JĘZYK KULTURA DYDAKTYKA. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK KULTURA DYDAKTYKA. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego"

Transkrypt

1 JĘZYK KULTURA DYDAKTYKA. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego Sprache Kultur Didaktik. Neuere Tendenzen der polnischen Glottodidaktik im Überblick Language Culture Teaching. An overview of recent tendencies in teaching Polish as a foreign language Konferencja zorganizowana pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji Ambasadora RP w Austrii Artura Lorkowskiego Współfinansowanie: Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundusze polonijne MSZ Instytut Slawistyki, Uniwersytet Wiedeński

2 Korzystając z tego, że w jednym miejscu i czasie spotykają się wybitni przedstawiciele polskiej glottodydaktyki, postanowiono tak ułożyć plany konferencji, aby umożliwić nauczycielom i studentom udział we wszystkich proponowanych formach zajęć, wykładów i warsztatów dydaktycznych. Część uniwersytecka została przygotowana w ramach regionalnych konferencji Stowarzyszenia BRISTOL Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Teresa Kopeć Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii Hanna Kaczmarczyk Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu oraz Stowarzyszenie Mea Polonia Liliana Madelska Instytut Slawistyki, Uniwersytet Wiedeński , piątek Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu 1230 Wiedeń, Promenadeweg 3, sala widowiskowa na parterze Rejestracja uczestników Uroczyste otwarcie konferencji Jego Ekscelencja Artur Lorkowski, Ambasador RP w Austrii Teresa Kopeć, Prezes Forum Polonii Hanna Kaczmarczyk, Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu Liliana Madelska, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego Spektakl szkolnej grupy teatralnej w reż. M. Noconia 25 lat, historia pełna nadziei M. Nocoń (prowadzenie): Teatr w edukacji polonistycznej. Spotkanie dyskusyjne po spektaklu Kolacja

3 , sobota Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu 1230 Wiedeń, Promenadeweg 3, sala seminaryjna na parterze Warsztaty otwarte dla rodziców i nauczycieli E. Lipińska: Przekazać polskość rola rodziców, postawy dzieci B. Szamburska: Zabawy z językiem z wykorzystaniem tekstów dla dzieci (od zbierania słownictwa do tworzenia prostych żartów językowych) A. Achtelik: Jak motywować dzieci wielojęzyczne do czytania polskich książek Przerwa Kontynuacja warsztatów B. Szamburska: Metody kształcenia sprawności językowych: Tworzenie opisów w kontekście (praca z prostym tekstem literackim, tzw. dziurawcem") A. Seretny: By w lesie rosły nie tylko choinki, czyli o konieczności rozwijania słownictwa dziecka Obiad Warsztaty dla nauczycieli w podgrupach M. Nocoń: Jak pracować z tekstem literackim metodami teatralnymi? Nauczyciele klas starszych (od klasy IV szkoły podstawowej) sala w małym budynku szkolnym. M. Małyska: Od zabawy słowem do poważnej poezji. Dziecko w roli czytelnika (przykładowe zajęcia edukacyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym) Warsztaty dla nauczycieli sala seminaryjna na parterze M. Małyska: Konstruktywizm w praktyce - budowanie przestrzeni do aktywności ucznia na lekcjach języka polskiego Sekcja organizacyjna L. Madelska: Integracja kulturowa w glottodydaktyce (przygotowanie warsztatów)

4 , niedziela Uniwersytet Wiedeński Spitalgasse 2/4, 1090 Wiedeń, Instytut Slawistyki, Sala nr 1, parter; por H. Ch. Luschützky, L. Madelska: Umlaut versus alternacje: podejście glottodydaktyczne (prezentacja w języku niemieckim i polskim) P. Garncarek: Komunikacja niewerbalna Przerwa A. Dąbrowska: Język i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego A. Achtelik: Komunikacja międzykulturowa a autostereotyp Polaka Obiad Integracja kulturowa w glottodydaktyce. Warsztaty połączone ze zwiedzaniem Wiednia A. Seretny: Analiza znaczeniowa wyrazów w procesie rozumienia tekstu E. Lipińska: Przekład intersemiotyczny jako działanie mediacyjne w rozwijaniu sprawności pisania J. Tambor: Tendencje słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie E. Jaskółowa: Współczesna poezja polska jak uczyć interpretacji , poniedziałek Budynek główny Uniwersytetu Wiedeńskiego, sala nr Restauracja Königshofer, Beethovengasse 2, Wiedeń 1090 (8 euro: jedno z 3 dań do wyboru) 2. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń panu M. Stosikowi,

5 Universitätsring 1, 1010 Wiedeń Spotkanie o 9.00 w holu przy głównym wejściu H.Ch. Luschützky: Zwiedzanie Uniwersytetu Wiedeńskiego (dla zainteresowanych spoza Wiednia) Spotkanie w holu przy głównym wejściu, przejście do sali nr Warsztaty w ramach zajęć Spracherwerb Polnisch Ausbau 2 J. Tambor: 5 węży i 6 mężów, czyli pułapki polskiej fleksji P. Garncarek: Liczymy liczebniki Przerwa Warsztaty w ramach zajęć Spracherwerb Polnisch Vertiefung 1 J. Tambor: Polskie dialekty J. Kuchta: Standardy kulturowe w nauczaniu polskiego w środowisku niemieckojęzycznym Przerwa na obiad (we własnym zakresie) Uniwersytet Wiedeński, Campus, Instytut Slawistyki, sala 1, parter Spitalgasse 2/4, 1090 Wiedeń, por Warsztaty w ramach zajęć Spracherwerb Polnisch Grundlagen A. Dąbrowska: Typowe błędy w polszczyźnie osób niemieckojęzycznych (prezentacja w języku niemieckim) H. Ch. Luschützky: Das Polnische aus sprachtypologischer Perspektive (Język polski z perspektywy typologicznej - prezentacja w języku niemieckim) Przerwa Prosimy o przesyłanie zgłoszeń panu M. Stosikowi,

6 L. Madelska (prowadzenie): Panel przy okrągłym stole: Premier, premiera, premierka? Gender po polsku a tendencje rozwojowe w języku. Podsumowanie konferencji (wnioski, postulaty, plany) PRZEGLĄD TEMATÓW Aleksandra Achtelik - Jak motywować dzieci wielojęzyczne do czytania polskich książek / Motivierung multilingualer Kinder zum Lesen polnischer Bücher - Komunikacja międzykulturowa a autostereotyp Polaka / Interkulturelle Kommunikation und das polnische Selbstverständnis Anna Dąbrowska - Język i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Sprache und Kultur in der polnischen Glottododaktik - Typowe błędy w polszczyźnie osób niemieckojęzycznych / Typische Fehler Deutschsprachiger im Polnischerwerb (Vortrag in deutscher Sprache) Piotr Garncarek - Komunikacja niewerbalna / Nonverbale Kommunikation - Liczymy liczebniki / Numeralia in der Glottodidaktik Ewa Jaskółowa - Współczesna poezja polska / Polnische zeitgenössische Lyrik Jacek Kuchta - Standardy kulturowe w nauczaniu polskiego w środowisku niemieckojęzycznym / - Kulturstandards im Polnischunterricht für Deutschsprachige Ewa Lipińska - Przekazać polskość rola rodziców, postawy dzieci / Vermittlung des Polnisch-Seins Die Rolle der Eltern, die Einstellung der Kinder - Przekład intersemiotyczny jako działanie mediacyjne w rozwijaniu sprawności pisania / Intersemiotische Übersetzung als Vermittlungsinstrument in der Entwicklung von Schreibkompetenz Hans Christian Luschützky - Język polski z perspektywy typologicznej / Das Polnische aus sprachtypologischer Perspektive (Vortrag in deutscher Sprache) Liliana Madelska, Hans Christian Luschützky - Umlaut versus alternacje: podejście glottodydaktyczne / Umlaut versus Alternationen: der glottodidaktische Ansatz (Vortrag in polnischer und deutscher Sprache)

7 Liliana Madelska - Panel przy okrągłym stole: Premier, premiera, premierka? Gender po polsku a tendencje rozwojowe w języku / Podiumsdiskussion: Gendern auf Polnisch Entwicklungstendenzen im Sprachgebrauch Liliana Madelska - Integracja kulturowa w glottodydaktyce / Kulturelle Integration in der Glottodidaktik Małgorzata Małyska - Od zabawy słowem do poważnej poezji. Dziecko w roli czytelnika (przykładowe zajęcia edukacyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym) / Vom Wortspiel zur ernsthaften Poesie. Das Kind als Leser (Exemplarische Übungen für Kinder im Primärschulalter) - Konstruktywizm w praktyce budowanie przestrzeni do aktywności ucznia na lekcjach języka polskiego / Konstruktivismus in der Praxis Schaffung von Aktivitätsräumen im Polnischunterricht Michał Nocoń - Warsztaty teatralne / Theaterworkshop Anna Seretny - By w lesie rosły nie tylko choinki, czyli o konieczności rozwijania słownictwa dziecka / Damit im Wald nicht nur Christbäume wachsen, oder: über die Wichtigkeit der kindlichen Wortschatzentwicklung - Analiza znaczeniowa wyrazów w procesie rozumienia tekstu / Lexikalische Bedeutungsanalyse beim Textverständnis Bernadeta Niesporek-Szamburska - Zabawy z językiem z wykorzystaniem tekstów dla dzieci (od zbierania słownictwa do tworzenia prostych żartów językowych / Sprachspiele auf der Basis von Kinderliteratur (vom Wortschatzaufbau zur Bildung einfacher Sprachspiele) - Metody kształcenia sprawności językowych: Tworzenie opisów w kontekście (praca z prostym tekstem literackim, tzw. dziurawcem") / Methoden zur Ausbildung sprachlicher Fähigkeiten: Das Erstellen von Beschreibungen im Kontext (Lückenfüllung in einfachen literarischen Texten) Jolanta Tambor - Tendencje słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie / Wortbildungstendenzen in der polnischen Gegenwartssprache - 5 węży i 6 mężów, czyli pułapki polskiej fleksji / Fünf Schlangen und der Männer sechs, oder: Fallstricke der polnischen Flexion - Polskie dialekty / Polnische Dialekte

8 BIOGRAMY ******************************** Dr Aleksandra Achtelik Pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej (od 2006 roku), kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (od 2002 roku). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień historii i teorii kultury, literatury podróżniczej oraz problematyki miasta, nauczania kultury polskiej cudzoziemców oraz wybranych zagadnień glottodydaktyki. Od kilkunastu lat uczy języka polskiego jako obcego. Jest współautorką podręczników Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych oraz Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci (Katowice 2009), a także publikacji Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, współredaktorką tomów Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2007, wespół z Jolantą Tambor) oraz Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2010, wspólnie z Małgorzatą Kitą oraz Jolantą Tambor), będących zbiorem artykułów poświęconych nauczaniu języka i kultury polskiej wśród obcokrajowców. Jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, a od 2012 roku prezesem Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Ponadto jest członkinią Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Dr hab. prof. Ewa Jaskółowa Kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Wypromowała dwunastu doktorów i kilkudziesięciu magistrów. Autorka ponad 60 artykułów na temat interpretacji tekstów literackich i sposobów przekładania zagadnień teoretycznych i historycznoliterackich na język szkoły. Publikacje drukowane m.in w: Polonistyce, Zeszytach Szkolnych, Języku Polskim w Szkole, a także w Języku Artystycznym oraz Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej. Wykładowczyni literatury polskiej w ramach programu Erasmus na uniwersytetach: w Bratysławie, Lipsku, Wiedniu, Sofii, Wilnie, Berlinie. Uczestniczka programu wspomagającego nauczanie języka polskiego jako obcego i ojczystego w Anglii; referentka na dwóch konferencjach poświęconych problemom kształcenia dzieci emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii. Członek Towarzystwa Adama Mickiewicza PAN odział w Katowicach oraz Komisji Dydaktycznej Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Autorka kilkudziesięciu artykułów i kilku monografii. Tytuły najważniejszych publikacji książkowych to: Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego,1988; Od poezji kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka, 1997; Od Bogurodzicy do poezji Szymborskiej. Historia literatury, 2001; Kto to był. Żona Lota w poezji polskiej XX wieku czyli rozbijanie stereotypu, Współautorka (wraz z: Krzysztofem Biedrzyckim i Ewą Nowak) serii podręczników dla liceum i technikum: Świat do przeczytania. Kierownik i koordynator projektu międzynarodowego Slavic Networking : Kulturowa i językowa integracja w ramach programu UE Socrates-Lingua 1 z udziałem ośrodków akademickich z Czech, Słowacji, Bułgarii, Słowenii, Polski i Niemiec. Dr hab. prof. Anna Dąbrowska Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej. Dyrektor Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Członkini Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Członkini Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego przy MNiSzW. Ponadto bierze udział w pracach Zespołu do Spraw Kształcenia i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich (przy MNiSzW). Redaktor naczelny serii Język a Kultura. Zainteresowania naukowe: lingwistyka kulturowa, glottodydaktyka polonistyczna, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, polszczyzna cudzoziemców. Wybrane publikacje: Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1993; W rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, czyli słownik eufemizmów ję-zyka polskiego, Warszawa 1998; Polski dla cudzoziemców, Wrocław 1998 (5. zmien. i popraw. wyd. podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego, wraz z R. Łobodzińską); Język

9 polski. (z serii A to polska właśnie ), Wrocław 1998; Co warto wiedzieć: poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa 2010 (wraz z Urszulą Dobesz, Małgorzatą Pasieką). Dr hab. Piotr Garncarek Adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor tegoż w latach Absolwent warszawskiej polonistyki. Współzałożyciel Stowarzyszenia Bristol. Autor podręczników do nauki języka polskiego jako obcego: Czas na czasownik (2002) i Nie licz na liczebnik (2009) oraz monografii: Świat języka polskiego oczami cudzoziemców (1997) i Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2006). Organizator międzynarodowych konferencji glottodydaktycznych: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej (2004), Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2009), Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2011) i redaktor odnośnych tomów pokonferencyjnych. Redaktor naczelny Kwartalnika POLONICUM. Pomysłodawca i założyciel Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej. W latach konsul i pierwszy sekretarz Ambasady RP w Mińsku, gdzie założył pracownię polonistyczną na Uniwersytecie Pedagogicznym. Zajmuje się badaniami percepcji i przestrzeni kulturowej w świadomości cudzoziemców uczących się języka polskiego. Jest koordynatorem naukowym Rządowego Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego, prowadzonego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, skierowanego do młodzieży białoruskiej, relegowanej z rodzimych uczelni. Uczestniczy w pracach ministerialnych komisji rekrutacyjnych: Młodzi naukowcy oraz naboru na polskie uczelnie młodzieży z obszaru byłego Związku Radzieckiego, posiadającej polskie korzenie. Ekspert sieci Ceepus. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej z języka polskiego jako obcego, przy Radzie Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW. Członek Komisji Językoznawczej II na Wydziale Polonistyki. Członek Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Mgr Jacek Kuchta Absolwent filologii polskiej oraz germańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, podyplomowych studiów glottodydaktycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Kolonii. Pracuje jako wykładowca języka polskiego jako obcego oraz języka niemieckiego na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi zajęcia z języka ekonomicznego, biznesowego i prawniczego na poziomach B2-C2. Od 2002 biegły sądowy tłumacz przysięgły języka niemieckiego oraz egzaminator sopockiego ośrodka egzaminacyjnego ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), który przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka niemieckiego na poziomach A1-C2. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół certyfikacji języka polskiego i niemieckiego, komunikacji międzykulturowej oraz ogólnej glottodydaktyki polonistycznej. Dr hab. Ewa Lipińska Adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński. Autorka i współautorka licznych artykułów z zakresu glottodydaktyki, podręczników dla uczących się języka polskiego jako obcego, m.in.: Kiedyś wrócisz tu... (1997, 2003, 2005), Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (1999, 2009), Z polskim na ty (2003), Umiesz? Zdasz? (2009), Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych (2009, 2010), Z ziemi włoskiej do Polski. Manuale di grammatica polacca per Italiani (2010) oraz monografii: Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności (2003), ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005), Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej (2012), Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego. Poradnik metodyczny z ćwiczeniami (2013), Polskość w Australii o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach, (2013). Współredagowała m.in. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (2006), Programy nauczania języka polskiego jako

10 obcego. Poziomy A1 C2 (2011). Prowadzi liczne warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych w Polsce i za granicą. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z dwujęzycznością oraz metodyką nauczania języka polskiego jako obcego i odziedziczonego, a w szczególności nauczania pisania. Prof. dr Hans Christian Luschützky H. Ch. Luschützky studiował filozofię, antropologię i lingwistykę na Uniwersytecie Wiedeńskim, na którym wykłada językoznawstwo porównawcze i historyczne. Jako specjalista w dziedzinie fonetyki i fonologii pracował też na uniwersytetach w Niemczech. Jego wstęp do typologii języków Sprachtypologie (Wiedeń ) ukazał się w wersji książkowej po czesku, a także po polsku: Zarys typologii języków (Kraków 2005). Od lat prowadzi wykłady dla studentów z Polski w ramach Letniego Kolegium Polsko-Austriackiego. Jest organizatorem wielu konferencji międzynarodowych oraz autorem i wydawcą licznych prac naukowych, por. univie.ac.at/hans.christian.luschuetzky/ Dr Liliana Madelska Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Uniwersytecie Warszawskim studiowała logopedię, nauczanie języka polskiego jako obcego oraz psychologię dzieci niedosłyszących. Od wielu lat pracuje w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, a jako logopeda opiekuje się Szkołą Polską w Wiedniu. Uczestniczyła w pracach grupy ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. We współpracy z takimi organizacjami jak ORPEG PCN, Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech czy Illinois State Board of Education prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli polskich za granicą. Efektem jej doświadczeń w nauczaniu języka polskiego w różnych środowiskach są tablice Bliźniacze słowa, strony internetowe, jak a także komplet materiałów do ćwiczenia percepcji i wymowy Posłuchaj, jak mówię, na który składają się Podręcznik ucznia, Poradnik dla rodziców i nauczycieli oraz film dydaktyczny Powiedz mi, co widzisz. Jest autorem wielu książek i artykułów z dziedziny lingwistyki. Jej podręczniki z cyklu Odkrywamy język polski. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego ukazały się w wersji polskiej, angielskiej, dwóch wersjach niemieckich oraz w wersji rosyjskiej; zachęcają one uczniów do samodzielnej pracy i do refleksji nad językiem, por. Mgr Małgorzata Małyska Nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w ORPEG PCN, edukator oświaty, trener emisji głosu, specjalista ds. nauczania na odległość, trener efektywnych metod uczenia i szybkiego czytania. Autorka ok. 200 programów kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, przede wszystkim z zakresu nauczania/uczenia języka polskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wielu scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych, upowszechnionych w środowisku oświatowym w Polsce i poza Polską. Od 1992r. prowadzi zajęcia dydaktyczne w Polsce i ponad 20 krajach świata. Adresatami tych szkoleń są zarówno nauczyciele polonijni, nauczyciele szkolnych punktów konsultacyjnych, szkół europejskich, jak i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujących w różnych systemach oświatowych. Doświadczenie to wykorzystała jako autorka i redaktorka materiałów edukacyjnych w ramach projektu Włącz Polskę!, tworząc ponad 100 propozycji dydaktycznych, tzw. atomów do programu Rok Polski, redagując podręczniki do programu Dla chcącego nic trudnego dla klas I-III oraz materiałów dla dzieci w wieku 5-9 lat, opracowując merytorycznie 2 programy nauczania (Dla chcącego nic trudnego oraz Przyjaciele przedszkolaka). Autorka publikacji dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, n. in.: Rozmawiamy o uczuciach (WSiP), Każdy z nas jest ważny (WSiP), Oswajamy strach (WSiP), Twoi uczniowie mistrzami w czytaniu. Trening umiejętności (WSiP), Twoje dziecko mistrzem w czytaniu. Ćwiczenia i zabawy (WSiP) oraz innych opracowań, publikowanych w różnych czasopismach metodycznych. Mgr Michał Nocoń Aktor, reżyser teatralny, psycholog, pedagog, dziennikarz. Pomysłodawca powstania na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Studium Dziennikarskiego. Od roku 1982 do 1988 aktor krakowskiego teatru K.T.O. Od roku 1988 wykładowca na Uniwersytecie w Kolonii. W r założył studio teatralne - Actors

11 Studio Pulheim e.v. Jako dyrektor artystyczny współpracuje zarówno z wieloma międzynarodowymi placówkami kształcenia aktorów, m.in. w Polsce (PWST w Krakowie), Anglii i Hiszpanii, jak i wybitnymi polskimi aktorami i pedagogami teatralnymi, m.in. O. Szwajgier, J. Stuhrem, J, Peszkiem, K. Miklaszewskim. Od 1997 do 2007 dyrektor artystyczny Międzynarodowego Projektu Teatralno Antropologicznego Drogi Czasu w Kudowie Zdroju. Jako reżyser współpracował m.in..z; teatrami w Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Czechach. Jego projekty były nagradzane na wielu międzynarodowych festiwalach teatralnych, m.in. w Korei za Pokojówki J. Geneta, Rosji za Ślub Witolda Gombrowicza, Egipcie za Woyzcka G. Büchnera,, Niemczech za Najlepszy Projekt Roku spektakl pt. Immer mehr Grau oder nichts Neues oparty na tekstach Witkacego. W r otrzymał nominację do Nagrody Ministra Kultury i Mediów Niemiec Prof. B. Neumanna za polsko-niemiecko-czeski projekt Dzieci czasu. Od 2001 r. współpracuje ze Szkołą Polską im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, realizując kilkanaście projektów teatralnych z młodzieżą szkolną np. Ucz się polskiego, Taki oto polski teatr, dwujęzyczny spektakl Granice. Ostatni wspólny projekt Kwietnik polski, w tym spektakl teatralny, zdobył w r Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych w XIII edycji Konkursu European Language Label ELL Dr hab. Anna Seretny Adiunkt w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Jagielloński. Autorka licznych artykułów z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, monografii Definicje i definiowanie (1998) i Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych (2011) oraz podręczników do nauki języka, m.in. Kto czyta nie błądzi (2006), Per aspera ad astra (2008), A co to takiego? (2003). Wraz z E. Lipińską napisała ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005), Między językiem obcym i ojczystym (2012) oraz Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie języka polskiego jako obcego/drugiego (2013). Współredagowała m.in. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (2006), W poszukiwaniu nowych rozwiązań (2008). W swojej pracy badawczej zajmuje się badaniami kompetencji leksykalnej uczących się polszczyzny, analizą leksykalnej dostępności tekstów pisanych i mówionych oraz uwarunkowaniami efektywnej inferencji leksykalnej. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z nauczaniem języka polskiego jako odziedziczonego. Od 2002 r. jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów działającego przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a także egzaminatorem z ramienia Komisji. Dr hab. prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska Językoznawca, dydaktyk w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół języka dziecka, językowego obrazu świata dzieci i młodzieży, a także wokół języka i stylu literatury dla dzieci i młodzieży. Od kilkunastu lat zajmuje się także metodyką nauczania jpjo oraz nauczaniem języka, literatury i kultury wśród dzieci i młodzieży. Autorka książek: Język wierszy dla dzieci (na materiale Świerszczyka ) (1990), Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci (2004), Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych (2013), Dziecko w świecie języka (współautorki: H. Synowiec, D. Bula, D. Krzyżyk) (2004), O dialogu kultur w edukacji polonistycznej (na poziomie szkoły podstawowej) (współautor: A. Kołodziej). Redaktorka i współredaktorka tomów Dziecko język tekst, Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, Wyczytać świat międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, a także współautorka podręcznika do nauki języka polskiego dla dzieci Bawimy się w polski 1 (Katowice 2009). Najważniejsze publikacje na stronie:

12 Dr hab. prof. Jolanta Tambor Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, pełnomocnik Rektora UŚ ds. studentów zagranicznych. Zastępca red. naczelnego czasopisma krajowych i zagranicznych polonistów Postscriptum Polonistyczne. Obszary zainteresowań badawczych: socjo- i etnolingwistyka, językowy obraz świata i stereotypy etniczne, glottodydaktyka polonistyczna, fonetyka i fonologia, dialektologia. Autorka i współautorka monografii, m.in. Polska proza fantastyczno-naukowa, Oberschlesien Sprache und Identität, współautorka podręczników, np. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Głoski polskie, Śpiewająco po polsku, autorka kilkudziesięciu rozpraw naukowych, współredagowała ważne dla glottodydaktyki prace zbiorowe: Sztuka czy/i/to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Sprachpolitik und Zertifizierung. Materialien der polnisch-deutsche Konferenz. Leipzig, Dezember 2005, Europäische Sprachpolitik und Zertifizierung des Polnischen und Tschechischen i in. Profesor wizytujący na University of Toronto, University of Alberta w Edmonton w Kanadzie, Uniwersytecie Pedagogicznym w Mińsku i Uniwersytecie Slawistycznym w Kijowie na Ukrainie. Wykładała m.in. na uniwersytetach w: Bari, Berlinie, Daugavpils, Halle, Kurytybie, Brasilii, Lipsku, Lwowie, Neapolu, Ołomuńcu, Ostrawie, Pekinie, Seulu, Skopju, Tokio i Bloomington. Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych oraz członkini Stowarzyszenia Bristol Krajowych i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Organizatorka i wieloletnia kierownik Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, warsztatów polonistycznych. Koordynatorka i członkini kilku grantów i projektów w ramach programów UE. **************** Stowarzyszenie BRISTOL Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego wspomaga inicjatywy i działania sprzyjające promocji nauki języka polskiego w świecie, upowszechnianie wiedzy o polskiej literaturze, historii, kulturze i sztuce, a także ma na celu przyczynianie się do podwyższania poziomu nauczania języka polskiego jako obcego oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Członkami BRISTOLU są osoby, posiadające wyższe wykształcenie filologiczne lub humanistyczne, mające zarówno doświadczenie w nauczaniu języka polskiego i kultury polskiej jako obcej, jak i dorobek naukowy w dziedzinie glottodydaktyki. Na stronach BRISTOLU można znaleźć informacje o wykładowcach i ośrodkach polskich i zagranicznych, zajmujących się nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego / odziedziczonego, a także o konferencjach, podręcznikach, czasopismach i różnych innych pomocach dydaktycznych, przydatnych w glottodydaktyce, por. Stowarzyszenie Mea Polonia zostało powołane w listopadzie 2012 r. z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Podstawowe cele Stowarzyszenia to przede wszystkim: wspieranie nauczania języka polskiego i kultury polskiej w Austrii, pomoc nauczycielom języka polskiego i wiedzy i Polsce w doskonaleniu umiejętności merytoryczno-metodycznych, propagowanie polskiej kultury w Austrii. Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie należą m.in. szkolenia dla nauczycieli języka polskiego w Austrii, warsztaty teatralne dla młodzieży polonijnej, organizacja spotkań autorskich z pisarzami. Szczególne uznanie zdobył projekt W naszej pięknej Ojczyźnie polszczyźnie - łączący w ramach Roku Tuwima konkursy na autorskie tłumaczenie wiersza Tuwima na język niemiecki, ilustrację do wiersza, spektakl teatralny w reż. M. Noconia pt. Kwietnik polski oraz wydanie zbiorku Wiersze wybrane Juliana Tuwima. Ausgewählte Gedichte von Julian Tuwim z tłumaczeniami i ilustracjami uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego w Wiedniu. Więcej informacji na https://www.facebook.com/meapolonia?ref=hl, adres do korespondencji Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu jest działającą od 1977 r. za granicą polską placówką oświatową, prowadzoną przez Ministerstwo

13 Edukacji Narodowej w Polsce. Nadzór nad działalnością szkoły sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III oraz języka polskiego i wiedzy o Polsce w klasach IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Wszyscy uczniowie realizują obowiązek szkolny w szkołach austriackich, uczęszczając dodatkowo do polskiej szkoły jeden raz w tygodniu. Szkoła liczy 450 uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Realizowane są zatwierdzone przez MEN Ramy programowe kształcenia uzupełniającego. Do podstawowych celów należy przygotowanie uczniów wracających do kraju do podjęcia edukacji na kolejnym etapie kształcenia, kształtowanie i rozwijanie uczuciowej oraz intelektualnej więzi z Polską oraz poczucia tożsamości narodowej, umiejętności życia i działania w społeczeństwie wielokulturowym. Szkoła prowadzi bogatą działalność dydaktyczną oraz wychowawczą, współpracując z wieloma instytucjami w Polsce i Austrii. Odgrywa rolę ważnego ośrodka integrującego środowisko polonijne w Austrii. W r Szkoła Polska w Wiedniu otrzymała Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (w kategorii język polski jako ojczysty lub obcy), por. też https://www.facebook.com/szkolnypunktkonsultacyjnyprzyambasadzierpwwiedniu?ref=hl

Spis treści. Słowo wstępne 2. Program 4. Opisy grup dyskusyjnych 9. Prelegenci 13. Informacje praktyczne 22. Organizatorzy 27

Spis treści. Słowo wstępne 2. Program 4. Opisy grup dyskusyjnych 9. Prelegenci 13. Informacje praktyczne 22. Organizatorzy 27 Spis treści Słowo wstępne 2 Program 4 Opisy grup dyskusyjnych 9 Prelegenci 13 Informacje praktyczne 22 Organizatorzy 27 Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów lub wolontariuszy, których można

Bardziej szczegółowo

European Language Label o motywacji, integracji i pasji w nauce języków obcych

European Language Label o motywacji, integracji i pasji w nauce języków obcych European Language Label o motywacji, integracji i pasji w nauce języków obcych Anna Grabowska Języki to nasza pasja, Języki integrują, Włącz się w języki, nie bądź offline, Języki motywują to przykłady

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 3 wrzesień 2013

Czasopismo dla nauczycieli nr 3 wrzesień 2013 Czasopismo dla nauczycieli nr 3 wrzesień 2013 [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady programowej Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Konferencja ogólnopolska TU JEST KINO! edukacja filmowa a kina lokalne Kina lokalne i studyjne doświadczenia, wyzwania, rozwój

Konferencja ogólnopolska TU JEST KINO! edukacja filmowa a kina lokalne Kina lokalne i studyjne doświadczenia, wyzwania, rozwój Konferencja ogólnopolska TU JEST KINO! edukacja filmowa a kina lokalne Kina lokalne i studyjne doświadczenia, wyzwania, rozwój 14-15 maja 2015 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier ISSN 2080-4555 Homo Ludens Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Czasopismo wydawane przy współpracy z Pracownią Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rabiej, Lubię polski! Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2009

Agnieszka Rabiej, Lubię polski! Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2009 Szanowni Państwo! Zgodnie z ustaleniami, przedstawiamy materiały i pomoce dydaktyczne, które można zamówić w ramach dofinansowania z koszyka ucznia zostaną zakupione w Polsce. Przede wszystkim chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem cudzoziemskim. PAKIET szkoleniowy dla nauczycieli

Praca z uczniem cudzoziemskim. PAKIET szkoleniowy dla nauczycieli Praca z uczniem cudzoziemskim PAKIET szkoleniowy dla nauczycieli Warszawa 2011 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00 033 Warszawa www.edukacja.warszawa.pl e-mail: edukacja@um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów tel./fax ( 0 71) 389 21 00 e- mail : wpodn@wp.pl www.wolowpce.pl Biuletyn Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

materiały konferencyjne V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

materiały konferencyjne V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie materiały konferencyjne Warszawa, Hotel Marriott, 20-21 września 2011 Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012 Informator 2011/2012 Studia licencjackie Studia magisterskie Amerykanistyka Hispanistyka Italianistyka Język+Język Wyjątkowi Językowi Podaj dalej! Spis treści List od Rektora Studia licencjackie Program

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY MIEJSCE I TERMIN. VII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego

UCZESTNICY MIEJSCE I TERMIN. VII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego VII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego ENGLISH TEACHING MARKET Stare Jabłonki, 22-24 czerwca 2009 r. Spotkanie organizowane jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2015 Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym temat numeru zdaniem dydaktyka języki w Europie na końcu języków Wszystko zaczyna się w przedszkolu nauka języka

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny dr Tomasz Rachwał (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Kierownik Zespołu dr Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) dr Mariola Tracz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) dr Krzysztof Wach (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 AD REM II/2009 Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 18 1 AD REM II/2009 ISSN 1733-4187 Wydawca: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1

Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 Wiesława Limont Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 W ostatnich latach można odnotować w Polsce wzrastające zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010 2010 rok Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej 1 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010 2 Józef Półturzycki 2010 rok Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej 3 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 Informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa... 3 Memoriał... 5 Uniwersytety partnerskie... 6 Z historii... 8 Budynki... 9 Źródła finansowania przedsięwzięcia... 10 Studia w... 10 Bachelor and Master

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo