Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N REV B ISS 06JUL09

2 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe 2011 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie niniejszego dokumentu w całości lub w częściach albo powielanie go w inny sposób bez pisemnej zgody firmy UTC Fire & Security poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe prawo autorskie jest zabronione. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma UTC Fire & Security nie odpowiada za niedokładności lub pominięcia, a także wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub ryzyko dotyczące osób i inne, związane bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem lub zastosowaniem jakichkolwiek informacji zawartych w tym dokumencie. Najnowsze wersje dokumentacji można otrzymać od lokalnego sprzedawcy lub znaleźć w witrynie internetowej pod adresem Ta publikacja może zawierać przykładowe ilustracje ekranów oraz raporty, z którymi użytkownik styka się w codziennej eksploatacji. Do przykładowych informacji mogą należeć także fikcyjne nazwiska osób i firm. Wszelkie podobieństwo do nazwisk osób i firm istniejących naprawdę oraz ich adresów jest całkowicie przypadkowe. Nazwa i logo Interlogix, TruVision to znaki towarowe firmy UTC Fire & Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. Niniejszy produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany; prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zawierającą parametry techniczne produktu oraz pozostałymi dokumentami przeznaczonymi dla użytkownika. Najnowsze informacje o produktach można uzyskać u lokalnego sprzedawcy lub znaleźć w witrynie internetowej pod adresem UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia 2004/108/EC (dyrektywa EMC): Niniejszym firma UTC Fire & Security deklaruje, że to urządzenie to jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami dyrektywy 2004/108/WE. 2002/96/EC (dyrektywa WEEE): Produktów oznaczonych tym symbolem nie można utylizować na obszarze Unii Europejskiej razem z innymi odpadami komunalnymi. W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić produkt do dostawcy lokalnego w momencie zakupu równoważnego nowego urządzenia lub zutylizować go w wyznaczonych punktach zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: 2006/66/EC (dyrektywa dotycząca baterii): Ten produkt zawiera baterię, której nie można utylizować na obszarze Unii Europejskiej razem z innymi odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacji o baterii znajdują się w dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może zawierać litery wskazują obecność kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić produkt do dostawcy lub oddać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: PRZESTROGA: Ryzyko wybuchu w razie zastąpienia baterii baterią nieprawidłowego typu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z zaleceniami. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie internetowej: 2 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

3 Spis treści Rozdział 1 Przedstawienie produktu 1 Przegląd produktu 1 Funkcje 1 Instalacja 2 Instalacja 5 Warunki instalacji 5 Zawartość opakowania urządzenia TVR 10 i akcesoria 6 Pojemność dysku twardego 6 Panel tylny przegląd 7 Schemat połączeń 8 Rozdział 3 Instrukcje obsługi 9 Interfejsy sterowania 9 Sterowanie urządzeniem TVR Panel przedni przegląd 10 Użycie myszy 11 Użycie pilota na podczerwień 14 Użycie przeglądarki internetowej 16 Przegląd menu głównego 19 Rozdział 4 Podstawowe czynności 27 Włączanie urządzenia TVR Tryb podglądu na żywo 27 Podłączanie monitora B 29 Logowanie się 29 Sterowanie kamerą PTZ 30 Nagrywanie ręczne 33 Odtwarzanie nagrań 35 Archiwizacja nagranych plików 39 Wyłączanie urządzenia TVR Rozdział 5 Konfiguracja zaawansowana 43 Ustawienia użytkownika 43 Ustawienia kamery 49 Ustawienia ekranu 62 Ustawienia nagrywania 66 Ustawienia alarmów 70 Ustawienia sieci 76 Ustawienia PTZ 80 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 i

4 Rozdział 6 Ustawienia narzędzi 89 Zmiana nazwy urządzenia 89 Przywracanie ustawień fabrycznych 90 Zarządzanie dyskiem twardym 91 Potwierdzanie alarmu 92 Ponowne uruchamianie urządzenia TVR Wyświetlanie dzienników 93 Rozdział 7 Aktualizacja oprogramowania wbudowanego 97 Metody aktualizacji 97 Aktualizacja przy użyciu pamięci flash USB 98 Aktualizacja przy użyciu przeglądarki internetowej 98 Konfigurowanie serwera FTP wftp32 99 Aktualizacja przy użyciu serwera FTP 100 Dodatek A Funkcje sterowania za pomocą myszy 101 Interfejs ekranowy 101 Interfejs PTZ 101 Interfejs konfigurowania pozycji nazwy kamery 102 Interfejs konfiguracji obszaru 102 Interfejs wprowadzania tekstu 103 Interfejs listy odtwarzania 103 Interfejs użytkownika 104 Dodatek B Dane techniczne 107 Dodatek C Rozwiązywanie problemów 109 Dodatek D Protokoły PTZ 111 Dodatek E Ustawienia fabryczne 113 Ustawienia domyślne menu 113 Domyślne ustawienia sieci 113 Dodatek F Gwarancja i pomoc techniczna 115 Informacje o gwarancji 115 Kontakt z działem pomocy technicznej 115 Indeks 116 ii Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

5 Rozdział 1 Przedstawienie produktu Przegląd produktu Niniejszy dokument to Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 dla następujących modeli: TVR TVR TVR T Urządzenie TruVision DVR 10 (TVR 10) to sieciowy, cyfrowy rejestrator wideo przeznaczony do nadzoru cyfrowego. Urządzenie TVR 10 jest wyposażone we wbudowany układ mikrokontrolera z systemem operacyjnym Linux i stanowi połączenie najnowszej technologii kodowania/dekodowania wideo i dźwięku, zapisywania na twardym dysku i komunikacji TCP/IP. Wbudowane oprogramowanie urządzenia TVR 10 jest zapisane bezpośrednio w pamięci, dzięki czemu produkt jest bardziej stabilny i niezawodny. Urządzenie TVR 10 łączy możliwości cyfrowego rejestratora wideo (DVR) i cyfrowego serwera obrazu (DVS). Może być stosowane samodzielnie lub jako część rozbudowanych sieci nadzoru, używanych na szeroką skalę w handlu detalicznym, edukacji, bankowości, telekomunikacji, transporcie, przemyśle, magazynowaniu i irygacji. Funkcje W tej sekcji zostały opisane dostępne funkcje urządzenia TruVision DVR 10. Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 1

6 Kompresja Urządzenie TVR 10 obsługuje następujące funkcje wideo: Algorytm kompresji wideo H.264, każdy kanał obsługuje rozdzielczość CIF w czasie rzeczywistym (PAL: 25 kl./s, NTSC: 30 kl./s), 4CIF, DCIF, 2CIF, QCIF Wielostrefowe wykrywanie ruchu Maska prywatności Widok alarmu sabotażu Alarm utraty sygnału wideo Menu ekranowe z możliwością zmiany pozycji Zmienna lub stała szybkość transmisji Podwójny strumień, każdy strumień podrzędny może obsługiwać rozdzielczość CIF/QCIF Pamięć masowa Urządzenie TVR 10 obsługuje następujące funkcje pamięci masowej: Jeden interfejs SATA i dysk twardy o pojemność do 1 TB Technologia S.M.A.R.T w dysku twardym System plików FAT32 Szeroki wybór trybów nagrywania: nagrywanie zaplanowane, nagrywanie po wykryciu ruchu, nagrywanie po wystąpieniu alarmu zewnętrznego, nagrywanie po wykryciu ruchu i wystąpieniu alarmu, nagrywanie ręczne Tryb nagrywania z zastępowaniem i bez zastępowania Funkcja kopii zapasowych z obsługą dysku flash USB, twardego dysku USB i nagrywarek USB CD-RW/DVD-RW Podgląd i odtwarzanie Urządzenie TVR 10 obsługuje następujące funkcje podglądu i odtwarzania: Jedno główne wyjście złożonego sygnału wizyjnego (dla monitora A) i dodatkowe wyjście złożonego sygnału wizyjnego (dla monitora B) Jedno wyjście VGA o rozdzielczości 1024 x 768 Uwaga: Wyjście VGA ma wyższy priorytet niż główne wyjście złożonego sygnału wizyjnego; nie można używać jednocześnie obu tych wyjść. Odtwarzanie do przodu, do tyłu, z pauzą, poklatkowo itp. Zdefiniowany przez użytkownika układ podglądu 2 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

7 Jeden kanał odtwarzania Sieć Urządzenie TVR 10 obsługuje następujące funkcje sieciowe: Obsługa protokołów TCP, UDP, Multicast, DHCP itp. RTP Funkcja połączenia wdzwanianego ADSL (PPPoE) Programowanie i konfiguracja przy użyciu interfejsu przeglądarki Zdalne pobieranie i odtwarzanie nagranych plików Zdalne aktualizowanie oprogramowania wbudowanego Sterowanie PTZ za pomocą przeglądarki internetowej Przeglądarka IE do sterowania siecią Dostęp zdalny do pliku dziennika Inne funkcje Urządzenie TVR 10 obsługuje następujące funkcje dodatkowe: Dwukierunkowy dźwięk Znaki wodne Lokalne i zdalne sterowanie PTZ Wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami Lokalna i zdalna funkcja przeszukiwania dziennika Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 3

8 4 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

9 Instalacja 2 Instalacja Warunki instalacji Podczas instalowania produktu należy rozważyć następujące czynniki: Wentylacja Temperatura Wilgotność Obciążenie obudowy Wentylacja: Nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnić się, że miejsce planowanej instalacji jest dobrze wentylowane. Temperatura: Wybierając miejsce instalacji, należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące temperatury pracy urządzenia TVR 10 ( 10 do +50 C) i wilgotności bez kondensacji (10% do 90%). Przekroczenie zalecanego zakresu temperatur może spowodować skrócenie czasu eksploatacji urządzenia TVR 10. Nie wolno instalować urządzenia TVR 10 na innym urządzeniu wydzielającym duże ilości ciepła. Zostawić przestrzeń 44 mm pomiędzy urządzeniami TVR 10 montowanymi na stelażu. Wilgotność: Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. Wilgoć może uszkodzić wewnętrzne podzespoły. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, należy chronić urządzenie przed działaniem deszczu i wilgoci. Obudowa: Na urządzeniu TVR 10 można umieszczać inne urządzenia, o ile ich waga nie przekracza 15,9 kg. Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 5

10 Zawartość opakowania urządzenia TVR 10 i akcesoria Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie są uszkodzone lub niekompletne. W opakowaniu znajduje się lista zawartości. W przypadku braku lub uszkodzenia części pakietu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. Skład pakietu sprzedawanego w opakowaniu z produktem: Pilot zdalnego sterowania (na podczerwień) Dwie baterie typu AAA dla pilota Mysz USB Zasilacz Przewód zasilający Instrukcja szybkiego uruchamiania urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 (na płycie CD) Pojemność dysku twardego Pojemność pamięci masowej urządzenia TruVision DVR 10 różni się w zależności od modelu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tabela 1 niżej. Tabela 1: Modele urządzenia TruVision DVR 10 Numer modelu TVR TVR TVR T Opis TruVision DVR model 10, 4 kanały, 250 GB TruVision DVR model 10, 4 kanały, 500 GB TruVision DVR model 10, 4 kanały, 1 TB 6 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

11 Panel tylny przegląd Rysunek 1 niżej przedstawia elementy sterujące i złącza na panelu tylnim typowego sieciowego cyfrowego rejestratora wideo z serii TruVision. Szczegóły mogą się różnić w przypadku określonych modeli. Rysunek 1: Panel tylny OUT 1 G RS-485 T+T-R+R VGA POWER 2 VIN VOUT AIN AOUT ETHERNET ALARM IN G G +12V Wejście wideo 2. Wyjście wideo 3. Interfejs VGA 4. Wyjście alarmu 5. RS-485 T+ T R+ R 6. Wyłącznik zasilania 7. Interfejs USB 8. Wejście audio 9. Wyjście audio 10. Port Ethernet 11. Wejście alarmu 12. Wejście zasilania +12, prąd stały Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 7

12 Power Link/Act 100 FD/Col Schemat połączeń Rysunek 2 niżej przedstawia sposób podłączania różnych urządzeń peryferyjnych do urządzenia TVR 10. Rysunek 2: Schemat połączeń panel tylny OUT 1 G RS-485 T+T-R+R VGA POWER 2 VIN VOUT AIN AOUT ETHERNET ALARM IN G G +12V 1. Podłącz do czterech kamer 2. Podłącz do dwóch monitorów CCTV (monitor główny i monitor B) 3. Podłącz do monitora VGA 4. Wyjście alarmowe 5. Podłącz do sterowania zespołu PTZ 6. Podłącz mysz USB 7. Podłącz do wejścia audio 8. Podłącz do głośników 9. Podłącz do urządzeń sieciowych 10. Podłącz do kabli wejść alarmu 11. Podłącz do zasilacza 8 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

13 Rozdział 3 Instrukcje obsługi Interfejsy sterowania Urządzenie TVR 10 ma trzy interfejsy sterowania: Wbudowany interfejs Interfejs ekranowy Interfejs przeglądarki internetowej Wbudowany interfejs. Wbudowany interfejs jest wyświetlany na monitorze VGA. Składa się z menu głównego i wielu okien dialogowych, które umożliwiają konfigurowanie urządzenia i sterowanie nim. Wbudowany interfejs można wywołać przy użyciu panelu przedniego, pilota lub myszy. Interfejs ekranowy. Interfejs ekranowy składa się z różnych zestawów narzędzi, które są wyświetlane na obrazie monitora VGA. Umożliwiają one sterowanie obrazem wideo na żywo lub odtwarzaniem w trybie PTZ lub trybie odtwarzania. Interfejs ekranowy można wywołać przy użyciu ekranów wbudowanego interfejsu lub menu myszy. Elementy sterujące w zestawach narzędzi można obsługiwać przy użyciu panelu przedniego, pilota i myszy. Przeglądarka internetowa. Interfejs przeglądarki internetowej używa programu Internet Explorer do symulacji funkcji wyświetlania i sterowania monitora VGA na komputerze zdalnym. Interfejs przeglądarki internetowej można wyświetlić tylko na komputerze z dostępem do Internetu. Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 9

14 Sterowanie urządzeniem TVR 10 Dostępne są następujące sposoby sterowania urządzeniem TVR 10: Sterowanie za pomocą panelu przedniego Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień Sterowanie za pomocą myszy Sterowanie za pomocą panelu przedniego. Przyciski strzałek służą do wybierania poleceń, opcji lub przycisków na ekranie. Do potwierdzania wyboru służy przycisk ENTER. Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień. Przyciski strzałek służą do wybierania poleceń, opcji lub przycisków na ekranie. Do potwierdzania wyboru służy przycisk OK. Mysz. Wskaźnik myszy należy przesunąć na polecenie, opcję lub przycisk na ekranie. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy powoduje potwierdzenie wyboru. Można użyć preferowanej metody sterowania dla dowolnej procedury, ale w opisach większości procedur używana jest terminologia myszy. Opcjonalne metody sterowania są przedstawiane tylko w przypadku znacznych różnic w stosunku do metod sterowania myszą. Panel przedni przegląd Przyciski na panelu przednim służą do sterowania wszystkimi funkcjami urządzania DVR. Wskaźnikowe diody LED świecą lub migają, aby ostrzec o różnych sytuacjach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tabela 2 na stronie 11. Rysunek 3: Przedstawienie panelu przedniego 1 3 Power HDD Tx/Rx TVR MENU Disp Srch PTZ Live Rec Esc 2 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

15 Tabela 2: Panel przedni legenda Lp. Typ Nazwa Opis 1 Diody stanu 2 Przyciski numerycz ne Przyciski funkcji 3 Przyciski strzałek Power HDD Tx/Rx Kolor zielony wskazuje, że urządzenie DVR działa. Jeśli dioda nie świeci, urządzenie DVR jest wyłączone. Miganie w kolorze czerwonym wskazuje, że trwa rejestrowanie obrazu. Dioda świecąca stale w kolorze czerwonym wskazuje błąd na dysku twardym. Dioda świecąca stale w kolorze zielonym wskazuje, że do urządzenia DVR uzyskuje dostęp program Internet Explorer lub program klienta. Miganie w kolorze zielonym wskazuje, że między urządzeniem DVR a programem Internet Explorer lub programem klienta przesyłane są dane. od 1 do 4 Służą do wprowadzania cyfr od 1 do 4. MENU ESC SRCH REC PTZ DISP Przełączanie trybu wyświetlania w celu wyświetlenia menu głównego. Anulowanie bieżących zmian i powrót do poprzedniego ekranu lub menu głównego. Wyświetlanie ekranu wyszukiwania w celu wyszukania i odtworzenia zarejestrowanego obrazu. Wyświetlanie ekranu i opcji nagrywania ręcznego. Wejście do trybu sterowania PTZ. Wyświetlanie wielu ekranów. Przełączanie z menu głównego do trybu podglądu na żywo. LIVE Wyświetlanie obrazu na żywo z kamery 1.,,, (przyciski strzałek) ENTER (środkowy przycisk) W trybie menu przyciski strzałek w lewo i w prawo służą do wybierania, a przyciski strzałek w górę i w dół do edycji. Sterowanie kierunkiem funkcji PTZ. Regulacja szybkości odtwarzania. Potwierdzanie wyboru w menu. Wstawianie symbolu lub w celu włączenia lub wyłączenia opcji. Wstrzymywanie odtwarzania. Użycie myszy Dostarczona wraz z urządzeniem TVR 10 mysz USB pozwala wykonywać identyczne operacje jak w przypadku panelu przedniego i pilota. Za pomocą Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 11

16 myszy USB można przechodzić między menu i wprowadzać zmiany w ustawieniach w interfejsie użytkownika. Mysz należy podłączyć do urządzenia TVR 10 poprzez podłączenie wtyczki USB myszy do portu USB na panelu tylnim. Mysz natychmiast rozpocznie pracę. Standardową mysz można zastąpić myszą bezprzewodową. Urządzenie może jednak nie obsługiwać wszystkich typów myszy bezprzewodowych. Aby użyć myszy w trybie podglądu na żywo: 1. Przewijaj do przodu i do tyłu między kamerami. W trybie pełnoekranowym użyj przycisku przewijania na myszy, aby przewijać do przodu i do tyłu między kamerami. 2. Kliknij dwukrotnie, aby przełączyć między pełnym ekranem a widokiem wieloekranowym. W widoku wieloekranowym kliknij dwukrotnie kamerę, aby wyświetlić pochodzący z niej obraz na pełnym ekranie. Kolejne dwukrotne kliknięcie spowoduje powrót do widoku wieloekranowego. Menu skrótów myszy Aby wyświetlić menu sterowania myszą, kliknij prawym przyciskiem myszy podczas podglądu na żywo. Rysunek 4 niżej przedstawia polecenia w tym menu skrótów. Tabela 3 na stronie 13 zawiera opis poleceń. Rysunek 4: Menu skrótów myszy 12 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

17 Tabela 3: Polecenia w menu skrótów myszy Polecenie Menu główne Kamera Tryb wieloekranowy Telemetria Szukaj Nagrywanie ręczne Otwórz/Zamknij stan Opis Wyświetlanie menu głównego. Wybór pojedynczej kamery. Wybór widoku wieloekranowego. Opcje tego widoku różnią się w zależności od liczby kamer podłączonych do urządzenia TVR 10. Można wybrać wyświetlanie czterech ekranów lub pojedynczego ekranu. Sterowanie kamerą PTZ. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie następujących opcji: Kanał: Wybór kamery do sterowania. Preset: Wybór numeru ustawienia domyślnego. Wyj. Powrót do trybu wyświetlania. Wyświetlanie ekranu odtwarzania. Umożliwia wyszukiwanie nagrań przy użyciu określonych kryteriów, na przykład według kamery, typu wydarzenia, godziny i tekstu. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje powrót do trybu wyświetlania. Wyświetlanie ekranu nagrywania ręcznego. Włączenie lub wyłączenie wyświetlania na ekranie paska stanu. Kanał B Sterowanie monitorem B. Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 13

18 Użycie pilota na podczerwień Obsługa pilota na podczerwień przypomina użycie przycisków panelu przedniego. Rysunek 5: Elementy sterujące na pilocie POWER ABC 2 DEF 3 GHI JKL MNO 3 4 PQRS 5 TUV 6 WXYZ DEL # ESC INFO PTZ MENU OK PLAY REC VOIP/MON PREV - FOCUS Tabela 4: Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień legenda Lp. Nazwa Opis 1 POWER Wyłączanie urządzenia. 2 TVR 10 Umożliwia sterowanie urządzeniem TVR 10 za pomocą pilota. 3 Przyciski numeryczne Wprowadzanie cyfr, małych i wielkich liter oraz symboli w trybie edycji. 4 DEL Usuwanie wpisu w trybie edycji. 5 # Przełączanie między wejściami wideo lub kanałami wideo. 6 INFO Zarezerwowane do użytku w przyszłości. 7 ESC Anulowanie i powrót do menu głównego. 14 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

19 Lp. Nazwa Opis 8 PTZ Wejście do trybu sterowania PTZ. 9 MENU Przełączanie z trybu podglądu na żywo do trybu menu i wyświetlanie menu głównego. 10,,, (przyciski strzałek) OK (środkowy przycisk) W trybie menu przyciski strzałek w lewo i w prawo służą do wybierania poleceń lub opcji, a przyciski strzałek w górę i w dół do edycji lub wybierania wartości. Przycisk OK powoduje dokonanie wyboru lub wprowadzenie wartości. Sterowanie kierunkiem funkcji PTZ. Regulacja szybkości odtwarzania. 11 Sterowanie obiektywem Funkcje FOCUS (ostrość) i ZOOM (powiększenie) przeznaczone do sterowania obiektywem kamery. 12 SRCH Wyświetlanie ekranu wyszukiwania w celu wyszukania i odtworzenia zarejestrowanego obrazu. 13 REC Wyświetlanie ekranu nagrywania ręcznego. 14 DISP Wyświetlanie wieloekranowe. Przełączanie do trybu podglądu na żywo. 15 LIVE Wyświetlanie obrazu na żywo z kamery 1. Aby włożyć baterie do pilota na podczerwień: 1. Zdejmij pokrywę baterii. 2. Włóż baterie. Upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny ( ) są właściwie umieszczone. 3. Załóż pokrywę baterii. Aby podłączyć pilota do urządzenia TVR 10: 1. Włącz urządzenie TVR 10 i poczekaj na wyświetlenie obrazu na żywo. 2. Naciśnij i zwolnij przycisk Power na pilocie. Od tej chwili można używać pilota. Aby wyłączyć pilota: 1. Naciśnij przycisk TVR 10, kiedy pilot steruje pracą urządzenia TVR 10. Aby wyłączyć urządzenie TVR 10 za pomocą pilota: 1. Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk POWER. Zostanie wyświetlony monit o wyłączenie. 2. W razie potrzeby wprowadź hasło. 3. Wybierz opcję Potwierdź, a następnie wyłącz wyłącznik na panelu tylnim. Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 15

20 Rozwiązywanie problemów z pilotem Jeśli pilot nie działa prawidłowo, należy wykonać następujące testy: Sprawdzić, czy bieguny baterii są ustawione prawidłowo. Sprawdzić pozostały poziom baterii. Sprawdzić, czy czujnik pilota na podczerwień nie jest zakryty. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z administratorem. Użycie przeglądarki internetowej Przeglądarka internetowa urządzenia TVR 10 umożliwia wyświetlanie, nagrywanie i odtwarzanie obrazów wideo, a także zarządzanie wszystkimi aspektami urządzenia TVR 10 z dowolnego komputera podłączonego do sieci. Proste w obsłudze elementy sterujące przeglądarki zapewniają dostęp do wszystkich funkcji urządzenia TVR 10. Rysunek 6: TVR 10 Przeglądarka internetowa 16 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

21 Tabela 5: Układ interfejsu przeglądarki internetowej Lp. Nazwa Opis 1 Przeglądarka Wyświetlanie obrazu na żywo lub odtwarzanie obrazu. 2 Pasek nawigacyjny Wylogowanie z interfejsu. Dostęp do obrazu na żywo lub odtwarzanie obrazu. Wyświetlanie dzienników urządzenia TVR 10. Zdalne konfigurowanie urządzenia. 3 Sterowanie PTZ Sterowanie funkcjami PTZ kamery w trybie podglądu na żywo. 4 Nawigator Wyświetlanie obrazu z wybranej kamery. Kliknięcie kamery prawym przyciskiem myszy pozwala ustawić typ oglądanego strumienia (strumień główny lub podrzędny). 5 Pasek zadań Wyświetlanie widoku z jednym ekranem lub czterema ekranami. Wybieranie wyświetlania wieloekranowego. Przechwytywanie ekranu. Archiwizacja obrazu. Umożliwienie rozmowy przez mikrofon z głośnikiem podłączonym do urządzenia TVR 10 (dźwięk dwukierunkowy). 6 Regulacja obrazu Regulacja obrazu wideo, np. jasności, nasycenia, barwy i poziomu głośności dźwięku. Przywracanie ustawień domyślnych. Aby uzyskać dostęp do urządzenia TVR 10, należy otworzyć przeglądarkę internetową i jako adres internetowy wpisać adres IP przypisany do urządzenia TVR 10. Na ekranie logowania należy wprowadzić domyślny identyfikator użytkownika i hasło. Identyfikator użytkownika: admin Hasło: 1234 Przeglądarka internetowa używa następujących portów: Port wideo: 8000 Port HTTP: 80 Wyszukiwanie nagrań w celu odtworzenia Aby wyszukać nagrania do odtworzenia, należy kliknąć przycisk Odtwarzanie na pasku nawigacyjnym. Zostanie wyświetlone ekran Szukaj. W odpowiednich polach należy wybrać typ odtwarzania i typ pliku oraz określić zakres czasu. Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy kliknąć przycisk Szukaj, który jest wyświetlany jako lupa. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane poniżej określonych kryteriów wyszukiwania i są uporządkowane według czasu rozpoczęcia. Dwukrotne kliknięcie pozycji wyników rozpoczyna odtwarzanie obrazu. Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 17

22 Odtwarzanie nagrań Rysunek 7 niżej przedstawia pasek sterowania odtwarzaniem, który służy do sterowania odtwarzaniem obrazu. Za pomocą paska sterowania odtwarzaniem można wykonywać następujące funkcje: Sterowanie szybkością odtwarzania (przewijanie do przodu i do tyłu oraz zatrzymywanie) Przechwytywanie obrazu ekranu z odtwarzanego nagrania Zapisanie fragmentu wideo na pulpicie Pobieranie nagrania na dysk twardy Rysunek 7: Pasek sterowania odtwarzaniem Aby szybko zarchiwizować odtwarzany fragment nagrania, należy kliknąć przycisk Zapisz w celu rozpoczęcia archiwizacji, a następnie kliknąć ponownie ten przycisk w celu zatrzymania archiwizacji. Uzyskany plik wideo jest zapisywany na pulpicie. Kliknięcie przycisk Pobierz umożliwia pobranie tego pliku wideo na dysk twardy. Wyświetlanie dzienników Aby wyświetlić dzienniki przy użyciu internetowej przeglądarki internetowej, należy kliknąć przycisk Dziennik na pasku nawigacyjnym. Zostanie wyświetlone ekran Dziennik. Pola filtrów po prawej stronie ekranu umożliwiają zawężenie listy dzienników poprzez zdefiniowanie typu wydarzenia i zakresu dat. Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy kliknąć przycisk Szukaj, który jest wyświetlany jako lupa. Przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu umożliwia zapisanie plików dziennika na dysku twardym. Użycie przeglądarki internetowej do konfigurowania urządzenia Przeglądarka internetowa umożliwia zdalne konfigurowanie urządzenia TVR 10 przy użyciu komputera. Należy kliknąć przycisk Konfiguruj, aby wyświetlić ekran Konfiguracja zdalna. Ekran ten służy do konfigurowania serwera, sieci, kamer i alarmów oraz do aktualizowania oprogramowania wewnętrznego. 18 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

23 Ustawianie typu strumienia Określenie strumień wideo oznacza przepływ danych sieciowych między urządzeniem a interfejsem przeglądarki internetowej. Im wyższy typ strumienia określony w przeglądarce internetowej, tym wyższa będzie jakość wyświetlanego i nagrywanego obrazu. Podczas wyświetlania obrazu w układzie czterech ekranów, dane są przesyłane w czterech różnych strumieniach, co może spowodować przeciążenie systemu o niskiej przepustowości. Zdecydowanie zaleca się ustawienie typu strumienia na strumień podrzędny, aby uniknąć przeciążenia sieci. Aby skonfigurować typ strumienia na strumień podrzędny: 1. Kliknij przycisk Konfiguruj na pasku nawigacyjnym, aby wyświetlić ekran Konfiguracja zdalna. 2. Kliknij kartę Konfiguracja kanałów. 3. Wybierz pozycję Strumień podrzędny w polu Rodzaj. 4. Zmień odpowiednie ustawienia jakości obrazu. Uwaga: Nie jest zalecana zmiana ustawień typu ramki i iframe. 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Wyświetlanie obrazu w strumieniu podrzędnym Aby wyświetlić obraz w strumieniu podrzędnym, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kamerę w nawigatorze i wybrać opcję Strumień podrzędny. Kamera wyświetli obraz w strumieniu podrzędnym. Przegląd menu głównego Wbudowany interfejs obejmuje menu główne z ośmioma przyciskami poleceń. Każde polecenie wyświetla ekran, który umożliwia edycję grupy ustawień urządzenia TVR 10. Rysunek 8 na stronie 20 przedstawia menu główne. Dostęp do różnych ekranów opcji jest zależny od uprawnień dostępu. Większość ekranów jest dostępna tylko dla administratorów systemu. Biała ramka otaczająca przycisk polecenia lub opcję oznacza, że dany element jest aktualnie wybrany. Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 19

24 Rysunek 8: Menu główne Opcje poleceń menu głównego Tabela 6 niżej przedstawia listę elementów sterujących i opcji dostępnych na poszczególnych ekranach, które można wyświetlić poprzez menu główne. Tabela 6: Polecenia menu i opcje ekranowe Polecenie menu głównego Opcje na ekranie okna dialogowego Polecenie menu głównego Opcje na ekranie okna dialogowego Wyświetl ID urządzenia Wymagane hasło Kon.czasu menu Standard wideo Włącz przeliczanie Przezrocz. menu Data i czas Tryb wieloekranowy Kamera Kamera Pozycja nazwy kamery Regulacja obrazu Wyświetlanie czasu i daty Wykrywanie ruchu Ustaw. zaawansowane Kopiuj do kamery Nagrywanie Tryb zapisu Kamera Typ strumienia Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania Szybkość Harmonogram nagrywania Czas przed zdarzeniem Czas po zdarzeniu Kopiuj do kamery Sieć Adres IP Maska podsieci Brama Port Port HTTP Ustaw. zaawansowane PPPoE DDNS 20 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

25 Polecenie menu głównego Opcje na ekranie okna dialogowego Polecenie menu głównego Opcje na ekranie okna dialogowego Alarmy Wej.alarmowe Typ wej. Obsługa alarmu, zasady i połączenie PTZ Reguły alarmu /PTZ Kopiuj do wejścia alarmu Wyj.alarmu Czas trwania Czas wyjścia alarmu Kopiuj do wyjścia alarmowego Powiadomienia PTZ Kamera Szybkość Bity danych Bity stopu) Parzyst. Kontrola przepływu Protokół Adres PTZ Preset Tr. Preset Trasa Shadow Kopiuj do kamery Użytk. Dodaj/Usuń Hasło/Potwierdź Domyślne Prawa Ustaw prawa Narzędzia Informacje systemowe) Wyświetl dziennik WyjścieAlarm. Dysk twardy Aktualizacja oprogramowania wbudowanego Ustawienia fabryczne Restartuj Wyłącz Użycie menu głównego Kliknięcie polecenia w menu głównym powoduje wyświetlenie powiązanego ekranu. Można także użyć przycisków strzałek w górę i w dół, aby wybrać polecenie menu lub opcję ekranową, a następnie nacisnąć przycisk ENTER lub OK, aby potwierdzić wybór. Tabela 7 niżej przedstawia przyciski na panelu przednim, które mogą zostać użyte do wyświetlenia menu głównego lub różnych ekranów okien dialogowych. Tabela 7: Wyświetlanie menu głównego Przycisk Działanie MENU Wyświetlanie menu głównego urządzenia TVR 10 SRCH Wyświetlanie ekranu odtwarzania REC Wyświetlanie ekranu nagrywania ręcznego PTZ Wyświetlanie interfejsu PTZ Uwaga: Aby wyświetlić menu główne, należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Domyślna nazwa administratora to admin, a hasło to Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 21

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 10 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Podłącz do głośników w celu odtwarzania dźwięku. 3. Wejście liniowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Podłączanie urządzeń 1 Włączanie rejestratora TVR 20 1 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi. Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 22 (S/P) Rysunek 1: złącza na panelu tylnym Przykład: TVN 22S 1. Podłącz jedno wejście audio do złączy RCA. 2. Podłącz do telewizora HD. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Podgląd na żywo Na ekranie przeglądarki wraz z widokiem podglądu na żywo są wyświetlane takie dane, jak data, godzina i nazwa kamery oraz informacja, czy aktualnie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz maks. 16 kamer analogowych do złączy BNC (zależy od modelu rejestratora). 2. Podłącz jeden monitor CCTV (złącze

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0 Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0 P/N 1070644A-PL REV 1.0 ISS 14OCT13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P)

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P) Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P) Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do jednego z monitorów telewizji przemysłowej (złącza typu BNC): 2. Podłącz jedno wejście audio

Bardziej szczegółowo

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania GE Security TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Pierwsza konfiguracja rejestratora TVR 40 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD.6L0201B1254A01EU 1 Kamera sieciowa Dome Skrócona

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070143-PL REV 2.0 ISS 04NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L0201B1268A01EU 1 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi Archive Player Divar Series pl Instrukcja obsługi Archive Player Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Obsługa 5 2.1 Uruchamianie programu 5 2.2 Opis okna głównego 6 2.3 Przycisk Otwórz 6 2.4 Widoki

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 60 1 Podłączanie urządzeń 2 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo