BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU"

Transkrypt

1 . BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 2018

2 WSTĘP BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO LICZBA BEZROBOTNYCH W GMINACH WSKAŹNIK BEZROBOCIA W GMINACH STRUKTURA BEZROBOTNYCH W GMINACH Bezrobotni według płci Bezrobotni według wieku Bezrobotni do 30 roku życia Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni według wykształcenia Bezrobotni według stażu pracy Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Długotrwale bezrobotni PODSUMOWANIE ANEKS STATYSTYCZNY

3 Wstęp Województwo zachodniopomorskie składa się z 21 powiatów, w tym 3 grodzkich tj. Szczecin, Koszalin i Świnoujście. Najniższą jednostką podziału administracyjnego kraju jest gmina i jest ich w regionie 114, wśród których 11 miejskich, 48 wiejskich i 55 gmin miejsko wiejskich 1. Region na wschodzie sąsiaduje z województwem pomorskim, na południu z województwami lubuskim i wielkopolskim, a od zachodu graniczy z Niemcami. Według danych demograficznych GUS na koniec roku 2 województwo zachodniopomorskie zamieszkiwały osoby, w tym osoby w wieku produkcyjnym (62,3% ogółu populacji). W porównaniu z końcem 2015 roku populacja regionu zmniejszyła się o 0,1%, a grupa osób w wieku produkcyjnym o 1,4%. W zbiorze gmin udział osób w wieku produkcyjnym wahał się od 59,9% w gminach Koszalin i Sławno (miejska) do 67,0% w gminie Kołbaskowo. Porównanie danych demograficznych z końca 2015 i roku pokazuje, że w przypadku powiatów wzrost ludności w ciągu 12 miesięcy notowano w powiatach: goleniowskim, koszalińskim i polickim. Na poziomie gminnym wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym notowano w 13 gminach tj. Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Świeszyno, Biesiekierz, Borne Sulinowo, Kobylanka, Osina, Siemyśl, Kozielice, Nowe Warpno, Marianowo, Maszewo, Stargard wiejska. Sytuacja ta odzwierciedla tendencje w zakresie migracji wewnątrz województwa zachodniopomorskiego, a popularnym kierunkiem przemieszczania się ludności w ostatnich latach jest kierunek z miast do sąsiadujących obszarów wiejskich. W ciągu roku liczba osób w wieku produkcyjnym w Szczecinie zmniejszyła się o 4,3 tys. osób, a w Koszalinie o 1,2 tys. osób. W niniejszym opracowaniu przedstawiono stan i strukturę bezrobocia na poziomie gminnym w województwie zachodniopomorskim na koniec roku oraz odniesiono się do danych z końca roku. Źródłem danych były comiesięczne podstawowe informacje otrzymywane z powiatowych urzędów pracy i kwartalne dane dotyczące struktury osób bezrobotnych według wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy (załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01). Dane z bezrobocia rejestrowanego z powiatowych urzędów pracy oraz dane demograficzne Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Szczecinie wykorzystano do wyliczenia wskaźnika bezrobocia w gminach. Wskaźnik bezrobocia jest liczony w inny sposób niż stopa bezrobocia (ogłaszana przez prezesa GUS), w którym liczba bezrobotnych dzielona jest przez liczbę osób w wieku produkcyjnym, a nie jak to jest w przypadku stopy bezrobocia przez liczbę osób aktywnych zawodowo (suma pracujących i bezrobotnych). Dla określenia poziomu bezrobocia w zależności od dostępności danych demograficznych GUS na koniec roku wykorzystano dane według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, a na koniec roku dane według stanu na dzień 31 grudnia roku. Dane z bezrobocia rejestrowanego w gminach województwa zachodniopomorskiego publikowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakładce Dla Instytucji Statystyki, badania i analizy Bezrobocie w gminach / Analizy i opracowania. 1 Według stanu na dzień 31 grudnia r. 2 Aktualne dane dostępne na stronie internetowej GUS w momencie przygotowywania opracowania. 3

4 1. Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego 1.1. Liczba bezrobotnych w gminach Spośród 114 gmin w województwie zachodniopomorskim na koniec roku najwięcej bezrobotnych zamieszkiwało największe miasto w regionie czyli Szczecin osób (wskaźnik bezrobocia 2,3%), z kolei najmniej gminę Siemyśl (p. kołobrzeski) 51 osób (wskaźnik bezrobocia 2,1%). W Szczecinie odnotowano w skali roku spadek liczby bezrobotnych o osób tj. 31,6%, natomiast w gminie Siemyśl liczba zarejestrowanych zmniejszyła się o 65 osób tj. 56,0%. Porównując dane z końca i roku należy stwierdzić, że sytuacja w gminach poprawiła się. W 112 z 114 z nich liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się, a procentowe spadki wahały się od 1,5% (15 osób) w gminie Złocieniec (p. drawski) do 56,0% (65 osób) w gminie Siemyśl (p. kołobrzeski). Wzrosty notowano w następujących gminach: Świdwin - miejska, o 22 osoby, Radowo Małe (p. łobeski), o 7 osób. Wykres 1. Struktura bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego według miejsca zamieszkania na koniec i roku 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% r. 21,7 45,2 33,1 r. 21,6 47,0 31,4 gminy wiejskie gminy miejsko - wiejskie gminy miejskie Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych z PUP. Na wykresie nr 1 przedstawiono strukturę osób bezrobotnych według miejsca zamieszkania na koniec i roku. Z zaprezentowanych danych wynika, że odsetek osób zamieszkujących dany typ gminy w ciągu 12 miesięcy znacząco się nie zmienił. Najwięcej zarejestrowanych na koniec i roku zamieszkiwało gminy miejsko wiejskie, odpowiednio 45,2% i 47,0%. W gminach miejskich rezydował blisko co trzeci bezrobotny, a co piąty zamieszkiwał gminy wiejskie Wskaźnik bezrobocia w gminach Miernikiem bezrobocia w gminach czyli na najniższym poziomie podziału administracyjnego kraju jest wskaźnik bezrobocia, stanowiący procentowy udział liczby bezrobotnych w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym w danej gminie. Natomiast w przypadku stopy bezrobocia rejestrowanego wyliczanej i publikowanej przez Główny Urząd Statystycznych do poziomu powiatów, liczba bezrobotnych dzielona jest przez liczbę osób aktywnych zawodowo (sumy pracujących i bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy). Na koniec roku zarówno najniższy, jak i najwyższy wskaźnik bezrobocia wśród gmin przyjmował niższe wartości niż na koniec roku. Z danych wynika, że analizowany miernik wynosił od 2,1% w gminie Siemyśl (p. kołobrzeski) do 14,1% w gminie Barwice (p. szczecinecki). W końcu roku w 100 gminach wskaźnik bezrobocia był niższy od 10% wobec 87 gmin na koniec roku. Z porównania danych dotyczących sytuacji w gminach na koniec i roku wynika, że wskaźnik bezrobocia zmniejszył się w 112 z nich, a największy spadek notowano w gminie Lipiany 4

5 (p. pyrzycki), o 2,9 pkt proc. Wzrost wartości wskaźnika zaobserwowano w gminie Radowo Małe (p. łobeski), o 0,6 pkt proc. i w gminie miejskiej Świdwin, o 0,3 pkt proc. Tabela 1. Ranking 20 gmin z województwa zachodniopomorskiego według rosnącej i malejącej wartości wskaźnika bezrobocia na koniec roku Pozycja Gminy z najniższym wskaźnikiem bezrobocia Wskaźnik bezrobocia Liczba bezrobotnych Gminy z najwyższym wskaźnikiem bezrobocia Wskaźnik bezrobocia Liczba bezrobotnych 1 Siemyśl (p. kołobrzeski) 2,1% 51 Barwice (p. szczecinecki) 14,1% Szczecin 2,3% Świerzno (p. kamieński) 12,8% Goleniów 2,4% 544 Resko (p. łobeski) 11,8% Kołobrzeg - miejska 2,6% 731 Biały Bór (p. szczecinecki) 11,8% Kołobrzeg - wiejska 2,7% 186 Tychowo (p. białogardzki) 11,7% Dobra Szcz. (p. policki) 2,7% 384 Radowo Małe (p. łobeski) 11,4% Świnoujście 2,8% 714 Białogard - wiejska 11,0% Gościno (p. kołobrzeski) 3,1% 99 Wierzchowo (p. drawski) 10,9% Kołbaskowo (p. policki) 3,1% 257 Grzmiąca (p. szczecinecki) 10,7% Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) 3,1% 75 Recz (p. choszczeński) 10,5% Gryfino 3,1% 633 Kalisz Pom. (p. drawski) 10,4% Rymań (p. kołobrzeski) 3,2% 84 Karlino (p. białogardzki) 10,3% Dygowo (p. kołobrzeski) 3,3% 116 Węgorzyno (p. łobeski) 10,0% Boleszkowice (p. myśliborski) 3,3% 62 Drawno (p. choszczeński) 10,0% Kobylanka (p. stargardzki) 3,3% 112 Szczecinek - wiejska 9,9% Police 3,4% 903 Złocieniec (p. drawski) 9,8% Stare Czarnowo (p. gryfiński) 3,4% 84 Pełczyce (p. choszczeński) 9,5% Stargard - miejska 3,8% Wolin (p. kamieński) 9,5% Wałcz - miejska 3,8% 614 Świdwin - wiejska 9,3% Barlinek (p. myśliborski) 4,0% 494 Rąbino (p. świdwiński) 9,3% 216 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie informacji z powiatowych urzędów pracy. Na mapie nr 1 przedstawiono terytorialne zróżnicowanie bezrobocia na poziomie gminnym w województwie zachodniopomorskim na koniec roku. Wynika z niej, że gminy charakteryzujące się wysokim bezrobociem zlokalizowane są głównie we wschodniej części województwa, w podregionie koszalińskim (gminy powiatu białogardzkiego) i w podregionie szczecinecko pyrzyckim (gminy powiatów: choszczeńskiego, drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, łobeskiego). Najniższe bezrobocie na mapie województwa występuje w gminach powiatu kołobrzeskiego i w miastach na prawach powiatu: Szczecinie, Świnoujściu i Koszalinie oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie (gminy powiatów: polickiego goleniowskiego, stargardzkiego, gryfińskiego, koszalińskiego). Niewysoki poziom bezrobocia zauważalny jest także w południowej i południowo wschodniej części regionu, przy granicy z województwem lubuskim (Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna) i województwem wielkopolskim. Na wielkość bezrobocia ma także wpływ bliskość granicy z Niemcami. 5

6 Mapa 1. Wskaźnik bezrobocia (procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) w gminach województwa zachodniopomorskiego na koniec roku G. Postomino Gryfiński Kamieński G. Stare Czarnowo G. Banie G. Widuchowa G. Kozielice MG Chojna MG Myślibórz MG Trzcińsko Zdr. MG Cedynia MG Moryń MG Mieszkowice Pyrzycki Gryficki Myśliborski Stargardzki G. Ustronie Morskie G. Będzino Miasto Koszalin Miasto Kołobrzeg MG Recz MG Choszczno MG Kalisz Pom. Choszczeński G. Krzęcin MG Pełczyce G. Bierzwnik MG Drawno Wałecki Sławieński MG. Mielno G. Malechowo MG Sianów Gmina Kołobrzeg G. Dygowo G. Biesiekierz MG Polanów G. Manowo G. Rewal Kołobrzeski G. Świeszyno MG Dziwnów MG Trzebiatów G. Siemyśl MG Karlino Koszaliński G. Karnice MG Gościno Białogardzki Miasto Białogard MG Bobolice MG Międzyzdroje G. Brojce G. Świerzno G. Rymań Gmina Białogard MG Tychowo MG Wolin MG Kamień P. MG Gryfice G. Sławoborze MG Biały Bór Miasto Świnoujście G. Rąbino G. Grzmiąca MG Golczewo Gmina ŚwidwinŚwidwiński Gmina Szczecinek MG Płoty MG Resko Miasto Świdwin G. Przybiernów MG Połczyn MG Barwice Miasto Szczecinek MG Nowogard G. Stepnica Łobeski G. Brzeżno MG Nowe Warpno Goleniowski G. Radowo Małe Szczecinecki G. Osina MG Łobez G. Ostrowice MG Borne Sulinowo MG Police MG Goleniów MG Dobra Policki MG Węgorzyno MG Drawsko P. MG Czaplinek MG Maszewo MG Złocieniec G. Dobra Szcz. MG Chociwel Drawski Miasto Szczecin G. Stara Dąbrowa MG Ińsko G. Wierzchowo G. Kołbaskowo Gmina Stargard G. Marianowo G. Kobylanka MG Dobrzany Miasto Stargard MG Gryfino G. Bielice G. Warnice G. Dolice MG Dębno MG Pyrzyce G. Przelewice MG Lipiany MG Barlinek G. Nowogródek P. MG Suchań Miasto Darłowo Gmina Darłowo Gmina Wałcz MG Mirosławiec MG Tuczno MG Człopa Miasto Wałcz Miasto Sławno Gmina Sławno Wskaźnik bezrobocia > 12,0% ( 2 ) 9,6% - 12,0% ( 14 ) 7,1% - 9,5% ( 31 ) 4,5% - 7,0% ( 39 ) < 4,5% ( 28 ) G. Boleszkowice \ Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz 1.3. Struktura bezrobotnych w gminach Bezrobotni według płci W strukturze bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego według płci większość stanowią kobiety i w ostatnim czasie ich przewaga w populacji bezrobotnych systematycznie wzrasta. Odsetek bezrobotnych kobiet w regionie na koniec roku kształtował się na poziomie 58,1% wobec 55,3% na koniec roku. W gminach z regionu notuje się znaczne różnice w udziale kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych w danej jednostce. Z danych z końca roku wynika, że tylko w 2 gminach przeważali mężczyźni (7 na koniec roku). Ich przewagę notowano w gminie miejskiej Sławno 52,2% i w gminie Rąbino (p. świdwiński) 51,9%. W 57 gminach odsetek Pań był większy lub równy 60%, a w 3 udział kobiet przekroczył 70% i były to kolejne: Rymań (p. kołobrzeski) 75,0%, Osina (p. goleniowski) 73,5%, Człopa (p. wałecki) 71,3%. Od końca roku w strukturze bezrobotnych według płci w gminach odnotowano istotne zmiany. W kilku jednostkach proporcje kobiet i mężczyzn odwróciły się. Wzrost udziału bezrobotnych kobiet o ponad 15,1 pkt proc. notowano w gminie Rymań (p. kołobrzeski), o 12,5 pkt proc. w gminie Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) i o 10,0 pkt proc. w gminie 6

7 Stare Czarnowo (p. gryfiński). Z drugiej strony spadek udziału bezrobotnych kobiet o 9,6 pkt proc. zaobserwowano w gminie Warnice (p. pyrzycki), a o ponad 4 pkt proc. w gminie Nowe Warpno (p. policki) i w gminie Boleszkowice (p. myśliborski). W porównaniu z danymi z końca roku liczba bezrobotnych kobiet w województwie zachodniopomorskim zmniejszyła się o 16,1% (5 862 osoby), z kolei w grupie bezrobotnych mężczyzn odnotowano spadek o 25,1% (7 381 osób). Mimo ogólnego wyraźnego spadku liczby bezrobotnych kobiet w województwie, w 8 gminach ich liczba zwiększyła się i były to kolejne: Czaplinek (p. drawski) o 11,6%, Radowo Małe (p. łobeski) o 7,5%, Złocieniec (p. drawski) o 6,0%, Wierzchowo (p. drawski) o 4,7%, Kozielice (p. pyrzycki) o 3,8%, Dobra (p. łobeski) o 2,4%, Świdwin - miejska o 2,1%, Postomino (p. sławieński) o 0,5%, Mapa 2. Udział kobiet w gminach województwa zachodniopomorskiego na koniec roku G. Postomino Miasto Darłowo Miasto Sławno Gmina Darłowo Gmina Sławno MG. Mielno G. Malechowo MG Sianów G. Ustronie Morskie G. Będzino Miasto Koszalin Miasto Kołobrzeg Gmina Kołobrzeg G. Biesiekierz MG Polanów G. Dygowo G. Manowo G. Rewal G. Świeszyno MG TrzebiatówG. Siemyśl MG Dziwnów MG Karlino G. Karnice MG Gościno Miasto Białogard MG Bobolice G. Brojce MG Międzyzdroje G. Rymań G. Świerzno Gmina Białogard MG Tychowo MG Wolin MG Gryfice MG Biały Bór G. Sławoborze MG Kamień P. G. Rąbino G. Grzmiąca Miasto Świnoujście MG Golczewo Gmina Świdwin Gmina Szczecinek MG Płoty MG Resko Miasto Świdwin G. Przybiernów MG Połczyn MG Barwice MG. Stepnica MG Nowogard G. Brzeżno Miasto Szczecinek MG Nowe Warpno G. Radowo Małe G. Osina MG Łobez G. Ostrowice MG Borne Sulinowo MG Police MG Goleniów MG Dobra MG Węgorzyno MG Drawsko P. MG Czaplinek MG Maszewo MG Złocieniec G. Dobra Szcz. MG Chociwel Miasto Szczecin G. Stara Dąbrowa MG Ińsko G. Wierzchowo Gmina Stargard G. Marianowo G. Kobylanka MG Dobrzany MG Kalisz Pom. Gmina Wałcz G. Kołbaskowo Miasto Stargard MG Mirosławiec G. Stare Czarnowo MG Suchań Miasto Wałcz MG Recz MG Gryfino G. Bielice G. Warnice G. Dolice MG Tuczno MG Drawno MG Pyrzyce MG Choszczno G. Banie G. Przelewice G. Widuchowa G. Kozielice G. Krzęcin MG Człopa MG Pełczyce G. Bierzwnik MG Lipiany MG Barlinek MG Chojna MG Myślibórz MG Trzcińsko Zdr. MG Cedynia G. Nowogródek P. MG Moryń Udział kobiet w populacji bezrobotnych > 70,0% ( 3 ) 60,1% - 70,0% ( 53 ) 50,1% - 60,0% ( 56 ) < 50,0% ( 2 ) MG Mieszkowice MG Dębno G. Boleszkowice Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz Bezrobotni według wieku Struktura bezrobotnych według wieku na koniec roku w poszczególnych gminach była bardzo zróżnicowana, w każdym z przedziałów wiekowych notowano nawet kilkadziesiąt punktów procentowych różnicy pomiędzy skrajnymi wartościami odsetka bezrobotnych. Udział bezrobotnych w kolejnych przedziałach wiekowych w gminach przedstawiał się następująco: lata; od 4,5% w gminie Dziwnów (p. kamieński) do 29,4% w gminie Siemyśl (p. kołobrzeski) lata; od 16,4% w gminie Rewal (p. gryficki) do 35,6% w gminie Dolice (p. stargardzki) lata; od 14,5% w gminie Boleszkowice (p. myśliborski) do 33,0% w gminie Bielice (p. pyrzycki) 7

8 45 54 lata; od 11,4% w gminie Widuchowa (p. gryfiński) do 28,2% w gminie Karnice (p. gryficki) lat; od 7,3% w gminie Banie (p. gryfiński) do 22,6% w gminie Cedynia (p. gryfiński) 60 lat i więcej; od 1,6% w gminie Boleszkowice (p. myśliborski) do 12,3% w gminie miejskiej Sławno Bezrobotni do 30 roku życia Bezrobotni do 30 roku życia stanowią jedną z grup zaliczanych do kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i tym osobom dedykowane są formy wsparcia określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na koniec roku w rejestrach urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim znajdowało się osób bezrobotnych do 30 roku życia wobec osób w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zarejestrowani stanowili 23,6% wszystkich bezrobotnych (24,3% przed rokiem). Mapa 3. Udział osób bezrobotnych do 30 roku życia w gminach województwa zachodniopomorskiego na koniec roku G. Postomino Miasto Darłowo Gmina Darłowo Miasto Sławno Gmina Sławno MG. Mielno G. Malechowo MG Sianów G. Ustronie Morskie G. Będzino Miasto Koszalin Miasto Kołobrzeg Gmina Kołobrzeg G. Biesiekierz MG Polanów G. Dygowo G. Manowo G. Rewal G. Świeszyno MG Dziwnów MG Trzebiatów G. Siemyśl MG Karlino G. Karnice MG Gościno Miasto Białogard G. Brojce MG Bobolice MG Międzyzdroje G. Świerzno G. Rymań Gmina Białogard MG Tychowo MG Wolin MG Gryfice MG Biały Bór MG Kamień P. G. Sławoborze G. Rąbino G. Grzmiąca Miasto Świnoujście MG Golczewo Gmina Świdwin Gmina Szczecinek MG Płoty MG Resko Miasto Świdwin G. Przybiernów MG Połczyn MG Barwice Miasto Szczecinek MG. Stepnica MG Nowogard G. Brzeżno MG Nowe Warpno G. Radowo Małe MG Łobez G. Osina G. Ostrowice MG Borne Sulinowo MG Police MG Goleniów MG Dobra MG Węgorzyno MG Drawsko P. MG Czaplinek MG Maszewo MG Złocieniec G. Dobra Szcz. MG Chociwel Miasto Szczecin G. Stara Dąbrowa MG Ińsko G. Wierzchowo Gmina Stargard G. Marianowo G. Kobylanka MG Dobrzany MG Kalisz Pom. Gmina Wałcz G. Kołbaskowo Miasto Stargard MG Mirosławiec G. Stare Czarnowo MG Suchań Miasto Wałcz MG Recz MG Gryfino G. Warnice G. Bielice G. Dolice MG Tuczno MG Drawno MG Choszczno MG Pyrzyce G. Banie G. Przelewice G. Krzęcin G. Widuchowa G. Kozielice MG Człopa G. Bierzwnik MG Pełczyce MG Lipiany MG Chojna MG Barlinek MG Myślibórz MG Cedynia MG Trzcińsko Zdr. G. Nowogródek P. MG Moryń Udział osób bezrobotnych do 30 roku życia > 30,0% ( 23 ) 20,1% - 30,0% ( 78 ) < 20,0% ( 13 ) MG Mieszkowice MG Dębno G. Boleszkowice Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz Udział bezrobotnych do 30 roku życia jest w dużym stopniu zróżnicowany na poziomie gminnym. Wedle danych z końca roku wahał się od 13,1% wśród bezrobotnych zamieszkujących gminę Mielno (p. koszaliński) do 41,2% w gminie Siemyśl (p. kołobrzeski). Terytorialne różnice w odsetku bezrobotnych do 30 roku życia na szczeblu gminnym zaprezentowano na mapie nr 3. Udział analizowanej grupy bezrobotnych na poziomie zdecydowanie niższym niż średnia wojewódzka notowano w 13 gminach, głównie w miastach na prawach powiatu i w gminach z nimi sąsiadującymi. Najwięcej gmin cechowało się udziałem młodych bezrobotnych w granicach 20,1% - 30,0% tj. 78 gminy. Ponad 30 procentowy 8

9 odsetek analizowanej grupy poszukujących zatrudnienia notowano w 23 gminach, głównie w powiatach stargardzkim, kołobrzeskim i sławieńskim Bezrobotni powyżej 50 roku życia Kolejną grupę bezrobotnych kwalifikowanych do kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowią bezrobotni powyżej 50 roku życia. Na koniec roku w rejestrach urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim znajdowały się osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia wobec osób w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zarejestrowani stanowili 31,0% wszystkich bezrobotnych (31,9% przed rokiem). Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia na poziomie gminnym w obrębie województwa zachodniopomorskiego na koniec roku wynosił od 19,3% wśród bezrobotnych zamieszkujących gminę Osina (p. goleniowski) do 41,1% w gminie Cedynia (p. gryfiński). Zróżnicowanie w udziale analizowanej grupy bezrobotnych w gminach zaprezentowano na mapie nr 4. Udział na poziomie niższym lub równym 20,0% notowano w 3 gminach, w przedziale 20,1% - 30,0% znalazły się 62 gminy. Ponad 30,0% udziału bezrobotnych powyżej 50 roku życia wśród ogółu bezrobotnych odnotowano w 49 gminach, w tym w dwóch odsetek tych bezrobotnych przekroczył 40,0% tj. Cedynia (p. gryfiński) i Rewal (p. gryficki). Mapa 4. Udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w gminach województwa zachodniopomorskiego na koniec roku G. Postomino Miasto Darłowo Gmina Darłowo Miasto Sławno Miasto Świnoujście MG Międzyzdroje MG Nowe Warpno G. Dobra Szcz. MG Dziwnów MG Wolin MG Police MG. Stepnica MG Kamień P. G. Przybiernów MG Goleniów G. Rewal MG TrzebiatówG. Siemyśl MG Karlino G. Karnice MG Gościno Miasto Białogard G. Brojce G. Rymań G. Świerzno Gmina Białogard MG Tychowo MG Golczewo MG Nowogard G. Osina MG Gryfice MG Płoty MG Dobra MG Maszewo MG Chociwel G. Ustronie Morskie G. Będzino Miasto Kołobrzeg Gmina Kołobrzeg G. Dygowo MG Resko G. Radowo Małe MG Łobez MG Węgorzyno G. Sławoborze Gmina Świdwin G. Brzeżno G. Biesiekierz G. Rąbino Miasto Świdwin G. Ostrowice MG. Mielno MG Sianów Miasto Koszalin G. Świeszyno MG Połczyn G. Manowo MG Drawsko P. MG Czaplinek MG Złocieniec G. Grzmiąca MG Barwice G. Malechowo MG Polanów MG Bobolice MG Borne Sulinowo Gmina Sławno Gmina Szczecinek MG Biały Bór Miasto Szczecinek Miasto Szczecin G. Stara Dąbrowa MG Ińsko Gmina Stargard G. Marianowo G. Kobylanka MG Dobrzany MG Kalisz Pom. G. Kołbaskowo Miasto Stargard G. Stare Czarnowo MG Suchań MG Recz MG Gryfino G. Warnice G. Bielice G. Dolice MG Drawno MG Choszczno MG Pyrzyce G. Banie G. Przelewice G. Widuchowa G. Kozielice G. Krzęcin MG Pełczyce G. Bierzwnik MG Lipiany MG Barlinek MG Chojna MG Myślibórz MG Cedynia MG Trzcińsko Zdr. G. Nowogródek P. MG Moryń G. Wierzchowo Gmina Wałcz MG Mirosławiec Miasto Wałcz MG Tuczno MG Człopa Udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia > 40,0% ( 2 ) 30,1% - 40,0% ( 47 ) 20,1% - 30,0% ( 62 ) < 20,0% ( 3 ) MG Mieszkowice MG Dębno G. Boleszkowice Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz 9

10 Bezrobotni według wykształcenia Miejsce zamieszkania w dużym stopniu różnicuje strukturę bezrobotnych według wykształcenia. W grupie bezrobotnych zamieszkujących gminy wiejskie blisko 40% stanowili na koniec roku bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, z kolei w gminach miejskich osoby te stanowiły 26%. W przypadku odsetka bezrobotnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych wyniósł on 22,6% w gminach miejskich i 27,2% w gminach wiejskich. Znaczna różnica w strukturze bezrobotnych według wykształcenia występuje w grupie osób które posiadają dyplom uczelni wyższej, 18,1% w gminach miejskich wobec 7,4% w gminach wiejskich. W zbiorze gmin z województwa zachodniopomorskiego na koniec roku odsetek osób według poziomu wykształcenia przyjmował następujące wartości: wyższe; od 1,9% w gminie Rąbino (p. świdwiński) do 29,2% w gminie Dobra Szcz. (p. policki) policealne i średnie zawodowe; od 7,7% w gminie Nowe Warpno (p. policki) do 30,7% w gminie Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) średnie ogólnokształcące; od 2,4% w gminie Nowogródek Pomorski (p. myśliborski) do 24,1% w gminie Osina (p. goleniowski) zasadnicze zawodowe; od 13,3% w gminie Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) do 40,5% w gminie Stare Czarnowo (p. gryfiński) gimnazjalne i poniżej; od 18,6% w gminie Rewal (p. gryficki) do 56,5% w gminie Boleszkowice (p. myśliborski) Bezrobotni według stażu pracy Z analizy struktury bezrobotnych zamieszkujących gminy wiejskie według stażu pracy na koniec roku wynika, że najwięcej z nich posiadało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat 24,6%. Kolejną liczną grupę stanowiły osoby ze stażem do jednego roku 19,2%. Stażu pracy nie posiadało 13,7% bezrobotnych z gmin wiejskich. Wśród bezrobotnych z gmin miejskich największą grupę tworzyły osoby z rocznym stażem 22,0%, a następnie ze stażem od roku do 5 lat 20,3%. Doświadczenia zawodowego nie posiadało 10,1% bezrobotnych z gmin miejskich. W gminach z województwa zachodniopomorskiego udział bezrobotnych w poszczególnych przedziałach według długości stażu pracy na koniec roku zawierał się w następujących granicach: do 1 roku; od 9,8% w gminie Siemyśl (p. kołobrzeski) do 41,0% w gminie Kozielice (p. pyrzycki) 1 5 lat; od 13,3% w gminie Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) do 34,6% w gminie Nowogródek Pomorski (p. myśliborski) 5 10 lat; od 5,2% w gminie Kozielice (p. pyrzycki) do 22,6% w gminie Mielno (p. koszaliński) lat; od 6,8% w gminie Bielice (p. pyrzycki) do 23,1% w gminie miejskiej Darłowo (p. sławieński) lat; od 3,7% w gminach Bierzwnik (p. choszczeński) i Kozielice (p. pyrzycki) do 17,2% w gminie wiejskiej Kołobrzeg 30 lat i więcej; od 0 w gminach: Warnice i Kozielice (p. pyrzycki) do 9,5% w gminie Stare Czarnowo (p. gryfiński) bez stażu; od 4,7% w gminie miejskiej Darłowo (p. sławieński) do 29,8% w gminie Rymań (p. kołobrzeski). 10

11 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Miejsce zamieszkania bezrobotnych nie różnicowało w wyraźnym stopniu struktury bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy na koniec roku. Blisko co piąty bezrobotny zamieszkujący zarówno gminę wiejską, jak i miejską korzystał z pomocy urzędu pracy od jednego do 3 miesięcy oraz od ponad dwóch lat. Większe różnice w strukturze bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy zauważalne są w przypadku porównania danych z poszczególnych gmin. Na koniec roku odsetek bezrobotnych według okresu pozostawania w rejestrach urzędów pracy oscylował w następujących przedziałach: do 1 miesiąca; od 2,4% w gminie Stare Czarnowo (p. gryfiński) do 24,2% w gminie Boleszkowice (p. myśliborski) 1 3 miesiące; od 9,5% w gminie Cedynia (p. gryfiński) do 48,8% w gminie Karnice (p. gryficki) 3 6 miesięcy; od 7,1% w gminie Rymań (p. kołobrzeski) do 26,9% w gminie Nowe Warpno (p. policki) 6 12 miesięcy; od 4,3% w gminie Karnice (p. gryficki) do 26,4% w gminie Drawsko Pomorskie miesiące; od 2,7% w gminie Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) do 24,4% w gminie Nowe Warpno (p. policki) powyżej 24 miesięcy; od 6,7% w gminach Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) i Karnice (p. gryficki) do 36,9% w gminie Trzcińsko Zdrój (p. gryfiński) Długotrwale bezrobotni Osoby długotrwale bezrobotne wymagają znacznego wsparcia ze strony publicznych służb zatrudnienia, dlatego też stanowią istotną grupę spośród kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdujących się w ustawie z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na koniec roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim znajdowały się osoby długotrwale bezrobotne wobec osób w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zarejestrowani stanowili 54,7% wszystkich bezrobotnych (53,9% przed rokiem). Udział długotrwale bezrobotnych na szczeblu gminnym w obrębie województwa zachodniopomorskiego na koniec roku wahał się od 28,0% wśród bezrobotnych zamieszkujących gminę Ustronie Morskie (p. kołobrzeski) do 71,6% w gminie Lipiany (p. pyrzycki). Terytorialne zróżnicowanie udziału analizowanej grupy bezrobotnych w gminach zaprezentowano na mapie nr 5. Długotrwale bezrobotni stanowili mniej niż połowę wszystkich bezrobotnych w 27 gminach. W pozostałych 87 gminach problem długotrwałego bezrobocia jest duży, w 33 z nich osoby długotrwale bezrobotne stanowiły ponad 60,0%. Niższy poziom długotrwałego bezrobocia zauważalny jest w gminach powiatów kołobrzeskiego, gryfickiego i goleniowskiego. Długookresowe bezrobocie jest rozproszone na obszarze województwa zachodniopomorskiego i nierzadko jest zbieżne z wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego (powiaty: łobeski, białogardzki, choszczeński, drawski, gryfiński, kamieński, pyrzycki, szczecinecki). 11

12 Mapa 5. Udział osób długotrwale bezrobotnych w gminach województwa zachodniopomorskiego na koniec roku G. Postomino Miasto Darłowo Gmina Darłowo Miasto Sławno Gmina Sławno MG. Mielno G. Malechowo MG Sianów G. Ustronie Morskie Miasto Koszalin Miasto Kołobrzeg G. Będzino Miasto Świnoujście MG Nowe Warpno MG Cedynia MG Międzyzdroje G. Dobra Szcz. MG. Stepnica G. Przybiernów MG Goleniów G. Stare Czarnowo MG Gryfino G. Bielice G. Banie G. Widuchowa G. Kozielice MG Chojna MG Moryń MG Wolin MG Police G. Kołbaskowo MG Trzcińsko Zdr. MG Mieszkowice MG Dziwnów Miasto Szczecin MG Kamień P. MG Dębno G. Rewal G. Świerzno MG Golczewo G. Karnice MG Nowogard G. Osina MG Pyrzyce MG Myślibórz MG Gryfice MG Maszewo MG Trzebiatów MG Płoty Gmina Kołobrzeg G. Brojce MG Dobra G. Stara Dąbrowa Gmina Stargard G. Kobylanka Miasto Stargard G. Warnice MG Lipiany G. Dolice G. Przelewice MG Barlinek G. Nowogródek P. MG Pełczyce G. Siemyśl MG Karlino MG Gościno Miasto Białogard G. Rymań Gmina Białogard MG Resko G. Radowo Małe MG Łobez MG Chociwel MG Węgorzyno G. Marianowo MG Dobrzany MG Suchań MG Ińsko MG Choszczno G. Krzęcin MG Recz G. Dygowo G. Sławoborze Gmina Świdwin MG Kalisz Pom. G. Bierzwnik G. Brzeżno MG Drawno G. Biesiekierz G. Manowo G. Świeszyno G. Rąbino Miasto Świdwin G. Ostrowice MG Połczyn MG Tychowo MG Drawsko P. MG Czaplinek MG Złocieniec G. Wierzchowo MG Mirosławiec MG Tuczno MG Człopa G. Grzmiąca MG Barwice MG Polanów MG Bobolice Gmina Szczecinek MG Borne Sulinowo Gmina Wałcz Miasto Wałcz MG Biały Bór Miasto Szczecinek Udział osób długotrwale bezrobotnych > 70,0%( 2 ) 60,1% - 70,0% ( 31 ) 50,1% - 60,0% ( 54 ) 40,1% - 50,0% ( 19 ) < 40,0% ( 8 ) G. Boleszkowice Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz 12

13 Podsumowanie Przeprowadzona analiza bezrobocia na poziomie gmin w województwie zachodniopomorskim wykazała, że w ciągu roku notowano - analogicznie do zmian obserwowanych w regionie - pozytywne tendencje wiążące się ze spadkiem liczby bezrobotnych i wskaźnika bezrobocia. W porównaniu z końcem roku w 112 z 114 gmin w regionie liczba zarejestrowanych zmniejszyła się, a procentowe spadki wahały się od 1,5% (15 osób) w gminie Złocieniec (p. drawski) do 56,0% (65 osób) w gminie Siemyśl (p. kołobrzeski). Wzrost liczy zarejestrowanych notowano w 2 gminach: Świdwin miejska, o 22 osoby, Radowo Małe (p. łobeski), o 7 osób. Wskaźnik bezrobocia (procentowy udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) na koniec roku wynosił od 2,1% w gminie Siemyśl (p. kołobrzeski) do 14,1% w gminie Barwice (szczecinecki). W końcu roku w 100 gminach wskaźnik bezrobocia był niższy od 10% wobec 87 gmin na koniec roku. Z porównania danych dotyczących sytuacji w gminach na koniec i roku wynika, że wskaźnik bezrobocia zmniejszył się w 112 z nich. W gminach z regionu notuje się znaczne różnice w udziale kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych. Z danych z końca roku wynika, że tylko w 2 gminach przeważali mężczyźni (7 na koniec roku) tj. gmina miejska Sławno 52,2%, gmina Rąbino (p. świdwiński) 51,9%. W 112 jednostkach przeważały kobiety, w 56 gminach odsetek Pań był większy niż 60%, a w trzech przekroczył 70,0% (Rymań, Osina, Człopa). Wyraźne rozbieżności zauważalne są w strukturze zarejestrowanych według wieku i wykształcenia, z uwzględnieniem typu gminy. Wyższy odsetek osób bezrobotnych do 25 roku życia notowano w gminach wiejskich, z kolei w gminach miejskich większy udział miały osoby starsze. Zarówno w gminach miejskich, jak i wiejskich wyraźny odsetek bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Jednakże znacznie więcej osób zamieszkujących miasta posiada dyplom uczelni wyższej. Mniejsze różnice zauważalne są w strukturze bezrobotnych według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy. Analiza bezrobocia na najniższym szczeblu podziału administracyjnego kraju pozwoliła na wskazanie obszarów charakteryzujących się trudniejszą sytuacją na rynku pracy na mapie województwa, przejawiającą się wysokim udziałem osób młodych i tych po 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych. Zjawisko długotrwałego bezrobocia zauważalne jest w szczególności w powiatach i gminach charakteryzujących się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. 13

14 Aneks statystyczny Tabela 1. Bezrobocie w gminach powiatu białogardzkiego na koniec i roku Białogardzki ,3% Białogard (miejska) ,7% Białogard (wiejska) ,6% Karlino (m. w.) ,1% Tychowo (m. w.) ,0% Białogardzki ,5% Białogard (miejska) ,0% Białogard (wiejska) ,0% Karlino (m. w.) ,3% Tychowo (m. w.) ,7% Tabela 2. Bezrobocie w gminach powiatu choszczeńskiego na koniec i roku Choszczeński ,2% Bierzwnik (wiejska) ,0% Choszczno (m. w.) ,4% Drawno (m. w.) ,9% Krzęcin (wiejska) ,5% Pełczyce (m. w.) ,2% Recz (m. w.) ,7% Choszczeński ,9% Bierzwnik (wiejska) ,3% Choszczno (m. w.) ,0% Drawno (m. w.) ,0% Krzęcin (wiejska) ,1% Pełczyce (m. w.) ,5% Recz (m. w.) ,5% * liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 14

15 Tabela 3. Bezrobocie w gminach powiatu drawskiego na koniec i roku Drawski ,5% Drawsko Pom. (m. w.) ,7% Kalisz Pom. (m. w.) ,2% Ostrowice (wiejska) ,6% Czaplinek (m. w.) ,3% Wierzchowo (wiejska) ,0% Złocieniec (m. w.) ,9% Drawski ,1% Drawsko Pom. (m. w.) ,3% Kalisz Pom. (m. w.) ,4% Ostrowice (wiejska) ,4% Czaplinek (m. w.) ,0% Wierzchowo (wiejska) ,9% Złocieniec (m. w.) ,8% Tabela 4. Bezrobocie w gminach powiatu goleniowskiego na koniec i roku Goleniowski ,8% Goleniów (m. w.) ,4% Maszewo (m. w.) ,8% Przybiernów (wiejska) ,8% Stepnica (m. w.) ,3% Nowogard (m. w.) ,1% Osina (wiejska) ,5% Goleniowski ,7% Goleniów (m. w.) ,4% Maszewo (m. w.) ,3% Przybiernów (wiejska) ,4% Stepnica (m. w.) ,4% Nowogard (m. w.) ,1% Osina (wiejska) ,2% * liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 15

16 Tabela 5. Bezrobocie w gminach powiatu gryfickiego na koniec i roku Gryficki ,8% Brojce (wiejska) ,1% Gryfice (m. w.) ,6% Karnice (wiejska) ,6% Płoty (m. w.) ,8% Rewal (wiejska) ,0% Trzebiatów (m. w.) ,3% Gryficki ,5% Brojce (wiejska) ,5% Gryfice (m. w.) ,4% Karnice (wiejska) ,9% Płoty (m. w.) ,6% Rewal (wiejska) ,8% Trzebiatów (m. w.) ,1% Tabela 6. Bezrobocie w gminach powiatu gryfińskiego na koniec i roku Gryfiński ,4% Banie (wiejska) ,5% Gryfino (m. w.) ,3% Stare Czarnowo (wiejska) ,9% Widuchowa (wiejska) ,0% Cedynia (m. w.) ,7% Chojna (m. w.) ,2% Mieszkowice (m. w.) ,2% Moryń (m. w.) ,6% Trzcińsko Zdrój (m. w.) ,8% Gryfiński ,1% Banie (wiejska) ,1% Gryfino (m. w.) ,1% Stare Czarnowo (wiejska) ,4% Widuchowa (wiejska) ,9% Cedynia (m. w.) ,8% Chojna (m. w.) ,7% Mieszkowice (m. w.) ,4% Moryń (m. w.) ,2% Trzcińsko Zdrój (m. w.) ,5% * liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 16

17 Tabela 7. Bezrobocie w gminach powiatu kamieńskiego na koniec i roku Kamieński ,8% Dziwnów (m. w.) ,3% Golczewo (m. w.) ,4% Kamień Pom. (m. w.) ,2% Świerzno (wiejska) ,3% Międzyzdroje (m. w.) ,0% Wolin (m. w.) ,2% Kamieński ,6% Dziwnów (m. w.) ,5% Golczewo (m. w.) ,8% Kamień Pom. (m. w.) ,3% Świerzno (wiejska) ,8% Międzyzdroje (m. w.) ,5% Wolin (m. w.) ,5% Tabela 8. Bezrobocie w gminach powiatu kołobrzeskiego na koniec i roku Kołobrzeski ,4% Dygowo (wiejska) ,9% Gościno (m. w.) ,5% Kołobrzeg (miejska) ,1% Kołobrzeg (wiejska) ,1% Rymań (wiejska) ,4% Siemyśl (wiejska) ,8% Ustronie Morskie (wiejska) ,8% Kołobrzeski ,7% Dygowo (wiejska) ,3% Gościno (m. w.) ,1% Kołobrzeg (miejska) ,6% Kołobrzeg (wiejska) ,7% Rymań (wiejska) ,2% Siemyśl (wiejska) ,1% Ustronie Morskie (wiejska) ,1% * liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 17

18 Tabela 9. Bezrobocie w Koszalinie na koniec i roku Miasto Koszalin x x 5,2% Miasto Koszalin x x 4,2% Tabela 10. Bezrobocie w gminach powiatu koszalińskiego na koniec i roku Koszaliński ,7% Będzino (wiejska) ,6% Biesiekierz (wiejska) ,9% Bobolice (m. w.) ,6% Manowo (wiejska) ,7% Mielno (wiejska) ,0% Polanów (m. w.) ,6% Sianów (m. w.) ,5% Świeszyno (wiejska) ,8% Koszaliński ,3% Będzino (wiejska) ,7% Biesiekierz (wiejska) ,2% Bobolice (m. w.) ,7% Manowo (wiejska) ,7% Mielno (m. w.) ,3% Polanów (m. w.) ,0% Sianów (m. w.) ,4% Świeszyno (wiejska) ,1% Tabela 11. Bezrobocie w gminach powiatu łobeskiego na koniec i roku Łobeski ,8% Dobra (m. w.) ,3% Łobez (m. w.) ,8% Radowo Małe (wiejska) ,8% Resko (m. w.) ,4% Węgorzyno (m. w.) ,3% Łobeski ,8% Dobra (m. w.) ,1% Łobez (m. w.) ,3% Radowo Małe (wiejska) ,4% Resko (m. w.) ,8% Węgorzyno (m. w.) ,0% 18

19 Tabela 12. Bezrobocie w gminach powiatu myśliborskiego na koniec i roku Myśliborski ,3% Myślibórz (m. w.) ,5% Nowogródek Pom. (wiejska) ,9% Barlinek (m. w.) ,5% Dębno (m. w.) ,0% Boleszkowice (m. w.) ,6% Myśliborski ,5% Myślibórz (m. w.) ,8% Nowogródek Pom. (wiejska) ,8% Barlinek (m. w.) ,0% Dębno (m. w.) ,6% Boleszkowice (m. w.) ,3% Tabela 13. Bezrobocie w gminach powiatu polickiego na koniec i roku Policki ,2% Dobra (wiejska) ,6% Kołbaskowo (wiejska) ,0% Nowe Warpno (m. w.) ,8% Police (m. w.) ,4% Policki ,2% Dobra (wiejska) ,7% Kołbaskowo (wiejska) ,1% Nowe Warpno (m. w.) ,0% Police (m. w.) ,4% Tabela 14. Bezrobocie w gminach powiatu pyrzyckiego na koniec i roku Pyrzycki ,9% Bielice (wiejska) ,3% Kozielice (wiejska) ,8% Przelewice (wiejska) ,8% Pyrzyce (m. w.) ,6% Warnice (wiejska) ,6% Lipiany (m. w.) ,5% Pyrzycki ,1% Bielice (wiejska) ,3% 19

20 Kozielice (wiejska) ,1% Przelewice (wiejska) ,0% Pyrzyce (m. w.) ,0% Warnice (wiejska) ,8% Lipiany (m. w.) ,6% Tabela 15. Bezrobocie w gminach powiatu sławieńskiego na koniec i roku Sławieński ,0% Darłowo (miejska) ,2% Darłowo (wiejska) ,9% Malechowo (wiejska) ,4% Postomino (wiejska) ,9% Sławno (miejska) ,3% Sławno (wiejska) ,5% Sławieński ,9% Darłowo (miejska) ,5% Darłowo (wiejska) ,4% Malechowo (wiejska) ,4% Postomino (wiejska) ,8% Sławno (miejska) ,4% Sławno (wiejska) ,2% Tabela 16. Bezrobocie w gminach powiatu stargardzkiego na koniec i roku Stargardzki ,3% Stargard (miejska) ,6% Stargard (wiejska) ,4% Chociwel (m. w.) ,8% Dobrzany (m. w.) ,1% Dolice (wiejska) ,7% Kobylanka (wiejska) ,2% Marianowo (wiejska) ,7% Stara Dąbrowa (wiejska) ,8% Suchań (m. w.) ,9% Ińsko (m. w.) ,1% Stargardzki ,3% Stargard (miejska) ,8% Stargard (wiejska) ,2% 20

21 Chociwel (m. w.) ,4% Dobrzany (m. w.) ,9% Dolice (wiejska) ,4% Kobylanka (wiejska) ,3% Marianowo (wiejska) ,3% Stara Dąbrowa (wiejska) ,5% Suchań (m. w.) ,5% Ińsko (m. w.) ,2% Tabela 17. Bezrobocie w gminach powiatu szczecineckiego na koniec i roku Szczecinecki ,5% Barwice (m. w.) ,6% Biały Bór (m. w.) ,9% Borne Sulinowo (m. w.) ,0% Grzmiąca (wiejska) ,1% Szczecinek (miejska) ,3% Szczecinek (wiejska) ,4% Szczecinecki ,6% Barwice (m. w.) ,1% Biały Bór (m. w.) ,8% Borne Sulinowo (m. w.) ,8% Grzmiąca (wiejska) ,7% Szczecinek (miejska) ,5% Szczecinek (wiejska) ,9% Tabela 18. Bezrobocie w gminach powiatu świdwińskiego na koniec i roku Świdwiński ,4% Brzeżno (wiejska) ,1% Rąbino (wiejska) ,6% Sławoborze (wiejska) ,2% Świdwin (miejska) ,9% Świdwin (wiejska) ,7% Połczyn (m. w.) ,1% Świdwiński ,8% Brzeżno (wiejska) ,6% Rąbino (wiejska) ,3% Sławoborze (wiejska) ,2% Świdwin (miejska) ,2% 21

22 Świdwin (wiejska) ,3% Połczyn (m. w.) ,4% Tabela 19. Bezrobocie w Świnoujściu na koniec i roku Miasto Świnoujście x x 3,0% Miasto Świnoujście x x 2,8% Tabela 20. Bezrobocie w gminach powiatu wałeckiego na koniec i roku Wałecki ,9% Człopa (m. w.) ,5% Mirosławiec (m. w.) ,9% Tuczno (m. w.) ,6% Wałcz (miejska) ,1% Wałcz (wiejska) ,7% Wałecki ,7% Człopa (m. w.) ,3% Mirosławiec (m. w.) ,6% Tuczno (m. w.) ,5% Wałcz (miejska) ,8% Wałcz (wiejska) ,9% Tabela 21. Bezrobocie w Szczecinie na koniec i roku Miasto Szczecin x x 3,2% Miasto Szczecin x x 2,3% * liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 22

23 Tabela 22. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego na koniec roku Zarejestrowani bezrobotni Powiat / gmina ogółem kobiety będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni Białogardzki Białogard (miejska) Białogard (wiejska) Karlino (m. w.) Tychowo (m. w.) Choszczeński Bierzwnik (wiejska) Choszczno (m. w.) Drawno (m. w.) Krzęcin (wiejska) Pełczyce (m. w.) Recz (m. w.) Drawski Drawsko Pom. (m. w.) Kalisz Pom. (m. w.) Ostrowice (wiejska) Czaplinek (m. w.) Wierzchowo (wiejska) Złocieniec (m. w.) Goleniowski Goleniów (m. w.) Maszewo (m. w.) Przybiernów (wiejska) Stepnica (m. w.) Nowogard (m. w.) Osina (wiejska) Gryficki Brojce (wiejska) Gryfice (m. w.) Karnice (wiejska) Płoty (m. w.) Rewal (wiejska) Trzebiatów (m. w.) Gryfiński Banie (wiejska) Gryfino (m. w.) Stare Czarnowo (wiejska) Widuchowa (wiejska) Cedynia (m. w.) Chojna (m. w.) Mieszkowice (m. w.) Moryń (m. w.) Trzcińsko Zdrój (m. w.) Kamieński Dziwnów (m. w.) Golczewo (m. w.)

24 Zarejestrowani bezrobotni Powiat / gmina ogółem kobiety będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni Kamień Pom. (m. w.) Świerzno (wiejska) Międzyzdroje (m. w.) Wolin (m. w.) Kołobrzeski Dygowo (wiejska) Gościno (m. w.) Kołobrzeg (miejska) Kołobrzeg (wiejska) Rymań (wiejska) Siemyśl (wiejska) Ustronie Morskie (wiejska) M. Koszalin Koszaliński Będzino (wiejska) Biesiekierz (wiejska) Bobolice (m. w.) Manowo (wiejska) Mielno (m. w.) Polanów (m. w.) Sianów (m. w.) Świeszyno (wiejska) Łobeski Dobra (m. w.) Łobez (m. w.) Radowo Małe (wiejska) Resko (m. w.) Węgorzyno (m. w.) Myśliborski Myślibórz (m. w.) Nowogródek Pom. (wiejska) Barlinek (m. w.) Dębno (m. w.) Boleszkowice (m. w.) Policki Dobra (wiejska) Kołbaskowo (wiejska) Nowe Warpno (m. w.) Police (m. w.) Pyrzycki Bielice (wiejska) Kozielice (wiejska) Przelewice (wiejska) Pyrzyce (m. w.) Warnice (wiejska) Lipiany (m. w.) Sławieński Darłowo (miejska)