Wszystkie stany niedokrwienia mięśnia sercowego spowodowanego dysproporcją między zaopatrzeniem mięśnia sercowego w tlen, a jego zapotrzebowaniem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie stany niedokrwienia mięśnia sercowego spowodowanego dysproporcją między zaopatrzeniem mięśnia sercowego w tlen, a jego zapotrzebowaniem"

Transkrypt

1 STABILNE ZESPOŁY WIEŃCOWE Honorata Roczniak

2 Od ogółu do szczegółu Choroba niedokrwienna serca Wszystkie stany niedokrwienia mięśnia sercowego spowodowanego dysproporcją między zaopatrzeniem mięśnia sercowego w tlen, a jego zapotrzebowaniem Choroba wieńcowa (CAD) Choroba wieńcowa (CAD) obejmuje stany niedokrwienia mięśnia sercowego związane ze zmianami w tętnicach wieńcowych

3 Przyczyny choroby niedokrwiennej serca ~ skurcz tętnicy wieńcowej ~ zator tętnicy wieńcowej ~ zapalenie tętnic wieńcowych ~ zmiany w tętnicach wieńcowych w przebiegu zaburzeń metabolizmu ~ wady naczyń wieńcowych ~ uraz tętnicy wieńcowej ~ zakrzepica tętnicza wskutek zaburzeń hemostazy ~ rozwarstwienie aorty ~ zmniejszona podaż tlenu w stosunku do zapotrzebowania

4 Patogeneza ZWĘŻENIE NIEISTOTNE ISTOTNE KRYTYCZNE Zmniejszenie średnicy światła tętnicy Zmniejszeniepola przekroju światła tętnicy Ciśnienieperfuzyjne za zwężeniem <50% 50-80% >80% <75% 75-90% >90% Niezmienione mm Hg <60 mm Hg Rezerwa wieńcowa Niezmieniona <200% Brak(<100%) Przepływ w spoczynku Niezmieniony Niezmieniony Ograniczony

5 Czym będziemy się dziś zajmować? Stabilne zespoły wieńcowe Dławica piersiowa stabilna Sercowy zespół X Dławica związane z mostkami mięśniowymi nad tętnicami wieńcowymi Ostre zespoły wieńcowe = ACS niestabilna dławica piersiowa = UA m.in. dławica naczynioskurczowa= dławica odmienna = dławica Prinzmetala Zawał serca bez uniesienia ST Zawał serca z uniesiemst Zawał serca nieokreślony

6 DŁAWICA PIERSIOWA STABILNA Gdy objawy dławicowe nie nasiliły się w ciągu ostatnich 2 miesięcy

7 Obraz kliniczny -wywiad (1) Ból w klatce piersiowej ~ ucisk / dławienie / gniecenie ~ zamostkowo szyja, żuchwa, nadbrzusze, lewe ramię

8 Obraz kliniczny -wywiad (2) ~ wywołany przez wysiłek fizyczny, ustępuje w spoczynku -najczęściej trwa kilka minut ~ po przyjęciu NTG ustępuje po 1-3 min. (po NTG może ustąpić także ból związany z chorobą przełyku!)

9 Obraz kliniczny -wywiad (3) Inne czynniki wywołujące / nasilające ból dławicowy ~stres emocjonalny (kobiety!) ~godziny poranne, zimne powietrze, wiatr, obfity posiłek ~ os. starsze -angina decubitus po przyjęciu pozycji leżącej - godziny nocne

10 Obraz kliniczny wywiad (4) Klasyfikacja dławicy piersiowej na podstawie jej nasilenia wg CCS Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Zwyczajna* aktywność fizyczna nie wywołujedławicy. Występuje ona przy większym, gwałtowniejszym lub dłużej trwającym wysiłku fizycznym związanym z pracą lub rekreacją. *chodzenie po płaskim terenie, wchodzenie po schodach Niewielkie ograniczenie zwyczajnej aktywności fizycznej. Dławica występuje: -Przy wchodzeniu pod górę -Przy chodzeniu po płaskim terenie / wchodzeniu po schodach > 200 m / > 1 piętra -w normalnym tempie, zwykłych warunkach w szybkim tempie po posiłkach, gdy jest zimno, wieje wiatr, pod wpływem stresu, w kilka godzin po przebudzeniu Znaczne ograniczenie zwyczajnej aktywności fizycznej. Dławica występuje po przejściu m po płaskim terenie / przy wchodzeniu po schodach na 1 piętro w normalnym tempie i warunkach. Jakakolwiekaktywność fizyczna wywołuje dławicę. Może występować w spoczynku.

11 Obraz kliniczny -wywiad (5) Równoważniki dławicy piersiowej ~ duszność wysiłkowa ~ os. starsze ~chorzy na cukrzycę ~ zmęczenie ~ ból brzucha, nudności

12 Obraz kliniczny -wywiad (6) Należy uwzględnić czynniki ryzyka CAD ~ Hiperlipidemia ~ Cukrzyca (DM) ~ Nadciśnienie tętnicze (AH) ~ Nikotynizm ~ Przedwczesna choroba wieńcowa w rodzinie ~ Miażdżyca tętnic mózgowych i obwodowych

13 Obraz kliniczny badanie fizykalne(1) Brak swoistych objawów przedmiotowych! W okresie bezbólowym najczęściej brak jakichkolwiek nieprawidłowości!

14 Obraz kliniczny objawy przedmiotowe (2) Podczas bólu dławicowego podatność rozkurczowa Dyskineza koniuszka Obfite poty HR pobudzenia współczulnego Przeciążenie łożyska płucnego trzeszczenia Niedokrwie- niemięśnia sercowego BP funkcja skurczowa S4 Niedomykalność mitralna Dysfunkcja mięśnia brodawkowatego

15 Badania pomocnicze (1) Badania laboratoryjne: ~ lipidogram ~ glikemia na czczo ± OGCT? ~ pełna morfologia krwi ~ kreatynina w surowicy ~ ±markery jeśli podejrzenie ACS ~ ±wskaźniki czynności tarczycy

16 Badania pomocnicze (2) EKG spoczynkowy - Zwykle prawidłowy, w czasie bólu głównie ST Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa! EKG metodą Holtera - Jeśli zaburzenia rytmu serca ECHO spoczynkowe - Może ujawnić wady zastawki aortalnej, kardiomiopatięprzerostową, pozawałowe zaburzenia kurczliwości Próby obciążeniowe (ECHO/ scyntygrafia)

17 Badania pomocnicze (3) Koronarografia RTG klatki piersiowej - Cechy innych chorób wywołujących ból dławicowy / cechy niewydolności serca (HF) Angio-TK - Ocena tętnic wieńcowych MR - Ocena żywotności i perfuzji miokardium, rozległości blizny pozawałowej PET -Ocena żywotność i perfuzji miokardium dla badań naukowych

18 Rozpoznanie (1) Główne kryteria cechy bólu: 1. Lokalizacja:zamostkowa, charakterystyczne promieniowanie 2. Przyczyna: wysiłek fizyczny 3. Ustępowanie: w spoczynku / po przyjęciu azotanu s.l. Ból dławicowy: ~ 3/3 Typowy ~ 2/3 Nietypowy ~ 1/3 Niedławicowy

19 Rozpoznanie (2) Prawdopodobieństwo choroby tętnic wieńcowych Charakter bólu Mężczyźni Kobiety lat 40 lat lat lat 60lat Typowy dławicowy EKG wysiłkowe >90% EKG EKG wysiłkowe wysiłkowe >90% Nietypowy dławicowy j.w. + próba obrazowa EKG wysiłkowe <10% j.w. + próba obrazowa j.w. + próba obrazowa Ból niedławicowy <10% j.w. + próba obrazowa <10% <10% j.w. + próba obrazowa Bez bólu <10% <10% <10% <10% <10%

20 Rozpoznanie (3) Prawdopodobieństwo pośrednie 10-90% Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa! Chyba że ~ Wcześniejsza rewaskularyzacja / zmiany w EKG spoczynkowym uniemożliwiające jego ocenę obrazowa próba wysiłkowa ~ Pacjent niezdolny do wysiłku fizycznego obrazowa próba farmakologiczna ~ P-wsk. do próby obciążeniowej koronarografia

21 Rozpoznanie (4) Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa 1. Co monitorujemy? 2. Kiedy kończymy badanie? 3. Jaki wynik jest dodatni?

22 Rozpoznanie (6) Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa - Kiedy kończymy badanie? 1. Uzyskanie max. HR (220 wiek) 2. Maksymalna próba wysiłkowa ograniczona objawami SBP> 10 mm Hg+ objawy dławicowe / ST ból dławicowy zawroty głowy, stan przedomdleniowy zasinienie, bladość skóry trwały częstoskurcz komorowy ST 1 mm trudności w monitorowaniu EKG i BP życzenie pacjenta 3. Submaksymalna próba wysilkowa uzyskanie 85-90% max. HR

23 Rozpoznanie (7) Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa - Jaki wynik jest dodatni? poziome / skośne do dołu ST 1 mm ST 1 mm w odprowadzeniach bez patologicznych załamków Q lub zespołów QS (nie dotyczy V1 i avr) Wynik wątpliwy: poziome / skośne do dołu ST 0,5 ale < 1 mm obniżenie skośne do góry 2 mm

24 Rozpoznanie (8) Obrazowa próba wysiłkowa m. in. echokardiografia wysiłkowa Ocenia się funkcję skurczową LV na początku i na końcu wysiłku Obrazowa próba farmakologiczna Używane leki: - Dobutamina( HRi siły skurczu) - Dipirydamol(wazodylatacja) - Adenozyna(wazodylatacja)

25 Rozpoznanie (9) Co dalej? - Jeśli wyniki prób obciążeniowych wskazują na duże ryzyko rozważyć koronarografię +/- rewaskularyzację - Nie wskazują na duże ryzyko ale - można postawić rozpoznanie leczyć - nie ma wystarczających danych do postawienia rozpoznania rozważyć badanie obrazowe (jeśli wykonano próbę EKG) lub koronarografię (jeśli próbę obrazową) Duże ryzyko (oceniane na podstawie badań nieinwazyjnych) świadczy o śmiertelności rocznej >3%

26 Rozpoznanie (10) Prawdopodobieństwo duże Prawdopodobieństwo duże >90% rozważyć wskazania do koronarografii

27 Rozpoznanie (11) Wskazania do koronarografii w celu rozpoznania/wykluczenia choroby wieńcowej: - Ciężka dławica stabilna -CCS III i IV + wyjściowo duże prawdopodobieństwo CAD +/- niedostateczna odpowiedź na leki - Pośrednie / duże ryzyko CAD z nierozstrzygającymi / sprzecznymi wynikami badań nieinwazyjnych - Po zatrzymaniu krążenia - Komorowe zaburzenia rytmu - Wczesny nawrót umiarkowanej / ciężkiej dławicy po rewaskularyzacji

28 Rozpoznanie (12) Ocena zmian miażdżycowych w koronarografii Tętnice nasierdziowe z wyłączeniem pnia LCA < 40% zmiany przyścienne 40-70% angiograficznie graniczne > 70% zmiany istotne Pień LCA > 50% zmiana istotna Czynnościowa ocena istotności zmian FFR(fractionalflowreserve) < 0,8 zmiana istotna

29 Rozpoznanie różnicowe 1. Choroby sercowonaczyniowe Rozwarstwienie aorty Zapalenie osierdzia 2. Choroby płuc Zator tętnicy płucnej Odma opłucnowa Zapalenie opłucnej 3. Choroby układu pokarmowego Choroby przełyku np. GERD, kurcz przełyku Choroby dróg żółciowych Wrzód trawienny Zapalenie trzustki 4. Choroby ściany klatki piersiowej Zapalenie chrząstek żebrowych Złamanie żebra półpasiec 5. Choroby psychiczne Zaburzenia lękowe, napady paniki Choroby afektywne Somatyzacje Urojenia

30 Leczenie (1) Postępowanie niefarmakologiczne: - Wysiłek fizyczny - Nie przekraczający progu dławicy - NIE! w niskich temperaturach i po posiłkach min/dzień 5 dni/tydz. np. marsz - Szczepienie p-grypie co roku - Rzucenie palenia - Redukcja otyłości

31 Leczenie (2) Redukcja czyn. ryzyka miażdżycy - dyslipidemii, upośledzonej tolerancji glukozy, DM, AH Leczenie chorób nasilających dolegliwości Leczenie chorób nasilających dolegliwości - niedokrwistości, nadczynności tarczycy, arytmii z czynną szybkością komór

32 Leczenie (3) Cele: 1. Zapobieganiu incydentom sercowonaczyniowym i wydłużenie przeżycia 2. Zniesienie dolegliwości i zapobieganie ich nawrotom

33 Leczenie (4) 1. Leki poprawiające rokowanie: - ASA75 mg/d do końca życia - + IPP jeśli DN ze strony przewodu pokarmowego - W razie nietolerancji: - Klopidogrel75 mg 1 x dz. - Lub tiklopidyna250 mg 2 x dz. - Statyny - Każdy chory z CAD - Dążyć do LDL < 100 mg/dl(<80/70) - Alternatywa: ezetymib - ACEI - Szczególnie jeśli CAD + AH / DM / HF / dysfunkcja skurczowa LV - β-blokery - Chorzy po zawale / z HF

34 Leczenie (5) 2. Leki zmniejszające nasilenie objawów ± niedokrwienie - β-blokery - Wszyscy chorzy z CAD - Wszystkie równie skuteczne dążyć do max. dawek - Blokery kanału wapniowego - Zamiast β-blokerów: werapamil, diltiazem - W połączeniu z β-blokerami: amlodypina, felodypina, nifedypina - Azotany - s.l. / aerozol w celu zniesienia bólu dławicowego - Długodziałające: mono- i diazotan izosorbidu, NTG zapobieganie nawrotom bólu - Inne leki - Iwabradyna - Dział. chronotropowe - poprzez SAN - Molsydomina - Bezpośredni donor NO, słabe dział. p-dławicowe - Nikorandil - Lek naczyniorozszczerzającypoprzez dział. na kanały K +,

35 Wytyczne postępowania w stabilnej dławicy piersiowej Eksperci Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego do spraw postępowania w stabilnej dławicy piersiowej

36 Leczenie inwazyjne (1) Kiedy? - Duży obszar zagrożony niedokrwieniem (w badaniach nieinwazyjnych) - Leczenie zachowawcze nie zapewnia dostatecznej kontroli - Pacjent preferuje leczenie inwazyjne - Spodziewane są duże korzyści, przy małym prawdopodobieństwie niepowodzenia, powikłań i zgonu

37 Leczenie inwazyjne (2)

38 Leczenie inwazyjne (3) Klasa zalecenia Definicja Poziom wiarygodności danych Klasa I Klasa II Dowodyz badań naukowych i/lub powszechna zgodność opinii, że dane leczenie lub zabieg sąkorzystne, przydatne, skuteczne Sprzeczne dowody z badań naukowych i/lub rozbieżnościopiniina temat przydatności/skuteczność danego leczenia lub zabiegu -Klasa IIa Dowody/opinieprzemawiające w większości za przydatnością/ skutecznością -Klasa IIb Przydatność/skutecznośćjest gorzej potwierdzona w dowodach/opiniach Klasa III Dowodyz badań naukowych i/lub powszechna zgodność opinii, że dane leczenie lub zabieg nie są przydatne/skuteczne, a w niektórych przypadkach mogą być szkodliwe Poziom A Dane pochodzą z wielu randomizowanych prób klinicznych lub metaanaliz Poziom B Dane pochodzącez jednej randomizowanej próby klinicznej lub dużych badań nierandomizowanych Poziom C Uzgodniona opinia ekspertów i/lub małe badania, badaniaretrospektywne, rejestry

39 Leczenie inwazyjne (4) Wytyczne dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw rewaskularyzacji mięśnia sercowego oraz Europejskie Stowarzyszenie Chirurgii Serca i Klatki Piersiowej (EACTS)

40 Leczenie inwazyjne (5) W uproszczeniu PCI Choroba 1-lub 2- naczyniowa bez zwężenia w proksymalnym LAD CABG Zwężenie pnia LTW Choroba 3-naczyniowa Choroba 1-lub 2- naczyniowa + zwężenie w proksymalnym LAD

41 Monitorowanie ~Kontrola modyfikowalnych czynników ryzyka (AH, hiperlipidemia, DM, nikotynizm) ~ Okresowo EKG spoczynkowe ~EKG wysiłkowe przy istotnej zmianie nasilenia objawów podmiotowych ~ Wizyty kontrolne: 1. rok co 3-4 miesiące Później co 6 miesięcy

42 Rokowanie Ryzyko zgonu 1-3% w ciągu roku Ryzyko OZW 1-5% w ciągu roku Ze wzrostem ryzyka korelują: ~ wiek ~ CCS ~ wydolność fizyczna ~Zmiany w EKG ~ Znaczny obszar niedokrwienia w próbach obciążeniowych ~ Zaawansowane zmiany w koronarografii ~ Nieme niedokrwienie miokardium ~ Upośledzenie czynności / przerost LV ~HR > 70/min. ~ czynność nerek ~DM

43 SERCOWY ZESPÓŁ X Dławica drobnych naczyń (microvascular angina)

44 Cechy charakterystyczne ~Dławica piersiowa ~ ST w EKG wysiłkowym ~Prawidłowy obraz tętnicw koronarografii, bez skurczu tętnic nasierdziowychw próbie z ergonowiną lub ACh

45 Etiologia Możliwe przyczyny: ~ Dysfunkcja mikrokrążenia wieńcowego nieadekwatna rezerwa rozkurczowa ~ Nadwrażliwość receptorów bólowych ~ napięcie układu współczulnego 30% chorych: zaburzenia psychiczne (nasilenie dolegliwości)

46 Obraz kliniczny Dławica piersiowa ~ <50% ~ zwykle ból nietypowy ~ zw. z wysiłkiem fizycznym, także w spoczynku ~ ustępuje > 10 min. (nawet >30 min.) po zaprzestaniu wysiłku ~ odpowiedź na NTG słaba/ brak +/- zaburzenia lękowe

47 Rozpoznanie (1) ~ EKG zwykle prawidłowy ~ EKG wysiłkowe poziome/skośne do dołu odc. ST ~ Scyntygraficzna próba obciążeniowa W spoczynku obraz prawidłowy, w czasie obciążania zaburzenia perfuzji ~ Koronarografia obraz tętnic prawidłowy / nieistotne zwężenia

48 Rozpoznanie (2) Kryteria rozpoznania: 1. Wykluczenie miażdżycy tętnic wieńcowych 2. Wykluczenie innych chorób powodujących ból w kl. p.

49 Leczenie Dolegliwości bólowych: ~ Azotany ~ β-blokery ~ Blokery kanału wapniowego Monoterapia/ terapia skojarzona Jeśli nie ma poprawy --- imipramina? Techniki behawioralne Trening fizyczny

50 DŁAWICA ZWIĄZANA Z MOSTKAMI MIĘŚNIOWYMI NAD TĘTNICAMI WIEŃCOWYMI

51 Charakterystyka (1) - Dochodzi do zmniejszenia rezerwy wieńcowej -Ból dławicowy jest związany z wysiłkiem fizycznym

52 Charakterystyka (2) Rozpoznanie na podstawie koronarografii!!! - Mostki mięśniowe występują u 0,5-2,5% osób poddanych koronarografii - Głównie nad LAD SKURCZ ROZKURCZ Zwężenie światła naczynia występuje tylko w czasie skurczu!

53 Leczenie β-blokery!!! >> >>blokerykanału wapniowego (diltiazem, werapamil) AZOTANY są przeciwwskazane!!! Leczenie inwazyjne: - Jeśli nieskuteczna farmakoterapia - PCI stent - CABG przecięcie mostka Bardzo dobre rokowanie!

54 DŁAWICA ODMIENNA (PRINZMETALA)

55 Patogeneza Skurcz dużej tętnicy nasierdziowej(rca! > LAD) prawidłowej lub zwężonej Wywołany przez: ~ Palenie tytoniu ~ Hiperwentylację ~ Stres ~ Niską temperaturę ~ Kokainę ~ Astmę aspirynową ~ leki

56 Obraz kliniczny ~ Ból dławicowy ~ W spoczynku> po wysiłku ~ Między 24:00 a 6:00 ~ Długotrwały

57 Rozpoznanie ~ EKG samoistnie ustępujące ST ~ Holter EKG długotrwałe (66%) lub (33%) odcinka ST zw. z objawami ~ Koronarografia próba prowokacyjna z dowieńcowympodaniem ergonowiny(gdy nie ma zmian miażdżycowych) lub ACh skurcz zwężający >70% światła na długości 2-20 mm

58 Leczenie -Modyfikacja czyn. ryzyka Nikotynizm!!! Blokery kanału wapniowego (diltiazem, werapamil, nifedypina) jeśli monoterapia nieskuteczna + 2. blokerkanału wapniowego z innej grupy lub azotan długodziałający β-blokery przeciwwskazane!!!

59 Porównanie Dławica piersiowa stabilna Sercowy zespół X Mostki mięśniowe Dławica odmienna Ból spoczynkowy wccs Wnocy Ból wysiłkowy Czastrwania / ustępowanie podczas odpoczynku Reakcjana NTG Najczęściej trwakilka minut / +++ Ustępowanie w ciągu ~1-3(max. 5) minut > 10 (>30) minut po zaprzestaniu wysiłku Słaba/ brak P-wskazana! długotrwały Zmiany w koronarografii Zmianymiażdżycowe zwężające światło tętnicy Prawidłowa / zwężenia nieistotne Mostki mięśniowe głównie nad LAD Próba prowokacyjna Skurcz tętnicy; głównie RCA Leczenie farmakologiczne ASA Statyny ACE-I β-blokery Blokery kanału wapniowego azotany Azotany β-blokery Blokerykanału wapniowego +/- imipramina β-blokery > blokery kanału wapniowego Blokerykanału wapniowego +/- długodziałające azotany Leki p-wskazane azotany β-blokery Rokowanie 1-3% zgonów / rok 1-5% ACS / rok b. dobre 96%przeżywa 7 lat MI, HF nie występują b. dobre 98%przeżywa 5 lat Dobre 95% przeżywa 5 lat

60 Dziękuję za uwagę

Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca Choroba niedokrwienna serca II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Definicja zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen

Bardziej szczegółowo

Definicja. Choroba niedokrwienna serca. Podział choroby wieńcowej. Epidemiologia 2015-04-23

Definicja. Choroba niedokrwienna serca. Podział choroby wieńcowej. Epidemiologia 2015-04-23 Definicja Choroba niedokrwienna serca II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen

Bardziej szczegółowo

Stabilna choroba wieńcowa

Stabilna choroba wieńcowa Stabilna choroba wieńcowa dr hab. med. prof. nadzw. Małgorzata Lelonek FESC Wytyczne ESC postępowania w stabilnej dławicy piersiowej 2013 www.ptkardio.pl 1 2 Epidemiologia Europa: 20-40 / 1 000 Około 5

Bardziej szczegółowo

Prof. Hanna Szwed. Chory ze stabilną chorobą wieńcową - jak rozpoznać, - czy zawsze test obciążeniowy, ale jaki?

Prof. Hanna Szwed. Chory ze stabilną chorobą wieńcową - jak rozpoznać, - czy zawsze test obciążeniowy, ale jaki? Prof. Hanna Szwed Chory ze stabilną chorobą wieńcową - jak rozpoznać, - czy zawsze test obciążeniowy, ale jaki? Warszawa, 2015 Rozpoznanie stabilnej choroby wieńcowej i ocena ryzyka Etap 1 Kliniczna ocena

Bardziej szczegółowo

W Polsce na chorobę niedokrwienną serca zapada rocznie od 80 do 100 tys. osób

W Polsce na chorobę niedokrwienną serca zapada rocznie od 80 do 100 tys. osób W Polsce na chorobę niedokrwienną serca zapada rocznie od 80 do 100 tys. osób Choroba niedokrwienna serca jest przyczyną ponad 40% wszystkich zgonów zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet Struktura zgonów

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. 0 Grupa odbiorcza 0 Dobór tematu 0 Bibliografia 0 Wytyczne ECS 0 Duży temat Take Home Messages

Słowo wstępne. 0 Grupa odbiorcza 0 Dobór tematu 0 Bibliografia 0 Wytyczne ECS 0 Duży temat Take Home Messages Słowo wstępne 0 Grupa odbiorcza 0 Dobór tematu 0 Bibliografia 0 Wytyczne ECS 0 Duży temat Take Home Messages Plan prezentacji Choroba niedokrwienna serca - definicja ChNS jest szerokim pojęciem, obejmującym

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Zawał serca ból wieńcowy p30 min +CPK +Troponiny Zawał serca z p ST STEMI ( zamknięcie dużej tętnicy wieńcowej) Z wytworzeniem załamka Q Zawał serca bez pst NSTEMI Zamknięcie

Bardziej szczegółowo

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja NS to zespół kliniczny, w którym wskutek dysfunkcji serca jego pojemność minutowa jest zmniejszona w stosunku do zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA OPERACYJNEGO U CHORYCH KARDIOLOGICZNYCH Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi Jak ocenić ryzyko i zakwalifikować chorego

Bardziej szczegółowo

Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST. Dr med. Włodzimierz Koniarek

Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST. Dr med. Włodzimierz Koniarek Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST. Dr med. Włodzimierz Koniarek Definicja Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia ST (NSTE-ACS) Zespół kliniczny, przebiegający najczęściej pod postacią ostrego

Bardziej szczegółowo

KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt

KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt Sprawność fizyczna (fitness) 1. Siła, moc i wytrzymałość mięśniowa (muscular fitness) 2. Szybkość 3. Wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka sercowo naczyniowego w praktyce Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Ocena ryzyka sercowo naczyniowego w praktyce Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu Ocena ryzyka sercowo naczyniowego w praktyce Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu 2018-03-15 Czym jest ryzyko sercowo naczyniowe? Ryzyko sercowo-naczyniowe to

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa omdleń

Diagnostyka różnicowa omdleń Diagnostyka różnicowa omdleń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Omdlenie - definicja Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Kardiomiopatia tako - tsubo w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla

Kardiomiopatia tako - tsubo w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla Kardiomiopatia tako - tsubo w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla Jarosław Szponar *, Anna Krajewska *, Magdalena Majewska *, Piotr Danielewicz *, Grzegorz Drelich *, Jakub Drozd **, Michał Tomaszewski **,

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń Omdlenie - definicja Diagnostyka różnicowa omdleń Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie ilości tlenu dostarczonego

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia i symptomatologia. Piotr Abramczyk

Patofizjologia i symptomatologia. Piotr Abramczyk Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca Piotr Abramczyk Definicja Objawy podmiotowe i przedmiotowe niewydolności serca Obiektywny dowód dysfunkcji serca i i Odpowiedź na właściwe leczenie

Bardziej szczegółowo

Anatomia i fizjologia układu krążenia. Łukasz Krzych

Anatomia i fizjologia układu krążenia. Łukasz Krzych Anatomia i fizjologia układu krążenia Łukasz Krzych Wytyczne CMKP Budowa serca RTG Unaczynienie serca OBSZARY UNACZYNIENIA Układ naczyniowy Układ dąży do zachowania ośrodkowego ciśnienia tętniczego

Bardziej szczegółowo

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Nieinwazyjne badanie diagnostyczne układu krążenia stanowią podstawową metodę, wykorzystywaną w rozpoznawaniu jak i monitorowaniu

Bardziej szczegółowo

Wywiady - - układ krążenia. Łukasz Jankowski

Wywiady - - układ krążenia. Łukasz Jankowski Wywiady - - układ krążenia Łukasz Jankowski Ból w klatce piersiowej Ból wieńcowy Patofizjologia: Efekt zaburzeń podaży i popytu na tlen, wynikający z miażdżycy tętnic wieńcowych (choroba wieńcowa) Inne

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Holter. odprowadzeń CM5, CS2, IS.

Holter. odprowadzeń CM5, CS2, IS. Norman Jefferis Jeff (1.1.1914-21.7.1983) amerykański biofizyk skonstruował urządzenie rejestrujące EKG przez 24 godziny, tzw. EKG. W zależności od typu aparatu sygnał EKG zapisywany jest z 2, 3, rzadziej

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca. Piotr Abramczyk

Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca. Piotr Abramczyk Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca Piotr Abramczyk Definicja Objawy podmiotowe i przedmiotowe niewydolności serca i Obiektywny dowód dysfunkcji serca i Odpowiedź na właściwe leczenie

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze

Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze Choroba niedokrwienna serca zapotrzebowanie na O2 > moŝliwości podaŝy O2 niedotlenienie upośledzenie czynności mięśnia sercowego przemijające trwałe

Bardziej szczegółowo

OZW istotne elementy wywiadu chorobowego cd.

OZW istotne elementy wywiadu chorobowego cd. OZW istotne elementy wywiadu chorobowego cd. Jakość bólu charakter bólu; Jak można go określić, gdzie odczuwany jest dyskomfort? Promieniowanie Gdzie odczuwany jest ból? Gdzie ten ból bólu promieniuje?

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze. Prezentacja opracowana przez lek.med. Mariana Słombę

Nadciśnienie tętnicze. Prezentacja opracowana przez lek.med. Mariana Słombę Nadciśnienie tętnicze Prezentacja opracowana przez lek.med. Mariana Słombę EPIDEMIOLOGIA: Odsetek nadciśnienia tętniczego w populacji Polski w wieku średnim (36-64 lat) wynosi 44-46% wśród mężczyzn i 36-42%

Bardziej szczegółowo

CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA

CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA Jest szerokim pojęciem obejmującym wszystkie stany niedokrwienia mięśnia sercowego bez względu na patomechanizm CHOROBA WIEŃCOWA Obejmuje stany niedokrwienia

Bardziej szczegółowo

Ból w klatce piersiowej. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych PUM

Ból w klatce piersiowej. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych PUM Ból w klatce piersiowej Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych PUM Patomechanizm i przyczyny Źródłem bólu mogą być wszystkie struktury klatki piersiowej, z wyjątkiem miąższu płucnego: 1) serce

Bardziej szczegółowo

Przyczyny hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Przyczyny kardiologiczne

Przyczyny hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Przyczyny kardiologiczne Najczęstsze przyczyny hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych JACEK LACH III KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII II WYDZ. LEKARSKIEGO WUM Przyczyny hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze przyczyny hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych

Najczęstsze przyczyny hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych Najczęstsze przyczyny hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych JACEK LACH III KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII II WYDZ. LEKARSKIEGO WUM Przyczyny hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Zbigniew Gugnowski GRK Giżycko 2014 Opracowano na podstawie: Wytycznych ESC dotyczących rozpoznania oraz

Bardziej szczegółowo

Stabilna choroba wieńcowa

Stabilna choroba wieńcowa Stabilna choroba wieńcowa dr hab. med. prof. nadzw. Małgorzata Lelonek FESC Wytyczne postępowania w stabilnej dławicy piersiowej: http://www.ptkardio.pl/files//file/cad_2006.pdf 1 Choroba niedokrwienna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI Dlaczego dzieci sąs kierowane do kardiologa? Różnice w diagnostyce obrazowej chorób układu krążenia u dorosłych i dzieci Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Aktywność sportowa po zawale serca

Aktywność sportowa po zawale serca Aktywność sportowa po zawale serca Czy i jaki wysiłek fizyczny jest zalecany? O prozdrowotnych aspektach wysiłku fizycznego wiadomo już od dawna. Wysiłek fizyczny o charakterze aerobowym (dynamiczne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek, dobutamina, dipirydamol, inne) Z dostępu przez klatkę piersiową (TTE) Przezprzełyko

Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek, dobutamina, dipirydamol, inne) Z dostępu przez klatkę piersiową (TTE) Przezprzełyko Podstawy echokardiografii Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek,

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Janina Stępińska Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytut Kardiologii, Warszawa o Abott Potencjalny konflikt interesów

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

Stabilna choroba wieńcowa

Stabilna choroba wieńcowa Stabilna choroba wieńcowa dr hab. med. prof. nadzw. Małgorzata Lelonek FESC Wytyczne ESC postępowania w stabilnej dławicy piersiowej 2013 www.ptkardio.pl 1 2 Epidemiologia Europa: 20-40 / 1 000 Około 5

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XVII Indeks wybranych skrótów występujących w monografii... XIX

Przedmowa... XVII Indeks wybranych skrótów występujących w monografii... XIX Spis treści Przedmowa.................................................................................. XVII Indeks wybranych skrótów występujących w monografii................ XIX Część I Wprowadzenie..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

Nitraty -nitrogliceryna

Nitraty -nitrogliceryna Nitraty -nitrogliceryna Poniżej wpis dotyczący nitrogliceryny. - jest trójazotanem glicerolu. Nitrogliceryna podawana w dożylnym wlewie: - zaczyna działać po 1-2 minutach od rozpoczęcia jej podawania,

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa i zawał serca.

Choroba wieńcowa i zawał serca. Choroba wieńcowa i zawał serca. Dr Dariusz Andrzej Tomczak Specjalista II stopnia chorób wewnętrznych Choroby serca i naczyń 1 O czym będziemy mówić? Budowa układu wieńcowego Funkcje układu wieńcowego.

Bardziej szczegółowo

Bóle w klatce piersiowej. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

Bóle w klatce piersiowej. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Bóle w klatce piersiowej Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Bóle w klatce piersiowej Najczęstsza przyczyna konsultacji szpitalnych Największy niepokój chorego Najczęstsza po

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Uwaga: Niniejsze zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego ETAP I (wypełni pielęgniarka) Imię i nazwisko:... Adres:... PESEL Wzrost:...cm Wykształcenie:... Masa ciała:...kg Zawód wykonywany:... Obwód talii:...cm

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia po zawale serca - co lekarz, a co pacjent powinien prof. Jarosław Kaźmierczak

Zagrożenia po zawale serca - co lekarz, a co pacjent powinien prof. Jarosław Kaźmierczak Zagrożenia po zawale serca - co lekarz, a co pacjent powinien prof. Jarosław Kaźmierczak Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii Przyczyny zgonów w Polsce Choroby serca i udary, cukrzyca Nowotwory

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Świeży zawał mięśnia sercowego.

Świeży zawał mięśnia sercowego. Świeży zawał mięśnia sercowego. Każda komórka ludzkiego organizmu włączając w to komórki mięśnia sercowego (kardiomiocyty) potrzebują tlenu do normalnego funkcjonowania. Jednak czynność komórek zaczyna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW III i IV ROKU STUDIÓW

PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW III i IV ROKU STUDIÓW PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW III i IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU Ostre zespoły wieńcowe NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

układu krążenia Paweł Piwowarczyk

układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie Badanie przedmiotowe EKG Pomiar ciśnienia tętniczego Pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Echokardiografia

Bardziej szczegółowo

Przewlekła niewydolność serca - pns

Przewlekła niewydolność serca - pns Przewlekła niewydolność serca - pns upośledzenie serca jako pompy ssąco-tłoczącej Zastój krwi Niedotlenienie tkanek Pojemność minutowa (CO) serca jest zbyt mała do aktualnego stanu metabolicznego ustroju

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH

POSTĘPOWANIE ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH POSTĘPOWANIE ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH Krystyna Ziółkowska Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Ratownictwa Medycznego Cel: próba odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca. II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK

Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca. II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK RTG klatki piersiowej Ocenia zarys i wielkość serca, aorty, naczyń krążenia płucnego, wykrywa w ich rzucie zwapnienia

Bardziej szczegółowo

WADY ZASTAWKI AORTALNEJ

WADY ZASTAWKI AORTALNEJ WADY ZASTAWKI AORTALNEJ STENOZA AORTALNA PRZYCZYNY wrodzona (zastawka dwupłatkowa) nabyta (zmiany zwyrodnieniowe, choroba reumatyczna) wiek płeć (M>K) palenie tytoniu nadwaga zastawka dwupłatkowa nadciśnienie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dorosłych

Wrodzone wady serca u dorosłych Wrodzone wady serca u dorosłych - rozpoznane po raz pierwszy w wieku dorosłym - wada mało zaawansowana w dzieciństwie - nie korygowana - wada po korekcji lub zabiegu paliatywnym w dzieciństwie - niewydolność

Bardziej szczegółowo

Opracował : Norbert Kaczmarek Robert Pietryszyn 2010

Opracował : Norbert Kaczmarek Robert Pietryszyn 2010 OZW - postępowanie przedszpitalne. Doświadczenia własne - Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze. Opracował : Norbert Kaczmarek Robert Pietryszyn 2010 OZW Definicja....... Ostre zespoły wieńcowe ( OZW )

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne, VI rok, plan zajęć

Choroby wewnętrzne, VI rok, plan zajęć Choroby wewnętrzne, VI rok, plan zajęć TEMAT ćwiczeń audytoryjnych: Profilaktyka przeciwzakrzepowa, profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych Zaburzenia rytmu i przewodnictwa: ocena kliniczna, diagnostyka,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 v Wstęp xiii Przedmowa do wydania I polskiego xv Wykaz skrótów xvii 1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 A. Wywiad perinatalny i z okresu ciąży 1 B. Wywiad po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany stwierdzane w badaniu przezklatkowym

Zmiany stwierdzane w badaniu przezklatkowym 162 Choroba nadciśnieniowa serca Prezentacja dwuwymiarowa S Przerost (> 12 mm) mięśnia sercowego (od umiarkowanego do znacznego), obejmujący głównie przegrodę międzykomorową, brak odcinkowych zaburzeń

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012

Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012 Nowe wytyczne ESC/PTK w kardiologii Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012 Przemysław Trzeciak Częstochowa 11.12.2012 Umieralność z powodu chorób ukł. krążenia w latach

Bardziej szczegółowo

Przewlekła choroba wieńcowa u chorego z cukrzycą typu 2 Miażdżyca uogólniona i inne problemy

Przewlekła choroba wieńcowa u chorego z cukrzycą typu 2 Miażdżyca uogólniona i inne problemy Przewlekła choroba wieńcowa u chorego z cukrzycą typu 2 Miażdżyca uogólniona i inne problemy Jolanta B. Prokop Katedra i Klinika Kardiologii USK Białystok (prezentacja przypadków) Kardiodiabetogia Poznań

Bardziej szczegółowo

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA CHORÓB SERCA U CIĘŻARNYCH OKOŁO 0,5-1% PRZYCZYNA OKOŁO 10-15% ŚMIERTELNOŚCI MATEK WZROST OBJĘTOŚCI KRWI KRĄŻĄCEJ O 50% WZROST OBJĘTOŚCI MINUTOWEJ

Bardziej szczegółowo

5 Terapia. 5.1 Strategie terapeutyczne. 5 Terapia

5 Terapia. 5.1 Strategie terapeutyczne. 5 Terapia 5.1 Strategie terapeutyczne Standardy ESC obejmują najważniejsze zalecenia dotyczące NSTE-ACS w praktycznym stopniowanym schemacie. Podkreślają jednocześnie, że szczególne sytuacje wymagają odstępstw od

Bardziej szczegółowo

Kardiomiopatie. Piotr Abramczyk

Kardiomiopatie. Piotr Abramczyk Kardiomiopatie Piotr Abramczyk Definicja (ESC, 2008r.) Kardiomiopatia to choroba mięśnia sercowego, w której jest on morfologicznie i czynnościowo nieprawidłowy, o ile nie występuje jednocześnie choroba

Bardziej szczegółowo

WADY SERCA U DZIECI Z ZESPOŁEM MARFANA

WADY SERCA U DZIECI Z ZESPOŁEM MARFANA WADY SERCA U DZIECI Z ZESPOŁEM MARFANA lek. Małgorzata Ludzia Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawa, 23.06.2018 Plan

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Farmakoterapia prewencyjna czy warto stosować. Jadwiga Rogało-Szewczyk GRK 2014-09-17

Farmakoterapia prewencyjna czy warto stosować. Jadwiga Rogało-Szewczyk GRK 2014-09-17 Farmakoterapia prewencyjna czy warto stosować Jadwiga Rogało-Szewczyk GRK 2014-09-17 Farmakoterapia prewencyjna Jest obok zmiany stylu życia podstawową metodą prewencji chorób sercowonaczyniowych (ChSN)

Bardziej szczegółowo

Stany zagrożenia życia w kardiologii

Stany zagrożenia życia w kardiologii Stany zagrożenia życia w kardiologii II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Rozwarstwienie aorty Tamponada serca Powikłania mechaniczne zawału serca Ostry zespół wieńcowy Zatorowość płucna Obrzęk płuc Ostra

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWKRZEPLIWE. Dr n. med. Karolina Supeł

LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWKRZEPLIWE. Dr n. med. Karolina Supeł LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWKRZEPLIWE Dr n. med. Karolina Supeł Skale oceny ryzyka stosowane do określenia optymalnego czasu prowadzenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej PRECISE-DAPT DAPT OCENIANE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych.

Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych. Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych. Opracowanie na podstawie danych z 25 Pracowni Echokardiograficznych w Polsce posiadających akredytację Sekcji

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WPŁYW STYLU ŻYCIA NA ROZWÓJ CHORÓB SERCA. Dr Radosław Sierpiński Instytut Kardiologii w Warszawie

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WPŁYW STYLU ŻYCIA NA ROZWÓJ CHORÓB SERCA. Dr Radosław Sierpiński Instytut Kardiologii w Warszawie PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WPŁYW STYLU ŻYCIA NA ROZWÓJ CHORÓB SERCA Dr Radosław Sierpiński Instytut Kardiologii w Warszawie WŁODAWA 14-17.07.2015 SERCE I ROZUM? SERCE CZY ROZUM?! PODSTAWOWE CHOROBY

Bardziej szczegółowo

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA- DIAGNOSTYKA I LECZENIE. Barbara Niedźwiecka, 6.rok barniedzwiecka@gmail.com

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA- DIAGNOSTYKA I LECZENIE. Barbara Niedźwiecka, 6.rok barniedzwiecka@gmail.com NIEWYDOLNOŚĆ SERCA- DIAGNOSTYKA I LECZENIE Barbara Niedźwiecka, 6.rok barniedzwiecka@gmail.com Podział Świeża (pierwszy epizod), przemijająca (nawracająca, epizodyczna), przewlekła (stabilna, pogarszająca

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Zwykle pierwsze badanie obrazowe w diagnostyce chorób serca Ocenia zarys i wielkość serca, aorty, naczyń krążenia płucnego, wykrywa w ich rzucie zwapnienia Standardowe

Bardziej szczegółowo

Hipercholesterolemia najgorzej kontrolowany czynnik ryzyka w Polsce punkt widzenia lekarza rodzinnego

Hipercholesterolemia najgorzej kontrolowany czynnik ryzyka w Polsce punkt widzenia lekarza rodzinnego XVI Kongres Medycyny Rodzinnej Kielce, 2 5 czerwca 2016 Prof. UJ dr hab. med. Adam Windak Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej CM UJ Wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Hipercholesterolemia

Bardziej szczegółowo

Badania ergometryczne w diagnostyce choroby wieńcowej

Badania ergometryczne w diagnostyce choroby wieńcowej Choroba niedokrwienna serca Badania ergometryczne w diagnostyce choroby wieńcowej Marek A. Kośmicki II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa Streszczenie Badania ergometryczne (wysiłkowe)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Redukcja ryzyka okołooperacyjnego

Redukcja ryzyka okołooperacyjnego IV Spotkania sercowo-naczyniowe Warszawa 07.02.2015 r. Redukcja ryzyka okołooperacyjnego Marek Kuch Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Katedry Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego

Bardziej szczegółowo

Choroby osierdzia 2010. Ostre zapalenia osierdzia OZO Płyn w osierdziu ropne zapalenie osierdzia RZO

Choroby osierdzia 2010. Ostre zapalenia osierdzia OZO Płyn w osierdziu ropne zapalenie osierdzia RZO Choroby osierdzia 2010 Ostre zapalenia osierdzia OZO Płyn w osierdziu ropne zapalenie osierdzia RZO Klasyczne kryteria rozpoznania OZO (2 z trzech) Typowy ból w klatce piersiowej swoisty szmer tarcia osierdzia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. www.polkard.org 2 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/assets_08_03_16.pdf

Załącznik nr 1. www.polkard.org 2 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/assets_08_03_16.pdf Załącznik nr 1 Opis programu zdrowotnego pn. Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych 1. Opis problemu zdrowotnego Pomimo zaznaczającego

Bardziej szczegółowo

Should we perform percutaneous angioplasty in stable angina? Landscape after the COURAGE trial results

Should we perform percutaneous angioplasty in stable angina? Landscape after the COURAGE trial results GERIATRIA OPARTA NA FAKTACH/EVIDENCE-BASED GERIATRICS Wpłynęło: 24.09.200 Poprawiono: 04.10.200 Zaakceptowano: 22.10.200 Czy stosować przezskórną angioplastykę wieńcową w stabilnej chorobie wieńcowej?

Bardziej szczegółowo

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński TETRALOGIA FALLOTA Karol Zbroński Plan prezentacji Historia Definicja Epidemiologia i genetyka Postacie kliniczne Diagnostyka Postępowanie Powikłania Historia Definicja 1 - ubytek w przegrodzie międzykomorowej

Bardziej szczegółowo

Topografia klatki piersiowej. Badanie fizykalne układu krążenia. Topografia klatki piersiowej. Topografia klatki piersiowej 2015-04-23

Topografia klatki piersiowej. Badanie fizykalne układu krążenia. Topografia klatki piersiowej. Topografia klatki piersiowej 2015-04-23 Topografia klatki piersiowej Badanie fizykalne układu krążenia KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 A Pachowa przednia prawa B Obojczykowa środkowa prawa C Mostkowa D Obojczykowa środkowa lewa E Pachowa przednia

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w Kardiologii

Testy wysiłkowe w Kardiologii Testy wysiłkowe w Kardiologii II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Wysiłek fizyczny Wzrost zapotrzebowania m.szkieletowych na tlen Przyspieszenie rytmu serca (do max HR) Wzrost objętości minutowej serca

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 731 Poz. 66 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego współwyst występującego z innymi czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Nr rejestru: HOE 498_9004

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII COLLEGIUM MEDICUM WBYDGOSZCZY UMK w TORUNIU. Chory z bólem w klatce piersiowej

II KATEDRA KARDIOLOGII COLLEGIUM MEDICUM WBYDGOSZCZY UMK w TORUNIU. Chory z bólem w klatce piersiowej II KATEDRA KARDIOLOGII COLLEGIUM MEDICUM WBYDGOSZCZY UMK w TORUNIU Chory z bólem w klatce piersiowej Schorzenia narządów klatki piersiowej ranga problemu Najczęstszym objawem schorzenia narządów i tkanek

Bardziej szczegółowo

Jolanta B. Prokop Katedra i Klinika Kardiologii UNIWERSYTET MEDYCZNY w BIAŁYSTOKU Prezentacja przypadku Poznań 2014

Jolanta B. Prokop Katedra i Klinika Kardiologii UNIWERSYTET MEDYCZNY w BIAŁYSTOKU Prezentacja przypadku Poznań 2014 Jolanta B. Prokop Katedra i Klinika Kardiologii UNIWERSYTET MEDYCZNY w BIAŁYSTOKU Prezentacja przypadku Poznań 2014 Chorzy z NT - występowanie cukrzycy jest 2,5x częstsze w porównaniu do osób bez NT NATPOL

Bardziej szczegółowo

Echokardiografia przezprzełykowa jako technika monitorowania podczas zabiegów wykonywanych u chorych z wysokim ryzykiem sercowym

Echokardiografia przezprzełykowa jako technika monitorowania podczas zabiegów wykonywanych u chorych z wysokim ryzykiem sercowym Echokardiografia przezprzełykowa jako technika monitorowania podczas zabiegów wykonywanych u chorych z wysokim ryzykiem sercowym Piotr Knapik, Tomasz Kukulski Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu TEE

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014 Grupa 1 1 63571 2.1 3.1 4.1 8.1 12.1 14.1 2 63572 2.2 3.2 4.2 8.2 12.2 14.2 3 63573 2.3 3.3 4.3 8.3 12.3 14.3 4 63574 2.4 3.4 4.4 8.4 12.4 14.4 5 63575 2.5 3.5 4.5 8.5 12.5 14.5 6 63576 2.6 3.6 5.1 9.1

Bardziej szczegółowo