BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU"

Transkrypt

1 . BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 2018

2 WSTĘP BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO LICZBA BEZROBOTNYCH W GMINACH WSKAŹNIK BEZROBOCIA W GMINACH STRUKTURA BEZROBOTNYCH W GMINACH Bezrobotni według płci Bezrobotni według wieku Bezrobotni do 30 roku życia Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni według wykształcenia Bezrobotni według stażu pracy Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Długotrwale bezrobotni PODSUMOWANIE ANEKS STATYSTYCZNY

3 Wstęp Województwo zachodniopomorskie składa się z 21 powiatów, w tym 3 grodzkich tj. Szczecin, Koszalin i Świnoujście. Najniższą jednostką podziału administracyjnego kraju jest gmina i jest ich w regionie 114, wśród których 11 miejskich, 48 wiejskich i 55 gmin miejsko wiejskich 1. Region na wschodzie sąsiaduje z województwem pomorskim, na południu z województwami lubuskim i wielkopolskim, a od zachodu graniczy z Niemcami. Według danych demograficznych GUS na koniec roku 2 województwo zachodniopomorskie zamieszkiwały osoby, w tym osoby w wieku produkcyjnym (62,3% ogółu populacji). W porównaniu z końcem 2015 roku populacja regionu zmniejszyła się o 0,1%, a grupa osób w wieku produkcyjnym o 1,4%. W zbiorze gmin udział osób w wieku produkcyjnym wahał się od 59,9% w gminach Koszalin i Sławno (miejska) do 67,0% w gminie Kołbaskowo. Porównanie danych demograficznych z końca 2015 i roku pokazuje, że w przypadku powiatów wzrost ludności w ciągu 12 miesięcy notowano w powiatach: goleniowskim, koszalińskim i polickim. Na poziomie gminnym wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym notowano w 13 gminach tj. Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Świeszyno, Biesiekierz, Borne Sulinowo, Kobylanka, Osina, Siemyśl, Kozielice, Nowe Warpno, Marianowo, Maszewo, Stargard wiejska. Sytuacja ta odzwierciedla tendencje w zakresie migracji wewnątrz województwa zachodniopomorskiego, a popularnym kierunkiem przemieszczania się ludności w ostatnich latach jest kierunek z miast do sąsiadujących obszarów wiejskich. W ciągu roku liczba osób w wieku produkcyjnym w Szczecinie zmniejszyła się o 4,3 tys. osób, a w Koszalinie o 1,2 tys. osób. W niniejszym opracowaniu przedstawiono stan i strukturę bezrobocia na poziomie gminnym w województwie zachodniopomorskim na koniec roku oraz odniesiono się do danych z końca roku. Źródłem danych były comiesięczne podstawowe informacje otrzymywane z powiatowych urzędów pracy i kwartalne dane dotyczące struktury osób bezrobotnych według wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy (załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01). Dane z bezrobocia rejestrowanego z powiatowych urzędów pracy oraz dane demograficzne Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Szczecinie wykorzystano do wyliczenia wskaźnika bezrobocia w gminach. Wskaźnik bezrobocia jest liczony w inny sposób niż stopa bezrobocia (ogłaszana przez prezesa GUS), w którym liczba bezrobotnych dzielona jest przez liczbę osób w wieku produkcyjnym, a nie jak to jest w przypadku stopy bezrobocia przez liczbę osób aktywnych zawodowo (suma pracujących i bezrobotnych). Dla określenia poziomu bezrobocia w zależności od dostępności danych demograficznych GUS na koniec roku wykorzystano dane według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, a na koniec roku dane według stanu na dzień 31 grudnia roku. Dane z bezrobocia rejestrowanego w gminach województwa zachodniopomorskiego publikowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakładce Dla Instytucji Statystyki, badania i analizy Bezrobocie w gminach / Analizy i opracowania. 1 Według stanu na dzień 31 grudnia r. 2 Aktualne dane dostępne na stronie internetowej GUS w momencie przygotowywania opracowania. 3

4 1. Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego 1.1. Liczba bezrobotnych w gminach Spośród 114 gmin w województwie zachodniopomorskim na koniec roku najwięcej bezrobotnych zamieszkiwało największe miasto w regionie czyli Szczecin osób (wskaźnik bezrobocia 2,3%), z kolei najmniej gminę Siemyśl (p. kołobrzeski) 51 osób (wskaźnik bezrobocia 2,1%). W Szczecinie odnotowano w skali roku spadek liczby bezrobotnych o osób tj. 31,6%, natomiast w gminie Siemyśl liczba zarejestrowanych zmniejszyła się o 65 osób tj. 56,0%. Porównując dane z końca i roku należy stwierdzić, że sytuacja w gminach poprawiła się. W 112 z 114 z nich liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się, a procentowe spadki wahały się od 1,5% (15 osób) w gminie Złocieniec (p. drawski) do 56,0% (65 osób) w gminie Siemyśl (p. kołobrzeski). Wzrosty notowano w następujących gminach: Świdwin - miejska, o 22 osoby, Radowo Małe (p. łobeski), o 7 osób. Wykres 1. Struktura bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego według miejsca zamieszkania na koniec i roku 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% r. 21,7 45,2 33,1 r. 21,6 47,0 31,4 gminy wiejskie gminy miejsko - wiejskie gminy miejskie Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych z PUP. Na wykresie nr 1 przedstawiono strukturę osób bezrobotnych według miejsca zamieszkania na koniec i roku. Z zaprezentowanych danych wynika, że odsetek osób zamieszkujących dany typ gminy w ciągu 12 miesięcy znacząco się nie zmienił. Najwięcej zarejestrowanych na koniec i roku zamieszkiwało gminy miejsko wiejskie, odpowiednio 45,2% i 47,0%. W gminach miejskich rezydował blisko co trzeci bezrobotny, a co piąty zamieszkiwał gminy wiejskie Wskaźnik bezrobocia w gminach Miernikiem bezrobocia w gminach czyli na najniższym poziomie podziału administracyjnego kraju jest wskaźnik bezrobocia, stanowiący procentowy udział liczby bezrobotnych w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym w danej gminie. Natomiast w przypadku stopy bezrobocia rejestrowanego wyliczanej i publikowanej przez Główny Urząd Statystycznych do poziomu powiatów, liczba bezrobotnych dzielona jest przez liczbę osób aktywnych zawodowo (sumy pracujących i bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy). Na koniec roku zarówno najniższy, jak i najwyższy wskaźnik bezrobocia wśród gmin przyjmował niższe wartości niż na koniec roku. Z danych wynika, że analizowany miernik wynosił od 2,1% w gminie Siemyśl (p. kołobrzeski) do 14,1% w gminie Barwice (p. szczecinecki). W końcu roku w 100 gminach wskaźnik bezrobocia był niższy od 10% wobec 87 gmin na koniec roku. Z porównania danych dotyczących sytuacji w gminach na koniec i roku wynika, że wskaźnik bezrobocia zmniejszył się w 112 z nich, a największy spadek notowano w gminie Lipiany 4

5 (p. pyrzycki), o 2,9 pkt proc. Wzrost wartości wskaźnika zaobserwowano w gminie Radowo Małe (p. łobeski), o 0,6 pkt proc. i w gminie miejskiej Świdwin, o 0,3 pkt proc. Tabela 1. Ranking 20 gmin z województwa zachodniopomorskiego według rosnącej i malejącej wartości wskaźnika bezrobocia na koniec roku Pozycja Gminy z najniższym wskaźnikiem bezrobocia Wskaźnik bezrobocia Liczba bezrobotnych Gminy z najwyższym wskaźnikiem bezrobocia Wskaźnik bezrobocia Liczba bezrobotnych 1 Siemyśl (p. kołobrzeski) 2,1% 51 Barwice (p. szczecinecki) 14,1% Szczecin 2,3% Świerzno (p. kamieński) 12,8% Goleniów 2,4% 544 Resko (p. łobeski) 11,8% Kołobrzeg - miejska 2,6% 731 Biały Bór (p. szczecinecki) 11,8% Kołobrzeg - wiejska 2,7% 186 Tychowo (p. białogardzki) 11,7% Dobra Szcz. (p. policki) 2,7% 384 Radowo Małe (p. łobeski) 11,4% Świnoujście 2,8% 714 Białogard - wiejska 11,0% Gościno (p. kołobrzeski) 3,1% 99 Wierzchowo (p. drawski) 10,9% Kołbaskowo (p. policki) 3,1% 257 Grzmiąca (p. szczecinecki) 10,7% Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) 3,1% 75 Recz (p. choszczeński) 10,5% Gryfino 3,1% 633 Kalisz Pom. (p. drawski) 10,4% Rymań (p. kołobrzeski) 3,2% 84 Karlino (p. białogardzki) 10,3% Dygowo (p. kołobrzeski) 3,3% 116 Węgorzyno (p. łobeski) 10,0% Boleszkowice (p. myśliborski) 3,3% 62 Drawno (p. choszczeński) 10,0% Kobylanka (p. stargardzki) 3,3% 112 Szczecinek - wiejska 9,9% Police 3,4% 903 Złocieniec (p. drawski) 9,8% Stare Czarnowo (p. gryfiński) 3,4% 84 Pełczyce (p. choszczeński) 9,5% Stargard - miejska 3,8% Wolin (p. kamieński) 9,5% Wałcz - miejska 3,8% 614 Świdwin - wiejska 9,3% Barlinek (p. myśliborski) 4,0% 494 Rąbino (p. świdwiński) 9,3% 216 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie informacji z powiatowych urzędów pracy. Na mapie nr 1 przedstawiono terytorialne zróżnicowanie bezrobocia na poziomie gminnym w województwie zachodniopomorskim na koniec roku. Wynika z niej, że gminy charakteryzujące się wysokim bezrobociem zlokalizowane są głównie we wschodniej części województwa, w podregionie koszalińskim (gminy powiatu białogardzkiego) i w podregionie szczecinecko pyrzyckim (gminy powiatów: choszczeńskiego, drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, łobeskiego). Najniższe bezrobocie na mapie województwa występuje w gminach powiatu kołobrzeskiego i w miastach na prawach powiatu: Szczecinie, Świnoujściu i Koszalinie oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie (gminy powiatów: polickiego goleniowskiego, stargardzkiego, gryfińskiego, koszalińskiego). Niewysoki poziom bezrobocia zauważalny jest także w południowej i południowo wschodniej części regionu, przy granicy z województwem lubuskim (Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna) i województwem wielkopolskim. Na wielkość bezrobocia ma także wpływ bliskość granicy z Niemcami. 5

6 Mapa 1. Wskaźnik bezrobocia (procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) w gminach województwa zachodniopomorskiego na koniec roku G. Postomino Gryfiński Kamieński G. Stare Czarnowo G. Banie G. Widuchowa G. Kozielice MG Chojna MG Myślibórz MG Trzcińsko Zdr. MG Cedynia MG Moryń MG Mieszkowice Pyrzycki Gryficki Myśliborski Stargardzki G. Ustronie Morskie G. Będzino Miasto Koszalin Miasto Kołobrzeg MG Recz MG Choszczno MG Kalisz Pom. Choszczeński G. Krzęcin MG Pełczyce G. Bierzwnik MG Drawno Wałecki Sławieński MG. Mielno G. Malechowo MG Sianów Gmina Kołobrzeg G. Dygowo G. Biesiekierz MG Polanów G. Manowo G. Rewal Kołobrzeski G. Świeszyno MG Dziwnów MG Trzebiatów G. Siemyśl MG Karlino Koszaliński G. Karnice MG Gościno Białogardzki Miasto Białogard MG Bobolice MG Międzyzdroje G. Brojce G. Świerzno G. Rymań Gmina Białogard MG Tychowo MG Wolin MG Kamień P. MG Gryfice G. Sławoborze MG Biały Bór Miasto Świnoujście G. Rąbino G. Grzmiąca MG Golczewo Gmina ŚwidwinŚwidwiński Gmina Szczecinek MG Płoty MG Resko Miasto Świdwin G. Przybiernów MG Połczyn MG Barwice Miasto Szczecinek MG Nowogard G. Stepnica Łobeski G. Brzeżno MG Nowe Warpno Goleniowski G. Radowo Małe Szczecinecki G. Osina MG Łobez G. Ostrowice MG Borne Sulinowo MG Police MG Goleniów MG Dobra Policki MG Węgorzyno MG Drawsko P. MG Czaplinek MG Maszewo MG Złocieniec G. Dobra Szcz. MG Chociwel Drawski Miasto Szczecin G. Stara Dąbrowa MG Ińsko G. Wierzchowo G. Kołbaskowo Gmina Stargard G. Marianowo G. Kobylanka MG Dobrzany Miasto Stargard MG Gryfino G. Bielice G. Warnice G. Dolice MG Dębno MG Pyrzyce G. Przelewice MG Lipiany MG Barlinek G. Nowogródek P. MG Suchań Miasto Darłowo Gmina Darłowo Gmina Wałcz MG Mirosławiec MG Tuczno MG Człopa Miasto Wałcz Miasto Sławno Gmina Sławno Wskaźnik bezrobocia > 12,0% ( 2 ) 9,6% - 12,0% ( 14 ) 7,1% - 9,5% ( 31 ) 4,5% - 7,0% ( 39 ) < 4,5% ( 28 ) G. Boleszkowice \ Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz 1.3. Struktura bezrobotnych w gminach Bezrobotni według płci W strukturze bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego według płci większość stanowią kobiety i w ostatnim czasie ich przewaga w populacji bezrobotnych systematycznie wzrasta. Odsetek bezrobotnych kobiet w regionie na koniec roku kształtował się na poziomie 58,1% wobec 55,3% na koniec roku. W gminach z regionu notuje się znaczne różnice w udziale kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych w danej jednostce. Z danych z końca roku wynika, że tylko w 2 gminach przeważali mężczyźni (7 na koniec roku). Ich przewagę notowano w gminie miejskiej Sławno 52,2% i w gminie Rąbino (p. świdwiński) 51,9%. W 57 gminach odsetek Pań był większy lub równy 60%, a w 3 udział kobiet przekroczył 70% i były to kolejne: Rymań (p. kołobrzeski) 75,0%, Osina (p. goleniowski) 73,5%, Człopa (p. wałecki) 71,3%. Od końca roku w strukturze bezrobotnych według płci w gminach odnotowano istotne zmiany. W kilku jednostkach proporcje kobiet i mężczyzn odwróciły się. Wzrost udziału bezrobotnych kobiet o ponad 15,1 pkt proc. notowano w gminie Rymań (p. kołobrzeski), o 12,5 pkt proc. w gminie Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) i o 10,0 pkt proc. w gminie 6

7 Stare Czarnowo (p. gryfiński). Z drugiej strony spadek udziału bezrobotnych kobiet o 9,6 pkt proc. zaobserwowano w gminie Warnice (p. pyrzycki), a o ponad 4 pkt proc. w gminie Nowe Warpno (p. policki) i w gminie Boleszkowice (p. myśliborski). W porównaniu z danymi z końca roku liczba bezrobotnych kobiet w województwie zachodniopomorskim zmniejszyła się o 16,1% (5 862 osoby), z kolei w grupie bezrobotnych mężczyzn odnotowano spadek o 25,1% (7 381 osób). Mimo ogólnego wyraźnego spadku liczby bezrobotnych kobiet w województwie, w 8 gminach ich liczba zwiększyła się i były to kolejne: Czaplinek (p. drawski) o 11,6%, Radowo Małe (p. łobeski) o 7,5%, Złocieniec (p. drawski) o 6,0%, Wierzchowo (p. drawski) o 4,7%, Kozielice (p. pyrzycki) o 3,8%, Dobra (p. łobeski) o 2,4%, Świdwin - miejska o 2,1%, Postomino (p. sławieński) o 0,5%, Mapa 2. Udział kobiet w gminach województwa zachodniopomorskiego na koniec roku G. Postomino Miasto Darłowo Miasto Sławno Gmina Darłowo Gmina Sławno MG. Mielno G. Malechowo MG Sianów G. Ustronie Morskie G. Będzino Miasto Koszalin Miasto Kołobrzeg Gmina Kołobrzeg G. Biesiekierz MG Polanów G. Dygowo G. Manowo G. Rewal G. Świeszyno MG TrzebiatówG. Siemyśl MG Dziwnów MG Karlino G. Karnice MG Gościno Miasto Białogard MG Bobolice G. Brojce MG Międzyzdroje G. Rymań G. Świerzno Gmina Białogard MG Tychowo MG Wolin MG Gryfice MG Biały Bór G. Sławoborze MG Kamień P. G. Rąbino G. Grzmiąca Miasto Świnoujście MG Golczewo Gmina Świdwin Gmina Szczecinek MG Płoty MG Resko Miasto Świdwin G. Przybiernów MG Połczyn MG Barwice MG. Stepnica MG Nowogard G. Brzeżno Miasto Szczecinek MG Nowe Warpno G. Radowo Małe G. Osina MG Łobez G. Ostrowice MG Borne Sulinowo MG Police MG Goleniów MG Dobra MG Węgorzyno MG Drawsko P. MG Czaplinek MG Maszewo MG Złocieniec G. Dobra Szcz. MG Chociwel Miasto Szczecin G. Stara Dąbrowa MG Ińsko G. Wierzchowo Gmina Stargard G. Marianowo G. Kobylanka MG Dobrzany MG Kalisz Pom. Gmina Wałcz G. Kołbaskowo Miasto Stargard MG Mirosławiec G. Stare Czarnowo MG Suchań Miasto Wałcz MG Recz MG Gryfino G. Bielice G. Warnice G. Dolice MG Tuczno MG Drawno MG Pyrzyce MG Choszczno G. Banie G. Przelewice G. Widuchowa G. Kozielice G. Krzęcin MG Człopa MG Pełczyce G. Bierzwnik MG Lipiany MG Barlinek MG Chojna MG Myślibórz MG Trzcińsko Zdr. MG Cedynia G. Nowogródek P. MG Moryń Udział kobiet w populacji bezrobotnych > 70,0% ( 3 ) 60,1% - 70,0% ( 53 ) 50,1% - 60,0% ( 56 ) < 50,0% ( 2 ) MG Mieszkowice MG Dębno G. Boleszkowice Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz Bezrobotni według wieku Struktura bezrobotnych według wieku na koniec roku w poszczególnych gminach była bardzo zróżnicowana, w każdym z przedziałów wiekowych notowano nawet kilkadziesiąt punktów procentowych różnicy pomiędzy skrajnymi wartościami odsetka bezrobotnych. Udział bezrobotnych w kolejnych przedziałach wiekowych w gminach przedstawiał się następująco: lata; od 4,5% w gminie Dziwnów (p. kamieński) do 29,4% w gminie Siemyśl (p. kołobrzeski) lata; od 16,4% w gminie Rewal (p. gryficki) do 35,6% w gminie Dolice (p. stargardzki) lata; od 14,5% w gminie Boleszkowice (p. myśliborski) do 33,0% w gminie Bielice (p. pyrzycki) 7

8 45 54 lata; od 11,4% w gminie Widuchowa (p. gryfiński) do 28,2% w gminie Karnice (p. gryficki) lat; od 7,3% w gminie Banie (p. gryfiński) do 22,6% w gminie Cedynia (p. gryfiński) 60 lat i więcej; od 1,6% w gminie Boleszkowice (p. myśliborski) do 12,3% w gminie miejskiej Sławno Bezrobotni do 30 roku życia Bezrobotni do 30 roku życia stanowią jedną z grup zaliczanych do kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i tym osobom dedykowane są formy wsparcia określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na koniec roku w rejestrach urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim znajdowało się osób bezrobotnych do 30 roku życia wobec osób w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zarejestrowani stanowili 23,6% wszystkich bezrobotnych (24,3% przed rokiem). Mapa 3. Udział osób bezrobotnych do 30 roku życia w gminach województwa zachodniopomorskiego na koniec roku G. Postomino Miasto Darłowo Gmina Darłowo Miasto Sławno Gmina Sławno MG. Mielno G. Malechowo MG Sianów G. Ustronie Morskie G. Będzino Miasto Koszalin Miasto Kołobrzeg Gmina Kołobrzeg G. Biesiekierz MG Polanów G. Dygowo G. Manowo G. Rewal G. Świeszyno MG Dziwnów MG Trzebiatów G. Siemyśl MG Karlino G. Karnice MG Gościno Miasto Białogard G. Brojce MG Bobolice MG Międzyzdroje G. Świerzno G. Rymań Gmina Białogard MG Tychowo MG Wolin MG Gryfice MG Biały Bór MG Kamień P. G. Sławoborze G. Rąbino G. Grzmiąca Miasto Świnoujście MG Golczewo Gmina Świdwin Gmina Szczecinek MG Płoty MG Resko Miasto Świdwin G. Przybiernów MG Połczyn MG Barwice Miasto Szczecinek MG. Stepnica MG Nowogard G. Brzeżno MG Nowe Warpno G. Radowo Małe MG Łobez G. Osina G. Ostrowice MG Borne Sulinowo MG Police MG Goleniów MG Dobra MG Węgorzyno MG Drawsko P. MG Czaplinek MG Maszewo MG Złocieniec G. Dobra Szcz. MG Chociwel Miasto Szczecin G. Stara Dąbrowa MG Ińsko G. Wierzchowo Gmina Stargard G. Marianowo G. Kobylanka MG Dobrzany MG Kalisz Pom. Gmina Wałcz G. Kołbaskowo Miasto Stargard MG Mirosławiec G. Stare Czarnowo MG Suchań Miasto Wałcz MG Recz MG Gryfino G. Warnice G. Bielice G. Dolice MG Tuczno MG Drawno MG Choszczno MG Pyrzyce G. Banie G. Przelewice G. Krzęcin G. Widuchowa G. Kozielice MG Człopa G. Bierzwnik MG Pełczyce MG Lipiany MG Chojna MG Barlinek MG Myślibórz MG Cedynia MG Trzcińsko Zdr. G. Nowogródek P. MG Moryń Udział osób bezrobotnych do 30 roku życia > 30,0% ( 23 ) 20,1% - 30,0% ( 78 ) < 20,0% ( 13 ) MG Mieszkowice MG Dębno G. Boleszkowice Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz Udział bezrobotnych do 30 roku życia jest w dużym stopniu zróżnicowany na poziomie gminnym. Wedle danych z końca roku wahał się od 13,1% wśród bezrobotnych zamieszkujących gminę Mielno (p. koszaliński) do 41,2% w gminie Siemyśl (p. kołobrzeski). Terytorialne różnice w odsetku bezrobotnych do 30 roku życia na szczeblu gminnym zaprezentowano na mapie nr 3. Udział analizowanej grupy bezrobotnych na poziomie zdecydowanie niższym niż średnia wojewódzka notowano w 13 gminach, głównie w miastach na prawach powiatu i w gminach z nimi sąsiadującymi. Najwięcej gmin cechowało się udziałem młodych bezrobotnych w granicach 20,1% - 30,0% tj. 78 gminy. Ponad 30 procentowy 8

9 odsetek analizowanej grupy poszukujących zatrudnienia notowano w 23 gminach, głównie w powiatach stargardzkim, kołobrzeskim i sławieńskim Bezrobotni powyżej 50 roku życia Kolejną grupę bezrobotnych kwalifikowanych do kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowią bezrobotni powyżej 50 roku życia. Na koniec roku w rejestrach urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim znajdowały się osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia wobec osób w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zarejestrowani stanowili 31,0% wszystkich bezrobotnych (31,9% przed rokiem). Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia na poziomie gminnym w obrębie województwa zachodniopomorskiego na koniec roku wynosił od 19,3% wśród bezrobotnych zamieszkujących gminę Osina (p. goleniowski) do 41,1% w gminie Cedynia (p. gryfiński). Zróżnicowanie w udziale analizowanej grupy bezrobotnych w gminach zaprezentowano na mapie nr 4. Udział na poziomie niższym lub równym 20,0% notowano w 3 gminach, w przedziale 20,1% - 30,0% znalazły się 62 gminy. Ponad 30,0% udziału bezrobotnych powyżej 50 roku życia wśród ogółu bezrobotnych odnotowano w 49 gminach, w tym w dwóch odsetek tych bezrobotnych przekroczył 40,0% tj. Cedynia (p. gryfiński) i Rewal (p. gryficki). Mapa 4. Udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w gminach województwa zachodniopomorskiego na koniec roku G. Postomino Miasto Darłowo Gmina Darłowo Miasto Sławno Miasto Świnoujście MG Międzyzdroje MG Nowe Warpno G. Dobra Szcz. MG Dziwnów MG Wolin MG Police MG. Stepnica MG Kamień P. G. Przybiernów MG Goleniów G. Rewal MG TrzebiatówG. Siemyśl MG Karlino G. Karnice MG Gościno Miasto Białogard G. Brojce G. Rymań G. Świerzno Gmina Białogard MG Tychowo MG Golczewo MG Nowogard G. Osina MG Gryfice MG Płoty MG Dobra MG Maszewo MG Chociwel G. Ustronie Morskie G. Będzino Miasto Kołobrzeg Gmina Kołobrzeg G. Dygowo MG Resko G. Radowo Małe MG Łobez MG Węgorzyno G. Sławoborze Gmina Świdwin G. Brzeżno G. Biesiekierz G. Rąbino Miasto Świdwin G. Ostrowice MG. Mielno MG Sianów Miasto Koszalin G. Świeszyno MG Połczyn G. Manowo MG Drawsko P. MG Czaplinek MG Złocieniec G. Grzmiąca MG Barwice G. Malechowo MG Polanów MG Bobolice MG Borne Sulinowo Gmina Sławno Gmina Szczecinek MG Biały Bór Miasto Szczecinek Miasto Szczecin G. Stara Dąbrowa MG Ińsko Gmina Stargard G. Marianowo G. Kobylanka MG Dobrzany MG Kalisz Pom. G. Kołbaskowo Miasto Stargard G. Stare Czarnowo MG Suchań MG Recz MG Gryfino G. Warnice G. Bielice G. Dolice MG Drawno MG Choszczno MG Pyrzyce G. Banie G. Przelewice G. Widuchowa G. Kozielice G. Krzęcin MG Pełczyce G. Bierzwnik MG Lipiany MG Barlinek MG Chojna MG Myślibórz MG Cedynia MG Trzcińsko Zdr. G. Nowogródek P. MG Moryń G. Wierzchowo Gmina Wałcz MG Mirosławiec Miasto Wałcz MG Tuczno MG Człopa Udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia > 40,0% ( 2 ) 30,1% - 40,0% ( 47 ) 20,1% - 30,0% ( 62 ) < 20,0% ( 3 ) MG Mieszkowice MG Dębno G. Boleszkowice Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz 9

10 Bezrobotni według wykształcenia Miejsce zamieszkania w dużym stopniu różnicuje strukturę bezrobotnych według wykształcenia. W grupie bezrobotnych zamieszkujących gminy wiejskie blisko 40% stanowili na koniec roku bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, z kolei w gminach miejskich osoby te stanowiły 26%. W przypadku odsetka bezrobotnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych wyniósł on 22,6% w gminach miejskich i 27,2% w gminach wiejskich. Znaczna różnica w strukturze bezrobotnych według wykształcenia występuje w grupie osób które posiadają dyplom uczelni wyższej, 18,1% w gminach miejskich wobec 7,4% w gminach wiejskich. W zbiorze gmin z województwa zachodniopomorskiego na koniec roku odsetek osób według poziomu wykształcenia przyjmował następujące wartości: wyższe; od 1,9% w gminie Rąbino (p. świdwiński) do 29,2% w gminie Dobra Szcz. (p. policki) policealne i średnie zawodowe; od 7,7% w gminie Nowe Warpno (p. policki) do 30,7% w gminie Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) średnie ogólnokształcące; od 2,4% w gminie Nowogródek Pomorski (p. myśliborski) do 24,1% w gminie Osina (p. goleniowski) zasadnicze zawodowe; od 13,3% w gminie Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) do 40,5% w gminie Stare Czarnowo (p. gryfiński) gimnazjalne i poniżej; od 18,6% w gminie Rewal (p. gryficki) do 56,5% w gminie Boleszkowice (p. myśliborski) Bezrobotni według stażu pracy Z analizy struktury bezrobotnych zamieszkujących gminy wiejskie według stażu pracy na koniec roku wynika, że najwięcej z nich posiadało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat 24,6%. Kolejną liczną grupę stanowiły osoby ze stażem do jednego roku 19,2%. Stażu pracy nie posiadało 13,7% bezrobotnych z gmin wiejskich. Wśród bezrobotnych z gmin miejskich największą grupę tworzyły osoby z rocznym stażem 22,0%, a następnie ze stażem od roku do 5 lat 20,3%. Doświadczenia zawodowego nie posiadało 10,1% bezrobotnych z gmin miejskich. W gminach z województwa zachodniopomorskiego udział bezrobotnych w poszczególnych przedziałach według długości stażu pracy na koniec roku zawierał się w następujących granicach: do 1 roku; od 9,8% w gminie Siemyśl (p. kołobrzeski) do 41,0% w gminie Kozielice (p. pyrzycki) 1 5 lat; od 13,3% w gminie Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) do 34,6% w gminie Nowogródek Pomorski (p. myśliborski) 5 10 lat; od 5,2% w gminie Kozielice (p. pyrzycki) do 22,6% w gminie Mielno (p. koszaliński) lat; od 6,8% w gminie Bielice (p. pyrzycki) do 23,1% w gminie miejskiej Darłowo (p. sławieński) lat; od 3,7% w gminach Bierzwnik (p. choszczeński) i Kozielice (p. pyrzycki) do 17,2% w gminie wiejskiej Kołobrzeg 30 lat i więcej; od 0 w gminach: Warnice i Kozielice (p. pyrzycki) do 9,5% w gminie Stare Czarnowo (p. gryfiński) bez stażu; od 4,7% w gminie miejskiej Darłowo (p. sławieński) do 29,8% w gminie Rymań (p. kołobrzeski). 10

11 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Miejsce zamieszkania bezrobotnych nie różnicowało w wyraźnym stopniu struktury bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy na koniec roku. Blisko co piąty bezrobotny zamieszkujący zarówno gminę wiejską, jak i miejską korzystał z pomocy urzędu pracy od jednego do 3 miesięcy oraz od ponad dwóch lat. Większe różnice w strukturze bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy zauważalne są w przypadku porównania danych z poszczególnych gmin. Na koniec roku odsetek bezrobotnych według okresu pozostawania w rejestrach urzędów pracy oscylował w następujących przedziałach: do 1 miesiąca; od 2,4% w gminie Stare Czarnowo (p. gryfiński) do 24,2% w gminie Boleszkowice (p. myśliborski) 1 3 miesiące; od 9,5% w gminie Cedynia (p. gryfiński) do 48,8% w gminie Karnice (p. gryficki) 3 6 miesięcy; od 7,1% w gminie Rymań (p. kołobrzeski) do 26,9% w gminie Nowe Warpno (p. policki) 6 12 miesięcy; od 4,3% w gminie Karnice (p. gryficki) do 26,4% w gminie Drawsko Pomorskie miesiące; od 2,7% w gminie Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) do 24,4% w gminie Nowe Warpno (p. policki) powyżej 24 miesięcy; od 6,7% w gminach Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) i Karnice (p. gryficki) do 36,9% w gminie Trzcińsko Zdrój (p. gryfiński) Długotrwale bezrobotni Osoby długotrwale bezrobotne wymagają znacznego wsparcia ze strony publicznych służb zatrudnienia, dlatego też stanowią istotną grupę spośród kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdujących się w ustawie z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na koniec roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim znajdowały się osoby długotrwale bezrobotne wobec osób w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zarejestrowani stanowili 54,7% wszystkich bezrobotnych (53,9% przed rokiem). Udział długotrwale bezrobotnych na szczeblu gminnym w obrębie województwa zachodniopomorskiego na koniec roku wahał się od 28,0% wśród bezrobotnych zamieszkujących gminę Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) do 71,6% w gminie Lipiany (p. pyrzycki). Terytorialne zróżnicowanie udziału analizowanej grupy bezrobotnych w gminach zaprezentowano na mapie nr 5. Długotrwale bezrobotni stanowili mniej niż połowę wszystkich bezrobotnych w 27 gminach. W pozostałych 87 gminach problem długotrwałego bezrobocia jest duży, w 33 z nich osoby długotrwale bezrobotne stanowiły ponad 60,0%. Niższy poziom długotrwałego bezrobocia zauważalny jest w gminach powiatów kołobrzeskiego, gryfickiego i goleniowskiego. Długookresowe bezrobocie jest rozproszone na obszarze województwa zachodniopomorskiego i nierzadko jest zbieżne z wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego (powiaty: łobeski, białogardzki, choszczeński, drawski, gryfiński, kamieński, pyrzycki, szczecinecki). 11

12 Mapa 5. Udział osób długotrwale bezrobotnych w gminach województwa zachodniopomorskiego na koniec roku G. Postomino Miasto Darłowo Gmina Darłowo Miasto Sławno Gmina Sławno MG. Mielno G. Malechowo MG Sianów G. Ustronie Morskie Miasto Koszalin Miasto Kołobrzeg G. Będzino Miasto Świnoujście MG Nowe Warpno MG Cedynia MG Międzyzdroje G. Dobra Szcz. MG. Stepnica G. Przybiernów MG Goleniów G. Stare Czarnowo MG Gryfino G. Bielice G. Banie G. Widuchowa G. Kozielice MG Chojna MG Moryń MG Wolin MG Police G. Kołbaskowo MG Trzcińsko Zdr. MG Mieszkowice MG Dziwnów Miasto Szczecin MG Kamień P. MG Dębno G. Rewal G. Świerzno MG Golczewo G. Karnice MG Nowogard G. Osina MG Pyrzyce MG Myślibórz MG Gryfice MG Maszewo MG Trzebiatów MG Płoty Gmina Kołobrzeg G. Brojce MG Dobra G. Stara Dąbrowa Gmina Stargard G. Kobylanka Miasto Stargard G. Warnice MG Lipiany G. Dolice G. Przelewice MG Barlinek G. Nowogródek P. MG Pełczyce G. Siemyśl MG Karlino MG Gościno Miasto Białogard G. Rymań Gmina Białogard MG Resko G. Radowo Małe MG Łobez MG Chociwel MG Węgorzyno G. Marianowo MG Dobrzany MG Suchań MG Ińsko MG Choszczno G. Krzęcin MG Recz G. Dygowo G. Sławoborze Gmina Świdwin MG Kalisz Pom. G. Bierzwnik G. Brzeżno MG Drawno G. Biesiekierz G. Manowo G. Świeszyno G. Rąbino Miasto Świdwin G. Ostrowice MG Połczyn MG Tychowo MG Drawsko P. MG Czaplinek MG Złocieniec G. Wierzchowo MG Mirosławiec MG Tuczno MG Człopa G. Grzmiąca MG Barwice MG Polanów MG Bobolice Gmina Szczecinek MG Borne Sulinowo Gmina Wałcz Miasto Wałcz MG Biały Bór Miasto Szczecinek Udział osób długotrwale bezrobotnych > 70,0%( 2 ) 60,1% - 70,0% ( 31 ) 50,1% - 60,0% ( 54 ) 40,1% - 50,0% ( 19 ) < 40,0% ( 8 ) G. Boleszkowice Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz 12

13 Podsumowanie Przeprowadzona analiza bezrobocia na poziomie gmin w województwie zachodniopomorskim wykazała, że w ciągu roku notowano - analogicznie do zmian obserwowanych w regionie - pozytywne tendencje wiążące się ze spadkiem liczby bezrobotnych i wskaźnika bezrobocia. W porównaniu z końcem roku w 112 z 114 gmin w regionie liczba zarejestrowanych zmniejszyła się, a procentowe spadki wahały się od 1,5% (15 osób) w gminie Złocieniec (p. drawski) do 56,0% (65 osób) w gminie Siemyśl (p. kołobrzeski). Wzrost liczy zarejestrowanych notowano w 2 gminach: Świdwin miejska, o 22 osoby, Radowo Małe (p. łobeski), o 7 osób. Wskaźnik bezrobocia (procentowy udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) na koniec roku wynosił od 2,1% w gminie Siemyśl (p. kołobrzeski) do 14,1% w gminie Barwice (szczecinecki). W końcu roku w 100 gminach wskaźnik bezrobocia był niższy od 10% wobec 87 gmin na koniec roku. Z porównania danych dotyczących sytuacji w gminach na koniec i roku wynika, że wskaźnik bezrobocia zmniejszył się w 112 z nich. W gminach z regionu notuje się znaczne różnice w udziale kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych. Z danych z końca roku wynika, że tylko w 2 gminach przeważali mężczyźni (7 na koniec roku) tj. gmina miejska Sławno 52,2%, gmina Rąbino (p. świdwiński) 51,9%. W 112 jednostkach przeważały kobiety, w 56 gminach odsetek Pań był większy niż 60%, a w trzech przekroczył 70,0% (Rymań, Osina, Człopa). Wyraźne rozbieżności zauważalne są w strukturze zarejestrowanych według wieku i wykształcenia, z uwzględnieniem typu gminy. Wyższy odsetek osób bezrobotnych do 25 roku życia notowano w gminach wiejskich, z kolei w gminach miejskich większy udział miały osoby starsze. Zarówno w gminach miejskich, jak i wiejskich wyraźny odsetek bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Jednakże znacznie więcej osób zamieszkujących miasta posiada dyplom uczelni wyższej. Mniejsze różnice zauważalne są w strukturze bezrobotnych według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy. Analiza bezrobocia na najniższym szczeblu podziału administracyjnego kraju pozwoliła na wskazanie obszarów charakteryzujących się trudniejszą sytuacją na rynku pracy na mapie województwa, przejawiającą się wysokim udziałem osób młodych i tych po 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych. Zjawisko długotrwałego bezrobocia zauważalne jest w szczególności w powiatach i gminach charakteryzujących się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. 13

14 Aneks statystyczny Tabela 1. Bezrobocie w gminach powiatu białogardzkiego na koniec i roku Białogardzki ,3% Białogard (miejska) ,7% Białogard (wiejska) ,6% Karlino (m. w.) ,1% Tychowo (m. w.) ,0% Białogardzki ,5% Białogard (miejska) ,0% Białogard (wiejska) ,0% Karlino (m. w.) ,3% Tychowo (m. w.) ,7% Tabela 2. Bezrobocie w gminach powiatu choszczeńskiego na koniec i roku Choszczeński ,2% Bierzwnik (wiejska) ,0% Choszczno (m. w.) ,4% Drawno (m. w.) ,9% Krzęcin (wiejska) ,5% Pełczyce (m. w.) ,2% Recz (m. w.) ,7% Choszczeński ,9% Bierzwnik (wiejska) ,3% Choszczno (m. w.) ,0% Drawno (m. w.) ,0% Krzęcin (wiejska) ,1% Pełczyce (m. w.) ,5% Recz (m. w.) ,5% * liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 14

15 Tabela 3. Bezrobocie w gminach powiatu drawskiego na koniec i roku Drawski ,5% Drawsko Pom. (m. w.) ,7% Kalisz Pom. (m. w.) ,2% Ostrowice (wiejska) ,6% Czaplinek (m. w.) ,3% Wierzchowo (wiejska) ,0% Złocieniec (m. w.) ,9% Drawski ,1% Drawsko Pom. (m. w.) ,3% Kalisz Pom. (m. w.) ,4% Ostrowice (wiejska) ,4% Czaplinek (m. w.) ,0% Wierzchowo (wiejska) ,9% Złocieniec (m. w.) ,8% Tabela 4. Bezrobocie w gminach powiatu goleniowskiego na koniec i roku Goleniowski ,8% Goleniów (m. w.) ,4% Maszewo (m. w.) ,8% Przybiernów (wiejska) ,8% Stepnica (m. w.) ,3% Nowogard (m. w.) ,1% Osina (wiejska) ,5% Goleniowski ,7% Goleniów (m. w.) ,4% Maszewo (m. w.) ,3% Przybiernów (wiejska) ,4% Stepnica (m. w.) ,4% Nowogard (m. w.) ,1% Osina (wiejska) ,2% * liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 15

16 Tabela 5. Bezrobocie w gminach powiatu gryfickiego na koniec i roku Gryficki ,8% Brojce (wiejska) ,1% Gryfice (m. w.) ,6% Karnice (wiejska) ,6% Płoty (m. w.) ,8% Rewal (wiejska) ,0% Trzebiatów (m. w.) ,3% Gryficki ,5% Brojce (wiejska) ,5% Gryfice (m. w.) ,4% Karnice (wiejska) ,9% Płoty (m. w.) ,6% Rewal (wiejska) ,8% Trzebiatów (m. w.) ,1% Tabela 6. Bezrobocie w gminach powiatu gryfińskiego na koniec i roku Gryfiński ,4% Banie (wiejska) ,5% Gryfino (m. w.) ,3% Stare Czarnowo (wiejska) ,9% Widuchowa (wiejska) ,0% Cedynia (m. w.) ,7% Chojna (m. w.) ,2% Mieszkowice (m. w.) ,2% Moryń (m. w.) ,6% Trzcińsko Zdrój (m. w.) ,8% Gryfiński ,1% Banie (wiejska) ,1% Gryfino (m. w.) ,1% Stare Czarnowo (wiejska) ,4% Widuchowa (wiejska) ,9% Cedynia (m. w.) ,8% Chojna (m. w.) ,7% Mieszkowice (m. w.) ,4% Moryń (m. w.) ,2% Trzcińsko Zdrój (m. w.) ,5% * liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 16

17 Tabela 7. Bezrobocie w gminach powiatu kamieńskiego na koniec i roku Kamieński ,8% Dziwnów (m. w.) ,3% Golczewo (m. w.) ,4% Kamień Pom. (m. w.) ,2% Świerzno (wiejska) ,3% Międzyzdroje (m. w.) ,0% Wolin (m. w.) ,2% Kamieński ,6% Dziwnów (m. w.) ,5% Golczewo (m. w.) ,8% Kamień Pom. (m. w.) ,3% Świerzno (wiejska) ,8% Międzyzdroje (m. w.) ,5% Wolin (m. w.) ,5% Tabela 8. Bezrobocie w gminach powiatu kołobrzeskiego na koniec i roku Kołobrzeski ,4% Dygowo (wiejska) ,9% Gościno (m. w.) ,5% Kołobrzeg (miejska) ,1% Kołobrzeg (wiejska) ,1% Rymań (wiejska) ,4% Siemyśl (wiejska) ,8% Ustronie Morskie (wiejska) ,8% Kołobrzeski ,7% Dygowo (wiejska) ,3% Gościno (m. w.) ,1% Kołobrzeg (miejska) ,6% Kołobrzeg (wiejska) ,7% Rymań (wiejska) ,2% Siemyśl (wiejska) ,1% Ustronie Morskie (wiejska) ,1% * liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 17

18 Tabela 9. Bezrobocie w Koszalinie na koniec i roku Miasto Koszalin x x 5,2% Miasto Koszalin x x 4,2% Tabela 10. Bezrobocie w gminach powiatu koszalińskiego na koniec i roku Koszaliński ,7% Będzino (wiejska) ,6% Biesiekierz (wiejska) ,9% Bobolice (m. w.) ,6% Manowo (wiejska) ,7% Mielno (wiejska) ,0% Polanów (m. w.) ,6% Sianów (m. w.) ,5% Świeszyno (wiejska) ,8% Koszaliński ,3% Będzino (wiejska) ,7% Biesiekierz (wiejska) ,2% Bobolice (m. w.) ,7% Manowo (wiejska) ,7% Mielno (m. w.) ,3% Polanów (m. w.) ,0% Sianów (m. w.) ,4% Świeszyno (wiejska) ,1% Tabela 11. Bezrobocie w gminach powiatu łobeskiego na koniec i roku Łobeski ,8% Dobra (m. w.) ,3% Łobez (m. w.) ,8% Radowo Małe (wiejska) ,8% Resko (m. w.) ,4% Węgorzyno (m. w.) ,3% Łobeski ,8% Dobra (m. w.) ,1% Łobez (m. w.) ,3% Radowo Małe (wiejska) ,4% Resko (m. w.) ,8% Węgorzyno (m. w.) ,0% 18

19 Tabela 12. Bezrobocie w gminach powiatu myśliborskiego na koniec i roku Myśliborski ,3% Myślibórz (m. w.) ,5% Nowogródek Pom. (wiejska) ,9% Barlinek (m. w.) ,5% Dębno (m. w.) ,0% Boleszkowice (m. w.) ,6% Myśliborski ,5% Myślibórz (m. w.) ,8% Nowogródek Pom. (wiejska) ,8% Barlinek (m. w.) ,0% Dębno (m. w.) ,6% Boleszkowice (m. w.) ,3% Tabela 13. Bezrobocie w gminach powiatu polickiego na koniec i roku Policki ,2% Dobra (wiejska) ,6% Kołbaskowo (wiejska) ,0% Nowe Warpno (m. w.) ,8% Police (m. w.) ,4% Policki ,2% Dobra (wiejska) ,7% Kołbaskowo (wiejska) ,1% Nowe Warpno (m. w.) ,0% Police (m. w.) ,4% Tabela 14. Bezrobocie w gminach powiatu pyrzyckiego na koniec i roku Pyrzycki ,9% Bielice (wiejska) ,3% Kozielice (wiejska) ,8% Przelewice (wiejska) ,8% Pyrzyce (m. w.) ,6% Warnice (wiejska) ,6% Lipiany (m. w.) ,5% Pyrzycki ,1% Bielice (wiejska) ,3% 19

20 Kozielice (wiejska) ,1% Przelewice (wiejska) ,0% Pyrzyce (m. w.) ,0% Warnice (wiejska) ,8% Lipiany (m. w.) ,6% Tabela 15. Bezrobocie w gminach powiatu sławieńskiego na koniec i roku Sławieński ,0% Darłowo (miejska) ,2% Darłowo (wiejska) ,9% Malechowo (wiejska) ,4% Postomino (wiejska) ,9% Sławno (miejska) ,3% Sławno (wiejska) ,5% Sławieński ,9% Darłowo (miejska) ,5% Darłowo (wiejska) ,4% Malechowo (wiejska) ,4% Postomino (wiejska) ,8% Sławno (miejska) ,4% Sławno (wiejska) ,2% Tabela 16. Bezrobocie w gminach powiatu stargardzkiego na koniec i roku Stargardzki ,3% Stargard (miejska) ,6% Stargard (wiejska) ,4% Chociwel (m. w.) ,8% Dobrzany (m. w.) ,1% Dolice (wiejska) ,7% Kobylanka (wiejska) ,2% Marianowo (wiejska) ,7% Stara Dąbrowa (wiejska) ,8% Suchań (m. w.) ,9% Ińsko (m. w.) ,1% Stargardzki ,3% Stargard (miejska) ,8% Stargard (wiejska) ,2% 20

21 Chociwel (m. w.) ,4% Dobrzany (m. w.) ,9% Dolice (wiejska) ,4% Kobylanka (wiejska) ,3% Marianowo (wiejska) ,3% Stara Dąbrowa (wiejska) ,5% Suchań (m. w.) ,5% Ińsko (m. w.) ,2% Tabela 17. Bezrobocie w gminach powiatu szczecineckiego na koniec i roku Szczecinecki ,5% Barwice (m. w.) ,6% Biały Bór (m. w.) ,9% Borne Sulinowo (m. w.) ,0% Grzmiąca (wiejska) ,1% Szczecinek (miejska) ,3% Szczecinek (wiejska) ,4% Szczecinecki ,6% Barwice (m. w.) ,1% Biały Bór (m. w.) ,8% Borne Sulinowo (m. w.) ,8% Grzmiąca (wiejska) ,7% Szczecinek (miejska) ,5% Szczecinek (wiejska) ,9% Tabela 18. Bezrobocie w gminach powiatu świdwińskiego na koniec i roku Świdwiński ,4% Brzeżno (wiejska) ,1% Rąbino (wiejska) ,6% Sławoborze (wiejska) ,2% Świdwin (miejska) ,9% Świdwin (wiejska) ,7% Połczyn (m. w.) ,1% Świdwiński ,8% Brzeżno (wiejska) ,6% Rąbino (wiejska) ,3% Sławoborze (wiejska) ,2% Świdwin (miejska) ,2% 21

22 Świdwin (wiejska) ,3% Połczyn (m. w.) ,4% Tabela 19. Bezrobocie w Świnoujściu na koniec i roku Miasto Świnoujście x x 3,0% Miasto Świnoujście x x 2,8% Tabela 20. Bezrobocie w gminach powiatu wałeckiego na koniec i roku Wałecki ,9% Człopa (m. w.) ,5% Mirosławiec (m. w.) ,9% Tuczno (m. w.) ,6% Wałcz (miejska) ,1% Wałcz (wiejska) ,7% Wałecki ,7% Człopa (m. w.) ,3% Mirosławiec (m. w.) ,6% Tuczno (m. w.) ,5% Wałcz (miejska) ,8% Wałcz (wiejska) ,9% Tabela 21. Bezrobocie w Szczecinie na koniec i roku Miasto Szczecin x x 3,2% Miasto Szczecin x x 2,3% * liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 22

23 Tabela 22. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego na koniec roku Zarejestrowani bezrobotni Powiat / gmina ogółem kobiety będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni Białogardzki Białogard (miejska) Białogard (wiejska) Karlino (m. w.) Tychowo (m. w.) Choszczeński Bierzwnik (wiejska) Choszczno (m. w.) Drawno (m. w.) Krzęcin (wiejska) Pełczyce (m. w.) Recz (m. w.) Drawski Drawsko Pom. (m. w.) Kalisz Pom. (m. w.) Ostrowice (wiejska) Czaplinek (m. w.) Wierzchowo (wiejska) Złocieniec (m. w.) Goleniowski Goleniów (m. w.) Maszewo (m. w.) Przybiernów (wiejska) Stepnica (m. w.) Nowogard (m. w.) Osina (wiejska) Gryficki Brojce (wiejska) Gryfice (m. w.) Karnice (wiejska) Płoty (m. w.) Rewal (wiejska) Trzebiatów (m. w.) Gryfiński Banie (wiejska) Gryfino (m. w.) Stare Czarnowo (wiejska) Widuchowa (wiejska) Cedynia (m. w.) Chojna (m. w.) Mieszkowice (m. w.) Moryń (m. w.) Trzcińsko Zdrój (m. w.) Kamieński Dziwnów (m. w.) Golczewo (m. w.)

24 Zarejestrowani bezrobotni Powiat / gmina ogółem kobiety będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni Kamień Pom. (m. w.) Świerzno (wiejska) Międzyzdroje (m. w.) Wolin (m. w.) Kołobrzeski Dygowo (wiejska) Gościno (m. w.) Kołobrzeg (miejska) Kołobrzeg (wiejska) Rymań (wiejska) Siemyśl (wiejska) Ustronie Morskie (wiejska) M. Koszalin Koszaliński Będzino (wiejska) Biesiekierz (wiejska) Bobolice (m. w.) Manowo (wiejska) Mielno (m. w.) Polanów (m. w.) Sianów (m. w.) Świeszyno (wiejska) Łobeski Dobra (m. w.) Łobez (m. w.) Radowo Małe (wiejska) Resko (m. w.) Węgorzyno (m. w.) Myśliborski Myślibórz (m. w.) Nowogródek Pom. (wiejska) Barlinek (m. w.) Dębno (m. w.) Boleszkowice (m. w.) Policki Dobra (wiejska) Kołbaskowo (wiejska) Nowe Warpno (m. w.) Police (m. w.) Pyrzycki Bielice (wiejska) Kozielice (wiejska) Przelewice (wiejska) Pyrzyce (m. w.) Warnice (wiejska) Lipiany (m. w.) Sławieński Darłowo (miejska)

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Białogard 320101 1 Białogard 320102 2 Karlino 320103 3 Karlino miasto 320103 4 Karlino obszar wiejski 320103 5 Tychowo 320104 3 Tychowo miasto 320104

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 2017 WSTĘP... 3 1. BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (wg powiatów)

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (wg powiatów) Biblioteka wojewódzka 405413 1 0 1142804 282 39540 7804 2 172731 13688 3 263454 65 303526 75 MBP Szczecin Dyrekcja 405413 35 0 615820 152 26884 22194 5 453311 56666 14 872694 215 52066 13 powiat Szczecin

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( )

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( ) Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 LUBELSKIE 147 556,00 37,68 2 ŁÓDZKIE 174 325,00

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( )

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( ) Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek 25-59 lat, raz na 3 lata - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa województwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

G = (g * (0,3* Lm + 0,6 * Lokps + 0,1 * Lps)) PLN

G = (g * (0,3* Lm + 0,6 * Lokps + 0,1 * Lps)) PLN Załącznik nr 5.7 Algorytm podziału środków finansowych projektów trybu pozakonkursowego Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa zachodniopomorskiego. 1.

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

#zachodniopomorskie #rynekpracy #praca RAPORT SYTUACYJNY RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRZESIEŃ 2018

#zachodniopomorskie #rynekpracy #praca RAPORT SYTUACYJNY RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRZESIEŃ 2018 #zachodniopomorskie #rynekpracy #praca RAPORT SYTUACYJNY RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRZESIEŃ 2018 Od 2014 roku obserwujemy pozytywne zmiany na zachodniopomorskim rynku pracy. Można przyjąć,

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 2016 Wstęp... 3 1. Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego...

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POWIAT GMINA NAZWA BIBLIOTEKI E-MAIL 1. M. Koszalin Koszalin Koszalińska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela sekretariat@biblioteka.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo Szkół w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady w roku szkolnym 2014/2015

Współzawodnictwo Szkół w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady w roku szkolnym 2014/2015 Współzawodnictwo Szkół w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady w roku szkolnym 2014/2015 SBP Szachy PR Kosz. PS TS ILA IBP U-ej SLLA BR PN Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M KiM K M K M K M K M K M RAZEM

Bardziej szczegółowo

2) mężczyzn urodzonych w latach , którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

2) mężczyzn urodzonych w latach , którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia o kwalifikacji w województwie zachodniopomorskim w Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 445 UCHWAŁA NR XVIII/322/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Szczecin, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 445 UCHWAŁA NR XVIII/322/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 445 UCHWAŁA NR XVIII/322/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 15 stycznia 2018 roku

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 15 stycznia 2018 roku Opublikowany w Serwis Urzędu Miejskiego w Koszalinie (https://www.koszalin.pl) Strona główna > Lista aktualności > Kwalifikacja wojskowa 2018 Kwalifikacja wojskowa 2018 [1] O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY

Bardziej szczegółowo

Termin kwalifikacji wojskowej Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Termin kwalifikacji wojskowej Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR.

Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR. Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR. Uprzejmie informuję, iż w bieżącym roku Sejm zatwierdził nową rezerwę celową Sfinansowanie wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 października 2018 r. Poz OBWIESZCZENIE NR NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 22 października 2018 r.

Szczecin, dnia 25 października 2018 r. Poz OBWIESZCZENIE NR NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 22 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 25 października 2018 r. Poz. 4887 OBWIESZCZENIE NR NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 października 2018 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO października 2017 r.

DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO października 2017 r. DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO 9-19 października 2017 r. 1 Najważniejsze obowiązujące ustawy i zmiany w przepisach prawa 1. ustawa z 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2535 OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory gmin województwa zachodniopomorskiego

Identyfikatory gmin województwa zachodniopomorskiego Identyfikatory gmin województwa zachodniopomorskiego Źródło: rozporządze ie Rady Mi istrów z 5 grud ia r. Dz. U. Nr 5,poz 3 z póź iejszy i z ia a i w sprawie sz zegółowy h zasad prowadze ia, stosowa ia

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r.

Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r. WR.0134.3.2016 Szczecin, 25.05.2016 r. Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r.) Lp. Powiat Gmina Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 L.P. SZKOŁA POWIAT SBP PR Kosz. PS PN TS ILA U-ej Sz-y Bad. DBP Pływ. LigaLA DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Sejmiku UCHWAŁA Nr XVIII/322/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2016 r.

załącznik do uchwały Sejmiku UCHWAŁA Nr XVIII/322/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2016 r. załącznik do uchwały Sejmiku UCHWAŁA Nr XVIII/322/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2016 r. tekst jednolity w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 436 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 4 2006 Rafał Czyżycki ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Reforma administracyjna kraju,

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2012 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2012 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności

Bardziej szczegółowo

PROPORCJE DEMOGRAFICZNO-GOSPODARCZE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2002 I 2004 ROKU

PROPORCJE DEMOGRAFICZNO-GOSPODARCZE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2002 I 2004 ROKU FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomica 256 (48), 33 38 Iwona BĄK, Katarzyna WAWRZYNIAK PROPORCJE DEMOGRAFICZNO-GOSPODARCZE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty - Specjalna Strefa Włączenia. Liczba punktów. Lp. numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dotacja

Dodatkowe punkty - Specjalna Strefa Włączenia. Liczba punktów. Lp. numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dotacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1774/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2016 r. Lista projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na opracowanie

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego 9. Siedliska przyrodnicze przyrodnicze wymagające ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000 W wyniku przeprowadzwnia prac terenowych zostały zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN. Wnioskowana kwota dotacji PLN. Wkład własny PLN

Całkowita wartość projektu PLN. Wnioskowana kwota dotacji PLN. Wkład własny PLN LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa zachodniopomorskiego. Lp. Nr wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 Szczecin 2012 Regiony

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6

Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6 Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6 Nr 1 1 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. 2 2 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. 3 3 KMP Koszalin 75-009

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy mammobusów w okresie 1-30 czerwca 2018 r.

Harmonogram pracy mammobusów w okresie 1-30 czerwca 2018 r. Harmonogram pracy mammobusów w okresie 1-30 czerwca 2018 r. Powiat białogardzki 14.06, Białogard, Pl. Wolności, godz. 9-17, 29.06, Białogard, ul. Szosa Połczyńska 1, przy sklepie Kufland, godz. 8-15, Lux

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2005-2011

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2005-2011 BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2005-2011 SZCZECIN 2012 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności wiejskiej... 4 2. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy mammobusów w okresie 1-30 kwietnia 2018 r.

Harmonogram pracy mammobusów w okresie 1-30 kwietnia 2018 r. Harmonogram pracy mammobusów w okresie 1-30 kwietnia 2018 r. Powiat białogardzki 11.04, Białogard, ul. Szosa Połczyńska 1, godz. 9-16, Lux 12.04, Białogard, Plac Wolności, godz. 9-17, Powiat drawski 11.04,

Bardziej szczegółowo

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych. (094) 311-01-95 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wileńska 8 78-200 Białogard

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych. (094) 311-01-95 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wileńska 8 78-200 Białogard Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych powiat gmina imię i nazwisko telefon adres mail Białogardzki Miasto Białogard Renata Kutnik (094) 312-38-85 Miejski Ośrodek Pomocy ul. Krótka

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2013 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2013 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006 SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006 ADMINISTRACJA MORSKA Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku: w sprawie określenia granic pasa technicznego Urzędu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w roku szkolnym 2017/2018

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w roku szkolnym 2017/2018 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w roku szkolnym 2017/2018 SBP TS U-ej MPR MKosz. MPS MPN Sz-y 4-bój LA Bad. DBP Pływ. SZKOŁA POWIAT Lp. DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 SBP Szachy TS IBP U-ej MPR MKosz. MPS MPN BR 4-bój LA 3-bó LA Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 rok województwo zachodniopomorskie

Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 rok województwo zachodniopomorskie Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 rok województwo zachodniopomorskie Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje z Niemcami od zachodu

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011. (numery 1-158*) administracja morska

SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011. (numery 1-158*) administracja morska SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011 (numery 1-158*) administracja morska zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy mammobusów w okresie 1-31 marca 2018 r.

Harmonogram pracy mammobusów w okresie 1-31 marca 2018 r. Harmonogram pracy mammobusów w okresie 1-31 marca 2018 r. Powiat białogardzki 21.03, Białogard, Plac Wolności, godz. 9-17, Powiat choszczeński 05.03, Choszczno, Plac Witosa, przy scenie, godz. 9-17, 29.03,

Bardziej szczegółowo

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2013 roku na drogach województwa zachodniopomorskiego odnotowano 1 503 wypadki drogowe, w których 155 osób poniosło śmierć i 1 812 osób zostało rannych. Do Policji zgłoszono

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 SBP TS U-ej MPR MKosz. MPS MPN Sz-y 4-bój LA Bad. Pł.Dr. DBP Lp. SZKOŁA POWIAT DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 SBP TS U-ej MPR MKosz. MPS MPN Sz-y 4-bój LA Bad. Pł.Dr. DBP Lp. SZKOŁA POWIAT DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2015/2016

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 Lp. SZKOŁA POWIAT SBP TS IBP U-ej MPR MKosz. MPS MPN Sz-y 4-bój LA DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016 Lp. SZKOŁA POWIAT SBP PR Kosz. PS PN TS SLLA Sz-y DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ i CH RAZEM 1. I LO Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

(094) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Traugutta Karlino (094)

(094) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Traugutta Karlino (094) Wykaz gminnych zespołów interdyscyplinarnych powiat gmina telefon adres mail Białogardzki Miasto Białogard (94) 312-25-80 Miejski Ośrodek Pomocy ul. Krótka 1 78-200 Białogard Białogard (094) 311-01-95

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Szczecin 2011 r. 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2.

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady. w roku szkolnym 2013/2014

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady. w roku szkolnym 2013/2014 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2013/2014 SBP Sz-y PR Kosz. PS PN TS SLLA BR Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M K M K M K M RAZEM 1. I LO Kołobrzeg kołobrzeski

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 SBP Sz-y TS IBP U-ej MPR MKosz. MPS MPN BR 4-bój LA 3-bój LA Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE sławieński Koszalin kołobrzeski koszaliński gryficki białogardzki kamieński Świnoujście policki świdwiński szczecinecki łobeski goleniowski drawski Szczecin WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2017/2018

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2017/2018 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2017/2018 SBP PR Kosz. PS PN TS U-ej SLLA Sz-y Bad. DBP Pływ. SZKOŁA POWIAT L.p. DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015 SBP Szachy PR Kosz. PS TS SLLA BR PN Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M K M K M K M RAZEM 1. I LO Kołobrzeg kołobrzeski

Bardziej szczegółowo

ACTA UNI VERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 271, Rafał Czyżycki*, Marcin Hundert** Rafał Klóska***

ACTA UNI VERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 271, Rafał Czyżycki*, Marcin Hundert** Rafał Klóska*** ACTA UNI VERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA, 0 Rafał Czyżycki*, Marcin Hundert** Rafał Klóska*** POTENCJAŁ TURYSTYCZNY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2007

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2007 SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2007 ADMINISTRACJA MORSKA Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku: w sprawie zmiany Przepisów Portowych - Nr 3, poz. 57,

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Nr 3(9)/13 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Nr 3(9)/13 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim Nr 3(9)/13 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 3(9)/13 Wydawca: Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM SZCZECIN 2010 1 Szczecin, dnia 8 lutego 2011 roku Wstęp Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 275 (57), 137 142

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 275 (57), 137 142 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 009, Oeconomica 75 (57), 37 4 Jadwiga ZARÓD PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA REJONY PRZYDATNOŚCI ROLNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych Tychowo r.

Komunikat końcowy Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych Tychowo r. Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2.Termin: 19.10.2011 r. godzina 11.00 Bieg dziewcząt 10 X 800 metrów 18 Szczecinek SP Barwice 1 31 50 9 Koszalin Grodzki SP 1 Koszalin 2 32 54 11 Łobez SP

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

Starość a wykształcenie ujęcie przestrzenne problemu na wsi (przykład zachodniopomorskiego)

Starość a wykształcenie ujęcie przestrzenne problemu na wsi (przykład zachodniopomorskiego) Monika Stanny Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Starość a wykształcenie ujęcie przestrzenne problemu na wsi (przykład zachodniopomorskiego) Streszczenie: Podstawowym celem niniejszego opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim Biuletyn Obserwatorium Integracji Nr 1(3)/12 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2012 Biuletyn Obserwatorium Integracji nr 1(3)/12 Wydawca: Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K 1. SP 2 Goleniów 58,35 2. SP 35 Szczecin 58,46 3. SP 3 Choszczno 60,22 SP 1 Koszalin SP 1 Złocieniec 1. SP

Bardziej szczegółowo

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Białogard Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Białogard Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Białogard 1. Mariusz Anklewicz Karlino 2. Adam Bartman Białogard 3. Jan Fijoł Białogard m. 4. Tomasz Krzysztof Jakowicz Białogard 5. Tadeusz Mochocki Tychowo 6. Szymon Ręcławowicz Karlino 7. Anna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Gminy województwa zachodniopomorskiego w świetle bezrobocia w latach 1999-2008 Paweł Nowak Szczecin 2009

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu nr RPZP.08.10.00-32-K227/16 Na języki przyszedł czas realizowanego przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek (Projektodawca), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields

IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Normy środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Powielanie i przedruk tekstów zamieszczonych w publikacji nie podlega ograniczeniom pod warunkiem podania źródła.

Powielanie i przedruk tekstów zamieszczonych w publikacji nie podlega ograniczeniom pod warunkiem podania źródła. INFORMATOR O INSTYTUCJACH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA ZABURZENIOM PSYCHICZNYM W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2015 Police, 19 maj 2015 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2015 Police, 19 maj 2015 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2015 Police, 19 maj 2015 rok SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K 1. SP 5 Stargard 0:57,82 2. SP na Głębokiem 0:58,47 3. SP 5 Białogard 0:59,16 4. SP 2 Goleniów 0:59,54 5.

Bardziej szczegółowo

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2017 r.

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2017 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2017 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 GMINA MIASTO SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2010 r. 0800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2010 r. 0800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2010 r. 0800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy 1 MIASTO SZCZECIN W Szczecinie koordynacją pomocy osobom bezdomnym zajmuje

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2017 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU I SKUTECZNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2012 R.

ANALIZA STANU I SKUTECZNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2012 R. Zatwierdzam: Wojewoda Zachodniopomorski ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH ANALIZA STANU I SKUTECZNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok W 2014 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 418 wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 2016 roku

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 2016 roku WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 216 roku WRD KWP SZCZECIN I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 216 W 216 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 332 wypadki drogowe,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr

Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Obrotowo - Inwestycyjna (POI) OŚ PRIORYTETOWA I GOSPODARKA,

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2016 r.

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2016 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2016 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 GMINA MIASTO SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2016 r.

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2016 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2016 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 GMINA MIASTO SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 K

SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 K 4x100 K 1. SP 4 GOLENIÓW Goleniów 57,20 2. SP 35 SZCZECIN Szczecin 57,56 3. SP 3 KOŁOBRZEG Kołobrzeg 57,82 4. SP BARWICE Szczecinek 57,97 5. SP 4 BARLINEK Myślibórz 58,19 6. SP TYCHOWO Białogard 59,18

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 ETAP REJONOWY Uwaga 1. Protokoły z etapu szkolnego należy

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Szczecin 2019 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 2018 roku 2 wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i klas zakwalifikowanych do programu "Mały Mistrz" w województwie zachodniopomorskim.

Lista szkół i klas zakwalifikowanych do programu Mały Mistrz w województwie zachodniopomorskim. Lista szkół i klas zakwalifikowanych do programu "Mały Mistrz" w województwie zachodniopomorskim. Lp. Szkoła Jednostka Sam. Ter. Ilość klas 1. SP Mielenko Drawskie UM Drawsko Pom. 1 2. SP Drawsko Pom.

Bardziej szczegółowo

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy 800-170-010 800-170-010 800-170-010 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy 800-170-010 800-170-010 800-170-010 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 800-170-010 800-170-010 800-170-010 800-170-010 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2014 r. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego 6. Chronione gatunki roślin naczyniowych zinwentaryzowane na terenie województwa zachodniopomorskiego W rozdziale tym zawarto wykaz gatunków roślin naczyniowych występujących na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z ANALIZĄ SWOT

DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z ANALIZĄ SWOT DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z ANALIZĄ SWOT Raport końcowy SZCZECIN, LIPIEC 2013 1 Redakcja merytoryczna: Włodzimierz Durka Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Zrównoważenie środowiskowe turystyki na obszarach wiejskich Environmental sustainability of tourism in rural areas

Zrównoważenie środowiskowe turystyki na obszarach wiejskich Environmental sustainability of tourism in rural areas Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zrównoważenie środowiskowe turystyki na obszarach wiejskich Environmental sustainability of tourism in rural areas Słowa kluczowe: zrównoważenie,

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA GENERALNA XIV WOM 2013

KLASYFIKACJA GENERALNA XIV WOM 2013 KLASYFIKACJA GENERALNA XIV WOM 2013 I. KLASYFIKACJA POWIATÓW 1. DRAWSKO 1487,5 2. SZCZECINEK 991,5 3. KOSZALIN 671 4. GRYFINO 669 5. STARGARD SZCZECIŃSKI 633,5 6. KOŁOBRZEG 552 7. SŁAWNO 542 8. MYŚLIBÓRZ

Bardziej szczegółowo