Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień"

Transkrypt

1 Zał Nr 1 OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku produkcyjno -handlowo-usługowego oraz zmiany jego przeznaczenia na hoteloworestauracyjny (dotyczy piętra i części parteru) Inwestor : Stanisław Kopacz, zam. Łączki Brzeskie 293, Przecław Obiekt : Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku produkcyjnohandlowo-usługowego z przeznaczeniem na budynek hotelowo-restauracyjny, przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień I. Podstawa opracowania. Opis techniczny projektu opracowany wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.). II. Przeznaczenie i program użytkowy. Budynek po rozbudowie, nadbudowie, przebudowie : częściowo trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro), częściowo dwukondygnacyjny: parter, piętro). Konstrukcja murowana, stropy żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana i stalowa, dach dwuspadowy, kryty blachodachówką. Nachylenie połaci dachowej wynosi 16,7 o oraz 21,8 o ). Szerokość elewacji frontowej wynosi 23,43 m. Szerokość elewacji dłuższej wynosi 38,60 m. Wysokość budynku do kalenicy po nadbudowie wynosi: - część trzykondygnacyjna 13,14 m, - część dwukondygnacyjna 10,12 m Wysokość pomieszczeń parteru wynosi 265,0 cm i 300 cm. Wysokość pomieszczeń 1 piętra wynosi 270 cm, 300 cm i ok. 450 cm (średnia wys. na sali restauracyjnej). Wysokość pomieszczeń 2 piętra wynosi 255 cm i 270 cm. Budynek posiada następujące instalacje wewnętrzne: wodociągową, c.o., gazową, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową. Ogrzewanieczęśći projektowanej kocioł gazowy zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na II piętrze. Odprowadzenie wód deszczowych jak w stanie istniejącym, powierzchniowo- na działkę Inwestora. Budynek murowany z dachem nierozprzestrzeniającym ognia, posiada od strony zbliżeń do granic działek sąsiadów ściany oddzielenia przeciwpożarowego klasy REI 60.

2 Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodniona została z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, który uzgodnił projektowane rozwiązania konstrukcyjne i lokalizację budynku Inwestora. Budynek po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie będzie o następujących funkcjach: 1. parter (istniejąca piekarnia i sklep), 2. piętro 1: restauracja wraz z zapleczem kuchennym, 3. piętro 2: pokoje gościnne hotelowe (7 pokoi dla ok. 26 osób), zaplecze socjalnomagazynowo-techniczne. Część parteru z piekarnią i sklepem jest niezależna od projektowanej części hoteloworestauracyjnej. III. Projektowane zamierzenie budowlane. Projektuje się: - rozbiórkę całego istniejącego dachu wraz z pokryciem i sufitami podwieszanymi, - rozbiórkę stalowej wiaty przy budynku, - rozbiórkę stalowych schodów zewnętrznych na piętro, - przebudowę żelbetowych schodów wewnętrznych na piętro, - rozbiórkę ścian aż do stropu nad parterem na części dwukondygnacyjnej, - rozbiórkę ścian aż do stropu nad piętrem na części trzykondygnacyjnej, - wykonanie nowego stropu nad parterem części dwukondygnacyjnej, - wykonanie nowej konstrukcji dachowej, nowego pokrycia dachu wraz z warstwami izolacyjnymi, - przebudowę ścian na parterze ( na murowane) - rozbudowę budynku w kierunku południowo- wschodnim (wejściowe wachlarzowe schody żelbetowe) oraz w kierunku północno-wschodnim (zamknięta klatka schodowa z windą dla osób niepełnosprawnych), - zmianę sposobu użytkowania budynku (1 piętra i 2 piętra) na cele hoteloworestauracyjne, - rozbudowę istniejących instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, co i elektrycznej, - przebudowę kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej. Zatrudnienie na parterze (istniejąca piekarnia)- do 10 osób. Zatrudnienie na piętrze 1 i 2 (hotel-restauracja)- do 5 osób. Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Projektuje się windę dla osób niepełnosprawnych. Prowadzący działalność zapewni warunki sanitarno-higieniczne określone w ustawie o warunkach zdrowotnych żywienia i żywności. Dane techniczne budynku po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie: Długość 38,60 m Szerokość 23,43 m Wysokość do kalenicy 13,14 m i 10,12 m

3 Powierzchnia zabudowy 732,00 m 2 Powierzchnia użytkowa parter 514,50 m 2 Powierzchnia użytkowa 1 piętra 593,10 m 2 Powierzchnia użytkowa 2 piętra 258,00 m 2 Powierzchnia użytkowa w całości 1365,65 m 2 W tym: Powierzchnia użytkowa projektowanej części hotelowo-restauracyjnej 874,30 m 2 Powierzchnia użytkowa istniejącej części produkcyjnej (piekarnia na parterze) 491,35 m 2 Kubatura całego obiektu 6 560,00 m 3 IV. Dane konstrukcyjno-budowlane. 1. Układ konstrukcyjny. Rozbudowa budynku zaprojektowana w technologii tradycyjnej, murowanej. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej i stalowej, pokrycie dachu z blachodachówki. Posadowienie rozbudowy na ławach i stopach fundamentowych żelbetowych. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych. Więźba dachowa drewniana z drewna świerkowego lub sosnowego klasy co najmniej K27 (C30). Podstawowe przekroje krokwi b/h=80/160 mm. Konstrukcja dachu typu krokwiowojętkowego. Ściany nośne zewnętrzne : dwuwarstwowe (pustak szczelinowy U-220 gr. 25 cm + styropian 10 cm), na zaprawie cem-wap., pokryte obustronnie tynkiem. Ściana nośna wewnętrzna z pustaka szczelinowego U-220 lub z cegły pełnej ceramicznej gr. 25 cm Nadproża -z typowych belek L-19 lub wylewane żelbetowe. Stropy: z płyty żelbetowej i gęsto żebrowe typu Teriva, jak na rys. konstrukcyjnych. Wieńce ścian zbrojone podłużnie 4φ12 (34GS) i poprzecznie φ6 (StOS-b) co cm). Beton B-15. W elementach żelbetowych, na których spoczywa konstrukcja drewniana, należy umieścić kotwy φ16 co 120 cm ( w miejscach oparcia krokwi i murłat). Kominy z pustaków kominowych systemowych lub cegły pełnej ceramicznej klasy 15 MPa., kat. I na zaprawie cementowej klasy 5M. Przewody wentylacyjne murowane z cegieł pełnych (powyżej dachu z cegieł klinkierowych) na zaprawie cementowej. 2.Budynek nie jest posadowiony na terenach szkód górniczych. 3. Izolacje termiczne. a) Ocieplenie stropu nad piętrem - wełna mineralna gr. 20 cm. b) Ocieplenie ścian zewnętrznych styropian gr. 10 cm. 4. Izolacja paroprzepuszczalna. Nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalności. 5. Izolacja paroszczelna. Folia polietylenowa w dachu oraz w stropie. 6. Dach. Więźba dachowa konstrukcji stalowej i drewnianej, pokrycie blachodachówką. 7. Wpływ realizacji budowy na interes osób trzecich.

4 Projektowana rozbudowa, nadbudowa, przebudowa nie powoduje naruszenia interesu osób trzecich z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego. Projektowana rozbudowa nie powoduje ograniczenia dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. V. Wykończenie zewnętrzne budynku. 1. Elewacje. Ściany zewnętrzne budynku tynkowane tynkiem cienkowarstwowym akrylowym dla styropianu, malowane farbami elewacyjnymi. Cokół obłożony płytkami gresowymi lub okładziną kamienną lub tynkiem mozaikowym żywicznym w kolorze morelowym. Parapety zewnętrzne- z blachy powlekanej ocynkowanej w kolorze białym. Kolorystyka (zaproponowano w tonacji morelowej systemu TERRANNOVA): PARTER - ściany (ciemna morela 165B) - bonie, gzymsy, opaski (jasna morela 165E) PIĘTRO - ściany (jasna morela 165E) - bonie, gzymsy, opaski (ciemna morela 165B) Kominy (ciemna morela 165B) Stolarka okienna i drzwiowa- biała Parapety- białe 2.Pokrycie dachu. Dach pokryty blachodachówką. Na rysunkach technicznych podane zostały przekroje warstw dachu. Dach w kolorze brązowym. - Stolarka okienna: - Okna drewniane lub z PVC, jednoramowe trzyszybowe dla obiektów użyteczności publicznej, szkło przeźroczyste FLOAT, zestaw termoizolacyjny dwukomorowy 4+3+4/10. - Współczynnik przenikania ciepła K<2,0 W/m 2 K. - Współczynnik izolacji akustycznej R w >32 db - Okna malowane ostatecznie farbami wodorozcieńczalnymi i wodoodpornymi. Okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą stałe wietrzenie pomieszczeń pomieszczeń górnych częściach, mechanizm otwierania na poziomie posadzki. W pomieszczeniach pprodukcyjnych (kuchni) należy okna wyposażyć w siatki przeciw owadom. - Stolarka drzwiowa: Drzwi wewnętrzne jak w zestawieniu. Okucia, klamki wykończone PCV. W drzwiach do kabin ustępowych należy zainstalować typowe kratki wentylacyjne. Stolarka okienna musi mieć wywietrzniki górne, otwierane z poziomu podłogi, a od strony zaplecza musi być przystosowana do zakładania ram z siatkami przeciwko owadom. Drzwi powinny być szczelne, o łatwo zmywalnej powierzchni. Drzwi muszą być szczelne o łatwo zmywalnej powierzchni. Zaleca się drzwi stalowe do: zaplecza, magazynów. W pomieszczeniach tych dopuszcza się obicie blachą do wysokości 40 cm. Drzwi do kotłowni klasy EI Wykończenie kominów.

5 kominy tynkować, malować. Wyloty kominów wentylacyjne boczne na przestrzał. Czapki kominowe żelbetowe kryte blachą gładką w kolorze dachu. 4. Obróbki gzymsów, kominów, okapów. z blachy ocynkowanej 0,6. Obróbki po wytrawieniu lub malować w kolorze dachu. 5. Rynny i rury spustowe. Rynny z blachy ocynkowanej 0,6 0,7 mm ze spadkiem min. 0,5%. Rynny pokryć o wewnątrz plastisolem. Rynny przy zadaszeniach φ12 z PCV. - Rury spustowe z PCV lub blachy ocynkowanej w kolorze dachu. 50 cm od terenu wykonać z żeliwa z czyszczakiem. VI. Wykończenie wewnętrzne budynku. 1. Posadzki i podłogi. Jak na rysunkach rzutów kondygnacji. Posadzki muszą być łatwo zmywalne, gładkie (ale nie śliskie), nienasiąkliwe i trudno ścieralne. 2. Ściany. - Malowanie emulsyjne czterokrotne w kolorach jasnych, sufity białe. - Płytki glazura w WC łącznie z przedsionkami na wysokości 2,35 oraz przy umywalkach na wysokości 1,50 m i szerokości 1,20m. Przy zakończeniach i narożach stosować kształtki PCV. Płytki o wymiarach cm lub zbliżonych. W pomieszczeniach: kuchni, zmywalni, pomieszczenia mycia i dezynfekcji jaj i wyposażonych w urządzenia chłodnicze, ściany należy wykończyć płytkami zmywalnymi do wysokości 2 m. Ściany chłodni oraz magazyn odpadków należy do pełnej wysokości wykończyć płytkami zmywalnymi. Narożniki ścian przy ciągach komunikacyjnych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 3. Sufit. Na stropie żelbetowym- tynk cementowo-wapienny kat. III lub sufit podwieszany gipsowo-kartonowy. Sufity powinny być wykonane z materiału odpornego na wilgoć i białkowanie. 4. Parapety. Parapety wewnętrzne można wykonać jako kamienne, z tworzywa sztucznego lub inne. Parapety zewnętrzne w kolorze białym. 5. Powłoki lakiernicze i zabezpieczające. Ściany wewnętrzne i sufity należy malować farbami dopuszczonymi do zastosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorach półpełnych. W łazience, wc glazura do wysokości 2,00 m. Drewniane elementy konstrukcyjne budynku należy zabezpieczyć przed szkodnikami i korozją biologiczną preparatem np. INTOX S zgodnie z instrukcją stosowania lub innymi dopuszczonymi przez ITB. VII. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne Projektuje się windę dla niepełnosprawnych. Szerokości przejść i szerokości drzwi w świetle ościeżnic umożliwiają przejazd osób poruszających się na wózkach. W

6 zespołach sanitariatów dla klientów wydzielono toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych o normatywnych wymiarach i wyposażeniu. VIII. Instalacje. W budynku przewidziano następujące instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, co, gazowa, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. W przypadku zastosowania szczelnej stolarki należy zapewnić dopływ powietrza do pomieszczeń poprzez zastosowanie urządzeń mikrowentylacyjnych. Ogrzewanie: kocioł gazowy umieszczony w pomieszczeniu technicznym na 2 piętrze. Wszystkie przejścia instalacyjne przez stropy muszą być szczelne i zabezpieczone przed Inwazją insektów. Piony sanitarne należy prowadzić w izolowanych tulejach ochronnych. Punkty świetlne powinny być obudowane i zapewniać prawidłowe oświetlenie przy Każdym stanowisku pracy, wg PN-84/E dotyczącej oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym. Punkty oświetlenia bocznego nad umywalkami, zlewozmywakami trzeba instalować na wysokości 190 cm od poziomu posadzki. IX. Wpływ projektowanego obiektu na środowisko. 1. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych. Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery. 2. Emisja hałasów oraz wibracji. Nie będzie występowało promieniowanie lub zakłócenia elektromagnetyczne w związku z funkcjonowaniem obiektu. 3. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Budynek nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Użytkowanie budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowaną. 4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników i otoczenia. 5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe. Kategoria zagrożenia ludzi ZLI i ZLV. Wymagana klasa odporności pożarowej C. Drzwi do kotłowni EI 30. Budynek stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni mniejszej od dopuszczalnej. Wszystkie elementy drewniane i stalowe należy zabezpieczyć przeciwogniowo. Pozostałe elementy budowlane- niepalne lub trudnozapalne. X. Wytyczne wykończenia i wystroju wnętrz. Przy projektowaniu elementów wykończenia i wystroju wnętrz lokali usługowych, dróg ewakuacyjnych w budynku należy uwzględnić następujące warunki: 1) wykładziny podłogowe powinny być, co najmniej z materiałów trudno zapalnych,

7 2) sufity podwieszone powinny być wykonane z materiałów niepalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia, 3) ścianki działowe stosowane do podziału funkcjonalnego przestrzeni powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych. 4) wszystkie stałe elementy wyposażenia wnętrz powinny być wykonane z materiałów, co najmniej trudno zapalnych. XI. Uwagi końcowe. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót. Fundamenty należy wykonywać z zachowaniem dylatacji od istniejących fundamentów, ok. 2 cm. Materiały użyte do budowy powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny. Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy, wymaga zgody autorów. W projekcie podano urządzenia i materiały konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i parametrów technicznych odpowiadającym przyjętym rozwiązaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzględnej konieczności ich stosowania. Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności.

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo