I. Ogólne warunki zakupów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Ogólne warunki zakupów"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej "Regulaminem") I. Ogólne warunki zakupów 1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem "www.drzwiipodlogi.vox.pl", zwany dalej "Sklepem", umożliwia zawieranie umów sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet. 2. Prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem Sklepu jest spółka działająca pod firmą: Składy VOX spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Janikowie przy ul. Gnieźnieńska 28 ( Kobylnica), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , kapitał zakładowy: ,00 złotych opłacony w całości (zwana dalej Sprzedającym lub Sklepem ). 3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Podane na stronach internetowych Sklepu ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji. 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów transportu. 6. Klient podczas składania zamówienia w Sklepie jest informowany i wyraża akceptację, że w przypadku wyboru jako podmiotu realizującego zamówienie: - Drzwi i podłogi VOX we Wrocławiu, sprzedającym w rozumieniu Regulaminu będzie Pan Roman Łacny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Roman Łacny HERO, adres ul. Agrestowa 6/6, Zielona Góra, adres do korespondencji: al. Brücknera 25-43, Wrocław, adres poczty elektronicznej: posiadający numer NIP oraz numer REGON (zwany dalej Hero ). W takim przypadku postanowienia Regulaminu stosuje się w stosunkach pomiędzy Klientem a Hero odpowiednio, w szczególności gdy mowa jest o Sprzedającym należy przez to rozumieć Hero. - Drzwi i podłogi VOX w Białymstoku, sprzedającym w rozumieniu Regulaminu będzie Pan Krzysztof Wnuszyński, prowadzący działalność pod firmą: OKNO-BUD Krzysztof Wnuszyński, adres: ul. Wiadukt 5/H4, Białystok, adres poczty elektronicznej: posiadający numer NIP oraz numer REGON (zwany dalej "Okno-bud"). W takim przypadku postanowienia Regulaminu stosuje się w stosunkach pomiędzy Klientem a Okno-bud odpowiednio, w szczególności gdy mowa jest o Sprzedającym należy przez to rozumieć Okno-bud. - Drzwi i podłogi VOX w Słupsku, sprzedającym w rozumieniu Regulaminu będzie Pan Marian Mincewicz prowadzący działalność pod firmą: Marian Mincewicz: Przedsiębiorstwo Handlowe MAR-POL, adres: ul. 11 Listopada 2, Słupsk, adres poczty elektronicznej: posiadający numer NIP oraz numer REGON (zwany dalej "Mar-Pol"). W takim przypadku postanowienia Regulaminu stosuje się w stosunkach pomiędzy Klientem a Mar-Polem odpowiednio, w szczególności gdy mowa jest o Sprzedającym należy przez to rozumieć Mar-Pol. 7. Złożenie zamówienia przez osobę zarejestrowaną w Sklepie (dalej "Klient" lub "Kupujący") jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

2 8. Składy VOX Sp. z o.o. S.K.A informują, że strona internetowa umieszcza w urządzeniu końcowym Użytkownika, a później wykorzystuje, tzw. cookies, aby zapewnić maksymalną wygodę jej użytkowników przy korzystaniu z serwisu (m. in. zapamiętując preferencje i ustawienia na tej stronie, analizując statystykę aktywności użytkownika na stronie, dobierając reklamy, przeciwdziałając nadużyciom) o czym każdy odwiedzający Sklep internetowy Drzwi i podłogi Vox jest uprzednio informowany. Cel uzyskiwania cookies określa się jako: o Konieczny do poprawnego działania drzwiipodlogi.vox.pl, pozwalają na poruszanie się po stronie oraz używanie jej elementów m.in. zapamiętują poprzednie czynności podczas wracania na tą samą stronę, wykorzystywane są podczas wypełniania formularzy. o Poprawiające wydajność- zbierają informacje na temat jak użytkownicy korzystają ze strony drzwiipodlogi.vox.pl, z jakich obszarów korzystają, ile czasu na nich spędzają. Dzięki tym informacjom możliwe jest poprawianie działania stron oraz badanie potrzeb użytkowników. o Poprawiające funkcjonalność- zapamiętywanie ustawień i wyborów użytkownika. o Statystyczne, Pozostawiając ustawienia przeglądarki w aktualnej konfiguracji, Użytkownik wyraża zgodę na ww. funkcjonowanie strony Jeżeli Użytkownik nie chce, aby pliki były zapisywane może zmienić ustawienia przeglądarki lub jeżeli chce dowiedzieć się więcej na temat polityki prywatności wystarczy iż wjedzie tutaj: Polityka prywatności. II. Procedura składania, realizacji i płatności za zamówienia 1. Zamówienia na towary są składane przez Klientów na stronie internetowej Sklepu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularz. 2. Serwer Sklepu po złożeniu zamówienia wysyła automatycznie wiadomość do Klienta potwierdzający otrzymanie zamówienia. Kolejna wysłana wiadomość będzie zawierać informacje na temat kosztów przesyłki. 3. Faktura VAT będzie dołączana do przesyłki i będzie zawierać dane, które Klient poda podczas składania zamówienia. 4. Klient może sprawdzić na stronie internetowej Sklepu stan swojego zamówienia, zaproszenia montażowego oraz historię zamówień i zaproszeń montażowych. III. Procedura składania i realizacji zaproszenia montażowego 1. Zaproszenie montażowe jest zleceniem przez Klienta usługi pomiaru przedmontażowego drzwi przez wybrany oddział Sprzedającego. 2. W zaproszeniu montażowym Klient wybiera punkt handlowy Sprzedającego, który ma zrealizować usługę przedmontażowego pomiaru drzwi. Zaproszenia montażowe są realizowane na obszarze montażu zaznaczonym na Mapie montażu udostępnionej na stronie internetowej Sklepu. 3. Po złożeniu zaproszenia montażowego, do Klienta zostaje wysłany z potwierdzeniem wpłynięcia zaproszenia do systemu. 4. Cena usługi pomiaru przedmontażowego wynosi 100 zł. W przypadku złożenia zamówienia w oddziale realizującym usługę pomiaru przedmontażowego zgodnego z

3 zakresem ww. usługi, cena usługi pomiaru przedmontażowego zostanie wliczona na poczet ceny sprzedaży. Wpłaty ceny usługi pomiaru przedmontażowego należy dokonać na konto Sprzedającego w banku BPH S.A Jako tytuł przelewu należy podać numer zaproszenia montażowego.. IV. Koszty transportu 1. Koszty przesyłki pokrywa Klient. 2. Koszty transportu są przedstawione Klientowi przez Sprzedającego na stronie internetowej przed złożeniem zamówienia. V. Zwroty (prawo odstąpienia od umowy dotyczące wyłącznie Klientów będących konsumentami, w rozumieniu art. 22¹Kodeksu cywilnego) 1. Zgodnie ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z 2000 roku ze zm.), konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odebrania przesyłki, przez złożenie pisemnego oświadczenia (bez konieczności uzasadniania odstąpienia). Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 2. Zgodnie z art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 3. Klient powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 4. W celu usprawnienia realizacji procedury zwrotu towaru (realizacji uprawnienia, o którym mowa w cz. V pkt. 1 zd.2 niniejszego Regulaminu) zaleca się, aby konsument wypełnił we właściwy sposób formularz zwrotu znajdujący się na stronie internetowej Sklepu. Formularz zwrotu w wersji do wydrukowania znajduje się na stronach w dziale "Zwroty i reklamacje". Niezależnie od powyższego konsument może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy w inny sposób, zgodny z Kodeksem Cywilnym. 5. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, na podstawie uprawnienia opisanego w cz. V pkt 1. zd. 2 niniejszego Regulaminu należy podać: - numer Klienta (konsumenta) - dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość), - nazwę, numery, ilość towarów, od których zakupu konsument odstępuje, - jeśli istnieje konkretny powód zwrotu prosimy go podać, - informacje na temat opakowania, stanu w jakim znajduje się towar, - wskazanie czy zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z numerem konta konsumenta, - numer faktury, - dowód otrzymania przesyłki. 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres Sprzedającego lub sklepu, który realizował zamówienia. VI. Reklamacje

4 1. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. 2. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie: a) W przypadku klientów nie będących konsumentami: 1. przesłanego za pośrednictwem internetu wypełnionego we właściwy sposób formularza reklamacji znajdującego się na stronie lub na podstawie oświadczenia Klienta. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. b) w przypadku klientów będących konsumentami, zgodnie z definicją wskazaną w ust. V pkt 2, reklamację będą realizowane na podstawie: 1. zgłoszenia telefonicznego (Sprzedawca potwierdzi pisemnie w ciągu 14 dni przyjęcie reklamacji, chyba że w tym terminie udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację), 2. ustnie do protokołu, 3. pisemnie (list, faks, poczta elektroniczna) - (Sprzedawca potwierdzi pisemnie w ciągu 14 dni przyjęcie reklamacji, chyba że w tym terminie udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację). 3. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać pocztą na adres: Składy VOX Sp. z o.o. S.K.A, Sklep internetowy Drzwi i podłogi VOX, ul. Gnieźnieńska 28, Janikowo k/poznania, Kobylnica. 4. W pisemnym podpisanym, przez Klienta lub osoby uprawnione do jego reprezentowania, oświadczeniu należy podać: - imię i nazwisko, - dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość), - nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane, - powód reklamacji, - wskazanie czy ewentualny zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z numerem konta Klienta, - numer faktury (jeśli została wystawiona). 5. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres podany w formularzu reklamacyjnym. 6. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sprzedającego na jego koszt oraz za pobraniem. 7. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem lub pod numerem telefonu VII. Reklamacje towarów z wyprzedaży 1. W dziale "wyprzedaż" Sklep prowadzi sprzedaż towarów oznaczonych jako "outlet". Wskazane towary są towarami drugiego gatunku lub towarami nie w pełni wartościowymi, tzn. mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru zostanie poinformowany co do zakresu istniejącej wady towaru. 2. Reklamacja towarów opisanych w pkt 1 powyżej, nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany. VIII. Ochrona danych osobowych 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.) właściciel Sklepu Drzwi i podłogi

5 VOX spółka Składy VOX sp. z o.o. S.K.A. informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych administrowanym przez Składy VOX sp. z o.o. S.K.A, z siedzibą w Janikowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 28, Kobylnica. 2. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie, a za zgodą Klienta również w celu realizacji statutowej działalności spółki Składy VOX sp. z o.o. S.K.A., prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej. 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania oraz ich usunięcia. 4. Sprzedający zapewnia, że wszystkie informacje i dane przekazywane przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej pozostaną poufne i w odpowiedni sposób zabezpieczone. IX. Postanowienia końcowe 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. 2. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U, 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), chyba że bezwzględnie wiążące przepisy prawa stanowią inaczej. 3. Sądem właściwym (za wyjątkiem Klientów będący konsumentami) miejscowo do rozstrzygania sporów wynikłych między Sprzedającym a Klientem lub innymi podmiotami, na rzecz których Sprzedający świadczy usługi w ramach Sklepu, jest sąd powszechny, w którego okręgu Sprzedający ma swoją siedzibę; jeśli sądem właściwym okaże się sąd rejonowy, strony zgodnie wybierają Sąd Rejonowy w Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad ogólnych. 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku.

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1. Sklep sklep internetowy działający za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Konto IV. Zawieranie Umów sprzedaży na odległość V. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy VI. Usługi dodane VII.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://bladeville.pl/page/terms http://bladeville.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLADEVILLE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.lomografia.pl/?com=contents&iid=1 http://sklep.lomografia.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.LOMOGRAFIA.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://hedonskate.com/page/terms http://hedonskate.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl są Małgorzata Tracz (6371975762) i Magdalena Tracz- Niemczyk (6371885846),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo