Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N REV B ISS 06JUL09

2 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe 2011 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie niniejszego dokumentu w całości lub w częściach albo powielanie go w inny sposób bez pisemnej zgody firmy UTC Fire & Security poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe prawo autorskie jest zabronione. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma UTC Fire & Security nie odpowiada za niedokładności lub pominięcia, a także wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub ryzyko dotyczące osób i inne, związane bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem lub zastosowaniem jakichkolwiek informacji zawartych w tym dokumencie. Najnowsze wersje dokumentacji można otrzymać od lokalnego sprzedawcy lub znaleźć w witrynie internetowej pod adresem Ta publikacja może zawierać przykładowe ilustracje ekranów oraz raporty, z którymi użytkownik styka się w codziennej eksploatacji. Do przykładowych informacji mogą należeć także fikcyjne nazwiska osób i firm. Wszelkie podobieństwo do nazwisk osób i firm istniejących naprawdę oraz ich adresów jest całkowicie przypadkowe. Nazwa i logo Interlogix, TruVision to znaki towarowe firmy UTC Fire & Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. Niniejszy produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany; prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zawierającą parametry techniczne produktu oraz pozostałymi dokumentami przeznaczonymi dla użytkownika. Najnowsze informacje o produktach można uzyskać u lokalnego sprzedawcy lub znaleźć w witrynie internetowej pod adresem UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia 2004/108/EC (dyrektywa EMC): Niniejszym firma UTC Fire & Security deklaruje, że to urządzenie to jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami dyrektywy 2004/108/WE. 2002/96/EC (dyrektywa WEEE): Produktów oznaczonych tym symbolem nie można utylizować na obszarze Unii Europejskiej razem z innymi odpadami komunalnymi. W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić produkt do dostawcy lokalnego w momencie zakupu równoważnego nowego urządzenia lub zutylizować go w wyznaczonych punktach zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: 2006/66/EC (dyrektywa dotycząca baterii): Ten produkt zawiera baterię, której nie można utylizować na obszarze Unii Europejskiej razem z innymi odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacji o baterii znajdują się w dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może zawierać litery wskazują obecność kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić produkt do dostawcy lub oddać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: PRZESTROGA: Ryzyko wybuchu w razie zastąpienia baterii baterią nieprawidłowego typu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z zaleceniami. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie internetowej: 2 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

3 Spis treści Rozdział 1 Przedstawienie produktu 1 Przegląd produktu 1 Funkcje 1 Instalacja 2 Instalacja 5 Warunki instalacji 5 Zawartość opakowania urządzenia TVR 10 i akcesoria 6 Pojemność dysku twardego 6 Panel tylny przegląd 7 Schemat połączeń 8 Rozdział 3 Instrukcje obsługi 9 Interfejsy sterowania 9 Sterowanie urządzeniem TVR Panel przedni przegląd 10 Użycie myszy 11 Użycie pilota na podczerwień 14 Użycie przeglądarki internetowej 16 Przegląd menu głównego 19 Rozdział 4 Podstawowe czynności 27 Włączanie urządzenia TVR Tryb podglądu na żywo 27 Podłączanie monitora B 29 Logowanie się 29 Sterowanie kamerą PTZ 30 Nagrywanie ręczne 33 Odtwarzanie nagrań 35 Archiwizacja nagranych plików 39 Wyłączanie urządzenia TVR Rozdział 5 Konfiguracja zaawansowana 43 Ustawienia użytkownika 43 Ustawienia kamery 49 Ustawienia ekranu 62 Ustawienia nagrywania 66 Ustawienia alarmów 70 Ustawienia sieci 76 Ustawienia PTZ 80 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 i

4 Rozdział 6 Ustawienia narzędzi 89 Zmiana nazwy urządzenia 89 Przywracanie ustawień fabrycznych 90 Zarządzanie dyskiem twardym 91 Potwierdzanie alarmu 92 Ponowne uruchamianie urządzenia TVR Wyświetlanie dzienników 93 Rozdział 7 Aktualizacja oprogramowania wbudowanego 97 Metody aktualizacji 97 Aktualizacja przy użyciu pamięci flash USB 98 Aktualizacja przy użyciu przeglądarki internetowej 98 Konfigurowanie serwera FTP wftp32 99 Aktualizacja przy użyciu serwera FTP 100 Dodatek A Funkcje sterowania za pomocą myszy 101 Interfejs ekranowy 101 Interfejs PTZ 101 Interfejs konfigurowania pozycji nazwy kamery 102 Interfejs konfiguracji obszaru 102 Interfejs wprowadzania tekstu 103 Interfejs listy odtwarzania 103 Interfejs użytkownika 104 Dodatek B Dane techniczne 107 Dodatek C Rozwiązywanie problemów 109 Dodatek D Protokoły PTZ 111 Dodatek E Ustawienia fabryczne 113 Ustawienia domyślne menu 113 Domyślne ustawienia sieci 113 Dodatek F Gwarancja i pomoc techniczna 115 Informacje o gwarancji 115 Kontakt z działem pomocy technicznej 115 Indeks 116 ii Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

5 Rozdział 1 Przedstawienie produktu Przegląd produktu Niniejszy dokument to Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 dla następujących modeli: TVR TVR TVR T Urządzenie TruVision DVR 10 (TVR 10) to sieciowy, cyfrowy rejestrator wideo przeznaczony do nadzoru cyfrowego. Urządzenie TVR 10 jest wyposażone we wbudowany układ mikrokontrolera z systemem operacyjnym Linux i stanowi połączenie najnowszej technologii kodowania/dekodowania wideo i dźwięku, zapisywania na twardym dysku i komunikacji TCP/IP. Wbudowane oprogramowanie urządzenia TVR 10 jest zapisane bezpośrednio w pamięci, dzięki czemu produkt jest bardziej stabilny i niezawodny. Urządzenie TVR 10 łączy możliwości cyfrowego rejestratora wideo (DVR) i cyfrowego serwera obrazu (DVS). Może być stosowane samodzielnie lub jako część rozbudowanych sieci nadzoru, używanych na szeroką skalę w handlu detalicznym, edukacji, bankowości, telekomunikacji, transporcie, przemyśle, magazynowaniu i irygacji. Funkcje W tej sekcji zostały opisane dostępne funkcje urządzenia TruVision DVR 10. Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 1

6 Kompresja Urządzenie TVR 10 obsługuje następujące funkcje wideo: Algorytm kompresji wideo H.264, każdy kanał obsługuje rozdzielczość CIF w czasie rzeczywistym (PAL: 25 kl./s, NTSC: 30 kl./s), 4CIF, DCIF, 2CIF, QCIF Wielostrefowe wykrywanie ruchu Maska prywatności Widok alarmu sabotażu Alarm utraty sygnału wideo Menu ekranowe z możliwością zmiany pozycji Zmienna lub stała szybkość transmisji Podwójny strumień, każdy strumień podrzędny może obsługiwać rozdzielczość CIF/QCIF Pamięć masowa Urządzenie TVR 10 obsługuje następujące funkcje pamięci masowej: Jeden interfejs SATA i dysk twardy o pojemność do 1 TB Technologia S.M.A.R.T w dysku twardym System plików FAT32 Szeroki wybór trybów nagrywania: nagrywanie zaplanowane, nagrywanie po wykryciu ruchu, nagrywanie po wystąpieniu alarmu zewnętrznego, nagrywanie po wykryciu ruchu i wystąpieniu alarmu, nagrywanie ręczne Tryb nagrywania z zastępowaniem i bez zastępowania Funkcja kopii zapasowych z obsługą dysku flash USB, twardego dysku USB i nagrywarek USB CD-RW/DVD-RW Podgląd i odtwarzanie Urządzenie TVR 10 obsługuje następujące funkcje podglądu i odtwarzania: Jedno główne wyjście złożonego sygnału wizyjnego (dla monitora A) i dodatkowe wyjście złożonego sygnału wizyjnego (dla monitora B) Jedno wyjście VGA o rozdzielczości 1024 x 768 Uwaga: Wyjście VGA ma wyższy priorytet niż główne wyjście złożonego sygnału wizyjnego; nie można używać jednocześnie obu tych wyjść. Odtwarzanie do przodu, do tyłu, z pauzą, poklatkowo itp. Zdefiniowany przez użytkownika układ podglądu 2 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

7 Jeden kanał odtwarzania Sieć Urządzenie TVR 10 obsługuje następujące funkcje sieciowe: Obsługa protokołów TCP, UDP, Multicast, DHCP itp. RTP Funkcja połączenia wdzwanianego ADSL (PPPoE) Programowanie i konfiguracja przy użyciu interfejsu przeglądarki Zdalne pobieranie i odtwarzanie nagranych plików Zdalne aktualizowanie oprogramowania wbudowanego Sterowanie PTZ za pomocą przeglądarki internetowej Przeglądarka IE do sterowania siecią Dostęp zdalny do pliku dziennika Inne funkcje Urządzenie TVR 10 obsługuje następujące funkcje dodatkowe: Dwukierunkowy dźwięk Znaki wodne Lokalne i zdalne sterowanie PTZ Wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami Lokalna i zdalna funkcja przeszukiwania dziennika Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 3

8 4 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

9 Instalacja 2 Instalacja Warunki instalacji Podczas instalowania produktu należy rozważyć następujące czynniki: Wentylacja Temperatura Wilgotność Obciążenie obudowy Wentylacja: Nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnić się, że miejsce planowanej instalacji jest dobrze wentylowane. Temperatura: Wybierając miejsce instalacji, należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące temperatury pracy urządzenia TVR 10 ( 10 do +50 C) i wilgotności bez kondensacji (10% do 90%). Przekroczenie zalecanego zakresu temperatur może spowodować skrócenie czasu eksploatacji urządzenia TVR 10. Nie wolno instalować urządzenia TVR 10 na innym urządzeniu wydzielającym duże ilości ciepła. Zostawić przestrzeń 44 mm pomiędzy urządzeniami TVR 10 montowanymi na stelażu. Wilgotność: Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. Wilgoć może uszkodzić wewnętrzne podzespoły. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, należy chronić urządzenie przed działaniem deszczu i wilgoci. Obudowa: Na urządzeniu TVR 10 można umieszczać inne urządzenia, o ile ich waga nie przekracza 15,9 kg. Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 5

10 Zawartość opakowania urządzenia TVR 10 i akcesoria Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie są uszkodzone lub niekompletne. W opakowaniu znajduje się lista zawartości. W przypadku braku lub uszkodzenia części pakietu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. Skład pakietu sprzedawanego w opakowaniu z produktem: Pilot zdalnego sterowania (na podczerwień) Dwie baterie typu AAA dla pilota Mysz USB Zasilacz Przewód zasilający Instrukcja szybkiego uruchamiania urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 (na płycie CD) Pojemność dysku twardego Pojemność pamięci masowej urządzenia TruVision DVR 10 różni się w zależności od modelu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tabela 1 niżej. Tabela 1: Modele urządzenia TruVision DVR 10 Numer modelu TVR TVR TVR T Opis TruVision DVR model 10, 4 kanały, 250 GB TruVision DVR model 10, 4 kanały, 500 GB TruVision DVR model 10, 4 kanały, 1 TB 6 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

11 Panel tylny przegląd Rysunek 1 niżej przedstawia elementy sterujące i złącza na panelu tylnim typowego sieciowego cyfrowego rejestratora wideo z serii TruVision. Szczegóły mogą się różnić w przypadku określonych modeli. Rysunek 1: Panel tylny OUT 1 G RS-485 T+T-R+R VGA POWER 2 VIN VOUT AIN AOUT ETHERNET ALARM IN G G +12V Wejście wideo 2. Wyjście wideo 3. Interfejs VGA 4. Wyjście alarmu 5. RS-485 T+ T R+ R 6. Wyłącznik zasilania 7. Interfejs USB 8. Wejście audio 9. Wyjście audio 10. Port Ethernet 11. Wejście alarmu 12. Wejście zasilania +12, prąd stały Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 7

12 Power Link/Act 100 FD/Col Schemat połączeń Rysunek 2 niżej przedstawia sposób podłączania różnych urządzeń peryferyjnych do urządzenia TVR 10. Rysunek 2: Schemat połączeń panel tylny OUT 1 G RS-485 T+T-R+R VGA POWER 2 VIN VOUT AIN AOUT ETHERNET ALARM IN G G +12V 1. Podłącz do czterech kamer 2. Podłącz do dwóch monitorów CCTV (monitor główny i monitor B) 3. Podłącz do monitora VGA 4. Wyjście alarmowe 5. Podłącz do sterowania zespołu PTZ 6. Podłącz mysz USB 7. Podłącz do wejścia audio 8. Podłącz do głośników 9. Podłącz do urządzeń sieciowych 10. Podłącz do kabli wejść alarmu 11. Podłącz do zasilacza 8 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

13 Rozdział 3 Instrukcje obsługi Interfejsy sterowania Urządzenie TVR 10 ma trzy interfejsy sterowania: Wbudowany interfejs Interfejs ekranowy Interfejs przeglądarki internetowej Wbudowany interfejs. Wbudowany interfejs jest wyświetlany na monitorze VGA. Składa się z menu głównego i wielu okien dialogowych, które umożliwiają konfigurowanie urządzenia i sterowanie nim. Wbudowany interfejs można wywołać przy użyciu panelu przedniego, pilota lub myszy. Interfejs ekranowy. Interfejs ekranowy składa się z różnych zestawów narzędzi, które są wyświetlane na obrazie monitora VGA. Umożliwiają one sterowanie obrazem wideo na żywo lub odtwarzaniem w trybie PTZ lub trybie odtwarzania. Interfejs ekranowy można wywołać przy użyciu ekranów wbudowanego interfejsu lub menu myszy. Elementy sterujące w zestawach narzędzi można obsługiwać przy użyciu panelu przedniego, pilota i myszy. Przeglądarka internetowa. Interfejs przeglądarki internetowej używa programu Internet Explorer do symulacji funkcji wyświetlania i sterowania monitora VGA na komputerze zdalnym. Interfejs przeglądarki internetowej można wyświetlić tylko na komputerze z dostępem do Internetu. Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 9

14 Sterowanie urządzeniem TVR 10 Dostępne są następujące sposoby sterowania urządzeniem TVR 10: Sterowanie za pomocą panelu przedniego Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień Sterowanie za pomocą myszy Sterowanie za pomocą panelu przedniego. Przyciski strzałek służą do wybierania poleceń, opcji lub przycisków na ekranie. Do potwierdzania wyboru służy przycisk ENTER. Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień. Przyciski strzałek służą do wybierania poleceń, opcji lub przycisków na ekranie. Do potwierdzania wyboru służy przycisk OK. Mysz. Wskaźnik myszy należy przesunąć na polecenie, opcję lub przycisk na ekranie. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy powoduje potwierdzenie wyboru. Można użyć preferowanej metody sterowania dla dowolnej procedury, ale w opisach większości procedur używana jest terminologia myszy. Opcjonalne metody sterowania są przedstawiane tylko w przypadku znacznych różnic w stosunku do metod sterowania myszą. Panel przedni przegląd Przyciski na panelu przednim służą do sterowania wszystkimi funkcjami urządzania DVR. Wskaźnikowe diody LED świecą lub migają, aby ostrzec o różnych sytuacjach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tabela 2 na stronie 11. Rysunek 3: Przedstawienie panelu przedniego 1 3 Power HDD Tx/Rx TVR MENU Disp Srch PTZ Live Rec Esc 2 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

15 Tabela 2: Panel przedni legenda Lp. Typ Nazwa Opis 1 Diody stanu 2 Przyciski numerycz ne Przyciski funkcji 3 Przyciski strzałek Power HDD Tx/Rx Kolor zielony wskazuje, że urządzenie DVR działa. Jeśli dioda nie świeci, urządzenie DVR jest wyłączone. Miganie w kolorze czerwonym wskazuje, że trwa rejestrowanie obrazu. Dioda świecąca stale w kolorze czerwonym wskazuje błąd na dysku twardym. Dioda świecąca stale w kolorze zielonym wskazuje, że do urządzenia DVR uzyskuje dostęp program Internet Explorer lub program klienta. Miganie w kolorze zielonym wskazuje, że między urządzeniem DVR a programem Internet Explorer lub programem klienta przesyłane są dane. od 1 do 4 Służą do wprowadzania cyfr od 1 do 4. MENU ESC SRCH REC PTZ DISP Przełączanie trybu wyświetlania w celu wyświetlenia menu głównego. Anulowanie bieżących zmian i powrót do poprzedniego ekranu lub menu głównego. Wyświetlanie ekranu wyszukiwania w celu wyszukania i odtworzenia zarejestrowanego obrazu. Wyświetlanie ekranu i opcji nagrywania ręcznego. Wejście do trybu sterowania PTZ. Wyświetlanie wielu ekranów. Przełączanie z menu głównego do trybu podglądu na żywo. LIVE Wyświetlanie obrazu na żywo z kamery 1.,,, (przyciski strzałek) ENTER (środkowy przycisk) W trybie menu przyciski strzałek w lewo i w prawo służą do wybierania, a przyciski strzałek w górę i w dół do edycji. Sterowanie kierunkiem funkcji PTZ. Regulacja szybkości odtwarzania. Potwierdzanie wyboru w menu. Wstawianie symbolu lub w celu włączenia lub wyłączenia opcji. Wstrzymywanie odtwarzania. Użycie myszy Dostarczona wraz z urządzeniem TVR 10 mysz USB pozwala wykonywać identyczne operacje jak w przypadku panelu przedniego i pilota. Za pomocą Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 11

16 myszy USB można przechodzić między menu i wprowadzać zmiany w ustawieniach w interfejsie użytkownika. Mysz należy podłączyć do urządzenia TVR 10 poprzez podłączenie wtyczki USB myszy do portu USB na panelu tylnim. Mysz natychmiast rozpocznie pracę. Standardową mysz można zastąpić myszą bezprzewodową. Urządzenie może jednak nie obsługiwać wszystkich typów myszy bezprzewodowych. Aby użyć myszy w trybie podglądu na żywo: 1. Przewijaj do przodu i do tyłu między kamerami. W trybie pełnoekranowym użyj przycisku przewijania na myszy, aby przewijać do przodu i do tyłu między kamerami. 2. Kliknij dwukrotnie, aby przełączyć między pełnym ekranem a widokiem wieloekranowym. W widoku wieloekranowym kliknij dwukrotnie kamerę, aby wyświetlić pochodzący z niej obraz na pełnym ekranie. Kolejne dwukrotne kliknięcie spowoduje powrót do widoku wieloekranowego. Menu skrótów myszy Aby wyświetlić menu sterowania myszą, kliknij prawym przyciskiem myszy podczas podglądu na żywo. Rysunek 4 niżej przedstawia polecenia w tym menu skrótów. Tabela 3 na stronie 13 zawiera opis poleceń. Rysunek 4: Menu skrótów myszy 12 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

17 Tabela 3: Polecenia w menu skrótów myszy Polecenie Menu główne Kamera Tryb wieloekranowy Telemetria Szukaj Nagrywanie ręczne Otwórz/Zamknij stan Opis Wyświetlanie menu głównego. Wybór pojedynczej kamery. Wybór widoku wieloekranowego. Opcje tego widoku różnią się w zależności od liczby kamer podłączonych do urządzenia TVR 10. Można wybrać wyświetlanie czterech ekranów lub pojedynczego ekranu. Sterowanie kamerą PTZ. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie następujących opcji: Kanał: Wybór kamery do sterowania. Preset: Wybór numeru ustawienia domyślnego. Wyj. Powrót do trybu wyświetlania. Wyświetlanie ekranu odtwarzania. Umożliwia wyszukiwanie nagrań przy użyciu określonych kryteriów, na przykład według kamery, typu wydarzenia, godziny i tekstu. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje powrót do trybu wyświetlania. Wyświetlanie ekranu nagrywania ręcznego. Włączenie lub wyłączenie wyświetlania na ekranie paska stanu. Kanał B Sterowanie monitorem B. Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 13

18 Użycie pilota na podczerwień Obsługa pilota na podczerwień przypomina użycie przycisków panelu przedniego. Rysunek 5: Elementy sterujące na pilocie POWER ABC 2 DEF 3 GHI JKL MNO 3 4 PQRS 5 TUV 6 WXYZ DEL # ESC INFO PTZ MENU OK PLAY REC VOIP/MON PREV - FOCUS Tabela 4: Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień legenda Lp. Nazwa Opis 1 POWER Wyłączanie urządzenia. 2 TVR 10 Umożliwia sterowanie urządzeniem TVR 10 za pomocą pilota. 3 Przyciski numeryczne Wprowadzanie cyfr, małych i wielkich liter oraz symboli w trybie edycji. 4 DEL Usuwanie wpisu w trybie edycji. 5 # Przełączanie między wejściami wideo lub kanałami wideo. 6 INFO Zarezerwowane do użytku w przyszłości. 7 ESC Anulowanie i powrót do menu głównego. 14 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

19 Lp. Nazwa Opis 8 PTZ Wejście do trybu sterowania PTZ. 9 MENU Przełączanie z trybu podglądu na żywo do trybu menu i wyświetlanie menu głównego. 10,,, (przyciski strzałek) OK (środkowy przycisk) W trybie menu przyciski strzałek w lewo i w prawo służą do wybierania poleceń lub opcji, a przyciski strzałek w górę i w dół do edycji lub wybierania wartości. Przycisk OK powoduje dokonanie wyboru lub wprowadzenie wartości. Sterowanie kierunkiem funkcji PTZ. Regulacja szybkości odtwarzania. 11 Sterowanie obiektywem Funkcje FOCUS (ostrość) i ZOOM (powiększenie) przeznaczone do sterowania obiektywem kamery. 12 SRCH Wyświetlanie ekranu wyszukiwania w celu wyszukania i odtworzenia zarejestrowanego obrazu. 13 REC Wyświetlanie ekranu nagrywania ręcznego. 14 DISP Wyświetlanie wieloekranowe. Przełączanie do trybu podglądu na żywo. 15 LIVE Wyświetlanie obrazu na żywo z kamery 1. Aby włożyć baterie do pilota na podczerwień: 1. Zdejmij pokrywę baterii. 2. Włóż baterie. Upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny ( ) są właściwie umieszczone. 3. Załóż pokrywę baterii. Aby podłączyć pilota do urządzenia TVR 10: 1. Włącz urządzenie TVR 10 i poczekaj na wyświetlenie obrazu na żywo. 2. Naciśnij i zwolnij przycisk Power na pilocie. Od tej chwili można używać pilota. Aby wyłączyć pilota: 1. Naciśnij przycisk TVR 10, kiedy pilot steruje pracą urządzenia TVR 10. Aby wyłączyć urządzenie TVR 10 za pomocą pilota: 1. Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk POWER. Zostanie wyświetlony monit o wyłączenie. 2. W razie potrzeby wprowadź hasło. 3. Wybierz opcję Potwierdź, a następnie wyłącz wyłącznik na panelu tylnim. Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 15

20 Rozwiązywanie problemów z pilotem Jeśli pilot nie działa prawidłowo, należy wykonać następujące testy: Sprawdzić, czy bieguny baterii są ustawione prawidłowo. Sprawdzić pozostały poziom baterii. Sprawdzić, czy czujnik pilota na podczerwień nie jest zakryty. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z administratorem. Użycie przeglądarki internetowej Przeglądarka internetowa urządzenia TVR 10 umożliwia wyświetlanie, nagrywanie i odtwarzanie obrazów wideo, a także zarządzanie wszystkimi aspektami urządzenia TVR 10 z dowolnego komputera podłączonego do sieci. Proste w obsłudze elementy sterujące przeglądarki zapewniają dostęp do wszystkich funkcji urządzenia TVR 10. Rysunek 6: TVR 10 Przeglądarka internetowa 16 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

21 Tabela 5: Układ interfejsu przeglądarki internetowej Lp. Nazwa Opis 1 Przeglądarka Wyświetlanie obrazu na żywo lub odtwarzanie obrazu. 2 Pasek nawigacyjny Wylogowanie z interfejsu. Dostęp do obrazu na żywo lub odtwarzanie obrazu. Wyświetlanie dzienników urządzenia TVR 10. Zdalne konfigurowanie urządzenia. 3 Sterowanie PTZ Sterowanie funkcjami PTZ kamery w trybie podglądu na żywo. 4 Nawigator Wyświetlanie obrazu z wybranej kamery. Kliknięcie kamery prawym przyciskiem myszy pozwala ustawić typ oglądanego strumienia (strumień główny lub podrzędny). 5 Pasek zadań Wyświetlanie widoku z jednym ekranem lub czterema ekranami. Wybieranie wyświetlania wieloekranowego. Przechwytywanie ekranu. Archiwizacja obrazu. Umożliwienie rozmowy przez mikrofon z głośnikiem podłączonym do urządzenia TVR 10 (dźwięk dwukierunkowy). 6 Regulacja obrazu Regulacja obrazu wideo, np. jasności, nasycenia, barwy i poziomu głośności dźwięku. Przywracanie ustawień domyślnych. Aby uzyskać dostęp do urządzenia TVR 10, należy otworzyć przeglądarkę internetową i jako adres internetowy wpisać adres IP przypisany do urządzenia TVR 10. Na ekranie logowania należy wprowadzić domyślny identyfikator użytkownika i hasło. Identyfikator użytkownika: admin Hasło: 1234 Przeglądarka internetowa używa następujących portów: Port wideo: 8000 Port HTTP: 80 Wyszukiwanie nagrań w celu odtworzenia Aby wyszukać nagrania do odtworzenia, należy kliknąć przycisk Odtwarzanie na pasku nawigacyjnym. Zostanie wyświetlone ekran Szukaj. W odpowiednich polach należy wybrać typ odtwarzania i typ pliku oraz określić zakres czasu. Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy kliknąć przycisk Szukaj, który jest wyświetlany jako lupa. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane poniżej określonych kryteriów wyszukiwania i są uporządkowane według czasu rozpoczęcia. Dwukrotne kliknięcie pozycji wyników rozpoczyna odtwarzanie obrazu. Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 17

22 Odtwarzanie nagrań Rysunek 7 niżej przedstawia pasek sterowania odtwarzaniem, który służy do sterowania odtwarzaniem obrazu. Za pomocą paska sterowania odtwarzaniem można wykonywać następujące funkcje: Sterowanie szybkością odtwarzania (przewijanie do przodu i do tyłu oraz zatrzymywanie) Przechwytywanie obrazu ekranu z odtwarzanego nagrania Zapisanie fragmentu wideo na pulpicie Pobieranie nagrania na dysk twardy Rysunek 7: Pasek sterowania odtwarzaniem Aby szybko zarchiwizować odtwarzany fragment nagrania, należy kliknąć przycisk Zapisz w celu rozpoczęcia archiwizacji, a następnie kliknąć ponownie ten przycisk w celu zatrzymania archiwizacji. Uzyskany plik wideo jest zapisywany na pulpicie. Kliknięcie przycisk Pobierz umożliwia pobranie tego pliku wideo na dysk twardy. Wyświetlanie dzienników Aby wyświetlić dzienniki przy użyciu internetowej przeglądarki internetowej, należy kliknąć przycisk Dziennik na pasku nawigacyjnym. Zostanie wyświetlone ekran Dziennik. Pola filtrów po prawej stronie ekranu umożliwiają zawężenie listy dzienników poprzez zdefiniowanie typu wydarzenia i zakresu dat. Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy kliknąć przycisk Szukaj, który jest wyświetlany jako lupa. Przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu umożliwia zapisanie plików dziennika na dysku twardym. Użycie przeglądarki internetowej do konfigurowania urządzenia Przeglądarka internetowa umożliwia zdalne konfigurowanie urządzenia TVR 10 przy użyciu komputera. Należy kliknąć przycisk Konfiguruj, aby wyświetlić ekran Konfiguracja zdalna. Ekran ten służy do konfigurowania serwera, sieci, kamer i alarmów oraz do aktualizowania oprogramowania wewnętrznego. 18 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

23 Ustawianie typu strumienia Określenie strumień wideo oznacza przepływ danych sieciowych między urządzeniem a interfejsem przeglądarki internetowej. Im wyższy typ strumienia określony w przeglądarce internetowej, tym wyższa będzie jakość wyświetlanego i nagrywanego obrazu. Podczas wyświetlania obrazu w układzie czterech ekranów, dane są przesyłane w czterech różnych strumieniach, co może spowodować przeciążenie systemu o niskiej przepustowości. Zdecydowanie zaleca się ustawienie typu strumienia na strumień podrzędny, aby uniknąć przeciążenia sieci. Aby skonfigurować typ strumienia na strumień podrzędny: 1. Kliknij przycisk Konfiguruj na pasku nawigacyjnym, aby wyświetlić ekran Konfiguracja zdalna. 2. Kliknij kartę Konfiguracja kanałów. 3. Wybierz pozycję Strumień podrzędny w polu Rodzaj. 4. Zmień odpowiednie ustawienia jakości obrazu. Uwaga: Nie jest zalecana zmiana ustawień typu ramki i iframe. 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Wyświetlanie obrazu w strumieniu podrzędnym Aby wyświetlić obraz w strumieniu podrzędnym, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kamerę w nawigatorze i wybrać opcję Strumień podrzędny. Kamera wyświetli obraz w strumieniu podrzędnym. Przegląd menu głównego Wbudowany interfejs obejmuje menu główne z ośmioma przyciskami poleceń. Każde polecenie wyświetla ekran, który umożliwia edycję grupy ustawień urządzenia TVR 10. Rysunek 8 na stronie 20 przedstawia menu główne. Dostęp do różnych ekranów opcji jest zależny od uprawnień dostępu. Większość ekranów jest dostępna tylko dla administratorów systemu. Biała ramka otaczająca przycisk polecenia lub opcję oznacza, że dany element jest aktualnie wybrany. Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 19

24 Rysunek 8: Menu główne Opcje poleceń menu głównego Tabela 6 niżej przedstawia listę elementów sterujących i opcji dostępnych na poszczególnych ekranach, które można wyświetlić poprzez menu główne. Tabela 6: Polecenia menu i opcje ekranowe Polecenie menu głównego Opcje na ekranie okna dialogowego Polecenie menu głównego Opcje na ekranie okna dialogowego Wyświetl ID urządzenia Wymagane hasło Kon.czasu menu Standard wideo Włącz przeliczanie Przezrocz. menu Data i czas Tryb wieloekranowy Kamera Kamera Pozycja nazwy kamery Regulacja obrazu Wyświetlanie czasu i daty Wykrywanie ruchu Ustaw. zaawansowane Kopiuj do kamery Nagrywanie Tryb zapisu Kamera Typ strumienia Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania Szybkość Harmonogram nagrywania Czas przed zdarzeniem Czas po zdarzeniu Kopiuj do kamery Sieć Adres IP Maska podsieci Brama Port Port HTTP Ustaw. zaawansowane PPPoE DDNS 20 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

25 Polecenie menu głównego Opcje na ekranie okna dialogowego Polecenie menu głównego Opcje na ekranie okna dialogowego Alarmy Wej.alarmowe Typ wej. Obsługa alarmu, zasady i połączenie PTZ Reguły alarmu /PTZ Kopiuj do wejścia alarmu Wyj.alarmu Czas trwania Czas wyjścia alarmu Kopiuj do wyjścia alarmowego Powiadomienia PTZ Kamera Szybkość Bity danych Bity stopu) Parzyst. Kontrola przepływu Protokół Adres PTZ Preset Tr. Preset Trasa Shadow Kopiuj do kamery Użytk. Dodaj/Usuń Hasło/Potwierdź Domyślne Prawa Ustaw prawa Narzędzia Informacje systemowe) Wyświetl dziennik WyjścieAlarm. Dysk twardy Aktualizacja oprogramowania wbudowanego Ustawienia fabryczne Restartuj Wyłącz Użycie menu głównego Kliknięcie polecenia w menu głównym powoduje wyświetlenie powiązanego ekranu. Można także użyć przycisków strzałek w górę i w dół, aby wybrać polecenie menu lub opcję ekranową, a następnie nacisnąć przycisk ENTER lub OK, aby potwierdzić wybór. Tabela 7 niżej przedstawia przyciski na panelu przednim, które mogą zostać użyte do wyświetlenia menu głównego lub różnych ekranów okien dialogowych. Tabela 7: Wyświetlanie menu głównego Przycisk Działanie MENU Wyświetlanie menu głównego urządzenia TVR 10 SRCH Wyświetlanie ekranu odtwarzania REC Wyświetlanie ekranu nagrywania ręcznego PTZ Wyświetlanie interfejsu PTZ Uwaga: Aby wyświetlić menu główne, należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Domyślna nazwa administratora to admin, a hasło to Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 21

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORÓW Techmoss typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że jakość i funkcjonalność tego urządzenia spełni Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Ważne dokumenty 2 Instalowanie rejestratora TruVision NVR

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 P/N 1072696A REV ISS 13MAY14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty Dyrektywy UE Informacje

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video SLIM - 0842H SLIM - 0411H O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora z serii ZEUS

Instrukcja obsługi rejestratora z serii ZEUS Instrukcja obsługi rejestratora z serii ZEUS 1 2 SPIS TREŚCI 1 WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE 8 1.1 Wprowadzenie 8 1.2 Właściwości 8 1.3 Dane techniczne 10 2 OPIS I ELEMENTY DO OBSŁUGI 14 2.1 Panel przedni

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja odnosi się do spolszczonej wersji oprogramowania DVR Viewer, którą można pobrać z witryny www.trebor.com.pl

Niniejsza instrukcja odnosi się do spolszczonej wersji oprogramowania DVR Viewer, którą można pobrać z witryny www.trebor.com.pl 233Z Seria KPD Niniejsza instrukcja odnosi się do spolszczonej wersji oprogramowania DVR Viewer, którą można pobrać z witryny www.trebor.com.pl Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo