Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?"

Transkrypt

1 Domowe urządzenia elektryczne są często łączone równolegle, dzięki temu każde tworzy osobny obwód z tym samym źródłem napięcia. Na podstawie poszczególnych rezystancji, można przewidzieć całkowite natężenie prądu oraz całkowitą oporność na obwodzie. Zadanie Zbadanie związku pomiędzy całkowitym natężeniem prądu i częściowymi spadkami potencjału, a także między całkowitą opornością i oporami składowymi w obwodzie równoległym. Materiały 1 Moduł Cobra4 Wireless Manager Interfejs Cobra4 Wirless-Link Czujnik Cobra4 Natężenie prądu/napięcie, ± 30 V, ± 6 A Moduły łącza proste 05601,01 2 Moduły łącza kątowe Moduły przewodu, T-kształtne Moduły przerwy ze złączami Moduły przyłącza Moduły kątowe z gniazdem Wyłącznik Oprawka E Opornik 50 Ω Opornik 100 Ω Przewody, 250 mm, 32 A, czerwony Przewody, 250 mm, 32 A, niebieski Przewód, 500 mm, 32 A, czerwony Przewód, 500 mm, 32 A, niebieski Żarówka, 12 V/0,1 A E10, 10 sztuk Zasilacz V-, 6 V~, 12 V~ Oprogramowanie pomiarowe dla Cobra4 Measure Dodatkowo wymagane: 1 PC z portem USB, Windows XP lub nowszym Rys. 1: Przygotowanie doświadczenia

2 Przygotowanie i wykonanie doświadczenia 1 Równoległe żarówki Przygotuj doświadczenie zgodnie z Rysunkiem 1 i schematem na Rysunku 2 część a), początkowo nie wkręcaj do gniazda. Obwód podłącz do wyjścia 12 V i 1 A DC zasilacza. Uruchom komputer i system operacyjny Windows. Do portu USB komputera podłącz moduł Cobra4 Wireless- Manager, uruchomi się oprogramowanie measure. Dołącz czujnik Cobra4 Natężenie prądu/napięcie, ± 30 V, ± 6 A do interfejsu Cobra4 Wireless-Link i uruchom go, urządzenie zarejestruje się w oprogramowaniu i uruchomi się Navigator. Załaduj (Eksperyment > Otwórz eksperyment). Teraz zostaną ustalone wszystkie wymagane ustawienia do gromadzenia mierzonych wartości. Rozpocznij zapisywanie wartości pomiarowych naciskając przycisk. Najpierw jedną, a potem drugą żarówkę wkręć do gniazda, obserwuj ich jasność, a następnie pierwszą z nich usuń. Otwórz obwód przełącznikiem i zatrzymaj pomiar, zmierzone wartości przenieś do dalszej analizy do głównego programu measure. Za pomocą narzędzia, zbadaj napięcie przy jednej i dwóch świecących żarówkach. Zmień narzędzie na strzałkę i kliknij natężenie prądu na krzywej, znajdujące się na rysunku po lewej stronie osi Y i wskaż natężenie prądu, odczytuj je za pomocą measure dla obecnego poziomu, który dotyczy natężenia I dla dwóch równoległych żarówek, zapisz wyniki w Tabeli 1. Rys. 2: Schematy Rys. 3: Okno pomiarowe

3 2 Rezystory równoległe Usuń oba gniazda żarówek z obwodu, rozpocznij rejestrowanie pomiarów za pomocą i zamknij wyłącznik. Umieść w obwodzie moduł 50 Ω, jako R 2. Umieść w obwodzie moduł 100 Ω, jako R 1 w schemacie z Rysunku 2, część b). Usuń z obwodu moduł 50 Ω, a następnie 100-Ω. Otwórz obwód przełącznikiem i zatrzymaj pomiary, mierzone wartości, do dalszej analizy, przenieś do programu głównego. Odczytaj, w taki sam sposób jak w pierwszym przykładzie, natężenie prądu powstające przy podłączeniu rezystora 50 Ω równolegle z rezystorem 50 Ω i rezystorem 100 Ω oraz z jednym opornikiem 100 Ω. Wyniki umieść w Tabeli 2. 3 Natężenie prądu w obwodach Umieść w obwodzie oba rezystory, rozpocznij gromadzenie zmierzonych wartości za pomocą przycisku i zamknij wyłącznik. Następnie obok modułu 100 Ω, zamiast przewodu prostoliniowego, wstaw moduł przerwy ze złączami, podłącz do niego amperomierz, patrz Rysunek 2 część c). W dalszej kolejności umieść moduł z amperomierzem obok opornika 50 Ω poprzez zamianę z modułem prostoliniowego przewodu. Otwórz obwód przełącznikiem, zakończ pomiary przyciskiem i przenieś, jak wcześniej, wartości pomiarowe do dalszej analizy w programie głównym. Całkowite i częściowe natężenia prądu z poszczególnych gałęzi obwodu, przenieś z wykresu do Tabeli 3. Wyniki obserwacji i pomiarów Tabela 1: Wyniki pomiarów całkowitego natężenia prądu dla połączonych równolegle żarówek Natężenie prądu I [A] Napięcie U [V] Jedna żarówka Dwie równoległe żarówki Druga żarówka Tabela 2: Pomiary całkowitego natężenia prądu dla rezystorów połączonych równolegle Natężenie prądu I [A] Napięcie U [V] 50 Ω 50 Ω i 100 Ω połączone równolegle 100 Ω Tabela 3: Pomiary całkowitego natężenia prądu i natężeń w poszczególnych gałęziach obwodu 50 Ω i 100 Ω połączone równolegle Natężenie prądu I [A] Napięcie U [V] Całkowite natężenie prądu: I G Natężenie prądu przepływającego przez 100 Ω: I 1 Natężenie prądu przepływającego przez 50 Ω: I 2

4 Rys. 4: Przykład pomiarów dla części 1 Rys. 5: Przykład pomiarów dla części 2 Rys. 6: Przykład pomiarów dla części 3

5 Analiza wyników 1. Na podstawie wyników pomiarów, opisz ogólną zależność natężeń prądu w każdej gałęzi obwodu I 1 i I 2 z całkowitym natężeniem prądu I G (słowie i za pomocą wzoru): 2. Kiedy to prawo jest prawdziwe, czy może się zdarzyć, że w dowolnym miejscu obwodu natężenie prądu znika lub znikąd się pojawia? 3. Jaki jest związek między napięciem zasilającym U i napięciami w obu gałęziach układu U 1 i U 2? 4. Jak zmieni się, w porównaniu z obwodem z pojedynczym opornikiem, natężenie prądu elektrycznego, jeśli dwa rezystory są połączymy równolegle, wzrośnie, zmaleje, a może nie zmieni się? 5. Jaka jest całkowita rezystancja równolegle połączonych rezystorów mniejsza, czy większa od ich pojedynczych oporności?

6 6. Oblicz, ze zmierzonych wartości z Tabeli 3, za pomocą prawa Ohma R = U I, oporności rezystorów R 1 i R 2 oraz oporność całkowitą R G oraz ich odwrotności z zaokrągleniem do dwóch cyfr po przecinku. Otrzymane wartości zapisz Tabeli 4: Tabela 4: Oporności w poszczególnych gałęziach obwodu R G Oporność [Ω] Odwrotność oporność [1/Ω] R 1 R 2 7. Odwrotność oporności całkowitej 1 R G = I G U jest związana z opornościami w poszczególnych gałęziach 1 R 1 = I 1 U 1 i 1 R 2 = I 2 U 2. Użyj odpowiedzi z punktów 1 i 2 w celu uzyskania ogólnego wzoru na odwrotność całkowitej oporności. 8. Sprawdź na koniec prawdziwość następującego stwierdzenia: rezystancja dwóch rezystorów połączonych równolegle nie jest sumą ich rezystancji, ale odwrotność rezystancji całkowitej jest równoważna sumie odwrotności ich oporności. 9. Oblicz teoretyczną wartość całkowitej oporności R G, połączonych równolegle oporników i porównaj ją z wynikiem pomiaru.

7 Natężenie prądu elektrycznego oraz oporność dla połączenia równoległego Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność Doświadczenie powinno doprowadzić do zrozumienia pierwszego prawa Kirchhoffa (dla węzła), które mówi, że suma natężeń prądów w dowolnym węźle obwodu, zgodnie z zasadą zachowania ładunku, wynosi zero. W związku z tym, całkowite natężenie prądu płynącego w obwodzie jest sumą natężeń prądów w poszczególnych równoległych gałęziach. Oprócz tego, w tym doświadczeniu, poznajemy zasadę obliczania oporności wypadkowej oporników połączonych równolegle. Wynika on z prawa Ohma oraz pierwszego prawa Kirchhoffa (zasady węzła). Uwagi na temat przygotowania i wykonania doświadczenia Prąd płynący przez woltomierz zgodnie ze schematem na Rysunku 2 części a) i b), można zignorować. Warto jednak omówić ten problem z uczniami. Jako drugi rezystor stosujemy 100 Ω. Nie zalecamy większych oporności, ponieważ natężenia prądu są zbyt małe. Wyniki obserwacji i pomiarów Tabela 1: Wyniki pomiarów całkowitego natężenia prądu dla połączonych równolegle żarówek Natężenie prądu I [A] Napięcie U [V] Jedna żarówka 0,10 12,0 Dwie równoległe żarówki 0,20 12,0 Druga żarówka 0,10 12,0 Tabela 2: Pomiary całkowitego natężenia prądu dla rezystorów połączonych równolegle Natężenie prądu I [A] Napięcie U [V] 50 Ω 0,25 12,1 50 Ω i 100 Ω połączone równolegle 0,37 12,1 100 Ω 0,13 12,1 Tabela 3: Pomiary całkowitego natężenia prądu i natężeń w poszczególnych gałęziach obwodu 50 Ω i 100 Ω połączone równolegle Natężenie prądu I [A] Napięcie U [V] Całkowite natężenie prądu: I G 0,36 12,1 Natężenie prądu przepływającego przez 100 Ω: I 1 0,12 12,1 Natężenie prądu przepływającego przez 50 Ω: I 2 0,24 12,1 Analiza wyników 1. Całkowite natężenie prądu I G jest sumą natężeń prądu w poszczególnych równoległych gałęziach I 1 i I 2. Czyli I G = I 1 + I Nie, algebraiczna wartość sumy natężeń prądu wynosi Napięcie zasilania U jest równe napięciom dla każdej gałęzi, U 1 i U 1, tj. U = U 1 = U 2

8 Natężenie prądu elektrycznego oraz oporność dla połączenia równoległego Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność 4. Jeśli dwa rezystory połączymy równolegle, natężenie prądu będzie większe niż w przypadku pojedynczego opornika. 5. Całkowita oporność równoległego połączenia rezystorów jest zatem mniejsza niż oporność każdego z nich. 6. Patrz Tabela 4: Tabela 4: Oporności w poszczególnych gałęziach obwodu Oporność [Ω] Odwrotność oporność [1/Ω] R G 34 0,030 R ,010 R , Rezystancja rezystorów połączonych równolegle, nie jest sumą oporności dwóch rezystorów, ale odwrotność oporności całkowitej jest sumą odwrotności oporności połączonych równoległe rezystorów. 9. 1/100 [1/Ω] + 1/50 [1/Ω] = 0,03 [1/Ω], stąd R G = 33,3 Ω, wartość ta dobrze zgadza się a wynikiem pomiarów.

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie praw obowiązujących w obwodach prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

Elektronika (konspekt)

Elektronika (konspekt) Elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 02 Analiza obwodów prądu stałego Źródło napięciowe Idealne źródło napięciowe jest dwójnikiem, na którego zaciskach

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3)

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) 126 Elektryczność 3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) Celem ćwiczenia jest zbadanie temperaturowej zależności oporu i wyznaczenie temperaturowego współczynnika oporu właściwego α dla kilku

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fizyka z komputerem Wykorzystanie technik multimedialnych na lekcjach fizyki

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Marek Smyczek Bytom 9.08.2001 r.

Wykonawca: Marek Smyczek Bytom 9.08.2001 r. Opis programu do tworzenia, symulacji i analizowania układów elektronicznych Electronics Workbench 4.0 d Wykonawca: Marek Smyczek Bytom 9.08.2001 r. Program Electronics Workbench 4.0 d jest profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

Opis programu do tworzenia, symulacji i analizowania układów elektronicznych Electronics Workbench 5.0

Opis programu do tworzenia, symulacji i analizowania układów elektronicznych Electronics Workbench 5.0 Opis programu do tworzenia, symulacji i analizowania układów elektronicznych Electronics Workbench 5.0 Program Electronics Workbench 5.0 jest profesjonalnym narzędziem pozwalającym w prosty sposób badać

Bardziej szczegółowo

Przetwornik Analogowo Cyfrowy, zbudowany w oparciu o przetwornik Cyfrowo Analogowy.

Przetwornik Analogowo Cyfrowy, zbudowany w oparciu o przetwornik Cyfrowo Analogowy. Kraków 2006 Przetwornik Analogowo Cyfrowy, zbudowany w oparciu o przetwornik Cyfrowo Analogowy. Dominik Korecki Łukasz Kaczmarski Seweryn Ściążko Spis Treści: 0. Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Co to

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY 1. Przykłady elektryzowania ciał przez tarcie. 2. Własności ciał naelektryzowanych. 3. Rodzaje ładunków elektrycznych i ich oznaczenia. 4. Rozróżnianie

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 1:

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Wersja CD.0.4a Autor Z.Czujewicz Strona 1

Sterownik sieciowy. Wersja CD.0.4a Autor Z.Czujewicz Strona 1 Sterownik sieciowy Sterbox.eu Dla sterowników oznaczonych symbolami: WPTC48T, WPTD48T, WPTC2LT, WPTD2LT, WPTC2HT, i WPTD2HT WXTC48T, WXTD48T, WXTC2LT, WXTD2LT, WXTC2HT, i WXTD2HT. Wersja CD.0.4a Autor

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1a. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Pomiar momentu obrotowego i prędkości obrotowej CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 1a. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Pomiar momentu obrotowego i prędkości obrotowej CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Dla sterowników oznaczonych symbolami: WXTC48T, WXTD48T, WXTC2LT, WXTD2LT, WXTC2HT, i WXTD2HT.

Sterownik sieciowy. Dla sterowników oznaczonych symbolami: WXTC48T, WXTD48T, WXTC2LT, WXTD2LT, WXTC2HT, i WXTD2HT. Sterownik sieciowy Sterbox.eu Dla sterowników oznaczonych symbolami: WXTC48T, WXTD48T, WXTC2LT, WXTD2LT, WXTC2HT, i WXTD2HT. Wersja CD.0.1 Autor Z.Czujewicz Strona 1 Sterbox.eu Spis treści Na skróty...3

Bardziej szczegółowo

SAMOUCZEK PROJEKT PLC

SAMOUCZEK PROJEKT PLC SAMOUCZEK PROJEKT PLC W jaki sposób pracować z PLC w programie PC SCHEMATIC Automation. 1/05-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Automation - Samouczek - Projekt

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA.

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA Kod przedmiotu TS1C 200 008 Kod AK Ćwiczenie pt.

Bardziej szczegółowo

PLC2011B0 PROGRAMOWALNY STEROWNIK / ALARM OBSŁUGA PRZEZ INTERNET Z PC I ANDROIDA

PLC2011B0 PROGRAMOWALNY STEROWNIK / ALARM OBSŁUGA PRZEZ INTERNET Z PC I ANDROIDA PLC2011B0 PROGRAMOWALNY STEROWNIK / ALARM OBSŁUGA PRZEZ INTERNET Z PC I ANDROIDA SZYFROWANA TRANSMISJA DANYCH WBUDOWANY ZEGAR ASTRONOMICZNY 1. WSTĘP Przeznaczenie urządzenia: 1.1. centrala alarmowa z wyposażona

Bardziej szczegółowo

Platforma Siłowa PS-2141

Platforma Siłowa PS-2141 Instrukcja obsługi 012-09118B Platforma Siłowa PS-2141 Zestaw zawiera Platforma Siłowa Numer części PS-2141 Wymagane wyposażenie Interfejs PASPORT 1 Zob. katalog PASCO lub www.pasco.com Wyposażenie dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI Pieczęć Kod ucznia Wypełnić po rozkodowaniu pracy! (imię i nazwisko) Razem WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA GIMNAZJALISTÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Drogi Uczniu! ETAP WOJEWÓDZKI Witaj na wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S7-1200

Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 8 Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA wersja 1.69 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA pphu KME Marek Kuklis ul. Osiedlowa 4a 95-100 ZGIERZ tel. (0-42) 719-05 - 70 fax (0-42) 719 05-71 tel. kom. (0-601) 22-69 - 61 e-mail: kme@kme.com.pl http://www.kme.com.pl

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

PAJĄK wersja 2.9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PAJĄK wersja 2.9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PAJĄK wersja 2.9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Program wspomagający projektowanie i obliczenia w sieciach niskiego napięcia z wykorzystaniem aparatury rozdzielczej firmy Eaton. PAJĄK wersja 2.9, Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo