centralnej i południowo udniowo- zachodniej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "centralnej i południowo udniowo- zachodniej"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Przyrodniczo Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie w Projekcie Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętno tności uczniów w szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo udniowo- zachodniej

2 W okresie realizacji Projektu od 1 października grudnia 2013 r. z Naszej szkoły w zajęciach uczestniczyło 94 uczniów z klas: - Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa kompetencja Język obcy (niemiecki), - Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu kompetencja Matematyka, - Technikum w zawodzie technik weterynarii kompetencja Technologia informacyjna, - Technikum w zawodzie technik logistyk, Technikum w zawodzie technik weterynarii kompetencja Przedsiębiorczość.

3 Działania w Projekcie były realizowane przez 5 nauczycieli: Kompetencja Język obcy Pan Zenon Rutkowski Kompetencja Matematyka Pani Iwona Kuberka oraz Pani Agata Kubiak Kompetencja Technologia informacyjna Pani Dobromira Zdunek Kompetencja Przedsiębiorczość Pani Magdalena Wiatrowska (+ zajęcia dodatkowe w wymiarze 30 godzin)

4 Zajęcia odbywały się przy wykorzystaniu autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne kompetencje.

5 Jakie działania obejmował Projekt?

6 30 marca 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Pleszewie odbyło się seminarium otwierające działania w Projekcie, na którym przedstawione zostały główne cele i założenia Szkoły Kluczowych Kompetencji

7

8

9

10 KOŁA NAUKOWE

11 Koła Naukowe zostały zaplanowane, jako cykliczne zajęcia wyjazdowe dla uczniów ze wszystkich czterech kompetencji realizowanych w ramach Projektu. Z każdej szkoły uczestniczącej w Projekcie, z klas realizujących poszczególne kompetencje, zostało wybranych po 10 uczniów, którzy brali udział w zajęciach z Kół Naukowych odbywających się na uczelni wyższej w Poznaniu.

12 Dzięki uczestnictwu w Kołach Naukowych nasi uczniowie otrzymali szansę pogłębiania i poszerzania wiedzy zdobywanej podczas zajęć w szkole, jak również mogli rozwijać własne zainteresowania. Była to dla nich także okazja do poznania uczelni wyższej.

13

14

15

16 LEKCJE DEMONSTRACYJNE I MOBILNY INSTYTUT KOMPETENCJI

17 Lekcje Demonstracyjne i Mobilny Instytut Kompetencji stanowiły element uzupełniającym działania projektowe. W ramach 4 kompetencji zrealizowane zostało 10 godzin dydaktycznych Lekcji Demonstracyjnych i 20 godzin dydaktycznych Mobilnego Instytutu Kompetencji.

18 W ramach dodatkowych zajęć uczniowie poszerzyli swoje umiejętności kluczowe mogąc w sposób nowoczesny i ciekawy zaprezentować posiadana wiedzę.

19 WAKACYJNE OBOZY NAUKOWE

20 Wakacyjne Obozy Naukowe (WON) realizowane w ramach projektu były doskonałą formą zarówno zdobywania wiedzy jak i wypoczynku. Nasi uczniowie uczestniczyli w Obozach Naukowych, które odbywały się w Poroninie (Ośrodek Limba ) oraz w Lidzbarku Welskim k/działdowa (Ośrodek Pod Lipami ). W każdym turnusie uczestniczyło po 10 uczniów danej Kompetencji. Podczas WON realizowany był program merytoryczny i rekreacyjnosportowy.

21 Programy merytoryczne opracowane przez poszczególnych trenerów obejmowały głównie zajęcia umożliwiające motywowanie uczniów do nauki poprzez ich aktywizowanie, organizację zajęć w sposób niekonwencjonalny w różnorodnych formach. Zależnie od potrzeb zajęcia odbywały się zarówno w salach Ośrodków, jak również w terenie. Prowadzone w ten sposób zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Taki sposób realizacji zajęć sprzyjał zaangażowaniu uczniów w zajęcia oraz zwiększeniu ich zainteresowania rozwijaniem własnych umiejętności. Program edukacyjno rekreacyjno sportowy ukierunkowano na rekreację i poznanie regionów oraz kultury i obyczajów miejscowej ludności.

22

23

24

25

26

27

28

29 GRANTY DLA SZKÓŁ

30 Celem konkursu było sprawdzenie zakresu zdobytych kompetencji kluczowych przez uczniów oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszych i najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć egzemplifikujących nabycie kompetencji kluczowych.

31 Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn.: Inwestowanie czy oszczędzanie - co dziś się bardziej opłaca?, w ramach którego, uczniowie wraz z nauczycielami wszystkich kompetencji prezentowali swoje umiejętności zdobyte podczas zajęć rozwijających u nich kompetencje kluczowe.

32 Interdyscyplinarność zajęć w ramach działań podjętych w ramach projektu grantowego uzmysłowiła uczniom jak ważną rolę we współczesnym świecie odgrywają kompetencje kluczowe.

33 PRZEDSIĘBIORSTWO SYMULACYJNE

34 Realizacja działań w ramach Przedsiębiorstwa Symulacyjnego odzwierciedlała funkcjonowanie wirtualnej firmy z zachowaniem rzeczywistych warunków działania podmiotu gospodarczego.

35 Udział w pracach przedsiębiorstwa służył utrwaleniu, dłuższemu zapamiętywaniu i praktycznemu opanowaniu nabytych w Szkole wiadomości z wykorzystaniem wszystkich czterech kompetencji kluczowych oraz umiejętności kluczowych.

36 W pracach nad Przedsiębiorstwem Symulacyjnym uczniowie mogli rozwijać następujące umiejętności: - praca w zespole, - posługiwanie się nowoczesna techniką informatyczną, - korzystanie z różnych źródeł informacji, - porozumiewanie się w języku obcym, - porządkowanie rozmaitych porcji wiedzy, - radzenie sobie z niepewnością i złożonością problemów, - organizowanie i ocenianie własnej pracy.

37

38

39 STUDIUM KOMPETENTNYCH LIDERÓW

40 Działania w ramach Studium Kompetentnych Liderów miały na celu zapoznanie uczniów ze specyfiką zajęć na uczelni wyższej, udział uczniów w zajęciach z wybranych przedmiotów oraz rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach.

41 Z Naszej Szkoły w zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu uczestniczyło dwóch uczniów. W ramach zajęć uczestniczyli w wykładach i ćwiczeniach z matematyki, ćwiczeniach laboratoryjnych z technologii informacyjnej oraz ćwiczeniach z języka obcego

42 SEMINARIA DLA NAUCZYCIELI

43 Nauczyciele biorący udział w projekcie mieli okazję do częstych spotkań w ramach przygotowanych specjalnie dla nich konferencji i seminariów. W trakcie tych spotkań mieli okazję do wymiany doświadczeń i zapoznania się z nowymi wytycznymi dotyczącymi realizowanego Projektu.

44 Pobyt na seminariach i możliwość poznania nowych rozwiązań w zakresie edukacji, a także pomoc metodyczna dla nauczycieli w znacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu jakości nauczania w Naszej Szkole.

45

46

47

48 W ramach Projektu Nasza Szkoła pozyskała także: - tablicę interaktywną, - 2 projektory multimedialne, - laptop, - netbook, - aparat cyfrowy, - kamerę cyfrową, - 2 drukarki laserowe, - materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć z poszczególnych kompetencji (m.in.: filmy instruktażowe, oprogramowanie komputerowe zestawy plansz przedmiotowych i brył, słowniki oraz materiały biurowe.)

49 Każdy uczeń uczestniczący w Projekcie otrzymywał corocznie pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz tzw. wyprawki szkolnej (przybory, zeszyty, plecaki, pendrive).

50

51 W szkole i środowisku promowana jest wartość edukacji i potrzeba uczenia się, co w znaczący sposób przyczynia się do pozytywnego postrzegania szkoły. Dzięki uczestnictwu w Projekcie Szkoła Kluczowych Kompetencji uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności i wykorzystania zdobytej wiedzy co w przyszłości przyniesie pozytywne rezultaty.

52 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu:

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu: ,, Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowozachodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Program Uczenie się przez całe życie Projekt pt. Nowoczesne technologie i rozwiązania stosowane w chowie bydła mlecznego szansą na rozwój terenów słabo rozwiniętych, promowaniem elastycznych

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 DOBRE PRAKTYKI Dane szkoły/ placówki: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela

Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela e-edukacja w kraju Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela Małgorzata Bartoszewicz Hanna Gulińska W artykule omówiono doświadczenia pracowników Zakładu

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES EDUKACJA SZANSA NA SUKCES Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Uczeń zdolny. w systemie edukacji

Uczeń zdolny. w systemie edukacji Uczeń zdolny w systemie edukacji I. Kim jest uczeń zdolny? Jak go rozpoznać i wspierać w rozwoju? Zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo