Projekt Układów Logicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Układów Logicznych"

Transkrypt

1 Opole, dn. 1 maja 005 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Informatyka Projekt Układów Logicznych Temat: Sterownik suszarki Autor: Prowadzący: Dawid Najgiebauer Piotr Nitner Informatyka, rok 004/05, sem. III, grupa lab. 7 (Pt. g ) prof. dr hab. inż. T. Skubis Ocena:... Uwagi:... O P O L E 0 0 4

2 Spisy 1. Spisy 1.1. Spis treści 1. Spisy Spis treści Spis ilustracji i schematów Spis tabel Spis równań Spis zawartości załączonej płyty CD Temat projektu (temat nr /) Podstawy teoretyczne i przeznaczenie układu Analiza problemów; założenia, obliczenia i projektowanie Sygnały na wyjściu termometru Sterowanie mocą grzewczą Część logiczna realizacja funkcji Pozostałe obliczenia Schemat ideowy urządzenia oraz projekt płytek drukowanych i obudów Schemat ideowy Projekt płytki drukowanej Symulacja działania urządzenia Zastosowane elementy Wykaz literatury Zasoby biblioteczne i czasopiśmiennicze Zasoby internetowe Spis ilustracji i schematów Rysunek.1. Schemat sterowania urządzenia... 5 Rysunek 4.1. Siatka Karnaugha dla funkcji W Rysunek 4.. Siatka Karnaugha dla funkcji Rysunek 4.3. Siatka Karnaugha dla funkcji Rysunek 4.4. Schemat połączeń bramek logicznych do realizacji funkcji Rysunek 5.1. Schemat ideowy układu... 1 Rysunek 5.. Projekt płytki drukowanej urządzenia część wierzchnia, skala 1: Rysunek 5.3. Projekt płytki drukowanej urządzenia część spodnia, skala 1: Rysunek 5.4. Schemat użyty do symulacji układu w programie Electronics Workbench Rysunek 5.5. Przebiegi z wirtualnego urządzenia Logic Analizer programu Electronics Workbench uzyskane podczas symulacji

3 Spisy Spis tabel Tabela 4.1. Możliwe stany wyjść termometru kontaktowego w zależności od temperatury... 7 Tabela 4.. Moce suszarki w zależności od połączenia grzejników Tabela 4.3. Uzyskiwana moc w zależności od stanów przełączników (wg rys..1)... 8 Tabela 4.4. Tabela translacji kodu Tabela 4.5. Teoretyczne maksymalne prądy na elementach urządzenia Tabela 6.1. Spis elementów zastosowanych do wykonania urządzenia Spis równań Równanie 4.1. Równania na rezystancję grzejnika o mocy P i napięciu znamionowym U Równanie 4.. Opór zastępczy dla połączenia równoległego... 7 Równanie 4.3. Moc suszarki przy połączeniu równoległym obu grzejników... 8 Równanie 4.4. Opór zastępczy przy połączeniu szeregowym grzejników... 8 Równanie 4.5. Równanie funkcji W Równanie 4.6. Równanie funkcji F... 9 Równanie 4.7. Równanie funkcji F Równanie 4.8. Równania funkcji jako dwuargumentowych funkcji NAND Równanie 4.9. Obliczanie oporu stosowanego do zasilania diod LED... 10

4 Spisy Spis zawartości załączonej płyty CD Katalog/plik docs\ projekty\suszarka.sch projekty\suszarka.brd projekty\suszarka.ewb projekty\img\ programy\eagle-4.01e.exe programy\license.key programy\ewb.exe Opis Katalog z wersjami elektronicznymi w formacie Word i Adobe Aprobat (PDF) tego dokumentu Schemat urządzenia w formacie programu Eagle Projekt płytki drukowanej dla urządzenia w formacie programu Eagle Schemat urządzenia wykorzystany do symulacji działania układu w formacie programu Electronics Workbench Katalog z obrazami w formacie PNG projektu płytki drukowanej oraz schematu Program Eagle 4.01 wykorzystany do zaprojektowania schematów oraz płytek drukowanych dla układu (wersja instalacyjna) Plik z kluczem licencyjnym dla studenckiej wersji programu Eagle zapewnia poprawne i pełne działanie programu Program Electronics Workbench 5.1 wykorzystany do symulacji działania układu (wersja nieinstalacyjna samorozpakowywujące się archiwum z programem)

5 Temat projektu (temat nr /) 5. Temat projektu (temat nr /) Zaprojektować układ kombinacyjny do sterowania suszarką. Temperatura w komorze suszarki jest mierzona przez termometr kontaktowy wytwarzający cztery sygnały: x 1, x, x 3, x 4. Za pomocą wyłączników W1, W i W3 należy sterować grzejnikami G1 i G tak, aby spełnić warunki: - gdy wartość temperatury poniżej x 1, należy dostarczyć moc P=6kW, - gdy wartość temperatury jest między x 1 a x, należy dostarczyć moc P=4kW, - gdy wartość temperatury jest między x a x 3, należy dostarczyć moc P=kW, - gdy wartość temperatury jest między x 3 a x 4, należy dostarczyć moc P=1,33kW, - gdy wartość temperatury jest powyżej x 4, należy dostarczyć moc P=0kW. Układ zrealizować na bramkach NOR lub NAND. Opracować schemat przy wykorzystaniu układów serii UCY i zaprojektować płytkę drukowaną. Rysunek.1. Schemat sterowania urządzenia.

6 Podstawy teoretyczne i przeznaczenie układu 6 3. Podstawy teoretyczne i przeznaczenie układu Układ ma służyć do sterowania suszarką i utrzymywania stałej jej temperatury. W przypadku przekroczenia pewnej temperatury zmniejszana jest moc grzewcza suszarki, a więc i obniżana temperatura. Z kolei, gdy temperatura jest niska, to suszarka mocniej nagrzewa. Do pomiaru temperatury służy termometr kontaktowy o 4 poziomach. Wypełniony jest on rtęcią. Rtęć, jako przewodnik, podłączona jest pod dane napięcie. W momencie osiągnięcia poziomu stycznika napięcie to jest przekazywane także na niego pojawia się sygnał. W ten sposób, na wyjściach termometru mogą pojawić się sygnały: - brak sygnałów na jakimkolwiek wyjściu, - sygnał wyłącznie na wyjściu umieszczonym najniżej (odpowiadającym najmniejszej temperaturze). - sygnał na dwóch najniższych wyjściach równocześnie, itd. - sygnał na wszystkich wyjściach po przekroczeniu ostatniego poziomu kontaktu. Suszarka posiada też dwa grzejniki o różnej mocy, dzięki którym przy odpowiednim ich połączeniu można uzyskać 5 różnych mocy grzewczych: - 0kW gdy oba są wyłączone, - 1,33kW gdy połączone są szeregowo, - kw gdy załączony jest tylko grzejnik o mniejszej mocy, - 4kW gdy załączony jest tylko grzejnik o większej mocy, - 6kW gdy załączone są oba równolegle. Do sterowania ich sposobem połączenia wystarczają dwa wyłączniki i jeden przełącznik w układzie, jak pokazano na rysunku.1. Układ sterujący ma za zadanie wyłącznie odczytywać stany z termometru i podawać stany na wyjściu, które będą odpowiadać konkretnym pozycjom przełączników.

7 Analiza problemów; założenia, obliczenia i projektowanie 7 4. Analiza problemów; założenia, obliczenia i projektowanie 4.1. Sygnały na wyjściu termometru W zależności od temperatury, na wyjściach termometru możliwe do osiągnięcia są stany wyłącznie takie, jak przedstawiono w tabeli 4.1. Tabela 4.1. Możliwe stany wyjść termometru kontaktowego w zależności od temperatury. Temperatura poziom rtęci x 1 x x 3 x 4 1. (min) (max) Inne stany wyjść nie występują. 4.. Sterowanie mocą grzewczą Suszarka wyposażona jest w dwa grzejniki o mocy 4kW i kw. Załączając tylko jeden lub drugi z nich uzyskujemy moc znamionową danego grzejnika. Możliwe jest także uzyskanie innych mocy poprzez łączenie szeregowe lub równoległe. Grzejniki możemy potraktować jak rezystory o określonych wartościach, jakie możemy wyliczyć korzystając z równań 4.1. Równanie 4.1. Równania na rezystancję grzejnika o mocy P i napięciu znamionowym U. U R = I P I = U U R = P Stąd opór grzejnika 4kW wynosi 13,5Ω, zaś dla grzejnika kw - 6,45Ω. Przy połączeniu równoległym opór zastępczy grzejników można wyliczyć na podstawie poniższego wzoru: Równanie 4.. Opór zastępczy dla połączenia równoległego. R R = RR1 (13,5)(6,45) = = 8, Ω R + R 13,5 + 6, Przy połączeniu równoległym napięcie na każdym z grzejników jest takie same i równe napięciu zasilania. Stąd moc przy połączeniu równoległym wynosi:

8 Analiza problemów; założenia, obliczenia i projektowanie 8 Równanie 4.3. Moc suszarki przy połączeniu równoległym obu grzejników. U 30 V V P = = = 6000 = = VA = W R 8,817 Ω V A A więc otrzymujemy moc wynoszącą 6kW. Możliwe jest także połączenie szeregowe obu grzejników. W takim przypadku możemy potraktować oba grzejniki jako jeden o oporności wg wzoru: Równanie 4.4. Opór zastępczy przy połączeniu szeregowym grzejników. R s = R 1 + R = 13,5 + 6,45 = 39, 675Ω Także w tym przypadku korzystając z równania 4.3 można obliczyć wydzielaną moc, która wynosi tym razem 1,33kW. Zatem podsumowując możemy uzyskać następujące moce przy danym połączeniu: Tabela 4.. Moce suszarki w zależności od połączenia grzejników. Grzejnik 4kW Grzejnik kw Połączenie Uzyskana moc Wyłączony Wyłączony n/d 0 kw Załączony Załączony Szeregowe 1,33 kw Wyłączony Załączony n/d kw Załączony Wyłączony n/d 4 kw Załączony Załączony Równoległe 6 kw Mając do dyspozycji układ jak na rysunku.1 z dwoma wyłącznikami i jednym przełącznikiem należy zaprojektować układ tak, aby sterował tymi przełącznikami. Zakładając, że sygnał 1 dla wyłączników oznacza stan zwarty (załączony), zaś dla przełącznika sygnał 1 oznacza połączenie szeregowe ( 0 odpowiada dla połączenia równoległego), to w celu uzyskania żądanych mocy, należy ustawić wspomniane przełączniki w pozycjach wg tabeli 4.3. Tabela 4.3. Uzyskiwana moc w zależności od stanów przełączników (wg rys..1). Moc W1 W W3 0 kw 0 0 Φ 1,33 kw kw kw kw Stan oznaczony przez Φ oznacza dowolne położenie przełącznika Część logiczna realizacja funkcji Do zrealizowania są 3 funkcje oparte na 4 liniach sygnałowych. De facto należy zrealizować 3 funkcje wg podanej tabeli translacji kodu. Tabela 4.4. Tabela translacji kodu. x 1 x x 3 x 4 W1 W W Φ

9 Analiza problemów; założenia, obliczenia i projektowanie 9 Do realizacji kodu wyjściowego najprościej posłużyć się metodą opartą o tzw. siatki (mapy) Karnaugha. W poniższych siatkach zaznaczono stany 1 i 0. Pola niewypełnione oznaczają tzw. stany Φ. Stan taki możemy interpretować jako 1 lub 0 w zależności od potrzeby. Zwyczajowo interpretuje się je tak, aby móc utworzyć jak największą grupę. Funkcja W1: x 3 x 4 x 1 x Rysunek 4.1. Siatka Karnaugha dla funkcji W1. Równanie 4.5. Równanie funkcji W1. W 1 = x Funkcja W: x 3 x 4 x 1 x Rysunek 4.. Siatka Karnaugha dla funkcji. Równanie 4.6. Równanie funkcji F. W = x + x x 1 4 Funkcja 3: x 3 x 4 x 1 x Rysunek 4.3. Siatka Karnaugha dla funkcji 3. Równanie 4.7. Równanie funkcji F 3. W 3 = x 3 Optymalizacja i konwersja na funkcje NAND Założeniem była realizacja wszystkich funkcji na bramkach NAND. W tym celu należy posłużyć się prawami de Morgana, które określają przejście z funkcji OR na AND. Funkcja NAND jest zaprzeczeniem wyniku funkcji AND. Równania opisujące realizowane funkcje W1, W i W3 w oparciu o dwuargumentowe funkcje NAND przedstawiono poniżej:

10 Analiza problemów; założenia, obliczenia i projektowanie 10 Równanie 4.8. Równania funkcji jako dwuargumentowych funkcji NAND. W 1 = x = x x 1 W = x + x x = x + x x = x x x = x x x x W 3 = x = x x Realizacja wszystkich funkcji na bramkach Realizację wszystkich opisanych funkcji na bramkach logicznych przedstawiono na rysunku poniżej. 4 Rysunek 4.4. Schemat połączeń bramek logicznych do realizacji funkcji Pozostałe obliczenia Diody LED W układzie do sygnalizacji stanu pracy urządzenia zastosowano 5mm diody LED koloru zielonego i czerwonego. Prąd tych diod powinien wynosić ok. 15-0mA. Zakładając, że urządzenie będzie pracować w zakresie napięć zasilania 4-6V, a diody będą podłączane pod takie też napięcie należy zastosować rezystor ograniczający prąd wg wzoru: Równanie 4.9. Obliczanie oporu stosowanego do zasilania diod LED U 4 6V R = = = Ω I 0,015 0,0A Rozsądnym wyborem wydaje się zastosowanie oporników o standardowej wartości 70Ω, co spowoduje przepływ prądu na poziomie 15-mA i zagwarantuje poprawną pracę diod elektroluminescencyjnych. Prąd pobierany przez urządzenie Jako, że docelowo układ jest przewidziany do zasilania z zasilacza sieciowego istotnym parametrem jest to, jak duży prąd będzie pobierany przez układ. Dane takie można odczytać albo z parametrów zastosowanego układu, albo na podstawie Prawa Ohma znając oporności poszczególnych obwodów. Teoretyczne maksymalne prądy w obwodach zostały przedstawione w tabeli 4.5.

11 Analiza problemów; założenia, obliczenia i projektowanie 11 Tabela 4.5. Teoretyczne maksymalne prądy na elementach urządzenia. Element / obwód Prąd zasilania [ma] U1-U (bramki logiczne) x 33 D1-D4 (kontrolki diodowe) 4 x Prąd pobierany 3 x 15 RAZEM: 199 Wyliczony prąd jest szacunkowym prądem maksymalnym. Wystarczającym zasilaczem sieciowym, który posłuży do zasilenia układu, będzie zasilacz o maksymalnym prądzie wyjściowym równym 00mA.

12 Schemat ideowy urządzenia oraz projekt płytek drukowanych i obudów 1 5. Schemat ideowy urządzenia oraz projekt płytek drukowanych i obudów 5.1. Schemat ideowy Schemat ideowy przedstawiono na rys Rysunek 5.1. Schemat ideowy układu. Układ jest zasilany z gniazda X1. Do gniazda SV1 przyłączony jest termometr kontaktowy. Gniazdem tym wyprowadzone jest zasilanie (Vcc i GND). Jednocześnie przez to samo gniazdo wprowadzone są sygnały z termometru kontaktowego odpowiadające temperaturze przez niego zmierzonej. Diody D1-D4 sygnalizują stany wejść z termometru a więc temperaturę. Gniazdem SV wyprowadzone są wyjścia do przełączników sterujących grzejnikami (SV-1 odpowiada wyłącznikowi W1, SV- wyłącznikowi W, a SV-3 przełącznikowi W3, gdzie stan 1 oznacza przełączenie dla pracy równoległej). 5.. Projekt płytki drukowanej Płytka drukowana dla urządzenia jest dwuwarstwowa. Projekt płytki w skali 1:1 przedstawiają rysunki 5. (część wierzchnia) oraz 5.3 (cześć spodnia).

13 Schemat ideowy urządzenia oraz projekt płytek drukowanych i obudów 13 Rysunek 5.. Projekt płytki drukowanej urządzenia część wierzchnia, skala 1:1. Rysunek 5.3. Projekt płytki drukowanej urządzenia część spodnia, skala 1: Symulacja działania urządzenia Schemat wykorzystany do przeprowadzenia symulacji przedstawiono na rysunku 5.4. Symulacji dokonano w programie Electronics Workbench 5.1. Na potrzeby symulacji termometr został zastąpiony przełącznikami. Na rysunku 5.5 przedstawiono przebiegi logiczne układu wyjścia termometru oraz wyjścia logiczne.

14 Rysunek 5.4. Schemat użyty do symulacji układu w programie Electronics Workbench. Schemat ideowy urządzenia oraz projekt płytek drukowanych i obudów 14

15 Schemat ideowy urządzenia oraz projekt płytek drukowanych i obudów 15 Rysunek 5.5. Przebiegi z wirtualnego urządzenia Logic Analizer programu Electronics Workbench uzyskane podczas symulacji. Jak widać urządzenie zachowywało się poprawnie (por. tab. 4.4).

16 Zastosowane elementy Zastosowane elementy Tabela 6.1. Spis elementów zastosowanych do wykonania urządzenia. Oznaczenie 1 Element Wartość Cena D1, D, D3, D4 Dioda elektroluminescencyjna Czerwona 5mm 4 x 0,0 R1, R, R3, R4 Rezystor 70Ω/0,15W/5% 4 x 0,15 SV1 Gniazdo 6-złączeniowe 3,50 SV Gniazdo 4-złączeniowe 3,00 X1 Złącze -złączeniowe 3,0 IC1, IC Bramka logiczna TTL 7400N x 1,00 RAZEM: 13,10 PLN 1 Zgodne z tym, które zastosowano na schematach przedstawionych na rys Na podstawie sklepu

17 Wykaz literatury Wykaz literatury 7.1. Zasoby biblioteczne i czasopiśmiennicze [1] P. Horowitz, W. Hill: Sztuka elektroniki Część 1 i. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa [] O. Limann, H. Pelka: Elektronika bez wielkich problemów Technika Cyfrowa. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa [3] J. Pieńkos, J. Turczyński: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa [4] W. Traczyk: Układy cyfrowe. Podstawy teoretyczne i metody syntezy. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa [5] H. Kamionka-Mikuła, H. Małysiak, B. Pochopień: Układy cyfrowe, Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice Zasoby internetowe [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Projekt Układów Logicznych

Projekt Układów Logicznych Opole, dn. 21 maja 2005 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Informatyka Projekt Układów Logicznych Temat: Symulator obecności w domu Autor: Prowadzący: Dawid Najgiebauer

Bardziej szczegółowo

Projekt Układów Logicznych

Projekt Układów Logicznych Opole, dn. maja 005 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Informatyka Projekt Układów Logicznych Temat: Sterownik drogowej sygnalizacji świetlnej Autor: Prowadzący: Dawid

Bardziej szczegółowo

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 1 Temat: Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe i cyfrowych na analogowe poprzez zbadanie przetworników A/C i

Bardziej szczegółowo

Projekt Układów Logicznych

Projekt Układów Logicznych Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Informatyka Opole, dn. 21 maja 2005 Projekt Układów Logicznych Temat: Bramki logiczne CMOS Autor: Dawid Najgiebauer Informatyka, sem.

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i architektura komputerów

Sprzęt i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Sprzęt i architektura komputerów Laboratorium Temat:Pomiary podstawowych wielkości elektryczych: prawa Ohma i Kirchhoffa Katedra Architektury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA BADANIE STANDARDOWEJ BRAMKI NAND TTL (UCY 7400)

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA BADANIE STANDARDOWEJ BRAMKI NAND TTL (UCY 7400) INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA BADANIE STANDARDOWEJ BRAMKI NAND TTL (UCY 74).Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z charakterystykami statycznymi i parametrami statycznymi bramki standardowej NAND

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie zasad działania, budowy i właściwości podstawowych funktorów logicznych wykonywanych w jednej z najbardziej rozpowszechnionych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 3 Oddziaływanie przyrządów na badany obiekt I Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1 Zdefiniować pojęcie: prąd elektryczny Podać odpowiednią zależność fizyczną

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Program Electronics Workbench

Ćwiczenie 1 Program Electronics Workbench Systemy teleinformatyczne Ćwiczenie Program Electronics Workbench Symulacja układów logicznych Program Electronics Workbench służy do symulacji działania prostych i bardziej złożonych układów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Ćw. 8 Bramki logiczne

Ćw. 8 Bramki logiczne Ćw. 8 Bramki logiczne 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi bramkami logicznymi, poznanie ich rodzajów oraz najwaŝniejszych parametrów opisujących ich własności elektryczne.

Bardziej szczegółowo

Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia

Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia Ćwiczenie nr 2: Bramka NAND. l. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Pomiary elektryczne: Szeregowe i równoległe łączenie żarówek

Pomiary elektryczne: Szeregowe i równoległe łączenie żarówek Pomiary elektryczne: Szeregowe i równoległe łączenie żarówek 1. Dane osobowe Data wykonania ćwiczenia: Nazwa szkoły, klasa: Dane uczniów: A. B. C. D. E. 2. Podstawowe informacje BHP W pracowni większość

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład 5 Legenda Procedura projektowania Podział układów VLSI 2 1 Procedura projektowania Specyfikacja Napisz, jeśli jeszcze nie istnieje, specyfikację układu. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym? Domowe urządzenia elektryczne są często łączone równolegle, dzięki temu każde tworzy osobny obwód z tym samym źródłem napięcia. Na podstawie poszczególnych rezystancji, można przewidzieć całkowite natężenie

Bardziej szczegółowo

Bramki logiczne. 2. Cele ćwiczenia Badanie charakterystyk przejściowych inwertera. tranzystorowego, bramki 7400 i bramki 74132.

Bramki logiczne. 2. Cele ćwiczenia Badanie charakterystyk przejściowych inwertera. tranzystorowego, bramki 7400 i bramki 74132. Bramki logiczne 1. Czas trwania: 3h 2. Cele ćwiczenia Badanie charakterystyk przejściowych inwertera. tranzystorowego, bramki 7400 i bramki 74132. 3. Wymagana znajomość pojęć stany logiczne Hi, Lo, stan

Bardziej szczegółowo

Badanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED)

Badanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED) Temat ćwiczenia: Badanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED) - - ` Symbol studiów (np. PK10): data wykonania ćwiczenia - godzina wykonania ćwiczenia. Nazwisko i imię*: 1 Pluton/Grupa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6 Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6 1/5 Stabilizator liniowy Zadaniem jest budowa i przebadanie działania bardzo prostego stabilizatora liniowego. 1. W ćwiczeniu wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problemami związanymi z projektowaniem, realizacją i pomiarami

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO

LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka . Zapoznać się ze schematem ideowym płytki ćwiczeniowej 2.

Bardziej szczegółowo

Grupa: Zespół: wykonał: 1 Mariusz Kozakowski Data: 3/11/2013 111B. Podpis prowadzącego:

Grupa: Zespół: wykonał: 1 Mariusz Kozakowski Data: 3/11/2013 111B. Podpis prowadzącego: Sprawozdanie z laboratorium elektroniki w Zakładzie Systemów i Sieci Komputerowych Temat ćwiczenia: Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa Sprawozdanie Rok: Grupa: Zespół:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 TRANZYSTORY JAKO ELEMENTY DWUSTANOWE BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+)

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+) Autor: Piotr Fabijański Koreferent: Paweł Fabijański Zadanie Obliczyć napięcie na stykach wyłącznika S zaraz po jego otwarciu, w chwili t = (0 + ) i w stanie ustalonym, gdy t. Do obliczeń przyjąć następujące

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora

ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018 Układy polaryzacji i stabilizacji punktu

Bardziej szczegółowo

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe BETA-ERG Sp. z o. o. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 04-851 Warszawa, ul. Zabrzańska 1 tel: (48) 22615 75 16, fax: (48) 226156034, tel: +48601208135, +48601376340 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Człowiek- najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podstawy Automatyki. Człowiek- najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy Automatyki Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki Dr inż.

Bardziej szczegółowo

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ĆWICZENIE 1) UKŁADY PRZEŁĄCZAJĄCE OPARTE NA ELEMENTACH STYKOWYCH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest poznanie:

Bardziej szczegółowo

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED Właściwości: Do 91% wydajności układu scalonego z elektroniką impulsową Szeroki zakres napięcia wejściowego: 9-40V AC/DC Działanie na prądzie stałym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009 Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się

Bardziej szczegółowo

E104. Badanie charakterystyk diod i tranzystorów

E104. Badanie charakterystyk diod i tranzystorów E104. Badanie charakterystyk diod i tranzystorów Cele: Wyznaczenie charakterystyk dla diod i tranzystorów. Dla diod określa się zależność I d =f(u d ) prądu od napięcia i napięcie progowe U p. Dla tranzystorów

Bardziej szczegółowo

Co się stanie, gdy połączymy szeregowo dwie żarówki?

Co się stanie, gdy połączymy szeregowo dwie żarówki? Różne elementy układu elektrycznego można łączyć szeregowo. Z wartości poszczególnych oporów, można wyznaczyć oporność całkowitą oraz całkowite natężenie prądu. Zadania 1. Połącz szeregowo dwie identyczne

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA EZ1C

METROLOGIA EZ1C Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METOLOGI Kod przedmiotu: EZ1C 300 016 POMI EZYSTNCJI METODĄ

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED Touch button module Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED 1 S t r o n a 1. Opis ogólny Moduł dotykowy został zaprojektowany jako tania alternatywa dostępnych przemysłowych przycisków dotykowych.

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Schemat ideowy sterownika GSM

Rysunek 1 Schemat ideowy sterownika GSM Wejścia cyfrowe 3x510 Wyjścia cyfrowe Rysunek 1 Schemat ideowy sterownika GSM zostały wyprowadzone na złącze Z4. Zasilanie modułu i jego peryferii odbywa się poprzez złącze GSM_ZAS. Opisywany moduł wraz

Bardziej szczegółowo

Układy TTL i CMOS. Trochę logiki

Układy TTL i CMOS. Trochę logiki Układy TTL i CMOS O liczbie elementów użytych do budowy jakiegoś urządzenia elektronicznego, a więc i o możliwości obniżenia jego ceny, decyduje dzisiaj liczba zastosowanych w nim układów scalonych. Najstarszą

Bardziej szczegółowo

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci LABORATORIUM Technika Cyfrowa Badanie pamięci Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studentów z budową i zasadą działania scalonych liczników asynchronicznych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,

Bardziej szczegółowo

WIECZOROWE STUDIA ZAWODOWE LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW

WIECZOROWE STUDIA ZAWODOWE LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW POLTECHNKA WARSZAWSKA NSTYTUT RADOELEKTRONK ZAKŁAD RADOKOMUNKACJ WECZOROWE STUDA ZAWODOWE LABORATORUM OBWODÓW SYGNAŁÓW Ćwiczenie 1 Temat: OBWODY PRĄDU STAŁEGO Opracował: mgr inż. Henryk Chaciński Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne P 316

Dane techniczne P 316 Dane techniczne P 316 Parametry w zakresie stabilizacji napięcia Napięcie wyjściowe Niedokładność kalibracji napięcia 0,5% lub 50mV Stabilizacja napięcia wyjściowego przy zm.map sieci + 10%, -10% Stabilizacja

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne

OBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne OBSŁUGA ZASILACZA TYP 5121 - informacje ogólne W trakcie zajęć z Laboratorrium odstaw ęlektroniki zasilacz typ 5121 wykorzystywany jest jako źróło napięcia głównie w trakcie pomiarów charakterystyk statycznych

Bardziej szczegółowo

Ćw. 8 Weryfikacja praw Kirchhoffa

Ćw. 8 Weryfikacja praw Kirchhoffa Ćw. 8 Weryfikacja praw Kirchhoffa. Cel ćwiczenia Wyznaczenie całkowitej rezystancji rezystorów połączonych równolegle oraz szeregowo, poprzez pomiar prądu i napięcia. Weryfikacja praw Kirchhoffa. 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia separacyjno-sterownicze

Urządzenia separacyjno-sterownicze OZNACZENIE TYPU SSU* -ET Nazwa urządzenia : Urządzenie separacyjno sterownicze * Funkcja urządzenia: 1 kontrola linii dwuprzewodowej wraz z kntrolą rezystancji doziemnej (Rs, Rr, Rd) 2 kontrola linii dwuprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Badanie układów średniej skali integracji - ćwiczenie Cel ćwiczenia. 2. Wykaz przyrządów i elementów: 3. Przedmiot badań

Badanie układów średniej skali integracji - ćwiczenie Cel ćwiczenia. 2. Wykaz przyrządów i elementów: 3. Przedmiot badań adanie układów średniej skali integracji - ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami SSI (Średniej Skali Integracji). Przed wykonaniem ćwiczenia należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Laboratorium podstaw elektroniki

Laboratorium podstaw elektroniki 150875 Grzegorz Graczyk numer indeksu imie i nazwisko 150889 Anna Janicka numer indeksu imie i nazwisko Grupa: 2 Grupa: 5 kierunek Informatyka semestr 2 rok akademicki 2008/09 Laboratorium podstaw elektroniki

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 13 - Układy bramkowe. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 13 - Układy bramkowe. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 13 - Układy bramkowe Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Układy z elementów logicznych Bramki logiczne Elementami logicznymi (bramkami logicznymi) są urządzenia o dwustanowym sygnale wyjściowym

Bardziej szczegółowo

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 3 Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Cel ćwiczenia... 3 2. Wymagania...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie ĆWICZENIE Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów C. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest praktyczno-analityczna ocena wartości

Bardziej szczegółowo

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI PX147 LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis elementu świecącego... 2 3.1. Moduł do zabudowy... 2 3.2. Moduł z uchwytem... 3 4. Sposób

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

Wibracyjne sygnalizatory poziomu WSP-4 przeznaczone są do sygnalizowania poziomów granicznych cieczy w zbiornikach ciśnieniowych lub otwartych.

Wibracyjne sygnalizatory poziomu WSP-4 przeznaczone są do sygnalizowania poziomów granicznych cieczy w zbiornikach ciśnieniowych lub otwartych. Wibracyjny sygnalizator poziomu WSP-4 z wyjściem CES - bezkontaktowym przełącznikiem elektronicznym (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Zastosowanie 2. Budowa 3. Zamocowanie 4. Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Badanie przerzutników astabilnych i monostabilnych

Badanie przerzutników astabilnych i monostabilnych Badanie przerzutników astabilnych i monostabilnych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie badania podstawowych układów przerzutników astabilnych, bistabilnych i monostabilnych. 2. Przebieg

Bardziej szczegółowo

1.2 Funktory z otwartym kolektorem (O.C)

1.2 Funktory z otwartym kolektorem (O.C) Wydział EAIiIB Laboratorium Katedra Metrologii i Elektroniki Podstaw Elektroniki Cyfrowej Wykonał zespół w składzie (nazwiska i imiona): Ćw. 4. Funktory TTL cz.2 Data wykonania: Grupa (godz.): Dzień tygodnia:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA 1. Lutowanie lutowania ołowiowe i bezołowiowe, przebieg lutowania automatycznego (strefy grzania i przebiegi temperatur), narzędzia

Bardziej szczegółowo

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC Własności Driver dwóch silników DC Zasilanie: 6 30V DC Prąd ciągły (dla jednego silnika): do 7A (bez radiatora) Prąd ciągły (dla jednego silnika): do

Bardziej szczegółowo

GENERATORY KWARCOWE. Politechnika Wrocławska. Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

GENERATORY KWARCOWE. Politechnika Wrocławska. Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Zakład Układów Elektronicznych Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego GENERATORY KWARCOWE 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2: OPRACOWANIE SCHEMATU ELEKTRYCZNEGO UKŁADU ELEKTRONICZNEGO

Ćwiczenie nr 2: OPRACOWANIE SCHEMATU ELEKTRYCZNEGO UKŁADU ELEKTRONICZNEGO INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WEL WAT ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie nr 2: OPRACOWANIE SCHEMATU ELEKTRYCZNEGO UKŁADU ELEKTRONICZNEGO A. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i architektura komputerów

Sprzęt i architektura komputerów Krzysztof Makles Sprzęt i architektura komputerów Laboratorium Temat: Obsługa NI ELVIS II Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Zakład Systemów i Sieci Komputerowych SPIS TREŚCI 1. Wymagania...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA ENS1C300 022 TRANZYSTORY JAKO ELEMENTY DWUSTANOWE BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Akustyczne wzmacniacze mocy

Akustyczne wzmacniacze mocy Akustyczne wzmacniacze mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, sposobem projektowania oraz parametrami wzmacniaczy mocy klasy AB zbudowanych z użyciem scalonych wzmacniaczy

Bardziej szczegółowo

Opis dydaktycznych stanowisk pomiarowych i przyrządów w lab. EE (paw. C-3, 302)

Opis dydaktycznych stanowisk pomiarowych i przyrządów w lab. EE (paw. C-3, 302) Opis dydaktycznych stanowisk pomiarowych i przyrządów w lab. EE (paw. C-3, 302) 1. Elementy elektroniczne stosowane w ćwiczeniach Elementy elektroniczne będące przedmiotem pomiaru, lub służące do zestawienia

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz watomierz mierzona

symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz watomierz mierzona ZADANIA ELEKTROTECHNIKA KLASA II 1. Uzupełnij tabelkę: nazwa symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz ----------------- watomierz ----------------- wielkość mierzona jednostka - nazwa symbol jednostki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie : Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej

Bardziej szczegółowo

Badanie wzmacniacza operacyjnego

Badanie wzmacniacza operacyjnego Badanie wzmacniacza operacyjnego CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i komparatorów oraz możliwości wykorzystania ich do realizacji bloków funkcjonalnych poprzez dobór

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym"

Ćwiczenie: Pomiary rezystancji przy prądzie stałym Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-29_15W_pNadGenE31RU Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Wyniki (prawie)końcowe - Elektroniczne warcaby

Wyniki (prawie)końcowe - Elektroniczne warcaby Wyniki (prawie)końcowe - Elektroniczne warcaby Zbigniew Duszeńczuk 14 czerwca 2008 Spis treści 1 Stan realizacji projektu na dzień 14 czerwca 2008 2 2 Najważniejsze cechy projektu 2 2.1 Użyte elementy..............................

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 +48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR Katowice

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Załącznik 4c do SIWZ Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.) Zestaw powinien składać się min. z modułu bazowego oraz modułów ćwiczeniowych

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Spis treści Informacje podstawowe...2 Pomiar napięcia...3 Pomiar prądu...5 Pomiar rezystancji...6 Pomiar pojemności...6 Wartość skuteczna i średnia...7

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ Laboratorium Podstaw Elektroniki Marek Siłuszyk Ćwiczenie M 4 SPWDZENE PW OHM POM EZYSTNCJ METODĄ TECHNCZNĄ opr. tech. Mirosław Maś niwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 2013 1. Wstęp Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

STABILIZATOR NAPIĘCIA

STABILIZATOR NAPIĘCIA STABILIZATOR NAPIĘCIA Indywidualna Pracownia Elektroniczna Michał Dąbrowski asystent: Krzysztof Piasecki 16 XI 2010 1 Streszczenie Celem doświadczenia jest zapoznanie się z zasadą działania i wykonanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ZINTEGROWANE SYSTEMY CYFROWE. Pakiet edukacyjny DefSim Personal. Analiza prądowa IDDQ

Ćwiczenie ZINTEGROWANE SYSTEMY CYFROWE. Pakiet edukacyjny DefSim Personal. Analiza prądowa IDDQ Ćwiczenie 2 ZINTEGROWANE SYSTEMY CYFROWE Pakiet edukacyjny DefSim Personal Analiza prądowa IDDQ K A T E D R A M I K R O E L E K T R O N I K I I T E C H N I K I N F O R M A T Y C Z N Y C H Politechnika

Bardziej szczegółowo

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6 Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6 Marcin Polkowski (251328) 10 maja 2007 r. Spis treści I Laboratorium 5 2 1 Wprowadzenie 2 2 Pomiary rodziny charakterystyk 3 II Laboratorium 6 7 3 Wprowadzenie 7

Bardziej szczegółowo

nazywamy mostkiem zrównoważonym w przeciwieństwie do mostka niezrównoważonego, dla którego Z 1 Z 4 Z 2 Z 3. Z 5

nazywamy mostkiem zrównoważonym w przeciwieństwie do mostka niezrównoważonego, dla którego Z 1 Z 4 Z 2 Z 3. Z 5 Ćwiczenie E- Pomiar oporności i indukcyjności metodą mostkową I. el ćwiczenia: Ocena dokładności pomiaru oporności mostkiem Wheatstone`a, pomiar nieznanej oporności i indukcyjności mostkiem ndersona. II.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu boost

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników. Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Prostowniki. 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników. Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Prostowniki 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników ELEKTRONIKA Jakub Dawidziuk sobota, 16

Bardziej szczegółowo

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W UKŁADY PROSTOWNICZE. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami podstawowych układów prostowniczych: prostownika jednopołówkowego, dwupołówkowego z dzielonym uzwojeniem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektroniki. Ćwiczenie E09FT. Komparatory. Wersja 1.0 (19 kwietnia 2016)

Laboratorium elektroniki. Ćwiczenie E09FT. Komparatory. Wersja 1.0 (19 kwietnia 2016) Laboratorium elektroniki Ćwiczenie E09FT Komparatory Wersja 1.0 (19 kwietnia 2016) Spis treści: 1. Cel ćwiczenia... 3 2. Zagrożenia... 3 3. Wprowadzenie teoretyczne... 3 4. Dostępna aparatura... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 9 WZMACNIACZ MOCY DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne

Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne Ćwiczenie nr 4: Przerzutniki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektroniki. Ćwiczenie E09IS. Komparatory. Wersja 1.0 (19 kwietnia 2016)

Laboratorium elektroniki. Ćwiczenie E09IS. Komparatory. Wersja 1.0 (19 kwietnia 2016) Laboratorium elektroniki Ćwiczenie E09IS Komparatory Wersja 1.0 (19 kwietnia 2016) Spis treści: 1. Cel ćwiczenia... 3 2. Zagrożenia... 3 3. Wprowadzenie teoretyczne... 3 4. Dostępna aparatura... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Pomiar oporu elektrycznego za pomocą mostka Wheatstone a

Pomiar oporu elektrycznego za pomocą mostka Wheatstone a Ćwiczenie E3 Pomiar oporu elektrycznego za pomocą mostka Wheatstone a E3.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar oporu elektrycznego pojedynczych rezystorów oraz układu rezystorów połączonych szeregowo

Bardziej szczegółowo

Tester samochodowych sond lambda

Tester samochodowych sond lambda Tester samochodowych P R O sond J E lambda K T Y Tester samochodowych sond lambda Elektroniczny analizator składu mieszanki AVT 520 Przyrz¹d opisany w artykule s³uøy do oceny sprawnoúci sondy lambda oraz

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2A. Strona 1

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2A. Strona 1 Sterownik sieciowy Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Wersja 2A Strona 1 Autor Z.Czujewicz Strona 2 Spis treści 1. Na skróty...3 2. Wersje modułów dodatkowych portów cyfrowych...3

Bardziej szczegółowo

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa 1/5 E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa Celem ćwiczenia jest poznanie podstaw zjawiska konwersji energii świetlnej na elektryczną, zasad działania fotoogniwa oraz wyznaczenie jego podstawowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE Klasa: 2Tc Technik mechatronik Program: 311410 (KOWEZIU ) Wymiar: 4h tygodniowo Na ocenę dopuszczającą uczeń: Zna

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Sterownik sieciowy Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Spis treści 1. Na skróty...3 2. Wersje modułów dodatkowych portów cyfrowych...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Badanie układu samoczynnego załączania rezerwy

Badanie układu samoczynnego załączania rezerwy Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik 1 Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik Znajdź usterkę oraz wskaż sposób jej usunięcia w zasilaczu napięcia stałego 12V/4A, wykonanym w oparciu o układ scalony

Bardziej szczegółowo