Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu"

Transkrypt

1 GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09

2 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami Dyrektywy Unii Europejskiej 2009 GE Security, Inc. Kopiowanie niniejszego dokumentu w całości lub w częściach albo powielanie go w inny sposób bez pisemnej zgody firmy GE Security, Inc. poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe prawo autorskie jest zabronione. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma GE Security, Inc. ( GE Security ) nie odpowiada za niedokładności lub pominięcia, a także wyraźnie wyrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub niebezpieczeństwo osób i inne, związane bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem lub zastosowaniem wszelkich informacji zawartych w tym dokumencie. Najnowsze wersje dokumentacji można otrzymać od lokalnego sprzedawcy lub znaleźć w witrynie internetowej pod adresem Ta publikacja może zawierać przykładowe ilustracje ekranów oraz raporty, z którymi użytkownik styka się w codziennej eksploatacji. Do przykładowych informacji mogą należeć także fikcyjne nazwiska osób i firm. Wszelkie podobieństwo do nazwisk osób i firm istniejących naprawdę oraz ich adresów jest całkowicie przypadkowe. GE oraz logo GE są znakami towarowymi koncernu General Electric Company. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. Niniejszy produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany; w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zawierającą parametry techniczne produktu oraz pozostałymi dokumentami przeznaczonymi dla użytkownika. Najnowsze informacje o produktach można uzyskać u lokalnego sprzedawcy lub znaleźć w witrynie internetowej pod adresem 1999/5/EC (dyrektywa R&TTE): Niniejszym GE Security deklaruje, że urządzenie to jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/EC. 2002/96/EC (dyrektywa WEEE): W obrębie Unii Europejskiej produktów oznaczonych tym znakiem nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. W celu zapewnienia prawidłowego recyklingu, produkt należy oddać lokalnemu sprzedawcy lub przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Informacje kontaktowe 2004/108/EC (dyrektywa EMC): Producenci nieeuropejscy powinni ustanowić upoważnionego przedstawiciela na terytorium Wspólnoty. Naszym przedstawicielem jest: GE Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia. 2006/66/WE (dyrektywa dotycząca akumulatorów): W obrębie Unii Europejskiej produktów zawierających baterie nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. Szczegółowe informacje na temat akumulatora zawiera dokumentacja produktu. Bateria oznakowana jest tym symbolem, w skład którego mogą wchodzić literty oznaczające kadm (Cd), ołów (Pb) lub rtęć (Hg). W celu przestrzegania przepisów o recyklingu, baterie należy zwrócić do sprzedawcy lub wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Informacje kontaktowe zawiera nasza witryna internetowa:

3 i Spis treści 1. Przegląd produktu...1 Opis produktu... 1 Zawartość opakowania rejestratora DVSR xu i akcesoria... 1 Warunki instalacji Instalacja rejestratora DVSR xu...3 Podłączanie urządzeń... 3 Podłączanie wejść i wyjść alarmowych... 4 Podłączanie rejestratora DVSR xu do komputera PC... 4 Włączanie rejestratora DVSR xu Sterowanie rejestratorem DVSR xu...7 Używanie panelu przedniego... 8 Za pomocą pilota na podczerwień...10 Za pomocą myszy...11 Za pomocą przeglądarki internetowej Podstawowe czynności Logowanie z wykorzystaniem numerów PIN...15 Opis trybu transmisji na żywo...15 Wybieranie podglądu na żywo...17 Ręczne nagrywanie...18 Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań wideo...20 Archiwizacja zapisanych plików...22 Sterowanie kamerą PTZ...29 Przegląd struktury menu...32 Wyłączanie rejestratora DVSR xu Ustawienia wyświetlania Konfigurowanie ustawień wyświetlania Ustawienia kamery Konfigurowanie ustawień kamery Ustawienia nagrywania Konfigurowanie ustawień nagrywania Ustawienia sieci Konfigurowanie ustawień sieci Ustawienia alarmów Alarmowe wyjścia przekaźnikowe...73 Konfigurowanie ustawień alarmów Ustawienia PTZ Opis presetów, trasy preset i trasy shadow...82 Konfigurowanie protokołów PTZ kamer firmy GE Security...82 Konfigurowanie ustawień PTZ...83

4 ii 11. Ustawienia użytkownika Przegląd użytkowników i numerów PIN...90 Konfigurowanie ustawień użytkownika System settings (Ustawienia systemowe) Przechwytywanie informacji tekstowych...96 Konfigurowanie ustawień systemu Rozwiązywanie problemów i wsparcie techniczne Rozwiązywanie problemów z systemem Kontakt z działem pomocy technicznej Dodatek 1: Parametry techniczne Mapa menu rejestratora DVSR xu

5 Instrukcja obsługi rejestratora DVSRxU 1 1. Przegląd produktu Opis produktu Druga generacja rejestratorów DVSR korzysta z najnowszego standardu kompresji wideo H.264. Standard ten umożliwia wyświetlanie 25 klatek na sekundę dla każdego kanału z rozdzielczością CIF. Ta technologia kompresji zapewnia uzyskanie obrazów o niewielkich rozmiarach, ale doskonałej jakości. Rejestrator DVSR xu umożliwia nagrywanie analogowego sygnału wideo na 4, 8 lub 16 kanałach z maksymalną rozdzielczością 4CIF (704 x 576). Funkcja dual streaming umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie różnych ustawień strumieni wykorzystywanych do nagrywania i do przesyłania wideo. Rejestrator DVSR xu obsługuje zmienną szybkość transmisji i zmienną częstotliwości odświeżania. Rejestrator DVSR xu udostępnia funkcję Triplex umożliwiającą jednoczesne przesyłanie strumienia wideo, wyświetlanie podglądu obrazu wideo na żywo i nagrywanie. Rejestrator cyfrowy DVSRxU jest urządzeniem dedykowanym do realizowania funkcji nadzoru wideo i jako takie jest przystosowane do pracy ciągłej. Zawiera on wysokiej klasy mikrokontroler oraz dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Urządzenie pracuje w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania takie jak wydajne standardy i protokoły kompresji wideo, zaawansowana obsługa sieci TCP/IP czy cyfrowy znak wodny. Oprogramowanie wewnętrzne rejestratora jest zapisane w pamięci flash dzięki czemu zyskało na stabilności i niezawodności pracy jednoczesnej łatwości uaktualnienia. Rejestrator serii DVSR xu łączy możliwości cyfrowego rejestratora wideo (DVR) i cyfrowego serwera obrazu (DVS). Może być stosowane samodzielnie lub jako część rozbudowanych sieci nadzoru, używanych na szeroką skalę w bankowości, telekomunikacji, przemyśle i transporcie. Zawartość opakowania rejestratora DVSR xu i akcesoria Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie są uszkodzone lub niekompletne. W opakowaniu znajduje się lista zawartości. W przypadku braku lub uszkodzenia części pakietu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

6 2 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu Rysunek 1: Skład pakietu sprzedawanego w opakowaniu z produktem. Kabel zasilania AC Instrukcja instalacji Pilot na podczerwień Baterie AAA Mysz USB Przedłużacz USB Kabel RS-232 Dysk CD z dokumentacją i narzędziami Warunki instalacji Wentylacja: Nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnić się, że miejsce planowanej instalacji jest dobrze wentylowane. Urządzenie należy regularnie czyścić miękką szczotką. Temperatura:Wybierając miejsce instalacji rejestratora DVSR xu, wziąć pod uwagę temperaturę operacyjną urządzenia (-10 do 40 C) i wymagania techniczne wilgotności przy braku kondensacji (90% do 80%). Przekroczenie zalecanego zakresu temperatur może spowodować uszkodzenie rejestratora DVSR xu. Nie instalować rejestratora DVSR xu na powierzchni innego gorącego urządzenia. Zostawić przestrzeń pomiędzy rejestratorami DVSR xu montowanymi na stelażu. Wilgotność: Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. Wilgoć może uszkodzić wewnętrzne podzespoły. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, należy chronić urządzenie przed działaniem deszczu i wilgoci. Podstawa montażowa: Na rejestratorze DVSR xu można umieszczać inne urządzenia o ile ich waga nie przekracza 16 kilogramów. OSTRZEŻENIE: Przed zainstalowaniem rejestratora DVSR sprawdzić, czy kabel zasilający jest odłączony.

7 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 3 2. Instalacja rejestratora DVSR xu W tej sekcji został opisany sposób podłączania rejestratora DVSR xu. Podłączanie urządzeń Rysunek 2 przedstawia złącza na panelu tylnym wraz z opisem. W różnych modelach rejestratora występują różne połączenia. Rysunek 2: złącza na panelu tylnym rejestratora DVSR16 xu Wymagane połączenia A. Podłącz maksymalnie 16 kamer do standardowych wejść wideo BNC. Uwaga: Jeżeli kamera nie będzie podłączona prawidłowo do rejestratora DVSR xu, na monitorze zostanie wyświetlony komunikat Utrata wideo. Sprawdź połączenie i podłącz kamerę ponownie w razie potrzeby. B. Podłącz monitor A (główny) do wyjścia VIDEO OUT. W razie konieczności podłącz wyjście audio () do złącza AUDIO OUT. Można użyć wyjścia analogowego lub VGA. Do obu wyjść przesyłany jest ten sam obraz wideo. Połączenia opcjonalne C. Podłącz monitor B (Mon B) do rejestratora DVSR xu. Podłącz złącze wideo monitora do złącza VIDEO OUT. Podłącz złącze audio monitora (jeśli jest używane) do złącza AUDIO OUT (). D. Podłącz maksymalnie 16 źródeł sygnału audio do standardowych wejść audio BNC (315 mv). E. Do wykorzystania w przyszłości. F. Podłącz monitor VGA (maks przy 60 Hz). G. Podłącz bankomat lub inne urządzenie poprzez ProBridge, używając dostarczonego kabla RS-232. H. Podłącz urządzenia sieciowe. I. Podłącz mysz USB (dostarczona z urządzeniem). J. Podłącz dysk E-SATA w celu archiwizacji i rozbudowy pamięci masowej.

8 4 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu K. Włącz terminację linii, używając przełącznika S. Wartością domyślną jest WYŁ. L. Podłącz kabel danych i wejścia/wyjścia (I/O) alarmu zewnętrznego. Więcej informacji na rysunku 3 na stronie 4. M. Podłącz rejestrator DVSR xu do uziemienia. Podłączanie zasilania N. Podłącz przewód zasilający do rejestratora DVSR xu. Przed włączeniem rejestratora DVSR xu upewnij się, że wszystkie urządzenia są podłączone i włączone. Podłączanie wejść i wyjść alarmowych Rysunek 3: Podłączanie kabla danych i we/wy alarmu zewnętrznego : Nieużywany bit RS-485 T+ T-: Podłącz kabel danych kamery PTZ Złącze wyjść alarmowych: 1-G do 4-G: 4 złącza przekaźników Złącze wejść alarmowych: G: Wspólne uziemienie 1 do 16: Wejścia alarmowe, obsługa NO/NC Podłączanie rejestratora DVSR xu do komputera PC Podłącz urządzenie do komputera PC, używając kabla RS-232. Rysunek 4 zawiera opis styków używanych przy podłączaniu portu szeregowego rejestratora DVSR do urządzenia za pomocą złącza DB9 dostępnego na przykład w komputerach PC. Rysunek 4 : Styki połączeniowe kabla RS-232 Rejestrator DVSR xu Komputer PC Konfiguracja styków

9 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 5 Włączanie rejestratora DVSR xu Nowy rejestrator DVSR xu przy pierwszym uruchomieniu pracuje zgodnie z ustawieniami fabrycznymi. Aby rozpocząć użytkowanie rejestratora, wystarczy podłączyć kamery i monitory. Po uruchomieniu rejestratora DVSR xu rozpocznie się nagrywanie. Uwaga: Domyślny standard wideo to PAL. Informacje na temat zmiany standardu zawiera sekcja Aby wzbrać standard wideo na stronie 39. Rejestrator DVSR xu wyposażone jest w zasilacz uniwersalny automatycznie wykrywający napięcie 100/240 V, 60/50 Hz. Przed uruchomienie rejestratora włącz podłączone urządzenia. Po włączeniu rejestratora DVSR xu zostaną automatycznie wyświetlone podłączone kamery. Rejestrator DVSR xu wyświetli liczbę zainstalowanych dysków twardych, a następnie podgląd na żywo z podłączonych kamer. Nagrywanie rozpocznie się automatycznie. Aby szybko uruchomić urządzenie 1. Podłącz wszystkie wymagane urządzenia na panelu tylnym rejestratora DVSR xu. Patrz Rysunek 2 na stronie Włącz rejestrator. Rejestrator automatycznie przeprowadzi test diagnostyczny urządzeń. Następnie na ekranie zostaną wyświetlone obrazy wideo. 3. Aby zmienić ustawienia domyślne, naciśnij przycisk Menu na panelu przednim, aby wyświetlić menu główne. Zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania. 4. Wprowadź domyślny identyfikator i PIN administratora. Zostanie wyświetlony ekran główny. Identyfikator użytkownika = Administrator PIN = Zmień parametry rejestratora DVSR xu w podmenu według potrzeb. 6. Po ukończeniu konfiguracji naciśnij klawisz Esc, aby powrócić z trybu menu do trybu transmisji na żywo.

10

11 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 7 3. Sterowanie rejestratorem DVSR xu Istnieją cztery sposoby obsługi opcji menu rejestratora DVSR xu: obsługa za pomocą panelu przedniego, obsługa za pomocą pilota, obsługa za pomocą myszy, obsługa za pomocą przeglądarki internetowej. Opcje te zostały opisane w poniższych sekcjach.

12 8 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu Używanie panelu przedniego Przyciski na panelu przednim umożliwiają sterowanie wszystkimi funkcjami. Diody LED świecą lub migają, wskazując różne stany. Patrz Rysunek 5. Rysunek 5: Opis panelu przedniego rejestratora DVSR xu Przyciski A. Funkcja Opis MENU Przycisk menu głównego. Otwarcie menu programowania. ESC Przycisk ESC. Anulowanie bieżącej operacji i powrót do poprzedniego menu. PLAY REC EDIT PTZ A PREV INFO Przycisk odtwarzania. Otwarcie menu Szukaj, które umożliwia wyszukanie zapisanych plików wideo. Przycisk nagrywania. Otwarcie menu nagrywania ręcznego. Umożliwia uprawnionym użytkownikom rozpoczęcie, zaznaczanie, odznaczanie lub zatrzymywanie nagrywania ręcznego w każdym kanale wideo. Przycisk edytowania. Przycisk wielofunkcyjny. Jego funkcja zależy od aktualnego trybu pracy urządzenia. Przycisk PTZ. Włączenie sterowania PTZ wybranej kamery, jeżeli funkcja PTZ jest obsługiwana. Przycisk sposobu obsługi. W oknie alfanumerycznym przełącza pomiędzy różnymi zestawami znaków. W trybie transmisji na żywo włącza lub wyłącza pasek narzędzi. Tryb podglądu - Przewijanie przy odtwarzaniu z podziałem. Kamery nieaktywne nie przesyłają sygnału wideo. - Przełączanie z przewijania przy odtwarzaniu z podziałem. Kamery nieaktywne nie przesyłają sygnału wideo. - Przełączanie z dowolnego menu do wyświetlania obrazu na żywo. Przycisk informacji systemowych. Do wykorzystania w przyszłości. VOIP Przycisk VOIP. Przełączanie między monitorami A i B. B. Sterowanie kierunkiem - Przyciski strzałek umożliwiają przesuwanie kursora w menu programowania w celu wyboru i zmiany ustawień. - Jeżeli opcja PTZ jest aktywna, można sterować kamerą PTZ za pomocą strzałek. - Sterowanie odtwarzaniem obrazu. C. POWER Wyłącznik zasilania. Aby wyłączyć rejestrator DVSR xu, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 5 sekund. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie numeru PIN. D. Przyciski Zaznaczenie kanałów wideo. alfanumeryczne Wybór wyświetlania pełnoekranowego dla zaznaczonego kanału.

13 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 9 Przyciski Opis Wpisywanie tekstu i numerów w podmenu programowania. Dioda Opis E. Kanały Kolor zielony oznacza nagrywanie. Kolor czerwony oznacza wyświetlanie zdalne. Kolor pomarańczowy oznacza jednoczesne nagrywanie i wyświetlanie zdalne. F. Stan Status: Kolor zielony oznacza, że urządzenie jest połączone z pilotem na podczerwień. HDD: Kolor czerwony oznacza, że rejestrator DVSR xu korzysta z dysku twardego. TX/RX: Miganie na zielono oznacza przesyłanie danych. Modem: Kolor zielony oznacza, że urządzenie jest aktualnie połączone z siecią. Alarm: Świecenie światłem ciągłym na czerwono oznacza alarm. Poł: Kolor zielony oznacza, że urządzenie jest połączone z siecią. G. Odbiornik Jest to odbiornik pilota na podczerwień. pilota na podczerwień C. Power Świecenie światłem ciągłym na zielono oznacza, że rejestrator DVSR xu jest włączony. Kolor czerwony oznacza wyłączenie ręczne. Jeżeli lampka nie świeci, oznacza to brak zasilania. Aby wyciszyć dźwięki przycisków, należy wykonać następujące czynności: W dowolnym momencie nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej pięć sekund przycisk MENU. W zależności od aktualnego stanu dźwięki przycisków zostaną uaktywnione lub wyłączone. Aby powrócić do wyświetlania bieżącego, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk ESC.

14 10 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu Za pomocą pilota na podczerwień Obsługa za pomocą pilota na podczerwień jest podobna do obsługi z panelu przedniego. Rysunek 6: Opis pilota na podczerwień Pozicj a Nazwa Opis A. POWER Włącza/wyłącza rejestrator DVSRxU. B. DVSR# C. Przyciski alfanumeryczne D. EDIT (EDYCJA) E. A F. INFO G. ESC (Wyjdź) H. PTZ I. MENU J. K. OK Lens control (Sterowanie obiektywem) Włącza/wyłącza zdalne sterowanie w podczerwieni. Takie same funkcje, jak przyciski alfanumeryczne na przednim panelu. Takie same funkcje, jak przycisk EDIT na przednim panelu. Takie same funkcje, jak przycisk A na przednim panelu. Takie same funkcje, jak przycisk INFO na przednim panelu. Takie same funkcje, jak przycisk ESC na przednim panelu. Takie same funkcje, jak przycisk PTZ na przednim panelu. Takie same funkcje, jak przycisk MENU na przednim panelu. Takie same funkcje, jak przyciski,,, i przycisk Enter na panelu przednim. Funkcje IRIS, FOCUS ZOOM przeznaczone do sterowania obiektywem. L. REC Takie same funkcje, jak przycisk REC na przednim panelu. M. PLAY Takie same funkcje, jak przycisk PLAY na przednim panelu. N. VOIP/MON Takie same funkcje, jak przycisk VOIP na przednim panelu. O. PREV Takie same funkcje, jak przycisk PREV na przednim panelu P. SHOT Takie same funkcje, jak przycisk REC-SHOT na przednim panelu. Q. AUTO Takie same funkcje, jak przycisk PLAY-AUTO na przednim panelu. R. Zarezerwowany Aby włożyć baterie do pilota na podczerwień, należy wykonać następujące czynności: 1. Zdjąć pokrywę baterii z pilota. 2. Włożyć baterie. Przy wkładaniu baterii ustawić odpowiednio bieguny (+ i -). 3. Założyć pokrywę baterii.

15 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 11 Aby połączyć pilota zdalnego sterowania z rejestratorem DVSR xu, należy wykonać następujące czynności: 1. Nacisnąć przycisk DVSR# na pilocie. 2. Wprowadzić identyfikator urządzenia. Domyślny identyfikator rejestratora DVSR xu to 1. Uwaga: Sposób zmiany ID urządzenia znajduje się na stronie Nacisnąć przycisk OK. Na przednim panelu rejestratora DVSR xu zaświeci się dioda LED Status. Aby wyłączyć pilot na podczerwień, należy wykonać następujące czynności: 1. Kiedy dioda LED STATUS na przednim panelu rejestratora DVSR świeci się, nacisnąć przycisk DVSR#. Dioda stanu STATUS LED zgaśnie. Obsługa rejestratora DVSR pilotem na podczerwień będzie niemożliwa. Aby wyłączyć rejestrator DVSR pilotem na podczerwień, należy wykonać następujące czynności: 1. Kiedy dioda stanu STATUS LED na przednim panelu rejestratora DVSR świeci się, nacisnąć przycisk POWER i przytrzymać przez kilka sekund. Rejestrator DVSR wyłączy się. Jeżeli pilot na podczerwień nie działa prawidłowo, należy wykonać następujące czynności: Sprawdzić, czy bieguny baterii są ustawione prawidłowo. Sprawdzić, czy baterie nie są rozładowane. Sprawdzić, czy czujnik pilota na podczerwień nie jest zakryty. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktować się z lokalnym punktem dostawcą. Za pomocą myszy Należy korzystać z myszy USB dostarczonej z rejestratorem DVSR xu. Umożliwia ona wykonywanie tych samych czynności, jak za pomocą przycisków na przednim panelu i pilota zdalnego sterowania. Mysz należy połączyć z rejestratorem DVSR, podłączając złącze USB myszy do portu USB z tyłu rejestratora DVSR xu. Mysz jest natychmiast gotowa do użytku. Aby używać myszy w trybie podglądu na żywo, należy wykonać następujące czynności: 1. Przełączanie do następnej lub poprzedniej kamery: W widoku pełnoekranowym użyć pokrętła myszy w celu przełączenia do następnej lub poprzedniej kamery. Przełączanie pomiędzy widokiem pełnoekranowym a widokiem dzielonym na części: W widoku podzielonym na części kliknąć dwukrotnie kamerę lewym przyciskiem myszy, aby otworzyć ją w widoku pełnoekranowym. Kliknąć dwukrotnie ponownie, aby powrócić do widoku podzielonego na części. Aby uzyskać dostęp do menu sterowania za pomocą myszy, należy wykonać następujące czynności: 1. W podglądzie na żywo kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu sterowania. Dostępnych jest osiem opcji menu, które zawiera Tabela 1.

16 12 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu Tabela 1: Menu sterowania za pomocą myszy Opcja menu Menu Kamera Wyświetlanie z podziałem Opis Przejście do menu głównego. Wybór określonej kamery. Wybór widoku podzielonego na części. Przedstawiony widok podzielony na części zależy od liczy kamer podłączonych do rejestratora DVSR. Sterowanie PTZ Sterowanie kamerą PTZ. Opis ikon sterowania PTZ zawiera Tabela 4 na stronie 30. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy umożliwia skorzystanie z następujących opcji: Kanał: Wybór sterowania określoną kamerą. Preset: Wybór numeru presetu. Wyj.: Powrót do podglądu na żywo. Powtórka Wyświetlenie powtórki ostatnich pięciu minut nagrania ze wszystkich kamer w widoku pełnoekranowym lub widoku podzielonym na części. Więcej informacji w sekcji Aby odtworzyć nagrany plik na stronie 18. Podczas odtwarzania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby przejść do menu Odtwarzanie. Szukaj Przejście do menu Odtwarzanie. Patrz rysunek 12 na stronie20. Wyszukiwanie nagrań spełniających określone kryteria, na przykład określona kamera, typ zdarzenia, godzina i tekst. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby powrócić do podglądu na żywo. Ręczne nagrywanie Zostanie wyświetlony ekran menu Ręczne nagryw. Patrz rysunek 11 na stronie 19. Pasek stanu Włączenie/wyłączenie wyświetlania paska stanu na ekranie. Przełącz monitor Przełączanie między monitorami A i B. Za pomocą przeglądarki internetowej Przeglądarka rejestratora DVSR xu umożliwia wyświetlanie, nagrywanie i odtwarzanie obrazu wideo, a także zarządzanie wszystkimi ustawieniami systemu z lokalizacji dostępnej przez Internet. Udostępnia ona elementy sterujące ułatwiające szybkie uzyskanie dostępu do wymaganych funkcji. Patrz Rysunek 7 na stronie 12 nad układem.

17 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 13 Rysunek 7: Układ przeglądarki rejestratora DVSR xu (pokazany podgląd na żywo) A. Przeglądarka:Wyświetlanie obrazu na żywo i nagrań wideo. B. Pasek nawigacyjny: Dostęp do wideo na żywo i odtwarzania nagrań. Przeglądanie rejestru wewnętrznego rejestratora DVSR xu oraz przeprowadzanie kompleksowej konserwacji zdalnej. C. Nawigator: Dostęp do wszystkich kamer rejestratora DVSR xu. D. Kontroler przeglądarki: Wyświetlanie lub edycja właściwości obiektów aktualnie wybranych w nawigatorze. E. Kontroler kamery: Sterowanie kamerami PTZ lub edycja właściwości aktualnie wybranej kamery. Aby uzyskać dostęp do przeglądarki rejestratora DVSR xu, należy wykonać następujące czynności: Otworzyć program Internet Explorer i wpisać adres IP przypisany do rejestratora DVSR xu. Na ekranie Zaloguj wprowadzić identyfikator użytkownika i PIN. Identyfikator użytkownika = Administrator PIN = 3477

18

19 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu Podstawowe czynności W tym rozdziale został opisany sposób korzystania z rejestratora DVSR xu. Wyjaśnia on następujące zagadnienia: Logowanie z wykorzystaniem numerów PIN Tryb transmisji na żywo Tryb pełnoekranowy i odtwarzanie z podziałem Ręczne nagrywanie Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań wideo Archiwizacja zapisanych plików Sterowanie kamerą PTZ Przegląd struktury menu Wyłączanie rejestratora DVRS xu Logowanie z wykorzystaniem numerów PIN Numery PIN umożliwiają określenie uprawnień dostępu do rejestratora DVSR xu. Tylko autoryzowani użytkownicy mogą zmieniać ustawienia menu wykonywać określone zadania. Informacje na temat zarządzania użytkownikami zawiera sekcja na stronie 89. Uwaga: Po wprowadzeniu nieprawidłowej nazwy użytkownika lub numeru PIN zostanie odtworzone ostrzeżenie dźwiękowe. Po trzech nieudanych próbach urządzenie powróci do trybu transmisji na żywo. Opis trybu transmisji na żywo W trybie transmisji na żywo wyświetlany jest przesyłany na żywo obraz wideo z kamery. Tryb transmisji na żywo to standardowy tryb pracy urządzenia. Z trybu transmisji na żywo można przełączyć się do trybu odtwarzania lub menu systemu. Sposób wyświetlania obrazu wideo na monitorach zależy od sposobu konfiguracji systemu. W trybie transmisji na żywo rejestrator DVSR xu wyświetla na dole ekranu stan każdego kanału wideo. Patrz Rysunek 8. Liczba wyświetlanych kanałów (4, 6 lub 16) zależy od modelu rejestratora DVSR xu.

20 16 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu Rysunek 8: Przykład trybu transmisji na żywo z wyświetlonym stanem nagrywania (dla 16 kamer) Jeżeli litera ma kolor szary, monitor jest nieaktywny Uwaga: Rejestrator DVSR xu nie udostępnia trybu automatycznego wykrywania kamery. Urządzenie nagrywa dane z kanału, nawet, jeżeli nie jest do niego podłączona kamera. Po wybraniu tego kanału w trybie transmisji na żywo wyświetlany jest czarny obraz z komunikatem Utrata wideo. Kolor numeru kamery wyświetlany na pasku stanu oznacza stan kanału. Ułatwia to sprawdzenie aktualnego stanu każdego kanału w trybie transmisji na żywo. Opis kolorów stanu zawiera Tabela 2. Tabela 2 Opis kolorów stanu Ikona Kolor ikony Opis stanu 1 Niebieski Brak sygnału wideo 1 Żółty Sabotaż kamery 1 Szary Nagrywanie wyłączone 1 Zielony Nagrywanie w czasie rzeczywistym 1 Pomarańczowy Motion detection (Detekcja ruchu) 1 Czerwony Alarm zewnętrzny Pasek stanu można ustawić tak, aby był wyświetlany domyślnie. Więcej informacji w sekcji Aby skonfigurować pasek stanu na stronie 39.

21 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 17 Aby uaktywnić lub dezaktywować pasek stanu na ekranie, należy wykonać następujące czynności: Panel przedni/pilot Mysz Rysunek 9: Aktywacja lub dezaktywacja paska stanu Nacisnąć przycisk A na panelu przednim, aby aktywować lub dezaktywować pasek stanu. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu polecenie Pasek stanu. Wybieranie podglądu na żywo Możliwe jest określenie, na których monitorach ma być wyświetlany obraz w podglądzie na żywo, a także wyświetlić na monitorze obraz pełnoekranowy lub podzielony na części. Aby wybrać monitor A lub B, należy wykonać następujące czynności: Panel przedni/pilot Nacisnąć przycisk VOIP, aby wybrać monitor A lub B. Mysz Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z wyświetlonego menu polecenie Przełącz monitor. Aby wyświetlać w trybie podglądu pełnoekranowego, należy wykonać następujące czynności: Panel przedni/pilot Mysz Rejestrator DVSR xu z 4 lub 8 kamerami: Rejestrator DVSR xu z 16 kamerami: Nacisnąć przycisk numeru zgodny z numerem wybranej kamery. Na przykład, nacisnąć przycisk 2, aby wyświetlić podgląd z kamery numer 2. Nacisnąć dwa przyciski numeru zgodne z numerem wybranej kamery. Na przykład: aby włączyć podgląd pełnoekranowy kamery numer 2, nacisnąć przyciski 0 i 2 ; aby włączyć podgląd pełnoekranowy kamery numer 12, nacisnąć przyciski 1 i 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z wyświetlonego menu polecenie Kamera. Wybrać odpowiednia kamerę.

22 18 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu Aby włączyć wyświetlanie z podziałem, należy wykonać następujące czynności: Panel przedni/pilot Mysz Rysunek 10: Zmiana liczby ekranów w widoku Nacisnąć przycisk PREV, aby włączyć wyświetlanie na żywo z podziałem. Jeżeli na wyświetlaniu z podziałem nie są ujęte wszystkie wybrane kamery, naciskać przycisk PREV, aby zwiększyć liczbę wyświetlanych ekranów. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu polecenie Wyświetlanie z podziałem. Wybrać odpowiedni układ wyświetlania. Aby ręcznie przełączać się między podglądami na żywo, należy wykonać następujące czynności: Panel przedni/pilot Mysz Rysunek 11: Ręczne przełączanie między podglądami na żywo Nacisnąć przycisk EDIT, aby ręcznie przełączać się między podglądami na żywo. W menu Ekran można ustawić automatyczny tryb wyświetlania z podziałem. Więcej informacji w sekcji Aby zmienić układ podglądu na żywo na stronie 40. Użyć pokrętła myszy, aby przejść do kolejnego lub poprzedniego podglądu na żywo. Ręczne nagrywanie Podczas nagrywania z danego kanały jego dioda LED na panelu przednim świeci na zielono. Zielona dioda LED jest przedstawiona także w menu nagrywania ręcznego. Nagrywanie z kanału można uruchomić lub zatrzymać, naciskając przycisk REC i przechodząc do menu Ręczne nagryw. Rysunek 12: Znaczenie opcji w menu Ręczne nagryw. Jeżeli numer kamery ma kolor: Zielony trwa nagrywanie transmisji z kanału. Czerwony oznacza wyświetlanie zdalne. Pomarańczowy oznacza jednoczesne nagrywanie i wyświetlanie zdalne. Szary brak nagrywania transmisji z kanału. Opcje rozpoczęcia/zatrzymania: oznacza, że nagrywanie jest włączone.

23 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 19 Aby ręcznie rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie, należy wykonać następujące czynności: 1. Nacisnąć przycisk REC na przednim panelu rejestratora DVSR lub na pilocie na podczerwień lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Ręczne nagryw. W razie potrzeby wprowadzić nazwę użytkownika i numer PIN. Uwaga: Zmiana stanu nagrywania ręcznego wymaga uprawnień do nagrywania. Więcej informacji w sekcji Aby dodać lub zmodyfikować uprawnienia użytkownika na stronie 92. Zostanie wyświetlony ekran nagrywania ręcznego z listą wszystkich kanałów. Wiersz stanu kamery, z którego kanału jest aktualnie nagrywana transmisja. Patrz Rysunek 13. Rysunek 13: Menu nagrywania ręcznego z 16 kanałami (nagrywanie transmisji z kanału 13) 2. W wierszu Start/Stop nacisnąć przycisk Enter lub kliknąć lewym przyciskiem myszy, aby uaktywnić () kanał, z którego nie jest nagrywana transmisja. Aby wyłączyć nagrywanie, nacisnąć klawisz lub kliknąć ponownie. Dioda LED stanu na przednim panelu i numer kamery na pasku stanu zmienią kolor na zielony. Obok przycisku Start/Stop na ekranie Ręczne nagryw. pojawi się symbol. W tym momencie rozpocznie się nagrywanie transmisji z wybranego kanału. 3. Wybrać następny kanał, z którego ma zostać rozpoczęte lub zatrzymane nagrywanie transmisji z kanału. 4. Aby rozpocząć nagrywanie transmisji ze wszystkich kanałów, wybrać opcję Start wsz. Wszystkie diody LED stanu kanałów na przednim panelu i numery kamer na pasku stanu zmienią kolor na zielony. Wybrać opcję Stop wsz., aby wyłączyć wszystkie kanały. 5. Aby zapisać zmiany i powrócić do trybu transmisji na żywo, nacisnąć klawisz ESC lub kliknąć prawym przyciskiem myszy.

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORÓW Techmoss typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że jakość i funkcjonalność tego urządzenia spełni Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video SLIM - 0842H SLIM - 0411H O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION DS-7304HI-S DS-7308HI-S DS-7316HI-S DS-8108HDI-S DS-8116HDI-S DS-8108HFI-S DS-8116HFI-S Wersja: 1.1 (19 II 2010) 1 Hikvision Network Digital Video Recorder

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów SERIA 260 Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1 1. WPROWADZENIE 1.1 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Data tłumaczenia: 3 sierpnia 2008

Data tłumaczenia: 3 sierpnia 2008 239Z REJESTRATOR CYFROWY DIGIGUARD Data tłumaczenia: 3 sierpnia 2008 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL 1 UWAGA ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM NIGDY NIE ZDEJMUJ OSŁONY OBUDOWY. NAPRAWĘ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo