Analiza rynku nieruchomości miasta Gdańsk. Krzysztof Mikołajczuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza rynku nieruchomości miasta Gdańsk. Krzysztof Mikołajczuk"

Transkrypt

1 Analiza rynku nieruchomości miasta Gdańsk Krzysztof Mikołajczuk

2 SPIS TREŚCI Wstęp Sytuacja społeczno - ekonomiczna miasta... 5 Podmioty gospodarcze w Gdańsku... 7 Bezrobocie 8 Transport lotniczy Gospodarka morska. 11 Komunikacja Turystyka Plany zagospodarowania przestrzennego Inwestycje miejskie Miasta Gdańsk 17 Sytuacja mieszkaniowa Miasta Gdańsk.. 17 Wnioski

3 WSTĘP Przedmiotowe opracowanie ma na celu przedstawienie sytuacji lokalnego rynku nieruchomości miasta Gdańsk. Miasto jest związane z Polską praktycznie od samego początku istnienia. Przyjmuje się, że miasto powstało w roku 980 i od razu znajdowało się w granicach państwa Mieszka I, który przejął kontrolę nad Pomorzem Wschodnim w roku 979. Nowy gród powstał praktycznie od razu po wcieleniu ziem do tworzącego się państwa Polan. Ze źródeł historycznych wynika, że gród od razu liczył dużo mieszkańców, w ilości około 1000 na 250 domów. Na owe czasy liczba ludności była wyjątkowo imponująca. Od samego początku Gdańsk był ważnym punktem strategicznym i handlowym. Miasto Gdańsk na przestrzeni wieków wpisywało się, jako lider gospodarki polskiej, dzięki położeniu na ważnym szlaku gospodarczym, zawsze stanowiło wyznacznik obrotu gospodarczego, a w konsekwencji obrotu gospodarczego na rozwój samego miasta i regionu oraz przede wszystkim na ceny nieruchomości, które przez stulecia należały do najwyższy w kraju. To w Gdańsku możemy zobaczyć niezmieniony układ urbanistyczny Starego Miasta. Wspaniałe zabytki architektoniczne wybudowane przez bogatych mieszczan stanowiące cel odwiedzających miasto licznych turystów z całego świata. Na uwagę zasługuje układ zabudowy spowodowany wysokimi cenami gruntów pod kamienicami, który wymusił bardzo zwartą zabudowę stanowiącą działki o szerokości kilku metrów w bezpośrednim styku z rynkiem i ulicami oraz bardzo długie w głąb posesji. Analogiczną zabudowę możemy zaobserwować w miastach polskich epoki odrodzenia takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, a także Rzeszów i Kazimierz Dolny nad Wisłą. W okresie II wojny światowej duża część mieszkańców Gdańska uciekała przed zbliżającym się frontem. Pozostała głównie ludność starsza, kobiety i dzieci. Nastąpiła prawie całkowita wymiana mieszkańców, na miejsce Niemców przyjeżdżali Polacy wypędzeni ze Wschodu oraz osiedleńcy z Pomorza i z Polski centralnej. Miasto szybko się rozrastało, w 1950 r. osiągnęło ok. 195 tys. mieszkańców, w 1960 r. 287 tys., a w 1980 r. ok. 457 tys. mieszkańców. Rozbudowywały się stocznie Gdańska, Północna i Remontowa; w latach 70-tych została wybudowana Rafineria Gdańska oraz Port Północny. Gdańsk ponownie stał się największym portem na Bałtyku. 3

4 Mogłoby się wydawać, że podnoszące się z ruin miasto, zasiedlone w większości przez nowych mieszkańców nie potrafi już odegrać tak wielkiej roli jak dawniej przed wiekami. Okazało się jednak, że to, co Gdańsk i Gdańszczanie uczynili po II wojnie światowej było może większym wkładem w dzieje niż ich dotychczasowe dokonania. Po krwawo stłumionych wypadkach grudniowych w 1970 r., w sierpniu 1980 r. strajki w Stoczni Gdańskiej i innych zakładach Trójmiasta doprowadziły do utworzenia pierwszego w imperium sowieckim wolnego związku zawodowego NSZZ Solidarność, co w dalszej konsekwencji doprowadziło w 1989 r. do obalenia komunizmu i odzyskania niezależności przez Polskę, a następnie przez pozostałe kraje satelickie Związku Radzieckiego. Rozbicie systemu komunistycznego trzymającego w strachu cały świat nie było oczywiście wyłączną zasługą Gdańszczan. Robotnicy i intelektualiści skupieni w Stoczni Gdańskiej latem 1980 r. znaleźli jednak sposób na neutralizację od wewnątrz, bez naruszenia zapalnika i bez eksplozji w Gdańsku rozpoczął się proces demontażu światowego systemu komunistycznego. Obecnie Gdańsk liczy 464 tys. mieszkańców. Jest siedzibą siedmiu wyższych uczelni w tym uniwersytetu i politechniki. Jest znacznym ośrodkiem gospodarczym, a także wielką atrakcją turystyczną w skali europejskiej. W 1994 r. na mocy zarządzenia Prezydenta RP Gdańsk został uznany za pomnik historii. Nowy system polityczno gospodarczy Polski, w tym akcesja w 2004 roku z krajami Unii Europejskiej otworzyła miastu Gdańsk oraz mieszkańcom nowe możliwości. Całość zasadniczo wpłynęła na rozwój miasta, który nierozerwalnie związany jest z sytuacją panującą na lokalnym rynku nieruchomości. Miasto Gdańsk można porównać do największych aglomeracji polskich. Jednak należy pamiętać, że każde miasto jest inne, niepowtarzalne i specyficzne. Każda aglomeracja ma indywidualne uwarunkowania wynikające z bardzo wielu czynników natury społecznej, ekonomiczne, gospodarczej i środowiskowej. Wszystkie pośrednie czynniki nie wyłączając politycznych wpływają na całościowy obraz miasta, jakim w przedmiotowej analizie jest miasto Gdańsk. 4

5 SYTUACJA SPOŁECZNO - EKONOMICZNA MIASTA Gdańsk, jako szóste miasto po Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu należy do największych miast w Polsce. Liczba ludności na przestrzeni dekady utrzymuje się na podobnym poziomie. Gdańsk mimo trudności w przemyśle okrętowym jest niekwestionowanym potentatem polski branży stoczniowej. Na terenie miasta działalność gospodarczą prowadzi kilkadziesiąt tysięcy podmiotów. W mieście corocznie odbywa się kilkanaście imprez o charakterze targów branżowych oraz szereg festiwali o długoletnich tradycjach. Najstarszą, coroczną liczącą ponad 750 lat cykliczną imprezą handlowo - kulturalną jest Jarmark św. Dominika, który w 2007 roku odwiedziło 8,5 mln ludzi. Miasto Gdańsk na tle innych miast Polski Źródło: Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG, www:gdańsk.pl/gospodarka 5

6 Liczba mieszkańców miasta Gdańsk w latach utrzymywała się na stałym poziomie i wynosiła średnio 456,5 tysiąca osób. W pierwszych dwóch latach XX wieku liczba mieszkańców wzrosła o pięć tysięcy, jednak w kolejnych latach, aż do 2008 roku systematycznie malała wyrównując poziom z roku W tym okresie utrzymywał się ujemny przyrost naturalny. Ostatni okres kilku lat to wzrost mieszkańców o około cztery tysiące z jednoczesnym zwiększeniem przyrostu naturalnego na dodatni, jednak w konsekwencji w 2011 roku odnotowujemy powolny nieznaczny spadek liczby mieszkańców z jednoczesnym bardzo gwałtownym spadkiem przyrostu naturalnego. Poniższy wykres przedstawia graficznie liczbę mieszkańców miasta Gdańsk i przyrost naturalny. Źródło: Opracowanie Urzędu Miasta w Gdańsku, www:gdansk.pl 6

7 PODMIOTY GOSPODARCZE W GDAŃSKU W Gdańsku zarejestrowanych jest blisko 67,7 tysiąca podmiotów gospodarczych. Ich liczba poczynając od 2004 r. utrzymuje stałą tendencję wzrostową. W 2012 roku w porównaniu z końcem 2011 roku liczba podmiotów w Gdańsku zwiększyła się o 3,6%. Blisko 96% podmiotów gospodarczych stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, małe przedsiębiorstwa stanowią 3,4%, średnie to 0,7%, a duże to 0,1% ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gdańsku. W sektorze prywatnym działa 97,3% podmiotów gospodarczych, zaś sektor publiczny to 2,7% podmiotów. W 2012 r. przeważającą sekcją pod względem podmiotów gospodarczych zarejestrowanych była naprawa pojazdów samochodowych i handel (21%), a następnie: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,3%) oraz przetwórstwo przemysłowe (9,9%). W 2012 roku wskaźnik przedsiębiorczości dla Gdańska osiągnął wartość wyższą niż rok wcześniej i wyniósł 147. Obecnie jest on wyższy o 5,1 niż w 2011 r. i aż o 27,4 niż w 2000 roku. W Trójmieście PKB na 1 mieszkańca jest o ponad 40% wyższe niż w Polsce. W 2010 roku PKB na 1 mieszkańca w Trójmieście wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 4,9% i wyniosło ponad 52 tys. zł. Liczba podmiotów gospodarczych w Gdańsku w latach Liczba podmiotów gospodarczych Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta w Gdańsku na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej za lata

8 BEZROBOCIE Od roku 2003 stopa bezrobocia w Gdańsku ulegała systematycznemu obniżeniu. Jeszcze w 2002 roku wynosiła ponad 13%, by na koniec 2008 roku spaść do poziomu 2,5%. Od początku 2009 roku, stopa bezrobocia zaczęła ponownie wzrastać, a pod koniec roku 2012 osiągnęła 6,4% czyli o 0,9% więcej niż w roku poprzednim. W IV kwartale 2012 roku aktywność zawodowa ludności województwa pomorskiego wyniosła 56,6% ogółu ludności. W stosunku do roku 2011 wskaźnik ten wzrósł o 1,4%. Wyraźnie wyższe wartości wystąpiły w populacji mężczyzn 65,0% niż u kobiet 48,9%; wartości te wzrosły adekwatnie o 1,4% i 0,4%. Liczba ofert pracy pod koniec grudnia 2012 roku wzrosła o blisko 70% w stosunku do 2011 roku. W 2011 roku na jedną ofertę pracy przypadało 81 bezrobotnych, natomiast już w 2012 roku 57 osób. Stopa bezrobocia. Gdańsk na tle woj. pomorskiego i Polski w latach ,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 22,4% 22,4% 21,4% 20,7% 19,3% 20,0% 20,0% 19,4% 15,5% 19,0% 17,6% 13,1% 12,7% 14,5% 11,5% 10,2% 9,6% 6,2% 15,5% 12,0% 12,3% 12,4% 14,9% 11,4% 9,5% 10,9% 6,2% 8,4% 3,7% 2,5% 11,9% 12,4% 12,5% 13,4% 12,8% 13,4% 13,0% 6,4% 6,8% 4,9% 5,4% 5,5% VIII.2013 Gdańsk województwo pomorskie Polska Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Gdańska na podstawie danych PUP/WUP w Gdańsku. Liczba pracujących w 2012 r. w Gdańsku wzrosła w stosunku do 2010 roku o 2554 osoby i wynosi 145,7 tys. osób. Udział pracujących w stosunku do ludności zdolnej do pracy od 2004 roku systematycznie wzrastał, aż w 2012 r. wyniósł 51,1%. 8

9 Liczba oraz udział pracujących w latach % 70% % ,2% 43,2% 40,3% 40,4% 40,3% 41,2% 42,8% 44,3% 44,9% 45,5% 46,7% 49,4% 51,1% 50% % % 20% 10% % pracujący udział pracujących Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Gdańska na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczecj Gdańska za lata W 2012 r. w Gdańsku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4629,39 zł i było wyższe o 2,1% od notowanego przed rokiem oraz o 27,0% przewyższało średnią płacę w województwie. W stosunku do 2011 r. największy wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto wystąpił w sektorach: zakwaterowanie i gastronomia (10,4%), obsługa nieruchomości firm (9,0%), handel i naprawy (6,5%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (5,3%). Wyższe płace niż przeciętne wynagrodzenia w mieście miały miejsce m.in. w sektorze informacja i komunikacja - o 51% więcej oraz w przemyśle - o 11,6% więcej. Najgorzej wypadły: administrowanie i działalność wspierająca oraz zakwaterowanie i gastronomia (adekwatnie o 44,8% i 41,3% mniej niż średnia płaca w Gdańsku). 9

10 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w latach (w zł) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za lata TRANSPORT LOTNICZY W roku 2012 ruch samolotów (przyloty i odloty) na lotnisku w Gdańsku - Rębiechowie był o 14,5% wyższy niż w roku poprzednim. Port Lotniczy Gdańsk obsłużył w 2012 roku blisko 2,9 miliona pasażerów, tj. o 18% więcej niż rok wcześniej. W komunikacji międzynarodowej obsłużono tys. osób, w komunikacji krajowej ponad 588 tys. osób. Liczba obsłużonych pasażerów w Porcie Lotniczym Gdańsk w latach wzrosła ponad 10-cio krotnie. Poniższy wykres wskazuje potencjał, jaki miasto Gdańsk wraz z całym regionem może wykorzystać w skutek zlokalizowania w tym regionie międzynarodowego portu lotniczego. Wzrost liczby pasażerów, to wzrost napływu dodatkowych środków finansowych zarówno w budżecie miasta, jak i indywidualnych osób fizycznych bezpośrednio obsługujących odwiedzających miasto turystów. 10

11 Ruch pasażerski w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy w latach tys pasażerowie na liniach krajowych pasażerowie na liniach zagranicznych Źródło: Dane Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy GOSPODARKA MORSKA W porcie gdańskim w 2012 roku przeładowano łącznie ponad 24,3 mln ton ładunków, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowiło wzrost o 3,7%. W 2012 roku do portu gdańskiego zawinęło 3127 statków, czyli o 125 statków mniej niż rok wcześniej. Również mimo recesji na rynkach światowych zaobserwować można wzrost obrotów ładunkowych w porcie gdańskim. Szczególnym okresem był przełom roku Obroty ładunkowe w porcie morskim w Gdańsku w latach mln ton ,7 17,9 17,5 21,6 24,1 24,2 24,2 21,2 17,1 18,8 26,4 23,5 24, Serie1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za lata

12 KOMUNIKACJA W 2012 roku odnotowano wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych w Gdańsku. Na koniec roku było ich 287,1 tys., czyli o 1,9% więcej niż w 2011 roku. Blisko 10% spadek odnotowano w grupie ciągniki rolnicze oraz 1% w grupie samochody ciężarowe. Pozostałe grupy ze wzrostem; na przestrzeni lat liczba pojazdów zarejestrowanych w Gdańsku wzrosła o ponad 45%. Liczba pojazdów zarejestrowanych w Gdańsku w latach wg typów pojazdów Rodzaj pojazdu Liczba pojazdów Dynamika 2012/2011 (%) Liczba pojazdów zarejestrowanych ,9 Samochody osobowe ,4 Samochody ciężarowe ,0 Motocykle i motorowery ,0 Ciągniki siodłowe ,2 Ciągniki rolnicze ,0 Autobusy ,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za lata Wskaźnik motoryzacji, czyli liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Gdańsku przypadających na 1000 mieszkańców w 2011 roku wzrósł w porównaniu do roku 2010 i wyniósł 489. Od roku 2000 liczba pojazdów przypadająca na 1000 mieszkańców wzrosła o 43,1%. Świadczy to o wzroście zamożności poszczególnych jednostek społecznych zamieszkujących na terenie miasta Gdańsk. 12

13 Liczba pojazdów zarejestrowanych w Gdańsku na 1000 mieszkańców w latach Wyszczególnienie Samochody osobowe na 1000 mieszkańców Ogółem na 1000 mieszkańców Liczba ludności Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za lata Komunikacja miejska w Gdańsku jest rozbudowana i różnorodna. Do dyspozycji mieszkańców i turystów oddana jest sieć linii autobusowych i tramwajowych, zapewniająca dojazd do większości miejsc na terenie Gdańska. Komunikacja miejska działa od godziny ok. 05:00 do 23:00. Dostępne są również autobusy nocne, które kursują średnio, co 1.5 godziny. Komunikacja jest prosta i przejrzysta. Autobusy i tramwaje kursują regularnie i punktualnie. Dodatkowo miejski system transportu publicznego wspomagany jest przez Szybką Kolej Miejską (SKM) łączącą Trójmiasto oraz okoliczne miasta, niezależną od ruchu drogowego, czyli korków i wszelkich utrudnień specyficznych dla transportu drogowego. Mieszkańcy miasta mając do dyspozycji sprawny system komunikacyjny mogą swobodnie przemieszczać się po całym terenie miasta Gdańska. Siatka połączeń komunikacyjnych w mieście zorientowana na potrzeby mieszkańców przyczynia się do podniesienia jakości życia społeczeństwa. 13

14 Mapa połączeń komunikacji autobusowej i tramwajowej w Gdańsku Źródło: Zakład Transportu Miejskiego Gdańsk 14

15 TURYSTYKA Według stanu w dniu 31 VII 2012 r. w Gdańsku funkcjonowało 107 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania dysponujących blisko 13 tys. miejsc noclegowych. W porównaniu z 2011 r. liczba tych obiektów zwiększyła się o 9 sztuk, a liczba miejsc noclegowych o 620 (4,8%). W 2012 r. z obiektów noclegowych turystyki skorzystało 574,4 tys. osób, w tym 210,1 tys. turystów zagranicznych - adekwatnie o 18% i 30,7% więcej niż w roku Turyści korzystali głównie z hoteli 67,5%, z innych obiektów hotelowych 10,4%, ze szkolnych schronisk młodzieżowych 5,6% oraz z ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych 4,1%. W gdańskich obiektach noclegowych, w 2012 r. udzielono łącznie 1.434,4 tys. noclegów, a w hotelach 825,7 tys. Według badań opinii turystów przyjeżdżających w sezonie letnim do Gdańska w 2013 roku najwięcej ankietowanych turystów przyjechało z Niemiec 30,8% oraz z Rosji 12,5%, następnie z Hiszpanii 9,6%, Szwecji 7,1%, Anglii 7,1%, Norwegii 6,3% i Włoch 4,6%. Turyści zagraniczni z pozostałych krajów stanowili 22%. Korzystający z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Gdańsku w latach Rok Korzystający z noclegów ogółem w tym turyści zagraniczni Źródło: Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za lata

16 Tysiące Korzystający z noclegów ogółem w tym turyści zagraniczni Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za lata Analizując powyższe dane należy zwrócić uwagę na fakt, iż ilość udzielanych turystom noclegów odwiedzających miasto Gdańsk nie jest adekwatna do ilości przekraczających w przyjazdach i wyjazdach na przejściach granicznych w Gdańsku w latach od 2000 do Sugeruje to odpowiedź, że większość odwiedzających miasto przebywa w nim tylko jeden dzień. Nie możemy jednoznacznie wskazać przyczyn, jednak nasuwa się wniosek, że jednodniowe odwiedziny turystyczne miasta spowodowane mogą być wysokimi cenami za miejsca noclegowe lub gastronomiczne, ale przede wszystkim jednodniowi turyści to osoby zakwaterowane w miejscowościach turystycznych polskiego wybrzeża morza bałtyckiego. 16

17 Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Gdańska podstawie sytuacji społeczno gospodarczej miasta oraz Straży Granicznej. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDAŃSK Tworzone przez biuro Rozwoju Miasta Gdańsk plany zagospodarowania przestrzennego, używane są przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków. Podstawą zapoczątkowanych w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku planów miejskich jest System Informacji Przestrzennej (SIP lub z języka angielskiego GIS). Przez lata, konsekwentnie wdrażany i rozwijany jest wykorzystywany w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta, aż stał się podobnie jak w innych miastach niezbędnym narzędziem do zarządzania miastem. Stale rozbudowywane zasoby SIP objęły swym zasięgiem w praktyce niemal całe miasto Gdańsk. Na dzień dzisiejszy tworzą praktycznie kompletny cyfrowy obraz miasta. Miasto Gdańsk dysponuje planami zagospodarowania przestrzennego, które obejmują swym zasięgiem całe terytorium administracyjne miasta. Powyższe wpływa bardzo korzystnie na dalszy zrównoważony rozwój gospodarczy, a w szczególności infrastrukturalny i budowlany całego miasta. 17

18 INWESTYCJE MIEJSKIE MIASTA GDAŃSKA Miasto Gdańsk dysponuje powołaną w celu pełnienia zastępczej obsługi inwestorskiej dla inwestycji i remontów Gminy - Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańsk. W jej kompetencjach jest bezpośrednie wykonywanie i nadzór nad wszelkimi pracami mającymi na celu przebudowę, rozbudowę, remont, modernizację i zagospodarowanie terenu wszystkich dróg, budynków oraz infrastruktury technicznej będącej w dyspozycji i stanowiącej własność Gminy Gdańsk. W chwili obecnej Dyrekcje oprócz modernizowania budynków w szczególności skupia się na rozbudowie istniejącej sieci dróg miejskich w celu usprawnienia ruchu kołowego oraz zapewnienia transportu i komunikacji dla nowobudowanych osiedli mieszkaniowych na terenach stanowiących własność Gminy, a będących w dzierżawie wieczystej firm deweloperskich, które realizują inwestycje mieszkaniowe zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. SYTUACJA MIESZKANIOWA MIASTA GDAŃSK W 2012 roku oddano do użytkowania 5,1 tys. mieszkań, czyli o 673 więcej niż w 2011 roku - 15,2%. Dominującą formą budownictwa była budowa mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem 84,1% ogólnej liczby przekazanych do użytkowania mieszkań w 2012 roku (w 2011 roku 88,3%). Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 333,7 tys. m 2 i była o 6,5% większa niż rok wcześniej. Przeciętna powierzchnia 1 mieszkania zmniejszyła się o 5,4 m 2 w stosunku do 2011 roku i wyniosła 65,5 m 2. Tendencja wskazuje utrzymywanie się ilości mieszkań oddawanych do użytku z jednoczesnym zmniejszeniem ilość średniej powierzchni użytkowej jednego mieszkania liczonego w metrach kwadratowych. 18

19 Mieszkania oddane do użytkowania w Gdańsku w latach Mieszkania oddane do użytku Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (m2) Żródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej za lata W 2012 roku wskaźnik liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 mieszkańców w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o 1,5 i wyniósł 11,1. Mimo spadku przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na przestrzeni ostatnich lat w Gdańsku zwiększyła się liczba nowych mieszkań oddanych do użytku. Mieszkania oddane do użytku w Gdańsku w latach Rok Ogółem na 1000 mieszkańców 1,7 2,4 6,4 6,5 4,6 5,8 6,8 7,2 9,98 9,4 7,7 9,6 11,1 Żródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej za lata Liczba wydawanych pozwoleń na budowę w Gdańsku w 2012 roku zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o blisko 1,1 tys. pozwoleń - 35%. Rozpoczęto budowę prawie 5,1 tys. mieszkań, czyli o 15% więcej niż w 2011 roku. 19

20 Początki XX wieku przyniosły wzrost w liczbie wydawanych przez Urząd Miasta w Gdańsku prawomocnych pozwoleń na budowę. Taka tendencja trwała do 2008 roku w chwili załamania się koniunktury na rynkach światowych. Po znacznej redukcji wydawanych pozwoleń na budowę w latach 2010 i Zaobserwowano zwiększenie wydanych pozwoleń w roku Liczba pozwoleń na budowę wydanych w Gdańsku w latach Źródło:Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska Na koniec 2012 roku średnia cena transakcyjna metra kwadratowego w Gdańsku wynosiła zł. Na koniec IV kwartału 2012 roku ponad 6 tys. zł trzeba było zapłacić za metr kwadratowy mieszkania na Przymorzu, w Brzeźnie, Śródmieściu, Oliwie, Żabiance oraz na Zaspie. Na "Starym Mieście" wartość ta oscylowała w okolicy 9 tys. zł i pod koniec 2012 r. wyniosła 9100 zł. Najtańsze mieszkania w Gdańsku można było zakupić w Karczemkach, na Osowej i Oruni. W całym mieście możemy zaobserwować spadek cen transakcyjnych we wszystkich dzielnicach Gdańska. Dekoniunktura trwająca w sektorze polskiego budownictwa nie ominęła także Gdańska. Mimo zwiększonej liczbie wydanych pozwoleń na budowę odnotowujemy zwiększoną podaż mieszkań na lokalnym rynku nieruchomości. Popyt w dalszym ciągu utrzymuje się na niskim poziomie. 20

21 Średnia cena metra kwadratowego w wybranych osiedlach Gdańska (w zł) ceny transakcyjne Jednostka IV kwartał Gdańsk Stare Miasto Przymorze Brzeźno Śródmieście Oliwa Żabianka Zaspa Suchanino Kiełpinek Wrzeszcz Siedlce Piecki Chełm Ujeścisko Orunia Osowa Karczemki Matarnia b. d. b. d. atowego w wybranych osiedlach Gdańska (w zł) ceny transakcyjne wykres słupkowy Żród ło: Opr aco wani e włas ne na pods tawi e dany ch szyb ko.pl Śre dni a cen a met ra kw adr Żródło: Opracowanie własne na podstawie danych szybko.pl WNIOSKI 21

22 Według oceny działających w ilości 115 pośredników (według serwisu internetowego 50 proc. nieruchomości wystawionych na sprzedaż w całym Trójmieście ma hipotekę obciążoną kredytem. Jest to efekt wynikający swobodnym dostępem do kredytów, jaki można było zaobserwować w latach Zaostrzenie polityki kredytowej banków wynikające z recesji zapoczątkowanej w roku 2008 wpłynęło na ograniczenia w przyznawaniu kredytów na rynku ogólnopolskim. Branża budowlana w całym kraju odnotowuje powolny wzrost sprzedaży w sektorze lokali mieszkaniowych. Z uwagi na restrykcyjne warunki kredytowe ilość sprzedawanych i budowanych lokali pozostaje na niskim poziomie w porównaniu z latami Wzrost odnotowujemy w budownictwie jednorodzinnym prowadzonym systemem gospodarczym. W chwili obecnej oraz ostatnich kilku lat mając na uwadze ogólne koszta inwestycji pozostaje to przeważająca forma budownictwa na terenie miasta Gdańsk Potencjalni nabywcy na terenie Gdańska poszukują substancji mieszkaniowej w budownictwie wielorodzinnym o powierzchni użytkowej do m². Także nowe domy jednorodzinne z małym metrażem powierzchni użytkowej do 100 m² z niewielkim ogródkiem są w gestii zainteresowań potencjalnych kupujących. Firmy budujące zaczęły dostrzegać lukę na tym polu i powoli dostosowują ofertę nowo budowanych domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej oraz nowo budowanych lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych. Podyktowane jest to stosunkowo niską ceną finalną za prawo do nieruchomości, jaką potencjalni nabywcy muszą ponieść. Nabywcy substancji mieszkaniowych, osoby, które nabyły prawa do nieruchomości przy pomocy kredytu hipotecznego zaciąganego we frankach szwajcarskich kilka lat wstecz nie mają w chwili obecnej komfortowej sytuacji. Z uwagi na utrzymujący się obecnie wysoki względem pierwotnego, w dniu udzielania kredytów kursu franka szwajcarskiego z jednoczesnym obecnym spadkiem, zarówno cen transakcyjnych mieszkań na rynku nieruchomości, jak samego kursu powstała sytuacja, która może doprowadzić do nagłej podaży mieszkań będących z punktu widzenia kredytodawców niezabezpieczonymi finansowo. Poprzez spadek cen realnych powstała dysproporcja w kwotach, która wymuszona do zabezpieczenia przez kredytobiorcę w konsekwencji może doprowadzi do spadku cen realnych na rynku nieruchomości zarówno w Gdańsku, jak i całego kraju. 22

23 Wchodząca w życie od stycznia 2014 roku ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie rozwiąże całkowicie problemu mieszkaniowego. Zapisy ustawy preferują jedynie substancje nowe z rynku pierwotnego. Ustawodawca ograniczając zakres pomocy państwa w praktyce nie dopuszcza szerokiej części młodych osób, którzy mogliby skorzystać z programu pomocowego wybierając oferty lokali mieszkalnych znajdujących się na rynku wtórnym. Takie substancje mieszkaniowe z reguły są tańsze i mogą zaspokoić potrzeby mieszkaniowe znacznie większej części społeczeństwa. Ważnym aspektem ograniczającym w znacznym stopniu transfer praw jest poszerzająca się szara strefa gospodarki narodowej. Poprzez ukrywanie w całości lub części dochodów przed organami administracji państwowej, zwłaszcza podatkowej. Wpływa ograniczająco na zdolność kredytową poszczególnych podstawowych komórek społecznych i mimo posiadanych środków finansowych uniemożliwia nabywanie prawa do nieruchomości. Należy nadmienić, że bez pomocy legislacyjnej, adekwatnych do potrzeb ludności aktów normatywnych w przestrzeni budowlanej oraz kredytowej z jednoczesnym wsparciem dla osób młodych, a także dla firm zarówno w budownictwie jak również w innych sektorach gospodarki narodowej. Nie można liczyć na ożywienie całej branży związanej z budownictwem i nierozerwalnie jego kredytowaniem. Wszelkie próby ograniczania finansowania, nakładania nowych opłat i podatków oraz innych działań bezpośrednio wpływających na ceny i warunki sprzedaży na rynku nieruchomości. Zdecydowanie ograniczą rozwój całego sektora budowlanego. Nowelizacja od 1 stycznia 2014 roku ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami w kwestii deregulacji zawodów zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami, poprzez możliwe zajęcie się powyższymi profesjami przez osoby nie mające praktycznego i merytorycznego przygotowania zawodowego wpłynie na destabilizację nie tylko rynku nieruchomości w mieście Gdańsk, ale także na równi w całym kraju. 23

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach

Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 2005-2014 462 461,5 461,5 1,5 460,5 460,4 459 458,1 456,7 0,8 1,2 456,6 1,1 457,0 1,0 0,5 456 453 0,0-0,2 455,7 455,6-0,1

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze GDAŃSK 23-212 Trendy społeczno-gospodarcze (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 23-212 462 461, 46,5 46,4 1,5 459 459,1 458,1 456,7,8 1,2 456,6 1,1 457,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r.

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r. Szczecin, 2 lutego 215 r. Marta Lekka Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 214 r. W kwartale 214 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI CZERWIEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych ofertowych zamieszczanych w serwisie

Bardziej szczegółowo

NEWSletter statystyczny

NEWSletter statystyczny NEWSletter statystyczny NEWSletter statystyczny z WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA URZĄD URZĄD MIASTA POZNANIA POZNAŃ NA TLE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Numer Numer 1 1 styczeń styczeń 21 21

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Początek nowego roku nie przyniósł istotnych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości mieszkaniowych 1 Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 23.08.2013) 116,32 m2 182 673 Zasoby mieszkaniowe 2011 r. Liczba mieszkań (w tys.) Pow. użytkowa łącznie (w tys.) Przeciętna

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych 6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych Wielkość i regularność otrzymywanych wynagrodzeń pełni niezwykłą rolę społeczną. Pozwala na realizację potrzeb, kształtując

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2016 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE POLSKA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 13 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Zbiór danych zawiera zestaw wskaźników strategicznych dla Poznania. Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny:

Zbiór danych zawiera zestaw wskaźników strategicznych dla Poznania. Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny: Poznań wskaźniki Zbiór danych zawiera zestaw wskaźników strategicznych dla Poznania Zbiór danych został udostępniony przez Wydział Rozwoju Miasta Struktura danych Poprzez API dostępne są dane z tabeli

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km²

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² LUBLIN Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955 Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² Ludność w wieku (dane GUS, 30.06.2010): przedprodukcyjnym: 56 577 (16,21%) produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: wyhamowanie dalszych spadków cen utrzymanie popytu na stabilnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2017

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2017 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ 2017 rednet Property Group sp. z o.o. ul. Flisa 4 bud. B Warszawa tel.: +48 22 318 72 00, faks: +48 22 318 72 10 raporty@rednetproperty.com www.raporty.rednetproperty.com STRONA

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Urząd Statystyczny w Katowicach Śląski Ośrodek Badań Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006 RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W KRAKOWIE - ŚRÓDMIEŚCIU Kryteria analizy Analizą objęto rynek transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w ścisłym centrum Krakowa w okresie styczeń 2005 czerwiec 2006. Monitoring

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego dla powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze szansą na zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

II kwartał 2012 r. Nr III

II kwartał 2012 r. Nr III Wielkość bezrobocia w miastach i powiatach znajdujących się na terenie GOM... str. 3 Stopa bezrobocia w miastach i powiatach znajdujących się na terenie GOM... str. 4 Oferty pracy zgłoszone do PUP znajdujących

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1 Szczecin, 29 lipca 26 r. Marta Zaorska Anna Tomska Iwanow Wydział Statystyczno Dewizowy Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 26 r. W II kw. 26 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Kolejny miesiąc z rzędu na rynku pierwotnym odnotowano wysoką sprzedaż mieszkań oraz dużą aktywność deweloperów, skutkującą szeroką i atrakcyjną ofertą mieszkań deweloperskich.

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście?

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? Raport Lion s Banku, 15.05.2014 r. Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? W maju zakup mieszkania na kredyt był odrobinę droższy niż miesiąc wcześniej wynika z szacunków ekspertów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo