Pytanie 1: 1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Chorkówka?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 1: 1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Chorkówka?"

Transkrypt

1 Wyniki ankiety "Wypełnij ankietę dla Gminy Chorkówka" Liczba wypełnionych ankiet: 65 Wypełnij ankietę dla Gminy Chorkówka Szanowni Państwo, trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Chorkówka. Prace te zostały uruchomione w ramach projektu realizowanego od 2013 roku pn.: Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej). Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata. Pytanie 1: 1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Chorkówka? Odpowiedź Ilość wskazań Odsetek odpowiedzi 1. Bardzo dobrze % 2. Dobrze % 3. Średnio % 4. Źle 6 9.2% 5. Bardzo źle 1 1.7% 1

2 Pytanie 2: Jak ocenia Pani/Pan działanie władz Gminy w poniższych obszarach? Usługi komunalne i społeczne Ilość odpowiedzi Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle dostęp do opieki przedszkolnej pomoc społeczna oferta edukacyjna dostęp do Internetu infrastruktura drogowa wodociągi i kanalizacja działania na rzecz integracji mieszkańców działania na rzecz podtrzymywania tradycji lokalnych oferta kulturalna oferta rekreacyjno-sportowa infrastruktura sportowa (boiska, sale gimnastyczne itp.) działania na rzecz środowiska naturalnego/ochrona przyrody (rozwój infrastruktury proekologicznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, likwidacja dzikich wysypisk śmieci itp.) bezpieczeństwo mieszkańców (zabezpieczenie przeciwpożarowe, przeciwpowodziowe, porządek publiczny itp.) jakość komunikacji autobusowej na terenie gminy estetyka i czystość na terenie gminy dostęp do służby zdrowia ułatwienia dla osób niepełnosprawnych Bardzo źle 2

3 3

4 Pytanie 3: Jak ocenia Pani/Pan działanie władz Gminy w poniższych obszarach? Polityka gospodarcza Ilość odpowiedzi dostępność uzbrojonych i dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych/strefy aktywności gospodarczej wsparcie dla osób podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu/współpraca gminy z instytucjami otoczenia biznesu (Specjalne Strefy Ekonomiczne w Krośnie, Strefa Inwestycyjna Innowacyjnych Technologii Szczepańcowa, Izba Gospodarcza itp.) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle promocja gospodarcza gminy Bardzo źle 4

5 Pytanie 4: Jak ocenia Pani/Pan działanie władz Gminy w poniższych obszarach? Turystyka i promocja Ilość odpowiedzi Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle materiały promocyjne o gminie wizerunek gminy w mediach dostępność obiektów zabytkowych wizualizacja turystyczna gminy oznaczenia ułatwiające orientację na terenie gminy atrakcyjność oferty turystycznej gminy

6 Pytanie 5: Proszę wybrać po 3 obszary w wymagające najpilniejszej poprawy Usługi komunalne i społeczne Odpowiedź Ilość wskazań 1. dostęp do opieki przedszkolnej 3 1.5% 2. oferta edukacyjna 6 3% 3. dostęp do Internetu 6 3% 4. infrastruktura drogowa % 5. wodociągi i kanalizacja % 6. działania na rzecz integracji mieszkańców 3 1.5% 7. działania na rzecz podtrzymywania tradycji lokalnych 1 0.5% 8. oferta kulturalna 5 2.5% 9. oferta rekreacyjno-sportowa 5 2.5% 10. infrastruktura sportowa (boiska, sale gimnastyczne itp.) % 11. działania na rzecz środowiska naturalnego/ochrona przyrody (rozwój infrastruktury proekologicznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, likwidacja dzikich wysypisk śmieci itp.) 12. bezpieczeństwo mieszkańców (zabezpieczenie przeciwpożarowe, przeciwpowodziowe, porządek publiczny itp.) 6 3% 9 4.6% 13. jakość komunikacji autobusowej na terenie gminy % 14. estetyka i czystość na terenie gminy % 15. dostęp do służby zdrowia % 16. ułatwienia dla osób niepełnosprawnych % 17. pomoc społeczna 8 4.9% Odsetek odpowiedzi 6

7 Pytanie 6: Proszę wybrać po 3 obszary w wymagające najpilniejszej poprawy Polityka gospodarcza Odpowiedź 1. dostępność uzbrojonych i dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych/strefy aktywności gospodarczej 2. wsparcie dla osób podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą 3. dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych 4. funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu/współpraca gminy z instytucjami otoczenia biznesu (Specjalne Strefy Ekonomiczne w Krośnie, Strefa Inwestycyjna Innowacyjnych Technologii Szczepańcowa, Izba Gospodarcza itp.) Ilość wskazań % % % % Odsetek odpowiedzi 5. promocja gospodarcza gminy % 7

8 Pytanie 7: Proszę wskazać 3 obszary wymagające najpilniejszej poprawy Turystyka i promocja Odpowiedź Ilość wskazań Odsetek odpowiedzi 1. materiały promocyjne o gminie % 2. wizerunek gminy w mediach 43 22% 3. dostępność obiektów zabytkowych % 4. wizualizacja turystyczna gminy oznaczenia ułatwiające orientację na terenie gminy % 5. atrakcyjność oferty turystycznej gminy % 8

9 Pytanie 8: Jakie miejsce na terenie swojej miejscowości określiłaby/łby Pani/Pan jako miejsce o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości? Odpowiedzi otwarte Stadion sportowy oraz plac zabaw miejsce jako miejsce?? przysiółek Przylaski Szczepańcowa. Wieś która w niesamowitym tępie się rozwija sala sportowa w Świerzowej Polskiej (obecnie w budowie) brak takiego miejsca szkoła, kościół Dom ludowy URZAD GMINY Nie ma centrum wsi brak Szkoła podstawowa Parafia Świerzowa Polska - brak miejsca o szczególnym znaczeniu, niema centrum wsi, nie wiadomo gdzie jest? albo miejsce gdzie jest szkoła, gimnazjum, tam się nic nie dzieje tylko są budynki. Lepsze miejsce stadion sportowy - który mógł by być poprzez dobre zagospodarowanie miejscem spotkań społeczności wsi, organizacji imprez sportowych i kulturalnych. - sklep... Cmentarz nie ma takich miejsc Rzeka Jasiołka, Kuźnia, sklep tereny nad Jasiołką, kuźnia, sklep Muzeum Kultury Szlacheckiej strefa inwestycyjna Ośrodek zdrowia Chorkówka kościół żadne plac zabaw dla dzieci strefa inwestycyjna Dom Ludowy marnie wykorzystany Szkoła - dom ludowy dom strażaka szkoła Ośrodek zdrowia. 9

10 Pytanie 8: Jakie miejsce na terenie swojej miejscowości określiłaby/łby Pani/Pan jako miejsce o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości? Centrym Zręcina: Kościół, Stara zabytkowa Szkoła Karola Klobassy Zrenckiego,Cmentarz na którym znajduje dię Grobowiec Łukasiewiczów i Kaplica Klobassów, miejsca pamięci upamiętniające Zręcan wpisanych w historię Zręcina. Stadion Kościół w Żeglcach żadne strefa inwestycyjna ośrodek zdrowia / więcej specjalistów a nie dwie zwaśnione lekarki / to mieszkańcy zręcina budowali ten ośrodek i co z tego mają, brak okulisty, ginekolga,neurologa itd, itd brak -- wies Zrecin i historyczna wartość cmentarza w Zrecinie zagospodarowanie góry Przylaskiej Ośrodek Zdrowia Zręcin ( tragicznie ). Lekarze- brak specjalisty większość ośrodków w mniejszych miejscowościach ma dostęp do wysoko wykwalifikowanych lekarzy, a w Zręcinie dwie skłócone ze sobą lekarki. Można przy próbie rejestracji telefonicznej korzenie zapuścić, myślę że za dużo pielęgniarek i losują która ma odebrać, przydał by się tam specjalista od mimiki by ich nauczył uśmiechu. Piękne miejsca wokół sklepów w Zręcinie gdzie się oglądnąć tam pijany i wyłudzający na "piwko" nawet idąc do kościoła w niedzielę rano widoku tego nie można nie zauważyć szczególnie patrząc na oblężenie pod schodami Centrum. Opodal sklepów w zaroślach niczym w małpim gaju huki spożycie i "miłość" na co podgląd mają i dzieci. Nie wierzę że nie można zrobić z tym porządku może wprowadżmy w gminie coś na wzór "hycli" z izbą wytrzeżwień dla tej klienteli był by to najliczniej wypełniony gośćmi pensjonat w gminie. Wyrazy współczucia dla pani Maji najbliższej sąsiadki sklepu Centrum która musi po nich ciągle sprzątać, jakby problemu nikt nie zauważał proszę spróbować dojść do cmentarza od strony sklepu istny slalom między leżącymi butelkami. kosciuł? dom ludowy Dom Ludowy RYNEK Brak jest takiego miejsca w Zręcinie Szkoła - miejsce, w którym kształtuje i rozwija się kolejne pokolenie. skrzyżowanie ul. Lukasiewicza i Kościelnej - boiska sportowe szkoła, hala sportowa, dom ludowy okolice Domu Ludowego, sklepu spożywczego rejon stadionu sportowego centrum miejscowości Zręcin Dom Strażaka w Leśniówce rzeka Jasiołka centrum wsi Dom Ludowy hala gimnastyczna, dwór szlachecki 10

11 Pytanie 9: Jakie miejsce na terenie Gminy określiłaby/łby Pani/Pan jako miejsce o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Gminy? Odpowiedzi otwarte Strefa ekonomiczna miejsce jako miejsce?? przysiółek Przylaski Szczepańcowa. Wieś która w niesamowitym tępie się rozwija skansen w Bóbrce, sala sportowa w Świerzowej Polskiej (obecnie w budowie), brak takiego miejsca trudno mi wskazać jednoznacznie Zabytki w Zręcinie BÓBRKA Nie ma centrum Zręcina brak Skansen w Bóbrce Skansen w Bóbrce nie znam takiego miejsca. - hmmm... zależy pod jakim względem; pod względem promocji to skansen Skansen Naftowy w Bórce j.w Kopalnia w Bóbrce! Kopalnia w Bórce Nie ma takiego miejsca strefa inwestycyjna gok skansen w Bóbrce żadne kluby dla młodziezy skansen w Bóbrce Osrodek Zdrowia działalnosc pozostawia wiele 1 Skansen naftowy Skansen w Bóbrce skansen skansen Skansen Bóbrka Nie ma takiego miejsca w gminie. Chorkówka ze względu na Urząd Gminy i GOK Szkoła w Chorkówce 11

12 Pytanie 9: Jakie miejsce na terenie Gminy określiłaby/łby Pani/Pan jako miejsce o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Gminy? żadne urzad gminy przyjazny mieszkańcom urząd gminy z wujtem traktującym wszystkie miejscowości równo a nie tylko szczepańcowa brak -- kopalnia w Bobrce Urząd Gminy - tu dopiero by było pisania Mam nadzieję że przy wyborach będą zmiany bo teraz pisania do rana. niema takiego? sklepy centrum Urzad Pocztowy ZRĘCIN Brak jest takiego miejsca w naszej Gminie Siedziba Gminy. jak pkt strefa ekonomiczna urząd gminy teren wokół Gminy skansen Bóbrka - jest wiele miejsce, trudno wybrać które Zręcin teren urzędy gminy skansen w Bóbrce skansen - Bóbrka 12

13 Pytanie 10: Proszę dokończyć zdania: Odpowiedzi otwarte W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - zły stan niektórych dróg Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - atrakcyjną i przyjazną gminą dla mieszkańców Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - robienie zakupów W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - praca W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - Biesiada Karpacka W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - drogi na Przylaskach Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - bardziej otwarta na swoich mieszkańców Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - różnych W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - Obiekty sportowe chociaż jest ich zbyt mało W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - brak orlików i dobrze zagospodarowanych obietków sportowych Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - bardziej przyjazna dla młodzieży która ma chęc uprawiania sportu itp. Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - zagrania na orliku których w naszej gminie nie ma (miejsce piastowe ma 3 w giminie) to jest nie do pomyślenia żeby w tak dużej gminie nie bylo choć jednego dobrego przyjaznego i dobrze zrobionego obiektu sportowego do rozwijania pasji dla najmłodszych jak i tych troche starszych bo jak wiadomo kazdy chce się poruszac troche W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - wsparcie klubów sportowych W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - stan dróg gminnych i powiatowych Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - lepiej kojarzona - zmiana wizerunku (serwis www, logo gminy, więcej info w mediach itp.) Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - załatwiania różnorakich spraw W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - czyste środowisko W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - nepotyzm i niekompetencja urzędników co zresztą widać w tej ankiecie, cytat:"jeżeli nie to proszę wpisać od ilu lat mieszka Pani/Pan w Gminie Besko" Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - miejscem które zapewnia możliwość rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem nowowczesnych technologii Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - zrobienia zakupów W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - niezbyt równy wkład w rozwój - promocja większych miejscowości a pomijanie mniejszych Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - nowoczesna i przyjazna Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - zwłaszcza prywatnym W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - Muzeum w Bóbrce W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - Zarządzanie gminą Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - Lepiej zarządzana Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - Każdym W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - nic szczegolnego 13

14 Pytanie 10: Proszę dokończyć zdania: W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - wizerunek gminy Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - wieksze informacja o tym jak dziala samorzad, co uchwala Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - spedzenia wolnego czasu W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - infrastuktura drogowa Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - odnowiona Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - zakupów i pracy W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - czyste powietrze W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - jakość dróg Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - praca, zakupy W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - organizowanie zabaw przez GOK W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - brak orlików Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - nowoczesna Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - rekreacyjnych W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - pracy, wypoczynku. W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - Dieta radnych W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - Infrastruktura drogowa Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - Bardziej czysta Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - Odpoczynku W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - położenie Gminy - zieleń, górzysty teren W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - klimat, nic się ciekawego nie dzieje, nic ciekawego nie oferuje się mieszkańcom, nie ma miejsc rekreacji sportowej, kulturowej, bo scena przy GOK prawie na ulicy głównej to porażka, wogóle nie chce się tam przychodzić Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - aktywną gminą, idacą z postępem (internet free) i niczym nie różniła się od sąsiednich gmin w powiecie (Orliki), czystą Gminą (nie śmierdzącą z powodu braku kanalizacji) i rządząca przez aktywnego człowieka Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - jeżdże na Orlika, naścieżki sportowe, na imrezy kulturalne, na Basen do Krosna i Jasła, na dobra kawę i jedzenie! i na wesela, zabawy (w Gminie Chorkówka nie ma takich miejsc) W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - edukacja, łączenie klas.. Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - nowoczesna, żeby zadbano o szkołę Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - przyroda, przywiązanie do tradycji i swojskości. 14

15 Pytanie 10: Proszę dokończyć zdania: W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - brak orlika, drogi. Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - bardziej otwarta na sport i uczyła tego dzieci, także zdrowego stylu życia. Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - rzadko jeżdżę, więc nie odpowiem. W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - krajobraz W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - stan be4zpieczeństwa Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - dynamiczna i nowoczesna Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - nic W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - URZĄD GMINY Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - ZLIKWIDOWANA Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - odpoczynku W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - krajobraz W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - Poraj Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - mądrzejsza Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - zapoznania się z cywilizacją W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - warunki naturalne W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - nie mam zdab Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - na zakupy W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się -... W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - nepotyzm w Urzedzie Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - otwarta na nowe wyzwania Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - załatwienia spraw prywatnych W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - muzeum w Bóbrce W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - ugory Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - drogi gminne Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - ładniejsza Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - skansen w Bóbrce W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - UG Corkówka Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - nowoczesna Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - nic mi sie nie podoba W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - nic mi sie nie podoba Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - normalna 15

16 Pytanie 10: Proszę dokończyć zdania: Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - zakupów W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - gok W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - organizacja Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - lepiej wyglądała Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - załatwienia róznych spraw W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - skansen w Bóbrce W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - szkoła w Poraju Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - bardziej uprzemysłowiona Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - StraZ Pozarna W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - Urzad Gminy Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - piekna rozbudowana,posiadała miejsca do zwiedzania i odpoczynku,dobrze oswietlona,zeby mozna było do niej dojechac i nie czekac godz. na srod.transportu Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - zrobiena zakupow,do lekarz specjalistow,ktorych brak w gminie,na basen,lodowisko,biblioteki,cz kwiaciarni W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - budynek gminy W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - droga przez Chorkówkę Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - lepiej zarządzana Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - zakupy, praca, rekreacja W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - Skansen w Bóbrce W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - Skansen w Bóbrce Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - - Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - turystycznym W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - tradycjie kulturalne W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - brak kanalizacji i wody Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - bezpieczna Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - zabawy na orliku bo u nas brak W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - fradycja W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - brak kanalizacji i wody Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - bezpieczna Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - załatwienia spraw W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - skansen Bóbrka W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - kośćiół w Zręcińie Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - czysta i zadbana Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - pracy W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - Nic. W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - Działalność GOKU Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - Przyjazna młodym. Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - Nauki. 16

17 Pytanie 10: Proszę dokończyć zdania: W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - Szeroko rozwinięta działalność GOK- u i uprzejmość pracowników U G. W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - Niezgoda i krytykanctwo Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - jeszcze lepszą Małą Ojczyzną bez biedujących Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - Robienia zakupów np do wyposażenia wnetrza domu. W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - oferta kulturalno-oświatowa W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - drogi dla pieszych, brak miejsc dla rowerzystów Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - gminą o najmniejszej stopie bezrobocia Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - turystycznym W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - od lat nie zmieniany repertuar imprez kulturalnych, powielanie wciąż tych samych, nieco już nudnych pomysłów. Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - czysta i zadbana. Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach plenerowych. W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - moja miejscowosc W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - sklep stary gs Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - bardziej rozbudowywana od strony krosna Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - do pracy W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - krajobraz W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - drogi ośrodki zdrowia Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - ostoją dobrego życia Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - odpocznku W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - nic W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - godziny pracy gminy Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - przyjazna dla petenta Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - pracy itp W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - -- W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - brak obiektów sportowych Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - -- Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - sportowo-rekreacyjnnym W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - kopalnia w Bobrce W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - obejscie mlyna i tartaku w Zrecinie Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - agroturystyczna Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - do lekarzy W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - Bez żartów wystarczy zobaczyć na miejsce zajmujące naszej gminy wśród gmin rozwijających się na podkarpaciu W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - Wójt i jego świta Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - Nie podzielona miejscowościami do czego doprowadził Wójt. Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - Opieki zdrowotnej W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - nic 17

18 Pytanie 10: Proszę dokończyć zdania: W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - lepsza Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - pracy W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - stary młyn w zręcinie W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - droga powiatowa świerzowa Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - na 5 miejscu w kraju Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - leczenia W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - Muzeum W Bobrce W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - miejscowosc Chorkowka Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - czysta i turystyczna Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - zakupy lekarz basen kino muzeum W Gminie Chorkówka najbardziej podoba mi się - W Gminie Chorkówka najmniej podoba mi się - Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Chorkówka była - Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu - Pytanie 11: Czy Pan/Pani wiąże swoją przyszłość z Gminą Chorkówka? Odpowiedź Ilość wskazań Odsetek odpowiedzi 1. Tak % 2. Nie % 18

19 Pytanie 12: Czy chciałaby Pani/Pan, żeby Pani /Pana dzieci wiązały swoją przyszłość z Gminą Chorkówka? Odpowiedź Ilość wskazań Odsetek odpowiedzi 1. Tak 39 60% 2. Nie 26 40% Pytanie 13: Chciałabym/chciałbym, aby Gmina Chorkówka w 2024 roku kojarzyła się przede wszystkim z: Proszę o zaznaczanie maksymalnie 3 odpowiedzi. Odpowiedź Ilość wskazań Odsetek odpowiedzi 1. bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem do życia % 2. atrakcjami turystycznymi 6 3.2% 3. doskonale rozwiniętą bazą sportowo-rekreacyjną % 4. kultywowaniem tradycji lokalnych 4 2.1% 5. bogatą i zróżnicowaną ofertą kulturalną 1 0.5% 6. niską stopą bezrobocia na lokalnym rynku pracy % 7. ekologią 4 2.1% 8. sprawnym zarządzaniem gminą % 9. dobrym stanem infrastruktury technicznej (np. jakość dróg, kanalizacja) 30 16% 10. sprzyjającym klimatem dla przedsiębiorców % 11. dużą dostępnością terenów inwestycyjnych 7 3.7% 12. przemysłem nieuciążliwym dla środowiska 5 2.7% 13. dobrą ofertą edukacyjną i bazą oświatową 9 4.8% 14. inne 3 1.6% 19

20 Otwarte odpowiedzi pytania 13: Edukacja i łączenie klas to masakra/...zamiast kolejne boisko sportowe czy boisko do pilki plażowej - powinno się zadbać o szkołę bogatą i zróżnicowaną ofertą kulturalną, sprawnym zarządzaniem gminą żeby była mniej zaściankowa niż teraz Pytanie 14: Metryczka: Proszę zaznaczyć swoją płeć Odpowiedź Ilość wskazań Odsetek odpowiedzi 1. Kobieta % 2. Mężczyzna % 20

21 Pytanie 15: Metryczka: proszę podać swój rok urodzenia. Odpowiedzi otwarte !

22 Pytanie 15: Metryczka: proszę podać swój rok urodzenia Pytanie 16: Metryczka: Jakie ma Pani / Pan wykształcenie? Odpowiedź Ilość wskazań Odsetek odpowiedzi 1. Średnie % 2. Policealne % 3. Wyższe % 4. Podstawowe 1 1.5% 5. Zasadnicze zawodowe 4 6.3% 22

23 Pytanie 17: Metryczka: Jaki jest Pani / Pana status zawodowy? Odpowiedź Ilość wskazań Odsetek odpowiedzi 1. Uczę się 6 9.5% 2. Pracuję % 3. Nie pracuję zawodowo, zajmuję się domem 3 4.8% 4. Jestem bezrobotna/y 2 3.2% 5. Jestem emerytem, rencistą 6 9.5% 6. Inne, jakie? 1 1.6% Otwarte odpowiedzi pytania 17: jestem czasowo za granica pracuje poza granicami kraju w chwili obecnej 23

24 Pytanie 18: Metryczka: Czy mieszka Pan/Pani w Gminie Chorkówka od urodzenia? Odpowiedź Ilość wskazań Odsetek odpowiedzi 1. Tak % 2. Nie % Otwarte odpowiedzi pytania 18: Nikt nie podał otwartej odpowiedzi. 24

25 Pytanie 19: W jakim mieście Pani / Pan pracuje lub uczy się? Odpowiedzi otwarte wolny zawód rzeszów iwonicz - szkołą średnia Chorkówka Kraków Nie pracuje krosno krosno krosno Rzeszów krosno krosno powiat Teren całego kraju krosno krosno KROSNO 25

26 Pytanie 19: W jakim mieście Pani / Pan pracuje lub uczy się? obecnie poza granicami kraju Pracuję poza naszą Gminą, w Lesku. Pytanie 20: Metryczka: W jakiej miejscowości Gminy Chorkówka Pani / Pan mieszka? Odpowiedź Ilość wskazań Odsetek odpowiedzi 1. Bóbrka 5 7.6% 2. Chorkówka % 3. Draganowa 3 4.6% 4. Faliszówka 1 1.5% 5. Kobylany 3 4.6% 6. Kopytowa 1 1.5% 7. Leśniówka 1 1.5% 8. Machnówka 2 3% 9. Poraj 1 1.5% 10. Sulistrowa 0 0% 11. Szczepańcowa % 12. Świerzowa Polska % 13. Zręcin % 14. Żeglce 2 3.6% 26

27 27

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko Badanie opinii mieszkańców

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko Badanie opinii mieszkańców Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko Badanie opinii mieszkańców 1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Bukowsko? (proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź) 2. Jak ocenia Pani/Pan działanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców 1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Zarszyn? (proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź) 2. Jak ocenia Pani/Pan działanie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz badania opinii mieszkańców Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Solina.

Kwestionariusz badania opinii mieszkańców Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Solina. Szanowni Państwo, trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Solina. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata. ważne są dla nas Państwa opinie o Gminie. Chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach opracowania dokumentów. oraz. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata

Raport z badania ankietowego w ramach opracowania dokumentów. oraz. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata Raport z badania ankietowego w ramach opracowania dokumentów Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 2016 2026 1. Metodologia badania W dniach 03.06.-29.06.2016 roku przeprowadzone zostało

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego

Raport z badania ankietowego Załącznik do Tomu II Strategii rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014-2024: Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy (jakościowa) Raport z badania ankietowego 1. Metodologia badania W dniach 07.07-04.08.2014

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Szanowny Mieszkańcu Gminy Konstancin-Jeziorna! Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Sfera społeczna Turystyka 2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów najpilniejszych do realizacji w celu poprawy warunków bytowych Gminie:

Gospodarka Sfera społeczna Turystyka 2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów najpilniejszych do realizacji w celu poprawy warunków bytowych Gminie: Szanowni Państwo, W związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pn. Strategia Rozwoju Gminy Łącko na lata 2018-2023, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec

Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec Szanowni Państwo, w ramach prac nad Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020

A N K I E T A. Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020 A N K I E T A Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny.

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Szanowni Państwo! Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Opracowany w latach poprzednich przez

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 ANKIETA Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości usług publicznych w Gminie..

Badanie jakości usług publicznych w Gminie.. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin tel. 508-194-663 e-mail: domeuropy@lubelskie.pl, www.domeuropy.lubelskie.pl Badanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa:

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa: Ankieta dotycząca planowania strategicznego w zakresie identyfikacji potrzeb i oczekiwao społecznych mieszkaoców gminy Chmielno Szanowni mieszkaocy Gminy Chmielno! W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety

Kwestionariusz ankiety Kwestionariusz ankiety Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Badanie, w którym Pani/Pan uczestniczy posłuży do zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania Gminy,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA

KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA 2018-2025 Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą miały wpływ na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego. Na podstawie 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/187/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2013

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA"

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne dla potrzeb realizacji Projektu Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny(MOF) nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju

ANKIETA. Konsultacje społeczne dla potrzeb realizacji Projektu Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny(MOF) nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju Strona1 ANKIETA Konsultacje społeczne dla potrzeb realizacji Projektu Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny(MOF) nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole Sposób publikacji: strona internetowa miasta 1. Który z kierunków rozwoju Opola uważa Pani/Pan za najbardziej korzystny? akademicki handlu i usług kultury

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy w Mietkowie rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mietków. Bardzo istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców

Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025 Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców Zakres badania Badanie zostało zrealizowane za pośrednictwem Internetu w dniach od 14 listopada 2018

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANALIZA POTRZEB REGIONU. - skierowana do mieszkaoców regionu

ANKIETA ANALIZA POTRZEB REGIONU. - skierowana do mieszkaoców regionu ANKIETA ANALIZA POTRZEB REGIONU - skierowana do mieszkaoców regionu Szanowni Paostwo, W związku z prowadzonymi przez Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka pracami związanymi

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań).

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań). Załącznik nr 1 Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. na terenie Gminy Książki. W okresie realizacji konsultacji

Bardziej szczegółowo

Badanieankietowe mieszkańców gminyciężkowice. badania. Urząd Gminy Ciężkowice

Badanieankietowe mieszkańców gminyciężkowice. badania. Urząd Gminy Ciężkowice Badanieankietowe mieszkańców gminyciężkowice. Podsumowanie badania Urząd Gminy Ciężkowice -2014 - Informacje o badaniu badanie przeprowadzono wśród mieszkańców gminy Ciężkowice; ankieta zawiera 12 pytań

Bardziej szczegółowo

Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym. do rewitalizacji

Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym. do rewitalizacji Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym do rewitalizacji Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest pogłębienie diagnozy obszaru

Bardziej szczegółowo

Ankieta konsultacyjna

Ankieta konsultacyjna Szanowni Mieszkańcy! Ankieta konsultacyjna Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrów Lubelski na lata 2015-2025. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE

ANKIETA CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE ANKIETA CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE ANKIETA (ANONIMOWA) DO MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki Osiągnęliśmy już półmetek realizacji Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././2016 RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR././2016 RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia r. UCHWAŁA NR././2016 RADY GMINY CHORKÓWKA -projekt- z dnia. 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadań w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi przy drogach powiatowych

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych. "Rozwój Lokalny miasta Tomaszów Lubelski"

Raport z konsultacji społecznych. Rozwój Lokalny miasta Tomaszów Lubelski Raport z konsultacji społecznych "Rozwój Lokalny miasta Tomaszów Lubelski" 8 lipca 2019 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Przedmiot konsultacji i podstawa prawna... 3 3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Ankieta promocji gminy Skoczów

Ankieta promocji gminy Skoczów Ankieta promocji gminy Skoczów Szanowni Państwo. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym promocji gminy Skoczów. Ankieta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych: mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KRZESZÓW

ANKIETA BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KRZESZÓW ANKIETA BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO Szanowni Państwo, GMINY KRZESZÓW Urząd Gminy Krzeszów przystąpił do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KONSULTACJI. Programu współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

ANKIETA KONSULTACJI. Programu współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ANKIETA KONSULTACJI Programu współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Szanowni Państwo, Zapraszamy przedstawicieli NGO działających na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiet dotyczących Programu Rozwoju dla Gminy Kaźmierz na lata Kaźmierz, sierpień 2014 Agnieszka Buluk

Podsumowanie ankiet dotyczących Programu Rozwoju dla Gminy Kaźmierz na lata Kaźmierz, sierpień 2014 Agnieszka Buluk Podsumowanie ankiet dotyczących Programu Rozwoju dla Gminy Kaźmierz na lata 2014-2020 Kaźmierz, sierpień 2014 Agnieszka Buluk 1 Spis treści 1. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów 2. Atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

Bardzo źle. Bardzo dobrze. Słabo Średnio Dobrze. Pytanie. Uwagi

Bardzo źle. Bardzo dobrze. Słabo Średnio Dobrze. Pytanie. Uwagi ANKIETA do Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości. Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych z unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz rozpoczęciem prac nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru do 2020

Bardziej szczegółowo

3. ( X )Według Pani/Pana znalezienie nowej pracy na terenie gminy jest : bardzo trudne. bardzo łatwe trudne. nie mam zdania łatwe

3. ( X )Według Pani/Pana znalezienie nowej pracy na terenie gminy jest : bardzo trudne. bardzo łatwe trudne. nie mam zdania łatwe Gmina Rachanie ankieta anonimowa Szanowni Państwo! Celem badania jest poznanie problemów społecznych mieszkańców Gminy Rachanie w celu zaktualizowania GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

ANKIETA analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie"

ANKIETA analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie ANKIETA analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie" 1) Poziom życia w moim miejscu zamieszkania jako moje prywatne subiektywne odczucie jest:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2015-2020

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2015-2020 ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2015-2020 Szanowni Państwo! W związku z pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu.

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu. ANKIETA PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY PIEŃSK NA LATA 2015-2022 Gmina przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pieńsk na lata 2015-2022. Dokument ten odgrywać będzie bardzo

Bardziej szczegółowo

3. Czy zna Pan/Pani organizacje działające na rzecz osób starszych na terenie naszej Gminy? (Wybraną odpowiedź proszę zakreślić znakiem x) tak nie

3. Czy zna Pan/Pani organizacje działające na rzecz osób starszych na terenie naszej Gminy? (Wybraną odpowiedź proszę zakreślić znakiem x) tak nie Szanowni Państwo Seniorzy, uprzejmie proszę o anonimowe wypełnienie niniejszej ankiety. Odpowiedzi na poniższe pytania będą bardzo pomocne w opracowaniu dokumentu pt. Polityka senioralna w Gminie Rawicz

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. Moje ogólne, subiektywne odczucie zadowolenia/niezadowolenia z życia w mojej gminie/mieście.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne

ANKIETA. do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne ANKIETA do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3 Czy wie Pan/Pani czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła?

Pytanie 3 Czy wie Pan/Pani czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła? WYNIKI ANKIETY Ankietę przeprowadzono w dniach 15 28 lutego 2015 r. W badaniu brało udział 139 respondentów z gmin: Babimost, Kargowa, Trzciel, Siedlec, Zbąszynek, Zbąszyń. Pytanie 1 Czy słyszał(a) Pan/Pani

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Szanowni Państwo, gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gmina Nowa Słupia!!!

Szanowni Mieszkańcy Gmina Nowa Słupia!!! Szanowni Mieszkańcy Gmina Nowa Słupia!!! Gmina Nowa Słupia przystąpiła do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne

Bardziej szczegółowo

Wynik badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb związanych z Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata

Wynik badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb związanych z Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata Wynik badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb związanych z Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata 2017-2020 Gmina Radzyń Podlaski przystąpiła do opracowania dokumentu: Program

Bardziej szczegółowo

Miejsce zamieszkania...

Miejsce zamieszkania... Szanowni Państwo W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Subkowy na lata 2015 2020 z prognozą do roku 2025, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona Strategia Rozwoju Miasta Sanoka na lata 2013 2024

Zrównoważona Strategia Rozwoju Miasta Sanoka na lata 2013 2024 Załącznik do Uchwały Nr LXV/510/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Zrównoważonej Strategii Rozwoju Miasta Sanoka na lata 2013-2024 Urząd Miasta Sanoka Raport z badań ankietowych

Bardziej szczegółowo

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI. Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI. Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju 1. Czy wg Pani/Pana wskaźniki realizujące cele LSR są do nich adekwatne? tak 29 nie 1 nie mam zdania 4 2. Czy wg Pani/Pana cele ogólne i szczegółowe LSR odpowiadają potrzebom społeczności lokalnej zamieszkującej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

WYNIKI Z ANKIETY EWALUACYJNEJ. Warunki życia na obszarze LGD Kraina Rawki

WYNIKI Z ANKIETY EWALUACYJNEJ. Warunki życia na obszarze LGD Kraina Rawki WYNIKI Z ANKIETY EWALUACYJNEJ Warunki życia na obszarze LGD Kraina Rawki Opis grupy badawczej Badanie zostało przeprowadzone w okresie 24 stycznia 8 luty 19 roku. Badanie miało na celu poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury 32-020 Wieliczka ul. Klaśnieńska 23 http://www.poliskultury.pl KRS: 0000496304 e-mail: kontakt@poliskultury.pl Liszki, dnia 6 listopada 2015 roku Ankieta badawcza

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w Gminie Wojaszówka

Rewitalizacja w Gminie Wojaszówka Rewitalizacja w Gminie Wojaszówka Strona 1 1. Sytuacja na rynku pracy 1 24% 5 2 10% 2 3 33% 7 4 29% 6 2. Dochody uzyskiwane przez mieszkańców 1 19% 4 2 38% 8 3 29% 6 4 14% 3 3. Aktywność i zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku ANKIETA Szanowni Państwo, trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPINII PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ

BADANIE OPINII PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ BADANIE OPINII SPOŁECZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY SWARZĘDZ NA TEMAT SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE PYTAŃ KWESTINARIUSZA ANKIETY 1. Jak Panu/Pani żyje się w gminie Swarzędz?

Bardziej szczegółowo

ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz Szanowni Państwo, Miasto i Gmina Stary Sącz przystąpiła do opracowania Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo