INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość Automaty Księgowe oraz VISUAL BASIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość Automaty Księgowe oraz VISUAL BASIC"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość Automaty Księgowe oraz VISUAL BASIC

2 SPIS TREŚCI 1. AUTOMATY KSIĘGOWE Opis modułu Iteracja FKV Iterator konto Iteracja Iterator prosty Iteracja Iterator tabela Iteracja REP Iterator atrybut Selekcja FKV Selektor konto Selekcja FKV Selektor kwota Selekcja Selektor dopytanie liczba Selekcja Selektor dopytanie znaki Selekcja Selektor SQL liczba Selekcja Selektor SQL znaki Generacja FKV Generator dekret Generacja FKV Generator pozycja Generacja FKV Generator obroty Wyliczenie Wyliczenie znaki Wyliczenie Wyliczenie liczba Warunek Warunek Automaty wywołanie VISUAL BASIC W SIMPLE.ERP Visual Basic Script Typy zmiennych Deklaracje stałych Deklaracje tabel Listy Operatory matematyczne Operatory porównania Operatory logiczne Inne Instrukcje Instrukcja warunkowa If..Then..Else Instrukcja wyboru Case Pętla Do..Loop Pętla For..Next Pętla For Each..Next Procedury i funkcje Okna dialogowe Konwersje typów, funkcje pomocnicze Sprawdzanie podtypów Konwersja typów Funkcje daty i czasu Funkcje dotyczące tekstów Przeszukiwanie tekstów INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 1 SIMPLE.ERP

3 Długość tekstu Porównanie Łączenie elementów tablic Funkcje dostępu do atrybutów Funkcje dostępu do danych przez SQL Funkcje obsługi błędów Zwracanie kodu wyjścia Podstawowe rodzaje zdarzeń INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 2 SIMPLE.ERP

4 1. AUTOMATY KSIĘGOWE 1.1. Opis modułu W opcji Funkcje specjalne automaty jest możliwe zdefiniowanie i wykonanie automatycznych przeliczeń danych zapisanych w systemie. Funkcjonalność automatów umożliwia definiowanie i uruchamianie sekwencji operacji. Szczególnym rodzajem automatów mogą być automaty księgowe pozwalające definiować np. operacje przeksięgowań, rozliczania kosztów. Istnieją dwa rodzaje automatów: zdefiniowany w określonym kontekście (np. Automat FK) związany z konkretnym obiektem tego kontekstu (np. konto księgowe z planu kont) i uruchamiany automatycznie w momencie kiedy obiekt zmienia swój stan (np. aktualizacja obrotów na koncie księgowym); uruchamiany jako akcja z pulpitu, nie związany z żadnym kontekstem. Okno definicji pierwszego rodzaju automatów wywoływane jest poprzez akcję w oknie definicji obiektu danego kontekstu (np. prawy przycisk na koncie z planu kont). W tym przypadku użytkownik definiuje kolejne wersje automatu. Okno definicji drugiego rodzaju automatów wywoływane jest w tej opcji systemu. W tym przypadku użytkownik musi najpierw zdefiniować automat, a następnie jego wersje. Jedynym zaimplementowanym obecnie kontekstem automatów jest kontekst automatów uruchamiane podczas aktualizacji obrotów na koncie Automat FK obroty omówiony na końcu tego rozdziału. Automaty bez kontekstu mogą być uruchamiane poprzez wyciągnięcia akcji Automaty wywołania na pulpit użytkownika i przypisanie do tej akcji parametrów jej uruchomienia. Analogicznie jak skrypt użytkownika z pulpitu. Automat posiada dwa atrybuty: unikalny identyfikator 32 znakowy; nazwę 60 znakową. Każdy automat posiada jedną lub więcej wersji. Wersja posiada cztery atrybuty: nazwę wesji; datę od kiedy obowiązuje; flagę prywatności; INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 3 SIMPLE.ERP

5 flagę aktywności. Wersje definiowane są w obrębie okresów rozliczeniowych. Flaga prywatności pozwala na to, aby automat widoczny był jedynie przez użytkownika, który go zdefiniował i mógł być uruchamiany jedynie przez niego. Kombinacja atrybutów: flaga aktywności i daty obowiązywania pozwala wersjonować automaty w czasie. Każdy automat zbudowany jest z kolejnych kroków - pozycji automatu. Każdy krok automatu jest określonego typu. O funkcjonalności związanej z danym krokiem decyduje rodzaj komponentu, z którego został utworzony dany krok. Wszystkie komponenty są predefiniowane i podzielone na obszary funkcjonalne: iteracja grupa komponentów pozwalająca na definiowanie iteracyjnego przetwarzania (np. akcja dla każdego konta z danego zakresu lub akcja dla każdej wartości atrybutu danej klasy z repozytorium); selekcja grupa komponentów pozwalająca na pobieranie wartości (np. pobranie konta księgowego, kwoty obrotów); generacja grupa komponentów realizujących przetwarzanie (np. tworzących dekret, pozycję dekretu lub aktualizujących obroty na koncie księgowym); wyliczenie grupa komponentów pozwalająca wyliczać wartości liczbowe lub tekstowe; warunek komponent pozwalający podjąć określone działania pod warunkiem, że spełniony jest dany warunek (np. obroty większe od...); skrypt komponent pozwalający wpisać bezpośrednio fragment kodu w VisualBasic Script. Każdy z obszarów funkcjonalnych może być następnie podzielony na obszary związane z daną funkcjonalnością systemu SIMPLE.ERP: ERP.FK finanse; REP repozytorium; ERP.OT obrót towarowy. Możliwość używania tych komponentów w określonym obszarze systemu SIMPLE.ERP uwarunkowana jest posiadaniem licencji na ten obszar. Komponenty nie związane z żadnym z obszarów są komponentami systemowymi. Istnieją dwa rodzaje zmiennych: predefiniowane ($okres$, $podokres$); INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 4 SIMPLE.ERP

6 predefiniowane wynikające z kontekstu (np. $dekret_okres$ w kontekście FK_DEKRET); dodawane podczas definiowania kolejnych kroków automatu (np. po definicji kroku wyliczenie pojawi się na liście zmienna, która w tym kroku zostanie wyliczona). Wiele komponentów pozwala określić zakres początkowy i końcowy oraz wybrać poprzez filtr odpowiednie wartości z tego zakresu. Przykład dla komponentu: Iterator FKV konto: konto początkowe: konto końcowe: maska na wartości: 5-01 Definicja ta pozwoli wybrać konta od do , które spełniają filtr: 5-01, czyli dowolne konto zespołu 5 kończące się analityką 01. Poniżej znajduje się omówienie poszczególnych komponentów i ich atrybutów: Iteracja FKV Iterator konto Komponent pozwala zdefiniować przetwarzanie dla każdego konta w określonym zakresie. Zakres definiowany poprzez atrybuty: okres konto początkowe konto końcowe maska na wartości zmienna Na poniższym rysunku został przedstawiony krok automatu, w którym dla bieżącego okresu dla wszystkich kont % zostanie wykonana pętla po kontach z zakresu Każde kolejne konto zostanie podstawione pod zmienną $konto$. W obrębie takiej pętli będzie można odwołać się do tej zmiennej i wykonać jakieś czynności. Rys. Komponent Iteracja FKV Iterator konto INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 5 SIMPLE.ERP

7 Iteracja Iterator prosty Komponent pozwala zdefiniować powtarzające się określoną liczbę razy przetwarzanie. Atrybuty: indeks początkowy (wartość lub zmienna) indeks końcowy (wartość lub zmienna) krok (wartość lub zmienna) zmienna Rys. Komponent Iteracja Iterator prosty Iteracja Iterator tabela Komponent pozwala zdefiniować powtarzające się przetwarzanie dla każdego elementu ze zbioru. Zbiór zdefiniowany jest jako fragment tabeli bazodanowej poprzez atrybuty: tabela kolumna maska na wartości zmienna Rys. Komponent Iteracja Iterator tabela Iteracja REP Iterator atrybut Komponent pozwala zdefiniować powtarzające się przetwarzanie dla każdej zbioru wartości atrybutu danej klasy. Zbiór określony jest poprzez atrybuty: INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 6 SIMPLE.ERP

8 klasa atrybut wartość początkowa wartość końcowa maska na wartości zmienna Rys. Komponent Iteracja REP Iterator atrybut Selekcja FKV Selektor konto Komponent pozwala pobrać konto oraz zweryfikować jego poprawność. Opisany jest przez atrybuty: okres system kont konto zmienna Rys. Komponent Selekcja FKV selektor konto Selekcja FKV Selektor kwota Komponent pozwala pobrać kwotę obrotów z danego konta. Opisany jest przez atrybuty: okres podokres INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 7 SIMPLE.ERP

9 system kont system ewidencji konto rodzaj kwoty kwota waluta status zmienna Rys. Komponent Selekcja FKV selektor kwota Selekcja Selektor dopytanie liczba Komponent umożliwia aby podczas działania automatu operator musiał podać kwotę. Opisany jest przez atrybuty: komunikat dopytania zmienna Rys. Komponent Selekcja dopytanie liczba Selekcja Selektor dopytanie znaki Komponent umożliwia aby podczas działania automatu operator musiał podać ciąg znaków. Opisany jest przez atrybuty: komunikat dopytania zmienna INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 8 SIMPLE.ERP

10 Rys. Komponent Selekcja dopytanie znaki Selekcja Selektor SQL liczba Komponent pozwala zdefiniować zapytanie SQL, które pobierze jakąś wartość liczbową z bazy podczas działania automatu. Opisany jest przez atrybuty: zapytanie SQL zmienna Rys. Komponent Selekcja SQL kwota Selekcja Selektor SQL znaki Komponent pozwala zdefiniować zapytanie SQL, które pobierze jakiś ciąg znaków z bazy podczas działania automatu. Opisany jest przez atrybuty: zapytanie SQL zmienna Rys. Komponent Selekcja SQL znaki INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 9 SIMPLE.ERP

11 Generacja FKV Generator dekret Komponent służy do wygenerowania nagłówka dekretu. Opisany jest przez atrybuty: okres podokres oddział typ dekretu identyfikator opis zmienna Rys. Komponent Generacja FKV Generator dekret Generacja FKV Generator pozycja Komponent służy do wygenerowania pozycji dekretu. Może być użyty tylko w przypadku transakcyjnego systemu ewidencji. Opisany jest przez atrybuty: system kont system ewidencji identyfikator opis konto waluta strona kwota WT (wartość lub zmienna) kwota WB (wartość lub zmienna) kwota EU (wartość lub zmienna) kwota IL (wartość lub zmienna) zmienna dekretu INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 10 SIMPLE.ERP

12 Rys. Komponent Generacja FKV Generator pozycja Generacja FKV Generator obroty Komponent służy do wygenerowania obrotów na koncie. Może być użyty tylko w przypadku nie transakcyjnego systemu ewidencji. Opisany jest przez atrybuty: Okres podokres system kont system ewidencji konto waluta status trona rodzaj kwoty kwota (wartość lub zmienna) Rys. Komponent Generacja FKV Generator obroty Wyliczenie Wyliczenie znaki Komponent służy do zbudowania wartości znakowej z innych wartości znakowych. Opisany jest przez atrybuty: wyrażenie zmienna INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 11 SIMPLE.ERP

13 Rys. Komponent Wyliczenie znaki Wyliczenie Wyliczenie liczba Komponent służy do wyliczenia wartości liczbowej na podstawie innych wartości liczbowych. Opisany jest przez atrybuty: wyrażenie zmienna Rys. Komponent Wyliczenie kwota Warunek Warunek Komponent służy do umożliwienia przetwarzania warunkowego. Opisany jest przez atrybuty: Wyrażenie Rys. Komponent Warunek INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 12 SIMPLE.ERP

14 Skrypt Skrypt Komponent służy do wpisanie fragmentu kodu w Visual Basic skrypcie. Opisany jest przez atrybuty: Skrypt Rys. Komponent Skrypt Lista komponentów w kolejnych wersjach może być rozszerzana poprzez dodanie komponentów realizujących nową funkcjonalność. Definiowanie kolejnych kroków wersji automatu odbywa się poprzez przeciąganie komponentu z drzewa komponentów na listę z krokami automatu. Dany element może być wstawiony na końcu lub w dowolnym miejscu w środku. Dwuklik lewym przyciskiem myszy na danym kroku powoduje otwarcie okna, które służy do zdefiniowania szczegółów danego kroku. Po zdefiniowaniu szczegółów i powrocie do głównego okna aktualizowany jest automatycznie skrótowy opis kroku automatu. Cechą charakterystyczną definicji automatu jest wizualne przedstawienie komponentów typu iterator i warunek i przetwarzania, które w obrębie tych komponentów się wykonuje, poprzez wcięcie z lewej strony oznaczające podrzędność komponentu względem komponentu nadrzędnego. Rys. Wizualne przedstawienie komponentów iterator i warunek INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 13 SIMPLE.ERP

15 W przykładzie przedstawionym na powyższym rysunku w pierwszym kroku tworzony jest nagłówek dekretu. Następnie dla każdego konta z zakresu wykonywane są cztery kroki: dwa warunki i jeżeli konto z iteratora jest mniejsze niż 405 powstaje pozycja dekretu, a w przypadku gdy konto jest większe lub równe 405 zostają jedynie zaktualizowane obroty na koncie. Istnieje możliwość podpięcia automatu do konta księgowego. Uruchomienie automatu następuje w momencie kiedy obroty na koncie podczas zatwierdzania dekretów właściwego aktualizowane są obroty. Zasada działania tego rodzaju automatów podobna jest do dotychczasowego mechanizmu Hook ów zaczepów do VBScript u. Atrybuty jakie dostaje każdy automat uruchamiany w tym kontekście: identyfikator okresu: $dekret_okres$ identyfikator podokresu: $dekret_podokres$ identyfikator systemu kont: $dekret_syskont$ identyfikator systemu ewidencji: $dekret_sysewid$ identyfikator konta: $dekret_konto$ identyfikator waluty: $dekret_waluta$ strona ( WN, MA ): $dekret_strona$ rodzaj kwoty ( WT, WB, EU, IL ): $dekret_rodzaj$ kwota: $dekret_kwota$ Rys. Uruchomienie definicji automatów z kontekstu INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 14 SIMPLE.ERP

16 Rys. Definicja automatu w kontekście W przypadku definiowania automatu w kontekście np. FK_DEKRET użytkownik określa jedynie wersje i kroki wersji nie definiuje automatu Automaty wywołanie W opcji Funkcje specjalne automaty wywołanie możliwe jest wykonanie uprzednio zdefiniowanego automatu. Aby z tego skorzystać należy opcję tę wyciągnąć na pulpit użytkownika, a następnie jako parametr uruchomienia tej akcji wskazać automat który ma być wykonany INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 15 SIMPLE.ERP

17 2. VISUAL BASIC W SIMPLE.ERP 2.1. Visual Basic Script Język VBScript jest skryptowym językiem pozwalającym tworzyć programy wsadowe w systemach Windows (Windows Scripting Host) Używany jest również do tworzenia stron internetowych jako alternatywa do JavaScript Typy zmiennych VBScript posiada tylko jeden typ zmiennej, przechowujący zarówno dane liczbowe jak i tekst. Typ ten nazywa się Variant Typ Variant może być określany przez następujące podtypy: Boolean Byte Integer Currency Long Single Double Date (Time) String Object Error Deklaracje stałych Użycie stałych wymaga ich zadeklarowania. Deklaracja stałych polega na podaniu frazy Const i nazwy stałej o raz po znaku równa się wartości, którą będzie reprezentowała. Nazwy stałych podlegają tym samym ograniczeniom, co i zmiennych. Const MojaNazwa= Mój program Const MojaBaza= Pokazowa Deklaracje tabel Deklaracji tabeli wygląda identycznie jak zmiennej i podlega tym samym ograniczeniom. Różnica polega na konieczności podania rozmiarów przed jej użyciem. INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 16 SIMPLE.ERP

18 Definicja z podaniem rozmiaru: Dim MojaTabela (35) Dim MojaTabelaDwuwymiarowa (12,18) Definicja z późniejszym podaniem rozmiaru: Dim MojaTabela() ReDim MojaTabela(35) Listy Array(lista_danych) definicja listy danych Przykład: Dim A A=Array(10,20,30,40) B=A(2) do B podstawiamy Operatory matematyczne Dostępne operatory matematyczne: / - dzielenie, \ - dzielenie całkowite, * - mnożenie, - - odejmowanie, + - dodawanie, & - dodawanie ciągu znaków Operatory porównania Dostępne operatory porównywania: = - równy, <> - różny, < - mniejszy, > - większy, <= - mniejszy równy, >= - większy równy, Is odpowiadający INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 17 SIMPLE.ERP

19 Operatory logiczne Dostępne operatory logiczne: Not negacja, And iloczyn logiczny, Or suma logiczna, Xor exclusion (rozłączność), Eqv odpowiadający, Imp - implikacja Inne Zawijanie długiego wiersza czy instrukcji wykonujemy poprzez: _ Przykład: err1 = msgbox( To jest bardzo długi tekst komunikatu, 32, _ Nazwa okna ) Komentarze uzyskuje się poprzez znak apostrofu lub słowa REM. Przykład: wyświetlanie komunikatu err1 = msgbox( Komunikat nr 2 ) 2.2. Instrukcje Instrukcja warunkowa If..Then..Else Jednoliniowa instrukcja If : If MojaData<Now Then MojaData=Now End If Wieloliniowa instrukcja If : If MojaData<Now Then AlertLabel.ForeColor=vbRed Else AlertLabel.ForeColor=vbBlack End if Wielowarunkowa instrukcja If: If Cena<=15 Then MsgBox Niska cena ElseIf Cena >15 And Cena < 25 Then INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 18 SIMPLE.ERP

20 MsgBox Średnia cena ElseIf Cena >=25 And Cena < 40 Then MsgBox Wysoka cena Else MsgBox Nie kupuj End If Instrukcja wyboru Case Tę instrukcję stosujemy przy dużej liczbie warunków: Slect Case SposobZaplaty Case Gotówka IloscDni = 0 Case Przelew 14 IloscDni = 14 Case Przelew 31 IloscDni = 31 Case Else IloscDni = 7 End Select Pętla Do..Loop Warunek sprawdzany przed wykonaniem poleceń w pętli: Do While licznik < 10 licznik=licznik+1 Loop Warunek sprawdzany po wykonaniu poleceń w pętli: Do licznik=licznik+1 Loop While licznik < 10 Wcześniejsze opuszczenie pętli: Do Until licznik > 10 licznik = licznik + 1 If licznik = 8 Then Exit Do Loop INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 19 SIMPLE.ERP

21 Pętla For..Next Funkcje wewnętrzne pętli są uruchamiane określoną ilość razy : For licznik = 1 To 10 Step 2 MojaProcedura Next Formuła Step określa skok. Jeżeli skok równy jest jeden można ją pominąć. Krok może być również wartością ujemną Pętla For Each..Next Dla każdego elementu z listy wykonaj pętlę: Sub costam() Dim MojObiekt, MojaKolekcja(3) MojaKolekcja(1) = "Belgia" MojaKolekcja(2) = "Polska" MojaKolekcja(3) = "Holandia" For Each MojObiekt In MojaKolekcja If MojObiekt = "Polska" Then MsgBox MojObiekt Exit For End If Next End Sub 2.3. Procedury i funkcje Procedury stanowią szereg poleceń zamkniętych pomiędzy Sub i End Sub Funkcje różnią się od procedur tym, że zawsze zwracają wartość Definicja procedury: Sub <nazwa_procedury> ( argumenty) <deklaracja zmiennych>... polecenia i wywołanie innych procedur i funkcji... End Sub INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 20 SIMPLE.ERP

22 Definicja funkcji Function <nazwa_funkcji> ( parametry) <deklaracje zmiennych>... polecenia i wywołanie innych procedur i funkcji... <nazwa_funkcji> = <wartość> End Function 2.4. Okna dialogowe InputBox okno wprowadzania danych: var = InputBox(komunikat [,nazwa] [,wartość_domyślna] [,xpoz] [,ypoz] [,plik_pomocy, kontekst]) MsgBox okno komunikatów: var = MsgBox(komunikat [,rodzaj_ikon_i_klawiszy] [,nazwa] [,plik_pomocy, kontekst]) MsgBox ikony i przyciski: Stała Wartość Opis vbokonly 0 Wyświetla tylko przycisk OK. vbokcancel 1 Wyświetla przyciski OK i Cancel vbabortretryignore 2 Wyświetla przyciski Abort, Retry i Ignore vbyesnocancel 3 Wyświetla przyciski Yes, No i Cancel vbyesno 4 Wyświetla przyciski Yes i No vbretrycancel 5 Wyświetla przyciski Retry i Cancel vbcritical 16 Wyświetla ikonę Display Critical Message vbquestion 32 Wyświetla ikonę Warning Query vbexclamation 48 Wyświetla ikonę Warning Message vbinformation 64 Wyświetla ikonę Information Message vbdefaultbutton1 0 Pierwszy przycisk domyślny vbdefaultbutton2 256 Drugi przycisk domyślny vbdefaultbutton3 512 Trzeci przycisk domyślny vbdefaultbutton4 768 Czwarty przycisk domyślny vbapplicationmodal 0 Application modal użytkownik musi odpowiedzieć na okno komunikatu przed kontynuacją pracy w INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 21 SIMPLE.ERP

23 vbsystemmodal 4096 bieżącej aplikacji System modal - w systemach Win16 wszystkie aplikacje zostają uśpione (suspended) dopóki użytkownik nie odpowie na okno komunikatu. W systemach Win32 stała ta powoduje wyświetlenie okna komunikatu będącego zawsze na wierzchu wszystkich uruchomionych aplikacji. (dostępne w vbsdoc) MsgBox zwracane wartości: Każdy z przycisków umieszczonych na msgbox() zwraca unikalny kod: Zmienna Wartość Opis vbok 1 Został naciśnięty przycisk OK. vbcancel 2 Został naciśnięty przycisk Cancel vbabort 3 Został naciśnięty przycisk Abort vbretry 4 Został naciśnięty przycisk Retry vbignore 5 Został naciśnięty przycisk Ignore vbyes 6 Został naciśnięty przycisk Yes vbno 7 Został naciśnięty przycisk No 2.5. Konwersje typów, funkcje pomocnicze Sprawdzanie podtypów IsArray() sprawdza czy dana zmienna jest tablicą IsDate() - sprawdza czy dana zmienna jest datą IsEmpty() - sprawdza czy dana zmienna jest pusta IsNull() - sprawdza czy wartością zmienna zawiera wartość typu Null IsNumeric() - sprawdza czy dana zmienna jest liczbą VarType() podaje jakiego podtypu jest zmienna Konwersja typów CBool() konwertuje na wartość logiczną CByte() konwertuje na wartość typu byte CCur() - konwertuje na wartość typu kwota CDate() - konwertuje na datę CDbl() konwertuje na liczbę podwójnej precyzji INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 22 SIMPLE.ERP

24 CInt() konwertuje na wartość typu całkowitego CLng() konwertuje na wartość liczby całkowitej długiej Hex() konwertuje na wartość szesnastkową CStr() konwertuje na tekst Funkcje daty i czasu Date() zwraca systemową datę DateAdd() podaje datę po dodaniu określonego okresu (lat, miesięcy, dni) DateDiff() wylicza różnicę pomiędzy datami (w latach, miesiącach, dniach) DateValue() zamienia datę tekstową na liczbową Day() zwraca dzień miesiąca Month() zwraca miesiąc wskazanej daty MonthName() zwraca nazwę miesiąca Now() podaje aktualną datę i czas systemowy WeekDay() podaje dzień tygodnia WeekDayName() podaje nazwę dnia tygodnia Year() podaje rok wskazanej daty Funkcje dotyczące tekstów Asc(tekst) podaje kod ASCII pierwszego znaku z ciągu znaków Chr(liczba) podaje znak będący odpowiednikiem kodu ASCII LCase(tekst) zamienia wszystkie litery ciągu na małe UCase(tekst) zamienia wszystkie litery ciągu na duże StrReverse(tekst) odwraca ciąg znaków Przeszukiwanie tekstów InStr(start, ciąg_przeszukiwany, ciąg_szukany [, sposób_porównania]) - zwraca numer pozycji pierwszego znaku szukanego ciągu InStrRev(ciąg_przeszukiwany, ciąg_szukany [, pozycja_końcowa] [, sposób_porównania]) - zwraca numer pozycji pierwszego znaku szukanego ciągu przeszukując od końca Replace(tekst, ciąg_szukany, ciąg_nowy [, poz_startowa] [,liczba_podciągów] [,sposób_porównania]) zamienia we wskazanym tekście ciąg znaków wskazanym ciągiem Sposób porównania: 0 binarny CS, 1 tekstowy CI INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 23 SIMPLE.ERP

25 Długość tekstu Left(tekst, długość) podaje ciąg obcięty na wskazaną długość Mid(tekst, znak_startowy, ilosc_znakow) wycina ze wskazanego miejsca określoną ilość znaków Right(tekst, ilość_znaków) obcina ciąg z prawej strony Len(tekst) oblicza długość ciągu LTrim(tekst), RTrim(tekst), Trim(tekst) - odcinają nieznaczące spacje z ciągu LTrim z lewej strony, RTrim z prawej strony, Trim z obu stron Porównanie StrComp(tekst1, tekst2, sposób) porównuje dwa ciągi znaków, zwraca: -1 - jeżeli tekst1 jest bliżej w skali ASC niż tekst2, 0 - jeżeli są równe, 1 - jeśli tekst1 jest dalej, Null jeżeli którykolwiek z tekstów jest Null Łączenie elementów tablic Join(tablica) - zwraca zsumowane elementy tablicy Dim Tablica(3) Dim Tekst Tablica(0)= Wlazł Tablica(1)= kotek Tablica(2)= na Tablica(3)= płotek Tekst=Join(Tablica) 2.6. Funkcje dostępu do atrybutów Dane widoczne są tylko za pośrednictwem obiektu PB i roli użytkownika SSV. Wymiana danych realizowana jest w tym samym połączeniu co SSV (nie jest wymagane nowe połączenie, np. poprzez ADO). Wszelkie modyfikacje danych przeprowadzane są w otwartej transakcji. Możliwy jest dostęp do innych baz przez ADO. GetAttribute (ByVal obj As String, ByRef value As Variant) As Integer SetAttribute (ByVal obj As String, ByVal value As Variant) As Integer CreateObject (ByVal obj As String, ByVal objtype As String) As Integer GetItemString (ByVal obj As String, ByVal row As Long, ByVal column As String, ByRef value As Variant) As Integer INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 24 SIMPLE.ERP

26 GetItemLong (ByVal obj As String, ByVal row As Long, ByVal column As String, ByRef value As Variant) As Integer GetItemDate (ByVal obj As String, ByVal row As Long, ByVal column As String, ByRef value As Variant) As Integer GetItemNumber (ByVal obj As String, ByVal row As Long, ByVal column As String, ByRef value As Variant) As Integer SetItem (ByVal obj As String, ByVal row As Long, ByVal column As String, ByVal value As Variant) As Integer ScrollToRow (ByVal obj As String, ByVal row As Variant) As Integer RowCount (ByVal obj As String, ByRef value As Variant) As Integer GetRow (ByVal obj As String, ByRef value As Variant) As Integer Retrieve (ByRef Rows As Long, ParamArray Args()) As Integer Save () As Integer Przykłady wywołań: err1 = PB.GetItemString( naglowek, 1, magazyn, s_mag) err1 = PB.RowCount( pozycje, ilepoz) err1 = PB.SetItem( pozycje, ilepoz, magazyn, s_mag) Statusy wywołania funkcji: -2 - brak metody lub atrybutu obiektu BSO -1 - pozostałe błędy 0 lub 1 - wykonanie poprawne 2.7. Funkcje dostępu do danych przez SQL SQLSelect(obiekt_txt, sql_txt) tworzy obiekt napełniony danymi z zapytania sql_txt SQLCommand(sql_txt) pozwala wykonać pozostałe instrukcje SQL, np. Insert czy Update Przykłady wywołań: sql_query = select wytwor_id, censprzed from wytwor err1 = PB.SQLSelect( OCeny, sql_query) err1 = PB.GetItemNumber( OCeny, 1, censprzed, cena_spr) 2.8. Funkcje obsługi błędów GetErrorText () As String GetErrorDescription () As String INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 25 SIMPLE.ERP

27 ClearError () As Integer 2.9. Zwracanie kodu wyjścia Każdy skrypt użyty w hooku SSV musi zwracać kod wyjścia. Na podstawie jego wartości system SSV decyduje czy wywołać główną procedurę w hooku. SetReturnValue (ByVal value As Variant) As Integer Przykład: If blad = 0 then Err1 = PB.SetReturnValue(1) Else Err1 = PB.SetReturnValue(-1) End If Podstawowe rodzaje zdarzeń Funkcja użytkownika Przed edycją dokumentu Przed usunięciem pozycji Przed zapisem dokumentu Przed zatwierdzeniem dokumentu Po dekretacji Po dodaniu pozycji Po zatwierdzeniu Przejście nagłówek pozycja Sprawdzenie dokumentu Sprawdzenie nagłówka Sprawdzenie pozycji INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 26 SIMPLE.ERP

28 INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 27 SIMPLE.ERP

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

MsgBox(Komunikat [, Przyciski] [, Tytuł] [, PlikHelp, HelpContext])

MsgBox(Komunikat [, Przyciski] [, Tytuł] [, PlikHelp, HelpContext]) Ćwiczenie 9 Komunikacja W tym ćwiczeniu występuje tworzenie procedury, w której istniej możliwości wyboru jak ma przebiegać program. Wybór ten jest dostępny w postaci formularzy, okien dialogowych i zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla Aplikacji

Visual Basic dla Aplikacji Wykład Visual Basic dla Aplikacji Visual Basic - Podstawy dr inż.. Zbigniew Zakrzewski v. 1.2.2 v. 1.2.2 1 Zastosowanie języka Visual Basic 1. 1. MS MS Office (95, (95, 97, 97, 2000, XP, XP, 2003, 2007)

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w VBA

Wprowadzenie do programowania w VBA Wprowadzenie do programowania w VBA Spis treści Struktura programu... 1 Typy danych... 2 Deklaracja zmiennych i stałych... 2 Deklaracja tablic... 3 Instrukcja przypisania... 3 Wprowadzanie danych... 3

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Opis działania i parametrów. Nazwa funkcji. Składnia zwracanej wartości

Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Opis działania i parametrów. Nazwa funkcji. Składnia zwracanej wartości Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Nazwa funkcji Składnia Typ zwracanej wartości Opis działania i parametrów Funkcje konwersji CBool CBool(arg) Boolean arg powinno być wartością numeryczną

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Applications. Wstęp

Visual Basic for Applications. Wstęp Visual Basic for Applications Materiały źródłowe: http://www.vbamania.estrefa.pl 2008-01-14 Wstęp Visual Basic for Applications to język programowania, dołączony do wielu aplikacji. Wspierają go między

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

VBA 1 VBA TYPY PROCEDUR (PODPROGRAM, FUNKCJA) ZMIENNE, DEKLARACJA ZMIENNYCH FUNKCJA MsgBox

VBA 1 VBA TYPY PROCEDUR (PODPROGRAM, FUNKCJA) ZMIENNE, DEKLARACJA ZMIENNYCH FUNKCJA MsgBox VBA 1 VBA TYPY PROCEDUR (PODPROGRAM, FUNKCJA) ZMIENNE, DEKLARACJA ZMIENNYCH FUNKCJA MsgBox ZFPBIG LABORATORIUM makro - napisany lub zarejestrowany program, przechowujący szereg poleceń Microsoft Excel,

Bardziej szczegółowo

Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET.

Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET. Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET. Czym są procedury? Efektywne tworzenie często polegać będzie na ponownym wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Bazy danych Wykład 2 MS Access Obiekty programu, Reprezentacja danych w tabeli, Indeksy, Relacje i ich sprzężenia Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Obiekty programu MS ACCESS Obiekty typu Tabela są podstawowe

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK.

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Aktywacja zakładki Developer. Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Rejestracja makr. Klikamy Zakladke Developer. Klikamy

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Visual Basic. Programowanie w Visual Basic 1

Programowanie w Visual Basic. Programowanie w Visual Basic 1 Programowanie w Visual Basic Programowanie w Visual Basic 1 Visual Basic - dziś Programy tworzone w języku Visual Basic są programami zdarzeniowymi, co oznacza, że zdarzenia (np. działania użytkownika,

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz

Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz 2. Programowanie 2.1. Struktura programu, edycja, kompilacja, uruchomienie programu. Śledzenie programu VB- cd Składowe programu Procedura jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty)

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) // to jest pojedynczy komentarz (1-linijkowy) to jest wielolinijkowy komentarz Budowa "czystego" skryptu PHP (tak

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych.

TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych. Złożone typy danych - TABLICE TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych. * Może przechowywać dowolny typ danych, typ

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 3 Podstawy programowania w T-SQL Zmienne i operatory Instrukcje sterujące Komunikaty Format daty

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

VISUAL BASIC. deklaracja nazwa As typ_zmiennej. deklaracja Dim, Private zasięg lokalny. - Public zasięg globalny Liczby całkowite: BYTE [0..

VISUAL BASIC. deklaracja nazwa As typ_zmiennej. deklaracja Dim, Private zasięg lokalny. - Public zasięg globalny Liczby całkowite: BYTE [0.. Poprawne nazewnictwo zmiennych i obiektów: VISUAL BASIC Nazwa powinna rozpoczynać się od litery; wewnątrz nazwy można używać znaku podkreślenia nazwa nie może zawiera znaków interpunkcyjnych:! @ & $ #?,

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC T.Z iębakows ki: PROGRAMOWAN I E MAK R... strona 1 PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC W programie Microsoft Excel można często powtarzane czynności zautomatyzować przy użyciu tzw.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKOKU GOTO

INSTRUKCJA SKOKU GOTO Opracowała Joanna Kisielińska 1 Składnia instrukcji GoTo GoTo etykieta INSTRUKCJA SKOKU GOTO etykieta musi zostać umieszczone w programie: etykieta: Instrukcja lub etykieta: Instrukcja Przykład Sub ocena()

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki Programowanie w języku Visual Basic.NET Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Opracował: mgr inż. Jacek DIAKUN Ćwiczenie 1. Utworzyć program zawierający jedno okno i przycisk. Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Maxima i Visual Basic w Excelu

Maxima i Visual Basic w Excelu 12 marca 2013 Maxima - zapoznanie z programem Maxima to program - system algebry komputerowej. Podstawowa różnica w stosunku do klasycznych programów obliczeniowych jest możliwość wykonywania obliczeń

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla AutoCAD

Visual Basic dla AutoCAD Visual Basic dla AutoCAD 1. Programowanie Język programowania to sztuczny język przeznaczony do zapisu algorytmów, w taki sposób, aby mogły one być wykonywane przez komputer. Język programowania charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA 1 Rozdział 1 Praca z makropoleceniami Opis: W tym rozdziale kursanci przechodzą przez wprowadzenie do programowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC T. Zię b a k o ws k i: P ROG R A MO W A N I E M A K R... strona 1 PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC W programie Microsoft Excel można często powtarzane czynności zautomatyzować

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Mimo że program Octave został stworzony do

Bardziej szczegółowo

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc.

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc. Zmienne powłoki Zmienne powłoki (shell variables) to tymczasowe zmienne, które mogą przechowywać wartości liczbowe lub ciągi znaków. Związane są z powłoką, Przypisania wartości do zmiennej następuje poprzez

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16 Kurs walut Specyfikacja projektu Marek Zając 2013-12-16 Spis treści 1. Podsumowanie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Projekt interfejsu... 2 1.2.1 Rozmiar głównego okna... 2 2. Słownik pojęć... 2 2.1 Definicja

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA

4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA 4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA Centralnym miejscem systemu wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli są makra (procedury, programy) przygotowane w środowisku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA CASE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 1 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Programowanie w powłoce bash (shell scripting) 1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do programowania w powłoce Skrypt powłoki

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs JavaScript

Krótki kurs JavaScript Krótki kurs JavaScript Java Script jest językiem wbudowanym w przeglądarkę. Gdy ma się podstawy nabyte w innych językach programowania jest dość łatwy do opanowania. JavaScript jest stosowany do powiększania

Bardziej szczegółowo

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1]

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA 2.1. DOM model

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2]

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA JavaScript tak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

DAO. tworzenie tabeli

DAO. tworzenie tabeli Mały poradnik do projektu z baz danych macie przykładowe kody DAO I ADODB, pewnie nie wszystkie, jak będą prośby to się dopisze co trzeba na razie będzie to wersja: 0.1 tego dokumentu. Na czerwono zaznaczyłem

Bardziej szczegółowo

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host)

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) ROZDZIAŁ 6 Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) WSH jego zadaniem jest tworzenie skryptów w różnych językach np. Visual Basic Script, PerlScript, Python, Java Script, TCL(Tool Command

Bardziej szczegółowo

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.

Bardziej szczegółowo

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej.

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej. Formularze VBA Przykład1 INTERAKTYWNY FORMULARZ Program tworzący interaktywny formularz. Objaśnienie: w dowolnym momencie można wprowadzić wartość w polu tekstowym ID, Excel VBA wczytuje odpowiedni rekord.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (2)

JAVAScript w dokumentach HTML (2) Informatyka ćw.6 JAVAScript w dokumentach HTML (2) Interakcyjne wprowadzanie danych Jednym ze sposobów jest stosowanie metody prompt dla wbudowanego obiektu window: zmienna= prompt("tekst zachęty, np.

Bardziej szczegółowo

Technologie baz danych

Technologie baz danych Plan wykładu Technologie baz danych Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. SQL - podstawy Definicja zależności funkcyjnych Reguły dotyczące zależności funkcyjnych Domknięcie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ;

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; PHP język ze słabą kontrolą typów. W języku php w przeciwieństwie do c++ nie musimy podawać typu zmiennej podczas jej deklaracji. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express

Oracle Application Express Oracle Application Express Dla Oracle Application Express 4.2.2 Część 5. Walidacja operacji W niniejszej części ćwiczenia uzupełnimy wcześniej zbudowane strony o możliwość weryfikacji poprawności wykonywanych

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 6. SQL funkcje daty i czasu, zmienne tymczasowe, aliasy

Bazy danych 6. SQL funkcje daty i czasu, zmienne tymczasowe, aliasy Bazy danych 6. SQL funkcje daty i czasu, zmienne tymczasowe, aliasy P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2007/08 MySQL i programowanie wsadowe C:\wyklady\bazy> mysql < nazwa pliku

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku z wykorzystaniem systemu ADONIS Krok po kroku BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe Spis treści... 2 1. Dodawanie definicji księgowych... 2 2. Dodawanie Warunków do definicji księgowej... 6 3. Widok księgowy... 8 Strona 1 z 9 DEFINICJE KSIĘGOWE W module ASW41-Administrator dodano okno

Bardziej szczegółowo

Aplikacje geodezyjne

Aplikacje geodezyjne Aplikacje geodezyjne 1. Azymut ze współrzędnych Utwórz nowy projekt o nazwie Azymut. W oknie rozmieść kontrolki mniej więcej zgodnie z rysunkiem. Obiekty mają zmienione następujące wartości cech: cecha

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń.

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. Podstawy programowania Programowanie wyrażeń 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. W językach programowania są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

VBA-podstawy cz. 1. Począwszy od wersji Office 2010 skoroszyty Excel wsparte makrami VB mają rozszerzenie.xlsm

VBA-podstawy cz. 1. Począwszy od wersji Office 2010 skoroszyty Excel wsparte makrami VB mają rozszerzenie.xlsm VBA-podstawy cz. 1 1. Uwagi historyczne Nazwa BASIC pochodzi od słów "Beginner s All-purposes Symbolic Instruction", oznacza nazwę języka programowania, który powstał na początku lat 60-tych. Pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Do obiektów nie odwołujemy się bezpośrednio, tylko przez ich atrybuty i metody. Obiekt.identyfikator[.identyfikator]

Do obiektów nie odwołujemy się bezpośrednio, tylko przez ich atrybuty i metody. Obiekt.identyfikator[.identyfikator] VBA 2 HIERARCHIA OBIEKTÓW ODWOŁYWANIE SIĘ DO OBIEKTÓW WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTÓW PĘTLE I INSTRUKCJE WARUNKOWE ZFPBIG LABORATORIUM Przypomnienie VBA Visual Basic for Application skryptowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo