Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych"

Transkrypt

1 Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane

2 2 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 Wersja Zmiany 2.0 lipiec 2012 r.: Nowy układ dokumentu. Zaktualizowano łącza i ilustracje. Nowy rozdział dotyczący wyszukiwania zgłoszeń klasyfikacji i oznakowania. 1.1 grudzień 2009 r.: Drobne zmiany w tekście Nowy układ dokumentu 1.0 grudzień 2008 r.: Utworzenie pierwszej wersji Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Numer referencyjny: ECHA-12-G-25-PL Data publikacji: lipiec 2012 r. Język: PL Europejska Agencja Chemikaliów, 2012 r. Strona tytułowa Europejska Agencja Chemikaliów Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności: Jest to tłumaczenie robocze dokumentu oryginalnie opublikowanego w języku angielskim. Oryginał dokumentu jest dostępny na stronie internetowej ECHA. Kopiowanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła informacji w następującej formie: Źródło: Europejska Agencja Chemikaliów, a także pod warunkiem przekazania pisemnego zawiadomienia do Działu Komunikacji ECHA Niniejszy dokument będzie dostępny w następujących 22 językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, włoskim i węgierskim. W przypadku pytań lub uwag związanych z niniejszym dokumentem, prosimy o przesłanie ich (podając numer referencyjny i datę wydania) za pomocą formularza wniosku o udzielenie informacji. Formularz wniosku o udzielenie informacji znajduje się na stronie kontaktowej ECHA pod adresem: Europejska Agencja Chemikaliów Adres pocztowy: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finlandia Adres dla odwiedzających: Annankatu 18, Helsinki, Finlandia

3 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r 3 Spis treści 1. Wstęp Wyszukiwanie zaawansowane krok po kroku Wybór dziedziny wyszukiwania i rodzaju zapytania Wybór kryteriów wyszukiwania, przeprowadzenie wyszukiwania i przeglądanie wyników Wyszukiwanie zgłoszeń klasyfikacji i oznakowania Zachowywanie zapytania Zarządzanie zapytaniami Eksportowanie wyników zapytania do pliku Spis ilustracji Rys. 1: Strona główna REACH-IT z opcjami menu wyszukiwania... 5 Rys. 2: Strona wyszukiwania wybór dziedziny wyszukiwania (<Search Domain>)... 6 Rys. 3: Strona wyszukiwania wybór zapytania... 6 Rys. 4: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania przegląd rejestracji wstępnych... 7 Rys. 5: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania przegląd wstępnych forów SIEF... 8 Rys. 6: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania rejestracja wstępna i termin... 9 Rys. 7: Wyniki wyszukiwania Rys. 8: Szczegółowe informacje o wynikach wyszukiwania Rys. 9: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania data i rodzaj rejestracji wstępnej Rys. 10: Wybór dziedziny wyszukiwania Rys. 11: Kryteria wyszukiwania dla zgłoszeń klasyfikacji i oznakowania Rys. 12: Wyniki wyszukiwania Rys. 13: Zachowywanie zapytania Rys. 14: Wybór zapisanego zapytania Rys. 15: Eksportowanie wyników zapytania... 17

4 4 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: Wstęp Podręcznik dla użytkowników przemysłowych (Industry User Manual, IUM) zawiera informacje dla użytkowników przemysłowych dotyczące przedkładania i przeglądania danych w systemie REACH-IT. W miarę rozwoju systemu REACH-IT publikowane będą dodatkowe i zaktualizowane części niniejszego podręcznika, które zostaną udostępnione za pośrednictwem strony internetowej ECHA. Zaleca się, aby przed skorzystaniem z niniejszej części 9 (Wyszukiwanie zaawansowane) użytkownik zapoznał się z częścią 1 Wprowadzenie do REACH-IT, gdzie bardziej szczegółowo omówiono następujące tematy: struktura niniejszego podręcznika używane konwencje ikony, tekst, przyciski, łącza itp. dodatkowe informacje o systemie REACH-IT oraz jego powiązaniach ze stroną i aplikacją IUCLID 5. W części 1 opisano także, w jaki sposób uzyskać dodatkową pomoc. Kolejne części niniejszego podręcznika zawierają instrukcje prowadzące użytkownika krok po kroku przez proces przedkładania danych zgodnie z REACH. Funkcja wyszukiwania zaawansowanego (część 9) pozwala użytkownikowi szukać informacji w kilku dziedzinach (np. Company (przedsiębiorstwa), Pre-SIEF (wstępne fora SIEF) oraz Preregistration (rejestracja wstępna)). W danej dziedzinie użytkownik ma możliwość określenia rodzaju zapytania, aby zawęzić obszar wyszukiwania. Uzyskane informacje można wyświetlić na ekranie lub wyeksportować do pliku. Szczegółowe instrukcje opisują, w jaki sposób wykonać zapytanie, zachować je i zarządzać nim, a także w jaki sposób przejrzeć wyniki wyszukiwania lub wyeksportować je do pliku. W części 9 opisano funkcje wyszukiwania zaawansowanego dostępne z menu wyszukiwania (Search), chociaż funkcje wyszukiwania są dostępne również w innych menu. Funkcja wyszukiwania zaawansowanego znajduje wyłącznie dane przedłożone lub wprowadzone przez rejestrującego. 2. Wyszukiwanie zaawansowane krok po kroku Funkcja wyszukiwania zaawansowanego pozwala użytkownikowi szukać informacji w kilku dziedzinach systemu REACH-IT (np. Company (przedsiębiorstwa), Pre-SIEF (wstępne fora SIEF), Dossier (dokumentacja) itd.). Użytkownik ma możliwość określenia wybranego rodzaju zapytania, aby zawęzić obszar wyszukiwania. W niniejszej części opisano, w jaki sposób wykonać zapytanie, zachować je i zarządzać nim oraz w jaki sposób przejrzeć uzyskane informacje na ekranie lub wyeksportować wyniki wyszukiwania do pliku. W niniejszym dokumencie skoncentrowano się na funkcjach wyszukiwania dostępnych w menu <Search> (<Wyszukiwanie>, tzw. wyszukiwanie zaawansowane ), chociaż funkcje wyszukiwania są dostępne również w innych menu, np. <View Registration/ notification> (<Przeglądanie rejestracji/ zgłoszeń>, tzw. wyszukiwanie podstawowe opisane w części 6 Przedkładanie dokumentacji). W każdym przypadku obowiązują jednak te same zasady.

5 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r Wybór dziedziny wyszukiwania i rodzaju zapytania W niniejszej sekcji zawarto przykłady, w których połączenie dziedziny i rodzaju zapytania dobrano w taki sposób, aby zilustrować zasadę wyszukiwania. Procedura dla dowolnych innych dziedzin i rodzajów zapytań wybranych przez użytkownika jest podobna. W menu <Search> (Rys. 1) należy wybrać dziedzinę, np. <Dossier> (<Dokumentacja>), dla której ma zostać przeprowadzone wyszukiwanie. Rys. 1: Strona główna REACH-IT z opcjami menu wyszukiwania

6 6 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 Otworzy się wówczas strona <Search> (Rys. 2). Rys. 2: Strona wyszukiwania wybór dziedziny wyszukiwania (<Search Domain>) W polu <Search Domain> można wybrać z menu rozwijanego <Select type> (<Wybierz rodzaj>) dziedzinę, w której powinno zostać przeprowadzone wyszukiwanie (Rys. 2). W polu <Select query> (<Wybierz rodzaj zapytania>) należy kliknąć menu rozwijane <Select query>, aby wybrać rodzaj potrzebnego zapytania (Rys. 3). Zależnie od wybranej kombinacji dziedziny i rodzaju zapytania, zawartość ekranu może się różnić. Aby wykonać zapytanie, należy dokonać wyboru zarówno w polu <Search Domain>, jak i <Select query>. Rys. 3: Strona wyszukiwania wybór zapytania Zawartość listy rozwijanej rodzajów zapytań zależy od rodzaju dziedziny wybranej, w pierwszym kroku (Rys. 2). 2.2 Wybór kryteriów wyszukiwania, przeprowadzenie wyszukiwania i przeglądanie wyników Wyszukiwanie przeprowadza się wprowadzając kryteria wyszukiwania w sekcji <Query specific fields> (<Pola charakterystyczne dla zapytania>). Rys. 4 i Rys. 5 przedstawiają dwa różne przykłady.

7 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r 7 Rys. 4: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania przegląd rejestracji wstępnych

8 8 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 Rys. 5: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania przegląd wstępnych forów SIEF Rodzaj i liczba wyświetlanych pól charakterystycznych dla zapytania zależą od wybranej dziedziny i rodzaju zapytania (jak pokazują Rys. 4 i Rys. 5). Użytkownik może wypełnić dowolnie wybraną liczbę pól <Query specific fields>, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Jeżeli w polach <Query specific fields> nie wprowadzono żadnych wartości, wyszukiwarka wyświetli wszystkie dane dostępne dla wybranej kombinacji <Search Domain> i <Select query>. Przy wyszukiwaniu można wykorzystać symbol wieloznaczny *, np. toluene* dla nazw chemikaliów zaczynających się od toluene. Symbol wieloznaczny można wykorzystać na początku lub na końcu ciągu znaków, np. po wpisaniu *olu*

9 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r 9 otrzymuje się wszystkie nazwy chemikaliów zawierające ciąg znaków olu. Rys. 6 poniżej przedstawia przykład wyszukiwania, w wyniku którego otrzymuje się listę rejestracji wstępnych w okresie od r. do r. (włącznie) dla substancji rodzaju <EC Substance> (<Substancja WE>) w zakresie wielkości obrotu od 100 do 1000 ton rocznie, o terminie rejestracji przypadającym na dzień r. Rys. 6: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania rejestracja wstępna i termin Podczas wyszukiwania użytkownik może zmieniać/dodawać kryteria. Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, należy kliknąć przycisk <Clear> (<Usuń>) (Rys. 6), a

10 10 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 następnie wybrać nowe parametry zapytania. Aby wykonać zapytanie, należy kliknąć przycisk <Search> (Rys. 6). Jeżeli dla danej kombinacji znaleziono wyniki, na dole strony otworzy się panel <Search results> (<Wyniki wyszukiwania>) (Rys. 7). Jeżeli liczba pól charakterystycznych dla zapytania jest duża, konieczne może być przewinięcie strony w dół w celu przejrzenia wyników wyszukiwania. Rys. 7: Wyniki wyszukiwania Na tym etapie istnieją następujące możliwości poruszania się wśród wyników wyszukiwania: przewijanie listy w dół, kliknięcie łącza <Next 20> (<Kolejne 20)>) w celu przejrzenia następnych 20 wyników wyszukiwania lub łącza <Previous 20> (<Poprzednie 20>) w celu cofnięcia się w obrębie listy wyników (prawy górny róg listy wyników). wybór z menu rozwijanego w prawym górnym rogu listy wyników konkretnego zakresu na liście wyników wyszukiwania, np. <21-40 of 87> (<21-40 z 87>). Aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące jakiejkolwiek pozycji na liście, należy kliknąć odpowiednie hiperłącze; poniżej przedstawiono szczegóły dla Dossier UUID (UUID dokumentacji). Aby wyjść z widoku szczegółowego (<Details>), należy przejść na dół strony i kliknąć przycisk <Return to search> (<Powróć do wyszukiwania>).

11 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r 11 Jeżeli użytkownik kliknie jeszcze raz hiperłącze Dossier UUID pod zakładką Details (Informacje szczegółowe), wyświetlone zostanie więcej informacji. Należy wybrać jedną z zakładek, co umożliwi poruszanie się wśród informacji na górze strony (np. <Submission report> (<Raport z przedłożenia>), <Accounting> (<Księgowość>), <Annotations> (<Adnotacje>)) (Rys. 8). Rys. 8: Szczegółowe informacje o wynikach wyszukiwania

12 12 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 Można dodatkowo zawęzić obszar wyszukiwania za pomocą sekcji <Query specific fields> (Rys. 9). W poniższym przykładzie wybrano rodzaj substancji <EC Substance>, przy czym dziedziną wyszukiwania (<Search Domain>) jest rejestracja wstępna (<Pre-registration>), a rodzajem zapytania (<Select query>) jest przegląd rejestracji wstępnych (<Overview of preregistrations>) (Rys. 9). Rys. 9: Wybór pól charakterystycznych dla zapytania data i rodzaj rejestracji wstępnej

13 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r Wyszukiwanie zgłoszeń klasyfikacji i oznakowania W menu <Search> należy wybrać opcję <View submitted C&L> (<Przeglądaj przedłożone zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania>) (Rys. 10). Rys. 10: Wybór dziedziny wyszukiwania Użytkownik może wyszukiwać przedłożone zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania przy użyciu jednego lub większej liczby następujących kryteriów wyszukiwania: - UUID przedsiębiorstwa - numer referencyjny - identyfikator substancji - rodzaj zgłaszającego. W przypadku omawianej kategorii wyszukiwania nie ma możliwości przeprowadzenia wyszukiwania z użyciem symbolu wieloznacznego (*).

14 14 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 W polu kryteriów wyszukiwania należy wprowadzić parametr wyszukiwania, np. numer WE (Rys. 11). Rys. 11: Kryteria wyszukiwania dla zgłoszeń klasyfikacji i oznakowania Aby wykonać zapytanie, należy kliknąć przycisk <Search>. Na dole strony pojawi się tabela z wynikami (Rys. 12). Rys. 12: Wyniki wyszukiwania Funkcja view my submitted C&L ( przeglądaj przedłożone zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania ) umożliwia pobranie wszystkich zgłoszeń klasyfikacji i oznakowania

15 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r 15 przedłożonych indywidualnie bądź przez grupę producentów lub importerów, niezależnie od formatu zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania (dokumentacja IUCLID, w trybie online lub przedłożenie zbiorcze). 2.4 Zachowywanie zapytania Zapytanie, które jest często wykorzystywane, można zachować z poziomu strony <Search>. Ponowne wykorzystanie zapytania jest możliwe, gdy zostało ono zapisane na liście zapytań. Po zdefiniowaniu zapytania (określenie kombinacji dziedziny wyszukiwania, jego rodzaju oraz pól charakterystycznych dla zapytania) należy kliknąć przycisk <Store query> (<Zachowaj zapytanie>). Aby zapisać aktualne zapytanie, należy kliknąć <Store query> na stronie <Search>. Po kliknięciu <Store query> system REACH-IT poprosi o podanie nazwy zapytania (Rys. 13). Po wprowadzeniu nazwy należy kliknąć <Save> (<Zapisz>); zapytanie zostanie zachowane. Rys. 13: Zachowywanie zapytania System powróci wówczas na początkową stronę <Search> (Rys. 2) potwierdzając zapisanie zapytania: (<Your query has been saved successfully>). 2.5 Zarządzanie zapytaniami Po zapisaniu jednego lub większej liczby zapytań można nimi zarządzać. Należy przejść do głównego menu i wybrać opcję <Search >, a następnie <Manage a saved query> (<Zarządzaj zapisanym zapytaniem>) (Rys. 1); otworzy się lista wszystkich zapisanych zapytań (Rys. 14). Należy wybrać zapytanie, którym ma zamiar się zarządzać, korzystając z przełącznika w lewej kolumnie. Rys. 14: Wybór zapisanego zapytania Po kliknięciu: <Execute query> (<Wykonaj zapytanie>): wyświetlane są wyniki zależnie od wartości

16 16 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 wstępnie ustawionych w zapytaniu. <Modify query> (<Modyfikuj zapytanie>): wyświetlane są parametry zapisanego zapytania, co umożliwia zmianę wartości odpowiedniego zapytania. Po wprowadzeniu zmian można ponownie zapisać zapytanie. <Delete query> (<Usuń zapytanie>): wybrane zapytanie jest usuwane z listy zapytań. Po wykonaniu, modyfikacji lub usunięciu zapytania można powrócić do strony wyszukiwania, klikając przycisk <Return to Search>. 2.6 Eksportowanie wyników zapytania do pliku Aby wyeksportować wyniki wyszukiwania do pliku w formacie CSV (wartości rozdzielone przecinkami), należy kliknąć <Export> (<Eksportuj>) na dole listy wyników wyszukiwania (Rys. 15). Przeglądarka otworzy okno dialogowe z następującymi opcjami: <Open> (<Otwórz>): otwarcie pliku przy użyciu kompatybilnego oprogramowania (np. Open Office Calc, Microsoft Office Excel lub jakiegokolwiek edytora tekstu); jeżeli odpowiednie oprogramowanie jest zainstalowane na komputerze, należy kliknąć przycisk <Open>. <Save> (<Zapisz>): zachowanie pliku na dysku twardym w celu dalszego przetwarzania; należy kliknąć przycisk <Save>. <Cancel> (<Anuluj>): anulowanie działania i opuszczenie menu. Wyniki wyszukiwania <View submitted C&L> można wyeksportować w postaci pliku w formacie.csv lub w formacie pdf. W przypadku gdy w następstwie wyszukiwania otrzymano ponad 500 wyników, domyślną opcją jest przeglądanie wszystkich wyników za pośrednictwem pliku w formacie.csv. Należy wówczas postępować zgodnie z opisem przedstawionym powyżej.

17 Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane Data wydania: lipiec 2012 r. r 17 Rys. 15: Eksportowanie wyników zapytania

18 EUROPEJSKA AGENCJA CHEMIKALIÓW ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI HELSINKI, FINLANDIA ECHA.EUROPA.EU

Jak dokumentować informacje z badań in vitro Poradnik praktyczny 1. Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r.

Jak dokumentować informacje z badań in vitro Poradnik praktyczny 1. Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. Jak dokumentować informacje z badań in vitro Poradnik praktyczny 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. 2 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. INFORMACJA PRAWNA Informacje zawarte w niniejszym poradniku

Bardziej szczegółowo

60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 533 32 26 26, 533 32 26 27 mail: kontakt@softwarestudio.com.pl. Studio SN2Enova. Instrukcja użytkownika

60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 533 32 26 26, 533 32 26 27 mail: kontakt@softwarestudio.com.pl. Studio SN2Enova. Instrukcja użytkownika 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 533 32 26 26, 533 32 26 27 mail: kontakt@softwarestudio.com.pl Studio SN2Enova Instrukcja użytkownika Wstęp 2 Dostarczona dokumentacja dotyczy komercyjnych systemów

Bardziej szczegółowo

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie Przewodnik po instalacji aplikacji IUCLID 5 Samodzielna aplikacja Instalator dla Microsoft Windows grudzień 2011 r. Informacja prawna Ani Europejska Agencja Chemikaliów, ani

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów Dokumentacja Użytkownika i Administratora aplikacji Biblioteka zasobów aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 57 Spis Treści Wstęp... 6 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Podstawowa ZSZO Strona 1 z 27 Spis treści Spis treści 2 1. Podstawy systemu 3 1.1. Logowanie do systemu 3 1.2. Nawigacja 7 1.2.1. Listy 8 1.2.2. Formularz 12 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE Internet Banking dla Firm (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów Nabór Gimnazja Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2013 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Autor: Florian Barletta Edycja polska: Łukasz Mazurowski www.openway.com.pl 2010 SPIS TREŚCI Na wstępie 7 Elementy i terminologia sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Nabór Szkoły podstawowe. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Szkoły podstawowe. Przewodnik dla opiekunów Nabór Szkoły podstawowe Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2015 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo