Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zarządza się, co następuje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zarządza się, co następuje:"

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE Nr 4/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wraŝliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie naraŝonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód naleŝy ograniczyć na terenie województwa mazowieckiego Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zarządza się, co następuje: 1. Określa się wody powierzchniowe i podziemne połoŝone na terenie województwa mazowieckiego w granicach obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako wody wraŝliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych wskazane jako jednolite części wód powierzchniowych, zwane dalej JCWP i wody podziemne obszaru zasilania studni: Lp. JCWP (rzeczne) / wody podziemne obszaru zasilania studni kod JCWP 1 Bobrownica PLRW Brok do Siennicy PLRW Brok od Siennicy do ujścia PLRW Brzeźnica PLRW Buczynka PLRW Cetynia od Okna do ujścia PLRW Cetynia od źródeł do Okna PLRW Chroponianka PLRW Dopływ spod OŜarowa Maz. PLRW Dopływ spod Piastowa PLRW Dopływ spod Romatowa PLRW Dopływ spod śmijewka Włościańskiego PLRW Dopływ z Zielonej PLRW Dopływ ze Skarzyna PLRW Karsówka PLRW Krępianka PLRW Luta PLRW Łydynia od Pławnicy do ujścia PLRW Łydynia od źródeł do Pławnicy PLRW Morawka PLRW

2 JCWP (rzeczne) / wody podziemne obszaru zasilania studni kod JCWP 21 Nida PLRW Niestępówka PLRW Nurzec od Siennicy do ujścia PLRW Orz od dopływu z Wiśniewa do ujścia PLRW Orzyc od Ulatówki do ujścia z Węgierką od dopł. z Dzielin PLRW Osetnica od źródeł do dopł. z Bud Kaleńskich, z dopł. z Bud Kaleńskich PLRW Pełta od dopływu z Chełch do ujścia PLRW Pisia od Okrzeszy do ujścia PLRW Pisia Tuczna PLRW Płonka od śurawianki do ujścia PLRW Przysowa PLRW RaciąŜnica od dopływu spod NiedróŜa Starego do Rokitnicy bez PLRW Rokitnicy 33 RaciąŜnica od Rokitnicy do ujścia PLRW Rokitnica od Zimnej Wody do ujścia PLRW Rokitnica od źródeł do Zimnej Wody, z Zimną Wodą PLRW Sierpienica od dopływu spod Drobina do ujścia PLRW Sierpienica od źródeł do dopł. spod Drobina, z dopł. spod Drobina PLRW Skrwa Lewa od dopł. spod Polesia Nowego do Osetnicy, bez Osetnicy PLRW Skrwa Lewa od źródeł do dopływu spod Polesia Nowego PLRW Skrwa od Sierpienicy do ujścia PLRW Sona od dopływu spod Kraszewa do ujścia PLRW Sona od źródeł do dopływu spod Kraszewa PLRW Toczna do ujścia PLRW Utrata od Rokitnicy do ujścia PLRW Utrata od śbikówki do Rokitnicy bez Rokitnicy PLRW Wierzbica PLRW Wkra od Mławki do Łydyni bez Łydyni PLRW Studnia w m. Pniewnik* * wody wraŝliwe wskazane ze względu na przekroczenia w wodach podziemnych Określa się obszary o łącznej powierzchni ha połoŝone na terenie województwa mazowieckiego w obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako szczególnie naraŝone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego, zwane dalej obszarami OSN, z których naleŝy ograniczyć odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód, o których mowa w OSN obejmują obręby geodezyjne określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia.

3 3. PołoŜenie OSN określa mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia. 3. Traci moc: 1) rozporządzenie Nr 1/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wraŝliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie naraŝonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód naleŝy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 49, poz. 1335); 2) rozporządzenie Nr 2/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wraŝliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie naraŝonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód naleŝy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 74, poz oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 2119). 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4 Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 4/2012 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r. Wykaz obrębów ewidencyjnych objętych OSN Lp. 1 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 2 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 3 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 4 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 5 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 6 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 7 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 8 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 9 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 10 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 11 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 12 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 13 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 14 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 15 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 16 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 17 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 18 mazowieckie ciechanowski Glinojeck - obszar wiejski _ OSN Wkra 19 mazowieckie ciechanowski Glinojeck - obszar wiejski _ OSN Wkra 20 mazowieckie ciechanowski Glinojeck - obszar wiejski _ OSN Wkra 21 mazowieckie ciechanowski Glinojeck - obszar wiejski _ OSN Wkra 22 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 23 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 24 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 25 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 26 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 27 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 28 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 29 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 30 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 31 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 32 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 33 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra

5 34 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 35 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 36 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 37 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 38 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 39 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 40 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 41 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 42 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 43 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 44 mazowieckie ciechanowski Grudusk _ OSN Wkra 45 mazowieckie ciechanowski Grudusk _ OSN Wkra 46 mazowieckie ciechanowski Grudusk _ OSN Wkra 47 mazowieckie ciechanowski Grudusk _ OSN Wkra 48 mazowieckie ciechanowski Grudusk _ OSN Wkra 49 mazowieckie ciechanowski Grudusk _ OSN Wkra 50 mazowieckie ciechanowski Grudusk _ OSN Wkra 51 mazowieckie ciechanowski Ojrzeń _ OSN Wkra 52 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 53 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 54 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 55 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 56 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 57 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 58 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 59 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 60 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 61 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 62 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 63 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 64 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 65 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 66 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 67 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 68 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 69 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 70 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 71 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 72 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 73 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 74 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 75 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 76 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra

6 77 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 78 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 79 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 80 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 81 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 82 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 83 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 84 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 85 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 86 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 87 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 88 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 89 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 90 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 91 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 92 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 93 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 94 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 95 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 96 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 97 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 98 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 99 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 100 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 101 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 102 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 103 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 104 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 105 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 106 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 107 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 108 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 109 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 110 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 111 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 112 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 113 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 114 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 115 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 116 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 117 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 118 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 119 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra

7 120 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 121 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 122 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 123 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 124 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Bzura 125 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Bzura 126 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Bzura 127 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 128 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Bzura 129 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 130 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Bzura 131 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 132 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 133 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 134 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Bzura 135 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 136 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 137 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 138 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 139 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 140 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 141 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 142 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 143 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 144 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 145 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 146 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 147 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 148 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 149 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 150 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 151 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 152 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 153 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 154 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 155 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 156 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 157 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 158 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 159 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 160 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 161 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 162 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura

8 163 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 164 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 165 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 166 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 167 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 168 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 169 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 170 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 171 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 172 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 173 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 174 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 175 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 176 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 177 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 178 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 179 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 180 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 181 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 182 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 183 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 184 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 185 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 186 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 187 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 188 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 189 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 190 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 191 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 192 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 193 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 194 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 195 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 196 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 197 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 198 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 199 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 200 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 201 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 202 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 203 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 204 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 205 mazowieckie grodziski Milanówek _ OSN Bzura

9 206 mazowieckie grodziski Milanówek _ OSN Bzura 207 mazowieckie grodziski Milanówek _ OSN Bzura 208 mazowieckie grodziski Milanówek _ OSN Bzura 209 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 210 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 211 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 212 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 213 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 214 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 215 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 216 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 217 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 218 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 219 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 220 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 221 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 222 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 223 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 224 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 225 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 226 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 227 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 228 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 229 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 230 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 231 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 232 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 233 mazowieckie lipski Lipsko - obszar wiejski _ OSN Krępianka 234 mazowieckie lipski Lipsko - obszar wiejski _ OSN Krępianka 235 mazowieckie lipski Lipsko - obszar wiejski _ OSN Krępianka 236 mazowieckie lipski Lipsko - obszar wiejski _ OSN Krępianka 237 mazowieckie lipski Lipsko - obszar wiejski _ OSN Krępianka

10 238 mazowieckie lipski Lipsko - obszar wiejski _ OSN Krępianka 239 mazowieckie lipski Sienno _ OSN Krępianka 240 mazowieckie lipski Solec nad Wisłą _ OSN Krępianka 241 mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Olszanka _ mazowieckie łosicki Olszanka _ mazowieckie makowski Maków Mazowiecki _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _2.0014

11 261 mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Krasnosielc _ mazowieckie makowski Krasnosielc _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Szelków _ mazowieckie makowski Szelków _ mazowieckie makowski Szelków _ mazowieckie makowski Szelków _ mazowieckie makowski Szelków _ mazowieckie makowski Szelków _2.0023

12 282 mazowieckie makowski Szelków _ mazowieckie mławski Radzanów _ OSN Wkra 284 mazowieckie mławski Radzanów _ OSN Wkra 285 mazowieckie mławski Radzanów _ OSN Wkra 286 mazowieckie mławski Strzegowo _ OSN Wkra 287 mazowieckie ostrołęcki Czerwin _ mazowieckie ostrołęcki Czerwin _ mazowieckie ostrołęcki Czerwin _ mazowieckie ostrołęcki Czerwin _ mazowieckie ostrołęcki Czerwin _ mazowieckie ostrołęcki Czerwin _ mazowieckie ostrołęcki Goworowo _ mazowieckie ostrołęcki Goworowo _ mazowieckie ostrołęcki Goworowo _ mazowieckie ostrowski Andrzejewo _ mazowieckie ostrowski Andrzejewo _ mazowieckie ostrowski Andrzejewo _ mazowieckie ostrowski Andrzejewo _ mazowieckie ostrowski Andrzejewo _ mazowieckie ostrowski Boguty-Pianki _ mazowieckie ostrowski Boguty-Pianki _ mazowieckie ostrowski Boguty-Pianki _ mazowieckie ostrowski Nur _2.0022

13 305 mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Wąsewo _ mazowieckie ostrowski Wąsewo _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _2.0038

14 326 mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _2.0025

15 347 mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Brudzeń DuŜy _ mazowieckie płocki Brudzeń DuŜy _ mazowieckie płocki Brudzeń DuŜy _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 367 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 368 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _5.0012

16 369 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 371 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 372 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 375 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 379 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 380 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 386 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 387 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Gąbin - obszar wiejski _ OSN Skrwa Lewa 389 mazowieckie płocki Gąbin - obszar wiejski _ OSN Bzura 390 mazowieckie płocki Gąbin - obszar wiejski _ OSN Skrwa Lewa 391 mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _2.0009

17 395 mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _2.0023

18 416 mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Staroźreby _ OSN Wkra 418 mazowieckie płoński Baboszewo _ OSN Wkra 419 mazowieckie płoński Baboszewo _ OSN Wkra 420 mazowieckie płoński Baboszewo _ OSN Wkra 421 mazowieckie płoński Baboszewo _ OSN Wkra 422 mazowieckie płoński Baboszewo _ OSN Wkra 423 mazowieckie płoński Baboszewo _ OSN Wkra 424 mazowieckie płoński Baboszewo _ OSN Wkra 425 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 426 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 427 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 428 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 429 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 430 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 431 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 432 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 433 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 434 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 435 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 436 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 437 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 438 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 439 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 440 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 441 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 442 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 443 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 444 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 445 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 446 mazowieckie płoński Sochocin _ OSN Wkra 447 mazowieckie pruszkowski Pruszków _ OSN Bzura 448 mazowieckie pruszkowski Pruszków _ OSN Bzura 449 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 450 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 451 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 452 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura

19 453 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 454 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 455 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 456 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 457 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 458 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 459 mazowieckie przasnyski Czernice Borowe _ mazowieckie przasnyski Czernice Borowe _ mazowieckie przasnyski Czernice Borowe _ mazowieckie przasnyski Krasne _ mazowieckie przasnyski Krasne _ mazowieckie przasnyski Krasne _ mazowieckie przasnyski Krasne _ mazowieckie przasnyski Krasne _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _2.0017

20 474 mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie pułtuski Gzy _ OSN Wkra 488 mazowieckie pułtuski Gzy _ OSN Wkra 489 mazowieckie pułtuski Gzy _ OSN Wkra 490 mazowieckie pułtuski Gzy _ OSN Wkra 491 mazowieckie pułtuski Gzy _ OSN Wkra 492 mazowieckie pułtuski Gzy _ mazowieckie pułtuski Pokrzywnica _ OSN Niestępówka 494 mazowieckie pułtuski Pokrzywnica _ OSN Niestępówka 495 mazowieckie pułtuski Pokrzywnica _ OSN Niestępówka 496 mazowieckie pułtuski Pokrzywnica _ OSN Niestępówka 497 mazowieckie pułtuski Pokrzywnica _ OSN Niestępówka 498 mazowieckie pułtuski Pułtusk - obszar wiejski _ mazowieckie pułtuski Pułtusk - obszar wiejski _5.0004

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy:

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: L. p. Powiat Gmina Rodzaj gminy 1 białobrzeski Stromiec wiejska 2 białobrzeski Radzanów wiejska 3 białobrzeski Stara Błotnica wiejska 4 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

Sucha (136) Białobrzegi białobrzeski Pompa pożarnicza 8 280,00

Sucha (136) Białobrzegi białobrzeski Pompa pożarnicza 8 280,00 Załącznik do Uchwały Nr 162/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na 2016 r. Pomoc finansowa Lp. OSP Gmina Powiat Przedmiot dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim. (według rozdzielnika)

Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim. (według rozdzielnika) Warszawa, 10 czerwca 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI BW-I.020.22.2013.KJ Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim (według rozdzielnika)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty.

Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty. Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty. L. p. Powiat Gmina Data wyłączenia Rodzaj gminy 1 białobrzeski Białobrzegi 2013-03-19 miejsko - wiejska

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie mazowieckich gmin według wysokości środków niewykorzystanych na wydatki w 2007 roku

Pozycjonowanie mazowieckich gmin według wysokości środków niewykorzystanych na wydatki w 2007 roku 1 Błonie warszawski zachodni 25579772,69 31550663,88 2 Piaseczno piaseczyński 25228667,48 267970950,62 3 Sochaczew (gm.m.) sochaczewski 24258551,49 63354715,08 4 Łomianki warszawski zachodni 21104887,21

Bardziej szczegółowo

Gradacja mazowieckich gmin według udziału subwencji ogólnej z budżetu państwa w dochodach ogółem za 2007 rok

Gradacja mazowieckich gmin według udziału subwencji ogólnej z budżetu państwa w dochodach ogółem za 2007 rok subwencji ogólnej z w za 2007 rok ogółem 1 Lipsko lipski 71,20 6943858,00 9753115,17 2 Lutocin żuromiński 57,66 5592505,00 9699040,87 3 Miastków Kościelny garwoliński 57,01 6323419,00 11090826,07 4 Czarnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy:

Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy: Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy: L. p. Powiat Gmina Data wyłączenia Rodzaj gminy 1 białobrzeski Białobrzegi 2013-03-19 miejsko - wiejska 2 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo Baboszewo Baranowo Baranów Belsk Duży Białobrzegi - miasto Białobrzegi - obszar wiejski Bielany Bielsk Bieżuń - miasto

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa mazowieckiego

Ranking gmin województwa mazowieckiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Gminy: Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna

Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Gminy: Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna 140102 2 Radzanów 140103 2 Stara Błotnica 140104 2 Stromiec

Bardziej szczegółowo

Partnerzy projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki

Partnerzy projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki Partnerzy projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

LICZBA RADNYCH Wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego w wyborach w 2014 r.

LICZBA RADNYCH Wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego w wyborach w 2014 r. Sejmik 1 Sejmik województwa mazowieckiego 51 Rady Powiatów Nazwa powiatu 1 powiat białobrzeski 15 R 2 powiat ciechanowski 21 C 3 powiat garwoliński 23 S 4 powiat gostyniński 17 P 5 powiat grodziski 21

Bardziej szczegółowo

GMINA. Liczba wniosków o świadczenie wychowawcze. Udział wydanych decyzji w stosunku do

GMINA. Liczba wniosków o świadczenie wychowawcze. Udział wydanych decyzji w stosunku do GMINA Liczba wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych w okresie od 1.08.2017 r. do 6.10.2017 r. Liczba wydanych decyzji w okresie od 1.08.2017 r. do 6.10.2017 r. Udział wydanych decyzji w stosunku

Bardziej szczegółowo

Porównanie wskaźnika G (dochody podatkowe na mieszkańca) mazowieckich gmin za lata Załącznik Nr 49

Porównanie wskaźnika G (dochody podatkowe na mieszkańca) mazowieckich gmin za lata Załącznik Nr 49 Wskaźnik G Wskaźnik G Wskaźnik G 1 Białobrzegi białobrzeski 10 323 8 570 123,69 830,20 10 394 10 224 031,03 983,65 10 472 10 320 919,52 985,57 2 Promna białobrzeski 5 608 3 112 683,99 555,04 5 628 4 009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych Odsetek zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dane za I kwartał 2016 Kwota wypłaconych świadczeń pomniejszona o odzyskane nienależnie pobrane świadczenia Kwoty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 80 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 3 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 3 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 80 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 193

Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 193 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia Wykazu spółek wodnych i związków

Bardziej szczegółowo

Gradacja mazowieckich gmin według wskaźnika:

Gradacja mazowieckich gmin według wskaźnika: udział sumy w dochodach ogółem za 2009 rok w - wykonanie (w (w (kol. 5+6) (wykonanie) (w 1 Lesznowola piaseczyoski 87,40 58 128 931,67 13 274 890,00 71 403 821,67 81 699 692,58 2 Teresin sochaczewski 87,21

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od 18.10.2015 r. godz. 8.00 do 19.10.2015 r. do godz. 8.00 poniedziałek, 19.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Wolka Brzózka(pow. radomski)-

Bardziej szczegółowo

V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e

V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e C z ę ś ć V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e Poz. 1. Powiat białobrzeski z siedzibą władz w Białobrzegach Białobrzegi Promna Radzanów Stara Błotnica Stromiec Wyśmierzyce Poz. 2. Powiat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.3 Struktura demograficzna. 1.3.1 Krótka charakterystyka ogólna

Załącznik nr 2. 1.3 Struktura demograficzna. 1.3.1 Krótka charakterystyka ogólna Załącznik nr 2 1.3 Struktura demograficzna 1.3.1 Krótka charakterystyka ogólna Zaludnienie: W województwie mazowieckim żyje 5242 911 osób, co stanowi 13,73 % mieszkańców Polski. Pod względem zaludnienia

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo mazowieckie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo mazowieckie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka m.st. Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego 89 629 2 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA

PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA Zbierając od uczestników dane dotyczące miejsca zamieszkania, należy mieć na uwadze, iż w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

Wykaz asortymentowo - ilościowy rejon ciechanowski załącznik nr 1. Ilość szacunkowa zamówienia. Cena jednostkowa netto (w zł) RAZEM Razem

Wykaz asortymentowo - ilościowy rejon ciechanowski załącznik nr 1. Ilość szacunkowa zamówienia. Cena jednostkowa netto (w zł) RAZEM Razem asortymentowo - ilościowy rejon ciechanowski załącznik nr 3 4 5 6 7 8 9 0 PP Opinogóra ul. Krasińskiego 3 pow. Ciechanowski Litr 300 3 4 KPP Pułtusk ul. Rynek 3 KPP Przasnysz ul. Świerkowa 5 KPP Maków

Bardziej szczegółowo

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Ciepielów brak Zwoleń Policzna od 1 do 5 Zwoleń Przyłęk

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowosci wydawniczych w 2014 r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowosci wydawniczych w 2014 r. Propozycja podziału dotacji na zakup nowosci wydawniczych w 2014 r. Województwo Mazowieckie data: 06.06.2014 r. L.p. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Dotacja ogółem 1 2 3 4 W tym minimum 1/3 na publikacje

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego od 1 lipca 2012 r.

MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego od 1 lipca 2012 r. MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE RZECZNIK PRASOWY WOJEWODY MAZOWIECKIEGO tel: 22 695 62 72, 695 60 63 fax: 22 695 62 50 e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony

Bardziej szczegółowo

data publikacji [RRRR-MM-DD] Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 chronionego krajobrazu na terenie województwa

data publikacji [RRRR-MM-DD] Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 chronionego krajobrazu na terenie województwa WPN Warszawa WSTI Siedlce WSTI Ostrołęka WSTI Ciechanów WSTII Radom WSTII Płock utworzenia / 1 1 1997.10.01. Rozporządzenie Wojewody ego z dnia 29 1997.09.16. 148 409,1 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody z dnia

Bardziej szczegółowo

Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do zarządzania oświatą

Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do zarządzania oświatą Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do L.P. NAZWA URZĘDU ULICA KOD I MIEJSCOWOŚĆ 1 Urząd Gminy Andrzejewo

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

L.P MIASTO/GMINA TYP JEDNOSTKI ULICA I NUMER KOD MIASTO/GMINA ADRES E-MAIL TELEFON. 1 białobrzeski

L.P MIASTO/GMINA TYP JEDNOSTKI ULICA I NUMER KOD MIASTO/GMINA ADRES E-MAIL TELEFON. 1 białobrzeski L.P MIASTO/GMINA TYP JEDNOSTKI ULICA I NUMER KOD MIASTO/GMINA ADRES E-MAIL TELEFON 1 białobrzeski r 1 Białobrzegi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Reymonta 11 26-800 Białobrzegi mgops@bialobrzegi.pl

Bardziej szczegółowo

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie Załącznik Zestawienie zatwierdzonych projektów pozakonkursowych dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania PO WER 2014-2020. Lp. Instytucja organizująca konkurs / Instytucja

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu. PilotaŜowe projekty. śabia Wola i Osieck

Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu. PilotaŜowe projekty. śabia Wola i Osieck Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu PilotaŜowe projekty śabia Wola i Osieck Cele projektu zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu wszystkim podmiotom gospodarczym oraz mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INICJATYW OŚWIATOWYCH "MAŁA OJCZYZNA"

STOWARZYSZENIE INICJATYW OŚWIATOWYCH MAŁA OJCZYZNA Dotyczy konkursu nr:rpma.10.01.01-ip-14-031/16 Załącznik nr 13b do Regulaminu funkcjonowania KOP Lista pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej/podlegających środkowi odwoławczemu*

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 280/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 280/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 280/2015 za okres od 07.10.2015 r. godz. 8.00 do 08.10.2015 r. do godz. 8.00 czwartek, 08.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Raciąż (powiat płoński) zderzenie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza organizacji pozarządowych na Mazowszu

Diagnoza organizacji pozarządowych na Mazowszu Diagnoza organizacji pozarządowych na Mazowszu Kwiecień maj 2011 roku Diagnoza powstała w ramach projektu Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji Projekt współfinansowany jest ze środków

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Parafiach Diecezji Płockiej 2015-2016 ROK 2015 1. DEKANAT PUŁTUSK

TERMINARZ Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Parafiach Diecezji Płockiej 2015-2016 ROK 2015 1. DEKANAT PUŁTUSK TERMINARZ Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Parafiach Diecezji Płockiej 2015-2016 ROK 2015 1. DEKANAT PUŁTUSK 1. 20.06.2015 r. Sobota Pułtusk, św. Mateusz Powitanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Bardziej szczegółowo

Lista partnerów. ul. Kościuszki 30

Lista partnerów. ul. Kościuszki 30 Załącznik nr 2 do OPZ i umowy GW-7.ZP.U.272.18.2014.MK Lista partnerów Wykaz lokalizacji i dostaw w projekcie EA 1. Partnerzy szczebla powiatowego Lp. Urząd Adres Kod pocztowy 1 Starostwo Powiatowe w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci przewidziani do do dofinansowania w 2011r. Lista uchwalona przez Sejmik. Beneficjenci przyjęci

Beneficjenci przewidziani do do dofinansowania w 2011r. Lista uchwalona przez Sejmik. Beneficjenci przyjęci Ip- beneficjent powiat lokalizacja nazwa zadania w 2011r. Lista 1 Gmina Wyśmierzyce białobrzeski Kostrzyn 80, dz. nr 792, 793, 26-811 Wyśmierzyce 2 Gmina Ciechanów ciechanowski Gumowo 6, dz. nr 489/2,

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 7 grudnia 2015 r. KOMUNIKAT CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ. ZBIÓRKI CARITAS Stan na dzień 01. 12. 2015r.

OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 7 grudnia 2015 r. KOMUNIKAT CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ. ZBIÓRKI CARITAS Stan na dzień 01. 12. 2015r. OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 37/2015 Płock dnia 7 grudnia 2015 r. 150 KOMUNIKAT CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ ZBIÓRKI CARITAS Stan na dzień 01. 12. 2015r. L.P. PARAFIA JAŁ. WIELKOPOSTNA (SKARBONKI 2015)

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 273/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 273/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 273/2015 za okres od 30.09.2015 r. godz. 8.00 do 01.10.2015 r. do godz. 8.00 czwartek, 01.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Błonie (pow. warszawski zachodni)

Bardziej szczegółowo

2 białobrzeski Białobrzegi OSP Stawiszyn białobrzeski Białobrzegi OSP Sucha tel białobrzeski Promna OSP Olszamy 1 1

2 białobrzeski Białobrzegi OSP Stawiszyn białobrzeski Białobrzegi OSP Sucha tel białobrzeski Promna OSP Olszamy 1 1 Wykaz VI - Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu województwa mazowieckiego współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Lp. Powiat/Miasto Gmina Nazwa jednostki Adres i

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2634 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Olsztyn, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2634 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2634 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 10 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego 1) Grupa D : kadra kierownicza szczebla wojewódzkiego tj.: - kierownicy /ich zastępcy/ komórek organizacyjnych Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

Opis kryteriów strategicznych. d la działa ń w ramach Priorytetów I -VII. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Opis kryteriów strategicznych. d la działa ń w ramach Priorytetów I -VII. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Opis kryteriów strategicznych d la działa ń w ramach Priorytetów I -VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 1 Lp. Kryterium Składowe oceny Opis warunków kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Aktualna Maksymalna suma ze średniej trzech ocen EFRR w PLN. Procent maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Suma ze średniej trzech ocen po

Aktualna Maksymalna suma ze średniej trzech ocen EFRR w PLN. Procent maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Suma ze średniej trzech ocen po Załącznik do uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem y wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 284/2015 za okres od 11.10.2015 r. godz. 8.00 do 12.10.2015 r. do godz. 8.00. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 284/2015 za okres od 11.10.2015 r. godz. 8.00 do 12.10.2015 r. do godz. 8.00. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 284/2015 za okres od 11.10.2015 r. godz. 8.00 do 12.10.2015 r. do godz. 8.00 poniedziałek, 12.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Zielonka Nowa (powiat

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do karty rowerowej Wychowanie komunikacyjne Dzień/Dni Bezpieczeństwa Szkolna tablica BRD. Miasta/Powiatu/Gminy Bank odblasków

Przygotowanie do karty rowerowej Wychowanie komunikacyjne Dzień/Dni Bezpieczeństwa Szkolna tablica BRD. Miasta/Powiatu/Gminy Bank odblasków LP Nazwa instytucji Miasto/miejscowość Powiat Osoba prywatna Organizacja pozarządowa Władze lokalne/administracja publiczna Szkoła/Uczelnia/Placówka oświatowa Towarzystwo ubezpieczeń inne Edukacja/Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego 1) Grupa D : kadra kierownicza szczebla wojewódzkiego odpowiedzialna za wykonywanie zadań obronnych tj.: - kierownicy

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE (bez miasta Płock i powiatu płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego) I. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Podpis wykonawcy. Zadanie nr 1. Powiat białobrzeski - KPP Białobrzegi. Łączny koszt wykonania usługi za dany okres (netto) Nazwa jednostki

Podpis wykonawcy. Zadanie nr 1. Powiat białobrzeski - KPP Białobrzegi. Łączny koszt wykonania usługi za dany okres (netto) Nazwa jednostki Zadanie nr 1 Powiat białobrzeski - KPP Białobrzegi KPP Białobrzegi, ul. śeromskiego 23 5500 litrów 1 raz *Aktualna umowa waŝna do dnia 10.08.2011r. Zadanie nr 2 Powiat ciechanowski PP Glinojeck PP Glinojeck,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015 1 1 SP 4 Radom Radom Radom 11 15 7 11 8 0,5 6 58,5 2 2 SP 6 Płock Płock Płock 15 8 7 13 13 56 3 3 SP Olszewo Borki Ostrołęka Ziemski Ostrołęka 0,5 13 5 9 7 8 42,5 4 4 SP 204 Warszawa Warszawa Warszawa

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015 1 1 SP 4 Radom Radom Radom 11 15 7 11 8 0,5 6 58,5 2 2 SP 6 Płock Płock Płock 15 8 7 13 13 56 3 3 SP Olszewo Borki Ostrołęka Ziemski Ostrołęka 0,5 13 5 9 7 8 42,5 4 4 SP 204 Warszawa Warszawa Warszawa

Bardziej szczegółowo

Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności

Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności Barbara Rakowska, Witold Rakowski Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego... Rocznik Żyrardowski 285 tom VI Barbara Rakowska, Witold Rakowski Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 257/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 257/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 257/2015 za okres od 14.09.2015 r. godz. 8.00 do 15.09.2015 r. do godz. 8.00 wtorek, 15.09.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Radom zderzenie 2 autobusów, 2 osoby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 22/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 22/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 8835 ROZPORZĄDZENIE NR 22/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 28 października 2015

Bardziej szczegółowo

19 MARCA 2013 ROKU BĄDŹ GOTOWY NA ODBIÓR CYFROWY!

19 MARCA 2013 ROKU BĄDŹ GOTOWY NA ODBIÓR CYFROWY! 19 MARCA 2013 ROKU BĄDŹ GOTOWY NA ODBIÓR CYFROWY! Już 19 marca 2013 roku na terenie Państwa gminy wyłączony zostanie sygnał analogowy telewizji. Rozpocznie się nadawanie naziemnej telewizji cyfrowej, z

Bardziej szczegółowo

Zał cznik - Rozdzielnik wykaz miejsc dostaw (województwo mazowieckie)

Zał cznik - Rozdzielnik wykaz miejsc dostaw (województwo mazowieckie) Załącznik - Rozdzielnik wykaz miejsc dostaw (województwo mazowieckie) Lp Nazwa UP kod Miejscowość adres nr telefonu 1. Andrzejewo UP 07-305 Andrzejewo ul. Wysocka 1 A 86-271-70-01 2. Baboszewo UP 09-130

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 2262 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

TERYT miejsca stacjonowania. Numer księgi rejestrowej ZOZ 1 2 3a 3b 4 5 6 7 8a 8b 8c 1,0 0,0 1465108401 01-01 001

TERYT miejsca stacjonowania. Numer księgi rejestrowej ZOZ 1 2 3a 3b 4 5 6 7 8a 8b 8c 1,0 0,0 1465108401 01-01 001 Załącznik nr 9 Tabela 8: Zespoły Ratownictwa Medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 1 lipca 2012r. Numer rejonu operacyjnego Nazwa i opis (powiat, miasto, gmina)

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Miejscowość Ulica. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Garwolin Aleja Legionów nr 11 11,14

Nazwa szkoły Miejscowość Ulica. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Garwolin Aleja Legionów nr 11 11,14 ciechanowski Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ciechanowie Ciechanów Sienkiewicza 13 21,00 garwoliński Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Szkoła Podstawowa Specjalna

Bardziej szczegółowo

telefon, faks, adres e-mail tel. 48 360 02 24 fax: 48 360 02 24 pcpr2@bialobrzegipowiat.pl tel./fax. 23 672 52 16, pcpr_ciech@ciechanow.powiat.

telefon, faks, adres e-mail tel. 48 360 02 24 fax: 48 360 02 24 pcpr2@bialobrzegipowiat.pl tel./fax. 23 672 52 16, pcpr_ciech@ciechanow.powiat. Realizacja zadań na szczeblu powiatu z zakresu systemu pieczy - jako organizator ) pieczy w 1 białobrzeski 2 ciechanowski 3 garwoliński ul. Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi ul. 17 Stycznia 7 06-400

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD. Adres zarządu. ul. Grochowska 259a Warszawa 03-844

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD. Adres zarządu. ul. Grochowska 259a Warszawa 03-844 ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD Lp Powiat Imię i Nazwisko prezesa/ przewodniczącego Adres zarządu Warszawski: 1. Warszawa-Bemowo Piotr Rezmer ul. Synów Pułku 2 Warszawa 01-354

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 270/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 270/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 270/2015 za okres od 27.09.2015 r. godz. 8.00 do 28.09.2015 r. do godz. 8.00 poniedziałek, 28.09.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. m. Kąty Czernickie-(pow. wołomiński)-

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej kontynuuje

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej kontynuuje POKL na Mazowszu działania pomocy społecznej MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPO ECZNEJ REALIZACJA PROJEKTU RAZEM DLA MAZOWSZA EDUKACJA W DZIA ANIU Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej kontynuuje w bieżącym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 274/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 274/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 274/2015 za okres od 01.10.2015 r. godz. 8.00 do 02.10.2015 r. do godz. 8.00 piątek, 02.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. m. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO A N A L I Z A STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA OBSZARZE KWP ZS.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO A N A L I Z A STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA OBSZARZE KWP ZS. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO A N A L I Z A STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA OBSZARZE KWP ZS. W RADOMIU w roku 2013. Radom, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

31. Parafia Czerwińsk ( ) Parafia Czernice ( ) Parafia Duninów ( )

31. Parafia Czerwińsk ( ) Parafia Czernice ( ) Parafia Duninów ( ) 42 Spis treści Wstęp... 3 1. Parafia Andrzejewo (1783-1785)... 5 2. Parafia Augustów (1645-1857)... 5 3. Parafia Baboszewo (1855-1892r.)... 5 4. Parafia Barcice (1382-1903)... 5 5. Parafia Biała (1618-1877)...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach. Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach. Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej Załącznik nr 4 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

nr. Liga Gospodarz Goście Boisko Data Godz. Sędzia Główny Asystenci Obserwator / Techniczny Uwagi Warszawa

nr. Liga Gospodarz Goście Boisko Data Godz. Sędzia Główny Asystenci Obserwator / Techniczny Uwagi Warszawa Komunikat obsady WS C - O OZPN, sezon 2017 / 2018 Termin: 20-.2017 Jeżeli sędzia nie może jechać na zawody, to w ciągu 24h od ukazania się obsady na stronie www.ws.coozpn.pl musi telefonicznie lub mailowo

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

fizycznochemiczna ogólna ostrowski III NON NON 3 Brok Mały Andrzejewo 11,7 Andrzejewo ostrowski nie badano

fizycznochemiczna ogólna ostrowski III NON NON 3 Brok Mały Andrzejewo 11,7 Andrzejewo ostrowski nie badano Zestawienie jakości wód płynących objętych monitoringiem podstawowym i regionalnym w województwie mazowieckim w u 2000 w porównaniu z ostatnim okresem badawczym 1 B Zaręby Kościelne 27,6 Zaręby Kościelne

Bardziej szczegółowo

Analiza budżetów gmin oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego według stanu na r.

Analiza budżetów gmin oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego według stanu na r. 2008 Analiza budżetów gmin oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego WYDZIAŁ ANALIZ I ZARZĄDZANIA DŁUGIEM DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 197/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 197/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 197/2015 za okres od 16.07.2015 r. godz. 8.00 do 17.07.2015 r. do godz. 8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Warszawa koperta z białym proszkiem w siedzibie Komendy

Bardziej szczegółowo

Zakres badań wód powierzchniowych płynących województwie mazowieckim w 2000 roku w ramach monitoringu podstawowego i regionalnego ZLEWNIA NARWI

Zakres badań wód powierzchniowych płynących województwie mazowieckim w 2000 roku w ramach monitoringu podstawowego i regionalnego ZLEWNIA NARWI Zakres wód powierzchniowych płynących województwie mazowieckim w 2000 roku w ramach monitoringu podstawowego i regionalnego ZLEWNIA NARWI 81. N A R E W Laskowiec Laskowiec 158,1 82. N A R E W 147,4 83.

Bardziej szczegółowo

wyniki z ostatniego badania sprzed roku 2001 fizyczno- ostrowski III NON NON ostrowski III NON NON zawiesina og III NON NON zawiesina og.

wyniki z ostatniego badania sprzed roku 2001 fizyczno- ostrowski III NON NON ostrowski III NON NON zawiesina og III NON NON zawiesina og. Zestawienie jakości wód płynących objętych monitoringiem podstawowym i regionalnym w województwie mazowieckim w roku 2001 w porównaniu z ostatnim okresem badawczym 1 Brok Zaręby Kościelne 27,6 decydujące

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 264/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 264/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 264/2015 za okres od 21.09.2015 r. godz. 8.00 do 22.09.2015 r. do godz. 8.00 wtorek, 22.09.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Sulejówek (pow. miński) wypadek drogowy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 266/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 266/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 266/2015 za okres od 23.09.2015 r. godz. 8.00 do 24.09.2015 r. do godz. 8.00 czwartek, 24.09.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Warszawa protest strażaków przed

Bardziej szczegółowo

Badania lekarskie kandydatów na studia

Badania lekarskie kandydatów na studia Badania lekarskie kandydatów na studia Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia do Uczelni zaświadczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. spr Nr 70/07 Zamawiający

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. spr Nr 70/07 Zamawiający Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. spr Nr 70/07 Zamawiający KWP zs. w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59 Radom Tryb postępowania Przetarg nieograniczony Osoby upowaŝnione do kontaktów Leszek Jaczyński

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZY HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH. Termin Gmina Adres Nazwa placówki Adresaci Tematyka spotkania. ZADANIA PLANOWANE II PÓŁROCZE 2006r.

ZBIORCZY HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH. Termin Gmina Adres Nazwa placówki Adresaci Tematyka spotkania. ZADANIA PLANOWANE II PÓŁROCZE 2006r. Załącznik 2 ZBIORCZY HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH Mobilne Centrum informacji Zawodowej Termin Gmina Adres Nazwa placówki Adresaci Tematyka spotkania ZADANIA PLANOWANE II PÓŁROCZE 2006r. MAZOWIECKA WK

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Delegatura w Radomiu Delegatura w Radomiu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 696 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 696 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 sierpnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 696 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 sierpnia 2013 r. o zmianie wykazu wymogów

Bardziej szczegółowo

Warszawa Nazwa Adres Telefon Przychodnie przy Politechnice Warszawskiej ul. Waryńskiego 10a

Warszawa Nazwa Adres Telefon Przychodnie przy Politechnice Warszawskiej ul. Waryńskiego 10a Badania lekarskie kandydatów na studia Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia do Uczelni zaświadczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia

Bardziej szczegółowo