Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zarządza się, co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zarządza się, co następuje:"

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE Nr 4/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wraŝliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie naraŝonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód naleŝy ograniczyć na terenie województwa mazowieckiego Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zarządza się, co następuje: 1. Określa się wody powierzchniowe i podziemne połoŝone na terenie województwa mazowieckiego w granicach obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako wody wraŝliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych wskazane jako jednolite części wód powierzchniowych, zwane dalej JCWP i wody podziemne obszaru zasilania studni: Lp. JCWP (rzeczne) / wody podziemne obszaru zasilania studni kod JCWP 1 Bobrownica PLRW Brok do Siennicy PLRW Brok od Siennicy do ujścia PLRW Brzeźnica PLRW Buczynka PLRW Cetynia od Okna do ujścia PLRW Cetynia od źródeł do Okna PLRW Chroponianka PLRW Dopływ spod OŜarowa Maz. PLRW Dopływ spod Piastowa PLRW Dopływ spod Romatowa PLRW Dopływ spod śmijewka Włościańskiego PLRW Dopływ z Zielonej PLRW Dopływ ze Skarzyna PLRW Karsówka PLRW Krępianka PLRW Luta PLRW Łydynia od Pławnicy do ujścia PLRW Łydynia od źródeł do Pławnicy PLRW Morawka PLRW

2 JCWP (rzeczne) / wody podziemne obszaru zasilania studni kod JCWP 21 Nida PLRW Niestępówka PLRW Nurzec od Siennicy do ujścia PLRW Orz od dopływu z Wiśniewa do ujścia PLRW Orzyc od Ulatówki do ujścia z Węgierką od dopł. z Dzielin PLRW Osetnica od źródeł do dopł. z Bud Kaleńskich, z dopł. z Bud Kaleńskich PLRW Pełta od dopływu z Chełch do ujścia PLRW Pisia od Okrzeszy do ujścia PLRW Pisia Tuczna PLRW Płonka od śurawianki do ujścia PLRW Przysowa PLRW RaciąŜnica od dopływu spod NiedróŜa Starego do Rokitnicy bez PLRW Rokitnicy 33 RaciąŜnica od Rokitnicy do ujścia PLRW Rokitnica od Zimnej Wody do ujścia PLRW Rokitnica od źródeł do Zimnej Wody, z Zimną Wodą PLRW Sierpienica od dopływu spod Drobina do ujścia PLRW Sierpienica od źródeł do dopł. spod Drobina, z dopł. spod Drobina PLRW Skrwa Lewa od dopł. spod Polesia Nowego do Osetnicy, bez Osetnicy PLRW Skrwa Lewa od źródeł do dopływu spod Polesia Nowego PLRW Skrwa od Sierpienicy do ujścia PLRW Sona od dopływu spod Kraszewa do ujścia PLRW Sona od źródeł do dopływu spod Kraszewa PLRW Toczna do ujścia PLRW Utrata od Rokitnicy do ujścia PLRW Utrata od śbikówki do Rokitnicy bez Rokitnicy PLRW Wierzbica PLRW Wkra od Mławki do Łydyni bez Łydyni PLRW Studnia w m. Pniewnik* * wody wraŝliwe wskazane ze względu na przekroczenia w wodach podziemnych Określa się obszary o łącznej powierzchni ha połoŝone na terenie województwa mazowieckiego w obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako szczególnie naraŝone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego, zwane dalej obszarami OSN, z których naleŝy ograniczyć odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód, o których mowa w OSN obejmują obręby geodezyjne określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia.

3 3. PołoŜenie OSN określa mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia. 3. Traci moc: 1) rozporządzenie Nr 1/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wraŝliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie naraŝonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód naleŝy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 49, poz. 1335); 2) rozporządzenie Nr 2/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wraŝliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie naraŝonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód naleŝy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 74, poz oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 2119). 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4 Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 4/2012 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r. Wykaz obrębów ewidencyjnych objętych OSN Lp. 1 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 2 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 3 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 4 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 5 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 6 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 7 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 8 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 9 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 10 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 11 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 12 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 13 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 14 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 15 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 16 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 17 mazowieckie ciechanowski Ciechanów _ OSN Wkra 18 mazowieckie ciechanowski Glinojeck - obszar wiejski _ OSN Wkra 19 mazowieckie ciechanowski Glinojeck - obszar wiejski _ OSN Wkra 20 mazowieckie ciechanowski Glinojeck - obszar wiejski _ OSN Wkra 21 mazowieckie ciechanowski Glinojeck - obszar wiejski _ OSN Wkra 22 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 23 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 24 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 25 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 26 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 27 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 28 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 29 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 30 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 31 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 32 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 33 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra

5 34 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 35 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 36 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 37 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 38 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 39 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 40 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 41 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 42 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 43 mazowieckie ciechanowski Gołymin-Ośrodek _ OSN Wkra 44 mazowieckie ciechanowski Grudusk _ OSN Wkra 45 mazowieckie ciechanowski Grudusk _ OSN Wkra 46 mazowieckie ciechanowski Grudusk _ OSN Wkra 47 mazowieckie ciechanowski Grudusk _ OSN Wkra 48 mazowieckie ciechanowski Grudusk _ OSN Wkra 49 mazowieckie ciechanowski Grudusk _ OSN Wkra 50 mazowieckie ciechanowski Grudusk _ OSN Wkra 51 mazowieckie ciechanowski Ojrzeń _ OSN Wkra 52 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 53 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 54 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 55 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 56 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 57 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 58 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 59 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 60 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 61 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 62 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 63 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 64 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 65 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 66 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 67 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 68 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 69 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 70 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 71 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 72 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 73 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 74 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 75 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 76 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra

6 77 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 78 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 79 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 80 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 81 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 82 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 83 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 84 mazowieckie ciechanowski Opinogóra Górna _ OSN Wkra 85 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 86 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 87 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 88 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 89 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 90 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 91 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 92 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 93 mazowieckie ciechanowski Regimin _ OSN Wkra 94 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 95 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 96 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 97 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 98 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 99 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 100 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 101 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 102 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 103 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 104 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 105 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 106 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 107 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 108 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 109 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 110 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 111 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 112 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 113 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 114 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 115 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 116 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 117 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 118 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 119 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra

7 120 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 121 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 122 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 123 mazowieckie ciechanowski Sońsk _ OSN Wkra 124 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Bzura 125 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Bzura 126 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Bzura 127 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 128 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Bzura 129 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 130 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Bzura 131 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 132 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 133 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 134 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Bzura 135 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 136 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 137 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 138 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 139 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 140 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 141 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 142 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 143 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 144 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 145 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 146 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 147 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 148 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 149 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 150 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 151 mazowieckie gostyniński Gostynin _ OSN Skrwa Lewa 152 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 153 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 154 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 155 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 156 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 157 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 158 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 159 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 160 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 161 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 162 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura

8 163 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 164 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 165 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 166 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 167 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 168 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 169 mazowieckie gostyniński Pacyna _ OSN Bzura 170 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 171 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 172 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 173 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 174 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 175 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 176 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 177 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 178 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 179 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 180 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 181 mazowieckie gostyniński Sanniki _ OSN Bzura 182 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 183 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 184 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 185 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 186 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 187 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 188 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 189 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 190 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 191 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 192 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 193 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 194 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 195 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 196 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 197 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 198 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 199 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 200 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 201 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Skrwa Lewa 202 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 203 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 204 mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny _ OSN Bzura 205 mazowieckie grodziski Milanówek _ OSN Bzura

9 206 mazowieckie grodziski Milanówek _ OSN Bzura 207 mazowieckie grodziski Milanówek _ OSN Bzura 208 mazowieckie grodziski Milanówek _ OSN Bzura 209 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 210 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 211 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 212 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 213 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 214 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 215 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 216 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 217 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 218 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 219 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 220 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 221 mazowieckie grodziski Baranów _ OSN Bzura 222 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 223 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 224 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 225 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 226 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 227 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 228 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 229 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 230 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 231 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 232 mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski _ OSN Bzura 233 mazowieckie lipski Lipsko - obszar wiejski _ OSN Krępianka 234 mazowieckie lipski Lipsko - obszar wiejski _ OSN Krępianka 235 mazowieckie lipski Lipsko - obszar wiejski _ OSN Krępianka 236 mazowieckie lipski Lipsko - obszar wiejski _ OSN Krępianka 237 mazowieckie lipski Lipsko - obszar wiejski _ OSN Krępianka

10 238 mazowieckie lipski Lipsko - obszar wiejski _ OSN Krępianka 239 mazowieckie lipski Sienno _ OSN Krępianka 240 mazowieckie lipski Solec nad Wisłą _ OSN Krępianka 241 mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Łosice - obszar wiejski _ mazowieckie łosicki Olszanka _ mazowieckie łosicki Olszanka _ mazowieckie makowski Maków Mazowiecki _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _2.0014

11 261 mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Karniewo _ mazowieckie makowski Krasnosielc _ mazowieckie makowski Krasnosielc _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Płoniawy-Bramura _ mazowieckie makowski Szelków _ mazowieckie makowski Szelków _ mazowieckie makowski Szelków _ mazowieckie makowski Szelków _ mazowieckie makowski Szelków _ mazowieckie makowski Szelków _2.0023

12 282 mazowieckie makowski Szelków _ mazowieckie mławski Radzanów _ OSN Wkra 284 mazowieckie mławski Radzanów _ OSN Wkra 285 mazowieckie mławski Radzanów _ OSN Wkra 286 mazowieckie mławski Strzegowo _ OSN Wkra 287 mazowieckie ostrołęcki Czerwin _ mazowieckie ostrołęcki Czerwin _ mazowieckie ostrołęcki Czerwin _ mazowieckie ostrołęcki Czerwin _ mazowieckie ostrołęcki Czerwin _ mazowieckie ostrołęcki Czerwin _ mazowieckie ostrołęcki Goworowo _ mazowieckie ostrołęcki Goworowo _ mazowieckie ostrołęcki Goworowo _ mazowieckie ostrowski Andrzejewo _ mazowieckie ostrowski Andrzejewo _ mazowieckie ostrowski Andrzejewo _ mazowieckie ostrowski Andrzejewo _ mazowieckie ostrowski Andrzejewo _ mazowieckie ostrowski Boguty-Pianki _ mazowieckie ostrowski Boguty-Pianki _ mazowieckie ostrowski Boguty-Pianki _ mazowieckie ostrowski Nur _2.0022

13 305 mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie _ mazowieckie ostrowski Wąsewo _ mazowieckie ostrowski Wąsewo _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _2.0038

14 326 mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _2.0025

15 347 mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Bielsk _ mazowieckie płocki Brudzeń DuŜy _ mazowieckie płocki Brudzeń DuŜy _ mazowieckie płocki Brudzeń DuŜy _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 367 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 368 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _5.0012

16 369 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 371 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 372 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 375 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 379 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 380 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 386 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ OSN Wkra 387 mazowieckie płocki Drobin - obszar wiejski _ mazowieckie płocki Gąbin - obszar wiejski _ OSN Skrwa Lewa 389 mazowieckie płocki Gąbin - obszar wiejski _ OSN Bzura 390 mazowieckie płocki Gąbin - obszar wiejski _ OSN Skrwa Lewa 391 mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _2.0009

17 395 mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Radzanowo _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Stara Biała _2.0023

18 416 mazowieckie płocki Stara Biała _ mazowieckie płocki Staroźreby _ OSN Wkra 418 mazowieckie płoński Baboszewo _ OSN Wkra 419 mazowieckie płoński Baboszewo _ OSN Wkra 420 mazowieckie płoński Baboszewo _ OSN Wkra 421 mazowieckie płoński Baboszewo _ OSN Wkra 422 mazowieckie płoński Baboszewo _ OSN Wkra 423 mazowieckie płoński Baboszewo _ OSN Wkra 424 mazowieckie płoński Baboszewo _ OSN Wkra 425 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 426 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 427 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 428 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 429 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 430 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 431 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 432 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 433 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 434 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 435 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 436 mazowieckie płoński Płońsk _ OSN Wkra 437 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 438 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 439 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 440 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 441 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 442 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 443 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 444 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 445 mazowieckie płoński RaciąŜ _ OSN Wkra 446 mazowieckie płoński Sochocin _ OSN Wkra 447 mazowieckie pruszkowski Pruszków _ OSN Bzura 448 mazowieckie pruszkowski Pruszków _ OSN Bzura 449 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 450 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 451 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 452 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura

19 453 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 454 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 455 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 456 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 457 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 458 mazowieckie pruszkowski Brwinów - obszar wiejski _ OSN Bzura 459 mazowieckie przasnyski Czernice Borowe _ mazowieckie przasnyski Czernice Borowe _ mazowieckie przasnyski Czernice Borowe _ mazowieckie przasnyski Krasne _ mazowieckie przasnyski Krasne _ mazowieckie przasnyski Krasne _ mazowieckie przasnyski Krasne _ mazowieckie przasnyski Krasne _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _2.0017

20 474 mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie przasnyski Przasnysz _ mazowieckie pułtuski Gzy _ OSN Wkra 488 mazowieckie pułtuski Gzy _ OSN Wkra 489 mazowieckie pułtuski Gzy _ OSN Wkra 490 mazowieckie pułtuski Gzy _ OSN Wkra 491 mazowieckie pułtuski Gzy _ OSN Wkra 492 mazowieckie pułtuski Gzy _ mazowieckie pułtuski Pokrzywnica _ OSN Niestępówka 494 mazowieckie pułtuski Pokrzywnica _ OSN Niestępówka 495 mazowieckie pułtuski Pokrzywnica _ OSN Niestępówka 496 mazowieckie pułtuski Pokrzywnica _ OSN Niestępówka 497 mazowieckie pułtuski Pokrzywnica _ OSN Niestępówka 498 mazowieckie pułtuski Pułtusk - obszar wiejski _ mazowieckie pułtuski Pułtusk - obszar wiejski _5.0004

Stan aktualności studiów uwarunkowań

Stan aktualności studiów uwarunkowań MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim Warszawa 2015 Opracowanie MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 UCHWAŁA Nr 212/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3157 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3157 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3157 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 13 września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin - Osówka

Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin - Osówka 1 Miasto Piastów 2 Raszyn 3 Zwoleński 4 Winnica Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju poprzez przebudowę ul. Orła Białego w Piastowie jako drogi gminnej o numerze 310467W łączącej sieć dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Lucyna Nowak zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych

i Rynku Pracy Lucyna Nowak zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic Surveys and Labour Market Department Kierujący Supervisor Lucyna Nowak zastępca

Bardziej szczegółowo

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

(zatwierdzam) Warszawa, 3 lipca 2013 r. Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

(zatwierdzam) Warszawa, 3 lipca 2013 r. Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej

Bardziej szczegółowo

ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38

ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38 ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38 10 PRZEDMOWA Niniejsza publikacja Wykaz identyfikatorów

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 UCHWAŁA Nr XLVIII/1303/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Plan akcji krwiodawstwa

Plan akcji krwiodawstwa Plan akcji Termin akcji Miejsce akcji 2015.08.13 Żyrardów pl. Jana Pawła II 9.00-13.00 Piastów ul. Tysiąclecia 1 - przy MOSiR 9.00-13.00 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 66 - CARITAS 11.00-16.00 2015.08.14

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ ul. Swojczycka 38 +48 71 369 980 3 +48 71 372 887 8 51-501 Wrocław sekretariat@il.wroc.pl KOMPENDIUM WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 88 Poznañ, dnia 14 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: ROZPORZ DZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ DU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE 1831 nr 10/2004 z dnia 20 maja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 stycznia 2010 r. wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 stycznia 2010 r. wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Dziennik Ustaw Nr 16 1246 Poz. 87 87 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Na podstawie art. 222 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie ponadregionalnych i regionalnych ośrodków rozwoju oraz policentrycznej sieci osadniczej w subregionie płockim

Kształtowanie ponadregionalnych i regionalnych ośrodków rozwoju oraz policentrycznej sieci osadniczej w subregionie płockim I SSN18966322 Mazowi ecki ebi uropl anowani aregi onal nego Mazows ze Anali zyistudi a 1 9 Ks z t ał t owani eponadr e gi onal nyc h ir e gi onal nyc hoś r odków r oz woj u or azpol i c e nt r yc z ne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą Projekt z dnia 16 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą Na podstawie art. 64 ust. 2d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju

Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju Tytuł Projektu Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju Beneficjent Związek Gmin Regionu Płockiego Numer umowy UDA.RPMA.03.01.00-14-571/08-00 Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH

PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH Załcznik do Uchwały Nr 98/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 roku ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE UDRONIENIA

Bardziej szczegółowo

BAZA ZASOBOWA KRUSZYW NATURALNYCH ŻWIROWO-PIASKOWYCH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI WOBEC PLANOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH

BAZA ZASOBOWA KRUSZYW NATURALNYCH ŻWIROWO-PIASKOWYCH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI WOBEC PLANOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 134 Politechniki Wrocławskiej Nr 134 Studia i Materiały Nr 41 2012 Katarzyna GUZIK, Jarosław SZLUGAJ* kruszywa naturalne żwirowo-piaskowe, baza zasobowa, inwestycje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2005-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2005-2013 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2005-2013 Spis treści: I Obszar i czas planu rozwoju regionalnego...4 II Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdroŝeniem planu...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w ramach realizacji właściwych ów operacyjnych na lata, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 20/2014

Zapytanie ofertowe nr 20/2014 Związek Miast Polskich ul. Robocza 42 61-517 Poznań Poznań, 20 listopada 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 20/2014 Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. efektywności energetycznej - w

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo