Rekomendacje dotyczące podejścia do zagadnienia konsultacji społecznych w przypadku wystąpienia syndromu NIMBY (Not In My BackYard)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekomendacje dotyczące podejścia do zagadnienia konsultacji społecznych w przypadku wystąpienia syndromu NIMBY (Not In My BackYard)"

Transkrypt

1 Rekomendacje dotyczące podejścia do zagadnienia konsultacji społecznych w przypadku wystąpienia syndromu NIMBY (Not In My BackYard) Opracowano na podstawie wniosków uczestników warsztatów strategicznych organizowanych przez Green Cross Poland i PIGEO. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie potencjalnym inwestorom, planującym budowę biogazowni, tematu NIMBY, oraz zaprezentowanie modelowego podejścia do zagadnienia konsultacji społecznych i możliwego sposobu działania w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia ewentualnych protestów społeczności lokalnych.

2 I. Co to jest syndrom NIMBY? I.1- Krótki wstęp teoretyczny, podstawowe informacje. Konflikt NIMBY można zdefiniować jako zorganizowany opór lokalnej społeczności wobec realizacji inwestycji najczęściej mającej służyć ponadlokalnym celom. NIMBY może dotyczyć zarówno lokalizacji niechcianej infrastruktury (np. wysypiska śmieci, biogazowni, oczyszczalni ścieków), usług (np. hospicjum), jak też grupy społecznej (np. bezdomnych). Syndrom ten najczęściej 1 oznacza generalną zgodę co do społecznej potrzeby realizacji danej inwestycji, ale opozycję wobec jej bliskiej lokalizacji. Sprzeciw jest związany z postrzeganiem zmiany jako niesprawiedliwej (dlaczego u nas?), negatywnej oraz zagrażającej (dostrzeganie przede wszystkim negatywnych dla siebie konsekwencji zdrowotnych, finansowych czy społecznych). Syndrom NIMBY często, poza brakiem rzetelnej wiedzy, wiąże się poczuciem braku kontroli nad sytuacją, szczególnie w przypadku nieprzejrzystego procesu konsultacji społecznych. Mieszkańcy mają poczucie, że decyzja została podjęta poza nimi, bez ich zgody i wiedzy, co skutkuje niepewnością dotyczącą rozwoju inwestycji i poczuciem braku możliwości społecznego wpływu na przebieg procesu inwestycyjnego. Poczuciu braku sprawiedliwości towarzyszy przekonanie, że możemy na to wpłynąć, mieszkańcy tworzą grupy i koalicje zapewniając sobie wsparcie społeczne i często jako jedyną skuteczną strategię postrzegają aktywny protest przeciw inwestycji i całkowitą blokadę jej realizacji. I.2 - Przykładowe społeczne problemy lokalizacji biogazowni): Niewiedza społeczeństwa, Niewiedza mediów, Uczciwość inwestora, Obawa przed zmianą, opór społeczności lokalnej, Postrzeganie działania inwestora, jako nagłe wtargnięcie, Brak wzajemnego szacunku między aktorami konfliktu, Kłopotliwe zapisy prawne, Obawa społeczności lokalnej przed zagrożeniem sanitarnym, Niedostateczna wiedza inwestora o społeczności lokalnej, Brak stabilności samorządów, Poczucie zagrożenia jakości życia, Brak dobrych praktyk. 1 Wolsink zwraca uwagę na wypadki, w których te warunki nie występują, np. dane rozwiązanie technologiczne nie cieszy się generalnym poparciem społecznym, wtedy należałoby wg. autora raczej mówić o NIAMBY (Not in any Backyard) i nie traktować lokalnego protestu jako opozycji wobec «dobra wspólnego».

3 II. Poznaj swojego lokalnego partnera, czyli Diagnoza społeczna w procesie przygotowania inwestycji. Czego warto się dowiedzieć o społecznych cechach wybranej lokalizacji? Na początkowym etapie procesu inwestycyjnego powinno się rozpocząć prace zmierzające do zebrania szeregu kompleksowych informacji na temat lokalnej społeczności, które będą stanowiły podstawę do dalszego działania w zakresie dialogu społecznego. Odpowiednio szczegółowy zasób wiedzy pozwoli inwestorowi na właściwe podejście do tematu konsultacji, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie szansy udanego dialogu ze społecznością lokalną i zakończenia z sukcesem budowy konkretnej instalacji. Desk research Najprostszym i najszybszym sposobem zdobycia podstawowych informacji o danej gminie, obszarze jest zbieranie publicznie dostępnych informacji i ich analiza na przykład wszystko, czego można dowiedzieć się na temat gminy z Internetu, publikacji, prasy lokalnej, forów internetowych itd. deep-dive Badanie typu deep-dive (tzw. pogłębiona analiza), pozwoli inwestorowi planującemu wybudowanie instalacji - nie rzadko budzącej sprzeciw lokalnej społeczności, uzyskać szereg informacji a następnie zidentyfikować potencjalne obszary krytyczne, na które trzeba będzie szczególnie zwrócić uwagę i odpowiednio do sytuacji zareagować. Jeśli inwestor jest przedsiębiorcą lokalnym posiada już na starcie konkretną wiedzę na temat tego, jak wygląda w danej gminie, w urzędzie sytuacja pod kątem możliwości inwestowania, jak jest postrzegany przez mieszkańców i czy panuje sprzyjający klimat w miejscu potencjalnej lokalizacji obiektu i jego okolicach. Jeśli inwestorem jest firma, która dopiero zaczyna inwestować na nowym dla siebie obszarze powinien przeprowadzić badania wśród lokalnej społeczności, tak aby po ich zakończeniu mógł uzyskać odpowiedziedź na pytania dotyczące społeczności danego obszaru, np.: 1. Jak długo mieszkańcy żyją w danym miejscu? Czy jest to ludność miejscowa z dziada pradziada czy może raczej większość stanowią rodziny nowoprzybyłe? 2. Jakie mają wykształcenie? Czy są rolnikami? Dlaczego mogliby być potencjalnie zainteresowani naszą inwestycją? Co może stanąć na przeszkodzie w nawiązaniu współpracy? 3. Jaka jest struktura zatrudnienia ile osób pracuje na miejscu, ile dojeżdża do swojej pracy, jak wielu jest bezrobotnych? 4. Jaka jest struktura wykształcenia? Gdzie kształcą się mieszkańcy danej społeczności? Czy możemy do nich dotrzeć przez edukowanie dzieci? 5. Czy lokalna społeczność wie już o biogazowniach? Jeśli tak, to jakie są ich odczucia w tym temacie? 6. Analiza innych zakładów czy inne uciążliwe inwestycje istnieją/istniały w okolicy? Czy znajduje się w okolicy zakład zatrudniający większą ilość mieszkańców (przez co mogący mieć wpływ na ich decyzję)? 7. Czy mieli okazję być np. w Liszkowie lub wizytować inną biogazownie? 8. Czy w miejscu gdzie chcemy inwestować były już wcześniej protesty? 9. Czy istnieje władza nieformalna? Jeśli tak to kim są nieformalni liderzy w społeczności lokalnej (na przykład gosposia na plebanii, sklepikarz, proboszcz, koła gospodyń wiejskich, kółka rolnicze, inne zorganizowane grupy, straż pożarna, policja, listonosz. Kto może być naszym agentem zmiany? 10. Do kogo warto udać się, aby porozmawiać o inwestycji i w ten sposób zyskać poparcie większej ilości osób?

4 11. Jakie poparcie ma w danej społeczności lokalna władza? 12. Jakie media są najbardziej popularne w okolicy? 13. Skąd mieszkańcy czerpią swoją wiedzę, czy są to rzetelne źródła, czy jest możliwość popularyzacji inwestycji za ich pośrednictwem, czy też na odwrót? 14. Co mieszkańcy wiedzą na temat inwestora? Mieli już z nim styczność, jaki jest ich stosunek do niego? 15. Jakie są potrzeby mieszkańców? Wstępną analizę społeczną powinien przeprowadzić nie sam inwestor, ale wynajęci w tym celu rzetelni specjaliści, którzy dysponują odpowiednimi narzędziami oraz umiejętnościami i mogą pozostać incognito. Analiza posłuży do właściwego podejścia w trakcie następnego etapu przygotowania inwestycji tj. dialogu ze społecznością lokalną. III. Info-promo, czyli Działania informacyjne i konsultacyjne w procesie inwestycyjnym, czyli kiedy zaczynamy świadome działania informacyjne? Jakie są formy pracy ze społecznością lokalną? Jakie są podstawowe zasady efektywnej komunikacji? Co można zrobić, aby uzyskać satysfakcję psychologiczną u lokalnej społeczności, która została lub może zostać dotknięta konfliktem NIMBY? Kontakt ze społecznością lokalną należy rozpocząć jak najwcześniej to możliwe. W miarę możliwości pierwsze spotkanie powinno odbyć się zanim mieszkańcy wyrobią sobie zdanie o biogazowni. Warto, aby rozpocząć go od jakiejś innej inwestycji w społeczność lokalną, czy będzie to zakup kilku komputerów do szkoły, czy organizacja jakiegoś lokalnego wydarzenia. Wszelkiego rodzaju spotkania dotyczące budowy obiektu powinny wychodzić z inicjatywy inwestora, a nie mieszkańców. Zarówno specjaliści, jak i sam inwestor pojawiając się w społeczności powinien dostosować swój wizerunek (styl wypowiedzi, wygląd, zachowanie) do osób, z którymi będzie miał styczność zniwelować różnicę pomiędzy przedstawicielami inwestora, a społecznością lokalną. Bardzo ważną działalnością powinno być również edukowanie lokalnych mediów i współpraca z nimi. Ponadto należy: Odpowiednio przygotować informację o spotkaniu zrezygnować z oficjalnego pisma, zastąpić je imiennym zaproszeniem, odpowiednio dostosować język zaproszenia; Dobrać odpowiednio miejsce spotkania- powinien być to teren neutralny, na przykład siedziba gminy lub wynajęta od szkoły sala; Na spotkaniu można np. przedstawić np.prezentacje multimedialne (obrazy, proste komunikatywne treści), rozdać ulotki informacyjne (kolorowe, każdy może je zabrać do domu i na spokojnie przejrzeć); W trakcie rozmowy stosować odpowiednie rytuały, takie jak podziękowanie za przybycie, zwracanie uwagi na pojedyncze osoby, dbałość o ich fizyczny komfort, można przygotować jakiś poczęstunek; Wybrać odpowiedni termin, zarówno porę dnia jak i roku, zależny od godzin pracy czy okresu w cyklu agrarnym odciąganie ludzi od ich obowiązków może powodować ich niechęć i niezadowolenie; W trakcie spotkania okazywać zainteresowanie i doceniać ich inicjatywę ( używać zwrotów takich jak: zadał/a Pan/Pani bardzo dobre pytanie, poruszył/a Pan/Pani ciekawa kwestię itp.);

5 Dać mieszkańcom wpływ na decyzje o inwestycji: zamiast od razu przedstawić gotowy plan działania, dopięty na ostatni guzik zainteresować się obawami mieszkańców i odpowiedzieć na nie; można przygotować np. dwa rozwiązania alternatywne i pozwolić mieszkańcom zdecydować się na jedno; zapewnić możliwość wyrażenia własnego zdania uczestników. Przekazać odpowiedzialność za prowadzenie konsultacji lokalnemu liderowi, może być to nieoficjalny lider społeczności, jak np., sklepikarz, ale też najzacieklejszy przedstawiciel przeciwników inwestycji pozwolić osobom się wykazać; Wyznaczyć dedykowany kontakt(y) np. numer telefonu strona internetowa, na której można zdobyć czytelne informacje (np. w formie pytań i odpowiedzi); Osoba wyznaczona do kontaktu powinna być kompetentna w zakresie wiedzy o inwestycji i zagadnieniu (może być niezależnym ekspertem, tak aby nie wzbudzić podejrzeń o stronniczość. Oddzielić inwestycję od lokalnej polityki i postaci z nią związanych (np. nie afiszować się z przedstawicielami władzy lokalnej; Współpracować z lokalnymi mediami w zakresie publikacji artykułów informacyjnych, promocyjnych dotyczących np. energii (gdzie jest używana, ile się jej zużywa, jak to wpływa na środowisko?) energii odnawialnej (gdzie jest używana, ile się jej zużywa, jak to wpływa na środowisko?) Poinformować lokalne media i społeczeństwo publikacje Po co w ogóle to robimy? Podkreślać pozytywne aspekty inwestycji i je nagłaśniać medialnie, w celu wywołania w mieszkańcach dumy z partycypacji w takim przedsięwzięciu; Włączyć się w życie społeczności, pokazać im, że inwestor nie jest przybyszem z zewnątrz dbającym jedynie o własny interes; Zorganizować wizytację funkcjonujących instalacji (dobre praktyki, zobaczyć coś na własne oczy) Zorganizować szkolenia dla rolników np. Jak można zarobić na biogazie? Dać mieszkańcom finansową świadomość pewnego jutra w prosty, dla każdego zrozumiały sposób przedstawić im korzyści, jakie odniesie gmina z planowanej inwestycji. Powyższe działania powinny brać pod uwagę zaspokojenie potrzeby satysfakcji: rzeczowej (wymierne korzyści dla mieszkańców), proceduralnej (działania prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami), psychologicznej (zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia w obliczu planowanej inwestycji obydwu stronom przedsięwzięcia).

6 Przykładowe potencjalne rzeczowe korzyści płynące z lokalizacji inwestycji : Korzyści finansowe dla: Gminy (wpływy z podatków), Dostawców substratów (gwarancja stabilnego dochodu!), Lokalnych rolników (odbiór pofermentu), Pracowników najemnych w biogazowni, Lokalnych firm usługowych (usługi dla biogazowni), Lokalnych odbiorców energii/ciepła, m.in. instytucje publiczne np. szkoły; tańsza energia i ciepło). Poprawa jakości i czystości lokalnego środowiska (gleby, wody, powietrza np. poprzez dezodoryzację Istniejących ferm/zakładów. Wzrost wartości gruntów w okolicach ferm, a nawet biogazowni. Wsparcie dla lokalnego systemu zagospodarowania odpadów np. poprzez przyciągnięcie potencjalnych inwestorów mających problemy z zagospodarowaniem odpadów. Potencjalny wzrost ilości nowoutworzonych miejsc pracy. Zapewnienie lokalnej stabilności i bezpieczeństwa energetycznego poprzez dostawę energii i ciepła, niezależność w pozyskiwaniu energii. Korzystne relacje na linii inwestor społeczność lokalna. Prospołeczne inwestycje m.in. w infrastrukturę, chodniki, wyposażenie szkół (np. oddawanie niepotrzebnych, a działających komputerów firmowych do szkoły). Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców np. poprzez prowadzone akcje edukacyjne w zakresie biogazowni, OZE itp. Gmina jako symbol innowacyjności. Jest tylko kilka biogazowni w Polsce, stąd wybudowana instalacja może stać się obiektem odwiedzanym przez przedstawicieli innych polskich gmin. Na NIMBY można spojrzeć jako na zachowanie nieobywatelskie i egoistyczne lub jako na głośno wyrażaną potrzebę partycypacji w decyzjach dotyczących miejsca, z którym mieszkańcy czują się związani. Patrząc z innej strony - NIMBY jest wynikiem braku adekwatnych strategii informacyjnych i/lub zaufania do lokalnych władz i sankcjonowanych przez nie rozwiązań. Zgodnie z taką perspektywą, efektywne rozwiązanie konfliktu opiera się na przywróceniu sprawiedliwości procesu podejmowania decyzji np. możliwości podmiotowego uczestniczenia w decyzjach dotyczących miejsca. Umożliwienie osobom zainteresowanym uczestnictwa w tym procesie pozwoli na zaspokojenie zdobycia niezbędnej wiedzy a przy właściwym merytorycznym podejściu do dialogu społecznego efekt NIMBY można w bardzo znaczącym stopniu zminimalizować, tak aby z sukcesem poprowadzić i zakończyć planowaną inwestycję.

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych. Raport z badania

Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych. Raport z badania Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych. Raport z badania Materiał przygotowany dla Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności Warszawa, maj 2011 Autorzy tekstów wykorzystanych do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

moduł 4 Finanse w organizacji pozarządowej

moduł 4 Finanse w organizacji pozarządowej moduł 4 Finanse w organizacji pozarządowej Finanse w organizacji pozarządowej WSTĘP (7) Spis rzeczy TEORIA Paweł Łukasiak, Agata Stafiej-Bartosik METODA K3 A PLANOWANIE STRATEGII POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu

Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu Poznań, wrzesień 2013 Niniejszy dokument został opracowany przez zespół w składzie: Monika Szelągiewicz, Adrianna Brzostowska, Magdalena Krysińska-Sowa, Maria

Bardziej szczegółowo

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem?

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Sześć powodów, dla których warto wdrażać system zarządzania zrównoważonym rozwojem Sześć przykładów europejskich

Bardziej szczegółowo

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Redakcja: Wojciech Rustecki Autorzy tekstów: Dagmara Gortych, Ireneusz Jundziłł, Wojciech Rustecki

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo

Maj, 2015 r. Raport: Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Kutnie. Zleceniodawca: Społeczna Fundacja Miasta Kutna

Maj, 2015 r. Raport: Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Kutnie. Zleceniodawca: Społeczna Fundacja Miasta Kutna Maj, 2015 r. Raport: Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Kutnie Zleceniodawca: Społeczna Fundacja Miasta Kutna Strona1 Strona2 Opracowanie raportu Pracownia badawcza CoCreation Realizacja badań ilościowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Magiczna pozarządówka Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Konkordia to ruch społeczny, który działa na rzecz poprawy jakości działania fundacji i stowarzyszeń w Polsce oraz dąży

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń. Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych

Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń. Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych Kraków 2011 Wspolpracujemy.indd 1 2012-01-04 13:41:16 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, Kraków

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

standardy, bariery, szanse Edukacja małych dzieci RAPORT

standardy, bariery, szanse Edukacja małych dzieci RAPORT Warszawa 2010 // Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego // Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Edukacja małych dzieci standardy, bariery, szanse RAPORT Warszawa 2010 Fundacja Rozwoju Dzieci

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zmierzyć niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego Poradnik dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych

Zmierzyć niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego Poradnik dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych Zmierzyć niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego Poradnik dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych Beata Juraszek-Kopacz Joanna Tyrowicz Zmierzyć niemierzalne, czyli

Bardziej szczegółowo