BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU"

Transkrypt

1 BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015

2 Spis treści Wstęp Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego w roku Liczba bezrobotnych w gminach Wskaźnik bezrobocia w gminach Struktura osób bezrobotnych w gminach Bezrobotni według płci Bezrobotni według wieku Bezrobotni według wykształcenia Bezrobotni według staŝu pracy Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy... 9 Podsumowanie Aneks statystyczny

3 Wstęp Województwo zachodniopomorskie składa się z 21 powiatów i 114 gmin. Na koniec roku w regionie było 11 gmin miejskich, 49 gmin wiejskich i 54 gminy miejsko wiejskie. Od 1 stycznia roku Stepnica w powiecie goleniowskim uzyskała prawa miejskie i obecnie jest ona siedzibą gminy miejsko wiejskiej. Według danych GUS na koniec roku województwo zachodniopomorskie zamieszkiwało osób, w tym osób w wieku produkcyjnym (63,8% ogółu populacji). W porównaniu z końcem roku grupa osób w wieku produkcyjnym zmniejszyła się o 1,2%. W zbiorze gmin udział osób w wieku produkcyjnym wahał się od 61,2% w gminie Borne Sulinowo do 67,9% w gminie Kołbaskowo. Porównanie danych demograficznych z końca i roku pokazuje, Ŝe w przypadku powiatów wzrost populacji w ciągu roku notowano tylko w powiatach goleniowskim i polickim, a wyraźnie wyŝszy był w tym drugim (zaobserwowano tam takŝe jedyny przyrost liczby osób w wieku produkcyjnym). Na poziomie gminnym największy procentowy wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym notowano w 20 gminach, spośród których największy w następujących: Dobra (Szcz.), Stepnica, Kołbaskowo, Kobylanka, Kołobrzeg (wiejska). Wynika to z tendencji w zakresie migracji wewnątrz województwa zachodniopomorskiego, a popularnym kierunkiem przemieszczania się ludności w ostatnich latach jest kierunek z miast do sąsiadujących obszarów wiejskich. W niniejszym opracowaniu przedstawiono stan i strukturę bezrobocia na poziomie gminnym w województwie zachodniopomorskim na koniec roku. Źródłem danych były comiesięczne podstawowe informacje otrzymywane z powiatowych urzędów pracy i kwartalne dane dotyczące struktury osób bezrobotnych według wieku, wykształcenia, staŝu pracy i czasu pozostawania bez pracy (załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01). 3

4 1. Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego w roku 1.1. Liczba bezrobotnych w gminach Spośród 114 gmin w województwie zachodniopomorskim na koniec roku najwięcej bezrobotnych zamieszkiwało gminę Szczecin 16,2 tys. osób, z kolei najmniej gminę Nowe Warpno (policki) 120 osób. W Szczecinie odnotowano w skali roku spadek liczby bezrobotnych o 12,4%, natomiast w gminie Nowe Warpno liczba zarejestrowanych zmniejszyła się o 9,8%. Porównując dane z końca i roku naleŝy stwierdzić, Ŝe sytuacja w gminach poprawiła się. W 113 z 114 z nich liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się, a procentowe spadki wahały się od 0,4% (1 osoba) w gminie Rymań (kołobrzeski) do 31,5% (250 osób) w gminie Dobra Szcz. (policki). Wzrost notowano jedynie w gminie Czaplinek (drawski), o 23 osoby tj. 2,4%. Wykres 1. Struktura bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego według miejsca zamieszkania na koniec i roku 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% r. 20,7 42,0 37,3 r. 20,4 41,8 37,8 gminy wiejskie gminy miejsko - wiejskie gminy miejskie Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych z PUP. Na wykresie 1 przedstawiono strukturę osób bezrobotnych według miejsca zamieszkania na koniec i roku. Z zaprezentowanych danych wynika, Ŝe odsetek osób w poszczególnych grupach gmin w ciągu 12 miesięcy znacząco się nie zmienił. Najwięcej zarejestrowanych na koniec i roku zamieszkiwało gminy miejsko wiejskie, odpowiednio 42,0% i 41,8%. W miastach mieszkało 37,8% bezrobotnych z końca roku. Rezydentem gminy wiejskiej był co piąty bezrobotny Wskaźnik bezrobocia w gminach Miernikiem bezrobocia w gminach czyli na najniŝszym poziomie podziału administracyjnego kraju jest wskaźnik bezrobocia, stanowiący procentowy udział liczby bezrobotnych w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym w danej gminie. Natomiast w przypadku stopy bezrobocia wyliczanej i publikowanej przez GUS do poziomu powiatów, liczbę bezrobotnych dzieli się przez liczbę osób aktywnych zawodowo (sumy pracujących i bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy). Na koniec roku najniŝszy i najwyŝszy wskaźnik bezrobocia wśród gmin przyjmował nieco niŝsze wartości niŝ na koniec roku. Z danych wynika, Ŝe analizowany miernik wynosił od 4,3% w gminie Dobra Szczecińska do 19,1% w gminie Barwice (szczecinecki). W końcu roku w 46 gminach wskaźnik bezrobocia był niŝszy od 10% wobec 29 gmin na koniec roku. W Ŝadnej gminie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 20%. Z porównania danych dotyczących sytuacji w gminach na koniec i roku wynika, Ŝe tak jak w przypadku zmian liczby bezrobotnych wskaźnik bezrobocia zmniejszył się w 113 z nich, a jedyny wzrost notowano w gminie Czaplinek, o 0,4 pkt proc. Spadki 4

5 wskaźnika bezrobocia wahały się od 0,1 pkt proc. w gminie Rymań (kołobrzeski) i Stara Dąbrowa (stargardzki) do 4,6 pkt proc. w gminie Brojce (gryficki). Mapa 1. Wskaźnik bezrobocia (procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) w gminach województwa zachodniopomorskiego na koniec roku \ G. Postomino 10,4% 10,0% Miasto Świnoujście Kamieński 4,4% 8,7% Miasto Świnoujście Sławieński 13,6% G. Mielno G. Malechowo 9,1% MG Sianów 10,5% 11,2% G. Ustronie Morskie Miasto Koszalin 7,1% G. Będzino Miasto Kołobrzeg 7,3% 11,4% 5,6% Miasto Koszalin MG Polanów Gmina Kołobrzeg G. Dygowo G. Biesiekierz G. Rewal 7,2% G. Manowo 13,6% 6,4% 8,5% Kołobrzeski G. Świeszyno 8,9% 11,4% MG Karlino MG Trzebiatów 10,7% G. Siemyśl 15,6% Koszaliński MG Dziwnów G. Karnice 9,5% 7,2% MG Gościno 10,5% Białogardzki 15,1% 7,4% Miasto Białogard MG Bobolice G. Brojce 11,8% 13,7% G. Świerzno 12,8% G. Rymań Gmina Białogard MG Międzyzdroje MG Tychowo 14,4% 8,9% 17,0% 8,9% MG Wolin MG Gryfice 17,3% MG Kamień P. MG Biały Bór 11,5% 11,8% G. Sławoborze 16,0% 12,3% G. Rąbino Gryficki G. Grzmiąca 14,3% MG Golczewo 16,7% Gmina Świdwin Gmina Szczecinek MG Płoty Świdwiński 12,6% MG Resko 14,5% 15,5% Miasto Świdwin G. Przybiernów 14,3% 9,7% MG Barwice MG Połczyn 6,9% 29,1% MG Nowogard G. BrzeŜno 11,7% Miasto Szczecinek MG. Stepnica 7,3% Łobeski 13,7% 10,3% MG Nowe Warpno 7,3% Goleniowski G. Radowo Małe Szczecinecki 10,8% MG Łobez 11,0% G. Osina 10,1% G. Ostrowice 7,0% 14,0% MG Borne Sulinowo MG Police 12,4% 6,0% MG Goleniów MG Dobra 4,6% 11,7% MG Węgorzyno MG Czaplinek Policki MG Drawsko P. MG Maszewo 11,9% MG Złocieniec 12,8% G. Dobra Szcz. 11,8% 6,9% 12,8% 4,3% MG Chociwel 10,7% Miasto Szczecin Drawski G. Stara Dąbrowa MG Ińsko G. Wierzchowo 6,3% 13,0% 10,7% 13,3% Miasto Szczecin Gmina Stargard G. Marianowo G. Kobylanka 8,3% 10,5% MG Dobrzany MG Kalisz Pom. Gmina Wałcz G. Kołbaskowo 6,0% 11,9% 5,4% Miasto Stargard 10,7% MG Mirosławiec 9,9% 8,9% 7,0% G. Stare Czarnowo Stargardzki 5,3% MG Suchań Miasto Wałcz 10,1% MG Recz Wałecki 7,0% MG Gryfino G. Warnice 14,3% 5,8% G. Dolice MG Tuczno G. Bielice 10,7% 10,4% MG Drawno 7,1% 10,2% MG Choszczno MG Pyrzyce 12,1% 9,0% 9,5% G. Przelewice Choszczeński G. Banie 14,6% MG Człopa G. Widuchowa 9,2% G. Kozielice Pyrzycki G. Krzęcin G. Bierzwnik 9,6% 9,0% 13,4% MG Pełczyce 11,8% 13,1% MG Lipiany 11,6% 13,2% MG Chojna MG Barlinek 10,5% MG Myślibórz 7,2% MG Trzcińsko Zdr. 7,8% MG Cedynia 10,8% Myśliborski 10,3% Gryfiński G. Nowogródek P. MG Moryń 8,5% 11,8% MG Mieszkowice 9,4% MG Dębno 7,1% Miasto Darłowo 10,9% Gmina Darłowo 10,9% Miasto Sławno 10,8% Gmina Sławno 16,3%-19,2% 13,3%-16,2% 10,3% -13,2% 7,3% -10,2% 4,3% -7,2% G. Boleszkowice 7,3% Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz Na powyŝszej mapie przedstawiono terytorialny rozkład bezrobocia na poziomie gminnym w województwie zachodniopomorskim na koniec roku. Wynika z niej, Ŝe gminy charakteryzujące się wysokim bezrobociem zlokalizowane są głównie we wschodniej części województwa, w podregionie koszalińskim. Wyjątek stanowią tutaj gminy w północnej części regionu, nad Morzem Bałtyckim, które nawet w chłodniejszej części roku charakteryzują się stosunkowo niskim bezrobociem. NajniŜsze bezrobocie występuje w największym miastach regionu tj. połoŝonego peryferyjnie na zachodzie Szczecina i Koszalina na północnym - wschodzie regionu. oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie (gminy powiatów: polickiego goleniowskiego, stargardzkiego, gryfińskiego). NiŜszy poziom bezrobocia zauwaŝalny jest takŝe w południowej i południowo wschodniej części regionu, przy granicy z województwem lubuskim (Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna) i wielkopolskim. Na wysokość bezrobocia ma takŝe wpływ bliskość granicy z Niemcami. Lepsza sytuacja na rynku pracy notowana jest takŝe w połoŝonych nad Morzem Bałtyckim Świnoujściu i w gminach powiatu kołobrzeskiego. 5

6 1.3. Struktura osób bezrobotnych w gminach Bezrobotni według płci W strukturze osób bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego według płci większość stanowią kobiety. Ich odsetek na koniec roku kształtował się na poziomie 52,7% wobec 52,1% na koniec roku. W gminach z regionu notuje się znaczne róŝnice w udziale kobiet i męŝczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych w danej jednostce. Z danych z końca roku wynika, Ŝe w 18 gminach w strukturze przewaŝali bezrobotni męŝczyźni. Największy odsetek stanowili oni w gminie miejskiej Sławno 54,8%. W 95 jednostkach przewaŝały kobiety, a w jednej gminie liczba bezrobotnych kobiet i męŝczyzn była taka sama. W 9 gminach odsetek Pań wynosił ponad 60% i były to: Widuchowa (gryfiński) 64,5%, Ostrowice (drawski) 64,2%, Wałcz (gmina wiejska) 63,9%, Mirosławiec (wałecki) 63,5% Osina (goleniowski) 62,7%, Dobra Szczecińska (policki) 62,1%, Świerzno (kamieński) 62,0%, Ińsko (stargardzki) 60,2%, Stepnica (goleniowski) 60,1%. Od końca roku w strukturze bezrobotnych według płci w gminach odnotowano istotne zmiany. W kilku jednostkach proporcje kobiet i męŝczyzn odwróciły się. Wzrost udziału bezrobotnych kobiet o ponad 5 pkt proc. notowano w pięciu gminach tj. Ostrowice, Kołobrzeg (wiejska), Radowo Małe, Mieszkowice, Kołbaskowo. Z drugiej strony spadki udziału kobiet o ponad 4 pkt proc. według rejestrów bezrobotnych notowano w gminie Boleszkowice i w gminie Manowo. W porównaniu z danymi z końca roku liczba bezrobotnych kobiet w województwie zachodniopomorskim zmniejszyła się o 13,9% (8 tys. osób), z kolei w grupie bezrobotnych męŝczyzn odnotowano spadek o 16,1% (8,6 tys. osób). Mimo ogólnego wyraźnego spadku liczby bezrobotnych kobiet w województwie w 5 gminach ich liczba zwiększyła się w stosunku do końca roku. Były to następujące gminy: Ostrowice (drawski), o 8,8%, Czaplinek (drawski), o 7,4%, Kołobrzeg (g. wiejska), o 6,5%, Stara Dąbrowa (stargardzki), o 4,5%, Wierzchowo (drawski), o 2,4% Bezrobotni według wieku Na wykresie 2 przedstawiono strukturę bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego według wieku i miejsca zamieszkania na koniec roku. Rozpatrując miejsce zamieszkania bezrobotnych stwierdzić naleŝy, Ŝe wśród bezrobotnych z gmin wiejskich na największą grupę składały się osoby w wieku lata tj. 26,7%. Bezrobotni do 25 roku Ŝycia stanowili 18,1% zarejestrowanych zamieszkujących gminy wiejskie, z kolei osoby powyŝej 60 roku Ŝycia to 4,8% zarejestrowanych. W przypadku gmin miejskich takŝe największy odsetek bezrobotnych stanowiły osoby w wieku lata (25,9%). Wyraźna róŝnica w strukturze bezrobotnych z gmin wiejskich i miejskich zauwaŝalna jest w udziale osób młodych oraz osób znajdujących się w starszych grupach wiekowych. W gminach miejskich osoby poniŝej 25 roku Ŝycia 6

7 stanowiły 10,7% wszystkich bezrobotnych tj. 7,4 pkt proc. mniej niŝ w gminach wiejskich. Odwrotnie jest w przypadku starszych bezrobotnych. W gminach wiejskich bezrobotni powyŝej 60 roku Ŝycia stanowili 4,8% zarejestrowanych, a w gminach miejskich 7,0%. Wykres 2. Struktura bezrobotnych według wieku z uwzględnieniem miejsca zamieszkania na koniec roku 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% gminy miejskie 10,7 25,9 21,7 19,4 15,4 7,0 gminy miejsko - wiejskie 16,4 26,5 20,3 19,0 12,8 5,0 gminy wiejskie 18,1 26,7 19,9 18,9 11,6 4,8 województwo 14,6 26,3 20,7 19,1 13,5 5, lata lat i więcej Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych z PUP. Struktura bezrobotnych według wieku na koniec roku w poszczególnych gminach była bardzo zróŝnicowana. Odsetek bezrobotnych w kolejnych przedziałach wiekowych zawierał się w następujących granicach: lata; od 8,9% w Szczecinie do 26,7% w gminie Gościno (kołobrzeski) lata; od 16,0% w gminie Ustronie Morskie (kołobrzeski) do 34,8% w gminie Banie (gryfiński) lata; od 12,9% w gminie Siemyśl (kołobrzeski) do 30,4% w gminie Stare Czarnowo (gryfiński) lata; od 9,6% w gminie Stare Czarnowo (gryfiński) do 24,0% w gminie Karnice (gryficki) lat; od 6,2% w gminie Bielice (pyrzycki) do 24,0% w gminie Ustronie Morskie (kołobrzeski) 60 lat i więcej; od 2,3% w gminie Dobrzany (stargardzki) do 8,8% w gminie Kobylanka (stargardzki) W porównaniu z danymi z końca roku w wyraźnej większości gmin województwa zachodniopomorskiego notowano wzrost udziału bezrobotnych w grupach wiekowych 60 lat i więcej (104 gminy) i lat (71 gmin). Z drugiej strony wraz ze wzrostem udziału najstarszych bezrobotnych w większości jednostek zaobserwowano zmniejszenie się udziału osób w przedziałach wiekowych lata (88 gmin), lata (71 gmin) oraz lata (70 gmin) Bezrobotni według wykształcenia Miejsce zamieszkania w duŝym stopniu róŝnicuje strukturę bezrobotnych według wykształcenia. W grupie bezrobotnych zamieszkujących gminy wiejskie blisko 40% stanowili na koniec roku bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niŝszym, z kolei w gminach miejskich osoby te stanowiły średnio około 27% wszystkich bezrobotnych. W przypadku odsetka bezrobotnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych wyniósł on 24,7% w gminach miejskich i 28,6% w gminach wiejskich. Znaczna róŝnica w strukturze bezrobotnych według wykształcenia występuje w grupie osób które posiadają dyplom uczelni wyŝszej, 15,5% w gminach miejskich wobec 6,6% w gminach wiejskich. Lepsze wykształcenie osób z gmin miejskich wynika z łatwiejszego dostępu do szkół i uczelni wyŝszych. 7

8 Wykres 3. Struktura bezrobotnych według wykształcenia z uwzględnieniem miejsca zamieszkania na koniec roku 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% gminy miejskie 15,5 20,9 11,5 24,7 27,3 gminy miejsko - wiejskie 7,2 17,1 11,1 28,9 35,7 gminy wiejskie 6,6 16,3 9,2 28,6 39,4 województwo 10,2 18,4 10,9 27,2 33,3 wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych z PUP. W grupie gmin z województwa zachodniopomorskiego na koniec roku odsetek osób według poziomu wykształcenia przyjmował następujące wartości: wyŝsze; od 1,6% w gminie Brojce (gryficki) do 28,3% w gminie Dobra Szcz. (policki) policealne i średnie zawodowe; od 9,6% w gminie Karnice (gryficki) do 27,0% w gminie miejskiej Wałcz średnie ogólnokształcące; od 4,3% w gminie Cedynia (gryfiński) do 18,0% w gminie Dziwnów (kamieński) zasadnicze zawodowe; od 14,0% w gminie Dobra Szcz. (policki) do 39,9% w gminie Czaplinek (drawski) gimnazjalne i poniŝej; od 21,1% w gminie Rewal (gryficki) do 48,7% w gminie wiejskiej Białogard W większości gmin w stosunku do struktury według wykształcenia z końca roku odnotowano wzrost udziału osób z wykształceniem wyŝszym (73 gminy). W zbliŝonej liczbie jednostek notowano spadek udziału osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym Bezrobotni według staŝu pracy Z analizy struktury bezrobotnych zamieszkujących gminy wiejskie według staŝu pracy na koniec roku wynika, Ŝe najwięcej z nich posiadało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat 23,2%. Kolejną liczną grupę stanowiły osoby ze staŝem do jednego roku 17,4%, a następnie nie posiadające jakiegokolwiek staŝu pracy 16,8%. Wśród bezrobotnych z gmin miejskich największą grupę tworzyły osoby z rocznym staŝem 21,9%, a następnie ze staŝem od roku do 5 lat 18,7%. Doświadczenia zawodowego nie posiadało 14,3% bezrobotnych z obszarów miejskich. Wykres 4. Struktura bezrobotnych według staŝu pracy z uwzględnieniem miejsca zamieszkania na koniec roku 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% gminy miejskie 21,9 18,7 13,7 14,3 12,5 4,7 14,3 gminy miejsko - wiejskie 17,2 22,9 14,4 14,9 10,3 3,6 16,7 gminy wiejskie 17,4 23,2 14,6 15,4 9,7 2,8 16,8 województwo 19,0 21,4 14,2 14,8 11,0 3,8 15,8 do 1 roku 1 do 5 5 do do do i więcej bez staŝu Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych z PUP. 8

9 W zbiorze gmin z województwa zachodniopomorskiego udział bezrobotnych w poszczególnych przedziałach według długości staŝu pracy na koniec roku zawierał się w następujących granicach: do 1 roku; od 8,8% w gminie Rymań (kołobrzeski) do 31,8% w gminie Przelewice (pyrzycki) 1 5 lat; od 16,1% w Szczecinie do 29,7% w gminie Ostrowice (drawski) 5 10 lat; od 8,5% w gminie Boleszkowice (myśliborski) do 21,8% w gminie Dziwnów (kamieński) lat; od 6,2% w gminie Bielice (pyrzycki) do 21,8% w gminie Świeszyno (koszaliński) lat; od 3,7% w gminie Przelewice (pyrzycki) do 18,3% w gminie Ustronie Morskie (kołobrzeski) 30 lat i więcej; od 0 w gminie Nowe Warpno (policki) do 8,6% w gminie Ustronie Morskie (kołobrzeski) bez staŝu; od 6,0% w gminie miejskiej Darłowo (sławieński) do 34,9% w gminie Rymań (kołobrzeski). W porównaniu z danymi z końca roku w większości gmin z województwa zachodniopomorskiego notowano spadek udziału bezrobotnych bez staŝu pracy (77 gmin).), a z drugiej strony w większości gmin odnotowano wzrost udziału osób ze staŝem do jednego roku (72 gminy) Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Na wykresie 5 zaprezentowano strukturę osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy z podziałem na miejsce zamieszkania na koniec roku. NaleŜy stwierdzić, Ŝe odsetek bezrobotnych w kaŝdej wyodrębnionej grupie jest zbliŝony, a miejsce zamieszkania bezrobotnego w znacznym stopniu tego nie róŝnicuje. Udział osób będących w ewidencji urzędów pracy od miesiąca wahał się od 10,6% w gminach wiejskich do 11,2% w gminach miejsko - wiejskich. Bezrobotni, którzy pozostają poza zatrudnieniem od ponad dwóch lat stanowili od 19,0% w gminach wiejskich do 20,4% w gminach miejskich. Wykres 5. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy z uwzględnieniem miejsca zamieszkania na koniec roku 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% gminy miejskie 11,1 19,7 15,2 16,5 17,1 20,4 gminy miejsko - wiejskie 11,2 20,9 15,5 15,2 17,0 20,1 gminy wiejskie 10,6 22,0 16,3 15,1 17,0 19,0 województwo 11,0 20,7 15,6 15,7 17,1 20,0 do 1 miesiąca 1 do 3 3 do 6 6 do do 24 powyŝej 24 miesięcy Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych z PUP. Większe róŝnice w strukturze bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy zauwaŝalne są w przypadku porównania danych z poszczególnych gmin. Na koniec roku odsetek bezrobotnych według długości oczekiwania na zatrudnienie oscylował w następujących przedziałach: do 1 miesiąca; od 4,7% w gminie Ostrowice (drawski) do 26,1% w gminie Osina (goleniowski) 1 3 miesiące; od 12,4% w gminie Dobrzany (stargardzki) do 48,6% w gminie Ustronie Morskie (kołobrzeski) 3 6 miesięcy; od 8,6% w gminie Bielice (pyrzycki) do 29,3% w gminie Rewal (gryficki) 6 12 miesięcy; od 5,1% w gminie Ustronie Morskie (kołobrzeski) do 22,0% w gminie Ińsko (stargardzki) 9

10 12 24 miesiące; od 7,4% w gminie Ustronie Morskie (kołobrzeski) do 24,2% w gminie Stara Dąbrowa (stargardzki) powyŝej 24 miesięcy; od 4,6% w gminie Ustronie Morskie (kołobrzeski) do 40,1% w gminie Cedynia (gryfiński) W porównaniu z danymi z końca roku w większości gmin zanotowano wzrost udziału osób korzystających z usług urzędów pracy od ponad 24 miesięcy (98 gmin). Z drugiej strony w największej liczbie gmin zaobserwowano spadek odsetka osób znajdujących się w rejestrach urzędów pracy od 6 do 12 miesięcy (92 gminy). 10

11 Podsumowanie Przeprowadzona analiza bezrobocia na poziomie gmin w województwie zachodniopomorskim wykazała, Ŝe w ciągu roku notowano pozytywne tendencje wiąŝące się ze spadkiem liczby zarejestrowanych i wskaźnika bezrobocia. W porównaniu z końcem roku w 113 z 114 gmin w regionie liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się, a procentowe spadki wahały się od 0,4% (1 osoba) w gminie Rymań do 31,5% (250 osób) w gminie Dobra Szcz.. Wzrost notowano jedynie w gminie Czaplinek, o 23 osoby tj. 2,4%. Z danych dotyczących wskaźnika bezrobocia (procentowy udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) wynika, Ŝe na koniec roku wynosił on od 4,3% w gminie Dobra Szcz. do 19,1% w gminie Barwice. W 46 gminach był niŝszy od 10% wobec 29 gmin na koniec roku. W Ŝadnej gminie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 20%. Z porównania danych dotyczących sytuacji w gminach na koniec i roku wynika, Ŝe tak jak w przypadku zmian liczby bezrobotnych, wskaźnik bezrobocia zmniejszył się w 113 z nich, a jedyny wzrost notowano w gminie Czaplinek, o 0,4 pkt proc. Spadki wskaźnika bezrobocia wahały się od 0,1 pkt proc. w gminie Rymań i Stara Dąbrowa do 4,6 pkt proc. w gminie Brojce. Analiza danych dotyczących cech społeczno demograficznych bezrobotnych z badanych gmin informuje, Ŝe wyraźne róŝnice zauwaŝalne są strukturze zarejestrowanych według wieku i wykształcenia. WyŜszy odsetek osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia notowano w gminach wiejskich, z kolei w gminach miejskich większy udział mają osoby starsze. Zarówno w jednostkach miejskich, jak i wiejskich wyraźny odsetek bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niŝszym. JednakŜe znacznie więcej osób zamieszkujących miasta posiada dyplom uczelni wyŝszej. Mniejsze rozbieŝności zauwaŝalne są w strukturze bezrobotnych według staŝu pracy i czasu pozostawania bez pracy. Nieznacznie większy odsetek osób bez staŝu pracy zaobserwowano w strukturze bezrobotnych z gmin wiejskich, z kolei w gminach miejskich większy udział mają osoby ze staŝem do roku oraz z ponad 20-letnim doświadczeniem. 11

12 Aneks statystyczny Tabela 1. Bezrobocie w gminach powiatu białogardzkiego na koniec i roku Białogardzki ,7% Białogard (miejska) ,8% Białogard (wiejska) ,2% Karlino (m. w.) ,8% Tychowo (m. w.) ,5% Białogardzki ,2% Białogard (miejska) ,8% Białogard (wiejska) ,0% Karlino (m. w.) ,6% Tychowo (m. w.) ,3% Tabela 2. Bezrobocie w gminach powiatu choszczeńskiego na koniec i roku Choszczeński ,5% Bierzwnik (wiejska) ,8% Choszczno (m. w.) ,9% Drawno (m. w.) ,4% Krzęcin (wiejska) ,2% Pełczyce (m. w.) ,5% Recz (m. w.) ,3% Choszczeński ,0% Bierzwnik (wiejska) ,1% Choszczno (m. w.) ,0% Drawno (m. w.) ,1% Krzęcin (wiejska) ,8% Pełczyce (m. w.) ,6% Recz (m. w.) ,3% * liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 12

13 Tabela 3. Bezrobocie w gminach powiatu drawskiego na koniec i roku Drawski ,6% Drawsko Pom. (m. w.) ,7% Kalisz Pom. (m. w.) ,2% Ostrowice (wiejska) ,1% Czaplinek (m. w.) ,4% Wierzchowo (wiejska) ,9% Złocieniec (m. w.) ,2% Drawski ,5% Drawsko Pom. (m. w.) ,8% Kalisz Pom. (m. w.) ,9% Ostrowice (wiejska) ,0% Czaplinek (m. w.) ,8% Wierzchowo (wiejska) ,3% Złocieniec (m. w.) ,8% Tabela 4. Bezrobocie w gminach powiatu goleniowskiego na koniec i roku Goleniowski ,6% Goleniów (m. w.) ,7% Maszewo (m. w.) ,9% Przybiernów (wiejska) ,0% Stepnica (wiejska) ,7% Nowogard (m. w.) ,4% Osina (wiejska) ,2% Goleniowski ,1% Goleniów (m. w.) ,6% Maszewo (m. w.) ,9% Przybiernów (wiejska) ,9% Stepnica (m. w.) ,3% Nowogard (m. w.) ,3% Osina (wiejska) ,0% * liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 13

14 Tabela 5. Bezrobocie w gminach powiatu gryfickiego na koniec i roku Gryficki ,6% Brojce (wiejska) ,4% Gryfice (m. w.) ,1% Karnice (wiejska) ,4% Płoty (m. w.) ,1% Rewal (wiejska) ,6% Trzebiatów (m. w.) ,8% Gryficki ,6% Brojce (wiejska) ,8% Gryfice (m. w.) ,8% Karnice (wiejska) ,1% Płoty (m. w.) ,6% Rewal (wiejska) ,4% Trzebiatów (m. w.) ,5% Tabela 6. Bezrobocie w gminach powiatu gryfińskiego na koniec i roku Gryfiński ,0% Banie (wiejska) ,8% Gryfino (m. w.) ,8% Stare Czarnowo (wiejska) ,8% Widuchowa (wiejska) ,8% Cedynia (m. w.) ,6% Chojna (m. w.) ,6% Mieszkowice (m. w.) ,8% Moryń (m. w.) ,2% Trzcińsko Zdrój (m. w.) ,7% Gryfiński ,2% Banie (wiejska) ,2% Gryfino (m. w.) ,8% Stare Czarnowo (wiejska) ,3% Widuchowa (wiejska) ,0% Cedynia (m. w.) ,3% Chojna (m. w.) ,5% Mieszkowice (m. w.) ,4% Moryń (m. w.) ,8% Trzcińsko Zdrój (m. w.) ,8% * liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 14

15 Tabela 7. Bezrobocie w gminach powiatu kamieńskiego na koniec i roku Kamieński ,3% Dziwnów (m. w.) ,8% Golczewo (m. w.) ,5% Kamień Pom. (m. w.) ,8% Świerzno (wiejska) ,1% Międzyzdroje (m. w.) ,9% Wolin (m. w.) ,5% Kamieński ,5% Dziwnów (m. w.) ,5% Golczewo (m. w.) ,7% Kamień Pom. (m. w.) ,0% Świerzno (wiejska) ,4% Międzyzdroje (m. w.) ,9% Wolin (m. w.) ,5% Tabela 8. Bezrobocie w gminach powiatu kołobrzeskiego na koniec i roku Kołobrzeski ,1% Dygowo (wiejska) ,4% Gościno (m. w.) ,2% Kołobrzeg (miejska) ,5% Kołobrzeg (wiejska) ,9% Rymań (wiejska) ,0% Siemyśl (wiejska) ,0% Ustronie Morskie (wiejska) ,0% Kołobrzeski ,3% Dygowo (wiejska) ,2% Gościno (m. w.) ,4% Kołobrzeg (miejska) ,6% Kołobrzeg (wiejska) ,4% Rymań (wiejska) ,9% Siemyśl (wiejska) ,2% Ustronie Morskie (wiejska) ,1% * liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 15

16 Tabela 9. Bezrobocie w Koszalinie na koniec i roku Miasto Koszalin ,5% Miasto Koszalin ,3% Tabela 10. Bezrobocie w gminach powiatu koszalińskiego na koniec i roku Koszaliński ,6% Będzino (wiejska) ,9% Biesiekierz (wiejska) ,1% Bobolice (m. w.) ,1% Manowo (wiejska) ,8% Mielno (wiejska) ,5% Polanów (m. w.) ,0% Sianów (m. w.) ,1% Świeszyno (wiejska) ,4% Koszaliński ,2% Będzino (wiejska) ,4% Biesiekierz (wiejska) ,5% Bobolice (m. w.) ,7% Manowo (wiejska) ,9% Mielno (wiejska) ,1% Polanów (m. w.) ,6% Sianów (m. w.) ,2% Świeszyno (wiejska) ,7% Tabela 11. Bezrobocie w gminach powiatu łobeskiego na koniec i roku Łobeski ,3% Dobra (m. w.) ,4% Łobez (m. w.) ,2% Radowo Małe (wiejska) ,3% Resko (m. w.) ,9% Węgorzyno (m. w.) ,8% Łobeski ,6% Dobra (m. w.) ,7% Łobez (m. w.) ,1% Radowo Małe (wiejska) ,0% Resko (m. w.) ,3% Węgorzyno (m. w.) ,9% 16

17 Tabela 12. Bezrobocie w gminach powiatu myśliborskiego na koniec i roku Myśliborski ,4% Myślibórz (m. w.) ,2% Nowogródek Pom. (wiejska) ,1% Barlinek (m. w.) ,5% Dębno (m. w.) ,4% Boleszkowice (m. w.) ,2% Myśliborski ,4% Myślibórz (m. w.) ,8% Nowogródek Pom. (wiejska) ,5% Barlinek (m. w.) ,2% Dębno (m. w.) ,1% Boleszkowice (m. w.) ,3% Tabela 13. Bezrobocie w gminach powiatu polickiego na koniec i roku Policki ,5% Dobra (wiejska) ,5% Kołbaskowo (wiejska) ,7% Nowe Warpno (m. w.) ,8% Police (m. w.) ,0% Policki ,6% Dobra (wiejska) ,3% Kołbaskowo (wiejska) ,4% Nowe Warpno (m. w.) ,8% Police (m. w.) ,0% Tabela 14. Bezrobocie w gminach powiatu pyrzyckiego na koniec i roku Pyrzycki ,7% Bielice (wiejska) ,3% Kozielice (wiejska) ,2% Przelewice (wiejska) ,3% Pyrzyce (m. w.) ,8% Warnice (wiejska) ,8% Lipiany (m. w.) ,6% Pyrzycki ,2% Bielice (wiejska) ,2% 17

18 Kozielice (wiejska) ,4% Przelewice (wiejska) ,6% Pyrzyce (m. w.) ,5% Warnice (wiejska) ,7% Lipiany (m. w.) ,2% Tabela 15. Bezrobocie w gminach powiatu sławieńskiego na koniec i roku Sławieński ,7% Darłowo (miejska) ,6% Darłowo (wiejska) ,9% Malechowo (wiejska) ,9% Postomino (wiejska) ,4% Sławno (miejska) ,2% Sławno (wiejska) ,8% Sławieński ,2% Darłowo (miejska) ,9% Darłowo (wiejska) ,9% Malechowo (wiejska) ,5% Postomino (wiejska) ,4% Sławno (miejska) ,8% Sławno (wiejska) ,6% Tabela 16. Bezrobocie w gminach powiatu stargardzkiego na koniec i roku Stargardzki ,2% Stargard (miejska) ,0% Stargard (wiejska) ,2% Chociwel (m. w.) ,0% Dobrzany (m. w.) ,3% Dolice (wiejska) ,9% Kobylanka (wiejska) ,6% Marianowo (wiejska) ,6% Stara Dąbrowa (wiejska) ,1% Suchań (m. w.) ,7% Ińsko (m. w.) ,7% Stargardzki ,1% Stargard (miejska) ,0% Stargard (wiejska) ,3% 18

19 Chociwel (m. w.) ,7% Dobrzany (m. w.) ,7% Dolice (wiejska) ,4% Kobylanka (wiejska) ,0% Marianowo (wiejska) ,5% Stara Dąbrowa (wiejska) ,0% Suchań (m. w.) ,1% Ińsko (m. w.) ,7% Tabela 17. Bezrobocie w gminach powiatu szczecineckiego na koniec i roku Szczecinecki ,3% Barwice (m. w.) ,5% Biały Bór (m. w.) ,2% Borne Sulinowo (m. w.) ,0% Grzmiąca (wiejska) ,4% Szczecinek (miejska) ,3% Szczecinek (wiejska) ,9% Szczecinecki ,0% Barwice (m. w.) ,1% Biały Bór (m. w.) ,0% Borne Sulinowo (m. w.) ,4% Grzmiąca (wiejska) ,7% Szczecinek (miejska) ,3% Szczecinek (wiejska) ,5% Tabela 18. Bezrobocie w gminach powiatu świdwińskiego na koniec i roku Świdwiński ,3% BrzeŜno (wiejska) ,0% Rąbino (wiejska) ,9% Sławoborze (wiejska) ,6% Świdwin (miejska) ,6% Świdwin (wiejska) ,0% Połczyn (m. w.) ,1% Świdwiński ,8% BrzeŜno (wiejska) ,7% Rąbino (wiejska) ,3% Sławoborze (wiejska) ,3% Świdwin (miejska) ,7% 19

20 Świdwin (wiejska) ,5% Połczyn (m. w.) ,7% Tabela 19. Bezrobocie w Świnoujściu na koniec i roku Miasto Świnoujście ,5% Miasto Świnoujście ,4% Tabela 20. Bezrobocie w gminach powiatu wałeckiego na koniec i roku Wałecki ,8% Człopa (m. w.) ,8% Mirosławiec (m. w.) ,3% Tuczno (m. w.) ,7% Wałcz (miejska) ,5% Wałcz (wiejska) ,6% Wałecki ,1% Człopa (m. w.) ,6% Mirosławiec (m. w.) ,9% Tuczno (m. w.) ,1% Wałcz (miejska) ,0% Wałcz (wiejska) ,9% Tabela 21. Bezrobocie w Szczecinie na koniec i roku Miasto Szczecin ,0% Miasto Szczecin ,3% * liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 20

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 2016 Wstęp... 3 1. Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Białogard 320101 1 Białogard 320102 2 Karlino 320103 3 Karlino miasto 320103 4 Karlino obszar wiejski 320103 5 Tychowo 320104 3 Tychowo miasto 320104

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( )

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( ) Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 LUBELSKIE 147 556,00 37,68 2 ŁÓDZKIE 174 325,00

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( )

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( ) Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek 25-59 lat, raz na 3 lata - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa województwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (wg powiatów)

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (wg powiatów) Biblioteka wojewódzka 405413 1 0 1142804 282 39540 7804 2 172731 13688 3 263454 65 303526 75 MBP Szczecin Dyrekcja 405413 35 0 615820 152 26884 22194 5 453311 56666 14 872694 215 52066 13 powiat Szczecin

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POWIAT GMINA NAZWA BIBLIOTEKI E-MAIL 1. M. Koszalin Koszalin Koszalińska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela sekretariat@biblioteka.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2012 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2012 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2013 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2013 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Termin kwalifikacji wojskowej Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Termin kwalifikacji wojskowej Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO października 2017 r.

DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO października 2017 r. DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO 9-19 października 2017 r. 1 Najważniejsze obowiązujące ustawy i zmiany w przepisach prawa 1. ustawa z 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR.

Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR. Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR. Uprzejmie informuję, iż w bieżącym roku Sejm zatwierdził nową rezerwę celową Sfinansowanie wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2535 OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r.

Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r. WR.0134.3.2016 Szczecin, 25.05.2016 r. Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r.) Lp. Powiat Gmina Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 436 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 4 2006 Rafał Czyżycki ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Reforma administracyjna kraju,

Bardziej szczegółowo

PROPORCJE DEMOGRAFICZNO-GOSPODARCZE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2002 I 2004 ROKU

PROPORCJE DEMOGRAFICZNO-GOSPODARCZE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2002 I 2004 ROKU FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomica 256 (48), 33 38 Iwona BĄK, Katarzyna WAWRZYNIAK PROPORCJE DEMOGRAFICZNO-GOSPODARCZE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty - Specjalna Strefa Włączenia. Liczba punktów. Lp. numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dotacja

Dodatkowe punkty - Specjalna Strefa Włączenia. Liczba punktów. Lp. numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dotacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1774/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2016 r. Lista projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na opracowanie

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN. Wnioskowana kwota dotacji PLN. Wkład własny PLN

Całkowita wartość projektu PLN. Wnioskowana kwota dotacji PLN. Wkład własny PLN LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa zachodniopomorskiego. Lp. Nr wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego 9. Siedliska przyrodnicze przyrodnicze wymagające ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000 W wyniku przeprowadzwnia prac terenowych zostały zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6

Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6 Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6 Nr 1 1 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. 2 2 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. 3 3 KMP Koszalin 75-009

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2005-2011

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2005-2011 BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2005-2011 SZCZECIN 2012 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności wiejskiej... 4 2. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych. (094) 311-01-95 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wileńska 8 78-200 Białogard

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych. (094) 311-01-95 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wileńska 8 78-200 Białogard Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych powiat gmina imię i nazwisko telefon adres mail Białogardzki Miasto Białogard Renata Kutnik (094) 312-38-85 Miejski Ośrodek Pomocy ul. Krótka

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 Szczecin 2012 Regiony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006 SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006 ADMINISTRACJA MORSKA Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku: w sprawie określenia granic pasa technicznego Urzędu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 SBP Szachy TS IBP U-ej MPR MKosz. MPS MPN BR 4-bój LA 3-bó LA Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 rok województwo zachodniopomorskie

Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 rok województwo zachodniopomorskie Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 rok województwo zachodniopomorskie Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje z Niemcami od zachodu

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011. (numery 1-158*) administracja morska

SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011. (numery 1-158*) administracja morska SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011 (numery 1-158*) administracja morska zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 SBP TS U-ej MPR MKosz. MPS MPN Sz-y 4-bój LA Bad. Pł.Dr. DBP Lp. SZKOŁA POWIAT DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH

Bardziej szczegółowo

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2013 roku na drogach województwa zachodniopomorskiego odnotowano 1 503 wypadki drogowe, w których 155 osób poniosło śmierć i 1 812 osób zostało rannych. Do Policji zgłoszono

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016 Lp. SZKOŁA POWIAT SBP PR Kosz. PS PN TS SLLA Sz-y DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ i CH RAZEM 1. I LO Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Szczecin 2011 r. 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2.

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 SBP Sz-y TS IBP U-ej MPR MKosz. MPS MPN BR 4-bój LA 3-bój LA Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015 SBP Szachy PR Kosz. PS TS SLLA BR PN Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M K M K M K M RAZEM 1. I LO Kołobrzeg kołobrzeski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE sławieński Koszalin kołobrzeski koszaliński gryficki białogardzki kamieński Świnoujście policki świdwiński szczecinecki łobeski goleniowski drawski Szczecin WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2007

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2007 SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2007 ADMINISTRACJA MORSKA Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku: w sprawie zmiany Przepisów Portowych - Nr 3, poz. 57,

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna ludności według

Bardziej szczegółowo

ACTA UNI VERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 271, Rafał Czyżycki*, Marcin Hundert** Rafał Klóska***

ACTA UNI VERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 271, Rafał Czyżycki*, Marcin Hundert** Rafał Klóska*** ACTA UNI VERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA, 0 Rafał Czyżycki*, Marcin Hundert** Rafał Klóska*** POTENCJAŁ TURYSTYCZNY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Nr 3(9)/13 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Nr 3(9)/13 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim Nr 3(9)/13 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 3(9)/13 Wydawca: Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM SZCZECIN 2010 1 Szczecin, dnia 8 lutego 2011 roku Wstęp Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 275 (57), 137 142

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 275 (57), 137 142 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 009, Oeconomica 75 (57), 37 4 Jadwiga ZARÓD PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA REJONY PRZYDATNOŚCI ROLNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Starość a wykształcenie ujęcie przestrzenne problemu na wsi (przykład zachodniopomorskiego)

Starość a wykształcenie ujęcie przestrzenne problemu na wsi (przykład zachodniopomorskiego) Monika Stanny Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Starość a wykształcenie ujęcie przestrzenne problemu na wsi (przykład zachodniopomorskiego) Streszczenie: Podstawowym celem niniejszego opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim Biuletyn Obserwatorium Integracji Nr 1(3)/12 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2012 Biuletyn Obserwatorium Integracji nr 1(3)/12 Wydawca: Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych Tychowo r.

Komunikat końcowy Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych Tychowo r. Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2.Termin: 19.10.2011 r. godzina 11.00 Bieg dziewcząt 10 X 800 metrów 18 Szczecinek SP Barwice 1 31 50 9 Koszalin Grodzki SP 1 Koszalin 2 32 54 11 Łobez SP

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K 1. SP 2 Goleniów 58,35 2. SP 35 Szczecin 58,46 3. SP 3 Choszczno 60,22 SP 1 Koszalin SP 1 Złocieniec 1. SP

Bardziej szczegółowo

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Białogard Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Białogard Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Białogard 1. Mariusz Anklewicz Karlino 2. Adam Bartman Białogard 3. Jan Fijoł Białogard m. 4. Tomasz Krzysztof Jakowicz Białogard 5. Tadeusz Mochocki Tychowo 6. Szymon Ręcławowicz Karlino 7. Anna

Bardziej szczegółowo

IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields

IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Normy środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Powielanie i przedruk tekstów zamieszczonych w publikacji nie podlega ograniczeniom pod warunkiem podania źródła.

Powielanie i przedruk tekstów zamieszczonych w publikacji nie podlega ograniczeniom pod warunkiem podania źródła. INFORMATOR O INSTYTUCJACH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA ZABURZENIOM PSYCHICZNYM W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Gminy województwa zachodniopomorskiego w świetle bezrobocia w latach 1999-2008 Paweł Nowak Szczecin 2009

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2015 Police, 19 maj 2015 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2015 Police, 19 maj 2015 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2015 Police, 19 maj 2015 rok SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K 1. SP 5 Stargard 0:57,82 2. SP na Głębokiem 0:58,47 3. SP 5 Białogard 0:59,16 4. SP 2 Goleniów 0:59,54 5.

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji

Bardziej szczegółowo

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2017 r.

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2017 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2017 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 GMINA MIASTO SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2016 r.

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2016 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2016 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 GMINA MIASTO SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2016 r.

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2016 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2016 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 GMINA MIASTO SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2010 r. 0800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2010 r. 0800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2010 r. 0800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy 1 MIASTO SZCZECIN W Szczecinie koordynacją pomocy osobom bezdomnym zajmuje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu nr RPZP.08.10.00-32-K227/16 Na języki przyszedł czas realizowanego przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek (Projektodawca), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ SZCZECIN 2016 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i klas zakwalifikowanych do programu "Mały Mistrz" w województwie zachodniopomorskim.

Lista szkół i klas zakwalifikowanych do programu Mały Mistrz w województwie zachodniopomorskim. Lista szkół i klas zakwalifikowanych do programu "Mały Mistrz" w województwie zachodniopomorskim. Lp. Szkoła Jednostka Sam. Ter. Ilość klas 1. SP Mielenko Drawskie UM Drawsko Pom. 1 2. SP Drawsko Pom.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU I SKUTECZNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2012 R.

ANALIZA STANU I SKUTECZNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2012 R. Zatwierdzam: Wojewoda Zachodniopomorski ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH ANALIZA STANU I SKUTECZNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 ETAP REJONOWY Uwaga 1. Protokoły z etapu szkolnego należy

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z ANALIZĄ SWOT

DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z ANALIZĄ SWOT DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z ANALIZĄ SWOT Raport końcowy SZCZECIN, LIPIEC 2013 1 Redakcja merytoryczna: Włodzimierz Durka Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 K

SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 K 4x100 K 1. SP 4 GOLENIÓW Goleniów 57,20 2. SP 35 SZCZECIN Szczecin 57,56 3. SP 3 KOŁOBRZEG Kołobrzeg 57,82 4. SP BARWICE Szczecinek 57,97 5. SP 4 BARLINEK Myślibórz 58,19 6. SP TYCHOWO Białogard 59,18

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 2016 roku

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 2016 roku WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 216 roku WRD KWP SZCZECIN I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 216 W 216 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 332 wypadki drogowe,

Bardziej szczegółowo

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2012 r.

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2012 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2012 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 MIASTO SZCZECIN W Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok W 2014 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 418 wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach

Bardziej szczegółowo

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2013 r.

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2013 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2013 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 MIASTO SZCZECIN W Szczecinie

Bardziej szczegółowo

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy 800-170-010 800-170-010 800-170-010 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy 800-170-010 800-170-010 800-170-010 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 800-170-010 800-170-010 800-170-010 800-170-010 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2014 r. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego 6. Chronione gatunki roślin naczyniowych zinwentaryzowane na terenie województwa zachodniopomorskiego W rozdziale tym zawarto wykaz gatunków roślin naczyniowych występujących na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr

Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Obrotowo - Inwestycyjna (POI) OŚ PRIORYTETOWA I GOSPODARKA,

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA GENERALNA XIV WOM 2013

KLASYFIKACJA GENERALNA XIV WOM 2013 KLASYFIKACJA GENERALNA XIV WOM 2013 I. KLASYFIKACJA POWIATÓW 1. DRAWSKO 1487,5 2. SZCZECINEK 991,5 3. KOSZALIN 671 4. GRYFINO 669 5. STARGARD SZCZECIŃSKI 633,5 6. KOŁOBRZEG 552 7. SŁAWNO 542 8. MYŚLIBÓRZ

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu

Bardziej szczegółowo

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy,

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy, Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2011 roku - 1 Szczecin 2011 Wstęp Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

W granicach województwa zachodniopomorskiego ustanowiono dotychczas dwa parki narodowe.

W granicach województwa zachodniopomorskiego ustanowiono dotychczas dwa parki narodowe. Załącznik nr 16. Wykaz istniejących form ochrony przyrody 16.1. Istniejące formy ochrony przyrody 16.1.1. Parki narodowe W granicach województwa zachodniopomorskiego ustanowiono dotychczas dwa parki narodowe.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/498/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Szczecin, dnia 11 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/498/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 lipca 2014 r. Poz. 2918 UCHWAŁA NR XXXVII/498/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego Dokument przygotowany przez konsorcjum: "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com.pl oraz REFUNDA Sp.

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

VIII. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields

VIII. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields VIII. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Normy środowiskowe

Bardziej szczegółowo

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2011 r.

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2011 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2011 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 MIASTO SZCZECIN W Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Badanie specjalizacji regionalnych Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego RPO WZ na lata 2014-2020 KLUCZOWE ETAPY PROCESU

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie 1 Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje z Niemcami od zachodu oraz z województwem pomorskim, wielkopolskim lubuskim. Podzielony jest na

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r., z częścią prognostyczną do 2030 r.

Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r., z częścią prognostyczną do 2030 r. Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r., z częścią prognostyczną do 2030 r. podsumowanie monitoringu za rok 2015 i 2016 Szczecin, maj 2017 r. Energetyka odnawialna

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2015

I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2015 I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2015 W 2015 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 298 wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Obserwatorium Integracji Społecznej OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wykres 1. Liczba osób niepełnosprawnych wg grup wiekowych na 1000 mieszkańców 200,0 175,0 150,0 125,0 100,0 75,0

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2014 roku Szczecin, marzec 2015 rok SPIS TREŚCI 1 BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wprowadzonych przez Aktualizację Nr 5 wraz z uzasadnieniem Do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa

Opis zmian wprowadzonych przez Aktualizację Nr 5 wraz z uzasadnieniem Do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Opis zmian wprowadzonych przez Aktualizację Nr 5 wraz z uzasadnieniem Do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego, wprowadza się następujące zmiany: -

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO informator adresowy. (stan na 2.09.2013)

BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO informator adresowy. (stan na 2.09.2013) BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO informator adresowy (stan na 2.09.2013) Szczecin 2009 SPIS TREŚCI I. Powiaty grodzkie.................................................................

Bardziej szczegółowo

NAZWA DOMU KULTURY ADRES TELEFON WWW DANE NA CZERWIEC 2011 R. BARLINEK Barlinecki Ośrodek Kultury

NAZWA DOMU KULTURY ADRES TELEFON WWW  DANE NA CZERWIEC 2011 R. BARLINEK Barlinecki Ośrodek Kultury NAZWA DOMU KULTURY ADRES TELEFON WWW E-MAIL DANE NA CZERWIEC 2011 R. BARLINEK Barlinecki Ośrodek Kultury ul. Podwale 9 Tel/Fax 95 746 21 35 74-320 Barlinek www.bok.barlinek.pl bok@barlinek.pl Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo