VIDOS Server Instrukcja instalacji i obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIDOS Server Instrukcja instalacji i obsługi"

Transkrypt

1 VIDOS Server Instrukcja instalacji i obsługi

2

3 Prawa autorskie Niniejszy dokument jest własnością intelektualną firmy Bosch Security Systems i jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana lub przesyłana do wykorzystania w dowolnym celu, za pomocą jakiejkolwiek metody lub innego sposobu, elektronicznie lub mechanicznie, bez pisemnej zgody firmy Bosch Security Systems. Wydanie: wrzesień 2006 (wersja oprogramowania 1.10) Copyright 2006 Bosch Security Systems Uwaga Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z najlepszą wiedzą i informacje tu zawarte zostały szczegółowo sprawdzone. Tekst instrukcji jest całkowicie poprawny w chwili wydruku. Ze względu na stały rozwój produktu, zawartość niniejszego dokumentu może ulec zmianie bez stosownego ostrzeżenia. Bosch Security Systems nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z błędów lub rozbieżności pomiędzy dokumentem a opisywanym produktem. Znaki towarowe Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w niniejszym dokumencie są traktowane jak zastrzeżone znaki towarowe.

4

5 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 1 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3 Informacje o instrukcji obsługi VIDOS Server Rozdział 2 Instalacja i uruchomienie programu 5 Instalacja Uruchamianie programu Licencja Rozdział 3 Konfigurowanie serwera 9 Koncepcja systemu serwera Konfigurowanie za pomocą programu Configuration Manager Rozdział 4 Administrowanie użytkownikami 13 Groups (Grupy) Users (Użytkownicy) Rozdział 5 Administrowanie serwerem 19 Server (Serwer) User administration server (Serwer administrowania użytkownikami) Backup (Serwer zapasowy) Rozdział 6 Logowanie 23 Rozdział 7 Administrowanie urządzeniami 25 Przypisywanie urządzeń Uprawnienia Rozdział 8 Informacje o pracy z programem klienta 29 Dostęp lokalny Rozdział 9 Kontakty i serwis (adres) 31 Adres kontaktu Serwis i wsparcie techniczne Indeks 33 Bosch Security Systems V2.0

6 PL 2 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Bosch Security Systems V2.0

7 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 3 Wstęp 1 Informacje o instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla osób konfigurujących system klient / serwer VIDOS. Instrukcja zawiera opis konfiguracji komponentu programowego VIDOS Server. Dokumentacja opiera się na założeniu, że użytkownik zna system VIDOS oraz programy VIDOS i Configuration Manager. Zastosowane symbole W dokumencie stosowane są następujące symbole i oznaczenia podkreślające szczególnie istotne informacje: Ostrzeżenie Symbolem tym oznaczone są instrukcje bezpieczeństwa, do których niezastosowanie się może prowadzić do utraty danych. Uwaga Symbolem tym oznaczone są funkcje specjalne, a także wskazówki oraz informacje ułatwiające obsługę oprogramowania. Terminy występujące w programie, np. pozycje i opcje menu lub polecenia pisane są czcionką pogrubioną. Odniesienia do innych dokumentów i punktów w niniejszym dokumencie pisane są KAPITALIKAMI. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programów z pakietu VIDOS Pro Suite, szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: Na tej stronie znajdują się również informacje o nowych wersjach oprogramowania i powiązanej dokumentacji. Można również zgłosić swoje sugestie lub komentarze odnośnie tego dokumentu, które będą wzięte po uwagę w przyszłych wersjach. Bosch Security Systems V2.0 Wstęp

8 PL 4 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server VIDOS Server VIDOS Server odpowiada za centralne administrowanie użytkownikami oraz urządzeniami w systemie VIDOS. Na serwerze może zostać utworzona centralna baza danych logowania. Program może zostać zainstalowany na dodatkowych komputerach PC, gdzie będzie pracował jako serwer zapasowy. W systemie VIDOS skonfigurowanym z jednym lub kilkoma serwerami przyjmuje się, że użytkownicy i urządzenia nie będą już zarządzane lokalnie za pomocą komputerów PC klienta VIDOS. Wymagania systemowe do obsługi programu VIDOS Server: System operacyjny: Windows XP Professional / Windows 2003 Server Procesor: Minimum Pentium IV, 2,0 GHz Pamięć RAM: Minimum 256 MB Karta graficzna: Kompatybilna z VGA lub SVGA Karta sieciowa: 100 Mb Oprogramowanie: DirectX 9.0c Wolne miejsce na 75 MB dysku twardym: (na instalację) Dodatkowa dokumentacja VIDOS Server jest częścią pakietu oprogramowania VIDOS Pro Suite. W zależności od konfiguracji systemu, pomocna może być następująca dokumentacja: Configuration Manager VIDOS VIDOS Lite Viewer VIDOS Archive Player & Exporter VIDOS Monitor Wall Dokumentacja kamer VideoJet, VIP, itp. Sieciowy rejestrator wizyjny (NVR) Program konfiguracyjny będący częścią każdej instalacji oprogramowania VIDOS Server. Użytkownik musi nabyć licencje dla tych komponentów pakietu VIDOS Pro Suite zgodnie zwłasnymi wymaganiami. Każdy program został opisany w osobnej dokumentacji. W przypadku każdej kamery należy zaopatrzyć się w dokumentację udostępnianą u producenta. W przypadku każdego urządzenia należy zaopatrzyć się w dokumentację udostępnianą przez firmę Bosch. Zawiera ona opis typowych ustawień urządzenia. Wstęp Bosch Security Systems V2.0

9 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 5 Instalacja i uruchomienie programu 2 Instalacja VIDOS Server jest instalowany jako element pakietu oprogramowania VIDOS Pro Suite. Do płyty CD z programem jest dołączona instrukcja instalacji (INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI). VIDOS Server jest zwykle instalowany na komputerze PC, na którym nie są zainstalowane inne programy VIDOS. VIDOS Server wymaga systemu operacyjnego Windows XP Professional lub Windows 2003 Server. VIDOS Server może być instalowany w razie potrzeby na dodatkowych komputerach PC. Mogą one pełnić rolę serwera zapasowego. Serwer zapasowy zapewnia konfigurację użytkownika i urządzenia w systemie, jeśli serwer główny ulegnie awarii lub połączenie zostanie zerwane. VIDOS Server jest konfigurowany za pomocą programu Configuration Manager. Aby można było dołączyć komputer PC klienta VIDOS do serwera, adres IP serwera PC jest wprowadzany w programie VIDOS (Global settings (Ustawienia globalne) więcej informacji znajduje się w dokumentacji programu VIDOS). Bosch Security Systems V2.0 Instalacja i uruchomienie programu

10 PL 6 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Uruchamianie programu VIDOS Server jest usługą, która jest uruchamiana automatycznie wraz z systemem operacyjnym komputera. Jeśli usługa nie uruchamia się automatycznie, należy: 1. Prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę My Computer (Mój komputer) na pulpicie. Z menu kontekstowego wybrać polecenie Manage (Zarządzaj). Na ekranie pojawi się okno Computer Management (Zarządzanie komputerem). 2. Kliknąć pozycję Services and Applications (Usługi i aplikacje), aby ją rozwinąć. 3. Kliknąć pozycję Services (Usługi). Wszystkie usługi są wyświetlone z prawej strony okna. Uwaga Inny sposób: Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi. 4. Odszukać wpis Vidos Server. Uwaga Jeśli usługa Vidos Server nie jest widoczna, program VIDOS Server nie jest zainstalowany. 5. Prawym przyciskiem myszy kliknąć wpis Vidos Server i wybrać polecenie Start lub Restart (Uruchom lub Uruchom ponownie) z menu kontekstowego. Aby wyświetlić właściwości usługi, kliknąć ją prawym przyciskiem myszy iwybrać polecenie Properties (Właściwości) z menu kontekstowego. Dodatkowo można określić, czy usługa ma być uruchamiana i wyłączana automatycznie lub ręcznie. Instalacja i uruchomienie programu Bosch Security Systems V2.0

11 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 7 Licencja Po zainstalowaniu program początkowo działa w wersji demonstracyjnej przez okres 30 dni. Aby uaktywnić funkcję, która wymaga licencji, należy wygenerować klucze uaktywniające. Można to zrobić na stronie internetowej W tym celu wymagany jest: Numer seryjny programu VIDOS Server Kody instalacyjne, które są wyświetlane w programie License Viewer po instalacji programu VIDOS Server (więcej szczegółów poniżej) Kod autoryzacji, który jest dostarczany przez sprzedawcę po zakupie wymaganych licencji Innym sposobem jest zlecenie wygenerowania kluczy uaktywniających sprzedawcy. W tym celu należy przekazać kody instalacyjne oraz numer seryjny, a także poinformować, która licencja jest wymagana. Jeśli chodzi o wszystkie programy w pakiecie VIDOS Pro Suite, licencje dla programu VIDOS Server są zarządzane za pomocą programu License Viewer. Istnieje kilka sposobów otwarcia programu License Viewer. W serwerze PC kliknąć menu Start > Wszystkie programy. W menu VIDOS znajduje się opcja VIDOS Server License Management (Zarządzanie licencjami). W programie Configuration Manager na serwerze PC kliknąć menu Help > About (Pomoc > Informacje...). Następnie kliknąć kartę License (Licencja) i kliknąć opcję License Viewer. W oknie License Viewer są wyświetlone Installation Codes (Kody instalacyjne). Uwaga Jeśli są wymagane dodatkowe informacje, kliknąć menu Help (Pomoc) w oknie License Viewer. Dla każdego komputera PC, na którym będzie używany program, jest wymagana odpowiednia licencja. VIDOS kody uaktywniające są przypisane do określonej konfiguracji sprzętowej komputera i nie mogą być używane na innych komputerach PC. Bosch Security Systems V2.0 Instalacja i uruchomienie programu

12 PL 8 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Instalacja i uruchomienie programu Bosch Security Systems V2.0

13 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 9 Konfigurowanie serwera 3 Program VIDOS Server jest konfigurowany za pomocą oprogramowania Configuration Manager. Domyślnie program ten jest instalowany wraz z programem VIDOS Server. Ikona programu znajduje się na pulpicie lub w menu Start w grupie programu VIDOS. Koncepcja systemu serwera W systemie VIDOS serwer jest odpowiedzialny za administrowanie: Użytkownikami i ich uprawnieniami Urządzeniami Administrowanie tymi zasobami nie jest dostępne z poziomu klienta VIDOS. W systemie można skonfigurować dodatkowe serwery. Serwer VIDOS klient Nadajnik wizyjny Serwer Serwer zapasowy Serwer administrowania użytkownikami Serwer Nadajnik wizyjny Bosch Security Systems V2.0 Konfigurowanie serwera

14 PL 10 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Klient VIDOS, który jest zintegrowany z systemem serwera nie będzie udostępniał więcej możliwości lokalnego administrowania użytkownikiem. Licencja dla takiego klienta różni się od licencji komputera PC VIDOS, który jest obsługiwany bez obsługi serwera. Uaktualnienia Aby rozbudować istniejące systemy VIDOS z serwerem do aplikacji klient / serwer, nie jest niezbędne konfigurowanie licencji klienta dla stacji roboczych VIDOS. Każda licencjonowana stacja robocza VIDOS automatycznie ma dostęp do serwera oraz może pracować jako klient. Umożliwia to prostą i szybką migrację. Użytkownicy w systemie serwera Użytkownicy są tworzeni w serwerze za pomocą programu Configuration Manager. Do klienta VIDOS mogą logować się tylko użytkownicy, którzy zostali skonfigurowani na serwerze. Jedynym wyjątkiem jest użytkownik o nazwie admin, który zawsze posiada lokalny dostęp do klienta VIDOS. Urządzenia w systemie serwera Uprawnienia dla każdego urządzenia oraz kamery są określone osobno dla poszczególnych grup użytkowników na serwerze. W systemie użytkownicy widzą tylko te urządzenia, do których mają przypisane odpowiednie uprawnienia. Informacje o połączeniu z serwerem Aby edytować konfigurację serwera, należy użyć programu Configuration Manager do nawiązania połączenia z programem VIDOS Server (File > Connect to server (Plik > Połącz z serwerem )). System poprosi o wprowadzenie nazwy użytkownika oraz hasła. Połączenie jest utrzymywane do momentu zamknięcia programu Configuration Manager lub rozłączenia (File > Disconnect from server (Plik > Odłącz serwer)). Nie trzeba używać programu Configuration Manager zainstalowanego na komputerze PC serwera. Z programu Configuration Manager można korzystać na dowolnym komputerze PC, jeśli połączenie z serwerem może być nawiązane przez sieć. Połączenie pomiędzy klientem a serwerem jest nawiązywane za pomocą programu Configuration Manager na komputerze PC klienta. Połączenie to jest utrzymywane, jeśli program Configuration Manager jest zamknięty na komputerze serwera. Konfigurowanie serwera Bosch Security Systems V2.0

15 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 11 Konfigurowanie za pomocą programu Configuration Manager 1. Uruchomić program Configuration Manager na dowolnym komputerze w systemie VIDOS. W tym celu należy kliknąć ikonę programu na pulpicie: 2. Wybrać menu File > Connect to server (Plik > Połącz z serwerem ). Na ekranie pojawi się okno Connect to server (Połącz z serwerem): 3. Wybrać adres IP serwera. 4. Podczas pierwszego uruchomienia zalogować się, używając następujących danych: Użytkownik: Hasło: srvadmin vidos Uwaga Zmienić niezwłocznie hasło, aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do serwera! Więcej informacji znajduje się poniżej. 5. Z lewej strony okna programu Configuration Manager wybrać kartę System (System). 6. Na drzewie kliknąć pozycję Applications > VIDOS Server (Aplikacje > VIDOS Server). Po prawej stronie okna znajdują się trzy karty, które służą do konfigurowania wszystkich ustawień dołączonego programu VIDOS Server. 7. Wybrać żądaną kartę. 8. Po zakończeniu edycji ustawień kliknąć przycisk Set (Ustaw), aby zapisać zmiany w systemie. Bosch Security Systems V2.0 Konfigurowanie serwera

16 PL 12 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Konfigurowanie serwera Bosch Security Systems V2.0

17 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 13 Administrowanie użytkownikami 4 W programie Configuration Manager otworzyć kartę Access (Dostęp) w sposób opisany na str. 11. Karta służy do tworzenia grup użytkowników oraz użytkowników dla całego systemu VIDOS: Groups (Grupy) Każdy użytkownik VIDOS należy do grupy użytkowników. Uprawnienia są przyporządkowane do grupy użytkowników. Jeśli uprawnienia grupy zostaną zmienione, dotyczy to wszystkich użytkowników w grupie. Bosch Security Systems V2.0 Administrowanie użytkownikami

18 PL 14 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server System umożliwia utworzenie maks. 32 grup zawierających dowolną liczbę użytkowników. 1. W polu Groups (Grupy), kliknąć przycisk Add (Dodaj). Na ekranie pojawi się okno Group (Grupa): 2. Nadać grupie użytkowników nazwę. 3. W polu Priority (Priorytet) ustawić priorytet, który mają posiadać w systemie członkowie grupy. Im wyższy numer, tym wyższy jest priorytet. Uwaga Użytkownicy z wyższym priorytetem mają prawo do przejęcia sterowania kamery od użytkowników z niższym priorytetem. Włączając użytkowników do struktury hierarchicznej tego typu, zapobiega się sterowaniu kamery przez dwie osoby jednocześnie. Administrowanie użytkownikami Bosch Security Systems V2.0

19 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL Przypisać grupie wymagane uprawnienia. Aby przypisać uprawnienie, kliknąć pole obok żądanej pozycji. Zaznaczenie informuje o czynnościach, które może podjąć użytkownik. Należy wybrać jedno, kilka lub żadne z następujących uprawnień: Uprawnienie Use VIDOS permissions (Użyj uprawnień VIDOS) Opis Jeśli grupa użytkowników o identycznej nazwie została wcześniej utworzona lokalnie na kliencie VIDOS, zachowuje ona uprawnienia przypisane lokalnie w systemie VIDOS. Grupy użytkowników, które nie zostały utworzone lokalnie mają przypisane uprawnienia utworzone w tym miejscu. Close application Możliwość wyjścia z systemu VIDOS. (Zamknij aplikację) Close full screen (Zamknij pełny ekran) Configuration (Konfiguracja) Connection menu (Menu połączeń) Możliwość zamknięcia widoku w trybie pełnoekranowym. Daje to użytkownikowi (ograniczony) dostęp do systemu VIDOS. Możliwość dostępu do okna Configuration (Konfiguracja). Uprawnienie umożliwia edycję map obszaru, obszarów roboczych oraz sekwencji. Okno Configuration (Konfiguracja) zapewnia przez cały czas dostęp do lokalnego administrowania użytkownikami. W tym miejscu określa się początkowy obszar roboczy. Obszary robocze oraz mapy obszaru nie są zapisywane przez serwer. Możliwość dostępu do pełnego menu kontekstowego okna monitora. Użytkownik może dołączać kamery i sekwencje do okien monitora za pomocą menu kontekstowego, a także przerywać połączenia. Nie jest jednak możliwe nawiązywanie połączeń za pomocą techniki przeciągnij i upuść. Modify preset Możliwość edycji położeń zaprogramowanych. (Modyfikuj położenie zaprogramowane) Recording menu (Menu zapisu) Możliwość dostępu do menu Recording (Zapis). Bosch Security Systems V2.0 Administrowanie użytkownikami

20 PL 16 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Jeśli nie zostaną wybrane żadne uprawnienia, użytkownicy należący do tej grupy mają możliwość podglądu tylko określonych połączeń. Posiadają także dostęp do ograniczonego menu kontekstowego okna monitora (np. Ujęcie, Przybliż). 5. Kliknąć przycisk OK. Utworzona zostanie nowa grupa użytkowników. 6. Kliknąć przycisk Set (Ustaw), aby zapisać zmiany w systemie. Uwaga Aby edytować uprawnienia, priorytet oraz nazwę grupy użytkowników, wybrać żądaną grupę i kliknąć przycisk Edit (Edytuj). Users (Użytkownicy) Po utworzeniu grup użytkowników należy utworzyć użytkowników. 1. W polu Users (Użytkownicy) kliknąć przycisk Add (Dodaj). Na ekranie pojawi się okno User (Użytkownik): 2. Wprowadzić nazwę użytkownika. 3. Wprowadzić hasło i potwierdzić je. Uwaga Podczas autoryzacji użytkownik musi pamiętać, że nazwa użytkownika oraz hasło uwzględnia wielkość liter. Administrowanie użytkownikami Bosch Security Systems V2.0

21 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL Wybrać grupę użytkowników. 5. Kliknąć przycisk OK. Okno zostanie zamknięte. Użytkownik został utworzony. 6. Kliknąć przycisk Set (Ustaw), aby zapisać zmiany w systemie. Uwaga Aby zmienić hasło użytkownika lub członkostwo w grupie, wybrać żądanego użytkownika i kliknąć przycisk Edit (Edytuj). Informacje o administrowaniu użytkownikiem Istnieje możliwość usuwania użytkowników oraz grup użytkowników. Jeśli użytkownik jest zalogowany do klienta VIDOS, może dalej używać systemu VIDOS do momentu zalogowania się do tego klienta nowego użytkownika. Nie będzie już więcej możliwe ponowne zalogowanie się jako usunięty użytkownik. Grupy użytkowników admin oraz servers nie mogą być usunięte. Grupa użytkowników może być usunięta tylko, jeśli nie należą do niej żadni użytkownicy. Grupa użytkowników admin zawsze zawiera co najmniej jednego użytkownika. Konfigurację serwera mogą edytować tylko użytkownicy należący do grupy admin. Użytkownik lub grupa użytkowników nie musi być utworzona na kliencie VIDOS, aby było możliwe zalogowanie się do niego. Wpis na serwerze jest wystarczający. Kiedy użytkownik utworzony na serwerze loguje się do VIDOS klienta, na kliencie tworzona jest odpowiednia grupa oraz użytkownik. Użytkownik jest tworzony chwilowo, natomiast grupa użytkowników jest zachowywana. Jeśli serwer VIDOS ma być dołączony do innych serwerów VIDOS, wymagany jest użytkownik należący do grupy servers. Dla połączeń serwer - serwer w ustawieniach powinny być wprowadzone nazwa użytkownika oraz hasło. Serwer zapasowy wymaga istnienia na serwerze głównym użytkownika o nazwie backup. Bosch Security Systems V2.0 Administrowanie użytkownikami

22 PL 18 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Administrowanie użytkownikami Bosch Security Systems V2.0

23 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 19 Administrowanie serwerem 5 Program VIDOS Server jest instalowany także na komputerach PC, które są zintegrowane z systemem jako serwery zapasowe lub serwery administrowania użytkownikami: Serwer zapasowy Serwer zapasowy zastępuje serwer, w przypadku jego awarii. Zmiany dokonane w konfiguracji serwera są automatycznie przesyłane do serwera zapasowego. Serwer administrowania użytkownikami Istnieje możliwość skonfigurowania osobnego serwera przeznaczonego wyłącznie do centralnego administrowania użytkownikami. Serwer administrowania użytkownikami zarządza tylko użytkownikami, nie zaś urządzeniami. Serwer administrowania użytkownikami może być także zastąpiony przez zapasowy serwer administrowania użytkownikami. Ustawienie komputera PC wyznaczonego do roli serwera zapasowego lub serwera administrowania użytkownikami dokonuje się na karcie Server (Serwer). Otworzyć kartę w programie Configuration Manager w sposób opisany na str. 11: Bosch Security Systems V2.0 Administrowanie serwerem

24 PL 20 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Server (Serwer) Okno zawiera listę pozostałych programów VIDOS Server zintegrowanych z systemem obok serwera aktualnie dołączonego oraz, do których serwer ten ma być dołączony. Dołączeni klienci VIDOS posiadają dostęp do urządzeń, które są skonfigurowane na jednym z tych serwerów. 1. Kliknąć przycisk Add (Dodaj). Na ekranie pojawi się okno Server (Serwer): 2. Wprowadzić adres URL serwera, który ma być dodany. Zwykle jest to adres IP. 3. Wprowadzić nazwę i hasło używane dla tego połączenia. 4. Kliknąć przycisk OK. 5. Kliknąć przycisk Set (Ustaw), aby zapisać zmiany w systemie. Administrowanie serwerem Bosch Security Systems V2.0

25 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 21 User administration server (Serwer administrowania użytkownikami) Jeśli użytkownicy mają być centralnie zarządzani na serwerze w systemie VIDOS, wprowadzić w tym miejscu adres URL (adres IP) serwera administrowania użytkownikami. W razie potrzeby wprowadzić adres IP serwerów zapasowych dla serwera administrowania użytkownikami. Jeśli zapasowy serwer administrowania użytkownikami nie jest używany, pola należy pozostawić puste. Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik musi należeć do grupy servers i być utworzony na serwerze administrowania użytkownikami. To ustawienie nie jest konfigurowane na samym serwerze administrowania użytkownikami. W związku z tym pole pozostaje puste. Uwaga Potwierdzić każdą zamianę oraz wpis, klikając przycisk Set (Ustaw). Zmiany zostaną uaktywnione. Bosch Security Systems V2.0 Administrowanie serwerem

26 PL 22 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Backup (Serwer zapasowy) Serwer zapasowy gwarantuje, iż dane użytkownika oraz urządzeń będą nadal dostępne w systemie w przypadku awarii serwera głównego lub przerwania połączenia. Jeśli aktualnie dołączony serwer jest używany jako serwer główny, te pola powinny pozostać puste: Jeśli aktualnie dołączony serwer jest używany jako serwer zapasowy, wprowadzić adresy IP komputerów PC, które mają pracować jako serwer zapasowy (Master 1 i Master 2) (Główny 1 i Główny 2). Dla każdego połączenia wprowadzić hasło dla użytkownika o nazwie backup. Użytkownik o nazwie backup musi być utworzony na serwerze głównym inależeć do grupy servers. Uwaga Potwierdzić każdą zamianę oraz wpis, klikając przycisk Set (Ustaw). Zmiany zostaną uaktywnione. Administrowanie serwerem Bosch Security Systems V2.0

27 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 23 Logowanie 6 Zdarzenia z klientów VIDOS są rejestrowane na serwerze, np. dołączenia kamer. Rejestrowane (logowane) są także zdarzenia serwera. Domyślnie do tego celu wraz z programem VIDOS Server jest instalowana baza danych MSDE wstępnie skonfigurowana do natychmiastowego wprowadzania danych. Ustawienia bazy danych można zmieniać w programie Configuration Manager. W tym celu należy otworzyć menu System > General > Logging (System > Ogólne > Logowanie) w sposób opisany na str. 11: Po zainstalowaniu, jako nazwę ODBC oraz nazwę użytkownika należy wprowadzić vidospro. Hasło to vidos. Uwaga Zmienić niezwłocznie hasło, aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do serwera! W polu Minimum number of days to keep log entries (Min. liczba dni przechowywania rejestru) domyślną wartością jest 0 (zero). Oznacza to, że wszystkie rejestrowane dane są zapisywane na stałe. Jeśli dane mają pozostać zapisane przez określony czas, należy wprowadzić inną cyfrę. Jeśli logowanie nie ma być używane, usunąć wpisy dla nazwy ODBC, nazwy użytkownika i hasła. Logowanie zostanie wyłączone. Bosch Security Systems V2.0 Logowanie

28 PL 24 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Logowanie Bosch Security Systems V2.0

29 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 25 Administrowanie urządzeniami 7 W systemie VIDOS program VIDOS Server jest odpowiedzialny za centralne administrowanie urządzeniami. Program Configuration Manager służy do dodawania urządzeń do systemu, synchronizowania ustawień wielu urządzeń oraz nadawania i blokowania użytkownikom dostępu do urządzeń. Uwaga Podczas edycji ustawień dla urządzeń program Configuration Manager nie powinien być uruchomiony na dołączonych klientach lub innych serwerach. Podobnie, strony ustawień urządzeń interfejsu przeglądarki sieciowej nie powinny być jednocześnie otwierane w systemie w żadnym momencie. Tylko urządzenia, które zostały dodane do systemu za pomocą serwera oraz do których użytkownik posiada uprawnienia dostępu, są wyświetlane na kliencie VIDOS. Przypisywanie urządzeń 1. Uruchomić program Configuration Manager na dowolnym komputerze w systemie VIDOS. 2. Połączyć się z serwerem (szczegółowe informacje na str. 11). Na liście Network (Sieć) znajdują się wszystkie urządzenia odnalezione w systemie. 3. W razie potrzeby kliknąć przycisk Refresh (Odśwież). 4. Wybrać listę Devices (Urządzenia) i kliknąć przycisk Edit (Edytuj ). Na ekranie pojawi się okno Device assignment (Przypisywanie urządzeń). 5. Przeciągnąć urządzenia, które mają być dostępne w systemie, z lewej na prawą stronę okna za pomocą techniki przeciągnij i upuść. Uwaga Więcej informacji znajduje się w osobnej dokumentacji oprogramowania CONFIGURATION MANAGER. 6. Kliknąć przycisk OK. Przypisane urządzenia są teraz wyświetlane na klientach VIDOS. Bosch Security Systems V2.0 Administrowanie urządzeniami

30 PL 26 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Uprawnienia Dostęp do urządzeń jest określany osobno dla każdego urządzenia z odniesieniem do każdej grupy użytkowników. 1. Po lewej stronie ekranu Configuration Manager wybrać listę Devices (Urządzenia) i zaznaczyć urządzenie. 2. Po prawej stronie ekranu Configuration Manager wybrać kartę Privileges (Uprawnienia). Wszystkie grupy użytkowników utworzone na serwerze są wyświetlone w pierwszej kolumnie tabeli. 3. Jeśli użytkownicy z tej grupy mają posiadać dostęp do tego urządzenia, należy zaznaczyć pole wyboru w kolumnie Device (Urządzenie). Standardowo większości użytkownikom klienta nadaje się dostęp do urządzenia NVR. 4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy jedną z komórek i z menu kontekstowego wybrać uprawnienie do określonej kamery dla żądanej grupy użytkowników. 5. Istnieje możliwość skonfigurowania w taki sam sposób całych kolumn i wierszy, klikając ich nagłówek i wybierając żądane ustawienie z menu kontekstowego. 6. Kliknąć przycisk Set (Ustaw), aby zapisać zmiany w systemie. Administrowanie urządzeniami Bosch Security Systems V2.0

31 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 27 Dla kamer mogą być ustawione poniższe uprawnienia dostępu: Kolor żółty zielony Uprawnienie Live viewing (Podgląd na żywo ) - możliwość wyświetlenia obrazu na żywo. View and PTZ control (Podgląd i sterowanie kamerą PTZ) - możliwość podglądu obrazu oraz sterowania kamerą. niebieski czerwony Overrule (Pierwszeństwo) - możliwość podglądu obrazu oraz sterowania kamerą. Użytkownik posiadający to uprawnienie ma dostęp do kamery nawet, jeśli inny użytkownik aktualnie używa jej na wyłączność. Nie ma on jednak możliwości używania kamery wyłącznie dla siebie. Ustawienie to może być użyte w celu umożliwienia kierownikowi ochrony posiadającemu wyższy priorytet sterowania kamerą z pierwszeństwem w stosunku do normalnego użytkownika w przypadku alarmu, nawet, jeśli użytkownik aktualnie używa kamery na wyłączność. No access (Brak dostępu) - grupa użytkowników nie posiada dostępu do kamery. Bosch Security Systems V2.0 Administrowanie urządzeniami

32 PL 28 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Administrowanie urządzeniami Bosch Security Systems V2.0

33 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 29 Informacje o pracy z programem klienta 8 Podczas pracy z klientem VIDOS należy zapoznać się z poniższymi informacjami. Dostęp lokalny Licencja dla klienta VIDOS w systemie bazującym na serwerze różni się od licencji dla instalacji systemu VIDOS bez serwera. Stacja robocza VIDOS, która jest zintegrowana z systemem klient / serwer zapewnia jedynie ograniczony dostęp lokalny. Jeśli klient jest dołączony do serwera (Global settings > Server) (Ustawienia globalne > Serwer), dostęp lokalny jest możliwy tylko po zalogowaniu się jako admin z odpowiednim hasłem. Do komputera PC klienta można zalogować się jako użytkownik admin w celu: Dokonania niezbędnych zmian w adresie IP używanego serwera Utworzenia i edycji map obszaru oraz obszarów roboczych Skonfigurowania zarządzania alarmami Informacje o połączeniu Aby sprawdzić, który serwer jest aktualnie używany, w systemie VIDOS należy wybrać menu Help > About (Pomoc > Informacje ). Jeśli serwer nie jest dostępny podczas logowania, użytkownik jest łączony z serwerem zapasowym. Jeśli podczas pracy serwer ulegnie awarii a system przełączy się na serwer zapasowy, członkowie grupy użytkowników admin otrzymują komunikat. Komunikat należy potraktować jako informację o konieczności sprawdzenia dostępności serwera. Bosch Security Systems V2.0 Informacje o pracy z programem klienta

Monitor Wall 4.0. Instrukcja instalacji i obsługi

Monitor Wall 4.0. Instrukcja instalacji i obsługi Monitor Wall 4.0 pl Instrukcja instalacji i obsługi Monitor Wall 4.0 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wprowadzenie 4 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 4 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Aritech. Oprogramowanie kontroli dostępu. Podręcznik instalatora. dla systemu MS Windows

Aritech. Oprogramowanie kontroli dostępu. Podręcznik instalatora. dla systemu MS Windows Aritech Oprogramowanie kontroli dostępu Podręcznik instalatora dla systemu MS Windows LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY ARITECH WAŻNE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: Umowa licencyjna firmy Aritech stanowi prawną

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

G DATA ClientSecurity Business

G DATA ClientSecurity Business G DATA ClientSecurity Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp...7

Rozdział 1. Wstęp...7 Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy ITXON. Opisane w podręczniku oprogramowanie firmy Acronis dostarczane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo