Muzyczne i przedsiębiorcze laboratorium (str. 31)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Muzyczne i przedsiębiorcze laboratorium (str. 31)"

Transkrypt

1 12 kwietnia 2011 r. Nr 174 Muzyczne i przedsiębiorcze laboratorium (str. 31) Samorządowiec-Spółdzielca (str. XX)

2 INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach w okresie od r. do r. Trwają prace budowlane przy: remoncie szkoły w Węglewie, budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wagowie. Etap II, dostarczenie pomocy dydaktycznych dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów klas I III szkół podstawowych Gminy Pobiedziska. Tytuł projektu: Sukces dzieci naszą radością rozwijanie i wspieranie rozwoju dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, budowę oświetlenia zabytkowego dworca PKP w Pobiedziskach, remoncie szkoły w Pobiedziskach ul. Jagiełły, budowę skate-parku w Jerzykowie, remont nawierzchni jezdni i chodników oraz zagospodarowanie terenów zieleni w centrum wsi Pomarzanowice. budowie drogi w ul. Pogodnej, Poznańskiej i Miłej w Pobiedziskach, Ogłoszono postępowania przetargowe na: budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wagowie etap II, zakup usługi edukacyjnej dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów klas I III w szkole w Biskupicach, tytuł projektu: Sukces dzieci naszą radością rozwijanie i wspieranie rozwoju dzieci w edukacji wczesnoszkolnej. Trwają prace komisji przetargowej związane z wyborem wykonawcy dla zadania: obsługa komunikacyjna miejscowości Tuczno. Przygotowywane są przetargi na: remont pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Ratunkowego, budowę placu zabaw w miejscowości Letnisko Leśne, Rozstrzygnięto przetargi na: budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchnie drogowe, wodociąg ul. Kanałowa, w ramach wniosku WRPO Uzbrojenie Terenów Aktywizacji Gospodarczej na wschód od Pobiedzisk, wartość robót: ,77 zł brutto, wykonawca: Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, przebudowę ulicy Rzecznej w Pobiedziskach, wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne AKWABUD Zdzisław 2 NR 174 KWIECIEŃ 2011

3 INFORMACJE UMiG Mielcarek, wartość inwestycji: ,54 zł brutto. Termin realizacji 80 dni roboczych od daty podpisania umowy r., równanie i profilowanie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej w Gminie Pobiedziska: rejon Pobiedziska, Złotniczki, Stęszewko, Bednary, Łagiewniki, Wronczyn o łącznej powierzchni m 2 wartość robót 52432,00 zł (0,16 zł za m 2 ) wykonawca Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, Kociałkowa Górka, Promno, Góra, Jankowo, Borowo Młyn, Kołata o łącznej powierzchni m 2 wartość robót 21280,00 zł (0,08 zł za m 2 ) wykonawca Przedsiębiorstwo DROG-KAR, Bociniec, Zbierkowo/Polska wieś, Wagowo, Kocanowo, Latalice, Pomarzanowice, Podarzewo, Główna, Węglewo o łącznej powierzchni m 2 wartość robót 28976,00 zł (0,08 zł za m 2 ) wykonawca Przedsiębiorstwo DROG-KAR, Sołectwo Biskupice o powierzchni m 2 wartość robót 19888,00 zł (0,08 zł za m 2 ) wykonawca Przedsiębiorstwo DROG-KAR, Sołectwo Jerzykowo o powierzchni m 2 wartość robót 15864,00 zł (0,08 zł za m 2 ) wykonawca Przedsiębiorstwo DROG-KAR, Pobiedziska-Letnisko o powierzchni m 2 wartość robót 23332,00 zł (0,19 zł za m 2 ) wykonawca Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, zakup usługi edukacyjnej dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów klas I III szkół podstawowych Gminy Pobiedziska. Tytuł projektu: Sukces dzieci naszą radością rozwijanie i wspieranie rozwoju dzieci w edukacji wczesnoszkolnej. Pożytek publiczny: ogłoszono wyniki otwartych konkursów ofert A. Na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Pobiedziska w 2011 roku w zakresie: - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - planowana dotacja zł. Udzielono dotacji: 1. M.G.K.S. Huragan w kwocie zł, 2. Pobiedziski Klub Tenisowy w kwocie zł, B. Na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Pobiedziska w 2011 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych planowana dotacja zł, Udzielono dotacji: 1. Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w kwocie zł, ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację wspierania zadań publicznych Gminy Pobiedziska w dziedzinie kultury i sztuki w roku zaprojektowanie modernizacji systemu grzewczego polegającej na: budowie w ramach istniejącej kotłowni alternatywnej instalacji grzewczej opalanej zrębkami drewna lub peletami, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, opracowanie dokumentacji projektowej promenady w Pobiedziskach. Projekt obejmować ma miedzy innymi mini tor kajakowy, przechowalnię sprzętu wodnego, pomosty i zagospodarowanie skarpy jeziora Małego oraz ścieżkę dydaktyczną. Wykonawca projektu Biuro Realizacji Inwestycji BUDMEX Jerzy Mejziński z siedzibą w Czerwonaku , ul. Konwaliowa 17. Wartość podpisanej umowy to: ,00 zł brutto. Termin realizacji: r. Ponadto odbyło się szkolenie dla rolników na temat wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2011, ogłoszono nabór słuchaczy do Technikum Rolniczego we Wronczynie na semestr jesień/zima 2011/2012, uczestniczono w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie ŚWIATOWID na temat projektów z działania Oś 4 Odnowa i Rozwój Wsi w ramach PROW, odbyło się spotkanie z sołtysami. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska podziękował tym sołtysom, którzy zaprzestali pełnienia funkcji i wręczył im pamiątkowe statuetki oraz pogratulował nowo wybranym sołtysom, Zawarto umowy na: wykonanie projektu alternatywnego źródła energii dla Zespołu Szkół we Wronczynie. Koszt wykonania projektu to 14515,00 zł brutto. Przedmiot umowy obejmuje NR 174 KWIECIEŃ

4 INFORMACJE UMiG z okazji Jubileuszu pożycia małżeńskiego odwiedzono pary: 1. pp. Mariannę i Mariana Bednarczyków z okazji 62-lecia pożycia małżeńskiego, 2. pp. Joannę i Edmunda Waligórkich z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego, 3. pp. Joannę i Stanisława Budników 60-lecie w małżeństwie, Jubilatom złożono życzenia, wręczono kwiaty oraz list gratulacyjny. Jubilatów, którzy obchodzili swoje 90. urodziny odwiedzono w miejscu zamieszkania: 1. p. Marie Bulczyńską 2. p. Mariannę Mikołajczak 3. p. Marię Wieruszewską 4. p. Helenę Krępieć z okazji 96 lat odwiedzono p. Stanisława Orpińskiego, w Sali Sesyjnej odbyło się kolejne spotkanie Rady Sportu, która debatowała i analizowała wnioski, dotyczące przyznawania stypendiów za najwyższe osiągnięcia sportowe, uczestniczono w spotkaniu Rady Aglomeracji Poznańskiej, podczas której zaprezentowano ogólną charakterystykę gminy oraz planowanie przestrzenne na podstawie Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pobiedziska oraz planów gminy, w Kompleksie Sportowo-Edukacyjnym przy Zespole Szkół w Pobiedziskach odbyło się trzecie spotkanie zorganizowane w ramach projektu Laboratorium karier. Gościliśmy Aleksandra Maliszewskiego wybitnego muzyka, kompozytora, dyrygenta, aranżera, założyciela orkiestry ALEX BAND, odbyło się walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach, w Swarzędzu uczestniczono w walnym zgromadzeniu Aeroklubu Wielkopolskiego, w Murowanej Goślinie uczestniczono w spotkaniu burmistrzów, sołtysów i radnych z terenów objętych projektem kanalizacji Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, w Domu Żołnierza w Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące infrastruktury kolejowej, wzięto udział w walnym zebraniu klubu sportowego Huragan Pobiedziska, podczas którego dokonano wyboru nowego zarządu, wzięto udział w zgromadzeniu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, w auli uniwersyteckiej uczestniczono w uroczystości ogłoszenia wyników konkursu Wielkopolski Rolnik 2010, w Kompleksie Sportowo-Edukacyjnym przy Zespole Szkół w Pobiedziskach pod patronatem Burmistrza, odbyły się XV Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej Pracowników Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, w Warszawie wzięto udział w finale VIII edycji konkursu Samorządowiec Spółdzielca 2010, odbyło się spotkanie zespołu przygotowującego sieć tras spacerowych w ramach projektu Nordic Walking Trail Network, odbyły się dwa spotkania dotyczące organizacji III Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2011, który odbędzie się 14 maja 2011r., trwają prace porządkowe ulic i chodników (sprzątanie pozimowe), otrzymano z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie zapewnienie o możliwości przekazywania bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy Pobiedziska do Schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, wzięto udział w walnym zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej, w Łubowie uczestniczono w walnym zebraniu Stowarzyszenia Światowid, podjęto działania mające na celu przygotowania do budowy obwodnicy miasta Pobiedziska spotkano się z dyr. Wojciechem Grześkowiakiem i Pawłem Neumannem z PKP oraz dyr. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Markiem Napierałą i dyr. Powiatowego Zarządu Dróg Markiem Borowczakiem. Burmistrz M. Podsada 4 NR 174 KWIECIEŃ 2011

5 INFORMACJE UMiG Certyfikat Aktywne Miasto dla Pobiedzisk! Gmina Pobiedziska zbiera wyróżnienia za sportowe inwestycje i realizowanie programu rozwoju rekreacji. W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbył się finał ogólnopolskiego konkursu Aktywne Miasto. W kategorii miast do 20 tysięcy mieszkańców wyróżniono 13 samorządów. Z Wielkopolski wyróżnienie otrzymały dwa samorządy: Pobiedziska i Grodzisk Wielkopolski. Sport i rekreacja to ważne dla samorządów zadanie. Oferta musi być atrakcyjna. Im więcej dyscyplin, tym większe szanse na aktywne spędzanie wolnego czasu. W naszym mieście zadanie to realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz aktywnie działające stowarzyszenia i uczniowskie kluby sportowe. Otrzymany dyplom bardzo dobrze promuje nasze miasto. Wierzymy, że z czasem na boiskach, halach sportowych i szlakach rekreacyjnych będzie jeszcze więcej mieszkańców. Ważne jest, aby każdy, niezależnie od wieku mógł dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Świat właśnie zmierza w tym kierunku. Poza tym aktywne Miasta rozwijają się szybciej. Ireneusz Antkowiak SMS z urzędu W czasach rozwoju społeczeństwa informacyjnego Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Pobiedziska. Najświeższe informacje na temat działań władz i innych wydarzeń znaleźć już można na stronie internetowej www. pobiedziska.pl, profilu społecznościowym Pobiedzisk na Facebooku oraz w telewizji internetowej pl. Tradycyjnie do wszystkich domów rozsyłany jest także nasz Biuletyn Pobiedziski. Idąc krok dalej, władze gminy postanowiły wprowadzić najnowszy system informowania mieszkańców przez krótkie informacje tekstowe SMS wysyłane na telefon komórkowy. Już wkrótce każdy mieszkaniec naszej gminy będzie miał możliwość zamówienia darmowych smsów na temat wybranych przez siebie dziedzin. Z Urzędu Miasta i Gminy wysyłane będą wiadomości dotyczące m.in. wydarzeń kulturalnych i sportowych, oświaty, zdrowia, zarządzania kryzysowego, komunikaty o przerwach w dostawie mediów, informacje o przetargach i inne. Każda osoba zamawiająca subskrypcję, będzie mogła wybrać dowolną ilość interesujących ją tematów. Już wkrótce na terenie gminy pojawią się plakaty i ulotki informujące o sposobie zamówienia smsów. O tym projekcie będziemy również informować na naszej stronie internetowej. Usługa będzie bezpłatna. Oznakuj swój dom! Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym urząd ma obowiązek nadać każdej nieruchomości nume- UWAGA! Informujemy, że od maja br. kasa urzędu będzie czynna: poniedziałek: w godz wtorek piątek: w godz W terminach płatności rat podatkowych, tj. w dniach: maja, września i listopada kasa będzie czynna: poniedziałek: w godz wtorek piątek: w godz rację porządkową. Jednocześnie ta sama ustawa obliguje właścicieli nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, do umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw nazwę miejscowości. (art. 47a, pkt. 2, art. 47b, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku) NR 174 KWIECIEŃ

6 INFORMACJE UMiG Studium uchwalone Po trzech latach prac zostało ukończone i uchwalone 24 lutego br. na V Sesji Rady Miejskiej Studium Uwarunkowań i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pobiedziska. Poprzednie Studium obowiązujące od 2000 r. zostało zdezaktualizowane przez zmiany w prawie polskim i dlatego radni Rady Miejskiej w 2006 r. podjęli uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium. Prace trwały bardzo długo, a nad wypracowaniem tego ważnego dokumentu pracowały wszystkie komisje rady V i VI kadencji. Dokument ten nie jest prawem miejscowym, ale stanowi wyznacznik do opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Najbliższe inwestycje gminne 1. Przebudowa ulicy Rzecznej w Pobiedziskach. 4 kwietnia 2011 r. podpisana została umowa na przebudowę ulicy Rzecznej w Pobiedziskach. W ramach przebudowy wykonane zostaną: nawierzchnia ulicy i chodnika z kostki betonowej kanalizacja deszczowa; nawierzchnie zjazdów indywidualnych. Inwestycja o wartości ,54 zł brutto zrealizowana ma zostać do r. 2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i drogi w m. Główna. 5 kwietnia 2011 r. podpisana została umowa na budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i drogi w pasie drogowym 2 KDZ w miejscowości Główna gm. Pobiedziska. Inwestycja w 50% dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowa podpisana została na realizacje projektu Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej na wschód od Pobiedzisk poprzez budowę drogi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu. w ramach priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, działanie 1.7. Przygotowanie terenów inwestycyjnych z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Inwestycja o wartości ,77 zł brutto zostanie wykonana w dwóch etapach: kanalizacja deszczowa i wodociąg do r.; budowa drogi po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej i wodociągu przewidywany termin listopad 2011 r. Chcecie zaoszczędzić? Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska informuje, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 26 stycznia 2010 r. (Sygn. akt K/9/08) stwierdził niezgodność z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dotyczących obligatoryjnych bonifikat od opłaty za przekształcenie. Wyżej wymienione przepisy tracą moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wobec powyższego Burmistrz Pobiedzisk może udzielać przedmiotowych bonifikat wnioskodawcom spełniającym kryterium ich udzielenia do 9 sierpnia 2011 r. Niezależnie od tego nadal wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do 31 grudnia 2012 r. W związku z procedurą związaną z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego (złożenie wniosku, pisma proceduralne, zlecenie i wykonanie operatu szacunkowego, wydanie decyzji), trwającą około 3 miesięcy, osoby pragnące skorzystać z ww. bonifikat winny złożyć wniosek najpóźniej do końca kwietnia 2011 r. Wszelkich szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, I piętro, pok. 116 osobiście lub pod numerami telefonu i NR 174 KWIECIEŃ 2011

7 Wieści z Rady... Dnia 24 lutego 2011r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Dorota Nowacka. Michał Podsada przedstawił sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesyjnym. Temat sesji: Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pobiedziska UCHWAŁA w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pobiedziska, uchwalonego uchwałą Nr XXXV/317/00 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 października 2000 r. częściowo zmienionego Uchwałą Nr XVIII/166/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 lutego 2004 r. oraz Uchwałą Nr LVIII/475/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 sierpnia 2006 r. Przewodnicząca rady Dorota Nowacka przedstawiła radnym uwagi wprowadzające do uchwały w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska. Projekt zmiany studium był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Burmistrz uznał zasadność części uwag, rozstrzygając je pozytywnie. Pozostałe uwagi z pierwszego i drugiego wyłożenia projektu zmiany studium skierowane zostały pod dzisiejsze obrady Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, w celu rozstrzygnięcia ich przez radę. Zgodnie z art. 11 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz przedstawił radzie do uchwalenia projekt zmiany studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rozwoju Krzysztof Krygier, który powiedział, że sprawy dotyczące studium były bardzo szeroko analizowane i omawiane na posiedzeniach komisji, która rekomenduje przyjęcie przedstawionego projektu uchwały w sprawie Studium. Przewodnicząca rady przystąpiła do odczytania uwag, nad którymi radni głosowali za podtrzymaniem lub odrzuceniem stanowiska burmistrza. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy dwunastu głosach za, jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym się Podjęto uchwały w sprawach: uchwalenia Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pobiedziska na lata , wskazania przedstawiciela gminy Pobiedziska do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, wystąpienia gminy Pobiedziska ze Stowarzyszenia Gminy i Powiatów Wielkopolski, WIEŚCI Z RADY Strategia rozwoju lokalnego w powiązaniu z budżetem gminy, studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wieloletnim programem inwestycyjnym oraz wieloletnią prognozą finansową gminy staje się ważnym instrumentem działania władz samorządowych. Jako dokument kierunkowy strategia pełni funkcję drogowskazu w realizacji przedsięwzięć podmiotów lokalnych. Tylko permanentna aktualizacja strategii umożliwia utrzymanie jej aktualności przez szereg kolejnych lat, a zawarta w założeniach może służyć różnym celom: opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz różnorodnych programów i projektów, podejmowaniu bieżących i długookresowych decyzji o znaczeniu strategicznym, wpływającym na pożądane kierunki rozwoju, stymulacji zmian organizacyjnych i strukturalnych, zmierzających do podnoszenia efektywności zarządzania i gospodarowania majątkiem lokalnym. Jest też podstawą działania w dłuższej perspektywie czasowej, jak i w polityce bieżącej. Za rangą i posiadaniem takiego dokumentu przemawiają dwa zasadnicze powody: pierwszy, istnieje realna szansa w podejmowaniu racjonalnych decyzji rozwojowych i przekształceń strukturalnych gminy, drugi to warunek ubiegania się o środki finansowe z różnych źródeł m.in. z funduszy europejskich. Strategia rozwoju gminy jako ważny instrument działania władz samorządowych może spełniać różne funkcje. Wśród nich wyróżnić można: funkcję regulacyjną: jest wyznacznikiem konkretnie podejmowanych decyzji, które gwarantują realizację ustalonych zadań, funkcję kontrolną: staje się podstawą oceny skuteczności działania organów odpowiedzialnych za lokalną politykę gospodarczą, funkcję koordynacyjną; jest dokumentem, który z założenia ma oddziaływać na podmioty funkcjonujące w gminie w kierunku koordynowania ich zachowań zgodnie ze strategicznymi celami rozwoju gminy, funkcję informacyjną: jest zbiorem informacji o przewidywanych kierunkach rozwoju gminy i zamierzonych działaniach władz lokalnych, funkcję pobudzającą: jako dokument zmusza podmioty władzy samorządowej do poszukiwania możliwości i dróg optymalnego rozwoju gminy, funkcję promocyjną: jest dokumentem podkreślającym te cele rozwojowe danego obszaru, które są jego mocnymi stronami i są możliwe do osiągnięcia pod warunkiem uzyskania zewnętrznego wsparcia. Należy podkreślić, iż w miarę rozwoju lokalnego, spada znaczenie funkcji regulacyjnej i kontrolnej na rzecz wzrostu znaczenia funkcji informacyjnej, koordynacyjnej, a w szczególności funkcji promocyjnej. W hierarchii celów strategicznych dla miasta i gminy Pobiedziska, które w sposób bezpośredni nawiązują do misji, znalazły się trzy strategiczne cele rozwoju, takie jak: poprawa warunków życia mieszkańców, wspieranie rozwoju gospodarczego, kreowanie wizerunku gminy turystyczno-rekreacyjnej. Szczegółowe materiały dostępne na NR 174 KWIECIEŃ

8 WIEŚCI Z RADY zmiany uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata , zmiany uchwały budżetowej gminy Pobiedziska na 2011 r. Radni również zapoznani zostali z kalendarzem imprez na 2011 rok. Informację nt. stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Pobiedziska przedstawił Komendant Policji Tomasz Sworowski. Dnia 31 marca 2011 r. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Michał Podsada przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesyjnym. Tematem debaty była: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska stan i aktualizacja: raport o stanie strategii (analiza okresu od 2008 do lutego 2011) wraz z analizą wykonywanych przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych (okres 2008 do lutego 2011) oraz zakres zadań inwestycyjnych na lata wraz z korektą. Analiza strategii rozwoju a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Przewodnicząca rady D. Nowacka przedstawiła uwagi dotyczące strategii. Szczegóły wypowiedzi ramka na str. 7) Przewodniczący Komisji Rozwoju Krzysztof Krygier przypomniał, że podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w dniu 4 marca 2010 r. Rada Miejska w wyniku debaty uchwaliła wniosek skierowany do burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska o podjęcie prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy na lata Podkreślił, że Strategia Gminy jest niezbędnym narzędziem pracy rady, która zapewnia ciągłość pracy samorządu. Sekretarz Iwona Tomaszewska-Kujawa przedstawiła prezentację dotyczącą Analizy wykonania zadań w ramach celów strategicznych i projektów na lata , która została opracowana na podstawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata oraz Kart Realizacyjnych Projektów Strategicznych. Natomiast zastępca burmistrza Ireneusz Antkowiak przedstawił prezentację, dotyczącą Planowania Przestrzennego w gminie Pobiedziska, która spotkała się z dużym uznaniem członków Aglomeracji Poznańskiej Podjęto uchwały w sprawach: zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 września 2010 roku nr LIX/572/10 w sprawie zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z posesji na rok 2011, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Pobiedziska, wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Pobiedziskach przy ul. Księcia Przemysła I, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Pobiedziskach, oznaczonej numerem działki 1/6, obręb Pobiedziska, arkusz mapy 35, przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków w 2011 roku, zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata , zmiany wykazu zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata , zmiany uchwały budżetowej na rok 2011, nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Pobiedziska w roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki, zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu gminy Pobiedziska w roku Radny Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Zarząd Osiedla i Przew. Zarządu Osiedla Letnisko Leśne w Pobiedziskach tel. kom dyżury: czwartki Marek Matuszak Radny Dariusz Dobry przewodniczący Mariusz Radosh Stefan Hoffmann Iwona Grabarkiewicz Tadeusz Chrobot Irena Pietraszewska Helena Nogaj Henryk Skrzeczowski Już wkrótce szczegóły dotyczące III Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2011 na plakatach oraz stronie internetowej 8 NR 174 KWIECIEŃ 2011

9 Oferujemy zawody z przyszłością rozmowa z Janem Grabkowskim Starostą Poznańskim KRÓTKO Z POWIATU Panie Starosto, przed nami Targi Edukacyjne jedno z największych wydarzeń promocyjnych szkół w Wielkopolsce. Od kilku lat podczas imprezy prezentują się także placówki z powiatu poznańskiego. Co w tym roku mogą zaoferować swoim potencjalnym uczniom? Szkoły prowadzone przez Powiat Poznański zawsze starają się dostosować swoją ofertę do potrzeb rynku pracy. To właśnie sprawia, że wśród młodzieży szczególnym powodzeniem cieszą się takie zawody jak technik logistyk czy technik architektury krajobrazu. Pierwszy z nich oferują szkoły w Bolechowie i Kórniku, drugi placówki w Rokietnicy, Mosinie i Poznaniu. Również w Rokietnicy, ale także w Murowanej Goślinie i Swarzędzu, można zdobyć tytuł technika hotelarstwa. Zgodnie z ogólnym trendem sporo młodych ludzi pragnie kształcić się w obszarze informatyki. Wychodząc naprzeciw ich zainteresowaniom i potrzebom oferujemy ten kierunek prawie we wszystkich technikach prowadzonych przez Powiat Poznański. Prawdziwą przyszłość ma jednak przed sobą coraz bardziej dziś doceniane kształcenie w Zasadniczych Szkołach Zawodowych. Specjalistów wciąż brakuje, a powiatowe ZSZ przygotowują do podjęcia zawodu bardzo solidnie. Sporym atutem jest między innymi współpraca szkół z firmami o ugruntowanej pozycji na rynku. Przykładem może być tutaj Swarzędz, gdzie dzięki firmom VW Poznań oraz SKF uczniowie zdobywają kwalifikacje mechatroniczne na najwyższym, światowym poziomie. Jakie nowe kierunki kształcenia oferuje Powiat od września? Od września zawód logistyka będzie można zdobyć w technikum w Kórniku. Tam również będą się mogli kształcić przyszli technicy ochrony środowiska. W Bolechowie otwieramy dwa nowe kierunki: technika administracji i technika spedytora. Natomiast w Swarzędzu technika technologii drewna i technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Rynek edukacyjny jest bardzo szeroki. Dlaczego warto wybrać szkołę z powiatu? Odpowiem krótko: powiatowe placówki oferują zawody z przyszłością, a te w znacznym stopniu zwiększają szanse młodzieży na zatrudnienie. Na skuteczność edukacyjną składa się zresztą wiele czynników: od zaplecza materialnego począwszy, na bezpieczeństwie skończywszy. Ci, którzy skorzystają z oferty powiatu mają możliwość odbywania praktyk w takich firmach jak VW Poznań, SKF, Solaris Bus & Coach, Hotel Sheraton, a także na promie Unity Line na Bałtyku. Powiat co roku przeznacza środki finansowe na zajęcia fakultatywne, dzięki którym zdawalność egzaminów maturalnych w naszych szkołach wynosi ponad 90%. Bierzemy udział w wielu projektach unijnych, dających dodatkowe możliwości rozwoju. Nawiązaliśmy też współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami zagranicznymi. W jej ramach co roku organizowane są wymiany młodzieży. Atutami powiatowych placówek edukacyjnych są też rodzinna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia, kameralność, a także lokalizacja w pobliżu miejsca zamieszkania i rozbudowana oferta zajęć pozalekcyjnych. Z jakimi problemami borykają się szkoły prowadzone przez Powiat Poznański? Jak wszyscy borykamy się z niżem demograficznym. Dlatego też tak ważne jest zapewnienie młodym ludziom atrakcyjnych kierunków kształcenia. Sporych problemów nastręczają również wybory gimnazjalistów co do dalszych etapów edukacji. Podejmując decyzję w tej kwestii młodzież powinna brać pod uwagę między innymi wynik egzaminu gimnazjalnego czy predyspozycje do nauki w danej szkole. Musi to być również samodzielny, świadomy wybór. Niestety, część osób kieruje się działaniami i opiniami innych, nie do końca zdając sobie sprawę z konsekwencji. Być może dzieje się tak dlatego, że w gimnazjach nie poświęca się tym kwestiom zbyt wiele uwagi, brakuje też doradców zawodowych. Dziękuję za rozmowę. Małgorzata Roszak Starosta Poznański Wiceprezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich Jan Grabkowski, Starosta Poznański, został Wiceprezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich. Wybory Zarządu odbyły się podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ZPP w dniach marca br. w Warszawie. Prezesem wybrano Marka Tramsia, Starostę Polkowickiego. W skład Zarządu ZPP weszło 21 osób. Oprócz Starosty Poznańskiego funkcję wiceprezesów będzie pełnić jeszcze czworo innych szefów powiatów. Związek Powiatów Polskich powstał w lutym 1999 roku. Jest stowarzyszeniem powiatów broniącym ich wspólnych interesów, m.in. poprzez reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym czy inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządów terytorialnych. Anna Jacznik Gabinet Starosty NR 174 KWIECIEŃ

10 KRÓTKO Z POWIATU Do poznańskiej metropolii coraz bliżej Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Metropolia Poznań odbyło się w piątek, 18 lutego w Urzędzie Miasta Poznania. Podczas spotkania wybrano władze Stowarzyszenia oraz podsumowano dotychczasową, prawie czteroletnią działalność Rady Aglomeracji Poznańskiej. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie Metropolia Poznań ma za zadanie wspierać ideę samorządu terytorialnego oraz chronić wspólne interesy członków Stowarzyszenia, a w szczególności wspierać rozwój społecznogospodarczy aglomeracji oraz współpracę gmin i powiatów w tym zakresie. W spotkaniu uczestniczył Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania oraz wójtowie i burmistrzowie podpoznańskich gmin wchodzących w skład Aglomeracji Poznańskiej. Do Stowarzyszenia Metropolia Poznań przystąpiły: Buk, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Poznań, Powiat Poznański, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem i Tarnowo Podgórne. Prezesem Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem, został Prezydent Poznania, a wiceprezesem Starosta Poznański. Drugim wiceprezesem wybrano burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego, a członkami zarządu burmistrza Kórnika Jerzego Lechnerowskiego oraz burmistrza Murowanej Gośliny Tomasza Łęckiego. Wyłoniono również członków Komisji Rewizyjnej. Przypomnijmy, że proces tworzenia aglomeracji poznańskiej rozpoczął się w maju 2007 r. od podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy samorządami. Wtedy też utworzono Radę Aglomeracji Poznańskiej. Główne efekty dotychczasowej współpracy to powołanie Centrum Badań Metropolitarnych oraz opracowanie tzw. Zielonej Księgi, czyli dokumentu zawierającego propozycje strategii rozwoju poznańskiej metropolii do 2020 roku. W ramach porozumień pomiędzy gminami powstał m.in. Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej czy Związek Międzygminny Schronisko dla zwierząt Schronisko. Podpisano także porozumienie komunalne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Anna Jacznik Gabinet Starosty Odsłonięcie pomnika Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Pomnik Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, prezydenta Poznania w latach i pierwszego prezesa Związku Miast Polskich został uroczyście odsłonięty 3 marca 2011 roku na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha. Pomnik składa się z dwóch obelisków, z których każdy waży blisko 2,5 tony i ma ponad 2 metry wysokości. Na pierwszym widnieje podobizna prezydenta, zacytowane zostały też jego słowa: Co trzeba było powiedzieć, powiedziałem. Jak trzeba było reagować, reagowałem. Gdy trzeba było coś robić, robiłem. Na drugim obelisku znajduje się herb Poznania i Związku Miast Polskich. Monument stanął na tzw. stoku prezydentów w sąsiedztwie obelisków Cyryla Ratajskiego i Jarogniewa Drwęskiego. Pomnik autorstwa Łukasza Trusiewicza z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ufundowała Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Budowa została sfinansowana z dotacji od miasta i prywatnych instytucji. Błękitno-białą wstęgę zdjęli wspólnie wdowa po prezydencie Janina Kaczmarek oraz prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Odsłona pomnika prezydenta Poznania Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka przyciągnęła na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz wielu poznaniaków. W imieniu samorządu powiatu poznańskiego kwiaty złożył Starosta Jan Grabkowski. Wojciech Szczęsny Kaczmarek piastował urząd prezydenta Poznania przez dwie kadencje. Był absolwentem i późniejszym wykładowcą z tytułem doktora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 80. był działaczem Solidarności. Jest współtwórcą i pierwszym prezesem restytuowanego po wojnie Związku Miast Polskich największego forum przedstawicieli gmin. Odegrał ważną rolę w konsolidacji różnych form współpracy środowisk samorządowych. W latach był konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. Za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był również kawalerem najwyższego odznaczenia rządu francuskiego Legii Honorowej. W 2009 roku otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Wojciech Szczęsny Kaczmarek zmarł 26 maja 2009 roku. Tomasz Skupio Gabinet Starosty 10 NR 174 KWIECIEŃ 2011

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI GCI - z naszej oferty szkoleniowej skorzystał już co dziesiąty mieszkaniec gminy str. 8 Wiele szumu i bezpodstawnych oskarżeń wywiad z Wojciechem Horbotem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego.

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego. 1920 POW W 217 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w uroczystoœæ NMP Królowej Polski mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy Choszczno na uroczyst¹ Mszê œw. polow¹ w dniu 3 maja 2008r. o godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl DWUTYGODNIK * ROK XXV * 24 sierpnia 2012 r. * NR 14 (391) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY www.korniczanin.pl Dożynki Gminne 2012 30 września coś się wykluje... Foto: W tym numerze: - Zaproszenie do akcji:

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 9 (279) listopad 2011 bezpłatne pismo informacyjne Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

NR 27/102 grudzień 2013 r. ISSN 1508-0269 BEZPŁATNY JUŻ NIEDŁUGO WIELKIE OTWARCIE MIEJSKIEGO ŻŁOBKA!

NR 27/102 grudzień 2013 r. ISSN 1508-0269 BEZPŁATNY JUŻ NIEDŁUGO WIELKIE OTWARCIE MIEJSKIEGO ŻŁOBKA! wieœci INFORMACJE URZÊDU MIASTA NR 27/102 grudzień ISSN 1508-0269 BEZPŁATNY JUŻ NIEDŁUGO WIELKIE OTWARCIE MIEJSKIEGO ŻŁOBKA! Bartosz Gondek To na pewno historyczna chwila. Drugiego stycznia w Pruszczu

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

GŁOSUJ! BUDŻET OBYWATELSKI. do 12 XI trwa I tura głosowania. II tura głosowania 18 XI - 29 XI WWW.KORNIK.PL. www.korniczanin.pl

GŁOSUJ! BUDŻET OBYWATELSKI. do 12 XI trwa I tura głosowania. II tura głosowania 18 XI - 29 XI WWW.KORNIK.PL. www.korniczanin.pl DWUTYGODNIK * ROK XXVI * 8 listopada 2013r. * NR 19(419) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY www.korniczanin.pl BUDŻET OBYWATELSKI KONSULTUJ KÓRNIK BUDŻET OBYWATELSKI GŁOSUJ! do 12 XI trwa I tura głosowania II

Bardziej szczegółowo