Muzyczne i przedsiębiorcze laboratorium (str. 31)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Muzyczne i przedsiębiorcze laboratorium (str. 31)"

Transkrypt

1 12 kwietnia 2011 r. Nr 174 Muzyczne i przedsiębiorcze laboratorium (str. 31) Samorządowiec-Spółdzielca (str. XX)

2 INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach w okresie od r. do r. Trwają prace budowlane przy: remoncie szkoły w Węglewie, budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wagowie. Etap II, dostarczenie pomocy dydaktycznych dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów klas I III szkół podstawowych Gminy Pobiedziska. Tytuł projektu: Sukces dzieci naszą radością rozwijanie i wspieranie rozwoju dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, budowę oświetlenia zabytkowego dworca PKP w Pobiedziskach, remoncie szkoły w Pobiedziskach ul. Jagiełły, budowę skate-parku w Jerzykowie, remont nawierzchni jezdni i chodników oraz zagospodarowanie terenów zieleni w centrum wsi Pomarzanowice. budowie drogi w ul. Pogodnej, Poznańskiej i Miłej w Pobiedziskach, Ogłoszono postępowania przetargowe na: budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wagowie etap II, zakup usługi edukacyjnej dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów klas I III w szkole w Biskupicach, tytuł projektu: Sukces dzieci naszą radością rozwijanie i wspieranie rozwoju dzieci w edukacji wczesnoszkolnej. Trwają prace komisji przetargowej związane z wyborem wykonawcy dla zadania: obsługa komunikacyjna miejscowości Tuczno. Przygotowywane są przetargi na: remont pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Ratunkowego, budowę placu zabaw w miejscowości Letnisko Leśne, Rozstrzygnięto przetargi na: budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchnie drogowe, wodociąg ul. Kanałowa, w ramach wniosku WRPO Uzbrojenie Terenów Aktywizacji Gospodarczej na wschód od Pobiedzisk, wartość robót: ,77 zł brutto, wykonawca: Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, przebudowę ulicy Rzecznej w Pobiedziskach, wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne AKWABUD Zdzisław 2 NR 174 KWIECIEŃ 2011

3 INFORMACJE UMiG Mielcarek, wartość inwestycji: ,54 zł brutto. Termin realizacji 80 dni roboczych od daty podpisania umowy r., równanie i profilowanie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej w Gminie Pobiedziska: rejon Pobiedziska, Złotniczki, Stęszewko, Bednary, Łagiewniki, Wronczyn o łącznej powierzchni m 2 wartość robót 52432,00 zł (0,16 zł za m 2 ) wykonawca Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, Kociałkowa Górka, Promno, Góra, Jankowo, Borowo Młyn, Kołata o łącznej powierzchni m 2 wartość robót 21280,00 zł (0,08 zł za m 2 ) wykonawca Przedsiębiorstwo DROG-KAR, Bociniec, Zbierkowo/Polska wieś, Wagowo, Kocanowo, Latalice, Pomarzanowice, Podarzewo, Główna, Węglewo o łącznej powierzchni m 2 wartość robót 28976,00 zł (0,08 zł za m 2 ) wykonawca Przedsiębiorstwo DROG-KAR, Sołectwo Biskupice o powierzchni m 2 wartość robót 19888,00 zł (0,08 zł za m 2 ) wykonawca Przedsiębiorstwo DROG-KAR, Sołectwo Jerzykowo o powierzchni m 2 wartość robót 15864,00 zł (0,08 zł za m 2 ) wykonawca Przedsiębiorstwo DROG-KAR, Pobiedziska-Letnisko o powierzchni m 2 wartość robót 23332,00 zł (0,19 zł za m 2 ) wykonawca Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, zakup usługi edukacyjnej dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów klas I III szkół podstawowych Gminy Pobiedziska. Tytuł projektu: Sukces dzieci naszą radością rozwijanie i wspieranie rozwoju dzieci w edukacji wczesnoszkolnej. Pożytek publiczny: ogłoszono wyniki otwartych konkursów ofert A. Na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Pobiedziska w 2011 roku w zakresie: - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - planowana dotacja zł. Udzielono dotacji: 1. M.G.K.S. Huragan w kwocie zł, 2. Pobiedziski Klub Tenisowy w kwocie zł, B. Na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Pobiedziska w 2011 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych planowana dotacja zł, Udzielono dotacji: 1. Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w kwocie zł, ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację wspierania zadań publicznych Gminy Pobiedziska w dziedzinie kultury i sztuki w roku zaprojektowanie modernizacji systemu grzewczego polegającej na: budowie w ramach istniejącej kotłowni alternatywnej instalacji grzewczej opalanej zrębkami drewna lub peletami, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, opracowanie dokumentacji projektowej promenady w Pobiedziskach. Projekt obejmować ma miedzy innymi mini tor kajakowy, przechowalnię sprzętu wodnego, pomosty i zagospodarowanie skarpy jeziora Małego oraz ścieżkę dydaktyczną. Wykonawca projektu Biuro Realizacji Inwestycji BUDMEX Jerzy Mejziński z siedzibą w Czerwonaku , ul. Konwaliowa 17. Wartość podpisanej umowy to: ,00 zł brutto. Termin realizacji: r. Ponadto odbyło się szkolenie dla rolników na temat wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2011, ogłoszono nabór słuchaczy do Technikum Rolniczego we Wronczynie na semestr jesień/zima 2011/2012, uczestniczono w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie ŚWIATOWID na temat projektów z działania Oś 4 Odnowa i Rozwój Wsi w ramach PROW, odbyło się spotkanie z sołtysami. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska podziękował tym sołtysom, którzy zaprzestali pełnienia funkcji i wręczył im pamiątkowe statuetki oraz pogratulował nowo wybranym sołtysom, Zawarto umowy na: wykonanie projektu alternatywnego źródła energii dla Zespołu Szkół we Wronczynie. Koszt wykonania projektu to 14515,00 zł brutto. Przedmiot umowy obejmuje NR 174 KWIECIEŃ

4 INFORMACJE UMiG z okazji Jubileuszu pożycia małżeńskiego odwiedzono pary: 1. pp. Mariannę i Mariana Bednarczyków z okazji 62-lecia pożycia małżeńskiego, 2. pp. Joannę i Edmunda Waligórkich z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego, 3. pp. Joannę i Stanisława Budników 60-lecie w małżeństwie, Jubilatom złożono życzenia, wręczono kwiaty oraz list gratulacyjny. Jubilatów, którzy obchodzili swoje 90. urodziny odwiedzono w miejscu zamieszkania: 1. p. Marie Bulczyńską 2. p. Mariannę Mikołajczak 3. p. Marię Wieruszewską 4. p. Helenę Krępieć z okazji 96 lat odwiedzono p. Stanisława Orpińskiego, w Sali Sesyjnej odbyło się kolejne spotkanie Rady Sportu, która debatowała i analizowała wnioski, dotyczące przyznawania stypendiów za najwyższe osiągnięcia sportowe, uczestniczono w spotkaniu Rady Aglomeracji Poznańskiej, podczas której zaprezentowano ogólną charakterystykę gminy oraz planowanie przestrzenne na podstawie Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pobiedziska oraz planów gminy, w Kompleksie Sportowo-Edukacyjnym przy Zespole Szkół w Pobiedziskach odbyło się trzecie spotkanie zorganizowane w ramach projektu Laboratorium karier. Gościliśmy Aleksandra Maliszewskiego wybitnego muzyka, kompozytora, dyrygenta, aranżera, założyciela orkiestry ALEX BAND, odbyło się walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach, w Swarzędzu uczestniczono w walnym zgromadzeniu Aeroklubu Wielkopolskiego, w Murowanej Goślinie uczestniczono w spotkaniu burmistrzów, sołtysów i radnych z terenów objętych projektem kanalizacji Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, w Domu Żołnierza w Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące infrastruktury kolejowej, wzięto udział w walnym zebraniu klubu sportowego Huragan Pobiedziska, podczas którego dokonano wyboru nowego zarządu, wzięto udział w zgromadzeniu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, w auli uniwersyteckiej uczestniczono w uroczystości ogłoszenia wyników konkursu Wielkopolski Rolnik 2010, w Kompleksie Sportowo-Edukacyjnym przy Zespole Szkół w Pobiedziskach pod patronatem Burmistrza, odbyły się XV Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej Pracowników Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, w Warszawie wzięto udział w finale VIII edycji konkursu Samorządowiec Spółdzielca 2010, odbyło się spotkanie zespołu przygotowującego sieć tras spacerowych w ramach projektu Nordic Walking Trail Network, odbyły się dwa spotkania dotyczące organizacji III Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2011, który odbędzie się 14 maja 2011r., trwają prace porządkowe ulic i chodników (sprzątanie pozimowe), otrzymano z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie zapewnienie o możliwości przekazywania bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy Pobiedziska do Schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, wzięto udział w walnym zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej, w Łubowie uczestniczono w walnym zebraniu Stowarzyszenia Światowid, podjęto działania mające na celu przygotowania do budowy obwodnicy miasta Pobiedziska spotkano się z dyr. Wojciechem Grześkowiakiem i Pawłem Neumannem z PKP oraz dyr. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Markiem Napierałą i dyr. Powiatowego Zarządu Dróg Markiem Borowczakiem. Burmistrz M. Podsada 4 NR 174 KWIECIEŃ 2011

5 INFORMACJE UMiG Certyfikat Aktywne Miasto dla Pobiedzisk! Gmina Pobiedziska zbiera wyróżnienia za sportowe inwestycje i realizowanie programu rozwoju rekreacji. W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbył się finał ogólnopolskiego konkursu Aktywne Miasto. W kategorii miast do 20 tysięcy mieszkańców wyróżniono 13 samorządów. Z Wielkopolski wyróżnienie otrzymały dwa samorządy: Pobiedziska i Grodzisk Wielkopolski. Sport i rekreacja to ważne dla samorządów zadanie. Oferta musi być atrakcyjna. Im więcej dyscyplin, tym większe szanse na aktywne spędzanie wolnego czasu. W naszym mieście zadanie to realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz aktywnie działające stowarzyszenia i uczniowskie kluby sportowe. Otrzymany dyplom bardzo dobrze promuje nasze miasto. Wierzymy, że z czasem na boiskach, halach sportowych i szlakach rekreacyjnych będzie jeszcze więcej mieszkańców. Ważne jest, aby każdy, niezależnie od wieku mógł dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Świat właśnie zmierza w tym kierunku. Poza tym aktywne Miasta rozwijają się szybciej. Ireneusz Antkowiak SMS z urzędu W czasach rozwoju społeczeństwa informacyjnego Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Pobiedziska. Najświeższe informacje na temat działań władz i innych wydarzeń znaleźć już można na stronie internetowej www. pobiedziska.pl, profilu społecznościowym Pobiedzisk na Facebooku oraz w telewizji internetowej pl. Tradycyjnie do wszystkich domów rozsyłany jest także nasz Biuletyn Pobiedziski. Idąc krok dalej, władze gminy postanowiły wprowadzić najnowszy system informowania mieszkańców przez krótkie informacje tekstowe SMS wysyłane na telefon komórkowy. Już wkrótce każdy mieszkaniec naszej gminy będzie miał możliwość zamówienia darmowych smsów na temat wybranych przez siebie dziedzin. Z Urzędu Miasta i Gminy wysyłane będą wiadomości dotyczące m.in. wydarzeń kulturalnych i sportowych, oświaty, zdrowia, zarządzania kryzysowego, komunikaty o przerwach w dostawie mediów, informacje o przetargach i inne. Każda osoba zamawiająca subskrypcję, będzie mogła wybrać dowolną ilość interesujących ją tematów. Już wkrótce na terenie gminy pojawią się plakaty i ulotki informujące o sposobie zamówienia smsów. O tym projekcie będziemy również informować na naszej stronie internetowej. Usługa będzie bezpłatna. Oznakuj swój dom! Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym urząd ma obowiązek nadać każdej nieruchomości nume- UWAGA! Informujemy, że od maja br. kasa urzędu będzie czynna: poniedziałek: w godz wtorek piątek: w godz W terminach płatności rat podatkowych, tj. w dniach: maja, września i listopada kasa będzie czynna: poniedziałek: w godz wtorek piątek: w godz rację porządkową. Jednocześnie ta sama ustawa obliguje właścicieli nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, do umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw nazwę miejscowości. (art. 47a, pkt. 2, art. 47b, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku) NR 174 KWIECIEŃ

6 INFORMACJE UMiG Studium uchwalone Po trzech latach prac zostało ukończone i uchwalone 24 lutego br. na V Sesji Rady Miejskiej Studium Uwarunkowań i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pobiedziska. Poprzednie Studium obowiązujące od 2000 r. zostało zdezaktualizowane przez zmiany w prawie polskim i dlatego radni Rady Miejskiej w 2006 r. podjęli uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium. Prace trwały bardzo długo, a nad wypracowaniem tego ważnego dokumentu pracowały wszystkie komisje rady V i VI kadencji. Dokument ten nie jest prawem miejscowym, ale stanowi wyznacznik do opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Najbliższe inwestycje gminne 1. Przebudowa ulicy Rzecznej w Pobiedziskach. 4 kwietnia 2011 r. podpisana została umowa na przebudowę ulicy Rzecznej w Pobiedziskach. W ramach przebudowy wykonane zostaną: nawierzchnia ulicy i chodnika z kostki betonowej kanalizacja deszczowa; nawierzchnie zjazdów indywidualnych. Inwestycja o wartości ,54 zł brutto zrealizowana ma zostać do r. 2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i drogi w m. Główna. 5 kwietnia 2011 r. podpisana została umowa na budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i drogi w pasie drogowym 2 KDZ w miejscowości Główna gm. Pobiedziska. Inwestycja w 50% dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowa podpisana została na realizacje projektu Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej na wschód od Pobiedzisk poprzez budowę drogi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu. w ramach priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, działanie 1.7. Przygotowanie terenów inwestycyjnych z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Inwestycja o wartości ,77 zł brutto zostanie wykonana w dwóch etapach: kanalizacja deszczowa i wodociąg do r.; budowa drogi po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej i wodociągu przewidywany termin listopad 2011 r. Chcecie zaoszczędzić? Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska informuje, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 26 stycznia 2010 r. (Sygn. akt K/9/08) stwierdził niezgodność z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dotyczących obligatoryjnych bonifikat od opłaty za przekształcenie. Wyżej wymienione przepisy tracą moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wobec powyższego Burmistrz Pobiedzisk może udzielać przedmiotowych bonifikat wnioskodawcom spełniającym kryterium ich udzielenia do 9 sierpnia 2011 r. Niezależnie od tego nadal wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do 31 grudnia 2012 r. W związku z procedurą związaną z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego (złożenie wniosku, pisma proceduralne, zlecenie i wykonanie operatu szacunkowego, wydanie decyzji), trwającą około 3 miesięcy, osoby pragnące skorzystać z ww. bonifikat winny złożyć wniosek najpóźniej do końca kwietnia 2011 r. Wszelkich szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, I piętro, pok. 116 osobiście lub pod numerami telefonu i NR 174 KWIECIEŃ 2011

7 Wieści z Rady... Dnia 24 lutego 2011r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Dorota Nowacka. Michał Podsada przedstawił sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesyjnym. Temat sesji: Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pobiedziska UCHWAŁA w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pobiedziska, uchwalonego uchwałą Nr XXXV/317/00 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 października 2000 r. częściowo zmienionego Uchwałą Nr XVIII/166/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 lutego 2004 r. oraz Uchwałą Nr LVIII/475/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 sierpnia 2006 r. Przewodnicząca rady Dorota Nowacka przedstawiła radnym uwagi wprowadzające do uchwały w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska. Projekt zmiany studium był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Burmistrz uznał zasadność części uwag, rozstrzygając je pozytywnie. Pozostałe uwagi z pierwszego i drugiego wyłożenia projektu zmiany studium skierowane zostały pod dzisiejsze obrady Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, w celu rozstrzygnięcia ich przez radę. Zgodnie z art. 11 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz przedstawił radzie do uchwalenia projekt zmiany studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rozwoju Krzysztof Krygier, który powiedział, że sprawy dotyczące studium były bardzo szeroko analizowane i omawiane na posiedzeniach komisji, która rekomenduje przyjęcie przedstawionego projektu uchwały w sprawie Studium. Przewodnicząca rady przystąpiła do odczytania uwag, nad którymi radni głosowali za podtrzymaniem lub odrzuceniem stanowiska burmistrza. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy dwunastu głosach za, jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym się Podjęto uchwały w sprawach: uchwalenia Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pobiedziska na lata , wskazania przedstawiciela gminy Pobiedziska do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, wystąpienia gminy Pobiedziska ze Stowarzyszenia Gminy i Powiatów Wielkopolski, WIEŚCI Z RADY Strategia rozwoju lokalnego w powiązaniu z budżetem gminy, studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wieloletnim programem inwestycyjnym oraz wieloletnią prognozą finansową gminy staje się ważnym instrumentem działania władz samorządowych. Jako dokument kierunkowy strategia pełni funkcję drogowskazu w realizacji przedsięwzięć podmiotów lokalnych. Tylko permanentna aktualizacja strategii umożliwia utrzymanie jej aktualności przez szereg kolejnych lat, a zawarta w założeniach może służyć różnym celom: opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz różnorodnych programów i projektów, podejmowaniu bieżących i długookresowych decyzji o znaczeniu strategicznym, wpływającym na pożądane kierunki rozwoju, stymulacji zmian organizacyjnych i strukturalnych, zmierzających do podnoszenia efektywności zarządzania i gospodarowania majątkiem lokalnym. Jest też podstawą działania w dłuższej perspektywie czasowej, jak i w polityce bieżącej. Za rangą i posiadaniem takiego dokumentu przemawiają dwa zasadnicze powody: pierwszy, istnieje realna szansa w podejmowaniu racjonalnych decyzji rozwojowych i przekształceń strukturalnych gminy, drugi to warunek ubiegania się o środki finansowe z różnych źródeł m.in. z funduszy europejskich. Strategia rozwoju gminy jako ważny instrument działania władz samorządowych może spełniać różne funkcje. Wśród nich wyróżnić można: funkcję regulacyjną: jest wyznacznikiem konkretnie podejmowanych decyzji, które gwarantują realizację ustalonych zadań, funkcję kontrolną: staje się podstawą oceny skuteczności działania organów odpowiedzialnych za lokalną politykę gospodarczą, funkcję koordynacyjną; jest dokumentem, który z założenia ma oddziaływać na podmioty funkcjonujące w gminie w kierunku koordynowania ich zachowań zgodnie ze strategicznymi celami rozwoju gminy, funkcję informacyjną: jest zbiorem informacji o przewidywanych kierunkach rozwoju gminy i zamierzonych działaniach władz lokalnych, funkcję pobudzającą: jako dokument zmusza podmioty władzy samorządowej do poszukiwania możliwości i dróg optymalnego rozwoju gminy, funkcję promocyjną: jest dokumentem podkreślającym te cele rozwojowe danego obszaru, które są jego mocnymi stronami i są możliwe do osiągnięcia pod warunkiem uzyskania zewnętrznego wsparcia. Należy podkreślić, iż w miarę rozwoju lokalnego, spada znaczenie funkcji regulacyjnej i kontrolnej na rzecz wzrostu znaczenia funkcji informacyjnej, koordynacyjnej, a w szczególności funkcji promocyjnej. W hierarchii celów strategicznych dla miasta i gminy Pobiedziska, które w sposób bezpośredni nawiązują do misji, znalazły się trzy strategiczne cele rozwoju, takie jak: poprawa warunków życia mieszkańców, wspieranie rozwoju gospodarczego, kreowanie wizerunku gminy turystyczno-rekreacyjnej. Szczegółowe materiały dostępne na NR 174 KWIECIEŃ

8 WIEŚCI Z RADY zmiany uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata , zmiany uchwały budżetowej gminy Pobiedziska na 2011 r. Radni również zapoznani zostali z kalendarzem imprez na 2011 rok. Informację nt. stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Pobiedziska przedstawił Komendant Policji Tomasz Sworowski. Dnia 31 marca 2011 r. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Michał Podsada przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesyjnym. Tematem debaty była: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska stan i aktualizacja: raport o stanie strategii (analiza okresu od 2008 do lutego 2011) wraz z analizą wykonywanych przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych (okres 2008 do lutego 2011) oraz zakres zadań inwestycyjnych na lata wraz z korektą. Analiza strategii rozwoju a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Przewodnicząca rady D. Nowacka przedstawiła uwagi dotyczące strategii. Szczegóły wypowiedzi ramka na str. 7) Przewodniczący Komisji Rozwoju Krzysztof Krygier przypomniał, że podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w dniu 4 marca 2010 r. Rada Miejska w wyniku debaty uchwaliła wniosek skierowany do burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska o podjęcie prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy na lata Podkreślił, że Strategia Gminy jest niezbędnym narzędziem pracy rady, która zapewnia ciągłość pracy samorządu. Sekretarz Iwona Tomaszewska-Kujawa przedstawiła prezentację dotyczącą Analizy wykonania zadań w ramach celów strategicznych i projektów na lata , która została opracowana na podstawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata oraz Kart Realizacyjnych Projektów Strategicznych. Natomiast zastępca burmistrza Ireneusz Antkowiak przedstawił prezentację, dotyczącą Planowania Przestrzennego w gminie Pobiedziska, która spotkała się z dużym uznaniem członków Aglomeracji Poznańskiej Podjęto uchwały w sprawach: zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 września 2010 roku nr LIX/572/10 w sprawie zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z posesji na rok 2011, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Pobiedziska, wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Pobiedziskach przy ul. Księcia Przemysła I, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Pobiedziskach, oznaczonej numerem działki 1/6, obręb Pobiedziska, arkusz mapy 35, przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków w 2011 roku, zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata , zmiany wykazu zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata , zmiany uchwały budżetowej na rok 2011, nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Pobiedziska w roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki, zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu gminy Pobiedziska w roku Radny Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Zarząd Osiedla i Przew. Zarządu Osiedla Letnisko Leśne w Pobiedziskach tel. kom dyżury: czwartki Marek Matuszak Radny Dariusz Dobry przewodniczący Mariusz Radosh Stefan Hoffmann Iwona Grabarkiewicz Tadeusz Chrobot Irena Pietraszewska Helena Nogaj Henryk Skrzeczowski Już wkrótce szczegóły dotyczące III Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2011 na plakatach oraz stronie internetowej 8 NR 174 KWIECIEŃ 2011

9 Oferujemy zawody z przyszłością rozmowa z Janem Grabkowskim Starostą Poznańskim KRÓTKO Z POWIATU Panie Starosto, przed nami Targi Edukacyjne jedno z największych wydarzeń promocyjnych szkół w Wielkopolsce. Od kilku lat podczas imprezy prezentują się także placówki z powiatu poznańskiego. Co w tym roku mogą zaoferować swoim potencjalnym uczniom? Szkoły prowadzone przez Powiat Poznański zawsze starają się dostosować swoją ofertę do potrzeb rynku pracy. To właśnie sprawia, że wśród młodzieży szczególnym powodzeniem cieszą się takie zawody jak technik logistyk czy technik architektury krajobrazu. Pierwszy z nich oferują szkoły w Bolechowie i Kórniku, drugi placówki w Rokietnicy, Mosinie i Poznaniu. Również w Rokietnicy, ale także w Murowanej Goślinie i Swarzędzu, można zdobyć tytuł technika hotelarstwa. Zgodnie z ogólnym trendem sporo młodych ludzi pragnie kształcić się w obszarze informatyki. Wychodząc naprzeciw ich zainteresowaniom i potrzebom oferujemy ten kierunek prawie we wszystkich technikach prowadzonych przez Powiat Poznański. Prawdziwą przyszłość ma jednak przed sobą coraz bardziej dziś doceniane kształcenie w Zasadniczych Szkołach Zawodowych. Specjalistów wciąż brakuje, a powiatowe ZSZ przygotowują do podjęcia zawodu bardzo solidnie. Sporym atutem jest między innymi współpraca szkół z firmami o ugruntowanej pozycji na rynku. Przykładem może być tutaj Swarzędz, gdzie dzięki firmom VW Poznań oraz SKF uczniowie zdobywają kwalifikacje mechatroniczne na najwyższym, światowym poziomie. Jakie nowe kierunki kształcenia oferuje Powiat od września? Od września zawód logistyka będzie można zdobyć w technikum w Kórniku. Tam również będą się mogli kształcić przyszli technicy ochrony środowiska. W Bolechowie otwieramy dwa nowe kierunki: technika administracji i technika spedytora. Natomiast w Swarzędzu technika technologii drewna i technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Rynek edukacyjny jest bardzo szeroki. Dlaczego warto wybrać szkołę z powiatu? Odpowiem krótko: powiatowe placówki oferują zawody z przyszłością, a te w znacznym stopniu zwiększają szanse młodzieży na zatrudnienie. Na skuteczność edukacyjną składa się zresztą wiele czynników: od zaplecza materialnego począwszy, na bezpieczeństwie skończywszy. Ci, którzy skorzystają z oferty powiatu mają możliwość odbywania praktyk w takich firmach jak VW Poznań, SKF, Solaris Bus & Coach, Hotel Sheraton, a także na promie Unity Line na Bałtyku. Powiat co roku przeznacza środki finansowe na zajęcia fakultatywne, dzięki którym zdawalność egzaminów maturalnych w naszych szkołach wynosi ponad 90%. Bierzemy udział w wielu projektach unijnych, dających dodatkowe możliwości rozwoju. Nawiązaliśmy też współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami zagranicznymi. W jej ramach co roku organizowane są wymiany młodzieży. Atutami powiatowych placówek edukacyjnych są też rodzinna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia, kameralność, a także lokalizacja w pobliżu miejsca zamieszkania i rozbudowana oferta zajęć pozalekcyjnych. Z jakimi problemami borykają się szkoły prowadzone przez Powiat Poznański? Jak wszyscy borykamy się z niżem demograficznym. Dlatego też tak ważne jest zapewnienie młodym ludziom atrakcyjnych kierunków kształcenia. Sporych problemów nastręczają również wybory gimnazjalistów co do dalszych etapów edukacji. Podejmując decyzję w tej kwestii młodzież powinna brać pod uwagę między innymi wynik egzaminu gimnazjalnego czy predyspozycje do nauki w danej szkole. Musi to być również samodzielny, świadomy wybór. Niestety, część osób kieruje się działaniami i opiniami innych, nie do końca zdając sobie sprawę z konsekwencji. Być może dzieje się tak dlatego, że w gimnazjach nie poświęca się tym kwestiom zbyt wiele uwagi, brakuje też doradców zawodowych. Dziękuję za rozmowę. Małgorzata Roszak Starosta Poznański Wiceprezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich Jan Grabkowski, Starosta Poznański, został Wiceprezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich. Wybory Zarządu odbyły się podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ZPP w dniach marca br. w Warszawie. Prezesem wybrano Marka Tramsia, Starostę Polkowickiego. W skład Zarządu ZPP weszło 21 osób. Oprócz Starosty Poznańskiego funkcję wiceprezesów będzie pełnić jeszcze czworo innych szefów powiatów. Związek Powiatów Polskich powstał w lutym 1999 roku. Jest stowarzyszeniem powiatów broniącym ich wspólnych interesów, m.in. poprzez reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym czy inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządów terytorialnych. Anna Jacznik Gabinet Starosty NR 174 KWIECIEŃ

10 KRÓTKO Z POWIATU Do poznańskiej metropolii coraz bliżej Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Metropolia Poznań odbyło się w piątek, 18 lutego w Urzędzie Miasta Poznania. Podczas spotkania wybrano władze Stowarzyszenia oraz podsumowano dotychczasową, prawie czteroletnią działalność Rady Aglomeracji Poznańskiej. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie Metropolia Poznań ma za zadanie wspierać ideę samorządu terytorialnego oraz chronić wspólne interesy członków Stowarzyszenia, a w szczególności wspierać rozwój społecznogospodarczy aglomeracji oraz współpracę gmin i powiatów w tym zakresie. W spotkaniu uczestniczył Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania oraz wójtowie i burmistrzowie podpoznańskich gmin wchodzących w skład Aglomeracji Poznańskiej. Do Stowarzyszenia Metropolia Poznań przystąpiły: Buk, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Poznań, Powiat Poznański, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem i Tarnowo Podgórne. Prezesem Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem, został Prezydent Poznania, a wiceprezesem Starosta Poznański. Drugim wiceprezesem wybrano burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego, a członkami zarządu burmistrza Kórnika Jerzego Lechnerowskiego oraz burmistrza Murowanej Gośliny Tomasza Łęckiego. Wyłoniono również członków Komisji Rewizyjnej. Przypomnijmy, że proces tworzenia aglomeracji poznańskiej rozpoczął się w maju 2007 r. od podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy samorządami. Wtedy też utworzono Radę Aglomeracji Poznańskiej. Główne efekty dotychczasowej współpracy to powołanie Centrum Badań Metropolitarnych oraz opracowanie tzw. Zielonej Księgi, czyli dokumentu zawierającego propozycje strategii rozwoju poznańskiej metropolii do 2020 roku. W ramach porozumień pomiędzy gminami powstał m.in. Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej czy Związek Międzygminny Schronisko dla zwierząt Schronisko. Podpisano także porozumienie komunalne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Anna Jacznik Gabinet Starosty Odsłonięcie pomnika Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Pomnik Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, prezydenta Poznania w latach i pierwszego prezesa Związku Miast Polskich został uroczyście odsłonięty 3 marca 2011 roku na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha. Pomnik składa się z dwóch obelisków, z których każdy waży blisko 2,5 tony i ma ponad 2 metry wysokości. Na pierwszym widnieje podobizna prezydenta, zacytowane zostały też jego słowa: Co trzeba było powiedzieć, powiedziałem. Jak trzeba było reagować, reagowałem. Gdy trzeba było coś robić, robiłem. Na drugim obelisku znajduje się herb Poznania i Związku Miast Polskich. Monument stanął na tzw. stoku prezydentów w sąsiedztwie obelisków Cyryla Ratajskiego i Jarogniewa Drwęskiego. Pomnik autorstwa Łukasza Trusiewicza z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ufundowała Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Budowa została sfinansowana z dotacji od miasta i prywatnych instytucji. Błękitno-białą wstęgę zdjęli wspólnie wdowa po prezydencie Janina Kaczmarek oraz prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Odsłona pomnika prezydenta Poznania Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka przyciągnęła na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz wielu poznaniaków. W imieniu samorządu powiatu poznańskiego kwiaty złożył Starosta Jan Grabkowski. Wojciech Szczęsny Kaczmarek piastował urząd prezydenta Poznania przez dwie kadencje. Był absolwentem i późniejszym wykładowcą z tytułem doktora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 80. był działaczem Solidarności. Jest współtwórcą i pierwszym prezesem restytuowanego po wojnie Związku Miast Polskich największego forum przedstawicieli gmin. Odegrał ważną rolę w konsolidacji różnych form współpracy środowisk samorządowych. W latach był konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. Za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był również kawalerem najwyższego odznaczenia rządu francuskiego Legii Honorowej. W 2009 roku otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Wojciech Szczęsny Kaczmarek zmarł 26 maja 2009 roku. Tomasz Skupio Gabinet Starosty 10 NR 174 KWIECIEŃ 2011

11 Ćwiczenie czyni mistrza W ramach podpisanej w listopadzie współpracy naszej szkoły z Instytutem Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu uczniowie pierwszej językowej klasy gimnazjum wraz z wychowawcą L. Pawlikowskim udali się do IFG, gdzie wzięli udział w warsztatach lingwistycznych, które prowadziły studentki germanistyki pod kierunkiem dr Izabelli Marciniak. Uczniowie poznawali niemieckie przysłowia, ćwiczyli konwersacje oraz uczyli się nowego słownictwa. EDUKACJA POBIEDZISKA Były to kolejne zajęcia w ramach współpracy. Wcześniej uczniowie klasy językowej brali udział w wykładzie nt. Cenzura w III Rzeszy dr. Marka Rajcha oraz w wycieczce do Berlina, gdzie zwiedzili m.in. miejsca związane tematycznie z wykładem np. z nazistowską akcją palenia książek w maju 1933 r. i Pomnik Pomordowanych Żydów Europy (niem. Denkmal für die ermordeten Juden Europas lub krócej Holocaust-Mahnmal) muzeum upamiętniające zagładę Żydów podczas II wojny światowej. Per aspera ad astra POBIEDZISKA zało również współpracę z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Doktoranci tego wydziału Marta Balcerek i Rafał Kamprowski pod opieką dr Bartosza Hordeckiego prowadzą cykl warsztatów: sztuki autoprezentacji, erystyczno-retoryczne (w tym debaty oksfordzkie) oraz wiedzy samorządowej. Nasza młodzież uczestniczyła również w jednej z debat oksfordzkich, jakie cyklicznie już odbywają się w murach WNPiD. Teza dyskusji brzmiała: Czy prezydent powinien być wybierany w wyborach powszechnych? W debacie wzięły udział drużyny uczniów I LO z Wrześni oraz III LO z Poznania. Wygrała strona Opozycji III LO. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zobaczyć, na czym polega ten typ debaty, a przy okazji przekonać się, jaki czeka ich ogrom pracy, aby dobrze przygotować się do dyskusji i kampanii. Mogli też obejrzeć nowy obiekt WNPiD na Morasku zwiedzić profesjonalne pracownie dziennikarskie studio radiowe oraz telewizyjne. Zainteresowanych debatami odsyłamy na stronę internetową Klubu Debat Oksfordzkich. W ramach pracy nad jednym z projektów edukacyjnych, przygotowującym młodzież do kampanii i wyborów do Samorządu Uczniowskiego, nasze gimnazjum nawią- NR 174 KWIECIEŃ

12 EDUKACJA Nowa świetlica Oddanie nowoczesnego Kompleksu Sportowo-Edukacyjnego umożliwiło swobodne prowadzenie zajęć lekcyjnych w Zespole Szkół w Pobiedziskach. Dzięki przeniesieniu części zajęć do nowych sal lekcyjnych, zwolnionych zostało kilka pomieszczeń w starym budynku szkoły. Gimnazjaliści odbywają obecnie zajęcia wychowania fizycznego na nowej hali, a stara sala gimnastyczna służy uczniom szkoły podstawowej. Najmniejsza salka gimnastyczna, w której do niedawna prowadzono zajęcia WF dla najmłodszych, została przekształcona w świetlicę dla uczniów klas 1 3. Dzięki temu młodsze dzieci mogą czuć się bezpiecznie, cieszyć się osobną świetlicą, gdzie można spokojnie odrabiać lekcje, czekać na autobus lub przyjazd rodziców. POBIEDZISKA We are the winners!!!! 22 marca 2011 r. w Zespole Szkół we Wronczynie odbyła się już X Edycja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych. Czterech uczniów naszej szkoły, którzy okazali się najlepsi w etapie szkolnym miało możliwość sprawdzić swoją wiedzę oraz wytrzymałość na stres podczas zmagań ustnych. Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy 6c Krzysztof Figlarz zajął I miejsce, Zuzanna Wierzbicki IIIm, Maciej Kowalczyk Vm, Adrianna Mazurek VIm. zwycięzcom GRATULUJEMY!!! Ponadto z informacji organizatora konkursu R. Zbierańskiego wynika, że w konkursie wzięło udział 13 uczniów POBIEDZISKA z 6 szkół podstawowych (Pobiedzisk, Pobiedzisk-Letniska, Jerzykowa, Biskupic, Wronczyna i Węglewa: Michael Griffiths II miejsce, Joanna Forycka IV miejsce, Maciej Nadoliński, Dawid Karpiński, Katarzyna Łucka, Alicja Pietrzak, Dominik Matysiak, Patrycja Róg oraz Klaudia Soloch. Konkursowe zmagania rozpoczął test pisemny, a zakończyła krótka prezentacja ustna na wylosowany przez ucznia temat. Komisję konkursową stanowili nauczyciele języka angielskiego z ww szkół. Dla wszystkich uczniów przygotowano atrakcyjne nagrody ufundowane przez dyrektora Beatę Bor oraz Wydawnictwo Oxford University Press. Wiatr w żagle Gimnazjum w Zespole Szkół w Pobiedziskach już czwarty rok współpracuje z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Studenci doradztwa zawodowego pod kierunkiem dr Małgorzaty Rosalskiej prowadzą corocznie dla klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum cykl zajęć, które mają pomóc uczniom rozpoznać własne predyspozycje i zdolności, wybrać odpowiednią szkołę ponadgimnazjalną i zawód, czyli zaplanować karierę. POBIEDZISKA Przed Targami Edukacyjnymi studenci przeprowadzają ostatni z cyklu warsztatów dla uczniów klas trzecich, dla których przygotowują dodatkowo poradnik zwany Przewodnikiem szpiega po targach edukacyjnych. W poradniku uczniowie mogą znaleźć plan, który pomaga im zdobyć istotne informacje o placówkach prezentowanych na Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz na ich podstawie wybrać interesującą szkołę. Z muzyką na żywo 18 marca w Zespole Szkół w Jerzykowie odbył się czwarty już koncert w ramach muzyki na żywo zorganizowany dla uczniów szkoły oraz dla społeczności lokalnej. Tym razem gościliśmy uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia im. K. Kurpińskiego z Poznania. Orkiestra kameralna pod batutą Kazimierza Trzeciaka zagrała dzieła kompozytorów XIX XX wieku (Andrzeja Szuwałowa, Marcela Popławskiego, Fryderyka Chopina, Józefa Haydna, George Gershwina). Jerzykowo Koncert zakończył się muzyką lekką, rozrywkową. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na kolejne spotkania słuchaczy i melomanów muzyki poważnej. Cieszy nas, niezmiernie rosnące zainteresowanie tego typu imprezami, co świadczy o chęci obcowania z muzyką na żywo. Halina Modrzyńska 12 NR 174 KWIECIEŃ 2011

13 EDUKACJA O, Champs Elysees! Jerzykowo Pierwszy tydzień marca grupa nauczycieli i uczniów z gimnazjum w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi spędziła w bajkowym Paryżu biorąc udział w ostatnim już spotkaniu szkół partnerskich w ramach programu Comenius. Gospodarzem spotkania było liceum Le Rebours, miejscem wspaniały Paryż, do którego przyjechały delegacje ze wszystkich szkół partnerskich Hiszpanii, Grecji, Bułgarii, Luksemburga i Polski. Gimnazjum w Jerzykowie reprezentowała pani dyrektor Alina Mańka, dwóch nauczycieli i pięcioro gimnazjalistów uczniów klas II i III. Stolica Francji zachwyciła chyba wszystkich ogromem, architekturą i zabytkami znanymi do tej pory z książek i obrazów. Pierwszego dnia pobytu uczestnicy Comeniusa byli gośćmi paryskiego ratusza. Uczniowie mieli także możliwość poznania bliżej zagranicznych kolegów zwiedzając w międzynarodowych grupach katedrę Notre-Dame, Wieżę Eiffel a czy też płynąc wspólnie rejsem po Sekwanie. Młodzież miała przy tym do wykonania powierzone im zadania. Drugiego dnia paryskiej przygody grupa podziwiać mogła Łuk Triumfalny, a także Mona Lizę, Wenus z Milo i inne arcydzieła sztuki światowej w Muzeum w Luwrze. Trzeci dzień to Opera Garnier, gdzie uczniowie brali udział w lekcji muzealnej, malowniczy klasztor Sacre Coeur i prawdziwa mekka artystów Montmarte. Spotkanie Comeniusa było przede wszystkim okazją do przyjrzenia się bliżej realiom francuskiej szkoły. Uczniowie brali udział w lekcjach, a nauczyciele w spotkaniach służących wymianie poglądów i poznaniu systemów edukacyjnych. Grupa gościła też w Domu Europejskim, gdzie odbył się wykład na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Wieczór pożegnalny zorganizowany w szkole uczczony został wspólnym zaśpiewaniem melodii O, Champs Elysees, a delegacje krajów uczestniczących zaprezentowały piosenki w swoich językach narodowych. Tego ostatniego wieczoru nie zabrakło doskonałej francuskiej kuchni, tańców, ale i łez, gdyż było to już ostanie spotkanie w ramach Comeniusa. Podczas dwóch lat trwania projektu zgromadzonych zostało nie tylko wiele wspólnych doświadczeń, ale i wspaniałych wspomnień. Hanna Nawrocka-Muka Montessori również w domu Siła rodziny płynie z poczucia przynależności do małej wspólnoty. To poczucie tworzy się poprzez wspólne podejmowanie odpowiedzialności za dom, jego wygląd i funkcjonowanie Wiele razy, gdy chcemy coś zrobić w domu, odsyłamy dzieci mówiąc, żeby poszły się pobawić. Jednak często nasze dzieci mają wielką ochotę pracować z nami, pomagać nam. Warto wykorzystać zapał dziecka do pracy w pozytywny i pełen miłości sposób. Ale jak trzylatek może nam naprawdę pomóc? często pytamy. Przecież po jego pomocy mamy więcej sprzątania. Lepiej, gdy zajmie się zabawą w innym miejscu. Gdy odsyłamy dziecko do zabawy, tracimy okazję do kształtowania w nim poczucia przynależności i odpowiedzialności za rodzinę. Wyobraźmy sobie analogiczną sytuacjęw nowej pracy, do której idziemy z entuzjazmem, PRZEDSZKOLE a w której nasz szef głaszcze nas po głowie i mówi: Jestem zajęty. Zajmij się sobą. Zawołam cię na obiad. Pamiętaj, żeby mi nie przeszkadzać. To oczywiście absurdalna sytuacja, ale pozwala nam wczuć sięw sytuację dziecka i zrozumieć, co wtedy ono czuje. Poniżej przykładowa lista zadań, którym może sprostać trzy- i czterolatek. Listę należy traktować jako punkt wyjścia do stworzenia własnej, dla swojego dziecka. Dzięki niej możemy inaczej spojrzeć na możliwości małych dzieci w pomaganiu nam w codziennych pracach domowych. Pamiętajmy o tym, żeby nigdy nie wyręczać dziecka w zadaniu, które ono samo potrafi wykonać. Przygotowała: Katarzyna Napierała Więcej na NR 174 KWIECIEŃ

14 EDUKACJA Najlepsze Wielkopolskie Przedszkole Przedszkole Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach kończy zapisy na rok szkolny 2011/2012. Największa placówka wychowania przedszkolnego w gminie Pobiedziska prowadzi edukację w oparciu o m.in. takie metody jak: glottodydaktyka (wychowanie językowe) metoda nauki czytania i pisania opracowana przez prof. B. Rocławskiego. Przywiązuje ogromną wagę do sposobu uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, a także kształtowania nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. dziecięca matematyka program prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej. Wspomaga rozwój umysłowy dzieci i przygotowuje je do nauki w szkole, zwłaszcza w zakresie potrzebnym do odnoszenia sukcesów w nauce matematyki. Pedagogika Zabawy jest koncepcją zakładającą wspieranie rozwoju osobowości człowieka. Łączy w sobie założenia i metody różnych kierunków psychologii i pedagogiki. Metoda Weroniki Sherborne to metoda ruchu rozwijającego poprzez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe, rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialności, wrażliwości, umiejętności nawiązywania kontaktów z drugą osobą. Przedszkole dysponuje 9 przestrzennymi salami, salą gimnastyczno-rytmiczną, placem zabaw, salą języka angielskiego, gabinetami (stomatologicznym i terapii pedagogicznej), salą rehabilitacyjną, księgozbiorem pedagogiczno-psychologicznym i stołówką, co w zupełności zaspokaja potrzeby edukacyjne wszystkich dzieci. Wśród wielu zalet przedszkola wymienić można: niekonwencjonalny sposób zapisu dziecka do Przedszkola rozmowa z rodzicami i z dzieckiem, jak również możliwość pobytu z dzieckiem w grupie rówieśniczej, warsztaty i zajęcia otwarte dla rodziców, samoobsługa w stołówce przedszkolnej, dająca dzieciom możliwość uczenia się samodzielności wspieranej przez nauczyciela, współpraca z takimi instytucjami jak: UAM, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Studium Doskonalenia Menadżerów Oświaty w Kaliszu. Nauczyciele przedszkola biorą czynny udział w doskonaleniu swojej wiedzy podejmując studia podyplomowe, różnego rodzaju warsztaty i kursy. Cięgła poprawa jakości pracy zaowocowała przyznaniem w 2009 roku tytułu Najlepsze Wielkopolskie Przedszkole w konkursie organizowanym przez TVP Poznań wraz z Kuratorium Oświaty. Z ortografią za pan brat, czyli gminne potyczki ortograficzne Letnisko Po raz kolejny w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla gimnazjalistów. 14 marca 2011 r. osiemnastu uczniów z czterech szkół położonych na terenie gminy Pobiedziska: Gimnazjum Zgromadzenia Sacra Coeur, Gimnazjum im. M. Jackowskiego we Wronczynie, Gimnazjum im. K. Odnowiciela w Pobiedziskach i Gimnazjum w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku, postanowiło zmierzyć się z zawiłościami polskiej ortografii. Przez dziewięćdziesiąt minut gimnazjaliści rozwiązywali test ortograficzny, napisali także dyktando ortograficzne. Buldożer, żabot, rzeżucha, harmonia, chaos, hiacynt to tylko niektóre wyrazy, nad pisownią których głowili sie uczniowie. Poziom tegorocznego konkursu był wysoki, serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególne słowa uznania kierujemy do zwycięzców i wyróżnionych: I miejsce Piotr Hulbicz (gimnazjum Zgromadzenia Sacra Coeur), II miejsce Katarzyna Borucka (gimnazjum Zgromadzenia Sacra Coeur), Klaudyna Maniszewska (gimnazjum Zgromadzenia Sacra Coeur), III miejsce Agata Pawłowska (gimnazjum im K. Odnowiciela w Pobiedziskach), wyróżnienie Natalia Piotrowicz (gimnazjum w Z.S. im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku), wyróżnienie Kinga Wasiakowska (gimnazjum w Z.S. im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku). Cieszy fakt, że wszelkie przedsięwzięcia związane z doskonaleniem poprawnej i bezbłędnej pisowni, i te wewnątrzszkolne i te międzyszkolne spotykają się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Wszystkim nam dorosłym zależy bardzo na kształceniu umiejętności samodzielnego i świadomego posługiwania sie językiem pisanym. Organizator konkursu Agnieszka Śliperska 14 NR 174 KWIECIEŃ 2011

15 Bajeczne śpiewanie EDUKACJA Węglewo zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, a każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowe upominki. Najbardziej rozśpiewane dzieci w z naszej gminy spotkały się 30 marca 2011 r. w Szkole Podstawowej w Węglewie. Po raz szósty odbył się tutaj Gminny Konkursu Piosenki. Tym razem motywem przewodnim wokalnych wystąpień pomysłodawczynie M. Gdula i E Nowak, uczyniły temat Z bajką przez świat. W muzycznych szrankach stanęły dwie grupy wiekowe z klas I III i IV VI. W młodszej kategorii jednogłośną zwyciężczynią okazała się pierwszoklasistka Helenka Ferenc ze szkoły w Węglewie, II miejsce zajęła Julia Michalak. Jury nie przyznało miejsca III, natomiast wyróżnienie przypadło w udziale Zuzannie Meisner. W kategorii klas starszych bezapelacyjnie wygrała Oliwia Łęc ze szkoły w Węglewie, II miejsce zajęła Agnieszka Soloch, natomiast Hanna Budzicz wyśpiewała III miejsce. Jury przyznało również wyróżnienie dla Roksany Knasiak. Laureatom oraz wszystkim uczestnikom, a także opiekunom należą sie serdeczne podziękowania i gratulację, ponieważ poziom tegorocznych zmagań był wysoki i bardzo wyrównany. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach oraz sponsorów Gotowi nieść pomoc Pod koniec lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach. W minionym roku strażacy z tej jednostki interweniowali w 76 akcjach ratowniczych. Strażacy z Biskupic to po OSP w Pobiedziskach (186 interwencji) najbardziej aktywna i skuteczna jednostka w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Skupia w swoich szeregach młodych strażaków ochotników bardzo zaangażowanych w niesienie pomocy poszkodowanym. W ubiegłym roku trzech przedstawicieli OSP brało udział w akcji pomocy powodzianom w Bieruniu k/oświęcimia. Walne zebranie członków OSP udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. W wyborach tajnych do Zarządu OSP wybrani zostali: Krzysztof Słupski prezes, Błażej Walkowiak wice prezes, Andrzej Pomian naczelnik, Radosław Duszka zastępca naczelnika, Mariusz Klepka skarbnik, Radosław Grzegorczyk sekretarz. BEZPIECZEŃSTWO NR 174 KWIECIEŃ

16 BEZPIECZEŃSTWO Ratowanie życia mamy we krwi Dobrze znany już mieszkańcom Pobiedzisk czerwony autobus stanął 11 marca przy Ośrodku Kultury. Jak zwykle frekwencja mieszkańców Gminy Pobiedziska dopisała - do ustawionego krwiobusu zgłosiły się łącznie 54 osoby, z czego krew oddało 44 osób. Udało się zebrać aż 20 litrów krwi. Organizatorzy wydarzenia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Pobiedziskach składają serdeczne podziękowania wszystkim honorowym dawcom krwi za udział w zbiórce i już dziś zapraszają na kolejną akcję, która odbędzie się 13 maja br. Nie wahaj się czyjeś życie należy do Ciebie! Naprawiamy drogi W związku z bardzo trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi, rozmiękaniem dróg gruntowych oraz podsiąkaniem niektórych fragmentów dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska informujemy, że w ramach napraw interwencyjnych staramy się ograniczyć uciążliwości z tym związane. W ramach posiadanych środków finansowych prowadzone są prace polegające na wbudowywaniu gruzu, tłucznia oraz pospółki w miejscach newralgicznych i najbardziej uszkodzonych dróg gminnych. Ponadto, na terenach sołectw, w których warunki gruntowo-wodne na to pozwalają, rozpoczęły się prace nad wyrównywaniem i profilowaniem dróg gruntowych. miejscowość ulica BISKUPICE Boczna, Śliwkowa, Jabłkowa, Gospodarcza, Czereśniowa, Porzeczkowa, Miodowa, Graniczna, Łokietka, Cicha, Podgórna, Bartnicza, Łąkowa, Truskawkowa LETNISKO Brzozowa, Okrężna, Polna, Zbożowa, Żytnia, Owsiana, Boczna KAPALICA Ptasia JANKOWO MŁYN BOROWO MŁYN Truskawkowa, Leśna, Morwowa POBIEDZISKA Malwowa, Poznańska, Warciańska, Drawska PROMIENKO Wiśniowa, Tawułowa GŁÓWNA WRONCZYNEK Smardzlowa, Maślakowa Przedszkolaki w komisariacie W ramach współpracy, której celem jest przekazanie najmłodszym wiedzy z zakresu elementarnych zasad bezpieczeństwa, odbyło się kolejne spotkanie funkcjonariuszy Policji z przedszkolakami, tym razem w Komisariacie Policji w Pobiedziskach. Cztery grupy 50 dzieci z Przedszkola Wesołe Skrzaty zwiedziły pomieszczenia komisariatu, wysłuchały informacji na temat pracy policjantów i zakresu ich obowiązków. Największą atrakcją okazała się rozmowa z sierżantem Pyrkiem maskotką wielkopolskiej Policji, stworzoną w 2003 roku przez dzieci dla dzieci. Na zakończenie wizyty każdy z milusińskich mógł wejść do radiowozu policyjnego i zobaczyć jego wyposażenie. 16 NR 174 KWIECIEŃ 2011

17 Zakaz wypalania traw OCHRONA ŚRODOWISKA W trosce o środowisko, w którym żyjemy, apelujemy do Państwa o respektowanie zakazu wypalania traw i przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z powstawania pożarów. Ustawa o ochronie przyrody mówi wprost: Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przyrodniczych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz ze zm.). Ta sama ustawa wskazuje jednocześnie, że takie czynności podlegają karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 ww. ustawy). Dodatkowe sankcje grożą osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci lub powstania strat materialnych. Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, wypalanie traw nie przynosi żadnych korzyści środowisku, przeciwnie powoduje ogromne straty. Wypalanie traw ma wpływ na wszystkie elementy środowiska: ludzi (powstawanie szkodliwego dymu oraz zagrożenie mienia spowodowane groźbą pożaru), zwierzęta (w tym mikroorganizmy i owady), rośliny (również lasy). Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej rolnicy mogą starać się o dopłaty do gruntów rolnych. Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego stanowi, że producentom rolnym przysługują płatności na będące w jego posiadaniu grunty rolne utrzymane w dobrej praktyce rolnej przez cały rok. Wypalanie traw jest działaniem wbrew tzw. dobrej kulturze rolnej. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej mówi wprost, że zabronione jest wypalanie roślinności na łąkach i pastwiskach, nieużytkach oraz rowach i na pasach przydrożnych, jak również wypalanie ścierni i słomy oraz łętów ziemniaczanych. W związku z powyższym rolnicy dopuszczający się wypalania mogą zostać pozbawieni dopłat z funduszów Unii Europejskiej. Już w pierwszym kwartale 2011 r. strażacy ochotnicy z jednostek OSP działających na naszym terenie brali udział w 100 interwencjach, w tym aż 21 pożarach. 52 razy zajmowali się pompowaniem wody z budynków i posesji, zniwelowali 16 miejscowych zagrożeń, interweniowali w 7 wypadkach drogowych i 4 razy wyjeżdżali do fałszywych alarmów. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych. Zbiórka trawy UMiG w Pobiedziskach informuje, że pojemniki na trawę zostaną ustawione podobnie jak w ubiegłym roku, w wyznaczonych miejscach w terminie r. Do pojemników wrzucać można wyłącznie trawę luzem (bez worków). Prosimy nie wrzucać gałęzi, suchych liści oraz odpadów komunalnych, jak również surowców wtórnych (plastik, szkło, makulatura). Jeśli w trakcie zbiórki do kontenerów są wrzucane inne rodzaje śmieci, wówczas uzyskany kompost jest zanieczyszczony. Odpady te bowiem nie rozkładają się w czasie kompostowania. Nawet jeden kontener z trawą zanieczyszczony śmieciami dyskwalifikuje cały wyprodukowany później kompost i niemożliwe jest dokładne oczyszczenie go z innych rodzajów śmieci. Powoduje to, że selektywnie zebrane odpady biodegradowalne muszą zostać zdeponowane na kwaterze składowiska odpadów. Wiąże się to z ponoszeniem dodatkowych kosztów, nie tylko składowania (m.in. opłata do urzędu marszałkowskiego za składowanie odpadów, która wynosi 107,85 zł/tonę), ale również wcześniejszej selektywnej zbiórki. W związku z powyższym, w przypadku stwierdzenia wrzucania do pojemników odpadów innych niż trawa, pojemniki te zostaną usunięte. Dodatkowo informujemy, że trawę można zawozić również na składowisko odpadów w m. Borówko, gdzie jest przyjmowana bezpłatnie. Składowisko jest czynne w poniedziałek , od wtorku do piątku od , natomiast w sobotę od Wycinka drzew Z uwagi na liczne interwencje mieszkańców w sprawie wycinania drzew w lesie prywatnym nad j. Biezdruchowo, informujemy, że decyzję zezwalającą na wycinkę na przedmiotowym terenie wydał Starosta Poznański, w porozumieniu z Nadleśnictwem Czerniejewo. Wydawanie zgody na usuwanie drzew z terenów lasów prywatnych nie jest kompetencją burmistrza. UMiG wielokrotnie zwracał się do Starostwa, z prośbą o przeprowadzenie wizji w terenie w celu skontrolowania zakresu wykonywania przedmiotowych zabiegów oraz ich zgodności z ustaleniami wynikającymi z decyzji Starosty Poznańskiego. Po naszych interwencjach w dniu r. została przeprowadzona wizja terenowa przy współudziale właścicieli przedmiotowej działki, pracowników Starostwa Powiatowego oraz Nadleśnictwa Czerniejewo. Podczas wizji pracownicy Starostwa stwierdzili, że wycinka wykonywana jest zgodnie z wydaną decyzją Starosty nr WŚ.XII /06 z dnia r. Ustalono również, że powstałe po usunięciu topoli tzw. gniazda, właściciel działki ponownie zalesi drzewami (gat. buk pospolity) w terminie do r. Wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie należy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. NR 174 KWIECIEŃ

18 OCHRONA ŚRODOWISKA Pas ziemi niczyjej? Słoneczna pogoda sprzyja pracom w ogrodach, a każdy właściciel działki oraz ogrodu, dąży do posiadania najpiękniejszej posesji często wychodząc z nasadzeniami poza granice własnej nieruchomości. Stąd nasz apel do wszystkich Państwa o zaprzestanie sadzenia drzew i krzewów oraz układania kamieni wzdłuż Państwa posesji w pasie drogowym. Zwracamy się również z prośbą o przycięcie gałęzi przechodzących z posesji na drogę. Niestety względy estetyczne nie mogą przeważać nad względami bezpieczeństwa na drogach. Zieleń oraz kamienie leżące na drogach radykalnie zwężają pas drogowy, który często uniemożliwia minięcie się dwóch pojazdów. Bujna roślinność ogranicza widoczność, zwłaszcza na skrzyżowaniach dróg, co prowadzi do powstawanie niebezpiecznych sytuacji na drogach gminnych, również z udziałem pieszych i rowerzystów. W trakcie akcji zimowego odśnieżania dróg często nie było możliwości wjechania sprzętem w zwężone w ten sposób ulice lub dochodziło do niszczenia samochodów przez gałęzie drzew i kamienie, których pod warstwą śniegu nie sposób zauważyć. Wraz z wiosną na drogi wyjechały równiarki, które nie będą w stanie prawidłowo wyrównać drogi, jeśli nie będą mogły przejechać całą szerokością pasa drogowego. Zostały podjęte działania administracyjne, które mają na celu wyeliminowanie zajęcia pasa drogowego. Prosimy Państwa o możliwie jak najszybsze przesadzenie lub usunięcie z dróg gminnych drzew i krzewów (dla wycinki drzew/krzewów w wieku poniżej 10 lat nie ma konieczności uzyskiwania zgody) oraz kamieni i innych elementów stwarzających zagrożenie. Konkurs zagroda posesja Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na Najpiękniejszą zagrodę Najpiękniejszą posesję na terenie gminy Pobiedziska. Pisemne zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 20 maja br. u Sołtysa lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach p Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo, pierwszy przegląd zgłoszonych do konkursu zagród i posesji nastąpi do dnia 31 maja br., drugi do dnia 30 września br. ROLNICTWO Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska dla zagrody wiejskiej, która osiągnie najlepsze wyniki wyznaczył nagrodę w wysokości 1000,00 zł, natomiast dla posesji w wysokości 500,00 zł. Zachęcamy mieszkańców do udziału w konkursie, którego głównym celem jest poprawa warunków społecznych, kulturalnych i estetyki naszej gminy. UWAGA Zapisy dla dorosłych do Technikum Rolniczego Zapraszamy absolwentów szkół gimnazjalnych, szkół zawodowych i szkół podstawowych do podjęcia dalszej nauki w: Technikum Rolniczym we Wronczynie (po szkole zawodowej), Szkole Policealnej we Wronczynie technik rolnik (po liceum lub technikum innej specjalności), Liceum Ogólnokształcącym we Wronczynie (2-letnie po szkole zawodowej, 3-letnie po szkole podstawowej lub gimnazjum). Zapisy przyjmowane są w siedzibie szkoły, tel Informacje można również uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska p. 224, tel Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie Informujemy rolników, że bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie odbędzie się dnia 28 kwietnia 2011 r. w sali sesyjnej tut. Urzędu w godz. od 9:00 14:00. Ze względów technicznych pomoc będzie udzielana tym rolnikom, którzy nie korzystają z programów rolnośrodowiskowych. 18 NR 174 KWIECIEŃ 2011

19 Rosyjskie Ballady 10 lutego z okazji Dnia Zakochanych w Ośrodku Kultury odbył się koncert Ballady i Romanse Rosyjskie. Utwory zaśpiewane zostały w języku rosyjskim przy akompaniamencie typowych dla tego regionu instrumentów. KULTURA JESTEM TEGO WARTA W piątek 1 kwietnia na deskach sceny Ośrodka Kultury wystąpiła pobiedziszczanka Julia Mikołajczak. Był to koncert promujący jej debiutancką płytę Jestem tego warta. Piosenki o miłości W piątek 4 marca odbył się koncert pt. Piosenki o miłości w wykonaniu Studia Piosenki. Młodzi wykonawcy do występów przygotowywali się pod czujnym okiem instruktorek: Haliny Benedyk i Małgosi Hoff. Publiczność gromkimi oklaskami nagradzała wspaniałe interpretacje popularnych piosenek w wykonaniu: Oli Górnickiej, Kasi Niemier, Karoliny Słoniny, Wiktorii Rochowiak, Agaty Jackowiak, Kingi Karwackiej, Wiktorii Tomczak, Mai Kocowskiej, Jagody Góreckiej, Weroniki Stefańskiej i Dawida Konaszewicza. Koncert dla pań 8 marca z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert Trio Taklamakan pt. Tańce nieoczywiste. Muzycy wystąpili w składzie: Jan Romanowski skrzypce, Andrzej A3 Trzeciak wiolonczela i Michał Karasiewicz fortepian. Tanga, walce, muzyka klezmerska i czardasze w kipiącym pozytywną energią, wirtuozowskim wykonaniu, znalazły wielkie uznanie u wszystkich, dla których muzyka jest czymś więcej niż tylko dźwiękową tapetą lub wybijaniem rytmu do tańca. Grano głównie znane i lubiane utwory (w autorskich opracowaniach), a wśród nich m.in.: tanga LA CUMPARSITA, JALOUSIE, EL CHOCLO; walc OD NOCY DO NOCY z filmu Noce i Dnie ; CZAR- DASZ V. Montiego; wiązankę ulubionych melodii ze SKRZYPKA NA DACHU i wiele innych. OGŁOSZENIA Konkurs palmowy Prace na tegoroczny V Gminny Konkurs na Wielkopolską Palmę Wielkanocną należy dostarczyć do dnia 14 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi, w niedzielę palmową 17 kwietnia. Szczegóły na stronie www. okis-pobiedziska.pl DAJ SZANSĘ SOBIE I INNYM MASZ DUŻY, NIEWYKORZYSTANY W PEŁNI DOM ORAZ DOŚWIADCZENIE W OPIECE NAD OSOBAMI STARSZYMI, CHORYMI, MOŻESZ ZAŁOŻYĆ PLACÓWKĘ RODZINNĄ DLA OSÓB STARSZYCH Zainteresowanych prosimy o kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26, Pobiedziska tel..: ; fax: ; Dnia 2 lutego 2011 roku zmarł Śp. Zbigniew Banaszak bibliofil, działacz społeczny, regionalista, honorowy prezes Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk. Żonie oraz córce wyrazy głębokiego współczucia w imieniu władz samorządowych składa Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Pani Edycie Hadyńsiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca Zbigniewa składają Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych Śp. Zbigniewa Hadyńskiego za ofiarowane intencje mszalne, złożone kwiaty i okazaną pomoc w tej trudnej chwili serdecznie dziękuję w imieniu rodziny. Edyta Hadyńska NR 174 KWIECIEŃ

20 OGŁOSZENIA WAŻNE TELEFONY Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Komunalny Pobiedziska Wodociągi Ośrodek Lekarza Rodzinnego Pronus Ośrodek Lekarza Rodzinnego w Biskupicach CENTRO MEDICO (Bezpłatna podstawowa i specjalistyczna opieka medyczna w Pobiedziskach) Apteka ul. K. Odnowiciela Apteka Przy Rynku Apteka Jagiellońska Apteka Rodzinne Centrum Zdrowia Apteka w Biskupicach Punkt Apteczny Panaceum w Jerzykowie Pogotowie Energetyczne Rozdzielnia Gazu Pobiedziska Oczyszczalnia Ścieków Nadrożno Urząd Pocztowy w Pobiedziskach (do okienka obsługowego) Naczelnik Poczty Agencja Pocztowa w Biskupicach 998 Straż Pożarna Komisariat Policji w Pobiedziskach 20 Dzielnicowy Rejonu Służbowego nr 2, tj. teren gminy Pobiedziska sierż. Piotr Seidlitz tel Dzielnicowy Rejonu Służbowego nr 1 tj. Pobiedziska i Pobiedziska-Letnisko st. post. Rafał Hennig tel Wypadki uliczne, zawały serca i zasłabnięcia Pogotowie Ratunkowe (karetka z lekarzem) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Swarzędzu Karetka Transportowa (skierowanie od lekarza dom.) Wydawca Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska ul. Kościuszki 4, tel Redaktor naczelny Lucyna Kapcińska Redakcja Artur Krysztofiak Współpraca Jacek Franciszczak Skład i druk Drukarnia FOLAREX ul. Warszawska 11, Elbląg tel Nakład 5600 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. MSZE ŚW. Kościół Parafialny p.w. św. Michała Archanioła niedziele i święta 7.00, 9.00, 11.00, (nie ma w czasie wakacji), w dni powszednie 6.30, Kościół Parafialny p.w, św. Ducha niedziele i święta 8.00, 9.45, 11.00, 12.15, w dni powszednie 7.00, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 Spis jest przeprowadzany na terytorium Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Informacje będą zbierane wg stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób przeprowadzenia reguluje ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. z dnia 26 marca 2010 r., nr 47, poz. 277) Spis obejmuje: Osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami Mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania Osoby niemające miejsca zamieszkania W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów: Stan i charakterystyka demograficzna ludności Edukacja Aktywność ekonomiczna osób Dojazdy do pracy Źródła utrzymania osób Niepełnosprawność Obywatelstwo Migracje wewnętrzne i zagraniczne Narodowość i język Wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego) Gospodarstwa domowe i rodziny Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych/mieszkania i budynki Spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony metodą mieszaną w kolejności: pobranie danych z systemów informacyjnych Samospis internetowy trwa w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. Wywiad telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego trwa od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. Wywiad przeprowadzany przez rachmistrza spisowego trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz jest przeszkolony i zaprzysiężony. Rachmistrzów należy obowiązkowo wpuścić do domu. Jeśli odmówimy, może nam grozić grzywna. Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spisie należy udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Więcej o spisie: tel numer bezpłatny m.in. samospis internetowy: Gminne Biuro Spisowe: Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska tel: Gminne Biuro Spisowe G.Purol NR 174 KWIECIEŃ 2011 Kościoły: msze w niedziele i święta Pobiedziska-Letnisko 8.00, 11.00, Jerzykowo 8.00, 10.00, Wronczyn 9.00, 11.00, Biskupice 8.00, Węglewo 8.30, 11.00

Aglomeracja poznańska

Aglomeracja poznańska Aglomeracja poznańska Model współpracy, doświadczenia praktyczne Tomasz J. Kayser Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Metropolia Poznań Dlaczego metropolia? Jaka metropolia? Droga do metropolii Metropolia

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Łukasz Mikuła Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Konferencja Naukowo-Samorządowa Delimitacja obszarów metropolitalnych zagadnienia metodyczne i praktyczne

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji Biuro 2014 2018 2014 1. I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu 2. I/2/2014 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) to organ konsultacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza Rada nie posiada osobowości prawnej;

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Metropolia Poznań. Współpraca ponad granicami administracyjnymi z perspektywy miasta metropolitalnego. Tomasz J. Kayser

Metropolia Poznań. Współpraca ponad granicami administracyjnymi z perspektywy miasta metropolitalnego. Tomasz J. Kayser Metropolia Poznań Współpraca ponad granicami administracyjnymi z perspektywy miasta metropolitalnego Tomasz J. Kayser Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Metropolia Poznań Współpraca ponad granicami administracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku 1. 4 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym gminy Brodnica. 2. 5 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Józefów nad Wisłą oraz nadania jej Statutu Rada Gminy Józefów nad Wisłą pragnąc

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy 17. Otwarty Uniwersytet Powiatu Poznańskiego nazwa gminy/powiatu Powiat Poznański dokładny adres Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU O BEZPIECZEŃSTWIE PUBLICZNYM I MAPACH ZAGROŻEŃ

NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU O BEZPIECZEŃSTWIE PUBLICZNYM I MAPACH ZAGROŻEŃ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/136559,na-uniwersytecie-im-adama-mickiewicza-w-poznaniu-o-bezpieczenstwie-publicz nym-i-.html Wygenerowano: Czwartek, 19 stycznia 2017, 16:03 Strona

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik nr 2 Do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XIII/../11 z dnia 24 listopada 2011 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 2025 Do opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA ZA 2011 ROK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA ZA 2011 ROK Załącznik nr 19 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 011 rok INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 011-0 ZA 011 ROK

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 Uchwała Nr XXV/339/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE. Rozdział I. Reprezentacja rodziców w szkole i jej cele. Rozdział II.

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE. Rozdział I. Reprezentacja rodziców w szkole i jej cele. Rozdział II. REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r.( z późniejszymi zmianami) w Gimnazjum im. Polskich Noblistów

Bardziej szczegółowo

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie składa się z następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady i stałych komisji Rady Łużna na 2016 r. Na podstawie art.18 ust.1, art. 18 a ust.1 i 4 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 3669 UCHWAŁA NR XXXIII/238/2013 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Bolesława Chrobrego w Biskupicach

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Bolesława Chrobrego w Biskupicach Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Historia szkoły Ja, biskup poznański, ksiąŝę Czartoryski postanawiam 3 lutego 1757 roku biskup poznański Teodor Kazimierz ksiąŝę Czartoryski podpisał przywilej lokacyjny

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.341.2011 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

"MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu

MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO Regulamin konkursu "MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu I. Cel: Do podstawowych celów i zamierzeń organizowanego konkursu należą: aktywizacja

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

studentom kierunków dziennych szkół wyższych

studentom kierunków dziennych szkół wyższych Wersja archiwalna UCHWAŁA Nr L/461/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: zasad przyznawania stypendium wybitnie zdolnym uczniom gimnazjum szkół ponadgimnazjalnych i studentom

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu Na podstawie art 53 i art 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 wrześnial991 r. w szkole działa Rada Rodziców. Rozdział I Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/605/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r.

UCHWAŁA NR LIV/605/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. UCHWAŁA NR LIV/605/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY SZKOLNY OŚRODEK KARIERY W roku 2012 SZOK realizuje konsultacje indywidualne (minimum 2 godziny dla każdego ucznia) z zakresu predyspozycji zawodowych i planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna Ratownictwo medyczne w Metropolii. Edyta Bąkowska, Centrum Badań Metropolitalnych

Akademia Metropolitalna Ratownictwo medyczne w Metropolii. Edyta Bąkowska, Centrum Badań Metropolitalnych Akademia Metropolitalna 4.2.24 Ratownictwo medyczne w Metropolii Edyta Bąkowska, Centrum Badań Metropolitalnych Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU W sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odra na 2004 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 UCHWAŁA Nr XXVII.277.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 z dnia 16.12.

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Tekst jednolity Statutu Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uwzględniający uchwałę Zgromadzenia Fundatorów dotyczącą zmiany Statutu Fundacji z dnia 30 czerwca 2011 roku. STATUT Fundacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo