w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych"

Transkrypt

1 grudzień 2012 PUBLIKACJA BEZPŁATNA w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Informacja dla: płatników składek, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 osób klientów Zakładu, którzy chcą korzystać z elektronicznych usług ZUS

2 SPIS TREŚCI Wstęp 1 Kto musi, a kto może korzystać z usług elektronicznych ZUS 2 Elektronicznie znacznie łatwiej, jeżeli dostęp do Internetu nie sprawia problemu 2 Z podpisem elektronicznym można więcej 3 Elektroniczne dokumenty do polskich instytucji publicznych można podpisywać bezpłatnie, za bardziej wszechstronne rozwiązanie trzeba zapłacić 3 Bezpieczny podpis elektroniczny 5 Pierwszy krok: wybór kwalifikowanego centrum certyfikacji 5 Drugi krok: zakup zestawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego 6 Trzeci krok: złożenie podpisu elektronicznego 7 Podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym epuap 8 Pierwszy krok: założenie konta użytkownika epuap i złożenie wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego 8 Drugi krok: potwierdzenie tożsamości i założenie profilu zaufanego 9 Trzeci krok: złożenie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym (w kontaktach z administracją publiczną) 10 Więcej informacji na temat podpisów elektronicznych 11 Podstawa prawna 12

3 WSTĘP 1 Możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną znacznie ułatwia i przyspiesza komunikację z urzędami. Dostępny bez ograniczenia czasu i miejsca Internet sprawia, że wysłany dokument elektroniczny dociera do adresata prawie natychmiast. Bezpośrednio po jego przyjęciu skrzynka podawcza instytucji wystawia urzędowe poświadczenie odbioru także w formie e-dokumentu. Efekt jak przy wysłaniu listu poleconego, tyle że osiągnięty o wiele szybciej, swobodniej i zwykle taniej. Nieocenioną zaletą dokumentu elektronicznego jest możliwość bezpośredniego wprowadzenia go do systemów informatycznych. Już od lat ZUS przyjmuje od płatników składek na ubezpieczenia wiele milionów dokumentów rozliczeniowych miesięcznie, przekazywanych z programu PŁATNIK w formie elektronicznej. Trudno sobie wyobrazić, że dokumenty te przychodziłyby jako listy polecone. Jak wiele osób musiałoby je wprowadzać do systemu informatycznego Zakładu Nic dziwnego, że globalna sieć komputerowa staje się powszechnym środowiskiem wymiany dokumentów.

4 W KONTAKTACH 2 PODPIS ELEKTRONICZNY Z ZUS Kto musi, a kto może korzystać z usług elektronicznych ZUS W zasadzie wszyscy płatnicy składek mają obowiązek (nałożony ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych 1 ) przekazywania do Zakładu dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej. Osoba odpowiedzialna za ich przekazanie powinna podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym każdy wysłany pakiet tych dokumentów. Ta sama ustawa pozwala jednak płatnikom, którzy rozliczają składki za nie więcej niż 5 osób, składać je w tradycyjnej formie pisemnej. Nie jest to dla obu stron najwygodniejsze rozwiązanie, ale nie obciąża małych podmiotów gospodarczych kosztami sprzętu komputerowego, dostępu do Internetu oraz zestawu do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych. Jeśli nie jest to dla nich problem, mogą oczywiście przekazywać dokumenty elektronicznie. Elektronicznie znacznie łatwiej, jeżeli dostęp do Internetu nie sprawia problemu Ze względu na wygodę klientów oraz łatwość i sprawność obsługi wszystkich dokumentów składanych elektronicznie, Zakład udostępnił w Internecie Platformę Usług Elektronicznych (PUE) HTTPS://PUE.ZUS.PL. Dzięki niej można przy użyciu przeglądarki internetowej składać ponad 100 różnych wniosków, sprawdzić stan swojego konta, zadawać pytania, a także rozliczać składki, korzystając z usługi epłatnik. Platforma dedykowana jest wszystkim klientom: płatnikom składek (zarówno rozliczającym się samodzielnie, jak i korzystającym z pomocy np. biura rachunkowego), ubezpieczonym, świadczeniobiorcom (emerytom i rencistom) oraz innym podmiotom korzystającym z danych gromadzonych przez ZUS. Więcej o PUE i usłudze epłatnik można przeczytać w poświęconych im ulotkach.

5 3 Z podpisem elektronicznym można więcej Zwykle dokument sporządzony na papierze podpisuje się własnoręcznie imieniem i nazwiskiem lub parafuje, a także podaje się datę jego utworzenia. W ten sposób potwierdza się autentyczność dokumentu, a parafując każdą stronę, zapewnia jego integralność. Podpisujący zaświadcza, że zna treść dokumentu i zgadza się z nią. Podpis własnoręczny można zweryfikować w oparciu o wzór podpisu znajdujący się w dokumencie tożsamości. Dokument elektroniczny, w szczególności taki, który zawiera dane osobowe lub chronione albo niesie konsekwencje finansowe, powinien być również podpisany odpowiednim podpisem elektronicznym. ZUS na portalu Platformy Usług Elektronicznych udostępnia trzy poziomy usług: ogólne usługi informacyjne wszystkim zainteresowanym internautom, dedykowane usługi informacyjne wszystkim klientom, którzy utworzyli własny profil PUE i dzięki temu nie są anonimowi, zaawansowane usługi dedykowane, wymagające złożenia dokumentów/ wniosków elektronicznych podpisanych e-podpisem wszystkim klientom, którzy utworzyli własny profil PUE i mogą podpisać składany dokument elektroniczny. Elektroniczne dokumenty do polskich instytucji publicznych można podpisywać bezpłatnie, za bardziej wszechstronne rozwiązanie trzeba zapłacić W kontaktach z ZUS obowiązuje złożenie podpisu elektronicznego odpowiadającego pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Takie e-podpisy to:

6 W KONTAKTACH 4 PODPIS ELEKTRONICZNY Z ZUS bezpieczny podpis elektroniczny na podstawie ustawy o podpisie elektronicznym 2, podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 3. Bezpieczny podpis elektroniczny jest powszechnie honorowany przez wszystkie podmioty w kraju i za granicą. Można go używać w każdej sprawie, bez potrzeby wcześniejszej akceptacji, np. przez strony podpisujące umowę biznesową. Łatwiej i bezpieczniej go złożyć, ponieważ cała operacja realizowana jest na jednym zestawie komputerowym. Jednak, aby móc składać bezpieczne podpisy elektroniczne, należy wcześniej w organizacji powszechnego zaufania kwalifikowanym centrum certyfikacji zakupić odpowiedni zestaw. Stanowi on, a w szczególności karta kryptograficzna, bezpieczne urządzenie do podpisywania dokumentów elektronicznych, znajdujące się pod wyłączną kontrolą osoby składającej e-podpis. Podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym epuap zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny w komunikacji z podmiotami realizującymi zadania publiczne. Inne osoby mogą go nie akceptować. Nie zastępuje owego podpisu np. przy zawieraniu umów cywilno-prawnych lub w sytuacjach, w których przepisy szczegółowe wymagają innego sposobu uwierzytelnienia. Żeby móc składać ten rodzaj podpisu, należy wcześniej założyć swoje konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, a następnie utworzyć profil zaufany. Wymaga to potwierdzenia tożsamości, np. w jednym z punktów potwierdzających, jakie funkcjonują w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. Założenie profilu oraz podpisywanie przy jego użyciu dokumentów elektronicznych jest bezpłatne. Złożenie podpisu odbywa się w środowisku epuap, z którym na czas podpisywania dokumentu trzeba nawiązać połączenie internetowe. Każdy dokument elektroniczny kierowany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinien być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym epuap. Podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym epuap nie można stosować w programie PŁATNIK, można natomiast podpisy-

7 5 wać nim dokumenty przekazywane do ZUS przy wykorzystaniu usługi internetowej epłatnik udostępnionej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Bezpieczny podpis elektroniczny Pierwszy krok: wybór kwalifikowanego centrum certyfikacji W pierwszej kolejności należy wybrać kwalifikowane centrum certyfikacji, do którego trzeba będzie się udać, aby potwierdzić tożsamość i kupić zestaw do składania e-podpisów. Warto wcześniej poświęcić trochę czasu na zapoznanie się ze stronami internetowymi kwalifikowanych centrów certyfikacji, zwracając szczególną uwagę na: warunki zakupu zestawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, ceny oferowanych usług i zestawów, odległość do najbliższego punktu potwierdzającego tożsamość. Warto również skorzystać z infolinii wybranego centrum. Jego pracownicy wyjaśnią, jakie czynności można zrealizować elektronicznie, i umówią się na konkretny termin potwierdzenia tożsamości oraz odbioru zestawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. W przypadku wszystkich centrów certyfikacji jakość świadczonych usług i ich bezpieczeństwo zostały określone przepisami 4. Szczegółowo sposób postępowania centrum opisany został w dostępnym na jego stronie internetowej dokumencie pt. Polityka certyfikacji. Wiarygodność każdego kwalifikowanego centrum certyfikacji potwierdza Minister Gospodarki przez umieszczenie odpowiedniego wpisu w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert). W tabeli na str. 6 zestawione zostały adresy stron internetowych oraz numery telefonów kontaktowych wszystkich kwalifikowanych centrów certyfika-

8 W KONTAKTACH 6 PODPIS ELEKTRONICZNY Z ZUS cji znajdujących się aktualnie w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji (WWW.NCCERT.GOV.PL). Enigma SOI Sp. z o.o. tel Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. MobiCert Sp. z o.o. tel (dla tel. stacjonarnych) tel (dla tel. komórkowych) tel infolinia: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. tel Unizeto Technologies S.A. tel (dla tel. stacjonarnych) tel (dla tel. komórkowych) Drugi krok: zakup zestawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego Zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego stanowią: karta kryptograficzna, realizująca sprzętowo podstawowe operacje tworzenia podpisu elektronicznego; przygotowywana indywidualnie dla każdego klienta zawiera w pamięci chronionej jego dane do składania e-podpisu: certyfikat kwalifikowany świadczący m.in. o tym, kto złożył podpis, parę kluczy kryptograficznych klucz prywatny i odpowiadający mu klucz publiczny, które odgrywają podstawową rolę w zapewnieniu niezaprzeczalności złożenia podpisu przez właściciela certyfikatu, a także w zachowaniu integralności dokumentu jego kompletności i niezmienności, czytnik, przez który łączy się kartę z komputerem, oprogramowanie umożliwiające: złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego,

9 7 administrowanie kartą kryptograficzną (np. zmianę kodów PIN, zarządzanie certyfikatami zapisanymi na karcie itp.). Warunkiem wygenerowania certyfikatu kwalifikowanego jest potwierdzenie przez pracownika centrum certyfikacji tożsamości klienta (na podstawie dowodu osobistego lub paszportu) i podpisanie przez klienta specjalnej umowy subskrybenckiej. Zakupiony zestaw zgodnie z załączoną instrukcją należy połączyć z komputerem i wgrać oprogramowanie oraz zainstalować certyfikat kwalifikowany w systemie operacyjnym (np. MS Windows). Robi to automatycznie program instalujący. W razie problemów można skorzystać z infolinii centrum certyfikacyjnego. Można również przezornie zabrać notebooka do punktu potwierdzającego i zainstalować wszystko na miejscu. Trzeci krok: złożenie podpisu elektronicznego Bezpieczny podpis elektroniczny można składać, wykorzystując odpowiednią funkcjonalność programu albo serwisu internetowego, w których przygotowany został dokument elektroniczny. Jeżeli funkcjonalność podpisywania dokumentu elektronicznego jest niedostępna, należy użyć programu zakupionego z zestawem w centrum certyfikacji. Na złożenie e-podpisu składają się następujące czynności: sprawdzenie poprawności podpisywanego dokumentu elektronicznego albo pliku zawierającego ten dokument, określenie rodzaju składanego podpisu (zazwyczaj przyjmuje się ustawienia domyślne), wskazanie certyfikatu kwalifikowanego, przy użyciu którego zostanie wykonany podpis, wprowadzenie PIN, zapisanie i wysłanie podpisanego dokumentu. Podczas podpisywania dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym dołączane są do niego dane, które na podstawie użytego certyfikatu kwalifikowanego jednoznacznie wskazują, kto złożył podpis (czyjego klucza prywatnego do tego użyto) oraz jakie centrum certyfikacji wystawiło ten certyfikat.

10 W KONTAKTACH 8 PODPIS ELEKTRONICZNY Z ZUS Warunkiem ważności podpisu jest ważność certyfikatu kwalifikowanego w chwili składania podpisu. Certyfikat jest wystawiany na rok albo dwa lata. Można go odnowić (przedłużyć) na kolejny taki okres pod warunkiem, że nie zmieniły się zawarte w nim dane. Kwalifikowane centrum certyfikacji publikuje w Internecie listę certyfikatów unieważnionych (CRL). Wszystkie podpisy elektroniczne złożone po terminie utraty ważności certyfikatu są nieskuteczne, a podpisane nimi dokumenty odrzucane. Przy podpisywaniu i przekazywaniu dokumentów elektronicznych istotny jest również czas ich przekazania. Platforma Usług Elektronicznych ZUS oraz skrzynka podawcza elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej tworzą dokumenty urzędowego potwierdzenia odbioru/doręczenia, używając do generowania znaczników czasu i do ich sygnowania specjalnych, bezpiecznych urządzeń HSM (hardware security module). Jakakolwiek ingerencja w ich funkcjonowanie jest niemożliwa. Podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym epuap Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Obejmuje zestaw zweryfikowanych informacji identyfikujących i opisujących użytkownika konta utworzonego na epuap. Pierwszy krok: założenie konta użytkownika epuap i złożenie wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego W tym celu należy wykonać następujące czynności: Wybrać stronę Założyć konto użytkownika na epuap.

11 9 Przejść do zakładki Moje profile zaufane wypełnić i złożyć na platformie wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego epuap. Drugi krok: potwierdzenie tożsamości i założenie profilu zaufanego Każdy obywatel może potwierdzić tożsamość w punkcie potwierdzania profili zaufanych. Punkty te prowadzone są przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe oraz ambasady i konsulaty generalne RP. Potwierdzenia można dokonać w godzinach pracy urzędu, a wizyta w nim jest jednorazowa. Należy pamiętać, aby w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego zgłosić się z dowodem osobistym lub paszportem do wybranego punktu potwierdzającego. Po tym czasie ważność wniosku wygasa. Listę punktów potwierdzających można znaleźć w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej epuap: Osoby dysponujące ważnym certyfikatem kwalifikowanym mogą same potwierdzić profil zaufany bez konieczności odwiedzenia punktu potwierdzającego. Wystarczy, że podpiszą składany w formie elektronicznej wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego epuap bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Pomoc można uzyskać u pracownika wsparcia użytkowników epuap (telefon: czynny w dni robocze, godz , adres poczty elektronicznej: Profil zaufany jest zakładany bezpośrednio po poprawnym zakończeniu potwierdzenia. O utworzeniu profilu informuje komunikat wysyłany na komputer osoby potwierdzającej. Każdy obywatel może założyć tylko jeden profil zaufany. Próba utworzenia kolejnego jest blokowana podczas potwierdzania profilu na etapie kontroli z rejestrem PESEL.

12 W KONTAKTACH 10 PODPIS ELEKTRONICZNY Z ZUS Profil zaufany zachowuje ważność przez 3 lata. Przed upływem terminu ważności powinien zostać odnowiony poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniego wniosku elektronicznego, dostępnego na epuap. Trzeci krok: złożenie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym (w kontaktach z administracją publiczną) Podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym epuap: jednoznacznie wskazuje profil zaufany epuap osoby, która złożyła podpis, zawiera dokładny czas złożenia podpisu, jednoznacznie identyfikuje konto epuap osoby, która złożyła podpis, jest autoryzowany przez użytkownika konta epuap, jest potwierdzony i chroniony podpisem systemowym epuap, tzn. podpisem cyfrowym utworzonym w bezpiecznym środowisku systemu epuap, zapewniającym integralność i autentyczność wykonania operacji przez ten system, ale przy użyciu certyfikatu i kluczy kryptograficznych wygenerowanych dla elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, a nie dla osoby korzystającej z usługi podpisania dokumentu elektronicznego. Opatrzenie dokumentu elektronicznego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym odbywa się w środowisku elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Jest to usługa świadczona przez epuap za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Aby z niej skorzystać, należy: zalogować się na stronie internetowej: wybrać i wypełnić wniosek, który zostanie złożony do właściwego urzędu, podpisać wniosek przy użyciu profilu zaufanego, przekazać z epuap podpisany wniosek adresatowi. Można również przekazać do epuap dokument, który po podpisaniu zostanie zwrócony i dopiero później przekazany adresatowi, np. przy użyciu odpowiedniego programu interfejsowego.

13 11 Podczas składania podpisu system epuap przesyła pocztą elektroniczną (na adres podpisującego) kod autoryzacyjny, który należy skopiować w polu dialogowym usługi podpisywania e-dokumentu. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa bezpieczeństwo operacji. Więcej informacji na temat podpisów elektronicznych Lista zagadnień i adresów WWW: Platforma Usług Elektronicznych Dokumenty elektroniczne wprowadzenie Podpis elektroniczny wprowadzenie elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

14 12 PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz z późn. zm.) 2 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz z późn. zm.) 3 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.) 4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. nr 93, poz. 547) Skład i druk: Poligrafia ZUS w Warszawie. Nakł egz. Zam. nr 3497/12

15

16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, Warszawa Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS

Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS wersja 2.7 Poradnik Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! spis treści 1 Wstęp 3 Twoje prawa i obowiązki 5 Jakie masz prawa jako płatnik składek? 5 Rozpoczynasz działalność? Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT Doc. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz - kierownik Projektu Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT zrealizowanej w ramach projektu rozwojowego MNiSzW nr R02 036 02 Instytut Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

Jacek Krupa 13.04.2014r BOSS 2014

Jacek Krupa 13.04.2014r BOSS 2014 Jacek Krupa 13.04.2014r BOSS 2014 1 2 Dobry pomysł na własną firmę Czyli jaki? Dobrze jeśli jest oparty o formułę SMART (określenie celów) Specyficzny (niepowtarzalny, innowacyjny, niszowy, itp.) Mierzalny

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi WebNotarius Wersja 1.0 Data: 27 września 2010

Regulamin Usługi WebNotarius Wersja 1.0 Data: 27 września 2010 Regulamin Usługi WebNotarius Wersja 1.0 Data: 27 września 2010 Unizeto Technologies SA CERTUM PCC - Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin http://www.certum.pl

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. Nieodłączny element oficjalnej komunikacji. Technologia, bezpieczeństwo i zastosowanie. www.certum.pl

Podpis elektroniczny. Nieodłączny element oficjalnej komunikacji. Technologia, bezpieczeństwo i zastosowanie. www.certum.pl Podpis elektroniczny Nieodłączny element oficjalnej komunikacji Technologia, bezpieczeństwo i zastosowanie www.certum.pl SPIS TREŚCI Wstęp... I. Kilka słów o e-podpisie... 1. Czym jest podpis elektroniczny?...

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE

PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE ROCZNIKI EKONOMII I ZARZĄDZANIA Tom 6(42), numer 2 2014 JUDYTA PRZYŁUSKA-SCHMITT PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE WSTĘP Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą lub kontaktuje się z urzędami administracji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 Przyjął do archiwum (data i podpis):. Zatwierdził (data i podpis): Nadzorował (data i podpis): Opracował (data i

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza 2011 Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Ekspertyza powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 3

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 3 DIENNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 3 RĄDENIE Nr 3 MINISTR SPRW GRNICNYCH 1) z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r.

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. Integracja systemów regionalnych z epuap MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. 1 2 DZIEŃ 1 12:00 12:15 Powitanie gości Agenda warsztatów 12:15 13:30 Model komunikacyjny integracji portali regionalnych z epuap (30

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK nr 1 BA-231-2/536/276/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM.

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Paweł Stańczyk PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr. Grzegorza Kotlińskiego Katedra Bankowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu POZNAŃ 2001 O Autorze:

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy epuap

Wykorzystanie platformy epuap Wykorzystanie platformy epuap Emil Walczyk Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 13 marca 2012 r. Akty prawne Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Pekao24 Bankowość elektroniczna dla Klientów indywidualnych

Pekao24 Bankowość elektroniczna dla Klientów indywidualnych Pekao24 Bankowość elektroniczna dla Klientów indywidualnych Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Serwis internetowy () 5 3.1. Pierwsze logowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET BANKU BPH S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET BANKU BPH S.A. Rozdział I Definicje i przedmiot Regulaminu Przedmiot Regulaminu 1 Regulamin Korzystania z Systemu Bankowości Internetowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI I KOMUNIKACJI E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO dla GMINY RYJEWO

PLAN PROMOCJI I KOMUNIKACJI E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO dla GMINY RYJEWO 2015 PLAN PROMOCJI I KOMUNIKACJI E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO dla GMINY RYJEWO 1 S t r o n a Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 2. Profil zaufany... 3 1.1. W jaki sposób można założyć profil zaufany?...

Bardziej szczegółowo