Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu"

Transkrypt

1 GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09

2 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami Dyrektywy Unii Europejskiej 2009 GE Security, Inc. Kopiowanie niniejszego dokumentu w całości lub w częściach albo powielanie go w inny sposób bez pisemnej zgody firmy GE Security, Inc. poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe prawo autorskie jest zabronione. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma GE Security, Inc. ( GE Security ) nie odpowiada za niedokładności lub pominięcia, a także wyraźnie wyrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub niebezpieczeństwo osób i inne, związane bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem lub zastosowaniem wszelkich informacji zawartych w tym dokumencie. Najnowsze wersje dokumentacji można otrzymać od lokalnego sprzedawcy lub znaleźć w witrynie internetowej pod adresem Ta publikacja może zawierać przykładowe ilustracje ekranów oraz raporty, z którymi użytkownik styka się w codziennej eksploatacji. Do przykładowych informacji mogą należeć także fikcyjne nazwiska osób i firm. Wszelkie podobieństwo do nazwisk osób i firm istniejących naprawdę oraz ich adresów jest całkowicie przypadkowe. GE oraz logo GE są znakami towarowymi koncernu General Electric Company. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. Niniejszy produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany; w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zawierającą parametry techniczne produktu oraz pozostałymi dokumentami przeznaczonymi dla użytkownika. Najnowsze informacje o produktach można uzyskać u lokalnego sprzedawcy lub znaleźć w witrynie internetowej pod adresem 1999/5/EC (dyrektywa R&TTE): Niniejszym GE Security deklaruje, że urządzenie to jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/EC. 2002/96/EC (dyrektywa WEEE): W obrębie Unii Europejskiej produktów oznaczonych tym znakiem nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. W celu zapewnienia prawidłowego recyklingu, produkt należy oddać lokalnemu sprzedawcy lub przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Informacje kontaktowe 2004/108/EC (dyrektywa EMC): Producenci nieeuropejscy powinni ustanowić upoważnionego przedstawiciela na terytorium Wspólnoty. Naszym przedstawicielem jest: GE Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia. 2006/66/WE (dyrektywa dotycząca akumulatorów): W obrębie Unii Europejskiej produktów zawierających baterie nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. Szczegółowe informacje na temat akumulatora zawiera dokumentacja produktu. Bateria oznakowana jest tym symbolem, w skład którego mogą wchodzić literty oznaczające kadm (Cd), ołów (Pb) lub rtęć (Hg). W celu przestrzegania przepisów o recyklingu, baterie należy zwrócić do sprzedawcy lub wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Informacje kontaktowe zawiera nasza witryna internetowa:

3 i Spis treści 1. Przegląd produktu...1 Opis produktu... 1 Zawartość opakowania rejestratora DVSR xu i akcesoria... 1 Warunki instalacji Instalacja rejestratora DVSR xu...3 Podłączanie urządzeń... 3 Podłączanie wejść i wyjść alarmowych... 4 Podłączanie rejestratora DVSR xu do komputera PC... 4 Włączanie rejestratora DVSR xu Sterowanie rejestratorem DVSR xu...7 Używanie panelu przedniego... 8 Za pomocą pilota na podczerwień...10 Za pomocą myszy...11 Za pomocą przeglądarki internetowej Podstawowe czynności Logowanie z wykorzystaniem numerów PIN...15 Opis trybu transmisji na żywo...15 Wybieranie podglądu na żywo...17 Ręczne nagrywanie...18 Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań wideo...20 Archiwizacja zapisanych plików...22 Sterowanie kamerą PTZ...29 Przegląd struktury menu...32 Wyłączanie rejestratora DVSR xu Ustawienia wyświetlania Konfigurowanie ustawień wyświetlania Ustawienia kamery Konfigurowanie ustawień kamery Ustawienia nagrywania Konfigurowanie ustawień nagrywania Ustawienia sieci Konfigurowanie ustawień sieci Ustawienia alarmów Alarmowe wyjścia przekaźnikowe...73 Konfigurowanie ustawień alarmów Ustawienia PTZ Opis presetów, trasy preset i trasy shadow...82 Konfigurowanie protokołów PTZ kamer firmy GE Security...82 Konfigurowanie ustawień PTZ...83

4 ii 11. Ustawienia użytkownika Przegląd użytkowników i numerów PIN...90 Konfigurowanie ustawień użytkownika System settings (Ustawienia systemowe) Przechwytywanie informacji tekstowych...96 Konfigurowanie ustawień systemu Rozwiązywanie problemów i wsparcie techniczne Rozwiązywanie problemów z systemem Kontakt z działem pomocy technicznej Dodatek 1: Parametry techniczne Mapa menu rejestratora DVSR xu

5 Instrukcja obsługi rejestratora DVSRxU 1 1. Przegląd produktu Opis produktu Druga generacja rejestratorów DVSR korzysta z najnowszego standardu kompresji wideo H.264. Standard ten umożliwia wyświetlanie 25 klatek na sekundę dla każdego kanału z rozdzielczością CIF. Ta technologia kompresji zapewnia uzyskanie obrazów o niewielkich rozmiarach, ale doskonałej jakości. Rejestrator DVSR xu umożliwia nagrywanie analogowego sygnału wideo na 4, 8 lub 16 kanałach z maksymalną rozdzielczością 4CIF (704 x 576). Funkcja dual streaming umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie różnych ustawień strumieni wykorzystywanych do nagrywania i do przesyłania wideo. Rejestrator DVSR xu obsługuje zmienną szybkość transmisji i zmienną częstotliwości odświeżania. Rejestrator DVSR xu udostępnia funkcję Triplex umożliwiającą jednoczesne przesyłanie strumienia wideo, wyświetlanie podglądu obrazu wideo na żywo i nagrywanie. Rejestrator cyfrowy DVSRxU jest urządzeniem dedykowanym do realizowania funkcji nadzoru wideo i jako takie jest przystosowane do pracy ciągłej. Zawiera on wysokiej klasy mikrokontroler oraz dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Urządzenie pracuje w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania takie jak wydajne standardy i protokoły kompresji wideo, zaawansowana obsługa sieci TCP/IP czy cyfrowy znak wodny. Oprogramowanie wewnętrzne rejestratora jest zapisane w pamięci flash dzięki czemu zyskało na stabilności i niezawodności pracy jednoczesnej łatwości uaktualnienia. Rejestrator serii DVSR xu łączy możliwości cyfrowego rejestratora wideo (DVR) i cyfrowego serwera obrazu (DVS). Może być stosowane samodzielnie lub jako część rozbudowanych sieci nadzoru, używanych na szeroką skalę w bankowości, telekomunikacji, przemyśle i transporcie. Zawartość opakowania rejestratora DVSR xu i akcesoria Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie są uszkodzone lub niekompletne. W opakowaniu znajduje się lista zawartości. W przypadku braku lub uszkodzenia części pakietu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

6 2 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu Rysunek 1: Skład pakietu sprzedawanego w opakowaniu z produktem. Kabel zasilania AC Instrukcja instalacji Pilot na podczerwień Baterie AAA Mysz USB Przedłużacz USB Kabel RS-232 Dysk CD z dokumentacją i narzędziami Warunki instalacji Wentylacja: Nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnić się, że miejsce planowanej instalacji jest dobrze wentylowane. Urządzenie należy regularnie czyścić miękką szczotką. Temperatura:Wybierając miejsce instalacji rejestratora DVSR xu, wziąć pod uwagę temperaturę operacyjną urządzenia (-10 do 40 C) i wymagania techniczne wilgotności przy braku kondensacji (90% do 80%). Przekroczenie zalecanego zakresu temperatur może spowodować uszkodzenie rejestratora DVSR xu. Nie instalować rejestratora DVSR xu na powierzchni innego gorącego urządzenia. Zostawić przestrzeń pomiędzy rejestratorami DVSR xu montowanymi na stelażu. Wilgotność: Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. Wilgoć może uszkodzić wewnętrzne podzespoły. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, należy chronić urządzenie przed działaniem deszczu i wilgoci. Podstawa montażowa: Na rejestratorze DVSR xu można umieszczać inne urządzenia o ile ich waga nie przekracza 16 kilogramów. OSTRZEŻENIE: Przed zainstalowaniem rejestratora DVSR sprawdzić, czy kabel zasilający jest odłączony.

7 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 3 2. Instalacja rejestratora DVSR xu W tej sekcji został opisany sposób podłączania rejestratora DVSR xu. Podłączanie urządzeń Rysunek 2 przedstawia złącza na panelu tylnym wraz z opisem. W różnych modelach rejestratora występują różne połączenia. Rysunek 2: złącza na panelu tylnym rejestratora DVSR16 xu Wymagane połączenia A. Podłącz maksymalnie 16 kamer do standardowych wejść wideo BNC. Uwaga: Jeżeli kamera nie będzie podłączona prawidłowo do rejestratora DVSR xu, na monitorze zostanie wyświetlony komunikat Utrata wideo. Sprawdź połączenie i podłącz kamerę ponownie w razie potrzeby. B. Podłącz monitor A (główny) do wyjścia VIDEO OUT. W razie konieczności podłącz wyjście audio () do złącza AUDIO OUT. Można użyć wyjścia analogowego lub VGA. Do obu wyjść przesyłany jest ten sam obraz wideo. Połączenia opcjonalne C. Podłącz monitor B (Mon B) do rejestratora DVSR xu. Podłącz złącze wideo monitora do złącza VIDEO OUT. Podłącz złącze audio monitora (jeśli jest używane) do złącza AUDIO OUT (). D. Podłącz maksymalnie 16 źródeł sygnału audio do standardowych wejść audio BNC (315 mv). E. Do wykorzystania w przyszłości. F. Podłącz monitor VGA (maks przy 60 Hz). G. Podłącz bankomat lub inne urządzenie poprzez ProBridge, używając dostarczonego kabla RS-232. H. Podłącz urządzenia sieciowe. I. Podłącz mysz USB (dostarczona z urządzeniem). J. Podłącz dysk E-SATA w celu archiwizacji i rozbudowy pamięci masowej.

8 4 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu K. Włącz terminację linii, używając przełącznika S. Wartością domyślną jest WYŁ. L. Podłącz kabel danych i wejścia/wyjścia (I/O) alarmu zewnętrznego. Więcej informacji na rysunku 3 na stronie 4. M. Podłącz rejestrator DVSR xu do uziemienia. Podłączanie zasilania N. Podłącz przewód zasilający do rejestratora DVSR xu. Przed włączeniem rejestratora DVSR xu upewnij się, że wszystkie urządzenia są podłączone i włączone. Podłączanie wejść i wyjść alarmowych Rysunek 3: Podłączanie kabla danych i we/wy alarmu zewnętrznego : Nieużywany bit RS-485 T+ T-: Podłącz kabel danych kamery PTZ Złącze wyjść alarmowych: 1-G do 4-G: 4 złącza przekaźników Złącze wejść alarmowych: G: Wspólne uziemienie 1 do 16: Wejścia alarmowe, obsługa NO/NC Podłączanie rejestratora DVSR xu do komputera PC Podłącz urządzenie do komputera PC, używając kabla RS-232. Rysunek 4 zawiera opis styków używanych przy podłączaniu portu szeregowego rejestratora DVSR do urządzenia za pomocą złącza DB9 dostępnego na przykład w komputerach PC. Rysunek 4 : Styki połączeniowe kabla RS-232 Rejestrator DVSR xu Komputer PC Konfiguracja styków

9 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 5 Włączanie rejestratora DVSR xu Nowy rejestrator DVSR xu przy pierwszym uruchomieniu pracuje zgodnie z ustawieniami fabrycznymi. Aby rozpocząć użytkowanie rejestratora, wystarczy podłączyć kamery i monitory. Po uruchomieniu rejestratora DVSR xu rozpocznie się nagrywanie. Uwaga: Domyślny standard wideo to PAL. Informacje na temat zmiany standardu zawiera sekcja Aby wzbrać standard wideo na stronie 39. Rejestrator DVSR xu wyposażone jest w zasilacz uniwersalny automatycznie wykrywający napięcie 100/240 V, 60/50 Hz. Przed uruchomienie rejestratora włącz podłączone urządzenia. Po włączeniu rejestratora DVSR xu zostaną automatycznie wyświetlone podłączone kamery. Rejestrator DVSR xu wyświetli liczbę zainstalowanych dysków twardych, a następnie podgląd na żywo z podłączonych kamer. Nagrywanie rozpocznie się automatycznie. Aby szybko uruchomić urządzenie 1. Podłącz wszystkie wymagane urządzenia na panelu tylnym rejestratora DVSR xu. Patrz Rysunek 2 na stronie Włącz rejestrator. Rejestrator automatycznie przeprowadzi test diagnostyczny urządzeń. Następnie na ekranie zostaną wyświetlone obrazy wideo. 3. Aby zmienić ustawienia domyślne, naciśnij przycisk Menu na panelu przednim, aby wyświetlić menu główne. Zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania. 4. Wprowadź domyślny identyfikator i PIN administratora. Zostanie wyświetlony ekran główny. Identyfikator użytkownika = Administrator PIN = Zmień parametry rejestratora DVSR xu w podmenu według potrzeb. 6. Po ukończeniu konfiguracji naciśnij klawisz Esc, aby powrócić z trybu menu do trybu transmisji na żywo.

10

11 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 7 3. Sterowanie rejestratorem DVSR xu Istnieją cztery sposoby obsługi opcji menu rejestratora DVSR xu: obsługa za pomocą panelu przedniego, obsługa za pomocą pilota, obsługa za pomocą myszy, obsługa za pomocą przeglądarki internetowej. Opcje te zostały opisane w poniższych sekcjach.

12 8 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu Używanie panelu przedniego Przyciski na panelu przednim umożliwiają sterowanie wszystkimi funkcjami. Diody LED świecą lub migają, wskazując różne stany. Patrz Rysunek 5. Rysunek 5: Opis panelu przedniego rejestratora DVSR xu Przyciski A. Funkcja Opis MENU Przycisk menu głównego. Otwarcie menu programowania. ESC Przycisk ESC. Anulowanie bieżącej operacji i powrót do poprzedniego menu. PLAY REC EDIT PTZ A PREV INFO Przycisk odtwarzania. Otwarcie menu Szukaj, które umożliwia wyszukanie zapisanych plików wideo. Przycisk nagrywania. Otwarcie menu nagrywania ręcznego. Umożliwia uprawnionym użytkownikom rozpoczęcie, zaznaczanie, odznaczanie lub zatrzymywanie nagrywania ręcznego w każdym kanale wideo. Przycisk edytowania. Przycisk wielofunkcyjny. Jego funkcja zależy od aktualnego trybu pracy urządzenia. Przycisk PTZ. Włączenie sterowania PTZ wybranej kamery, jeżeli funkcja PTZ jest obsługiwana. Przycisk sposobu obsługi. W oknie alfanumerycznym przełącza pomiędzy różnymi zestawami znaków. W trybie transmisji na żywo włącza lub wyłącza pasek narzędzi. Tryb podglądu - Przewijanie przy odtwarzaniu z podziałem. Kamery nieaktywne nie przesyłają sygnału wideo. - Przełączanie z przewijania przy odtwarzaniu z podziałem. Kamery nieaktywne nie przesyłają sygnału wideo. - Przełączanie z dowolnego menu do wyświetlania obrazu na żywo. Przycisk informacji systemowych. Do wykorzystania w przyszłości. VOIP Przycisk VOIP. Przełączanie między monitorami A i B. B. Sterowanie kierunkiem - Przyciski strzałek umożliwiają przesuwanie kursora w menu programowania w celu wyboru i zmiany ustawień. - Jeżeli opcja PTZ jest aktywna, można sterować kamerą PTZ za pomocą strzałek. - Sterowanie odtwarzaniem obrazu. C. POWER Wyłącznik zasilania. Aby wyłączyć rejestrator DVSR xu, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 5 sekund. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie numeru PIN. D. Przyciski Zaznaczenie kanałów wideo. alfanumeryczne Wybór wyświetlania pełnoekranowego dla zaznaczonego kanału.

13 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 9 Przyciski Opis Wpisywanie tekstu i numerów w podmenu programowania. Dioda Opis E. Kanały Kolor zielony oznacza nagrywanie. Kolor czerwony oznacza wyświetlanie zdalne. Kolor pomarańczowy oznacza jednoczesne nagrywanie i wyświetlanie zdalne. F. Stan Status: Kolor zielony oznacza, że urządzenie jest połączone z pilotem na podczerwień. HDD: Kolor czerwony oznacza, że rejestrator DVSR xu korzysta z dysku twardego. TX/RX: Miganie na zielono oznacza przesyłanie danych. Modem: Kolor zielony oznacza, że urządzenie jest aktualnie połączone z siecią. Alarm: Świecenie światłem ciągłym na czerwono oznacza alarm. Poł: Kolor zielony oznacza, że urządzenie jest połączone z siecią. G. Odbiornik Jest to odbiornik pilota na podczerwień. pilota na podczerwień C. Power Świecenie światłem ciągłym na zielono oznacza, że rejestrator DVSR xu jest włączony. Kolor czerwony oznacza wyłączenie ręczne. Jeżeli lampka nie świeci, oznacza to brak zasilania. Aby wyciszyć dźwięki przycisków, należy wykonać następujące czynności: W dowolnym momencie nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej pięć sekund przycisk MENU. W zależności od aktualnego stanu dźwięki przycisków zostaną uaktywnione lub wyłączone. Aby powrócić do wyświetlania bieżącego, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk ESC.

14 10 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu Za pomocą pilota na podczerwień Obsługa za pomocą pilota na podczerwień jest podobna do obsługi z panelu przedniego. Rysunek 6: Opis pilota na podczerwień Pozicj a Nazwa Opis A. POWER Włącza/wyłącza rejestrator DVSRxU. B. DVSR# C. Przyciski alfanumeryczne D. EDIT (EDYCJA) E. A F. INFO G. ESC (Wyjdź) H. PTZ I. MENU J. K. OK Lens control (Sterowanie obiektywem) Włącza/wyłącza zdalne sterowanie w podczerwieni. Takie same funkcje, jak przyciski alfanumeryczne na przednim panelu. Takie same funkcje, jak przycisk EDIT na przednim panelu. Takie same funkcje, jak przycisk A na przednim panelu. Takie same funkcje, jak przycisk INFO na przednim panelu. Takie same funkcje, jak przycisk ESC na przednim panelu. Takie same funkcje, jak przycisk PTZ na przednim panelu. Takie same funkcje, jak przycisk MENU na przednim panelu. Takie same funkcje, jak przyciski,,, i przycisk Enter na panelu przednim. Funkcje IRIS, FOCUS ZOOM przeznaczone do sterowania obiektywem. L. REC Takie same funkcje, jak przycisk REC na przednim panelu. M. PLAY Takie same funkcje, jak przycisk PLAY na przednim panelu. N. VOIP/MON Takie same funkcje, jak przycisk VOIP na przednim panelu. O. PREV Takie same funkcje, jak przycisk PREV na przednim panelu P. SHOT Takie same funkcje, jak przycisk REC-SHOT na przednim panelu. Q. AUTO Takie same funkcje, jak przycisk PLAY-AUTO na przednim panelu. R. Zarezerwowany Aby włożyć baterie do pilota na podczerwień, należy wykonać następujące czynności: 1. Zdjąć pokrywę baterii z pilota. 2. Włożyć baterie. Przy wkładaniu baterii ustawić odpowiednio bieguny (+ i -). 3. Założyć pokrywę baterii.

15 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 11 Aby połączyć pilota zdalnego sterowania z rejestratorem DVSR xu, należy wykonać następujące czynności: 1. Nacisnąć przycisk DVSR# na pilocie. 2. Wprowadzić identyfikator urządzenia. Domyślny identyfikator rejestratora DVSR xu to 1. Uwaga: Sposób zmiany ID urządzenia znajduje się na stronie Nacisnąć przycisk OK. Na przednim panelu rejestratora DVSR xu zaświeci się dioda LED Status. Aby wyłączyć pilot na podczerwień, należy wykonać następujące czynności: 1. Kiedy dioda LED STATUS na przednim panelu rejestratora DVSR świeci się, nacisnąć przycisk DVSR#. Dioda stanu STATUS LED zgaśnie. Obsługa rejestratora DVSR pilotem na podczerwień będzie niemożliwa. Aby wyłączyć rejestrator DVSR pilotem na podczerwień, należy wykonać następujące czynności: 1. Kiedy dioda stanu STATUS LED na przednim panelu rejestratora DVSR świeci się, nacisnąć przycisk POWER i przytrzymać przez kilka sekund. Rejestrator DVSR wyłączy się. Jeżeli pilot na podczerwień nie działa prawidłowo, należy wykonać następujące czynności: Sprawdzić, czy bieguny baterii są ustawione prawidłowo. Sprawdzić, czy baterie nie są rozładowane. Sprawdzić, czy czujnik pilota na podczerwień nie jest zakryty. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktować się z lokalnym punktem dostawcą. Za pomocą myszy Należy korzystać z myszy USB dostarczonej z rejestratorem DVSR xu. Umożliwia ona wykonywanie tych samych czynności, jak za pomocą przycisków na przednim panelu i pilota zdalnego sterowania. Mysz należy połączyć z rejestratorem DVSR, podłączając złącze USB myszy do portu USB z tyłu rejestratora DVSR xu. Mysz jest natychmiast gotowa do użytku. Aby używać myszy w trybie podglądu na żywo, należy wykonać następujące czynności: 1. Przełączanie do następnej lub poprzedniej kamery: W widoku pełnoekranowym użyć pokrętła myszy w celu przełączenia do następnej lub poprzedniej kamery. Przełączanie pomiędzy widokiem pełnoekranowym a widokiem dzielonym na części: W widoku podzielonym na części kliknąć dwukrotnie kamerę lewym przyciskiem myszy, aby otworzyć ją w widoku pełnoekranowym. Kliknąć dwukrotnie ponownie, aby powrócić do widoku podzielonego na części. Aby uzyskać dostęp do menu sterowania za pomocą myszy, należy wykonać następujące czynności: 1. W podglądzie na żywo kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu sterowania. Dostępnych jest osiem opcji menu, które zawiera Tabela 1.

16 12 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu Tabela 1: Menu sterowania za pomocą myszy Opcja menu Menu Kamera Wyświetlanie z podziałem Opis Przejście do menu głównego. Wybór określonej kamery. Wybór widoku podzielonego na części. Przedstawiony widok podzielony na części zależy od liczy kamer podłączonych do rejestratora DVSR. Sterowanie PTZ Sterowanie kamerą PTZ. Opis ikon sterowania PTZ zawiera Tabela 4 na stronie 30. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy umożliwia skorzystanie z następujących opcji: Kanał: Wybór sterowania określoną kamerą. Preset: Wybór numeru presetu. Wyj.: Powrót do podglądu na żywo. Powtórka Wyświetlenie powtórki ostatnich pięciu minut nagrania ze wszystkich kamer w widoku pełnoekranowym lub widoku podzielonym na części. Więcej informacji w sekcji Aby odtworzyć nagrany plik na stronie 18. Podczas odtwarzania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby przejść do menu Odtwarzanie. Szukaj Przejście do menu Odtwarzanie. Patrz rysunek 12 na stronie20. Wyszukiwanie nagrań spełniających określone kryteria, na przykład określona kamera, typ zdarzenia, godzina i tekst. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby powrócić do podglądu na żywo. Ręczne nagrywanie Zostanie wyświetlony ekran menu Ręczne nagryw. Patrz rysunek 11 na stronie 19. Pasek stanu Włączenie/wyłączenie wyświetlania paska stanu na ekranie. Przełącz monitor Przełączanie między monitorami A i B. Za pomocą przeglądarki internetowej Przeglądarka rejestratora DVSR xu umożliwia wyświetlanie, nagrywanie i odtwarzanie obrazu wideo, a także zarządzanie wszystkimi ustawieniami systemu z lokalizacji dostępnej przez Internet. Udostępnia ona elementy sterujące ułatwiające szybkie uzyskanie dostępu do wymaganych funkcji. Patrz Rysunek 7 na stronie 12 nad układem.

17 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 13 Rysunek 7: Układ przeglądarki rejestratora DVSR xu (pokazany podgląd na żywo) A. Przeglądarka:Wyświetlanie obrazu na żywo i nagrań wideo. B. Pasek nawigacyjny: Dostęp do wideo na żywo i odtwarzania nagrań. Przeglądanie rejestru wewnętrznego rejestratora DVSR xu oraz przeprowadzanie kompleksowej konserwacji zdalnej. C. Nawigator: Dostęp do wszystkich kamer rejestratora DVSR xu. D. Kontroler przeglądarki: Wyświetlanie lub edycja właściwości obiektów aktualnie wybranych w nawigatorze. E. Kontroler kamery: Sterowanie kamerami PTZ lub edycja właściwości aktualnie wybranej kamery. Aby uzyskać dostęp do przeglądarki rejestratora DVSR xu, należy wykonać następujące czynności: Otworzyć program Internet Explorer i wpisać adres IP przypisany do rejestratora DVSR xu. Na ekranie Zaloguj wprowadzić identyfikator użytkownika i PIN. Identyfikator użytkownika = Administrator PIN = 3477

18

19 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu Podstawowe czynności W tym rozdziale został opisany sposób korzystania z rejestratora DVSR xu. Wyjaśnia on następujące zagadnienia: Logowanie z wykorzystaniem numerów PIN Tryb transmisji na żywo Tryb pełnoekranowy i odtwarzanie z podziałem Ręczne nagrywanie Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań wideo Archiwizacja zapisanych plików Sterowanie kamerą PTZ Przegląd struktury menu Wyłączanie rejestratora DVRS xu Logowanie z wykorzystaniem numerów PIN Numery PIN umożliwiają określenie uprawnień dostępu do rejestratora DVSR xu. Tylko autoryzowani użytkownicy mogą zmieniać ustawienia menu wykonywać określone zadania. Informacje na temat zarządzania użytkownikami zawiera sekcja na stronie 89. Uwaga: Po wprowadzeniu nieprawidłowej nazwy użytkownika lub numeru PIN zostanie odtworzone ostrzeżenie dźwiękowe. Po trzech nieudanych próbach urządzenie powróci do trybu transmisji na żywo. Opis trybu transmisji na żywo W trybie transmisji na żywo wyświetlany jest przesyłany na żywo obraz wideo z kamery. Tryb transmisji na żywo to standardowy tryb pracy urządzenia. Z trybu transmisji na żywo można przełączyć się do trybu odtwarzania lub menu systemu. Sposób wyświetlania obrazu wideo na monitorach zależy od sposobu konfiguracji systemu. W trybie transmisji na żywo rejestrator DVSR xu wyświetla na dole ekranu stan każdego kanału wideo. Patrz Rysunek 8. Liczba wyświetlanych kanałów (4, 6 lub 16) zależy od modelu rejestratora DVSR xu.

20 16 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu Rysunek 8: Przykład trybu transmisji na żywo z wyświetlonym stanem nagrywania (dla 16 kamer) Jeżeli litera ma kolor szary, monitor jest nieaktywny Uwaga: Rejestrator DVSR xu nie udostępnia trybu automatycznego wykrywania kamery. Urządzenie nagrywa dane z kanału, nawet, jeżeli nie jest do niego podłączona kamera. Po wybraniu tego kanału w trybie transmisji na żywo wyświetlany jest czarny obraz z komunikatem Utrata wideo. Kolor numeru kamery wyświetlany na pasku stanu oznacza stan kanału. Ułatwia to sprawdzenie aktualnego stanu każdego kanału w trybie transmisji na żywo. Opis kolorów stanu zawiera Tabela 2. Tabela 2 Opis kolorów stanu Ikona Kolor ikony Opis stanu 1 Niebieski Brak sygnału wideo 1 Żółty Sabotaż kamery 1 Szary Nagrywanie wyłączone 1 Zielony Nagrywanie w czasie rzeczywistym 1 Pomarańczowy Motion detection (Detekcja ruchu) 1 Czerwony Alarm zewnętrzny Pasek stanu można ustawić tak, aby był wyświetlany domyślnie. Więcej informacji w sekcji Aby skonfigurować pasek stanu na stronie 39.

21 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 17 Aby uaktywnić lub dezaktywować pasek stanu na ekranie, należy wykonać następujące czynności: Panel przedni/pilot Mysz Rysunek 9: Aktywacja lub dezaktywacja paska stanu Nacisnąć przycisk A na panelu przednim, aby aktywować lub dezaktywować pasek stanu. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu polecenie Pasek stanu. Wybieranie podglądu na żywo Możliwe jest określenie, na których monitorach ma być wyświetlany obraz w podglądzie na żywo, a także wyświetlić na monitorze obraz pełnoekranowy lub podzielony na części. Aby wybrać monitor A lub B, należy wykonać następujące czynności: Panel przedni/pilot Nacisnąć przycisk VOIP, aby wybrać monitor A lub B. Mysz Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z wyświetlonego menu polecenie Przełącz monitor. Aby wyświetlać w trybie podglądu pełnoekranowego, należy wykonać następujące czynności: Panel przedni/pilot Mysz Rejestrator DVSR xu z 4 lub 8 kamerami: Rejestrator DVSR xu z 16 kamerami: Nacisnąć przycisk numeru zgodny z numerem wybranej kamery. Na przykład, nacisnąć przycisk 2, aby wyświetlić podgląd z kamery numer 2. Nacisnąć dwa przyciski numeru zgodne z numerem wybranej kamery. Na przykład: aby włączyć podgląd pełnoekranowy kamery numer 2, nacisnąć przyciski 0 i 2 ; aby włączyć podgląd pełnoekranowy kamery numer 12, nacisnąć przyciski 1 i 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z wyświetlonego menu polecenie Kamera. Wybrać odpowiednia kamerę.

22 18 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu Aby włączyć wyświetlanie z podziałem, należy wykonać następujące czynności: Panel przedni/pilot Mysz Rysunek 10: Zmiana liczby ekranów w widoku Nacisnąć przycisk PREV, aby włączyć wyświetlanie na żywo z podziałem. Jeżeli na wyświetlaniu z podziałem nie są ujęte wszystkie wybrane kamery, naciskać przycisk PREV, aby zwiększyć liczbę wyświetlanych ekranów. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu polecenie Wyświetlanie z podziałem. Wybrać odpowiedni układ wyświetlania. Aby ręcznie przełączać się między podglądami na żywo, należy wykonać następujące czynności: Panel przedni/pilot Mysz Rysunek 11: Ręczne przełączanie między podglądami na żywo Nacisnąć przycisk EDIT, aby ręcznie przełączać się między podglądami na żywo. W menu Ekran można ustawić automatyczny tryb wyświetlania z podziałem. Więcej informacji w sekcji Aby zmienić układ podglądu na żywo na stronie 40. Użyć pokrętła myszy, aby przejść do kolejnego lub poprzedniego podglądu na żywo. Ręczne nagrywanie Podczas nagrywania z danego kanały jego dioda LED na panelu przednim świeci na zielono. Zielona dioda LED jest przedstawiona także w menu nagrywania ręcznego. Nagrywanie z kanału można uruchomić lub zatrzymać, naciskając przycisk REC i przechodząc do menu Ręczne nagryw. Rysunek 12: Znaczenie opcji w menu Ręczne nagryw. Jeżeli numer kamery ma kolor: Zielony trwa nagrywanie transmisji z kanału. Czerwony oznacza wyświetlanie zdalne. Pomarańczowy oznacza jednoczesne nagrywanie i wyświetlanie zdalne. Szary brak nagrywania transmisji z kanału. Opcje rozpoczęcia/zatrzymania: oznacza, że nagrywanie jest włączone.

23 Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu 19 Aby ręcznie rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie, należy wykonać następujące czynności: 1. Nacisnąć przycisk REC na przednim panelu rejestratora DVSR lub na pilocie na podczerwień lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Ręczne nagryw. W razie potrzeby wprowadzić nazwę użytkownika i numer PIN. Uwaga: Zmiana stanu nagrywania ręcznego wymaga uprawnień do nagrywania. Więcej informacji w sekcji Aby dodać lub zmodyfikować uprawnienia użytkownika na stronie 92. Zostanie wyświetlony ekran nagrywania ręcznego z listą wszystkich kanałów. Wiersz stanu kamery, z którego kanału jest aktualnie nagrywana transmisja. Patrz Rysunek 13. Rysunek 13: Menu nagrywania ręcznego z 16 kanałami (nagrywanie transmisji z kanału 13) 2. W wierszu Start/Stop nacisnąć przycisk Enter lub kliknąć lewym przyciskiem myszy, aby uaktywnić () kanał, z którego nie jest nagrywana transmisja. Aby wyłączyć nagrywanie, nacisnąć klawisz lub kliknąć ponownie. Dioda LED stanu na przednim panelu i numer kamery na pasku stanu zmienią kolor na zielony. Obok przycisku Start/Stop na ekranie Ręczne nagryw. pojawi się symbol. W tym momencie rozpocznie się nagrywanie transmisji z wybranego kanału. 3. Wybrać następny kanał, z którego ma zostać rozpoczęte lub zatrzymane nagrywanie transmisji z kanału. 4. Aby rozpocząć nagrywanie transmisji ze wszystkich kanałów, wybrać opcję Start wsz. Wszystkie diody LED stanu kanałów na przednim panelu i numery kamer na pasku stanu zmienią kolor na zielony. Wybrać opcję Stop wsz., aby wyłączyć wszystkie kanały. 5. Aby zapisać zmiany i powrócić do trybu transmisji na żywo, nacisnąć klawisz ESC lub kliknąć prawym przyciskiem myszy.

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania GE Security TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Pierwsza konfiguracja rejestratora TVR 40 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 10 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Podgląd na żywo Na ekranie przeglądarki wraz z widokiem podglądu na żywo są wyświetlane takie dane, jak data, godzina i nazwa kamery oraz informacja, czy aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Podłącz do głośników w celu odtwarzania dźwięku. 3. Wejście liniowe

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Podłączanie urządzeń 1 Włączanie rejestratora TVR 20 1 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 Instrukcja operatora rejestratora cyfrowego serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 www.internec.pl 1 Obsługa rejestratora Informacje podstawowe Urządzenie zostało wyposażone w graficzne menu użytkownika. Menu

Bardziej szczegółowo

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070143-PL REV 2.0 ISS 04NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi. Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 22 (S/P) Rysunek 1: złącza na panelu tylnym Przykład: TVN 22S 1. Podłącz jedno wejście audio do złączy RCA. 2. Podłącz do telewizora HD. Połączenie

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi Archive Player Divar Series pl Instrukcja obsługi Archive Player Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Obsługa 5 2.1 Uruchamianie programu 5 2.2 Opis okna głównego 6 2.3 Przycisk Otwórz 6 2.4 Widoki

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P)

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P) Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P) Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do jednego z monitorów telewizji przemysłowej (złącza typu BNC): 2. Podłącz jedno wejście audio

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070297-PL REV A ISS 09NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KLAWIATURY STERUJĄCEJ typu TM-102-K, 103-K

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KLAWIATURY STERUJĄCEJ typu TM-102-K, 103-K INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KLAWIATURY STERUJĄCEJ typu TM-102-K, 103-K Dziękujemy za zakup klawiatury sterującej. PoniŜsza instrukcja uŝytkownika ma zastosowanie do urządzeń typu TM-102-K, 103-K Proszę o uwaŝne

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 60 1 Podłączanie urządzeń 2 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

KONTROLER SYSTEMU. Skrócona instrukcja obsługi. Polish SPC-6000

KONTROLER SYSTEMU. Skrócona instrukcja obsługi. Polish SPC-6000 KONTROLER SYSTEMU Skrócona instrukcja obsługi SPC6000 Polish Co znajduje się w opakowaniu Otwórz opakowanie i rozłóż produkt na podłodze lub płaskiej powierzchni. Sprawdź, czy do produktu dołączono następujące

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR KEYB v14 Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR-KEYB jest prostym urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnej klawiatury komputerowej (PS-2) do cyfrowych rejestratorów wideo Konstrukcja oparta

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo