Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych"

Transkrypt

1 Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane

2 2 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 Wersja Zmiany 2.0 lipiec 2012 r.: Nowy układ dokumentu. Zaktualizowano łącza i ilustracje. Nowy rozdział dotyczący wyszukiwania zgłoszeń klasyfikacji i oznakowania. 1.1 grudzień 2009 r.: Drobne zmiany w tekście Nowy układ dokumentu 1.0 grudzień 2008 r.: Utworzenie pierwszej wersji Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Numer referencyjny: ECHA-12-G-25-PL Data publikacji: lipiec 2012 r. Język: PL Europejska Agencja Chemikaliów, 2012 r. Strona tytułowa Europejska Agencja Chemikaliów Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności: Jest to tłumaczenie robocze dokumentu oryginalnie opublikowanego w języku angielskim. Oryginał dokumentu jest dostępny na stronie internetowej ECHA. Kopiowanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła informacji w następującej formie: Źródło: Europejska Agencja Chemikaliów, a także pod warunkiem przekazania pisemnego zawiadomienia do Działu Komunikacji ECHA Niniejszy dokument będzie dostępny w następujących 22 językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, włoskim i węgierskim. W przypadku pytań lub uwag związanych z niniejszym dokumentem, prosimy o przesłanie ich (podając numer referencyjny i datę wydania) za pomocą formularza wniosku o udzielenie informacji. Formularz wniosku o udzielenie informacji znajduje się na stronie kontaktowej ECHA pod adresem: Europejska Agencja Chemikaliów Adres pocztowy: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finlandia Adres dla odwiedzających: Annankatu 18, Helsinki, Finlandia

3 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r 3 Spis treści 1. Wstęp Wyszukiwanie zaawansowane krok po kroku Wybór dziedziny wyszukiwania i rodzaju zapytania Wybór kryteriów wyszukiwania, przeprowadzenie wyszukiwania i przeglądanie wyników Wyszukiwanie zgłoszeń klasyfikacji i oznakowania Zachowywanie zapytania Zarządzanie zapytaniami Eksportowanie wyników zapytania do pliku Spis ilustracji Rys. 1: Strona główna REACH-IT z opcjami menu wyszukiwania... 5 Rys. 2: Strona wyszukiwania wybór dziedziny wyszukiwania (<Search Domain>)... 6 Rys. 3: Strona wyszukiwania wybór zapytania... 6 Rys. 4: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania przegląd rejestracji wstępnych... 7 Rys. 5: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania przegląd wstępnych forów SIEF... 8 Rys. 6: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania rejestracja wstępna i termin... 9 Rys. 7: Wyniki wyszukiwania Rys. 8: Szczegółowe informacje o wynikach wyszukiwania Rys. 9: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania data i rodzaj rejestracji wstępnej Rys. 10: Wybór dziedziny wyszukiwania Rys. 11: Kryteria wyszukiwania dla zgłoszeń klasyfikacji i oznakowania Rys. 12: Wyniki wyszukiwania Rys. 13: Zachowywanie zapytania Rys. 14: Wybór zapisanego zapytania Rys. 15: Eksportowanie wyników zapytania... 17

4 4 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: Wstęp Podręcznik dla użytkowników przemysłowych (Industry User Manual, IUM) zawiera informacje dla użytkowników przemysłowych dotyczące przedkładania i przeglądania danych w systemie REACH-IT. W miarę rozwoju systemu REACH-IT publikowane będą dodatkowe i zaktualizowane części niniejszego podręcznika, które zostaną udostępnione za pośrednictwem strony internetowej ECHA. Zaleca się, aby przed skorzystaniem z niniejszej części 9 (Wyszukiwanie zaawansowane) użytkownik zapoznał się z częścią 1 Wprowadzenie do REACH-IT, gdzie bardziej szczegółowo omówiono następujące tematy: struktura niniejszego podręcznika używane konwencje ikony, tekst, przyciski, łącza itp. dodatkowe informacje o systemie REACH-IT oraz jego powiązaniach ze stroną i aplikacją IUCLID 5. W części 1 opisano także, w jaki sposób uzyskać dodatkową pomoc. Kolejne części niniejszego podręcznika zawierają instrukcje prowadzące użytkownika krok po kroku przez proces przedkładania danych zgodnie z REACH. Funkcja wyszukiwania zaawansowanego (część 9) pozwala użytkownikowi szukać informacji w kilku dziedzinach (np. Company (przedsiębiorstwa), Pre-SIEF (wstępne fora SIEF) oraz Preregistration (rejestracja wstępna)). W danej dziedzinie użytkownik ma możliwość określenia rodzaju zapytania, aby zawęzić obszar wyszukiwania. Uzyskane informacje można wyświetlić na ekranie lub wyeksportować do pliku. Szczegółowe instrukcje opisują, w jaki sposób wykonać zapytanie, zachować je i zarządzać nim, a także w jaki sposób przejrzeć wyniki wyszukiwania lub wyeksportować je do pliku. W części 9 opisano funkcje wyszukiwania zaawansowanego dostępne z menu wyszukiwania (Search), chociaż funkcje wyszukiwania są dostępne również w innych menu. Funkcja wyszukiwania zaawansowanego znajduje wyłącznie dane przedłożone lub wprowadzone przez rejestrującego. 2. Wyszukiwanie zaawansowane krok po kroku Funkcja wyszukiwania zaawansowanego pozwala użytkownikowi szukać informacji w kilku dziedzinach systemu REACH-IT (np. Company (przedsiębiorstwa), Pre-SIEF (wstępne fora SIEF), Dossier (dokumentacja) itd.). Użytkownik ma możliwość określenia wybranego rodzaju zapytania, aby zawęzić obszar wyszukiwania. W niniejszej części opisano, w jaki sposób wykonać zapytanie, zachować je i zarządzać nim oraz w jaki sposób przejrzeć uzyskane informacje na ekranie lub wyeksportować wyniki wyszukiwania do pliku. W niniejszym dokumencie skoncentrowano się na funkcjach wyszukiwania dostępnych w menu <Search> (<Wyszukiwanie>, tzw. wyszukiwanie zaawansowane ), chociaż funkcje wyszukiwania są dostępne również w innych menu, np. <View Registration/ notification> (<Przeglądanie rejestracji/ zgłoszeń>, tzw. wyszukiwanie podstawowe opisane w części 6 Przedkładanie dokumentacji). W każdym przypadku obowiązują jednak te same zasady.

5 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r Wybór dziedziny wyszukiwania i rodzaju zapytania W niniejszej sekcji zawarto przykłady, w których połączenie dziedziny i rodzaju zapytania dobrano w taki sposób, aby zilustrować zasadę wyszukiwania. Procedura dla dowolnych innych dziedzin i rodzajów zapytań wybranych przez użytkownika jest podobna. W menu <Search> (Rys. 1) należy wybrać dziedzinę, np. <Dossier> (<Dokumentacja>), dla której ma zostać przeprowadzone wyszukiwanie. Rys. 1: Strona główna REACH-IT z opcjami menu wyszukiwania

6 6 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 Otworzy się wówczas strona <Search> (Rys. 2). Rys. 2: Strona wyszukiwania wybór dziedziny wyszukiwania (<Search Domain>) W polu <Search Domain> można wybrać z menu rozwijanego <Select type> (<Wybierz rodzaj>) dziedzinę, w której powinno zostać przeprowadzone wyszukiwanie (Rys. 2). W polu <Select query> (<Wybierz rodzaj zapytania>) należy kliknąć menu rozwijane <Select query>, aby wybrać rodzaj potrzebnego zapytania (Rys. 3). Zależnie od wybranej kombinacji dziedziny i rodzaju zapytania, zawartość ekranu może się różnić. Aby wykonać zapytanie, należy dokonać wyboru zarówno w polu <Search Domain>, jak i <Select query>. Rys. 3: Strona wyszukiwania wybór zapytania Zawartość listy rozwijanej rodzajów zapytań zależy od rodzaju dziedziny wybranej, w pierwszym kroku (Rys. 2). 2.2 Wybór kryteriów wyszukiwania, przeprowadzenie wyszukiwania i przeglądanie wyników Wyszukiwanie przeprowadza się wprowadzając kryteria wyszukiwania w sekcji <Query specific fields> (<Pola charakterystyczne dla zapytania>). Rys. 4 i Rys. 5 przedstawiają dwa różne przykłady.

7 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r 7 Rys. 4: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania przegląd rejestracji wstępnych

8 8 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 Rys. 5: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania przegląd wstępnych forów SIEF Rodzaj i liczba wyświetlanych pól charakterystycznych dla zapytania zależą od wybranej dziedziny i rodzaju zapytania (jak pokazują Rys. 4 i Rys. 5). Użytkownik może wypełnić dowolnie wybraną liczbę pól <Query specific fields>, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Jeżeli w polach <Query specific fields> nie wprowadzono żadnych wartości, wyszukiwarka wyświetli wszystkie dane dostępne dla wybranej kombinacji <Search Domain> i <Select query>. Przy wyszukiwaniu można wykorzystać symbol wieloznaczny *, np. toluene* dla nazw chemikaliów zaczynających się od toluene. Symbol wieloznaczny można wykorzystać na początku lub na końcu ciągu znaków, np. po wpisaniu *olu*

9 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r 9 otrzymuje się wszystkie nazwy chemikaliów zawierające ciąg znaków olu. Rys. 6 poniżej przedstawia przykład wyszukiwania, w wyniku którego otrzymuje się listę rejestracji wstępnych w okresie od r. do r. (włącznie) dla substancji rodzaju <EC Substance> (<Substancja WE>) w zakresie wielkości obrotu od 100 do 1000 ton rocznie, o terminie rejestracji przypadającym na dzień r. Rys. 6: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania rejestracja wstępna i termin Podczas wyszukiwania użytkownik może zmieniać/dodawać kryteria. Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, należy kliknąć przycisk <Clear> (<Usuń>) (Rys. 6), a

10 10 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 następnie wybrać nowe parametry zapytania. Aby wykonać zapytanie, należy kliknąć przycisk <Search> (Rys. 6). Jeżeli dla danej kombinacji znaleziono wyniki, na dole strony otworzy się panel <Search results> (<Wyniki wyszukiwania>) (Rys. 7). Jeżeli liczba pól charakterystycznych dla zapytania jest duża, konieczne może być przewinięcie strony w dół w celu przejrzenia wyników wyszukiwania. Rys. 7: Wyniki wyszukiwania Na tym etapie istnieją następujące możliwości poruszania się wśród wyników wyszukiwania: przewijanie listy w dół, kliknięcie łącza <Next 20> (<Kolejne 20)>) w celu przejrzenia następnych 20 wyników wyszukiwania lub łącza <Previous 20> (<Poprzednie 20>) w celu cofnięcia się w obrębie listy wyników (prawy górny róg listy wyników). wybór z menu rozwijanego w prawym górnym rogu listy wyników konkretnego zakresu na liście wyników wyszukiwania, np. <21-40 of 87> (<21-40 z 87>). Aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące jakiejkolwiek pozycji na liście, należy kliknąć odpowiednie hiperłącze; poniżej przedstawiono szczegóły dla Dossier UUID (UUID dokumentacji). Aby wyjść z widoku szczegółowego (<Details>), należy przejść na dół strony i kliknąć przycisk <Return to search> (<Powróć do wyszukiwania>).

11 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r 11 Jeżeli użytkownik kliknie jeszcze raz hiperłącze Dossier UUID pod zakładką Details (Informacje szczegółowe), wyświetlone zostanie więcej informacji. Należy wybrać jedną z zakładek, co umożliwi poruszanie się wśród informacji na górze strony (np. <Submission report> (<Raport z przedłożenia>), <Accounting> (<Księgowość>), <Annotations> (<Adnotacje>)) (Rys. 8). Rys. 8: Szczegółowe informacje o wynikach wyszukiwania

12 12 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 Można dodatkowo zawęzić obszar wyszukiwania za pomocą sekcji <Query specific fields> (Rys. 9). W poniższym przykładzie wybrano rodzaj substancji <EC Substance>, przy czym dziedziną wyszukiwania (<Search Domain>) jest rejestracja wstępna (<Pre-registration>), a rodzajem zapytania (<Select query>) jest przegląd rejestracji wstępnych (<Overview of preregistrations>) (Rys. 9). Rys. 9: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania data i rodzaj rejestracji wstępnej

13 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r Wyszukiwanie zgłoszeń klasyfikacji i oznakowania W menu <Search> należy wybrać opcję <View submitted C&L> (<Przeglądaj przedłożone zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania>) (Rys. 10). Rys. 10: Wybór dziedziny wyszukiwania Użytkownik może wyszukiwać przedłożone zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania przy użyciu jednego lub większej liczby następujących kryteriów wyszukiwania: - UUID przedsiębiorstwa - numer referencyjny - identyfikator substancji - rodzaj zgłaszającego. W przypadku omawianej kategorii wyszukiwania nie ma możliwości przeprowadzenia wyszukiwania z użyciem symbolu wieloznacznego (*).

14 14 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 W polu kryteriów wyszukiwania należy wprowadzić parametr wyszukiwania, np. numer WE (Rys. 11). Rys. 11: Kryteria wyszukiwania dla zgłoszeń klasyfikacji i oznakowania Aby wykonać zapytanie, należy kliknąć przycisk <Search>. Na dole strony pojawi się tabela z wynikami (Rys. 12). Rys. 12: Wyniki wyszukiwania Funkcja view my submitted C&L ( przeglądaj przedłożone zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania ) umożliwia pobranie wszystkich zgłoszeń klasyfikacji i oznakowania

15 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r 15 przedłożonych indywidualnie bądź przez grupę producentów lub importerów, niezależnie od formatu zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania (dokumentacja IUCLID, w trybie online lub przedłożenie zbiorcze). 2.4 Zachowywanie zapytania Zapytanie, które jest często wykorzystywane, można zachować z poziomu strony <Search>. Ponowne wykorzystanie zapytania jest możliwe, gdy zostało ono zapisane na liście zapytań. Po zdefiniowaniu zapytania (określenie kombinacji dziedziny wyszukiwania, jego rodzaju oraz pól charakterystycznych dla zapytania) należy kliknąć przycisk <Store query> (<Zachowaj zapytanie>). Aby zapisać aktualne zapytanie, należy kliknąć <Store query> na stronie <Search>. Po kliknięciu <Store query> system REACH-IT poprosi o podanie nazwy zapytania (Rys. 13). Po wprowadzeniu nazwy należy kliknąć <Save> (<Zapisz>); zapytanie zostanie zachowane. Rys. 13: Zachowywanie zapytania System powróci wówczas na początkową stronę <Search> (Rys. 2) potwierdzając zapisanie zapytania: (<Your query has been saved successfully>). 2.5 Zarządzanie zapytaniami Po zapisaniu jednego lub większej liczby zapytań można nimi zarządzać. Należy przejść do głównego menu i wybrać opcję <Search >, a następnie <Manage a saved query> (<Zarządzaj zapisanym zapytaniem>) (Rys. 1); otworzy się lista wszystkich zapisanych zapytań (Rys. 14). Należy wybrać zapytanie, którym ma zamiar się zarządzać, korzystając z przełącznika w lewej kolumnie. Rys. 14: Wybór zapisanego zapytania Po kliknięciu: <Execute query> (<Wykonaj zapytanie>): wyświetlane są wyniki zależnie od wartości

16 16 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 wstępnie ustawionych w zapytaniu. <Modify query> (<Modyfikuj zapytanie>): wyświetlane są parametry zapisanego zapytania, co umożliwia zmianę wartości odpowiedniego zapytania. Po wprowadzeniu zmian można ponownie zapisać zapytanie. <Delete query> (<Usuń zapytanie>): wybrane zapytanie jest usuwane z listy zapytań. Po wykonaniu, modyfikacji lub usunięciu zapytania można powrócić do strony wyszukiwania, klikając przycisk <Return to Search>. 2.6 Eksportowanie wyników zapytania do pliku Aby wyeksportować wyniki wyszukiwania do pliku w formacie CSV (wartości rozdzielone przecinkami), należy kliknąć <Export> (<Eksportuj>) na dole listy wyników wyszukiwania (Rys. 15). Przeglądarka otworzy okno dialogowe z następującymi opcjami: <Open> (<Otwórz>): otwarcie pliku przy użyciu kompatybilnego oprogramowania (np. Open Office Calc, Microsoft Office Excel lub jakiegokolwiek edytora tekstu); jeżeli odpowiednie oprogramowanie jest zainstalowane na komputerze, należy kliknąć przycisk <Open>. <Save> (<Zapisz>): zachowanie pliku na dysku twardym w celu dalszego przetwarzania; należy kliknąć przycisk <Save>. <Cancel> (<Anuluj>): anulowanie działania i opuszczenie menu. Wyniki wyszukiwania <View submitted C&L> można wyeksportować w postaci pliku w formacie.csv lub w formacie pdf. W przypadku gdy w następstwie wyszukiwania otrzymano ponad 500 wyników, domyślną opcją jest przeglądanie wszystkich wyników za pośrednictwem pliku w formacie.csv. Należy wówczas postępować zgodnie z opisem przedstawionym powyżej.

17 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r 17 Rys. 15: Eksportowanie wyników zapytania

18 EUROPEJSKA AGENCJA CHEMIKALIÓW ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI HELSINKI, FINLANDIA ECHA.EUROPA.EU

Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych

Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych Część 4 Późniejsza rejestracja wstępna Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych

Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych Część 5 Wstępne SIEF 2 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 Wersja Zmiany 2.0 lipiec 2012 r. Nowy układ dokumentu. Zmiany redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Odkryj. W tym krótkim poradniku można znaleźć informacje, które pomogą ci rozpocząć pracę z systemem REACH-IT i zapoznać się z nim

Odkryj. W tym krótkim poradniku można znaleźć informacje, które pomogą ci rozpocząć pracę z systemem REACH-IT i zapoznać się z nim Odkryj W tym krótkim poradniku można znaleźć informacje, które pomogą ci rozpocząć pracę z systemem REACH-IT i zapoznać się z nim Wszystkie informacje w REACH-IT można łatwo znaleźć na stronie startowej

Bardziej szczegółowo

Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń)

Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń) Nr ref.: ECHA-09-GF-01-PL Data: 30/10/2009 Język: polski WŁĄCZANIE SUBSTANCJI DO ZAŁĄCZNIKA XIV Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny 8: Jak przekazywać informacje o zmianach danych identyfikacyjnych podmiotów prawnych

Poradnik praktyczny 8: Jak przekazywać informacje o zmianach danych identyfikacyjnych podmiotów prawnych Poradnik praktyczny 8: Jak przekazywać informacje o zmianach danych identyfikacyjnych podmiotów prawnych INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące REACH objaśniające obowiązki w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje)

Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje) Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje) Niniejszy przewodnik użytkownika opisuje czynności wykonywane przy korzystaniu ze strony Moje Dane portalu udostępniającego pracownikom firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Skany oraz tworzenie nowych dokumentów na ich podstawie

Skany oraz tworzenie nowych dokumentów na ich podstawie Skany oraz tworzenie nowych dokumentów na ich podstawie 1. Wprowadzenie Aby zobaczyć listę skanów, które zostały przygotowane i oczekują na archiwizację, należy wejść w zakładkę SKANY. W zakładce tej dokonywane

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych. Część 01 - Wprowadzenie do REACH-IT

Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych. Część 01 - Wprowadzenie do REACH-IT Podręcznik REACH-IT dla użytkowników Historia dokumentu Wersja Zmiany 1.1 Nowy format. Niektóre elementy zostały przeniesione do innych części podręcznika. 1.0 Pierwsza wersja. Nr referencyjny: ECHA-08-B-08-PL

Bardziej szczegółowo

AquaLingua PORADNIK UŻYTKOWNIKA

AquaLingua PORADNIK UŻYTKOWNIKA AquaLingua PORADNIK UŻYTKOWNIKA WPROWADZENIE DOSTĘP POPRZEZ LISTĘ TEMATÓW DOSTĘP POPRZEZ WYSZUKIWARKĘ (WYSZUKIWANIE) PRZEGLĄDANIE RYSUNKÓW 1/6 WPROWADZENIE Strona AQUALINGUA pozwala Użytkownikowi na przeglądanie

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych. Część 02 - Rejestracja i zarządzanie kontem

Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych. Część 02 - Rejestracja i zarządzanie kontem Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych Część 02 - Rejestracja i zarządzanie kontem 2 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.1 Wersja Zmiany 2.1 kwiecień 2014 r. Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Składanie ofert w elektronicznych zapytaniach ofertowych e-rfx Version 1.0 1. Podstawowe informacje o module RFX W celu wzięcia udziału w procesie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Co nowego? łatwiejsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie; zawężanie wyników wyszukiwania za pomocą faset; możliwość personalizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU. v. 1.00. Copyright Gardinery Sp. z o.o.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU. v. 1.00. Copyright Gardinery Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU v. 1.00 SCHEMAT REALIZACJI ZAMÓWIENIA KROK PO KROKU KROK 1 Uruchomienie katalogu KROK 2 Przeglądanie oferty KROK 3a Wyszukiwanie wg zawartości KROK 3b Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu SERWAL

Instrukcja obsługi systemu SERWAL I. DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Instrukcja obsługi systemu SERWAL Serwal to system informacyjny dla mieszkańców i kontrahentów Urzędu Miasta Bartoszyce umożliwiający: prezentację stanów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Edytor materiału nauczania

Edytor materiału nauczania Edytor materiału nauczania I. Uruchomienie modułu zarządzania rozkładami planów nauczania... 2 II. Opuszczanie elektronicznej biblioteki rozkładów... 5 III. Wyszukiwanie rozkładu materiałów... 6 IV. Modyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie prawo do ciągłego ulepszania programu i wprowadzania

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

E-PLATFORMA ShoeBAT. NARZĘDZIE ONLINE DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK W EUROPEJSKIM PRZEMYŚLE OBUWNICZYM I GARBARSKIM www.life-shoebat.eu.

E-PLATFORMA ShoeBAT. NARZĘDZIE ONLINE DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK W EUROPEJSKIM PRZEMYŚLE OBUWNICZYM I GARBARSKIM www.life-shoebat.eu. E-PLATFORMA ShoeBAT NARZĘDZIE ONLINE DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK W EUROPEJSKIM PRZEMYŚLE OBUWNICZYM I GARBARSKIM www.life-shoebat.eu. INSTRUKCJA OBSŁUGI v1 Spis treści Wprowadzenie...3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet Podręcznik użytkownika Systemu Extranet (moduł dla Obserwatorów WEB) Strona 1 z 22 Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Komunikator 2.1. Skrzynka odbiorcza 2.2. Książka adresowa 2.3. Skrzynka

Bardziej szczegółowo

Repozytorium transakcji. Warunkiem zalogowania jest posiadanie ważnego certyfikatu

Repozytorium transakcji. Warunkiem zalogowania jest posiadanie ważnego certyfikatu Warszawa, 14 maja 2013 Załącznik nr 9. Interfejs WWW skrócona instrukcja użytkownika. Logowanie użytkownika do Repozytorium transakcji W celu zalogowania się do Repozytorium transakcji, należy na stronie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO

Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO Projekt egreen JOBS nr. 2013-1-PL1-LEO05-37623 Projekt egreen JOBS nr. 2013-1-PL1-LEO05-37623 Spis treści Flexilab 3 Wstęp 5 Wyjście z systemu 5 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap

Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap 1 KROK 1 INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ KROK 2 PUBLIKACJA KARTY USŁUGI 2 KROK 1 - INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ 3 1. Pobrać plik aplikacji

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów Nabór Przedszkola Przewodnik dla rodziców i opiekunów Wrocław 2012 Spis treści Informacje ogólne... 4 Wymagania techniczne przeglądarek internetowych... 4 Układ strony dla kandydata... 4 Obsługa rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY

INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY Wstęp Niniejsza instrukcja skierowana jest do Wykonawców uczestniczących w postepowaniach na dostawy materiałów, wyrobów oraz części zamiennych

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wykonaj tę czynność, jeśli masz co najmniej trzy awiza dostawy do przetworzenia.

Wykonaj tę czynność, jeśli masz co najmniej trzy awiza dostawy do przetworzenia. Pomoc stanowiskowa Przesyłanie plików awiza dostawy PL Użyj tego działania portalu dostawcy do pobrania listy awizów dostawy, aktualizacji wpisów na podstawie informacji o wysyłce, a następnie przesłania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. dla uż ytkownika

Instrukcja. dla uż ytkownika Instrukcja dla uż ytkownika Instrukcja dla użytkownika Autorzy: Jože Mohorko, Marko Malajner, Žarko Čučej Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej Projekt lub publikacja

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich Szkolenie support.ebsco.com Witamy w szkoleniu EBSCO Publishing dotyczącym Wyszukiwania podstawowego dla Bibliotek akademickich, zwięzłym przewodniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

8. Generowanie raportów

8. Generowanie raportów 8. Generowanie raportów 8.1 Eksport raportu sytuacyjno-wysokościowego z programu LandStar W celu wyeksportowania z programu LandStar pliku z raportem: 1. Wybierz w menu głównym programu Pliki Eksportuj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet Podręcznik użytkownika Systemu Extranet (moduł sędziowski WEB) Strona 1 z 24 Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Komunikator 2.1. Skrzynka odbiorcza 2.2. Książka adresowa 2.3. Skrzynka nadawcza

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Wymagania techniczne przeglądarek internetowych Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje

Bardziej szczegółowo