KEMP Przewodnik - Wprowadzenie do Kursu KEMP LLP PT-GRUNDTVIG-GMP Kwiecień, 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KEMP Przewodnik - Wprowadzenie do Kursu KEMP 134681-LLP-1-2007 1 - PT-GRUNDTVIG-GMP Kwiecień, 2009"

Transkrypt

1 KEMP Przewodnik - Wprowadzenie do Kursu KEMP LLP PT-GRUNDTVIG-GMP Kwiecień, 2009

2 September 2008 Partnerzy: Sociedade Portuguesa de Inovação Pedro Costa URL: E.N.T.E.R Petra Kampf e-mal: URL: TEMPO Martin Koval URL: ReFIT Swetlana Dominnik Sass URL: IFI Emilia Martin URL: TK Formazione Gianluca Milanese URL: i WyŜsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Marta Chruściel URL:

3 Spis treści 6.1. Dlaczego ten przewodnik?... 1 Struktura modułów szkoleniowych Miejsce i wyposażenie kursu Materiały uczestników szkolenia Materiały trenerów Przygotowanie kursu Prezentacja kursu Rozwój kursu Ewaluacja uczenia Ocena satysfakcji uczniów i trenerów Certyfikacja ANEKSY... 2 ANEKS 1: Broszura promocyjna kursu KEMP oraz Formularz zgłoszeniowy... 3 ANEKS 2: Zaproszenie i Zobowiązanie uczestnictwa dla uczestnika... 7 ANEKS 3: Potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych ANEKS 4: Lista obecności ii

4 1. Kontekst powstania przewodnika Ten przewodnik został stworzony w ramach projektu KEMP Utrzymaj pracę rozwijając kwalifikacje z zakresu IT, którego celem jest uświadomienie pracownikom sektora usług, jak waŝna w dzisiejszym świecie jest umiejętność korzystania z nowych technologii. Projekt ten został wprowadzony w Ŝycie i promowany w Hiszpanii. Powstał on dzięki dofinansowaniu w ramach programu unijnego Grundtvig. W tym oto przewodniku znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu Dlaczego ten przewodnik? Przewodnik został stworzony w celu przygotowania i wprowadzenia kursu końcowego projektu. Nie zawiera on jedynie aspektów organizacyjnych, ale równieŝ sprawy związane z rekrutacją uczestników. MoŜe on stanowić doskonałe źródło informacji dotyczących przygotowywania i organizowania szkoleń w wymiarze europejskim. Celami tego przewodnika są : Zaprezentowanie struktury i zawartości kursu, wszelkich terminów, aspektów organizacyjnych, marketingowych, szczegółów oceniania, przyznawania certyfikatów i metod dydaktycznych stosowanych w kursie końcowym projektu. Zaprezentowanie materiałów uŝywanych podczas kursu przez trenerów i osoby szkolone. Stanowienie źródła informacji w zakresie przygotowywania i organizowania szkoleń w wymiarze europejskim. Przewodnik został stworzony dla managerów oraz pracowników administracyjnych zaangaŝowanych w Nauczanie przez całe Ŝycie (Lifelong Learning), a takŝe dla osób odpowiedzialnych za organizowanie szkoleń. 1

5 2. Cele kursu Cele kursu są następujące: Oferowanie kursów szkoleniowych (finansowanych w ramach programu Grundtvig) z obsługi komputera i Internetu dla pracowników w starszym wieku. Promowanie idei Uczenia się przez całe Ŝycie (Lifelong Learning) wśród pracowników w starszym wieku. Rozwijanie ich kompetencji poprzez doskonalenie umiejętności z zakresu ICT, w tym stosowania Internetu i róŝnych aplikacji komputerowych, zarówno w sferze profesjonalnej jak i edukacyjnej/szkoleniowej. Przełamanie oporu, niechęci związanej z uŝywaniem narzędzi IT w Ŝyciu zawodowym i prywatnym. Podniesienie świadomości wśród starszych pracowników jak komputer i Internet mogą usprawnić ich codzienne i profesjonalne Ŝycie. Wymiana doświadczeń z ludźmi z innych krajów. Po zakończeniu kursu KEMP uczestnicy powinni: Potrafić uŝywać narzędzia komputerowe oraz Internet, zarówno w Ŝyciu codziennym, jak i w pracy. Uświadomić sobie zalety korzystania z komputera i Internetu. Poprawić ich sytuację zawodową i jednocześnie zostać włączeni do społeczeństwa informacyjnego. 2

6 3. Struktura i zawartość kursu Zawartość kursu została ustalona wykorzystując wcześniej przeprowadzony pilotaŝ oraz analizę potrzeb szkoleniowych w zakresie nowych technologii przeprowadzonych wśród osób powyŝej 45 roku Ŝycia i pracowników małych i średnich przedsębiorstw z sektora usług. Raport z analizy potrzeb i inne dokumenty są dostępne na stronie projektu: Kurs składa się z 6 modułów szkoleniowych, kaŝdy z nich dotyczy umiejętności związanych z nowymi technologiami i polega na doskonaleniu kompetencji pracowników z sektora usług. Tabela 1 Zawartość kursu i czas trwania Zawartość kursu i czas twania Moduły szkoleniowe Moduł 1 Orientacja zawodowa Moduł 2 Komunikacja elektroniczna Moduł 3 E-learning Moduł 4 Bankowość elektroniczna Moduł 5 E-biznes Moduł 6 E-urząd Ogółem Czas trwania 6 godzin 11 godzin 6 godzin 3 godziny 3 godziny 3 godziny 32 godziny Czas trwania kaŝdego modułu został ustalony na podstawie zawartości kaŝdego z nich, brany był równieŝ pod uwagę poziom trudności danego modułu, jak równieŝ zajęcia praktyczne zawarte w kaŝdej z części. Struktura modułów szkoleniowych KaŜda z części zawiera uzasadnienie dlaczego dany temat jest waŝny poprzez ukazanie jak zdobyte informację mogą zostać uŝyte w praktyce. KaŜdy moduł jest podzielony na lekcje. Większość lekcji zawiera materiały i ćwiczenia pomagające rozwijać praktyczne umiejętności. Te ćwiczenia dają uczestnikom moŝliwość wykorzystania umiejętności, które zostają zaprezentowane. KaŜda lekcja kończy się krótkim podsumowaniem, gdzie zostają 3

7 wyodrębnione główne zagadnienia, interesujące linki i referencje potrzebne by lepiej zrozumieć dany temat. Zawartość kaŝdego z modułów: Moduł 1 Orientacja zawodowa (6 godzin) Lekcja 1 Wprowadzenie do projektu KEMP Lekcja 2 Wprowadzenie do procesu przeszkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe Ŝycie (lifelong learning). Lekcja 3 Proces: być, rozumieć, podąŝać dalej Moduł 2 Komunikacja elektroniczna (11 godzin) Poczta elektroniczna ( ) Lekcja 1 Podstawy (np. adres , korzyści z uŝywania poczty elektronicznej, elektroniczna skrzynka pocztowa, etykieta ) Lekcja 2 Konfiguracja i tworzenie konta internetowego Lekcja 3 Odbieranie i wysyłanie i Lekcja 4 Dodawanie załączników tj. dokumentów, zdjęć Lekcja 5 Zarządzanie kontem internetowym i skrzynką internetową (ksiąŝka adresowa, funkcje podstawowe i zaawansowane np. Zasady i Uwagi) Lekcja 6 Przechowywanie informacji - (np. tworzenie kopii zapasowych, usuwanie i, zarządzanie folderami) Komunikacja elektroniczna Lekcja 7 Komunikatory elektroniczne (instalacja, konfiguracja I zarządzanie kontem, uŝywanie komunikatora, opcje zaawansowane np. konferencje) Lekcja 8 Systemy VoIP (podstawowe informacje: Co to jest VoIP, korzyści uŝywania VoIP, narzędzia) Lekcja 9 Forum (podstawowe informacje, wątki, tematy) Lekcja 10 Chat (podstawowe informacje; chat room, narzędzia) Lekcja 11 Video - konferencja (podstawowe informacje, narzędzia) Moduł 3 E-learning (6 godzin) Lekcja 1 Podstawowe informacje o e-learningu Lekcja 2 Narzędzia uŝywane w e-learningu Lekcja 3 Jak uczestniczyć w kursach opartych na e-learningu? Moduł 4 Bankowość elektroniczna E-banking (3 godziny) Lekcja 1 Historia bankowości elektronicznej 4

8 Lekcja 2 Lekcja 3 Lekcja 4 Co to jest bankowość elektroniczna? Dlaczego bankowość elektroniczna? (zalety) Bezpieczeństwo wirtualnych banków Moduł 5 E-biznes (3 godziny) Lekcja 1 Co to jest biznes elektroniczny? Lekcja 2 Biznes elektroniczny i handel internetowy - rodzaje Lekcja 3 Dlaczego kupować przez Internet? Lekcja 4 Bezpieczeństwo kupowania przez Internet Lekcja 5 Sklepy i aukcje internetowe Moduł 6 E-urząd (3 godziny) Lekcja 1 Historia Lekcja 2 Co to jest e-urząd? Lekcja 3 E-urząd w Unii Europejskiej 5

9 4. Program kursu Kurs trwa 32 godziny i rozłoŝony jest na 5 dni. Termin kursu to: 5-9 października Program kursu znajduje się poniŝej: Tabela 2 Program kursu Program kursu Dzień Zajęcia Moduł Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Zajęcia poranne 3 godz. Zajęcia popołudniowe 3 godz. Zajęcia poranne 3,5 godz. Zajęcia popołudniowe 3,5 godz. Zajęcia poranne 4 godz. Zajęcia popołudniowe 3 godz. Zajęcia poranne 3 godz. Zajęcia popołudniowe 3 godz. Zajęcia poranne 3 godz. Zajęcia popołudniowe 3 godz. Moduł 1 Orientacja zawodowa Moduł 1 Orientacja zawodowa Moduł 2 Komunikacja elektroniczna Moduł 2 Komunikacja elektroniczna Moduł 2 Komunikacja elektroniczna Moduł 3 E-learining Moduł 3 E-learining Moduł 4 Bankowość elektroniczna Moduł 5 E-biznes Moduł 6 E-urząd 6

10 5. Zasoby kursu pilotaŝowego 5.1. Miejsce i wyposaŝenie kursu Kurs odbędzie się w sali o powierzchni minimum 30m 2 (2m 2 dla kaŝdego uczestnika), a kaŝdy uczestnik będzie miał do dyspozycji komputer. Wymagania techniczne sprzętu komputerowego: - co najmniej procesor Pentium III - oprogramowanie Windows XP - szybki dostęp do internetu. - system Microsoft Office. - Internet Explorer i inne przeglądarki. - Acrobat Reader - Flash W sali znajdować się będzie równieŝ tablica i rzutnik, które będą uŝywane przez nauczycieli i osoby szkolone przy okazji róŝnych tematów Materiały uczestników szkolenia KaŜdy z uczestników kursu otrzyma notatnik, segregator oraz długopis. Uczestnicy otrzymają równieŝ instrukcję zawierającą program kursu, ze wszystkimi modułami i lekcjami. Dzięki temu uczestnicy poznają dni i godziny poszczególnych zajęć. Instrukcja ta będzie zawierać wprowadzenie z informacjami o projekcie KEMP, cele kursu, sześć tematycznych modułów podzielonych na lekcje, zestaw podstawowej terminologii, listę ksiąŝek oraz spis adresów interesujących stron internetowych. KaŜdy moduł będzie się składał z następujących części: 1. Wprowadzenie Dlaczego ten moduł? a) Wstępne informacje o module b) Czego uczestnik się nauczy w tym module c) Zawartość modułu d) Wymagania techniczne dla ukończenia tego modułu 7

11 e) Osiągnięte cele 2. Lekcja a) Wprowadzenie b) Czas trwania lekcji (szacowany czas) c) Spis rzeczy d) Ćwiczenia e) Krótkie podsumowanie (po kaŝdej lekcji) 3. Podsumowanie całego modułu 4. NajwaŜniejsze terminy/określenia uŝyte na lekcjach 5. Praktyka, studium przypadku 6. Ciekawe strony internetowe i dalsze rekomendacje 7. Literatura 8. Pomoc dla uŝytkownika 5.3. Materiały trenerów Trenerzy otrzymają instrukcję potrzebną zarówno im jak i uczestnikom szkolenia skierowanego dla dorosłych pracowników. Instrukcja będzie opisywać niektóre z metod uznanych za odpowiednie w projekcie Kemp. Ponadto, będą tam wskazówki dla lepszego wykorzystania tych metod oraz jak uŝywać ich w praktyce podczas zajęć szkoleniowych. Poza tym, dla kaŝdego modułu zostanie przygotowana prezentacja w programie PowerPoint zawierająca cele modułu, zawartość lekcji, ćwiczenia, studium przypadku, główną terminologię oraz linki do stron internetowych. Instrukcja ta będzie równieŝ uŝyteczna dla nauczycieli i szkoleniowców przy przygotowywaniu innych szkoleń oferowanych pracownikom. Oprócz instrukcji, szkoleniowcy otrzymają róŝnorodne materiały szkoleniowe takie jak odtwarzacz DVD, slajdy, publikacje, ksiąŝki, encyklopedie, artykuły prasowe, bibliografie, itp. Jako dodatkowe materiały będą równieŝ uŝyte ćwiczenia i studia przypadku z podręczników. 8

12 6. Metodyka dydaktyczna W tej części zostaną opisane metody, których powinni uŝywać szkoleniowcy podczas prowadzenia kursu KEMP. Omówione zostaną działania, jakie powinny być podejmowane na początku, jak i w trakcie kursu, po to by zmotywować uczniów i zachęcić ich do nauki Przygotowanie kursu Po pierwsze, grupa koordynująca kurs będzie odpowiedzialna za przekazanie trenerom wszystkich niezbędnych informacji o uczniach, instrukcji do prowadzącego kurs, instrukcji dla ucznia, przewodnika jak równieŝ innych dokumentów, jak np. raport z analizy potrzeb i czy podręcznik dobrych praktyk. Dzięki tym informacjom oczekuję się, Ŝe osoba prowadząca kurs będzie posiadała szeroką wiedzę na temat projektu, profilu uczestników, ich zainteresowań, potrzeb i tematów najbardziej dla nich interesujących. Dzięki temu szkoleniowiec moŝe dostosować swoje metody nauczania do projektu i do uczestnika. Ponadto, do kaŝdego modułu trener otrzyma prezentację PowerPoint zawierającą cele modułu, zawartość, ćwiczenia, studium przypadku, główną terminologię i linki do stron internetowych. Następnie, trener analizuje program kursu zawierający wszystkie zagadnienia wymagające wyjaśnienia, listę pojęć oraz metody nauczania, ćwiczenia, przykłady, studia przypadku. Ponadto, trener zgromadzi lub przygotuje dokumentację dydaktyczną (artykuły prasowe, filmy video, ustawy, które mogą zostać uŝyte podczas kursu Prezentacja kursu Jest to moment, kiedy grupa koordynująca kurs oraz trener mają pierwszy kontakt z uczestnikami kursu, a których profile zdąŝyli juŝ poznać dzięki informacjom zawartym w formularzu zgłoszeniowym. Zadaniem grupy koordynującej kurs jest: Przedstawienie osoby prowadzącej kurs, jako profesjonalnego trenera danego przedmiotu, podkreślając doświadczenie tej osoby: Imię, nazwisko i krótkie podsumowanie CV. Zaprezentowanie miejsca szkoleń. 9

13 Krótkie wprowadzenie do projektu Kemp, jaki program go finansuje, skąd pochodzą dotacje, kto jest beneficjentem projektu oraz związek z uczestnikami kursu. Przedstawienie obowiązujących zasad: punktualność, obecność, przerwy. Wręczenie i krótki opis wszystkich dokumentów potrzebnych podczas kursu: lista obecności, wszelkie materiały dydaktyczne, kwestionariusz końcowy, itp. Następnie zostanie omówiona zawartość kursu, prowadzący będą się starali zachęcić uczniów do nauki i będą przekonywać Ŝe tego typu szkolenie to podstawa ich sukcesu. Po tym omówieniu, zostaną rozdane materiały które będą uŝywane podczas kursu Rozwój kursu Zawartość kursu jest podzielona na moduły, które z kolei dzielą się na lekcje. Nauczanie kaŝdego modułu będzie miało zbliŝony przebieg: 1) Cele: zaprezentowanie celów które uczeń osiągnie po zakończeniu modułu. 2) Omówienie zawartości teoretycznej przez trenera: ustne przedstawienie planu kaŝdej lekcji. 3) Ćwiczenia praktyczne I teoretyczne, studia przypadku: wykonywanie ćwiczeń sprawia Ŝe łatwiej jest osiągnąć zamierzone cele. Podczas lekcji teoria i ćwiczenia praktyczne będą się mieszać w celu urozmaicenia lekcji. 4) Podsumowanie przerobionego materiału: kombinacja najwaŝniejszych rzeczy które zostały omówione. Główna metoda nauczania, jaką będzie uŝywał trener będzie polegała na połączeniu nowych informacji z wiedzą zdobytą dotychczas przez uczniów. Z pomocą trenera uczniowie podczas szkolenia będą uŝywać swoich własnych doświadczeń. Dzięki temu trener, jako mediator, przedstawiając zawartość kursu będzie mógł ją oprzeć na wcześniejszych doświadczeniach uczniów. Ponadto, uczniowie będą zachęcani do rozmów z trenerem, zadawania pytań, w celu przyspieszenia procesu nauczania. Wzajemna interakcja podniesie świadomość grupową oraz zredukuje podział ról pomiędzy nauczycielem a uczniem. Jednocześnie, uczestnicy szkolenia będą traktowani indywidualnie, w zaleŝności od charakterystyki uczniów, ich szybkości i sposobu uczenia. Trener będzie przygotowany na róŝne sytuacje i potrzeby uczniów np. w razie gdy któryś z uczniów czegoś nie zrozumie lub zgubi wątek, nauczyciel powtórzy wszystko jeszcze raz lub w skrócie opisze o czym jest mowa w danym momencie. 10

14 NaleŜy wziąć pod uwagę fakt, iŝ motywacja ucznia do rozwijania swoich umiejętności zaleŝy w duŝym stopniu od jego zaangaŝowania. Motywacja zostaje zwiększona wtedy gdy trener zapewni uczniom odpowiednie środowisko, sprzyjające nauce. Proces nauczania, jak juŝ zostało wspomniane, będzie oparty na przemienności wiedzy teoretycznej i praktycznej, wykorzystując róŝnego rodzaju prezentacje i pomoce audiowizualne takie jak filmy DVD, slajdy, itd. Dodatkowo, przedstawienie teorii przez trenera zostanie uzupełnione ćwiczeniami praktycznymi. Zastosowanie zadań praktycznych będzie połączone z technikami szkoleniowymi które stymulują i zachęcają uczniów. Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne oraz studia przypadku będą wyglądać następująco: Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne: uczniowie rozwiązują róŝne zadania indywidualnie lub w grupach, w zaleŝności od zawartości danego modułu. Studium przypadku: trener uŝywa róŝnych technik takich jak grupowa dyskusja, symulacje, gry, itd. gdzie są przedstawione róŝnego rodzaju problemy i uczniowie mają za zadanie znaleźć najlepsze rozwiązanie. Są to zazwyczaj sytuacje wzięte z ich codziennej pracy. Praktyka: dodatkowe ćwiczenia polegające na pracy z komputerem, uczniowie uzupełniają róŝne ćwiczenia, itd. Na zakończenie kursu, w celu utrwalenia wiedzy zostaną powtórzone wszystkie główne pojęcia. Wspólnie zostaną równieŝ przedstawione osiągnięte cele, uczestnicy szkolenia zostaną zachęceni do uŝywanie zdobytej wiedzy w Ŝyciu codziennym. 11

15 7. Ewaluacja i certyfikacja 7.1. Ewaluacja uczenia Ewaluacja uczenia jest uwaŝana za bardzo waŝną w całym procesie nauczania i uczenia. Charakterystyka uczestników szkolenia moŝe zostać określona w zaleŝności od zebranych danych. Trenerzy będą odpowiedzialni za ocenę procesu nauczania, zapewniając ćwiczenia i moŝliwości uŝycia zdobytej wiedzy w praktyce. Podczas szkolenia trener ma za zadanie przez cały czas oceniać postępy uczniów. Powinien wiedzieć, jakie cele zostały osiągnięte, a w razie problemów pomóc w osiągnięciu danego celu. Trener będzie uŝywał róŝnych technik oceniania, najczęściej będzie to obserwacja uczniów, analiza wyników ćwiczeń, rozwiązań studiów przypadku, itp. Trener powinien równieŝ na bieŝąco informować uczniów o ich osiągnięciach, aby byli przez cały czas świadomi swoich postępów. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe nie chodzi tutaj tylko o ciągłe ocenianie, a przede wszystkim o zdobywanie nowych umiejętności Ocena satysfakcji uczniów i trenerów Na koniec kursu, kaŝdy z uczestników otrzyma kwestionariusz oceny, zawierający pytania dotyczące programu i treści kursu, uŝytych materiałów dydaktycznych, organizacji szkolenia, itp. Rezultaty tych kwestionariuszy pozwolą grupie koordynującej w określeniu efektywności kursu. Trenerzy równieŝ otrzymają kwestionariusz oceny, w którym przedstawią swoje własne zdanie na temat przeprowadzonego kursu. Trenerzy odpowiedzą na pytanie czy wszystko poszło tak jak było to zaplanowane, i będą poproszeni o sugestie słuŝące udoskonaleniu szkolenia. Kwestionariusz pozwoli ocenić róŝne aspekty szkolenia z punktu widzenia trenera, takie jak materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, przydatność zadań praktycznych przeprowadzanych indywidualnie lub w grupach, liczba uczestników, nastawienie uczniów, itp. 12

16 7.3. Certyfikacja Na zakończenie kursu, uczestnicy, którzy uczęszczali na co najmniej 75% zajęć otrzymają od grupy koordynującej świadectwo ukończenia kursu. 13

17 8. Rekrutacja trenerów Grupa koordynująca wybrała odpowiednich trenerów biorąc pod uwagę potrzeby osób powyŝej 45 roku Ŝycia pracujących w małych i średnich firmach z sektora usług. W procesie rekrutacji ustalone zostały następujące kryteria wyboru trenerów: Przede wszystkim, trener musi posiadać zaawansowaną wiedzę z dziedziny, której ma nauczać. Trener musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne, potrafić zachęcić uczniów do nauki, uŝywać odpowiednich metod opisanych w tym przewodniku. Trener musi mieć co najmniej rok doświadczenia w uŝywaniu nowych technologii, komputera, Internetu. Trener musi płynnie mówić po angielsku, gdyŝ jest to podstawowy język kursu. Wszystkie materiały zostały przygotowane w języku angielskim. Np. Lamberto Salucco, trener i ekspert ICT. Studiował techniki informacyjne i posiada ogromne doświadczenie w szkoleniach dla ICT (ECDL Europejska licencja obsługi komputera, informatyk dla EC, Multimedia Audio, internet, video, itp.). 14

18 9. Działania marketingowe Aby zainteresować pracowników sektora usług naszym szkoleniem, które ma na celu doskonalenie ich umiejętności w zakresie obsługi komputera i Internetu, oraz zgromadzić jak najwięcej uczestników, przyjęliśmy następujące działania marketingowe: Broszura promocyjna (Aneks 1), zawierająca informacje o kursie, celach, zaletach, zawarte tu są wszystkie terminy, godziny zajęć, wymagania co do uczestników. Broszura zawiera równieŝ formularz zgłoszeniowy i inne potrzebne dokumenty. Seminaria: W ramach projektu KEMP przeprowadzane są seminaria w kaŝdym z krajów instytucji partnerskich projektu. Seminaria dają moŝliwość uzyskania informacji na temat kursów oraz zainteresowania przyszłych uczestników tych kursów. Elektroniczne biuletyny informacyjne: Biuletyny te zawierają wszelkie niezbędne informacje na temat szkoleń. Strona internetowa projektu Kemp, gdzie są umieszczone szczegółowe informacje dotyczące szkoleń pilotaŝowych, terminów i miejsc. Ponadto ze strony internetowej moŝna pobrać broszurę informacyjną i formularz zgłoszeniowy. Wysyłanie i. Wysyłanie informacji o projekcie oraz szkoleniach do potencjalnie zainteresowanych osób/instytucji (minimum 100 w kaŝdym kraju partnerskim) z informacją o szkoleniu pilotaŝowym zostanie wysłany przez bazę danych E.N.T.E.R.. Informacje na stronach internetowych partnerów projektu. Newsletter 15

19 10. Zapisy na kurs Jak zapisać się na kurs Osoby/instytucje zainteresowane uczestnictwem w kursie KEMP powinni skontaktować się z Tk Formazione i poprosić o formularz przedwstępny (List wprowadzający), który wykorzystywany jest potem do zgłoszeń do Narodowych Agencji. Aby uzyskać formularz przedwstępny (Aneks 1) kandydaci musza wypełnić formularz zgłoszeniowy (Aneks 1) i razem z CV wysłać dokumenty do Tk Formazione. Wybrani trenerzy powinni podpisać porozumienie o uczestnictwie (Aneks 2) by zagwarantować swoją obecność na szkoleniu (z wyjątkiem okoliczności nie przewidzianych). Jak ubiegać się o dotacje Kandydaci mogą ubiegać się o dotacje za pośrednictwem Narodowych Agencji. KaŜda aplikacja jest analizowana indywidualnie. Adresy Agencji moŝna znaleźć na stronie Kandydaci składają swoje aplikacje bezpośrednio do Narodowych Agencji (potrzebny jest równieŝ List wprowadzający od Tk Formazione). Po uzyskaniu zgody ze strony Narodowej Agencji Tk Formazione wysyła potwierdzenie rejestracji do beneficjentów. UWAGA: Ostateczny termin wysyłania formularzy zgłoszeniowych to 30 kwietnia 2009, więc kandydaci muszą skontaktować się z własną Narodową Agencją najpóźniej na początku kwietnia by mieć pewność Ŝe otrzymają wszystkie informacje oraz formularze na czas. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rejestracji na szkolenia prosimy o kontakt z: Michela Calabrese - Tk Formazione Srl Tel: Fax

20 11. Rekrutacja uczestników Przeprowadzenie rekrutacji uczestników szkolenia jest konieczne by dobrać odpowiednią grupę kursantów o podobnym doświadczeniach i oczekiwaniach. Ułatwi to pracę zarówno trenerów, jak i uczniów. Kurs Utrzymaj pracę rozwijając kwalifikacje z zakresu IT (KEMP) został stworzony dla pracowników powyŝej 45 roku Ŝycia. Kurs jest skierowany do: Pracowników administracyjnych w instytucjach szkoleniowych, prywatnych szkołach (włączając uniwersytety trzeciego wieku) oraz pracowników działu kadr; Trenerów i pracowników administracyjnych ze związków zawodowych, stowarzyszeń biznesowych, organizacji non-profit, organizacji pozarządowych zajmujących się szkoleniami; Pracowników administracji, trenerów i managerów w obszarze szkoleń zawodowych; Nauczycieli szkół publicznych. Uczestnicy kursu powinni znać podstawy obsługi komputera, powinni posiadać ogólną wiedzę na temat programów operacyjnych (Windows XP), edytora tekstu oraz przglądarek internetowych, np. Internet Explorera. Językiem kursu jest język angielski, dlatego uczestnicy powinni znać ten język na poziomie komunikatywnym. Gdy zgłoszenia zostają wysłane, proces rekrutacyjny rozpoczyna się, zgodnie z następującymi kryteriami: Płeć: pracownicy obu płci mogą brać udział w szkoleniu; Ŝaden z kandydatów nie będzie dyskryminowany z powodu rasy, religii, klasy społecznej, itp. Wiek: Uczniowie muszą mieć 45 lat lub więcej by uczestniczyć w szkoleniu. W szkoleniu wezmą udział pracownicy posiadający niewielką wiedzę i umiejętności z zakresu nowych technologii. Muszą oni znać język angielski, po to by zrozumieć trenera, materiały dydaktyczne oraz porozumiewać się po angielsku z innymi uczestnikami. Uczestnicy muszą wykazywać zainteresowanie kursem oraz chęć zdobycia cennej wiedzy, musza zdawać sobie sprawę z korzyści, jakie niesie kurs dla ich Ŝycia 17

21 zawodowego. W Formularzu zgłoszeniowym znajduje się specjalna rubryka, gdzie kandydat powinien podać powody zainteresowania kursem. Co waŝne, kolejności przyjmowania zgłoszeń równieŝ będzie brana pod uwagę przy wyborze uczestników. 18

22 ANEKSY

23 ANEKS 1: Broszura promocyjna kursu KEMP oraz Formularz zgłoszeniowy

24 KEMP - Utrzymaj pracę rozwijając kwalifikacje z zakresu IT KURS KOŃCOWY PRZYJEDŹ DO FLORENCJI BY ROZWIJAĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWE ZA DARMO RAZEM Z LUDŹMI Z CAŁEJ EUROPY! Jeśli masz co najmniej 45 lat, chcesz się rozwijać zawodowo oraz naleŝysz do: Pracowników administracyjnych w instytucjach szkoleniowych, prywatnych szkołach (włączając uniwersytety trzeciego wieku) oraz pracowników działu kadr; Trenerów i pracowników administracyjnych ze związków zawodowych, stowarzyszeń biznesowych, organizacji non-profit, organizacji pozarządowych zajmujących się szkoleniami; Pracowników administracji, trenerów i managerów w obszarze szkoleń zawodowych; Nauczycieli szkół publicznych; oraz posiadasz dobrą znajomość języka angielskiego, ten kurs został stworzony właśnie dla CIEBIE! Podczas kursu poznasz moŝliwości, jakie daje nam Internet, weźmiesz udział w kursach internetowych, nauczysz się jak komunikować się przez Internet, jak robić zakupy w sklepach internetowych, jak radzić sobie z prowadzeniem działalności gospodarczej, bankowością oraz administracją. Po zakończeniu kursu będziesz potrafił posługiwać się komputerem i Internetem szybko, sprawnie I efektywnie, zarówno w pracy, jak i w domu. Będziesz miał teŝ szansę podzielić się swoimi doświadczeniami oraz osiągnięciami z pracownikami takimi jak Ty z całej Europy. Uczestnictwo w kursie zostało sfinansowane przez Grundtvig In-Service w ramach programu Lifelong Learning (Uczenie się przez całe Ŝycie). NiŜej znajdziesz informacje jak się zapisać na nasz kurs i jak ubiegać się o grant na uczestnictwo! PROGRAM KURSU Moduły Moduł 1 Orientacja zawodowa Moduł 2 Komunikacja elektroniczna Moduł 3 E-learining Moduł 4 Bankowość elektroniczna Moduł 5 E-biznes Moduł 6 E-urząd Ogółem Czas trwania 6 godzin 11 godzin 6 godzin 3 godziny 3 godziny 3 godziny 32 godziny KEMP-Utrzymaj pracę rozwijając kwalifikacje z zakresu IT Od 5 do 9 października 2009 Miejsce: Florencja Czas trwania: 32 godziny, zajęcia w języku angielskim

25 KEMP - Utrzymaj pracę rozwijając kwalifikacje z zakresu IT KURS KOŃCOWY 3 kroki aby zapisać się na kurs KEMP: 1) Pobierz formularz zgłoszeniowy ze strony KEMP (www.spi.pt/kemp/courses.htm) lub zwróć się do Tk Formazione 2) Wyślij formularz razem ze swoim CV do Tk Formazione (Twoją osobą kontaktową jest Pani Michela Calabrese - 3) Czekaj aŝ TK Formazione przyśle Ci zaproszenie (formularz przedwstępny) 3 kroki aby ubiegać się o grant Grundtvig: 1) Skontaktuj się ze swoją Narodową Agencją by uzyskać formularz (http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html) 2) Wyślij formularz oraz List wprowadzający do Agencji Krajowej 3) Czekaj na kontakt od Tk Formazione w celu potwierdzenia otrzymania Twojego zgłoszenia Poznaj nowe technologie i zobacz jak łatwiejsze staje się Twoje Ŝycie zawodowe i osobiste! Ostateczny termin składania aplikacji mija 30 Kwietnia W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rejestracji i aplikacji, prosimy o kontakt: Tk Formazione Srl Michela Calabrese Tel: Fax Ten projekt został sfinansowany z pomocą Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja została stworzona indywidualnie przez jej autora, i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość LLP PT - GRUNDTVIG - GMP

26 KEMP - Utrzymaj pracę rozwijając kwalifikacje z zakresu IT FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Numer Ref. : IT Grundtvig In-Service Szkolenie Październik 2009 Florencja Włochy DANE KANDYDATA: Imię i Nazwisko Adres Kod Miasto i kraj Płeć: MęŜczyzna Kobieta Data urodzenia: Telefon kontaktowy: Numer Fax: PROSZĘ ODPOWIEDZIEĆ NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: Czy pracujesz w sektorze usług: Tak Nie. Jaki dokładniej jest to sektor : Jakie stanowisko: Wykształcenie : Podstawowe Średnie WyŜsze Inne Aktualnie jaki jest Twój poziom języka angielskiego? Nie wystarczający Wystarczający Dobry Bardzo dobry Dlaczego nasz kurs Cię zainteresował:

27 ANEKS 2: Zaproszenie i Zobowiązanie uczestnictwa dla uczestnika

28 ZAPROSZENIE Szkolenie Grundtvig In-Service Florencja Włochy Ja niŝej podpisana, Michela CALABRESE, organizator kursu w TK Formazione Srl, niniejszym zapraszam Panią/Pana..., na szkolenie: KEMP Utrzymaj pracę rozwijając kwalifikacje z zakresu IT Numer Ref. : IT które odbędzie się: w dniach 9 Października 2009 we Florencji, we Włoszech Florencja, DATA Michela Calabrese Organizator kursu

29 ZOBOWIĄZANIE UCZESTNICTWA W KURSIE DLA UCZESTNIKA Tk Formazione Srl Michela Calabrese Viale Gramsci, Florencja - Włochy Szanowni Państwo, Niniejszym zobowiązuję się uczestniczyć w kursie zorganizowanym przez Projekt Kemp: Utrzymaj pracę rozwijając kwalifikacje z zakresu IT, o numerze referencyjnym PT-GRUNDTVIG-GMP, finansowanemu przez Program Lifelong Learning pod auspicjami Komisji Europejskiej. W razie nieprzewidzianych okoliczności, które uniemoŝliwią mój udział w kursie, wyślę powiadomienie minimum 15 dni przed rozpoczęciem kursu. Podpis [Nazwisko Ucznia] Dowód toŝsamości Data

30 ANEKS 3: Potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych

31 POTWIERDZENIE ODBIORU MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH Kurs: Data: Miejsce: Nº Nazwisko Numer dowodu toŝsamości Kraj Podpis PT-GRUNDTVIG-GMP

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Programu GRUNDTVIG Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 w działaniu: Projekty i warsztaty Grundtviga, akcja

Bardziej szczegółowo

Uczy się odpowiednio uŝywać języka hiszpańskiego w róŝnych sytuacjach.

Uczy się odpowiednio uŝywać języka hiszpańskiego w róŝnych sytuacjach. Co to jest AVE? Aula Virtual de Español Instytutu Cervantesa jest to program dydaktyczny stworzony przez specjalistów, oferujący kursy języka hiszpańskiego przez Internet. Istnieje kilka sposobów korzystania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE Program Uczenie się przez całe Ŝycie rola programu etwinning w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół za pośrednictwem Internetu i narzędzi ICT Skierniewice, 12 maja 2011 roku Portal europejski

Bardziej szczegółowo

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?)

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?) Nr projektu: 1 KRAJOWA AGENCJA PROGRAMU LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Faza II PROJEKTY WYMIAN I STAŻY Raport beneficjenta W związku z koniecznością gromadzenia informacji od uczestników programu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do międzynarodowego projektu

Regulamin rekrutacji uczniów do międzynarodowego projektu 1 Regulamin rekrutacji uczniów do międzynarodowego projektu Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół, pod nazwą For a Better Future for Students

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: REGULAMIN PROJEKTU Autostrada szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa małopolskiego nr WND-POKL.08.01.01-12-083/07 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju zawodowych i doradztwo dla

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika hotelarza- droga

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

Projekt: Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning

Projekt: Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning Projekt: z zastosowaniem metody blended learning Schemat: Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 SPO RZL

Bardziej szczegółowo

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego?

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? FinMan Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? Projekt FinMan - Financial Management for EU Adult Education Providers realizowany przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską Zaproszenie Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. oraz Fundacja Regionalis serdecznie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA OSOBOWA NA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH

CERTYFIKACJA OSOBOWA NA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH CERTYFIKACJA OSOBOWA NA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH Schemat certyfikacji opracowany w ramach projektu PROCERTU TREŚĆ WSTĘP CZĘŚĆ 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE APLIKACJI... 3 CZĘŚĆ 2 JAK OTRZYMAĆ CERTYFIKACJĘ UMIEJĘTNOŚCI?...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU SIĘGNIJ PO WIEDZĘ - SIĘGNIJ PO AWANS Nr projektu WND-POKL.08.01.01-26-048/11

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU SIĘGNIJ PO WIEDZĘ - SIĘGNIJ PO AWANS Nr projektu WND-POKL.08.01.01-26-048/11 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU SIĘGNIJ PO WIEDZĘ - SIĘGNIJ PO AWANS Nr projektu WND-POKL.08.01.01-26-048/11. data i podpis osoby przyjmującej formularz Nazwisko:

Bardziej szczegółowo

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie 2011 EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski +/-50

Parlament Europejski +/-50 Zasady współpracy przy organizacji lokalnych symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach projektu Parlament Europejski +/-50 I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorami projektu Parlament Europejski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA SZKOLENIE ZAWODOWE - INDYWIDUALNE Z ZAKRESU:..

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA SZKOLENIE ZAWODOWE - INDYWIDUALNE Z ZAKRESU:.. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA SZKOLENIE ZAWODOWE - INDYWIDUALNE Z ZAKRESU:.. Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniach jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniach jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia. Informujemy Członków Forum Związków Zawodowych, że w ramach Projektu Centrum Szkoleń i Konsultacji - FZZ uruchomiło nabór na kolejne cykle szkoleniowe, celem kształcenia umiejętności naszych członków w

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części Strona1 Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części SZKOŁY I PRZEDSZKOLA UCZESTNICZĄCE w PROJEKCIE przyporządkowane do poszczególnych części 1. Bożena Stocka 4. Anna Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator dla uczniów

Informator dla uczniów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informator dla uczniów Projekt: Dobry start nabywanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co to jest ocenianie kształtujące? Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Najczęściej mamy do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które dzięki testom i egzaminom,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Uczeń i Rodzic Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły: GWI.271.60.2011 Tychy, dnia 20-10-2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Dać szansę Tyszanom Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanego ze środków UE - Program

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram w/w szkoleń zakłada ich przeprowadzenie w następujących terminach: NAZWA SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA DECYZJA O NABORZE

Planowany harmonogram w/w szkoleń zakłada ich przeprowadzenie w następujących terminach: NAZWA SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA DECYZJA O NABORZE L.DZ. FZZ/CSiK/80/3/26/04/10 Bydgoszcz, 26 kwietnia 2010 r. ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WG ROZDZIELNIKI Informujemy, że z dniem 23 kwietnia 2010 r. w ramach Centrum Szkoleń i Konsultacji

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. ... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL...

KARTA ZGŁOSZENIA. ... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL... KARTA ZGŁOSZENIA... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL... Zgłaszam swój udział w kursie doskonalącym Modułowe programy nauczania dla

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Równe szanse. Podsumowanie realizacji projektu. Mielec, 2009 rok

Równe szanse. Podsumowanie realizacji projektu. Mielec, 2009 rok Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie realizacji projektu Równe szanse Mielec, 2009 rok W naszej szkole od 1 września bieŝącego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K 2017 r. wybierz najlepiej! M A T R I K Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu metodologii prowadzenia szkoleń według metody M A T R I K Metodologia jest oparta na podejściu

Bardziej szczegółowo

TRAIN THE TRAINER. Miejsce szkolenia: Warszawa, Gdańsk

TRAIN THE TRAINER. Miejsce szkolenia: Warszawa, Gdańsk TRAIN THE TRAINER Miejsce szkolenia: Warszawa, Gdańsk Plan dnia: : 09:00-12:15 z przerwą 10:30-10:45, : 13:00-16:15 z przerwą 14:30-14:45. 03 marca 2012 SOBOTA TRENERZE, POZNAJ SAMEGO SIEBIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI 1 ZASADY OGÓLNE Projekt Myślimy o przyszłości realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Olecku jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Alternatywne sposoby otrzymywania energii cieplnej

Temat zajęć Alternatywne sposoby otrzymywania energii cieplnej Temat zajęć Alternatywne sposoby otrzymywania energii cieplnej Klasa: I-III gimnazjum Związek z programem nauczania: fizyka-zjawiska fizyczne i procesy, pojęcia: zasoby, paliwo, energia cieplna, odnawialne/nieodnawialne

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje wysokich lotów

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje wysokich lotów Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje wysokich lotów 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Cel Konkursu

1 Informacje ogólne. 2 Cel Konkursu Regulamin Konkursu "Moja wizja innowacyjnego biznesu" dla uczestników projektu pn. Kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość edukacyjny meeting z Wydziałem Ekonomii 1 Informacje ogólne 1. Konkurs dla

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROGRAM LEONARDO DA VINCI StaŜe zawodowe dla absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy (PLM) (fotografia) Absolwent Student Wydział ASP w Łodzi:... Kierunek studiów/specjalność...

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone. cw.edu.pl

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone. cw.edu.pl Szkoła Wystąpień Publicznych Collegium Wratislaviense, to intensywne, jednodniowe szkolenie dające uczestnikom praktyczne narzędzia pomagające w roli mówcy w sytuacjach, takich jak: prowadzenie wykładów,

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.,,Praktyka zagraniczna szansą na uzyskanie profesjonalnych umiejętności zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.,,Praktyka zagraniczna szansą na uzyskanie profesjonalnych umiejętności zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU,,Praktyka zagraniczna szansą na uzyskanie profesjonalnych umiejętności zawodowych OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Okres realizacji projektu: 01.10.2016r. 30.09.2017r.

Bardziej szczegółowo

21 sierpnia 2015 NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: Temat numeru: Zapisy na rok 2015/16. ZniŜka dla osób 50+ Podręczniki na zajęcia

21 sierpnia 2015 NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: Temat numeru: Zapisy na rok 2015/16. ZniŜka dla osób 50+ Podręczniki na zajęcia 21 sierpnia 2015 NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: Temat numeru: Zapisy na rok 2015/16 ZniŜka dla osób 50+ Podręczniki na zajęcia Kursy My Way Kursy dla dzieci Kursy Maturalne Co mamy w planach?

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA SZKOLENIE Z ZAKRESU:

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA SZKOLENIE Z ZAKRESU: ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA SZKOLENIE Z ZAKRESU:.. W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ZLECENIODAWCA Dane adresowe Osoba do kontaktów

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji!

Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji! Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji! INTEGRALIA jako Partner Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie: Kształcimy profesjonalistów kompleksowy program kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.europa.eu.int w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl realizowany pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pod nazwą Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, numer działania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Konspekt lekcji TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Czas trwania : 3 x 45 min. CELE NAUCZANIA : 1. Poziom podstawowy (ocena dostateczna) o uczeń potrafi założyć bazę danych i wprowadzić

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning

Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1. Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

SUKCES NA RYNKU PRACY

SUKCES NA RYNKU PRACY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SUKCES NA RYNKU PRACY I Objaśnienia terminów i skrótów EFS Europejski Fundusz Społeczny POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny osoba,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO - ARTYSTYCZNY 62-800 Kalisz ul. Nowy Świat 28/30, tel. 62/ 7670730, fax 7645721 INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych 2014-2020. O SZKOLENIU Szkolenie wskazuje, w jaki sposób można obniżyć finansowanie przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010. www.ele-55plus.eu. Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować Projekt Europejski

NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010. www.ele-55plus.eu. Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować Projekt Europejski LEPSZA ZDOLNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA Szczęśliwsi pracodawcy! Szczęśliwsi pracownicy! Szczęśliwsi klienci! NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010 www.ele-55plus.eu Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYSOKIE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA GWARANCJĄ EFEKTYWNEJ EDUKACJI REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia:... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu... Miejscowość...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale roku Tematyka zajęć aktywizacyjnych Termin zajęć Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL. 09.01.02-10-025/13 pt.: Holistyczne podejście do nauczania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL. 09.01.02-10-025/13 pt.: Holistyczne podejście do nauczania Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL. 09.01.02-10-025/13 pt.: Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie pn. Kadra Kultury Na Poziomie

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie pn. Kadra Kultury Na Poziomie Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie pn. Kadra Kultury Na Poziomie Informacja o projekcie 1. Projekt pn.: Kadra Kultury Na Poziomie realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Kultury i

Bardziej szczegółowo

EBinfo. Osobisty Przewodnik Szkoleniowy. Bezpłatne źródło informacji o szkoleniach otwartych

EBinfo. Osobisty Przewodnik Szkoleniowy. Bezpłatne źródło informacji o szkoleniach otwartych Osobisty Przewodnik Szkoleniowy EBinfo Bezpłatne źródło informacji o szkoleniach otwartych EduBroker Sp. z o.o. 01-402 Warszawa ul. E. Ciołka 12 lok. 230 tel./fax 0 22 877 35 38 2 Szanowny Kliencie, Współczesny

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Otwarte Microsoft Premier Support

Warsztaty Otwarte Microsoft Premier Support Services Warsztaty Otwarte Microsoft Premier Support Microsoft Services Premier Support Warsztaty Premier Support Usługi edukacyjne mają za zadanie przeszkolenie personelu IT w zakresie stosowania i obsługi

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy wskazani przez firmę, Prowadzący zmianę, Kierownik działu, Mechanik działowy lub pracownik Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning

Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning http://pup.e-sgh.pl Cz. I - Charakterystyka szkoleń Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS demo TRENING PAMIĘCI MODUŁ I. Opanowanie skojarzeniowo wyobraŝeniowych metod zapamiętywania oraz innych, wybranych

SYLABUS demo TRENING PAMIĘCI MODUŁ I. Opanowanie skojarzeniowo wyobraŝeniowych metod zapamiętywania oraz innych, wybranych SYLABUS demo TRENING PAMIĘCI MODUŁ I Opis kursu Co jest przedmiotem kursu? Przedmiotem kursu jest trening w zakresie podstaw stosowania technik zapamiętywania. Kurs obejmuje równieŝ całą niezbędną wiedzę

Bardziej szczegółowo