1.3 Struktura demograficzna. 1.3.1 Krótka charakterystyka ogólna Załącznik nr 2 1.3 Struktura demograficzna 1.3.1 Krótka charakterystyka ogólna Zaludnienie: W województwie mazowieckim żyje 5242 911 osób, co stanowi 13,73 % mieszkańców Polski. Pod względem zaludnienia

Bardziej szczegółowo

L.P MIASTO/GMINA TYP JEDNOSTKI ULICA I NUMER KOD MIASTO/GMINA ADRES E-MAIL TELEFON. 1 białobrzeski

L.P MIASTO/GMINA TYP JEDNOSTKI ULICA I NUMER KOD MIASTO/GMINA ADRES E-MAIL TELEFON. 1 białobrzeski L.P MIASTO/GMINA TYP JEDNOSTKI ULICA I NUMER KOD MIASTO/GMINA ADRES E-MAIL TELEFON 1 białobrzeski r 1 Białobrzegi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Reymonta 11 26-800 Białobrzegi mgops@bialobrzegi.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu. PilotaŜowe projekty. śabia Wola i Osieck

Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu. PilotaŜowe projekty. śabia Wola i Osieck Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu PilotaŜowe projekty śabia Wola i Osieck Cele projektu zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu wszystkim podmiotom gospodarczym oraz mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Gminy: Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna

Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Gminy: Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna 140102 2 Radzanów 140103 2 Stara Błotnica 140104 2 Stromiec

Bardziej szczegółowo

Sucha (136) Białobrzegi białobrzeski Pompa pożarnicza 8 280,00

Sucha (136) Białobrzegi białobrzeski Pompa pożarnicza 8 280,00 Załącznik do Uchwały Nr 162/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na 2016 r. Pomoc finansowa Lp. OSP Gmina Powiat Przedmiot dofinansowania

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci przewidziani do do dofinansowania w 2011r. Lista uchwalona przez Sejmik. Beneficjenci przyjęci

Beneficjenci przewidziani do do dofinansowania w 2011r. Lista uchwalona przez Sejmik. Beneficjenci przyjęci Ip- beneficjent powiat lokalizacja nazwa zadania w 2011r. Lista 1 Gmina Wyśmierzyce białobrzeski Kostrzyn 80, dz. nr 792, 793, 26-811 Wyśmierzyce 2 Gmina Ciechanów ciechanowski Gumowo 6, dz. nr 489/2,

Bardziej szczegółowo

Gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ich realizacja w województwie mazowieckim w 2012 roku.

Gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ich realizacja w województwie mazowieckim w 2012 roku. Gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ich realizacja w województwie mazowieckim w 212 roku. W 212 roku wśród 314 gmin województwa mazowieckiego 58 tj.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39 Wioleta Kitowska Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10 zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi Zespół czołowy F00-F09 zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZAŁĄCZNIKI do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023 Warszawa, marzec 2012 2 Załącznik nr 1. Masa komunalny

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej Załącznik nr 4 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE Nr 4/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wraŝliwych na zanieczyszczenie związkami

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 284/2015 za okres od 11.10.2015 r. godz. 8.00 do 12.10.2015 r. do godz. 8.00. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 284/2015 za okres od 11.10.2015 r. godz. 8.00 do 12.10.2015 r. do godz. 8.00. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 284/2015 za okres od 11.10.2015 r. godz. 8.00 do 12.10.2015 r. do godz. 8.00 poniedziałek, 12.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Zielonka Nowa (powiat

Bardziej szczegółowo

TERYT miejsca stacjonowania. Numer księgi rejestrowej ZOZ 1 2 3a 3b 4 5 6 7 8a 8b 8c 1,0 0,0 1465108401 01-01 001

TERYT miejsca stacjonowania. Numer księgi rejestrowej ZOZ 1 2 3a 3b 4 5 6 7 8a 8b 8c 1,0 0,0 1465108401 01-01 001 Załącznik nr 9 Tabela 8: Zespoły Ratownictwa Medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 1 lipca 2012r. Numer rejonu operacyjnego Nazwa i opis (powiat, miasto, gmina)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr.../.../ Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia... r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA -5 ZA ROK WSTĘP Program ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo mazowieckie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo mazowieckie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka m.st. Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego 89 629 2 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego od 1 lipca 2012 r.

MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego od 1 lipca 2012 r. MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE RZECZNIK PRASOWY WOJEWODY MAZOWIECKIEGO tel: 22 695 62 72, 695 60 63 fax: 22 695 62 50 e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Zał cznik - Rozdzielnik wykaz miejsc dostaw (województwo mazowieckie)

Zał cznik - Rozdzielnik wykaz miejsc dostaw (województwo mazowieckie) Załącznik - Rozdzielnik wykaz miejsc dostaw (województwo mazowieckie) Lp Nazwa UP kod Miejscowość adres nr telefonu 1. Andrzejewo UP 07-305 Andrzejewo ul. Wysocka 1 A 86-271-70-01 2. Baboszewo UP 09-130

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego 1) Grupa D : kadra kierownicza szczebla wojewódzkiego tj.: - kierownicy /ich zastępcy/ komórek organizacyjnych Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ GW-7.ZP.U MK

Załącznik nr 3 do OPZ GW-7.ZP.U MK Załącznik nr 3 do OPZ GW-7.ZP.U.272.18.2014.MK WYKAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DOSTARCZONEJ DO ZAMAWIAJĄCEGO I PARTNERÓW PROJEKTÓW (EA i BW) Niniejszy dokument prezentuje infrastrukturę techniczną dostarczoną

Bardziej szczegółowo

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r.

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. L.p. Adres placówki Organ prowadzący Typ domu Liczba 1. Jasionna 32 26-800 Białobrzegi tel. do kierownika 9

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku - termin główny ( arkusz standardowy) Średnie i szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku - termin główny ( arkusz standardowy) 1 2 3 4 5 6 8 140101 Białobrzegi Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Białobrzegi Targowicka 3 17 29,6 17

Bardziej szczegółowo

2 białobrzeski Białobrzegi OSP Stawiszyn białobrzeski Białobrzegi OSP Sucha tel białobrzeski Promna OSP Olszamy 1 1

2 białobrzeski Białobrzegi OSP Stawiszyn białobrzeski Białobrzegi OSP Sucha tel białobrzeski Promna OSP Olszamy 1 1 Wykaz VI - Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu województwa mazowieckiego współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Lp. Powiat/Miasto Gmina Nazwa jednostki Adres i

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2011 2015 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Departament Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE (bez miasta Płock i powiatu płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego) I. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1. Wnioskodawca

Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1. Wnioskodawca L.p. Numer kancelaryjny wniosku Znak KSI Wnioskodawca Tytuł projektu watrość projektu Wysokość wkładu własnego Kwota dofinansowania ogółem w 2008 r.w PLN Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowosci wydawniczych w 2014 r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowosci wydawniczych w 2014 r. Propozycja podziału dotacji na zakup nowosci wydawniczych w 2014 r. Województwo Mazowieckie data: 06.06.2014 r. L.p. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Dotacja ogółem 1 2 3 4 W tym minimum 1/3 na publikacje

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego 1) Grupa D : kadra kierownicza szczebla wojewódzkiego odpowiedzialna za wykonywanie zadań obronnych tj.: - kierownicy

Bardziej szczegółowo

Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności

Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności Barbara Rakowska, Witold Rakowski Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego... Rocznik Żyrardowski 285 tom VI Barbara Rakowska, Witold Rakowski Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r. Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

data publikacji [RRRR-MM-DD] Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 chronionego krajobrazu na terenie województwa

data publikacji [RRRR-MM-DD] Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 chronionego krajobrazu na terenie województwa WPN Warszawa WSTI Siedlce WSTI Ostrołęka WSTI Ciechanów WSTII Radom WSTII Płock utworzenia / 1 1 1997.10.01. Rozporządzenie Wojewody ego z dnia 29 1997.09.16. 148 409,1 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody z dnia

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący problemu bezdomności zwierząt na terenie województwa mazowieckiego

Raport dotyczący problemu bezdomności zwierząt na terenie województwa mazowieckiego Raport dotyczący problemu bezdomności zwierząt na terenie województwa mazowieckiego Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Siedlce, dnia 4 kwietnia 2011 1 Spis treści I. Wstęp (Lista

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata

Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2016 Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, listopad 2016 roku Obowiązki ustawowe

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011 Strona 1 z 53 Spis treści Wprowadzenie 4 I. Uwarunkowania zdrowia psychicznego. 5 1. Definicje

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809 Placówki leczenia uzależnień na terenie woj. mazowieckiego SWPZZPOZ Oddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 Szpital Specjalistyczny im. Psarskiego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 273/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 273/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 273/2015 za okres od 30.09.2015 r. godz. 8.00 do 01.10.2015 r. do godz. 8.00 czwartek, 01.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Błonie (pow. warszawski zachodni)

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.08.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu 2013 rok 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej 06 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy. Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy

Program pilotażowy. Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1608/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2008r. Program pilotażowy Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1 I. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 257/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 257/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 257/2015 za okres od 14.09.2015 r. godz. 8.00 do 15.09.2015 r. do godz. 8.00 wtorek, 15.09.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Radom zderzenie 2 autobusów, 2 osoby

Bardziej szczegółowo