Wydajność energetyczna, zapomniane źródła paliw, znaczenie ISO 50001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydajność energetyczna, zapomniane źródła paliw, znaczenie ISO 50001"

Transkrypt

1 NR 18/2012 Wywiad z Edwinem Pinero niezależnym przedstawicielem ISO Wydajność energetyczna, zapomniane źródła paliw, znaczenie ISO Witamy! Zaczynamy serię wywiadów LRQA Business Assurance. ISO to nowy Standard: Ogólnoświatowy System Zarządzania Energią. Edwin Pinero, były doradca George`a W.Busha i niezależny przedstawiciel komisji ISO, rozmawiał z Business Assurance o znaczeniu ISO dla obu krajów oraz organizacji, zarówno dużych jak i małych, oraz o korzyściach płynących z certyfikatu zarządzania jakością wydanego przez niezależną jednostkę. Co to jest System Zarządzania Energią? Ed Pinero: Jeśli jest wam znany tradycyjny model zarządzania systemem ISO, to System Zarządzania Energią (EnMS) jest tym samym, z czym mieliśmy do czynienia w ISO 9001 i W tym przypadku opiera się na sprawdzeniu struktury zarządzania, w tym przypadku chodzi o sposób traktowania współczynników energetycznych i użycia energii. Tak więc fundamentalna różnica pomiędzy systemem zarządzania energią a bardziej znanym systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania ochroną środowiska jest taka, że w tym przypadku mówimy o atrybutach energii. Ale podstawy zarządzania i model są dokładnie takie same. Jakie są główne korzyści dla światowych organizacji z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią ISO 50001? Ed Pinero: Możliwe, że organizacja zna inne modele i korzystała już z systemu zarządzania jakością lub ochroną środowiska, nie mogła jednak go przyjąć jako systemu zarządzania energią. System EnMS pozwala przewidywać i kontrolować kwestie energetyczne. W ciągu lat było wiele sporów wokół ISO 14001, wiele osób twierdziło, iż istnieją synergie w systemie typu ISO i zasadniczo jest to prawda. Z wyjątkiem tego, że w ciągu 15 lat,

2 LRQA NEWS od kiedy ISO jest na rynku, pojawiło się rzeczywiste zapotrzebowanie na specjalistyczny system EnMS wśród kierowników do spraw energii oraz organizacji energetycznych. Jest już wystarczająca różnica pomiędzy kwestią energii a kwestią ochrony środowiska, także włączenie zarządzania energią do modelu nie było doskonałe. Jedna z dodatkowych korzyści z systemu zarządzania energią jest taka, że teraz daje kierownikom organizacji ds. energii dodatkowe narzędzie skupione wyłącznie na energii. Dzięki kompatybilności tych dwóch mogą być one bardzo, bardzo łatwo połączone. Główną korzyścią jest to, że system EnMS i systemy zarządzania ochroną środowiska są tak blisko związane i fakt, że oba systemy zajmują się środowiskiem i zasobami naturalnymi. ISO 5001 głównie pozwala organizacjom skupić się na energii oraz jej wpływowi na środowisko naturalne. Pamiętaj, że nawet jeśli zarządzasz energią poprzez system ISO 14001, skupiasz się na powiązanym, rzeczywistym lub potencjalnym wpływie na środowisko naturalne. ISO pozwala nie tylko spojrzeć na energię ze względu na jej wpływ na środowisko, ale możesz określić istotność na podstawie innych czynników, solidności, niezależności energetycznej, aspektów bezpieczeństwa energetycznego; dzięki ISO możliwe jest wprowadzenie wszystkich innych ważnych kryteriów, niekoniecznie związanych z wpływem na środowisko naturalne. Czy możesz opowiedzieć o procesie ewolucji z EN16001 do ISO oraz o różnicach między tymi dwiema normami? Ed Pinero: Świetne pytanie, ponieważ było to jednym z ważniejszych tematów dyskusji jednego z pierwszych zebrań, które się odbyły we wrześniu EN16001 jest Systemem Zarządzania Energią w Unii Europejskiej. Jest ważne, aby zdać sobie sprawę z tego, iż jest on jednym z kilku regionalnych systemów zarządzania energią, które działały w tamtym okresie. Sądzę, że jest 12 lub 13 takich systemów i te normy obowiązywały na rynku w czasie, kiedy zaczęliśmy pracę. Na samym początku ISO 50001, kiedy przyglądaliśmy się istniejącej dokumentacji aby zdecydować jak zestawić te normy, stworzyliśmy dwa bardzo ważne dokumenty, które stały się fundamentem ISO Jednym z nich był EN 16001, a drugi to system zarządzania dla energii, który był normą systemu zarządzania energią obowiązującą w Stanach Zjednoczonych. Oba dokumenty były głównymi dokumentami, które omawialiśmy. Dodatkowo, Organizacja Narodów Zjednoczonych

3 NR 18/2012 do Spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) wykonała pewne prace, które stały się fundamentem do stworzenia ISO Są pewne różnice, na przykład EN mówi o aspektach energetycznych, dopasowują się one jednak do aspektów ochrony środowiska naturalnego, które widzimy w ISO W ISO nie używamy już terminu aspektów energetycznych, mówimy o użyciu i zużyciu energii. Dla tych, którzy znają EN i próbują sprawdzić jak pasuje do ISO 50001, mówimy oczywiście o tym jak użycie energii ma się do aspektów energetycznych. Wyobrażam sobie, ale to tylko spostrzeżenie i nie mam żadnych ku temu podstaw, ale sądzę, że z czasem ISO zastąpi wiele regionalnych i państwowych norm, w taki sam sposób, w jaki stało się to z ISO i analogicznymi jego regionalnymi i państwowymi normami. Jako uzasadnienie muszę powiedzieć, że kiedy skończyliśmy pracę nad ISO wcale nie było tak wiele różnic pomiędzy tymi dwoma dokumentami. Głównie były to różnice terminologiczne. Myślę, że ideowo te dwa dokumenty były bardzo, bardzo podobne. Ostatnio powiedział Pan, że ISO potencjalnie może mieć aż do 60% wpływu na światowe zapotrzebowanie energetyczne. Czy może Pan powiedzieć co Pan miał na myśli? Ed Pinero: Jest to bardzo, bardzo interesujące, ponieważ tak naprawdę cytowałem inny dokument. W 2007 UNIDO przeprowadziło badanie, które mówiło o zużyciu energii i potrzebie zarządzania energią na światową skalę. Liczba 60% pochodzi stąd, że 60% światowego zużycia energii pochodzi z sektora przemysłowego, a ponieważ norma miała pierwotnie na celu zajęcie się sprawą zużycia energii i zarządzania energią w sektorze przemysłowym, to stąd pochodzi ta wypowiedź. Innymi słowy, jeśli rynek docelowy, miałby zaadaptować zasady zarządzania energią możliwy byłby 60-procentowy wpływ na użytkowników energii na całym świecie. Stąd pochodzi ta wypowiedź, było to nawiązanie do badania UNIDO. Teraz może dodam coś od siebie na ten temat. Krytycy mogliby się zgodzić z wyżej wymienionym zdaniem, lecz przecież nie każdy sektor w przemyśle zamierza przyjąć ISO 50001, więc pewnie będzie to mniej niż 60% i to oczywiście prawda. Ale współczynnikiem wyrównawczym jest to, że jeśli nawet pierwotnie, podczas tworzenia tej normy, sektor przemysłowy był rynkiem docelowym, szybko zdaliśmy sobie sprawę, że każda organizacja, która ma system zarządzania normami ISO może również wykorzystać tę normę. Czyli oprócz przemysłowych użytkowników energii, na świecie jest też wielu innych użytkowników: sektor handlowy oraz publiczny mogą również zyskać na korzystaniu z tej normy. Czyli jest nawet więcej użytkowników energii na świecie, którzy mogą czerpać korzyści z takiej normy. Opracował i wypuścił Pan na rynek ISO w ciągu zaledwie dwóch lat, jak to możliwe? Ed Pinero: Było kilka czynników, które do tego doprowadziły. Myślę, że jeden z nich to po prostu nauka wyniesiona z prac nad poprzednimi projektami. ISO 9001 zajęło pewną ilość czasu, ISO też, ale już mniej niż ISO 9001, a potem przyszedł czas na ISO, ponieważ wszystkie trzy normy są podobne i były pewne podobieństwa w pomysłach członków komisji, poprzednie doświadczenia również nauczyły nas pewnych rzeczy i nie popełniliśmy już tych samych błędów. Istnieje namacalny związek pomiędzy kosztami organizacji a zużyciem energii. Zostało to przedstawione jako sposób radzenia sobie ze zużyciem energii, co wzbudziło dużo większe zainteresowanie. I znów, nie umniejszam wartości ISO lecz kwestie związane ze środowiskiem dla wielu ludzi nie kojarzą się z bezpośrednią korzyścią, jeśli chodzi o koszty; wiele osób patrzy na to jak na czynność pozwalającą uchylić się od ryzyka. Powiedziałem to, lecz sądzę, że taka jest ogólna opinia, podczas gdy oszczędzanie energii i zarządzanie energią mają bardziej bezpośrednie i jednoznaczne korzyści. Jest jeszcze jeden czynnik, o którym chciałbym wspomnieć. Byłem częścią procesu ISO od 1994 roku. Byłem w wielu komisjach i pracowałem nad różnymi projektami. Ta grupa ludzi, ta grupa pracowitych osób, która stworzyła tę komisję była niezmiernie oddana pracy nad tym projektem, bardzo starała się doprowadzić go do końca wypracowując jednomyślność. Byliśmy w stanie poradzić sobie z poważnymi sprawami bardzo szybko i bardzo efektywnie; delegacje, które miały specyficzne interesy były skore do kompromisów, aby dojść do konsensusu. Posunę się więc do stwierdzenia, że chociaż energia i klimat są bardzo ważne i nie umniejszam tutaj normy, ale bym powiedział, że prawie na równi z tym jednym z głównych czynników było to, że byliśmy w stanie zrobić to w tak krótkim czasie. Udało się to dzięki poświęceniu i oddaniu delegatów, o czym świadczy również fakt, że zainteresowanie kwestią zarządzania energią było naprawdę ogólnoświatowe. Powszechnie się o tym mówi, że ISO50001 przyniesie efektywność energetyczną, zredukuje koszty organizacyjne, poprawi oddziaływanie na środowisko naturalne i potencjalnie zredukuje ryzyko organizacyjne. Czy może Pan coś powiedzieć na te tematy? Ed Pinero: Jedna z rzeczy, co, do których od początku wszyscy byliśmy zgodni to była część badania UNIDO, które doprowadziło do wypracowania faktycznego produktu, którym jest obszar, w któ-

4 LRQA NEWS rym ludzie i organizacje zarządzają swoim zużyciem energetycznym. Chociaż technologia i udoskonalenie mechaniki pomagają w energetyce, ulepszając jej wydajność oraz użycie energii, nadal istnieje potencjalnie dość duży obszar wymagający ulepszenia. Analogicznie, jeśli mamy taką sytuację w domu, jest jasne, że bardziej wydajne żarówki i bardziej wydajne urządzenia pomogą, ale jeśli nie będziesz dobrze zarządzał zużyciem energii, jeśli nie będziesz gasił światła kiedy go nie potrzebujesz itd., nadal będziesz marnował zasoby i pieniądze, które mógłbyś zaoszczędzić bez zastosowania jakiejkolwiek technologii. Inną rzeczą jest to, szczególnie w sektorze przemysłowym, że bardzo dużo czasu zajmuje wymiana i maszyn i sprzętu, także musiałbyś długo czekać zanim wprowadziłbyś potrzebne zmiany. A teraz cała magia polega na tym, że dzięki lepszemu zrozumieniu i z lepszym podejściem do zarządzania zużyciem energii, zmniejszy się jednostkowe zużycie energii. Nie ważne czy jest to jednostka produkcji czy jednostka czasu i to jest właśnie ten aspekt ulepszenia wydajności energetycznej. Poczuliśmy, że wydajność energetyczna jest zapomnianym źródłem energii; ludzie mówią o ropie i gazie, węglu oraz energii jądrowej a to właśnie wydajność energetyczna jest zapomnianym źródłem, ponieważ najbardziej wydajne i najlepsze użycie energii oznacza, że energia nie jest w ogóle zużywana. Dlatego właśnie wydajność energetyczna była kluczowym punktem i dlatego w normie chodzi o szukanie miejsc zużycia energii oraz zachęcanie organizacji do szukania sposobów na zmniejszenie jej zużycia mając na uwadze jeden cel, który z definicji jest ulepszeniem wydajności energii. Ponieważ energia kosztuje, jasne jest to, że poprzez poprawę zużycia energii, zmniejszą się koszty związane z jej eksploatacją, i to jest właśnie ten związek pomiędzy energią a kosztami. To proste: będę zużywał mniej prądu, a skoro płacę za prąd, będę płacił mniej za zużycie energii. Jeśli chodzi Czy chcę mieć po prostu system certyfikowany czy system certyfikowany przez jednostkę niezależną? o aspekt ochrony środowiska, to wiadomo, że zużycie energii wywołuje pewne skutki, pośrednie i bezpośrednie, w środowisku naturalnym. Poprzez skutki pośrednie mam na myśli sytuacje, w których kupujesz energię od sieci energetycznej, tym samym ktoś musi wytworzyć tę energię aby mogła ona dojść do sieci, a to wymaga zużycia naturalnych źródeł energetycznych, zasobów bio-odnawialnych. Skutkiem tego jest wielka szkoda dla środowiska, odprowadzenie wód oraz emisja gazów. Także każdy element energii, który musi być wytworzony zostawia swój ślad w środowisku naturalnym. I tak, znów wracamy do podstawowego zagadnienia wydajności energetycznej. Im mniejsze jest zużycie energii, tym mniejszy jest wpływ na środowisko. Są sytuacje, w których musi być użyta energia i jest to podstawowym wymogiem. Pamiętaj, że jesteśmy realistami, a pierwotnym rynkiem był sektor przemysłowy, który nie może działać bez energii. Naszym celem jest poprawnie wydajności zużycia energii tam, gdzie musi być ona zużyta, oraz szukanie jej alternatywnych źródeł. Żeby w przypadku potrzeby zużycia energii lub jej wytworzenia, nie wytwarzać jej z nieodnawialnych zasobów. Tak więc cały system ISO jest logiczny. Opiera się on na zużyciu energii, co jest podstawowym elementem normy; zużyciu energii i jego zmniejszeniu, a dodatkowym motywem jest koszt i wpływ na środowisko naturalne. Powiedziałbym jeszcze o jednej kwestii, nieujętej w pytaniu, a mianowicie o głównych czynnikach zarządzania energią. Ty też możesz poprawić zdolność do dostarczania wymaganej ilości energii przy zachowaniu określonych standardów, ponieważ im mniej energii zużyjesz do wykonania jakiejś czynności, tym mniej musisz polegać na kimś, kto ci tę energię dostarczy. Ponieważ wszystko to jest połączone wspólnym mianownikiem szukania alternatywnych źródeł energii, rozproszonych źródeł energii, polepszyłoby to twoje własne bezpieczeństwo energetyczne. Jakie korzyści dla organizacji, zarówno sektora prywatnego jak i publicznego, mogą płynąć z przyjęcia certyfikatu ISO 50001? Ed Pinero: Nie wiem czy jesteście świadomi, ale przez kilka lat byłem kontraktowanym niezależnym opiniodawcą dla LRQA dla ISO Co bym powie-

5 NR 18/2012 dział i co mówię użytkownikom tego typu normy to to, że muszą podjąć dwie decyzje. Jedna to wdrożenie normy, spowodowane chęcią uzyskania jakiejkolwiek korzyści płynącej z tego typu podejścia do zarządzania energią. Następną konieczna decyzja jest taka, że trzeba odpowiedzieć na pytanie: Czy chcę mieć po prostu system certyfikowany czy system certyfikowany przez jednostkę niezależną? Jest takie wymaganie konsumenckie lub wymaganie udziałowe, jest pragnienie posiadania niezależnej pomocy przy ocenie systemu. Wiesz, że ta norma, jak i inne normy zarządzania systemem, wymaga oceny wewnętrznej, więc system tak czy inaczej podlega kontroli. Ale pytanie polega na tym, czy potrzebujesz tego, czy może wolałbyś, aby zostało to wykonane przez zewnętrzną, całkowicie obiektywną jednostkę. Po trzecie, certyfikat zatwierdzony przez niezależne jednostki wprowadzi pewien obrót, utrzyma lub polepszy udział rynkowy. Tak więc nie sądzę, że to bardzo różni się od ISO czy ISO 9001, a kiedy już decyzja zostanie podjęta, trzeba zadać sobie te same pytania. Jestem zwolennikiem certyfikatów zarządzania jakością wydanych przez niezależne jednostki certyfikujące. Mam bardzo praktyczne podejście do certyfikacji i nie uważam, że warunkiem działania systemu jest to, że każdy system, który wprowadzamy musi posiadać certyfikat. Posiadanie certyfikatu może służyć również innym celom. Mając to na uwadze, stanowi to część tego jak widzę jak organizacje i udziałowcy mogą określić korzyści. Zostało to dowiedzione zarówno przy ISO 9001 jak i przy ISO 14001, tutaj musimy dodać też czynnik ogólnej świadomości dotyczącej kwestii energetycznych i klimatycznych. Pojawiło się więcej wniosków o ten system na program handlu węglem oraz np. wydajności energetycznej. Będąc świadomym tego wszystkiego, oczekuję dużo większego zainteresowania systemem ISO niż poprzednimi normami. Czy możesz nam przybliżyć korzyści płynące z certyfikatu ISO dla sektora publicznego i rządowego? Ed Pinero: Pracując w sektorze publicznym, wykonywałem zadania, które wymagały korzystania z systemów zarządzania aby polepszyć wyniki rządu, i taka w zasadzie była moja praca w Białym Domu. Uważam, że ISO jest bardzo istotne dla sektora publicznego, ponieważ np. w USA największym użytkownikiem energii jest właśnie rząd. Logicznie do tego podchodząc, najwięcej uzyskać z normy może największy użytkownik energii. Chociaż rząd USA nie stanowi konkretnego sektora przemysłu, jest on jednostką, która jako pierwsza powinna zapoznać się z tym dokumentem. Po drugie, w czasie naszego urzędowania w Białym Domu poprawialiśmy niektóre Dekrety Prezydenckie, które wprowadzały na agencjach wymóg posiadania systemu ISO w celu zarządzania energią. Życzyłbym sobie, i jeśli bym nadal był na tym stanowisku, wprowadziłbym ISO lub zintegrował elementy ISO 5001 z istniejącego już systemem ISO 14001, ponieważ widzę bardzo dużo potencjalnych korzyści dla sektora publicznego płynących z takiego rozwiązania. Ale kwestia certyfikacji sektora publicznego jest bardzo podobna do tego, co powiedziałem o sektorze prywatnym. W sektorze publicznym, jest to bardzo delikatna kwestia, ponieważ łączy się z użyciem pieniędzy podatników, więc dany urząd musi zadać sobie pytanie czy warto wydać dodatkowo pieniądze podatników na certyfikację naszego systemu zarządzania. Myślę, że dział, o którym zwykle się dużo nie mówi, ale, według mnie jest bardzo ważną częścią rynku jest sektor publiczny. Przejęcie ISO przez ten sektor wiąże się z wprowadzeniem szkoleń jak używać normy, jak ją obsługiwać i jak potem to wszystko wycenić. Na jakie korzyści i wartości organizacje powinny zwrócić uwagę w czasie procesu oceny przez jednostki certyfikacyjne? Ed Pinero: Sądzę, że jedna z rzeczy, na które warto zwrócić uwagę to to czy znają Program Rozwoju Efektywności Energetycznej Departamentu Energetyki (program SEPP). Jeśli jeszcze nie znasz tego programu, to się z nim zapoznaj, ponieważ będzie on dużą szansą na rynku dla jednostek certyfikujących w USA. Ale wracając do sedna, jedna z rzeczy wspólnie uchwalonych podczas prac komisji, dodatkowa wartość ISO 50001, sprawia, że oprócz wdrożenia tego systemu, większa uwaga będzie skupiona na faktycznym polepszeniu jej działania. Jedna z rzeczy komentowanych przy ISO jest taka, że były w nim te same elementy systemowe, innymi słowy po wdrożeniu systemu trzeba było się upewnić czy system działa poprawnie, a agencje certyfikujące i kontrolerzy muszą określać wyniki w kontekście

6 LRQA NEWS jak system wpływa na wyniki, czy są to dobre wyniki czy nie. Jedna z rzeczy, które staraliśmy się zrobić przy ISO to to, że sukces systemu nie zależałby tylko od działania systemu, ale też od rzeczywistego polepszenia wyników. Polegalibyśmy na nim bardziej niż na ISO Tak więc jednostka certyfikująca, która ocenia ISO musi być w stanie mówić nie tylko o systemie i jego działaniu, czy istnieją jakiekolwiek niezgodności; ale musi się jasno wypowiadać jaki ma wpływ na ulepszenia energetyczne oraz klimatyczne. Nie wiem czy to, co mówię ma jakiś sens, ale zatoczyliśmy koło i wracamy z powrotem do twojego pytania. Wiesz jaką wartość może przynieść organizacji kontrola certyfikatu jeśli chodzi o używanie systemu. W przypadku kontroli ISO spodziewalibyśmy się, że z części tego procesu organizacja nie tylko by sie dowiedziała czegoś o swoim systemie oraz o zasadach jego działania, ale też lepiej by zrozumiała jaki wpływ ma system na działanie organizacji. Jak ważne jest posiadanie kontrolera, na przykład w przemyśle wytwórczym, który naprawdę go rozumie i ma doświadczenie w tej dziedzinie? Ed Pinero: Sądzę, że to jest tak samo potrzebne urzędom, jak i ISO żeby kontroler nie tylko znał dany sektor, ale również żeby orientował się w przepisach. Myślę, że bardzo istotne jest zrozumienie technologii i procesu oraz tego jak to się ma do użycia energii, jeśli spojrzymy na to pod kątem Programu Rozwoju Efektywności Energetycznej Departamentu Energetyki (SEPP). Aby wejść do tego programu potrzebny jest ważny system ISO wraz z jego certyfikatem. Ale kontrola i jego certyfikacja jest certyfikatem plus, w którym grupa audytowa nie tylko odpowiada za tradycyjne przeprowadzenie kontroli certyfikatu ISO 50001, ale w skład tej grupy wchodzą również specjaliści znający się na technologii, na całym procesie i kalkulacji zużycia energii. Zatem z punktu widzenia jednostki certyfikującej dużo większa uwaga będzie skupiona na szkoleniu kontrolerów i zdefiniowaniu tego, co określa profesjonalne przeprowadzenie kontroli. Jak ISO może pomóc organizacjom osiągnąć cele związane ze zmianami klimatycznymi? Ed Pinero: ISO specjalnie zostało stworzone w ten sposób, aby było łatwo je zintegrować z ISO Dosłownie skopiowaliśmy niektóre elementy systemowe z ISO do ISO Takie rzeczy jak utrzymywanie dokumentów i kartoteki w systemie są takie same. Można nie tylko zintegrować systemy ale z mojego doświadczenia w wdrażaniu systemów wiem, że jeśli organizacja posiada ISO 14001, tak naprawdę nie zamierza tworzyć systemu ISO50001, a potem integrować go z już istniejącym. Co zamierza zrobić, to wziąć dużą część systemu, który jest odpowiednikiem a potem uzupełnić go w kwestie energetyczne. Najwięcej zajmuje zaplanowanie wszystkiego i trzeba też pamiętać o podjęciu zapobiegawczych działań, szczególnie w części monitorowania i pomiaru. ISO ma więcej wymogów na podstawie mierzenia wyników jak i działania systemu. To było podstawowe założenie, nad którym komisja pracowała od pierwszego dnia, aby było możliwe bezbłędne zintegrowanie z ISO Jeśli chodzi o sprawę zmian klimatu, logika, której użyliśmy aby to ze sobą powiązać mówiła o tym, aby pamiętać, że to jest norma zarządzania systemem energii. Także w kontekście energetycznym, istnieją też wzmianki o gazach cieplarnianych oparte na zużyciu energii, poruszają kwestie pochodzenia energii oraz typu energii, której używamy. Powód, dla którego kwestia energii i klimatu jest ściśle złączona, jest taki, ze organizacja, która zajmuje się klimatem będzie musiała podjąć decyzje o użyciu energii. Kolejnym aspektem jest to, że po ulepszeniu zużycia energii klimat również ulegnie zmianom na lepsze. Więc prosimy organizacje, nawet, jeśli z jakiegokolwiek powodu ich głównym bodźcem jest zużycie energii lub koszty, aby nie zapominały doliczyć polepszenia energii i klimatu, które za tym idą. Jest to bardzo pomocna informacja, która przyczyni sie do ogólnej poprawy wyników. To pokrótce w jaki sposób łączymy te kwestie.

7 NR 18/2012 Są sposoby aby czerpać korzyści z klimatu, są sposoby aby naprawić zmiany w klimacie, które niekoniecznie muszą dotyczyć bezpośrednio energii. Wiesz, że istnieją szczególne substancje chemiczne, których można, lecz nie trzeba użyć, lecz nie jest to częścią naszego standardu. ISO jest powiązane z klimatem tyko w kontekście zużycia energii. Co przewidujesz, jakie będzie globalne przyjęcie ISO 50001, i czy jakieś państwa w szczególności będą liderami w tej dziedzinie? Ed Pinero: Na to pytanie mogę odpowiedzieć tylko na podstawie rozmów z innymi członkami komisji, ponieważ sam nie zrobiłem jeszcze rozeznania w tej kwestii. Jako cząstka procesu ISO i cząstka TC 207 prawie od samego początku jego istnienia, patrząc na to, co się dzieje odkąd zaczęliśmy tworzyć normę, myślę, że będzie dużo większe zainteresowanie globalne i stanie się to dużo szybciej niż w przypadku ISO lub ISO Zaryzykuję i stwierdzę, że USA będzie jednym z państw, które się bardzo zainteresuje jego przyjęciem, przeciwnie niż w przypadku ISO i ISO Częściowo dlatego, że energia i klimat to bardzo ważny temat w USA. I Deperatment Energetyki bardzo szybko zajmuje pozycję lidera w promowaniu zarządzania energią. Tak więc sądzę, że USA będzie jednym z tych krajów. Kraje rozwijające się będą, jak sądzę, bardzo lub bardziej aktywne. Norma cieszy się dość dużym zainteresowaniem w Ameryce Łacińskiej i Azji. Te kraje niecierpliwie czekały na publikacje, ponieważ mają już opracowane szkolenia i programy pomocowe, które tylko czekają na sygnał do rozpoczęcia. Także sądzę, że będą to USA, Ameryka Łacińska, Azja i oczywiście Europa. Europa dlatego że to stamtąd właśnie pochodzi EN 16001, więc już myśli w tym kierunku. Aby spekulować trochę bardziej, i tym razem jestem nawet mniej niż pewny, przewiduję, że jednym z elementów, który będzie pojawiał się w programach redukcji gazów cieplarnianych i węgla na całym świecie będzie zawierał komponent, który mówi o wymogu posiadania systemu zaradzania energią. Jest z tym związanych wiele bodźców środowiskowych i zasad działania na korzyść środowiska. Np. Holandia, używa systemu zarządzania energią jako podstawy metody zarządzania swoimi programami. To jest właśnie to, co robi teraz Departament Energetyki W USA z ISO Zgaduję zatem, że z biegiem czasu w niektórych z tych programów np. dotyczących gazów cieplarnianych będzie wymóg posiadania ISO Jak do tej pory Pana kariera wyglądała niezwykle interesująco. Czy może Pan podzielić się choć trochę swoim doświadczeniem? Ed Pinero: No dobrze. Z zawodu jestem geologiem. Karierę zacząłem w przemyśle gazowym w połowie lat osiemdziesiątych, była to dziedzina związana ze środowiskiem naturalnym. Nazwałbym to systemem zażądania środowiskiem naturalnym zanim ktokolwiek wpadł na tę nazwę. Tak zarabiałem na życie. Pomagałem organizacjom w taki czy inny sposób w ich działaniach dotyczących energii lub ochrony środowiska i w latach dziewięćdziesiątych zostało to włączone do ogólnego programu podtrzymania środowiska naturalnego. Tym sposobem były tak jakby dwie równoległe ścieżki, którymi podążałem. Jedną z nich było włączenie się w normy ISO. Dołączyłem w 1990roku i w ciągu lat pełniłem różne role w wielu komisjach. W tej chwili nie tylko jestem przewodniczącym komisji ISO 50001, ale też jestem przedstawicielem USA w Grupie Rozwoju i Utrzymania Środowiska Naturalnego, która jest wspólną próbą ISO i T&B utworzenia przewodnika dla twórców norm. Reprezentuję również naszą komisję w Grupie Koordynacji Technicznej, która jest komisją sprawującą władze nad wszystkim komisjami ISO. Projekt, nad którym teraz pracujemy to ogólny system zarządzania strukturami norm, ale nie wiem czy jest to wam znane. Tak jak mówiłem, jestem związany z ISO od połowy lat dziewięćdziesiątych i przewija się ono przez każde z moich dotychczasowych stanowisk. Praca, którą wykonywałem w Białym Domu była bezpośrednio związana z systemami zarządzania środowiskiem i ISO. Jeden z powodów, dla których zostałem zatrudniony, chociaż nie byłem związany politycznie z żadną partią, był taki, że zostałem desygnowany przez prezydenta. Kolejny powód był taki, że administracja prezydenta Busha zaangażowała się we wprowadzenie systemów zarządzania ochroną środowiska w rządach federalnych i szukali kogoś, kto miał rozeznanie w sektorze publicznym. Właśnie nad tym przez trzy lata pracowałem dla rządu stanu Pennsylvania w połowie lat dziewięćdziesiątych. Przyglądaliśmy się temu poprzez pomysły zarządzania systemem w rządzie stanowym, więc moja ekspertyza była unikatowa w tym, że mówiła o zrozumieniu idei zarządzania ochroną środowiska, zrozumieniu idei procesu ISO oraz była przedstawiona w oparciu o sektor publiczny, a tego właśnie szukał Biały Dom. Więc tak zaczęła się moja praca. Kiedy zacząłem, moje obowiązki się zwiększały i w końcu moje stanowisko stało się w zasadzie odpowiednikiem Dyrektora do spraw Zrównoważonego Rozwoju dla rządu federalnego. My to nazywaliśmy dyrektor do spraw środowiskowych, ponieważ byliśmy Biurokratami i zawsze mamy skomplikowane nazwy i tytuły, ale tym właśnie byłem Dyrektorem do spraw Zrównoważonego Rozwoju w rządzie federalnym. I przyjęliśmy za zasadę, że przyszłe systemy zarządzania ochroną środowiska staną się podstawą zarządzania podtrzymania środowiska natural-

8 LRQA NEWS nego. Potem wykonywałem różne zadania, byłem konsultantem, miałem swoją własną firmę oraz pracowałem dla innych firm działających w obszarze ochrony środowiska. I tak, w końcu trafiłem do LRQA. Zwrócono się do mnie w sprawie pomocy przy szkoleniach i kontrolach, i jakoś się potoczyło. Teraz jestem Dyrektorem do spraw Zrównoważonego Rozwoju w Veolii, w Ameryce Północnej, więc w sumie wykonuję nadal ten sam rodzaj pracy. Tutaj, w tej firmie, staramy się zintegrować system zarządzania. Mam zespół, który pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi BHP, środowiska, jakości i nad wieloma innymi sprawami. W tym celu, w tej chwili, zajmujemy się ISO Wszystkie usprawnienia posiadają oczywiście potrzebne certyfikaty, czego wymaga od nas nasza funkcja jako dostawcy usług. Z Pana doświadczeniem w obu sferach zarządzania systemami, jaka jest Pańska rada dla jednostek certyfikujących w nawiązaniu do ISO 50001? Ed Pinero: Poradziłbym dwie rzeczy. Po pierwsze, aby porozmawiali z aktualnymi klientami i użytkownikami ISO o tym jak łatwo jest zintegrować system ISO 14001, dlaczego wprowadza większy nacisk na radzenie sobie z kwestiami energetycznymi. Wielu użytkowników ISO sądzi, że nie muszą się martwić systemem zarządzania energią, ponieważ ujęli energię w jednym z aspektów. Naprawdę sądzę, że zwiększenie świadomości na temat kompatybilności ISO i ISO przyniesie dużą korzyść. To po pierwsze. Myślę, że kolejnym obszarem do omówienia jest to, że jednostki certyfikujące przyniosą korzyść klientom ze względu na kwestię wyników. To będzie, to musi być coś więcej niż kontrola, mówienie o jego zgodności lub niezgodności z elementami systemu. Te jednostki certyfikujące będą musiały być w stanie opowiedzieć jak to ma się do wyników. Wiem, że w ISO nie było to bieżące stanowisko niezależnego opiniodawcy ale myślę, że sposób, w jaki napisaliśmy ISO da jednostkom certyfikującym więcej swobody. Sądzę również, że skuteczna jednostka certyfikująca wybierze, poprowadzi i będzie w stanie przekonać klientów do danego systemu.

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie.

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Przede wszystkim dziękuję Ci, że chciałeś zapoznać się z moją

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Biznes Z Owocem Noni

Biznes Z Owocem Noni Biznes Z Owocem Noni Nie da się ukryć, że owoc noni jest coraz bardziej znany i doceniany przez coraz większą liczbę ludzi. Prawdą jest również, że coraz więcej firm zajęło się produkcją soku z tego owocu.

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

FOOTWEAR CARBON FOOTPRINT (LIFE12 ENV/ES/000315) Ankieta dotycząca śladu węglowego skierowana do firm obuwniczych

FOOTWEAR CARBON FOOTPRINT (LIFE12 ENV/ES/000315) Ankieta dotycząca śladu węglowego skierowana do firm obuwniczych Coordinator Partners Ankieta dotycząca śladu węglowego skierowana do firm obuwniczych Informacje wstępne: Projekt europejski "Ślad węglowy obuwia (CO2Shoe), jest częściowo finansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Bo nakłady na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie 3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie Autor: Robert Kajzer Spis treści Wstęp... 3 Panuj nad własnymi emocjami... 4 Jak jednak nauczyć się panowania nad emocjami?...

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale:

Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale: lex.blog Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale: - nie masz czasu, - wiedzy i doświadczenia w promocji biznesu prawniczego, - nie masz czasu ani ochoty na naukę obsługi tego narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 TÜV Rheinland Polska Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 Podsumowanie zmian www.tuv.pl Aktualizacja normy ISO 9001:2015 Publikacja nowej wersji normy ISO 9001:2015 jest oczekiwana we wrześniu 2015

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW

ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW Jeżeli decydujemy się na założenie nowego biznesu, powinniśmy poświęcić trochę czasu na rozwinięcie naszych pomysłów z tym związanych. Jedną z największych zalet bycia przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030 firmy Henkel

Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030 firmy Henkel Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030 firmy Henkel jako narzędzie zarządzania w organizacji Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października 2012 r. Henkel dziś Henkel na świecie Rok 2011

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego 1. Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC) jest europejską instytucją, w której osoby odpowiedzialne za treść przepisów budowlanych wraz z osobami przeprowadzającymi

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Patrząc na szybko rozwijającą się gospodarkę, ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW Konferencja współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów górniczych i energetycznych Sejm, 28 listopada, 2016 POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU

Bardziej szczegółowo

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY 0 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY KLASA III 1 Zestaw testów powstał w wyniku realizacji projektu: Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24.

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24. Autor: Przemysław Jóskowiak 2 Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa Kontakt: kontakt@stratego24.pl Treści prezentowane w ramach tej publikacji są subiektywną oceną autora

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszystkie problemy leżą w testach O czym będziemy rozmawiać Coś nie wyszło Jak wygląda proces wytwórczy Każdy widzi to inaczej Jakie wnioski wyciągamy z testów Analiza problemów Możliwe rozwiązania O czym

Bardziej szczegółowo

Metoda 5-WHY. Metoda 5-WHY. Wydanie 1. Zbigniew Huber. Maj 2006. Artykuł dostępny na stronie autora: http://www.huber.pl.

Metoda 5-WHY. Metoda 5-WHY. Wydanie 1. Zbigniew Huber. Maj 2006. Artykuł dostępny na stronie autora: http://www.huber.pl. Metoda 5-WHY Wydanie 1 Zbigniew Huber Maj 2006 Artykuł dostępny na stronie autora: http://www.huber.pl Copyright by Zbigniew Huber Strona 1 z 6 Wstęp Rozwiązanie jakiegoś problemu i wprowadzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY?

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? JAKI JEST CEL REWIZJI 2015? W czasach nieustannych wyzwań natury gospodarczej, technologicznej i środowiskowej, firmy muszą stale

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl pracownika Tytuł do pracy ebooka Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną Jak powinny brzmieć pytania rekrutacyjne w razie potrzeby podtytuł Jak zorganizować

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI ŻEBY WYNIOSŁO Z NIEJ JAK NAJWIĘCEJ KORZYŚCI www.sportowywojownik.pl KORZYŚCI - DLA DZIECI: Korzyści, jakie książka Sportowy Wojownik zapewnia dzieciom, można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA JAKO BODZIEC DO KSZTAŁTOWANIA POSTAW OBYWATELSKICH ORAZ NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA JAKO BODZIEC DO KSZTAŁTOWANIA POSTAW OBYWATELSKICH ORAZ NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU GOSPODARKA NISKOEMISYJNA JAKO BODZIEC DO KSZTAŁTOWANIA POSTAW OBYWATELSKICH ORAZ NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU W czasach stałego rozwoju gospodarczego, którego konsekwencje stanowi

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Powietrza w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią

System Zarządzania Energią System Zarządzania Energią Seminarium w ramach Forum ISO 14000 24.03.2011, Warszawa Andrzej Ociepa Główny Specjalista Ekoekspert, Warszawa, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 Definicja systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Krótka prezentacja firmy En101

Krótka prezentacja firmy En101 Krótka prezentacja firmy En101 W En101, jesteś w biznesie dla siebie, ale nie przez siebie. Krótka prezentacja firmy En101 En101, to uczciwa firma, stanowiąca własność prywatna i zarządzana przez jedną

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ STRONY

Lekcja 1 WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ STRONY WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ STRONY Po dzisiejszej lekcji będziesz wiedział: Jak zacząć pracę nad swoją własną witryną Co ma wspólnego autobus ze stroną internetową Na jakie aspekty techniczne powinieneś

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią wg ISO 50001 założenia, korzyści

System zarządzania energią wg ISO 50001 założenia, korzyści System zarządzania energią wg ISO 50001 założenia, korzyści Konferencja Polskiego Forum ISO 14000 Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów zarządzania środowiskowego Warszawa, 17-18.04.2012 Andrzej Ociepa,

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Część 11. Rozwiązywanie problemów.

Część 11. Rozwiązywanie problemów. Część 11. Rozwiązywanie problemów. 3 Rozwiązywanie problemów. Czy jest jakiś problem, który trudno Ci rozwiązać? Jeżeli tak, napisz jaki to problem i czego próbowałeś, żeby go rozwiązać 4 Najlepsze metody

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE:

ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE: ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE: 1997-2016-2030 TARGI ENERGII Panel: Rynek energii elektrycznej zadania odbiorców końcowych, operatorów systemu i przedsiębiorstw energetycznych:

Bardziej szczegółowo

Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu

Kampania edukacyjna Każdy stopień ma znaczenie - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu W ramach kampanii edukacyjnej "Każdy stopień ma znaczenie" przeprowadzonej przez SMG/KRC

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie infrastruktury Cisco Spark w kancelarii DGP w Krakowie

Wdrożenie infrastruktury Cisco Spark w kancelarii DGP w Krakowie CASE STUDY Wdrożenie infrastruktury Cisco Spark w kancelarii DGP w Krakowie Kraków 2017 DGP jest nowoczesną firmą doradczą świadczącą usługi profesjonalne z zakresu finansowania przedsięwzięć, kreowania

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Interesant. Doradca. Przykład krótkiego dialogu poradnictwa z pięcioma etapami 1

Interesant. Doradca. Przykład krótkiego dialogu poradnictwa z pięcioma etapami 1 Przykład krótkiego dialogu poradnictwa z pięcioma etapami 1 Doradca Interesant Dobry wieczór, Panie Piesczek. Nazywam się Monika Kowalska. Rozmawialiśmy w tamtym tygodniu przez telefon. Proszę wejść. Tak,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

Pomagamy uczniowi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej.

Pomagamy uczniowi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej. Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Pomagamy uczniowi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej. Model doradztwa zawodowego lokalne działania globalne rozwiązanie Małgorzata Sienna - Kierownik

Bardziej szczegółowo

6. Zarządzanie Projektami

6. Zarządzanie Projektami 6. Zarządzanie Projektami Wersja ucznia Wstęp 1. Proces Zarządzania Projektami 2. Zarządzanie ryzykiem "Zarządzanie projektami jest o wyznaczaniu jasnych celów, zarządzaniu czasem, zasobami, ludźmi i kosztami

Bardziej szczegółowo

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Autor: Stanisław Tokarski, Jerzy Janikowski ( Polska Energia - nr 5/2012) W Krajowej Izbie Gospodarczej, w obecności przedstawicieli rządu oraz środowisk gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz stylu komunikacji

Kwestionariusz stylu komunikacji Kwestionariusz stylu komunikacji Z każdego stwierdzenia wybierz jedno, które uważasz, że lepiej pasuje do twojej osobowości i zaznacz jego numer. Stwierdzenia w parach nie są przeciwstawne, przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Klastry Energii. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Poznań, 25 kwietnia 2017 r.

Klastry Energii. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Poznań, 25 kwietnia 2017 r. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Klastry Energii Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Poznań, 25 kwietnia 2017 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 2

Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 2 Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 2 Etap I Przygotowanie doradcy zawodowego do przeprowadzenia rozmowy Pytania, które doradca powinien sobie zadać przed podjęciem pracy z klientem/klientką.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

4 perspektywy pracy zespołowej

4 perspektywy pracy zespołowej 4 perspektywy pracy zespołowej Henryk Puszcz Misją House of Skills jest odpowiadanie na kluczowe wyzwania menedżerskie związane z efektywnym wykorzystaniem potencjału ludzi, którzy pracują w organizacji.

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII mgr Małgorzata GÓRALCZYK Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Pracownia Badań Strategicznych, ul. Wybickiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój energii odnawialnej powinien być jednym z głównych celów polityki energetycznej państwa oraz każdego regionu.

Rozwój energii odnawialnej powinien być jednym z głównych celów polityki energetycznej państwa oraz każdego regionu. Rozwój energii odnawialnej powinien być jednym z głównych celów polityki energetycznej państwa oraz każdego regionu. Rozwój energii odnawialnej przyczynia się do zapewnienia: Niezależności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem

Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem autorka: Małgorzata Łojkowska Nasza naczelna zasada: nie robić niczego po próżnicy. Jeżeli coś jest potrzebne, to to robimy. Jeżeli nie jest, to nie o realizacji

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY

Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY Edycja 2015 Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY Grant z Programu Rozwoju Sprzedaży Projekt i realizacja dr Mariusz Salamon 1 Czy w 97 dni da się naprawdę znacząco zwiększyć sprzedaż? Tak,

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LEARNIT KOBIETY W IT SARAH (UK) Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Refleksje na temat efektywności energetycznej i ESCO

Refleksje na temat efektywności energetycznej i ESCO Refleksje na temat efektywności energetycznej i ESCO /z doświadczeń grupy Dalkia w Polsce/ Krzysztof Skowroński członek zarządu, dyrektor ds. technicznych i rozwoju Dalkia Energy & Technical Services Sp.

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe PGSS / ISSP Postawy wobec pracy w Polsce i w 1 krajach, 199 rok Porównanie międzynarodowe Źródło danych: International Social Survey Programme 199. Opracowanie: Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Marcin

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

JAKIEGO RODZAJU NAUKĄ JEST

JAKIEGO RODZAJU NAUKĄ JEST JAKIEGO RODZAJU NAUKĄ JEST INFORMATYKA? Computer Science czy Informatyka? Computer Science czy Informatyka? RACZEJ COMPUTER SCIENCE bo: dziedzina ta zaistniała na dobre wraz z wynalezieniem komputerów

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Najlepsze rozwiązania IT Prezentacja rozwiązań produkcyjnych dla SAP Business One

Najlepsze rozwiązania IT Prezentacja rozwiązań produkcyjnych dla SAP Business One Prezentacja rozwiązań produkcyjnych dla SAP Business One O nas Na rynku od 1999, Obroty w 2007r. 7 mln zł, 21 pracowników, 7 osób w dziale SAP Business One, 2 osoby w dziale rozwoju oprogramowania, obsługujemy

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

CHĘCINY CHRONIĄ KLIMAT. Autobus energetyczny mobilne centrum edukacyjno informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu

CHĘCINY CHRONIĄ KLIMAT. Autobus energetyczny mobilne centrum edukacyjno informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu CHĘCINY CHRONIĄ KLIMAT Ochrona środowiska powinna być jedną z ważniejszych wartości każdego człowieka. Podjęliśmy się udziału w konkursie ponieważ temat ochrony klimatu jest dla nas niezwykle interesujący.

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna. Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 1 Zakres zastosowania

Energia elektryczna. Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 1 Zakres zastosowania Energia elektryczna Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP, który można pobrać

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

narzędzia Użyteczne Customer Cup Daj się zauważyć

narzędzia Użyteczne Customer Cup Daj się zauważyć Użyteczne narzędzia Jeśli masz już w głowie gotowy pomysł, albo zaczynasz od pustej kartki, te narzędzia pomogą Ci rozwinąć Twoje wystąpienie w Customer Cup najlepiej, jak tylko jest to możliwe. Jak daleko

Bardziej szczegółowo

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Dnia 22 października 2014 roku przeprowadziliśmy wywiad z naczelnik poczty w Kleczewie, panią Kulpińską, która pracuje na tym stanowisku ponad 30 lat.

Bardziej szczegółowo