JĘZYK KULTURA DYDAKTYKA. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK KULTURA DYDAKTYKA. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego"

Transkrypt

1 JĘZYK KULTURA DYDAKTYKA. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego Sprache Kultur Didaktik. Neuere Tendenzen der polnischen Glottodidaktik im Überblick Language Culture Teaching. An overview of recent tendencies in teaching Polish as a foreign language Konferencja zorganizowana pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji Ambasadora RP w Austrii Artura Lorkowskiego Współfinansowanie: Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundusze polonijne MSZ Instytut Slawistyki, Uniwersytet Wiedeński

2 Korzystając z tego, że w jednym miejscu i czasie spotykają się wybitni przedstawiciele polskiej glottodydaktyki, postanowiono tak ułożyć plany konferencji, aby umożliwić nauczycielom i studentom udział we wszystkich proponowanych formach zajęć, wykładów i warsztatów dydaktycznych. Część uniwersytecka została przygotowana w ramach regionalnych konferencji Stowarzyszenia BRISTOL Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Teresa Kopeć Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii Hanna Kaczmarczyk Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu oraz Stowarzyszenie Mea Polonia Liliana Madelska Instytut Slawistyki, Uniwersytet Wiedeński , piątek Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu 1230 Wiedeń, Promenadeweg 3, sala widowiskowa na parterze Rejestracja uczestników Uroczyste otwarcie konferencji Jego Ekscelencja Artur Lorkowski, Ambasador RP w Austrii Teresa Kopeć, Prezes Forum Polonii Hanna Kaczmarczyk, Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu Liliana Madelska, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego Spektakl szkolnej grupy teatralnej w reż. M. Noconia 25 lat, historia pełna nadziei M. Nocoń (prowadzenie): Teatr w edukacji polonistycznej. Spotkanie dyskusyjne po spektaklu Kolacja

3 , sobota Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu 1230 Wiedeń, Promenadeweg 3, sala seminaryjna na parterze Warsztaty otwarte dla rodziców i nauczycieli E. Lipińska: Przekazać polskość rola rodziców, postawy dzieci B. Szamburska: Zabawy z językiem z wykorzystaniem tekstów dla dzieci (od zbierania słownictwa do tworzenia prostych żartów językowych) A. Achtelik: Jak motywować dzieci wielojęzyczne do czytania polskich książek Przerwa Kontynuacja warsztatów B. Szamburska: Metody kształcenia sprawności językowych: Tworzenie opisów w kontekście (praca z prostym tekstem literackim, tzw. dziurawcem") A. Seretny: By w lesie rosły nie tylko choinki, czyli o konieczności rozwijania słownictwa dziecka Obiad Warsztaty dla nauczycieli w podgrupach M. Nocoń: Jak pracować z tekstem literackim metodami teatralnymi? Nauczyciele klas starszych (od klasy IV szkoły podstawowej) sala w małym budynku szkolnym. M. Małyska: Od zabawy słowem do poważnej poezji. Dziecko w roli czytelnika (przykładowe zajęcia edukacyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym) Warsztaty dla nauczycieli sala seminaryjna na parterze M. Małyska: Konstruktywizm w praktyce - budowanie przestrzeni do aktywności ucznia na lekcjach języka polskiego Sekcja organizacyjna L. Madelska: Integracja kulturowa w glottodydaktyce (przygotowanie warsztatów)

4 , niedziela Uniwersytet Wiedeński Spitalgasse 2/4, 1090 Wiedeń, Instytut Slawistyki, Sala nr 1, parter; por H. Ch. Luschützky, L. Madelska: Umlaut versus alternacje: podejście glottodydaktyczne (prezentacja w języku niemieckim i polskim) P. Garncarek: Komunikacja niewerbalna Przerwa A. Dąbrowska: Język i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego A. Achtelik: Komunikacja międzykulturowa a autostereotyp Polaka Obiad Integracja kulturowa w glottodydaktyce. Warsztaty połączone ze zwiedzaniem Wiednia A. Seretny: Analiza znaczeniowa wyrazów w procesie rozumienia tekstu E. Lipińska: Przekład intersemiotyczny jako działanie mediacyjne w rozwijaniu sprawności pisania J. Tambor: Tendencje słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie E. Jaskółowa: Współczesna poezja polska jak uczyć interpretacji , poniedziałek Budynek główny Uniwersytetu Wiedeńskiego, sala nr Restauracja Königshofer, Beethovengasse 2, Wiedeń 1090 (8 euro: jedno z 3 dań do wyboru) 2. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń panu M. Stosikowi,

5 Universitätsring 1, 1010 Wiedeń Spotkanie o 9.00 w holu przy głównym wejściu H.Ch. Luschützky: Zwiedzanie Uniwersytetu Wiedeńskiego (dla zainteresowanych spoza Wiednia) Spotkanie w holu przy głównym wejściu, przejście do sali nr Warsztaty w ramach zajęć Spracherwerb Polnisch Ausbau 2 J. Tambor: 5 węży i 6 mężów, czyli pułapki polskiej fleksji P. Garncarek: Liczymy liczebniki Przerwa Warsztaty w ramach zajęć Spracherwerb Polnisch Vertiefung 1 J. Tambor: Polskie dialekty J. Kuchta: Standardy kulturowe w nauczaniu polskiego w środowisku niemieckojęzycznym Przerwa na obiad (we własnym zakresie) Uniwersytet Wiedeński, Campus, Instytut Slawistyki, sala 1, parter Spitalgasse 2/4, 1090 Wiedeń, por Warsztaty w ramach zajęć Spracherwerb Polnisch Grundlagen A. Dąbrowska: Typowe błędy w polszczyźnie osób niemieckojęzycznych (prezentacja w języku niemieckim) H. Ch. Luschützky: Das Polnische aus sprachtypologischer Perspektive (Język polski z perspektywy typologicznej - prezentacja w języku niemieckim) Przerwa Prosimy o przesyłanie zgłoszeń panu M. Stosikowi,

6 L. Madelska (prowadzenie): Panel przy okrągłym stole: Premier, premiera, premierka? Gender po polsku a tendencje rozwojowe w języku. Podsumowanie konferencji (wnioski, postulaty, plany) PRZEGLĄD TEMATÓW Aleksandra Achtelik - Jak motywować dzieci wielojęzyczne do czytania polskich książek / Motivierung multilingualer Kinder zum Lesen polnischer Bücher - Komunikacja międzykulturowa a autostereotyp Polaka / Interkulturelle Kommunikation und das polnische Selbstverständnis Anna Dąbrowska - Język i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Sprache und Kultur in der polnischen Glottododaktik - Typowe błędy w polszczyźnie osób niemieckojęzycznych / Typische Fehler Deutschsprachiger im Polnischerwerb (Vortrag in deutscher Sprache) Piotr Garncarek - Komunikacja niewerbalna / Nonverbale Kommunikation - Liczymy liczebniki / Numeralia in der Glottodidaktik Ewa Jaskółowa - Współczesna poezja polska / Polnische zeitgenössische Lyrik Jacek Kuchta - Standardy kulturowe w nauczaniu polskiego w środowisku niemieckojęzycznym / - Kulturstandards im Polnischunterricht für Deutschsprachige Ewa Lipińska - Przekazać polskość rola rodziców, postawy dzieci / Vermittlung des Polnisch-Seins Die Rolle der Eltern, die Einstellung der Kinder - Przekład intersemiotyczny jako działanie mediacyjne w rozwijaniu sprawności pisania / Intersemiotische Übersetzung als Vermittlungsinstrument in der Entwicklung von Schreibkompetenz Hans Christian Luschützky - Język polski z perspektywy typologicznej / Das Polnische aus sprachtypologischer Perspektive (Vortrag in deutscher Sprache) Liliana Madelska, Hans Christian Luschützky - Umlaut versus alternacje: podejście glottodydaktyczne / Umlaut versus Alternationen: der glottodidaktische Ansatz (Vortrag in polnischer und deutscher Sprache)

7 Liliana Madelska - Panel przy okrągłym stole: Premier, premiera, premierka? Gender po polsku a tendencje rozwojowe w języku / Podiumsdiskussion: Gendern auf Polnisch Entwicklungstendenzen im Sprachgebrauch Liliana Madelska - Integracja kulturowa w glottodydaktyce / Kulturelle Integration in der Glottodidaktik Małgorzata Małyska - Od zabawy słowem do poważnej poezji. Dziecko w roli czytelnika (przykładowe zajęcia edukacyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym) / Vom Wortspiel zur ernsthaften Poesie. Das Kind als Leser (Exemplarische Übungen für Kinder im Primärschulalter) - Konstruktywizm w praktyce budowanie przestrzeni do aktywności ucznia na lekcjach języka polskiego / Konstruktivismus in der Praxis Schaffung von Aktivitätsräumen im Polnischunterricht Michał Nocoń - Warsztaty teatralne / Theaterworkshop Anna Seretny - By w lesie rosły nie tylko choinki, czyli o konieczności rozwijania słownictwa dziecka / Damit im Wald nicht nur Christbäume wachsen, oder: über die Wichtigkeit der kindlichen Wortschatzentwicklung - Analiza znaczeniowa wyrazów w procesie rozumienia tekstu / Lexikalische Bedeutungsanalyse beim Textverständnis Bernadeta Niesporek-Szamburska - Zabawy z językiem z wykorzystaniem tekstów dla dzieci (od zbierania słownictwa do tworzenia prostych żartów językowych / Sprachspiele auf der Basis von Kinderliteratur (vom Wortschatzaufbau zur Bildung einfacher Sprachspiele) - Metody kształcenia sprawności językowych: Tworzenie opisów w kontekście (praca z prostym tekstem literackim, tzw. dziurawcem") / Methoden zur Ausbildung sprachlicher Fähigkeiten: Das Erstellen von Beschreibungen im Kontext (Lückenfüllung in einfachen literarischen Texten) Jolanta Tambor - Tendencje słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie / Wortbildungstendenzen in der polnischen Gegenwartssprache - 5 węży i 6 mężów, czyli pułapki polskiej fleksji / Fünf Schlangen und der Männer sechs, oder: Fallstricke der polnischen Flexion - Polskie dialekty / Polnische Dialekte

8 BIOGRAMY ******************************** Dr Aleksandra Achtelik Pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej (od 2006 roku), kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (od 2002 roku). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień historii i teorii kultury, literatury podróżniczej oraz problematyki miasta, nauczania kultury polskiej cudzoziemców oraz wybranych zagadnień glottodydaktyki. Od kilkunastu lat uczy języka polskiego jako obcego. Jest współautorką podręczników Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych oraz Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci (Katowice 2009), a także publikacji Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, współredaktorką tomów Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2007, wespół z Jolantą Tambor) oraz Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2010, wspólnie z Małgorzatą Kitą oraz Jolantą Tambor), będących zbiorem artykułów poświęconych nauczaniu języka i kultury polskiej wśród obcokrajowców. Jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, a od 2012 roku prezesem Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Ponadto jest członkinią Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Dr hab. prof. Ewa Jaskółowa Kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Wypromowała dwunastu doktorów i kilkudziesięciu magistrów. Autorka ponad 60 artykułów na temat interpretacji tekstów literackich i sposobów przekładania zagadnień teoretycznych i historycznoliterackich na język szkoły. Publikacje drukowane m.in w: Polonistyce, Zeszytach Szkolnych, Języku Polskim w Szkole, a także w Języku Artystycznym oraz Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej. Wykładowczyni literatury polskiej w ramach programu Erasmus na uniwersytetach: w Bratysławie, Lipsku, Wiedniu, Sofii, Wilnie, Berlinie. Uczestniczka programu wspomagającego nauczanie języka polskiego jako obcego i ojczystego w Anglii; referentka na dwóch konferencjach poświęconych problemom kształcenia dzieci emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii. Członek Towarzystwa Adama Mickiewicza PAN odział w Katowicach oraz Komisji Dydaktycznej Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Autorka kilkudziesięciu artykułów i kilku monografii. Tytuły najważniejszych publikacji książkowych to: Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego,1988; Od poezji kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka, 1997; Od Bogurodzicy do poezji Szymborskiej. Historia literatury, 2001; Kto to był. Żona Lota w poezji polskiej XX wieku czyli rozbijanie stereotypu, Współautorka (wraz z: Krzysztofem Biedrzyckim i Ewą Nowak) serii podręczników dla liceum i technikum: Świat do przeczytania. Kierownik i koordynator projektu międzynarodowego Slavic Networking : Kulturowa i językowa integracja w ramach programu UE Socrates-Lingua 1 z udziałem ośrodków akademickich z Czech, Słowacji, Bułgarii, Słowenii, Polski i Niemiec. Dr hab. prof. Anna Dąbrowska Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej. Dyrektor Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Członkini Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Członkini Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego przy MNiSzW. Ponadto bierze udział w pracach Zespołu do Spraw Kształcenia i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich (przy MNiSzW). Redaktor naczelny serii Język a Kultura. Zainteresowania naukowe: lingwistyka kulturowa, glottodydaktyka polonistyczna, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, polszczyzna cudzoziemców. Wybrane publikacje: Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1993; W rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, czyli słownik eufemizmów ję-zyka polskiego, Warszawa 1998; Polski dla cudzoziemców, Wrocław 1998 (5. zmien. i popraw. wyd. podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego, wraz z R. Łobodzińską); Język

9 polski. (z serii A to polska właśnie ), Wrocław 1998; Co warto wiedzieć: poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa 2010 (wraz z Urszulą Dobesz, Małgorzatą Pasieką). Dr hab. Piotr Garncarek Adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor tegoż w latach Absolwent warszawskiej polonistyki. Współzałożyciel Stowarzyszenia Bristol. Autor podręczników do nauki języka polskiego jako obcego: Czas na czasownik (2002) i Nie licz na liczebnik (2009) oraz monografii: Świat języka polskiego oczami cudzoziemców (1997) i Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2006). Organizator międzynarodowych konferencji glottodydaktycznych: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej (2004), Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2009), Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2011) i redaktor odnośnych tomów pokonferencyjnych. Redaktor naczelny Kwartalnika POLONICUM. Pomysłodawca i założyciel Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej. W latach konsul i pierwszy sekretarz Ambasady RP w Mińsku, gdzie założył pracownię polonistyczną na Uniwersytecie Pedagogicznym. Zajmuje się badaniami percepcji i przestrzeni kulturowej w świadomości cudzoziemców uczących się języka polskiego. Jest koordynatorem naukowym Rządowego Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego, prowadzonego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, skierowanego do młodzieży białoruskiej, relegowanej z rodzimych uczelni. Uczestniczy w pracach ministerialnych komisji rekrutacyjnych: Młodzi naukowcy oraz naboru na polskie uczelnie młodzieży z obszaru byłego Związku Radzieckiego, posiadającej polskie korzenie. Ekspert sieci Ceepus. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej z języka polskiego jako obcego, przy Radzie Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW. Członek Komisji Językoznawczej II na Wydziale Polonistyki. Członek Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Mgr Jacek Kuchta Absolwent filologii polskiej oraz germańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, podyplomowych studiów glottodydaktycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Kolonii. Pracuje jako wykładowca języka polskiego jako obcego oraz języka niemieckiego na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi zajęcia z języka ekonomicznego, biznesowego i prawniczego na poziomach B2-C2. Od 2002 biegły sądowy tłumacz przysięgły języka niemieckiego oraz egzaminator sopockiego ośrodka egzaminacyjnego ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), który przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka niemieckiego na poziomach A1-C2. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół certyfikacji języka polskiego i niemieckiego, komunikacji międzykulturowej oraz ogólnej glottodydaktyki polonistycznej. Dr hab. Ewa Lipińska Adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński. Autorka i współautorka licznych artykułów z zakresu glottodydaktyki, podręczników dla uczących się języka polskiego jako obcego, m.in.: Kiedyś wrócisz tu... (1997, 2003, 2005), Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (1999, 2009), Z polskim na ty (2003), Umiesz? Zdasz? (2009), Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych (2009, 2010), Z ziemi włoskiej do Polski. Manuale di grammatica polacca per Italiani (2010) oraz monografii: Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności (2003), ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005), Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej (2012), Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego. Poradnik metodyczny z ćwiczeniami (2013), Polskość w Australii o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach, (2013). Współredagowała m.in. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (2006), Programy nauczania języka polskiego jako

10 obcego. Poziomy A1 C2 (2011). Prowadzi liczne warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych w Polsce i za granicą. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z dwujęzycznością oraz metodyką nauczania języka polskiego jako obcego i odziedziczonego, a w szczególności nauczania pisania. Prof. dr Hans Christian Luschützky H. Ch. Luschützky studiował filozofię, antropologię i lingwistykę na Uniwersytecie Wiedeńskim, na którym wykłada językoznawstwo porównawcze i historyczne. Jako specjalista w dziedzinie fonetyki i fonologii pracował też na uniwersytetach w Niemczech. Jego wstęp do typologii języków Sprachtypologie (Wiedeń ) ukazał się w wersji książkowej po czesku, a także po polsku: Zarys typologii języków (Kraków 2005). Od lat prowadzi wykłady dla studentów z Polski w ramach Letniego Kolegium Polsko-Austriackiego. Jest organizatorem wielu konferencji międzynarodowych oraz autorem i wydawcą licznych prac naukowych, por. univie.ac.at/hans.christian.luschuetzky/ Dr Liliana Madelska Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Uniwersytecie Warszawskim studiowała logopedię, nauczanie języka polskiego jako obcego oraz psychologię dzieci niedosłyszących. Od wielu lat pracuje w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, a jako logopeda opiekuje się Szkołą Polską w Wiedniu. Uczestniczyła w pracach grupy ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. We współpracy z takimi organizacjami jak ORPEG PCN, Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech czy Illinois State Board of Education prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli polskich za granicą. Efektem jej doświadczeń w nauczaniu języka polskiego w różnych środowiskach są tablice Bliźniacze słowa, strony internetowe, jak a także komplet materiałów do ćwiczenia percepcji i wymowy Posłuchaj, jak mówię, na który składają się Podręcznik ucznia, Poradnik dla rodziców i nauczycieli oraz film dydaktyczny Powiedz mi, co widzisz. Jest autorem wielu książek i artykułów z dziedziny lingwistyki. Jej podręczniki z cyklu Odkrywamy język polski. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego ukazały się w wersji polskiej, angielskiej, dwóch wersjach niemieckich oraz w wersji rosyjskiej; zachęcają one uczniów do samodzielnej pracy i do refleksji nad językiem, por. Mgr Małgorzata Małyska Nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w ORPEG PCN, edukator oświaty, trener emisji głosu, specjalista ds. nauczania na odległość, trener efektywnych metod uczenia i szybkiego czytania. Autorka ok. 200 programów kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, przede wszystkim z zakresu nauczania/uczenia języka polskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wielu scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych, upowszechnionych w środowisku oświatowym w Polsce i poza Polską. Od 1992r. prowadzi zajęcia dydaktyczne w Polsce i ponad 20 krajach świata. Adresatami tych szkoleń są zarówno nauczyciele polonijni, nauczyciele szkolnych punktów konsultacyjnych, szkół europejskich, jak i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujących w różnych systemach oświatowych. Doświadczenie to wykorzystała jako autorka i redaktorka materiałów edukacyjnych w ramach projektu Włącz Polskę!, tworząc ponad 100 propozycji dydaktycznych, tzw. atomów do programu Rok Polski, redagując podręczniki do programu Dla chcącego nic trudnego dla klas I-III oraz materiałów dla dzieci w wieku 5-9 lat, opracowując merytorycznie 2 programy nauczania (Dla chcącego nic trudnego oraz Przyjaciele przedszkolaka). Autorka publikacji dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, n. in.: Rozmawiamy o uczuciach (WSiP), Każdy z nas jest ważny (WSiP), Oswajamy strach (WSiP), Twoi uczniowie mistrzami w czytaniu. Trening umiejętności (WSiP), Twoje dziecko mistrzem w czytaniu. Ćwiczenia i zabawy (WSiP) oraz innych opracowań, publikowanych w różnych czasopismach metodycznych. Mgr Michał Nocoń Aktor, reżyser teatralny, psycholog, pedagog, dziennikarz. Pomysłodawca powstania na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Studium Dziennikarskiego. Od roku 1982 do 1988 aktor krakowskiego teatru K.T.O. Od roku 1988 wykładowca na Uniwersytecie w Kolonii. W r założył studio teatralne - Actors

11 Studio Pulheim e.v. Jako dyrektor artystyczny współpracuje zarówno z wieloma międzynarodowymi placówkami kształcenia aktorów, m.in. w Polsce (PWST w Krakowie), Anglii i Hiszpanii, jak i wybitnymi polskimi aktorami i pedagogami teatralnymi, m.in. O. Szwajgier, J. Stuhrem, J, Peszkiem, K. Miklaszewskim. Od 1997 do 2007 dyrektor artystyczny Międzynarodowego Projektu Teatralno Antropologicznego Drogi Czasu w Kudowie Zdroju. Jako reżyser współpracował m.in..z; teatrami w Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Czechach. Jego projekty były nagradzane na wielu międzynarodowych festiwalach teatralnych, m.in. w Korei za Pokojówki J. Geneta, Rosji za Ślub Witolda Gombrowicza, Egipcie za Woyzcka G. Büchnera,, Niemczech za Najlepszy Projekt Roku spektakl pt. Immer mehr Grau oder nichts Neues oparty na tekstach Witkacego. W r otrzymał nominację do Nagrody Ministra Kultury i Mediów Niemiec Prof. B. Neumanna za polsko-niemiecko-czeski projekt Dzieci czasu. Od 2001 r. współpracuje ze Szkołą Polską im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, realizując kilkanaście projektów teatralnych z młodzieżą szkolną np. Ucz się polskiego, Taki oto polski teatr, dwujęzyczny spektakl Granice. Ostatni wspólny projekt Kwietnik polski, w tym spektakl teatralny, zdobył w r Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych w XIII edycji Konkursu European Language Label ELL Dr hab. Anna Seretny Adiunkt w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Jagielloński. Autorka licznych artykułów z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, monografii Definicje i definiowanie (1998) i Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych (2011) oraz podręczników do nauki języka, m.in. Kto czyta nie błądzi (2006), Per aspera ad astra (2008), A co to takiego? (2003). Wraz z E. Lipińską napisała ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005), Między językiem obcym i ojczystym (2012) oraz Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie języka polskiego jako obcego/drugiego (2013). Współredagowała m.in. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (2006), W poszukiwaniu nowych rozwiązań (2008). W swojej pracy badawczej zajmuje się badaniami kompetencji leksykalnej uczących się polszczyzny, analizą leksykalnej dostępności tekstów pisanych i mówionych oraz uwarunkowaniami efektywnej inferencji leksykalnej. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z nauczaniem języka polskiego jako odziedziczonego. Od 2002 r. jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów działającego przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a także egzaminatorem z ramienia Komisji. Dr hab. prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska Językoznawca, dydaktyk w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół języka dziecka, językowego obrazu świata dzieci i młodzieży, a także wokół języka i stylu literatury dla dzieci i młodzieży. Od kilkunastu lat zajmuje się także metodyką nauczania jpjo oraz nauczaniem języka, literatury i kultury wśród dzieci i młodzieży. Autorka książek: Język wierszy dla dzieci (na materiale Świerszczyka ) (1990), Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci (2004), Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych (2013), Dziecko w świecie języka (współautorki: H. Synowiec, D. Bula, D. Krzyżyk) (2004), O dialogu kultur w edukacji polonistycznej (na poziomie szkoły podstawowej) (współautor: A. Kołodziej). Redaktorka i współredaktorka tomów Dziecko język tekst, Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, Wyczytać świat międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, a także współautorka podręcznika do nauki języka polskiego dla dzieci Bawimy się w polski 1 (Katowice 2009). Najważniejsze publikacje na stronie:

12 Dr hab. prof. Jolanta Tambor Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, pełnomocnik Rektora UŚ ds. studentów zagranicznych. Zastępca red. naczelnego czasopisma krajowych i zagranicznych polonistów Postscriptum Polonistyczne. Obszary zainteresowań badawczych: socjo- i etnolingwistyka, językowy obraz świata i stereotypy etniczne, glottodydaktyka polonistyczna, fonetyka i fonologia, dialektologia. Autorka i współautorka monografii, m.in. Polska proza fantastyczno-naukowa, Oberschlesien Sprache und Identität, współautorka podręczników, np. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Głoski polskie, Śpiewająco po polsku, autorka kilkudziesięciu rozpraw naukowych, współredagowała ważne dla glottodydaktyki prace zbiorowe: Sztuka czy/i/to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Sprachpolitik und Zertifizierung. Materialien der polnisch-deutsche Konferenz. Leipzig, Dezember 2005, Europäische Sprachpolitik und Zertifizierung des Polnischen und Tschechischen i in. Profesor wizytujący na University of Toronto, University of Alberta w Edmonton w Kanadzie, Uniwersytecie Pedagogicznym w Mińsku i Uniwersytecie Slawistycznym w Kijowie na Ukrainie. Wykładała m.in. na uniwersytetach w: Bari, Berlinie, Daugavpils, Halle, Kurytybie, Brasilii, Lipsku, Lwowie, Neapolu, Ołomuńcu, Ostrawie, Pekinie, Seulu, Skopju, Tokio i Bloomington. Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych oraz członkini Stowarzyszenia Bristol Krajowych i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Organizatorka i wieloletnia kierownik Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, warsztatów polonistycznych. Koordynatorka i członkini kilku grantów i projektów w ramach programów UE. **************** Stowarzyszenie BRISTOL Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego wspomaga inicjatywy i działania sprzyjające promocji nauki języka polskiego w świecie, upowszechnianie wiedzy o polskiej literaturze, historii, kulturze i sztuce, a także ma na celu przyczynianie się do podwyższania poziomu nauczania języka polskiego jako obcego oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Członkami BRISTOLU są osoby, posiadające wyższe wykształcenie filologiczne lub humanistyczne, mające zarówno doświadczenie w nauczaniu języka polskiego i kultury polskiej jako obcej, jak i dorobek naukowy w dziedzinie glottodydaktyki. Na stronach BRISTOLU można znaleźć informacje o wykładowcach i ośrodkach polskich i zagranicznych, zajmujących się nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego / odziedziczonego, a także o konferencjach, podręcznikach, czasopismach i różnych innych pomocach dydaktycznych, przydatnych w glottodydaktyce, por. Stowarzyszenie Mea Polonia zostało powołane w listopadzie 2012 r. z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Podstawowe cele Stowarzyszenia to przede wszystkim: wspieranie nauczania języka polskiego i kultury polskiej w Austrii, pomoc nauczycielom języka polskiego i wiedzy i Polsce w doskonaleniu umiejętności merytoryczno-metodycznych, propagowanie polskiej kultury w Austrii. Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie należą m.in. szkolenia dla nauczycieli języka polskiego w Austrii, warsztaty teatralne dla młodzieży polonijnej, organizacja spotkań autorskich z pisarzami. Szczególne uznanie zdobył projekt W naszej pięknej Ojczyźnie polszczyźnie - łączący w ramach Roku Tuwima konkursy na autorskie tłumaczenie wiersza Tuwima na język niemiecki, ilustrację do wiersza, spektakl teatralny w reż. M. Noconia pt. Kwietnik polski oraz wydanie zbiorku Wiersze wybrane Juliana Tuwima. Ausgewählte Gedichte von Julian Tuwim z tłumaczeniami i ilustracjami uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego w Wiedniu. Więcej informacji na https://www.facebook.com/meapolonia?ref=hl, adres do korespondencji Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu jest działającą od 1977 r. za granicą polską placówką oświatową, prowadzoną przez Ministerstwo

13 Edukacji Narodowej w Polsce. Nadzór nad działalnością szkoły sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III oraz języka polskiego i wiedzy o Polsce w klasach IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Wszyscy uczniowie realizują obowiązek szkolny w szkołach austriackich, uczęszczając dodatkowo do polskiej szkoły jeden raz w tygodniu. Szkoła liczy 450 uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Realizowane są zatwierdzone przez MEN Ramy programowe kształcenia uzupełniającego. Do podstawowych celów należy przygotowanie uczniów wracających do kraju do podjęcia edukacji na kolejnym etapie kształcenia, kształtowanie i rozwijanie uczuciowej oraz intelektualnej więzi z Polską oraz poczucia tożsamości narodowej, umiejętności życia i działania w społeczeństwie wielokulturowym. Szkoła prowadzi bogatą działalność dydaktyczną oraz wychowawczą, współpracując z wieloma instytucjami w Polsce i Austrii. Odgrywa rolę ważnego ośrodka integrującego środowisko polonijne w Austrii. W r Szkoła Polska w Wiedniu otrzymała Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (w kategorii język polski jako ojczysty lub obcy), por. też https://www.facebook.com/szkolnypunktkonsultacyjnyprzyambasadzierpwwiedniu?ref=hl

dr hab. Ewa Lipińska Publikacje

dr hab. Ewa Lipińska Publikacje Książki dr hab. Ewa Lipińska Publikacje E. Lipińska (2013), Polskość w Australii o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE ZJAZDY: 9 10 11 października 2015 23 24

Bardziej szczegółowo

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE ZJAZDY: I 11-12-13 października 2013 II 25-26-27 października

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-MET-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

W 2014 roku Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania: 1. Projekty międzynarodowych konferencji i warsztatów regionalnych:

W 2014 roku Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania: 1. Projekty międzynarodowych konferencji i warsztatów regionalnych: Sprawozdanie roczne z działalności Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego Bristol. Sprawozdanie za rok 2014. W roku 2014 Stowarzyszenie Polskich

Bardziej szczegółowo

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE HARMONOGRAM ZAJĘĆ I SEMESTR ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE HARMONOGRAM ZAJĘĆ II SEMESTR ROK AKADEMICKI 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej Międzynarodowa konferencja naukowa Polskość poza granicami Rzeczpospolitej ORGANIZATORZY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Stowarzyszenie Wspólnota Polska Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Katedra

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Nauczanie języka polskiego jako obcego Nauczanie języka polskiego jako obcego WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego- studia w Gdyni Gramatyki języka polskiego nauczysz się wszędzie. U nasz dowiesz

Bardziej szczegółowo

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM, WARSZTATY, 30 GODZIN PRAKTYK!

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM, WARSZTATY, 30 GODZIN PRAKTYK! 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72. www.ibl.waw.p, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel.: 530 064 008 STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM,

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów ECTS

Katalog przedmiotów ECTS Katalog przedmiotów ECTS FILOLOGIA POLSKA część 3: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Blok przedmiotów specjalności i specjalizacji CZĘŚĆ 3.B Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej MODUŁ X/1 Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY PROGRAM, AKTYWNE METODY NAUKI, 12 GODZIN PRAKTYK!

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY PROGRAM, AKTYWNE METODY NAUKI, 12 GODZIN PRAKTYK! 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72. www.ibl.waw.pl, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel.: 530 064 008 STUDIA PODYPLOMOWE 2016/2017 Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Dla: nauczycieli języka polskiego Cel: wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako języka obcego dzieci uczących się w polskiej

Bardziej szczegółowo

Gospodarz. Prelegenci

Gospodarz. Prelegenci Gospodarz Piotr Bogdanowicz Dyrektor Szkół Programów Indywidualnych, malarz, nauczyciel plastykii historii sztuki Twórca koncepcji nauczania zindywidualizowanego, opartego na zainteresowaniach i predyspozycjach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA JĘZYKOWA. Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 października 2016 roku, godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D

EDUKACJA JĘZYKOWA. Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 października 2016 roku, godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D EDUKACJA JĘZYKOWA Nr formy: 73 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka obcego - Uczeń z SPE i specyfika jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja Polityka językowa a certyfikacja Das System der europäischen Niveaustufen als Element der Sprachpolitik des Europarats System europejskich poziomów biegłości jako jeden z elementów polityki językowej Rady

Bardziej szczegółowo

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego IV edycja

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego IV edycja 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72. www.ibl.waw.pl, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel.: 530 064 008 STUDIA PODYPLOMOWE 2017/2018 Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego IV edycja NOWOCZESNY

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Filologia (Filologia niemiecka) Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych Dziedzina kształcenia: dziedzina nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 15-17 luty 2012 r. Kraków C 34/B/12

P R O G R A M. 15-17 luty 2012 r. Kraków C 34/B/12 OSU II 1410 2/12 Lublin, dnia 13 stycznia 2012 r. P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, GOSPODARCZEGO, RODZINNEGO I NIELETNICH ORAZ PRACY I UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich w zakresie jednokierunkowej specjalizacji nauczycielskiej

SPECJALIZACJA: przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich w zakresie jednokierunkowej specjalizacji nauczycielskiej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach ścieżki zawodowej B (student

Bardziej szczegółowo

Ewa Bandura. Nauczyciel jako mediator Kulturowy (seria: Język a komunikacja 13)

Ewa Bandura. Nauczyciel jako mediator Kulturowy (seria: Język a komunikacja 13) Słowo wstępne Wstęp CZĘŚĆ TEORETYCZNA Rozdział I. Komponent kulturowy w edukacji językowej 1. Definiowanie pojęcia kultura 1.1. Ewolucja pojęcia kultura w naukach humanistycznych i społecznych 1.2. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej.

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2012) Alkoholizm i Narkomania kwartalnik dla osób zajmujących się badaniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Studia adresowane są do absolwentów kierunków pedagogicznych posiadających przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2013 TERMINY I OBSZAR OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2013 TERMINY I OBSZAR OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2013 TERMINY I OBSZAR OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Cykl I 1. Nauczanie języka mniejszości narodowej w edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile - Studia podyplomowe

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile - Studia podyplomowe Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile - Studia podyplomowe Opis kierunku Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z języka polskiego, języka obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie Grant Wielkopolskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH od roku akademickiego 2016/2017

MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH od roku akademickiego 2016/2017 MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW od roku akademickiego 2016/2017 1. Kierunek LINWISTYKA STOSOWANA jest dla studentów kierunkiem limitowanym: dla I stopnia 2 osoby, dla II stopnia 5 osób. 2. Wymagania dla

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 5-7 marca 2012 r. Dębe C 34/D/12

P R O G R A M. 5-7 marca 2012 r. Dębe C 34/D/12 OSU II 1410 6/12 Lublin, dnia 20 stycznia 2012 r. P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, GOSPODARCZEGO, RODZINNEGO I NIELETNICH ORAZ PRACY I UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Kacper Trzaska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Uzupełnienie słownictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 opracowany w oparciu o: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego, wskazane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych Wałbrzycha oraz placówek zrzeszonych w Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia Uczniowskie!

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych Wałbrzycha oraz placówek zrzeszonych w Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia Uczniowskie! Wałbrzych, 30. 03. 2016r. Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych Wałbrzycha oraz placówek zrzeszonych w Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia Uczniowskie! serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów

Bardziej szczegółowo

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole European Language Label Języki Obce w Szkole Krótko o konkursie ELL 1. Certyfikat przyznawany jest projektom promującym nowatorskie inicjatywy dotyczące nauczania i uczenia się języków, wyróżnia innowacyjne

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/13

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/13 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Program studiów. Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Program studiów Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne I stopnia trzyletnie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

KANON KULTURY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

KANON KULTURY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ DLA CUDZOZIEMCÓW POLONICUM WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO KONFERENCJA NAUKOWA KANON KULTURY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 15 16 maja

Bardziej szczegółowo

ul. Żytnia 39, III piętro, Siedlce, tel./faks: 25 /

ul. Żytnia 39, III piętro, Siedlce, tel./faks: 25 / ul. Żytnia 39, III piętro, 08-110 Siedlce, tel./faks: 25 / 643 18 71 www.ifp.uph.edu.pl e-mail: polonistykasiedlce@op.pl; ifp@uph.edu.pl Sekretariat Instytutu: pokój 3. 25 Portret polonistyki siedleckiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NIWKI 2015 - BUDŻET. 1. Wyżywienie uczestników suma wyżywienie * 15 osób x 30,00 zł 450,00 Razem 450,00

PROGRAM NIWKI 2015 - BUDŻET. 1. Wyżywienie uczestników suma wyżywienie * 15 osób x 30,00 zł 450,00 Razem 450,00 Preliminarz wydatków cyklu I (1) Nauczanie języka mniejszości narodowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej "Poprzez teatr do języka różnorodne formy teatralne kluczem do lepszego poznania języka"

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 2 semestr 3 semestr

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 2 semestr 3 semestr Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Przedmiot kod Specjalności: nauczycielska wiedza o teatrze i filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska hermeneutyczna retoryczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 a. nauczanie wymowy

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1,

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1, PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: Profil uzupełniający nauczycielska nauczanie języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu. www.smartschool.edu.pl

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu. www.smartschool.edu.pl Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu www.smartschool.edu.pl EDUKACJA DWUJĘZYCZNA CLIL (Content and Language Integrated Learning Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe)

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia

Program studiów II stopnia Program studiów II stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne II stopnia dwuletnie ( semestry) studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod nauczyciela Szanowna/y Pani/e,

Bardziej szczegółowo

Program studiów I stopnia

Program studiów I stopnia Program studiów I stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne I stopnia trzyletnie (6 semestrów) studia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 KLASA BIOLOGICZNO-MEDYCZNA uzupełniające: biologia, chemia historia i społeczeństwo, biologia w medycynie Klasa dla tych, którzy interesują się

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język polski, poziom A2 Nazwa w języku angielskim Polish language, level A2 Kierunek studiów (jeśli dotyczy) - Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Szczecinie Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE. Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP UAM. Collegium Maius ul. Fredry Poznań pokoje: 210, 212

INFORMACJE. Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP UAM. Collegium Maius ul. Fredry Poznań pokoje: 210, 212 INFORMACJE Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP UAM Collegium Maius ul. Fredry 10 61-701 Poznań pokoje: 210, 212 Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Bogusław Bakuła Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze, w tym

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ORGANIZATORZY. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ORGANIZATORZY Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Partner Merytoryczny Patronat Medialny PROGRAM KONFERENCJI 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2013

OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2013 OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2013 Oferta edukacyjna Programu NIWKI 2013 obejmuje trzy obszary tematyczne adresowane do nauczycieli języka niemieckiego zatrudnionych w szkołach z dodatkową nauką

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

Opis zmian PROGRAMU KSZTAŁCENIA I PLANU STUDIÓW dla Kierunku FILOLOGIA

Opis zmian PROGRAMU KSZTAŁCENIA I PLANU STUDIÓW dla Kierunku FILOLOGIA załącznik do uchwały nr XXXIV/211/15 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 18 czerwca 2015 roku Opis zmian PROGRAMU KSZTAŁCENIA I PLANU STUDIÓW dla Kierunku FILOLOGIA 1) w Opisie kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: nauczycielska wiedza o filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Sposoby realizacji wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo