Wydajność energetyczna, zapomniane źródła paliw, znaczenie ISO 50001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydajność energetyczna, zapomniane źródła paliw, znaczenie ISO 50001"

Transkrypt

1 NR 18/2012 Wywiad z Edwinem Pinero niezależnym przedstawicielem ISO Wydajność energetyczna, zapomniane źródła paliw, znaczenie ISO Witamy! Zaczynamy serię wywiadów LRQA Business Assurance. ISO to nowy Standard: Ogólnoświatowy System Zarządzania Energią. Edwin Pinero, były doradca George`a W.Busha i niezależny przedstawiciel komisji ISO, rozmawiał z Business Assurance o znaczeniu ISO dla obu krajów oraz organizacji, zarówno dużych jak i małych, oraz o korzyściach płynących z certyfikatu zarządzania jakością wydanego przez niezależną jednostkę. Co to jest System Zarządzania Energią? Ed Pinero: Jeśli jest wam znany tradycyjny model zarządzania systemem ISO, to System Zarządzania Energią (EnMS) jest tym samym, z czym mieliśmy do czynienia w ISO 9001 i W tym przypadku opiera się na sprawdzeniu struktury zarządzania, w tym przypadku chodzi o sposób traktowania współczynników energetycznych i użycia energii. Tak więc fundamentalna różnica pomiędzy systemem zarządzania energią a bardziej znanym systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania ochroną środowiska jest taka, że w tym przypadku mówimy o atrybutach energii. Ale podstawy zarządzania i model są dokładnie takie same. Jakie są główne korzyści dla światowych organizacji z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią ISO 50001? Ed Pinero: Możliwe, że organizacja zna inne modele i korzystała już z systemu zarządzania jakością lub ochroną środowiska, nie mogła jednak go przyjąć jako systemu zarządzania energią. System EnMS pozwala przewidywać i kontrolować kwestie energetyczne. W ciągu lat było wiele sporów wokół ISO 14001, wiele osób twierdziło, iż istnieją synergie w systemie typu ISO i zasadniczo jest to prawda. Z wyjątkiem tego, że w ciągu 15 lat,

2 LRQA NEWS od kiedy ISO jest na rynku, pojawiło się rzeczywiste zapotrzebowanie na specjalistyczny system EnMS wśród kierowników do spraw energii oraz organizacji energetycznych. Jest już wystarczająca różnica pomiędzy kwestią energii a kwestią ochrony środowiska, także włączenie zarządzania energią do modelu nie było doskonałe. Jedna z dodatkowych korzyści z systemu zarządzania energią jest taka, że teraz daje kierownikom organizacji ds. energii dodatkowe narzędzie skupione wyłącznie na energii. Dzięki kompatybilności tych dwóch mogą być one bardzo, bardzo łatwo połączone. Główną korzyścią jest to, że system EnMS i systemy zarządzania ochroną środowiska są tak blisko związane i fakt, że oba systemy zajmują się środowiskiem i zasobami naturalnymi. ISO 5001 głównie pozwala organizacjom skupić się na energii oraz jej wpływowi na środowisko naturalne. Pamiętaj, że nawet jeśli zarządzasz energią poprzez system ISO 14001, skupiasz się na powiązanym, rzeczywistym lub potencjalnym wpływie na środowisko naturalne. ISO pozwala nie tylko spojrzeć na energię ze względu na jej wpływ na środowisko, ale możesz określić istotność na podstawie innych czynników, solidności, niezależności energetycznej, aspektów bezpieczeństwa energetycznego; dzięki ISO możliwe jest wprowadzenie wszystkich innych ważnych kryteriów, niekoniecznie związanych z wpływem na środowisko naturalne. Czy możesz opowiedzieć o procesie ewolucji z EN16001 do ISO oraz o różnicach między tymi dwiema normami? Ed Pinero: Świetne pytanie, ponieważ było to jednym z ważniejszych tematów dyskusji jednego z pierwszych zebrań, które się odbyły we wrześniu EN16001 jest Systemem Zarządzania Energią w Unii Europejskiej. Jest ważne, aby zdać sobie sprawę z tego, iż jest on jednym z kilku regionalnych systemów zarządzania energią, które działały w tamtym okresie. Sądzę, że jest 12 lub 13 takich systemów i te normy obowiązywały na rynku w czasie, kiedy zaczęliśmy pracę. Na samym początku ISO 50001, kiedy przyglądaliśmy się istniejącej dokumentacji aby zdecydować jak zestawić te normy, stworzyliśmy dwa bardzo ważne dokumenty, które stały się fundamentem ISO Jednym z nich był EN 16001, a drugi to system zarządzania dla energii, który był normą systemu zarządzania energią obowiązującą w Stanach Zjednoczonych. Oba dokumenty były głównymi dokumentami, które omawialiśmy. Dodatkowo, Organizacja Narodów Zjednoczonych

3 NR 18/2012 do Spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) wykonała pewne prace, które stały się fundamentem do stworzenia ISO Są pewne różnice, na przykład EN mówi o aspektach energetycznych, dopasowują się one jednak do aspektów ochrony środowiska naturalnego, które widzimy w ISO W ISO nie używamy już terminu aspektów energetycznych, mówimy o użyciu i zużyciu energii. Dla tych, którzy znają EN i próbują sprawdzić jak pasuje do ISO 50001, mówimy oczywiście o tym jak użycie energii ma się do aspektów energetycznych. Wyobrażam sobie, ale to tylko spostrzeżenie i nie mam żadnych ku temu podstaw, ale sądzę, że z czasem ISO zastąpi wiele regionalnych i państwowych norm, w taki sam sposób, w jaki stało się to z ISO i analogicznymi jego regionalnymi i państwowymi normami. Jako uzasadnienie muszę powiedzieć, że kiedy skończyliśmy pracę nad ISO wcale nie było tak wiele różnic pomiędzy tymi dwoma dokumentami. Głównie były to różnice terminologiczne. Myślę, że ideowo te dwa dokumenty były bardzo, bardzo podobne. Ostatnio powiedział Pan, że ISO potencjalnie może mieć aż do 60% wpływu na światowe zapotrzebowanie energetyczne. Czy może Pan powiedzieć co Pan miał na myśli? Ed Pinero: Jest to bardzo, bardzo interesujące, ponieważ tak naprawdę cytowałem inny dokument. W 2007 UNIDO przeprowadziło badanie, które mówiło o zużyciu energii i potrzebie zarządzania energią na światową skalę. Liczba 60% pochodzi stąd, że 60% światowego zużycia energii pochodzi z sektora przemysłowego, a ponieważ norma miała pierwotnie na celu zajęcie się sprawą zużycia energii i zarządzania energią w sektorze przemysłowym, to stąd pochodzi ta wypowiedź. Innymi słowy, jeśli rynek docelowy, miałby zaadaptować zasady zarządzania energią możliwy byłby 60-procentowy wpływ na użytkowników energii na całym świecie. Stąd pochodzi ta wypowiedź, było to nawiązanie do badania UNIDO. Teraz może dodam coś od siebie na ten temat. Krytycy mogliby się zgodzić z wyżej wymienionym zdaniem, lecz przecież nie każdy sektor w przemyśle zamierza przyjąć ISO 50001, więc pewnie będzie to mniej niż 60% i to oczywiście prawda. Ale współczynnikiem wyrównawczym jest to, że jeśli nawet pierwotnie, podczas tworzenia tej normy, sektor przemysłowy był rynkiem docelowym, szybko zdaliśmy sobie sprawę, że każda organizacja, która ma system zarządzania normami ISO może również wykorzystać tę normę. Czyli oprócz przemysłowych użytkowników energii, na świecie jest też wielu innych użytkowników: sektor handlowy oraz publiczny mogą również zyskać na korzystaniu z tej normy. Czyli jest nawet więcej użytkowników energii na świecie, którzy mogą czerpać korzyści z takiej normy. Opracował i wypuścił Pan na rynek ISO w ciągu zaledwie dwóch lat, jak to możliwe? Ed Pinero: Było kilka czynników, które do tego doprowadziły. Myślę, że jeden z nich to po prostu nauka wyniesiona z prac nad poprzednimi projektami. ISO 9001 zajęło pewną ilość czasu, ISO też, ale już mniej niż ISO 9001, a potem przyszedł czas na ISO, ponieważ wszystkie trzy normy są podobne i były pewne podobieństwa w pomysłach członków komisji, poprzednie doświadczenia również nauczyły nas pewnych rzeczy i nie popełniliśmy już tych samych błędów. Istnieje namacalny związek pomiędzy kosztami organizacji a zużyciem energii. Zostało to przedstawione jako sposób radzenia sobie ze zużyciem energii, co wzbudziło dużo większe zainteresowanie. I znów, nie umniejszam wartości ISO lecz kwestie związane ze środowiskiem dla wielu ludzi nie kojarzą się z bezpośrednią korzyścią, jeśli chodzi o koszty; wiele osób patrzy na to jak na czynność pozwalającą uchylić się od ryzyka. Powiedziałem to, lecz sądzę, że taka jest ogólna opinia, podczas gdy oszczędzanie energii i zarządzanie energią mają bardziej bezpośrednie i jednoznaczne korzyści. Jest jeszcze jeden czynnik, o którym chciałbym wspomnieć. Byłem częścią procesu ISO od 1994 roku. Byłem w wielu komisjach i pracowałem nad różnymi projektami. Ta grupa ludzi, ta grupa pracowitych osób, która stworzyła tę komisję była niezmiernie oddana pracy nad tym projektem, bardzo starała się doprowadzić go do końca wypracowując jednomyślność. Byliśmy w stanie poradzić sobie z poważnymi sprawami bardzo szybko i bardzo efektywnie; delegacje, które miały specyficzne interesy były skore do kompromisów, aby dojść do konsensusu. Posunę się więc do stwierdzenia, że chociaż energia i klimat są bardzo ważne i nie umniejszam tutaj normy, ale bym powiedział, że prawie na równi z tym jednym z głównych czynników było to, że byliśmy w stanie zrobić to w tak krótkim czasie. Udało się to dzięki poświęceniu i oddaniu delegatów, o czym świadczy również fakt, że zainteresowanie kwestią zarządzania energią było naprawdę ogólnoświatowe. Powszechnie się o tym mówi, że ISO50001 przyniesie efektywność energetyczną, zredukuje koszty organizacyjne, poprawi oddziaływanie na środowisko naturalne i potencjalnie zredukuje ryzyko organizacyjne. Czy może Pan coś powiedzieć na te tematy? Ed Pinero: Jedna z rzeczy, co, do których od początku wszyscy byliśmy zgodni to była część badania UNIDO, które doprowadziło do wypracowania faktycznego produktu, którym jest obszar, w któ-

4 LRQA NEWS rym ludzie i organizacje zarządzają swoim zużyciem energetycznym. Chociaż technologia i udoskonalenie mechaniki pomagają w energetyce, ulepszając jej wydajność oraz użycie energii, nadal istnieje potencjalnie dość duży obszar wymagający ulepszenia. Analogicznie, jeśli mamy taką sytuację w domu, jest jasne, że bardziej wydajne żarówki i bardziej wydajne urządzenia pomogą, ale jeśli nie będziesz dobrze zarządzał zużyciem energii, jeśli nie będziesz gasił światła kiedy go nie potrzebujesz itd., nadal będziesz marnował zasoby i pieniądze, które mógłbyś zaoszczędzić bez zastosowania jakiejkolwiek technologii. Inną rzeczą jest to, szczególnie w sektorze przemysłowym, że bardzo dużo czasu zajmuje wymiana i maszyn i sprzętu, także musiałbyś długo czekać zanim wprowadziłbyś potrzebne zmiany. A teraz cała magia polega na tym, że dzięki lepszemu zrozumieniu i z lepszym podejściem do zarządzania zużyciem energii, zmniejszy się jednostkowe zużycie energii. Nie ważne czy jest to jednostka produkcji czy jednostka czasu i to jest właśnie ten aspekt ulepszenia wydajności energetycznej. Poczuliśmy, że wydajność energetyczna jest zapomnianym źródłem energii; ludzie mówią o ropie i gazie, węglu oraz energii jądrowej a to właśnie wydajność energetyczna jest zapomnianym źródłem, ponieważ najbardziej wydajne i najlepsze użycie energii oznacza, że energia nie jest w ogóle zużywana. Dlatego właśnie wydajność energetyczna była kluczowym punktem i dlatego w normie chodzi o szukanie miejsc zużycia energii oraz zachęcanie organizacji do szukania sposobów na zmniejszenie jej zużycia mając na uwadze jeden cel, który z definicji jest ulepszeniem wydajności energii. Ponieważ energia kosztuje, jasne jest to, że poprzez poprawę zużycia energii, zmniejszą się koszty związane z jej eksploatacją, i to jest właśnie ten związek pomiędzy energią a kosztami. To proste: będę zużywał mniej prądu, a skoro płacę za prąd, będę płacił mniej za zużycie energii. Jeśli chodzi Czy chcę mieć po prostu system certyfikowany czy system certyfikowany przez jednostkę niezależną? o aspekt ochrony środowiska, to wiadomo, że zużycie energii wywołuje pewne skutki, pośrednie i bezpośrednie, w środowisku naturalnym. Poprzez skutki pośrednie mam na myśli sytuacje, w których kupujesz energię od sieci energetycznej, tym samym ktoś musi wytworzyć tę energię aby mogła ona dojść do sieci, a to wymaga zużycia naturalnych źródeł energetycznych, zasobów bio-odnawialnych. Skutkiem tego jest wielka szkoda dla środowiska, odprowadzenie wód oraz emisja gazów. Także każdy element energii, który musi być wytworzony zostawia swój ślad w środowisku naturalnym. I tak, znów wracamy do podstawowego zagadnienia wydajności energetycznej. Im mniejsze jest zużycie energii, tym mniejszy jest wpływ na środowisko. Są sytuacje, w których musi być użyta energia i jest to podstawowym wymogiem. Pamiętaj, że jesteśmy realistami, a pierwotnym rynkiem był sektor przemysłowy, który nie może działać bez energii. Naszym celem jest poprawnie wydajności zużycia energii tam, gdzie musi być ona zużyta, oraz szukanie jej alternatywnych źródeł. Żeby w przypadku potrzeby zużycia energii lub jej wytworzenia, nie wytwarzać jej z nieodnawialnych zasobów. Tak więc cały system ISO jest logiczny. Opiera się on na zużyciu energii, co jest podstawowym elementem normy; zużyciu energii i jego zmniejszeniu, a dodatkowym motywem jest koszt i wpływ na środowisko naturalne. Powiedziałbym jeszcze o jednej kwestii, nieujętej w pytaniu, a mianowicie o głównych czynnikach zarządzania energią. Ty też możesz poprawić zdolność do dostarczania wymaganej ilości energii przy zachowaniu określonych standardów, ponieważ im mniej energii zużyjesz do wykonania jakiejś czynności, tym mniej musisz polegać na kimś, kto ci tę energię dostarczy. Ponieważ wszystko to jest połączone wspólnym mianownikiem szukania alternatywnych źródeł energii, rozproszonych źródeł energii, polepszyłoby to twoje własne bezpieczeństwo energetyczne. Jakie korzyści dla organizacji, zarówno sektora prywatnego jak i publicznego, mogą płynąć z przyjęcia certyfikatu ISO 50001? Ed Pinero: Nie wiem czy jesteście świadomi, ale przez kilka lat byłem kontraktowanym niezależnym opiniodawcą dla LRQA dla ISO Co bym powie-

5 NR 18/2012 dział i co mówię użytkownikom tego typu normy to to, że muszą podjąć dwie decyzje. Jedna to wdrożenie normy, spowodowane chęcią uzyskania jakiejkolwiek korzyści płynącej z tego typu podejścia do zarządzania energią. Następną konieczna decyzja jest taka, że trzeba odpowiedzieć na pytanie: Czy chcę mieć po prostu system certyfikowany czy system certyfikowany przez jednostkę niezależną? Jest takie wymaganie konsumenckie lub wymaganie udziałowe, jest pragnienie posiadania niezależnej pomocy przy ocenie systemu. Wiesz, że ta norma, jak i inne normy zarządzania systemem, wymaga oceny wewnętrznej, więc system tak czy inaczej podlega kontroli. Ale pytanie polega na tym, czy potrzebujesz tego, czy może wolałbyś, aby zostało to wykonane przez zewnętrzną, całkowicie obiektywną jednostkę. Po trzecie, certyfikat zatwierdzony przez niezależne jednostki wprowadzi pewien obrót, utrzyma lub polepszy udział rynkowy. Tak więc nie sądzę, że to bardzo różni się od ISO czy ISO 9001, a kiedy już decyzja zostanie podjęta, trzeba zadać sobie te same pytania. Jestem zwolennikiem certyfikatów zarządzania jakością wydanych przez niezależne jednostki certyfikujące. Mam bardzo praktyczne podejście do certyfikacji i nie uważam, że warunkiem działania systemu jest to, że każdy system, który wprowadzamy musi posiadać certyfikat. Posiadanie certyfikatu może służyć również innym celom. Mając to na uwadze, stanowi to część tego jak widzę jak organizacje i udziałowcy mogą określić korzyści. Zostało to dowiedzione zarówno przy ISO 9001 jak i przy ISO 14001, tutaj musimy dodać też czynnik ogólnej świadomości dotyczącej kwestii energetycznych i klimatycznych. Pojawiło się więcej wniosków o ten system na program handlu węglem oraz np. wydajności energetycznej. Będąc świadomym tego wszystkiego, oczekuję dużo większego zainteresowania systemem ISO niż poprzednimi normami. Czy możesz nam przybliżyć korzyści płynące z certyfikatu ISO dla sektora publicznego i rządowego? Ed Pinero: Pracując w sektorze publicznym, wykonywałem zadania, które wymagały korzystania z systemów zarządzania aby polepszyć wyniki rządu, i taka w zasadzie była moja praca w Białym Domu. Uważam, że ISO jest bardzo istotne dla sektora publicznego, ponieważ np. w USA największym użytkownikiem energii jest właśnie rząd. Logicznie do tego podchodząc, najwięcej uzyskać z normy może największy użytkownik energii. Chociaż rząd USA nie stanowi konkretnego sektora przemysłu, jest on jednostką, która jako pierwsza powinna zapoznać się z tym dokumentem. Po drugie, w czasie naszego urzędowania w Białym Domu poprawialiśmy niektóre Dekrety Prezydenckie, które wprowadzały na agencjach wymóg posiadania systemu ISO w celu zarządzania energią. Życzyłbym sobie, i jeśli bym nadal był na tym stanowisku, wprowadziłbym ISO lub zintegrował elementy ISO 5001 z istniejącego już systemem ISO 14001, ponieważ widzę bardzo dużo potencjalnych korzyści dla sektora publicznego płynących z takiego rozwiązania. Ale kwestia certyfikacji sektora publicznego jest bardzo podobna do tego, co powiedziałem o sektorze prywatnym. W sektorze publicznym, jest to bardzo delikatna kwestia, ponieważ łączy się z użyciem pieniędzy podatników, więc dany urząd musi zadać sobie pytanie czy warto wydać dodatkowo pieniądze podatników na certyfikację naszego systemu zarządzania. Myślę, że dział, o którym zwykle się dużo nie mówi, ale, według mnie jest bardzo ważną częścią rynku jest sektor publiczny. Przejęcie ISO przez ten sektor wiąże się z wprowadzeniem szkoleń jak używać normy, jak ją obsługiwać i jak potem to wszystko wycenić. Na jakie korzyści i wartości organizacje powinny zwrócić uwagę w czasie procesu oceny przez jednostki certyfikacyjne? Ed Pinero: Sądzę, że jedna z rzeczy, na które warto zwrócić uwagę to to czy znają Program Rozwoju Efektywności Energetycznej Departamentu Energetyki (program SEPP). Jeśli jeszcze nie znasz tego programu, to się z nim zapoznaj, ponieważ będzie on dużą szansą na rynku dla jednostek certyfikujących w USA. Ale wracając do sedna, jedna z rzeczy wspólnie uchwalonych podczas prac komisji, dodatkowa wartość ISO 50001, sprawia, że oprócz wdrożenia tego systemu, większa uwaga będzie skupiona na faktycznym polepszeniu jej działania. Jedna z rzeczy komentowanych przy ISO jest taka, że były w nim te same elementy systemowe, innymi słowy po wdrożeniu systemu trzeba było się upewnić czy system działa poprawnie, a agencje certyfikujące i kontrolerzy muszą określać wyniki w kontekście

6 LRQA NEWS jak system wpływa na wyniki, czy są to dobre wyniki czy nie. Jedna z rzeczy, które staraliśmy się zrobić przy ISO to to, że sukces systemu nie zależałby tylko od działania systemu, ale też od rzeczywistego polepszenia wyników. Polegalibyśmy na nim bardziej niż na ISO Tak więc jednostka certyfikująca, która ocenia ISO musi być w stanie mówić nie tylko o systemie i jego działaniu, czy istnieją jakiekolwiek niezgodności; ale musi się jasno wypowiadać jaki ma wpływ na ulepszenia energetyczne oraz klimatyczne. Nie wiem czy to, co mówię ma jakiś sens, ale zatoczyliśmy koło i wracamy z powrotem do twojego pytania. Wiesz jaką wartość może przynieść organizacji kontrola certyfikatu jeśli chodzi o używanie systemu. W przypadku kontroli ISO spodziewalibyśmy się, że z części tego procesu organizacja nie tylko by sie dowiedziała czegoś o swoim systemie oraz o zasadach jego działania, ale też lepiej by zrozumiała jaki wpływ ma system na działanie organizacji. Jak ważne jest posiadanie kontrolera, na przykład w przemyśle wytwórczym, który naprawdę go rozumie i ma doświadczenie w tej dziedzinie? Ed Pinero: Sądzę, że to jest tak samo potrzebne urzędom, jak i ISO żeby kontroler nie tylko znał dany sektor, ale również żeby orientował się w przepisach. Myślę, że bardzo istotne jest zrozumienie technologii i procesu oraz tego jak to się ma do użycia energii, jeśli spojrzymy na to pod kątem Programu Rozwoju Efektywności Energetycznej Departamentu Energetyki (SEPP). Aby wejść do tego programu potrzebny jest ważny system ISO wraz z jego certyfikatem. Ale kontrola i jego certyfikacja jest certyfikatem plus, w którym grupa audytowa nie tylko odpowiada za tradycyjne przeprowadzenie kontroli certyfikatu ISO 50001, ale w skład tej grupy wchodzą również specjaliści znający się na technologii, na całym procesie i kalkulacji zużycia energii. Zatem z punktu widzenia jednostki certyfikującej dużo większa uwaga będzie skupiona na szkoleniu kontrolerów i zdefiniowaniu tego, co określa profesjonalne przeprowadzenie kontroli. Jak ISO może pomóc organizacjom osiągnąć cele związane ze zmianami klimatycznymi? Ed Pinero: ISO specjalnie zostało stworzone w ten sposób, aby było łatwo je zintegrować z ISO Dosłownie skopiowaliśmy niektóre elementy systemowe z ISO do ISO Takie rzeczy jak utrzymywanie dokumentów i kartoteki w systemie są takie same. Można nie tylko zintegrować systemy ale z mojego doświadczenia w wdrażaniu systemów wiem, że jeśli organizacja posiada ISO 14001, tak naprawdę nie zamierza tworzyć systemu ISO50001, a potem integrować go z już istniejącym. Co zamierza zrobić, to wziąć dużą część systemu, który jest odpowiednikiem a potem uzupełnić go w kwestie energetyczne. Najwięcej zajmuje zaplanowanie wszystkiego i trzeba też pamiętać o podjęciu zapobiegawczych działań, szczególnie w części monitorowania i pomiaru. ISO ma więcej wymogów na podstawie mierzenia wyników jak i działania systemu. To było podstawowe założenie, nad którym komisja pracowała od pierwszego dnia, aby było możliwe bezbłędne zintegrowanie z ISO Jeśli chodzi o sprawę zmian klimatu, logika, której użyliśmy aby to ze sobą powiązać mówiła o tym, aby pamiętać, że to jest norma zarządzania systemem energii. Także w kontekście energetycznym, istnieją też wzmianki o gazach cieplarnianych oparte na zużyciu energii, poruszają kwestie pochodzenia energii oraz typu energii, której używamy. Powód, dla którego kwestia energii i klimatu jest ściśle złączona, jest taki, ze organizacja, która zajmuje się klimatem będzie musiała podjąć decyzje o użyciu energii. Kolejnym aspektem jest to, że po ulepszeniu zużycia energii klimat również ulegnie zmianom na lepsze. Więc prosimy organizacje, nawet, jeśli z jakiegokolwiek powodu ich głównym bodźcem jest zużycie energii lub koszty, aby nie zapominały doliczyć polepszenia energii i klimatu, które za tym idą. Jest to bardzo pomocna informacja, która przyczyni sie do ogólnej poprawy wyników. To pokrótce w jaki sposób łączymy te kwestie.

7 NR 18/2012 Są sposoby aby czerpać korzyści z klimatu, są sposoby aby naprawić zmiany w klimacie, które niekoniecznie muszą dotyczyć bezpośrednio energii. Wiesz, że istnieją szczególne substancje chemiczne, których można, lecz nie trzeba użyć, lecz nie jest to częścią naszego standardu. ISO jest powiązane z klimatem tyko w kontekście zużycia energii. Co przewidujesz, jakie będzie globalne przyjęcie ISO 50001, i czy jakieś państwa w szczególności będą liderami w tej dziedzinie? Ed Pinero: Na to pytanie mogę odpowiedzieć tylko na podstawie rozmów z innymi członkami komisji, ponieważ sam nie zrobiłem jeszcze rozeznania w tej kwestii. Jako cząstka procesu ISO i cząstka TC 207 prawie od samego początku jego istnienia, patrząc na to, co się dzieje odkąd zaczęliśmy tworzyć normę, myślę, że będzie dużo większe zainteresowanie globalne i stanie się to dużo szybciej niż w przypadku ISO lub ISO Zaryzykuję i stwierdzę, że USA będzie jednym z państw, które się bardzo zainteresuje jego przyjęciem, przeciwnie niż w przypadku ISO i ISO Częściowo dlatego, że energia i klimat to bardzo ważny temat w USA. I Deperatment Energetyki bardzo szybko zajmuje pozycję lidera w promowaniu zarządzania energią. Tak więc sądzę, że USA będzie jednym z tych krajów. Kraje rozwijające się będą, jak sądzę, bardzo lub bardziej aktywne. Norma cieszy się dość dużym zainteresowaniem w Ameryce Łacińskiej i Azji. Te kraje niecierpliwie czekały na publikacje, ponieważ mają już opracowane szkolenia i programy pomocowe, które tylko czekają na sygnał do rozpoczęcia. Także sądzę, że będą to USA, Ameryka Łacińska, Azja i oczywiście Europa. Europa dlatego że to stamtąd właśnie pochodzi EN 16001, więc już myśli w tym kierunku. Aby spekulować trochę bardziej, i tym razem jestem nawet mniej niż pewny, przewiduję, że jednym z elementów, który będzie pojawiał się w programach redukcji gazów cieplarnianych i węgla na całym świecie będzie zawierał komponent, który mówi o wymogu posiadania systemu zaradzania energią. Jest z tym związanych wiele bodźców środowiskowych i zasad działania na korzyść środowiska. Np. Holandia, używa systemu zarządzania energią jako podstawy metody zarządzania swoimi programami. To jest właśnie to, co robi teraz Departament Energetyki W USA z ISO Zgaduję zatem, że z biegiem czasu w niektórych z tych programów np. dotyczących gazów cieplarnianych będzie wymóg posiadania ISO Jak do tej pory Pana kariera wyglądała niezwykle interesująco. Czy może Pan podzielić się choć trochę swoim doświadczeniem? Ed Pinero: No dobrze. Z zawodu jestem geologiem. Karierę zacząłem w przemyśle gazowym w połowie lat osiemdziesiątych, była to dziedzina związana ze środowiskiem naturalnym. Nazwałbym to systemem zażądania środowiskiem naturalnym zanim ktokolwiek wpadł na tę nazwę. Tak zarabiałem na życie. Pomagałem organizacjom w taki czy inny sposób w ich działaniach dotyczących energii lub ochrony środowiska i w latach dziewięćdziesiątych zostało to włączone do ogólnego programu podtrzymania środowiska naturalnego. Tym sposobem były tak jakby dwie równoległe ścieżki, którymi podążałem. Jedną z nich było włączenie się w normy ISO. Dołączyłem w 1990roku i w ciągu lat pełniłem różne role w wielu komisjach. W tej chwili nie tylko jestem przewodniczącym komisji ISO 50001, ale też jestem przedstawicielem USA w Grupie Rozwoju i Utrzymania Środowiska Naturalnego, która jest wspólną próbą ISO i T&B utworzenia przewodnika dla twórców norm. Reprezentuję również naszą komisję w Grupie Koordynacji Technicznej, która jest komisją sprawującą władze nad wszystkim komisjami ISO. Projekt, nad którym teraz pracujemy to ogólny system zarządzania strukturami norm, ale nie wiem czy jest to wam znane. Tak jak mówiłem, jestem związany z ISO od połowy lat dziewięćdziesiątych i przewija się ono przez każde z moich dotychczasowych stanowisk. Praca, którą wykonywałem w Białym Domu była bezpośrednio związana z systemami zarządzania środowiskiem i ISO. Jeden z powodów, dla których zostałem zatrudniony, chociaż nie byłem związany politycznie z żadną partią, był taki, że zostałem desygnowany przez prezydenta. Kolejny powód był taki, że administracja prezydenta Busha zaangażowała się we wprowadzenie systemów zarządzania ochroną środowiska w rządach federalnych i szukali kogoś, kto miał rozeznanie w sektorze publicznym. Właśnie nad tym przez trzy lata pracowałem dla rządu stanu Pennsylvania w połowie lat dziewięćdziesiątych. Przyglądaliśmy się temu poprzez pomysły zarządzania systemem w rządzie stanowym, więc moja ekspertyza była unikatowa w tym, że mówiła o zrozumieniu idei zarządzania ochroną środowiska, zrozumieniu idei procesu ISO oraz była przedstawiona w oparciu o sektor publiczny, a tego właśnie szukał Biały Dom. Więc tak zaczęła się moja praca. Kiedy zacząłem, moje obowiązki się zwiększały i w końcu moje stanowisko stało się w zasadzie odpowiednikiem Dyrektora do spraw Zrównoważonego Rozwoju dla rządu federalnego. My to nazywaliśmy dyrektor do spraw środowiskowych, ponieważ byliśmy Biurokratami i zawsze mamy skomplikowane nazwy i tytuły, ale tym właśnie byłem Dyrektorem do spraw Zrównoważonego Rozwoju w rządzie federalnym. I przyjęliśmy za zasadę, że przyszłe systemy zarządzania ochroną środowiska staną się podstawą zarządzania podtrzymania środowiska natural-

8 LRQA NEWS nego. Potem wykonywałem różne zadania, byłem konsultantem, miałem swoją własną firmę oraz pracowałem dla innych firm działających w obszarze ochrony środowiska. I tak, w końcu trafiłem do LRQA. Zwrócono się do mnie w sprawie pomocy przy szkoleniach i kontrolach, i jakoś się potoczyło. Teraz jestem Dyrektorem do spraw Zrównoważonego Rozwoju w Veolii, w Ameryce Północnej, więc w sumie wykonuję nadal ten sam rodzaj pracy. Tutaj, w tej firmie, staramy się zintegrować system zarządzania. Mam zespół, który pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi BHP, środowiska, jakości i nad wieloma innymi sprawami. W tym celu, w tej chwili, zajmujemy się ISO Wszystkie usprawnienia posiadają oczywiście potrzebne certyfikaty, czego wymaga od nas nasza funkcja jako dostawcy usług. Z Pana doświadczeniem w obu sferach zarządzania systemami, jaka jest Pańska rada dla jednostek certyfikujących w nawiązaniu do ISO 50001? Ed Pinero: Poradziłbym dwie rzeczy. Po pierwsze, aby porozmawiali z aktualnymi klientami i użytkownikami ISO o tym jak łatwo jest zintegrować system ISO 14001, dlaczego wprowadza większy nacisk na radzenie sobie z kwestiami energetycznymi. Wielu użytkowników ISO sądzi, że nie muszą się martwić systemem zarządzania energią, ponieważ ujęli energię w jednym z aspektów. Naprawdę sądzę, że zwiększenie świadomości na temat kompatybilności ISO i ISO przyniesie dużą korzyść. To po pierwsze. Myślę, że kolejnym obszarem do omówienia jest to, że jednostki certyfikujące przyniosą korzyść klientom ze względu na kwestię wyników. To będzie, to musi być coś więcej niż kontrola, mówienie o jego zgodności lub niezgodności z elementami systemu. Te jednostki certyfikujące będą musiały być w stanie opowiedzieć jak to ma się do wyników. Wiem, że w ISO nie było to bieżące stanowisko niezależnego opiniodawcy ale myślę, że sposób, w jaki napisaliśmy ISO da jednostkom certyfikującym więcej swobody. Sądzę również, że skuteczna jednostka certyfikująca wybierze, poprowadzi i będzie w stanie przekonać klientów do danego systemu.

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org Wersja 3.0 Stan na dzień: 01.01.2012 Wszelkie prawa (w szczególności prawo do powielania i rozpowszechniania oraz tłumaczenia) są zastrzeżone. Żadna część podręcznika nie może być powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w firmie czego

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014

X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014 X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014 Energetyka a gospodarka niskoemisyjna, czyli co zrobić, żeby się opłacało RAPORT 1 Spis treści Spis treści... 2 WSTĘP... 5 Nowa Rada ds.

Bardziej szczegółowo

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców S T R E FA I N Ż Y N I E R A p r z e w o d n i k d l a s t u d e n t ó w p o l i t e c h n i k szerokie perspektywy branże i firmy dla inżynierów k a r i e r a w IT co warto wiedzieć d r o g a n a szc

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249. Ludzie: Bezpieczenstwo:

Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249. Ludzie: Bezpieczenstwo: Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249 Temat Numeru: Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Technologie i biznes: Jak CEMEX Polska zarządza swoim wpływem na środowisko 04,

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO HEALTH SAFETY 2012 ROK ZDROWIA

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO HEALTH SAFETY 2012 ROK ZDROWIA MAGAZYN GRUPY KAEFER DLA PRACOWNIKÓW, KLIENTÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH WYDANIE 2011 I 2012 29 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO HEALTH & SAFETY 2012 ROK ZDROWIA I HEALTH BEZPIECZEŃSTWA & SAFETY YEAR 2012 A year

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ARKADIUSZ DUK

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ARKADIUSZ DUK RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ARKADIUSZ DUK BENCHMARKING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BANKACH KOMERCYJNYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NORM SERII

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Płac w Europie

Outsourcing Płac w Europie Outsourcing Płac w Europie Publikacja ADP Outsourcing Płac w Europie SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1 PŁACE: O CO CHODZI? Jak poradzić sobie z paradoksem płac? Czy marzyłeś kiedyś o harmonizacji przepisów w Europie?

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Tytu³: Zarz¹dzanie jako ci¹ teoria i praktyka Autor: S³awomir Wawak ISBN: 83-7197-867-7 Liczba stron: 146

Tytu³: Zarz¹dzanie jako ci¹ teoria i praktyka Autor: S³awomir Wawak ISBN: 83-7197-867-7 Liczba stron: 146 Tytu³: Zarz¹dzanie jako ci¹ teoria i praktyka Autor: S³awomir Wawak ISBN: 83-7197-867-7 Liczba stron: 146 Ksi¹ ka jest kompendium wiedzy na temat systemów zarz¹dzania. Zawiera podstawy teoretyczne dla

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY (NR 26) z dnia 25 kwietnia 2012 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo