VIDOS Server Instrukcja instalacji i obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIDOS Server Instrukcja instalacji i obsługi"

Transkrypt

1 VIDOS Server Instrukcja instalacji i obsługi

2

3 Prawa autorskie Niniejszy dokument jest własnością intelektualną firmy Bosch Security Systems i jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana lub przesyłana do wykorzystania w dowolnym celu, za pomocą jakiejkolwiek metody lub innego sposobu, elektronicznie lub mechanicznie, bez pisemnej zgody firmy Bosch Security Systems. Wydanie: wrzesień 2006 (wersja oprogramowania 1.10) Copyright 2006 Bosch Security Systems Uwaga Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z najlepszą wiedzą i informacje tu zawarte zostały szczegółowo sprawdzone. Tekst instrukcji jest całkowicie poprawny w chwili wydruku. Ze względu na stały rozwój produktu, zawartość niniejszego dokumentu może ulec zmianie bez stosownego ostrzeżenia. Bosch Security Systems nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z błędów lub rozbieżności pomiędzy dokumentem a opisywanym produktem. Znaki towarowe Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w niniejszym dokumencie są traktowane jak zastrzeżone znaki towarowe.

4

5 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 1 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3 Informacje o instrukcji obsługi VIDOS Server Rozdział 2 Instalacja i uruchomienie programu 5 Instalacja Uruchamianie programu Licencja Rozdział 3 Konfigurowanie serwera 9 Koncepcja systemu serwera Konfigurowanie za pomocą programu Configuration Manager Rozdział 4 Administrowanie użytkownikami 13 Groups (Grupy) Users (Użytkownicy) Rozdział 5 Administrowanie serwerem 19 Server (Serwer) User administration server (Serwer administrowania użytkownikami) Backup (Serwer zapasowy) Rozdział 6 Logowanie 23 Rozdział 7 Administrowanie urządzeniami 25 Przypisywanie urządzeń Uprawnienia Rozdział 8 Informacje o pracy z programem klienta 29 Dostęp lokalny Rozdział 9 Kontakty i serwis (adres) 31 Adres kontaktu Serwis i wsparcie techniczne Indeks 33 Bosch Security Systems V2.0

6 PL 2 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Bosch Security Systems V2.0

7 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 3 Wstęp 1 Informacje o instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla osób konfigurujących system klient / serwer VIDOS. Instrukcja zawiera opis konfiguracji komponentu programowego VIDOS Server. Dokumentacja opiera się na założeniu, że użytkownik zna system VIDOS oraz programy VIDOS i Configuration Manager. Zastosowane symbole W dokumencie stosowane są następujące symbole i oznaczenia podkreślające szczególnie istotne informacje: Ostrzeżenie Symbolem tym oznaczone są instrukcje bezpieczeństwa, do których niezastosowanie się może prowadzić do utraty danych. Uwaga Symbolem tym oznaczone są funkcje specjalne, a także wskazówki oraz informacje ułatwiające obsługę oprogramowania. Terminy występujące w programie, np. pozycje i opcje menu lub polecenia pisane są czcionką pogrubioną. Odniesienia do innych dokumentów i punktów w niniejszym dokumencie pisane są KAPITALIKAMI. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programów z pakietu VIDOS Pro Suite, szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: Na tej stronie znajdują się również informacje o nowych wersjach oprogramowania i powiązanej dokumentacji. Można również zgłosić swoje sugestie lub komentarze odnośnie tego dokumentu, które będą wzięte po uwagę w przyszłych wersjach. Bosch Security Systems V2.0 Wstęp

8 PL 4 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server VIDOS Server VIDOS Server odpowiada za centralne administrowanie użytkownikami oraz urządzeniami w systemie VIDOS. Na serwerze może zostać utworzona centralna baza danych logowania. Program może zostać zainstalowany na dodatkowych komputerach PC, gdzie będzie pracował jako serwer zapasowy. W systemie VIDOS skonfigurowanym z jednym lub kilkoma serwerami przyjmuje się, że użytkownicy i urządzenia nie będą już zarządzane lokalnie za pomocą komputerów PC klienta VIDOS. Wymagania systemowe do obsługi programu VIDOS Server: System operacyjny: Windows XP Professional / Windows 2003 Server Procesor: Minimum Pentium IV, 2,0 GHz Pamięć RAM: Minimum 256 MB Karta graficzna: Kompatybilna z VGA lub SVGA Karta sieciowa: 100 Mb Oprogramowanie: DirectX 9.0c Wolne miejsce na 75 MB dysku twardym: (na instalację) Dodatkowa dokumentacja VIDOS Server jest częścią pakietu oprogramowania VIDOS Pro Suite. W zależności od konfiguracji systemu, pomocna może być następująca dokumentacja: Configuration Manager VIDOS VIDOS Lite Viewer VIDOS Archive Player & Exporter VIDOS Monitor Wall Dokumentacja kamer VideoJet, VIP, itp. Sieciowy rejestrator wizyjny (NVR) Program konfiguracyjny będący częścią każdej instalacji oprogramowania VIDOS Server. Użytkownik musi nabyć licencje dla tych komponentów pakietu VIDOS Pro Suite zgodnie zwłasnymi wymaganiami. Każdy program został opisany w osobnej dokumentacji. W przypadku każdej kamery należy zaopatrzyć się w dokumentację udostępnianą u producenta. W przypadku każdego urządzenia należy zaopatrzyć się w dokumentację udostępnianą przez firmę Bosch. Zawiera ona opis typowych ustawień urządzenia. Wstęp Bosch Security Systems V2.0

9 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 5 Instalacja i uruchomienie programu 2 Instalacja VIDOS Server jest instalowany jako element pakietu oprogramowania VIDOS Pro Suite. Do płyty CD z programem jest dołączona instrukcja instalacji (INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI). VIDOS Server jest zwykle instalowany na komputerze PC, na którym nie są zainstalowane inne programy VIDOS. VIDOS Server wymaga systemu operacyjnego Windows XP Professional lub Windows 2003 Server. VIDOS Server może być instalowany w razie potrzeby na dodatkowych komputerach PC. Mogą one pełnić rolę serwera zapasowego. Serwer zapasowy zapewnia konfigurację użytkownika i urządzenia w systemie, jeśli serwer główny ulegnie awarii lub połączenie zostanie zerwane. VIDOS Server jest konfigurowany za pomocą programu Configuration Manager. Aby można było dołączyć komputer PC klienta VIDOS do serwera, adres IP serwera PC jest wprowadzany w programie VIDOS (Global settings (Ustawienia globalne) więcej informacji znajduje się w dokumentacji programu VIDOS). Bosch Security Systems V2.0 Instalacja i uruchomienie programu

10 PL 6 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Uruchamianie programu VIDOS Server jest usługą, która jest uruchamiana automatycznie wraz z systemem operacyjnym komputera. Jeśli usługa nie uruchamia się automatycznie, należy: 1. Prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę My Computer (Mój komputer) na pulpicie. Z menu kontekstowego wybrać polecenie Manage (Zarządzaj). Na ekranie pojawi się okno Computer Management (Zarządzanie komputerem). 2. Kliknąć pozycję Services and Applications (Usługi i aplikacje), aby ją rozwinąć. 3. Kliknąć pozycję Services (Usługi). Wszystkie usługi są wyświetlone z prawej strony okna. Uwaga Inny sposób: Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi. 4. Odszukać wpis Vidos Server. Uwaga Jeśli usługa Vidos Server nie jest widoczna, program VIDOS Server nie jest zainstalowany. 5. Prawym przyciskiem myszy kliknąć wpis Vidos Server i wybrać polecenie Start lub Restart (Uruchom lub Uruchom ponownie) z menu kontekstowego. Aby wyświetlić właściwości usługi, kliknąć ją prawym przyciskiem myszy iwybrać polecenie Properties (Właściwości) z menu kontekstowego. Dodatkowo można określić, czy usługa ma być uruchamiana i wyłączana automatycznie lub ręcznie. Instalacja i uruchomienie programu Bosch Security Systems V2.0

11 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 7 Licencja Po zainstalowaniu program początkowo działa w wersji demonstracyjnej przez okres 30 dni. Aby uaktywnić funkcję, która wymaga licencji, należy wygenerować klucze uaktywniające. Można to zrobić na stronie internetowej W tym celu wymagany jest: Numer seryjny programu VIDOS Server Kody instalacyjne, które są wyświetlane w programie License Viewer po instalacji programu VIDOS Server (więcej szczegółów poniżej) Kod autoryzacji, który jest dostarczany przez sprzedawcę po zakupie wymaganych licencji Innym sposobem jest zlecenie wygenerowania kluczy uaktywniających sprzedawcy. W tym celu należy przekazać kody instalacyjne oraz numer seryjny, a także poinformować, która licencja jest wymagana. Jeśli chodzi o wszystkie programy w pakiecie VIDOS Pro Suite, licencje dla programu VIDOS Server są zarządzane za pomocą programu License Viewer. Istnieje kilka sposobów otwarcia programu License Viewer. W serwerze PC kliknąć menu Start > Wszystkie programy. W menu VIDOS znajduje się opcja VIDOS Server License Management (Zarządzanie licencjami). W programie Configuration Manager na serwerze PC kliknąć menu Help > About (Pomoc > Informacje...). Następnie kliknąć kartę License (Licencja) i kliknąć opcję License Viewer. W oknie License Viewer są wyświetlone Installation Codes (Kody instalacyjne). Uwaga Jeśli są wymagane dodatkowe informacje, kliknąć menu Help (Pomoc) w oknie License Viewer. Dla każdego komputera PC, na którym będzie używany program, jest wymagana odpowiednia licencja. VIDOS kody uaktywniające są przypisane do określonej konfiguracji sprzętowej komputera i nie mogą być używane na innych komputerach PC. Bosch Security Systems V2.0 Instalacja i uruchomienie programu

12 PL 8 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Instalacja i uruchomienie programu Bosch Security Systems V2.0

13 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 9 Konfigurowanie serwera 3 Program VIDOS Server jest konfigurowany za pomocą oprogramowania Configuration Manager. Domyślnie program ten jest instalowany wraz z programem VIDOS Server. Ikona programu znajduje się na pulpicie lub w menu Start w grupie programu VIDOS. Koncepcja systemu serwera W systemie VIDOS serwer jest odpowiedzialny za administrowanie: Użytkownikami i ich uprawnieniami Urządzeniami Administrowanie tymi zasobami nie jest dostępne z poziomu klienta VIDOS. W systemie można skonfigurować dodatkowe serwery. Serwer VIDOS klient Nadajnik wizyjny Serwer Serwer zapasowy Serwer administrowania użytkownikami Serwer Nadajnik wizyjny Bosch Security Systems V2.0 Konfigurowanie serwera

14 PL 10 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Klient VIDOS, który jest zintegrowany z systemem serwera nie będzie udostępniał więcej możliwości lokalnego administrowania użytkownikiem. Licencja dla takiego klienta różni się od licencji komputera PC VIDOS, który jest obsługiwany bez obsługi serwera. Uaktualnienia Aby rozbudować istniejące systemy VIDOS z serwerem do aplikacji klient / serwer, nie jest niezbędne konfigurowanie licencji klienta dla stacji roboczych VIDOS. Każda licencjonowana stacja robocza VIDOS automatycznie ma dostęp do serwera oraz może pracować jako klient. Umożliwia to prostą i szybką migrację. Użytkownicy w systemie serwera Użytkownicy są tworzeni w serwerze za pomocą programu Configuration Manager. Do klienta VIDOS mogą logować się tylko użytkownicy, którzy zostali skonfigurowani na serwerze. Jedynym wyjątkiem jest użytkownik o nazwie admin, który zawsze posiada lokalny dostęp do klienta VIDOS. Urządzenia w systemie serwera Uprawnienia dla każdego urządzenia oraz kamery są określone osobno dla poszczególnych grup użytkowników na serwerze. W systemie użytkownicy widzą tylko te urządzenia, do których mają przypisane odpowiednie uprawnienia. Informacje o połączeniu z serwerem Aby edytować konfigurację serwera, należy użyć programu Configuration Manager do nawiązania połączenia z programem VIDOS Server (File > Connect to server (Plik > Połącz z serwerem )). System poprosi o wprowadzenie nazwy użytkownika oraz hasła. Połączenie jest utrzymywane do momentu zamknięcia programu Configuration Manager lub rozłączenia (File > Disconnect from server (Plik > Odłącz serwer)). Nie trzeba używać programu Configuration Manager zainstalowanego na komputerze PC serwera. Z programu Configuration Manager można korzystać na dowolnym komputerze PC, jeśli połączenie z serwerem może być nawiązane przez sieć. Połączenie pomiędzy klientem a serwerem jest nawiązywane za pomocą programu Configuration Manager na komputerze PC klienta. Połączenie to jest utrzymywane, jeśli program Configuration Manager jest zamknięty na komputerze serwera. Konfigurowanie serwera Bosch Security Systems V2.0

15 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 11 Konfigurowanie za pomocą programu Configuration Manager 1. Uruchomić program Configuration Manager na dowolnym komputerze w systemie VIDOS. W tym celu należy kliknąć ikonę programu na pulpicie: 2. Wybrać menu File > Connect to server (Plik > Połącz z serwerem ). Na ekranie pojawi się okno Connect to server (Połącz z serwerem): 3. Wybrać adres IP serwera. 4. Podczas pierwszego uruchomienia zalogować się, używając następujących danych: Użytkownik: Hasło: srvadmin vidos Uwaga Zmienić niezwłocznie hasło, aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do serwera! Więcej informacji znajduje się poniżej. 5. Z lewej strony okna programu Configuration Manager wybrać kartę System (System). 6. Na drzewie kliknąć pozycję Applications > VIDOS Server (Aplikacje > VIDOS Server). Po prawej stronie okna znajdują się trzy karty, które służą do konfigurowania wszystkich ustawień dołączonego programu VIDOS Server. 7. Wybrać żądaną kartę. 8. Po zakończeniu edycji ustawień kliknąć przycisk Set (Ustaw), aby zapisać zmiany w systemie. Bosch Security Systems V2.0 Konfigurowanie serwera

16 PL 12 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Konfigurowanie serwera Bosch Security Systems V2.0

17 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 13 Administrowanie użytkownikami 4 W programie Configuration Manager otworzyć kartę Access (Dostęp) w sposób opisany na str. 11. Karta służy do tworzenia grup użytkowników oraz użytkowników dla całego systemu VIDOS: Groups (Grupy) Każdy użytkownik VIDOS należy do grupy użytkowników. Uprawnienia są przyporządkowane do grupy użytkowników. Jeśli uprawnienia grupy zostaną zmienione, dotyczy to wszystkich użytkowników w grupie. Bosch Security Systems V2.0 Administrowanie użytkownikami

18 PL 14 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server System umożliwia utworzenie maks. 32 grup zawierających dowolną liczbę użytkowników. 1. W polu Groups (Grupy), kliknąć przycisk Add (Dodaj). Na ekranie pojawi się okno Group (Grupa): 2. Nadać grupie użytkowników nazwę. 3. W polu Priority (Priorytet) ustawić priorytet, który mają posiadać w systemie członkowie grupy. Im wyższy numer, tym wyższy jest priorytet. Uwaga Użytkownicy z wyższym priorytetem mają prawo do przejęcia sterowania kamery od użytkowników z niższym priorytetem. Włączając użytkowników do struktury hierarchicznej tego typu, zapobiega się sterowaniu kamery przez dwie osoby jednocześnie. Administrowanie użytkownikami Bosch Security Systems V2.0

19 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL Przypisać grupie wymagane uprawnienia. Aby przypisać uprawnienie, kliknąć pole obok żądanej pozycji. Zaznaczenie informuje o czynnościach, które może podjąć użytkownik. Należy wybrać jedno, kilka lub żadne z następujących uprawnień: Uprawnienie Use VIDOS permissions (Użyj uprawnień VIDOS) Opis Jeśli grupa użytkowników o identycznej nazwie została wcześniej utworzona lokalnie na kliencie VIDOS, zachowuje ona uprawnienia przypisane lokalnie w systemie VIDOS. Grupy użytkowników, które nie zostały utworzone lokalnie mają przypisane uprawnienia utworzone w tym miejscu. Close application Możliwość wyjścia z systemu VIDOS. (Zamknij aplikację) Close full screen (Zamknij pełny ekran) Configuration (Konfiguracja) Connection menu (Menu połączeń) Możliwość zamknięcia widoku w trybie pełnoekranowym. Daje to użytkownikowi (ograniczony) dostęp do systemu VIDOS. Możliwość dostępu do okna Configuration (Konfiguracja). Uprawnienie umożliwia edycję map obszaru, obszarów roboczych oraz sekwencji. Okno Configuration (Konfiguracja) zapewnia przez cały czas dostęp do lokalnego administrowania użytkownikami. W tym miejscu określa się początkowy obszar roboczy. Obszary robocze oraz mapy obszaru nie są zapisywane przez serwer. Możliwość dostępu do pełnego menu kontekstowego okna monitora. Użytkownik może dołączać kamery i sekwencje do okien monitora za pomocą menu kontekstowego, a także przerywać połączenia. Nie jest jednak możliwe nawiązywanie połączeń za pomocą techniki przeciągnij i upuść. Modify preset Możliwość edycji położeń zaprogramowanych. (Modyfikuj położenie zaprogramowane) Recording menu (Menu zapisu) Możliwość dostępu do menu Recording (Zapis). Bosch Security Systems V2.0 Administrowanie użytkownikami

20 PL 16 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Jeśli nie zostaną wybrane żadne uprawnienia, użytkownicy należący do tej grupy mają możliwość podglądu tylko określonych połączeń. Posiadają także dostęp do ograniczonego menu kontekstowego okna monitora (np. Ujęcie, Przybliż). 5. Kliknąć przycisk OK. Utworzona zostanie nowa grupa użytkowników. 6. Kliknąć przycisk Set (Ustaw), aby zapisać zmiany w systemie. Uwaga Aby edytować uprawnienia, priorytet oraz nazwę grupy użytkowników, wybrać żądaną grupę i kliknąć przycisk Edit (Edytuj). Users (Użytkownicy) Po utworzeniu grup użytkowników należy utworzyć użytkowników. 1. W polu Users (Użytkownicy) kliknąć przycisk Add (Dodaj). Na ekranie pojawi się okno User (Użytkownik): 2. Wprowadzić nazwę użytkownika. 3. Wprowadzić hasło i potwierdzić je. Uwaga Podczas autoryzacji użytkownik musi pamiętać, że nazwa użytkownika oraz hasło uwzględnia wielkość liter. Administrowanie użytkownikami Bosch Security Systems V2.0

21 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL Wybrać grupę użytkowników. 5. Kliknąć przycisk OK. Okno zostanie zamknięte. Użytkownik został utworzony. 6. Kliknąć przycisk Set (Ustaw), aby zapisać zmiany w systemie. Uwaga Aby zmienić hasło użytkownika lub członkostwo w grupie, wybrać żądanego użytkownika i kliknąć przycisk Edit (Edytuj). Informacje o administrowaniu użytkownikiem Istnieje możliwość usuwania użytkowników oraz grup użytkowników. Jeśli użytkownik jest zalogowany do klienta VIDOS, może dalej używać systemu VIDOS do momentu zalogowania się do tego klienta nowego użytkownika. Nie będzie już więcej możliwe ponowne zalogowanie się jako usunięty użytkownik. Grupy użytkowników admin oraz servers nie mogą być usunięte. Grupa użytkowników może być usunięta tylko, jeśli nie należą do niej żadni użytkownicy. Grupa użytkowników admin zawsze zawiera co najmniej jednego użytkownika. Konfigurację serwera mogą edytować tylko użytkownicy należący do grupy admin. Użytkownik lub grupa użytkowników nie musi być utworzona na kliencie VIDOS, aby było możliwe zalogowanie się do niego. Wpis na serwerze jest wystarczający. Kiedy użytkownik utworzony na serwerze loguje się do VIDOS klienta, na kliencie tworzona jest odpowiednia grupa oraz użytkownik. Użytkownik jest tworzony chwilowo, natomiast grupa użytkowników jest zachowywana. Jeśli serwer VIDOS ma być dołączony do innych serwerów VIDOS, wymagany jest użytkownik należący do grupy servers. Dla połączeń serwer - serwer w ustawieniach powinny być wprowadzone nazwa użytkownika oraz hasło. Serwer zapasowy wymaga istnienia na serwerze głównym użytkownika o nazwie backup. Bosch Security Systems V2.0 Administrowanie użytkownikami

22 PL 18 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Administrowanie użytkownikami Bosch Security Systems V2.0

23 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 19 Administrowanie serwerem 5 Program VIDOS Server jest instalowany także na komputerach PC, które są zintegrowane z systemem jako serwery zapasowe lub serwery administrowania użytkownikami: Serwer zapasowy Serwer zapasowy zastępuje serwer, w przypadku jego awarii. Zmiany dokonane w konfiguracji serwera są automatycznie przesyłane do serwera zapasowego. Serwer administrowania użytkownikami Istnieje możliwość skonfigurowania osobnego serwera przeznaczonego wyłącznie do centralnego administrowania użytkownikami. Serwer administrowania użytkownikami zarządza tylko użytkownikami, nie zaś urządzeniami. Serwer administrowania użytkownikami może być także zastąpiony przez zapasowy serwer administrowania użytkownikami. Ustawienie komputera PC wyznaczonego do roli serwera zapasowego lub serwera administrowania użytkownikami dokonuje się na karcie Server (Serwer). Otworzyć kartę w programie Configuration Manager w sposób opisany na str. 11: Bosch Security Systems V2.0 Administrowanie serwerem

24 PL 20 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Server (Serwer) Okno zawiera listę pozostałych programów VIDOS Server zintegrowanych z systemem obok serwera aktualnie dołączonego oraz, do których serwer ten ma być dołączony. Dołączeni klienci VIDOS posiadają dostęp do urządzeń, które są skonfigurowane na jednym z tych serwerów. 1. Kliknąć przycisk Add (Dodaj). Na ekranie pojawi się okno Server (Serwer): 2. Wprowadzić adres URL serwera, który ma być dodany. Zwykle jest to adres IP. 3. Wprowadzić nazwę i hasło używane dla tego połączenia. 4. Kliknąć przycisk OK. 5. Kliknąć przycisk Set (Ustaw), aby zapisać zmiany w systemie. Administrowanie serwerem Bosch Security Systems V2.0

25 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 21 User administration server (Serwer administrowania użytkownikami) Jeśli użytkownicy mają być centralnie zarządzani na serwerze w systemie VIDOS, wprowadzić w tym miejscu adres URL (adres IP) serwera administrowania użytkownikami. W razie potrzeby wprowadzić adres IP serwerów zapasowych dla serwera administrowania użytkownikami. Jeśli zapasowy serwer administrowania użytkownikami nie jest używany, pola należy pozostawić puste. Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik musi należeć do grupy servers i być utworzony na serwerze administrowania użytkownikami. To ustawienie nie jest konfigurowane na samym serwerze administrowania użytkownikami. W związku z tym pole pozostaje puste. Uwaga Potwierdzić każdą zamianę oraz wpis, klikając przycisk Set (Ustaw). Zmiany zostaną uaktywnione. Bosch Security Systems V2.0 Administrowanie serwerem

26 PL 22 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Backup (Serwer zapasowy) Serwer zapasowy gwarantuje, iż dane użytkownika oraz urządzeń będą nadal dostępne w systemie w przypadku awarii serwera głównego lub przerwania połączenia. Jeśli aktualnie dołączony serwer jest używany jako serwer główny, te pola powinny pozostać puste: Jeśli aktualnie dołączony serwer jest używany jako serwer zapasowy, wprowadzić adresy IP komputerów PC, które mają pracować jako serwer zapasowy (Master 1 i Master 2) (Główny 1 i Główny 2). Dla każdego połączenia wprowadzić hasło dla użytkownika o nazwie backup. Użytkownik o nazwie backup musi być utworzony na serwerze głównym inależeć do grupy servers. Uwaga Potwierdzić każdą zamianę oraz wpis, klikając przycisk Set (Ustaw). Zmiany zostaną uaktywnione. Administrowanie serwerem Bosch Security Systems V2.0

27 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 23 Logowanie 6 Zdarzenia z klientów VIDOS są rejestrowane na serwerze, np. dołączenia kamer. Rejestrowane (logowane) są także zdarzenia serwera. Domyślnie do tego celu wraz z programem VIDOS Server jest instalowana baza danych MSDE wstępnie skonfigurowana do natychmiastowego wprowadzania danych. Ustawienia bazy danych można zmieniać w programie Configuration Manager. W tym celu należy otworzyć menu System > General > Logging (System > Ogólne > Logowanie) w sposób opisany na str. 11: Po zainstalowaniu, jako nazwę ODBC oraz nazwę użytkownika należy wprowadzić vidospro. Hasło to vidos. Uwaga Zmienić niezwłocznie hasło, aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do serwera! W polu Minimum number of days to keep log entries (Min. liczba dni przechowywania rejestru) domyślną wartością jest 0 (zero). Oznacza to, że wszystkie rejestrowane dane są zapisywane na stałe. Jeśli dane mają pozostać zapisane przez określony czas, należy wprowadzić inną cyfrę. Jeśli logowanie nie ma być używane, usunąć wpisy dla nazwy ODBC, nazwy użytkownika i hasła. Logowanie zostanie wyłączone. Bosch Security Systems V2.0 Logowanie

28 PL 24 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Logowanie Bosch Security Systems V2.0

29 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 25 Administrowanie urządzeniami 7 W systemie VIDOS program VIDOS Server jest odpowiedzialny za centralne administrowanie urządzeniami. Program Configuration Manager służy do dodawania urządzeń do systemu, synchronizowania ustawień wielu urządzeń oraz nadawania i blokowania użytkownikom dostępu do urządzeń. Uwaga Podczas edycji ustawień dla urządzeń program Configuration Manager nie powinien być uruchomiony na dołączonych klientach lub innych serwerach. Podobnie, strony ustawień urządzeń interfejsu przeglądarki sieciowej nie powinny być jednocześnie otwierane w systemie w żadnym momencie. Tylko urządzenia, które zostały dodane do systemu za pomocą serwera oraz do których użytkownik posiada uprawnienia dostępu, są wyświetlane na kliencie VIDOS. Przypisywanie urządzeń 1. Uruchomić program Configuration Manager na dowolnym komputerze w systemie VIDOS. 2. Połączyć się z serwerem (szczegółowe informacje na str. 11). Na liście Network (Sieć) znajdują się wszystkie urządzenia odnalezione w systemie. 3. W razie potrzeby kliknąć przycisk Refresh (Odśwież). 4. Wybrać listę Devices (Urządzenia) i kliknąć przycisk Edit (Edytuj ). Na ekranie pojawi się okno Device assignment (Przypisywanie urządzeń). 5. Przeciągnąć urządzenia, które mają być dostępne w systemie, z lewej na prawą stronę okna za pomocą techniki przeciągnij i upuść. Uwaga Więcej informacji znajduje się w osobnej dokumentacji oprogramowania CONFIGURATION MANAGER. 6. Kliknąć przycisk OK. Przypisane urządzenia są teraz wyświetlane na klientach VIDOS. Bosch Security Systems V2.0 Administrowanie urządzeniami

30 PL 26 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Uprawnienia Dostęp do urządzeń jest określany osobno dla każdego urządzenia z odniesieniem do każdej grupy użytkowników. 1. Po lewej stronie ekranu Configuration Manager wybrać listę Devices (Urządzenia) i zaznaczyć urządzenie. 2. Po prawej stronie ekranu Configuration Manager wybrać kartę Privileges (Uprawnienia). Wszystkie grupy użytkowników utworzone na serwerze są wyświetlone w pierwszej kolumnie tabeli. 3. Jeśli użytkownicy z tej grupy mają posiadać dostęp do tego urządzenia, należy zaznaczyć pole wyboru w kolumnie Device (Urządzenie). Standardowo większości użytkownikom klienta nadaje się dostęp do urządzenia NVR. 4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy jedną z komórek i z menu kontekstowego wybrać uprawnienie do określonej kamery dla żądanej grupy użytkowników. 5. Istnieje możliwość skonfigurowania w taki sam sposób całych kolumn i wierszy, klikając ich nagłówek i wybierając żądane ustawienie z menu kontekstowego. 6. Kliknąć przycisk Set (Ustaw), aby zapisać zmiany w systemie. Administrowanie urządzeniami Bosch Security Systems V2.0

31 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 27 Dla kamer mogą być ustawione poniższe uprawnienia dostępu: Kolor żółty zielony Uprawnienie Live viewing (Podgląd na żywo ) - możliwość wyświetlenia obrazu na żywo. View and PTZ control (Podgląd i sterowanie kamerą PTZ) - możliwość podglądu obrazu oraz sterowania kamerą. niebieski czerwony Overrule (Pierwszeństwo) - możliwość podglądu obrazu oraz sterowania kamerą. Użytkownik posiadający to uprawnienie ma dostęp do kamery nawet, jeśli inny użytkownik aktualnie używa jej na wyłączność. Nie ma on jednak możliwości używania kamery wyłącznie dla siebie. Ustawienie to może być użyte w celu umożliwienia kierownikowi ochrony posiadającemu wyższy priorytet sterowania kamerą z pierwszeństwem w stosunku do normalnego użytkownika w przypadku alarmu, nawet, jeśli użytkownik aktualnie używa kamery na wyłączność. No access (Brak dostępu) - grupa użytkowników nie posiada dostępu do kamery. Bosch Security Systems V2.0 Administrowanie urządzeniami

32 PL 28 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Administrowanie urządzeniami Bosch Security Systems V2.0

33 Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server PL 29 Informacje o pracy z programem klienta 8 Podczas pracy z klientem VIDOS należy zapoznać się z poniższymi informacjami. Dostęp lokalny Licencja dla klienta VIDOS w systemie bazującym na serwerze różni się od licencji dla instalacji systemu VIDOS bez serwera. Stacja robocza VIDOS, która jest zintegrowana z systemem klient / serwer zapewnia jedynie ograniczony dostęp lokalny. Jeśli klient jest dołączony do serwera (Global settings > Server) (Ustawienia globalne > Serwer), dostęp lokalny jest możliwy tylko po zalogowaniu się jako admin z odpowiednim hasłem. Do komputera PC klienta można zalogować się jako użytkownik admin w celu: Dokonania niezbędnych zmian w adresie IP używanego serwera Utworzenia i edycji map obszaru oraz obszarów roboczych Skonfigurowania zarządzania alarmami Informacje o połączeniu Aby sprawdzić, który serwer jest aktualnie używany, w systemie VIDOS należy wybrać menu Help > About (Pomoc > Informacje ). Jeśli serwer nie jest dostępny podczas logowania, użytkownik jest łączony z serwerem zapasowym. Jeśli podczas pracy serwer ulegnie awarii a system przełączy się na serwer zapasowy, członkowie grupy użytkowników admin otrzymują komunikat. Komunikat należy potraktować jako informację o konieczności sprawdzenia dostępności serwera. Bosch Security Systems V2.0 Informacje o pracy z programem klienta

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Monitor Wall 4.0. Instrukcja instalacji i obsługi

Monitor Wall 4.0. Instrukcja instalacji i obsługi Monitor Wall 4.0 pl Instrukcja instalacji i obsługi Monitor Wall 4.0 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wprowadzenie 4 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 4 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny VIP XD Sieciowy serwer wizyjny PL Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny PL 2 VIP XD Instrukcja szybkiej instalacji Uwaga Należy zapoznać się z zaleceniami użytkowymi i ostrzeżeniami podanymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional Instalacja sieciowa i rejestracja Professional 1 Treść 1 Treść... 1 2 Wstęp... 1 3 Jak rozpocząć?... 2 3.1 Instalacja serwera NLM dla... 2 3.2 Rejestracja serwera NLM dla... 2 3.3 Dodawanie i aktywacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center System zarządzania siecią Dane logowania: Nazwa użytkownika: root Hasło: root Skrócona intrukcja obsługi Wersja 1.2 Edycja 1, 03/2011 Copyright 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) tunel, przez który płynie ruch w ramach

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo