Dlaczego inwestycje w budowę biogazowni rolniczych napotykają na opór społeczny? Mariusz Wawer, Associate Director, Euro RSCG Sensors

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego inwestycje w budowę biogazowni rolniczych napotykają na opór społeczny? Mariusz Wawer, Associate Director, Euro RSCG Sensors"

Transkrypt

1 Dlaczego inwestycje w budowę biogazowni rolniczych napotykają na opór społeczny? Mariusz Wawer, Associate Director, Euro RSCG Sensors 1

2 Skoro jest tak dobrze _Do 2020 roku powstanie w Polsce 2000 biogazowni - w każdej gminie powinna funkcjonować biogazownia _Inwestorzy mają atrakcyjne wsparcie finansowe w trakcie budowy, jak też przy eksploatacji biogazowni. _Polska posiada ogromny potencjał w zakresie zapewnienia komponentów do procesu wytwarzania biogazu _Najlepsze praktyki i sprawdzone technologie można implementować z sąsiednich krajów, gdzie funkcjonuje już kilka tysięcy biogazowi. 2

3 dlaczego jest tak mało? _ Skoro jest tak dobrze, to dlaczego? _ w Polsce funkcjonuje obecnie: _ jedynie około 20 większych biogazowi _ zaledwie 50 inwestycji ma pozwolenie na budowę _ 350 nowych inwestycji jest w fazie planowania lub procesu zdobywania pozwoleń. _Tymczasem już ponad 160 inwestycji napotyka na silny i jawny opór społeczny w postaci protestów mieszkańców, ekologów czy doniesień medialnych. _Kolejne kilkadziesiąt może być zagrożone takimi protestami ze względu na brak komunikacji społecznej inwestorów oraz władz. 3

4 Dlaczego rodzi się opór mieszkańców? _ Dlaczego lokalne społeczności protestują przeciwko ekologicznym inwestycjom energetycznym? _Obawa przed zmianą - nowa inwestycja wzbudza wątpliwości co do bezpieczeństwa i komfortu życia _Brak wiarygodnych źródeł informacji nt. biogazowni, które wyjaśniły by wątpliwości i obawy, obalałyby mity szerzone przez przeciwników _Aktywne działania przeciwników, operujące na emocjonalnych, często wybiórczych danych _Efekty NIMBY - akceptacja potrzeby rozwoju sektora OZE, ale nie w moim sąsiedztwie. 4

5 Jak rodzi się i eskaluje lokalny protest MEDIA LIDERZY OPINII POZYTYWNI 5-15% MIESZKAŃCY NEUTRALNI 60-85% NEGATYWNI 5-15% LIDERZY SPRZECIWU DECYDENCI RDOŚ/SKO 5

6 Co przyniesie nam biogazownia? Główne mity nt. biogazowni: uciążliwy zapach, który wynika m.in. z niewystarczającej odległości od zabudowań skażenie wody oraz gleby pod uprawy negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców znaczny spadek cen gruntów w okolicy ograniczenie szans rozwoju agroturystyki zwiększenie uciążliwego ruchu na drogach, a także ich niszczenie przez samochody dowożące substraty wykorzystanie w procesie szczątków zwierzęcych 6

7 Skąd się biorą mity nt. biogazowni? 7

8 Lokalne protesty przeciwko inwestycjom OŹE 8

9 Formy protestów _ Działania przeciwników mogą eskalować i przyjmować różne formy _Przeciwnicy wykorzystują doświadczenia i sukcesy z innych lokalizacji, aby uatrakcyjnić i wzmocnić swój protest. _ Przykładowe działania: _Doniesienia do prokuratury na urzędników zaangażowanych w proces pozwoleń czy na samego inwestora/urbanistę. _Spotkania odwiedzanie w domach mieszkańców i perswadowanie negatywnych aspektów działania biogazowni. _Zbieranie podpisów przeciwko budowie biogazowni. 9

10 Formy protestów _Happeningi podczas zebrań Rady Gminy, przejmowanie głosu, ataki personalne _ Organizacja stowarzyszeń przeciwników, które stają się stroną postępowań i są wiarygodną reprezentacją mieszkańców dla mediów. _Tworzenie i dystrybucja lokalnych gazetek promujących mity o biogazowniach _Angażowanie w protest przeciwników biogazowni z innych regionów Polski, _Składanie wniosków o referenda gminne w sprawie biogazowni a nawet odwołania wójta/rady. _Składanie skarg i odwołań do SKO, CBA, ABW 10

11 Skutki protestów _Brak działań komunikacyjnych ze strony inwestora, po kilku miesiącach intensywnych działań przeciwników, skutkuje: _Zmianą nastawienia części społeczności z neutralnej na negatywną _Zmianą nastawienia urzędników _Zmianą wydźwięku i zainteresowania mediów lokalnych. 11

12 Rzeczywisty poziom protestów _Zniekształcony obraz rzeczywistego poparcia społecznego dla inwestycji OZE _Głośne akcje małej grupy przeciwników, mogą sugerować, że większość mieszkańców jest przeciwna _Decydenci ulegają presji i zmieniają swój stosunek do inwestycji _ Tymczasem nastroje społeczne mogą być zupełnie inne 12

13 Rzeczywisty poziom protestów _ Ośrodek badania opinii publicznej w 2011 r. przeprowadził badania dotyczące akceptacji mieszkańców jednej z planowanych inwestycji OZE w woj. dolnośląskim. _ Wbrew publikacjom medialnym oraz odczuciom decydentów okazało się, że realne poparcie wygląda zupełnie inaczej _ 69% mieszkańców popierało budowę farmy wiatrowej w badanej gminie _ 94% mieszkańców gminy dostrzegało potrzebę nowych inwestycji w swojej gminie 13

14 Jak prowadzić komunikację z lokalnymi społecznościami 14

15 Polacy chcą informacji Według badań Zakładu Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie (2010 r): 84% badanych uważa, że wzrost akceptacji dla nowych inwestycji energetycznych jest możliwy, jeśli mieszkańcy otrzymają rzetelną informację o wadach i zaletach technologii. 71,25% badanych widzi potrzebę konsultacji społecznych w sprawach inwestycji. W roli animatorów widzą wójta (79,4%) i inwestora (63,8%). Zaledwie 16,8% badanych uczestniczyło w zebraniach informacyjnych w gminie, dotyczących nowych inwestycji energetycznych 15

16 chcą też konsultacji i współdecydowania _ Trzy podstawowe poziomy komunikacji z obywatelami przy realizacji inwestycji energetycznych: _ jednokierunkowe informowanie o planach i działaniach podejmowanych przez inwestora oraz o ich ewentualnych konsekwencjach. _ wzajemna komunikacja, np. w postaci konsultacji społecznych dzięki temu partnerzy społeczni mogą artykułować swoje interesy i potrzeby. Na tym poziomie decydenci i inwestorzy mogą wysłuchać głosów obywateli, nie są jednak zobligowani, by głosy te uwzględniać. _ współdecydowanie obywateli, kiedy mają oni wpływ na pewne aspekty inwestycji 16

17 Czego powinien unikać inwestor 17

18 Czego powinien unikać inwestor 1/2 _ Główne grzechy inwestorów, które mogą skutkować oporem społecznym _grzech niewiedzy inwestor bez wiedzy nt. rzeczywistych wątpliwości i zarzutów mieszkańców, nie może ich skutecznie niwelować. _grzech zaniechania - brak aktywnej komunikacji z mieszkańcami, mediami i lokalnymi liderami sprawia, że w lokalnej społeczności funkcjonują tylko mity z Internetu oraz powielane przez przeciwników inwestycji. _grzech idealizowania przekazywanie jedynie pozytywnych informacji o inwestycji sprawia, że materiały/wypowiedzi inwestora są postrzegane jako niewiarygodne, a wręcz manipulujące. 18

19 Czego powinien unikać inwestor 2/2 _ Główne grzechy inwestorów, które mogą skutkować oporem społecznym _grzech najeźdźcy inwestor, który załatwia tylko niezbędne dokumenty w gminie i znika, jest traktowany jako arogancki gość, którego nie obchodzi lokalna społeczność. _ grzech chodzenia na skróty przygotowywanie raportów lub analiz w wersji minimum daje w wielu przypadkach argumenty dla przeciwników o niedopełnieniu formalności 19

20 Jak i kiedy zaplanować proces komunikacji 20

21 Komunikacja na początkowym etapie _ Planowanie dialogu z lokalną społecznością i etapowe wdrażanie poszczególnych działań powinno rozpocząć się już na bardzo wstępnym etapie projektu _ Jeśli ze względu na niepewność biznesową projektu w danej lokalizacji nie ma budżetu na szerokie działania, powinny one zostać chociaż zaplanowane i przygotowane do wdrożenia. _ Protesty w wielu lokalizacjach i zła prasa sprawiają, że nastąpiło przesunięcie wymuszonego przez lokalne władze procesu komunikacyjnego na bardzo wczesny etap inwestycji 21

22 Komunikacja na początkowym etapie _ Działania komunikacyjne na wstępnym etapie nawet w bardzo ograniczonej formie i przy niewielkich kosztach - pozwalają: _wprowadzić pozytywne, wiarygodne komunikaty - zasada pierwszeństwa _ niwelować zagrożenie szerokiego protestu _ Lepiej przygotować się do protestów pod kątem analizy lokalnej, argumentów i działań edukacyjno-promocyjnych, niż później gasić pożar przy bardzo szybko rozwijającym się proteście 22

23 Komunikacja na początkowym etapie _Brak proaktywnego działania informacyjnego odbierany jest bardzo negatywnie i może stać się poważnym zarzutem medialnym, formalnym oraz społecznym: _większość skarg do SKO dotyczy braków w procesie konsultacji społecznych _ najczęstszy zarzut przeciwników w mediach do władz to taki, że robił wszystko po cichu z inwestorem. _Jeśli inwestor sam nie zainicjuje procesu w optymalnej dla niego formie - zostanie do tego zmuszony przez lokalne władze bądź przeciwników. 23

24 Elementy komunikacji społecznej: - social due dilligence 24

25 Social due dillgence _Obecnie priorytetem dla każdej inwestycji są lokalne uwarunkowania społeczno-demograficzne i związane z nimi ryzyka biznesowe _Szczegółowy social due dillagence oraz stateholder mapping jest podstawą dla planowania działań komunikacyjnych _Social due dillagence, obejmuje wiedzę na temat lokalnej społeczności pod kątem: _ świadomości ekologicznej _ struktury społecznej _ lokalnych uwarunkowań ekonomicznych i politycznych _ nastawienia do nowych inwestycji _ zaangażowania społecznego liderów _ Innych lokalnych uwarunkowań istotnych dla sukcesu inwestycji 25

26 Elementy komunikacji społecznej: - działania edukacyjno-promocyjne 26

27 Wiarygodna edukacja i promocja _Wiarygodna edukacja i promocja to jeden z głównych miękkich czynników sukcesu inwestycji _ Edukacja powinna : _rozpoczynać się jak najwcześniej _być proaktywna wywoływanie dyskusji i samodzielne inicjowanie wyjaśniania obaw _przekazywać wiarygodne, pełne i zrozumiałe informacje _nie unikać odpowiedzi na trudne pytania _dawać wsparcie informacyjne lokalnym decydentom i mieszkańcom 27

28 Dobór argumentacji Czego unikać w informacjach: Jakie powinny być informacje o inwestycji: wiarygodne zrozumiałe odpowiadające na lokalne obawy zawierające informacje o wpływie na kluczowe aspekty życia naciągania faktów czy liczb pseudo ekspertów trudnych sformułowań i obszernych elaboratów aroganckiego podejścia argumentacji makro zamiast mikro 28

29 Przykłady działań 29

30 Elementy komunikacji społecznej: odpowiedzialne lokalne zaangażowanie 30

31 Odpowiedzialne lokalne zaangażowanie _Wiele inwestycji w Polsce powiela schemat, w którym przedstawiciele inwestora przyjeżdżają do gminy jedynie po kolejne pozwolenia. _nie prowadzą żadnej kampanii informacyjnej, _nie odpowiadają na pytania, _nie wspierają informacyjnie decydentów w edukowaniu społeczności _nie angażują się długofalowo w działania społeczne. _W przypadku protestów podejmują ad hoc działania sponsoringowe czy marketingowe _Efekty to często eskalacja protestów i medialne zarzuty korupcji oraz nieetycznych działań inwestora 31

32 Odpowiedzialne lokalne zaangażowanie _Długofalowe zaangażowanie inwestora w danej miejscowości, zwiększa zaufanie i możliwość uzyskania akceptacji przez lokalną społeczność _Przykłady działań związanych z lokalnym zaangażowaniem: _ działania skierowane na społeczności poszczególnych wsi a nie jedynie całą gminę _ pomysły odpowiadające rzeczywistym potrzebom i wychodzące od przedstawicieli społeczności _ programy długofalowe, gdzie pierwsze efekty są widoczne już po kilku tygodniach/miesiącach 32

33 Podsumowanie: o czym warto pamiętać 33

34 Podsumowanie: o czym warto pamiętać 34

35 Dziękuję za uwagę. Mariusz Wawer Associate Director E: M Euro RSCG Sensors Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa Tel: , 35

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PORADNIK CZŁOWIEK najlepsza inwestycja ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Marek kłodziński Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Warszawa. finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Marek kłodziński Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Warszawa. finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Warszawa ZnacZenie i potrzeba tworzenia Strategii rozwoju gminy * Wśród wielu gmin wiejskich badanych przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, tylko niektóre posiadają

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Energetyka change management i komunikacja zmiany

Energetyka change management i komunikacja zmiany Lidia Cieślak Dyrektor działu Industry&Governmental Relations Iwona Kubicz Dyrektor działu Research & Publications On Board PR Ecco International Communications Network Energetyka change management i komunikacja

Bardziej szczegółowo

I. Kodeks konsultacji, czyli 7 zasad prawidłowego prowadzenia konsultacji

I. Kodeks konsultacji, czyli 7 zasad prawidłowego prowadzenia konsultacji I. Kodeks konsultacji, czyli 7 zasad prawidłowego prowadzenia konsultacji (źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Siedem Zasad Konsultacji ) Celem konsultacji społecznych jest poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego 1 Publikację opracowano i wydano w wyniku realizacji projektu REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny. Projekt dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNO

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNO EMILIA KOROLCZUK KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNOŚCIACH WIEJSKICH A ROZWÓJ LOKALNY. ANALIZA PROBLEMATYKI NA PRZYKŁADZIE GMINY NAREWKA. RAPORT Z BADAŃ. BIAŁYSTOK 2013 1 SPIS TREŚCI..2 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo