Projekt Układów Logicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Układów Logicznych"

Transkrypt

1 Opole, dn. 1 maja 005 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Informatyka Projekt Układów Logicznych Temat: Sterownik suszarki Autor: Prowadzący: Dawid Najgiebauer Piotr Nitner Informatyka, rok 004/05, sem. III, grupa lab. 7 (Pt. g ) prof. dr hab. inż. T. Skubis Ocena:... Uwagi:... O P O L E 0 0 4

2 Spisy 1. Spisy 1.1. Spis treści 1. Spisy Spis treści Spis ilustracji i schematów Spis tabel Spis równań Spis zawartości załączonej płyty CD Temat projektu (temat nr /) Podstawy teoretyczne i przeznaczenie układu Analiza problemów; założenia, obliczenia i projektowanie Sygnały na wyjściu termometru Sterowanie mocą grzewczą Część logiczna realizacja funkcji Pozostałe obliczenia Schemat ideowy urządzenia oraz projekt płytek drukowanych i obudów Schemat ideowy Projekt płytki drukowanej Symulacja działania urządzenia Zastosowane elementy Wykaz literatury Zasoby biblioteczne i czasopiśmiennicze Zasoby internetowe Spis ilustracji i schematów Rysunek.1. Schemat sterowania urządzenia... 5 Rysunek 4.1. Siatka Karnaugha dla funkcji W Rysunek 4.. Siatka Karnaugha dla funkcji Rysunek 4.3. Siatka Karnaugha dla funkcji Rysunek 4.4. Schemat połączeń bramek logicznych do realizacji funkcji Rysunek 5.1. Schemat ideowy układu... 1 Rysunek 5.. Projekt płytki drukowanej urządzenia część wierzchnia, skala 1: Rysunek 5.3. Projekt płytki drukowanej urządzenia część spodnia, skala 1: Rysunek 5.4. Schemat użyty do symulacji układu w programie Electronics Workbench Rysunek 5.5. Przebiegi z wirtualnego urządzenia Logic Analizer programu Electronics Workbench uzyskane podczas symulacji

3 Spisy Spis tabel Tabela 4.1. Możliwe stany wyjść termometru kontaktowego w zależności od temperatury... 7 Tabela 4.. Moce suszarki w zależności od połączenia grzejników Tabela 4.3. Uzyskiwana moc w zależności od stanów przełączników (wg rys..1)... 8 Tabela 4.4. Tabela translacji kodu Tabela 4.5. Teoretyczne maksymalne prądy na elementach urządzenia Tabela 6.1. Spis elementów zastosowanych do wykonania urządzenia Spis równań Równanie 4.1. Równania na rezystancję grzejnika o mocy P i napięciu znamionowym U Równanie 4.. Opór zastępczy dla połączenia równoległego... 7 Równanie 4.3. Moc suszarki przy połączeniu równoległym obu grzejników... 8 Równanie 4.4. Opór zastępczy przy połączeniu szeregowym grzejników... 8 Równanie 4.5. Równanie funkcji W Równanie 4.6. Równanie funkcji F... 9 Równanie 4.7. Równanie funkcji F Równanie 4.8. Równania funkcji jako dwuargumentowych funkcji NAND Równanie 4.9. Obliczanie oporu stosowanego do zasilania diod LED... 10

4 Spisy Spis zawartości załączonej płyty CD Katalog/plik docs\ projekty\suszarka.sch projekty\suszarka.brd projekty\suszarka.ewb projekty\img\ programy\eagle-4.01e.exe programy\license.key programy\ewb.exe Opis Katalog z wersjami elektronicznymi w formacie Word i Adobe Aprobat (PDF) tego dokumentu Schemat urządzenia w formacie programu Eagle Projekt płytki drukowanej dla urządzenia w formacie programu Eagle Schemat urządzenia wykorzystany do symulacji działania układu w formacie programu Electronics Workbench Katalog z obrazami w formacie PNG projektu płytki drukowanej oraz schematu Program Eagle 4.01 wykorzystany do zaprojektowania schematów oraz płytek drukowanych dla układu (wersja instalacyjna) Plik z kluczem licencyjnym dla studenckiej wersji programu Eagle zapewnia poprawne i pełne działanie programu Program Electronics Workbench 5.1 wykorzystany do symulacji działania układu (wersja nieinstalacyjna samorozpakowywujące się archiwum z programem)

5 Temat projektu (temat nr /) 5. Temat projektu (temat nr /) Zaprojektować układ kombinacyjny do sterowania suszarką. Temperatura w komorze suszarki jest mierzona przez termometr kontaktowy wytwarzający cztery sygnały: x 1, x, x 3, x 4. Za pomocą wyłączników W1, W i W3 należy sterować grzejnikami G1 i G tak, aby spełnić warunki: - gdy wartość temperatury poniżej x 1, należy dostarczyć moc P=6kW, - gdy wartość temperatury jest między x 1 a x, należy dostarczyć moc P=4kW, - gdy wartość temperatury jest między x a x 3, należy dostarczyć moc P=kW, - gdy wartość temperatury jest między x 3 a x 4, należy dostarczyć moc P=1,33kW, - gdy wartość temperatury jest powyżej x 4, należy dostarczyć moc P=0kW. Układ zrealizować na bramkach NOR lub NAND. Opracować schemat przy wykorzystaniu układów serii UCY i zaprojektować płytkę drukowaną. Rysunek.1. Schemat sterowania urządzenia.

6 Podstawy teoretyczne i przeznaczenie układu 6 3. Podstawy teoretyczne i przeznaczenie układu Układ ma służyć do sterowania suszarką i utrzymywania stałej jej temperatury. W przypadku przekroczenia pewnej temperatury zmniejszana jest moc grzewcza suszarki, a więc i obniżana temperatura. Z kolei, gdy temperatura jest niska, to suszarka mocniej nagrzewa. Do pomiaru temperatury służy termometr kontaktowy o 4 poziomach. Wypełniony jest on rtęcią. Rtęć, jako przewodnik, podłączona jest pod dane napięcie. W momencie osiągnięcia poziomu stycznika napięcie to jest przekazywane także na niego pojawia się sygnał. W ten sposób, na wyjściach termometru mogą pojawić się sygnały: - brak sygnałów na jakimkolwiek wyjściu, - sygnał wyłącznie na wyjściu umieszczonym najniżej (odpowiadającym najmniejszej temperaturze). - sygnał na dwóch najniższych wyjściach równocześnie, itd. - sygnał na wszystkich wyjściach po przekroczeniu ostatniego poziomu kontaktu. Suszarka posiada też dwa grzejniki o różnej mocy, dzięki którym przy odpowiednim ich połączeniu można uzyskać 5 różnych mocy grzewczych: - 0kW gdy oba są wyłączone, - 1,33kW gdy połączone są szeregowo, - kw gdy załączony jest tylko grzejnik o mniejszej mocy, - 4kW gdy załączony jest tylko grzejnik o większej mocy, - 6kW gdy załączone są oba równolegle. Do sterowania ich sposobem połączenia wystarczają dwa wyłączniki i jeden przełącznik w układzie, jak pokazano na rysunku.1. Układ sterujący ma za zadanie wyłącznie odczytywać stany z termometru i podawać stany na wyjściu, które będą odpowiadać konkretnym pozycjom przełączników.

7 Analiza problemów; założenia, obliczenia i projektowanie 7 4. Analiza problemów; założenia, obliczenia i projektowanie 4.1. Sygnały na wyjściu termometru W zależności od temperatury, na wyjściach termometru możliwe do osiągnięcia są stany wyłącznie takie, jak przedstawiono w tabeli 4.1. Tabela 4.1. Możliwe stany wyjść termometru kontaktowego w zależności od temperatury. Temperatura poziom rtęci x 1 x x 3 x 4 1. (min) (max) Inne stany wyjść nie występują. 4.. Sterowanie mocą grzewczą Suszarka wyposażona jest w dwa grzejniki o mocy 4kW i kw. Załączając tylko jeden lub drugi z nich uzyskujemy moc znamionową danego grzejnika. Możliwe jest także uzyskanie innych mocy poprzez łączenie szeregowe lub równoległe. Grzejniki możemy potraktować jak rezystory o określonych wartościach, jakie możemy wyliczyć korzystając z równań 4.1. Równanie 4.1. Równania na rezystancję grzejnika o mocy P i napięciu znamionowym U. U R = I P I = U U R = P Stąd opór grzejnika 4kW wynosi 13,5Ω, zaś dla grzejnika kw - 6,45Ω. Przy połączeniu równoległym opór zastępczy grzejników można wyliczyć na podstawie poniższego wzoru: Równanie 4.. Opór zastępczy dla połączenia równoległego. R R = RR1 (13,5)(6,45) = = 8, Ω R + R 13,5 + 6, Przy połączeniu równoległym napięcie na każdym z grzejników jest takie same i równe napięciu zasilania. Stąd moc przy połączeniu równoległym wynosi:

8 Analiza problemów; założenia, obliczenia i projektowanie 8 Równanie 4.3. Moc suszarki przy połączeniu równoległym obu grzejników. U 30 V V P = = = 6000 = = VA = W R 8,817 Ω V A A więc otrzymujemy moc wynoszącą 6kW. Możliwe jest także połączenie szeregowe obu grzejników. W takim przypadku możemy potraktować oba grzejniki jako jeden o oporności wg wzoru: Równanie 4.4. Opór zastępczy przy połączeniu szeregowym grzejników. R s = R 1 + R = 13,5 + 6,45 = 39, 675Ω Także w tym przypadku korzystając z równania 4.3 można obliczyć wydzielaną moc, która wynosi tym razem 1,33kW. Zatem podsumowując możemy uzyskać następujące moce przy danym połączeniu: Tabela 4.. Moce suszarki w zależności od połączenia grzejników. Grzejnik 4kW Grzejnik kw Połączenie Uzyskana moc Wyłączony Wyłączony n/d 0 kw Załączony Załączony Szeregowe 1,33 kw Wyłączony Załączony n/d kw Załączony Wyłączony n/d 4 kw Załączony Załączony Równoległe 6 kw Mając do dyspozycji układ jak na rysunku.1 z dwoma wyłącznikami i jednym przełącznikiem należy zaprojektować układ tak, aby sterował tymi przełącznikami. Zakładając, że sygnał 1 dla wyłączników oznacza stan zwarty (załączony), zaś dla przełącznika sygnał 1 oznacza połączenie szeregowe ( 0 odpowiada dla połączenia równoległego), to w celu uzyskania żądanych mocy, należy ustawić wspomniane przełączniki w pozycjach wg tabeli 4.3. Tabela 4.3. Uzyskiwana moc w zależności od stanów przełączników (wg rys..1). Moc W1 W W3 0 kw 0 0 Φ 1,33 kw kw kw kw Stan oznaczony przez Φ oznacza dowolne położenie przełącznika Część logiczna realizacja funkcji Do zrealizowania są 3 funkcje oparte na 4 liniach sygnałowych. De facto należy zrealizować 3 funkcje wg podanej tabeli translacji kodu. Tabela 4.4. Tabela translacji kodu. x 1 x x 3 x 4 W1 W W Φ

9 Analiza problemów; założenia, obliczenia i projektowanie 9 Do realizacji kodu wyjściowego najprościej posłużyć się metodą opartą o tzw. siatki (mapy) Karnaugha. W poniższych siatkach zaznaczono stany 1 i 0. Pola niewypełnione oznaczają tzw. stany Φ. Stan taki możemy interpretować jako 1 lub 0 w zależności od potrzeby. Zwyczajowo interpretuje się je tak, aby móc utworzyć jak największą grupę. Funkcja W1: x 3 x 4 x 1 x Rysunek 4.1. Siatka Karnaugha dla funkcji W1. Równanie 4.5. Równanie funkcji W1. W 1 = x Funkcja W: x 3 x 4 x 1 x Rysunek 4.. Siatka Karnaugha dla funkcji. Równanie 4.6. Równanie funkcji F. W = x + x x 1 4 Funkcja 3: x 3 x 4 x 1 x Rysunek 4.3. Siatka Karnaugha dla funkcji 3. Równanie 4.7. Równanie funkcji F 3. W 3 = x 3 Optymalizacja i konwersja na funkcje NAND Założeniem była realizacja wszystkich funkcji na bramkach NAND. W tym celu należy posłużyć się prawami de Morgana, które określają przejście z funkcji OR na AND. Funkcja NAND jest zaprzeczeniem wyniku funkcji AND. Równania opisujące realizowane funkcje W1, W i W3 w oparciu o dwuargumentowe funkcje NAND przedstawiono poniżej:

10 Analiza problemów; założenia, obliczenia i projektowanie 10 Równanie 4.8. Równania funkcji jako dwuargumentowych funkcji NAND. W 1 = x = x x 1 W = x + x x = x + x x = x x x = x x x x W 3 = x = x x Realizacja wszystkich funkcji na bramkach Realizację wszystkich opisanych funkcji na bramkach logicznych przedstawiono na rysunku poniżej. 4 Rysunek 4.4. Schemat połączeń bramek logicznych do realizacji funkcji Pozostałe obliczenia Diody LED W układzie do sygnalizacji stanu pracy urządzenia zastosowano 5mm diody LED koloru zielonego i czerwonego. Prąd tych diod powinien wynosić ok. 15-0mA. Zakładając, że urządzenie będzie pracować w zakresie napięć zasilania 4-6V, a diody będą podłączane pod takie też napięcie należy zastosować rezystor ograniczający prąd wg wzoru: Równanie 4.9. Obliczanie oporu stosowanego do zasilania diod LED U 4 6V R = = = Ω I 0,015 0,0A Rozsądnym wyborem wydaje się zastosowanie oporników o standardowej wartości 70Ω, co spowoduje przepływ prądu na poziomie 15-mA i zagwarantuje poprawną pracę diod elektroluminescencyjnych. Prąd pobierany przez urządzenie Jako, że docelowo układ jest przewidziany do zasilania z zasilacza sieciowego istotnym parametrem jest to, jak duży prąd będzie pobierany przez układ. Dane takie można odczytać albo z parametrów zastosowanego układu, albo na podstawie Prawa Ohma znając oporności poszczególnych obwodów. Teoretyczne maksymalne prądy w obwodach zostały przedstawione w tabeli 4.5.

11 Analiza problemów; założenia, obliczenia i projektowanie 11 Tabela 4.5. Teoretyczne maksymalne prądy na elementach urządzenia. Element / obwód Prąd zasilania [ma] U1-U (bramki logiczne) x 33 D1-D4 (kontrolki diodowe) 4 x Prąd pobierany 3 x 15 RAZEM: 199 Wyliczony prąd jest szacunkowym prądem maksymalnym. Wystarczającym zasilaczem sieciowym, który posłuży do zasilenia układu, będzie zasilacz o maksymalnym prądzie wyjściowym równym 00mA.

12 Schemat ideowy urządzenia oraz projekt płytek drukowanych i obudów 1 5. Schemat ideowy urządzenia oraz projekt płytek drukowanych i obudów 5.1. Schemat ideowy Schemat ideowy przedstawiono na rys Rysunek 5.1. Schemat ideowy układu. Układ jest zasilany z gniazda X1. Do gniazda SV1 przyłączony jest termometr kontaktowy. Gniazdem tym wyprowadzone jest zasilanie (Vcc i GND). Jednocześnie przez to samo gniazdo wprowadzone są sygnały z termometru kontaktowego odpowiadające temperaturze przez niego zmierzonej. Diody D1-D4 sygnalizują stany wejść z termometru a więc temperaturę. Gniazdem SV wyprowadzone są wyjścia do przełączników sterujących grzejnikami (SV-1 odpowiada wyłącznikowi W1, SV- wyłącznikowi W, a SV-3 przełącznikowi W3, gdzie stan 1 oznacza przełączenie dla pracy równoległej). 5.. Projekt płytki drukowanej Płytka drukowana dla urządzenia jest dwuwarstwowa. Projekt płytki w skali 1:1 przedstawiają rysunki 5. (część wierzchnia) oraz 5.3 (cześć spodnia).

13 Schemat ideowy urządzenia oraz projekt płytek drukowanych i obudów 13 Rysunek 5.. Projekt płytki drukowanej urządzenia część wierzchnia, skala 1:1. Rysunek 5.3. Projekt płytki drukowanej urządzenia część spodnia, skala 1: Symulacja działania urządzenia Schemat wykorzystany do przeprowadzenia symulacji przedstawiono na rysunku 5.4. Symulacji dokonano w programie Electronics Workbench 5.1. Na potrzeby symulacji termometr został zastąpiony przełącznikami. Na rysunku 5.5 przedstawiono przebiegi logiczne układu wyjścia termometru oraz wyjścia logiczne.

14 Rysunek 5.4. Schemat użyty do symulacji układu w programie Electronics Workbench. Schemat ideowy urządzenia oraz projekt płytek drukowanych i obudów 14

15 Schemat ideowy urządzenia oraz projekt płytek drukowanych i obudów 15 Rysunek 5.5. Przebiegi z wirtualnego urządzenia Logic Analizer programu Electronics Workbench uzyskane podczas symulacji. Jak widać urządzenie zachowywało się poprawnie (por. tab. 4.4).

16 Zastosowane elementy Zastosowane elementy Tabela 6.1. Spis elementów zastosowanych do wykonania urządzenia. Oznaczenie 1 Element Wartość Cena D1, D, D3, D4 Dioda elektroluminescencyjna Czerwona 5mm 4 x 0,0 R1, R, R3, R4 Rezystor 70Ω/0,15W/5% 4 x 0,15 SV1 Gniazdo 6-złączeniowe 3,50 SV Gniazdo 4-złączeniowe 3,00 X1 Złącze -złączeniowe 3,0 IC1, IC Bramka logiczna TTL 7400N x 1,00 RAZEM: 13,10 PLN 1 Zgodne z tym, które zastosowano na schematach przedstawionych na rys Na podstawie sklepu

17 Wykaz literatury Wykaz literatury 7.1. Zasoby biblioteczne i czasopiśmiennicze [1] P. Horowitz, W. Hill: Sztuka elektroniki Część 1 i. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa [] O. Limann, H. Pelka: Elektronika bez wielkich problemów Technika Cyfrowa. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa [3] J. Pieńkos, J. Turczyński: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa [4] W. Traczyk: Układy cyfrowe. Podstawy teoretyczne i metody syntezy. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa [5] H. Kamionka-Mikuła, H. Małysiak, B. Pochopień: Układy cyfrowe, Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice Zasoby internetowe [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Opole, dn. 17 grudnia 2006 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek: Informatyka. Metody Komputerowe w Technice

Opole, dn. 17 grudnia 2006 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek: Informatyka. Metody Komputerowe w Technice Opole, dn. 17 grudnia 2006 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek: Informatyka Metody Komputerowe w Technice Temat: Generatory liczb losowych algorytmy z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI KATEDRA ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA BEZPRZEWODOWA SIEĆ KONTROLNO-STERUJĄCA Z

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy serwer http

Miniaturowy serwer http PROJEKTY Miniaturowy serwer http Pomiar temperatury i sterowanie przekaźnikami przez WWW AVT 5450 Miniaturowy serwer http umożliwia sterowanie czterema niezależnymi przekaźnikami oraz pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu:

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcje do zajęć laboratoryjnych Laboratorium z przedmiotu: Systemy wbudowane Kod: ES2C202 202 Elektrotechnika studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1a. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Pomiar momentu obrotowego i prędkości obrotowej CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 1a. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Pomiar momentu obrotowego i prędkości obrotowej CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

2014-05-02 STEROWNIK OBROTNICY WWW.SOLTRAK.DL.PL LARNEJ. Instrukcja zastosowania autor Mirell

2014-05-02 STEROWNIK OBROTNICY WWW.SOLTRAK.DL.PL LARNEJ. Instrukcja zastosowania autor Mirell 2014-05-02 WWW.SOLTRAK.DL.PL STEROWNIK OBROTNICY LARNEJ Instrukcja zastosowania autor Mirell Spis treści CHARAKTERYSTYKA STEROWNIKA SOLTRAK 2D4... 3 O RÓŻNYCH RODZAJACH UKŁADÓW ŚLEDZĄCYCH... 4 UKŁAD RÓŻNICOWY

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

ARS3-ER sterownik z serwerem Web (1) Możliwość załączania 4 wyjść oraz kontroli/ wizualizacji poziomu na 4 wejściach

ARS3-ER sterownik z serwerem Web (1) Możliwość załączania 4 wyjść oraz kontroli/ wizualizacji poziomu na 4 wejściach ARS3-ER sterownik z serwerem Web (1) Możliwość załączania 4 wyjść oraz kontroli/ wizualizacji poziomu na 4 wejściach AVT 5505 Prezentowany w artykule serwer Web jest łatwy w budowie, ale ma zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej TI 312[01] Spis treści 1. Bramki logiczne... 3 2. Kodery i dekodery... 5 3. Multipleksery i demultipleksery... 8 4. Przerzutniki, liczniki, rejestry... 12 5. Płyty główne... 17 6. Rodzaje płyt głównych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH.

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Załącznik nr 11 do SIWZ Temat: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KOMPILATORA UKŁADÓW CYFROWYCH ACTIVE CAD Opis układów przy pomocy edytora schematów Opracował dr inż. Piotr Kawalec Warszawa, 2000 rok SPIS TREŚCI str. 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna AiR V sem. Gr. A4/2 Bartosz Orszulak Wiktor Pilewski Bartłomiej Wicher Adam Szmajdziński 26 stycznia 2011 1 Spis treści 1 Założenia projektu 4

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny interfejs P R O internetowy

Uniwersalny interfejs P R O internetowy Uniwersalny interfejs P R O internetowy J E K T Y Uniwersalny interfejs internetowy, część 1 AVT 927 Internet zdaje się być domeną dużych komputerów. O tym, że serwer WWW można zbudować na niewielkim procesorku,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dokumentacja techniczno-ruchowa Dokumentacja techniczno-ruchowa RPM-01D wersja 1.3k EL-TEC Sp. z o.o. Spis treści 1.Wprowadzenie...1 2.Ogólna budowa i funkcje podstawowych zewnętrznych elementów urządzenia...2 3.Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK OBROTNICY SOLARNEJ

STEROWNIK OBROTNICY SOLARNEJ 2015-03-17 F.H.U. BARTEK STEROWNIK OBROTNICY SOLARNEJ Instrukcja zastosowania autor MireQ Spis treści CHARAKTERYSTYKA STEROWNIKA SOLTRAK 2D6... 3 O RÓŻNYCH RODZAJACH UKŁADÓW ŚLEDZĄCYCH... 4 UKŁAD RÓŻNICOWY

Bardziej szczegółowo

Steruje pracą układu klimatyzacji manualnej utrzymując zadaną temperaturę. wewnątrz pojazdu poprzez automatyczny dobór prędkości pracy wentylatora

Steruje pracą układu klimatyzacji manualnej utrzymując zadaną temperaturę. wewnątrz pojazdu poprzez automatyczny dobór prędkości pracy wentylatora PROJEKTY Komputer samochodowy Pomimo coraz bogatszego uzbrojenia aut w elektronikę, tematyka związana z różnymi układami poprawiającymi komfort użytkowania samochodu cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny programator JTAG/ISP

Uniwersalny programator JTAG/ISP Dodatkowe materiały >> Uniwersalny programator JTAG/ISP Mimo bogatej oferty na firmowe programatory przeznaczone zarówno dla określonej grupy układów, jak i uniwersalnych, amatorzy nie ustają w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z2.03

Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Maria Suliga Krzysztof Suliga Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ASRmini-4 (ITC-2b mini)

ASRmini-4 (ITC-2b mini) Zakład Inżynierii Ruchu Systemy Sterowania Ruchem R. Balcer i Spółka, Spółka Jawna ul. Przemysłowa 7 tel.: 32 387 85 25-28 41-902 BYTOM fax.: 32 281 37 24 NIP: 626-25-08-926 e-mail: info@zir-ssr.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Spis treści: Wstęp...3 Oznaczenia stosowane w serii easy...4 Wytyczne ogólne... 5 Oprzewodowanie... 5 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

Sterownik z interfejsem GSM

Sterownik z interfejsem GSM Sterownik z interfejsem GSM Większości osób rozwój technologii telefonii komórkowej kojarzy się głównie z niezliczoną liczbą modeli telefonów komórkowych, które w bardzo szybkim tempie są wprowadzane na

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2015-01-26 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 6 2.1 O programie...7

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo