JĘZYK KULTURA DYDAKTYKA. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK KULTURA DYDAKTYKA. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego"

Transkrypt

1 JĘZYK KULTURA DYDAKTYKA. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego Sprache Kultur Didaktik. Neuere Tendenzen der polnischen Glottodidaktik im Überblick Language Culture Teaching. An overview of recent tendencies in teaching Polish as a foreign language Konferencja zorganizowana pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji Ambasadora RP w Austrii Artura Lorkowskiego Współfinansowanie: Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundusze polonijne MSZ Instytut Slawistyki, Uniwersytet Wiedeński

2 Korzystając z tego, że w jednym miejscu i czasie spotykają się wybitni przedstawiciele polskiej glottodydaktyki, postanowiono tak ułożyć plany konferencji, aby umożliwić nauczycielom i studentom udział we wszystkich proponowanych formach zajęć, wykładów i warsztatów dydaktycznych. Część uniwersytecka została przygotowana w ramach regionalnych konferencji Stowarzyszenia BRISTOL Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Teresa Kopeć Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii Hanna Kaczmarczyk Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu oraz Stowarzyszenie Mea Polonia Liliana Madelska Instytut Slawistyki, Uniwersytet Wiedeński , piątek Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu 1230 Wiedeń, Promenadeweg 3, sala widowiskowa na parterze Rejestracja uczestników Uroczyste otwarcie konferencji Jego Ekscelencja Artur Lorkowski, Ambasador RP w Austrii Teresa Kopeć, Prezes Forum Polonii Hanna Kaczmarczyk, Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu Liliana Madelska, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego Spektakl szkolnej grupy teatralnej w reż. M. Noconia 25 lat, historia pełna nadziei M. Nocoń (prowadzenie): Teatr w edukacji polonistycznej. Spotkanie dyskusyjne po spektaklu Kolacja

3 , sobota Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu 1230 Wiedeń, Promenadeweg 3, sala seminaryjna na parterze Warsztaty otwarte dla rodziców i nauczycieli E. Lipińska: Przekazać polskość rola rodziców, postawy dzieci B. Szamburska: Zabawy z językiem z wykorzystaniem tekstów dla dzieci (od zbierania słownictwa do tworzenia prostych żartów językowych) A. Achtelik: Jak motywować dzieci wielojęzyczne do czytania polskich książek Przerwa Kontynuacja warsztatów B. Szamburska: Metody kształcenia sprawności językowych: Tworzenie opisów w kontekście (praca z prostym tekstem literackim, tzw. dziurawcem") A. Seretny: By w lesie rosły nie tylko choinki, czyli o konieczności rozwijania słownictwa dziecka Obiad Warsztaty dla nauczycieli w podgrupach M. Nocoń: Jak pracować z tekstem literackim metodami teatralnymi? Nauczyciele klas starszych (od klasy IV szkoły podstawowej) sala w małym budynku szkolnym. M. Małyska: Od zabawy słowem do poważnej poezji. Dziecko w roli czytelnika (przykładowe zajęcia edukacyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym) Warsztaty dla nauczycieli sala seminaryjna na parterze M. Małyska: Konstruktywizm w praktyce - budowanie przestrzeni do aktywności ucznia na lekcjach języka polskiego Sekcja organizacyjna L. Madelska: Integracja kulturowa w glottodydaktyce (przygotowanie warsztatów)

4 , niedziela Uniwersytet Wiedeński Spitalgasse 2/4, 1090 Wiedeń, Instytut Slawistyki, Sala nr 1, parter; por H. Ch. Luschützky, L. Madelska: Umlaut versus alternacje: podejście glottodydaktyczne (prezentacja w języku niemieckim i polskim) P. Garncarek: Komunikacja niewerbalna Przerwa A. Dąbrowska: Język i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego A. Achtelik: Komunikacja międzykulturowa a autostereotyp Polaka Obiad Integracja kulturowa w glottodydaktyce. Warsztaty połączone ze zwiedzaniem Wiednia A. Seretny: Analiza znaczeniowa wyrazów w procesie rozumienia tekstu E. Lipińska: Przekład intersemiotyczny jako działanie mediacyjne w rozwijaniu sprawności pisania J. Tambor: Tendencje słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie E. Jaskółowa: Współczesna poezja polska jak uczyć interpretacji , poniedziałek Budynek główny Uniwersytetu Wiedeńskiego, sala nr Restauracja Königshofer, Beethovengasse 2, Wiedeń 1090 (8 euro: jedno z 3 dań do wyboru) 2. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń panu M. Stosikowi,

5 Universitätsring 1, 1010 Wiedeń Spotkanie o 9.00 w holu przy głównym wejściu H.Ch. Luschützky: Zwiedzanie Uniwersytetu Wiedeńskiego (dla zainteresowanych spoza Wiednia) Spotkanie w holu przy głównym wejściu, przejście do sali nr Warsztaty w ramach zajęć Spracherwerb Polnisch Ausbau 2 J. Tambor: 5 węży i 6 mężów, czyli pułapki polskiej fleksji P. Garncarek: Liczymy liczebniki Przerwa Warsztaty w ramach zajęć Spracherwerb Polnisch Vertiefung 1 J. Tambor: Polskie dialekty J. Kuchta: Standardy kulturowe w nauczaniu polskiego w środowisku niemieckojęzycznym Przerwa na obiad (we własnym zakresie) Uniwersytet Wiedeński, Campus, Instytut Slawistyki, sala 1, parter Spitalgasse 2/4, 1090 Wiedeń, por Warsztaty w ramach zajęć Spracherwerb Polnisch Grundlagen A. Dąbrowska: Typowe błędy w polszczyźnie osób niemieckojęzycznych (prezentacja w języku niemieckim) H. Ch. Luschützky: Das Polnische aus sprachtypologischer Perspektive (Język polski z perspektywy typologicznej - prezentacja w języku niemieckim) Przerwa Prosimy o przesyłanie zgłoszeń panu M. Stosikowi,

6 L. Madelska (prowadzenie): Panel przy okrągłym stole: Premier, premiera, premierka? Gender po polsku a tendencje rozwojowe w języku. Podsumowanie konferencji (wnioski, postulaty, plany) PRZEGLĄD TEMATÓW Aleksandra Achtelik - Jak motywować dzieci wielojęzyczne do czytania polskich książek / Motivierung multilingualer Kinder zum Lesen polnischer Bücher - Komunikacja międzykulturowa a autostereotyp Polaka / Interkulturelle Kommunikation und das polnische Selbstverständnis Anna Dąbrowska - Język i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Sprache und Kultur in der polnischen Glottododaktik - Typowe błędy w polszczyźnie osób niemieckojęzycznych / Typische Fehler Deutschsprachiger im Polnischerwerb (Vortrag in deutscher Sprache) Piotr Garncarek - Komunikacja niewerbalna / Nonverbale Kommunikation - Liczymy liczebniki / Numeralia in der Glottodidaktik Ewa Jaskółowa - Współczesna poezja polska / Polnische zeitgenössische Lyrik Jacek Kuchta - Standardy kulturowe w nauczaniu polskiego w środowisku niemieckojęzycznym / - Kulturstandards im Polnischunterricht für Deutschsprachige Ewa Lipińska - Przekazać polskość rola rodziców, postawy dzieci / Vermittlung des Polnisch-Seins Die Rolle der Eltern, die Einstellung der Kinder - Przekład intersemiotyczny jako działanie mediacyjne w rozwijaniu sprawności pisania / Intersemiotische Übersetzung als Vermittlungsinstrument in der Entwicklung von Schreibkompetenz Hans Christian Luschützky - Język polski z perspektywy typologicznej / Das Polnische aus sprachtypologischer Perspektive (Vortrag in deutscher Sprache) Liliana Madelska, Hans Christian Luschützky - Umlaut versus alternacje: podejście glottodydaktyczne / Umlaut versus Alternationen: der glottodidaktische Ansatz (Vortrag in polnischer und deutscher Sprache)

7 Liliana Madelska - Panel przy okrągłym stole: Premier, premiera, premierka? Gender po polsku a tendencje rozwojowe w języku / Podiumsdiskussion: Gendern auf Polnisch Entwicklungstendenzen im Sprachgebrauch Liliana Madelska - Integracja kulturowa w glottodydaktyce / Kulturelle Integration in der Glottodidaktik Małgorzata Małyska - Od zabawy słowem do poważnej poezji. Dziecko w roli czytelnika (przykładowe zajęcia edukacyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym) / Vom Wortspiel zur ernsthaften Poesie. Das Kind als Leser (Exemplarische Übungen für Kinder im Primärschulalter) - Konstruktywizm w praktyce budowanie przestrzeni do aktywności ucznia na lekcjach języka polskiego / Konstruktivismus in der Praxis Schaffung von Aktivitätsräumen im Polnischunterricht Michał Nocoń - Warsztaty teatralne / Theaterworkshop Anna Seretny - By w lesie rosły nie tylko choinki, czyli o konieczności rozwijania słownictwa dziecka / Damit im Wald nicht nur Christbäume wachsen, oder: über die Wichtigkeit der kindlichen Wortschatzentwicklung - Analiza znaczeniowa wyrazów w procesie rozumienia tekstu / Lexikalische Bedeutungsanalyse beim Textverständnis Bernadeta Niesporek-Szamburska - Zabawy z językiem z wykorzystaniem tekstów dla dzieci (od zbierania słownictwa do tworzenia prostych żartów językowych / Sprachspiele auf der Basis von Kinderliteratur (vom Wortschatzaufbau zur Bildung einfacher Sprachspiele) - Metody kształcenia sprawności językowych: Tworzenie opisów w kontekście (praca z prostym tekstem literackim, tzw. dziurawcem") / Methoden zur Ausbildung sprachlicher Fähigkeiten: Das Erstellen von Beschreibungen im Kontext (Lückenfüllung in einfachen literarischen Texten) Jolanta Tambor - Tendencje słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie / Wortbildungstendenzen in der polnischen Gegenwartssprache - 5 węży i 6 mężów, czyli pułapki polskiej fleksji / Fünf Schlangen und der Männer sechs, oder: Fallstricke der polnischen Flexion - Polskie dialekty / Polnische Dialekte

8 BIOGRAMY ******************************** Dr Aleksandra Achtelik Pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej (od 2006 roku), kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (od 2002 roku). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień historii i teorii kultury, literatury podróżniczej oraz problematyki miasta, nauczania kultury polskiej cudzoziemców oraz wybranych zagadnień glottodydaktyki. Od kilkunastu lat uczy języka polskiego jako obcego. Jest współautorką podręczników Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych oraz Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci (Katowice 2009), a także publikacji Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, współredaktorką tomów Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2007, wespół z Jolantą Tambor) oraz Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2010, wspólnie z Małgorzatą Kitą oraz Jolantą Tambor), będących zbiorem artykułów poświęconych nauczaniu języka i kultury polskiej wśród obcokrajowców. Jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, a od 2012 roku prezesem Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Ponadto jest członkinią Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Dr hab. prof. Ewa Jaskółowa Kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Wypromowała dwunastu doktorów i kilkudziesięciu magistrów. Autorka ponad 60 artykułów na temat interpretacji tekstów literackich i sposobów przekładania zagadnień teoretycznych i historycznoliterackich na język szkoły. Publikacje drukowane m.in w: Polonistyce, Zeszytach Szkolnych, Języku Polskim w Szkole, a także w Języku Artystycznym oraz Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej. Wykładowczyni literatury polskiej w ramach programu Erasmus na uniwersytetach: w Bratysławie, Lipsku, Wiedniu, Sofii, Wilnie, Berlinie. Uczestniczka programu wspomagającego nauczanie języka polskiego jako obcego i ojczystego w Anglii; referentka na dwóch konferencjach poświęconych problemom kształcenia dzieci emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii. Członek Towarzystwa Adama Mickiewicza PAN odział w Katowicach oraz Komisji Dydaktycznej Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Autorka kilkudziesięciu artykułów i kilku monografii. Tytuły najważniejszych publikacji książkowych to: Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego,1988; Od poezji kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka, 1997; Od Bogurodzicy do poezji Szymborskiej. Historia literatury, 2001; Kto to był. Żona Lota w poezji polskiej XX wieku czyli rozbijanie stereotypu, Współautorka (wraz z: Krzysztofem Biedrzyckim i Ewą Nowak) serii podręczników dla liceum i technikum: Świat do przeczytania. Kierownik i koordynator projektu międzynarodowego Slavic Networking : Kulturowa i językowa integracja w ramach programu UE Socrates-Lingua 1 z udziałem ośrodków akademickich z Czech, Słowacji, Bułgarii, Słowenii, Polski i Niemiec. Dr hab. prof. Anna Dąbrowska Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej. Dyrektor Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Członkini Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Członkini Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego przy MNiSzW. Ponadto bierze udział w pracach Zespołu do Spraw Kształcenia i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich (przy MNiSzW). Redaktor naczelny serii Język a Kultura. Zainteresowania naukowe: lingwistyka kulturowa, glottodydaktyka polonistyczna, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, polszczyzna cudzoziemców. Wybrane publikacje: Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1993; W rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, czyli słownik eufemizmów ję-zyka polskiego, Warszawa 1998; Polski dla cudzoziemców, Wrocław 1998 (5. zmien. i popraw. wyd. podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego, wraz z R. Łobodzińską); Język

9 polski. (z serii A to polska właśnie ), Wrocław 1998; Co warto wiedzieć: poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa 2010 (wraz z Urszulą Dobesz, Małgorzatą Pasieką). Dr hab. Piotr Garncarek Adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor tegoż w latach Absolwent warszawskiej polonistyki. Współzałożyciel Stowarzyszenia Bristol. Autor podręczników do nauki języka polskiego jako obcego: Czas na czasownik (2002) i Nie licz na liczebnik (2009) oraz monografii: Świat języka polskiego oczami cudzoziemców (1997) i Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2006). Organizator międzynarodowych konferencji glottodydaktycznych: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej (2004), Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2009), Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2011) i redaktor odnośnych tomów pokonferencyjnych. Redaktor naczelny Kwartalnika POLONICUM. Pomysłodawca i założyciel Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej. W latach konsul i pierwszy sekretarz Ambasady RP w Mińsku, gdzie założył pracownię polonistyczną na Uniwersytecie Pedagogicznym. Zajmuje się badaniami percepcji i przestrzeni kulturowej w świadomości cudzoziemców uczących się języka polskiego. Jest koordynatorem naukowym Rządowego Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego, prowadzonego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, skierowanego do młodzieży białoruskiej, relegowanej z rodzimych uczelni. Uczestniczy w pracach ministerialnych komisji rekrutacyjnych: Młodzi naukowcy oraz naboru na polskie uczelnie młodzieży z obszaru byłego Związku Radzieckiego, posiadającej polskie korzenie. Ekspert sieci Ceepus. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej z języka polskiego jako obcego, przy Radzie Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW. Członek Komisji Językoznawczej II na Wydziale Polonistyki. Członek Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Mgr Jacek Kuchta Absolwent filologii polskiej oraz germańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, podyplomowych studiów glottodydaktycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Kolonii. Pracuje jako wykładowca języka polskiego jako obcego oraz języka niemieckiego na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi zajęcia z języka ekonomicznego, biznesowego i prawniczego na poziomach B2-C2. Od 2002 biegły sądowy tłumacz przysięgły języka niemieckiego oraz egzaminator sopockiego ośrodka egzaminacyjnego ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), który przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka niemieckiego na poziomach A1-C2. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół certyfikacji języka polskiego i niemieckiego, komunikacji międzykulturowej oraz ogólnej glottodydaktyki polonistycznej. Dr hab. Ewa Lipińska Adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński. Autorka i współautorka licznych artykułów z zakresu glottodydaktyki, podręczników dla uczących się języka polskiego jako obcego, m.in.: Kiedyś wrócisz tu... (1997, 2003, 2005), Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (1999, 2009), Z polskim na ty (2003), Umiesz? Zdasz? (2009), Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych (2009, 2010), Z ziemi włoskiej do Polski. Manuale di grammatica polacca per Italiani (2010) oraz monografii: Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności (2003), ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005), Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej (2012), Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego. Poradnik metodyczny z ćwiczeniami (2013), Polskość w Australii o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach, (2013). Współredagowała m.in. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (2006), Programy nauczania języka polskiego jako

10 obcego. Poziomy A1 C2 (2011). Prowadzi liczne warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych w Polsce i za granicą. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z dwujęzycznością oraz metodyką nauczania języka polskiego jako obcego i odziedziczonego, a w szczególności nauczania pisania. Prof. dr Hans Christian Luschützky H. Ch. Luschützky studiował filozofię, antropologię i lingwistykę na Uniwersytecie Wiedeńskim, na którym wykłada językoznawstwo porównawcze i historyczne. Jako specjalista w dziedzinie fonetyki i fonologii pracował też na uniwersytetach w Niemczech. Jego wstęp do typologii języków Sprachtypologie (Wiedeń ) ukazał się w wersji książkowej po czesku, a także po polsku: Zarys typologii języków (Kraków 2005). Od lat prowadzi wykłady dla studentów z Polski w ramach Letniego Kolegium Polsko-Austriackiego. Jest organizatorem wielu konferencji międzynarodowych oraz autorem i wydawcą licznych prac naukowych, por. univie.ac.at/hans.christian.luschuetzky/ Dr Liliana Madelska Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Uniwersytecie Warszawskim studiowała logopedię, nauczanie języka polskiego jako obcego oraz psychologię dzieci niedosłyszących. Od wielu lat pracuje w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, a jako logopeda opiekuje się Szkołą Polską w Wiedniu. Uczestniczyła w pracach grupy ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. We współpracy z takimi organizacjami jak ORPEG PCN, Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech czy Illinois State Board of Education prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli polskich za granicą. Efektem jej doświadczeń w nauczaniu języka polskiego w różnych środowiskach są tablice Bliźniacze słowa, strony internetowe, jak a także komplet materiałów do ćwiczenia percepcji i wymowy Posłuchaj, jak mówię, na który składają się Podręcznik ucznia, Poradnik dla rodziców i nauczycieli oraz film dydaktyczny Powiedz mi, co widzisz. Jest autorem wielu książek i artykułów z dziedziny lingwistyki. Jej podręczniki z cyklu Odkrywamy język polski. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego ukazały się w wersji polskiej, angielskiej, dwóch wersjach niemieckich oraz w wersji rosyjskiej; zachęcają one uczniów do samodzielnej pracy i do refleksji nad językiem, por. Mgr Małgorzata Małyska Nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w ORPEG PCN, edukator oświaty, trener emisji głosu, specjalista ds. nauczania na odległość, trener efektywnych metod uczenia i szybkiego czytania. Autorka ok. 200 programów kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, przede wszystkim z zakresu nauczania/uczenia języka polskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wielu scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych, upowszechnionych w środowisku oświatowym w Polsce i poza Polską. Od 1992r. prowadzi zajęcia dydaktyczne w Polsce i ponad 20 krajach świata. Adresatami tych szkoleń są zarówno nauczyciele polonijni, nauczyciele szkolnych punktów konsultacyjnych, szkół europejskich, jak i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujących w różnych systemach oświatowych. Doświadczenie to wykorzystała jako autorka i redaktorka materiałów edukacyjnych w ramach projektu Włącz Polskę!, tworząc ponad 100 propozycji dydaktycznych, tzw. atomów do programu Rok Polski, redagując podręczniki do programu Dla chcącego nic trudnego dla klas I-III oraz materiałów dla dzieci w wieku 5-9 lat, opracowując merytorycznie 2 programy nauczania (Dla chcącego nic trudnego oraz Przyjaciele przedszkolaka). Autorka publikacji dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, n. in.: Rozmawiamy o uczuciach (WSiP), Każdy z nas jest ważny (WSiP), Oswajamy strach (WSiP), Twoi uczniowie mistrzami w czytaniu. Trening umiejętności (WSiP), Twoje dziecko mistrzem w czytaniu. Ćwiczenia i zabawy (WSiP) oraz innych opracowań, publikowanych w różnych czasopismach metodycznych. Mgr Michał Nocoń Aktor, reżyser teatralny, psycholog, pedagog, dziennikarz. Pomysłodawca powstania na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Studium Dziennikarskiego. Od roku 1982 do 1988 aktor krakowskiego teatru K.T.O. Od roku 1988 wykładowca na Uniwersytecie w Kolonii. W r założył studio teatralne - Actors

11 Studio Pulheim e.v. Jako dyrektor artystyczny współpracuje zarówno z wieloma międzynarodowymi placówkami kształcenia aktorów, m.in. w Polsce (PWST w Krakowie), Anglii i Hiszpanii, jak i wybitnymi polskimi aktorami i pedagogami teatralnymi, m.in. O. Szwajgier, J. Stuhrem, J, Peszkiem, K. Miklaszewskim. Od 1997 do 2007 dyrektor artystyczny Międzynarodowego Projektu Teatralno Antropologicznego Drogi Czasu w Kudowie Zdroju. Jako reżyser współpracował m.in..z; teatrami w Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Czechach. Jego projekty były nagradzane na wielu międzynarodowych festiwalach teatralnych, m.in. w Korei za Pokojówki J. Geneta, Rosji za Ślub Witolda Gombrowicza, Egipcie za Woyzcka G. Büchnera,, Niemczech za Najlepszy Projekt Roku spektakl pt. Immer mehr Grau oder nichts Neues oparty na tekstach Witkacego. W r otrzymał nominację do Nagrody Ministra Kultury i Mediów Niemiec Prof. B. Neumanna za polsko-niemiecko-czeski projekt Dzieci czasu. Od 2001 r. współpracuje ze Szkołą Polską im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, realizując kilkanaście projektów teatralnych z młodzieżą szkolną np. Ucz się polskiego, Taki oto polski teatr, dwujęzyczny spektakl Granice. Ostatni wspólny projekt Kwietnik polski, w tym spektakl teatralny, zdobył w r Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych w XIII edycji Konkursu European Language Label ELL Dr hab. Anna Seretny Adiunkt w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Jagielloński. Autorka licznych artykułów z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, monografii Definicje i definiowanie (1998) i Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych (2011) oraz podręczników do nauki języka, m.in. Kto czyta nie błądzi (2006), Per aspera ad astra (2008), A co to takiego? (2003). Wraz z E. Lipińską napisała ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005), Między językiem obcym i ojczystym (2012) oraz Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie języka polskiego jako obcego/drugiego (2013). Współredagowała m.in. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (2006), W poszukiwaniu nowych rozwiązań (2008). W swojej pracy badawczej zajmuje się badaniami kompetencji leksykalnej uczących się polszczyzny, analizą leksykalnej dostępności tekstów pisanych i mówionych oraz uwarunkowaniami efektywnej inferencji leksykalnej. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z nauczaniem języka polskiego jako odziedziczonego. Od 2002 r. jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów działającego przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a także egzaminatorem z ramienia Komisji. Dr hab. prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska Językoznawca, dydaktyk w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół języka dziecka, językowego obrazu świata dzieci i młodzieży, a także wokół języka i stylu literatury dla dzieci i młodzieży. Od kilkunastu lat zajmuje się także metodyką nauczania jpjo oraz nauczaniem języka, literatury i kultury wśród dzieci i młodzieży. Autorka książek: Język wierszy dla dzieci (na materiale Świerszczyka ) (1990), Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci (2004), Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych (2013), Dziecko w świecie języka (współautorki: H. Synowiec, D. Bula, D. Krzyżyk) (2004), O dialogu kultur w edukacji polonistycznej (na poziomie szkoły podstawowej) (współautor: A. Kołodziej). Redaktorka i współredaktorka tomów Dziecko język tekst, Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, Wyczytać świat międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, a także współautorka podręcznika do nauki języka polskiego dla dzieci Bawimy się w polski 1 (Katowice 2009). Najważniejsze publikacje na stronie:

12 Dr hab. prof. Jolanta Tambor Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, pełnomocnik Rektora UŚ ds. studentów zagranicznych. Zastępca red. naczelnego czasopisma krajowych i zagranicznych polonistów Postscriptum Polonistyczne. Obszary zainteresowań badawczych: socjo- i etnolingwistyka, językowy obraz świata i stereotypy etniczne, glottodydaktyka polonistyczna, fonetyka i fonologia, dialektologia. Autorka i współautorka monografii, m.in. Polska proza fantastyczno-naukowa, Oberschlesien Sprache und Identität, współautorka podręczników, np. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Głoski polskie, Śpiewająco po polsku, autorka kilkudziesięciu rozpraw naukowych, współredagowała ważne dla glottodydaktyki prace zbiorowe: Sztuka czy/i/to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Sprachpolitik und Zertifizierung. Materialien der polnisch-deutsche Konferenz. Leipzig, Dezember 2005, Europäische Sprachpolitik und Zertifizierung des Polnischen und Tschechischen i in. Profesor wizytujący na University of Toronto, University of Alberta w Edmonton w Kanadzie, Uniwersytecie Pedagogicznym w Mińsku i Uniwersytecie Slawistycznym w Kijowie na Ukrainie. Wykładała m.in. na uniwersytetach w: Bari, Berlinie, Daugavpils, Halle, Kurytybie, Brasilii, Lipsku, Lwowie, Neapolu, Ołomuńcu, Ostrawie, Pekinie, Seulu, Skopju, Tokio i Bloomington. Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych oraz członkini Stowarzyszenia Bristol Krajowych i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Organizatorka i wieloletnia kierownik Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, warsztatów polonistycznych. Koordynatorka i członkini kilku grantów i projektów w ramach programów UE. **************** Stowarzyszenie BRISTOL Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego wspomaga inicjatywy i działania sprzyjające promocji nauki języka polskiego w świecie, upowszechnianie wiedzy o polskiej literaturze, historii, kulturze i sztuce, a także ma na celu przyczynianie się do podwyższania poziomu nauczania języka polskiego jako obcego oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Członkami BRISTOLU są osoby, posiadające wyższe wykształcenie filologiczne lub humanistyczne, mające zarówno doświadczenie w nauczaniu języka polskiego i kultury polskiej jako obcej, jak i dorobek naukowy w dziedzinie glottodydaktyki. Na stronach BRISTOLU można znaleźć informacje o wykładowcach i ośrodkach polskich i zagranicznych, zajmujących się nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego / odziedziczonego, a także o konferencjach, podręcznikach, czasopismach i różnych innych pomocach dydaktycznych, przydatnych w glottodydaktyce, por. Stowarzyszenie Mea Polonia zostało powołane w listopadzie 2012 r. z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Podstawowe cele Stowarzyszenia to przede wszystkim: wspieranie nauczania języka polskiego i kultury polskiej w Austrii, pomoc nauczycielom języka polskiego i wiedzy i Polsce w doskonaleniu umiejętności merytoryczno-metodycznych, propagowanie polskiej kultury w Austrii. Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie należą m.in. szkolenia dla nauczycieli języka polskiego w Austrii, warsztaty teatralne dla młodzieży polonijnej, organizacja spotkań autorskich z pisarzami. Szczególne uznanie zdobył projekt W naszej pięknej Ojczyźnie polszczyźnie - łączący w ramach Roku Tuwima konkursy na autorskie tłumaczenie wiersza Tuwima na język niemiecki, ilustrację do wiersza, spektakl teatralny w reż. M. Noconia pt. Kwietnik polski oraz wydanie zbiorku Wiersze wybrane Juliana Tuwima. Ausgewählte Gedichte von Julian Tuwim z tłumaczeniami i ilustracjami uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego w Wiedniu. Więcej informacji na https://www.facebook.com/meapolonia?ref=hl, adres do korespondencji Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu jest działającą od 1977 r. za granicą polską placówką oświatową, prowadzoną przez Ministerstwo

13 Edukacji Narodowej w Polsce. Nadzór nad działalnością szkoły sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III oraz języka polskiego i wiedzy o Polsce w klasach IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Wszyscy uczniowie realizują obowiązek szkolny w szkołach austriackich, uczęszczając dodatkowo do polskiej szkoły jeden raz w tygodniu. Szkoła liczy 450 uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Realizowane są zatwierdzone przez MEN Ramy programowe kształcenia uzupełniającego. Do podstawowych celów należy przygotowanie uczniów wracających do kraju do podjęcia edukacji na kolejnym etapie kształcenia, kształtowanie i rozwijanie uczuciowej oraz intelektualnej więzi z Polską oraz poczucia tożsamości narodowej, umiejętności życia i działania w społeczeństwie wielokulturowym. Szkoła prowadzi bogatą działalność dydaktyczną oraz wychowawczą, współpracując z wieloma instytucjami w Polsce i Austrii. Odgrywa rolę ważnego ośrodka integrującego środowisko polonijne w Austrii. W r Szkoła Polska w Wiedniu otrzymała Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (w kategorii język polski jako ojczysty lub obcy), por. też https://www.facebook.com/szkolnypunktkonsultacyjnyprzyambasadzierpwwiedniu?ref=hl

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE ZJAZDY: 9 10 11 października 2015 23 24

Bardziej szczegółowo

W 2014 roku Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania: 1. Projekty międzynarodowych konferencji i warsztatów regionalnych:

W 2014 roku Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania: 1. Projekty międzynarodowych konferencji i warsztatów regionalnych: Sprawozdanie roczne z działalności Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego Bristol. Sprawozdanie za rok 2014. W roku 2014 Stowarzyszenie Polskich

Bardziej szczegółowo

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE HARMONOGRAM ZAJĘĆ II SEMESTR ROK AKADEMICKI 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Nauczanie języka polskiego jako obcego Nauczanie języka polskiego jako obcego WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego- studia w Gdyni Gramatyki języka polskiego nauczysz się wszędzie. U nasz dowiesz

Bardziej szczegółowo

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej Międzynarodowa konferencja naukowa Polskość poza granicami Rzeczpospolitej ORGANIZATORZY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Stowarzyszenie Wspólnota Polska Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Katedra

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM, WARSZTATY, 30 GODZIN PRAKTYK!

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM, WARSZTATY, 30 GODZIN PRAKTYK! 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72. www.ibl.waw.p, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel.: 530 064 008 STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów ECTS

Katalog przedmiotów ECTS Katalog przedmiotów ECTS FILOLOGIA POLSKA część 3: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Blok przedmiotów specjalności i specjalizacji CZĘŚĆ 3.B Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej MODUŁ X/1 Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY PROGRAM, AKTYWNE METODY NAUKI, 12 GODZIN PRAKTYK!

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY PROGRAM, AKTYWNE METODY NAUKI, 12 GODZIN PRAKTYK! 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72. www.ibl.waw.pl, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel.: 530 064 008 STUDIA PODYPLOMOWE 2016/2017 Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja Polityka językowa a certyfikacja Das System der europäischen Niveaustufen als Element der Sprachpolitik des Europarats System europejskich poziomów biegłości jako jeden z elementów polityki językowej Rady

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Dla: nauczycieli języka polskiego Cel: wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako języka obcego dzieci uczących się w polskiej

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2013 TERMINY I OBSZAR OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2013 TERMINY I OBSZAR OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2013 TERMINY I OBSZAR OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Cykl I 1. Nauczanie języka mniejszości narodowej w edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

ul. Żytnia 39, III piętro, Siedlce, tel./faks: 25 /

ul. Żytnia 39, III piętro, Siedlce, tel./faks: 25 / ul. Żytnia 39, III piętro, 08-110 Siedlce, tel./faks: 25 / 643 18 71 www.ifp.uph.edu.pl e-mail: polonistykasiedlce@op.pl; ifp@uph.edu.pl Sekretariat Instytutu: pokój 3. 25 Portret polonistyki siedleckiej

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 15-17 luty 2012 r. Kraków C 34/B/12

P R O G R A M. 15-17 luty 2012 r. Kraków C 34/B/12 OSU II 1410 2/12 Lublin, dnia 13 stycznia 2012 r. P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, GOSPODARCZEGO, RODZINNEGO I NIELETNICH ORAZ PRACY I UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 a. nauczanie wymowy

Bardziej szczegółowo

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Kacper Trzaska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Uzupełnienie słownictwa

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod nauczyciela Szanowna/y Pani/e,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 opracowany w oparciu o: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego, wskazane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 5-7 marca 2012 r. Dębe C 34/D/12

P R O G R A M. 5-7 marca 2012 r. Dębe C 34/D/12 OSU II 1410 6/12 Lublin, dnia 20 stycznia 2012 r. P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, GOSPODARCZEGO, RODZINNEGO I NIELETNICH ORAZ PRACY I UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ORGANIZATORZY. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ORGANIZATORZY Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Partner Merytoryczny Patronat Medialny PROGRAM KONFERENCJI 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole European Language Label Języki Obce w Szkole Krótko o konkursie ELL 1. Certyfikat przyznawany jest projektom promującym nowatorskie inicjatywy dotyczące nauczania i uczenia się języków, wyróżnia innowacyjne

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język polski, poziom A2 Nazwa w języku angielskim Polish language, level A2 Kierunek studiów (jeśli dotyczy) - Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Opis zmian PROGRAMU KSZTAŁCENIA I PLANU STUDIÓW dla Kierunku FILOLOGIA

Opis zmian PROGRAMU KSZTAŁCENIA I PLANU STUDIÓW dla Kierunku FILOLOGIA załącznik do uchwały nr XXXIV/211/15 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 18 czerwca 2015 roku Opis zmian PROGRAMU KSZTAŁCENIA I PLANU STUDIÓW dla Kierunku FILOLOGIA 1) w Opisie kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Szczecinie Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU I KLASACH I III czyli o tym, jak rozbudzić ciekawość językową dziecka

METODY I TECHNIKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU I KLASACH I III czyli o tym, jak rozbudzić ciekawość językową dziecka CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I LEKTORÓW JĘZYKÓW OBCYCH w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu zaprasza na szkolenie METODY I TECHNIKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU I KLASACH I III

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU I KLASACH I III czyli o tym, jak rozbudzić ciekawość językową dziecka

METODY I TECHNIKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU I KLASACH I III czyli o tym, jak rozbudzić ciekawość językową dziecka CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I LEKTORÓW JĘZYKÓW OBCYCH w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu zaprasza na szkolenie METODY I TECHNIKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU I KLASACH I III

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy IV (czwartej) tj. oddziału A lub oddziału czwartej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NIWKI 2015 - BUDŻET. 1. Wyżywienie uczestników suma wyżywienie * 15 osób x 30,00 zł 450,00 Razem 450,00

PROGRAM NIWKI 2015 - BUDŻET. 1. Wyżywienie uczestników suma wyżywienie * 15 osób x 30,00 zł 450,00 Razem 450,00 Preliminarz wydatków cyklu I (1) Nauczanie języka mniejszości narodowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej "Poprzez teatr do języka różnorodne formy teatralne kluczem do lepszego poznania języka"

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 6/POZIOM A2

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 6/POZIOM A2 KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 6/POZIOM A2 Opis Przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Język obcy Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w toku studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA Ankieta jest skierowana do opiekunów praktyk metodycznych i ma charakter anonimowy.

Bardziej szczegółowo

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu. www.smartschool.edu.pl

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu. www.smartschool.edu.pl Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu www.smartschool.edu.pl EDUKACJA DWUJĘZYCZNA CLIL (Content and Language Integrated Learning Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe)

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

Anna Zalewska - MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ. Temat panelu: Rządowe plany promocji i nauczania języka polskiego za granicą.

Anna Zalewska - MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ. Temat panelu: Rządowe plany promocji i nauczania języka polskiego za granicą. Anna Zalewska - MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Temat panelu: Rządowe plany promocji i nauczania języka polskiego za granicą. Jan Dziedziczak - WICEMINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH Temat panelu: Rządowe plany

Bardziej szczegółowo

śyciorys ZAWODOWY 1984-1986 Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii w WyŜszej Szkole Pedagogiki w Krakowie.

śyciorys ZAWODOWY 1984-1986 Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii w WyŜszej Szkole Pedagogiki w Krakowie. dr ANNA OKOŃSKA-WALKOWICZ Praca: Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH Kraków, ul. Gramatyka 8a Adres domowy: ul. J.Lea 115/54 30-058 Kraków tel. 012-636 06, kom. 603 926 482 e-mail:anna.okonska-walkowicz@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego

Metodyka nauczania języka polskiego Metodyka nauczania języka polskiego Wymiar: Forma: Semestr: 15 h wykład II 15 h ćwiczenia II Założenia i cele przedmiotu: wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu dydaktyki literatury i dydaktyki nauki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Rok I 1. Wprowadzenie do nauki o języku - 30 zal. / ocena 3 2. Promocja

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Tytuł sieci: Dobry start w świat języków Kontekst Nauczyciele języka obcego na I etapie edukacyjnym oraz nauczyciele kolejnych etapów zwracają uwagę na to,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobrych Rozwiązań

Fundacja Dobrych Rozwiązań Fundacja Dobrych Rozwiązań Tel./Faks 22/ 849-92-53 www.fdr.org.pl e-mail: biuro@fdr.org.pl Lp Imię i nazwisko mediatora Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Telefon, e-mail Rodzaj mediacji specjaliz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu 1. Opis projektu 2. Założenia organizacyjno-programowe 3. Zespół

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012 Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego Rok akademicki 2011/2012 Poznań 2011 Kluczowe działania SKNDZiP w roku akademickim 2011/2012 Budowanie nowej struktury

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY REALIOZNAWCZEJ O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO. Dreimal Deutsch

MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY REALIOZNAWCZEJ O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO. Dreimal Deutsch MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY REALIOZNAWCZEJ O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO Dreimal Deutsch HARMONOGRAM KONKURSU 1. ORGANIZATORZY KONKURSU: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015)

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Aura miesięcznik poświęcony ochronie środowiska. Biblioteka Centrum Informacji kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

CV naukowe i zawodowe

CV naukowe i zawodowe luty 2009 Prof. ndzw. dr Lechosław Gawrecki, GWSHM CV naukowe i zawodowe I. Kwalifikacje zawodowe: 1. Magisterium 1966: UAM, Wydział Filozoficzno Historyczny, kierunek: pedagogika Temat: Wybór dalszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Filologia angielska - glottodydaktyka. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. Filologia angielska - glottodydaktyka. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M/2/5 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy Glottodydaktyki w języku angielskim Introduction to Glottodidactics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku m 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Dzielenie

Bardziej szczegółowo

Edukacja bez granic Kompetencje kluczowe język polski Szkoła Podstawowa Przebieczany Barbara Nowak

Edukacja bez granic Kompetencje kluczowe język polski Szkoła Podstawowa Przebieczany Barbara Nowak Projekt: Edukacja bez granic Część: 11 Zadanie nr 2: Kompetencje kluczowe język polski Szkoła Podstawowa Przebieczany Prowadzący: Barbara Nowak Ilość uczniów uczęszczających na zajęcia: 8 Klasa Głównym

Bardziej szczegółowo