PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, Zamość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość"

Transkrypt

1 Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, Sitno Zamość, tel Tel. kom PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii kotłowni gazowej ADRES INWESTOR PROJEKTANT ul. Przemysłowa 4 Zamość Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, Zamość mgr inż. Marcin Andrzyk Upr. bud. LUB/077/PWOS/09 SPRAWDZAJĄCY inż. Bronisław Franke Upr. bud. ANB 53//2/83 ASYSTENT PROJEKTANTA Marek Laszczyński Upr. bud. ANB 53//3/83 sierpień 203 rok.

2 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Zakres opracowania Dane ogólne Opis projektowanych rozwiązań Rurociągi i armatura Zabezpieczenie antykorozyjne Izolacja termiczna Napełnienie i uzupełnianie wody w instalacji Odprowadzenie ścieków Armatura kontrolno-pomiarowa Zabezpieczenia kotłowni Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania Wentylacja kotłowni Próby i odbiory Ochrona p.poż Wytyczne branżowe Roboty budowlane Roboty elektryczne Roboty sanitarne Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zakres robót: Wykaz istniejących obiektów budowlanych Wykaz elementów, mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: Rodzaje robót budowlanych, występujących na budowie, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi fart. 2 A ust. 2 ustawy z r. Prawo Budowlane) Podstawa prawna opracowania: Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia, wykaz środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych: ŚRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEPZIECZEŃSTWOM Uwagi końcowe OBLICZENIA Źródło ciepła Wymagana kubatura kotłowni Wentylacja kotłowni Zabezpieczenie instalacji c.o Zestawienie elementów kotłowni... 6 Oświadczenie projektantów. 8 Uprawnienia oraz przynależność do izby 9 CZĘŚĆ RYSUNKOWA: Rys. nr PLAN SYTUACYJNY Rys. nr 2 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI Rys. nr 3 RZUT PIWNIC - TECHNOLOGIA KOTŁOWNI Rys. nr 4 RZUT PIWNIC INSTALACJA KANALIZACYJNA Rys. nr 5 KOMIN I PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY POWIETRZE DO SPALANIA 2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego technologii kotłowni gazowej o mocy 20 kw dla potrzeb budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Przemysłowej 4 na dz. Nr 46.. Podstawa opracowania. - zlecenie Inwestora, - inwentaryzacja budynku, - audyt energetyczny budynku - mapa geodezyjna z uzbrojeniem terenu w skali :500 - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normatywy. 2. Zakres opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany technologii kotłowni gazowej o mocy 20 kw, która stanowić będzie źródło ciepła na cele centralnego ogrzewania dla budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Zamościu. 3. Dane ogólne. Budynek biurowy o konstrukcji trwałej, trzypiętrowy, podpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan., c.o. z sieci miejskiej. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych. Zgodnie z opracowanym AUDYTEM ENERGETYCZNYM w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Przemysłowej 4 Inwestor podjął decyzję o wykonaniu termomodernizacji i zmiany źródła zasilania istniejącej instalacji grzewczej. Projektowana kotłownia gazowa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu znajdującym się w piwnicy budynku. 4. Opis projektowanych rozwiązań. W celu pokrycia zbilansowanych potrzeb cieplnych budynku biurowego projektuje się dwa kotły gazowe kondensacyjne VICTRIX 90 o mocy 22,5-90,0 kw i ViCTRIX 5 o mocy 29,5-,0 kw pracujące w układzie kaskadowym. Parametry obliczeniowe pracy kotłowni t z /t p = 80/60 C Sprawność kotłów przy pracy w kondensacji wynosi ok. 09 % Obieg wody w instalacji c.o. wymuszony będzie pompami kotłowymi zamontowanymi w kotłach przed sprzęgłem hydraulicznym i pompą obiegową za sprzęgłem hydraulicznym. Pełną pogodową regulację automatyczną kotłowni zapewnia regulator kaskadowostrefowy. Regulator ustawia odpowiednie parametry pracy instalacji c.o. w funkcji temperatury zewnętrznej, steruje pracą kotłów oraz pracą pomp. 3

4 Stany awarii pracy układu kotłowego sygnalizowane będą wizualnie na wyświetlaczu regulatora i sygnalizacją optyczno-akustyczną. Kotłownia, zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczona zostanie naczyniem wzbiorczym Reflex typu NG 250 o poj. V n = 250 dm 3. Kotły zabezpieczone będą zaworami bezpieczeństwa Caleffi 5275 φ 3/4 nastawionymi na ciśnienie 0,4 MPa. Dodatkowo dla zabezpieczenia kotłowni przed brakiem wody zastosowano zabezpieczenie stanu wody i manometr kontaktowy. 4.. Rurociągi i armatura. Instalację technologiczną kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie. Rurociągi wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą łączników żeliwnych ocynkowanych na gwint, uszczelnionych konopiami i pastą uszczelniającą. Przewody prowadzić po wierzchu ścian ze spadkiem 5 % w kierunku spustów wody. W przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne. Średnice rurociągów oraz ich lokalizację podano w części rysunkowej opracowania. Wydłużenia cieplne kompensowane będą poprzez kompensację naturalną. W najniższych punktach przewiduje się zawory spustowe ze złączką do węża, a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi kulowymi. Armatura z zamknięciem kulowym lub przepustnice do wody gorącej na ciśnienie 0,6 MPa Zabezpieczenie antykorozyjne. Wszystkie rurociągi i elementy stalowe kotłowni (za wyjątkiem urządzeń malowanych fabrycznie i rur stalowych ocynkowanych) należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez: - oczyszczenie do 2-go stopnia czystości, - odtłuszczanie tych powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym, - jednokrotne pomalowanie odtłuszczonych powierzchni farbą do gruntowania termoodporną - jednokrotne pomalowanie emalią termoodporną 4.3. Izolacja termiczna. Izolację termiczną rurociągów c.o. wykonać po przeprowadzeniu prób szczelności. Izolację wykonać otulinami z pianki poliuretanowej STEINONORM 300 o grubości: - średnica rurociągu do 20 mm grubość izolacji 20 mm - średnica rurociągu od 20 mm do 32 mm grubość izolacji 30 mm - średnica rurociągu od 32 mm do 00 mm grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury Po wykonaniu izolacji rurociągi oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami Napełnienie i uzupełnianie wody w instalacji. Do napełniania instalacji c.o., należy stosować wodę uzdatnioną, której twardość ogólna nie przekracza 4 mval/dm3, a wartość ph wynosi 8,0-9,0. 4

5 Woda do napełniania i uzupełniania instalacji uzdatniana będzie w stacji uzdatniania wody. Przed stacją uzdatniania wody należy zamontować zawór antyskażeniowy typu CA. Napełnianie wody realizowane będzie poprzez zawór do automatycznego napełniania typu VF 06-/2A zaopatrzony w manometr MF 26 poprzez giętkie połączenie rozłączne Odprowadzenie ścieków. Ścieki powstałe w kotłowni z opróżnienia instalacji będą odprowadzane rurami PVC do projektowanej studzienki schładzającej w której należy umieścić pompę do wody brudnej i podłączyć ją do najbliższego pionu kanalizacyjnego. Rury kanalizacyjne prowadzić należy ze spadkiem min. 2 %. Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej wykonać należy płukanie instalacji, próbę szczelności i sprawdzenie poprawności działania instalacji kanalizacyjnej Armatura kontrolno-pomiarowa. Do kontroli pracy kotłowni przewidziano: - termometry techniczne 0 20 C, - manometry techniczne 0 0,6 MPa, - wodomierz, - czujniki temperatury wody, których lokalizację pokazano w części rysunkowej. Na manometrach i termometrach należy oznaczyć wartości maksymalne robocze, które wynoszą: - na manometrach przed zaworem bezpieczeństwa na kotle 4 bar - dla termometrów maksymalną temperaturę czynnika roboczego +85 o C Zabezpieczenia kotłowni. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia - naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex N 250 o pojemności 250 dm 3 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 6,0 bar. Średnica rury wzbiorczej wynosić będzie 25 mm, - zawór bezpieczeństwa - na wyposażeniu kotła, kątowy, gwintowany, Caleffi typu 5275 o króćcach gwintowanych, wielkość 3/4 mm ze stała nastawą 4 bar (nadciśnienie początku otwarcia) - zawór bezpieczeństwa membranowy typu SYR 95 o króćcach gwintowanych, wielkość 25x32 mm, zamontowany na rurze wzbiorczej. Ciśnienie otwarcia zaworu winno wynosić 3 bar. Kotły posiadają decyzję UDT dopuszczającą do obrotu zawory bezpieczeństwa kotłów stanowią fabryczne wyposażenie urządzeń. Zabezpieczenie przed brakiem wody w instalacji - zabezpieczenie stanu wody typ 933. wspólne dla obu kotłów zamontowane na wyjściu z kaskady wyłączające kotły przy spadku poziomu wody poniżej zabezpieczenia - manometr kontaktowy o zakresie 0-0,4 MPa do sygnalizacji spadku ciśnienia wody w kotłowni poniżej 0,5 MPa 5

6 Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury kotłów - regulator temperatury wody kotłowej funkcja regulatora ustawiona na +80 st. C, - ogranicznik temperatury maksymalnej wody w kotle STB ustawiony na temperaturę +95 st. C. Zabezpieczenie przed brakiem gazu - realizowane przez armaturę uniwersalną palnika, wyłączającą palnik z pracy przy spadku ciśnienia gazu poniżej ciśnienia minimalnego dla prawidłowej pracy palnika. Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu w kotłowni - realizowane przez aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typu GX W skład systemu wchodzi zawór z głowicą samozamykającą dopływ gazu typu MAG-3, cztery detektory gazu DEX-2/N (gaz ziemny), moduł alarmowy sterujący pracą systemu typu MD-4.Z oraz syrena alarmowa i lampa ostrzegawcza. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi - realizowane przez filtrodmulnik z wkładem magnetycznym zamontowany na rurociągach wody grzewczej, jak w części rysunkowej opracowania Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania. Zaprojektowano odprowadzenie spalin poprzez zestaw kolektora spalin śr. 50 mm dla dwóch kotłów w układzie kaskadowym oraz komin ze stali kwasoodpornej śr. 200 mm dwuścienny izolowany łączony na uszczelki (do pracy w nadciśnieniu). Powietrze do spalania gazu ziemnego pobierane będzie z zewnątrz poprzez przewód doprowadzający powietrze wykonany z blachy kwasoodpornej śr. 50 mm łączony na uszczelki (do pracy w nadciśnieniu) Wentylacja kotłowni. Wentylacja grawitacyjna wywiewna zrealizowana będzie poprzez istniejące cztery kanały wentylacyjne, które należy udrożnić, przedłużyć do pomieszczenia kotłowni przez przewiercenie otworów śr. 30 mm i wyprowadzić ponad dach budynku. W kanałach wentylacyjnych zamontować kratki wywiewne. Wentylacja grawitacyjna nawiewna zrealizowana będzie poprzez projektowany kanał wentylacyjny nawiewny Z z blachy stalowej ocynkowanej 350x300 mm, sprowadzony na wysokość 30 cm od podłogi kotłowni. Kanał należy uzbroić w czerpnię ścienną typu A na zewnątrz budynku i kratkę wentylacyjną typu K w kotłowni. Właściciel obiektu obowiązany jest dostarczyć protokóły badania sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych wystawionych przez uprawnione jednostki lub spółdzielnie kominiarskie Próby i odbiory. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać przy pomocy zimnej wody zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 6

7 Instalację kotłowni wraz z kotłami należy poddać próbie na ciśnienie 0,6 Mpa. Przed przystąpieniem do prób instalację w kotłowni należy kilkakrotnie przepłukać. Po wykonaniu próby na zimno wykonaniu izolacji i zamontowaniu urządzeń zabezpieczających kotłownię należy poddać próbie na gorąco. Przed odbiorem końcowym kotłowni należy przeprowadzić rozruch próbny. 5. Ochrona p.poż. Kotłownia powinna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy tj.: gaśnica proszkowa 6 kg szt. umieszczona przy drzwiach wejściowych z fluoryzującym widocznym oznakowaniem. Wentylacja grawitacyjna kotłowni uniemożliwia powstanie zagrożenia wybuchem, w związku z czym kotłownia nie jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem. Kotłownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku czterokondygnacyjnego. Pomieszczenie kotłowni stanowić będzie wydzieloną strefę pożarową, ściany oddzielenia przeciwpożarowego i strop wykonane z materiałów niepalnych powinny spełniać wymogi odporności ogniowej EI 20 i REI 20 dla stropu. Drzwi do kotłowni stalowe otwierane na zewnątrz o odporności ogniowej EI 60. Drzwi wejściowe od strony kotłowni bezklamkowe (zamek antypaniczny), otwierane pod naciskiem, oznakowane ( wyjście ewakuacyjne ) o szerokości min. 90 cm. Przegrody budowlane w kotłowni oraz podłoga zbudowane muszą być z materiałów niepalnych i nie rozprzestrzeniających ognia. Przejścia wszelkich przewodów instalacyjnych o średnicy większej niż 4 cm przez ściany i stropy powinny zapewniać ognioszczelność i być wykonane z materiałów niepalnych oraz posiadać odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody (EI 20). Przez pomieszczenie kotłowni nie powinny przebiegać kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone dla kotłowni. Kotłownia winna mieć wydzieloną rozdzielnię elektryczną oraz dostępny z zewnątrz pomieszczenia awaryjny wyłącznik prądu dla natychmiastowego wyłączenia prądu w kotłowni. Awaryjny wyłącznik prądu posiadać powinien trwałe i czytelne oznakowanie. Kotłownia posiadać będzie detektory awaryjnego wypływu gazu powodujące samoczynne odcięcie dopływu gazu do kotłowni oraz sygnalizację akustyczną i świetlną stanów awaryjnych. W pomieszczeniu kotłowni należy wywiesić instrukcję alarmowania i postępowania na wypadek pożaru. 6. Wytyczne branżowe. 6.. Roboty budowlane. - zamontować drzwi stalowe o odporności ogniowej EI 60, od strony kotłowni bezklamkowe otwierane na zewnątrz, szerokości min. 90 cm - ubytki posadzki po wykonaniu studzienki schładzającej i instalacji kanalizacyjnej uzupełnić terakotą - istniejące przewody wentylacji grawitacyjnej wywiewnej należy przefrezować w celu powiększenia ich średnic do 30 mm, oraz przewiercić przez strop żelbetowy do pomieszczenia kotłowni - przewody wentylacyjne należy wyprowadzić ponad połać dachową 7

8 - wykonać lamperię olejną do wysokości 2 m - ściany wewnętrzne powyżej lamperii oraz sufit należy pomalować 2x farbą emulsyjną w kolorze białym 6.2. Roboty elektryczne. - wykonać zasilanie wszystkich urządzeń kotłowni - zainstalować główny wyłącznik awaryjny na zewnątrz kotłowni przy drzwiach wejściowych - wykonać instalację przeciwporażeniową urządzeń elektrycznych - wykonać sygnalizację świetlno-akustyczną stanów awaryjnych - wykonać oświetlenie w kotłowni - zainstalować gniazdo 24 V - wykonać połączenia wyrównawcze 6.3. Roboty sanitarne. - wykonać instalację wodociągową i kanalizacyjną zgodnie z częścią rysunkową opracowania - podłączyć istniejącą instalację c.o. do projektowanych rozdzielaczy w kotłowni - w pomieszczeniu kotłowni zamontować grzejnik C 22/600/000 wyposażony w zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną i zawór powrotny, grzejnik podłączyć do istniejącego pionu c.o. w kotłowni. - zdemontować rurociągi istniejącego przyłącza ciepłowniczego w budynku - zdemontować istniejące rozdzielacze, armaturę odcinającą, ciepłomierz i przekazać zdemontowane materiały Inwestorowi. 7.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 7.. Zakres robót: Zakres robót obejmuje wykonanie kotłowni gazowej o mocy 20 kw wraz z towarzyszącymi robotami instalacji oraz robotami remontowo-budowlanymi, która stanowić będzie źródło ciepła na cele centralnego ogrzewania dla budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Zamościu Wykaz istniejących obiektów budowlanych Istniejącymi obiektami budowlanymi są: budynek biurowy Starostwa Powiatowego 7.3. Wykaz elementów, mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: W chwili obecnej, na terenie przeznaczonym pod budowę, nie stwierdzono elementów mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 8

9 7.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: - szkolenie wstępne, - szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne ( instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy ( Instruktaż stanowiskowy") powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, - postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, - udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać czynności jakie należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad BHP oraz będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 9

10 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków Rodzaje robót budowlanych, występujących na budowie, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi fart. 2 A ust. 2 ustawy z r. Prawo Budowlane) - upadek z wysokości i roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 2 0 nie występują 7.6. Podstawa prawna opracowania: - ustawa z dnia 26 czerwca 974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 998 r. Nr 2 poz.94 z późn.zm.) - art.20 pkt b ustawy z dnia 7 lipca 994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2 listopada 2003 r. Nr 207 poz.206 z późn.zm.) - ustawa z dnia 2 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 22 poz.32 z późn.zm.) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 285) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 29 poz. 844 z późn.zm.) - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 200 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 8 poz. 263) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 20 poz. 02) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 40) 0

11 7.7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia, wykaz środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych: 7.7..ROBOTY ZIEMNE Nie występują ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE Porażenie energią elektryczną Stosowanie sprzętu ochrony indywidualnej, sprawdzanie czy w miejscu wykonania przebić nie występują ukryte kable, wyłączenie z ruchu instalacji elektrycznej w pobliżu prowadzonych robót, sprawdzenie i uruchomienie instalacji po zakończeniu robót, stosowanie sprawnych narzędzi i przewodów elektrycznych Pożar na skutek zaprószenia ognia Wybuch przy robotach na instalacji gazowej lub przy prowadzeniu robót spawalniczych Uderzenie spadającego przedmiotu Upadek z wysokości przy pracach na rusztowaniu i w części technicznej ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE Porażenie energią elektryczną przy wykonywaniu przebić Uderzenie spadającego przedmiotu Upadek z wysokości przy pracach nad demontażem istniejącego i montażem projektowanego komina Zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót spawalniczych, sprawdzać po zakończonej pracy stanowisko pod kątem zaprószenia ognia, wyposażyć spawaczy w podręczny sprzęt gaśniczy Stosować sprawne węże do palników acetylenowo-tlenowych, butle i reduktory, wyposażyć spawaczy w podręczny sprzęt gaśniczy, stosować sprzęt ochrony osobistej w pomieszczeniu kotłowni, po uruchomieniu instalacji gazowej nie używać otwartego ognia, do opróżniania instalacji gazowej z gazu stosować gaz obojętny (azot) Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej, stosowanie kasków ochronnych Stosowanie szelek bezpieczeństwa, stosowanie sprawnych rusztowań i balustrad, montaż rusztowań prowadzić zgodnie z instrukcją producenta przez pracowników przeszkolonych, przy pracach na wysokości m i więcej ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE Stosowanie sprzętu ochrony indywidualnej, sprawdzanie czy w miejscu wykonania przebić nie występują ukryte kable, wyłączenie z ruchu instalacji elektrycznej w pobliżu prowadzonych robót, sprawdzenie i uruchomienie instalacji po zakończeniu robót, stosowanie sprawnych narzędzi i przewodów elektrycznych, przy malowaniu farbami wodnymi stosować oświetlenie zewnętrzne zabezpieczone przed działaniem wilgoci Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej, stosowanie kasków ochronnych Stosowanie szelek bezpieczeństwa, stosowanie rusztowań sprawnych, wykorzystanie podnośnika montażowego hydraulicznego na pojeździe samochodowym

12 7.8. ŚRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEPZIECZEŃSTWOM Osoba kierująca pracownikami winna: - dokonywać prawidłowego podziału pracy, - roboty, których wykonywanie wymaga posiadania przez pracownika specjalnych (dodatkowych) uprawnień nie mogą być zlecane pracownikom nie posiadającym tych uprawnień, - właściwie organizować stanowisko pracy, - wydawać polecenia przemyślane, jasne i odpowiednie do sytuacji robót, - prowadzić stały nadzór nad pracownikami, - udostępniać pracownikom instrukcje obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcje montażu urządzeń, elementów i technologii, - dbać o ścisłe przestrzeganie zasad BHP, - poddawać pracowników szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy w zakresie BHP, - dopuszczać do pracy na stanowisko osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi, - dbać o stan i prawidłowość przejść i dojść, - wymagać bezwzględnego stosowania środków ochrony indywidualnej, Na podstawie oceny ryzyka na stanowisku, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, określeniu podstawowych wymogów BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez minimum 2 pracowników, wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej k-k budowy powinien podjąć środki profilaktyczne mające na celu: - zapewnić organizację pracy i stanowisk w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, - zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń 8. Uwagi końcowe. Całość robót należy wykonać zgodnie z: - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 z dnia r. - Obowiązującymi przepisami. Kotłownię wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją a wszelkie zmiany należy uzgodnić przed wykonaniem z autorem projektu. Materiały użyte do robót powinny posiadać świadectwo dopuszczenia ich stosowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z wymogami Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji M.P. nr 39 z dn poz Montaż i eksploatację urządzeń prowadzić zgodnie z ich DTR. 2

13 Należy opracować instrukcję obsługi kotłowni i wywiesić w miejscu widocznym w pomieszczeniu kotłowni wraz ze schematem instalacji z oznakowaniem informacyjnoostrzegawczym. Założyć i prowadzić dokumentację eksploatacji kotłowni. W trakcie rozruchu należy przeszkolić z obsługi urządzeń pracownika wskazanego przez inwestora a posiadającego wymagane uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych i elektrycznych. Przejścia przewodów instalacyjnych o średnicy większej niż 4 cm przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego powinny zapewniać ognioszczelność i być wykonane z materiałów niepalnych oraz posiadać odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody. UWAGA: Ewentualnie podane nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej OPRACOWAŁ: 3

14 OBLICZENIA. Źródło ciepła. Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła dobrano dwa kotły gazowe kondensacyjne VICTRIX 90 o mocy 22,5-90,0 kw i ViCTRIX 5 o mocy 29,5-,0 kw pracujące w układzie kaskadowym. Kotły zasilane będą gazem ziemnym GZ-50 z instalacji gazowej wg odrębnego opracowania. 2. Wymagana kubatura kotłowni Wskaźnik maksymalnego obciążenia cieplnego wynosi 4,65 kw/m 3 V Qk 20 = = 4,65 4,65 k = 43,23m V k - minimalna wymagana kubatura kotłowni, m 3 Q k - moc zainstalowanych kotłów, kw 3 Kubatura projektowanej kotłowni wynosi 6,0 m 3 > 43,23 m 3 3. Wentylacja kotłowni. Obliczenie przekroju kanału nawiewnego F n = 5 Q = 5 20 = 005cm 2 Przyjęto kanał nawiewny z blachy stalowej ocynkowanej 350x300 mm sprowadzony na wysokość 0,3 m nad podłogę. Obliczenie przekroju kanału nawiewnego F = 0,5 F = 0, ,5cm w n = 2 Przyjęto istniejące cztery istniejące murowane przewody wentylacyjne. 4

15 4. Zabezpieczenie instalacji c.o. 4.. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego. Pojemność zładu instalacji i źródła ciepła ok l Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego Dla τ z/ τ p = 80/60 O C ν = 0,0289 dm 3 /kg Dla t i = 0 O C ρ i = 999,6 kg/m 3 V u =, 2,5 999,6 0,0289 = 79,44dm 3 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego p max = 0,3 MPa p st = 0,5 MPa 0,3 + 0,5 V n = 79,44 = 238,32dm 0,3 0,5 3 Dobrano ciśnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX typ N 250 o pojemności całkowitej 250 l. Obliczenie średnicy wewnętrznej rury wzbiorczej Dobrano rurę wzbiorczą średnicy DN 25 mm. d w = 0,7 79,44 = 6, 24mm 4.2. Dobór zaworów bezpieczeństwa dla kotłów. Kotły VICTRIX 90 i 5 posiadają decyzję Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającą kotły do obrotu na terenie Polski. Z tego względu kotły wyposażone są fabrycznie w dobrane przez producenta i zatwierdzone przez UDT zawory bezpieczeństwa. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa Caleffi 5275 śr. ¾ wynosi 4,0 bar. 5

16 Zestawienie elementów kotłowni Nr Nazwa elementu Ilość. Kocioł gazowy kondensacyjny Immergas VICTRIX 90 I o mocy 22,5-90 kw do pracy w kaskadzie z wbudowanym regulatorem pogodowym Kocioł gazowy kondensacyjny Immergas VICTRIX 5 I o mocy 29,5- kw do pracy w kaskadzie z wbudowanym regulatorem pogodowym Termoregulator kaskadowo-strefowy Immergas z panelem montażowym do montażu ściennego Zewnętrzna sonda temperatury Immergas Kontaktowa sonda temperatury Immergas Kolektor hydrauliczny Immergas KS2 dla dwóch kotłów w kaskadzie z dwoma kołnierzami zaślepiającymi do rozdzielaczy T.KS Zestaw przyłączeniowy kotła do kolektora KS Immergas T.ZKS 2 8. Sprzęgło hydrauliczne Immergas T.SH Zestaw neutralizatora kondensatu do kaskady kotłów Immergas Zestaw kolektora spalin śr. 50 mm dla dwóch kotłów w układzie 0. kaskadowym Immergas Zestaw kolektora powietrza do spalania śr. 50 mm dla dwóch kotłów w. układzie kaskadowym z dwoma separatorami powietrzno-spalinowymi 80/25 mm Immergas 2. Zawór bezpieczeństwa SYR 95 śr., 0,3 MPa 3. Pompa obiegowa c.o. Wilo Stratos 65/-9, 230 V, 0.59 kw 4. Filtrodmulnik TERMEN Ter FM DN Naczynie przeponowe REFLEX typ N Złącze samoodcinające REFLEX SU 7. Zabezpieczenie stanu wody SYR Manometr kontaktowy 0-0,4 MPa śr. tarczy Zawór kulowy kołnierzowy DN Zawór kulowy kołnierzowy DN Zawór kulowy kołnierzowy DN Zawór regulacyjny Honeywell Kombi-3 plus niebieski DN Zawór regulacyjny Honeywell Kombi-3 plus niebieski DN Zawór zwrotny kołnierzowy DN Filtr siatkowy kołnierzowy DN Zawór spustowy ze złaczką do węża DN Zawór kulowy do wody zimnej DN Zawór zwrotny do wody zimnej DN Zawór czerpalny do wody zimnej DN Zawór antyskażeniowy typu CA dn 20 Stacja uzdatniania wody Immergas IMMERSOFT 5 z multiblockiem inline 3. i wężami przyłączeniowymi 32. Filtr do wody zimnej dn 25 z wkładem bawełnianym 33. Wodomierz JS,5 DN Zawór napełniający HONEYWELL VF 06-/2A z manometrem MF 26 6

17 35. Studzienka schładzająca DN 800 H=m 36. Pompa do wody brudnej Wilo Drain TMR 32/8 z osprzętem 37. Kratka kanalizacyjna żeliwna DN Zlew Zawór klapowy do gazu szybkozamykający MAG 3 wg projektu 39. instalacji gazowej 40. Moduł alarmowy Gazex MD-4.Z. 4. Detektor gazu Gazex DEX-2/N Sygnalizator optyczno-akustyczny Gazex SL-2 Kanał nawiewny z blachy stalowej ocynkowanej typu Z 350x300 mm 43. sprowadzony 30 cm nad posadzkę Komin dwupłaszczowy izolowany z blachy kwasoodpornej do pracy 44. w nadciśnieniu (dla kotłów kondensacyjnych) śr. wewn. 200 mm Przewód doprowadzający powietrze do spalania z blachy kwasoodpornej do 45. pracy w nadciśnieniu (dla kotłów kondensacyjnych) śr. 50 mm 46. Istniejące kanały wentylacyjne 4 7

18 Zamość r. Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego Oświadczam, że Projekt budowlany technologii kotłowni gazowej w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Zamościu, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. PROJEKTANT mgr inż. Marcin Andrzyk Upr. bud. LUB/077/PWOS/09 SPRAWDZAJĄCY inż. Bronisław Franke Upr. bud. ANB 53//2/83 ASYSTENT PROJEKTANTA Marek Laszczyński Upr. bud. ANB 53//3/83 8

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Instalacja wody 4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 5. Próba szczelności,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY Projekt: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów) Inwestor:

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W POZNANIU POZNAŃ UL. STRZELECKA 10 NAPRAWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU 2 KARTA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ. Rzeszów ul. Matuszczaka 6 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ. Rzeszów ul. Matuszczaka 6 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI A. Oświadczenia.... 2 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 3 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 5 D. Opis techniczny... 6 1. Podstawa opracowania... 6 2. Założenia.... 6 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (+ 48) 84 664 42 fax: (+ 48) 84 664 75 03 tel. kom. + 48 606 61 66 85 NIP 921 11 40 843 BIURO INŻYNIERSKIE matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią Przedmiar robót Stadion Sportowy - Budynek zaplecza Budowa: Ustroń ul. Sportowa 5 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne Lokalizacja: Ustroń ul. Sportowa 5 Inwestor: Miasto Ustroń 43-450 Ustroń ul.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie

Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie Nazwa opracowania: Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie Adres obiektu: Józefów Ul Kardynała Wyszyńskiego 1 Branża:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT: RODZAJ INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny Szczecin, ul. Budziszyńska 42/2 dz. 18/2,Obr:76-1076 Remont lokalu mieszkalnego z przebudową oraz ogrzewanie elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor : Gmina Przyłęk Przyłęk woj. Mazowieckie

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor : Gmina Przyłęk Przyłęk woj. Mazowieckie PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie n/wisłą, gm. Przyłęk działka nr ew.109/1, 110/1, 110/2, 110/3 obręb Grabów. Inwestor

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

Tarnów, czerwiec 2015r.

Tarnów, czerwiec 2015r. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA przy realizacji instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szujskiego 31A w Tarnowie INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaskółka ul. Hodowlana

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. ul. Starogardzka 13, Czarna Woda

PROJEKT BUDOWLANY. Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. ul. Starogardzka 13, Czarna Woda PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w istniejącym budynku biblioteki. adres: Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna adres: ul. Starogardzka

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA. EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Stadium: Temat: Obiekt: Adres: SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2

I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI I. Opis techniczny II. Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr 1 2. Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2 3. Rzut parteru w skali 1:100 rys. nr 3 4.Rzut poziomu I piętra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻEGLCACH

PROJEKT BUDOWLANY REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻEGLCACH PROJEKT BUDOWLANY Nazwa Inwestycji: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻEGLCACH Adres: ŻEGLCE, NR DZIAŁKI 342 Inwestor: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA KLOBASSY-ZRENCKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. Nowy Rynek 3/2 INWESTOR: MZBK Leszno ul. Dekana 10 TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2 (woj. dolnośląskie) INWESTOR: Gmina Walim ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW OBIEGI KOTŁOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW OBIEGI KOTŁOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Wyszczególnienie Ilość Materiał OBIEGI KOTŁOWE Nr normy/ dostawca Ciężar [KG] 2 Kocioł wiszący kondensacyjny np. typ MC65 firmy De Dietrich N=65kW z regulatorem pogodowym i kompletną

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo